Rakennustietoa opiskeluun ja tiedonhakuun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennustietoa opiskeluun ja tiedonhakuun"

Transkriptio

1 Rakennustietoa opiskeluun ja tiedonhakuun Kevät 2012 A Aikataulukirja 2008 Rakentamisen ajallisen suunnittelun tiedosto ja työkirja tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen. 2007, 352 s. 39,- Alvar Aalto Library in Vyborg Saving a Modern Masterpiece Kirja näyttää, miten vaihe vaiheelta toteutuva restaurointityö herättää henkiin funktionalismin mestariteoksen. Englanninkielinen. 2009, 144 s. 47,- Arkkitehtitoimisto bisneksenä Miten kehittää arkkitehtiyrityksen liiketoimintaa Carenholm, Staffan Aiheina liiketoiminnan kehittäminen, hinnoittelu ja liikeneuvottelut. 2007, 60 s. 22,- Arkkitehtuuri- ja rakennussanasto suomienglanti-suomi. Architectural and building glossary Finnish-English-Finnish Arkkitehtuuri-, kaavoitus-, kaupunkisuunnittelu-, rakennus-, korjausrakennus-, LVIS- yms. sanastoa. 2006, 172 s. 29,- Arkkitehtuurilinjoja Kirmo Mikkolan kirjoituksia Mukala, Jorma (toim.) Legendaarisen mielipidevaikuttajan aikalaisanalyysejä taiteen ja arkkitehtuurin ilmiöistä 1960-luvulta 1980-luvulle. 2009, 344 s. 39,- Arkkitehtuurimme vuosikymmenet Standertskjöld, Elina Arkkitehtuuria ja rakentamista Suomessa vuosisadan vaihteesta 1920-luvun loppuun rakennustekniikasta tyyleihin. 2006, 144 s. 34,- Arkkitehtuurimme vuosikymmenet Standertskjöld, Elina Rakentamista ja arkkitehtuuria sodan ja jälleenrakennuksen vuosikymmenillä. 2008, 176 s. 36,- Arkkitehtuurimme vuosikymmenet Standertskjöld, Elina Kirja kertoo yhteiskunnan, arkkitehtuurin ja rakentamisen vaiheista 1960-luvun lähiörakentamisesta 1980-luvun nousukauteen. 2011, 158 s. 40,- Arkkitehtuurimme vuosikymmenet , Arkkitehtuurimme vuosikymmenet Arkkitehtuurimme vuosikymmenet Standertskjöld, Elina Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -kirjasarja yhteishintaan 95,- Asuinaluesuunnittelu Jalkanen, Riitta; Kajaste, Tapani; Kauppinen, Timo; Pakkala, Pekka; Rosengren, Camilla Asuinalueen toimintoja, rakennetta ja tilasuunnittelua sekä suunnittelun perusteita ja tavoitteita käsittelevä oppikirja , 216 s. 31,- Asuinkerrostalon ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö Käytännönläheistä tietoa ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus- ja säätötyön tarpeellisuudesta sekä itse työn teettämisestä. 1998, 23 s. 10,- Asuinkerrostalotyömaan tarkastusasiakirja Hankekohtainen työkirja, johon merkitään rakennushankkeen toteutuminen työvaiheittain ja tarkistuksen tulokset , 136 s. 32,- Asuintilojen suunnittelu Miten suunnitella toimiva, viihtyisä ja asukkaan toiveiden mukainen asunto. 6., uudistettu 2010, 216 s. 42,- Asukasnäkökulma kaupunkiasumiseen Kahri, Esko; Anttonen, Sari; Enkovaara, Esko; Ilonen, Pia; Kämäräinen, Juha; Viita, Petri Kirja esittelee keinoja, joilla voidaan kustannustehokkaasti lisätä asumisen yksilöllisyyttä ja asukkaan mahdollisuutta vaikuttaa. 2011, 160 s. 36,- Asunnon remonttiopas Koskenvesa, Anssi; Nissinen, Sampsa; Olenius, Auli; Penttilä, Hannu; Tiula, Martti Remontin valmistelu, tilojen suunnittelu ja remontin toteuttaminen , 119 s. 24,- B Betonityöt BY 205 Uusitalo, Jukka; Ihanamäki, Jouko; Rajala, Raimo; Vallin, Olavi Betonin valmistaminen, rakenteiden betonointi, betonointimenetelmät ja betonilajit, viimeistelytyöt sekä työturvallisuus , 180 s. 28,- C Construction 2000 Classification Construction 2000 Classification Committee, Haahtela Kehitys Oy Talo 2000 Yleisselosteen hanke- ja tuotantonimikkeistöosuuden englanninkielinen käännös. 2010, 48 s. 34,- COR-TEN-julkisivut Witting, Kristian COR-TEN-terästen ominaisuuksia ja erilaisia käyttömahdollisuuksia mm. Helsinkiläisen Itämerentorin suunnittelussa. 2001, 80 s. 32,- E Energia- ja ekologiakäsikirja suunnittelu ja rakentaminen Lappalainen Markku Energiataloudellisen ja ekologisen rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun perusteos kaikille rakennusalalla toimiville. 2010, 200 s. 79,- Espoon Säterinmetsä Fogelholm, Kai Tiiviisti ja matalasti rakennettujen, yhteenkytkettyjen omakotitalojen omatoimisesta rakentamisesta. 2003, 192 s. 28,- Esteetön luontoliikunta Irma Verhe, Marko Ruti Esteettömän liikkumisympäristön suunnittelu- ja mitoitusohjeita. 2007, 96 s. 26,- Esteetön rakennus ja ympäristö Suunnitteluopas Suunnittelu- ja mitoitusperusteita Suomen rakentamismääräyskokoelman osien RakMK F1 ja RakMK G1 soveltamisalalta , 88 s. 30,- H Hallittu putkiremontti Asuntoyhtiön putkiremontin läpivieminen suunnitteluvaiheesta työn vastaanottamiseen. 2008, 193 s. 32,- Hermann Kaufmann Spirit of Nature puuarkkitehtuuripalkinto ekologista puurakennusta uudisrakennuksista peruskorjauksiin, maatilan talousrakennuksista teollisuusrakennuksiin. Saatavana myös englanniksi. 2010, 144 s. 52,- 1

