Tuomasmessu on rukoileva messu. Messua valmistellaan rukoillen ja itse messussa on sijaa monenlaiselle rukoukselle. Anna-Maija Raittila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuomasmessu on rukoileva messu. Messua valmistellaan rukoillen ja itse messussa on sijaa monenlaiselle rukoukselle. Anna-Maija Raittila"

Transkriptio

1 Päivitetty (5) MESSUN KOKOAJA Tumasmessu n rukileva messu. Messua valmistellaan rukillen ja itse messussa n sijaa mnenlaiselle rukukselle. Anna-Maija Raittila SIUNAUSTA TEHTÄVÄÄSI, KIITOS ETTÄ OTIT SEN VASTAAN! Messun kkaja n messun päävastuuhenkilö ja hän timii juntajana messussa. Messun kkaja kutsuu esirukusjhtajan ja rekryti ehtllis- ja rukusavustajat ja hjaa heidät tehtäviinsä. Kkaja sallistuu messun suunnittelukkuksiin ja avimeen messukkukseen. Ennen messun alkua kkaja pitää tiimilleen alkupalaverin, jssa käydään läpi kaikkien tehtävät ja varmistutaan siitä, että kaikki messua varten n kunnssa. Kkaja sallistuu messua seuraavaan avimeen messukkukseen, jssa käydään läpi messusta tullut palaute. MESSUN KOKOAJAN MUISTILISTA 1) HYVISSÄ AJOIN ENNEN MESSUA Esirukusjhtajan, liturgin ja saarnaajan kutsuminen Kutsu messuusi esirukusjhtaja js teillä n messuun tiveita ja ehdtuksia, jtka pikkeavat yleisistä messuhjeista, vitte keskustella niistä avimessa messukkuksessa js haluatte vaikuttaa rukusalttareilla leviin teksteihin, keskustelkaa siitä rukusalttaritiimiläisen tai tiimin vastaavan kanssa(yhteystiedt löytyvät rekrytintikansista). Kutsutte yhdessä esirukusjhtajan kanssa liturgin. Halutessanne vitte ehdttaa saarnaajaa tumaspapille, jka viime kädessä vastaa saarnaajavalinnista. Messun timittajien rekrytinti Vit hyödyntää suhteita maan paikallisseurakuntaasi ja muihin miin verkstihisi. Myös uudet timittajat vat tervetulleita Tumasmessuun! rukus- ja ehtllisavustajiksi vi rekrytida ketä hyvänsä pappeja, maallikilla tulee lla Tumasmessun rukus- ja ehtllisavustajakulutus yliviivaa ilmittautumislistalta ennakkn ne khdat, jihin tahdt itse rekrytida tekijät. Pyri rekrytimaan niin, että saat mudstettua ehtllisenjakpariksi pappi/jakluvan saanut maallikk ja mies/nainen. Seuraa rekrytintilistan täyttymistä ja netti-ilmittautumisia > sähköpsti > (salasana tumastimiststa) js messussa ei le synnintunnustajia, rekryti kaksi klehdinlaskijaa. Pari viikka ennen messua ala täydentää ehtllisavustajien paikkja Kutsu yksi papeista rippipapiksi. Messun suunnittelukkus Kutsu suunnittelukkus klle hyvissä ajin, 2-4 viikka ennen messua. esirukusjhtaja, liturgi, saarnaaja ja musiikin jhtaja js saarnaaja ei tule kkukseen, kysy häneltä ennakkn luettavat tekstit ja tive saarnavirreksi/lauluksi. Kkuksessa tutustutaan kirkkvuden kyseisen. sunnuntain teemaan, svitaan messussa luettavista teksteistä, svitaan messun timittamisen päälinjat ja käydään yksityiskhtaisesti läpi messun kulku ja työnjak. Vitte yhdessä miettiä spivaa henkeä messuun. Kkuksessa keskustellaan myös musiikkitivmuksista ja svitaan käytettävistä laulukirjista. Päävastuu laulujen valinnasta n musiikinjhtajalla, mutta paras messu syntyy, kun kaikki vat saaneet malta saltaan vaikuttaa lauluvalintihin. Niihin vaikuttavat messun teema (kirkkvuden teema tai muu aihe), bändin kknpan, mahdllinen musiikkivieras sekä messun rakentajien musiikkimaku. Messun ajituksessa tetaan humin messuun mahdllisesti tulevat ylimääräiset hjelmanumert. Js liturgi n ensikertalainen, infrmi tumaspappia, jka perehdyttää liturgin tehtävään. Lisäksi muistuta liturgia siitä, että hän timittaa liturgian tulkille. Rukus n aina paikallaan vitte alittaa ja/tai lpettaa kkuksen rukuksella. Edeltävä messu Timit edeltävässä messussa messuemäntänä tai isäntänä, lue tun tehtävän hje. Js let ensikertaa messun kkajana, seuraa jssain edeltävässä messussa sen kkajan timia ja sallistu alkupalavereihin.

