Sastamalan kaupunki. Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamalan kaupunki. Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava"

Transkriptio

1 Ruotsila Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava Asemakaavaselostuksen liitteet: LIITE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 008 LIITE Meluselvitys, Promethor 008 LIITE Tärinäselvitys, Promethor 008 LIITE 4 Luontoselvityksen maastokäyntimuistio, FCG 008 LIITE 5 Liikenneverkko, FCG 008 LIITE 6 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu muistio LIITE 7 Maiseman ja rakennetun ympäristön tarkastelu, FCG 009 LIITE 8 Valmisteluvaiheen kehityskuvat 009 VE, VE ja VE (pienennökset A4koossa) LIITE 9 Valmisteluvaiheen kehityskuvien vastineraportti LIITE 0 Vesihuollon verkko, FCG 00 LIITE Kikkerlän arkeologinen selvitys, FCG Kalle Luoto.5.0 LIITE Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet..0 LIITE Ehdotusvaiheen jälkeisen viranomaisneuvottelun 9..0 muistio

2 LIITE 7 SASTAMALA RUOTSILAN KIKKERLÄN ASEMAKAAVAALUEEN MAI SEMAN JA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TARKASTELU FCG Planeko Oy

3 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 KAAVAALUE.... Sijainti ja yleiskuvaus... MAISEMATARKASTELU Maisemarakenne Kokemäenjoen kulttuurimaisema Kiikan kirkko ympäristöineen Kikkelänjoen kulttuurimaisema Maiseman tilallinen hahmo Avoimet alueet Puoliavoimet alueet Suljetut alueet... 5 MAANKÄYTÖN HISTORIAA Varhaisimpia vaiheita Kulttuuripiirteet Muinaisjäännökset Maakirjakartta Kuninkaan kartasto....6 Pitäjän kartta... 4 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TARKASTELU Kaksi kohdekuvausta Alueen muita rakennuksia (sijaintikartta s. 4)... 5 MAISEMAKUVA Maiseman solmukohdat Taajama ja kyläkuvan kannalta arvokkaat kohteet Metsäalueet Näkymät ja maamerkit HERKKYYSTARKASTELU Herkät osaalueet Muutoksia jonkin verran sietävät osaalueet Muutoksia hyvin sietävät osaalueet...

4 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 KAAVAALUE. Sijainti ja yleiskuvaus Kuvat a ja b. Suunnittelualue rajattu punaisella. Kaavaalue on osa Kokemäenjoen valtakunnallisesti merkittävää maisemaaluetta. Alue on perinteistä viljelymaisemaa Kiikanojan, Ruotsilan ja Kikkerlän kylien välissä. Suunnittelualueen keskellä kulkee Kikkelänjoki, jota ympäröivät alavat pellot. Pellot rajatuvat lännessä asutukseen ja idässä asutukseen sekä

5 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 teollisuuteen. Suunnittelualueen etelälaidassa sijaitsee Kikkerlän vanha kylätontti, josta itään aukeaa laajat avoimet viljelymaisemat. Suunnittelualueen maaperä on pääasiassa savea. Vanha kyläasutus on sijoittunut moreeni ja kallioharjanteille. Kuva. Maaperäkartta. Suunnittelualue on rajattu punaisella. Sinisellä merkityt alueet ovat pääosin savipohjaista maaperää ja vaaleanruskeat alueet ovat kallioperäistä /moreenipitoista aluetta.

6 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 MAISEMATARKASTELU. Maisemarakenne Kuva. Maisematarkastelukartta... Kokemäenjoen kulttuurimaisema Maisematarkastelukartassa on osoitettu asemakaavan suunnittelualueen maisemallisesti arvokkaita kohteita. Kokemäenjoen laaja kulttuurimaisema alkaa Vammalan puolelta ja jatkuu edelleen Keikyälle ja Huittisiin. Kokemäenjokilaakso on edustavaa Ala Satakunnan viljelyseudun laajapiirteistä kulttuurimaisemaa. Joen rantaviljelykset ovat laajimmillaan Ruotsilan, Kulmuntilan ja Ritalan kylien kohdalla. Kirkonkylän kohdalla maisema on rikkonaisempaa avautuen jälleen Ulvin kylän viljelyksinä. Alueen pitkästä asutushistoriasta kertovat joen rannalta löydetyt kivikautiset asuinpaikat ja rautakautiset kalmistot. Maiseman peruselementtejä ovat jokilaakso ja sen avarat ja polveilevat savitasangot. Siellä täällä maisemaa elävöittävät jyrkähköt kalliokot tai metsänpeittämät vuoret. Maiseman vaikuttavuus perustuu paitsi laajoihin avariin viljelyksiin, myös niiden keskellä vaihtelevasti mutkittelevaan jokiuomaan. (s. 49, Arvokkaat maisemaalueet Maisemaaluetyöryhmän mietinnöt II, Ympäristöministeriö, 99, Helsinki). Kokemäenjoen rannalla sijaitseva Ruotsilan kartanoalue muodostaa keskeisen tekijän Kokemäenjoen maisemakuvassa. Kartanon kaksikerroksinen, klassisti

7 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86.. Kiikan kirkko ympäristöineen.. Kikkelänjoen kulttuurimaisema. Maiseman tilallinen hahmo.. Avoimet alueet.. Puoliavoimet alueet.. Suljetut alueet nen päärakennus on vuodelta 95 (B. Federlay). Talousrakennukset ovat osaksi päärakennusta vanhempia. Rakennusten ympärillä on edustava puisto. (s. 8, Rakennettu kulttuuriympäristö, Museovirasto/Ympäristöministeriö, 99, Helsinki) Kiikan kirkko rakennettiin Matti Åkergrenin johdolla (800, YIV). Alkuaan tätä puista ristikirkkoa kattoi aumattu paanukatto ja ristikeskiöstä kohosi kahdeksankulmainen, lanterniinia kannattava tornialusta. Kirkko korjattiin 884 (C.J. von Heideken), jolloin se sai uusgoottilaisen länsitornin, ristisakarat tehtiin satulakattoisiksi, ristikeskiön tornialustaa laskettiin ja vanha tapuli purettiin. Tapulin alaosasta tehtiin ruumishuone hautausmaalle. Kirkko korjattiin 945 (B. Strömmer), jolloin keskitorni purettiin, länsitornia korotettiin ja sisustus uusittiin. Kirkon ympärillä on vanha hautausmaa, jonka vieressä sijaitseva hirsinen lainamakasiini on vuodelta 858. Kirkon ohi vievän tien varrella on säilynyt vanhoja asuinrakennuksia, jotka muodostavat vaihtelevan kokonaisuuden. (s. 8, Rakennettu kulttuuriympäristö, Museovirasto/Ympäristöministeriö, 99, Helsinki) Kirkonkylän vieritse virtaava Kikkelänjoen molemmin puolin laskeutuvat viljelykset matalasti polveillen rantaan. Viljelymaisema jatkuu pohjoiseen välillä kaventuen ja aukeaa Kiimajärven kohdalla rantaniityiksi. Perinteistä rakennuskantaa on Kirkonkylän lisäksi Jonsan, Eskon, Kartanon, Haukkalan, Yli Pietilän sekä Kiimajärven AlaPerttulan tiloilla. Jonsan rakennusryhmä edustaa perinteistä seudulle ominaista rakennustapaa. Uusrenessanssivuorattu päärakennus on 870luvulta, pitkä väentupa saattaa olla vanhempi. Rakennusten ympärillä on vanhaa puustoa. (s. 8, Rakennettu kulttuuriympäristö, Museovirasto/Ympäristöministeriö, 99, Helsinki) Suunnittelualueella on merkittäviä avoimia peltoalueita, joista osa on ollut jo vuosisatoja viljelykäytössä (kts. kuvat 5). Kikkelänjokea ympäröivät vaikuttavat, joen suuntaan laskevat pellot, joista avautuu pitkiä maisemia varsinkin pohjoisetelä suunnassa. Kaavaalueen itäosa on osa suurta avointa maisemakokonaisuutta, joka avautuu komeasti junaradan suunnalta. Puoliavoimia tai puolisuljettuja alueita muodostuu Kikkerlän kylän alueella pihapiireihin ja niiden väleihin. Avoin peltomaisema on kuitenkin koko ajan lähellä. Kaavaalueella luonteeltaan suljetun alueen muodostaa Kikkerläntien varressa oleva metsäinen kumpare.

8 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Kuva 4. Kikkelänjokea ympäröivä viljelymaisema. Näkymä Kikkerläntieltä luoteeseen. MAANKÄYTÖN HISTORIAA. Varhaisimpia vaiheita. Kulttuuripiirteet Varhaisimmat merkit ihmisistä Äetsän seudulla ovat kivikauden varhaisvaiheista, Suomusjärven kulttuurista ( ekr). Äetsän seutu oli vielä Ancylusjärven alkuvaiheessa veden alla, mutta jääjärvivaiheen loppupuolella vesi alkoi väistyä maan kohotessa. Kivikautisia asuinpaikkoja Äetsän seudulta on löydetty kymmenkunta. (Kokemäenjoen kulttuurimaisemat, lähdeviite tarkennetaan myöhemmin) Suunnittelualueella sijaitseva Kiikan kylä on alueen vanhimpia kyliä. Siellä on asutusta ollut jo rautakaudesta saakka. Kiikan historia alkoi jo ennen vuotta 50. Osa kylistä on varhaiskeskiajalta. Keskustassa on pappilan lähistöllä vanha kalmistoalue. Alueelta saatiin päivänvaloon 88 kaksiteräinen miekka. Nykyisen hautausmaan laajennuksen yhteydessä 890 löytyi merovinkiaikainen ( jkr) aarrekätkö. Sen tärkein esine Kiikan kolmioneula, yksi aikakautensa upeimmista koruista, kuuluu kansallismuseon kokoelmiin. (emt.) Kokemäenjokilaakson asutuksella ja maataloudella on hyvin pitkät perinteet. Viljavat jokilaakson savikot on raivattu jo varhain viljelyyn ja raivauskelvottomina ovat jäljelle jääneet vain kalliokot ja moreenimäet. Aikojen kuluessa on keväisin tulviva Kokemäenjoki muovannut omalla tavallaan viljelymaisemaa. Jokilaakson alueella on useita kivikautisia asuinpaikkoja. (s. 49, Arvokkaat maisemaalueet Maisemaaluetyöryhmän mietinnöt II, Ympäristöministeriö, 99, Helsinki)

9 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86. Muinaisjäännökset Asutus on sijoittunut viljelysten tuntumaan laakson ja selänteen väliselle vyöhykkeelle. Rakennukset ovat usein nauhamaisesti laaksossa kulkevan tien varressa. Nauhamainen kylärakenne on Kokemäenjokilaaksossa vieläkin havaittavissa. (emt., s. 49) Äetsässä jokilaakson rantaviljelykset ovat laajimmillaan Ruotsilan, Kulmuntilan ja Ritalan kylien alueella. Kirkonkylän kohdalla maisema on rikkonaisempaa ja avautuu jälleen avoimiksi viljellyiksi Ulvin kylässä. Jokilaakson näillä osilla vanhat tilakokonaisuudet hyvin hoidettuine pihapiireineen ovat maisemakuvassa hallitsevia. Ulvissa on perimätiedon mukaan sijainnut Kiikan ensimmäinen saarnahuone, ja kylä oli vielä tämän vuosisadan alussa merkittävä rukkiteollisuuden keskus. (emt., s. 49) Kaavaalueella sijaitsee viisi muinaisjäännösten löytöpaikkaa (ks. kuva ). Mikroliitti Oy laati Äetsän muinaisjäännösinventoinnin vuonna 004. Raportissa kerrotaan RuotsilanKikkerlän asemakaavaalueella sijaitsevista löytöpaikoista seuraavaa:. ÄETSÄ 49 JONSA Rauh.lk: Ajoitus: Laji: kivikautinen löytö Kartta: 04 x: y: z: 59+ m p: i: 74 Tutkijat: Jussila T 004 inventointi Löydöt: KM 4480, kpl, kvartsiiskoksia, Jussila T 004, diar , pellosta. Sijainti: Paikka sijaitsee Kiikan Kikkelässä, Kikkelänjoen itäpuolella 60 m, Kikkeläntien itäpuolella 50 m, Jonsan talon eteläpuolella olevan mäen pohjoispuolisella peltorinteellä. Huomiot: Peltorinteestä yksi selkeä kvartsiiskos. Kuivasta pellosta ei enempää havaintoja. Paikalla saattaa olla kivikautinen asuinpaikka.. ÄETSÄ 9 KIKKELÄNMÄKI SELVEN Rauh.lk: Ajoitus: Laji: Kartta: rautakautinen hautaus 04 KIIKKA

10 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 x: y: 45 9 z: 6 p: i: Tutkijat: Salo U 950 inventointi, Hirviluoto AL 985 tarkastus, Raike E 986 kaivaus Sijainti: Kiikan kirkon itäpuolella, Kikkelänjoen itäpuolella, rautatien varressa, sen pohjoispuolella kulkevan kylätien varressa. Huomiot: Rautakautinen polttokenttä ja ruumiskalmisto. Kalmisto sijaitsee tilan pihamaalla, jonka reunoilla on suuria kiviä ja joka muodostaa jonkinlaisen terassin. Pihamaan eteläkaakkoispuolella maa viettää melko jyrkästi eteläkaakkoon. 644 maakirjakartan mukaan Kikkerlän kylätontti olisi sijainnut tämän paikan tuntumassa.. ÄETSÄ 4 RUOTSILAN KALLIOKETO Rauh.lk: Ajoitus: Laji: historiallinen / ajoittamaton asunta: kylätontti Kartta: 04 x: y: 49 09, p: i: 68, z: 5860 Tutkijat: Jussila T 004 inventointi Sijainti: Paikka sijaitsee 00 m Kiikan kirkosta itään, peltoaukealla, heti radan pohjoispuolella, peltosaareke n 00 m radan alikulkusilllasta länteen. Huomiot: Kallioinen keto on kooltaan n. 00 x 50 m. Kedolla on useita heikosti erottuvia talonpohjia. Kyseessä täytyy olla autioitunut kylätontti, hyvin säilynyt kokonaisuus. Useita rakennusten pohjia, koordinaatit: , , , Alueen pohjoispäässä on röykkiö, kohde nro 4. Intuitiivisesti tunnusteltuna paikka saattaisi ehkä ulottua rautakaudelle tai ainakin varhaiselle keskiajalle. Paikan ajoitus vaatii tarkempia tutkimuksia. 4. ÄETSÄ 4 RUOTSILAN KALLIOKETO Rauh.lk: Ajoitus: Laji: ajoittamaton tunnistamaton: röykkiö Kartta: 04 x: y: z: 68 p: i: 75 5 Tutkijat: Sijainti: Jussila T 004 inventointi Röykkiö sijaitsee kohteen 4 pohjoislaidalla.

11 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Huomiot: Soikea, n.,5 x m, kork. n. 60 cm. Kiven ja maan sekainen röykkiö. Nsyrjää kaiveltu pieneltä, n. 0 x 0 cm:n alalta. Kaivelluissa maissa palanutta ja osin kuonaantunutta savea. Viereen (Esyrjälle) tehdyssä koepistossa mustaa nokimaata ja palaneita kiviä n. 5 cm:n syvyyteen, kalliopohjaan saakka. Mahdollinen kiuas, mutta hautaröykkiön mahdollisuus ei ole poissuljettu. 5. ÄETSÄ 9 YLITUINA Rauh.lk: Ajoitus: Laji: kivikautinen asunta Kartta: 04 x: y: z: 6 ± m, p: i: 7 87 Tutkijat: Jussila T 004 inventointi Löydöt: KM 4469, 50 g, kpl, kvartsiiskoksia, Jussila T 004, diar , jokossa kolme ydintä. Sijainti: Paikka sijaitsee 450 m Kiikan kirkosta pohjoisluoteeseen, peltoharjanteen laella, Kikkelänjoen länsirannalla, joesta 9000 m. Paikan ääripäät: x 6804 y 4440, x y 448. Huomiot: Laaja asuinpaikka jyrkähkösti jokiuomasta kohoavan peltoharjanteen päällä. Maaperä on savinen siltti. Löytöjä 40 m matkalta. Paikan rajaus on karkea arvio löytöjen ja topografian perusteella.

12 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86.4 Maakirjakartta Kuva 5. Maakirjakartta, Kiikan kylä, Kikkerlä 644 (Jonas Streng). Maakirjakartasta on nähtävissä sarkajaon aikaisia peltopalstoja sekä Kikkerlän kylätontin sijainti. Osa peltopalstoista on edelleen viljeltävinä ja kylätonttikin on edelleen asutettuna. Myös Kikkelänjoen ylitse kulkeva silta on suunnilleen samalla kohtaa kuin nykyisin kevyen liikenteen käytössä oleva vanha kivisilta. Kikkelänjoen länsipuoli on ollut kokonaan niittyä.

13 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Kuva 6. Maakirjakartan 644 alueet osoitekartalla: punaisella merkitty on Kikkerlän kylätontti, vihreällä merkityt ovat vielä nykyäänkin viljelykäytössä olevat pellot ja keltaisella edelleen viljelyskäytössä säilynyt niitty. Kuva 7. Maakirjakartan 644 alueet ilmakuvassa: punaisella merkitty Kikkerlän kylätontti, vihreällä merkityt ovat vielä nykyäänkin viljelykäytössä olevat pellot ja keltaisella edelleen viljelyskäytössä säilynyt niitty.

14 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86.5 Kuninkaan kartasto Kuva 8. Kuninkaan kartasto. Kuninkaan kartastossa (n. 790luvulta) rakennukset näkyvät punaisina pisteinä. Suunnittelualueella tai sen välittöminä naapureina havaittavissa ovat Kiikanojan kylä, Kiikan kirkko; Viikin kylä sekä Kikkerlän kylä. Kartasta voidaan myös havaita alueen selänteet ja vaalealla merkityt viljelyalueet. Nykyinen tiestö on osittain säilynyt vanhoilla linjauksilla. Seututie kulkee pitkin Kokemäenjoenrantaa ja Pohjanmaantie pohjoisen suuntaan maastoharjanteiden päällä.

15 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86.6 Pitäjän kartta Kuva 9. Pitäjän kartta n. 900 luvulta. Pitäjän kartasta voidaan huomioida erityisesti asutuksen hajaantuminen. Rautatiestä on tullut on merkittävä jakava elementti Kiikan kylässä. 4 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TARKASTELU Kaavaalueella Kiikanojan itäpuolella Kikkerlän kylän alueella on sekä asuinettä teollisuusrakennuksia. Asuinrakennukset ja tilakeskukset ovat pääosin 950luvulta tai sitä vanhempia. Kikkerläntien varrella on harvakseltaan muutama asuintalo sekä kolme teollisuustonttia. Alueen kaakkoisosassa sijaitseva Kikkerlän kylätontin alue on rakenteeltaan orgaaninen ja pienimittakaavainen. Ympärivuotista asutusta on kahdessa osoitteessa, joista toinen on maatalo Ratatie. Alueella on neljä asumatonta taloa. Kaavaalue rajoittuu länsiosastaan Kiikan asuinalueeseen, jossa keskeisimpänä erottuu Kiikan kirkko. Kaavaalueen eteläpuolella kulkee rautatie ja seututie. Muilta osin alue on avointa ja rakentamatonta.

16 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D Kaksi kohdekuvausta. Jonsa. LÄÄNI LänsiSuomi. KUNTA Sastamala, Kiikka. KOHDE JONSA 4. KYLÄ/REK.NRO KAUP. OSA/KORTTELI/TALO Kikkerlä 6. KOHDETYYPPI Liikerakennus 7. PERUSKARTTA/KOORDIN / OSOITE Kikkeläntie Sastamala 9. OMISTAJA JA OMISTAJAN OSOITE Oy MarCon Polymers Ltd Kikkeläntie Sastamala 0. RAKENNUKSEN KUVAUS Rakennus n:o Nyk. käyttö Toimisto ja/tai asuinkäyttö Rak. aika 870luku Kerrosluku ½, kellari Perusta Kivi Runko Tasakertaan asti hirsirunko, vintti puurunkoinen Kattomuoto Harja Kate Pelti, punainen Vuoraus Lauta Ulkovärit Sininen, valkoinen Kunto Hyvä. Korjattu osin tyylipiirteiden vastaisesti. Erityispiirteet Kauniit kuistit Kuva 0. Jonsan päärakennus pohjoisesta kuvattuna.

17 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Rakennus n:o Nyk. käyttö Toimisto ja/tai asuinkäyttö Rak. aika ennen 870lukua Kerrosluku ½, kellari Perusta Kivi Runko Tasakertaan asti hirsirunko, vintti puurunkoinen Kate Pelti, punainen Vuoraus Lauta Ulkovärit Punainen, valkoinen Kunto Hyvä. Korjattu osin tyylipiirteiden vastaisesti. Erityispiirteet Koristeelliset ikkunanpuitteet Kuva. Jonsan väentupa koillisesta kuvattuna.. RAKENNUSHISTORIA Ruotsilan kartanon isännän rakennuttama Jonsan rakennusryhmä on ainakin pääosin valmistunut ennen 900lukua. Päärakennuksen rakennusajankohdaksi arvioidaan 870lukua ja väentuvan arvellaan olevan jopa vanhempi. Rakennusryhmään kuuluu nykyisellään päärakennuksen ja väentuvan lisäksi viisi muuta rakennusta; pystyhirsinen talousrakennus, aitta ja sauna, sekä kaksi nykyaikaista tuotantorakennusta. Päärakennusta ja väentupaa on korjattu 990luvulla ja kumpikin on tällä hetkellä hyvässä kunnossa. Korjaus on toteutettu osin tyylipiirteiden vastaisesti; mm. ikkunat ovat jääneet alkuperäistä syvemmälle seinien sisään ja katemateriaalina on käytetty profiilipeltiä. Päärakennuksesta on poistettu savupiiput. Uutta on myös päärakennuksen pystylautavuoraus ja sininen väri.. LÄHIYMPÄRISTÖ Jonsa sijaitsee keskellä avointa viljelymaisemaa, muuta ympäristöä korkeammalla pienen mäen päällä. Rakennusryhmä on mäenharjanteen laella kulkevan nauhamaisen kylärakenteen jatkoa. Lähinaapurina Kikkerläntien vastakkaisella puolella sijaitsee toinen maatila.

18 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86. SÄILYMISEDELLYTYKSET Rakennusryhmän säilymisedellytykset nykykäytössään ovat hyvät. 4. LUETTELOINTIPERUSTE / Arvoluokka RAKENNUSHISTORIALLINEN Osin korjauksella heikentynyt. HISTORIALLINEN Osa paikallishistoriaa. MAISEMALLINEN Maisemallisesti erittäin arvokas. 5. KULTTUURIHISTORIALLINEN ARVO Rakennusryhmä lukeutuu Kikkelänjoen valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Perimätiedon mukaan Jonsan maatilan rakennutti Ruotsilan isäntä, joka myi tämän myöhemmin kapteeni Arvo Jonsalle. Kapteeni Jonsa kuoli vuonna 98 eikä hänellä ollut perillisiä. Maat lohkottiin eri omistajille ja rakennusryhmä jäi Jonsasäätiön omistukseen. Vuosien saatossa Jonsa oli myös vuokraasuntona, jossa on tiettävästi asunut mm. hammaslääkäri. Nykyään rakennukset ovat Oy ManCon Polymers Ltd:n omistuksessa. Kiikan kyläkirjassa (Kiikka 000+ vuodelta 000) mainitaan Jonsasta seuraavaa: Satakunnan sotilaslääni perusti jatkosodan alussa jalkaväkirykmentti 6:n toisen pataljoonan (II/JR6). Kiikan pataljoona muodostettiin Jonsalla. Töissä oli miesten ohella Kiikan muonituslottia. Jonsan mäellä kieritettiin tällöin kokonaisia tahkojuustoja ja voitritteleitä. Se oli harvinainen näky, sillä kaikki oli kortilla vielä kauan sodan jälkeenkin. 6. OTE PERUSKARTASTA JA VALOKUVIA Kuva. Jonsan rakennusryhmä oikealla, Kikkerläntien itäpuolella. Uudet tuotantorakennukset jäävät mäen taakse alarinteeseen.

19 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Kuva. Jonsan päärakennus lännestä kuvattuna. Kuva 4. Tuotantorakennukseksi muutettu vanha navetta (vas.) pohjoisesta kuvattuna.

20 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Kuva 5. Jonsan päärakennus pohjoisesta kuvattuna. Kuva 6. Jonsan päärakennus n. vuonna 90. Rakennuksen pääkerroksessa oli tuolloin vaakalaudoitus ja arkikuisti oikealla. Ikkunanpuitteet ja karmit ovat olleet seinän sävyä tummemmat. 7. LÄHTEET Äetsän kunta ja Kiikka 000+, Kiikan kyläkirja, Erkki Aaltonen SUULLISIA TIETOJA ANTANEET Kaarlo Koukku, paikallinen historian harrastaja. Puhelinkeskustelu..009.

21 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86. YliPappila. LÄÄNI LänsiSuomi. KUNTA Sastamala, Äetsä. KOHDE YLIPAPPILA 4. KYLÄ/ REK.NRO KAUP.OSA/KORTTELI/TALO Kikkerlä 6. KOHDETYYPPI Asuinrakennus 7. PERUSKARTTA/KOORDIN / OSOITE Ratatie 9 9. OMISTAJA JA OMISTAJAN OSOITE Saarenmaa Raimo, Ratatie 9, 800 Sastamala. 0. RAKENNUKSEN KUVAUS Rakennus n:o Nyk. käyttö Asuinrakennus Rak. aika n.9040luku Kerrosluku /4 Perusta Kivi Runko Puu Kattomuoto Harja Kate Tiili Vuoraus Lauta Ulkovärit Vihreä, valkoinen Kunto Hyvä Erityispiirteet Kaksi kuistia, kaunis yksinkertainen rakennusmassa Kuva 7. YliPappila pohjoisesta kuvattuna.

22 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86. RAKENNUSHISTORIA Perimätiedon mukaan rukkitehtailija Aaro Kaukonen rakennutti YliPappilan 90luvun jälkeen. Myöhemmin vaurastuttuaan hän myi rakennuksen, jonka on myöhemmin omistanut ainakin keskisatakuntalainen osuuskauppa. Rakennus oli pitkään vuokrakäytössä. Nykyään rakennus on yksityisomistuksessa ja asumiskäytössä.. LÄHIYMPÄRISTÖ YliPappila sojaitsee vanhalla Kikkerlän kylätontilla. Ympäristössä on vanhaa rakennuskantaa, josta suurin osa on tällä hetkellä asumatonta. YliPappila liittyy vahvasti naapurinsa Kuoppalan tilan pihapiiriin. Pihapiirissä on säilynyt vivahde vanhaa henkeä.. SÄILYMISEDELLYTYKSET Alkuperäiset tyylipiirteet ovat kauniisti säilyneet ja niiden säilymistä tulisi tulevilla korjaustoimenpiteillä edelleen tukea. Asumiskäytön jatkuessa säilymisedellytykset ovat hyvät. 4. LUETTELOINTIPERUSTE / Arvoluokka RAKENNUSHISTORIALLINEN Säilyttänyt hyvin tyylipiirteensä HISTORIALLINEN Osa paikallishistoriaa. MAISEMALLINEN Pihapiirin arvokas osa. 7. OTE PERUSKARTASTA TAI ASEMAPIIRROS Kuva 8. YliPappilan sijainti.

23 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 8. VALOKUVAT Kuva 9. YliPappila lounaasta kuvattuna. Kuva 0. YliPappilan rakennuttaneen Aaro Kaukosen rukkitehdas, joka sijaitsi nykyisen valimon paikalla 9795, kunnes paloi perustuksiaan myöten. 9. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET Kaarlo Koukku, paikallinen historian harrastaja. Puhelinkeskustelu..009.

24 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D Alueen muita rakennuksia (sijaintikartta kuva 7) A. Kikkerläntie 4 on pieni kerroksinen puutalo. Pystylautavuoraus, kivisokkeli. Rakennuksen yksinkertainen ulkoasu viittaa 900luvun alkupuolelle. Kuvat A ja B, Kikkerläntie 4. B. Kikkerläntie 40 on naapurinsa tavoin pieni keltainen puutalo. Rakennus ei ole ympärivuotisesti asuttu. Kuvat A ja B, Kikkerläntie 40. C. Kalliopolku 4 on 900luvun puolivälin tienoilla rakennettu puutalo. Rakennuksessa on molemmin puolin kattolyhdyt, joista toisesta on käynti kylmäkuistin päälle rakennetulle parvekkeelle. Tontilla on myös punainen kaksikerroksinen pienteollisuusrakennus, joka lienee päärakennusta vanhempi. Kuvat A ja B, Kalliopolku 4.

25 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 D. Ratatie on toimiva maatalo Kikkerlän vanhalla kylätontilla. Tilaan kuuluu 950luvulla rakennettu rapattu päärakennus ja useita talousrakennuksia. Päärakennus on rakennusajankohtaansa nähden tavanomaista suurempi. Talon edustalla on kaunis kiviaita. Talousrakennukset ovat eri ikäisiä punaisia puurakennuksia. Kuvat 4A ja 4B, Ratatie. Loput talousrakennuksista etäämmällä. E. Vanhat valimorakennukset sijaitsevat Kikkerläntien eteläpäässä, Kumijalosteen teollisuuskiinteistön naapurina. Valimon liiketoiminta päättyi syksyllä 008. Vanha tiilirakennus olisi maisemallisesti ja teollisuushistorian kannalta säilyttämisen arvoinen. Tämä edellyttäisi uuden käyttäjän löytymistä. Valimon toinen rakennus voitaisiin purkaa. Kuvat 5A ja 5B, Valimo.

26 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 FI. Alueella on useita asumattomia rakennuksia, jotka tulisi huomioida aluetta koskevissa suunnitelmissa. Kuvat 6A ja 6 B, asumattomia rakennuksia. Kuvat 6C6D, asumattomia rakennuksia.

27 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Kuva 7. Rakennusten sijainnit.

28 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 5 MAISEMAKUVA 5. Maiseman solmukohdat Jonsan tilakeskus muodostaa alueella maisemallisen solmukohdan yhdessä viereisen tilakeskuksen kanssa. Ne toimivat Kikkerläntiellä ympäröivää maastoa korkeammalla olevana porttimaisena kohtana, josta alueelle saavutaan tai sieltä poistutaan. Solmukohdasta katsoen saa koko maisemapeltoalueen haltuunsa. Kuva 8. Jonsan tilakeskus muodostaa alueella maisemallisen solmukohdan. 5. Taajama ja kyläkuvan kannalta arvokkaat kohteet Kaavaalueella sijaitsevia taajama ja kyläkuvan kannalta arvokkaita kohteita ovat Jonsa, valimon tiilirakennus, YliPappila ja maisemallisesti vaikuttava kaavaalueen itäreunan lato. Kaavaalueen itäosassa sijaitsee lisäksi maisemallisesti merkittävä kasvillisuussaareke, joka on myös muinaisjäännösten löytöpaikka.

29 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Kuva 9. Punaiset ladot ovat lähes täydellinen esipuhe takana avautuvaan viljelymaisemaan. 5. Metsäalueet 5.4 Näkymät ja maamerkit Kikkerläntien suuntaan kulkevan selänteen harjalla oleva metsäalue on tärkeä maiseman jakaja ja toimii myös reunavyöhykkeenä. Toinen tärkeä metsäalue on Kumijaloste Oy:n tehtaan Kuoppalan maatilan (:9) välinen metsikkö, joka antaa tarvittavaa suojaa maatilan ja teollisuuden välille. Tärkeitä maamerkkejä ja näkymiä ovat: Kiikan kirkko on ympäristönsä näkymien merkittävin kiintopiste. Aaltosen mattokutomolta avautuvat näkymät Kikkelänjoen ylitse Jonsan ja Kumijalosteen suuntiin. Rautatieltä avautuvat näkymät avoimille peltoalueille. Äetsäntien ja Kiikkapääntien välinen näkymä yli Kikkelänjoen maiseman. Näkymä Ruotsilan kartanolta pohjoiseen, avoimeen viljelymaisemaan.

30 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Kuva 0. Aaltosen mattokutomolta avautuva maisema. Jonsan päärakennus vasemmalla. Kuva. Kikkerläntieltä avautuva maisema. Kiikan kirkon torni pilkottaa puuston keskeltä ja Aaltosen mattokutomo näkyy oikealla.

31 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 Kuva. Näkymä Kiikan kirkolta itään. Vasemmalla puolella Kumijaloste Oy ja oikealla Kikkerlän kylätontin alue. Kaavaalueen koillispuolella on kaukomaisemassa vaikuttavan näköinen mäkinen metsäsaareke. Kuva. Kaukomaisemassa vaikuttava metsäsaareke. Oikealla puolella kiviröykkiöinen kasvillisuussaareke.

32 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 6 HERKKYYSTARKASTELU Kuva 4. Vedenjakajat ja herkkyysalueet.

33 RuotsilanKikkerlän maiseman ja rak.ymp. tarkastelu 0404D86 6. Herkät osaalueet Suunnittelualue on jaettu muutosten sietokyvyn perusteella osaalueisiin seuraavasti: Suuri osa suunnittelualueesta on avointa, perinteikästä viljelymaisemaa. Näkymät ovat vaikuttavia mm. alueen läpi kulkevan rautatien suuntaan. Peltojen läpi kiemurteleva Kikkelänjoki ja sen suuntaan viettävät peltosarat muodostavat kauniin laaksomaiseman. Näille alueille ei tule osoittaa rakentamista. 6. Muutoksia jonkin verran sietävät osaalueet Suunnittelualueen itäreuna on nykyisessä asemakaavassa teollisuusaluetta. Maiseman arvot huomioiden rakentamisalueen rajausta voitaisiin pienentää siten, muodostuisi uusi nykyistä reunavyöhykettä paremmin myötäilevä maisemaalueen reuna. Jonsan eteläpuolinen Kikkerläntien varressa sijaitseva pelto voisi maiseman kannalta toimia täydentävän rakentamisen alueena. Alue on kuitenkin kivikautisen kvartsiiskoksen löytöpaikka, rauhoitusluokaltaan. 6. Muutoksia hyvin sietävät osaalueet Kaavaalueen länsiosassa, Kiikan kirkon pohjoispuolisella peltoalueella täydennysrakentaminen olisi mahdollista siten, että rakennetaan maisemaan uusi reuna hautausmaan kulmasta kohti luodetta ja siellä sijaitsevaa metsäsaareketta. Kikkelänjoen itäpuolella täydennysrakentaminen olisi mahdollista nauhamaisesti Kikkerläntien varrella nykyisten tonttien välisillä vapailla alueilla. Tampereella Raportin laatija: Pekka Seppänen Maankäytön suunnittelija Tarkastanut Helena Ylinen Projektipäällikkö P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Aetsa_0404\D86_Kikkerla_AK\C Suunnitelmat\inventoinnit\Maiseman_ja_rak_ymp_tarkastelu_0909.doc

34 LIITE 8

35

36

37 FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 9 Vastineraportti () 0404D SASTAMALAN KAUPUNKI RUOTSILANKIKKERLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS KEHITYSKUVAVAIHEEN LAUSUNNOT JA MIELIPITEET JA KAAVOITTAJAN VASTINEET Lausunto Vastine Pirkanmaan maakuntamuseo Kaavaalueella sijaitsee neljä muinaismuistolain suojelemaa kiinteää muinaisjäännöstä: rautakautinen kalmisto Kikkelänmäki Selven (mj. tunnus ), ajoittamaton kiviröykkiö Ruotsilan kallioketo (mj. tunnus ) ja kivikautinen asuinpaikka YliTuina (mj. tunnus ). Lisäksi alueelta on todettu yksi kivikautinen irtolöytökohde (kohde 49 Jonsa), joka inventoijan mukaan saattaa kuitenkin olla kivikautinen asuinpaikka. Vuoden 644 maakirjakartan perusteella kaavaalueella on sijainnut Kikkelän (Kikkerlän) kylän historiallinen tontti. 500luvun asutusluetteloiden mukaan kylässä oli neljä taloa. Keskiaikaiset ja uuden ajan alkupuolelle ajoittuvat asuinpaikat ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Vanhojen karttojen perusteella alueelta on mahdollista paikantaa myös muuntyyppisiä historiallisen ajan muinaisjäännöksiä. Vuonna 004 suoritettu muinaisjäännösinventointi keskittyi esihistoriallisiin kohteisiin eikä Kikkelän vanhaa kylätonttia ole otettu siinä huomioon. Maakuntamuseo toteaa lausunnossaan että koko alueen arkeologisen kulttuuriperinnön huomioon ottaminen kaavahankkeen yhteydessä edellyttää arkeologisen täydennysinventoinnin suorittamista (MRL 9 ja MML ). Inventoinnissa tulee tarkastaa historiallisen karttaaineiston perusteella paikannettavat historiallisen ajan kohteet sekä suorittaa Jonsan kivikautisen löytöpaikan jatkotarkastus kohteen luonteen ja suojeluarvon varmistamiseksi. Tämänhetkisten tietojen perusteella vaihtoehtojen ja toteuttaminen saattaa olla ongelmallista, mikäli em. kivikautinen irtolöytökohde osoittautuu jatkotarkastuksessa kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Avoin viljelymaisema, Jonsan ja YliPappilan pihapiirit, pienipiirteinen mökkiläisasutus ja vanha tiestö ovat paikan kulttuurihistoriallisten arvojen rakennusaineita. Kehityskuvavaihtoehdoista vanhan kylätien varteen Jonsan eteläpuolelle sijoitetut tontit (VE) tai suhteellisen laaja teollisen toiminnan alue YliPappilan koillispuolella (VE) kuten myös suhteellisen syvälle viljelysmaisemaan tunkeutuva asuinalue (VE) ovat jossakin määrin uhka alueen arvokkaiden ominaispiirteiden säilymiselle. Vaihtoehdoissa on myös hyviä ratkaisuja, joita yhdistämällä alueen kulttuuriympäristö tulisi huomioitua asian Edettäessä kehityskuvavaiheesta kaavaehdotukseen on kaavaaluetta rajattu uudelleen siten, että sekä läntisin että itäisin reuna on jätetty pois. Tällöin Ruotsilan kallioketo on jäänyt pois kaavaalueesta, ja kaavaalueella on näin ollen kolme muinaismuistolain suojelemaa kiinteää muinaisjäännöstä: rautakautinen kalmisto Kikkelänmäki Selven (mj. tunnus ), kivikautinen asuinpaikka YliTuina (mj. tunnus ) ja kivikautinen irtolöytökohde (kohde 49 Jonsa), joka saattaa olla kivikautinen asuinpaikka. Näistä kohteen 49 Jonsa ympäristö on osoitettu kaavaehdotuksessa maisemapelloksi, ja on luovuttu kehityskuvavaiheen vaihtoehdoista ja, joissa alueelle oli osoitettu asuinrakentamista. Alue säilyy rakentamattomana eikä Jonsan alueen täydennysinventointia ei tällöin ole tarpeen suorittaa. Kehityskuvavaihtoehdossa Kikkerläntien länsipuolelle oli osoitettu 7 uutta tonttia. Kaavaehdotuksessa uusia tontteja esitetään Kikkerläntien länsipuolelle vain 5. Niiden sijaintia on tarkistettu kulttuurimaiseman arvot paremmin huomioon ottaviksi siten, että Jonsan eteläpuolisen pellon maisemallinen yhteys Kikkelänjoen suuntaan säilyy avoimena. Kikkerläntien varren uudet tontit tukeutuvat nykyisiin rakennuspaikkoihin siten että ne yhdessä muodostavat maisemallisen kokonaisuuden ja uuden reunaalueen Kikkelänojan suuntaan. YliPappilan ja Jonsan pihapiirit on merkinnällä /s osoitettu alueiksi, joilla ympäristö säilytetään. YliPappilan päärakennus, samoin kuin Jonsan päärakennus ja väentupa on lisäksi kehityskuvavaiheeseen laaditun Maiseman ja rakennetun ympäristön tarkastelun perusteella osoitettu paikallisesti arvokkaaksi rakennusperinnöksi kohdemerkinnöillä sr. P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Aetsa_0404\D86_Kikkerla_AK\C Suunnitelmat\6_Ehdotus\Selostus\Palautteet\0090_vastineraportti.doc

38 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineraportti () 0404D mukaisella tavalla. Asemakaavassa tulee määritellä myös Kikkerläntien varressa olevan rakennuskannan mahdolliset suojelutavoitteet, mikä edellyttää selvityksessä esitettyä tarkempaa rakennuskannan ja ympäristön piirteiden analysointia ja arvojen määrittelyä. Selvitystä on syytä tarkentaa näiltä osin. Asemakaavan luonnos liitteineen tulee toimittaa maakuntamuseoon lausuntoa varten. Mielipide YliSipilä Matti, YliSipilä Eila, Aaltonen Erkki, Lähde Pentti, UusiJaara Asko, Mustalahti Pekka Vanhan polun avaaminen Kikkelän ja kirkonkylän välillä on hyvä hanke. Avaa esim. koululapsille turvallisen reitin kouluun, samoin kauppaan. Polku on vanha karttatie. Kallio Aila, psta Riihimäki Aili Kotini on Kalliomäki niminen tila RN:o :4. Omistan siitä /. Näkymä kotini ikkunoista Kikkelänojan yli kirkolle on mielestäni kaunein, mitä olen nähnyt. Vuodenaikojen vaihtelu näkyy viljellyillä pelloilla sykähdyttävänä. Toivon, että RuotsilanKikkerlän asemakaavassa pellot ja Kikkelänojan kulttuurimaisema säilyvät rakentamattomina. Lehtinen Ulla ja Juho Olemme nauttineet vapaaajan asuntomme kauniista maisemista jo vuosikausia Kikkerläntien varrella. Haluan puolisoni kanssa säilyttää upean kulttuurimaiseman ennallaan, pellot viljeltyinä. Lähde Mirja, Lähde Pentti, Sillanpää Hilkka, Lähde Mika, Lähde Katja + 5 muuta allekirjoitusta Emme hyväksy Ruotsilan Kikkerlän asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Vaadimme kahdeksan tontin poistamista asemakaavasta. Perustelemme asian seuraavilla seikoilla: Tonttien sijoittaminen AlaTuinan tilakeskukseen (RN:o 6:66) tai sen välittömään läheisyyteen vaikeuttaisi merkittävästi tilan maanviljelystoimintaa. Se mm. estäisi yhteyden Kikkerlänjoen peltoalueeseen. Kaavoitus ja rakentaminen pilaisivat luonnonvaraisen viheralueen, joka sijaitsee AlaTuina ja YliTuina (RN:o 9:6) alueilla. Viheralue on tällä hetkellä lintujen pesintäpaikka sekä oravien ja jänisten turvapaikka. Rakentaminen pilaisi Kikkelänjoen perinteisen viljelys ja kulttuurimaiseman. Putti Kari Kalliomäki RN:o :4. Omistan yllä mainitusta kiinteistöstä osan ja toivon, että Kikkelänjoen peltomaisema/ maatalousmaisema säilytetään ennallaan. Kyseessähän on myöskin kansallinen kulttuurimaisema, johon ei ole syytä kajota. Putti Marja (Pirkko Kallion kuolinpesän osakas) Olen lapsuudestani asti nauttinut Kikkelänojan pel Asemakaavan valmisteluvaiheenkehityskuvista siirryttiin suoraan kaavaehdotusvaiheeseen. Asemakaavaehdotus toimitetaan maakuntamuseolle lausuntoa varten. Vastine Ei aiheuta toimenpiteitä. Näkymäyhteydet Kikkelänojan suuntaan säilyvät hyvinä. Kalliomäkinimisen tilan päärakennuksen perustukset sijaitsevat ylärinteessä korkeusasemassa +64 mpy, eli 67 metriä ylempänä kuin Kikkerläntien länsipuolen pientalon perustukset, jotka rakennetaan korkeusasemaan mpy. Koska uudisrakennusten suurin sallittu kerrosluku on I u ¾ eli rintamamiestalotyyppinen rakennuskorkeus, tulee uudisrakennuksen harjakorkeus jäämään Kalliomäen ikkunalinjan alapuolelle. Näkymäyhteydet Kikkelänojan suuntaan säilyvät hyvinä. Kikkerläntien länsipuolen uusien asuinpientalojen perustukset sijaitsevat 67 m alempana kuin ylärinteessä Kikkerläntien itäpuolella sijaitsevien asuntojen ja lomaasuntojen perustukset. Alue on rajattu kaavaalueen ulkopuolelle eikä sinne osoiteta tontteja. Näkymäyhteydet Kikkelänojan suuntaan säilyvät hyvinä. Kikkerläntien länsipuolen uusien asuinpientalojen perustukset sijaitsevat 67 m alempana kuin ylärinteessä Kikkerläntien itäpuolella sijaitsevien asuntojen ja lomaasuntojen perustukset. Kikkelänojan peltoaukea lukeutuu valtakunnallisesti arvokkaaseen Kokemäenjoen kulttuurimaisemaan ja sen säilyminen avoimena on turvattu MAmerkin P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Aetsa_0404\D86_Kikkerla_AK\C Suunnitelmat\6_Ehdotus\Selostus\Palautteet\0090_vastineraportti.doc

39 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineraportti () 0404D toaukeasta vieraillessani mummulassani. Toivoisin, että maisema pysyisi koskemattomana ja edelleen luonnontilaisena myös tuleville sukupolville. Uusijaara Asko Maatalousmaan käyttöä tonteiksi Kikkerläntien varressa en pidä sopivana. YliSipilä Matti Kikkerläntien viereen merkityt tontit pitää säilyttää viljelysmaana. Tämä arvokas kulttuurimaisema pitää säilyttää entisellään. Kyseessä olevat tontit on pehmeää savimaata, tontit pitäisi paaluttaa. Kiikan kyläseura ry Kikkelänjoen laakson pellot ja näköalakohdat on säilytettävä viljelyksessä hoidettuina peltoina. Peltojen ja asutuksen reunavyöhykkeet on erityisen herkkinä säilytettävä, koska niissä ei nykyisellään ole mitään vikaa. Päinvastoin Kokemäenjoen kulttuurimaisema, KikkelänjoenLuhdanojan laakson kulttuurimaisema ja Kiikan kirkonkylän raitti merkittävine kulttuurikohteineen on Sastamalan ja koko maankin mitassa huomattava voimavara ja vetovoimatekijä. Oheisessa karttaliitteessä on luonnosteltu kyläsuunnitelman ympäristöosa vastaa näkemystämme ja tiedossamme olevaa maanomistajien kantaa. Olemme monilta osin saaneet jo suunnitelmaa toteutetuksi. Toivomme Sastamalan kaupungin tukevan meitä ympäristömme vaalimisessa kaupungin, kaupunkilaisten, asiakkaittemme ja vieraittemme parhaaksi. Koska kaupungilla on hyvä asiantuntemus maanhankintaan ja kiinteistötoimituksiin, haluamme kaupungin käyttävän kaavaalueella omistamiaan peltoja maatilayrittäjien hyväksi vaihtomaana ja samalla vanhainkodista länteen olevien asutusalueitten eheyttämiseen. Siellä on runsaasti hajanaisesti toteutettua, hyvin rakentamiseen soveltuvaa maata ja kunnallistekniikka valmiina. Koska käsiteltävä alue erittäin arvokas, mutta myös herkästi haavoittuva toivomme teidän huolellisesti perehtyvän ympäristö ja kulttuurikohteisiimme. Ennen asemakaavatyön jatkamista toivomme yhteydenottoa ympäristöjaoston puheenjohtajaan, joka antaa tarkemmat tiedot. nällä. Uudet 5 rakennuspaikkaa on sijoitettu nykyisiin rakennuspaikkoihin tukeutuen, ja siten että nykyisten rakennuspaikkojen näkymäyhteydet peltoaukealle säilyvät hyvinä. Uudet 5 rakennuspaikkaa Kikkerläntien varressa on sijoitettu nykyisiin rakennuspaikkoihin tukeutuen siten että ne yhdessä muodostavat maisemallisen kokonaisuuden ja uuden reunaalueen Kikkelänojan suuntaan. Nykyisten rakennuspaikkojen näkymäyhteydet peltoaukealle säilyvät hyvinä. Kikkerläntien sekä itä että länsipuoli Jonsan eteläpuolella on kaavaehdotuksessa jätetty rakentamattomaksi. Uudet 5 rakennuspaikkaa Kikkerläntien varressa on sijoitettu nykyisiin rakennuspaikkoihin tukeutuen siten että ne yhdessä muodostavat maisemallisen kokonaisuuden ja uuden reunaalueen Kikkelänojan suuntaan. Nykyisten rakennuspaikkojen näkymäyhteydet peltoaukealle säilyvät hyvinä. Kikkerläntien sekä itä että länsipuoli Jonsan eteläpuolella on kaavaehdotuksessa jätetty rakentamattomaksi. Kikkelänojan peltoaukea lukeutuu valtakunnallisesti arvokkaaseen Kokemäenjoen kulttuurimaisemaan ja sen säilyminen avoimena on turvattu MAmerkinnällä. Uudet 5 rakennuspaikkaa on sijoitettu nykyisiin rakennuspaikkoihin tukeutuen, ja siten että nykyisten rakennuspaikkojen näkymäyhteydet peltoaukealle säilyvät hyvinä. Kiikan kyläseura ry:n mielipide Jonsan eteläpuolisen pellon muodostamasta maisemalle ja kyläkuvalle tärkeästä reunasta on otettu huomioon siten, että Kikkerläntien sekä itä että länsipuoli Jonsan eteläpuolella on kaavaehdotuksessa jätetty rakentamattomaksi, ja alueen säilymistä avoimena peltona on tuettu MAmerkinnällä. FCG Finnish Consulting Group Oy Helena Ylinen arkkitehti SAFA YKS05 P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Aetsa_0404\D86_Kikkerla_AK\C Suunnitelmat\6_Ehdotus\Selostus\Palautteet\0090_vastineraportti.doc

40 Z Z :65 : : Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Kikkelänjoki 0 kv V 0 PEH0 J 00 PVC Kikkerläntie kr Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 0 0 kv V 90 PEH kv : :6 6 0 :5 LIITE 0 SASTAMALA kr 7 4 :4 RuotsilanKikkerlän asemakaavaalueen 6 vesihuoltolinjat pmoruotsilan 40 VEDENOTTAMO 4 :70 Tuomiharjuntie 6 Oleva linja Uusi linja :7 664 V 60 PVC0 Ruotsilantie : :48 :54 kr :65 : ts ts 54 Kikkerlä 5 6: Z Z Z Z Z V 90 PEH V 0 PVC0 000 : kh 7:70 J 60 PVCM 998 J 60 PVCM V 6 PELM0 998 V 6 PELM allas 7: Kikkerlä V 0 PEH0 J 00 PVC J 60 PVCM : :5 :40 8 V 60 PVC0 89 Kikkerläntie : kr 9: 6:5 6: :0 : kr :9 0 kv 7:8 kr 68. :67 9 Ullantie 9 Partontie 9: V 0 PVC0 998 J 00 PVCT 998 J 00 PVCT 998 Vanhankyläntie kr V 0 PVC : :7 6:5 Z kr :5 V 40 PEH 99V 50 PEH0 64. Pohjanmaantie : J 60 PVCM 99 J 00 PVCT 6:4 J 60 PVCM 6.0 ar 87 9:5 94 J 0 PVCHT J 5 B V 90 PEH0 4 8 kh :8 9:7 J 5 B/k 6.0 V 6 PEH0 6.7 kt 6: :66 6: : Poikkitie 956: : 5 6: :6 6: : : Kiikka J 60 PVCM 984 V 6 PEH V XX X 0 98 V 9 PEH0 977 J 5 B/k 977 V 0 PEH0 4 6: :8 4 6: 6:64 0:44 6:66 6:7 J XX X J 00 B/k kh kh kr 68. 6: kh Kiikanojantie 00 Vanhankyläntie : : 45 6: J 00 B/k 97 V 0 PEH V 6 PELM J 60 PVCT : ar 6:48 68 : : J 00 B/k V 0 PEH : : :6 4 Raukonjuurentie 6.86 J XX X 7 V XX X : Riihitie :59 J XX X V XX X : : : V XX X 4:50 6 V XX X 4:5 J XX X J XX X J XX X 4:6 6 5 V XX X : :67 : : kh kh 4:85 6 V 0 PEH :5 J 00 B/k Antinkatu 7 J XX X V XX X :4 5 8 V XX X 99 J XX X 99 4: : :68 kh :48 Kiikanojantie Pohjanmaantie 5 J 5 B/k 97 5:68 V 9 PEH Kiikanojantie :54 kirkko :5 ts 6.8 Makasiinitie Otavantie 4 :57 7 :67 4: : Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 6 876: : kr :6 5.0 : : V XX X 00 :7 kj :59 kh V 50 PELM0 00 J 00 PVCM 000 V 0 PVC :6 V 40 PE :70 : : LIITOS M OJAN POHJASTA PELLOLLE JA M TALOSTA TIELLE PÄIN Sastamalantie 0 80 : : : J XX X 000 V 6 PELM0 000 J 60 PVCM Z : 4 Z ZZ Z 0 kv J 60 PVCM 000 P 0 PEH V 0 PVC : :4 V XX X Ruotsila :5 8 kt : : Kalliopolku :4 :6 Z Z 44 9 : : 9 : V XX X J 60 PVC :69 9 Kikkerläntie Kikkelänjoki V 40 PEH J 60 PVC 99 6 :69 kt 8 :6 :47 :6 990: 7 6 :75 :7 8 V XX X Z Z Z Z Z Z ZZ Z Z kt kv V 80 PVC0 990 Z Z Z Z 7 : ts 59.7 : ts 8 ts ts :58 Z Z 56.9 ts V 60 PEH0 990 V 40 PEH0 990 kt : :6 ts :4 :75 :6 9 6 V XX X :9 :0 69 :4 ts Z Z Z :8 :4 0 5 :9 : :7 0 : : : Z Z Z kr Ruotsilantie 0 kv J 00 PVCM V 0 PVC V 60 PVC0 0 kv kt : Z Z : :9 : : Z 4 4: : 4 :4 54 Kikkerlä V 60 PVC0 959 : 8 Rakennuskohde Ruotsilan 9 ja Kikkerlän kylät : 85 :66 : 58 Ruotsila :69 Z Z Z Z Z Sastamalan Kiikka Ravitie V 90 PEH : 6 59 V 60 PVC0 Z Z 4 86 V 90 PEH Sijainti likimääräinen Lossikuja kj 0 kv 897 :8 Pyhäjärvenkatu, 00 Tampere Puh , Päiväys Hyv Pääsuunn. Mikko Keränen Jani Sillanpää Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z kt kt 4 kh 56 6 Z Z Z Z : : :4 ts ts J 60 PVCM 005 V 6 PEH V 60 PVC : V 90 PEH J 00 PVCT tennis Z Z Z Z Piirustuksen sisältö Vesihuoltolinjat kt : kv : :56 95 : Z 95 Sastamalantie Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero VHT Tiedosto vesihuoltolinjat.dwg Suunn./Piirt. Tarkastaja 0404D86 Pekka Seppänen Aulikki Graf Yhteyshenkilö Mikko Keränen Z 86 : Z Z Z kv : Z Z Z Mittakaavat :4000 : Muutos A S Z Z :0 Pehtoorinpolku 5.66 V 90 PEH0 980 J 00 PVCT :98

Rannikon laaksoista metsäylängölle

Rannikon laaksoista metsäylängölle Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:2 Rannikon laaksoista metsäylängölle Osayleiskaavatasoinen maisemaselvitys Östersundomin alueelta Rannikon laaksoista metsäylängölle

Lisätiedot

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Säkylän kunta Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys 2(27) MAISEMASELVITYS SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Selvitys on laadittu Säkylän osayleiskaavoitusta

Lisätiedot

R5.16 Koivuniemen koulu

R5.16 Koivuniemen koulu R5.16 Koivuniemen koulu Oriveden rakennusinventointi 2003 Suulliset lähteet Anneli Hyvärinen Kulttuurihistoriallinen arvo Historiallinen Rakennushist. Ympäristöarvo Perustelu sivistyshistoria rakennusperinteinen

Lisätiedot

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä Ylöjärven kaupunki Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Selvitystyö Ahola 1 (86) Kansikuva:

Lisätiedot

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys Raportti 4.5.2012 Teija Ahola Selvitystyö Ahola Mikkeli Tilaaja Joensuun kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kohdealue... 4 1.2 Lähtötiedot

Lisätiedot

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Y-tunnus: 2046295-8 ERIARC FORUM. Joensuun kaupunki. Heinävaaran osayleiskaavan maisemaselvitys

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Y-tunnus: 2046295-8 ERIARC FORUM. Joensuun kaupunki. Heinävaaran osayleiskaavan maisemaselvitys ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Y-tunnus: 2046295-8 ERIARC FORUM Joensuun kaupunki Heinävaaran osayleiskaavan maisemaselvitys 2(27) MAISEMASELVITYS HEINÄVAARAN OSAYLEISKAAVA 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Heinävaaran

Lisätiedot

KERAVAN RAKENNUSKULTTUURIN INVENTOINTI JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA 24.6.2003

KERAVAN RAKENNUSKULTTUURIN INVENTOINTI JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA 24.6.2003 KERAVAN RAKENNUSKULTTUURIN INVENTOINTI JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA 24.6.2003 KERAVAN KAUPUNKI ARKKITEHTITOIMISTO LEHTO PELTONEN VALKAMA OY SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. INVENTOINNIN

Lisätiedot

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Loimaan kaupunki LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Liite 7 Kulttuuriympäristön suojelu 137-P14421 FCG Liite 7, kulttuuriympäristön suojelu I 137-P14421 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOKEMÄEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA

KOKEMÄEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Kokemäen kaupunki KOKEMÄEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA Maisemaselvitys 15.4.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Kokemäen keskustaajaman OYK, maisemaselvitys I 15.4.2011

Lisätiedot

METSÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MAISEMASELVITYS

METSÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MAISEMASELVITYS ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi YLÖJÄRVEN KAUPUNKI METSÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MAISEMASELVITYS 9.4.2009 Metsäkylän osayleiskaava-alueen maisemaselvitys 9.4.2009 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SIMONKYLÄN KULTTUURIYMPÄRISTÖ

SIMONKYLÄN KULTTUURIYMPÄRISTÖ SIMONKYLÄN KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEPÄNKATU 9 A 7 * 90100 OULU TEL. 08-8830300 Kaarina ja Eino Niskala SIMON KUNTA 1. SIMONKYLÄN ASUTUSHISTORIA 1.1 ALUEEN MUINAISHISTORIA, KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET Alueen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 Hanna-Maria Pellinen Turun yliopisto Arkeologia Tiivistelmä Teemainventointi:

Lisätiedot

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen TOIJALAN KAUPUNKI Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi 27.10.2006 Jari Heiskanen Sisällysluettelo : Takamaasta vapaa-ajan kohteeksi 1. Johdanto 1 Karttaliite 1. Inventoidut kohteet, arvoalueet

Lisätiedot

GESTERBYN JA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

GESTERBYN JA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS Kuva 1. Sepänkylän kylätontti Kunta: Kaavan nimi: Kirkkonummi GESTERBYN JA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Liittyy piirustukseen nro 3137. Laatija: kaavoitusarkkitehti Aija Aunio puh.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan aluekehitysrahasto MAISEMASUUNNITTELU HEMGÅRD

EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan aluekehitysrahasto MAISEMASUUNNITTELU HEMGÅRD PÄLKÄNEEN PÄLKÄNEEN RAUNIOKIRKON RAUNIOKIRKON YMPÄRISTÖN YMPÄRISTÖN MAISEMASELVITYS MAISEMASELVITYS EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan aluekehitysrahasto MAISEMASUUNNITTELU MAISEMASUUNNITTELU HEMGÅRD HEMGÅRD 30.

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus Kaava Ot 12 Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos Valmisteluaineiston selostus Kate 14.8.2013 65 Kate om Kh 27.8.2012 143 Kh liite 1 Ympa 11.10.2011 Ympa 21.8.2012 50 Ympa liite om Ympa 20.3.2012

Lisätiedot

Kauhajoen kaupunki Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035 Maisemaselvitys 21.6.2011

Kauhajoen kaupunki Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035 Maisemaselvitys 21.6.2011 Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035 Maisemaselvitys 21.6.2011 Marketta Nummijärvi 1 Yhteystiedot: Marketta Nummijärvi Kulmalanperä 214 61910 Nummijärvi Puh. (0400) 490724 Fax (02) 510 0501 marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat. Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1.

MIEHIKKÄLÄ. Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat. Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1. MIEHIKKÄLÄ Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1.2014 Selvitystyö Ahola FM Teija Ahola, Mikkeli Tilaajat: FCG Suunnittelu

Lisätiedot

MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011. IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011. IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011 IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista Kangasalan kunta, n kyläyleiskaava, kaavaehdotus 26.11.2014, kaavaselostus Liite 4: Arkeologiset kohteet Kangasalan kunta n kyläyleiskaava Kaavaehdotus 26.11.201 Kooste kaavan laatimisen perustana olleista

Lisätiedot

Porvoo Haikkoon kartano muinaisjäännösinventointi 2013

Porvoo Haikkoon kartano muinaisjäännösinventointi 2013 1 Porvoo Haikkoon kartano muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Ville Laakso Timo Sepänmaa Tilaaja: Porvoon kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Lähtötiedot... 4 Haikkoon kartanon historia...

Lisätiedot

NAANTALI Manner-Naantali

NAANTALI Manner-Naantali INVENTOINTIRAPORTTI NAANTALI Manner-Naantali Osayleiskaava-alueen pohjoisosan arkeologinen inventointi 16.-17.4.2015 AKDG 4237:11 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT PETRO PESONEN 1 Tiivistelmä

Lisätiedot

Sarkola-Vahalahti kyläosayleiskaavoitus SARKOLAN JA VAHALAHDEN KYLIEN MAISEMASELVITYS

Sarkola-Vahalahti kyläosayleiskaavoitus SARKOLAN JA VAHALAHDEN KYLIEN MAISEMASELVITYS Nokian kaupunki Sarkola-Vahalahti kyläosayleiskaavoitus SARKOLAN JA VAHALAHDEN KYLIEN MAISEMASELVITYS P18269 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitysalue... 3 1.2 Aineisto ja menetelmät... 4 2 Maankäyttö...

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 Laatija Kankaanpään kaupunki ja Eriksson Arkkitehdit Oy Vireille tulo Kaupunginhallitus 3.3.2008 75 Luonnos Ympäristölautakunta 24.8.2010 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi: osa Kirkonkylää Kunta: Sipoo Kylä: Kirkonkylä Korttelit: 2031-2032 Kaavan nimi: Nikkilän asemakaavan muutos ja asemakaava harjoitusjäähallia varten

Lisätiedot

SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS

SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS KUNTIEN YMPÄRISTÖSELVITYS, KUKUSE Hartola, Hausjärvi, Heinola, Orimattila, Sysmä HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN MONISTE 98 / 2005 Nina Könönen SYSMÄN RAKENNETUN

Lisätiedot

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Mäntsälän kunta SÄLINKÄÄN MAAREKISTERIKYLÄ Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys RAPORTTI 18.2.2014 SELVITYSTYÖ AHOLA Teija Ahola, FM Tilaaja: Mäntsälän kunta 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Mäntsälä 2010 Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys Selvitystyö Ahola MÄNTSÄLÄ RAPORTTI 28.4.2010

Mäntsälä 2010 Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys Selvitystyö Ahola MÄNTSÄLÄ RAPORTTI 28.4.2010 Mäntsälä 2010 Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys MÄNTSÄLÄ Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys RAPORTTI 28.4.2010 FM Teija Ahola Mikkeli Tilaaja: Mäntsälän

Lisätiedot