OPETUSSUUNNITELMA VALINNAISET AINEET 8. luokalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA VALINNAISET AINEET 8. luokalle 2013-2014"

Transkriptio

1 KARHULAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA VALINNAISET AINEET 8. luokalle Hyväksytty opettajainkokouksessa

2 2

3 VALINNAISET AINEET Seuraavat valinnaisaineet ovat kahden vuoden valintoja (sitovia) ts. oppilas opiskelee 8. ja 9. luokalla. Myös 9. luokalla on kaksi kurssia. tunnus BIOLOGIA - puutarha-, maa- ja metsätalous 2 kurssia 8. luokalla BIM 5 KOTITALOUS - kotitalous, syventävä 2 kurssia 8. luokalla KO 6 KUVATAIDE - syventävä 2 kurssia 8. luokalla KU 7 KÄSITYÖ, TEKNINEN - syventävä 2 kurssia 8. luokalla TN 8 sivu KÄSITYÖ, TEKSTIILI - syventävä 2 kurssia 8. luokalla TS 9 MUSIIKKI - syventävä musiikki 2 kurssia 8. luokalla MU 10 TIETOTEKNIIKKA 2 kurssia 8. luokalla AT 11 RANSKAN KIELI B2 2 kurssia 8. luokalla RAB 12 SAKSAN KIELI B2 2 kurssia 8. luokalla SAB 13 VENÄJÄN KIELI B2 2 kurssia 8. luokalla VEB 14 Oppilaalla voi olla jo alakoulussa valittu valinnainen venäjä VEA, joka jatkuu yläkoulun loppuun asti VENÄJÄN KIELI A kurssia 7., 8. ja 9. luokka VEA 15 MUSIIKKIPAINOTTEINEN kurssia 7., 8. ja 9. luokka MUS 16 3

4 Seuraavista valinnaisista aineista oppilas täydentää opintojaan siten, että hänellä on 8. luokalla yhteensä 7 kurssia valintoja. Nämä eivät jatku 9. luokalla. BIOLOGIA - elinympäristöt 1 kurssi 8. luokka BIE 18 MAANTIETO - Aasia 1 kurssi 8. luokka GEA 19 ENGLANTI - Break the Wall of Silence 1 kurssi 8. luokka ENS 19 - tukienglanti 1 kurssi 8. luokka ENT 20 RUOTSI - Språk, mat och kultur i Norden 1 kurssi 8. luokka RUL 20 MATEMATIIKKA - tukimatematiikka 1 kurssi 8. luokka MAT 21 MUSIIKKI -bänditoiminnan alkeet 1 kurssi 8. luokka MUB 21 KUVATAIDE - animaatio 1 kurssi 8. luokka KUA 22 OPPILAANOHJAUS - miten opin oppimaan 1 kurssi 8. luokka MOP 22 KOTITALOUS - leivonta 2 kurssia 8. luokka KOL 23 ÄIDINKIELI 1 kurssi 8. luokka VER 23 - verkkolehti LIIKUNTA - liikunta, syventävä pojat 2 kurssia 8. luokka LPS 24 - liikunta, syventävä tytöt 2 kurssia 8. luokka LTS 24 - pallopelit tytöt 1 kurssi 8. luokka LTP 25 - pallopelit pojat 1 kurssi 8. luokka LPP 25 - tanssiliikunta 1 kurssi 8. luokka LTT 26 4

5 BIOLOGIA (BIM) puutarha-, maa- ja metsätalous 8. ja 9. luokka / kurssia Opiskelun tavoitteena on: - herättää kiinnostusta ja arvostusta puutarhanhoitoa, maa- ja metsätaloutta kohtaan - kiinnittää huomiota näiden peruselinkeinojen kansantaloudelliseen merkitykseen - oppia ymmärtämään peruselinkeinojemme vaikutus ihmisen terveelliseen ja viihtyisään elinympäristöön - rohkaista perustiedoin niitä oppilaita, jotka aikovat hakeutua alan ammattikoulutukseen - tarjota elämyksiä ja kehittää kykyä havaita, tutkia ja harkita - oppia käsittelemään hankkimaansa tietoa LUOKKATASO 8 Kurssit 1-2: Tutustutaan maa- ja metsätalouden sekä puutarhanhoidon perustietoihin ja -taitoihin jaksottaen aihepiirit vuodenaikojen mukaan. LUOKKATASO 9 Perusopinnoissa painotetaan oman alueen erityispiirteitä ja mahdollisuuksia, yritystoimintaa ja tuotteiden jatkojalostusta. Opetus perustuu oppilaskeskeisiin ja käytännönläheisiin työtapoihin. Työskentelytapoihin kuuluvat tutustumiskäynnit, haastattelut, ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö, esitelmät ja ryhmätyöt. Kurssiin sisältyy viikon mittainen leirikoulu, jonka aikana osallistutaan käytännön harjoitteluun puutarhassa, metsässä ja maatiloilla. OPPIMATERIAALI Oppimateriaalina ovat oppikirja, opiskeluvihko, tietokoneavusteinen oppimateriaali, erityisoppaat, aikakausjulkaisut, käsikirjasto, esitteet, videot sekä käytännön harjoittelussa tarvittava materiaali. ARVIOINTI Numeroarviointi. 5

6 KOTITALOUS (KO) syventävä 8. ja 9. luokka/ kurssia Oppilas oppii - selviämään ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoidosta sujuvammin - pohtimaan arjen hallinnan kannalta tarpeitaan ja voimavarojaa sekä niiden pohjalta suunnittelemaan toimintaansa ja tekemään valintoja erialisissa tilanteissa - tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia - ymmärtää kotitaloustyön arvon ja merkityksen perheelle ja yhteiskunnalle LUOKKATASO 8 Kerrataan perusruoan valmistusmenetelmät ja leivonnaistyypit ja tehdään näistä erilaisia muunnelmia. Suunnitellaan ravitsemussuositukset ja suomalainen ruokakulttuuri huomioiden erilaisiin ruokailutilanteisiin soveltuvia aterioita. Tutustutaan arjen hallintaa helpottavien tuotteiden ja palvelujen hankintaan, käyttöön. laatuun ja hintaan. LUOKKATASO 9 Syvennetään ruoanvalmistus-, leivonta- ja ateriasuunnittelutaitoja. Perehdytään kansainväliseen ruokakulttuuriin ja tehdään eri maille tyypillisiä ruokia ja leivonnaisia. Tutustutaan yleisimpiin erityisruokavalioihin ja niihin soveltuviin ruoka-aineisiin ja ruokiin. Tarkastellaan nuorten rahankäyttöä ja sen suunnittelua ja mietitään nuoren talouden perushankintoja. Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. OPPIMATERIAALI Kotitalouden oppikirjat, keittokirjat. lehdet ja muu materiaali. ARVIOINTI: Numeroarviointi. 6

7 KUVATAIDE (KU) syventävä 8. ja 9. luokka/ kurssia Oppilas oppii tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä sekä oppii käyttämään näitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan. Tärkeänä tavoitteena on myös loppuelämän kestävään harrastukseen innostaminen. Syvennetään kuvataiteen ja kuvaviestinnän osaamisen perusalueita: piirtäminen, grafiikka, maalaaminen, muotoilu ja rakentaminen. Omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin. Tutustutaan kuvallisten tehtävien kautta taiteen historiaan. Yksilö- ja ryhmätyömenetelmät, näyttelykäynnit. Oppiaineelle on ominaista teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn. ARVIOINTI Kurssi arvioidaan numeroin. Oppilas ja opettaja tekevät myös jatkuvaa vuorovaikutteista yhteistyötä. 7

8 KÄSITYÖ, TEKNINEN (TN) syventävä 8. ja 9. luokka/ kurssia Kahdeksannen luokan tavoitteet perustuvat 7. luokalla asetettujen tavoitteiden syventämiseen. Oppilaita ohjataan itsenäistyvään tuottamistoiminnan luomiseen, jolloin opettaja toimii tuottamistoiminnan ehtojen määrittelyn ohjaajana.. LUOKKATASO 8 1. KURSSI Oppilas hahmottelee itse opettajan ohjauksessa metallityövälinein ja konein tuotteen tai tuotteita omiin tarpeisiinsa. Opettaja ohjaa materiaalien valintaa ja ajankäyttöä sekä opastaa työturvallista koneiden käyttöä. Metallin lämpökäsittely (taonta) kaikille ohjattuna. 2. KURSSI Oppilas hahmottelee itse opettajan ohjauksessa puuntyöstökoneellisesti valmistettavia tuotteita tai tuotteen omiin tarpeisiinsa. Opettaja ohjaa puumateriaali- ja liitostapavalintaa ja ajankäyttöä sekä opastaa työturvallista koneiden käyttöä. Kivityöstön perusteet kaikille ohjattuna. ARVIOINTI LUOKKATASO 9 1. KURSSI Oppilas ideoi luonnostelee ja tekee tekniset piirustukset sekä valmistussuunnitelman metallitekniikan (pronssivalu) välinein. Suunnittelukohteen oppilas valitsee itse osaamisen ja harrastuneisuuden mukaan. 2. KURSSI Harjoitellaan lujuusopin lainalaisuuksia pienmuotoisissa rakennustöissä sekä tutustutaan pienmoottoreihin (2 ja 4 tahtimoottorit). Arviointia suorittavat sekä oppilas, että opettaja kurssin lopussa käytävässä loppukeskustelussa, jossa on koko ryhmä mukana. Opettaja tekee numeroarvioinnin. 8

9 KÄSITYÖ, TEKSTIILI (TS) syventävä 8. ja 9. luokka/ kurssia Käsitöissä duunataan, tuunataan, stailataan ja suunnitellaan omia juttuja yksin tai yhdessä. Käsityö on yksi itseilmaisun muodoista ja käsillä tekeminen on luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja kehittävää. - oppia uutta ja kerrata vanhaa - säilyttää keksimisen ja tekemisen ilo - kasvaa itsenäiseksi ja kriittiseksi taitajaksi - tuntea, ymmärtää ja tiedostaa monipuolisemmin ja syvemmin meitä kaikkia ympäröivää tekstiilikulttuuria Lukuvuoden kuluessa oppilas suunnittelee ne käsityötekniikat ja työt, joihin hän lukuvuoden aikana syventyy. Valinnan perustana on tavoite tutustua käsityön eri osaalueisiin mahdollisimman monipuolisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan kiinnostus, tavoitteet ja taidot. Valmistetaan tuotteita sekä valmismallien pohjalta että itse suunnitellen. Annetut aihepiirit ja niihin liittyvät tehtävät pyrkivät herättämään kysymyksiä ja innostamaan oppilasta etsimään niihin vastauksia. Raportoidaan ja dokumentoidaan omaa työskentelyä. Käsityötekniikat: - ompelu - neulonta tai virkkaus - kangaspuilla kutominen ( kehyskudonta ) - kirjontatekniikat - erikoistekniikat - muuta??? ARVIOINTI Opetus ja oppimistehtävät on pyritty laatimaan oppilaan näkökulmasta painottaen pohdintaa, tiedonhankintaa, hahmottamista ja analysoivaa otetta ja ne orientoituvat itseilmaisua painottavaan käsityöhön. Koska oppilaat ovat opiskelleet tekstiilitöitä osa jo aikaisemmin, opetusmenetelmät valitaan tilanteen mukaan tarkoituksenmukaisiksi ja monipuolisiksi. Arviointi tapahtuu kuten 7. luokalla on totuttu eli oppilas arvioi itse itseään ja saa opettajalta numeron sekä palautteen työstään ja osaamisestaan. 9

10 MUSIIKKI (MU) syventävä 8. ja 9. luokka/ kurssia Musiikillisen ilmaisun perustaitojen ja tietojen kehittäminen. Laulaen, kuunnellen ja soittaen sekä esitelmien avulla tutustutaan eri musiikkityyleihin ja lajeihin halki maailman ja vuosisatojen. Oma musisointi, kuuntelu ja ryhmätyöt. OPETUSMATERIAALI Koululla käytössä olevat oppikirjat sekä lisämateriaalia esitelmiin lähikirjastosta ja internetistä. ARVIOINTI: Numeroarviointi, joka perustuu tuntiaktiivisuuteen, harrastuneisuuteen sekä taitojen ja tietojen kartuttamiseen. 10

11 TIETOTEKNIIKKA (AT) 8. ja 9. luokka/ kurssia LUOKKATASO 8 Luodaan oppilaalle yleiskuvaus tietotekniikasta, sen merkityksestä nyky-yhteiskunnassa ja opetetaan tietokoneen käyttö ja perusteet LUOKKATASO 9 Luodaan oppilaalle yleiskuva tiedonhallinnasta, pyritään loogisen ajattelun kehittämiseen ja suurempien kokonaisuuksien hallintaan. LUOKKATASO 8 1. KURSSI: Tietokonelaitteisto ja sen käyttö Kurssin alussa opiskellaan 10-sormijärjestelmä opetusohjelman avulla. Tutustaan mikrotietokoneeseen, sen oheislaitteisiin ja valmisohjeiden avulla käytännön läheisiin sovelluksiin. Pyritään antamaan valmiudet tietokoneen käyttöön eri oppiaineiden tunneilla 2. KURSSI: Tietokone sanallisen ja kuvallisen ilmaisun välineenä Tutustaan tekstinkäsittelyyn ja julkaisun valmistamiseen LUOKKATASO 9 3. KURSSI: Tietokone tiedonhallinnan välineenä - taulukkolaskentaa: laaditaan omia laskutaulukoita ja niistä erilaisia diagrammeja - Internet: selainten peruskäyttö, multimediaosien käyttö, hakukoneet, tiedon muotoilu 4. KURSSI: Tietoyhteiskunta - Internet: www-sivut, Internet lähdeteoksena, tekijänoikeus, projektityö Kiireetön työskentely mikrotietokoneella. ARVIOINTI - numeroarviointi. - arviointi suoritetaan pääosin tuntityöskentelyä havainnoimalla. - arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan edistymiseen - arvioinnissa vältetään yliarvioimasta oppilaan saavutuksia tietyllä kapealla tietotekniikan osa-alueella 11

12 RANSKAN KIELI (RAB) 8. ja 9. luokka/ kurssia LUOKKATASO 8 Kahdeksannen luokan kurssien tavoitteena on saada oppilas innostumaan ranskan kielestä ja tutustuttaa hänet ranskalaiseen elämänmuotoon niin, että hän pystyy toimimaan ja keskeisimmissä jokapäiväisen elämän viestintätilanteissa. LUOKKATASO 9 Yhdeksännen luokan tavoitteena on tutustua lisää ranskalaiseen elämänmenoon. Tavoitteena on, että oppilaan kulttuurintuntemus laajenee ja että hän kykenee toimimaan ja ymmärtämään arkisia, yksinkertaisia niin suullisia kuin kirjallisiakin kommunikaatiotilanteita. Kaikilla kursseilla painotetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä. Kirjallisessa viestinnässä painottuu lyhyiden jokapäiväiseen elämään liittyvien viestien tuottaminen. LUOKKATASO 8 Kurssi 1: Tutustutaan ranskalaiseen viestintäympäristöön. Opetellaan jokapäiväisiä viestintätilanteita esimerkiksi itsensä esitteleminen, ruoan tilaaminen, julkisilla kulkuneuvoilla kulkeminen, voinnin ilmaisu, kellonajat Kurssi 2: Opitaan kertomaan itsestä sekä omista mieltymyksistä: henkilötietojen antaminen, harrastuksista kertominen. Opitaan viikonpäivät ja kuukaudet. Opitaan kertomaan omista ajatuksista ja keskustelemaan ystävien kanssa. LUOKKATASO 9 Kurssi 3: Kurssilla tutustutaan Pariisiin, ollaan ostoksilla ja opitaan toimimaan matkailuun liittyvissä viestintätilanteissa. Opiskellaan ihmisten ja asioiden kuvailua. Kurssi 4: Kurssilla opiskellaan ravintolassa asioimista, tutustutaan ranskalaiseen ja ranskankieliseen taiteeseen (musiikkiin, kuvataiteisiin, kirjallisuuteen mm. sarjakuviin). Opitaan kertomaan omista suunnitelmista ja ihastuksista sekä syvennetään edellisillä kursseilla opittuja asioita, esimerkiksi mielipiteen kertomista. Opetusmenetelminä käytetään monipuolisia, valtaosaltaan opiskelijakeskeisiä työtapoja, joissa pari- ja ryhmätyöskentely korostuvat. ARVIOINTI: Numeroarviointi. Arvosanassa otetaan huomioon kokonaisuudessaan kurssilla työskentely, mm. tuntikokeet sekä opettajalle palautetut työt. Suullista kielitaitoa mitataan lisäksi omalla suullisella kokeella. Päättötodistukseen, huoltajan niin halutessa, hyväksytty- merkintä ilman numeroarviointia. 12

13 SAKSAN KIELI (SAB) 8. ja 9. luokka/ kurssia LUOKKATASO 8 Kurssin tavoitteena on antaa hyvä pohja käyttökelpoiselle saksan kielen taidolle sekä luoda myönteinen suhtautuminen saksan kielen opiskelua kohtaan. Oppilaille halutaan tarjota sekä hyvä kielellinen että kulttuurillinen valmius selviytyä arkipäivän tilanteista heidän liikkuessaan saksankielisissä maissa. Kurssilla tutustutaan saksan kieltä puhuvien kansojen elämänoloihin, tapoihin ja kulttuuriin. Pääpaino on ilmaisurohkeuden ja suullisen kielitaidon kehittämisessä. LUOKKATASO 9 Kurssin tarkoituksena on laajentaa ja vahvistaa saksan kielen perustaitoja sekä kasvattaa innostusta saksan kielen opiskeluun. Ilmaisurohkeuden ja suullisen kielitaidon kehittämisen lisäksi painotetaan sanavaraston kartuttamisen merkitystä kuullunymmärtämisen tärkeyttä unohtamatta. LUOKKATASO 8 KURSSI 1: Ensimmäisessä kurssissa opitaan tervehtimään ja esittäytymään, kiittämään, pyytämään anteeksi ja tekemään ostoksia. Lisäksi opitaan kertomaan omasta perheestä, koulusta sekä myös ruokailemiseen liittyviä fraaseja. KURSSI 2: Toisessa kurssissa harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista, itsestä ja harrastuksista kertomista, asioimista erilaisissa paikoissa sekä kellonaikoja. LUOKKATASO 9 KURSSI 3: Tutustutaan tarkemmin Itävaltaan ja Sveitsiin Saksan liittotasavallan lisäksi. Kolmannessa kurssissa opitaan kertomaan vapaa-ajasta ja lomasta, omasta kotimaasta. Lisäksi opetellaan kuvailemaan säätä, tiedustelemaan vointia sekä kysymään ja neuvomaan teitä. KURSSI 4: Neljännessä kurssissa harjoitellaan virallisen viestin lähettämistä, omasta kotipaikasta kertomista, ravintolassa asioimista ja puhelinkäyttäytymistä. Opetusmenetelminä käytetään vaihtelevia, ajanmukaisia ja tilanteeseen sopivia työtapoja. Tavoitteena on mahdollisimman suuri oppilaskeskeisyys, joten tavallisimpia menetelmiä ovat pari- ja ryhmätyöt. Oppilaita totutetaan työskentelemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta opiskelustaan. Menetelmien valinnassa painotetaan puheviestintää ja kuullunymmärtämistä. ARVIOINTI Numeroarviointi, joka perustuu jatkuvaan näyttöön eli tuntiosallistumiseen ja kokeisiin. Oppilas suorittaa myös itse oman työskentelynsä arviointia. Päättötodistukseen, huoltajan niin halutessa, hyväksytty- merkintä ilman numeroarviointia 13

14 VENÄJÄN KIELI (VEB) 8. ja 9. luokka/ kurssia LUOKKATASO 8 Saada oppilaat innostumaan venäjän kielestä ja saada oppilas omaksumaan venäjänkielen alkeet. Lisäksi tavoitteena on hiukan tutustuttaa oppilasta venäläisiin tapoihin.. LUOKKATASO 9 Saada oppilas innostumaan venäjän opinnoista niin, että hän jatkaisi kielen opintoja myöhemminkin, sekä kerrata ja vahvistaa venäjän kielen perusviestintätaitoja. LUOKKATASO 8 KURSSI 1: Perheeni ja Venäjän matka - opetellaan kyrillinen aakkoset - henkilötiedosta, ammateista ja matkailusta keskusteleminen KURSSI 2: Vapaa-aika ja kaupassa asioiminen - harrastuksista kertominen, kirjeen kirjoittaminen, kauppa- ja kahvitilanteet LUOKKATASO 9 KURSSI 3: Työtä ja vapaa-aikaa - työstä, vapaa-ajasta, TV-ohjelmista kertominen - yleisillä liikennevälineillä liikkuminen - vaate- ja kukkakaupoissa asioiminen KURSSI 4: Musiikkia, seurustelua ja palveluelämän tilanteita - musiikkikaupassa asioiminen - lääkärissä käynti - eri asumismuodoista kertominen - vapaata seurustelua Opetusmenetelminä käytetään, monipuolisia ja mahdollisimman usein oppilaskeskeisiä työtapoja kuten pari- ja ryhmätyötä sekä itsenäistä työskentelyä. ARVIOINTI Numeroarviointi. Päättötodistukseen, huoltajan niin halutessa, hyväksytty- merkintä ilman numeroarviointia 14

15 VENÄJÄ (VEA) A-KIELI (alakoulussa valittu) 7., 8. ja 9. luokka/ kurssia Lisää oppilaan innostusta venäjän kielen opintoihin ja vahvistaa aiemmin opittuja tietoja ja taitoja, kartuttaa sanavarastoa ja syventää kielen rakenteiden hallintaa siten, että oppilas selviytyy tavallisimmista arkipäivän puhetilanteista ja pystyy kirjallisesti ymmärtämään ja tuottamaan helpohkoa tekstiä. LUOKKATASO 7 1. KURSSI Kertausjakso, jossa käydään läpi perusasioiden kertomista itsestä. Tämän jälkeen perhe, asuminen, asiointi kaupassa ja kahvilassa sekä kielitaidosta kertominen. Kieliopin keskeisiä rakenteita. 2.KURSSI Puhelinkeskustelu, vapaa-aika, tulevaisuuden suunnittelu. Kieliopin keskeisiä rakenteita. LUOKKATASO 8 3.KURSSI Tien kysyminen, ostokset, onnittelut. Kieliopin keskeisiä rakenteita. 4. KURSSI Kutsun esittäminen, kieltäytyminen ja suostuminen. Kieliopin keskeisten rakenteiden kertausta sekä taitojen kartuttamista ja syventämistä. LUOKKATASO 9 5. KURSSI Mielipiteen kysyminen ja eriävän mielipiteen ilmaiseminen, ruokapöytäkeskustelu. Kieliopin rakenteiden hallinnan syventämistä. 6. KURSSI Valikoiden kiinnostuksen mukaan neljä aihetta: ympäristön suojelu, mielipidekirjoitus, henkilökohtaisia ongelmia, omasta perheestä kertominen, tyttöjen ongelmia, katoamisilmoitus, nuoren suhde vanhempiinsa, keskustelu kännykästä. Kieliopin rakenteiden hallinnan syventämistä. Kieliopin keskeisten rakenteiden testaus. LUOKKATASO 7-9 Opetusmenetelminä käytetään monipuolisia ja mahdollisimman usein oppilaskeskeisiä työtapoja, kuten pari- ja ryhmätyötä sekä itsenäistä työskentelyä. Sanaston ja uusien rakenteiden sekä maantuntemuksen kartuttamiseen käytetään mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon tietokoneavusteisia oppimateriaaleja. Tekstin ymmärtämistä ja ääntämistä harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan kielistudiossa. ARVIOINTI Numeroarviointi, joka perustuu jatkuvaan näyttöön eli tuntiosaamiseen, - aktiivisuuteen ja kokeisiin. Päättötodistukseen, huoltajan halutessa, hyväksytty- merkintä ilman numeroarviointia 15

16 MUSIIKKIPAINOITTEINEN (MUS ) (alakoulussa valittu) 7., 8. ja 9. luokka/ kurssia Kehittää oppilaan valmiuksia toimia yhteisön vastuullisena jäsenenä erilaisissa musiikillisissa ympäristöissä. Ylläpitää ja kehittää nuorten kuorolauluharrastusta ja konserttitoimintaa koulun sisällä ja ulkopuolella. Vahvistaa oppilaan laulullisia valmiuksia ja itseluottamusta. Kehittää ja ylläpitää oppilaan rytmisiä ja musiikillisia valmiuksia. Rohkaista oppilaita mahdollisiin musiikin jatko-opintoihin. Oman konserttitoiminnan aloittaminen. Etsiä yhteistyömuotoja Karhulan lukion kanssa. Etsiä koulun musiikinopetusta, kuorotoimintaa ja soitinhankintoja tukevia sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita. LUOKKATASO 7-17 kappaletta sisältävän kolmiäänisen kuoro-ohjelmiston harjoittelu (oma kevätkonsertti) - Bel Canto -laulutekniikan alkeet - Kodaly-metodin perusteet - kitaransoiton perusteet - notaation perusteet - percussion-soittimet: cha-cha ja Brasilian samba - tavalliset lyöntikaavat - bändisoiton alkeet (kitara, basso, rummut, koskettimet), blues / rock LUOKKATASO 8-17 kappaletta sisältävän kolmiäänisen kuoro-ohjelmiston harjoittelu (joulu- ja kevätkonsertit) - Bel Canto -laulutekniikan alkeet - Kodaly-metodin perusteet - kitaransoiton taitojen syventäminen - käytännön notaatiotaitojen hallinta (tietotekniikkaan tutustuminen) - taidemusiikin historia: barokin, Wieniläis-klassismin ja romantiikan ajan merkittävämmät säveltäjät ja heidän tuotantonsa - percussion-soittimet: cha-cha, Brasilian samba ja Caribbean samba: helppoja rytmiimprovisaatio- ja kulkueharjoituksia - lyöntikaavojen johtamisharjoituksia - bändisoitto: tavallisimmat tanssirytmit: humppa, valssi ja tango 16

17 LUOKKATASO 9-17 kappaletta sisältävän kolmiäänisen kuoro-ohjelmiston harjoittelu (oma kevätkonsertti) - Bel Canto -laulutekniikan syventäminen - Kodaly-metodin käyttö tonaalisessa ja atonaalisessa musiikissa - kitaransoiton säestyksellisten valmiuksien kehittäminen ARVIOINTI - notaatio: omien sävellysten tuottaminen - percussion-soittimet: afrikkalaiset rytmit ja improvisaatio (rytmi, laulu ja tanssi), päävastuu konserttien percussioista - lyöntikaavat: vaativia johtoharjoituksia - bändi ja orkesterisoitto: päävastuu konserttien säestyksistä - yhteisen lähtölaulun itsenäinen valitseminen ja harjoittaminen - retki oopperaan / orkesterikonserttiin / musikaaliin Numeroarviointi. - kuoro-ohjelmistot: Stemmalaulukokeet ennen konsertteja lukukausien lopulla. - kitaransoitosta vuosittain soittokoe. - notaatiokokeita 7 ja 8 luokalla. - taidemusiikin historia: monivalintakokeet. - percussion-soittimet, vuosittainen soittokoe. - bändisoitto: soittokokeita. - laulutekniikka ja lyöntikaavat: kirjallisia kokeita. Konserttien säestystehtävät vaikuttavat osittain oppilaan kokonaisarviointiin. Tuntiaktiivisuus ja korkea motivaatio uuden oppimiseen vaikuttavat osaltaan lopullisen arvosanan muotoutumiseen. 17

18 1 kurssi AVOITTEET BIOLOGIA (BIE) erilaiset elinympäristöt Opiskelun tavoitteena on: - Tutustua maapalloon monimuotoisuuden näkökulmasta - Herättää arvostusta ja kiinnostusta luonnon ja ympäristöjen monimuotoisuutta kohtaan - Tarjota mahdollisuuksia tutustua eläimiin myös Suomen rajojen ulkopuolella - Tutustua myös Aasiaan, Afrikkaan ja Australiaan, jotka pakollisilla kursseilla jäävät vähemmälle huomiolle Kurssilla tutustutaan maapallon monimuotoisiin elinympäristöihin ja niiden mielenkiintoisiin eliöihin. Kurssin aikana tarkastellaan muun muassa jäätiköiden, aavikoiden, valtamerien, sademetsien ja savannien elämää. Matkaamme maapallon navoilta päiväntasaajalle, ja tutustumme samalla myös Aasiaan ja Afrikkaan ja Australiaan. MENETELMÄT Oppilaat pääsevät vaikuttamaan kurssin sisältöihin omien mielenkiintojensa kautta. Kurssilla oppilaiden oma tekeminen, tutkiminen ja oivaltaminen ovat keskeisiä opiskelumenetelmiä. Kurssiin sisältyy mahdollisuuksien mukaan myös vierailuluentoja sekä opintoretkiä. OPPIMATERIAALI Oppimateriaalina ovat dokumentit, tietokirjallisuus, Internetin tietolähteet sekä aikakauslehdet. ARVIOINTI Hyväksytty/ Hylätty 1 kurssi MAANTIETO (GEA) idän eksotiikkaa - Aasian kulttuurit KURSSIN Opiskelun tavoitteena on: - Perehtyä Aasian maantieteelliseen nimistöön ja karttakuvaan - Tutustua laajasti Aasian erilaisiin kulttuureihin - Herättää kiinnostusta erilaisia kulttuureja kohtaan - Tarjota elämyksiä tuomalla Aasian kulttuureja luokkaan monipuolisin keinoin (ruokakulttuuri, tapakulttuuri) 18

19 Kurssin aikana tutustutaan kattavasti Aasian erilaisiin kulttuureihin painottaen Kiinan, Japanin ja Intian kulttuureita. Kurssilla myös Aasian karttakuva ja maantieteellinen nimistö tulevat tutuiksi. Erityisesti perehdytään eri maiden ruoka- ja tapakulttuureihin sekä elämäntyyleihin. MENETELMÄT OPPIMATERIAALIT Kurssi pyrkii tarjoamaan oppilaalle kokemuksia ja elämyksiä eri kulttuureista. Opettajajohtoisen opetuksen ohella oppilaat pääsevät itse tutustumaan kulttuureihin erilaisten oppilastöiden ja laajempien projektien parissa. Esimerkiksi ruokakulttuureihin tutustutaan itse ruokaa tehden ja maistellen kyseisen kulttuurin tapoja kunnioittaen. Oppimateriaalina ovat dokumentit, tietokirjallisuus, Internetin tietolähteet sekä aikakauslehdet. ARVIOINTI Hyväksytty/ Hylätty 1 kurssi ENGLANTI (ENS) Break the Wall of Silence Kurssi on suunnattu englannin kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille oppilaille. Kurssin tavoitteena on vahvistaa oppilaan suullista englannin kielen taitoa ja rohkaista käyttämään kieltä. Suullinen kurssi. Työtavat ovat vaihtelevia suullisia tehtäviä: tarinoita, arvosteluja, pelejä, haastatteluja, jne. yksin tai parin kanssa. ARVIOINTI Hyväksytty / hylätty 19

20 1 kurssi ENGLANTI (ENT) tukienglanti Kerrataan ja vahvistetaan jo opittua. Tavoitteena on oppilaan perusviestintätaidoissa olevien puutteiden korjaaminen, viestintätaidon kehittäminen ja ilmaisurohkeuden kasvattaminen. Runsaan ja monipuolisen harjoittelun avulla parannetaan kieliaineksen hakemista muistista ja taitojen automatisoitumista. Nuoria kiinnostavat aihepiirit, esim. harrastukset, musiikki, kohdekielelle ominainen kulttuuri, luonto ja matkailu. Oppilaat voivat itse osallistua materiaalin valintaan. Opetusmenetelminä käytetään ajanmukaisia, monipuolisia ja tilanteeseen sopivia työtapoja. Tavoitteena on mahdollisimman suuri oppilaskeskeisyys; opettajan asemaa ohjaajana ja työn tarkistajana kuitenkaan unohtamatta. Korostetaan oppilaan omaa vastuuta omasta edistymisestään. ARVIOINTI Hyväksytty / hylätty 1 kurssi RUOTSI (RUL) Språk, mat och kultur i Norden Kurssin tavoitteena on laajentaa oppilaan sanastoa ja rakenteita sekä soveltaa opittuja asioita käytäntöön. Kieltä opitaan käyttämään rohkeammin ja sujuvammin eri viestintätilanteissa, luovan toiminnan ja tiedon hankinnan välineenä. Aihepiireinä ovat kielet, ruokakulttuuri Pohjoismaissa ja muu kulttuuri nuorten keskuudessa.. Oppilaat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan työtapojen valintaan. Harjoitetaan suullisen ja kirjallisen viestin ymmärtämistä ja tuottamista pari- ja ryhmätyönä sekä itsenäisesti työskennellen. Tavoitteena on mahdollisimman suuri oppilaskeskeisyys, jossa painotetaan oppilaan omaa aktiivisuutta ja vastuun ottamista omasta työstä. ARVIOINTI Hyväksytty / hylätty 20

21 MATEMATIIKKA (MAT) tukimatematiikka 1 kurssi Tavoitteena on matematiikan eri osa-alueiden tukeminen nykyisissä ja tulevissa matematiikan opinnoissa. Kerrataan ja harjoitellaan jo aikaisemmin opittua ja ennakoidaan tulevia kurssiin kuuluvia asioita. Kurssilla varmennetaan mm. prosenttilaskua, geometriaa, potenssioppia, polynomeja, murtolausekkeita ja yhtälöitä. Opetusmenetelmänä on yksilöllisten tavoitteiden tukeminen, joka vaatii eriytyviä työtapoja ja jatkuvaa harjoittelua. ARVIOINTI: Hyväksytty / hylätty 1 kurssi. MUSIIKKI (MUB) bänditoiminnan alkeet Tavoitteena on opiskelu bändisoiton alkeita kaikilla bändisoittimilla pop- ja rock- kappaleita hyödyntäen. Painotus on yhdessä soittamisella. Kurssilla opetellaan yhteissoittoa, soiton yhteydessä esille tulevaa musiikin perusteoriaa sekä tietoa bänditoiminnassa tarvittavista laitteista ja tekniikasta. Soittamisen perusteet kerrataan ja taitoja syvennetään aktiivisen yhteismusisoinnin keinoin. Ryhmätyömenetelmä. ARVIOINTI: Hyväksytty / hylätty 21

22 KUVATAIDE (KUA) animaatio 1 kurssi Kurssilla harjoitellaan animaation tekoa valokuvauskameralla. Animaation kokoaminen tapahtuu tietokoneavusteisesti. Kurssin sisältö nivoutuu osaksi kuvataiteen mediakasvatuksen sisältöä. Valmistetaan ryhmätyönä lyhyt animaatioelokuva: tehdään (kuva)käsikirjoitus, valmistetaan hahmot ja kuvataan tarina stillkuvina sekä harjoitellaan editointia. Tekniikkana voivat olla vaha-, palatai valokuvista koostuva animaatio. Ohjelmana MovieMaker, animaatioon lisätään ääntä/musiikkia. Ryhmässä työskentely, ryhmätyötaidot. ARVOSTELU hyväksytty/hylätty 1 kurssi OPPILAANOHJAUS (MOP) miten opin oppimaan Kurssi tarjoaa apuvälineitä erilaisten uusien tietojen ja taitojen oppimiseen ja motivoi oppilasta löytämään omat vahvuutensa oppijana. Tutustuttaa ihmisen tiedonkäsittelyn osaalueisiin ja osoittaa näiden osa-alueiden merkitys oppimisessa. Kurssilla opiskellaan persoonallisuuteen ja tunne-elämään liittyviä seikkoja ja tätä kautta kannustetaan myönteiseen vuorovaikutukseen niin koulussa kuin koulun ulkopuolellakin. SISÄLLÖT ihmiset tiedonkäsittely: oppiminen, muistaminen, kieli ja ajattelu, älykkyys yksilönkehitys: elämänkaari, lapsuus, nuoruus, varhaisaikuisuus tunne-elämä ja motivaatio persoonallisuus ja persoonallisuushäiriöt yksilö sosiaalisessa yhteisössä 22

23 Opettajajohtoisten menetelmien lisäksi pari/ryhmätyöt, gallup-tutkimuksen tekeminen, audio-visuaaliset dokumentit, keskustelu, minä-kollaasin tekeminen ja ulkopuolinen vierailija. ARVIOINTI: Hyväksytty/hylätty KOTITALOUS (KOL) leivonta 2 kurssia Oppilaan innostuksen herättäminen leivontaa kohtaan. Oppilas ymmärtää leipomisen edullisuuden ja sen merkityksen viihtyisyyden ja mielihyvän tuojana. Kädentaitojen kehittyminen. Kerrataan leivonnaisten perustyypit ja tehdään niistä erilaisia muunnelmia: arkeen ja juhlaan, erityisruokavalioihin soveltuvat leivonnaiset, eri maiden tyypilliset leivonnaiset. Työmenetelminä käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. OPPIMATERIAALI Oppimateriaalina käytetään erilaisia leivonnan kirjoja ja lehtisiä, etsitään kokeiltavia ohjeita eri tietolähteistä. ARVIOINTI Numeroarviointi. - asennoituminen työhön ja sen arvostaminen - työn tulosten taso - yrittämisen halu - oman toiminnan arviointi 1 kurssi VERKKOLEHTI (VER) Kurssin tavoite on oppilaan kirjoittamistaitojen kehittäminen ja vahvistaminen. Tutustumme tietojen keräämiseen ja niiden työstämiseen valmiiksi teksteiksi. Harjoittelemme eri juttutyyppien kirjoittamista. Tutustumme myös kuvallisen viestinnän keinoihin ja opettelemme käyttämään niitä. 23

24 Kurssin pääsisältö on toimittaa koulun verkkolehteä. Pohjana on Koululehtikone -ohjelma. Haemme aiheet koulun elämään liittyvistä tilanteista, keräämme tiedot ja laadimme lehtijutut. Kurssi edellyttää itsenäistä työskentelyä. Tunteja ei välttämättä ole joka viikko, vaan työt tehdään, kun niitä tulee. Korostamme oppilaan omaa vastuuta lehden valmistumisessa. Arviointi: Hyväksytty/ Hylätty 2 kurssia Tavoitteet: LIIKUNTA (LPS) syventävä liikunta pojat - omaksua oppilas ymmärtämään säännöllisen liikunnan merkityksen - saada lisäoppia koulun normaalien liikuntatuntien lisäksi (2 h/vko) - kehittää oppilasta taidollisesti ja tiedollisesti - saada oppilas nauttimaan mukavasta liikkumisesta Sisältö: - lähtökohtana on, että toimitaan samojen viikkolajien mukaan, joita toteutetaan normaalien liikuntatuntien puitteissa - tutustutaan uusiin lajeihin mm. bodypump, spinning - annetaan oppilaille mahdollisuus vaikuttaa kurssin liikuntalajeihin Arviointi: Numeroarviointi 2 kurssia Tavoitteet: LIIKUNTA (LTS) syventävä liikunta tytöt - omaksua oppilas ymmärtämään säännöllisen liikunnan merkityksen - saada lisäoppia koulun normaalien liikuntatuntien lisäksi (2 h/vko) - kehittää oppilasta taidollisesti ja tiedollisesti - saada oppilas nauttimaan mukavasta liikkumisesta Sisältö: - lähtökohtana on, että toimitaan samojen viikkolajien mukaan, joita toteutetaan normaalien liikuntatuntien puitteissa - tutustutaan uusiin lajeihin mm. bodypump, spinning - annetaan oppilaille mahdollisuus vaikuttaa kurssin liikuntalajeihin 24

25 Arviointi: Numeroarviointi 1 kurssi Tavoitteet: LIIKUNTA (LTP) pallopelit tytöt - Vahvistaa oppilaan luovaa toimintaa ja yritteliäisyyttä joukkue-ja yksilötaitoja yhteen sovittaen. - Kehittää oppilaan liikunnallisuutta monipuolisemmaksi eri palloilulajien kautta. - Antaa oppilaalle liikunnallinen ja terveellinen virkistystuokio. Sisältö: Joukkuepelit, mailapelit ja tutustutaan harvinaisempiin joukkuepeleihin, kuten korfpallo ja lacross. Arviointi: Hyväksytty/ Hylätty 1 kurssi Tavoitteet: LIIKUNTA (LPP) pallopelit pojat - kehittää oppilaan tietoja ja taitoja eri pallopeleissä, tekniikkaa ja taktiikkaa - saada oppilas ymmärtämään joukkuepelissä yksilön taitojen sekä ryhmän toiminnan merkityksen - saada oppilas tuntemaan pallopeleissä onnistumisen elämyksiä - löytää oppilaalle vapaa-ajalle pallopeliharrastus Sisältö: - mahdollisimman monipuolisesti eri pallopelejä, esim pesäpallo, salibandy, lentopallo, sulkapallo, koripallo, jalkapallo, kaukalopallo jne - tehdään oppilaiden kanssa aina ns. kuukausisuunnitelma, jossa sovitaan seuraavat neljä lajia - pääpaino tunneilla on pelaamisessa, mutta kehitetään myös yksilötaitoja Arviointi: Hyväksytty / hylätty 25

26 1 kurssi LIIKUNTA (LTT) tanssiliikunta Tavoitteet: - Oppilas saa hauskaa ja mukaansatempaavaa tanssiliikuntaa itselleen. - Oppilas kehittää ilmaisutaitoansa tanssin avulla - Oppilas innostuu vapaa-ajallakin hakeutumaan terveellisten ja liikunnallisten harrastusten pariin. Sisältö: Monipuolinen tanssinmaailma käydään läpi opettajan, oppilaiden ja Kotkan alueen tanssimahdollisuuksia hyödyntäen. Arviointi: Hyväksytty/ Hylätty Tee valinnat ensin viimeisen sivun lomakkeelle. Muista oppilaan nimi, luokka ja huoltajan allekirjoitus. Muista merkitä lomakkeelle valitsemistasi ryhmistä kolme varavalintaa. Niitä ei tehdä netissä. Mene Opit- palveluun netissä. (www.kotka.opit.fi) Kirjaudu tunnuksillasi sisään. valitse: kyselyt - 8. luokalle valinnaisaineet - tee samat valinnat kuin lomakkeelle. - tarkista ja lähetä. Palauta lomake (leikkaa saksilla - älä revi) luokanvalvojalle tai rehtorille. 26

27 Palauta mennessä. Kiitos 27

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka LUOLAVUOREN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 8. luokka KOTITALOUS Taide-ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 2 vvh Tavoitteet 8. luokka Käytännön toimintataidot S

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 351 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2017 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Unajan koulun valinnaisaineet

Unajan koulun valinnaisaineet Unajan koulun valinnaisaineet Liikunta 5. luokalla Syvennetään liikkumisen perustaitoja: liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Opitaan yhteistyötaitoja, ryhmässä ja yksilönä toimimista. Liikkumisen

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 320 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouksien arjen hallintaa ja sen yhteyksiä

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Matematiikan syventävä kurssi Matematiikan syventävissä opinnoissa tutustutaan esimerkiksi salakirjoitusmenetelmiin, pulmatehtäviin ja matemaattisiin

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

VALINNAISAINEEN VALINTA

VALINNAISAINEEN VALINTA VALINNAISAINEEN VALINTA Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 2019. Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen. Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla

Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla Mikäli oppilas vaihtaa koulua, hän voi joutua vaihtamaan valinnaisaineitaan. Valinnaisaineiden nimet, tuntimäärät ja sisällöt päätetään

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

VALINNAISKURSSIT 5.LK

VALINNAISKURSSIT 5.LK VALINNAISKURSSIT 5.LK Kursseja on tarjolla yhteensä kahdeksan. Design -kursseja kolme. Äly ja väläys -kursseja kolme. Ilmaisu -kursseja kaksi. Jokainen oppilas valitsee lukuvuodelle kaksi kurssia, joita

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk).

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk). VALINNAISAINEISTA Seitsemännen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jäävät pois kuvataide, käsityö ja kotitalous. Kahdeksannen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jää pois musiikki. Edellä olevista

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot