Rakennustietoa opiskeluun ja tiedonhakuun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennustietoa opiskeluun ja tiedonhakuun"

Transkriptio

1 Rakennustietoa opiskeluun ja tiedonhakuun Kevät 2012 A Aikataulukirja 2008 Rakentamisen ajallisen suunnittelun tiedosto ja työkirja tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen. 2007, 352 s. 39,- Alvar Aalto Library in Vyborg Saving a Modern Masterpiece Kirja näyttää, miten vaihe vaiheelta toteutuva restaurointityö herättää henkiin funktionalismin mestariteoksen. Englanninkielinen. 2009, 144 s. 47,- Arkkitehtitoimisto bisneksenä Miten kehittää arkkitehtiyrityksen liiketoimintaa Carenholm, Staffan Aiheina liiketoiminnan kehittäminen, hinnoittelu ja liikeneuvottelut. 2007, 60 s. 22,- Arkkitehtuuri- ja rakennussanasto suomienglanti-suomi. Architectural and building glossary Finnish-English-Finnish Arkkitehtuuri-, kaavoitus-, kaupunkisuunnittelu-, rakennus-, korjausrakennus-, LVIS- yms. sanastoa. 2006, 172 s. 29,- Arkkitehtuurilinjoja Kirmo Mikkolan kirjoituksia Mukala, Jorma (toim.) Legendaarisen mielipidevaikuttajan aikalaisanalyysejä taiteen ja arkkitehtuurin ilmiöistä 1960-luvulta 1980-luvulle. 2009, 344 s. 39,- Arkkitehtuurimme vuosikymmenet Standertskjöld, Elina Arkkitehtuuria ja rakentamista Suomessa vuosisadan vaihteesta 1920-luvun loppuun rakennustekniikasta tyyleihin. 2006, 144 s. 34,- Arkkitehtuurimme vuosikymmenet Standertskjöld, Elina Rakentamista ja arkkitehtuuria sodan ja jälleenrakennuksen vuosikymmenillä. 2008, 176 s. 36,- Arkkitehtuurimme vuosikymmenet Standertskjöld, Elina Kirja kertoo yhteiskunnan, arkkitehtuurin ja rakentamisen vaiheista 1960-luvun lähiörakentamisesta 1980-luvun nousukauteen. 2011, 158 s. 40,- Arkkitehtuurimme vuosikymmenet , Arkkitehtuurimme vuosikymmenet Arkkitehtuurimme vuosikymmenet Standertskjöld, Elina Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -kirjasarja yhteishintaan 95,- Asuinaluesuunnittelu Jalkanen, Riitta; Kajaste, Tapani; Kauppinen, Timo; Pakkala, Pekka; Rosengren, Camilla Asuinalueen toimintoja, rakennetta ja tilasuunnittelua sekä suunnittelun perusteita ja tavoitteita käsittelevä oppikirja , 216 s. 31,- Asuinkerrostalon ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö Käytännönläheistä tietoa ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus- ja säätötyön tarpeellisuudesta sekä itse työn teettämisestä. 1998, 23 s. 10,- Asuinkerrostalotyömaan tarkastusasiakirja Hankekohtainen työkirja, johon merkitään rakennushankkeen toteutuminen työvaiheittain ja tarkistuksen tulokset , 136 s. 32,- Asuintilojen suunnittelu Miten suunnitella toimiva, viihtyisä ja asukkaan toiveiden mukainen asunto. 6., uudistettu 2010, 216 s. 42,- Asukasnäkökulma kaupunkiasumiseen Kahri, Esko; Anttonen, Sari; Enkovaara, Esko; Ilonen, Pia; Kämäräinen, Juha; Viita, Petri Kirja esittelee keinoja, joilla voidaan kustannustehokkaasti lisätä asumisen yksilöllisyyttä ja asukkaan mahdollisuutta vaikuttaa. 2011, 160 s. 36,- Asunnon remonttiopas Koskenvesa, Anssi; Nissinen, Sampsa; Olenius, Auli; Penttilä, Hannu; Tiula, Martti Remontin valmistelu, tilojen suunnittelu ja remontin toteuttaminen , 119 s. 24,- B Betonityöt BY 205 Uusitalo, Jukka; Ihanamäki, Jouko; Rajala, Raimo; Vallin, Olavi Betonin valmistaminen, rakenteiden betonointi, betonointimenetelmät ja betonilajit, viimeistelytyöt sekä työturvallisuus , 180 s. 28,- C Construction 2000 Classification Construction 2000 Classification Committee, Haahtela Kehitys Oy Talo 2000 Yleisselosteen hanke- ja tuotantonimikkeistöosuuden englanninkielinen käännös. 2010, 48 s. 34,- COR-TEN-julkisivut Witting, Kristian COR-TEN-terästen ominaisuuksia ja erilaisia käyttömahdollisuuksia mm. Helsinkiläisen Itämerentorin suunnittelussa. 2001, 80 s. 32,- E Energia- ja ekologiakäsikirja suunnittelu ja rakentaminen Lappalainen Markku Energiataloudellisen ja ekologisen rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun perusteos kaikille rakennusalalla toimiville. 2010, 200 s. 79,- Espoon Säterinmetsä Fogelholm, Kai Tiiviisti ja matalasti rakennettujen, yhteenkytkettyjen omakotitalojen omatoimisesta rakentamisesta. 2003, 192 s. 28,- Esteetön luontoliikunta Irma Verhe, Marko Ruti Esteettömän liikkumisympäristön suunnittelu- ja mitoitusohjeita. 2007, 96 s. 26,- Esteetön rakennus ja ympäristö Suunnitteluopas Suunnittelu- ja mitoitusperusteita Suomen rakentamismääräyskokoelman osien RakMK F1 ja RakMK G1 soveltamisalalta , 88 s. 30,- H Hallittu putkiremontti Asuntoyhtiön putkiremontin läpivieminen suunnitteluvaiheesta työn vastaanottamiseen. 2008, 193 s. 32,- Hermann Kaufmann Spirit of Nature puuarkkitehtuuripalkinto ekologista puurakennusta uudisrakennuksista peruskorjauksiin, maatilan talousrakennuksista teollisuusrakennuksiin. Saatavana myös englanniksi. 2010, 144 s. 52,- 1

2 I Infra 2011 CAD kuvatasojärjestelmä Julkaisussa määritellään infrahankkeiden CADsuunnitelmissa käytettävä tasorakenne ja se sisältää tasokuvat eli suunnitelmakartat. 2011, 32 s. 26,- Infra 2011 Hankeosanimikkeistö Nimikkeistössä on määritelty väylä- ja kunnallisteknisen infrastruktuurin hankeosat sekä keskeiset muiden toimialojen hankeosat. 2011, 23 s. 28,- INFRA Rakennusosa- ja hankenimikkeistö määrämittausohje, versio 2.1 Kirja on tarkoitettu käytettäväksi mallinnettaessa suunnitelmaa kustannusten hallintaa ja tuotannon ohjausta varten. 2009, 213 s. 38,- InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Väylät ja alueet Kirja määrittelee mm. maa-, pohja- ja kalliorakenteiden sekä päällysteiden vaatimukset. 2010, 555 s. 199,- InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Teknisten järjestelmien kuten vesihuollon, sähkönja lämmönsiirron sekä valaistusrakenteiden vaatimukset infrarakentamisessa. 2009, 253 s. 158,- InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat Sisältää yhteisen nimikkeistön mukaan jäsennetyt tekniset laatuvaatimukset erittelemättömille betoni-, teräs- ja puurakenteille sekä silloille. 2008, 278 s. 140,- InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet Ulkoliikuntapaikkojen toimivuusvaatimuksia ja niiden rakentamisen teknisiä vaatimuksia. 2009, 95 s. 126,- Iäkkäiden ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu Arki- ja terveysliikunnan tilat palvelu- ja hoiva-asumisympäristöissä Lehmuspuisto, Vuokko; Åkerblom, Satu Ohjeita iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja liikunnan harrastamisen mahdollistavien asuin- ja toimintaympäristöjen suunnitteluun. 2007, 86 s. 24,- J Jäähallien lämpö- ja kosteustekniikka suunnittelu- ja rakennuttamisopas Teknillinen korkeakoulu; Suomen jääkiekkoliitto Opas jäähallien lämpö- ja kosteusteknisestä suunnittelusta. 2007, 113 s. 28,- K Kantavien teräsrakenteiden palosuojaus Iso-Mustajärvi, Pertti; Inha, Timo Julkaisu esittelee teräsrakenteiden palomitoitusta, palosuojausmenetelmien ja aineiden käyttöä sekä näihin liittyviä määräyksiä. 1999, 114 s. 30,- Keittiön remontti Asiantuntevia ohjeita pintakorjauksesta, perusteellisesta keittiöremontista, mitoituksesta sekä lupaja vastuukysymyksistä. 3., uudistettu 2008, 72 s. 19,- Keilahalliopas Perusteos uusien keilahallien suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä vanhojen hallien kunnostamiseen. 2011, 77 s. 34,- Kerrostalon peruskorjaus - suunnittelu ja toteutus taloyhtiössäni Lappalainen, Markku Vanhan tiilirunkoisen ja rapatun asuinkerrostalon korjausten suunnittelu ja peruskorjauksen eteneminen vuosina , 80 s. 54,- Kerrostalot Neuvonen, Petri; Mäkiö, Erkki; Malinen, Maarit Kirja kuvaa kivirakenteisissa asuin- ja liiketaloissamme käytetyn rakennustekniikan kehittymistä 1800-luvun lopulta 1940-luvulle. 2002, 192 s. 63,- Kerrostalot Arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen Neuvonen, Petri (toim.) Yksityiskohtaista tietoa asuintalojen arkkitehtuurista, rakenteista, rakennusmateriaaleista ja LVI-tekniikasta. 2006, 288 s. 75,- Kiinteistöpalveluiden hankinta Hankintaprosessin kulku ja asiakirjamalleja kiinteistöpalveluiden tilaajalle. 2011, 150 s. 48,- KiinteistöRYL Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset Yhtenäinen ja yhteinen kuvaus kiinteistöpalveluiden yleisistä laatuvaatimuksista kaikille kiinteistöalalla toimiville. 2009, 176 s. 158,- Korjausrakentamisen kustannuksia 2012 Palolahti, Tuomas; Kivimäki, Christian; Koskenvesa, Anssi; Mäki, Tarja; Palomäki, Jenni; Sahlstedt, Satu Vuosittain ilmestyvä korjausrakentamisen perustietoa sisältävä käsikirja, joka täydentää Rakennusosien kustannuksia kirjaa. 60 s. 72,- Korjaustöiden laatu 2011 Korjausrakentamisen yleiset laatuvaatimukset korjaustyömaan suunnitteluun, laadunvarmistukseen ja tuotannon ohjaukseen. 2010, 215 s. 38,- Kosteus rakentamisessa RakMK C2-opas Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C2 teksti kokonaisuudessaan sekä lisätietoa ja soveltamisesimerkkejä , 56 s. 22,- Kotina puinen kaupunkikylä esimerkkejä Moderneista puukaupungeista. Wooden urban villages examples of modern wooden towns Karjalainen, Markku; Patokoski, Riku (toim.) Näkökulmia moderniin puukaupunkirakentamiseen tutkimuksia, kokemuksia ja tuoreita toteutettuja kohteita. Saatavana myös venäjän-englanninkielisenä hintaan 36, , 168 s. 34,- Kunnan maapolitiikka Virtanen, Pekka V. Kirja luo selkeän kokonaiskuvan maapolitiikasta ja antaa päätösten tueksi tarvittavaa perustietoa. 2000, 127 s. 22,- Kylpyhuoneen remontti Ohjeet remontin tekemiseen ja teettämiseen ottaen huomioon tilasuunnittelu, vedeneristykset ja vastuukysymykset. 4., uudistettu 2010, 154 s. 23,- L Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot Kankainen, Jouko; Junnonen, Juha-Matti Kirja rakennusyritysten laadunkehitystyöhön. Soveltuu myös oppikirjaksi korkeakoulujen rakentamistalouden opintoihin. 2001, 76 s. 22,- Liikuntahallien lasirakenteet Hemmilä, Kari; Heimonen, Ismo Suunnitteluperusteiden lisäksi kirjassa perehdytään mm. lasilaatujen eroihin, niiden turvallisuuteen, niihin kohdistuviin kuormituksiin, valonläpäisyominaisuuksiin, kosteustekniseen toimivuuteen ja lämmöneristävyyteen. 2012, 72 s. 36,- Liikuntapaikkarakentamisen ympäristövaikutukset Saari, Arto; Sekki, Tiina; Sinivuori, Paula Liikuntapaikkojen ympäristövaikutukset elinkaaren eri vaiheissa ja keinoja niiden vähentämiseksi. 2007, 110 s. 26,- Liikuntapaikkojen mitat ja merkinnät CD Rousku, Erkki; Honkanen, Osmo Sisältää lähes 70 ulko- ja sisäkentän suunnittelemisessa ja rakentamisessa tarvittavat mitat ja merkinnät. 2005, CD ja opasvihko 8 s. 24,- 2

3 Luonnollinen hybridi-ilmanvaihto Ripatti, Harri Erilaisia luonnolliseen ilmanvaihtoon perustuvia ratkaisuja julkisivuilmanvaihdosta tuuletusilmanvaihtoon. 2005, 56 s. 23,- Luova Tila Tulevaisuuden työpaikka Tukiainen, Maaretta Luovan tilan Mood It -konsepti on kehitetty tukemaan luovan ryhmäprosessin eri vaiheita sekä ennen kaikkea yhdessä luodun jakamista. 2010, 158 s. 58,- Lämmin puutalo Ohjeet ilmanpitävään ja energiaa säästävään rakentamiseen Romppainen, Ilkka Yksityiskohtaiset ohjeet ilmanpitävien rakenteiden toteuttamiseksi. Mukana runsaasti 3D-kuvitettuja ohjeita. 2010, 68 s. 33,- Lämpö ja kosteus. Rakennusfysiikka Björkholtz, Dick Sisältää perustietoa lämmön ja kosteuden eristyksestä. Käytännössä tarvittavaa teoriaa valaistaan lukuisin laskentaesimerkein , 150 s. 38,- M MaalausRYL 2012 Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät Sisältö on täysin uudistettu vastaamaan rakennusmaalauksessa käytettävien maalien liuotemääriä rajoittavan EU-direktiivin vaatimuksia. 2011, 472 s. 210,- Maalaustyöt 1. Pintakäsittelytekniikan perusteet Ahonen, Taisto Pintakäsittelyn perusteet: uusien ja vanhojen pintojen esikäsittely, maalausmenetelmät, pohjustus, hionta ja maalaus. 6., muuttumaton 2011, 216 s. 28,- Maalaustyöt 2. Kattojen, seinien, ikkunoiden ja ovien maalaustyöt Ahonen, Taisto; Järvinen, Kalevi; Laeslehto, Eero Kattojen, seinien, ikkunoiden ja ovien maalaus sekä muut pintakäsittelymenetelmät. 5., muuttamaton 2004, 152 s. 22,- Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen Jääskeläinen, Lauri; Syrjänen Olavi Ajantasainen käytännön käsikirja kuntien ja valtion viranomaisille sekä kaikille kaavoituksen ja rakentamisen osapuolille. Sopii myös oppikirjaksi. 3., uusittu 2010, 928 s. 116,- MaaRYL 2010 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen maatyöt Julkaisu käsittelee maa-, pohja- ja kalliorakenteiden sekä päällysteiden ja pintarakenteiden teknisiä vaatimuksia, sekä lisäksi rakennusaikaisen kuivatuksen ja maaperän puhdistamisen vaatimuksia. 2010, 196 s. 158,- Matala ja tiivis kaupunki Lahti, Pekka Matalan ja tiiviin kaupunkirakenteen esittely keskiajalta nykypäivään ja tämäntyyppisen asuinympäristön suunnittelukriteerit. 2002, 128 s. 32,- Metallijulkisivut arkkitehtuurissa Miettinen, Esko Metallijulkisivujen kehitystä ja metallijulkisivutekniikkaa: 53 huomattavinta suomalaista uudis- ja korjausrakentamiskohdetta. 2004, 176 s. 45,- Moderni puukaupunki puu ja arkkitehtuuri Karjalainen, Markku; Koiso-Kanttila, Jouni Suomalaisen puuarkkitehtuurin ja modernin puukaupunkirakentamisen esittely. 2002, 147 s. 32,- Monitoimihallin paloturvallisuus Oletettuun palonkehitykseen perustuvan suunnittelun kulku ja suunnittelusta syntyvät asiakirjat. 2003, 114 s. 28,- Muuraustyöt Kavaja, Reino Muurausalan perusteos, joka selvittää yksityiskohtaisesti ja runsain kuvin kaikki muurauksen vaiheet , 210 s. 36,- N Newly Drawn Emerging Finnish Architects 9 arkkitehtitoimistoa, 25 arkkitehtia, 41 kohdetta: kotimaista ja kansainvälistä toimintaa, yhteistyötä ja yksilöllisyyttä. Englanninkielinen 2009, 208 s. 44,- O Omakotitaloja Hautajärvi, Harri Hienoa suomalaista omakotitaloarkkitehtuuria - 33 taloa 1990-luvun alkupuolelta viime vuoteen. Saatavana myös englanniksi. 2011, 224 s. 52,- Osakeyhtiö käytännön käsikirja Norri, Matti Vuoden 2006 laki selityksineen: selkeät mallit ja ohjeet lain soveltamiseksi erilaisten osakeyhtiöiden asioiden hoidossa. 6., uusittu 2006, 651 s. 145,- P Pienkerrostalo kerrospientalo Seppänen, Matti Pienkerrostalo- ja kerrostalorakentamisen etuja ja haittoja sekä kehittäminen ja mahdollisuudet. 24 esimerkkikohdetta. 2003, 62 s. 26,- Pientalon perustukset Hemgren, Per Omakotitalojen, vapaa-ajan rakennusten ym. pienten rakennusten perustamistapoja. 2007, 96 s. 24,- Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja kirja + CD Yksityiskohtaiset ohjeet rakentamisen suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan. Tarkastusasiakirjan lomakkeet myös CD:llä , 131 s. 33,- Pienurakoitsijan opas Kuluttajasopimukset ja käytäntö Saine, Marianne; Maso, Timo Perusteellista tietoa kuluttajille tehtäviin rakennusurakoihin sekä käytännön ratkaisuesimerkkejä riitatilanteista. 2011, 159 s. 42,- Pihojen kivityöt, suunnittelu ja rakentaminen Heimonen, Kari; Malmelin-Thiel, Suvi Perusteellinen ja havainnollinen kirja yksityispihojen kivitöiden suunnitteluun ja rakentamiseen. 2011, 99 s. 46,- Projektinjohtohankkeen riskienhallinnan kehittäminen Kiiras, Juhani; Palojärvi, Lauri; Göös, Tuomo; Keinänen, Jyrki; Lehtiranta, Liisa; Honkaniemi, Henrik; Järvinen, Lauri; Savolainen, Toni-Matti; Sivunen, Matti Raportti perustuu projektinjohtoyritysten ja tilaajien kanssa tehtyyn laajaan kehitystyöhön. Se esittää tulokset ja esimerkkikohteiden havainnot. 2011, 128 s. 36,- Projektinjohtototeuttajan valintaopas Oppaan ja laskentalomakkeiston avulla voit valita sopivat kriteerit ja tehdä niiden perusteella tarvittavat laskelmat. 2003, CD ja 16 s. opaskirja 47,- Puurakennusten ulkomaalaus Järvinen, Kalevi Kokemusperäistä perinnetietoa ja ohjeita mm. uusien ja vanhojen pintojen esikäsittelystä, maalauksesta ja työvälineistä , 85 s. 24,- Puurakentaminen Siikanen, Unto Puurakentamisen perusteet, puun tekniset ja fysikaaliset ominaisuudet ja puutalon rakenteet. 2008, 332 s. 42,- Puurakenteisen salibandyhallin suunnittelu- ja rakentamisopas Tampereen teknillinen yliopisto Ohjeita tilojen mitoitukseen, ilmanvaihtoon, paloturvallisuuteen ja lattiapintojen valintaan. 2., uudistettu 2010, 54 s. 25,- 3

4 Pysäköinti, pihakadut ja hidaskadut tiivis ja matala kaupunkirakenne Reihe, Hanna; Kallio, Riikka Seitsemän erilaisen jo toteutetun tiiviin ja matalan kohteen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä. 2004, 71 s. 24,- Pääsuunnittelijan sopimusvastuu Koskela, Timo Pääsuunnittelijan velvollisuudet rakennuttajaa kohtaan ja vastuukysymyksiä suoritushäiriöistä vahingonkorvausvelvollisuuteen. 2004, 152 s. 52,- R Rakennuksen puutyöt Kavaja, Reino Perinteisestä puutöiden oppikirjasta ajanmukaistettu. Mukana puurakenteiden, välipohjien, verhousten ja kattorakenteiden sekä ovien ja ikkunoiden puutöiden työmenetelmät ja työvaiheet. 14., tarkistettu 2011, 249 s. 29,- Rakennusaineoppi Siikanen, Unto Yleisteos rakennusaineista ja -tarvikkeista, niiden valmistuksesta, ominaisuuksista, käytöstä ja vaikutuksista ympäristöön , 328 s. 37,- Rakennusalan liiketoimintatiedon hallinnan opas Vuori, Vilma; Myllärniemi, Jussi; Hannula, Mika; Nippala, Eero; Ala-Kotila, Paula; Riihimäki, Markku Kirja opastaa kehittämään liiketoimintatiedon hallinnan toimintoja ja prosessia erityisesti rakennustoimialalla. 2008, 79 s. 32,- Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus Koskenvesa, Anssi; Sahlstedt, Satu Kirjassa esitetään hankkeen ajallisen suunnittelun perusosaamisen sisältö. Kirja on laadittu aikataulun laatijoiden ja töitä työmaalla ohjaavien näkökulmasta. 2011, 144 s. 38,- Rakennushankkeen työturvallisuus Myllyntausta, Juha Kaikkien rakentamisen osapuolien velvollisuuksia ja toimintaa rakennushankkeen eri vaiheissa. 2., tarkistettu 2000, 84 s. 24,50 Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus Olenius, Auli; Lehtinen, Reijo Kirjassa esitetään menettelytavat, joilla varmistetaan rakennuskoneiden oikea hankinta ja turvallinen käyttö työmaalla s. 36,- Rakennusosien kustannuksia 2012 Palolahti, Tuomas; Kivimäki, Christian; Mäki, Tarja; Palomäki, Jenni Vuosittain ilmestyvä rakennusosien yksityiskohtaista tietoa sisältävä käsikirja. 248 s. 84,- Rakennusperinnön tulevaisuus Poimintoja teemavuoden aiheista Nikula, Riitta; Tuominen, Laura; Nevanlinna, Tuomas; Uuskallio, Irma; et al. Rakennusperinnön vuoden 2003 puheenvuoroja, keskusteluja ja tapahtumia suhteessa rakennusperinnön tulevaisuuteen. 2004, 88 s. 26,- Rakennussopimukset e-kirja Liuksiala, Aaro Rakennusalan sopimusoikeutta monipuolisesti suunnittelun alkamisesta urakoitsijan takuuajan jälkeiseen vastuuseen. 2004/ ,- Rakennustarkastuskirja Suunnittelusta toteutukseen Rakennusvalvonta on hankkeessa mukana ensimmäisistä suunnitelmista loppukatselmukseen saakka. 2004, 134 s. 32,- Rakennusten lämmitysjärjestelmät KH Net -kiinteistötietopalvelun korteista koottu rakennusten lämmittämisen ja lämmitysjärjestelmien tietopaketti. 2007, 200 s. 30,- Rakennustöiden laatu RTL 2009 Kirja rakennustyömaan laadunvarmistukseen, tuotannon ohjaukseen ja suunnitteluun. 9. uudistettu 2008, 319 s. 45,- Rakennustöiden menekit 2010 Kirja sisältää uudis- ja korjausrakentamisen työmaiden aikataulu- ja tehtäväsuunnittelun päivitettyjä menekkitietoja. Nyt myös Talo nimikkeistön mukaan. 2009, 152 s. 32,- Rakennustöiden turvallisuusohjeet. Raturva 2 Rakentamisen työlajikohtainen turvallisuusohjeisto työnopastukseen ja koulutukseen. Mukana rakennustyön turvallisuusmääräysten (VNa 205/2009) uusimisesta ja energiansäästötavoitteista johtuvat muutokset. 2., tarkistettu. 2010, 100 s. 34,- Ehitustööde ohutusjuhendid Raturva 2 Rakentamisen työlajikohtainen turvallisuusohjeisto työnopastukseen ja koulutukseen. Rakennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 2 -kirjan 1. painoksen käännös. Vironkielinen. 2006, 96 s. 28,- Инструкции по технике безопасности стрoиteлъных работ строибезопасностъ 2 Rakentamisen työlajikohtainen turvallisuusohjeisto työnopastukseen ja koulutukseen. Rakennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 2 -kirjan 1. painoksen käännös. Venäjänkielinen. 2006, 96 s. 28,- Rakentajain kalenteri 2012 Uudistunut kokonaisuus, joka sisältää painetun kirjan lisäksi, e-kirjan ja nettipalvelun. E-kirjan sisältö on sama kuin painetun. Nettipalvelussa on mm. artikkeliarkisto vuosilta , monikieliset YSE ja KSE sanastot. 2011, 688 s. 110,- Rakentajan matematiikka Haara, Matti; Ruohomäki, Juhani Kirja matematiikan perusteiden kertaamiseksi rakennus- ja LVI-alan oppilaitoksiin. 5., muuttamaton 2010, 102 s. 23,- Rakentamisen piirustusmerkintöjä Keskeiset rakennusalan piirustuksissa käytettävät symbolimerkinnät selityksineen , 117 s. 29,- Rakentamisen tuotantotekniikka e-kirja Koski, Hannu; Kivimäki, Christian Perustiedot keskeisimmistä työvaiheista, kuten maarakennus-, perustus- ja runkotöistä, ikkuna-, ovi- ja väliseinäasennuksista sekä pintarakennustöistä. 2012, 274 s. 40,- Rationalismi ja runollisuus Aulis Blomstedt ja suhteiden taide Sarjakoski, Helena Blomstedtin arkkitehtuuritutkimuksia rakentamisen mittamaailman harmonisoimisesta suhteessa musiikin teoriaan. 2003, 232 s. 44,- Ratsastuspohjaopas Ohjeita sekä uusien ratsastuskenttien ja hevosten ulkoilureittien suunnitteluun ja rakentamiseen että käytössä olevien kenttien korjaamiseen. 2011, 72 s. 34,- Ratu 1209-S Niksipankki. Rakennustyömaan hyviä käytäntöjä. Työturvallisuus Hyviä käytäntöjä ja niksejä turvallisuuden parantamiseksi rakennustyömailla. 2004, 43 s. 16,80 Raudoitustyöt Juhani, Ruohomäki; Jormalainen, Pentti; Pärssinen, Valto; Saarikivi, Erkki; Söderholm, Kai Oppikirja raudoitustyön tekniikasta erityisesti ammattikouluille. Havainnollinen, runsas kuvitus , 175 s. 28,- 4

5 Rullalautailualueiden suunnittelu ja rakentaminen Malinen Tero; Suomen Rullalautaliitto ry Ohjeita toimivan rullalautailualueen suunnitteluun, rakentamiseen ja toteutukseen. 2008, 64 s. 25,- RunkoRYL 2010 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen runkotyöt RunkoRYL 2010 sisältää talonrakentamisen runkotöissä sovellettavan hyvän rakennustavan. 2010, 352 s. 180,- Ruostumaton teräs arkkitehtuurissa Miettinen, Esko; Taivalantti, Kirsti Tietoa teräsrakentamisen tekniikasta ja sen soveltamisesta. 2001, 125 s. 40,- S SisäRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset Talonrakennuksen sisätyöt Talonrakennuksen sisätöiden yleiset laatuvaatimukset sisäpinnoista alakattotyöhön. 1998, 416 s. 105,- Sivu-urakan alistaminen käytännön opas urakkamuodon hallintaan Klementjeff, Pia Kirjassa käydään läpi Sivu-urakan alistamissopimuksen RT kaikki kohdat, ja kommentoidaan niitä käytännönläheisesti. 2009, 128 s. 57,- Strateginen ajattelu rakennusliikkeessä Liinamaa, Paula Mihin perustuu menestyvän rakennusliikkeen strategia ja miten strateginen ajattelu on muuttunut talonrakennustoimialalla. 2011, 87 s. 44,- SUKE Malli talotekniikan suunnittelun ja hankintojen ohjaukseen projektinjohtohankkeissa Kiiras, Juhani; Kruus, Matti; Hämäläinen, Aimo; Lindroos, Hannu; Saari, Arto; Salmikivi, Teppo Useille toteutusmuodoille soveltuvia, käytännön ratkaisumalleja rakennushankkeiden suunnittelun ohjaukseen. 2008, 64 s. 25,- Suomalaisen asuntoarkkitehtuurin tarina The Story of Finnish Housing Architecture Lehtovuori, Olli Yleiskuva suomalaisesta asumisesta maa- ja metsätalouskulttuurista nykypäivään. 1999, 192 s. 42,- Suomalais-saksalainen rakennussanasto Kaski, Anja Rakennusalan yleinen sanasto suunnittelusta sisustukseen hakusanoja yli , 65 s. 23,55 Suomi-englanti-venäjä-suomi Kuvitettu rakennussanasto Milicevic, Milan Yli 800 kuvaa ja 3000 hakusanaa arkkitehtuurin, rakennustekniikan ja yhdyskuntasuunnittelun alalta. Havainnollinen rakennusalan perussanasto opiskelijoille sekä kaikille venäjän rakennusviennin osapuolille. Uudistettu ja täydennetty , 312 s. 54,- Suunnittelupalvelujen hankintaopas e-kirja Tauriainen, Matti Tiivistettyä tietoa suunnittelupalvelujen hankintakäytännöistä ja mahdollisuuksista. 2012, 44 s. 15,- T Talo nimikkeistö Yleisseloste Talo-nimikkeistöryhmä, Haahtela-kehitys Oy Kansallinen, rakennusalan yhteistyönä syntynyt tiedonvaihdon perusta rakennushankkeen kaikille osapuolille. 2008, 127 s. 32,- Talonrakennuksen routasuojausohjeet Kivikoski, Harri Menetelmiä routasuojauksen mitoittamiseksi ja rakentamiseksi sekä ohjeita roudattoman syvyyden määrittämiseksi. 2., uudistettu 2007, 96 s. 34,- Talotekniikkaa rakentajalle Järvinen, Hannu Talotekniikan ohjeita, joiden avulla vältetään tarpeettomia lisä- ja muutostöitä rakentamisvaiheessa. 2006, 53 s. 24,- Tapetointi ja seinäpintojen päällystystyöt Ahonen, Taisto Tapetoinnin vaiheet materiaalinvalinnasta ja alustan kunnostamisesta kiinnitystapoihin mukana myös kostean tilan tapetteja. 2006, 87 s. 24,- Tavoite- ja kattohintaurakka Liuksiala, Aaro; Laine, Ville Tavoitehintaurakan keskeiset piirteet käytännön näkökulmasta. Kirja tilaajalle, urakoitsijalle, rakennuttajalle, suunnittelijalle. 2011, 112 s. 62,- Termipakki Rakennusalan sanastoa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi Tiula, Martti Rakennustaito-lehdessä vuosina ilmestyneet Martti Tiulan Termipakki-pakinat ja niistä poimitut 435 termiä. 2003, 127 s. 29,- Terve koti ja asuinympäristö Aminoff, Jalo; Kontinen, Leena Asuinympäristön olosuhteet, kodin värit, valoisuus, sisäilma, rakenteet ja materiaalit terveellisen kodin perustana. 2004, 118 s. 24,- Teräs asuntojen korjausrakentamisessa Miettinen, Esko; Ripatti, Harri; Saarni, Risto Kirja kuvaa eurooppalaisten asuinalueiden arkkitehtuurin muutosta 1900-luvun alusta nykypäivään. Laaja kohde-esittely. 1997, 136 s. 32,- Teräs asuntorakentamisessa Anderson, Johan; Halme Alpo; et al. Perusteellinen tietopaketti teräsmateriaalista ja sen käytöstä asuntorakentamisessa. Kohteista mitta- ja pohjapiirroksia. 1995, 107 s. 30,- Teräs julkisessa rakentamisessa Piironen, Esa; Saarni, Risto Perusteellinen katsaus teräsrakentamisen tekniikkaan perustuksista vesikattoon. 1998, 120 s. 37,- Teräs pientalorakentamisessa Miettinen, Esko; Saarni, Risto Kooste modernia pientaloarkkitehtuuria ympäri maailmaa yhteensä 19 koti- ja ulkomaista kohdetta. 1999, 127 s. 37,- Teräsjulkisivut Saarni, Risto (toim.) Teollisessa rakentamisessa käytettävät teräsjulkisivut ja katteet. 2., uusittu 1998, 156 s. 35,- Teräsrakentaminen Saarni, Risto (toim.) Teräksen ominaisuuksia ja käyttötapoja teollisessa rakentamisessa.3., korjattu ja täydennetty 1996, 206 s. 32,- Teräsrakenteiden suunnittelu Kinnunen, Jukka; Saarinen, Eero; Tiira, Seppo; Ulvinen, Seppo; Väänänen, Eino Käydään läpi teräsrakenteiden suunnittelun perusteet, rakenneosien mitoitus sekä teräsrakenteiden liitokset ja pintakäsittelyt. 4., uusittu 2001, 180 s. 32,- Teräsrungon asennus Saarni, Risto (toim.) Käytännön tietoa teräsrungon asennustekniikasta, rakenneratkaisuista, raaka-aineista ja kustannuksista. 1997, 100 s. 32,- The Architecture of Image Existential Space in Cinema Pallasmaa, Juhani Elokuvan, taiteen ja arkkitehtuurin yhteistä kokemusmaailmaa Hitchcockin, Kubrickin, Antonionin ja Tarkovskin elokuvissa. Englanninkielinen , 183 s. 57,- 5

6 Tiivis ja matala korttelirakenne asuntorakentamisen typologiaa 10 tiivistä ja matalaa asuinaluetta ympäri Suomea yhden korttelin kokoisesta alueesta asukkaan kaupunginosaan. 2005, 63 s. 28,- Tiivistä ja matalaa asuntorakentamista Alankomaissa Straver-Nevalainen, Marja Tiiviin kaupunkiasumisen kehityskaarta vuosisadan ajalta; mukana yhdeksään päätyyppiin jaotellut asuinympäristöesimerkit. 2006, 149 s. 36,- Tiivistä ja matalaa Helsingin seudulle Manninen, Rikhard; Puustinen, Sari Onko tiiviisti ja matalasti rakennettu asuinympäristö pääkaupunkiseudun pientaloratkaisu? 2002, 87 s. 22,- Tiivistä ja matalaa Oulussa Liikamaa, Heimo Tiiviin ja matalan asuntorakentamisen vaatimukset ja valmiudet Oulun näkökulmasta. 2002, 62 s. 19,- Tuotemallintaminen arkkitehtisuunnittelussa Penttilä, Hannu; Nissinen, Sampsa; Niemioja, Seppo Ohjeita tuotemallipohjaiseen tietojen hallintaan suunnittelutyössä erityisesti arkkitehdin näkökulmasta. 2006, 96 s. 26,- Tuotemallintaminen rakennesuunnittelussa Valjus, Juha; Varis, Markku; Penttilä, Hannu; Nissinen, Sampsa Perustietoja ja ohjeita tuotemallin hyödyntämiseen rakennesuunnittelussa. 2007, 64 s. 24,- Tuotemallintaminen rakennushankkeessa, yleiset periaatteet Penttilä, Hannu; Nissinen, Sampsa; Niemioja, Seppo Ohjeita tuotemallin tehokkaaseen hyödyntämiseen rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. 2006, 64 s. 24,- Tuotemallintaminen talotekniikkasuunnittelussa Laine, Tuomas Perustiedot ja ohjeet LVI- ja sähkösuunnittelijan tuotemallipohjaiselle suunnittelulle. 2008, 48 s. 26,- U Uimahallien ja kylpylöiden rakennuttaminen Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry Opas uimahallien ja kylpylöiden rakennuttajille laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 2., uudistettu 2010, 79 s. 26,- Uimahallien rakennushankkeiden vastaanottovaiheen laadunvarmistusmenettely e-kirja Pernu, Pentti Kirjan ohjeiden avulla voidaan varmistua uimahallien ja kylpylöiden rakentamis- ja perusparantamishankkeiden vastaanottovaiheen oikeanlaisesta toteutuksesta. 2012, 45 s. 23,- Uimarantaopas Mikkola, Marja Yleisten, luonnonvaraisten uimarantojen suunnittelu ja rakentaminen erityisesti esteettömyyden ja turvallisuuden kannalta. 2006, 96 s. 26,- Urheilunurmikoiden perustaminen ja hoito Laukkanen, Kristiina; Walden, Harri Kattava käsikirja korkealaatuisten urheilunurmikoiden suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. 2008, 296 s. 36,- Uträkning av våningsytan Kerrosalan laskeminen -kirjan ruotsinkielinen laitos. 2000, 35 s. 14,- V Vastaavan työnjohtajan tarkastusluettelo Järvinen, Hannu Kirja valaisee käytännönläheisesti vastaavan työnjohtajan moninaisia tehtäviä, toimenkuvaa ja vastuuta , 60 s. 24,- Vesistöt liikuntapaikkoina Luoto, Karoliina Ohjeita vesiliikuntapaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja uudistamiseen. 2006, 63 s. 24,- Vesivahinkojen ehkäiseminen rakentamisessa Vesi- ja viemärilaitteistojen kannalta riskialttiit kohdat: vesivahinkojen välttäminen ja vahinkojen minimoiminen , 34 s. 22,- Y Yhdyskuntasuunnittelun haasteita Virtanen, Pekka V. Yhdyskuntasuunnittelun haasteita käytännön esimerkein. 2003, 83 s. 24,- Ympäristötietoisuus suomalaiset 2010-lukua tekemässä Harju-Autti, Pekka, Neuvonen, Aleksi, Hakkarainen, Louna (toim.) Ympäristötietoisuuden nykytila ja näkymiä sen kehittämiseen. Alan parhaiden asiantuntijoiden avauksia kohti tulevaa. 2011, 176 s. 42,- Z Zumthor - Spirit of Nature Wood Architecture Award 2006 Tunnetun sveitsiläisarkkitehdin kiehtovaa puuarkkitehtuuria: kolme kohdetta, jotka esitellään herkin, värikkäin akvarellein , 80 s. 46,- Ä Ääneneristys rakennuksessa Ääneneristystä ja meluntorjuntaa koskevien määräysten ja ohjeiden soveltamista ja niiden perusteiden ymmärtämistä. 2003, 48 s. 24,- Ö Övervakning och inspektionsprotokoll vid småhusbyggen, kirja + CD Yksityiskohtaiset ohjeet rakentamisen suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan. Tarkastusasiakirjan lomakkeet myös CD:llä. Ruotsinkielinen , 131 s. 29,- Saatavana myös liikuntapaikkajulkaisuja sekä YM:n tyyppihyväksyntäohjeita suomeksi ja ruotsiksi. Vapaa-aikaan Design Finland pelikortit UUTUUS! Lukander, Martti; Metsähonkala, Mikko Korttien teema on suomalainen design 1900-luvun alusta 2010-luvulle. Mukana on taide-esineitä, arjen käyttöesineitä, muotia sekä työkaluja ja koneita kaikkea klassikkotuotteista nuorten suunnittelijoiden luomuksiin. Kuvakortit esittelevät suomalaisen designin merkkihenkilöitä ,- Play Architecture -pelikortit Laitinen, I; Metsähonkala, M;. Veijovuori, M; Viherkoski, J Tyylikkäät pelikortit: neljä maata on yhtä kuin neljä 1900-luvun suurta arkkitehtuurisuuntausta varhaisesta modernismista post-modernismiin ja strukturalismiin ,- Play Music -pelikortit Halviala, Ari-Pekka; Metsähonkala, Mikko Korttipeliä klassisen musiikin huippujen seurassa: mukana mm. Bach, Beethoven, Wagner ja Sibelius ,- 6

7 Tietoa ja työkaluja suunnitteluun, rakentamiseen, sisustamiseen, kiinteistönpitoon ja opiskeluun Rakennustiedon tietopalvelut ovat luotettavia ja ajantasaisia ammattilaisen tietolähteitä, jotka soveltuvat myös alan opettajille ja opiskelijoille. RT Net rakennussuunnitteluun, LVI Net LVI-suunnitteluun ja toteutukseen, SIT Net sisustussuunnitteluun, Ratu Net rakennustuotantoon, KH Net kiinteistönpitoon ja Infra Net maa- ja vesirakentamiseen. Tietopalveluissa on suunnittelu- ja työohjeita, lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä sekä tuotetietoa. RT-sopimusasiakirjat ovat alan yhteinen sopimuskäytäntö. Sopimuksia voi hankkia ja käyttää nettipalveluna osoitteessa Laadukkaita, työtä helpottavia ja tehostavia ohjelmiamme ovat lisäksi RT Tarviketieto Net, Alisa+ Ajan- ja projektinhallintaohjelma, Klara Net -kustannuslaskentaohjelma, RT-infraselostus CD, LVI-selostus CD sekä Energiatodistusohjelmat, joilla selvitetään rakennuksen energiankulutus ja tehdään ehdotukset energiatehokkuuskorjauksista. Tutustu palveluihimme ja käytä tietoa opinnoissasi ja työssäsi! Lisätietoja nettisivuillamme ja verkkokaupassamme, Tietopalveluihin voit tutustua myös demon avulla, tilaa tunnukset osoitteesta Voit myös sopia esittelystä, RT Net -palvelu on laajin ja monipuolisin suunnittelun ja hyvän rakennustavan tietolähde RT Tarviketieto Net kattava tarvike ja tuotetiedon lähde LVI Net -palvelu sisältää hyvän talotekniikan rakennustavan ohjeet Infra Net -palvelu tietoa suunnittelusta rakentamiseen ja louhinnasta kulkuyhteyksien kunnossapitoon SIT Net -sisustustietopalvelu on tietolähde ja työväline sisustusalan ammattilaisille Sopimuslomake Net täytä ja tulosta alan sopimuskäytännön mukaiset asiakirjat Klara Net on ohjelma rakennuskustannusten ja urakkatarjousten laskentaan KH Net -kiinteistötietopalvelu ennakoivan ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon ohjeet Ratu Net ja Ratu käsikirjat ovat rakennustuotannon suunnittelun vahva tietopaketti 7

8 Yhteystiedot Rakennustieto Oy Runeberginkatu Helsinki Puh Uusi osoite alkaen Malminkatu 16 A (7. ja 8. krs.) Helsinki TILAUKSET Rakennuskirjakauppa Runeberginkatu 5, Helsinki Käynti: Eteläinen Rautatiekatu 12 Puh Avoinna ma pe klo 9 17 TIETOkirjakaupat: Rakennustieto Kuopio Kauppakatu Kuopio Puh Avoinna ma to klo 9 17, pe 9-16 Rakennustieto Lappeenranta Raatimiehenkatu Lappeenranta Puh Avoinna ma to klo 9 17, pe 9-16 Rakennustieto Oulu Uusikatu Oulu Puh Avoinna ma pe klo 9 17 Rakennustieto Tampere Hallituskatu Tampere Puh Avoinna ma pe klo la klo Turun Rakennuskeskus Humalistonkatu 8 a Turku Puh Avoinna ma pe klo 9 17 Vaasan Rakennuskeskus Vasa Byggcentrum Kauppapuistikko 6 Handelsesplanaden Vaasa Puh./tel. (06) Avoinna ma-pe klo 9 17 Pro Puu -keskus Satamakatu 2 A, Lahti Puh. (03) Avoinna ma-pe 10 17, la Verkko- ja kirjakaupat Verkko- ja kirjakaupoissamme on monipuolinen valikoima arkkitehtuurin, rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen kirjoja opiskeluun ja ammattikäyttöön. Valikoimamme kattaa Rakennustiedon omat ja muiden kustantajien julkaisut sekä Suomen parhaan valikoiman ulkomaista rakennusalan kirjallisuutta. Kannattaa tutustua! Uudistetussa verkkokaupassa etuja opiskelijoille ja oppilaitoksille! Verkkokaupassamme on nyt oma osio opiskelijoille ja oppilaitoksille. Rekisteröitymällä saat hintaetuja ja tilauksen teko on kätevämpää. Kirjautuneille opiskelijoille 10 % opiskelija-alennus oppikirjoista Kirjautuneille oppilaitoksille 15 % alennus Tervetuloa verkkokaupan asiakkaaksi! Julkaisuja voit ostaa kirjakaupoissamme tai tilata verkkokaupasta, puhelimitse, sähköpostilla tai faksilla. Postita tai lähetä faksilla lähimpään Rakennustiedon kirjakauppaan. TILAAN SEURAAVAT KIRJAT Kpl Tuote Hinta Hintaan sisältyy alv. Toimituskulut alkaen 8,80, verkkokaupassa 6. Postimaksu maksettu Tilaaja / oppilaitos Nimi Lähiosoite Rakennustieto Oy Tunnus Vastauslähetys Postiosoite TLH/ / Puhelin Pvm Sähköposti Allekirjoitus

OPPI &TIETO 2016 TIETOPALVELUT JA KIRJAT RAKENNUSALAN JA KIINTEISTÖN- PIDON OPISKELUUN

OPPI &TIETO 2016 TIETOPALVELUT JA KIRJAT RAKENNUSALAN JA KIINTEISTÖN- PIDON OPISKELUUN OPPI &TIETO 2016 TIETOPALVELUT JA KIRJAT RAKENNUSALAN JA KIINTEISTÖN- PIDON OPISKELUUN 1 Oikeaa tietoa tuleville rakennusalan ja kiinteistönpidon ammattilaisille Rakennustiedon jatkuvasti päivitettävät

Lisätiedot

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Puu on historiallisesti katsoen ollut kulttuurissamme käytetyin ja tärkein rakennusmateriaali. Puuta on ollut helposti saatavilla

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Risto Järvelä Rakennusneuvos Liikunnan vastuualue

Risto Järvelä Rakennusneuvos Liikunnan vastuualue Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari Liikuntaolosuhteiden kehittäminen ja uusimman tutkimustiedon hyödyntäminen - informaatio-ohjausta OKM:n johdolla 22. 23.9.2016 Risto Järvelä Rakennusneuvos Liikunnan

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

TIETOPALVELUIDEN HINNASTO 2016 OPPILAITOKSILLE JA OPISKELIJOILLE

TIETOPALVELUIDEN HINNASTO 2016 OPPILAITOKSILLE JA OPISKELIJOILLE TIETOPALVELUIDEN HINNASTO 2016 OPPILAITOKSILLE JA OPISKELIJOILLE www.oppitieto.fi www.rakennustietokauppa.fi Tietopalveluiden hinnasto oppilaitoksille ja opiskelijoille 1.1.2016 alkaen > TIETOPALVELUT,

Lisätiedot

Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2014

Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2014 Rakennustieto Oy PL 1004 (Malminkatu 16 A) 00101 Helsinki Puh. 0207 476 400 Fax 0207 476 340 www.rakennustieto.fi Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2014 VERKKOPALVELUT Henkilökohtaiset lisenssit Käyttöoikeus

Lisätiedot

S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T

S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T ASUINALUEEN SUUNNITTELUELEMENTIT RAKENNETTU vs. RAKENTAMATON KOKONAISUUS MAISEMARAKENNE LIIKENNEVERKKO VIHERRAKENNE KAUPUNKITILA KORTTELIRAKENNE RAKENNUSTYYPIT INFRASTRUKTUURI

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet:

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet: Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala 11.6.2016 Kultamitalijoukkueet: M35 4 x 1500 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 18.30,10 Lasse Kero Timo Kero Jukka Savonheimo Juha Kukkamo M40 4

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results Energia-Trap..0.0.0 ::00 Luokka/Category Y Sija Nro Nimi Seura Yht. S-off Fin Yht. S-off Kotti Topi P-HA 0 0 0 Lahtinen Ville P-HA 0 0 0 Poikkimäki Taneli P-HA Hoppu Kaarlo P-HA Seppälä Saku P-HA 0 / 0

Lisätiedot

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38,

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38, Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,49 15.5.2011 Leppävirta 2 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 3 Piia Aaltokoski LepU 38,22 26.6.2011 Leppävirta 4 Kirsi Heiskanen KiiU

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

07/07/2014 08:42:06 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:42:08 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:42:06 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:42:08 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:42:06 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:42:08 Kierros 1 paritettu. Mikko Siren - Mikko Lahti Timo-Pekka Eväkoski - Mikko Neuvonen Tarmo Sipilä - Paula Kiiveri Matti Lehtimäki - Jarmo Elo Kari

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg. Autonrengas Miehet 6kg

Autonrengas Naiset 5 kg. Autonrengas Miehet 6kg Autonrengas Naiset pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 16,11 8.8.2010 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 14,65 2.4.2010 Kuopio 3 Meri-Tuulia Kouhia LepU 13,31 14.6.2010 Leppävirta 4 Leena Valkeinen KivKiv 12,70 2.4.2010

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) code name 1 2 3 4 sum RMRTN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 135 RMRTN15ARM01-1000 Mestariopiskelijaksi kasvu

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

75:n VIESTIKEILAILU TULOKSET. Voittajajoukkue: Kera1, Kerava

75:n VIESTIKEILAILU TULOKSET. Voittajajoukkue: Kera1, Kerava 75:n VIESTIKEILAILU 30.01.2010 TULOKSET Voittajajoukkue: Kera1, Kerava T TAVOITE- EROTUS - 1. Kortemäki Jarkko 1209 1394 185 185 2. Kangas Heikki 932 1012 80 265 3. Reen Erkki 1167 1342 175 440 4. Mehtonen

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Mallipiirustukset ja -laskelmat

RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Mallipiirustukset ja -laskelmat RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Mallipiirustukset ja -laskelmat SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL ry 2 RIL 229-2-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Tietopalveluiden hinnasto 2015 oppilaitoksille ja opiskelijoille

Tietopalveluiden hinnasto 2015 oppilaitoksille ja opiskelijoille Tietopalveluiden hinnasto 2015 oppilaitoksille ja opiskelijoille Laaja versio www.oppitieto.fi www.rakennustietokauppa.fi Tietopalveluiden hinnasto oppilaitoksille ja opiskelijoille 1.1.2015 alkaen Tietopalvelut,

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet Teräsrakennepäivät 8.11.2016 Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Valmistelun tausta MRL I 1.1.2013-> MRL II 1.9.2014-> YMa+VNa 2013-2017

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Rakennusfoorumi. Tilaa asumiselle Sivén / Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy

Rakennusfoorumi. Tilaa asumiselle Sivén / Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy 7.6.2016 Rakennusfoorumi Tilaa asumiselle Kirsti Sivén / Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy Nykyään sisäkatosta on tullut olemassaolomme mahdollistava varusteiden tehdas. Tila, joka on niin syvä,

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj Tampereen Keilailuliitto Ry Kaupin Keilahalli Kausikilpailuraportti (Viikkokilpailut) Tulokset ajalta 05.01.2015-24.05.2015 (vähintään 102 sarjaa heittäneet) MA-luokat 102 srj 1. Jussila Perttu TKK Tampere

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2014

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2014 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 17. - 11:37:39 50m Pistooli, sarja Y 1. Lars-Christian Schauman Pirkan 77 81 82 87 91 88 506 2. Joonas Knuuti Pirkan 83 85 76 80 88 93 505 3. Antti Jokinen Oulu 85 90 83 68 43 35 404 50m

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET SM SPORTING OULAINEN 19-20.7.2014 TULOKSET NAISET LA LA SU SU NIMI SEURA L 1/ 60L 2/ 60 L 1/ 40L 2/ 40YHT. 1 Saija Hautaoja 67 SA 45 45 32 29 151 2 Johanna Huotari 47 OulA 37 37 31 32 137 3 Leena Korhonen

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ROADSHOW 2013 Sampo Vallius, arkkitehti SAFA kehittämisarkkitehti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ARA - erityiskohteen tulee sijaita tavallisen asumisen joukossa,

Lisätiedot

Motocrossin Suomenmestarit

Motocrossin Suomenmestarit Motocrossin Suomenmestarit 125 250 500 1954 1. Rein Raimo 2. Carl-Gustaf Wendelin 3. Olle Helander 1955 1. Rein Raimo 2. 3. 1956 1. Kiviranta Olli-Kalevi Honkala Tarkko 2. 3. 1957 1. Kiukkonen Osmo Rein

Lisätiedot

Työsuunnitelma

Työsuunnitelma RAK-C00 Rakentamisen tekniikat Työsuunnitelma.09 -..0 Syksy 0, periodi I ( - II) Hannu Hirsi & Lauri Salokangas & Jouko Pakanen , Johdanto rakennustekniikkaan :.09. Luento : Kurssin tavoitteet, sisältö,

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa

Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa Future Home Institute Tutkimusaamiainen Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen Suomen Asuntomessut Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa koti ja asuminen on kulttuuri-sidonnaista:

Lisätiedot