Valutec lyhyesti yhteistyökumppani.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valutec lyhyesti yhteistyökumppani."

Transkriptio

1 1

2 Sisältö Valutec lyhyesti 5 Good for Wood vuodessa näkemys puun kuivauksesta on muuttunut 16 Osaamme rekrytoida oikeanlaista osaamista 18 Avainsana on jatkuva kehitys 22 Valutecin kuivausratkaisut 24 Lupausten pitäminen on meille kunnia-asia 29 Valutec koska laatu kannattaa

3 On yhä tärkeämpää pystyä tehokkaaseen kuivaukseen laadun pysyessä korkeana. Tässä työssä Valutec on hyvä Valutec lyhyesti yhteistyökumppani. Håkan Svensson, Södra Timberin tj. Valutec on Euroopan suurin puutavarakuivaamojen toimittaja. Lähes 100-vuotisen toimintansa aikana yritys on toimittanut yli kuivaamoa sahoille ympäri Eurooppaa. Menestyksen takana on vakuuttuneisuus siitä, että hyvällä kuivausprosessilla voidaan olennaisesti parantaa puun tuoteominaisuuksia. Tämä on johtanut kuivausratkaisuihin, jotka ovat perusteellisesti muuttaneet näkemystä siitä, mikä kuivauksen yhteydessä on mahdollista. Yhtenä alansa teknisen kehityksen liikkeelle panevista voimista Valutec on asettanut päämääräkseen olla modernin puunkuivauksen keulakuva nyt ja tulevaisuudessa. Ruotsissa ja Suomessa sijaitseviin toimipaikkoihinsa Valutec on jo vuosia koonnut kuivaustekniikan tasokasta osaamista, mikä on edellytys kehitystyön jatkamiselle tutkimuksen etulinjassa. Harkituin strategisin yritysostoin, joihin lukeutuvat alan johtavat toimijat ABB, WSAB ja Valmet, on luotu mahdollisuus hyödyntää Pohjoismaiden johtavien yritysten vahvuudet puunkuivauksen kehittämiseksi. 4 5

4 6 7

5 Good for Wood Valutec tekee puun käytön lisäämisestä mahdollista. Se on tärkein syy siihen, miksi yrityksemme on olemassa. Näin autamme asiakkaitamme saamaan omasta toiminnastaan kannattavampaa, mikä onkin perusedellytys yrityksemme olemassaolon oikeutukselle. Alan kehityksen ytimessä toimimalla voimme avoimin aistein vastaanottaa uusia vaikutteita asiakkailtamme, tutkijoilta ja muilta alan toimijoilta. Aktiivisuutemme ansiosta opimme tuntemaan asiakkaidemme prosessit ja ymmärtämään niitä haasteita, joita he kohtaavat voidakseen menestyä omilla markkina-alueillaan. Tämän osaamisen pohjalta pystymme jatkuvasti kehittämään uudenlaisia ideoita, minkä ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme kaikkea puutavarakuivaamoista ja älykkäistä ohjausjärjestelmistä aina koulutus- ja huoltopalveluihin. Lisäarvoa tuovia ratkaisuja, jotka luovat mahdollisuudet raaka-aineen täyden arvon hyödyntämiseen. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että me uskomme puuhun ja haluamme edistää puun valintaa niin rakennus- kuin puusepäntuotteisiinkin itsestään selvänä vaihtoehtona. Tässä onnistuessamme asiakkaamme voivat toimia entistä kannattavammin ja samalla pystymme kehittämään yrityksemme toimintaa entisestään. Valutec Good for Wood 8 9

6 Valutecia vie eteenpäin vakuuttuneisuus siitä, että puu on rakennusmateriaaliksi parempi valinta kuin esimerkiksi teräs ja betoni. Niin ominaisuuksiltaan kuin ympäristön kannalta. Puumateriaalin ominaisuuksia parantavien tehokkaiden, luotettavien ja laadukkaiden kuivausratkaisujen avulla Valutec edistää osaltaan puun käyttöä. Siitä hyötyvät pitkällä aikavälillä kaikki. Robert Larsson, Valutecin tj

7 Minulle Good for Wood tarkoittaa metsäarvojen hyödyntämistä ja puun kilpailukyvyn parantamista. Se saa minut toimimaan. Thomas Wamming, Valutecin kehityspäällikkö 12 13