2 I Infra 2011 CAD kuvatasojärjestelmä Julkaisussa määritellään infrahankkeiden CADsuunnitelmissa käytettävä tasorakenne ja se sisältää tasokuvat eli suunnitelmakartat. 2011, 32 s. 26,- Infra 2011 Hankeosanimikkeistö Nimikkeistössä on määritelty väylä- ja kunnallisteknisen infrastruktuurin hankeosat sekä keskeiset muiden toimialojen hankeosat. 2011, 23 s. 28,- INFRA Rakennusosa- ja hankenimikkeistö määrämittausohje, versio 2.1 Kirja on tarkoitettu käytettäväksi mallinnettaessa suunnitelmaa kustannusten hallintaa ja tuotannon ohjausta varten. 2009, 213 s. 38,- InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Väylät ja alueet Kirja määrittelee mm. maa-, pohja- ja kalliorakenteiden sekä päällysteiden vaatimukset. 2010, 555 s. 199,- InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Teknisten järjestelmien kuten vesihuollon, sähkönja lämmönsiirron sekä valaistusrakenteiden vaatimukset infrarakentamisessa. 2009, 253 s. 158,- InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat Sisältää yhteisen nimikkeistön mukaan jäsennetyt tekniset laatuvaatimukset erittelemättömille betoni-, teräs- ja puurakenteille sekä silloille. 2008, 278 s. 140,- InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet Ulkoliikuntapaikkojen toimivuusvaatimuksia ja niiden rakentamisen teknisiä vaatimuksia. 2009, 95 s. 126,- Iäkkäiden ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu Arki- ja terveysliikunnan tilat palvelu- ja hoiva-asumisympäristöissä Lehmuspuisto, Vuokko; Åkerblom, Satu Ohjeita iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja liikunnan harrastamisen mahdollistavien asuin- ja toimintaympäristöjen suunnitteluun. 2007, 86 s. 24,- J Jäähallien lämpö- ja kosteustekniikka suunnittelu- ja rakennuttamisopas Teknillinen korkeakoulu; Suomen jääkiekkoliitto Opas jäähallien lämpö- ja kosteusteknisestä suunnittelusta. 2007, 113 s. 28,- K Kantavien teräsrakenteiden palosuojaus Iso-Mustajärvi, Pertti; Inha, Timo Julkaisu esittelee teräsrakenteiden palomitoitusta, palosuojausmenetelmien ja aineiden käyttöä sekä näihin liittyviä määräyksiä. 1999, 114 s. 30,- Keittiön remontti Asiantuntevia ohjeita pintakorjauksesta, perusteellisesta keittiöremontista, mitoituksesta sekä lupaja vastuukysymyksistä. 3., uudistettu 2008, 72 s. 19,- Keilahalliopas Perusteos uusien keilahallien suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä vanhojen hallien kunnostamiseen. 2011, 77 s. 34,- Kerrostalon peruskorjaus - suunnittelu ja toteutus taloyhtiössäni Lappalainen, Markku Vanhan tiilirunkoisen ja rapatun asuinkerrostalon korjausten suunnittelu ja peruskorjauksen eteneminen vuosina , 80 s. 54,- Kerrostalot Neuvonen, Petri; Mäkiö, Erkki; Malinen, Maarit Kirja kuvaa kivirakenteisissa asuin- ja liiketaloissamme käytetyn rakennustekniikan kehittymistä 1800-luvun lopulta 1940-luvulle. 2002, 192 s. 63,- Kerrostalot Arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen Neuvonen, Petri (toim.) Yksityiskohtaista tietoa asuintalojen arkkitehtuurista, rakenteista, rakennusmateriaaleista ja LVI-tekniikasta. 2006, 288 s. 75,- Kiinteistöpalveluiden hankinta Hankintaprosessin kulku ja asiakirjamalleja kiinteistöpalveluiden tilaajalle. 2011, 150 s. 48,- KiinteistöRYL Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset Yhtenäinen ja yhteinen kuvaus kiinteistöpalveluiden yleisistä laatuvaatimuksista kaikille kiinteistöalalla toimiville. 2009, 176 s. 158,- Korjausrakentamisen kustannuksia 2012 Palolahti, Tuomas; Kivimäki, Christian; Koskenvesa, Anssi; Mäki, Tarja; Palomäki, Jenni; Sahlstedt, Satu Vuosittain ilmestyvä korjausrakentamisen perustietoa sisältävä käsikirja, joka täydentää Rakennusosien kustannuksia kirjaa. 60 s. 72,- Korjaustöiden laatu 2011 Korjausrakentamisen yleiset laatuvaatimukset korjaustyömaan suunnitteluun, laadunvarmistukseen ja tuotannon ohjaukseen. 2010, 215 s. 38,- Kosteus rakentamisessa RakMK C2-opas Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C2 teksti kokonaisuudessaan sekä lisätietoa ja soveltamisesimerkkejä , 56 s. 22,- Kotina puinen kaupunkikylä esimerkkejä Moderneista puukaupungeista. Wooden urban villages examples of modern wooden towns Karjalainen, Markku; Patokoski, Riku (toim.) Näkökulmia moderniin puukaupunkirakentamiseen tutkimuksia, kokemuksia ja tuoreita toteutettuja kohteita. Saatavana myös venäjän-englanninkielisenä hintaan 36, , 168 s. 34,- Kunnan maapolitiikka Virtanen, Pekka V. Kirja luo selkeän kokonaiskuvan maapolitiikasta ja antaa päätösten tueksi tarvittavaa perustietoa. 2000, 127 s. 22,- Kylpyhuoneen remontti Ohjeet remontin tekemiseen ja teettämiseen ottaen huomioon tilasuunnittelu, vedeneristykset ja vastuukysymykset. 4., uudistettu 2010, 154 s. 23,- L Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot Kankainen, Jouko; Junnonen, Juha-Matti Kirja rakennusyritysten laadunkehitystyöhön. Soveltuu myös oppikirjaksi korkeakoulujen rakentamistalouden opintoihin. 2001, 76 s. 22,- Liikuntahallien lasirakenteet Hemmilä, Kari; Heimonen, Ismo Suunnitteluperusteiden lisäksi kirjassa perehdytään mm. lasilaatujen eroihin, niiden turvallisuuteen, niihin kohdistuviin kuormituksiin, valonläpäisyominaisuuksiin, kosteustekniseen toimivuuteen ja lämmöneristävyyteen. 2012, 72 s. 36,- Liikuntapaikkarakentamisen ympäristövaikutukset Saari, Arto; Sekki, Tiina; Sinivuori, Paula Liikuntapaikkojen ympäristövaikutukset elinkaaren eri vaiheissa ja keinoja niiden vähentämiseksi. 2007, 110 s. 26,- Liikuntapaikkojen mitat ja merkinnät CD Rousku, Erkki; Honkanen, Osmo Sisältää lähes 70 ulko- ja sisäkentän suunnittelemisessa ja rakentamisessa tarvittavat mitat ja merkinnät. 2005, CD ja opasvihko 8 s. 24,- 2

3 Luonnollinen hybridi-ilmanvaihto Ripatti, Harri Erilaisia luonnolliseen ilmanvaihtoon perustuvia ratkaisuja julkisivuilmanvaihdosta tuuletusilmanvaihtoon. 2005, 56 s. 23,- Luova Tila Tulevaisuuden työpaikka Tukiainen, Maaretta Luovan tilan Mood It -konsepti on kehitetty tukemaan luovan ryhmäprosessin eri vaiheita sekä ennen kaikkea yhdessä luodun jakamista. 2010, 158 s. 58,- Lämmin puutalo Ohjeet ilmanpitävään ja energiaa säästävään rakentamiseen Romppainen, Ilkka Yksityiskohtaiset ohjeet ilmanpitävien rakenteiden toteuttamiseksi. Mukana runsaasti 3D-kuvitettuja ohjeita. 2010, 68 s. 33,- Lämpö ja kosteus. Rakennusfysiikka Björkholtz, Dick Sisältää perustietoa lämmön ja kosteuden eristyksestä. Käytännössä tarvittavaa teoriaa valaistaan lukuisin laskentaesimerkein , 150 s. 38,- M MaalausRYL 2012 Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät Sisältö on täysin uudistettu vastaamaan rakennusmaalauksessa käytettävien maalien liuotemääriä rajoittavan EU-direktiivin vaatimuksia. 2011, 472 s. 210,- Maalaustyöt 1. Pintakäsittelytekniikan perusteet Ahonen, Taisto Pintakäsittelyn perusteet: uusien ja vanhojen pintojen esikäsittely, maalausmenetelmät, pohjustus, hionta ja maalaus. 6., muuttumaton 2011, 216 s. 28,- Maalaustyöt 2. Kattojen, seinien, ikkunoiden ja ovien maalaustyöt Ahonen, Taisto; Järvinen, Kalevi; Laeslehto, Eero Kattojen, seinien, ikkunoiden ja ovien maalaus sekä muut pintakäsittelymenetelmät. 5., muuttamaton 2004, 152 s. 22,- Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen Jääskeläinen, Lauri; Syrjänen Olavi Ajantasainen käytännön käsikirja kuntien ja valtion viranomaisille sekä kaikille kaavoituksen ja rakentamisen osapuolille. Sopii myös oppikirjaksi. 3., uusittu 2010, 928 s. 116,- MaaRYL 2010 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen maatyöt Julkaisu käsittelee maa-, pohja- ja kalliorakenteiden sekä päällysteiden ja pintarakenteiden teknisiä vaatimuksia, sekä lisäksi rakennusaikaisen kuivatuksen ja maaperän puhdistamisen vaatimuksia. 2010, 196 s. 158,- Matala ja tiivis kaupunki Lahti, Pekka Matalan ja tiiviin kaupunkirakenteen esittely keskiajalta nykypäivään ja tämäntyyppisen asuinympäristön suunnittelukriteerit. 2002, 128 s. 32,- Metallijulkisivut arkkitehtuurissa Miettinen, Esko Metallijulkisivujen kehitystä ja metallijulkisivutekniikkaa: 53 huomattavinta suomalaista uudis- ja korjausrakentamiskohdetta. 2004, 176 s. 45,- Moderni puukaupunki puu ja arkkitehtuuri Karjalainen, Markku; Koiso-Kanttila, Jouni Suomalaisen puuarkkitehtuurin ja modernin puukaupunkirakentamisen esittely. 2002, 147 s. 32,- Monitoimihallin paloturvallisuus Oletettuun palonkehitykseen perustuvan suunnittelun kulku ja suunnittelusta syntyvät asiakirjat. 2003, 114 s. 28,- Muuraustyöt Kavaja, Reino Muurausalan perusteos, joka selvittää yksityiskohtaisesti ja runsain kuvin kaikki muurauksen vaiheet , 210 s. 36,- N Newly Drawn Emerging Finnish Architects 9 arkkitehtitoimistoa, 25 arkkitehtia, 41 kohdetta: kotimaista ja kansainvälistä toimintaa, yhteistyötä ja yksilöllisyyttä. Englanninkielinen 2009, 208 s. 44,- O Omakotitaloja Hautajärvi, Harri Hienoa suomalaista omakotitaloarkkitehtuuria - 33 taloa 1990-luvun alkupuolelta viime vuoteen. Saatavana myös englanniksi. 2011, 224 s. 52,- Osakeyhtiö käytännön käsikirja Norri, Matti Vuoden 2006 laki selityksineen: selkeät mallit ja ohjeet lain soveltamiseksi erilaisten osakeyhtiöiden asioiden hoidossa. 6., uusittu 2006, 651 s. 145,- P Pienkerrostalo kerrospientalo Seppänen, Matti Pienkerrostalo- ja kerrostalorakentamisen etuja ja haittoja sekä kehittäminen ja mahdollisuudet. 24 esimerkkikohdetta. 2003, 62 s. 26,- Pientalon perustukset Hemgren, Per Omakotitalojen, vapaa-ajan rakennusten ym. pienten rakennusten perustamistapoja. 2007, 96 s. 24,- Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja kirja + CD Yksityiskohtaiset ohjeet rakentamisen suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan. Tarkastusasiakirjan lomakkeet myös CD:llä , 131 s. 33,- Pienurakoitsijan opas Kuluttajasopimukset ja käytäntö Saine, Marianne; Maso, Timo Perusteellista tietoa kuluttajille tehtäviin rakennusurakoihin sekä käytännön ratkaisuesimerkkejä riitatilanteista. 2011, 159 s. 42,- Pihojen kivityöt, suunnittelu ja rakentaminen Heimonen, Kari; Malmelin-Thiel, Suvi Perusteellinen ja havainnollinen kirja yksityispihojen kivitöiden suunnitteluun ja rakentamiseen. 2011, 99 s. 46,- Projektinjohtohankkeen riskienhallinnan kehittäminen Kiiras, Juhani; Palojärvi, Lauri; Göös, Tuomo; Keinänen, Jyrki; Lehtiranta, Liisa; Honkaniemi, Henrik; Järvinen, Lauri; Savolainen, Toni-Matti; Sivunen, Matti Raportti perustuu projektinjohtoyritysten ja tilaajien kanssa tehtyyn laajaan kehitystyöhön. Se esittää tulokset ja esimerkkikohteiden havainnot. 2011, 128 s. 36,- Projektinjohtototeuttajan valintaopas Oppaan ja laskentalomakkeiston avulla voit valita sopivat kriteerit ja tehdä niiden perusteella tarvittavat laskelmat. 2003, CD ja 16 s. opaskirja 47,- Puurakennusten ulkomaalaus Järvinen, Kalevi Kokemusperäistä perinnetietoa ja ohjeita mm. uusien ja vanhojen pintojen esikäsittelystä, maalauksesta ja työvälineistä , 85 s. 24,- Puurakentaminen Siikanen, Unto Puurakentamisen perusteet, puun tekniset ja fysikaaliset ominaisuudet ja puutalon rakenteet. 2008, 332 s. 42,- Puurakenteisen salibandyhallin suunnittelu- ja rakentamisopas Tampereen teknillinen yliopisto Ohjeita tilojen mitoitukseen, ilmanvaihtoon, paloturvallisuuteen ja lattiapintojen valintaan. 2., uudistettu 2010, 54 s. 25,- 3

4 Pysäköinti, pihakadut ja hidaskadut tiivis ja matala kaupunkirakenne Reihe, Hanna; Kallio, Riikka Seitsemän erilaisen jo toteutetun tiiviin ja matalan kohteen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä. 2004, 71 s. 24,- Pääsuunnittelijan sopimusvastuu Koskela, Timo Pääsuunnittelijan velvollisuudet rakennuttajaa kohtaan ja vastuukysymyksiä suoritushäiriöistä vahingonkorvausvelvollisuuteen. 2004, 152 s. 52,- R Rakennuksen puutyöt Kavaja, Reino Perinteisestä puutöiden oppikirjasta ajanmukaistettu. Mukana puurakenteiden, välipohjien, verhousten ja kattorakenteiden sekä ovien ja ikkunoiden puutöiden työmenetelmät ja työvaiheet. 14., tarkistettu 2011, 249 s. 29,- Rakennusaineoppi Siikanen, Unto Yleisteos rakennusaineista ja -tarvikkeista, niiden valmistuksesta, ominaisuuksista, käytöstä ja vaikutuksista ympäristöön , 328 s. 37,- Rakennusalan liiketoimintatiedon hallinnan opas Vuori, Vilma; Myllärniemi, Jussi; Hannula, Mika; Nippala, Eero; Ala-Kotila, Paula; Riihimäki, Markku Kirja opastaa kehittämään liiketoimintatiedon hallinnan toimintoja ja prosessia erityisesti rakennustoimialalla. 2008, 79 s. 32,- Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus Koskenvesa, Anssi; Sahlstedt, Satu Kirjassa esitetään hankkeen ajallisen suunnittelun perusosaamisen sisältö. Kirja on laadittu aikataulun laatijoiden ja töitä työmaalla ohjaavien näkökulmasta. 2011, 144 s. 38,- Rakennushankkeen työturvallisuus Myllyntausta, Juha Kaikkien rakentamisen osapuolien velvollisuuksia ja toimintaa rakennushankkeen eri vaiheissa. 2., tarkistettu 2000, 84 s. 24,50 Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus Olenius, Auli; Lehtinen, Reijo Kirjassa esitetään menettelytavat, joilla varmistetaan rakennuskoneiden oikea hankinta ja turvallinen käyttö työmaalla s. 36,- Rakennusosien kustannuksia 2012 Palolahti, Tuomas; Kivimäki, Christian; Mäki, Tarja; Palomäki, Jenni Vuosittain ilmestyvä rakennusosien yksityiskohtaista tietoa sisältävä käsikirja. 248 s. 84,- Rakennusperinnön tulevaisuus Poimintoja teemavuoden aiheista Nikula, Riitta; Tuominen, Laura; Nevanlinna, Tuomas; Uuskallio, Irma; et al. Rakennusperinnön vuoden 2003 puheenvuoroja, keskusteluja ja tapahtumia suhteessa rakennusperinnön tulevaisuuteen. 2004, 88 s. 26,- Rakennussopimukset e-kirja Liuksiala, Aaro Rakennusalan sopimusoikeutta monipuolisesti suunnittelun alkamisesta urakoitsijan takuuajan jälkeiseen vastuuseen. 2004/ ,- Rakennustarkastuskirja Suunnittelusta toteutukseen Rakennusvalvonta on hankkeessa mukana ensimmäisistä suunnitelmista loppukatselmukseen saakka. 2004, 134 s. 32,- Rakennusten lämmitysjärjestelmät KH Net -kiinteistötietopalvelun korteista koottu rakennusten lämmittämisen ja lämmitysjärjestelmien tietopaketti. 2007, 200 s. 30,- Rakennustöiden laatu RTL 2009 Kirja rakennustyömaan laadunvarmistukseen, tuotannon ohjaukseen ja suunnitteluun. 9. uudistettu 2008, 319 s. 45,- Rakennustöiden menekit 2010 Kirja sisältää uudis- ja korjausrakentamisen työmaiden aikataulu- ja tehtäväsuunnittelun päivitettyjä menekkitietoja. Nyt myös Talo nimikkeistön mukaan. 2009, 152 s. 32,- Rakennustöiden turvallisuusohjeet. Raturva 2 Rakentamisen työlajikohtainen turvallisuusohjeisto työnopastukseen ja koulutukseen. Mukana rakennustyön turvallisuusmääräysten (VNa 205/2009) uusimisesta ja energiansäästötavoitteista johtuvat muutokset. 2., tarkistettu. 2010, 100 s. 34,- Ehitustööde ohutusjuhendid Raturva 2 Rakentamisen työlajikohtainen turvallisuusohjeisto työnopastukseen ja koulutukseen. Rakennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 2 -kirjan 1. painoksen käännös. Vironkielinen. 2006, 96 s. 28,- Инструкции по технике безопасности стрoиteлъных работ строибезопасностъ 2 Rakentamisen työlajikohtainen turvallisuusohjeisto työnopastukseen ja koulutukseen. Rakennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 2 -kirjan 1. painoksen käännös. Venäjänkielinen. 2006, 96 s. 28,- Rakentajain kalenteri 2012 Uudistunut kokonaisuus, joka sisältää painetun kirjan lisäksi, e-kirjan ja nettipalvelun. E-kirjan sisältö on sama kuin painetun. Nettipalvelussa on mm. artikkeliarkisto vuosilta , monikieliset YSE ja KSE sanastot. 2011, 688 s. 110,- Rakentajan matematiikka Haara, Matti; Ruohomäki, Juhani Kirja matematiikan perusteiden kertaamiseksi rakennus- ja LVI-alan oppilaitoksiin. 5., muuttamaton 2010, 102 s. 23,- Rakentamisen piirustusmerkintöjä Keskeiset rakennusalan piirustuksissa käytettävät symbolimerkinnät selityksineen , 117 s. 29,- Rakentamisen tuotantotekniikka e-kirja Koski, Hannu; Kivimäki, Christian Perustiedot keskeisimmistä työvaiheista, kuten maarakennus-, perustus- ja runkotöistä, ikkuna-, ovi- ja väliseinäasennuksista sekä pintarakennustöistä. 2012, 274 s. 40,- Rationalismi ja runollisuus Aulis Blomstedt ja suhteiden taide Sarjakoski, Helena Blomstedtin arkkitehtuuritutkimuksia rakentamisen mittamaailman harmonisoimisesta suhteessa musiikin teoriaan. 2003, 232 s. 44,- Ratsastuspohjaopas Ohjeita sekä uusien ratsastuskenttien ja hevosten ulkoilureittien suunnitteluun ja rakentamiseen että käytössä olevien kenttien korjaamiseen. 2011, 72 s. 34,- Ratu 1209-S Niksipankki. Rakennustyömaan hyviä käytäntöjä. Työturvallisuus Hyviä käytäntöjä ja niksejä turvallisuuden parantamiseksi rakennustyömailla. 2004, 43 s. 16,80 Raudoitustyöt Juhani, Ruohomäki; Jormalainen, Pentti; Pärssinen, Valto; Saarikivi, Erkki; Söderholm, Kai Oppikirja raudoitustyön tekniikasta erityisesti ammattikouluille. Havainnollinen, runsas kuvitus , 175 s. 28,- 4

5 Rullalautailualueiden suunnittelu ja rakentaminen Malinen Tero; Suomen Rullalautaliitto ry Ohjeita toimivan rullalautailualueen suunnitteluun, rakentamiseen ja toteutukseen. 2008, 64 s. 25,- RunkoRYL 2010 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen runkotyöt RunkoRYL 2010 sisältää talonrakentamisen runkotöissä sovellettavan hyvän rakennustavan. 2010, 352 s. 180,- Ruostumaton teräs arkkitehtuurissa Miettinen, Esko; Taivalantti, Kirsti Tietoa teräsrakentamisen tekniikasta ja sen soveltamisesta. 2001, 125 s. 40,- S SisäRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset Talonrakennuksen sisätyöt Talonrakennuksen sisätöiden yleiset laatuvaatimukset sisäpinnoista alakattotyöhön. 1998, 416 s. 105,- Sivu-urakan alistaminen käytännön opas urakkamuodon hallintaan Klementjeff, Pia Kirjassa käydään läpi Sivu-urakan alistamissopimuksen RT kaikki kohdat, ja kommentoidaan niitä käytännönläheisesti. 2009, 128 s. 57,- Strateginen ajattelu rakennusliikkeessä Liinamaa, Paula Mihin perustuu menestyvän rakennusliikkeen strategia ja miten strateginen ajattelu on muuttunut talonrakennustoimialalla. 2011, 87 s. 44,- SUKE Malli talotekniikan suunnittelun ja hankintojen ohjaukseen projektinjohtohankkeissa Kiiras, Juhani; Kruus, Matti; Hämäläinen, Aimo; Lindroos, Hannu; Saari, Arto; Salmikivi, Teppo Useille toteutusmuodoille soveltuvia, käytännön ratkaisumalleja rakennushankkeiden suunnittelun ohjaukseen. 2008, 64 s. 25,- Suomalaisen asuntoarkkitehtuurin tarina The Story of Finnish Housing Architecture Lehtovuori, Olli Yleiskuva suomalaisesta asumisesta maa- ja metsätalouskulttuurista nykypäivään. 1999, 192 s. 42,- Suomalais-saksalainen rakennussanasto Kaski, Anja Rakennusalan yleinen sanasto suunnittelusta sisustukseen hakusanoja yli , 65 s. 23,55 Suomi-englanti-venäjä-suomi Kuvitettu rakennussanasto Milicevic, Milan Yli 800 kuvaa ja 3000 hakusanaa arkkitehtuurin, rakennustekniikan ja yhdyskuntasuunnittelun alalta. Havainnollinen rakennusalan perussanasto opiskelijoille sekä kaikille venäjän rakennusviennin osapuolille. Uudistettu ja täydennetty , 312 s. 54,- Suunnittelupalvelujen hankintaopas e-kirja Tauriainen, Matti Tiivistettyä tietoa suunnittelupalvelujen hankintakäytännöistä ja mahdollisuuksista. 2012, 44 s. 15,- T Talo nimikkeistö Yleisseloste Talo-nimikkeistöryhmä, Haahtela-kehitys Oy Kansallinen, rakennusalan yhteistyönä syntynyt tiedonvaihdon perusta rakennushankkeen kaikille osapuolille. 2008, 127 s. 32,- Talonrakennuksen routasuojausohjeet Kivikoski, Harri Menetelmiä routasuojauksen mitoittamiseksi ja rakentamiseksi sekä ohjeita roudattoman syvyyden määrittämiseksi. 2., uudistettu 2007, 96 s. 34,- Talotekniikkaa rakentajalle Järvinen, Hannu Talotekniikan ohjeita, joiden avulla vältetään tarpeettomia lisä- ja muutostöitä rakentamisvaiheessa. 2006, 53 s. 24,- Tapetointi ja seinäpintojen päällystystyöt Ahonen, Taisto Tapetoinnin vaiheet materiaalinvalinnasta ja alustan kunnostamisesta kiinnitystapoihin mukana myös kostean tilan tapetteja. 2006, 87 s. 24,- Tavoite- ja kattohintaurakka Liuksiala, Aaro; Laine, Ville Tavoitehintaurakan keskeiset piirteet käytännön näkökulmasta. Kirja tilaajalle, urakoitsijalle, rakennuttajalle, suunnittelijalle. 2011, 112 s. 62,- Termipakki Rakennusalan sanastoa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi Tiula, Martti Rakennustaito-lehdessä vuosina ilmestyneet Martti Tiulan Termipakki-pakinat ja niistä poimitut 435 termiä. 2003, 127 s. 29,- Terve koti ja asuinympäristö Aminoff, Jalo; Kontinen, Leena Asuinympäristön olosuhteet, kodin värit, valoisuus, sisäilma, rakenteet ja materiaalit terveellisen kodin perustana. 2004, 118 s. 24,- Teräs asuntojen korjausrakentamisessa Miettinen, Esko; Ripatti, Harri; Saarni, Risto Kirja kuvaa eurooppalaisten asuinalueiden arkkitehtuurin muutosta 1900-luvun alusta nykypäivään. Laaja kohde-esittely. 1997, 136 s. 32,- Teräs asuntorakentamisessa Anderson, Johan; Halme Alpo; et al. Perusteellinen tietopaketti teräsmateriaalista ja sen käytöstä asuntorakentamisessa. Kohteista mitta- ja pohjapiirroksia. 1995, 107 s. 30,- Teräs julkisessa rakentamisessa Piironen, Esa; Saarni, Risto Perusteellinen katsaus teräsrakentamisen tekniikkaan perustuksista vesikattoon. 1998, 120 s. 37,- Teräs pientalorakentamisessa Miettinen, Esko; Saarni, Risto Kooste modernia pientaloarkkitehtuuria ympäri maailmaa yhteensä 19 koti- ja ulkomaista kohdetta. 1999, 127 s. 37,- Teräsjulkisivut Saarni, Risto (toim.) Teollisessa rakentamisessa käytettävät teräsjulkisivut ja katteet. 2., uusittu 1998, 156 s. 35,- Teräsrakentaminen Saarni, Risto (toim.) Teräksen ominaisuuksia ja käyttötapoja teollisessa rakentamisessa.3., korjattu ja täydennetty 1996, 206 s. 32,- Teräsrakenteiden suunnittelu Kinnunen, Jukka; Saarinen, Eero; Tiira, Seppo; Ulvinen, Seppo; Väänänen, Eino Käydään läpi teräsrakenteiden suunnittelun perusteet, rakenneosien mitoitus sekä teräsrakenteiden liitokset ja pintakäsittelyt. 4., uusittu 2001, 180 s. 32,- Teräsrungon asennus Saarni, Risto (toim.) Käytännön tietoa teräsrungon asennustekniikasta, rakenneratkaisuista, raaka-aineista ja kustannuksista. 1997, 100 s. 32,- The Architecture of Image Existential Space in Cinema Pallasmaa, Juhani Elokuvan, taiteen ja arkkitehtuurin yhteistä kokemusmaailmaa Hitchcockin, Kubrickin, Antonionin ja Tarkovskin elokuvissa. Englanninkielinen , 183 s. 57,- 5

6 Tiivis ja matala korttelirakenne asuntorakentamisen typologiaa 10 tiivistä ja matalaa asuinaluetta ympäri Suomea yhden korttelin kokoisesta alueesta asukkaan kaupunginosaan. 2005, 63 s. 28,- Tiivistä ja matalaa asuntorakentamista Alankomaissa Straver-Nevalainen, Marja Tiiviin kaupunkiasumisen kehityskaarta vuosisadan ajalta; mukana yhdeksään päätyyppiin jaotellut asuinympäristöesimerkit. 2006, 149 s. 36,- Tiivistä ja matalaa Helsingin seudulle Manninen, Rikhard; Puustinen, Sari Onko tiiviisti ja matalasti rakennettu asuinympäristö pääkaupunkiseudun pientaloratkaisu? 2002, 87 s. 22,- Tiivistä ja matalaa Oulussa Liikamaa, Heimo Tiiviin ja matalan asuntorakentamisen vaatimukset ja valmiudet Oulun näkökulmasta. 2002, 62 s. 19,- Tuotemallintaminen arkkitehtisuunnittelussa Penttilä, Hannu; Nissinen, Sampsa; Niemioja, Seppo Ohjeita tuotemallipohjaiseen tietojen hallintaan suunnittelutyössä erityisesti arkkitehdin näkökulmasta. 2006, 96 s. 26,- Tuotemallintaminen rakennesuunnittelussa Valjus, Juha; Varis, Markku; Penttilä, Hannu; Nissinen, Sampsa Perustietoja ja ohjeita tuotemallin hyödyntämiseen rakennesuunnittelussa. 2007, 64 s. 24,- Tuotemallintaminen rakennushankkeessa, yleiset periaatteet Penttilä, Hannu; Nissinen, Sampsa; Niemioja, Seppo Ohjeita tuotemallin tehokkaaseen hyödyntämiseen rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. 2006, 64 s. 24,- Tuotemallintaminen talotekniikkasuunnittelussa Laine, Tuomas Perustiedot ja ohjeet LVI- ja sähkösuunnittelijan tuotemallipohjaiselle suunnittelulle. 2008, 48 s. 26,- U Uimahallien ja kylpylöiden rakennuttaminen Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry Opas uimahallien ja kylpylöiden rakennuttajille laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 2., uudistettu 2010, 79 s. 26,- Uimahallien rakennushankkeiden vastaanottovaiheen laadunvarmistusmenettely e-kirja Pernu, Pentti Kirjan ohjeiden avulla voidaan varmistua uimahallien ja kylpylöiden rakentamis- ja perusparantamishankkeiden vastaanottovaiheen oikeanlaisesta toteutuksesta. 2012, 45 s. 23,- Uimarantaopas Mikkola, Marja Yleisten, luonnonvaraisten uimarantojen suunnittelu ja rakentaminen erityisesti esteettömyyden ja turvallisuuden kannalta. 2006, 96 s. 26,- Urheilunurmikoiden perustaminen ja hoito Laukkanen, Kristiina; Walden, Harri Kattava käsikirja korkealaatuisten urheilunurmikoiden suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. 2008, 296 s. 36,- Uträkning av våningsytan Kerrosalan laskeminen -kirjan ruotsinkielinen laitos. 2000, 35 s. 14,- V Vastaavan työnjohtajan tarkastusluettelo Järvinen, Hannu Kirja valaisee käytännönläheisesti vastaavan työnjohtajan moninaisia tehtäviä, toimenkuvaa ja vastuuta , 60 s. 24,- Vesistöt liikuntapaikkoina Luoto, Karoliina Ohjeita vesiliikuntapaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja uudistamiseen. 2006, 63 s. 24,- Vesivahinkojen ehkäiseminen rakentamisessa Vesi- ja viemärilaitteistojen kannalta riskialttiit kohdat: vesivahinkojen välttäminen ja vahinkojen minimoiminen , 34 s. 22,- Y Yhdyskuntasuunnittelun haasteita Virtanen, Pekka V. Yhdyskuntasuunnittelun haasteita käytännön esimerkein. 2003, 83 s. 24,- Ympäristötietoisuus suomalaiset 2010-lukua tekemässä Harju-Autti, Pekka, Neuvonen, Aleksi, Hakkarainen, Louna (toim.) Ympäristötietoisuuden nykytila ja näkymiä sen kehittämiseen. Alan parhaiden asiantuntijoiden avauksia kohti tulevaa. 2011, 176 s. 42,- Z Zumthor - Spirit of Nature Wood Architecture Award 2006 Tunnetun sveitsiläisarkkitehdin kiehtovaa puuarkkitehtuuria: kolme kohdetta, jotka esitellään herkin, värikkäin akvarellein , 80 s. 46,- Ä Ääneneristys rakennuksessa Ääneneristystä ja meluntorjuntaa koskevien määräysten ja ohjeiden soveltamista ja niiden perusteiden ymmärtämistä. 2003, 48 s. 24,- Ö Övervakning och inspektionsprotokoll vid småhusbyggen, kirja + CD Yksityiskohtaiset ohjeet rakentamisen suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan. Tarkastusasiakirjan lomakkeet myös CD:llä. Ruotsinkielinen , 131 s. 29,- Saatavana myös liikuntapaikkajulkaisuja sekä YM:n tyyppihyväksyntäohjeita suomeksi ja ruotsiksi. Vapaa-aikaan Design Finland pelikortit UUTUUS! Lukander, Martti; Metsähonkala, Mikko Korttien teema on suomalainen design 1900-luvun alusta 2010-luvulle. Mukana on taide-esineitä, arjen käyttöesineitä, muotia sekä työkaluja ja koneita kaikkea klassikkotuotteista nuorten suunnittelijoiden luomuksiin. Kuvakortit esittelevät suomalaisen designin merkkihenkilöitä ,- Play Architecture -pelikortit Laitinen, I; Metsähonkala, M;. Veijovuori, M; Viherkoski, J Tyylikkäät pelikortit: neljä maata on yhtä kuin neljä 1900-luvun suurta arkkitehtuurisuuntausta varhaisesta modernismista post-modernismiin ja strukturalismiin ,- Play Music -pelikortit Halviala, Ari-Pekka; Metsähonkala, Mikko Korttipeliä klassisen musiikin huippujen seurassa: mukana mm. Bach, Beethoven, Wagner ja Sibelius ,- 6

7 Tietoa ja työkaluja suunnitteluun, rakentamiseen, sisustamiseen, kiinteistönpitoon ja opiskeluun Rakennustiedon tietopalvelut ovat luotettavia ja ajantasaisia ammattilaisen tietolähteitä, jotka soveltuvat myös alan opettajille ja opiskelijoille. RT Net rakennussuunnitteluun, LVI Net LVI-suunnitteluun ja toteutukseen, SIT Net sisustussuunnitteluun, Ratu Net rakennustuotantoon, KH Net kiinteistönpitoon ja Infra Net maa- ja vesirakentamiseen. Tietopalveluissa on suunnittelu- ja työohjeita, lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä sekä tuotetietoa. RT-sopimusasiakirjat ovat alan yhteinen sopimuskäytäntö. Sopimuksia voi hankkia ja käyttää nettipalveluna osoitteessa Laadukkaita, työtä helpottavia ja tehostavia ohjelmiamme ovat lisäksi RT Tarviketieto Net, Alisa+ Ajan- ja projektinhallintaohjelma, Klara Net -kustannuslaskentaohjelma, RT-infraselostus CD, LVI-selostus CD sekä Energiatodistusohjelmat, joilla selvitetään rakennuksen energiankulutus ja tehdään ehdotukset energiatehokkuuskorjauksista. Tutustu palveluihimme ja käytä tietoa opinnoissasi ja työssäsi! Lisätietoja nettisivuillamme ja verkkokaupassamme, Tietopalveluihin voit tutustua myös demon avulla, tilaa tunnukset osoitteesta Voit myös sopia esittelystä, RT Net -palvelu on laajin ja monipuolisin suunnittelun ja hyvän rakennustavan tietolähde RT Tarviketieto Net kattava tarvike ja tuotetiedon lähde LVI Net -palvelu sisältää hyvän talotekniikan rakennustavan ohjeet Infra Net -palvelu tietoa suunnittelusta rakentamiseen ja louhinnasta kulkuyhteyksien kunnossapitoon SIT Net -sisustustietopalvelu on tietolähde ja työväline sisustusalan ammattilaisille Sopimuslomake Net täytä ja tulosta alan sopimuskäytännön mukaiset asiakirjat Klara Net on ohjelma rakennuskustannusten ja urakkatarjousten laskentaan KH Net -kiinteistötietopalvelu ennakoivan ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon ohjeet Ratu Net ja Ratu käsikirjat ovat rakennustuotannon suunnittelun vahva tietopaketti 7

8 Yhteystiedot Rakennustieto Oy Runeberginkatu Helsinki Puh Uusi osoite alkaen Malminkatu 16 A (7. ja 8. krs.) Helsinki TILAUKSET Rakennuskirjakauppa Runeberginkatu 5, Helsinki Käynti: Eteläinen Rautatiekatu 12 Puh Avoinna ma pe klo 9 17 TIETOkirjakaupat: Rakennustieto Kuopio Kauppakatu Kuopio Puh Avoinna ma to klo 9 17, pe 9-16 Rakennustieto Lappeenranta Raatimiehenkatu Lappeenranta Puh Avoinna ma to klo 9 17, pe 9-16 Rakennustieto Oulu Uusikatu Oulu Puh Avoinna ma pe klo 9 17 Rakennustieto Tampere Hallituskatu Tampere Puh Avoinna ma pe klo la klo Turun Rakennuskeskus Humalistonkatu 8 a Turku Puh Avoinna ma pe klo 9 17 Vaasan Rakennuskeskus Vasa Byggcentrum Kauppapuistikko 6 Handelsesplanaden Vaasa Puh./tel. (06) Avoinna ma-pe klo 9 17 Pro Puu -keskus Satamakatu 2 A, Lahti Puh. (03) Avoinna ma-pe 10 17, la Verkko- ja kirjakaupat Verkko- ja kirjakaupoissamme on monipuolinen valikoima arkkitehtuurin, rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen kirjoja opiskeluun ja ammattikäyttöön. Valikoimamme kattaa Rakennustiedon omat ja muiden kustantajien julkaisut sekä Suomen parhaan valikoiman ulkomaista rakennusalan kirjallisuutta. Kannattaa tutustua! Uudistetussa verkkokaupassa etuja opiskelijoille ja oppilaitoksille! Verkkokaupassamme on nyt oma osio opiskelijoille ja oppilaitoksille. Rekisteröitymällä saat hintaetuja ja tilauksen teko on kätevämpää. Kirjautuneille opiskelijoille 10 % opiskelija-alennus oppikirjoista Kirjautuneille oppilaitoksille 15 % alennus Tervetuloa verkkokaupan asiakkaaksi! Julkaisuja voit ostaa kirjakaupoissamme tai tilata verkkokaupasta, puhelimitse, sähköpostilla tai faksilla. Postita tai lähetä faksilla lähimpään Rakennustiedon kirjakauppaan. TILAAN SEURAAVAT KIRJAT Kpl Tuote Hinta Hintaan sisältyy alv. Toimituskulut alkaen 8,80, verkkokaupassa 6. Postimaksu maksettu Tilaaja / oppilaitos Nimi Lähiosoite Rakennustieto Oy Tunnus Vastauslähetys Postiosoite TLH/ / Puhelin Pvm Sähköposti Allekirjoitus

TUOTTEET JA PALVELUT 2015

TUOTTEET JA PALVELUT 2015 RAKENNUSALAN OPISKELIJOIDEN KIRJAT JA TIETOPALVELUT TUOTTEET JA PALVELUT 2015 www.oppitieto.fi OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA 1 Oikeaa tietoa tuleville rakennusalan ja kiinteistönpidon ammattilaisille

Lisätiedot

RAKENNUSALAN OPISKELIJOIDEN TIETOPALVELUT JA KIRJAT OPPI &TIETO 2015. www.oppitieto.fi OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA

RAKENNUSALAN OPISKELIJOIDEN TIETOPALVELUT JA KIRJAT OPPI &TIETO 2015. www.oppitieto.fi OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA RAKENNUSALAN OPISKELIJOIDEN TIETOPALVELUT JA KIRJAT OPPI &TIETO 2015 www.oppitieto.fi OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA 1 Oikeaa tietoa tuleville rakennusalan ja kiinteistönpidon ammattilaisille Rakennustiedon

Lisätiedot

DESIGN FINLAND. PAIMIo-tuoLI PAIMIo ChAIR 1931 ALvAR AALto. Mikko Metsähonkala Martti Lukander Rakennustieto. www.rakennustieto.fi

DESIGN FINLAND. PAIMIo-tuoLI PAIMIo ChAIR 1931 ALvAR AALto. Mikko Metsähonkala Martti Lukander Rakennustieto. www.rakennustieto.fi Vitriini Vitriini Box 2010 Kevät tuuletus verkkokaupassa ja kirjakaupoissa 2. 31.5.2012 Kirjojen kevät ALE» s. 2 5 2 01 2 K K E V ÄT i s e t i r j a k a u pa n u u t Tule tutustumaan ja tekemään hyviä

Lisätiedot

TIETOPALVELUT KIRJAT TUOTTEET

TIETOPALVELUT KIRJAT TUOTTEET TIETOPALVELUT KIRJAT TUOTTEET & HINNAT 2013 LEHDET SOPIMUSLOMAKKEET OHJELMAT Hyvät tiedot ammattikäyttöön, opiskeluun ja kodinrakentamiseen Luotettava, uudistuva tieto rikastaa ammattitaitoa ja päivittää

Lisätiedot

KIRJA-ALE. Itselle tai lahjaksi! + Uutuus- Tilaa helposti verkkokaupasta! www.rakennustietokauppa.fi. RakennusTIEDON kirjakaupoissa 21.11. 31.12.

KIRJA-ALE. Itselle tai lahjaksi! + Uutuus- Tilaa helposti verkkokaupasta! www.rakennustietokauppa.fi. RakennusTIEDON kirjakaupoissa 21.11. 31.12. + Uutuus- kirjat! RakennusTIEDON kirjakaupoissa 21.11. 31.12. KIRJA-ALE Ale-kirjat s. 2-5 Uutuuskirjat s. 6-8 Tilaa helposti verkkokaupasta! www.rakennustietokauppa.fi Itselle tai lahjaksi! 1 Toimi nopeasti

Lisätiedot

kevät 2011 Rakennustiedon UUtuuksia i r j a k a u pa n u u t i s e t K e v ä t Omakotitaloja Hautajärvi, Harri

kevät 2011 Rakennustiedon UUtuuksia i r j a k a u pa n u u t i s e t K e v ä t Omakotitaloja Hautajärvi, Harri i r j a k a u pa n 2 0 11 K K e v ä t kevät i s e t u u t Tutustu kevään uutuuskirjoihimme sekä muihin ajankohtaisiin julkaisuihin ja sähköisiin tietotuotteisiin! Valikoimassamme on tuotteita niin ammattikäyttöön,

Lisätiedot

Rakentajan paras kirjakauppa!

Rakentajan paras kirjakauppa! RT KIRJAKAUPAT & RAKENNUSTIETOKAUPPA.FI JOULU Ammattikirjat & lahjavinkit Rakentajan paras kirjakauppa! Arkkitehtuuri & Sisustaminen, Rakentaminen & Remontointi, Piha & Puutarha, Teknisen piirtämisen tarvikkeet

Lisätiedot

Rakennuskirjakaupoissa

Rakennuskirjakaupoissa ALE Rakennuskirjakaupoissa Rakennuskirjakaupoissa 12.11 14.12.07 Tässä luettelossa myös upeita lahjaideoita ja uutuuskirjoja. 38,50 10 5 29,50 10 40/40 Young Architects from Finland Connah, Roger; edit.

Lisätiedot

SYKSY 2009. i r j a k a u pa n. u u t. i s e t. S y k s y. KiinteistöRYL 2009 Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset

SYKSY 2009. i r j a k a u pa n. u u t. i s e t. S y k s y. KiinteistöRYL 2009 Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset i r j a k a u pa n 2 0 0 9 K S y k s y SYKSY 2009 i s e t u u t Tutustu syksyn uutuuskirjoihimme sekä muihin ajankohtaisiin julkaisuihin ja sähköisiin tietotuotteisiin! Valikoimassamme on tuotteita niin

Lisätiedot

InfraRYL Net www.infraryl.fi. InfraRYL Net -verkkopalvelu sisältää koko InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän.

InfraRYL Net www.infraryl.fi. InfraRYL Net -verkkopalvelu sisältää koko InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän. I R J A K A U PA N 2 0 0 7 K k e v ä t KEVÄT 2007 I S E T U U T KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT Kirjakaupan uutisiin on koottu ajankohtaisia julkaisuja ja sähköisiä tietotuotteita

Lisätiedot

Tiivistä ja matalaa asuntorakentamista Alankomaissa. Marja Straver-Nevalainen. Kirja esittelee kaupunkiasumisen monipuolisuutta Alankomaissa.

Tiivistä ja matalaa asuntorakentamista Alankomaissa. Marja Straver-Nevalainen. Kirja esittelee kaupunkiasumisen monipuolisuutta Alankomaissa. I R J A K A U PA N 2 0 0 6 K s y k s y SYKSY 2006 I S E T U U T KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT Kirjakaupan uutiset kertoo ajankohtaisista rakentamisen, talotekniikan, sisustamisen

Lisätiedot

KEVÄT 2009. i r j a k a u pa n. u u t. i s e t. K e v ä t

KEVÄT 2009. i r j a k a u pa n. u u t. i s e t. K e v ä t i r j a k a u pa n 2 0 0 9 K K e v ä t KEVÄT 2009 i s e t u u t Kirjakaupan uutisista löydät kevään uutuuksia ja muita ajankohtaisia julkaisuja sekä sähköisiä tietotuotteita ammattikäyttöön, kodinrakentamiseen

Lisätiedot

KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT

KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT 2 0 0 7 K s y k s y I R J A K A U PA N SYKSY 2007 I S E T U U T KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT Kirjakaupan uutisiin on koottu ajankohtaisia julkaisuja ja sähköisiä tietotuotteita

Lisätiedot

KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT. Rakennustieto Oy, 2006. Rintamamiestalot Rakentajien muistikuvia

KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT. Rakennustieto Oy, 2006. Rintamamiestalot Rakentajien muistikuvia 2 0 0 6 K I R J A K A U P A N t o u k o k u u I S E T U U T KEVÄT KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT Kirjakaupan uutiset kertoo ajankohtaisista rakentamisen, talotekniikan, sisustamisen

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Toimintakertomus 2006 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Kulunutta toimikautta 2006 leimasivat näkyvät ja tuntuvat henkilövaihdokset. Professori

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 11 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 6 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen

Lisätiedot

rakennustietosäätiö rts rakennustieto oy 09 Vuosikertomus

rakennustietosäätiö rts rakennustieto oy 09 Vuosikertomus RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Vuosikertomus 09 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 M1-päästö- ja puhtausluokitukset

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen

Lisätiedot

Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2011

Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2011 Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2011 Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Pientalojen suunnittelijoita 2011 -julkaisu

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009

PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Neuvoja arkkitehdin valintaan Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Tuumasta toimeen

Lisätiedot

MEDIA 2007. Rakennustiedon monipuolisilla medioilla tavoitat ammattilaiset ja omatoimirakentajat

MEDIA 2007. Rakennustiedon monipuolisilla medioilla tavoitat ammattilaiset ja omatoimirakentajat MEDIA 2007 Rakennustiedon monipuolisilla medioilla tavoitat ammattilaiset ja omatoimirakentajat KUVA PEKKA KIIRALA HYVÄÄ SEURAA VIESTILLESI Rakennustiedon tietotuotteet ja näyttelyt ovat monipuolisia medioita,

Lisätiedot

KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS. visioista ja strategioista käytännön tuloksiin

KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS. visioista ja strategioista käytännön tuloksiin KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS visioista ja strategioista käytännön tuloksiin SISÄLTÖ 4 Rakennusteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminta 6 Rakennustuotanto, laatu ja työturvallisuus 10 Rakennustuotteet,

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAkertomus 12 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

VälitysUutiset 9 / Marraskuu 2008 / Kauppa www.kirjavalitys.fi

VälitysUutiset 9 / Marraskuu 2008 / Kauppa www.kirjavalitys.fi VälitysUutiset 9 / Marraskuu / Kauppa www.kirjavalitys.fi readme.fi Simpsonit Seinäkalenteri 2009 24 s., 4-väri, ISBN: 9789522200532 Sh. 17,50 Simpsonit Hirvittävä hulabaloo 144 s., Kl. 8532, 4-väri, sid.

Lisätiedot

HANKERAPORTTI ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN MALLIALUE. Tekes Kestävä yhdyskunta ohjelman projekti 760/31/08

HANKERAPORTTI ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN MALLIALUE. Tekes Kestävä yhdyskunta ohjelman projekti 760/31/08 K A N K A A N P Ä Ä N P I T K Ä M Ä K I ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN MALLIALUE HANKERAPORTTI Koonnut 28.1.2009 projektisihteeri Mariitta Vuorenpää Tekes Kestävä yhdyskunta ohjelman projekti 760/31/08

Lisätiedot

Puurakentamisen osaaminen ja osaajat

Puurakentamisen osaaminen ja osaajat Puurakentamisen osaaminen ja osaajat Kansallinen kartoitus Petri Heino Petri Heino. 2011. Puurakentamisen osaaminen ja osaajat: kansallinen kartoitus. ISBN: 978-952-61-0431-7 (nid.) ISBN: 978-952-61-0432-4

Lisätiedot