2 2 (5) 2) MESSUVIIKOLLA Avin Tumasmessukkus tiistaina, messu kl 17.00, kkus Cafe Agriclassa kl Osallistu kkukseen messua edeltävänä tiistaina. Muistuta esirukusjhtajaa messukkuksesta ja kerr tarvittaessa myös liturgille ja saarnaajalle, että hekin vat tervetulleita. Kerr kkuksessa messun valmistelutilanteesta, tarvittaessa saat hjeita ja tukea. Ennen messua (messua edeltävänä päivänä) Messua ja maa suuttasi valmistellessasi n hyvä muistaa, että kun messu n melk pitkä ja se radiidaan (ja videidaan), n syytä pyrkiä kaikessa sujuvuuteen. Lähetä trstaina tai perjantaina tiimillesi viesti/kiits siitä, että he vat lupautuneet tehtäviin. Hulehdi siitä, että jkainen saa/löytää hjeet ja kehta lukemaan ne ennen messua. Js jtkut tehtävistä eivät le sinulle tuttuja, lue niiden hjeet. Messuissa n simultaanitulkkaus englanniksi valmistele ja lähetä ma puheenvursi tulkille hulehdi siitä, että myös esirukusjhtaja, liturgi ja saarnaaja (myös lukukappaleet) timittavat puheenvurnsa tulkille, mieluummin j muutama päivä ennen messua tulkin sähköpstiin. Täytä ehtllisen jakparikartta valmiiksi j ktna, kartan saat messukansista tai vi tulstaa sen (www.tumasmessu.fi > Tule tekemään messua > messutehtävien kuvaukset). Jakparit vat paikilla E1 E 9 liturgi ja saarnaaja (js saarnaaja n pappi tai jakluvan saanut maallikk) jakavat yleensä paikilla E2 ja E3 alkhlitn viini ja pyydettäessä gluteenitn leipä jaetaan paikilla E4 (edessä) ja E5 (takana) js timitaan kahdeksalla jakparilla, jätetään jakpaikka E1 (edessä kurn pulella) täyttämättä js timitaan vain seitsemällä jakparilla, jätetään myös paikka E5 (alkhlitn takana) täyttämättä js mahdllista, mudsta jakparit niin, että niissä n pappi/maallikk ja nainen/ mies ensikertalaiselle tai harvin käyvälle kkenut pari! Tumasyhteisö ry Puhelin (09)