8 Hyvä kuivaamonhoitaja voi tuoda yritykseen enemmän rahaa kuin toimitusjohtaja. Anders Lövgren, yksi Valutecin perustajista 14 15

9 Valutecin omistajaperhe on koko yrityksen historian ajan vaalinut näkemystä, jonka mukaan teknisen kehityksen eteenpäin vieminen edellyttää pitkäjänteisyyttä. 100 vuodessa näkemys puunkuivauksesta on muuttunut Pohjoismaisilla kuivaamotoimittajilla on se etu, että alueella on panostettu puunkuivauksen tutkimukseen ja kehitykseen jo sukupolvien ajan. Se on jatkuvasti tuottanut uusia tuloksia, jotka ovat nostaneet kuivausprosessin sille tasolle, jolla Valutec nykyään yksinään toimii. Lisäksi perehtyneisyys puumateriaalin ominaisuuksiin valaa perustan kehitystyön jatkumiselle myös tulevaisuudessa. Ensimmäisen puukuivaamon rakensi jo vuonna 1970 Utec, joka myöhemmin vaihtoi nimensä Valuteciksi. Kaksi vuotta myöhemmin yritys sai ensimmäisen patenttinsa dynaamisesta kuivausprosessista, jota seurasi voimakas kehitys sekä rakentamisessa että teknologiassa. Vuosien varrella Valutec on kasvattanut määrätietoisesti yrityksessä olevaa osaamispääomaa, ja ensimmäistä patenttia on seurannut lukuisa joukko muitakin. Strategisesti tärkeiden alan toimijoiden, kuten Valmetin, ABB:n ja WSAB:n, toimintojen ostojen ansiosta nykyisen Valutecin kokemus juontaa juurensa paljon 40 vuotta kauempaa menneisyydestä. Esimerkiksi ABB toimitti ensimmäisen puukuivaamonsa jo 1920-luvulla, mikä avaa uutta perspektiiviä nykypäivän Valutecin historiaan. Pohjoismaisen puunkuivauksen kattava tuntemus yhdistyneenä vankkaan kokemukseen luo ainutlaatuiset mahdollisuudet kunkin asiakkaan erityistarpeiden tyydyttämiseen. Kaiken taustalla on selväpiirteinen ja realistinen suhtautumisemme kehitykseen. Tämän asenteemme ansiosta asiakkaat, jotka valitsevat Valutecin kuivausratkaisuja, tekevät samalla investoinnin toimialamme uusimpiin edistysaskeliin

10 Osaamme rekrytoida oikeanlaista osaamista Perusedellytys paikallemme kehityksen etulinjassa on, että pystymme kaiken aikaa houkuttelemaan uutta, osaavaa työvoimaa. Valutec on onnistunut tässä tarjoamalla innostavan työympäristön, jossa työntekijöille annetaan tilaa toteuttaa tulevaisuuden kuivaamoja koskevia ideoitaan. Kuivaamoalan konkareiden ja tuoretta ajattelua edustavan, kunnianhimoisen nuoren polven yhdistelmä on mielenkiintoinen. Se takaa, että Valutec pysyy luomisvoimaisena kuivaustekniikan kehityksen kärjessä. Yrityksen omistajaperheellä on pitkäjänteinen määrätietoinen strategia, joka antaa aikaa ja tilaa asiakkaiden haasteisiin vastaavien prosessien kehittämiseen

11 Valutecin valinta tuntui luonnolliselta, olemmehan tehneet yhteistyötä jo pitkään. Korkealaatuiset laitteistot ja erinomainen palvelu tekivät valinnasta helpon. Petteri Virranniemi, Pölkyn Kuusamon sahan tuotepäällikkö 20 21

12 Avainsana on jatkuva kehitys Valutecin kehitystyöllä on ratkaiseva merkitys luotaessa yritykselle mahdollisuuksia edistää puun käyttöä rakennusmateriaalina. Joka vuosi vähintään viisi prosenttia yrityksen liikevaihdosta investoidaan omaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Sen lisäksi harjoitamme jatkuvaa yhteistyötä toimialan merkittävimpien tutkimuslaitosten kanssa, millä on positiivisia vaikutuksia kaikille osallistujatahoille. Valutec saa käyttöönsä arvokkaita resursseja mittaustulosten ja puuosaamisen muodossa, ja vastaavasti puututkijat hyötyvät Valutecin toteuttamista käytännön sovellutuksista markkinoilla. Lopullinen asiakkaan saama hyöty asettaa tutkijayhteisön työlle selkeän ja konkreettisen tavoitteen. Tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin solmittujen kontaktien ansiosta Valutecille avautuu myös tilaisuus rekrytoida uusia osaavia työntekijöitä, mikä luo pohjan aktiiviselle, eteenpäin suuntautuvalle kehittämistyölle

13 Valutecin kuivausratkaisut Kanavakuivaamot Maailman suurimpana kanava- kuivaamojen toimittajana Valutec on vaikuttanut merkittävästi siihen, että yhä useampi valitsee tämän kuivaustekniikan. Toimintaperiaatteena on, että puutavara kuivataan sen kulkiessa täysautomaattisesti kanavan erilaisten kuivausolosuhteiden läpi. Tiiviissä yhteistyössä johtavien kansainvälisten tutkijoiden ja asiakkaidensa kanssa Valutec on hionut kuivausratkaisujaan, minkä tuloksena kanavakuivaamojen kapasiteetti on hyödynnettävissä täysimittaisesti ja voidaan taata oikea laatu ja pienin mahdollinen energiankulutus eli kuivauksen taloudellisuus. 1-vaiheinen kanavakuivaamo. 1-vaiheinen kanavakuivaamo. Soveltuu lautojen kuivaukseen ja tarjoaa taloudellisen ratkaisun kuivaamotyypin rajoituksista huolimatta. Vuotuinen kapasiteetti m 3 ja tavoitekosteus noin %. 2-vaiheinen kanavakuivaamo. Tätä kuivaamotyyppiä kutsutaan myös lyhenteellä FB (feedback), mikä tarkoittaa, että olosuhteiden muutos 2. vyöhykkeellä kytketään kuivaamon ohjaukseen. Kehitetty lauta- ja keskitavaran kuivaukseen, jolla päästään m 3 :n vuotuiseen kapasiteettiin ja noin 8 18 %:n tavoitekosteuteen. OTC. Tämän patentoidun ratkaisun ansiosta on voitu kehittää kanavakuivaamo, jossa järeämmän puutavaran halkeilun vaara on minimoitu. Myös kuivaamo- olosuhteiden säätäminen on entistä joustavampaa. Vuotuinen kapasiteetti m 3 ja tavoitekosteus noin %. TC on lyhenne ruotsin sanasta tvärcirkulation, joka tarkoittaa poikittaiskiertoa. Toimintaperiaatteena on, että puutavarakuorma syötetään pituussuunnassa vyöhykkeiden läpi, ja ilmaa puhalletaan poikittain kuivaamon pitkittäissuuntaan nähden. Tämän ansiosta kuivaamon ilmaa voidaan säätää erikseen eri vyöhykkeillä paljolti kamarikuivaamon ihannekaavaa muistuttavan kaavan mukaisesti. Tuloksena on hyvin joustava suuren kapasiteetin kanavakuivaamo, jossa on minimaalinen kosteuden hajonta. Ennen kaikkea tämä kuivaamotyyppi tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet eripaksuisen puutavaran yhdistelyyn. Vuotuinen kapasiteetti m 3 ja tavoitekosteus noin %. Monissa tapauksissa ehdoton valinta kaikkien sahalla kertyneiden sivulautojen kuivaamiseen, sillä koko voidaan helposti sovittaa kunkin sahan tarpeisiin. 3-vaiheinen kanavakuivaamo. Tässä kuivaamotyypissä on yksi vyöhyke enemmän kuin FB- ja OTC-kanavakuivaamoissa. 3. vyöhykkeessä vallitsevat omat kuivausolosuhteet. 3. vyöhyke toimii tasaantumisvyöhykkeenä, mikä takaa laadun myös todella suurilla kapasiteeteilla. 3. vyöhykkeen ansiosta puutavaran jännitykset ja kosteuden hajonta pienenevät myös alempiin kosteuksiin pyrittäessä. Vuotuinen kapasiteetti m 3 ja tavoitekosteus noin 8 18 %

14 Kamarikuivaamot Yhdessä markkinoiden johtavan ohjausjärjestelmän kanssa Valutecin kamarikuivaamot luovat edellytykset vastata yhä kovempiin vaatimuksiin jalostuksen ja asiakkaiden toiveiden osalta. Integroitu kuivauksenohjausjärjestelmä ohjaa käyttäjää optimaaliseen kuivausprosessiin, joka perustuu tavoiteltuun laatutasoon ja energian kulutukseen, taaten taloudellisuuden. Ohjausjärjestelmän osana toimitettava ValuSim-kuivaussimulaattori valvoo prosessia kuivauksen aikana. Tarkoituksena on helpottaa kuivaamon käyttäjän työtä ja valvoa prosessin optimoinnin toteutumista. Trukilla täytettävä kamarikuivaamo. Vie suhteellisen vähän tilaa ja on hyvä valinta, kun joustavuudelle ja loppulaadulle asetetaan kovat vaatimukset mutta investointikustannukset halutaan pitää mahdollisimman pieninä. Erien koot vaihtelevat välillä m 3 ja tavoitekosteus välillä 5 20 %. E-vaunulla täytettävä kamarikuivaamo. Hyvä valinta, kun tavoitellaan on suurta eräkokoa ja tuottavuutta. Koska täyttö ja purku tapahtuvat kuivaamon pituussuunnassa, kuivaamoja voidaan sijoittaa vierekkäin suuri määrä. Täytettäessä puutavara kuivaamon ulkopuolelta vaihtoaika on mahdollisimman pieni ja kuivaamo voidaan täyttää ilman trukkia. Erien koot vaihtelevat välillä m 3 ja tavoitekosteus välillä 5 20 %. Kuumakuivaamo. Tuottavuudeltaan erinomainen vaihtoehtoinen kuivausmenetelmä kosteuden hajonnalle ja puutavaran loppulaadulle asetettujen vaatimusten salliessa. Jopa 140 C:n kuivauslämpötila. Vesi höyrystetään keittämällä, minkä vuoksi se haihtuu nopeammin kuin tavanomaisissa kuivausprosesseissa. 50 mm:n puutavaran kuivausaika on noin vuorokausi. Erien koko on jopa 200 m 3 ja tavoitekosteus 2 18 %. Lämpökäsittely. Valutecin lämpökäsittelylaitokset pohjautuvat ThermoWood -menetelmään. ThermoWoodia voidaan pitää omana puulaatunaan, koska käsittely tekee puusta erittäin hyvän vaihtoehdon trooppisille puulajeille ja painekyllästetylle puutavaralle. Puu saa alhaisen tasapainokosteuden ja paremman biologisen lahoamisen keston. Koska prosessissa ei käytetä kemiallisia tuotteita, ThermoWood on hyvin ympäristöystävällinen vaihtoehto. Ohjausjärjestelmä ja simulaattoriteknologia Valutec on kehittänyt uuden sukupolven mukautuvan ohjausjärjestelmän, joka antaa asiakkaille mahdollisuuden konfiguroida sovelluksensa omien ohjausperiaatteidensa, toimintojensa ja käyttöliittymiensä mukaan. Kaikki siksi, että pystyisimme vastaamaan tarkalle loppulaadulle ja kuivauksen taloudellisuudelle asetettuihin korkeisiin vaatimuksiin. Järjestelmiin on myös integroituna puutavaran kuivausta ohjaava Valutecin simulaattoritekniikka. Simulaattoreiden ansiosta vältytään uusien ohjelmien kalliilta sisäänajojaksoilta, kun ne voidaan optimoida halutun kapasiteetin, laadun ja energiankulutuksen mukaan

15 28 29

16 Lupausten pitäminen on meille kunnia-asia Kullakin asiakkaalla on koko toimeksiannon ajan oma nimetty projektipäällikkönsä, mikä helpottaa yhteydenpitoa ja takaa, että projekti hoidetaan laadukkaasti ja tehokkaasti. Toimeksianto alkaa siitä, kun myyjä saapuu tuotantolaitokselle tekemään ensimmäisen arvion mahdollisuuksista ja haasteista. Asennuksen suorittaa tavallisesti Valutecin kokenut asennustiimi, mutta asiakas voi myös hoitaa asennuksen itse Valutecin työnjohtajan valvonnassa. Syvällinen perehtyminen asiakkaan tilanteeseen on ehdoton edellytys sille, että pystytään laatimaan optimaalinen kuivausratkaisu kulloisiinkin tarpeisiin. Valutecille on kunnia-asia saada laitteistot käyttövalmiiksi luvattuun toimituspäivään mennessä. Onnistumisemme siinä perustuu vuosien varrella hioutuneen järkevän tuotantosuunnitelman ohella joustavuuteen, jonka ansiosta kukin kuivausjärjestelmä voidaan nopeasti sovittaa asiakkaan erityistarpeisiin. Jokaisen toimituksen yhteydessä noudatetaan etukäteen sovittua toimintasuunnitelmaa, joka varmistaa, että Valutec pysyy aikataulussa. Aina ja joka kerta

17 Minimoitu halkeilu antaa mahdollisuuden ostopuun lisäarvon kasvattamiseen ja laitoksen kannattavuuden maksimointiin. Valutecin valinta perustuu Valutec siksi että laatu kannattaa Yksi tärkeimmistä perusteista valita Valutecin tuote on lopputuotteen laatu. Pitkän aikavälin kokonaistaloudellisuutta etsivät sahat valitsevat sellaisen kuivausjärjestelmän, joka tuo ostetulle puutavaralle parhaan lisäarvon. Se tarkoittaa minimaalista hävikkiä, vähäisiä vikakustannuksia ja tyytyväisiä asiakkaita. Valutecin laitteistot ovat toimintavarmoja ja niiden komponentit ovat korkealaatuisia, jolloin seisokkeja on harvoin ja kunnossapitokustannukset ovat pienet. Toisin sanoen järjestelmämme ovat kustannustehokkaita tarkasteltaessa laitteiston elinkaarta ja saavutettavissa olevaa lopputuotteen laatua. Nimenomaan kuivatun lopputuotteen laatu on tässä yhteydessä ratkaisevassa asemassa. Minimoitu halkeilu ja kosteuden hajonta antavat mahdollisuuden ostopuun lisäarvon kasvattamiseen ja laitoksen kannattavuuden maksimointiin. Tutkimukset ja mittaukset osoittavat, että laadun optimoinnilla on saavutettavissa satojen tuhansien eurojen säästöt. Kun lisäksi otetaan huomioon pienet kunnossapitokustannukset ja tehokas energian talteenotto, Valutecia voidaan syystä pitää pitkällä aikavälillä kustannustehokkaimpana vaihtoehtona. näkemykseemme, että ainoastaan kaikkein modernein laitteisto vastaa tavoitteitamme. Andrei Danilov, Maltatin sahapäällikkö, Sibles-konserni, Venäjä 32 33

18 34 35

19 VALUTEC AB Box 709 SE Skellefteå Sweden VALUTEC OY Tehdaskylänkatu 11A FI Riihimäki Suomi VALUTEC LLC Россия г. Санкт-Петербург пр. Луначарского д.72 корп. 1 офис

Ansaitsemme paikkamme ketjussa auttamalla tekemään asiakkaidemme toiminnasta kannattavaa.

Ansaitsemme paikkamme ketjussa auttamalla tekemään asiakkaidemme toiminnasta kannattavaa. Kanavakuivaamot 2 Ansaitsemme paikkamme ketjussa auttamalla tekemään asiakkaidemme toiminnasta kannattavaa. Valutec on Euroopan suurin puutavarakuivaamojen toimittaja. Miksi? Tietysti Valutecin menestykseen

Lisätiedot

VALUTECNEWS. Sahoilla lisätään tahtia. Mutta pysyykö laatu perässä? sivut 2 3. Laatu valttia Euroopan suurimmassa puukorttelissa

VALUTECNEWS. Sahoilla lisätään tahtia. Mutta pysyykö laatu perässä? sivut 2 3. Laatu valttia Euroopan suurimmassa puukorttelissa 2014 2 VALUTECNEWS K E H I T Y S / L A AT U / TA L O U D E L L I S U U S 5 6 8 Laatu valttia Euroopan suurimmassa puukorttelissa Valutecin ideasta kehityshanke Stora Enso ja Metsä Wood modernisoivat Sahoilla

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos Kinnaskoskella MARRASKUU/2011. www.wsvalutec.fi. Sivu 6-7 Uusi suurtilaus Venäjältä EI ENÄÄ TEKOSYITÄ! VIROLAISTEN LUOTTAMUS

Sukupolvenvaihdos Kinnaskoskella MARRASKUU/2011. www.wsvalutec.fi. Sivu 6-7 Uusi suurtilaus Venäjältä EI ENÄÄ TEKOSYITÄ! VIROLAISTEN LUOTTAMUS MARRASKUU/2011 WWW.WSVALUTEC.FI www.wsvalutec.fi OTSIKOITA EI ENÄÄ TEKOSYITÄ! Sivu 3 VIROLAISTEN LUOTTAMUS Sivu 5 VALUTEC GROUP SAI UUDEN TOI- MITUSJOHTAJAN Sivu 8 Sukupolvenvaihdos Kinnaskoskella Pojat

Lisätiedot

Suomi keskipisteessä

Suomi keskipisteessä VIERAS»Esilajittelu kannattaa«joulukuu 2003 WWW.WSAB.NET Suomi keskipisteessä Epätasainen loppukosteus on pahinta mitä tiedämme Meidän on hyödynnettävä myös heikommat laadut älykkäällä tavalla Lyhyemmät

Lisätiedot

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 www.ponsse.com 2 Ponsse 2005 PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 Ponsse lyhyesti Ponsse Oyj kehittää, valmistaa ja markkinoi tavaralajimenetelmän metsäkoneita ja puunkorjuuseen

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY

VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY VISIO THE DRIVES FAMILY VACONIN UUSI YHTEISÖLLINEN VISIO NÄEMME, että todellista arvoa luodaan yhdessä. Tämän vuoksi tulemme luomaan The Drives Familyn, tiiviin yhteisön,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY

VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY VISIO THE DRIVES FAMILY VACONIN UUSI YHTEISÖLLINEN VISIO NÄEMME, että todellista arvoa luodaan yhdessä. Tämän vuoksi tulemme luomaan The Drives Familyn, tiiviin yhteisön,

Lisätiedot

Cramo. - johtava eurooppalainen konevuokrauskonserni

Cramo. - johtava eurooppalainen konevuokrauskonserni Cramo - johtava eurooppalainen konevuokrauskonserni Cramo Group pähkinänkuoressa Cramo Group perustettiin 3. tammikuuta 2006, kun kaksi Euroopan johtavaa vuokrausyritystä, Rakentajain Konevuokraamo ja

Lisätiedot

Kuivaukseen lisäominaisuuksia Borgstenassa

Kuivaukseen lisäominaisuuksia Borgstenassa LOKAKUU 2004 WWW.WSAB.NET VIERAS»Panostakaa parempaan tuorelajitteluun«kuivaukseen lisäominaisuuksia Borgstenassa Borgstena Timber panostaa lujasti tulevaisuuteen. Suurin osa investointirahoista sijoitetaan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista.

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista. 2012 VUOSIKERTOMUS KASVUA IDÄSSÄ Venäjä, Ukraina ja muut IVYmaat tuovat jo kolmanneksen Aspon liikevaihdosta. ARKTISILLE ALUEILLE ESL Shippingin kalusto ja osaaminen mahdollistavat uudet arktisten alueiden

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

yhteistyö luo menestystä Lundissa Lue mobiililaitteella Vivaldi 11.0 Liiketoimintajärjestelmä päivitetään tulevaisuutta varten

yhteistyö luo menestystä Lundissa Lue mobiililaitteella Vivaldi 11.0 Liiketoimintajärjestelmä päivitetään tulevaisuutta varten Numero 4 joulukuu 2014 Lue mobiililaitteella insight.ahlsell.com Rajaton yhteistyö luo menestystä Lundissa Vivaldi 11.0 Liiketoimintajärjestelmä päivitetään tulevaisuutta varten Matkaa seurassamme Kiinaan

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

method Hiab Turvallisempi työympäristö Hiab-nostureilla Luotettavat kumppanit Ainutlaatuisia Hiab-nostureita

method Hiab Turvallisempi työympäristö Hiab-nostureilla Luotettavat kumppanit Ainutlaatuisia Hiab-nostureita Hiab method A S I A K A S L E H T I 1 / 2 0 1 0 Turvallisempi työympäristö Hiab-nostureilla 06 Ainutlaatuisia Hiab-nostureita Luotettavat kumppanit 12 16 30 energia-alan erityistarpeisiin takaavat jatkuvan

Lisätiedot

Revolutionary outside Evolutionary inside ix ja CoDeSys uudessa teknologiaratkaisussa

Revolutionary outside Evolutionary inside ix ja CoDeSys uudessa teknologiaratkaisussa A Beijer Electronics magazine #NOV 2012 Revolutionary outside Evolutionary inside ix ja CoDeSys uudessa teknologiaratkaisussa Sivut 16 19 Stirling-moottorit muuttavat auringonsäteet sähköksi Sivut 14 15

Lisätiedot

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW 1 14 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD KOHTI PAREMPAA HUOMISTA, SIVU 6 MARKET REVIEW RAKENNEMUUTOS

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2010 Konsernijohtajan katsaus Nordea oli finanssikriisin jälkeen yksi ensimmäisistä suurista pankeista, jotka käynnistivät laajan kasvuohjelman. Kutsumme sitä hallitun kasvun strategiaksi.

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

Venäjä avaa kuivaamon ovet

Venäjä avaa kuivaamon ovet HELMIKKU 2006 WWW.WSAB.NET VIERAS 43 vuotta samalla sahalla Venäjä avaa kuivaamon ovet OTSIKOITA Tiivis tunnelma WSAB Clubissa >> Sivut 4 5 Nykyaikainen puutavarankuivaus on ehdottomasti tekemässä läpimurtoa

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Ratkaisuja vaneriteollisuudelle

Ratkaisuja vaneriteollisuudelle Vuosikertomus 2011 Ratkaisuja vaneriteollisuudelle jo 80 vuotta Vuonna 1908 aloitti toimintansa Lahden Rauta- ja Metalliteollisuustehdas Osakeyhtiö -niminen konepaja, joka aluksi rakensi sisävesilaivoja

Lisätiedot

AUTAMME ASIAKKAITAMME RAKENTAMAAN VAHVEMPIA SUHTEITA ASIAKKAISIINSA

AUTAMME ASIAKKAITAMME RAKENTAMAAN VAHVEMPIA SUHTEITA ASIAKKAISIINSA AUTAMME ASIAKKAITAMME RAKENTAMAAN VAHVEMPIA SUHTEITA ASIAKKAISIINSA VISIO JA MISSIO Visiomme on tulla Pohjoismaiden johtavaksi suoran markkinointiviestinnän tehokkaaseen toteutukseen tarvittavien integroitujen

Lisätiedot

Investoi rakennusautomaatioon KNX-taloautomaatio

Investoi rakennusautomaatioon KNX-taloautomaatio Investoi rakennusautomaatioon KNX-taloautomaatio Sisällysluettelo Älykäs KNX-taloautomaatio 3 Näe kiinteistösi mahdollisuudet 5 Mitä KNX-taloautomaation ohjaus tarkoittaa 7 Tavanomaisen ja älykkään ratkaisun

Lisätiedot

tyytyväisempiä asiakkaita

tyytyväisempiä asiakkaita Nro No 21 marraskuu Tammikuu 2009 2010 Pääkirjoitus - Martin Forss Älykkäämpää Coor kehityksen palvelua kärjessä tyytyväisempiä asiakkaita Hyvän palveluntoimittajan on kuljettava kehityksen kärjessä. Sen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Rakennemuutoksilla lisää omistaja-arvoa TASAPAINOINEN KOKONAISUUS TEHOKKAAMPAA OPEROINTIA KASVUA VENÄJÄLLÄ

VUOSIKERTOMUS. Rakennemuutoksilla lisää omistaja-arvoa TASAPAINOINEN KOKONAISUUS TEHOKKAAMPAA OPEROINTIA KASVUA VENÄJÄLLÄ 2013 VUOSIKERTOMUS TASAPAINOINEN KOKONAISUUS Monialayhtiössä kassavirrat on hajautettu liiketoiminnoittain ja maantieteellisesti. TEHOKKAAMPAA OPEROINTIA Polttoainetehokas toiminta on yksi ESL Shippingin

Lisätiedot

HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006. Riskinotto kuuluu. yrittämiseen. TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka

HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006. Riskinotto kuuluu. yrittämiseen. TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006 suomi Riskinotto kuuluu yrittämiseen TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka Turvallisuutta ja tehokkuutta kehittämässä Olemme lehtemme aiemmissa

Lisätiedot

Munksjö Oyj Vuosikertomus 2013

Munksjö Oyj Vuosikertomus 2013 Munksjö Oyj Vuosikertomus 213 Sisällysluettelo Munksjö lyhyesti Konsernikatsaus Munksjö lyhyesti 1 Vuosi lyhyesti 2 Visiomme 3 Strategia ja tavoitteet 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Munksjön historia 8 Maantieteellinen

Lisätiedot