OPETUSSUUNNITELMA VALINNAISET AINEET 8. luokalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA VALINNAISET AINEET 8. luokalle 2013-2014"

Transkriptio

1 KARHULAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA VALINNAISET AINEET 8. luokalle Hyväksytty opettajainkokouksessa

2 2

3 VALINNAISET AINEET Seuraavat valinnaisaineet ovat kahden vuoden valintoja (sitovia) ts. oppilas opiskelee 8. ja 9. luokalla. Myös 9. luokalla on kaksi kurssia. tunnus BIOLOGIA - puutarha-, maa- ja metsätalous 2 kurssia 8. luokalla BIM 5 KOTITALOUS - kotitalous, syventävä 2 kurssia 8. luokalla KO 6 KUVATAIDE - syventävä 2 kurssia 8. luokalla KU 7 KÄSITYÖ, TEKNINEN - syventävä 2 kurssia 8. luokalla TN 8 sivu KÄSITYÖ, TEKSTIILI - syventävä 2 kurssia 8. luokalla TS 9 MUSIIKKI - syventävä musiikki 2 kurssia 8. luokalla MU 10 TIETOTEKNIIKKA 2 kurssia 8. luokalla AT 11 RANSKAN KIELI B2 2 kurssia 8. luokalla RAB 12 SAKSAN KIELI B2 2 kurssia 8. luokalla SAB 13 VENÄJÄN KIELI B2 2 kurssia 8. luokalla VEB 14 Oppilaalla voi olla jo alakoulussa valittu valinnainen venäjä VEA, joka jatkuu yläkoulun loppuun asti VENÄJÄN KIELI A kurssia 7., 8. ja 9. luokka VEA 15 MUSIIKKIPAINOTTEINEN kurssia 7., 8. ja 9. luokka MUS 16 3

4 Seuraavista valinnaisista aineista oppilas täydentää opintojaan siten, että hänellä on 8. luokalla yhteensä 7 kurssia valintoja. Nämä eivät jatku 9. luokalla. BIOLOGIA - elinympäristöt 1 kurssi 8. luokka BIE 18 MAANTIETO - Aasia 1 kurssi 8. luokka GEA 19 ENGLANTI - Break the Wall of Silence 1 kurssi 8. luokka ENS 19 - tukienglanti 1 kurssi 8. luokka ENT 20 RUOTSI - Språk, mat och kultur i Norden 1 kurssi 8. luokka RUL 20 MATEMATIIKKA - tukimatematiikka 1 kurssi 8. luokka MAT 21 MUSIIKKI -bänditoiminnan alkeet 1 kurssi 8. luokka MUB 21 KUVATAIDE - animaatio 1 kurssi 8. luokka KUA 22 OPPILAANOHJAUS - miten opin oppimaan 1 kurssi 8. luokka MOP 22 KOTITALOUS - leivonta 2 kurssia 8. luokka KOL 23 ÄIDINKIELI 1 kurssi 8. luokka VER 23 - verkkolehti LIIKUNTA - liikunta, syventävä pojat 2 kurssia 8. luokka LPS 24 - liikunta, syventävä tytöt 2 kurssia 8. luokka LTS 24 - pallopelit tytöt 1 kurssi 8. luokka LTP 25 - pallopelit pojat 1 kurssi 8. luokka LPP 25 - tanssiliikunta 1 kurssi 8. luokka LTT 26 4

5 BIOLOGIA (BIM) puutarha-, maa- ja metsätalous 8. ja 9. luokka / kurssia Opiskelun tavoitteena on: - herättää kiinnostusta ja arvostusta puutarhanhoitoa, maa- ja metsätaloutta kohtaan - kiinnittää huomiota näiden peruselinkeinojen kansantaloudelliseen merkitykseen - oppia ymmärtämään peruselinkeinojemme vaikutus ihmisen terveelliseen ja viihtyisään elinympäristöön - rohkaista perustiedoin niitä oppilaita, jotka aikovat hakeutua alan ammattikoulutukseen - tarjota elämyksiä ja kehittää kykyä havaita, tutkia ja harkita - oppia käsittelemään hankkimaansa tietoa LUOKKATASO 8 Kurssit 1-2: Tutustutaan maa- ja metsätalouden sekä puutarhanhoidon perustietoihin ja -taitoihin jaksottaen aihepiirit vuodenaikojen mukaan. LUOKKATASO 9 Perusopinnoissa painotetaan oman alueen erityispiirteitä ja mahdollisuuksia, yritystoimintaa ja tuotteiden jatkojalostusta. Opetus perustuu oppilaskeskeisiin ja käytännönläheisiin työtapoihin. Työskentelytapoihin kuuluvat tutustumiskäynnit, haastattelut, ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö, esitelmät ja ryhmätyöt. Kurssiin sisältyy viikon mittainen leirikoulu, jonka aikana osallistutaan käytännön harjoitteluun puutarhassa, metsässä ja maatiloilla. OPPIMATERIAALI Oppimateriaalina ovat oppikirja, opiskeluvihko, tietokoneavusteinen oppimateriaali, erityisoppaat, aikakausjulkaisut, käsikirjasto, esitteet, videot sekä käytännön harjoittelussa tarvittava materiaali. ARVIOINTI Numeroarviointi. 5