3 3 (5) 3) MESSUPÄIVÄNÄ Ole kirklla hyvissä ajin, mieluimmin viimeistään kl 16 tivttamassa messun timittajat tervetulleiksi. Pidä esirukusjhtajan kanssa lyhyt palaveri varmistaen, että kaikki n kunnssa. Laita jakparilista sakastia vastapäätä levalle ilmitustaululle ja albahuneeseen. Js tehtäviin ilmittautumisissa tms. n sekaannuksia pyri justavuudella ja hyvällä järjestelyllä siihen, että jkaiselle löytyy jku tehtävä! Viime hetken peruutuksia saattaa tulla mutta älä hulestu, kirkksalista löytyy aina avustajia ja tekijöitä kaikkiin tehtäviin! Järjestä kuri yhdessä esirukusjhtajan kanssa, messukrdinaattri auttaa tarvittaessa 18 tulia tiiviiseen pulikaareen tuleille virsi- ja laulukirjat sekä plvistumistyynyt (ei reunimmaisiin) 12 rukusjakkaraa paikilleen krkeampi puli alttarikaidetta khti tulijnn päähän kurn pulelle tyhjät saviastiat tuhuksia ja mansetteja varten sekä klehtikri. Avaa alttarikaiteen vasen puli (ikea jää kiinni). Laita taakse kahdelle siunauspaikalle (pikaripöydät keskikäytävän reunalla) tuhus jalassaan ja valkinen liina (ylävarastn kaapista), pyydä jtakuta eteisestä hulehtimaan sytyttämisestä ja sammuttamisesta. Tarkista kirkn suntin kanssa, että ehtllisenjak- ja täyttöastiita n alttarilla ikea määrä. Kerr rippipapille, kenen kanssa ja millä paikalla hän jakaa ehtllista rippi tapahtuu Mrsiushuneessa, sunti laittaa huneen kuntn seinustalle tuli dttajalle. Ohjaa ehtllisavustajat albahuneeseen, jsta löytyy albat ja papeille ja diakneille stlat. Saarnaaja saa alban ja stlan sakastista ja liturgi alban ja kasukan. Js n ensikertalaisia pappeja tai diakneja, kerr alkupalaverista (17.30), yhteisestä esirukuksesta, siunaamisesta ja jälkikeskustelusta. Svi lppujunnn paikka liturgin kanssa. Svi saarnaajan kanssa, haluaak hän lukutelineen js haluaa, hae lukutelineenä käytettävä nuttiteline ylävaraststa. Käy synnintunnustajien ja tekstinlukijiden kanssa läpi heidän tehtävänsä. Pidä tarvittaessa liturgin, saarnaajan ja tekstinlukijiden kanssa kl mikrfnin käytön kkeilu muista, että mikrfnia vi ja saa käyttää myös ilman sen telinettä esim. lppujunnssa. Js judut jättämään pis jnkun jakpareista, infrmi siitä esirukusjhtajaa. Lpuksi varmista vielä, että kurissa n kaikki kunnssa. Ole luttavaisella mielellä, kaikki saadaan valmiiksi ennen messua! Alkupalaveri Café Agriclassa, alitus kl (kest nin 20 min.) Tivta kaikki tervetulleeksi ja esittele itsesi, sitten esittele esirukusjhtaja, hän esittelee ma tiiminsä (kk nimeltä, ensikertalaiset mainiten) listallasi levat messun timittajat, ehtllisenjakparit ja paikat klehtipuheen pitäjä ja klehtikhde klehdinlaskijat, js pitänyt rekrytida erikseen. Kerr, että ilmittautumislistalla levat yhteystiedt tallennetaan Tumasmessun vapaaehtiset rekisteriin, js jku ei halua antaa tietjaan sinne, hän vi pistaa tiedt listalta tai js jnkun yhteystietja ei le listalla, hän vi lisätä ne sinne, laita lista kiertämään. Muistuta rippipapin jakparia ttamaan rippipapille tuhuksen. Spikaa liturgille kaksi avustajaa ehtllisvälineiden valmisteluun. Spikaa ehtllisastiiden ttaminen ja taakse menn ryhmittyminen ja yhteinen paluu js, jillakin vielä jna vapautuva jakpari vi siirtyä purkamaan jna. Spikaa kaksi tai klme albapukuista, jtka menevät rukusjaksn ajaksi taakse siunaamaan ta palaveriin mukaan siunaajan hjeita ja anna siunaajille tarvittaessa js alttarille ei enää le tulijita, ja takana siunauspaikilla n jna, 1-2 vapautuvaa albapukuista ttaa öljyastian ja menee siunaamaan, ei liian lähelle siellä j levia siunaajia. Tumasyhteisö ry Puhelin (09)

4 4 (5) Spikaa rutsin- ja/tai englanninkieltä taitava rukusavustaja js n, esirukusjhtaja kert junnssaan. Spikaa, ketkä kättelevät messuvieraat saarnaaja ja liturgi kättelevät yleensä kirkksalin päävella, messun kkaja ja esirukusjhtaja sivuvilla. Js urkuparvi n käytössä, tarvitaan lisäksi yksi kättelijä. Kerr, että messun päätyttyä mahdllisimman mnen rukusavustajan tivtaan jäävän keskustelemaan/rukilemaan sitä pyytävien kanssa kirkn etusaan ketään albapukuista ei saa jättää yksin kirkksaliin keskustelijan kanssa! Kerr, että messun kulussa pyritään sujuvuuteen, mutta ei le tärkeää, että kaikki tulee tehdyksi täysin ikein vaan että tehtävät hidetaan sydämellä, tinen tistaan tukien. Kannusta yhteisvastuullisuuteen lppusiivuksen salta, niin että kun itselle nimetyt tehtävät n hidettu, autetaan mahdllisuuksien mukaan muita. Palaveri päättyy yhteiseen rukukseen, sinä alitat ja liturgi lpettaa. Myös muut vivat halutessaan / ajan salliessa rukilla lyhyesti.. Prsessin sallistuvat ttavat tuhukset alkupalaverissa. Ota itsellesikin lppuprsessita varten. Muut lähtevät prsessin kryptan tai pihan kautta, sinä siirryt istumaan kirkksaliin. Alkujunt Messu alkaa alkumusiikilla, musiikinjhtaja näyttää kska vit alittaa. Seuraa tilannetta niin että let valmis alittamaan junnn kun musiikki lppuu. Alkujunnssa (nin kl alkaen) tivta messuvieraat tervetulleiksi, myös Radi Dein kuuntelijat, ja myös ne, jtka katsvat messua Agricla-TV:stä (js videidaan) pidä lyhyt alkupuheenvur esittele messun keskeiset vastuuhenkilöt: saarnaaja, liturgi, esirukusjhtaja, musiikinjhtaja, kurnjhtaja, äänentiststa vastaava ja sinä, messun kkaja aika ajin vi kerta messun aikana timivasta pyhäkulusta (minitumaat, vutiaille) tulkkauksesta kerrtaan englanniksi. This mass is translated int english. The headphnes are available in the main entrance messun kulkua vi seurata laulukirjan lpussa levasta messuliitteestä kerr myös mikä laulukirja radinkuuntelijat saattavat kaivata tätä tieta js kirkksali näyttää täydeltä, kehta tiivistämään keskikäytävää khti. Mikrfni jää eteen liturgia varten. Messun aikana Tarkkaile messun etenemistä ja puutu mahdllisiin pikkeaviin tilanteisiin antamalla apua ja neuvja messun muille timittajille. Kska messu n pitkä ja se radiidaan (ja videidaan), n hyvä pyrkiä sujuvuuteen jka vaiheessa. Mieti aina edellisen puheen/ laulun aikana valmiiksi, mitä seuraavaksi tapahtuu ja timi tarvittaessa sen mukaisesti niin että ei pääse syntymään pitkiä taukja. Synnintunnustus Ennen synnintunnustusta, sulje alttarikaide heti kun ehtllisavustajat vat sen hittaneet ja liturgi n tullut takaisin eteen. Esirukus Js kurissa n vapaana rukusavustajia ja näyttää siltä, että jnttajat eivät heitä humaa, vit hientunteisesti hjata jnttajia vapaille rukusavustajille. Js alttarille ei enää le tulijita, ja takana siunauspaikilla jna, hjaa 1-2 vapautuvaa albapukuista siunaamaan. Tumasyhteisö ry Puhelin (09)

5 5 (5) Sanasuus Päivän virren tai laulun aikana avaa alttarikaiteen mlemmat pulet esirukusjhtajan kanssa (kaiteen keskisa jää paikalleen). Kaiteet jäävät auki messun lppuun saakka. Siirrä mikrfni ja tarvittaessa teline keskelle krketta tekstinlukijita ja saarnaajaa varten. Viimeisen säkeistön aikana tekstinlukijat siirtyvät lukutelineen taakse. Ehtllinen Siirry uskntunnustuksen lppuessa mikrfnin taakse. Ennaki tilannetta niin että let valmiina mikrfnin takana mahdllisimman npeasti uskntunnustuksen lppuessa. käymme viettämään ehtllista alkhlittman viinin jakpaikat edessä ja takana saarnatulin pulella seinustalla, samilta paikilta saa pyydettäessä gluteenittman leivän klehtikhde, sinä tai klehtipuheen pitäjä kert js khteesta tulee puhuja, tumastimist tiedttaa siitä sinulle mihin rahaa tarvitaan ja mitä sillä saadaan aikaan, muutama lause, nin 1-2 minuuttia pulet klehdin tutsta käytetään messun kulujen kattamiseen js klehtipuheen pitäjä n vieras, kerr hänelle etukäteen, että khde esitellään lyhyesti ja kutsu hänet mukaan alkupalaveriin ja prsessin ja ta istumaan viereesi etupenkkiin, ja mukaasi kun menet eteen kertmaan ehtllisesta. kerr, että klehtiin vi sallistua muös Tumasmessun nettisivujen kautta. Siirrä klehtivirren aikana mikrfni ja lukuteline sivuun. Lppujunt mahdllisimman lyhyt! Svi lppujunnn paikasta ennen messua liturgin kanssa. Ota mikrfni lähettyville j edeltävän puheen/laulun aikana, älä turhaan siirrä mikrfnitelinettä vaan käytä pelkkää mikrfnia. Lppujunnn sisältö lyhyt kiits messun santtajille ja sen timittajille messuvieraiden kutsuminen teejatkille messun jälkeinen esirukusmahdllisuus (kirkn etusassa saarnatulin pulella), js esirukusjhtaja n kertnut tämän, jätä pis lppujunnsta vapaaehtisten kutsuminen tulevien messujen tehtäviin Infpöydän luna eteisessä ja myöhemmin kryptassa messuemäntä ja -isäntä(esittele nimeltä) ttavat vastaan ilmittautumisia - ilmittautua vi myös netissä tulevista tapahtumista vain tumaspapin kanssa svitut erityistapahtumat. Lppuprsessi Osallistu prsessin esirukusjhtajan parina. Kättele messuvieraat tisella sivuvella. Messun jälkeen Varmista yhdessä esirukusjhtajan kanssa, että paikat jäävät kuntn ja kaikki tavarat n viety mille paikilleen. Vie ajan tasalle päivitetty rekrytintilista infpöydällä levaan rekrytintikansin. Avin Tumasmessukkus tiistaina, messu kl 17.00, kkus Cafe Agriclassa kl Osallistu kkukseen messua seuraavana tiistaina (tai kerr palautteesi ennen sitä tumaspapille). SIUNAUSTA TEHTÄVÄÄSI, KIITOS ETTÄ OTIT SEN VASTAAN! Tumasyhteisö ry Puhelin (09)

Tuomasmessu on rukoileva messu. Messua valmistellaan rukoillen ja itse messussa on sijaa monenlaiselle rukoukselle. Anna-Maija Raittila

Tuomasmessu on rukoileva messu. Messua valmistellaan rukoillen ja itse messussa on sijaa monenlaiselle rukoukselle. Anna-Maija Raittila Päivitetty 30.8.13 ESIRUKOUSJOHTAJA Tumasmessu n rukileva messu. Messua valmistellaan rukillen ja itse messussa n sijaa mnenlaiselle rukukselle. Anna-Maija Raittila Esirukusjhtajalla n messussa keskeinen

Lisätiedot

OHJEITA TUOMASMESSUN KOKOAJALLE Päivitetty 16.2.2015 Siunausta tehtävääsi, kiitos että otit sen vastaan!

OHJEITA TUOMASMESSUN KOKOAJALLE Päivitetty 16.2.2015 Siunausta tehtävääsi, kiitos että otit sen vastaan! 1 TUOMASYHTEISÖ RY. Tehtaankatu 23 B, 00150 Helsinki, toimisto@tuomasmessu.fi, www.tuomasmessu.fi OHJEITA TUOMASMESSUN KOKOAJALLE Päivitetty 16.2.2015 Siunausta tehtävääsi, kiitos että otit sen vastaan!

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

Ohjekirja Kilipa versio 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulospalveluohjelma

Ohjekirja Kilipa versio 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulospalveluohjelma Ohjekirja Kilipa versi 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulspalveluhjelma Keij Hyttinen Live tulspalvelu: www.kilipa.cm Sisältö 1 Laitteistvaatimukset 2 Yleistä 3 Alitus 4 Pisteasetukset ja hiihtmatkat 4.1

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 OTTELUMANUAALI 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. Ilmitusvelvllisuudet... 2 3. Ottelukenttiin liittyvät määräykset...3 4. Ottelurganisaati.3 5. Ottelutapahtuma... 5 5.1. Markkininti... 5 5.1.1.

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

2 Ylläpitoliittymän perusteet... 5 2.1 Kojelauta (Dashboard)... 5 2.2 Avainohjaajan kojelauta... 8

2 Ylläpitoliittymän perusteet... 5 2.1 Kojelauta (Dashboard)... 5 2.2 Avainohjaajan kojelauta... 8 Valtti Valmis tutkint työelämävalttina Jenni Kaist, kevät 2009 Ohje, Wrdpress-blgin tekeminen ja ylläpit, versi II (selaimena käytetty Mzilla Firefx:ia) SISÄLLYS 1 Rekisteröityminen ja sisään kirjautuminen...

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr xx Sivu 1 / 17 Lausuntkierrs 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016

Opiskelijan opas 2015 2016 Opiskelijan pas 2015 2016 Samp ssiaalisessa mediassa: 1 www.edusamp.fi Tervetula Saimaan ammattipist Sampn! Hyvä ammattipiskelija. Olet nyt alittamassa klme vutta kestäviä ammattipintjasi. Tänä aikana

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry:n Jäsentiedote 2 / 2014

Meikäläiset. Me Itse ry:n Jäsentiedote 2 / 2014 Meikäläiset Me Itse ry:n Jäsentiedte 2 / 2014 Kuva JT / Leija Sami Helle Helsingistä, Eira Lakka Jensuusta ja vammaistutkimuksen prfessri Sim Vehmas tapasivat Me Itse -päivillä Jyväskylässä. Me Itse ry

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muisti Asukasilta Tikkaksken mnipalvelupisteestä Aika: kl 18 20, kahvit kl 17.30 alkaen Paikka: Tikkaksken kulu, Kulukatu 10 Osallistujat: nin 70, jista 14 mnipalvelupisteiden valmistelussa

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä О Т Ч Е Т Sumi kesälmakhteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä Sumen matkailunedistämiskeskuksen Venäjän vastuualueen timeksiannsta FMC Grup 21 lkakuuta 2002 Sisällysluettel 1. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

1/2012 SEURATIEDOTE. Vaasan Urheiluautoilijat Ry

1/2012 SEURATIEDOTE. Vaasan Urheiluautoilijat Ry 1/2012 SEURATIEDOTE Vaasan Urheiluautilijat Ry 01.01.2012 1 SEURATIEDOTE 1/2012 1 SEURAN KUULUMISET Vaasan ABC:llä 30.11.2011 pidettyyn seuran syyskkukseen sallistui 21 ääniikeutettua jäsentä sekä kuusi

Lisätiedot

Junioritoiminnan linja. Markku Ranta

Junioritoiminnan linja. Markku Ranta Juniritiminnan linja Markku Ranta Yleistä Juniritiminnan linjalla tarkituksena n myös malta saltaan kehittää ja luda seuratiminnan suunnitelmallisuutta ja tavitteellisuutta, jka kehittää seuran timintaa

Lisätiedot