Sastamalan kaupunki. Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamalan kaupunki. Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava"

Transkriptio

1 Ruotsila Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava Asemakaavaselostuksen liitteet: LIITE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 008 LIITE Meluselvitys, Promethor 008 LIITE Tärinäselvitys, Promethor 008 LIITE 4 Luontoselvityksen maastokäyntimuistio, FCG 008 LIITE 5 Liikenneverkko, FCG 008 LIITE 6 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu muistio LIITE 7 Maiseman ja rakennetun ympäristön tarkastelu, FCG 009 LIITE 8 Valmisteluvaiheen kehityskuvat 009 VE, VE ja VE (pienennökset A4koossa) LIITE 9 Valmisteluvaiheen kehityskuvien vastineraportti LIITE 0 Vesihuollon verkko, FCG 00 LIITE Kikkerlän arkeologinen selvitys, FCG Kalle Luoto.5.0 LIITE Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet..0 LIITE Ehdotusvaiheen jälkeisen viranomaisneuvottelun 9..0 muistio

2 LIITE 7 SASTAMALA RUOTSILAN KIKKERLÄN ASEMAKAAVAALUEEN MAI SEMAN JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TARKASTELU FCG Planeko Oy

3 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 KAAVAALUE.... Sijainti ja yleiskuvaus... MAISEMATARKASTELU Maisemarakenne Kokemäenjoen kulttuurimaisema Kiikan kirkko ympäristöineen Kikkelänjoen kulttuurimaisema Maiseman tilallinen hahmo Avoimet alueet Puoliavoimet alueet Suljetut alueet... 5 MAANKÄYTÖN HISTORIAA Varhaisimpia vaiheita Kulttuuripiirteet Muinaisjäännökset Maakirjakartta Kuninkaan kartasto....6 Pitäjän kartta... 4 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TARKASTELU Kaksi kohdekuvausta Alueen muita rakennuksia (sijaintikartta s. 4)... 5 MAISEMAKUVA Maiseman solmukohdat Taajama ja kyläkuvan kannalta arvokkaat kohteet Metsäalueet Näkymät ja maamerkit HERKKYYSTARKASTELU Herkät osaalueet Muutoksia jonkin verran sietävät osaalueet Muutoksia hyvin sietävät osaalueet...

4 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 KAAVAALUE. Sijainti ja yleiskuvaus Kuvat a ja b. Suunnittelualue rajattu punaisella. Kaavaalue on osa Kokemäenjoen valtakunnallisesti merkittävää maisemaaluetta. Alue on perinteistä viljelymaisemaa Kiikanojan, Ruotsilan ja Kikkerlän kylien välissä. Suunnittelualueen keskellä kulkee Kikkelänjoki, jota ympäröivät alavat pellot. Pellot rajatuvat lännessä asutukseen ja idässä asutukseen sekä

5 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 teollisuuteen. Suunnittelualueen etelälaidassa sijaitsee Kikkerlän vanha kylätontti, josta itään aukeaa laajat avoimet viljelymaisemat. Suunnittelualueen maaperä on pääasiassa savea. Vanha kyläasutus on sijoittunut moreeni ja kallioharjanteille. Kuva. Maaperäkartta. Suunnittelualue on rajattu punaisella. Sinisellä merkityt alueet ovat pääosin savipohjaista maaperää ja vaaleanruskeat alueet ovat kallioperäistä /moreenipitoista aluetta.

6 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 MAISEMATARKASTELU. Maisemarakenne Kuva. Maisematarkastelukartta... Kokemäenjoen kulttuurimaisema Maisematarkastelukartassa on osoitettu asemakaavan suunnittelualueen maisemallisesti arvokkaita kohteita. Kokemäenjoen laaja kulttuurimaisema alkaa Vammalan puolelta ja jatkuu edelleen Keikyälle ja Huittisiin. Kokemäenjokilaakso on edustavaa Ala Satakunnan viljelyseudun laajapiirteistä kulttuurimaisemaa. Joen rantaviljelykset ovat laajimmillaan Ruotsilan, Kulmuntilan ja Ritalan kylien kohdalla. Kirkonkylän kohdalla maisema on rikkonaisempaa avautuen jälleen Ulvin kylän viljelyksinä. Alueen pitkästä asutushistoriasta kertovat joen rannalta löydetyt kivikautiset asuinpaikat ja rautakautiset kalmistot. Maiseman peruselementtejä ovat jokilaakso ja sen avarat ja polveilevat savitasangot. Siellä täällä maisemaa elävöittävät jyrkähköt kalliokot tai metsänpeittämät vuoret. Maiseman vaikuttavuus perustuu paitsi laajoihin avariin viljelyksiin, myös niiden keskellä vaihtelevasti mutkittelevaan jokiuomaan. (s. 49, Arvokkaat maisemaalueet Maisemaaluetyöryhmän mietinnöt II, Ympäristöministeriö, 99, Helsinki). Kokemäenjoen rannalla sijaitseva Ruotsilan kartanoalue muodostaa keskeisen tekijän Kokemäenjoen maisemakuvassa. Kartanon kaksikerroksinen, klassisti

7 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86.. Kiikan kirkko ympäristöineen.. Kikkelänjoen kulttuurimaisema. Maiseman tilallinen hahmo.. Avoimet alueet.. Puoliavoimet alueet.. Suljetut alueet nen päärakennus on vuodelta 95 (B. Federlay). Talousrakennukset ovat osaksi päärakennusta vanhempia. Rakennusten ympärillä on edustava puisto. (s. 8, Rakennettu kulttuuriympäristö, Museovirasto/Ympäristöministeriö, 99, Helsinki) Kiikan kirkko rakennettiin Matti Åkergrenin johdolla (800, YIV). Alkuaan tätä puista ristikirkkoa kattoi aumattu paanukatto ja ristikeskiöstä kohosi kahdeksankulmainen, lanterniinia kannattava tornialusta. Kirkko korjattiin 884 (C.J. von Heideken), jolloin se sai uusgoottilaisen länsitornin, ristisakarat tehtiin satulakattoisiksi, ristikeskiön tornialustaa laskettiin ja vanha tapuli purettiin. Tapulin alaosasta tehtiin ruumishuone hautausmaalle. Kirkko korjattiin 945 (B. Strömmer), jolloin keskitorni purettiin, länsitornia korotettiin ja sisustus uusittiin. Kirkon ympärillä on vanha hautausmaa, jonka vieressä sijaitseva hirsinen lainamakasiini on vuodelta 858. Kirkon ohi vievän tien varrella on säilynyt vanhoja asuinrakennuksia, jotka muodostavat vaihtelevan kokonaisuuden. (s. 8, Rakennettu kulttuuriympäristö, Museovirasto/Ympäristöministeriö, 99, Helsinki) Kirkonkylän vieritse virtaava Kikkelänjoen molemmin puolin laskeutuvat viljelykset matalasti polveillen rantaan. Viljelymaisema jatkuu pohjoiseen välillä kaventuen ja aukeaa Kiimajärven kohdalla rantaniityiksi. Perinteistä rakennuskantaa on Kirkonkylän lisäksi Jonsan, Eskon, Kartanon, Haukkalan, Yli Pietilän sekä Kiimajärven AlaPerttulan tiloilla. Jonsan rakennusryhmä edustaa perinteistä seudulle ominaista rakennustapaa. Uusrenessanssivuorattu päärakennus on 870luvulta, pitkä väentupa saattaa olla vanhempi. Rakennusten ympärillä on vanhaa puustoa. (s. 8, Rakennettu kulttuuriympäristö, Museovirasto/Ympäristöministeriö, 99, Helsinki) Suunnittelualueella on merkittäviä avoimia peltoalueita, joista osa on ollut jo vuosisatoja viljelykäytössä (kts. kuvat 5). Kikkelänjokea ympäröivät vaikuttavat, joen suuntaan laskevat pellot, joista avautuu pitkiä maisemia varsinkin pohjoisetelä suunnassa. Kaavaalueen itäosa on osa suurta avointa maisemakokonaisuutta, joka avautuu komeasti junaradan suunnalta. Puoliavoimia tai puolisuljettuja alueita muodostuu Kikkerlän kylän alueella pihapiireihin ja niiden väleihin. Avoin peltomaisema on kuitenkin koko ajan lähellä. Kaavaalueella luonteeltaan suljetun alueen muodostaa Kikkerläntien varressa oleva metsäinen kumpare.

8 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Kuva 4. Kikkelänjokea ympäröivä viljelymaisema. Näkymä Kikkerläntieltä luoteeseen. MAANKÄYTÖN HISTORIAA. Varhaisimpia vaiheita. Kulttuuripiirteet Varhaisimmat merkit ihmisistä Äetsän seudulla ovat kivikauden varhaisvaiheista, Suomusjärven kulttuurista ( ekr). Äetsän seutu oli vielä Ancylusjärven alkuvaiheessa veden alla, mutta jääjärvivaiheen loppupuolella vesi alkoi väistyä maan kohotessa. Kivikautisia asuinpaikkoja Äetsän seudulta on löydetty kymmenkunta. (Kokemäenjoen kulttuurimaisemat, lähdeviite tarkennetaan myöhemmin) Suunnittelualueella sijaitseva Kiikan kylä on alueen vanhimpia kyliä. Siellä on asutusta ollut jo rautakaudesta saakka. Kiikan historia alkoi jo ennen vuotta 50. Osa kylistä on varhaiskeskiajalta. Keskustassa on pappilan lähistöllä vanha kalmistoalue. Alueelta saatiin päivänvaloon 88 kaksiteräinen miekka. Nykyisen hautausmaan laajennuksen yhteydessä 890 löytyi merovinkiaikainen ( jkr) aarrekätkö. Sen tärkein esine Kiikan kolmioneula, yksi aikakautensa upeimmista koruista, kuuluu kansallismuseon kokoelmiin. (emt.) Kokemäenjokilaakson asutuksella ja maataloudella on hyvin pitkät perinteet. Viljavat jokilaakson savikot on raivattu jo varhain viljelyyn ja raivauskelvottomina ovat jäljelle jääneet vain kalliokot ja moreenimäet. Aikojen kuluessa on keväisin tulviva Kokemäenjoki muovannut omalla tavallaan viljelymaisemaa. Jokilaakson alueella on useita kivikautisia asuinpaikkoja. (s. 49, Arvokkaat maisemaalueet Maisemaaluetyöryhmän mietinnöt II, Ympäristöministeriö, 99, Helsinki)

9 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86. Muinaisjäännökset Asutus on sijoittunut viljelysten tuntumaan laakson ja selänteen väliselle vyöhykkeelle. Rakennukset ovat usein nauhamaisesti laaksossa kulkevan tien varressa. Nauhamainen kylärakenne on Kokemäenjokilaaksossa vieläkin havaittavissa. (emt., s. 49) Äetsässä jokilaakson rantaviljelykset ovat laajimmillaan Ruotsilan, Kulmuntilan ja Ritalan kylien alueella. Kirkonkylän kohdalla maisema on rikkonaisempaa ja avautuu jälleen avoimiksi viljellyiksi Ulvin kylässä. Jokilaakson näillä osilla vanhat tilakokonaisuudet hyvin hoidettuine pihapiireineen ovat maisemakuvassa hallitsevia. Ulvissa on perimätiedon mukaan sijainnut Kiikan ensimmäinen saarnahuone, ja kylä oli vielä tämän vuosisadan alussa merkittävä rukkiteollisuuden keskus. (emt., s. 49) Kaavaalueella sijaitsee viisi muinaisjäännösten löytöpaikkaa (ks. kuva ). Mikroliitti Oy laati Äetsän muinaisjäännösinventoinnin vuonna 004. Raportissa kerrotaan RuotsilanKikkerlän asemakaavaalueella sijaitsevista löytöpaikoista seuraavaa:. ÄETSÄ 49 JONSA Rauh.lk: Ajoitus: Laji: kivikautinen löytö Kartta: 04 x: y: z: 59+ m p: i: 74 Tutkijat: Jussila T 004 inventointi Löydöt: KM 4480, kpl, kvartsiiskoksia, Jussila T 004, diar , pellosta. Sijainti: Paikka sijaitsee Kiikan Kikkelässä, Kikkelänjoen itäpuolella 60 m, Kikkeläntien itäpuolella 50 m, Jonsan talon eteläpuolella olevan mäen pohjoispuolisella peltorinteellä. Huomiot: Peltorinteestä yksi selkeä kvartsiiskos. Kuivasta pellosta ei enempää havaintoja. Paikalla saattaa olla kivikautinen asuinpaikka.. ÄETSÄ 9 KIKKELÄNMÄKI SELVEN Rauh.lk: Ajoitus: Laji: Kartta: rautakautinen hautaus 04 KIIKKA

10 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 x: y: 45 9 z: 6 p: i: Tutkijat: Salo U 950 inventointi, Hirviluoto AL 985 tarkastus, Raike E 986 kaivaus Sijainti: Kiikan kirkon itäpuolella, Kikkelänjoen itäpuolella, rautatien varressa, sen pohjoispuolella kulkevan kylätien varressa. Huomiot: Rautakautinen polttokenttä ja ruumiskalmisto. Kalmisto sijaitsee tilan pihamaalla, jonka reunoilla on suuria kiviä ja joka muodostaa jonkinlaisen terassin. Pihamaan eteläkaakkoispuolella maa viettää melko jyrkästi eteläkaakkoon. 644 maakirjakartan mukaan Kikkerlän kylätontti olisi sijainnut tämän paikan tuntumassa.. ÄETSÄ 4 RUOTSILAN KALLIOKETO Rauh.lk: Ajoitus: Laji: historiallinen / ajoittamaton asunta: kylätontti Kartta: 04 x: y: 49 09, p: i: 68, z: 5860 Tutkijat: Jussila T 004 inventointi Sijainti: Paikka sijaitsee 00 m Kiikan kirkosta itään, peltoaukealla, heti radan pohjoispuolella, peltosaareke n 00 m radan alikulkusilllasta länteen. Huomiot: Kallioinen keto on kooltaan n. 00 x 50 m. Kedolla on useita heikosti erottuvia talonpohjia. Kyseessä täytyy olla autioitunut kylätontti, hyvin säilynyt kokonaisuus. Useita rakennusten pohjia, koordinaatit: , , , Alueen pohjoispäässä on röykkiö, kohde nro 4. Intuitiivisesti tunnusteltuna paikka saattaisi ehkä ulottua rautakaudelle tai ainakin varhaiselle keskiajalle. Paikan ajoitus vaatii tarkempia tutkimuksia. 4. ÄETSÄ 4 RUOTSILAN KALLIOKETO Rauh.lk: Ajoitus: Laji: ajoittamaton tunnistamaton: röykkiö Kartta: 04 x: y: z: 68 p: i: 75 5 Tutkijat: Sijainti: Jussila T 004 inventointi Röykkiö sijaitsee kohteen 4 pohjoislaidalla.

11 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Huomiot: Soikea, n.,5 x m, kork. n. 60 cm. Kiven ja maan sekainen röykkiö. Nsyrjää kaiveltu pieneltä, n. 0 x 0 cm:n alalta. Kaivelluissa maissa palanutta ja osin kuonaantunutta savea. Viereen (Esyrjälle) tehdyssä koepistossa mustaa nokimaata ja palaneita kiviä n. 5 cm:n syvyyteen, kalliopohjaan saakka. Mahdollinen kiuas, mutta hautaröykkiön mahdollisuus ei ole poissuljettu. 5. ÄETSÄ 9 YLITUINA Rauh.lk: Ajoitus: Laji: kivikautinen asunta Kartta: 04 x: y: z: 6 ± m, p: i: 7 87 Tutkijat: Jussila T 004 inventointi Löydöt: KM 4469, 50 g, kpl, kvartsiiskoksia, Jussila T 004, diar , jokossa kolme ydintä. Sijainti: Paikka sijaitsee 450 m Kiikan kirkosta pohjoisluoteeseen, peltoharjanteen laella, Kikkelänjoen länsirannalla, joesta 9000 m. Paikan ääripäät: x 6804 y 4440, x y 448. Huomiot: Laaja asuinpaikka jyrkähkösti jokiuomasta kohoavan peltoharjanteen päällä. Maaperä on savinen siltti. Löytöjä 40 m matkalta. Paikan rajaus on karkea arvio löytöjen ja topografian perusteella.

12 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86.4 Maakirjakartta Kuva 5. Maakirjakartta, Kiikan kylä, Kikkerlä 644 (Jonas Streng). Maakirjakartasta on nähtävissä sarkajaon aikaisia peltopalstoja sekä Kikkerlän kylätontin sijainti. Osa peltopalstoista on edelleen viljeltävinä ja kylätonttikin on edelleen asutettuna. Myös Kikkelänjoen ylitse kulkeva silta on suunnilleen samalla kohtaa kuin nykyisin kevyen liikenteen käytössä oleva vanha kivisilta. Kikkelänjoen länsipuoli on ollut kokonaan niittyä.

13 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Kuva 6. Maakirjakartan 644 alueet osoitekartalla: punaisella merkitty on Kikkerlän kylätontti, vihreällä merkityt ovat vielä nykyäänkin viljelykäytössä olevat pellot ja keltaisella edelleen viljelyskäytössä säilynyt niitty. Kuva 7. Maakirjakartan 644 alueet ilmakuvassa: punaisella merkitty Kikkerlän kylätontti, vihreällä merkityt ovat vielä nykyäänkin viljelykäytössä olevat pellot ja keltaisella edelleen viljelyskäytössä säilynyt niitty.

14 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86.5 Kuninkaan kartasto Kuva 8. Kuninkaan kartasto. Kuninkaan kartastossa (n. 790luvulta) rakennukset näkyvät punaisina pisteinä. Suunnittelualueella tai sen välittöminä naapureina havaittavissa ovat Kiikanojan kylä, Kiikan kirkko; Viikin kylä sekä Kikkerlän kylä. Kartasta voidaan myös havaita alueen selänteet ja vaalealla merkityt viljelyalueet. Nykyinen tiestö on osittain säilynyt vanhoilla linjauksilla. Seututie kulkee pitkin Kokemäenjoenrantaa ja Pohjanmaantie pohjoisen suuntaan maastoharjanteiden päällä.

15 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86.6 Pitäjän kartta Kuva 9. Pitäjän kartta n. 900 luvulta. Pitäjän kartasta voidaan huomioida erityisesti asutuksen hajaantuminen. Rautatiestä on tullut on merkittävä jakava elementti Kiikan kylässä. 4 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TARKASTELU Kaavaalueella Kiikanojan itäpuolella Kikkerlän kylän alueella on sekä asuinettä teollisuusrakennuksia. Asuinrakennukset ja tilakeskukset ovat pääosin 950luvulta tai sitä vanhempia. Kikkerläntien varrella on harvakseltaan muutama asuintalo sekä kolme teollisuustonttia. Alueen kaakkoisosassa sijaitseva Kikkerlän kylätontin alue on rakenteeltaan orgaaninen ja pienimittakaavainen. Ympärivuotista asutusta on kahdessa osoitteessa, joista toinen on maatalo Ratatie. Alueella on neljä asumatonta taloa. Kaavaalue rajoittuu länsiosastaan Kiikan asuinalueeseen, jossa keskeisimpänä erottuu Kiikan kirkko. Kaavaalueen eteläpuolella kulkee rautatie ja seututie. Muilta osin alue on avointa ja rakentamatonta.

16 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D Kaksi kohdekuvausta. Jonsa. LÄÄNI LänsiSuomi. KUNTA Sastamala, Kiikka. KOHDE JONSA 4. KYLÄ/REK.NRO KAUP. OSA/KORTTELI/TALO Kikkerlä 6. KOHDETYYPPI Liikerakennus 7. PERUSKARTTA/KOORDIN / OSOITE Kikkeläntie Sastamala 9. OMISTAJA JA OMISTAJAN OSOITE Oy MarCon Polymers Ltd Kikkeläntie Sastamala 0. RAKENNUKSEN KUVAUS Rakennus n:o Nyk. käyttö Toimisto ja/tai asuinkäyttö Rak. aika 870luku Kerrosluku ½, kellari Perusta Kivi Runko Tasakertaan asti hirsirunko, vintti puurunkoinen Kattomuoto Harja Kate Pelti, punainen Vuoraus Lauta Ulkovärit Sininen, valkoinen Kunto Hyvä. Korjattu osin tyylipiirteiden vastaisesti. Erityispiirteet Kauniit kuistit Kuva 0. Jonsan päärakennus pohjoisesta kuvattuna.

17 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Rakennus n:o Nyk. käyttö Toimisto ja/tai asuinkäyttö Rak. aika ennen 870lukua Kerrosluku ½, kellari Perusta Kivi Runko Tasakertaan asti hirsirunko, vintti puurunkoinen Kate Pelti, punainen Vuoraus Lauta Ulkovärit Punainen, valkoinen Kunto Hyvä. Korjattu osin tyylipiirteiden vastaisesti. Erityispiirteet Koristeelliset ikkunanpuitteet Kuva. Jonsan väentupa koillisesta kuvattuna.. RAKENNUSHISTORIA Ruotsilan kartanon isännän rakennuttama Jonsan rakennusryhmä on ainakin pääosin valmistunut ennen 900lukua. Päärakennuksen rakennusajankohdaksi arvioidaan 870lukua ja väentuvan arvellaan olevan jopa vanhempi. Rakennusryhmään kuuluu nykyisellään päärakennuksen ja väentuvan lisäksi viisi muuta rakennusta; pystyhirsinen talousrakennus, aitta ja sauna, sekä kaksi nykyaikaista tuotantorakennusta. Päärakennusta ja väentupaa on korjattu 990luvulla ja kumpikin on tällä hetkellä hyvässä kunnossa. Korjaus on toteutettu osin tyylipiirteiden vastaisesti; mm. ikkunat ovat jääneet alkuperäistä syvemmälle seinien sisään ja katemateriaalina on käytetty profiilipeltiä. Päärakennuksesta on poistettu savupiiput. Uutta on myös päärakennuksen pystylautavuoraus ja sininen väri.. LÄHIYMPÄRISTÖ Jonsa sijaitsee keskellä avointa viljelymaisemaa, muuta ympäristöä korkeammalla pienen mäen päällä. Rakennusryhmä on mäenharjanteen laella kulkevan nauhamaisen kylärakenteen jatkoa. Lähinaapurina Kikkerläntien vastakkaisella puolella sijaitsee toinen maatila.

18 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86. SÄILYMISEDELLYTYKSET Rakennusryhmän säilymisedellytykset nykykäytössään ovat hyvät. 4. LUETTELOINTIPERUSTE / Arvoluokka RAKENNUSHISTORIALLINEN Osin korjauksella heikentynyt. HISTORIALLINEN Osa paikallishistoriaa. MAISEMALLINEN Maisemallisesti erittäin arvokas. 5. KULTTUURIHISTORIALLINEN ARVO Rakennusryhmä lukeutuu Kikkelänjoen valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Perimätiedon mukaan Jonsan maatilan rakennutti Ruotsilan isäntä, joka myi tämän myöhemmin kapteeni Arvo Jonsalle. Kapteeni Jonsa kuoli vuonna 98 eikä hänellä ollut perillisiä. Maat lohkottiin eri omistajille ja rakennusryhmä jäi Jonsasäätiön omistukseen. Vuosien saatossa Jonsa oli myös vuokraasuntona, jossa on tiettävästi asunut mm. hammaslääkäri. Nykyään rakennukset ovat Oy ManCon Polymers Ltd:n omistuksessa. Kiikan kyläkirjassa (Kiikka 000+ vuodelta 000) mainitaan Jonsasta seuraavaa: Satakunnan sotilaslääni perusti jatkosodan alussa jalkaväkirykmentti 6:n toisen pataljoonan (II/JR6). Kiikan pataljoona muodostettiin Jonsalla. Töissä oli miesten ohella Kiikan muonituslottia. Jonsan mäellä kieritettiin tällöin kokonaisia tahkojuustoja ja voitritteleitä. Se oli harvinainen näky, sillä kaikki oli kortilla vielä kauan sodan jälkeenkin. 6. OTE PERUSKARTASTA JA VALOKUVIA Kuva. Jonsan rakennusryhmä oikealla, Kikkerläntien itäpuolella. Uudet tuotantorakennukset jäävät mäen taakse alarinteeseen.

19 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Kuva. Jonsan päärakennus lännestä kuvattuna. Kuva 4. Tuotantorakennukseksi muutettu vanha navetta (vas.) pohjoisesta kuvattuna.

20 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Kuva 5. Jonsan päärakennus pohjoisesta kuvattuna. Kuva 6. Jonsan päärakennus n. vuonna 90. Rakennuksen pääkerroksessa oli tuolloin vaakalaudoitus ja arkikuisti oikealla. Ikkunanpuitteet ja karmit ovat olleet seinän sävyä tummemmat. 7. LÄHTEET Äetsän kunta ja Kiikka 000+, Kiikan kyläkirja, Erkki Aaltonen SUULLISIA TIETOJA ANTANEET Kaarlo Koukku, paikallinen historian harrastaja. Puhelinkeskustelu..009.

21 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86. YliPappila. LÄÄNI LänsiSuomi. KUNTA Sastamala, Äetsä. KOHDE YLIPAPPILA 4. KYLÄ/ REK.NRO KAUP.OSA/KORTTELI/TALO Kikkerlä 6. KOHDETYYPPI Asuinrakennus 7. PERUSKARTTA/KOORDIN / OSOITE Ratatie 9 9. OMISTAJA JA OMISTAJAN OSOITE Saarenmaa Raimo, Ratatie 9, 800 Sastamala. 0. RAKENNUKSEN KUVAUS Rakennus n:o Nyk. käyttö Asuinrakennus Rak. aika n.9040luku Kerrosluku /4 Perusta Kivi Runko Puu Kattomuoto Harja Kate Tiili Vuoraus Lauta Ulkovärit Vihreä, valkoinen Kunto Hyvä Erityispiirteet Kaksi kuistia, kaunis yksinkertainen rakennusmassa Kuva 7. YliPappila pohjoisesta kuvattuna.

22 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86. RAKENNUSHISTORIA Perimätiedon mukaan rukkitehtailija Aaro Kaukonen rakennutti YliPappilan 90luvun jälkeen. Myöhemmin vaurastuttuaan hän myi rakennuksen, jonka on myöhemmin omistanut ainakin keskisatakuntalainen osuuskauppa. Rakennus oli pitkään vuokrakäytössä. Nykyään rakennus on yksityisomistuksessa ja asumiskäytössä.. LÄHIYMPÄRISTÖ YliPappila sojaitsee vanhalla Kikkerlän kylätontilla. Ympäristössä on vanhaa rakennuskantaa, josta suurin osa on tällä hetkellä asumatonta. YliPappila liittyy vahvasti naapurinsa Kuoppalan tilan pihapiiriin. Pihapiirissä on säilynyt vivahde vanhaa henkeä.. SÄILYMISEDELLYTYKSET Alkuperäiset tyylipiirteet ovat kauniisti säilyneet ja niiden säilymistä tulisi tulevilla korjaustoimenpiteillä edelleen tukea. Asumiskäytön jatkuessa säilymisedellytykset ovat hyvät. 4. LUETTELOINTIPERUSTE / Arvoluokka RAKENNUSHISTORIALLINEN Säilyttänyt hyvin tyylipiirteensä HISTORIALLINEN Osa paikallishistoriaa. MAISEMALLINEN Pihapiirin arvokas osa. 7. OTE PERUSKARTASTA TAI ASEMAPIIRROS Kuva 8. YliPappilan sijainti.

23 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 8. VALOKUVAT Kuva 9. YliPappila lounaasta kuvattuna. Kuva 0. YliPappilan rakennuttaneen Aaro Kaukosen rukkitehdas, joka sijaitsi nykyisen valimon paikalla 9795, kunnes paloi perustuksiaan myöten. 9. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET Kaarlo Koukku, paikallinen historian harrastaja. Puhelinkeskustelu..009.

24 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D Alueen muita rakennuksia (sijaintikartta kuva 7) A. Kikkerläntie 4 on pieni kerroksinen puutalo. Pystylautavuoraus, kivisokkeli. Rakennuksen yksinkertainen ulkoasu viittaa 900luvun alkupuolelle. Kuvat A ja B, Kikkerläntie 4. B. Kikkerläntie 40 on naapurinsa tavoin pieni keltainen puutalo. Rakennus ei ole ympärivuotisesti asuttu. Kuvat A ja B, Kikkerläntie 40. C. Kalliopolku 4 on 900luvun puolivälin tienoilla rakennettu puutalo. Rakennuksessa on molemmin puolin kattolyhdyt, joista toisesta on käynti kylmäkuistin päälle rakennetulle parvekkeelle. Tontilla on myös punainen kaksikerroksinen pienteollisuusrakennus, joka lienee päärakennusta vanhempi. Kuvat A ja B, Kalliopolku 4.

25 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 D. Ratatie on toimiva maatalo Kikkerlän vanhalla kylätontilla. Tilaan kuuluu 950luvulla rakennettu rapattu päärakennus ja useita talousrakennuksia. Päärakennus on rakennusajankohtaansa nähden tavanomaista suurempi. Talon edustalla on kaunis kiviaita. Talousrakennukset ovat eri ikäisiä punaisia puurakennuksia. Kuvat 4A ja 4B, Ratatie. Loput talousrakennuksista etäämmällä. E. Vanhat valimorakennukset sijaitsevat Kikkerläntien eteläpäässä, Kumijalosteen teollisuuskiinteistön naapurina. Valimon liiketoiminta päättyi syksyllä 008. Vanha tiilirakennus olisi maisemallisesti ja teollisuushistorian kannalta säilyttämisen arvoinen. Tämä edellyttäisi uuden käyttäjän löytymistä. Valimon toinen rakennus voitaisiin purkaa. Kuvat 5A ja 5B, Valimo.

26 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 FI. Alueella on useita asumattomia rakennuksia, jotka tulisi huomioida aluetta koskevissa suunnitelmissa. Kuvat 6A ja 6 B, asumattomia rakennuksia. Kuvat 6C6D, asumattomia rakennuksia.

27 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Kuva 7. Rakennusten sijainnit.

28 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 5 MAISEMAKUVA 5. Maiseman solmukohdat Jonsan tilakeskus muodostaa alueella maisemallisen solmukohdan yhdessä viereisen tilakeskuksen kanssa. Ne toimivat Kikkerläntiellä ympäröivää maastoa korkeammalla olevana porttimaisena kohtana, josta alueelle saavutaan tai sieltä poistutaan. Solmukohdasta katsoen saa koko maisemapeltoalueen haltuunsa. Kuva 8. Jonsan tilakeskus muodostaa alueella maisemallisen solmukohdan. 5. Taajama ja kyläkuvan kannalta arvokkaat kohteet Kaavaalueella sijaitsevia taajama ja kyläkuvan kannalta arvokkaita kohteita ovat Jonsa, valimon tiilirakennus, YliPappila ja maisemallisesti vaikuttava kaavaalueen itäreunan lato. Kaavaalueen itäosassa sijaitsee lisäksi maisemallisesti merkittävä kasvillisuussaareke, joka on myös muinaisjäännösten löytöpaikka.

29 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Kuva 9. Punaiset ladot ovat lähes täydellinen esipuhe takana avautuvaan viljelymaisemaan. 5. Metsäalueet 5.4 Näkymät ja maamerkit Kikkerläntien suuntaan kulkevan selänteen harjalla oleva metsäalue on tärkeä maiseman jakaja ja toimii myös reunavyöhykkeenä. Toinen tärkeä metsäalue on Kumijaloste Oy:n tehtaan Kuoppalan maatilan (:9) välinen metsikkö, joka antaa tarvittavaa suojaa maatilan ja teollisuuden välille. Tärkeitä maamerkkejä ja näkymiä ovat: Kiikan kirkko on ympäristönsä näkymien merkittävin kiintopiste. Aaltosen mattokutomolta avautuvat näkymät Kikkelänjoen ylitse Jonsan ja Kumijalosteen suuntiin. Rautatieltä avautuvat näkymät avoimille peltoalueille. Äetsäntien ja Kiikkapääntien välinen näkymä yli Kikkelänjoen maiseman. Näkymä Ruotsilan kartanolta pohjoiseen, avoimeen viljelymaisemaan.

30 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Kuva 0. Aaltosen mattokutomolta avautuva maisema. Jonsan päärakennus vasemmalla. Kuva. Kikkerläntieltä avautuva maisema. Kiikan kirkon torni pilkottaa puuston keskeltä ja Aaltosen mattokutomo näkyy oikealla.

31 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Kuva. Näkymä Kiikan kirkolta itään. Vasemmalla puolella Kumijaloste Oy ja oikealla Kikkerlän kylätontin alue. Kaavaalueen koillispuolella on kaukomaisemassa vaikuttavan näköinen mäkinen metsäsaareke. Kuva. Kaukomaisemassa vaikuttava metsäsaareke. Oikealla puolella kiviröykkiöinen kasvillisuussaareke.

32 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 6 HERKKYYSTARKASTELU Kuva 4. Vedenjakajat ja herkkyysalueet.

33 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 6. Herkät osaalueet Suunnittelualue on jaettu muutosten sietokyvyn perusteella osaalueisiin seuraavasti: Suuri osa suunnittelualueesta on avointa, perinteikästä viljelymaisemaa. Näkymät ovat vaikuttavia mm. alueen läpi kulkevan rautatien suuntaan. Peltojen läpi kiemurteleva Kikkelänjoki ja sen suuntaan viettävät peltosarat muodostavat kauniin laaksomaiseman. Näille alueille ei tule osoittaa rakentamista. 6. Muutoksia jonkin verran sietävät osaalueet Suunnittelualueen itäreuna on nykyisessä asemakaavassa teollisuusaluetta. Maiseman arvot huomioiden rakentamisalueen rajausta voitaisiin pienentää siten, muodostuisi uusi nykyistä reunavyöhykettä paremmin myötäilevä maisemaalueen reuna. Jonsan eteläpuolinen Kikkerläntien varressa sijaitseva pelto voisi maiseman kannalta toimia täydentävän rakentamisen alueena. Alue on kuitenkin kivikautisen kvartsiiskoksen löytöpaikka, rauhoitusluokaltaan. 6. Muutoksia hyvin sietävät osaalueet Kaavaalueen länsiosassa, Kiikan kirkon pohjoispuolisella peltoalueella täydennysrakentaminen olisi mahdollista siten, että rakennetaan maisemaan uusi reuna hautausmaan kulmasta kohti luodetta ja siellä sijaitsevaa metsäsaareketta. Kikkelänjoen itäpuolella täydennysrakentaminen olisi mahdollista nauhamaisesti Kikkerläntien varrella nykyisten tonttien välisillä vapailla alueilla. Tampereella Raportin laatija: Pekka Seppänen Maankäytön suunnittelija Tarkastanut Helena Ylinen Projektipäällikkö P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Aetsa_0404\D86_Kikkerla_AK\C Suunnitelmat\inventoinnit\Maiseman_ja_rak_ymp_tarkastelu_0909.doc