6 KOTITALOUS (KO) syventävä 8. ja 9. luokka/ kurssia Oppilas oppii - selviämään ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoidosta sujuvammin - pohtimaan arjen hallinnan kannalta tarpeitaan ja voimavarojaa sekä niiden pohjalta suunnittelemaan toimintaansa ja tekemään valintoja erialisissa tilanteissa - tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia - ymmärtää kotitaloustyön arvon ja merkityksen perheelle ja yhteiskunnalle LUOKKATASO 8 Kerrataan perusruoan valmistusmenetelmät ja leivonnaistyypit ja tehdään näistä erilaisia muunnelmia. Suunnitellaan ravitsemussuositukset ja suomalainen ruokakulttuuri huomioiden erilaisiin ruokailutilanteisiin soveltuvia aterioita. Tutustutaan arjen hallintaa helpottavien tuotteiden ja palvelujen hankintaan, käyttöön. laatuun ja hintaan. LUOKKATASO 9 Syvennetään ruoanvalmistus-, leivonta- ja ateriasuunnittelutaitoja. Perehdytään kansainväliseen ruokakulttuuriin ja tehdään eri maille tyypillisiä ruokia ja leivonnaisia. Tutustutaan yleisimpiin erityisruokavalioihin ja niihin soveltuviin ruoka-aineisiin ja ruokiin. Tarkastellaan nuorten rahankäyttöä ja sen suunnittelua ja mietitään nuoren talouden perushankintoja. Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. OPPIMATERIAALI Kotitalouden oppikirjat, keittokirjat. lehdet ja muu materiaali. ARVIOINTI: Numeroarviointi. 6

7 KUVATAIDE (KU) syventävä 8. ja 9. luokka/ kurssia Oppilas oppii tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä sekä oppii käyttämään näitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan. Tärkeänä tavoitteena on myös loppuelämän kestävään harrastukseen innostaminen. Syvennetään kuvataiteen ja kuvaviestinnän osaamisen perusalueita: piirtäminen, grafiikka, maalaaminen, muotoilu ja rakentaminen. Omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin. Tutustutaan kuvallisten tehtävien kautta taiteen historiaan. Yksilö- ja ryhmätyömenetelmät, näyttelykäynnit. Oppiaineelle on ominaista teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn. ARVIOINTI Kurssi arvioidaan numeroin. Oppilas ja opettaja tekevät myös jatkuvaa vuorovaikutteista yhteistyötä. 7

8 KÄSITYÖ, TEKNINEN (TN) syventävä 8. ja 9. luokka/ kurssia Kahdeksannen luokan tavoitteet perustuvat 7. luokalla asetettujen tavoitteiden syventämiseen. Oppilaita ohjataan itsenäistyvään tuottamistoiminnan luomiseen, jolloin opettaja toimii tuottamistoiminnan ehtojen määrittelyn ohjaajana.. LUOKKATASO 8 1. KURSSI Oppilas hahmottelee itse opettajan ohjauksessa metallityövälinein ja konein tuotteen tai tuotteita omiin tarpeisiinsa. Opettaja ohjaa materiaalien valintaa ja ajankäyttöä sekä opastaa työturvallista koneiden käyttöä. Metallin lämpökäsittely (taonta) kaikille ohjattuna. 2. KURSSI Oppilas hahmottelee itse opettajan ohjauksessa puuntyöstökoneellisesti valmistettavia tuotteita tai tuotteen omiin tarpeisiinsa. Opettaja ohjaa puumateriaali- ja liitostapavalintaa ja ajankäyttöä sekä opastaa työturvallista koneiden käyttöä. Kivityöstön perusteet kaikille ohjattuna. ARVIOINTI LUOKKATASO 9 1. KURSSI Oppilas ideoi luonnostelee ja tekee tekniset piirustukset sekä valmistussuunnitelman metallitekniikan (pronssivalu) välinein. Suunnittelukohteen oppilas valitsee itse osaamisen ja harrastuneisuuden mukaan. 2. KURSSI Harjoitellaan lujuusopin lainalaisuuksia pienmuotoisissa rakennustöissä sekä tutustutaan pienmoottoreihin (2 ja 4 tahtimoottorit). Arviointia suorittavat sekä oppilas, että opettaja kurssin lopussa käytävässä loppukeskustelussa, jossa on koko ryhmä mukana. Opettaja tekee numeroarvioinnin. 8

9 KÄSITYÖ, TEKSTIILI (TS) syventävä 8. ja 9. luokka/ kurssia Käsitöissä duunataan, tuunataan, stailataan ja suunnitellaan omia juttuja yksin tai yhdessä. Käsityö on yksi itseilmaisun muodoista ja käsillä tekeminen on luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja kehittävää. - oppia uutta ja kerrata vanhaa - säilyttää keksimisen ja tekemisen ilo - kasvaa itsenäiseksi ja kriittiseksi taitajaksi - tuntea, ymmärtää ja tiedostaa monipuolisemmin ja syvemmin meitä kaikkia ympäröivää tekstiilikulttuuria Lukuvuoden kuluessa oppilas suunnittelee ne käsityötekniikat ja työt, joihin hän lukuvuoden aikana syventyy. Valinnan perustana on tavoite tutustua käsityön eri osaalueisiin mahdollisimman monipuolisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan kiinnostus, tavoitteet ja taidot. Valmistetaan tuotteita sekä valmismallien pohjalta että itse suunnitellen. Annetut aihepiirit ja niihin liittyvät tehtävät pyrkivät herättämään kysymyksiä ja innostamaan oppilasta etsimään niihin vastauksia. Raportoidaan ja dokumentoidaan omaa työskentelyä. Käsityötekniikat: - ompelu - neulonta tai virkkaus - kangaspuilla kutominen ( kehyskudonta ) - kirjontatekniikat - erikoistekniikat - muuta??? ARVIOINTI Opetus ja oppimistehtävät on pyritty laatimaan oppilaan näkökulmasta painottaen pohdintaa, tiedonhankintaa, hahmottamista ja analysoivaa otetta ja ne orientoituvat itseilmaisua painottavaan käsityöhön. Koska oppilaat ovat opiskelleet tekstiilitöitä osa jo aikaisemmin, opetusmenetelmät valitaan tilanteen mukaan tarkoituksenmukaisiksi ja monipuolisiksi. Arviointi tapahtuu kuten 7. luokalla on totuttu eli oppilas arvioi itse itseään ja saa opettajalta numeron sekä palautteen työstään ja osaamisestaan. 9

