Asunto Oy Sau-Kelon osakkeiden arvon alaskirjaus. Toimenpideohjelma kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja sen toteutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asunto Oy Sau-Kelon osakkeiden arvon alaskirjaus. Toimenpideohjelma kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja sen toteutuminen"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Asunto Oy Sau-Kelon osakkeiden arvon alaskirjaus Vuoden 2014 tilinpäätös Toimenpideohjelma kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja sen toteutuminen Oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän perustaminen Pääsopimuksen mukainen paikallisneuvottelupyyntö Savukosken kunnan ja kunnanjohtaja Antti Mularin välinen kunnanjohtajan johtajasopimus Sodankylän kunnan kanssa tehtävä yhteistyö Venäjän matka Umbaan Vanhusneuvoston toimintasäännön hyväksyminen Työmaavaunun hankinta Aloitteiden käsittely Kunnanviraston pitäminen suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina sekä kesällä Traktorin hankinta Laitoshuoltajan tehtävien hoito Muut asiat

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4/2015 sivu 67 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Ahvenainen Jouni Halonen Jouni Harju Irja Karvonen Tuovi Orava Juho Jäsen Puheenjohtaja Jäsen Varapuheenjohtaja Jäsen POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Haapakoski Raimo Peltoniemi Helena Pääkkö Mervi Savukoski Jouko Mulari Antti Röninki Iines Todettiin. Jäsen Jäsen Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä :t Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irja Harju ja Tuovi Karvonen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Jouni Halonen Iines Röninki Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Irja Harju Aika ja paikka Savukoski, Tuovi Karvonen Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 Kunnanhallitus Puheenjohtaja totesi pöydälle jaetun lisäasiana Asunto Oy Sau-Kelon osakkeiden alaskirjauksen, joka käsiteltiin pykälänä 41 ja vastaavasti esityslistalla oleva pykälä siirrettiin pykäläksi 53. Lisäksi lisäasiana oli jaettu pöydälle laitoshuoltajan tehtävien hoito pykälä 54. Puheenjohtajan tiedusteltua asiaa kunnanhallitus hyväksyi lisäasiain käsittelyn ja käsittelyjärjestyksen muutoksen. KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 40 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: 1. Päätös / Valitukset Soklin osayleiskaavan hyväksymistä koskevassa asiassa Aluehallintovirasto: 2. Päätös perustoimeentulotuen kust. valtionosuuden vahvist. v Opettajien lomautuksista ilmoittaminen ja opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman toimittaminen aluehallintovirastoon Lapin ELY-keskus: 4. Päätös hanketuen maksamisesta / Kalastajan Savukoski 5. Joukkoliikenteen valtionavustukset vuonna Päätös aikataulu- ja reittimuutoksista / Möllärin Linjat Oy 7. Päätös aikataulu- ja reittimuutoksista / JBus Oy TEHY: 8. Ilmoitus neuvottelijoista vuosina Verohallinto: 9. Verojen tilityserittely helmikuulta 2015 Valtiokonttori: 10. Päätös kustannusten korvaamisesta vuodelta 2014 Väestörekisterikeskus: 11. Äänestysaluejaotuksen muutoksen ilmoittaminen maistraatille Saapuneet pöytäkirjat, muistiot: 12. Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja Lapin liiton pelastuslautakunnan pöytäkirja Itä-Lapin ky hallituksen pöytäkirja Sivistyslautakunnan pöytäkirja Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n hallituksen pöytäkirja Vanhusneuvoston kokousmuistio Suomen Kuntaliitto: 18. Yk 3/15: Työllisyyspalveluihin liittyvät lainsäädäntömuutokset Kuntatyönantajat: 19. Yk 2/15: Yhdenvertaisuuslain soveltaminen lukien 20. Yk 3/15: Tasa-arvolain osittaisuudistus lukien Valtiovarainministeriö: 21. Asiakaspalvelu2014 hankkeen tiedote 1/2015 Sopimukset: 22. Edunvalvontasopimus/Pelkosenniemen kunta, Savukosken kunta ja JUKO ry:n pääluottamusmies 23. Sopimus Savukosken kehittämishankkeen suunnittelutyön ostamisesta 24. Käyttövuokra- ja palvelusopimukset kunnan monitoimilaitteista Konica Minoltan kanssa

4 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 40./ Vuokrasopimus Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa Kylätalon yläkerran tilasta Kiinteistönluovutusilmoitukset: 26. Määräala Savukoskella sijaitsevasta Karila nimisestä tilasta RN:o 45:0 (Kari Auerin kp / Issakainen Olivia), Savukoskella sijaitseva Kiiruna tila RN:o 21:7 (Kari Auerin kp / Lähteenmäki Marjo, Lähteenmäki Tauno) Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Lisäksi kunnanjohtaja toi tiedoksi Metsähallituksen toimitusjohtaja Esa Härmälälle kunnan jättämän kirjelmän luontopalveluiden rahoituksesta ja työpaikoista. Kunnanjohtaja selosti reissuaan Venäjälle Umbaan Salla Gate -hankkeen mukana. Kunnanhallitus: Puheenjohtaja ilmoitti Metsähallituksen kanssa käydyn neuvottelun yhteisen matkailuneuvonnan järjestämisestä 5 kuukauden ajaksi kesällä Merkittiin tiedoksi

5 Kunnanhallitus ASUNTO OY SAU-KELON OSAKKEIDEN ARVON ALASKIRJAUS Khall 41 Taloussihteeri Asunto osakeyhtiö Sau-Kelon osakkeiden arvo kunnan taseessa on ,27 euroa. Osakkeiden arvo perustuu yhtiön omistamaan kiinteistöön. Koko kiinteistö on ollut päiväkotikäytössä kevääseen 2014 saakka. Tuolloin päiväkotitoiminta jouduttiin siirtämään pois kiinteistöstä käyttäjillä ilmenneiden oireilujen takia. Kiinteistössä on teetetty kuntoarvio. Kunnanhallitus on päättänyt päiväkotityöryhmän esityksestä, että kiinteistöstä katkaistaan vedet ja lämmöt. Kiinteistö tällä hetkellä on peruslämmöllä. Kunnan taseessa osakkeiden arvo saa olla enintään omaisuuden hankinta-arvo tai käypä arvo, jos se on hankinta-arvoa alempi (KPL, varovaisuuden periaate). Tällä perusteella kunnan taseessa oleva Sau- Kelon asunto-osakkeiden arvo tulee poistaa ja kirjata kuluksi vuoden 2014 tilinpäätökseen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy Sau-Kelon asuntoosakkeiden arvon alaskirjauksen yhteensä ,27 euroa. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti

6 Kunnanhallitus VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Khall 42 Liite Taloussihteeri Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä konsernitase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen jäsenet. Liitteenä on tilinpäätös vuodelta Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kuntalain 67 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kuntalain 69 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman osoittamaa tulosta ennen varausten ja mahdollisten rahastosiirtojen tekemistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Yhteenveto vuoden 2014 tilinpäätöksestä verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen ja vuoden 2014 talousarvioon: (ulkoinen) Tp 2013 Tp 2014 Muutos% Ta 2014 Tot % Toimintatuotot , ,3 Toimintakulut , ,0 Toimintakate , ,1 Henkilöstökulut , ,9 Verotulot , ,9 Valtionosuudet , ,3 Vuosikate Yli-/alijäämä

7 Kunnanhallitus VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Khall 42./.. Toimintakate kasvoi edellisvuodesta 0,7 % ja alittui arvioidusta euroa. Säästöä toimintakatteeseen kertyi asiakaspalvelujen ostoissa yhteensä yli euroa, mm. terveydenhuollossa vajaa euroa ja sosiaalitoimen lastensuojelussa euroa. Henkilöstömenosäästö alkuperäisestä talousarviosta oli euroa. Verotulojen kehitys Tp 2013 Tp 2014 Muutos% Ta 2014 Tot % Kunnan tulovero , ,6 Yhteisövero , ,2 Kiinteistövero , ,8 Yhteensä , ,9 Verotulot nousivat edellisvuodesta euroa eli 16,7 %. Vuoden 2014 alusta kunnan tuloveroprosenttia nostettiin yhdellä prosenttiyksiköllä ja kiinteistöveroprosentteja tarkistettiin. Kiinteistöveron nousuun vaikutti suurelta osin valtakunnantasolla tarkistetut kiinteistöjen verotusarvot. Myös vuoden 2013 jako-osuuksien oikaisu sekä tilitysuudistus vaikuttivat verotulojen muutokseen. Valtionosuuksien kehitys Tp 2013 Tp 2014 Muutos% Ta 2014 Tot % Yhteensä , ,3 Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta euroa eli 10,6 %. Harkinnanvaraista valtionosuutta saatiin euroa, vuonna 2013 sitä saatiin euroa. Verotulotasaus nousi euroa ja muun opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden maksu pieneni eurolla. Vuosikate nousi vuoden 2013 negatiivisesta katteesta yli 1 milj. euroa positiiviseksi. Satunnaisena kuluna on poistettu Asunto Oy Sau-Kelon kiinteistöön perustuva osakkeiden arvo ,27 euroa. Vuoden 2014 tilinpäätös osoittaa euron ylijäämää. Kunnan investoinnit olivat euroa. Vesihuoltolaitoksen verkostoissa ja lämpölaitoksella tehtiin parannusinvestointeja. Lisäksi Asunto Oy Martintuvan asunto-osakkeet lunastettiin velattomiksi joulukuussa eurolla, osakkeet myytiin tammikuussa Kunnan omaisuutta myytiin, Oinola - metsätila sekä Talkkari -niminen kiinteistö omakotitaloineen kirkonkylältä. Myynneistä saatiin myyntivoittoa yhteensä euroa../..

8 Kunnanhallitus VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Khall 42./.. Lainakannan kehitys euroa Lainakanta Konsernilainat Savukosken konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin viisi asuntoosakeyhtiötä sekä kuusi kuntayhtymää. Konsernin omavaraisuusaste oli 28,3 % ja lainakanta 4,0 milj. euroa eli euroa/asukas. Vuonna 2013 lainakanta oli euroa/asukas. Lautakuntien toimintakatteiden (=nettomenot) kehitys Tp 2013 Tp 2014 Talousarvion poikkeamat Muutos % Ta 2014 Tot % Kunnanhallitus, , ,8 josta terveydenhuolto , ,6 Maaseutulautakunta , ,1 Sosiaalilautakunta , ,5 Sivistyslautakunta , ,8 Tekninen lautakunta , ,9 Yhteensä , ,1 Teknisen toimen tilatoimessa kertyi 8 887,73 euron ja lämpölaitoksessa ,51 euron toimintakatteen ylitykset. Savukosken kunnan keskeiset talouden tunnusluvut v Tunnusluvut ,0 Tuloveroprosentti 0 20,25 20,25 20,25 20,25 20,75 21,75 Vuosikate /asukas Kertynyt ali/ylijäämä /as Lainakanta /as Konsernilainat /as Omavaraisuusaste % 53,7 56,9 58,7 49,8 35,2 29,9 38,0 Suhteell velkaantun % 29,0 26,3 29,0 26,3 44,3 47,2 38,9 Väestö Työllisyysaste 60,7 58,6 61,1 60,2 62,3 Toimintakertomukseen sisältyy kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä:./..

9 Kunnanhallitus VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Khall 42./.. Tilikauden tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja on ,09 euroa. Tilikauden ylijäämä rahastosiirtojen jälkeen on ,48 euroa, jonka kunnanhallitus esittää siirrettäväksi omaan pääomaan ylija alijäämän tilille kattamaan edellisten vuosien alijäämää. Yli- ja alijäämän tilille jää näin aiemmilta vuosilta kertynyttä alijäämää yhteensä ,66 euroa. Kunnanvaltuuston ja hyväksymällä toimenpideohjelmalla on tarkoitus saattaa kunnan talous tasapainoon. Toimenpideohjelman toteutuminen käsitellään erikseen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus - esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy toimintakertomuksessa esitetyn tilikauden tuloksen käsittelyn - allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi - oikeuttaa viraston vielä allekirjoituksen jälkeen tekemään teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä ennen tilinpäätöksen jättämistä tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti

10 Kunnanhallitus TOIMENPIDEOHJELMA KUNNAN TALOUDEN TERVEHDYTTÄMISEKSI JA SEN TOTEUTUMINEN Khall 43 Liite Taloussihteeri Kunnanvaltuusto on hyväksynyt toimenpideohjelman kunnan talouden tasapainottamiseksi. Toimenpideohjelma on hyväksytty myös kunnan valtuustostrategian liitteeksi. Liitteenä toimenpideohjelma, josta ilmenevät suoritetut toimenpiteet vaikutuksineen. Kuntalain 65.3 :n mukaan kunnan on tilinpäätökseen kertyneen alijäämän sekä talousarviossa ja suunnitelmassa kertyvän alijäämän takia laadittava yksilöity talouden tasapainotusohjelma, jolla kunnan talous saadaan tasapainoon enintään neljän vuoden suunnittelukautena. Hyväksytty toimenpideohjelma on toteutunut odotetulla tavalla ja kunnan talous on saatu vuonna 2014 lähes euroa positiiviseksi. Tästä huolimatta kunnan taseessa on edelleen ,66 euroa kattamatonta alijäämää. Talousarviossa ja suunnitelmassa v alijäämää arvioidaan kertyvän edelleen n euron vuositasolla. Suunnitelmissa ei ole kuitenkaan huomioitu toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden vaikutusta kunnan talouteen. Toimenpideohjelmassa esitetyt toimenpiteet jatkuvat ja parantavat tältä osin kunnan tulosta vuosittain. Ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden avulla ja muutoinkin järkevällä ja tarkalla taloudenpidolla kunnan talous saadaan tasapainoon suunnitelmakauden 2017 loppuun mennessä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelman toteutumisen liitteen mukaisesti ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä tiedoksi. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti

11 Kunnanhallitus OPPILASHUOLLON OHJAUSRYHMÄN JA KOULUKOHTAISEN OPPILASHUOLTORYHMÄN PERUSTAMINEN Khall 44 Rehtori Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjäkohtaista opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaavan monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmän perustamista. Lisäksi tulee olla koulun ja oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaava oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä sekä yksittäisen oppilaan tai opiskelijan taikka tietyn oppilas- tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvien asioiden käsittelemistä varten tapauskohtaisesti koottava monialainen asiantuntijaryhmä. Opetuksen järjestäjä (=kunnanhallitus) asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää. Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös muu tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla kahden tai useamman opetuksen järjestäjän yhteinen. Sama ryhmä voi olla myös useamman koulutusmuodon yhteinen, jolloin ryhmästä on perusteltua käyttää nimitystä opiskeluhuollon ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa esim. muutaman kerran lukuvuodessa ja se tekee ns. yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Se edistää kouluyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä ja ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen järjestäjä ja oppilashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Ryhmä laatii yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa koulun opiskeluhuoltosuunnitelman (mm. koulukiusaamisen vähentämiseksi)../..

12 Kunnanhallitus OPPILASHUOLLON OHJAUSRYHMÄN JA KOULUKOHTAISEN OPPILASHUOLTORYHMÄN PERUSTAMINEN Khall 44./.. Lain 13 :ssä on tarkemmin kuvattu suunnitelman sisältö. Opiskeluhuoltoryhmä vastaa kokoonpanoltaan vanhaa OHR:ää. Mutta se ei enää käsittele yksittäisen oppilaitten akuutteja murheita. Asiantuntijaryhmä(t) kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta. Tämä ryhmä antaa "yksilöllistä opiskelijahuoltoa". Ryhmän keinot ovat ns. soster-keinoja, ei pedagogisia. Tarkoitus on, että "Matin intiimejä asioita käsittelevät vain ne ihmiset, joille se kuuluu". Asiantuntijaryhmän toimenkuva ja tehtävät ovat jo käytössä, joten siltä osilta koulun arki on organisoitu uuden lain velvoitteiden mukaisena, joskin on jouduttu kokoontumaan usein vajaaedustuksella. Ennen perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien (voimaan ) oppilashuoltoa koskevien osioiden työstämistä on tarpeen organisoida muutkin oppilashuoltoryhmät. Koska kunnan koululaitokseen kuuluu vain yksi perusopetuksen koulu (Korvatunturin koulu) ja yksi toisen asteen oppilaitos (Savukosken lukio), on tarkoituksenmukaista yhdistää oppilashuollon ohjausryhmä ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. Kaikki kouluterveydenhuollon palvelut Savukoskella tulevat Pelkosenniemen-Savukosken KTTKY:stä. Koulukuraattoripalveluista Sodankylän kanssa neuvotteluissa pyritään kokonaisvaltaiseen ratkaisuun siten, että kuraattoripalveluista tehdään kuntien välinen sopimus prosenttipohjaisesti. Suositusta: Ylimmän tason ohjausryhmään voisi nimetä sivistystoimen ja sosiaalitoimen johtajat, vararehtorin, erityisopettajan sekä terveydenhuollon edustajan. Koulukohtaiseen ohjausryhmään lisäksi henkilöstön, vanhempien ja opiskelijoiden edustajat. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus 1) perustaa oppilashuollon ohjausryhmän ja nimeää siihen jäseniksi Arto Ahtisen, Sinikka Savukosken, Irene Erkkilän, Irja Harjun ja Raija Körkön. Puheenjohtajaksi nimetään rehtori Arto Ahtinen. 2) perustaa koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän ja valitsee siihen jäseniksi edellä mainitut oppilashuollon ohjausryhmän jäsenet sekä henkilöstön edustajaksi opetustoimen./..

13 Kunnanhallitus OPPILASHUOLLON OHJAUSRYHMÄN JA KOULUKOHTAISEN OPPILASHUOLTORYHMÄN PERUSTAMINEN Khall 44./.. johtokunnan henkilöstöjäsenen (Heidi Martin), huoltajien edustajaksi opetustoimen johtokunnan puheenjohtajan (Susanna Schwartz-Matero) ja oppilaiden edustajaksi lukion oppilaskunnan puheenjohtajan (Ari Veikko Puska). Lisäksi koulukuraattori voi osallistua tämän ryhmän työskentelyyn. Puheenjohtajaksi nimetään rehtori Arto Ahtinen. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti

14 Kunnanhallitus PÄÄSOPIMUKSEN MUKAINEN PAIKALLISNEUVOTTELUPYYNTÖ Khall 45 Liite Savukosken JHL ry on jättänyt Savukosken kunnanhallitukselle liitteenä olevan paikallisneuvottelupyynnön. Neuvottelua pyydetään Savukosken JHL ry:n pääluottamusmies Heidi Martinin luottamusmieskorvaukseen liittyvän epäselvyyden vuoksi hänen tehdessään osa-aikaista työtä kokoaikaisen sijasta. Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kunnanhallitus päättää mm. paikallisneuvottelujen aloittamisesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää aloittaa Savukosken JHL ry:n pyytämän paikallisneuvottelun. Neuvottelijoiksi työnantajan puolelta nimetään yhteistyötoimikunta. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti

15 Kunnanhallitus SAVUKOSKEN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA ANTTI MULARIN VÄLINEN KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS Khall 46 Liite Kunnanjohtajan virkaan liittyen on kunnanvirastolla valmisteltu johtajasopimus. Mukana valmistelussa ovat olleet kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat. Sopimuksen kunnan puolesta allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja. Uuden kuntalain perusteella kunnanjohtajasopimus on pakollinen. Kunnanjohtajasopimus tulee voimaan Sopimuksessa mainittu puhelinetu tulee takautuvasti voimaan Liitteenä ehdotus johtajasopimukseksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy Savukosken kunnan ja kunnanjohtaja Antti Mularin välisen kunnanjohtajan johtajasopimuksen. Kunnanhallitus: Merkittiin, että kunnanjohtaja Antti Mulari poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksymiseen laskujen hyväksyjistä päätettiin lisätä, että kunnanjohtajan matkalaskut hyväksyy kunnanhallituksen puolesta kunnanhallituksen puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan kunnanhallituksen varapuheenjohtaja. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajasopimuksen kunnanhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti

16 Kunnanhallitus SODANKYLÄN KUNNAN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ Khall 47 Kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja ja rakennusmestari ovat neuvotelleet yhteistyöasioista Sodankylän kunnan kanssa. Neuvottelussa oli esillä mm. yhteistyö kaivosasioissa. Neuvottelumuistio annetaan myöhemmin kunnanhallitukselle tiedoksi. Neuvottelussa todettiin, että yhteistyötä on tarkoituksenmukaista jatkaa viranhaltijavalmistelun pohjalta. Tällä samalla kokoonpanolla järjestetään tilaisuus alkusyksyllä 2015 ja kuullaan virkamiestyön tulokset. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valtuuttaa toimistopäälliköt toimialallaan käymään neuvotteluja ja valmistelemaan kuntien yhteistyötä Sodankylän kanssa. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti

17 Kunnanhallitus VENÄJÄN MATKA UMBAAN Khall 48 Salla Gate hanke järjestää Itä-Lapin kuntien edustajien matkan Umbaan hankkeen toimintasuunnitelman mukaisesti. Matkan tarkoituksena on keskustella seuraavasta hankkeesta ja siitä kuinka yhteistyötä kehitetään siirtymäaikana. Kunnanjohtaja Antti Mulari osallistuu kunnan edustajana matkalle. Hän markkinoi Savukoskea ja Savukosken Kuivalihamarkkinoita. Asiasta on lähetetty jäsenille etukäteen sähköpostia ja kunnanjohtajan osallistuminen matkalle hyväksytään jälkikäteen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtaja voi osallistua kyseiselle Venäjän matkalle Matkasta ei makseta päivärahaa, mutta kunnanjohtaja saa kaksi vapaapäivää korvauksena viikonloppuna tehdystä työstä. Kunnanhallitus: Puheenjohtaja keskeytti kokouksen hetkeksi. Kunnanjohtaja Antti Mulari poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

18 Kunnanhallitus VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN Khall 49 Liite Vanhusneuvostolla ja sen toimintasäännöllä, erityisesti sen tehtävä osiolla, tavoitellaan ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 11 :ssä mainittua tavoitetta: ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistaminen. Savukosken vanhusneuvosto on laatinut liitteenä olevan ehdotuksensa neuvoston toimintasäännöksi, joka esitetään kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy vanhusneuvoston toimintasäännön liitteen mukaisena. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti

19 Kunnanhallitus TYÖMAAVAUNUN HANKINTA Khall 50 Rakennusmestari Kunnan vesihuoltolaitoksella on ollut käytössä Otso Metsäpalvelujen, ent. Lapin Metsäkeskuksen omistama työmaavaunu Mukkavaaran jätevesipuhdistamolla puhdistamon peruskorjauksesta alkaen. Vaunu toimii tälläkin hetkellä jätevesipuhdistamolla kemikaali- ja tarvikevarastona. Otso Metsäpalvelut tarjoaa kunnalle vaunun lunastettavaksi eurolla (+alv). Rakennusmestari esittää, että työmaavaunu lunastetaan vesihuoltolaitoksen käyttöön euron (+alv) hinnalla vesihuoltolaitoksen talousarvion määrärahoilla. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy rakennusmestarin esityksen vaunun hankinnasta. Kunnanhallitus: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen lisäselvityksiä varten sekä päätettiin, että hinnan kohtuullistamisesta tulee vielä neuvotella

20 Kunnanhallitus ALOITTEIDEN KÄSITTELY Khall 51 Kunnan asukkailla on oikeus tehdä aloitteita sen toimintaan liittyvissä asioissa (kuntalaki 28 ). Aloitteen tekijälle on ilmoitettava toimenpiteet, joita aloite on aiheuttanut. Valtuustolle on kerran vuodessa saatettava sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet. Aikaisempien aloitteiden osalta on todettava seuraavaa: Lämpölaitoksen varavoimala, Heidi Martin Yhteistyö Rovaniemen Energian kanssa oli jo sovittu Heidi Martinin tehdessä aloitteen. Valmiudet varavoimalalle on rakennettu syksyn 2014 aikana. Hihnavaara-Kelujärvi tien peruskorjaus, Heidi Martin Kunta on esittänyt useasti rahoituksen järjestämistä tälle tieosuudelle, mutta Lapin ELY-keskuksella ei ole ollut mahdollisuutta osoittaa rahoitusta hankkeelle. Kiinteistövero Kemijoen valuma-alueelle, Kari Kilpimaa Metsämaa ei ole kiinteistöverotuksen piirissä. Teknisen toimen työtilat, Matti Mustajärvi Kunnalla ei ole taloudellisesti mahdollista hankkia nyt työtiloja. Tarvittaessa vuokrataan yksityisten hitsaustiloja tulitöiden tekemiseen. Eläkeläisten kotiteiden auraaminen, Osmo Kammonen Kunnalla ei ole tiukan taloustilanteen vuoksi mahdollisuutta ottaa aurattavaksi näitä teitä. Kunnan metsien hakkuu, Jorma Pääkkö Kunta on jo myynyt mm. Vuotospalstan puuston kilpailun perusteella. Myös muista kunnan metsistä on suunniteltu hakattavan lämpölaitokselle ensiharvennuksella energiapuuta. Uimarannan kunnostus, Raimo Haapakoski (kh ) Uimarannan kunnostus on tehty../..

21 Kunnanhallitus ALOITTEIDEN KÄSITTELY Khall 51./.. Maa-alueiden ja vanhojen rakennusten myynti, Tuovi Karvonen (kh ) Rakennusten ja maa-alueiden myyntiä on harkittu. Kunnalla on kuitenkin tarvetta omistaa maata kirkonkylän asemakaavan alueelta, koska mahdollinen Soklin kaivoksen toteutuminen voi lisätä tarvetta ostaa jopa lisää maata kunnalle. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi aloitteet ja hyväksyttäväksi toimenpiteet niiden johdosta. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti

22 Kunnanhallitus KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA HELATORSTAIN JÄLKEISENÄ PERJANTAINA SEKÄ KESÄLLÄ Khall 52 Kunnanviraston henkilökunta on esittänyt kunnanviraston pitämistä suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina Kesälomat keskittyvät heinä-elokuulle. Aiempina vuosina virasto on ollut kiinni heinäkuun puolesta välistä kolmesta neljään viikkoa. Viraston kiinnioloaikana toimistopäälliköiden tulee huolehtia, että kunnan välttämättömät palvelut tulevat tänä aikana hoidetuiksi. Ne, joilla ei ole tänä aikana mahdollisuutta lomaan, ovat töissä. Kiinniolosta tiedotetaan hyvissä ajoin kuntalaisille. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna Kunnanvirasto pidetään suljettuna kesällä (viikot 28-31) ja tältä osin viranhaltijoiden ja työntekijöiden lomat keskitetään näihin viikkoihin. Muilta osin noudatetaan entistä käytäntöä. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti

23 Kunnanhallitus TRAKTORIN HANKINTA Khall 53 Liite Rakennusmestari Traktorin hankkimisesta teknisen toimen käyttöön on järjestetty tarjouskilpailu. Hankinnasta on tehty ilmoitus Hilmaan. Tarjouksia jätettiin määräaikaan mennessä kaksi. Liitteenä tarjouspyyntö, hankintailmoitus, tarjousten avauspöytäkirja sekä jätetyt tarjoukset. Tarjouspyynnössä hankintaehtona oli suora kauppa ilman vaihtokonetta rahoitus järjestettynä 60 kk leasingillä. Agco Suomi Oy:n tarjous Valtra A93H traktorista on tarjouspyynnön mukainen. Lakkapää ei ole esittänyt leasing-laskelmaa omassa tarjouksessaan Case IH Farmall 105A traktorista. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Agco Suomi Oy:n tarjouksen traktorin toimittamisesta euron hintaan. Traktori hankitaan 60 kuukauden leasing-vuokralla, jonka jälkeen kunnalla on mahdollisuus lunastaa traktori jäännösarvon laskelman mukaisella hinnalla. Kunnanhallitus: Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen lisäselvityksiä varten. Teknisen toimiston tulee selvittää mm. traktorin käyttö ja eritellä sillä tehtävät työt sekä tehdä vertailu käyttökustannuksista ja vastaavien palvelujen hankintakustannuksista ulkopuoliselta palveluntarjoajalta

24 Kunnanhallitus LAITOSHUOLTAJAN TEHTÄVIEN HOITO Khall 54 Sosiaalilautakunta / 13 Saukodin laitoshuoltajan työsopimussuhteinen toimi jää avoimeksi irtisanoutumisen johdosta alkaen. Laitoshuoltajan tehtävään on osoitettu kiinnostusta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimustoimiston ilmoituksen mukaan laitoshuoltajan koulutus pyörii nonstoppina ja opiskelijoita otetaan sisään koko ajan. Tietopuolinen koulutus hankitaan Rovaniemeltä Lapin matkailuopistolta. Lähiopetusta on noin 17 päivää, itsenäinen opiskelu tapahtuu Optima-alustalla. Koulutus kestää keskimäärin 1,5 vuotta. Kestoon vaikuttaa opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Seuraava kurssi, perussiivouspalvelut, alkaa , jolloin olisi hyvä aika käynnistää koulutus. Syksyn aikataulua kursseista ei vielä ole saatu. Oppisopimustoimisto maksaa koulutuksen ajalta työnantajalle koulutuskorvausta, joka tällaisessa rekrytoivassa ammattitutkintokoulutuksessa on 80 euroa /kuukausi. Samanaikaisesti myös Lapin TE-toimisto voi myöntää palkkatukea, mikäli valittu täyttää palkkatuen saamisen edellytykset. Palkkatuen myöntämisen perusteita on kuitenkin saadun ilmoituksen mukaan jälleen muutettu palkkatukiin kohdistetun määrärahan vähyyden vuoksi. Oppisopimuskoulutuksen ajaksi tehdään aina määräaikainen työsopimus. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta päättää ilmoittaa Saukodin laitoshuoltajan tehtävän haettavaksi määräaikaisena oppisopimuskoulutuksen ajaksi. Kelpoisuusehtona pidetään työkokemusta sosiaali- tai terveysalalta. Palkkaus- ja muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan ja työ- ja elinkeinotoimiston www sivuilla. Hakemuksiin pyydetään liittämään ansioluettelo. Sosiaalilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Irja Harju poistui kokouksesta klo /..

25 Kunnanhallitus LAITOSHUOLTAJAN TEHTÄVIEN HOITO Khall 54./.. Kunnan palveluksessa oleva siivooja Sirkka Saari on nyt ilmoittanut haluavansa sisäistä siirtoa nykyisistä tehtävistään Saukodin laitoshuoltajan tehtäviin. Saari on suorittanut laitoshuoltajan tutkinnon ja hän on aiemmin työskennellyt sijaisena Saukodin laitoshuoltajana. Hallintosäännön mukaan lautakunnat päättävät vakinaisten alaistensa toimenhaltijoiden valinnasta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan vakinaisten työsuhteiden uudelleen täyttö edellyttää kuitenkin kunnanhallituksen lupaa. Sisäisenä siirtonakin tapahtuva työsuhteen uudelleen täyttö vaatinee kunnanhallituksen luvan. Hyvään henkilöstöpoliittiseen toimintaan ja päätöksentekoon kuuluu mm. se, että henkilöstölle annetaan tilaisuus sisäisinä siirtoina tapahtuviin tehtävien vaihdoksiin silloin, kun sitä halutaan ja kun se on mahdollista. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus voi ottaa lautakunnan käsittelemän asian käsiteltäväkseen. Koska pyyntö sisäisestä siirrosta on tullut sosiaalilautakunnan kokouksen jälkeen eikä /13 :ää ole ehditty panna täytäntöön, on sosiaalisihteeri pyytänyt kunnanhallitusta käsittelemään asian mahdollisimman pian. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä sisäisenä siirtona tapahtuvan laitoshuoltajan työsuhteen uudelleen täytön. Kunnanhallitus palauttaa asian kuitenkin henkilön osalta vielä sosiaalilautakunnan käsittelyyn, koska hallintosäännön mukaan lautakunnat päättävät vakinaisten alaistensa toimenhaltijoiden valinnasta. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti

26 Kunnanhallitus MUUT ASIAT Khall 55 Kunnanhallitus päätti järjestää valtuuston iltakoulun keskiviikkona klo alkaen. Tilaisuuteen kutsutaan kunnanvaltuuston ja hallituksen jäsenet sekä johtoryhmä

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

Savukosken kirkonkylän ja Martin maankäytön kokonaissuunnitelma. Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Savukosken kirkonkylän ja Martin maankäytön kokonaissuunnitelma. Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.04.2013 klo 17.00-19.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon

Lisätiedot

Lapin aluekehitys- ja kuntapäivät 24.-25.9.2015 Rovaniemellä. Lausunto Kelan esitykseen vakuutuspiirien yhdistymisestä

Lapin aluekehitys- ja kuntapäivät 24.-25.9.2015 Rovaniemellä. Lausunto Kelan esitykseen vakuutuspiirien yhdistymisestä Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.8.2015 klo 17.00-18.17 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 10.00-15.32 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

Lisätiedot

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Maanantai 07.04.2014 klo 15.00-17.31 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 1 Kuntalaisaloitteen

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.4.2015 klo 17.00-19.09 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.11.2014 klo 15.00-18.10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 15.00-18.30 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Kunnanhallitukselle tiedoksi Talousarvion

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Itä-Lappi

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Itä-Lappi ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00-18.43 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 Kunnanhallitukselle tiedoksi Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus

Lisätiedot

Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuus. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet

Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuus. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.9.2015 klo 17.00-18.08 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012-2014

Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012-2014 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00-20.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 Kunnanhallitukselle tiedoksi Vuoden 2011 tilinpäätös Verohallinnon

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen / ylitysoikeuksien hakeminen Tekninen lautakunta. Vuoden 2014 talousarvion säästötavoitteen toteuttaminen

Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen / ylitysoikeuksien hakeminen Tekninen lautakunta. Vuoden 2014 talousarvion säästötavoitteen toteuttaminen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo 17.00-17.55 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 27 28 29 30 31 32 33 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kaavoituskatsaus vuodelle 2014 Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Autopaikka- ja saunamaksun taksojen tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Autopaikka- ja saunamaksun taksojen tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 29.09.2014 klo 17.00-18.05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 132 133 134 135 136 137 138 139 142 Kunnanhallitukselle tiedoksi Autopaikka-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot