OPETUSSUUNNITELMA VALINNAISET AINEET 8. luokalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA VALINNAISET AINEET 8. luokalle 2013-2014"

Transkriptio

1 KARHULAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA VALINNAISET AINEET 8. luokalle Hyväksytty opettajainkokouksessa

2 2

3 VALINNAISET AINEET Seuraavat valinnaisaineet ovat kahden vuoden valintoja (sitovia) ts. oppilas opiskelee 8. ja 9. luokalla. Myös 9. luokalla on kaksi kurssia. tunnus BIOLOGIA - puutarha-, maa- ja metsätalous 2 kurssia 8. luokalla BIM 5 KOTITALOUS - kotitalous, syventävä 2 kurssia 8. luokalla KO 6 KUVATAIDE - syventävä 2 kurssia 8. luokalla KU 7 KÄSITYÖ, TEKNINEN - syventävä 2 kurssia 8. luokalla TN 8 sivu KÄSITYÖ, TEKSTIILI - syventävä 2 kurssia 8. luokalla TS 9 MUSIIKKI - syventävä musiikki 2 kurssia 8. luokalla MU 10 TIETOTEKNIIKKA 2 kurssia 8. luokalla AT 11 RANSKAN KIELI B2 2 kurssia 8. luokalla RAB 12 SAKSAN KIELI B2 2 kurssia 8. luokalla SAB 13 VENÄJÄN KIELI B2 2 kurssia 8. luokalla VEB 14 Oppilaalla voi olla jo alakoulussa valittu valinnainen venäjä VEA, joka jatkuu yläkoulun loppuun asti VENÄJÄN KIELI A kurssia 7., 8. ja 9. luokka VEA 15 MUSIIKKIPAINOTTEINEN kurssia 7., 8. ja 9. luokka MUS 16 3

4 Seuraavista valinnaisista aineista oppilas täydentää opintojaan siten, että hänellä on 8. luokalla yhteensä 7 kurssia valintoja. Nämä eivät jatku 9. luokalla. BIOLOGIA - elinympäristöt 1 kurssi 8. luokka BIE 18 MAANTIETO - Aasia 1 kurssi 8. luokka GEA 19 ENGLANTI - Break the Wall of Silence 1 kurssi 8. luokka ENS 19 - tukienglanti 1 kurssi 8. luokka ENT 20 RUOTSI - Språk, mat och kultur i Norden 1 kurssi 8. luokka RUL 20 MATEMATIIKKA - tukimatematiikka 1 kurssi 8. luokka MAT 21 MUSIIKKI -bänditoiminnan alkeet 1 kurssi 8. luokka MUB 21 KUVATAIDE - animaatio 1 kurssi 8. luokka KUA 22 OPPILAANOHJAUS - miten opin oppimaan 1 kurssi 8. luokka MOP 22 KOTITALOUS - leivonta 2 kurssia 8. luokka KOL 23 ÄIDINKIELI 1 kurssi 8. luokka VER 23 - verkkolehti LIIKUNTA - liikunta, syventävä pojat 2 kurssia 8. luokka LPS 24 - liikunta, syventävä tytöt 2 kurssia 8. luokka LTS 24 - pallopelit tytöt 1 kurssi 8. luokka LTP 25 - pallopelit pojat 1 kurssi 8. luokka LPP 25 - tanssiliikunta 1 kurssi 8. luokka LTT 26 4

5 BIOLOGIA (BIM) puutarha-, maa- ja metsätalous 8. ja 9. luokka / kurssia Opiskelun tavoitteena on: - herättää kiinnostusta ja arvostusta puutarhanhoitoa, maa- ja metsätaloutta kohtaan - kiinnittää huomiota näiden peruselinkeinojen kansantaloudelliseen merkitykseen - oppia ymmärtämään peruselinkeinojemme vaikutus ihmisen terveelliseen ja viihtyisään elinympäristöön - rohkaista perustiedoin niitä oppilaita, jotka aikovat hakeutua alan ammattikoulutukseen - tarjota elämyksiä ja kehittää kykyä havaita, tutkia ja harkita - oppia käsittelemään hankkimaansa tietoa LUOKKATASO 8 Kurssit 1-2: Tutustutaan maa- ja metsätalouden sekä puutarhanhoidon perustietoihin ja -taitoihin jaksottaen aihepiirit vuodenaikojen mukaan. LUOKKATASO 9 Perusopinnoissa painotetaan oman alueen erityispiirteitä ja mahdollisuuksia, yritystoimintaa ja tuotteiden jatkojalostusta. Opetus perustuu oppilaskeskeisiin ja käytännönläheisiin työtapoihin. Työskentelytapoihin kuuluvat tutustumiskäynnit, haastattelut, ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö, esitelmät ja ryhmätyöt. Kurssiin sisältyy viikon mittainen leirikoulu, jonka aikana osallistutaan käytännön harjoitteluun puutarhassa, metsässä ja maatiloilla. OPPIMATERIAALI Oppimateriaalina ovat oppikirja, opiskeluvihko, tietokoneavusteinen oppimateriaali, erityisoppaat, aikakausjulkaisut, käsikirjasto, esitteet, videot sekä käytännön harjoittelussa tarvittava materiaali. ARVIOINTI Numeroarviointi. 5

6 KOTITALOUS (KO) syventävä 8. ja 9. luokka/ kurssia Oppilas oppii - selviämään ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoidosta sujuvammin - pohtimaan arjen hallinnan kannalta tarpeitaan ja voimavarojaa sekä niiden pohjalta suunnittelemaan toimintaansa ja tekemään valintoja erialisissa tilanteissa - tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia - ymmärtää kotitaloustyön arvon ja merkityksen perheelle ja yhteiskunnalle LUOKKATASO 8 Kerrataan perusruoan valmistusmenetelmät ja leivonnaistyypit ja tehdään näistä erilaisia muunnelmia. Suunnitellaan ravitsemussuositukset ja suomalainen ruokakulttuuri huomioiden erilaisiin ruokailutilanteisiin soveltuvia aterioita. Tutustutaan arjen hallintaa helpottavien tuotteiden ja palvelujen hankintaan, käyttöön. laatuun ja hintaan. LUOKKATASO 9 Syvennetään ruoanvalmistus-, leivonta- ja ateriasuunnittelutaitoja. Perehdytään kansainväliseen ruokakulttuuriin ja tehdään eri maille tyypillisiä ruokia ja leivonnaisia. Tutustutaan yleisimpiin erityisruokavalioihin ja niihin soveltuviin ruoka-aineisiin ja ruokiin. Tarkastellaan nuorten rahankäyttöä ja sen suunnittelua ja mietitään nuoren talouden perushankintoja. Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. OPPIMATERIAALI Kotitalouden oppikirjat, keittokirjat. lehdet ja muu materiaali. ARVIOINTI: Numeroarviointi. 6

7 KUVATAIDE (KU) syventävä 8. ja 9. luokka/ kurssia Oppilas oppii tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä sekä oppii käyttämään näitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan. Tärkeänä tavoitteena on myös loppuelämän kestävään harrastukseen innostaminen. Syvennetään kuvataiteen ja kuvaviestinnän osaamisen perusalueita: piirtäminen, grafiikka, maalaaminen, muotoilu ja rakentaminen. Omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin. Tutustutaan kuvallisten tehtävien kautta taiteen historiaan. Yksilö- ja ryhmätyömenetelmät, näyttelykäynnit. Oppiaineelle on ominaista teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn. ARVIOINTI Kurssi arvioidaan numeroin. Oppilas ja opettaja tekevät myös jatkuvaa vuorovaikutteista yhteistyötä. 7

8 KÄSITYÖ, TEKNINEN (TN) syventävä 8. ja 9. luokka/ kurssia Kahdeksannen luokan tavoitteet perustuvat 7. luokalla asetettujen tavoitteiden syventämiseen. Oppilaita ohjataan itsenäistyvään tuottamistoiminnan luomiseen, jolloin opettaja toimii tuottamistoiminnan ehtojen määrittelyn ohjaajana.. LUOKKATASO 8 1. KURSSI Oppilas hahmottelee itse opettajan ohjauksessa metallityövälinein ja konein tuotteen tai tuotteita omiin tarpeisiinsa. Opettaja ohjaa materiaalien valintaa ja ajankäyttöä sekä opastaa työturvallista koneiden käyttöä. Metallin lämpökäsittely (taonta) kaikille ohjattuna. 2. KURSSI Oppilas hahmottelee itse opettajan ohjauksessa puuntyöstökoneellisesti valmistettavia tuotteita tai tuotteen omiin tarpeisiinsa. Opettaja ohjaa puumateriaali- ja liitostapavalintaa ja ajankäyttöä sekä opastaa työturvallista koneiden käyttöä. Kivityöstön perusteet kaikille ohjattuna. ARVIOINTI LUOKKATASO 9 1. KURSSI Oppilas ideoi luonnostelee ja tekee tekniset piirustukset sekä valmistussuunnitelman metallitekniikan (pronssivalu) välinein. Suunnittelukohteen oppilas valitsee itse osaamisen ja harrastuneisuuden mukaan. 2. KURSSI Harjoitellaan lujuusopin lainalaisuuksia pienmuotoisissa rakennustöissä sekä tutustutaan pienmoottoreihin (2 ja 4 tahtimoottorit). Arviointia suorittavat sekä oppilas, että opettaja kurssin lopussa käytävässä loppukeskustelussa, jossa on koko ryhmä mukana. Opettaja tekee numeroarvioinnin. 8

9 KÄSITYÖ, TEKSTIILI (TS) syventävä 8. ja 9. luokka/ kurssia Käsitöissä duunataan, tuunataan, stailataan ja suunnitellaan omia juttuja yksin tai yhdessä. Käsityö on yksi itseilmaisun muodoista ja käsillä tekeminen on luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja kehittävää. - oppia uutta ja kerrata vanhaa - säilyttää keksimisen ja tekemisen ilo - kasvaa itsenäiseksi ja kriittiseksi taitajaksi - tuntea, ymmärtää ja tiedostaa monipuolisemmin ja syvemmin meitä kaikkia ympäröivää tekstiilikulttuuria Lukuvuoden kuluessa oppilas suunnittelee ne käsityötekniikat ja työt, joihin hän lukuvuoden aikana syventyy. Valinnan perustana on tavoite tutustua käsityön eri osaalueisiin mahdollisimman monipuolisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan kiinnostus, tavoitteet ja taidot. Valmistetaan tuotteita sekä valmismallien pohjalta että itse suunnitellen. Annetut aihepiirit ja niihin liittyvät tehtävät pyrkivät herättämään kysymyksiä ja innostamaan oppilasta etsimään niihin vastauksia. Raportoidaan ja dokumentoidaan omaa työskentelyä. Käsityötekniikat: - ompelu - neulonta tai virkkaus - kangaspuilla kutominen ( kehyskudonta ) - kirjontatekniikat - erikoistekniikat - muuta??? ARVIOINTI Opetus ja oppimistehtävät on pyritty laatimaan oppilaan näkökulmasta painottaen pohdintaa, tiedonhankintaa, hahmottamista ja analysoivaa otetta ja ne orientoituvat itseilmaisua painottavaan käsityöhön. Koska oppilaat ovat opiskelleet tekstiilitöitä osa jo aikaisemmin, opetusmenetelmät valitaan tilanteen mukaan tarkoituksenmukaisiksi ja monipuolisiksi. Arviointi tapahtuu kuten 7. luokalla on totuttu eli oppilas arvioi itse itseään ja saa opettajalta numeron sekä palautteen työstään ja osaamisestaan. 9

10 MUSIIKKI (MU) syventävä 8. ja 9. luokka/ kurssia Musiikillisen ilmaisun perustaitojen ja tietojen kehittäminen. Laulaen, kuunnellen ja soittaen sekä esitelmien avulla tutustutaan eri musiikkityyleihin ja lajeihin halki maailman ja vuosisatojen. Oma musisointi, kuuntelu ja ryhmätyöt. OPETUSMATERIAALI Koululla käytössä olevat oppikirjat sekä lisämateriaalia esitelmiin lähikirjastosta ja internetistä. ARVIOINTI: Numeroarviointi, joka perustuu tuntiaktiivisuuteen, harrastuneisuuteen sekä taitojen ja tietojen kartuttamiseen. 10

11 TIETOTEKNIIKKA (AT) 8. ja 9. luokka/ kurssia LUOKKATASO 8 Luodaan oppilaalle yleiskuvaus tietotekniikasta, sen merkityksestä nyky-yhteiskunnassa ja opetetaan tietokoneen käyttö ja perusteet LUOKKATASO 9 Luodaan oppilaalle yleiskuva tiedonhallinnasta, pyritään loogisen ajattelun kehittämiseen ja suurempien kokonaisuuksien hallintaan. LUOKKATASO 8 1. KURSSI: Tietokonelaitteisto ja sen käyttö Kurssin alussa opiskellaan 10-sormijärjestelmä opetusohjelman avulla. Tutustaan mikrotietokoneeseen, sen oheislaitteisiin ja valmisohjeiden avulla käytännön läheisiin sovelluksiin. Pyritään antamaan valmiudet tietokoneen käyttöön eri oppiaineiden tunneilla 2. KURSSI: Tietokone sanallisen ja kuvallisen ilmaisun välineenä Tutustaan tekstinkäsittelyyn ja julkaisun valmistamiseen LUOKKATASO 9 3. KURSSI: Tietokone tiedonhallinnan välineenä - taulukkolaskentaa: laaditaan omia laskutaulukoita ja niistä erilaisia diagrammeja - Internet: selainten peruskäyttö, multimediaosien käyttö, hakukoneet, tiedon muotoilu 4. KURSSI: Tietoyhteiskunta - Internet: www-sivut, Internet lähdeteoksena, tekijänoikeus, projektityö Kiireetön työskentely mikrotietokoneella. ARVIOINTI - numeroarviointi. - arviointi suoritetaan pääosin tuntityöskentelyä havainnoimalla. - arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan edistymiseen - arvioinnissa vältetään yliarvioimasta oppilaan saavutuksia tietyllä kapealla tietotekniikan osa-alueella 11

12 RANSKAN KIELI (RAB) 8. ja 9. luokka/ kurssia LUOKKATASO 8 Kahdeksannen luokan kurssien tavoitteena on saada oppilas innostumaan ranskan kielestä ja tutustuttaa hänet ranskalaiseen elämänmuotoon niin, että hän pystyy toimimaan ja keskeisimmissä jokapäiväisen elämän viestintätilanteissa. LUOKKATASO 9 Yhdeksännen luokan tavoitteena on tutustua lisää ranskalaiseen elämänmenoon. Tavoitteena on, että oppilaan kulttuurintuntemus laajenee ja että hän kykenee toimimaan ja ymmärtämään arkisia, yksinkertaisia niin suullisia kuin kirjallisiakin kommunikaatiotilanteita. Kaikilla kursseilla painotetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä. Kirjallisessa viestinnässä painottuu lyhyiden jokapäiväiseen elämään liittyvien viestien tuottaminen. LUOKKATASO 8 Kurssi 1: Tutustutaan ranskalaiseen viestintäympäristöön. Opetellaan jokapäiväisiä viestintätilanteita esimerkiksi itsensä esitteleminen, ruoan tilaaminen, julkisilla kulkuneuvoilla kulkeminen, voinnin ilmaisu, kellonajat Kurssi 2: Opitaan kertomaan itsestä sekä omista mieltymyksistä: henkilötietojen antaminen, harrastuksista kertominen. Opitaan viikonpäivät ja kuukaudet. Opitaan kertomaan omista ajatuksista ja keskustelemaan ystävien kanssa. LUOKKATASO 9 Kurssi 3: Kurssilla tutustutaan Pariisiin, ollaan ostoksilla ja opitaan toimimaan matkailuun liittyvissä viestintätilanteissa. Opiskellaan ihmisten ja asioiden kuvailua. Kurssi 4: Kurssilla opiskellaan ravintolassa asioimista, tutustutaan ranskalaiseen ja ranskankieliseen taiteeseen (musiikkiin, kuvataiteisiin, kirjallisuuteen mm. sarjakuviin). Opitaan kertomaan omista suunnitelmista ja ihastuksista sekä syvennetään edellisillä kursseilla opittuja asioita, esimerkiksi mielipiteen kertomista. Opetusmenetelminä käytetään monipuolisia, valtaosaltaan opiskelijakeskeisiä työtapoja, joissa pari- ja ryhmätyöskentely korostuvat. ARVIOINTI: Numeroarviointi. Arvosanassa otetaan huomioon kokonaisuudessaan kurssilla työskentely, mm. tuntikokeet sekä opettajalle palautetut työt. Suullista kielitaitoa mitataan lisäksi omalla suullisella kokeella. Päättötodistukseen, huoltajan niin halutessa, hyväksytty- merkintä ilman numeroarviointia. 12

13 SAKSAN KIELI (SAB) 8. ja 9. luokka/ kurssia LUOKKATASO 8 Kurssin tavoitteena on antaa hyvä pohja käyttökelpoiselle saksan kielen taidolle sekä luoda myönteinen suhtautuminen saksan kielen opiskelua kohtaan. Oppilaille halutaan tarjota sekä hyvä kielellinen että kulttuurillinen valmius selviytyä arkipäivän tilanteista heidän liikkuessaan saksankielisissä maissa. Kurssilla tutustutaan saksan kieltä puhuvien kansojen elämänoloihin, tapoihin ja kulttuuriin. Pääpaino on ilmaisurohkeuden ja suullisen kielitaidon kehittämisessä. LUOKKATASO 9 Kurssin tarkoituksena on laajentaa ja vahvistaa saksan kielen perustaitoja sekä kasvattaa innostusta saksan kielen opiskeluun. Ilmaisurohkeuden ja suullisen kielitaidon kehittämisen lisäksi painotetaan sanavaraston kartuttamisen merkitystä kuullunymmärtämisen tärkeyttä unohtamatta. LUOKKATASO 8 KURSSI 1: Ensimmäisessä kurssissa opitaan tervehtimään ja esittäytymään, kiittämään, pyytämään anteeksi ja tekemään ostoksia. Lisäksi opitaan kertomaan omasta perheestä, koulusta sekä myös ruokailemiseen liittyviä fraaseja. KURSSI 2: Toisessa kurssissa harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista, itsestä ja harrastuksista kertomista, asioimista erilaisissa paikoissa sekä kellonaikoja. LUOKKATASO 9 KURSSI 3: Tutustutaan tarkemmin Itävaltaan ja Sveitsiin Saksan liittotasavallan lisäksi. Kolmannessa kurssissa opitaan kertomaan vapaa-ajasta ja lomasta, omasta kotimaasta. Lisäksi opetellaan kuvailemaan säätä, tiedustelemaan vointia sekä kysymään ja neuvomaan teitä. KURSSI 4: Neljännessä kurssissa harjoitellaan virallisen viestin lähettämistä, omasta kotipaikasta kertomista, ravintolassa asioimista ja puhelinkäyttäytymistä. Opetusmenetelminä käytetään vaihtelevia, ajanmukaisia ja tilanteeseen sopivia työtapoja. Tavoitteena on mahdollisimman suuri oppilaskeskeisyys, joten tavallisimpia menetelmiä ovat pari- ja ryhmätyöt. Oppilaita totutetaan työskentelemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta opiskelustaan. Menetelmien valinnassa painotetaan puheviestintää ja kuullunymmärtämistä. ARVIOINTI Numeroarviointi, joka perustuu jatkuvaan näyttöön eli tuntiosallistumiseen ja kokeisiin. Oppilas suorittaa myös itse oman työskentelynsä arviointia. Päättötodistukseen, huoltajan niin halutessa, hyväksytty- merkintä ilman numeroarviointia 13

14 VENÄJÄN KIELI (VEB) 8. ja 9. luokka/ kurssia LUOKKATASO 8 Saada oppilaat innostumaan venäjän kielestä ja saada oppilas omaksumaan venäjänkielen alkeet. Lisäksi tavoitteena on hiukan tutustuttaa oppilasta venäläisiin tapoihin.. LUOKKATASO 9 Saada oppilas innostumaan venäjän opinnoista niin, että hän jatkaisi kielen opintoja myöhemminkin, sekä kerrata ja vahvistaa venäjän kielen perusviestintätaitoja. LUOKKATASO 8 KURSSI 1: Perheeni ja Venäjän matka - opetellaan kyrillinen aakkoset - henkilötiedosta, ammateista ja matkailusta keskusteleminen KURSSI 2: Vapaa-aika ja kaupassa asioiminen - harrastuksista kertominen, kirjeen kirjoittaminen, kauppa- ja kahvitilanteet LUOKKATASO 9 KURSSI 3: Työtä ja vapaa-aikaa - työstä, vapaa-ajasta, TV-ohjelmista kertominen - yleisillä liikennevälineillä liikkuminen - vaate- ja kukkakaupoissa asioiminen KURSSI 4: Musiikkia, seurustelua ja palveluelämän tilanteita - musiikkikaupassa asioiminen - lääkärissä käynti - eri asumismuodoista kertominen - vapaata seurustelua Opetusmenetelminä käytetään, monipuolisia ja mahdollisimman usein oppilaskeskeisiä työtapoja kuten pari- ja ryhmätyötä sekä itsenäistä työskentelyä. ARVIOINTI Numeroarviointi. Päättötodistukseen, huoltajan niin halutessa, hyväksytty- merkintä ilman numeroarviointia 14

15 VENÄJÄ (VEA) A-KIELI (alakoulussa valittu) 7., 8. ja 9. luokka/ kurssia Lisää oppilaan innostusta venäjän kielen opintoihin ja vahvistaa aiemmin opittuja tietoja ja taitoja, kartuttaa sanavarastoa ja syventää kielen rakenteiden hallintaa siten, että oppilas selviytyy tavallisimmista arkipäivän puhetilanteista ja pystyy kirjallisesti ymmärtämään ja tuottamaan helpohkoa tekstiä. LUOKKATASO 7 1. KURSSI Kertausjakso, jossa käydään läpi perusasioiden kertomista itsestä. Tämän jälkeen perhe, asuminen, asiointi kaupassa ja kahvilassa sekä kielitaidosta kertominen. Kieliopin keskeisiä rakenteita. 2.KURSSI Puhelinkeskustelu, vapaa-aika, tulevaisuuden suunnittelu. Kieliopin keskeisiä rakenteita. LUOKKATASO 8 3.KURSSI Tien kysyminen, ostokset, onnittelut. Kieliopin keskeisiä rakenteita. 4. KURSSI Kutsun esittäminen, kieltäytyminen ja suostuminen. Kieliopin keskeisten rakenteiden kertausta sekä taitojen kartuttamista ja syventämistä. LUOKKATASO 9 5. KURSSI Mielipiteen kysyminen ja eriävän mielipiteen ilmaiseminen, ruokapöytäkeskustelu. Kieliopin rakenteiden hallinnan syventämistä. 6. KURSSI Valikoiden kiinnostuksen mukaan neljä aihetta: ympäristön suojelu, mielipidekirjoitus, henkilökohtaisia ongelmia, omasta perheestä kertominen, tyttöjen ongelmia, katoamisilmoitus, nuoren suhde vanhempiinsa, keskustelu kännykästä. Kieliopin rakenteiden hallinnan syventämistä. Kieliopin keskeisten rakenteiden testaus. LUOKKATASO 7-9 Opetusmenetelminä käytetään monipuolisia ja mahdollisimman usein oppilaskeskeisiä työtapoja, kuten pari- ja ryhmätyötä sekä itsenäistä työskentelyä. Sanaston ja uusien rakenteiden sekä maantuntemuksen kartuttamiseen käytetään mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon tietokoneavusteisia oppimateriaaleja. Tekstin ymmärtämistä ja ääntämistä harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan kielistudiossa. ARVIOINTI Numeroarviointi, joka perustuu jatkuvaan näyttöön eli tuntiosaamiseen, - aktiivisuuteen ja kokeisiin. Päättötodistukseen, huoltajan halutessa, hyväksytty- merkintä ilman numeroarviointia 15

16 MUSIIKKIPAINOITTEINEN (MUS ) (alakoulussa valittu) 7., 8. ja 9. luokka/ kurssia Kehittää oppilaan valmiuksia toimia yhteisön vastuullisena jäsenenä erilaisissa musiikillisissa ympäristöissä. Ylläpitää ja kehittää nuorten kuorolauluharrastusta ja konserttitoimintaa koulun sisällä ja ulkopuolella. Vahvistaa oppilaan laulullisia valmiuksia ja itseluottamusta. Kehittää ja ylläpitää oppilaan rytmisiä ja musiikillisia valmiuksia. Rohkaista oppilaita mahdollisiin musiikin jatko-opintoihin. Oman konserttitoiminnan aloittaminen. Etsiä yhteistyömuotoja Karhulan lukion kanssa. Etsiä koulun musiikinopetusta, kuorotoimintaa ja soitinhankintoja tukevia sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita. LUOKKATASO 7-17 kappaletta sisältävän kolmiäänisen kuoro-ohjelmiston harjoittelu (oma kevätkonsertti) - Bel Canto -laulutekniikan alkeet - Kodaly-metodin perusteet - kitaransoiton perusteet - notaation perusteet - percussion-soittimet: cha-cha ja Brasilian samba - tavalliset lyöntikaavat - bändisoiton alkeet (kitara, basso, rummut, koskettimet), blues / rock LUOKKATASO 8-17 kappaletta sisältävän kolmiäänisen kuoro-ohjelmiston harjoittelu (joulu- ja kevätkonsertit) - Bel Canto -laulutekniikan alkeet - Kodaly-metodin perusteet - kitaransoiton taitojen syventäminen - käytännön notaatiotaitojen hallinta (tietotekniikkaan tutustuminen) - taidemusiikin historia: barokin, Wieniläis-klassismin ja romantiikan ajan merkittävämmät säveltäjät ja heidän tuotantonsa - percussion-soittimet: cha-cha, Brasilian samba ja Caribbean samba: helppoja rytmiimprovisaatio- ja kulkueharjoituksia - lyöntikaavojen johtamisharjoituksia - bändisoitto: tavallisimmat tanssirytmit: humppa, valssi ja tango 16

17 LUOKKATASO 9-17 kappaletta sisältävän kolmiäänisen kuoro-ohjelmiston harjoittelu (oma kevätkonsertti) - Bel Canto -laulutekniikan syventäminen - Kodaly-metodin käyttö tonaalisessa ja atonaalisessa musiikissa - kitaransoiton säestyksellisten valmiuksien kehittäminen ARVIOINTI - notaatio: omien sävellysten tuottaminen - percussion-soittimet: afrikkalaiset rytmit ja improvisaatio (rytmi, laulu ja tanssi), päävastuu konserttien percussioista - lyöntikaavat: vaativia johtoharjoituksia - bändi ja orkesterisoitto: päävastuu konserttien säestyksistä - yhteisen lähtölaulun itsenäinen valitseminen ja harjoittaminen - retki oopperaan / orkesterikonserttiin / musikaaliin Numeroarviointi. - kuoro-ohjelmistot: Stemmalaulukokeet ennen konsertteja lukukausien lopulla. - kitaransoitosta vuosittain soittokoe. - notaatiokokeita 7 ja 8 luokalla. - taidemusiikin historia: monivalintakokeet. - percussion-soittimet, vuosittainen soittokoe. - bändisoitto: soittokokeita. - laulutekniikka ja lyöntikaavat: kirjallisia kokeita. Konserttien säestystehtävät vaikuttavat osittain oppilaan kokonaisarviointiin. Tuntiaktiivisuus ja korkea motivaatio uuden oppimiseen vaikuttavat osaltaan lopullisen arvosanan muotoutumiseen. 17

18 1 kurssi AVOITTEET BIOLOGIA (BIE) erilaiset elinympäristöt Opiskelun tavoitteena on: - Tutustua maapalloon monimuotoisuuden näkökulmasta - Herättää arvostusta ja kiinnostusta luonnon ja ympäristöjen monimuotoisuutta kohtaan - Tarjota mahdollisuuksia tutustua eläimiin myös Suomen rajojen ulkopuolella - Tutustua myös Aasiaan, Afrikkaan ja Australiaan, jotka pakollisilla kursseilla jäävät vähemmälle huomiolle Kurssilla tutustutaan maapallon monimuotoisiin elinympäristöihin ja niiden mielenkiintoisiin eliöihin. Kurssin aikana tarkastellaan muun muassa jäätiköiden, aavikoiden, valtamerien, sademetsien ja savannien elämää. Matkaamme maapallon navoilta päiväntasaajalle, ja tutustumme samalla myös Aasiaan ja Afrikkaan ja Australiaan. MENETELMÄT Oppilaat pääsevät vaikuttamaan kurssin sisältöihin omien mielenkiintojensa kautta. Kurssilla oppilaiden oma tekeminen, tutkiminen ja oivaltaminen ovat keskeisiä opiskelumenetelmiä. Kurssiin sisältyy mahdollisuuksien mukaan myös vierailuluentoja sekä opintoretkiä. OPPIMATERIAALI Oppimateriaalina ovat dokumentit, tietokirjallisuus, Internetin tietolähteet sekä aikakauslehdet. ARVIOINTI Hyväksytty/ Hylätty 1 kurssi MAANTIETO (GEA) idän eksotiikkaa - Aasian kulttuurit KURSSIN Opiskelun tavoitteena on: - Perehtyä Aasian maantieteelliseen nimistöön ja karttakuvaan - Tutustua laajasti Aasian erilaisiin kulttuureihin - Herättää kiinnostusta erilaisia kulttuureja kohtaan - Tarjota elämyksiä tuomalla Aasian kulttuureja luokkaan monipuolisin keinoin (ruokakulttuuri, tapakulttuuri) 18

19 Kurssin aikana tutustutaan kattavasti Aasian erilaisiin kulttuureihin painottaen Kiinan, Japanin ja Intian kulttuureita. Kurssilla myös Aasian karttakuva ja maantieteellinen nimistö tulevat tutuiksi. Erityisesti perehdytään eri maiden ruoka- ja tapakulttuureihin sekä elämäntyyleihin. MENETELMÄT OPPIMATERIAALIT Kurssi pyrkii tarjoamaan oppilaalle kokemuksia ja elämyksiä eri kulttuureista. Opettajajohtoisen opetuksen ohella oppilaat pääsevät itse tutustumaan kulttuureihin erilaisten oppilastöiden ja laajempien projektien parissa. Esimerkiksi ruokakulttuureihin tutustutaan itse ruokaa tehden ja maistellen kyseisen kulttuurin tapoja kunnioittaen. Oppimateriaalina ovat dokumentit, tietokirjallisuus, Internetin tietolähteet sekä aikakauslehdet. ARVIOINTI Hyväksytty/ Hylätty 1 kurssi ENGLANTI (ENS) Break the Wall of Silence Kurssi on suunnattu englannin kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille oppilaille. Kurssin tavoitteena on vahvistaa oppilaan suullista englannin kielen taitoa ja rohkaista käyttämään kieltä. Suullinen kurssi. Työtavat ovat vaihtelevia suullisia tehtäviä: tarinoita, arvosteluja, pelejä, haastatteluja, jne. yksin tai parin kanssa. ARVIOINTI Hyväksytty / hylätty 19

20 1 kurssi ENGLANTI (ENT) tukienglanti Kerrataan ja vahvistetaan jo opittua. Tavoitteena on oppilaan perusviestintätaidoissa olevien puutteiden korjaaminen, viestintätaidon kehittäminen ja ilmaisurohkeuden kasvattaminen. Runsaan ja monipuolisen harjoittelun avulla parannetaan kieliaineksen hakemista muistista ja taitojen automatisoitumista. Nuoria kiinnostavat aihepiirit, esim. harrastukset, musiikki, kohdekielelle ominainen kulttuuri, luonto ja matkailu. Oppilaat voivat itse osallistua materiaalin valintaan. Opetusmenetelminä käytetään ajanmukaisia, monipuolisia ja tilanteeseen sopivia työtapoja. Tavoitteena on mahdollisimman suuri oppilaskeskeisyys; opettajan asemaa ohjaajana ja työn tarkistajana kuitenkaan unohtamatta. Korostetaan oppilaan omaa vastuuta omasta edistymisestään. ARVIOINTI Hyväksytty / hylätty 1 kurssi RUOTSI (RUL) Språk, mat och kultur i Norden Kurssin tavoitteena on laajentaa oppilaan sanastoa ja rakenteita sekä soveltaa opittuja asioita käytäntöön. Kieltä opitaan käyttämään rohkeammin ja sujuvammin eri viestintätilanteissa, luovan toiminnan ja tiedon hankinnan välineenä. Aihepiireinä ovat kielet, ruokakulttuuri Pohjoismaissa ja muu kulttuuri nuorten keskuudessa.. Oppilaat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan työtapojen valintaan. Harjoitetaan suullisen ja kirjallisen viestin ymmärtämistä ja tuottamista pari- ja ryhmätyönä sekä itsenäisesti työskennellen. Tavoitteena on mahdollisimman suuri oppilaskeskeisyys, jossa painotetaan oppilaan omaa aktiivisuutta ja vastuun ottamista omasta työstä. ARVIOINTI Hyväksytty / hylätty 20

21 MATEMATIIKKA (MAT) tukimatematiikka 1 kurssi Tavoitteena on matematiikan eri osa-alueiden tukeminen nykyisissä ja tulevissa matematiikan opinnoissa. Kerrataan ja harjoitellaan jo aikaisemmin opittua ja ennakoidaan tulevia kurssiin kuuluvia asioita. Kurssilla varmennetaan mm. prosenttilaskua, geometriaa, potenssioppia, polynomeja, murtolausekkeita ja yhtälöitä. Opetusmenetelmänä on yksilöllisten tavoitteiden tukeminen, joka vaatii eriytyviä työtapoja ja jatkuvaa harjoittelua. ARVIOINTI: Hyväksytty / hylätty 1 kurssi. MUSIIKKI (MUB) bänditoiminnan alkeet Tavoitteena on opiskelu bändisoiton alkeita kaikilla bändisoittimilla pop- ja rock- kappaleita hyödyntäen. Painotus on yhdessä soittamisella. Kurssilla opetellaan yhteissoittoa, soiton yhteydessä esille tulevaa musiikin perusteoriaa sekä tietoa bänditoiminnassa tarvittavista laitteista ja tekniikasta. Soittamisen perusteet kerrataan ja taitoja syvennetään aktiivisen yhteismusisoinnin keinoin. Ryhmätyömenetelmä. ARVIOINTI: Hyväksytty / hylätty 21

22 KUVATAIDE (KUA) animaatio 1 kurssi Kurssilla harjoitellaan animaation tekoa valokuvauskameralla. Animaation kokoaminen tapahtuu tietokoneavusteisesti. Kurssin sisältö nivoutuu osaksi kuvataiteen mediakasvatuksen sisältöä. Valmistetaan ryhmätyönä lyhyt animaatioelokuva: tehdään (kuva)käsikirjoitus, valmistetaan hahmot ja kuvataan tarina stillkuvina sekä harjoitellaan editointia. Tekniikkana voivat olla vaha-, palatai valokuvista koostuva animaatio. Ohjelmana MovieMaker, animaatioon lisätään ääntä/musiikkia. Ryhmässä työskentely, ryhmätyötaidot. ARVOSTELU hyväksytty/hylätty 1 kurssi OPPILAANOHJAUS (MOP) miten opin oppimaan Kurssi tarjoaa apuvälineitä erilaisten uusien tietojen ja taitojen oppimiseen ja motivoi oppilasta löytämään omat vahvuutensa oppijana. Tutustuttaa ihmisen tiedonkäsittelyn osaalueisiin ja osoittaa näiden osa-alueiden merkitys oppimisessa. Kurssilla opiskellaan persoonallisuuteen ja tunne-elämään liittyviä seikkoja ja tätä kautta kannustetaan myönteiseen vuorovaikutukseen niin koulussa kuin koulun ulkopuolellakin. SISÄLLÖT ihmiset tiedonkäsittely: oppiminen, muistaminen, kieli ja ajattelu, älykkyys yksilönkehitys: elämänkaari, lapsuus, nuoruus, varhaisaikuisuus tunne-elämä ja motivaatio persoonallisuus ja persoonallisuushäiriöt yksilö sosiaalisessa yhteisössä 22

23 Opettajajohtoisten menetelmien lisäksi pari/ryhmätyöt, gallup-tutkimuksen tekeminen, audio-visuaaliset dokumentit, keskustelu, minä-kollaasin tekeminen ja ulkopuolinen vierailija. ARVIOINTI: Hyväksytty/hylätty KOTITALOUS (KOL) leivonta 2 kurssia Oppilaan innostuksen herättäminen leivontaa kohtaan. Oppilas ymmärtää leipomisen edullisuuden ja sen merkityksen viihtyisyyden ja mielihyvän tuojana. Kädentaitojen kehittyminen. Kerrataan leivonnaisten perustyypit ja tehdään niistä erilaisia muunnelmia: arkeen ja juhlaan, erityisruokavalioihin soveltuvat leivonnaiset, eri maiden tyypilliset leivonnaiset. Työmenetelminä käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. OPPIMATERIAALI Oppimateriaalina käytetään erilaisia leivonnan kirjoja ja lehtisiä, etsitään kokeiltavia ohjeita eri tietolähteistä. ARVIOINTI Numeroarviointi. - asennoituminen työhön ja sen arvostaminen - työn tulosten taso - yrittämisen halu - oman toiminnan arviointi 1 kurssi VERKKOLEHTI (VER) Kurssin tavoite on oppilaan kirjoittamistaitojen kehittäminen ja vahvistaminen. Tutustumme tietojen keräämiseen ja niiden työstämiseen valmiiksi teksteiksi. Harjoittelemme eri juttutyyppien kirjoittamista. Tutustumme myös kuvallisen viestinnän keinoihin ja opettelemme käyttämään niitä. 23

24 Kurssin pääsisältö on toimittaa koulun verkkolehteä. Pohjana on Koululehtikone -ohjelma. Haemme aiheet koulun elämään liittyvistä tilanteista, keräämme tiedot ja laadimme lehtijutut. Kurssi edellyttää itsenäistä työskentelyä. Tunteja ei välttämättä ole joka viikko, vaan työt tehdään, kun niitä tulee. Korostamme oppilaan omaa vastuuta lehden valmistumisessa. Arviointi: Hyväksytty/ Hylätty 2 kurssia Tavoitteet: LIIKUNTA (LPS) syventävä liikunta pojat - omaksua oppilas ymmärtämään säännöllisen liikunnan merkityksen - saada lisäoppia koulun normaalien liikuntatuntien lisäksi (2 h/vko) - kehittää oppilasta taidollisesti ja tiedollisesti - saada oppilas nauttimaan mukavasta liikkumisesta Sisältö: - lähtökohtana on, että toimitaan samojen viikkolajien mukaan, joita toteutetaan normaalien liikuntatuntien puitteissa - tutustutaan uusiin lajeihin mm. bodypump, spinning - annetaan oppilaille mahdollisuus vaikuttaa kurssin liikuntalajeihin Arviointi: Numeroarviointi 2 kurssia Tavoitteet: LIIKUNTA (LTS) syventävä liikunta tytöt - omaksua oppilas ymmärtämään säännöllisen liikunnan merkityksen - saada lisäoppia koulun normaalien liikuntatuntien lisäksi (2 h/vko) - kehittää oppilasta taidollisesti ja tiedollisesti - saada oppilas nauttimaan mukavasta liikkumisesta Sisältö: - lähtökohtana on, että toimitaan samojen viikkolajien mukaan, joita toteutetaan normaalien liikuntatuntien puitteissa - tutustutaan uusiin lajeihin mm. bodypump, spinning - annetaan oppilaille mahdollisuus vaikuttaa kurssin liikuntalajeihin 24

25 Arviointi: Numeroarviointi 1 kurssi Tavoitteet: LIIKUNTA (LTP) pallopelit tytöt - Vahvistaa oppilaan luovaa toimintaa ja yritteliäisyyttä joukkue-ja yksilötaitoja yhteen sovittaen. - Kehittää oppilaan liikunnallisuutta monipuolisemmaksi eri palloilulajien kautta. - Antaa oppilaalle liikunnallinen ja terveellinen virkistystuokio. Sisältö: Joukkuepelit, mailapelit ja tutustutaan harvinaisempiin joukkuepeleihin, kuten korfpallo ja lacross. Arviointi: Hyväksytty/ Hylätty 1 kurssi Tavoitteet: LIIKUNTA (LPP) pallopelit pojat - kehittää oppilaan tietoja ja taitoja eri pallopeleissä, tekniikkaa ja taktiikkaa - saada oppilas ymmärtämään joukkuepelissä yksilön taitojen sekä ryhmän toiminnan merkityksen - saada oppilas tuntemaan pallopeleissä onnistumisen elämyksiä - löytää oppilaalle vapaa-ajalle pallopeliharrastus Sisältö: - mahdollisimman monipuolisesti eri pallopelejä, esim pesäpallo, salibandy, lentopallo, sulkapallo, koripallo, jalkapallo, kaukalopallo jne - tehdään oppilaiden kanssa aina ns. kuukausisuunnitelma, jossa sovitaan seuraavat neljä lajia - pääpaino tunneilla on pelaamisessa, mutta kehitetään myös yksilötaitoja Arviointi: Hyväksytty / hylätty 25

26 1 kurssi LIIKUNTA (LTT) tanssiliikunta Tavoitteet: - Oppilas saa hauskaa ja mukaansatempaavaa tanssiliikuntaa itselleen. - Oppilas kehittää ilmaisutaitoansa tanssin avulla - Oppilas innostuu vapaa-ajallakin hakeutumaan terveellisten ja liikunnallisten harrastusten pariin. Sisältö: Monipuolinen tanssinmaailma käydään läpi opettajan, oppilaiden ja Kotkan alueen tanssimahdollisuuksia hyödyntäen. Arviointi: Hyväksytty/ Hylätty Tee valinnat ensin viimeisen sivun lomakkeelle. Muista oppilaan nimi, luokka ja huoltajan allekirjoitus. Muista merkitä lomakkeelle valitsemistasi ryhmistä kolme varavalintaa. Niitä ei tehdä netissä. Mene Opit- palveluun netissä. (www.kotka.opit.fi) Kirjaudu tunnuksillasi sisään. valitse: kyselyt - 8. luokalle valinnaisaineet - tee samat valinnat kuin lomakkeelle. - tarkista ja lähetä. Palauta lomake (leikkaa saksilla - älä revi) luokanvalvojalle tai rehtorille. 26

27 Palauta mennessä. Kiitos 27

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Kansikuva Elise Koivula Kuvitus Ida Finne Annika Pohjola Jannariina Pasuri Ilari Kampman Viena Luosa Anniina Virtanen Tuuli Lehtilä Hely Suhonen Tuula

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

8-LUOKAN VALINNAISAINEET

8-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 8-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkiä valinnaisia valitaan kaksi (yksi pitkä valinnainen = 2 kurssia 8-luokalla ja 2 kurssia 9-luokalla).

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VALINNAISAINEIDEN VALINTAOHJEITA... 2 VALINNAISAINEET... 3 7-LUOKKALAISEN VALINTAKORTTI 2012-2014... 15

SISÄLLYSLUETTELO VALINNAISAINEIDEN VALINTAOHJEITA... 2 VALINNAISAINEET... 3 7-LUOKKALAISEN VALINTAKORTTI 2012-2014... 15 7.-luokkalaisille SISÄLLYSLUETTELO VALINNAISAINEIDEN VALINTAOHJEITA... 2 VALINNAISAINEET... 3 KIELET... 3 SAKSA... 3 RANSKA... 3 TEKSTIILITYÖ... 5 TEKNINEN TYÖ... 6 LUONTO JA YMPÄRISTÖ... 7 KOTITALOUS...

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO. Savonlinnan normaalikoulu

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO. Savonlinnan normaalikoulu ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Savonlinnan normaalikoulu VALINNAISAINEET OPAS 2014-2015 S i s ä l l y s 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. YLEISTÄ... 4 Perusopetuksen 7. vuosiluokkaa koskevat valinnat... 4 Perusopetuksen 8.-9.

Lisätiedot

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet 2015-2017 Hirvelän koulun Valinnaisaineet Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä...

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

B2-kieli Espanja (jatkuu 8.luokalta) Saksa (jatkuu 8.luokalta) Venäjä (jatkuu 8.luokalta) Kaupalliset aineet

B2-kieli Espanja (jatkuu 8.luokalta) Saksa (jatkuu 8.luokalta) Venäjä (jatkuu 8.luokalta) Kaupalliset aineet Keskuskoulu 05-06 KAHDEN TUNNIN VALINNAISAINEET 05-06 Merkitse kaksi kahden tunnin valintaa numeroilla (mieluisin) ja (toiseksi mieluisin) Merkitse varavalintaa X ja X Oppilaan nimi ja luokka: Huoltajan

Lisätiedot

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

Valinnaisaineopas Sompion koulu Lukuvuosi 2013-2014

Valinnaisaineopas Sompion koulu Lukuvuosi 2013-2014 Valinnaisaineopas Sompion koulu Lukuvuosi 2013-2014 Sompion koulu Aleksis Kiven tie 18 04200 KERAVA Yhteystiedot Opinto-ohjaajat: Johanna Yli-Koski-Vellonen p. 040-318 2136 johanna.yli-koski-vellonen@kerava.fi

Lisätiedot

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 -

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Päivitetty 26032008 ARVOT KOULUN ARJESSA 2 Ohjaamme oppilaita rehellisyyteen ahkeruuteen, itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun

Lisätiedot

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299

LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET 2014-2016 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9. luokan

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015. Pitkäjärven koulu

VALINNAISAINEOPAS 2015. Pitkäjärven koulu VALINNAISAINEOPAS 2015 Pitkäjärven koulu 1 Hyvä 7. luokan oppilas ja huoltaja Olette nyt valitsemassa opinto-ohjelmaa 8. ja 9. luokkaa varten. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa teitä oppilaan oman,

Lisätiedot

Langinkosken koulu 7. - 9. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

Langinkosken koulu 7. - 9. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Langinkosken koulu 7. - 9. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO KOULUMME TEHTÄVÄ 3 OPETUSSUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET 4 YHTEISTYÖ MUUN PERUSOPETUKSEN KANSSA 5 YHTEISTYÖ KOTIEN

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA (2 vvh)... 2 A2-KIELI... 2 B2-KIELI... 2 EKONOMIA... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA... 3 MINÄ, KAVERIT JA MUUT... 3 MUSIIKKI... 4 NÄYTTÄMÖLLE!... 4

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015-2016

VALINNAISAINEOPAS 2015-2016 VALINNAISAINEOPAS 2015-2016 Tästä oppaasta löydät Valinnaisainekurssien esittelyt Ohjeita valintoihin Valintalomakkeen 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 3 Saatesanat valitsijalle 4 Harjurinteen koulun

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 SISÄLTÖ Johdanto 2 Yhteiskoulun tuntijako 3 Yhteiskoulun valinnaisaineet 4 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 5 sivu KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A2-KIELI

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen.... 1 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT.. 1 2.1 Arvot Paanan koulussa. 1 2.2 Paanan koulun toiminta-ajatus. 1

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 SISÄLTÖ 1 VALINNAN EDESSÄ... 1 2 PITKÄT VALINNAISAINEET... 2 ILMAISUTAITO... 2 KOTITALOUS... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA (pojat ja tytöt)... 4 MUSIIKKI... 4 RANSKA

Lisätiedot