10 MUSIIKKI (MU) syventävä 8. ja 9. luokka/ kurssia Musiikillisen ilmaisun perustaitojen ja tietojen kehittäminen. Laulaen, kuunnellen ja soittaen sekä esitelmien avulla tutustutaan eri musiikkityyleihin ja lajeihin halki maailman ja vuosisatojen. Oma musisointi, kuuntelu ja ryhmätyöt. OPETUSMATERIAALI Koululla käytössä olevat oppikirjat sekä lisämateriaalia esitelmiin lähikirjastosta ja internetistä. ARVIOINTI: Numeroarviointi, joka perustuu tuntiaktiivisuuteen, harrastuneisuuteen sekä taitojen ja tietojen kartuttamiseen. 10

11 TIETOTEKNIIKKA (AT) 8. ja 9. luokka/ kurssia LUOKKATASO 8 Luodaan oppilaalle yleiskuvaus tietotekniikasta, sen merkityksestä nyky-yhteiskunnassa ja opetetaan tietokoneen käyttö ja perusteet LUOKKATASO 9 Luodaan oppilaalle yleiskuva tiedonhallinnasta, pyritään loogisen ajattelun kehittämiseen ja suurempien kokonaisuuksien hallintaan. LUOKKATASO 8 1. KURSSI: Tietokonelaitteisto ja sen käyttö Kurssin alussa opiskellaan 10-sormijärjestelmä opetusohjelman avulla. Tutustaan mikrotietokoneeseen, sen oheislaitteisiin ja valmisohjeiden avulla käytännön läheisiin sovelluksiin. Pyritään antamaan valmiudet tietokoneen käyttöön eri oppiaineiden tunneilla 2. KURSSI: Tietokone sanallisen ja kuvallisen ilmaisun välineenä Tutustaan tekstinkäsittelyyn ja julkaisun valmistamiseen LUOKKATASO 9 3. KURSSI: Tietokone tiedonhallinnan välineenä - taulukkolaskentaa: laaditaan omia laskutaulukoita ja niistä erilaisia diagrammeja - Internet: selainten peruskäyttö, multimediaosien käyttö, hakukoneet, tiedon muotoilu 4. KURSSI: Tietoyhteiskunta - Internet: www-sivut, Internet lähdeteoksena, tekijänoikeus, projektityö Kiireetön työskentely mikrotietokoneella. ARVIOINTI - numeroarviointi. - arviointi suoritetaan pääosin tuntityöskentelyä havainnoimalla. - arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan edistymiseen - arvioinnissa vältetään yliarvioimasta oppilaan saavutuksia tietyllä kapealla tietotekniikan osa-alueella 11

12 RANSKAN KIELI (RAB) 8. ja 9. luokka/ kurssia LUOKKATASO 8 Kahdeksannen luokan kurssien tavoitteena on saada oppilas innostumaan ranskan kielestä ja tutustuttaa hänet ranskalaiseen elämänmuotoon niin, että hän pystyy toimimaan ja keskeisimmissä jokapäiväisen elämän viestintätilanteissa. LUOKKATASO 9 Yhdeksännen luokan tavoitteena on tutustua lisää ranskalaiseen elämänmenoon. Tavoitteena on, että oppilaan kulttuurintuntemus laajenee ja että hän kykenee toimimaan ja ymmärtämään arkisia, yksinkertaisia niin suullisia kuin kirjallisiakin kommunikaatiotilanteita. Kaikilla kursseilla painotetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä. Kirjallisessa viestinnässä painottuu lyhyiden jokapäiväiseen elämään liittyvien viestien tuottaminen. LUOKKATASO 8 Kurssi 1: Tutustutaan ranskalaiseen viestintäympäristöön. Opetellaan jokapäiväisiä viestintätilanteita esimerkiksi itsensä esitteleminen, ruoan tilaaminen, julkisilla kulkuneuvoilla kulkeminen, voinnin ilmaisu, kellonajat Kurssi 2: Opitaan kertomaan itsestä sekä omista mieltymyksistä: henkilötietojen antaminen, harrastuksista kertominen. Opitaan viikonpäivät ja kuukaudet. Opitaan kertomaan omista ajatuksista ja keskustelemaan ystävien kanssa. LUOKKATASO 9 Kurssi 3: Kurssilla tutustutaan Pariisiin, ollaan ostoksilla ja opitaan toimimaan matkailuun liittyvissä viestintätilanteissa. Opiskellaan ihmisten ja asioiden kuvailua. Kurssi 4: Kurssilla opiskellaan ravintolassa asioimista, tutustutaan ranskalaiseen ja ranskankieliseen taiteeseen (musiikkiin, kuvataiteisiin, kirjallisuuteen mm. sarjakuviin). Opitaan kertomaan omista suunnitelmista ja ihastuksista sekä syvennetään edellisillä kursseilla opittuja asioita, esimerkiksi mielipiteen kertomista. Opetusmenetelminä käytetään monipuolisia, valtaosaltaan opiskelijakeskeisiä työtapoja, joissa pari- ja ryhmätyöskentely korostuvat. ARVIOINTI: Numeroarviointi. Arvosanassa otetaan huomioon kokonaisuudessaan kurssilla työskentely, mm. tuntikokeet sekä opettajalle palautetut työt. Suullista kielitaitoa mitataan lisäksi omalla suullisella kokeella. Päättötodistukseen, huoltajan niin halutessa, hyväksytty- merkintä ilman numeroarviointia. 12