34 LIITE 8

35

36

37 FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 9 Vastineraportti () 0404D SASTAMALAN KAUPUNKI RUOTSILANKIKKERLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS KEHITYSKUVAVAIHEEN LAUSUNNOT JA MIELIPITEET JA KAAVOITTAJAN VASTINEET Lausunto Vastine Pirkanmaan maakuntamuseo Kaavaalueella sijaitsee neljä muinaismuistolain suojelemaa kiinteää muinaisjäännöstä: rautakautinen kalmisto Kikkelänmäki Selven (mj. tunnus ), ajoittamaton kiviröykkiö Ruotsilan kallioketo (mj. tunnus ) ja kivikautinen asuinpaikka YliTuina (mj. tunnus ). Lisäksi alueelta on todettu yksi kivikautinen irtolöytökohde (kohde 49 Jonsa), joka inventoijan mukaan saattaa kuitenkin olla kivikautinen asuinpaikka. Vuoden 644 maakirjakartan perusteella kaavaalueella on sijainnut Kikkelän (Kikkerlän) kylän historiallinen tontti. 500luvun asutusluetteloiden mukaan kylässä oli neljä taloa. Keskiaikaiset ja uuden ajan alkupuolelle ajoittuvat asuinpaikat ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Vanhojen karttojen perusteella alueelta on mahdollista paikantaa myös muuntyyppisiä historiallisen ajan muinaisjäännöksiä. Vuonna 004 suoritettu muinaisjäännösinventointi keskittyi esihistoriallisiin kohteisiin eikä Kikkelän vanhaa kylätonttia ole otettu siinä huomioon. Maakuntamuseo toteaa lausunnossaan että koko alueen arkeologisen kulttuuriperinnön huomioon ottaminen kaavahankkeen yhteydessä edellyttää arkeologisen täydennysinventoinnin suorittamista (MRL 9 ja MML ). Inventoinnissa tulee tarkastaa historiallisen karttaaineiston perusteella paikannettavat historiallisen ajan kohteet sekä suorittaa Jonsan kivikautisen löytöpaikan jatkotarkastus kohteen luonteen ja suojeluarvon varmistamiseksi. Tämänhetkisten tietojen perusteella vaihtoehtojen ja toteuttaminen saattaa olla ongelmallista, mikäli em. kivikautinen irtolöytökohde osoittautuu jatkotarkastuksessa kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Avoin viljelymaisema, Jonsan ja YliPappilan pihapiirit, pienipiirteinen mökkiläisasutus ja vanha tiestö ovat paikan kulttuurihistoriallisten arvojen rakennusaineita. Kehityskuvavaihtoehdoista vanhan kylätien varteen Jonsan eteläpuolelle sijoitetut tontit (VE) tai suhteellisen laaja teollisen toiminnan alue YliPappilan koillispuolella (VE) kuten myös suhteellisen syvälle viljelysmaisemaan tunkeutuva asuinalue (VE) ovat jossakin määrin uhka alueen arvokkaiden ominaispiirteiden säilymiselle. Vaihtoehdoissa on myös hyviä ratkaisuja, joita yhdistämällä alueen kulttuuriympäristö tulisi huomioitua asian Edettäessä kehityskuvavaiheesta kaavaehdotukseen on kaavaaluetta rajattu uudelleen siten, että sekä läntisin että itäisin reuna on jätetty pois. Tällöin Ruotsilan kallioketo on jäänyt pois kaavaalueesta, ja kaavaalueella on näin ollen kolme muinaismuistolain suojelemaa kiinteää muinaisjäännöstä: rautakautinen kalmisto Kikkelänmäki Selven (mj. tunnus ), kivikautinen asuinpaikka YliTuina (mj. tunnus ) ja kivikautinen irtolöytökohde (kohde 49 Jonsa), joka saattaa olla kivikautinen asuinpaikka. Näistä kohteen 49 Jonsa ympäristö on osoitettu kaavaehdotuksessa maisemapelloksi, ja on luovuttu kehityskuvavaiheen vaihtoehdoista ja, joissa alueelle oli osoitettu asuinrakentamista. Alue säilyy rakentamattomana eikä Jonsan alueen täydennysinventointia ei tällöin ole tarpeen suorittaa. Kehityskuvavaihtoehdossa Kikkerläntien länsipuolelle oli osoitettu 7 uutta tonttia. Kaavaehdotuksessa uusia tontteja esitetään Kikkerläntien länsipuolelle vain 5. Niiden sijaintia on tarkistettu kulttuurimaiseman arvot paremmin huomioon ottaviksi siten, että Jonsan eteläpuolisen pellon maisemallinen yhteys Kikkelänjoen suuntaan säilyy avoimena. Kikkerläntien varren uudet tontit tukeutuvat nykyisiin rakennuspaikkoihin siten että ne yhdessä muodostavat maisemallisen kokonaisuuden ja uuden reunaalueen Kikkelänojan suuntaan. YliPappilan ja Jonsan pihapiirit on merkinnällä /s osoitettu alueiksi, joilla ympäristö säilytetään. YliPappilan päärakennus, samoin kuin Jonsan päärakennus ja väentupa on lisäksi kehityskuvavaiheeseen laaditun Maiseman ja rakennetun ympäristön tarkastelun perusteella osoitettu paikallisesti arvokkaaksi rakennusperinnöksi kohdemerkinnöillä sr. P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Aetsa_0404\D86_Kikkerla_AK\C Suunnitelmat\6_Ehdotus\Selostus\Palautteet\0090_vastineraportti.doc

38 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineraportti () 0404D mukaisella tavalla. Asemakaavassa tulee määritellä myös Kikkerläntien varressa olevan rakennuskannan mahdolliset suojelutavoitteet, mikä edellyttää selvityksessä esitettyä tarkempaa rakennuskannan ja ympäristön piirteiden analysointia ja arvojen määrittelyä. Selvitystä on syytä tarkentaa näiltä osin. Asemakaavan luonnos liitteineen tulee toimittaa maakuntamuseoon lausuntoa varten. Mielipide YliSipilä Matti, YliSipilä Eila, Aaltonen Erkki, Lähde Pentti, UusiJaara Asko, Mustalahti Pekka Vanhan polun avaaminen Kikkelän ja kirkonkylän välillä on hyvä hanke. Avaa esim. koululapsille turvallisen reitin kouluun, samoin kauppaan. Polku on vanha karttatie. Kallio Aila, psta Riihimäki Aili Kotini on Kalliomäki niminen tila RN:o :4. Omistan siitä /. Näkymä kotini ikkunoista Kikkelänojan yli kirkolle on mielestäni kaunein, mitä olen nähnyt. Vuodenaikojen vaihtelu näkyy viljellyillä pelloilla sykähdyttävänä. Toivon, että RuotsilanKikkerlän asemakaavassa pellot ja Kikkelänojan kulttuurimaisema säilyvät rakentamattomina. Lehtinen Ulla ja Juho Olemme nauttineet vapaaajan asuntomme kauniista maisemista jo vuosikausia Kikkerläntien varrella. Haluan puolisoni kanssa säilyttää upean kulttuurimaiseman ennallaan, pellot viljeltyinä. Lähde Mirja, Lähde Pentti, Sillanpää Hilkka, Lähde Mika, Lähde Katja + 5 muuta allekirjoitusta Emme hyväksy Ruotsilan Kikkerlän asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Vaadimme kahdeksan tontin poistamista asemakaavasta. Perustelemme asian seuraavilla seikoilla: Tonttien sijoittaminen AlaTuinan tilakeskukseen (RN:o 6:66) tai sen välittömään läheisyyteen vaikeuttaisi merkittävästi tilan maanviljelystoimintaa. Se mm. estäisi yhteyden Kikkerlänjoen peltoalueeseen. Kaavoitus ja rakentaminen pilaisivat luonnonvaraisen viheralueen, joka sijaitsee AlaTuina ja YliTuina (RN:o 9:6) alueilla. Viheralue on tällä hetkellä lintujen pesintäpaikka sekä oravien ja jänisten turvapaikka. Rakentaminen pilaisi Kikkelänjoen perinteisen viljelys ja kulttuurimaiseman. Putti Kari Kalliomäki RN:o :4. Omistan yllä mainitusta kiinteistöstä osan ja toivon, että Kikkelänjoen peltomaisema/ maatalousmaisema säilytetään ennallaan. Kyseessähän on myöskin kansallinen kulttuurimaisema, johon ei ole syytä kajota. Putti Marja (Pirkko Kallion kuolinpesän osakas) Olen lapsuudestani asti nauttinut Kikkelänojan pel Asemakaavan valmisteluvaiheenkehityskuvista siirryttiin suoraan kaavaehdotusvaiheeseen. Asemakaavaehdotus toimitetaan maakuntamuseolle lausuntoa varten. Vastine Ei aiheuta toimenpiteitä. Näkymäyhteydet Kikkelänojan suuntaan säilyvät hyvinä. Kalliomäkinimisen tilan päärakennuksen perustukset sijaitsevat ylärinteessä korkeusasemassa +64 mpy, eli 67 metriä ylempänä kuin Kikkerläntien länsipuolen pientalon perustukset, jotka rakennetaan korkeusasemaan mpy. Koska uudisrakennusten suurin sallittu kerrosluku on I u ¾ eli rintamamiestalotyyppinen rakennuskorkeus, tulee uudisrakennuksen harjakorkeus jäämään Kalliomäen ikkunalinjan alapuolelle. Näkymäyhteydet Kikkelänojan suuntaan säilyvät hyvinä. Kikkerläntien länsipuolen uusien asuinpientalojen perustukset sijaitsevat 67 m alempana kuin ylärinteessä Kikkerläntien itäpuolella sijaitsevien asuntojen ja lomaasuntojen perustukset. Alue on rajattu kaavaalueen ulkopuolelle eikä sinne osoiteta tontteja. Näkymäyhteydet Kikkelänojan suuntaan säilyvät hyvinä. Kikkerläntien länsipuolen uusien asuinpientalojen perustukset sijaitsevat 67 m alempana kuin ylärinteessä Kikkerläntien itäpuolella sijaitsevien asuntojen ja lomaasuntojen perustukset. Kikkelänojan peltoaukea lukeutuu valtakunnallisesti arvokkaaseen Kokemäenjoen kulttuurimaisemaan ja sen säilyminen avoimena on turvattu MAmerkin P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Aetsa_0404\D86_Kikkerla_AK\C Suunnitelmat\6_Ehdotus\Selostus\Palautteet\0090_vastineraportti.doc

39 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineraportti () 0404D toaukeasta vieraillessani mummulassani. Toivoisin, että maisema pysyisi koskemattomana ja edelleen luonnontilaisena myös tuleville sukupolville. Uusijaara Asko Maatalousmaan käyttöä tonteiksi Kikkerläntien varressa en pidä sopivana. YliSipilä Matti Kikkerläntien viereen merkityt tontit pitää säilyttää viljelysmaana. Tämä arvokas kulttuurimaisema pitää säilyttää entisellään. Kyseessä olevat tontit on pehmeää savimaata, tontit pitäisi paaluttaa. Kiikan kyläseura ry Kikkelänjoen laakson pellot ja näköalakohdat on säilytettävä viljelyksessä hoidettuina peltoina. Peltojen ja asutuksen reunavyöhykkeet on erityisen herkkinä säilytettävä, koska niissä ei nykyisellään ole mitään vikaa. Päinvastoin Kokemäenjoen kulttuurimaisema, KikkelänjoenLuhdanojan laakson kulttuurimaisema ja Kiikan kirkonkylän raitti merkittävine kulttuurikohteineen on Sastamalan ja koko maankin mitassa huomattava voimavara ja vetovoimatekijä. Oheisessa karttaliitteessä on luonnosteltu kyläsuunnitelman ympäristöosa vastaa näkemystämme ja tiedossamme olevaa maanomistajien kantaa. Olemme monilta osin saaneet jo suunnitelmaa toteutetuksi. Toivomme Sastamalan kaupungin tukevan meitä ympäristömme vaalimisessa kaupungin, kaupunkilaisten, asiakkaittemme ja vieraittemme parhaaksi. Koska kaupungilla on hyvä asiantuntemus maanhankintaan ja kiinteistötoimituksiin, haluamme kaupungin käyttävän kaavaalueella omistamiaan peltoja maatilayrittäjien hyväksi vaihtomaana ja samalla vanhainkodista länteen olevien asutusalueitten eheyttämiseen. Siellä on runsaasti hajanaisesti toteutettua, hyvin rakentamiseen soveltuvaa maata ja kunnallistekniikka valmiina. Koska käsiteltävä alue erittäin arvokas, mutta myös herkästi haavoittuva toivomme teidän huolellisesti perehtyvän ympäristö ja kulttuurikohteisiimme. Ennen asemakaavatyön jatkamista toivomme yhteydenottoa ympäristöjaoston puheenjohtajaan, joka antaa tarkemmat tiedot. nällä. Uudet 5 rakennuspaikkaa on sijoitettu nykyisiin rakennuspaikkoihin tukeutuen, ja siten että nykyisten rakennuspaikkojen näkymäyhteydet peltoaukealle säilyvät hyvinä. Uudet 5 rakennuspaikkaa Kikkerläntien varressa on sijoitettu nykyisiin rakennuspaikkoihin tukeutuen siten että ne yhdessä muodostavat maisemallisen kokonaisuuden ja uuden reunaalueen Kikkelänojan suuntaan. Nykyisten rakennuspaikkojen näkymäyhteydet peltoaukealle säilyvät hyvinä. Kikkerläntien sekä itä että länsipuoli Jonsan eteläpuolella on kaavaehdotuksessa jätetty rakentamattomaksi. Uudet 5 rakennuspaikkaa Kikkerläntien varressa on sijoitettu nykyisiin rakennuspaikkoihin tukeutuen siten että ne yhdessä muodostavat maisemallisen kokonaisuuden ja uuden reunaalueen Kikkelänojan suuntaan. Nykyisten rakennuspaikkojen näkymäyhteydet peltoaukealle säilyvät hyvinä. Kikkerläntien sekä itä että länsipuoli Jonsan eteläpuolella on kaavaehdotuksessa jätetty rakentamattomaksi. Kikkelänojan peltoaukea lukeutuu valtakunnallisesti arvokkaaseen Kokemäenjoen kulttuurimaisemaan ja sen säilyminen avoimena on turvattu MAmerkinnällä. Uudet 5 rakennuspaikkaa on sijoitettu nykyisiin rakennuspaikkoihin tukeutuen, ja siten että nykyisten rakennuspaikkojen näkymäyhteydet peltoaukealle säilyvät hyvinä. Kiikan kyläseura ry:n mielipide Jonsan eteläpuolisen pellon muodostamasta maisemalle ja kyläkuvalle tärkeästä reunasta on otettu huomioon siten, että Kikkerläntien sekä itä että länsipuoli Jonsan eteläpuolella on kaavaehdotuksessa jätetty rakentamattomaksi, ja alueen säilymistä avoimena peltona on tuettu MAmerkinnällä. FCG Finnish Consulting Group Oy Helena Ylinen arkkitehti SAFA YKS05 P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Aetsa_0404\D86_Kikkerla_AK\C Suunnitelmat\6_Ehdotus\Selostus\Palautteet\0090_vastineraportti.doc

40 Z Z :65 : : Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Kikkelänjoki 0 kv V 0 PEH0 J 00 PVC Kikkerläntie kr Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 0 0 kv V 90 PEH kv : :6 6 0 :5 LIITE 0 SASTAMALA kr 7 4 :4 RuotsilanKikkerlän asemakaavaalueen 6 vesihuoltolinjat pmoruotsilan 40 VEDENOTTAMO 4 :70 Tuomiharjuntie 6 Oleva linja Uusi linja :7 664 V 60 PVC0 Ruotsilantie : :48 :54 kr :65 : ts ts 54 Kikkerlä 5 6: Z Z Z Z Z V 90 PEH V 0 PVC0 000 : kh 7:70 J 60 PVCM 998 J 60 PVCM V 6 PELM0 998 V 6 PELM allas 7: Kikkerlä V 0 PEH0 J 00 PVC J 60 PVCM : :5 :40 8 V 60 PVC0 89 Kikkerläntie : kr 9: 6:5 6: :0 : kr :9 0 kv 7:8 kr 68. :67 9 Ullantie 9 Partontie 9: V 0 PVC0 998 J 00 PVCT 998 J 00 PVCT 998 Vanhankyläntie kr V 0 PVC : :7 6:5 Z kr :5 V 40 PEH 99V 50 PEH0 64. Pohjanmaantie : J 60 PVCM 99 J 00 PVCT 6:4 J 60 PVCM 6.0 ar 87 9:5 94 J 0 PVCHT J 5 B V 90 PEH0 4 8 kh :8 9:7 J 5 B/k 6.0 V 6 PEH0 6.7 kt 6: :66 6: : Poikkitie 956: : 5 6: :6 6: : : Kiikka J 60 PVCM 984 V 6 PEH V XX X 0 98 V 9 PEH0 977 J 5 B/k 977 V 0 PEH0 4 6: :8 4 6: 6:64 0:44 6:66 6:7 J XX X J 00 B/k kh kh kr 68. 6: kh Kiikanojantie 00 Vanhankyläntie : : 45 6: J 00 B/k 97 V 0 PEH V 6 PELM J 60 PVCT : ar 6:48 68 : : J 00 B/k V 0 PEH : : :6 4 Raukonjuurentie 6.86 J XX X 7 V XX X : Riihitie :59 J XX X V XX X : : : V XX X 4:50 6 V XX X 4:5 J XX X J XX X J XX X 4:6 6 5 V XX X : :67 : : kh kh 4:85 6 V 0 PEH :5 J 00 B/k Antinkatu 7 J XX X V XX X :4 5 8 V XX X 99 J XX X 99 4: : :68 kh :48 Kiikanojantie Pohjanmaantie 5 J 5 B/k 97 5:68 V 9 PEH Kiikanojantie :54 kirkko :5 ts 6.8 Makasiinitie Otavantie 4 :57 7 :67 4: : Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 6 876: : kr :6 5.0 : : V XX X 00 :7 kj :59 kh V 50 PELM0 00 J 00 PVCM 000 V 0 PVC :6 V 40 PE :70 : : LIITOS M OJAN POHJASTA PELLOLLE JA M TALOSTA TIELLE PÄIN Sastamalantie 0 80 : : : J XX X 000 V 6 PELM0 000 J 60 PVCM Z : 4 Z ZZ Z 0 kv J 60 PVCM 000 P 0 PEH V 0 PVC : :4 V XX X Ruotsila :5 8 kt : : Kalliopolku :4 :6 Z Z 44 9 : : 9 : V XX X J 60 PVC :69 9 Kikkerläntie Kikkelänjoki V 40 PEH J 60 PVC 99 6 :69 kt 8 :6 :47 :6 990: 7 6 :75 :7 8 V XX X Z Z Z Z Z Z ZZ Z Z kt kv V 80 PVC0 990 Z Z Z Z 7 : ts 59.7 : ts 8 ts ts :58 Z Z 56.9 ts V 60 PEH0 990 V 40 PEH0 990 kt : :6 ts :4 :75 :6 9 6 V XX X :9 :0 69 :4 ts Z Z Z :8 :4 0 5 :9 : :7 0 : : : Z Z Z kr Ruotsilantie 0 kv J 00 PVCM V 0 PVC V 60 PVC0 0 kv kt : Z Z : :9 : : Z 4 4: : 4 :4 54 Kikkerlä V 60 PVC0 959 : 8 Rakennuskohde Ruotsilan 9 ja Kikkerlän kylät : 85 :66 : 58 Ruotsila :69 Z Z Z Z Z Sastamalan Kiikka Ravitie V 90 PEH : 6 59 V 60 PVC0 Z Z 4 86 V 90 PEH Sijainti likimääräinen Lossikuja kj 0 kv 897 :8 Pyhäjärvenkatu, 00 Tampere Puh , Päiväys Hyv Pääsuunn. Mikko Keränen Jani Sillanpää Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z kt kt 4 kh 56 6 Z Z Z Z : : :4 ts ts J 60 PVCM 005 V 6 PEH V 60 PVC : V 90 PEH J 00 PVCT tennis Z Z Z Z Piirustuksen sisältö Vesihuoltolinjat kt : kv : :56 95 : Z 95 Sastamalantie Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero VHT Tiedosto vesihuoltolinjat.dwg Suunn./Piirt. Tarkastaja 0404D86 Pekka Seppänen Aulikki Graf Yhteyshenkilö Mikko Keränen Z 86 : Z Z Z kv : Z Z Z Mittakaavat :4000 : Muutos A S Z Z :0 Pehtoorinpolku 5.66 V 90 PEH0 980 J 00 PVCT :98

Sastamala Äetsänmäen vesihuoltolinjan muinaisjäännösinventointi osa 2 maastotarkastus 2010 Timo Jussila, Tapani Rostedt

Sastamala Äetsänmäen vesihuoltolinjan muinaisjäännösinventointi osa 2 maastotarkastus 2010 Timo Jussila, Tapani Rostedt 1 Sastamala Äetsänmäen vesihuoltolinjan muinaisjäännösinventointi osa 2 maastotarkastus 2010 Timo Jussila, Tapani Rostedt Kustantaja: Sastamalan kaupunki, Sastamalan Vesi Liikelaitos 2 Sisältö: Perustiedot...

Lisätiedot

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Jalasjärven kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Paikannuskartat... 3 Maastokarttaote... 4 Maakirjakarttaote...

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007 1 Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösinventointi 2007 Timo Jussila ja Hannu Poutiainen Kustantaja: Pöyry Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Paikannuskartta...

Lisätiedot

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 8 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset 5 Kartta alueelle tehdyistä koekuopista 6 Valokuvat 7 Negatiiviluettelo

Lisätiedot

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2007 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Taipaleenjärvi...

Lisätiedot

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila * ~~I!Qf!!T!!.fll _L--..._ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET ~ TAIDOLLA VUODESTA 1988 Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot....

Lisätiedot

Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Suunnittelutalo Oy / Parkanon kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 2 Inventointi... 3 Kylätontit...

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi. Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila. * ~/J!f!lQ~!!!!~fl[

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi. Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila. * ~/J!f!lQ~!!!!~fl[ AILåA-lt OJ 3'-t'fl_:;"~c.. IZ. 2oC/ D M 1 RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila * ~/J!f!lQ~!!!!~fl[ ~ ARKEOLOGISET T UTKIMUKSET

Lisätiedot

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Lappeenrannan Yritystila Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011.

Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011. 1 Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011. Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: GEORGIA-PACIFIC NORDIC OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Kartat... 3 Vanhat

Lisätiedot

Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi Timo Jussila

Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi Timo Jussila 1 Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2007-2008 Timo Jussila Kustantaja: Saarijärven kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014

Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014 Ville Laakso Tilaaja: Punkalaitumen kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Havainnot... 5 Tulos...

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010.

Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010. 1 Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010. Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Fingrid Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013

Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013 Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013 Tiina Vasko 2013 Satakunnan Museo 2 SISÄLLYSLUETTELO Arkisto- ja rekisteritiedot Tiivistelmä Sijaintikartta Linjakartta

Lisätiedot

SASTAMALAN HIUNUN SAAPPAALA. Arkeologinen täydennysinventointi

SASTAMALAN HIUNUN SAAPPAALA. Arkeologinen täydennysinventointi FCG Finnish Consulting Group Oy Sastamalan kaupunki SASTAMALAN HIUNUN SAAPPAALA Arkeologinen täydennysinventointi 2.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Arkeologinen täydennysinventointi I 2.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mikkelin läänin maakuntayhtymän Kiinteät muinaisjäännökset luettelossa kohde on numerolla 32.

Mikkelin läänin maakuntayhtymän Kiinteät muinaisjäännökset luettelossa kohde on numerolla 32. 1 TARKASTUS Mikkeli Kenkäveronniemi 1000002232 Laji: kiinteä muinaisjäännös Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat Rauhoitusluokka: 2 Lukumäärä: 1 Ajoitus: rautakautinen Koordinaatit: P: 6838662 I: 514945 P

Lisätiedot

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAISEMALLINEN SELVITYS LINIKKALAN OSAYLEISKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAAKIRJAKARTAT 1660-70-LUKU Linikkalan osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

Ruovesi Visuvesi Vuolleniemi muinaisjäännösinventointi 2010

Ruovesi Visuvesi Vuolleniemi muinaisjäännösinventointi 2010 1 Ruovesi Visuvesi Vuolleniemi muinaisjäännösinventointi 2010 Hannu Poutiainen Kustantaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännös... 3 RUOVESI 94 VUOLLENIEMI...

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta, tutkimusalue,

Lisätiedot

ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden uusien rakennuspaikkojen tarkastus 2005 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015

Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015 1 Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015 Ville Laakso Tilaaja: Illon vesihuolto-osuuskunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhoja karttoja... 4 Inventointi...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KOUVOLA VERLA Osayleiskaavan laajennusalueen inventointi

KOUVOLA VERLA Osayleiskaavan laajennusalueen inventointi KOUVOLA VERLA Osayleiskaavan laajennusalueen inventointi Kreetta Lesell 2009 DG860:1 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta kaava-alueesta 4 2. Alueen

Lisätiedot

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Iisalmen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 INVENTOINTIRAPORTTI Järvenpää Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa

Lisätiedot

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Saimaa Spirit Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvat... 5 Kansikuva:

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 216 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 217 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

Akaa-Valkeakoski-Hämeenlinna Akaa-Iittala vesihuoltolinjan muinaisjäännösinventointi 2013

Akaa-Valkeakoski-Hämeenlinna Akaa-Iittala vesihuoltolinjan muinaisjäännösinventointi 2013 1 Akaa-Valkeakoski-Hämeenlinna Akaa-Iittala vesihuoltolinjan muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: HS-vesi Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Valokuvia... 4 Yleiskartat...

Lisätiedot

* ffik!ilf?ql;!!!!!flt

* ffik!ilf?ql;!!!!!flt ARKfOL. Of. '33!/5~12. 1006 M 1 Naantali Neste Oil Oyj:n jalostamon laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2008 Tapani Rostedt * ffik!ilf?ql;!!!!!flt _L---_ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET ~ T.-.IDOLL.-. VUODEST.-.

Lisätiedot

PORNAINEN Hevonselkä

PORNAINEN Hevonselkä I N V E N T O I N T I R A P O R T T I PORNAINEN Hevonselkä Järvenpääntien ja Kirkkotien osayleiskaava-alueen inventointi 24.10.2011 DG2380:1 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT KATJA

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Muhos Päivärinteen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010.

Muhos Päivärinteen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Muhos Päivärinteen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. Hannu Poutiainen Kustantaja: Muhoksen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 4 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 1 Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen

Lisätiedot

Kangasala Ponsan Aholaidan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016

Kangasala Ponsan Aholaidan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 1 Kangasala Ponsan Aholaidan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 Johanna Rahtola Tilaaja: Pasi Aholaita 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhoja karttoja... 4 Inventointi...

Lisätiedot

Sastamala Liuhalantien kivikautisen asuinpaikan kupeeseen rakennettavan kevyen liikenteen väylän perustamisen arkeologinen valvonta 2012

Sastamala Liuhalantien kivikautisen asuinpaikan kupeeseen rakennettavan kevyen liikenteen väylän perustamisen arkeologinen valvonta 2012 1 Sastamala Liuhalantien kivikautisen asuinpaikan kupeeseen rakennettavan kevyen liikenteen väylän perustamisen arkeologinen valvonta 2012 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätiedot

Kemiönsaari Misskärr tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012

Kemiönsaari Misskärr tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012 1 Kemiönsaari Misskärr tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin.

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. ARVOALUE: ASEMAN SEUTU Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. Kuvaus Arvoalueeksi on rajattu aseman seudulta alue, johon kuuluu Vammalan rautatieaseman

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

Timo Jussila Tapani Rostedt Hannu Poutiainen. Kustantaja: Lapuan kaupunki

Timo Jussila Tapani Rostedt Hannu Poutiainen. Kustantaja: Lapuan kaupunki 1 Lapua Keskustaajaman ympäristön osayleiskaava-alueen 5 Ruha ja alueen 2 Keskustaajaman eteläosan muinaisjäännösten inventointi. 2010 V. 2009 inventoinnin täydennys- ja jatkotyö Timo Jussila Tapani Rostedt

Lisätiedot

DDD. D Vuokrattu, ks. huomautukset ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS

DDD. D Vuokrattu, ks. huomautukset ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS h ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS DDD Tunnistetiedot Kunta: _u_l_v_i_la Inventointinumero:...l..::z.9~64:t...:L...:3wO'------- Alue: Luokka:..., Nimi: Tuohimaa Ajoitus: k.::;1:::.:.v:..=i:.!:k::::a~u:=...s1=.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Vuonna 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi keskittyi Änättijärven rantoihin. Kyseessä oli jatko vuonna 1987 alkaneelle inventointityölle.

Lisätiedot

Toholampi Kirkonkylä osayleiskaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2007

Toholampi Kirkonkylä osayleiskaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2007 1 Toholampi Kirkonkylä osayleiskaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2007 Hans-Peter Schulz Timo Jussila Kustantaja: Toholammen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Valkeakoski Kärjenniemi Viemärilinjan muinaisjäännösinventointi 2011

Valkeakoski Kärjenniemi Viemärilinjan muinaisjäännösinventointi 2011 1 Valkeakoski Kärjenniemi Viemärilinjan muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Kärtsyn vesihuolto-osuuskunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat...

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 14 Dialuettelo 14

Sisällys: Negatiiviluettelo 14 Dialuettelo 14 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja inventointi 5 3. Kaava-alueella sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset ja tentatiivikohteet

Lisätiedot

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi 23.12.2015 Pirkkalan Maankäyttö Kuvien tekijänoikeudet Ilmakuvat: Google maps, Paitsi dia 10 Pirkkalan kunta Dia 3, viistoilmakuva: Lentokuva Vallas Oy Katunäkymät: Google streetview Dia 2, Turrin asuinalue

Lisätiedot

Hämeenlinna Iittala Keikkala Kevyenliikenteen väylän inventointi Kreetta Lesell 2009

Hämeenlinna Iittala Keikkala Kevyenliikenteen väylän inventointi Kreetta Lesell 2009 Iittala Keikkala Kevyenliikenteen väylän inventointi Kreetta 2009 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta väylästä 4 2. Ympäristön muinaisjäännökset

Lisätiedot

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10...

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10... Page 1 of 2 alueraportti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Purmojärven rantayleiskaavaan liittyvä inventointi KAUHAVA PURMOJÄRVI (KORTESJÄRVI) PURMOJÄRVEN KYLÄNRAITTI pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 001/HTA/08

Lisätiedot

HAUSJÄRVI VANTAA HOKANMÄKI

HAUSJÄRVI VANTAA HOKANMÄKI HAUSJÄRVI VANTAA HOKANMÄKI Röykkiöalueen tarkastus 18.8.2006 FM Juha Ruohonen Riihimäen kaupunginmuseo Hausjärvi Vantaa Hokanmäki tarkastuksen kohde: röykkiöt > viljelyröykkiöt (?) kohteen ajoitus: historiallinen

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö Kunnanhallitus 74 07.03.2016 Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö 622/11.05.00/2016 Khall 74 Ympäristöministeriö pyytää Euran kunnan lausuntoa 15.1.2016 valtakunnallisesti

Lisätiedot

Nokia Tottijärvi Pajulahti Vesihuoltoputkiston kaivannon koneellisen kaivamisen valvonta 2011 Tapani Rostedt

Nokia Tottijärvi Pajulahti Vesihuoltoputkiston kaivannon koneellisen kaivamisen valvonta 2011 Tapani Rostedt 1 Nokia Tottijärvi Pajulahti Vesihuoltoputkiston kaivannon koneellisen kaivamisen valvonta 2011 Tapani Rostedt Kustantaja: Tottijärven vesiosuuskunta/pajulahti 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartat... 3 Maastokartta...

Lisätiedot

Hämeenlinna Renko Raitalammi muinaisjäännösinventointi v. 2012

Hämeenlinna Renko Raitalammi muinaisjäännösinventointi v. 2012 1 Hämeenlinna Renko Raitalammi muinaisjäännösinventointi v. 2012 Hannu Poutiainen Kustantaja: Hämeenlinnan kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat... 4 Muinaisjäännös... 4 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Askola Monninkylä voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2011.

Askola Monninkylä voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2011. 1 Askola Monninkylä voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Kustantaja: Kymenlaakson Sähköverkko Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Yleiskartta... 7 Vanhat

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 M U S E O V I R A S T 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Inventointialue 1 3. Inventointihavainnot 2 4. Yhteenveto 2 5. Löydöt 3

Lisätiedot

Kylmäkoski Tipurin laajennusasemakaava-alueen inventointi 2008

Kylmäkoski Tipurin laajennusasemakaava-alueen inventointi 2008 Kylmäkoski Tipurin laajennusasemakaava-alueen inventointi 2008 Tiina Jäkärä 2008 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 1 Sisällysluettelo Johdanto..2 Tutkimusalue ja aiemmat tutkimukset Inventoinnin

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

Ii Olhavan tuulivoimalahankkeen alueen muinaisjäännösinventointi 2010

Ii Olhavan tuulivoimalahankkeen alueen muinaisjäännösinventointi 2010 1 Ii Olhavan tuulivoimalahankkeen alueen muinaisjäännösinventointi 2010 Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: TuuliWatti Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta...

Lisätiedot

K O H D E I N V E N T O I N T I L O M A K E

K O H D E I N V E N T O I N T I L O M A K E InventointiNro: M200 Sava Kylä / Kaup Osa, Rek Nro: 789-40-0002 Koordinaatit: P: 6737425 Postiosoite Katu: Muurolantie 85A Kohteen kuvaus: Yhteisökodin asuinrivitalo ja hoitolaitos Asuinrakennus / hoitolaitos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö

ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö ASIKKALA Kalkkinen Iisakkila Kaapeliojan valvontatyö 20.10.2015 Hannu Takala Lahden kaupunginmuseo/päijät-hämeen maakuntamuseo Tiivistelmä Asikkalan Kalkkisissa toteutettiin sähköverkon maakaapelointia

Lisätiedot

ENONKOSKI Käkötaipale-Valkeislahti Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi v Timo Jussila Hannu Poutiainen

ENONKOSKI Käkötaipale-Valkeislahti Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi v Timo Jussila Hannu Poutiainen 1 ENONKOSKI Käkötaipale-Valkeislahti Ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi v. 2011 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: UPM / Sulkavan Palvelut Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot...

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushanke Karvia, tarkastusmatka 2013

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushanke Karvia, tarkastusmatka 2013 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushanke Karvia, tarkastusmatka 2013 Tiina Vasko 2013 Satakunnan Museo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto.5 2. Kohteet...6 2.1. Karvia Malkaneva...6 2.2. Karvia Kärmeskallio

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIRKKALAN KUNTA Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20317P001 Raportti 1 (7) Kalle Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1610/2015 VP 44/3.9.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TOEJOKI 52. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 16 TONTTI 1001 (KESKIKATU 26) JA PUISTON RIITAVIIKIN AUKION (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1668 Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan

VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan 1 VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan muutosalueella 2015 Timo Sepänmaa Ville Laakso Tilaaja: Insinööritoimisto Poutanen Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Marjamäen asemakaava ja asemakaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015

LEMPÄÄLÄ Marjamäen asemakaava ja asemakaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015 1 LEMPÄÄLÄ Marjamäen asemakaava ja asemakaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula Kolho-Uitonsalmi viemärilinjauksen arkeologinen inventointi 2012

Mänttä-Vilppula Kolho-Uitonsalmi viemärilinjauksen arkeologinen inventointi 2012 1 Mänttä-Vilppula Kolho-Uitonsalmi viemärilinjauksen arkeologinen inventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Mänttä-Vilppulan kaupunki Kansikuva: vas. T. Sepänmaa tutkii koekuoppaa linjauksen

Lisätiedot

TARKASTUSRAPORTTI. Vesilahti, Kirmukarmu (922010022) Käynnin päivämäärä 28.09.2011 Kävijän nimi. Kirsi Luoto Käynnin tyyppi tarkastus

TARKASTUSRAPORTTI. Vesilahti, Kirmukarmu (922010022) Käynnin päivämäärä 28.09.2011 Kävijän nimi. Kirsi Luoto Käynnin tyyppi tarkastus TARKASTUSRAPORTTI Vesilahti, Kirmukarmu (922010022) Käynnin päivämäärä 28.09.2011 Kävijän nimi Kirsi Luoto Käynnin tyyppi tarkastus Muistioteksti Pirkanmaan maakuntamuseon arkeologi Kirsi Luoto teki tarkastuskäynnin

Lisätiedot

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS - lomake arkeologisen kohteen tarkastamiseen (ks. täyttöohje lopussa)

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS - lomake arkeologisen kohteen tarkastamiseen (ks. täyttöohje lopussa) ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS - lomake arkeologisen kohteen tarkastamiseen (ks. täyttöohje lopussa) PL 913 00101 HELSINKI p. (09) 40 501 www.nba.fi 1. PERUSTIEDOT Kunta: Suomussalmi Mj-rekisteritunnus:

Lisätiedot

Kemiönsaari Gräsböle tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa

Kemiönsaari Gräsböle tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Kemiönsaari Gräsböle tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Varsinais-Suomen Energia Oy, Lounaisvoima Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 356 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 357 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

RAUTUOJA talonpohja. Koordinaattipiste (Muinaisjäännösrekisteri) Kiinteään muinaisjäännökseen kuuluva alakohde Muinaisjäännöksen aluerajaus

RAUTUOJA talonpohja. Koordinaattipiste (Muinaisjäännösrekisteri) Kiinteään muinaisjäännökseen kuuluva alakohde Muinaisjäännöksen aluerajaus 14 Kuva DG2193:1 Rautuoja. Yleiskuva alueesta. Rakennuksen kiuas näkyy kohoumana nuoren koivun vieressä. Taustalla metsikössä virtaa Rautuoja. Kuvattu itään. Kuva Piritta Häkälä Kuva DG2193:2 Rautuoja.

Lisätiedot

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin 8.3.2016 Antinkankaan koulun asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti

Lisätiedot

s(2] co DD ED FD GD l r-l -40_4_T"l-6--, D vuokrattu, ks huomautukset ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS 1 Tarkastuslöydöt: -

s(2] co DD ED FD GD l r-l -40_4_Tl-6--, D vuokrattu, ks huomautukset ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS 1 Tarkastuslöydöt: - ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~- ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS 1 1 Tunnistetiedot Kunta: Lappi lnventointinumero: ~~~~~~~--~~~~ Alue: Kaukola Luokka: I Nimi: Luukas Ajoitus: Kivikausi

Lisätiedot

Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Tampere Härmälä Entisen lentokonetehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Tampereen kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Vanha

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007

Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007 Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007 f. 144877 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE KORTTELI 221 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 24.10.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Köylypolvi 432 KORTTELI 221 TONTIT 1 ja 2 Kaavan laatija REJLERS

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

ARVOJEN TIIVISTELMÄ. Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016

ARVOJEN TIIVISTELMÄ. Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016 HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016 Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat ARVOJEN TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön kehittäminen, 15.4.2016 Hiedanranta - keskeisimmät

Lisätiedot

Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: Ympäristösuunnittelu Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Arkistolähteet:...

Lisätiedot

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Tiina Vasko 2011 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2 Sisällysluettelo Arkisto- ja rekisteritiedot

Lisätiedot