13 SAKSAN KIELI (SAB) 8. ja 9. luokka/ kurssia LUOKKATASO 8 Kurssin tavoitteena on antaa hyvä pohja käyttökelpoiselle saksan kielen taidolle sekä luoda myönteinen suhtautuminen saksan kielen opiskelua kohtaan. Oppilaille halutaan tarjota sekä hyvä kielellinen että kulttuurillinen valmius selviytyä arkipäivän tilanteista heidän liikkuessaan saksankielisissä maissa. Kurssilla tutustutaan saksan kieltä puhuvien kansojen elämänoloihin, tapoihin ja kulttuuriin. Pääpaino on ilmaisurohkeuden ja suullisen kielitaidon kehittämisessä. LUOKKATASO 9 Kurssin tarkoituksena on laajentaa ja vahvistaa saksan kielen perustaitoja sekä kasvattaa innostusta saksan kielen opiskeluun. Ilmaisurohkeuden ja suullisen kielitaidon kehittämisen lisäksi painotetaan sanavaraston kartuttamisen merkitystä kuullunymmärtämisen tärkeyttä unohtamatta. LUOKKATASO 8 KURSSI 1: Ensimmäisessä kurssissa opitaan tervehtimään ja esittäytymään, kiittämään, pyytämään anteeksi ja tekemään ostoksia. Lisäksi opitaan kertomaan omasta perheestä, koulusta sekä myös ruokailemiseen liittyviä fraaseja. KURSSI 2: Toisessa kurssissa harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista, itsestä ja harrastuksista kertomista, asioimista erilaisissa paikoissa sekä kellonaikoja. LUOKKATASO 9 KURSSI 3: Tutustutaan tarkemmin Itävaltaan ja Sveitsiin Saksan liittotasavallan lisäksi. Kolmannessa kurssissa opitaan kertomaan vapaa-ajasta ja lomasta, omasta kotimaasta. Lisäksi opetellaan kuvailemaan säätä, tiedustelemaan vointia sekä kysymään ja neuvomaan teitä. KURSSI 4: Neljännessä kurssissa harjoitellaan virallisen viestin lähettämistä, omasta kotipaikasta kertomista, ravintolassa asioimista ja puhelinkäyttäytymistä. Opetusmenetelminä käytetään vaihtelevia, ajanmukaisia ja tilanteeseen sopivia työtapoja. Tavoitteena on mahdollisimman suuri oppilaskeskeisyys, joten tavallisimpia menetelmiä ovat pari- ja ryhmätyöt. Oppilaita totutetaan työskentelemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta opiskelustaan. Menetelmien valinnassa painotetaan puheviestintää ja kuullunymmärtämistä. ARVIOINTI Numeroarviointi, joka perustuu jatkuvaan näyttöön eli tuntiosallistumiseen ja kokeisiin. Oppilas suorittaa myös itse oman työskentelynsä arviointia. Päättötodistukseen, huoltajan niin halutessa, hyväksytty- merkintä ilman numeroarviointia 13

14 VENÄJÄN KIELI (VEB) 8. ja 9. luokka/ kurssia LUOKKATASO 8 Saada oppilaat innostumaan venäjän kielestä ja saada oppilas omaksumaan venäjänkielen alkeet. Lisäksi tavoitteena on hiukan tutustuttaa oppilasta venäläisiin tapoihin.. LUOKKATASO 9 Saada oppilas innostumaan venäjän opinnoista niin, että hän jatkaisi kielen opintoja myöhemminkin, sekä kerrata ja vahvistaa venäjän kielen perusviestintätaitoja. LUOKKATASO 8 KURSSI 1: Perheeni ja Venäjän matka - opetellaan kyrillinen aakkoset - henkilötiedosta, ammateista ja matkailusta keskusteleminen KURSSI 2: Vapaa-aika ja kaupassa asioiminen - harrastuksista kertominen, kirjeen kirjoittaminen, kauppa- ja kahvitilanteet LUOKKATASO 9 KURSSI 3: Työtä ja vapaa-aikaa - työstä, vapaa-ajasta, TV-ohjelmista kertominen - yleisillä liikennevälineillä liikkuminen - vaate- ja kukkakaupoissa asioiminen KURSSI 4: Musiikkia, seurustelua ja palveluelämän tilanteita - musiikkikaupassa asioiminen - lääkärissä käynti - eri asumismuodoista kertominen - vapaata seurustelua Opetusmenetelminä käytetään, monipuolisia ja mahdollisimman usein oppilaskeskeisiä työtapoja kuten pari- ja ryhmätyötä sekä itsenäistä työskentelyä. ARVIOINTI Numeroarviointi. Päättötodistukseen, huoltajan niin halutessa, hyväksytty- merkintä ilman numeroarviointia 14

15 VENÄJÄ (VEA) A-KIELI (alakoulussa valittu) 7., 8. ja 9. luokka/ kurssia Lisää oppilaan innostusta venäjän kielen opintoihin ja vahvistaa aiemmin opittuja tietoja ja taitoja, kartuttaa sanavarastoa ja syventää kielen rakenteiden hallintaa siten, että oppilas selviytyy tavallisimmista arkipäivän puhetilanteista ja pystyy kirjallisesti ymmärtämään ja tuottamaan helpohkoa tekstiä. LUOKKATASO 7 1. KURSSI Kertausjakso, jossa käydään läpi perusasioiden kertomista itsestä. Tämän jälkeen perhe, asuminen, asiointi kaupassa ja kahvilassa sekä kielitaidosta kertominen. Kieliopin keskeisiä rakenteita. 2.KURSSI Puhelinkeskustelu, vapaa-aika, tulevaisuuden suunnittelu. Kieliopin keskeisiä rakenteita. LUOKKATASO 8 3.KURSSI Tien kysyminen, ostokset, onnittelut. Kieliopin keskeisiä rakenteita. 4. KURSSI Kutsun esittäminen, kieltäytyminen ja suostuminen. Kieliopin keskeisten rakenteiden kertausta sekä taitojen kartuttamista ja syventämistä. LUOKKATASO 9 5. KURSSI Mielipiteen kysyminen ja eriävän mielipiteen ilmaiseminen, ruokapöytäkeskustelu. Kieliopin rakenteiden hallinnan syventämistä. 6. KURSSI Valikoiden kiinnostuksen mukaan neljä aihetta: ympäristön suojelu, mielipidekirjoitus, henkilökohtaisia ongelmia, omasta perheestä kertominen, tyttöjen ongelmia, katoamisilmoitus, nuoren suhde vanhempiinsa, keskustelu kännykästä. Kieliopin rakenteiden hallinnan syventämistä. Kieliopin keskeisten rakenteiden testaus. LUOKKATASO 7-9 Opetusmenetelminä käytetään monipuolisia ja mahdollisimman usein oppilaskeskeisiä työtapoja, kuten pari- ja ryhmätyötä sekä itsenäistä työskentelyä. Sanaston ja uusien rakenteiden sekä maantuntemuksen kartuttamiseen käytetään mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon tietokoneavusteisia oppimateriaaleja. Tekstin ymmärtämistä ja ääntämistä harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan kielistudiossa. ARVIOINTI Numeroarviointi, joka perustuu jatkuvaan näyttöön eli tuntiosaamiseen, - aktiivisuuteen ja kokeisiin. Päättötodistukseen, huoltajan halutessa, hyväksytty- merkintä ilman numeroarviointia 15

16 MUSIIKKIPAINOITTEINEN (MUS ) (alakoulussa valittu) 7., 8. ja 9. luokka/ kurssia Kehittää oppilaan valmiuksia toimia yhteisön vastuullisena jäsenenä erilaisissa musiikillisissa ympäristöissä. Ylläpitää ja kehittää nuorten kuorolauluharrastusta ja konserttitoimintaa koulun sisällä ja ulkopuolella. Vahvistaa oppilaan laulullisia valmiuksia ja itseluottamusta. Kehittää ja ylläpitää oppilaan rytmisiä ja musiikillisia valmiuksia. Rohkaista oppilaita mahdollisiin musiikin jatko-opintoihin. Oman konserttitoiminnan aloittaminen. Etsiä yhteistyömuotoja Karhulan lukion kanssa. Etsiä koulun musiikinopetusta, kuorotoimintaa ja soitinhankintoja tukevia sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita. LUOKKATASO 7-17 kappaletta sisältävän kolmiäänisen kuoro-ohjelmiston harjoittelu (oma kevätkonsertti) - Bel Canto -laulutekniikan alkeet - Kodaly-metodin perusteet - kitaransoiton perusteet - notaation perusteet - percussion-soittimet: cha-cha ja Brasilian samba - tavalliset lyöntikaavat - bändisoiton alkeet (kitara, basso, rummut, koskettimet), blues / rock LUOKKATASO 8-17 kappaletta sisältävän kolmiäänisen kuoro-ohjelmiston harjoittelu (joulu- ja kevätkonsertit) - Bel Canto -laulutekniikan alkeet - Kodaly-metodin perusteet - kitaransoiton taitojen syventäminen - käytännön notaatiotaitojen hallinta (tietotekniikkaan tutustuminen) - taidemusiikin historia: barokin, Wieniläis-klassismin ja romantiikan ajan merkittävämmät säveltäjät ja heidän tuotantonsa - percussion-soittimet: cha-cha, Brasilian samba ja Caribbean samba: helppoja rytmiimprovisaatio- ja kulkueharjoituksia - lyöntikaavojen johtamisharjoituksia - bändisoitto: tavallisimmat tanssirytmit: humppa, valssi ja tango 16

17 LUOKKATASO 9-17 kappaletta sisältävän kolmiäänisen kuoro-ohjelmiston harjoittelu (oma kevätkonsertti) - Bel Canto -laulutekniikan syventäminen - Kodaly-metodin käyttö tonaalisessa ja atonaalisessa musiikissa - kitaransoiton säestyksellisten valmiuksien kehittäminen ARVIOINTI - notaatio: omien sävellysten tuottaminen - percussion-soittimet: afrikkalaiset rytmit ja improvisaatio (rytmi, laulu ja tanssi), päävastuu konserttien percussioista - lyöntikaavat: vaativia johtoharjoituksia - bändi ja orkesterisoitto: päävastuu konserttien säestyksistä - yhteisen lähtölaulun itsenäinen valitseminen ja harjoittaminen - retki oopperaan / orkesterikonserttiin / musikaaliin Numeroarviointi. - kuoro-ohjelmistot: Stemmalaulukokeet ennen konsertteja lukukausien lopulla. - kitaransoitosta vuosittain soittokoe. - notaatiokokeita 7 ja 8 luokalla. - taidemusiikin historia: monivalintakokeet. - percussion-soittimet, vuosittainen soittokoe. - bändisoitto: soittokokeita. - laulutekniikka ja lyöntikaavat: kirjallisia kokeita. Konserttien säestystehtävät vaikuttavat osittain oppilaan kokonaisarviointiin. Tuntiaktiivisuus ja korkea motivaatio uuden oppimiseen vaikuttavat osaltaan lopullisen arvosanan muotoutumiseen. 17

18 1 kurssi AVOITTEET BIOLOGIA (BIE) erilaiset elinympäristöt Opiskelun tavoitteena on: - Tutustua maapalloon monimuotoisuuden näkökulmasta - Herättää arvostusta ja kiinnostusta luonnon ja ympäristöjen monimuotoisuutta kohtaan - Tarjota mahdollisuuksia tutustua eläimiin myös Suomen rajojen ulkopuolella - Tutustua myös Aasiaan, Afrikkaan ja Australiaan, jotka pakollisilla kursseilla jäävät vähemmälle huomiolle Kurssilla tutustutaan maapallon monimuotoisiin elinympäristöihin ja niiden mielenkiintoisiin eliöihin. Kurssin aikana tarkastellaan muun muassa jäätiköiden, aavikoiden, valtamerien, sademetsien ja savannien elämää. Matkaamme maapallon navoilta päiväntasaajalle, ja tutustumme samalla myös Aasiaan ja Afrikkaan ja Australiaan. MENETELMÄT Oppilaat pääsevät vaikuttamaan kurssin sisältöihin omien mielenkiintojensa kautta. Kurssilla oppilaiden oma tekeminen, tutkiminen ja oivaltaminen ovat keskeisiä opiskelumenetelmiä. Kurssiin sisältyy mahdollisuuksien mukaan myös vierailuluentoja sekä opintoretkiä. OPPIMATERIAALI Oppimateriaalina ovat dokumentit, tietokirjallisuus, Internetin tietolähteet sekä aikakauslehdet. ARVIOINTI Hyväksytty/ Hylätty 1 kurssi MAANTIETO (GEA) idän eksotiikkaa - Aasian kulttuurit KURSSIN Opiskelun tavoitteena on: - Perehtyä Aasian maantieteelliseen nimistöön ja karttakuvaan - Tutustua laajasti Aasian erilaisiin kulttuureihin - Herättää kiinnostusta erilaisia kulttuureja kohtaan - Tarjota elämyksiä tuomalla Aasian kulttuureja luokkaan monipuolisin keinoin (ruokakulttuuri, tapakulttuuri) 18

19 Kurssin aikana tutustutaan kattavasti Aasian erilaisiin kulttuureihin painottaen Kiinan, Japanin ja Intian kulttuureita. Kurssilla myös Aasian karttakuva ja maantieteellinen nimistö tulevat tutuiksi. Erityisesti perehdytään eri maiden ruoka- ja tapakulttuureihin sekä elämäntyyleihin. MENETELMÄT OPPIMATERIAALIT Kurssi pyrkii tarjoamaan oppilaalle kokemuksia ja elämyksiä eri kulttuureista. Opettajajohtoisen opetuksen ohella oppilaat pääsevät itse tutustumaan kulttuureihin erilaisten oppilastöiden ja laajempien projektien parissa. Esimerkiksi ruokakulttuureihin tutustutaan itse ruokaa tehden ja maistellen kyseisen kulttuurin tapoja kunnioittaen. Oppimateriaalina ovat dokumentit, tietokirjallisuus, Internetin tietolähteet sekä aikakauslehdet. ARVIOINTI Hyväksytty/ Hylätty 1 kurssi ENGLANTI (ENS) Break the Wall of Silence Kurssi on suunnattu englannin kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille oppilaille. Kurssin tavoitteena on vahvistaa oppilaan suullista englannin kielen taitoa ja rohkaista käyttämään kieltä. Suullinen kurssi. Työtavat ovat vaihtelevia suullisia tehtäviä: tarinoita, arvosteluja, pelejä, haastatteluja, jne. yksin tai parin kanssa. ARVIOINTI Hyväksytty / hylätty 19

20 1 kurssi ENGLANTI (ENT) tukienglanti Kerrataan ja vahvistetaan jo opittua. Tavoitteena on oppilaan perusviestintätaidoissa olevien puutteiden korjaaminen, viestintätaidon kehittäminen ja ilmaisurohkeuden kasvattaminen. Runsaan ja monipuolisen harjoittelun avulla parannetaan kieliaineksen hakemista muistista ja taitojen automatisoitumista. Nuoria kiinnostavat aihepiirit, esim. harrastukset, musiikki, kohdekielelle ominainen kulttuuri, luonto ja matkailu. Oppilaat voivat itse osallistua materiaalin valintaan. Opetusmenetelminä käytetään ajanmukaisia, monipuolisia ja tilanteeseen sopivia työtapoja. Tavoitteena on mahdollisimman suuri oppilaskeskeisyys; opettajan asemaa ohjaajana ja työn tarkistajana kuitenkaan unohtamatta. Korostetaan oppilaan omaa vastuuta omasta edistymisestään. ARVIOINTI Hyväksytty / hylätty 1 kurssi RUOTSI (RUL) Språk, mat och kultur i Norden Kurssin tavoitteena on laajentaa oppilaan sanastoa ja rakenteita sekä soveltaa opittuja asioita käytäntöön. Kieltä opitaan käyttämään rohkeammin ja sujuvammin eri viestintätilanteissa, luovan toiminnan ja tiedon hankinnan välineenä. Aihepiireinä ovat kielet, ruokakulttuuri Pohjoismaissa ja muu kulttuuri nuorten keskuudessa.. Oppilaat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan työtapojen valintaan. Harjoitetaan suullisen ja kirjallisen viestin ymmärtämistä ja tuottamista pari- ja ryhmätyönä sekä itsenäisesti työskennellen. Tavoitteena on mahdollisimman suuri oppilaskeskeisyys, jossa painotetaan oppilaan omaa aktiivisuutta ja vastuun ottamista omasta työstä. ARVIOINTI Hyväksytty / hylätty 20

21 MATEMATIIKKA (MAT) tukimatematiikka 1 kurssi Tavoitteena on matematiikan eri osa-alueiden tukeminen nykyisissä ja tulevissa matematiikan opinnoissa. Kerrataan ja harjoitellaan jo aikaisemmin opittua ja ennakoidaan tulevia kurssiin kuuluvia asioita. Kurssilla varmennetaan mm. prosenttilaskua, geometriaa, potenssioppia, polynomeja, murtolausekkeita ja yhtälöitä. Opetusmenetelmänä on yksilöllisten tavoitteiden tukeminen, joka vaatii eriytyviä työtapoja ja jatkuvaa harjoittelua. ARVIOINTI: Hyväksytty / hylätty 1 kurssi. MUSIIKKI (MUB) bänditoiminnan alkeet Tavoitteena on opiskelu bändisoiton alkeita kaikilla bändisoittimilla pop- ja rock- kappaleita hyödyntäen. Painotus on yhdessä soittamisella. Kurssilla opetellaan yhteissoittoa, soiton yhteydessä esille tulevaa musiikin perusteoriaa sekä tietoa bänditoiminnassa tarvittavista laitteista ja tekniikasta. Soittamisen perusteet kerrataan ja taitoja syvennetään aktiivisen yhteismusisoinnin keinoin. Ryhmätyömenetelmä. ARVIOINTI: Hyväksytty / hylätty 21

22 KUVATAIDE (KUA) animaatio 1 kurssi Kurssilla harjoitellaan animaation tekoa valokuvauskameralla. Animaation kokoaminen tapahtuu tietokoneavusteisesti. Kurssin sisältö nivoutuu osaksi kuvataiteen mediakasvatuksen sisältöä. Valmistetaan ryhmätyönä lyhyt animaatioelokuva: tehdään (kuva)käsikirjoitus, valmistetaan hahmot ja kuvataan tarina stillkuvina sekä harjoitellaan editointia. Tekniikkana voivat olla vaha-, palatai valokuvista koostuva animaatio. Ohjelmana MovieMaker, animaatioon lisätään ääntä/musiikkia. Ryhmässä työskentely, ryhmätyötaidot. ARVOSTELU hyväksytty/hylätty 1 kurssi OPPILAANOHJAUS (MOP) miten opin oppimaan Kurssi tarjoaa apuvälineitä erilaisten uusien tietojen ja taitojen oppimiseen ja motivoi oppilasta löytämään omat vahvuutensa oppijana. Tutustuttaa ihmisen tiedonkäsittelyn osaalueisiin ja osoittaa näiden osa-alueiden merkitys oppimisessa. Kurssilla opiskellaan persoonallisuuteen ja tunne-elämään liittyviä seikkoja ja tätä kautta kannustetaan myönteiseen vuorovaikutukseen niin koulussa kuin koulun ulkopuolellakin. SISÄLLÖT ihmiset tiedonkäsittely: oppiminen, muistaminen, kieli ja ajattelu, älykkyys yksilönkehitys: elämänkaari, lapsuus, nuoruus, varhaisaikuisuus tunne-elämä ja motivaatio persoonallisuus ja persoonallisuushäiriöt yksilö sosiaalisessa yhteisössä 22

23 Opettajajohtoisten menetelmien lisäksi pari/ryhmätyöt, gallup-tutkimuksen tekeminen, audio-visuaaliset dokumentit, keskustelu, minä-kollaasin tekeminen ja ulkopuolinen vierailija. ARVIOINTI: Hyväksytty/hylätty KOTITALOUS (KOL) leivonta 2 kurssia Oppilaan innostuksen herättäminen leivontaa kohtaan. Oppilas ymmärtää leipomisen edullisuuden ja sen merkityksen viihtyisyyden ja mielihyvän tuojana. Kädentaitojen kehittyminen. Kerrataan leivonnaisten perustyypit ja tehdään niistä erilaisia muunnelmia: arkeen ja juhlaan, erityisruokavalioihin soveltuvat leivonnaiset, eri maiden tyypilliset leivonnaiset. Työmenetelminä käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. OPPIMATERIAALI Oppimateriaalina käytetään erilaisia leivonnan kirjoja ja lehtisiä, etsitään kokeiltavia ohjeita eri tietolähteistä. ARVIOINTI Numeroarviointi. - asennoituminen työhön ja sen arvostaminen - työn tulosten taso - yrittämisen halu - oman toiminnan arviointi 1 kurssi VERKKOLEHTI (VER) Kurssin tavoite on oppilaan kirjoittamistaitojen kehittäminen ja vahvistaminen. Tutustumme tietojen keräämiseen ja niiden työstämiseen valmiiksi teksteiksi. Harjoittelemme eri juttutyyppien kirjoittamista. Tutustumme myös kuvallisen viestinnän keinoihin ja opettelemme käyttämään niitä. 23

24 Kurssin pääsisältö on toimittaa koulun verkkolehteä. Pohjana on Koululehtikone -ohjelma. Haemme aiheet koulun elämään liittyvistä tilanteista, keräämme tiedot ja laadimme lehtijutut. Kurssi edellyttää itsenäistä työskentelyä. Tunteja ei välttämättä ole joka viikko, vaan työt tehdään, kun niitä tulee. Korostamme oppilaan omaa vastuuta lehden valmistumisessa. Arviointi: Hyväksytty/ Hylätty 2 kurssia Tavoitteet: LIIKUNTA (LPS) syventävä liikunta pojat - omaksua oppilas ymmärtämään säännöllisen liikunnan merkityksen - saada lisäoppia koulun normaalien liikuntatuntien lisäksi (2 h/vko) - kehittää oppilasta taidollisesti ja tiedollisesti - saada oppilas nauttimaan mukavasta liikkumisesta Sisältö: - lähtökohtana on, että toimitaan samojen viikkolajien mukaan, joita toteutetaan normaalien liikuntatuntien puitteissa - tutustutaan uusiin lajeihin mm. bodypump, spinning - annetaan oppilaille mahdollisuus vaikuttaa kurssin liikuntalajeihin Arviointi: Numeroarviointi 2 kurssia Tavoitteet: LIIKUNTA (LTS) syventävä liikunta tytöt - omaksua oppilas ymmärtämään säännöllisen liikunnan merkityksen - saada lisäoppia koulun normaalien liikuntatuntien lisäksi (2 h/vko) - kehittää oppilasta taidollisesti ja tiedollisesti - saada oppilas nauttimaan mukavasta liikkumisesta Sisältö: - lähtökohtana on, että toimitaan samojen viikkolajien mukaan, joita toteutetaan normaalien liikuntatuntien puitteissa - tutustutaan uusiin lajeihin mm. bodypump, spinning - annetaan oppilaille mahdollisuus vaikuttaa kurssin liikuntalajeihin 24

25 Arviointi: Numeroarviointi 1 kurssi Tavoitteet: LIIKUNTA (LTP) pallopelit tytöt - Vahvistaa oppilaan luovaa toimintaa ja yritteliäisyyttä joukkue-ja yksilötaitoja yhteen sovittaen. - Kehittää oppilaan liikunnallisuutta monipuolisemmaksi eri palloilulajien kautta. - Antaa oppilaalle liikunnallinen ja terveellinen virkistystuokio. Sisältö: Joukkuepelit, mailapelit ja tutustutaan harvinaisempiin joukkuepeleihin, kuten korfpallo ja lacross. Arviointi: Hyväksytty/ Hylätty 1 kurssi Tavoitteet: LIIKUNTA (LPP) pallopelit pojat - kehittää oppilaan tietoja ja taitoja eri pallopeleissä, tekniikkaa ja taktiikkaa - saada oppilas ymmärtämään joukkuepelissä yksilön taitojen sekä ryhmän toiminnan merkityksen - saada oppilas tuntemaan pallopeleissä onnistumisen elämyksiä - löytää oppilaalle vapaa-ajalle pallopeliharrastus Sisältö: - mahdollisimman monipuolisesti eri pallopelejä, esim pesäpallo, salibandy, lentopallo, sulkapallo, koripallo, jalkapallo, kaukalopallo jne - tehdään oppilaiden kanssa aina ns. kuukausisuunnitelma, jossa sovitaan seuraavat neljä lajia - pääpaino tunneilla on pelaamisessa, mutta kehitetään myös yksilötaitoja Arviointi: Hyväksytty / hylätty 25

26 1 kurssi LIIKUNTA (LTT) tanssiliikunta Tavoitteet: - Oppilas saa hauskaa ja mukaansatempaavaa tanssiliikuntaa itselleen. - Oppilas kehittää ilmaisutaitoansa tanssin avulla - Oppilas innostuu vapaa-ajallakin hakeutumaan terveellisten ja liikunnallisten harrastusten pariin. Sisältö: Monipuolinen tanssinmaailma käydään läpi opettajan, oppilaiden ja Kotkan alueen tanssimahdollisuuksia hyödyntäen. Arviointi: Hyväksytty/ Hylätty Tee valinnat ensin viimeisen sivun lomakkeelle. Muista oppilaan nimi, luokka ja huoltajan allekirjoitus. Muista merkitä lomakkeelle valitsemistasi ryhmistä kolme varavalintaa. Niitä ei tehdä netissä. Mene Opit- palveluun netissä. (www.kotka.opit.fi) Kirjaudu tunnuksillasi sisään. valitse: kyselyt - 8. luokalle valinnaisaineet - tee samat valinnat kuin lomakkeelle. - tarkista ja lähetä. Palauta lomake (leikkaa saksilla - älä revi) luokanvalvojalle tai rehtorille. 26

27 Palauta mennessä. Kiitos 27

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Risto Korhonen, KM/LO, IlonaIT asiakkuusjohtaja, rehtori Risto Kilpeläinen 2010 Kyläkoulut Suomessa - Maaseudun pienet koulut oppimis- ja kasvuympäristöinä Höytiän

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

LYHYTKURSSIT 9. luokalle

LYHYTKURSSIT 9. luokalle Taitava leipoja Ompele vaate! TEEMA-työpaja Teknisen työn lyhytkurssi Elektroniikka/ -ohjelmointikurssi Bändi ja lauluyhtye Digimusiikkia Mailapelikurssi Kunto ja kehonhuolto Historiaa ja draamaa - kurssi

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Valinnaisaineet

Valinnaisaineet Valinnaisaineet 2017-2018 Millaista on aloittaa uusi kieli 8. luokalla? Painotetaan perustaitoja: opit puhumaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään kieltä itselle tutuissa arkisissa aiheissa Käytetään paljon

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

15.4.5 BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä

15.4.5 BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä 15.4.5 BIOLOGIA Oppiaineen tehtävä Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017 Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET lukuvuodelle 2016-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus sekä ilmaisutaito KURSSI 11: Median maailma nettikurssi

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Ohjeita... 2. Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4

Ohjeita... 2. Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4 1 Sisällys Ohjeita... 2 Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4 Espanja, B 2 -kieli... 4 Saksa, B 2 -kieli... 4 Venäjä, B 2 -kieli... 5 Valinnainen kotitalous

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä.

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä. TANSSIN PAINOTUSOPETUS 7.-9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Tanssinopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Yleisenä tavoitteena on, että oppilas oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan omaa

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Leena-Maija Niemi apulaisrehtori, OPS-koordinaattori Kauniaisten suomenkielinen perusopetus 4.2.2016 Oppijasta kasvaa vuorovaikutukseen

Lisätiedot

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Oppilaille 269 viestiä vastasi 85, 32% Huoltajille 768 viestiä 97 ei lukenut viestiä Vastauksia 220, 27%

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet.

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet. RYHMÄ C 8. luokkaa varten 4 x 1 jakso / aine, /vko ÄIDINKIELI Luova kirjoittaminen 1 jaksoa, /vko Kurssilla saadaan virikkeitä ja ohjausta luovaan kirjoittamiseen. Kirjoitetaan esimerkiksi tarinoita, novelleja

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot