H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o ISSN Ratas pyörähti - vitjat vaihtoivat kantajaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o 4 2011-2012 ISSN 0781-4151. Ratas pyörähti - vitjat vaihtoivat kantajaa."

Transkriptio

1 H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB SELOSTE N:o ISSN Ratas pyörähti - vitjat vaihtoivat kantajaa.

2 Seloste N:o 4 heinäkuu 2012 HALSTARI Sisältö Sivu 3 Presidentin palsta 4 Tietoa maasta vierailu Lohjan maanmittaustoimistossa 7 Sjundbyn linna Siuntiossa 9 Karjalan valistajien kirkko - vierailu 11 Uusi jäsen 12 Retki Kalkki-Petterin alueelle 16 Kaatuneiden muistopäivä 16 Vuosijuhla Taito-ravintolassa 19 Herrasmieskisa / Metsänneitokisa 21 Lohjna kesän avaus Kässän talossa 26 AIDS-orvoille apua Painopaikka: Lohjan kopio Halstarin toimituskunta: Veikko Salminen Pentti Kuosmanen (päätoimittaja, teksti, taitto, kuvat) 2

3 PRESIDENTIN PALSTA Kesän ollessa parhaimmillaan, vaihtuu Rotaryvuosi ja syksyllä vaalikokouksessa valitut toimihenkilöt alkavat pyörittää klubin rutiineja. Omaa kauttani aloittaessani tuntui kevät olevat niin kaukana, ettei sinne asti edes yrittänyt tähyillä. Katse täytyi kohdistaa lähitulevaisuuden tapahtumiin, ja pyrkiä huolehtimaan, että normaalit rutiinit hoituivat ajallaan. Nyt kauden vaihtuessa tuntuu siltä, että kulunut kausi on hetkessä virrannut ohitse. Mitä siitä on jäänyt käteen? Kauden alkaessa saatiin kuvernöörin tapaamisessa hyviä rotarytoimintaa koskevia ohjeita. Lohjalla järjestettiin myös heti syyskuussa apulaiskuvernöörin toimeenpanema toimihenkilöiden tapaaminen, jossa punnittiin klubien Eero Rantalaiho vahvuudet ja heikkoudet. Ennen vuoden vaihdetta piirimme apulaiskuvernööri vaihtui, eikä minulla ole ollut mahdollisuutta vielä henkilökohtaisesti tavata nykyistä apulaiskuvernööriä. Kirjeenvaihtoa Rotaryasioissa hänen kanssaan toki on käyty. Jäsenkehityksessä emme aivan päässeet tavoitteeseen, mutta kehitys on suunnaltaan kuitenkin positiivinen. Uusien jäsenten aktivointiin on syytä panostaa, jotta he eivät jättäisi klubiamme muutaman käyntikerran jälkeen. Jäsentemme osallistumisen klubikokouksiin olen kokenut myönteisenä. Ilmeisesti tilaisuuksien teemat ovat olleet mielenkiintoisia. Tästä osoituksena ovat olleet myös meillä vierailleet Rotarit muista klubeista. Naapuriklubimme kanssa yhdessä järjestetyt tilaisuudet ovat myös olleet suosittuja. Joidenkin jäsenten osallistumista viikkokokouksiin ovat haitanneet illaksi osuneet työtehtävät. Ohjelmaa rakentaessani pyrin mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan kokoontumisemme sinne, missä työnsä vuoksi toimiva rotari voi olla myös osallisena. Rotarijärjestön toimintaan oleellisena osana kuuluu jatkuvuuden periaate, jota tunnuksenamme oleva Rotarirataskin kuvastaa. Klubin toimihenkilöt pyritään valitsemaan hyvissä ajoin, jotta he kykenisivät omaksumaan heille asetetut tehtävät. Hyvinkin suunniteltuun organisaatioon saattaa kuitenkin tulla henkilökohtaisista syistä johtuvia tilanteita, jotka aiheuttavat muutostarpeita ennalta suunnitellun organisaation rakenteisiin. Tämä taas edellyttää avoimeksi jääneeseen tehtävään valitulta henkilöltä sopeutumistaitoja. Olen kuitenkin havainnut, että klubimme kykenee hyvin selviytymään myös yllättävistä tilanteista. Jäsenemme ovat auliisti tarjonneet apuaan tilaisuuksien järjestämisessä, juuri silloin, kun ennalta sovittuun tilaisuuteen ei luennoitsija olekaan voinut osallistua. 3

4 Rotarykauden päättyessä haluan lausua lämpimät kiitokset kaikille klubimme jäsenille työpanoksestanne sekä tuesta, jota presidentin tehtäviä hoitaessani olette auliisti klubimme hyväksi tarjonneet. TIETOA MAASTA VIERAILU LOHJAN MAANMITTAUSTOIMISTOSSA Mauri Asmundela Meillä oli mahdollisuus vierailla Etelä- Suomen maanmittaustoimiston Lohjan toimitiloissa. Isäntänä toimi arviointipäällikkö Mauri Asmundela. Hän kertoi ensin ajankohtaisista asioista ja esitteli sen jälkeen kuvashowlla Maanmittauslaitosta. Tuorein Lohjaa ja lohjalaisia koskeva uutinen oli moottoritietä koskevien korvausten päättäminen. Se työ oli juuri saatu valmiiksi. Vuonna 2010 Etelä-Suomessa aloitti toimintansa uusi maanmittaustoimisto, kun Uudenmaan ja Hämeen toimistot yhdistyvät. Etelä-Suomen maanmittaustoimisto palvelee Hämeenlinnassa, Helsingissä, Lahdessa, Lohjalla ja Porvoossa. Uutta maanmittaustoimistoa johdetaan ja hallinnoidaan Hämeenlinnasta. Toimistojen yhdistymisen myötä siirtyi noin 70 henkilöä maa- ja metsätalousministeriön alueellistamispäätöksen mukaisesti Helsingistä Porvooseen, Lohjalle, Hämeenlinnaan ja Lahteen. Pienenä kuriositeettina mainittakoon, että Lohja täytti juuri ja juuri hajautuksen edellyttämän etäisyyden. Lohjan toimiston väkimäärä lisääntyi edellyttäen uusia toimitiloja, jotka löytyivät Lohjantähdestä. Omaan työyhteisöön tuli uusia työkavereita. Lähipaikkakuntien kollegoiden lisäksi kirjaamissihteereitä ja -lakimiehiä siirtyi n. 40 Etelä-Suomen maanmittaustoimiston toimipisteisiin vuoden vaihteessa kolmestatoista käräjäoikeudesta, kun kiinteistöjen kirjaamisasiat siirtyvät käräjäoikeuksista Maanmittauslaitoksen hoidettaviksi. Suomen maanmittauksen juuret ulottuvat 1600-luvulle, aikaan, jolloin Ruotsin valtakunnan itäinen provinssi oli harvaanasuttu sarkajakoisten peltojen ja läpitunkemattomien metsien maa. Vuonna 1633 kruunu määräsi maanmittarit töihin. 4

5 Verollepanoa varten ryhdyttiin suorittamaan maanmittaustehtäviä ja laatimaan tiluskarttoja. Vuonna 2008 Maanmittauslaitos vietti juhlavuotta ensimmäisen maanmittarin, Olof Gangiuksen matkaan lähettämisen kunniaksi. Maanmittauslaitoksen arvot ovat: 1) Asiakas on tyytyväinen, 2) Henkilöstö voi hyvin, 3) Työ on hallinnassa, 4) Talous on kunnossa Maanmittauslaitos tuottaa ja hallitsee tietoa maasta. Tieto on puolueetonta ja luotettavaa. Laitos on taitajien työpaikka, ja laitos toimii tietoyhteiskunnan rakentajana. Asmundelan mukaan he ovat likimain päässeet paperittomaan toimistoon, kun kirjeiden postituskin ostetaan Itellalta. Valmis aineisto lähtee toimistosta sähköisenä. Itella tulostaa ja kuorittaa aineiston sekä tietysti toimittaa sen asianosaisille. Maanmittauslaitos tuottaa tietoa maasta. Se huolehtii maanmittaustoimituksista, kiinteistötiedoista, kartta-aineistoista sekä lainhuudoista ja kiinnityksistä. Toiminta kattaa koko maan Ahvenanmaalta aina perimmäiseen Lapin kolkkaan asti. Laitoksen palveluksessa on noin 1850 työntekijää 35 paikkakunnalla. Maanmittauslaitoksen palvelut ovat kansalaisten saatavilla maanmittaustoimistoissa. Asiakaspalvelupisteitä on 35 paikkakunnalla, jakautuneena 12 maanmittaustoimiston alueelle. Maanmittauslaitoksessa on maanmittaustoimistojen lisäksi keskushallinto ja kuusi valtakunnallista tuotanto- ja palveluyksikköä. Ne kehittävät, tutkivat ja koordinoivat laitoksen toimintaa ja valtakunnallisia palveluja. Keskushallinto vastaa kiinteistö- ja kartastotehtävien yleisestä kehittämisestä, taloussuunnittelusta ja tulosohjauksesta, yleishallinnosta, henkilöstö- ja työmarkkinapolitiikasta sekä tietohallinnon strategisesta suunnittelusta ja tietoturvallisuudesta. Lisäksi keskushallinto vastaa sisäisestä tarkastuksesta, oikeuspalveluista ja viestinnästä. Kehittämiskeskus tukee ja kehittää kiinteistötoimintoja, maastotieto- ja paikkatietotehtäviä sekä osallistua hallinnollisten tietojärjestelmien kehittämiseen. Ilmakuvakeskus tuottaa ilmakuvia. Hallintopalvelukeskus antaa laitostasoisia henkilöstö-, materiaali- ja taloushallintoon liittyviä tuki- ja kehittämispalveluja. Atk- 5

6 keskus huolehtii laitostasoisista atk-käyttöpalveluista, tietoliikenneverkoista ja atk-tukipalveluista. Tietopalvelukeskus huolehtii Maanmittauslaitoksen tuotteiden ja palveluiden myyntiin ja markkinointiin liittyvistä tehtävistä sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja asiakastuesta. Arkistokeskuksen vastuulla on arkistotietopalvelun ja asiakirjahallinnon tuki, suunnittelu ja kehittäminen. Arkistokeskus vastaa pysyvästi säilytettävistä arkistokokoelmista sekä sähköisistä arkistojärjestelmistä ja sähköisen arkiston tuotannosta. Arkistotietopalvelu toimii hajautetusti kaikissa maanmittaustoimistojen toimipisteissä. Maanmittauslaitos tarjoaa runsaasti verkkopalveluja asiakkailleen. Siitä on esimerkkinä alla olevat palvelut. Ammattilaisen Karttapaikka (AKP)-palvelun kautta voit selata Maanmittauslaitoksen Maastokarttoja koko maasta. Voit myös hakea tietoja kiinteistöistä, rakennuksista, kiinteistökaupoista sekä kiintopisteistä. Palvelu on maksullinen ja edellyttää käyttösopimusta. KTJ-selaintietopalvelu voi selata valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän tietoja. Palvelu on tarkoitettu viranomaisille ja sellaisille käyttäjille, joille voidaan myöntää käyttölupa. KTJ-rekisterinpito on tarkoitettu kiinteistörekisteriä ylläpitävien kuntien käyttöön. Sovellus on tarkoitettu ainoastaan tietojen ylläpitoon. Asiakaspalveluun ja aineistojen selailuun käytetään KTJ-selaintietopalvelua. Sovellusten käytettävyystilanteen voit yhdellä kertaa tarkistaa linkistä Sivulla tiedotetaan yllättävistä katkoksista ja häiriötilanteista. - pentti kuosmanen- 6

7 Hotelli Lohja Klubikokous - Vanhojen jäsenten SJUNDBYN LINNA SIUNTIOSSA hallinneet kartanoa ja vaikuttaneet kartanon, seudun ja Suomen kehitykseen. Linna rakennettiin ikivanhaan kauppapaikkaan Jaakko Henrikinpoika Hästeskon aikana luvulla ja on ollut suvun hallussa siitä lähtien lukuun ottamatta vuosia , jolloin tämä linnakin Porkkalan vuokra-alueen osana oli venäläisten hallussa. Pihapiirissä vanhan meijerin seinässä venäjänkieliset kirjoitukset koristavat yhä Lohjan Rotaryklubilaiset saapuivat Sjundbyn kosken kohdalta Pikkalan joen yli kohteenaan vanha renessanssilinna, jonka tuntumassa oppaamme Berndt Gottberg vei meidät illan tunteina kiehtovan historian vaiheesta toiseen. Saimme tutustua siihen, miten eri aatelissuvut ovat Kuvassa vasemmalta Matti Lehtinen, Bernt Gottberg, Matti Kupari, Aki Hellgrén, Ilkka Salvén, Markku Paasonen Esimerkki seinäkirjoituksesta meijerirakennuksen päädyssä 7

8 kahta seinää antaen ohjeita ohikulkijoille. Vuosisatojen aikana sukujen nimet ovat vaihtuneet, koska omistus on useasti siirtynyt naisen kautta. Tunnetuimpia omistajia olivat Klas Tott, Åke Tott, Klas Tott, joiden kautta syntyi mielenkiintoinen yhteys Lohjalle. Suku näet omisti myös Kirkniemen kartanon. Heidän jälkeensä tulevat Adlercreutzit, joiden vaakuna tervehtii vierailijaa ulko-oven yläpuolella: kotka ja kolme ristiä. Ala-aulassa näemme vanhoja vaakunoita ja saamme kurkistaa mielenkiintoiseen asehuoneeseen. Kerros ylöspäin ja olemme linnan salissa, jossa suvun muotokuvat tarkkailevat tulijaa. Salin katto on kauttaaltaan päällystetty sotalaivojen purjeilla. Ne ovat osa aikoinaan Kotkan edustalla 1791 venäläisiä vastaan käydyn Ruotsisalmen meritaistelun sotasaalista. Mitähän venäläiset olisivat silloin Porkkalan aikoina ajatelleet, jos olisivat tienneet näiden olevan heidän omia purjeitaan. Täältä pääsemme huoneeseen, jota kutsutaan Kaarina Maununtyttären huoneeksi, koska hän asui siinä oleskellessaan tyttärensä Sigrid Vaasan vieraana. Nykyinen kalusto on 1810-luvulla kuulunut Tukholman linnassa Ruotsin silloisen Kruununprinssin Carl Augustin irtaimistoon. Helene Schjerfbeck on viettänyt kesiä Sjundbyssä serkkunsa Selma Adlercreutzin sittemmin Lindebergin luona. Linna on ollut ja on edelleen suvun asuma. 8 Linnan alahallin takan etuseinässä on piirrettynä seuraavat sanat: Du ska aldrig vara bitter över att ingen gjort dig gott, utan att vara glad över, att du aldrig gjort någon orätt. (Älä ole katkera siitä, että kukaan ei ole tehnyt sinulle hyvää, vaan ole iloinen siitä, että et ole koskaan tehdyt kenellekään vääryyttä.) Sjundbyn harmaakivimuurit ovat säilyneet yli neljäsataa vuotta, ja aina vaikeittenkin aikojen jälkeen on kyetty luomaan uutta ja toimeliasta elämää. Retki oli erittäin onnistunut. Paikalla oli 14 jäsentä ja 4 seuralaista. Irja Olkinuora Linnan ulko-oven yläpuolella oleva vaakuna

9 KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO - VIERAILU Nahkurinkatu 4:ssä sijaitsee ortodoksinen kirkko, jota ohikulkijan on vaikea kirkoksi tunnistaa. Se on lohjalaisen lääkärin Hermann Skurnikin talo, jossa oli aikanaan myös vastaanottotilat. Ortodoksit ostivat sen yhteiseksi kokoontumistilaksi ja papin asunnoksi vuonna Helsingin metropoliitta Leo vihki sen kirkoksi Isäntämme Kalevi Kasala toivotti kädestä pitäen meidät tervetulleeksi. Rotarit ohjattiin kirkkosaliin, jossa isä Kalevi kertoi ortodoksisen seurakunnan toiminnasta läntisellä Uudellamaalla. Isä Kalevi Kasala kertoo rotareille ortodokseista läntisellä Uudellamaalla. Helsingin hiippakuntaan kuuluu 8 seurakuntaa. Seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli eli noin puolet Suomen ortodokseista. Helsingin ortodoksinen seurakunta on suurin Suomen ortodoksista seurakunnista. Vuoden 2009 lopussa seurakunnan jäsenmäärä oli noin Se on kolmannes koko Suomen ortodokseista. Alueellisesti Helsingin ortodoksinen seurakunta kattaa koko entisen Uudenmaan läänin. Seurakunta ulottuu Hangosta Järvenpäähän ja Porvooseen. Seurakunnas- 9

10 sa on seitsemän toiminta-aluetta, jotka toimivat osin itsenäisesti: Helsingin suomenkielinen seurakuntatyö, Itä-Helsinki, venäjänkielinen seurakuntatyö, Espoo, Vantaa, Itä- ja Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa. Seurakunnassa on toimessa 10 pappia. Länsi-Uudellamaalla on suhteellisen vähän ortodokseja (1400) ripoteltuna seurakunnan laajimmalle alueelle. Kirkkonummella on n 300 ortodoksia. Lohjalla heitä on alle 300 henkeä. Pyhäkköjä alueella on Lohjalla Karjalan vaeltajien kirkon lisäksi Metsolan hautausmaan kyljessä oleva tsasouna, joka on käytössä vain kesäaikana. Kirkkonummen Jorvaksessa on Pokrovan kirkko, joka on suoraan hiippakunnan alainen. Hangossa sijaitsee vihitty Apostolienvertaisten Magdalan Marian ja Vladimir Kiovalaisen puinen kirkko. Karjalohjalla on professori Pekka Häyryn rakennuttama yksityinen kirkko: Pyhän Markuksen kappeli. Siitä löytyy kuvaus YLE:n uutissivuilta: Kirkko sijaitsee korkeiden mäntyjen ja kuusien keskellä, ortodoksien pyhien puiden pihlajien ympäröimällä pienellä mäellä Karjalohjalla, noin 300 metrin talosta, jossa kirkon rakennuttaja professori Pekka Häyry asuu. Tuuli suhisee puissa, joiden välistä pilkottaa Sakkolampi. Lisäksi Lohjan vastuualueella toimitetaan palvelukset evankelisluterilaisissa seurakuntakeskuksissa Karkkilassa, Kirkkonummella, Nummelassa sekä Pohjassa. Säännölliset viikonvaihteen jumalanpalvelukset toimitamme joka kuukausi Lohjalla, Hangossa, Kirkkonummella ja Vihdin Nummelassa. Jos kuukaudessa on viideskin sunnuntai, toimitamme muualla, useimmiten Karkkilassa. Joskus kerran-pari vuodessa pyrimme käymään myös Karjaalla, Pohjassa, Inkoossa, Siuntiossa, Karjalohjalla ja Nummi-Pusulassa. Seurakunnan kanttorin Matti Jyrkisen kanssa isä Kalevi muodostaa kiertävän parivaljakon. Näin oli rukoushetkessä, joka pidettiin alkupuheen jälkeen. Isä Kalevi kertoi kirkkosalin rakenteesta. Etuseinällä on normaalisti ikonostaasi. Siinä on keskellä kuninkaan ovi ja kaksi sivuovea. Lohjalla on tilan koon vuoksi vain yksi sivuovi. Vain vihityt papit ja diakonit saavat kulkea Kuninkaan portista jumalanpalveluksessa. Pääsiäinen on ortodoksien suurin kirkollinen juhla. Virpovitsat kuuluvat olennaisesti pääsiäisen aikaan. Alun perin virvonta on itäsuomalainen ortodoksiseen kristillisyyteen liittyvä siunaava palmusunnuntain perinne. Pajunoksat siunattiin kirkossa lauantain jumalanpalveluksen yhteydessä, jotta niillä voitiin virpoa sukulaisille tai perheenjäsenille palmusunnuntaina. Palmusunnuntaita vietetään sen muistoksi, kun Jeesus saapui aasilla ratsastaen Jerusalemiin. Palmusunnuntai on saanut nimensä palmunlehvistä, joita kansa levitti vaatteiden ohella Jeesuksen eteen. Pääsiäisenä kaikki ortodoksit tervehtivät toisiaan pääsiäistervehdyksellä: Kristus nousi kuolleista! - Totisesti nousi! 10

11 Kirkkosalista siirryimme nauttimaan karjalanpiirakoista ja pashasta kahvin kera. Siinä keskusteltiin pääsiäisestä ja sen merkityksestä ortodokseille sekä virpomisvitsoista. Vierailu oli todella mielenkiintoinen ja antoisa. Osallistujia oli tuvan täydeltä eli kaksitoista. - pentti kuosmanen - UUSI JÄSEN Vieraillessamme Karjalan valistajien kirkossa otettiin klubiimme uusi jäsen Mikko Wynne-Ellis. Kummina toimi veli Matti Lehtinen, joka esitteli lyhyesti uuden veljen. Hän kiinnitti jäsenyyttä osoittavan rintamerkin veli Mikon rintamukseen. Uusi jäsenemme toimii optisen alan liikkeenharjoittajana Virkkalassa nimellä Optimikko. Kuvassa kanttori Matti Jyrkinen todistaa uuden jäsenen ottamista klubiimme. 11

12 RETKI KALKKI-PETTERIN ALUEELLA Kuvassa vasemmalta: Aki Hellgrén, Irja Olkinuora, Mikko Wynne-Ellis, Tuire Nysten, rva Wynne-Ellis, Veikko Salminen, Markku Paasonen, Tellervo Kangas, Kimmo Leppälä, Kaj Korpi, Kalevi Laakso, Pirkko Mälkiä ja Ralf Friman Virkkalan kalkkitehdas oli Karl Forsströmin vuonna 1897 perustama, Lohjan Kalkkitehdas Oy:hyn kuulunut kalkkitehdas. Vuonna 1919 tehdasta laajennettiin sementtitehtaalla. Tehdas suljettiin vuonna 1994 vuosikymmenen alun laman vuoksi. Tehdas työllisti parhaimmillaan yli työntekijää. Förbyläinen merikapteeni Karl Forsström ja hänen ystävänsä, helsinkiläinen kauppias Julius Tallberg, kiinnittivät huomiota Lohjan runsaisiin kalkkikiviesiintymiin vuonna Seuraavana vuonna he tutkituttivat esiintymien laajuutta ja laatua. Tulokset olivat rohkaisevia. He vuokrasivat yhdessä kaksi kalkkikiviesiintymää 40 vuodeksi, yhden Lohjansaaren Hermalan kylän Kieklasta ja toisen Tytyristä. Kalkinpoltto vaatii melkoisesti polttoainetta. Virkkalassa Lohjanjärven rannalla oli tuolloin kaksi suurta höyrysahaa, joilta oli mahdollista saada kohtuullisen 12

13 hintaista polttoainetta. Järvi tarjosi myös edullisen tavan kuljettaa kalkkikiveä vuokratuilta esiintymiltä. Paikan valinnassa kolmas etu oli vuonna 1873 rakennettu Hanko Hyvinkää rautatie, joka kulkee aivan tehdasalueen reunassa. Kesällä 1897 ryhdyttiin rakentamaan ensimmäistä kalkkiuunia. Pystykuiluuunin piirustukset ostettiin holsteinilaiselta insinööriltä Johan Henrik Schüttiltä. Uuni poikkesi muista Suomeen tuolloin rakennetuista kuilu-uuneista niin muodoltaan kuin rakenteeltaan. Uunia lämmitettiin kahden vastakkaisen tulisijan avulla tyypillisen neljän sijaan. Jo vuonna 1904 oli kalkin kysyntä niin suurta, että pystykuilu-uunin koko kapasiteetti oli täydessä käytössä. Vuonna 1906 tilattiin berliiniläiseltä Eckhardt & Hotopilta ensimmäinen rengasuuni. Uunin rakentamistyöt aloitettiin syksyllä 1906, ja seuraavan vuoden kesällä valmistui 14-kammioinen, Hoffmann-tyyppinen rengasuuni. Uunikanavan korkeus oli 2,8 metriä, leveys 3,6 metriä ja pituus 81 metriä. Savupiippu oli 54 metriä korkea. Uuden rengasuunin päivätuotantokapasiteetti oli aluksi tonnia, mutta myöhemmin se nostettiin jopa 80 tonniin. Ensimmäisinä vuosina puolet uunin tuotannosta myytiin rakennusteollisuudelle. Tuotannon toinen puolikas myytiin 13

14 aivan uudelle asiakaskunnalle, sulfaattiselluloosatehtaille, kuten vasta valmistuneelle Lohjan selluloosatehtaalle. Sementin raaka-aine (liete) syötetään yläpäästä pyörivään uuniin. Lämpötila uunin yläpäässä on noin 200 C ja alapäässä C. Aluksi massasta katoaa vesi ja sitten hiilihappo. Uunin kuumassa alapäässä massa muuttuu lähes sulaksi, eli sintraantuu ja muuttuu sementtiklinkkeriksi. Vuonna 1915 tutkittiin Lohjan kalkkikivi- ja saviesiintymien soveltuvuutta sementin valmistukseen. Tulokset olivat myönteiset, ja päätettiin perustaa sementtitehdas. Ulkoisen rahoituksen hankkimiseksi uutta sementtitehdasta varten perustettiin 1914 Lohjan Kalkkitehdas Oy. Virkkalaan tilattiin ensimmäinen pyörivä uuni vuonna Sodan vuoksi koneet kuljetettiin ensin Tukholmaan ja sieltä laivalla Raumalle. Toukokuussa 1917 saksalaiset kaappasivat ruotsalaisen höyrylaiva Götan. Sen lastina oli osa sementtiuunin koneistosta. Takavarikoituja laitteita saatu vapautettua, joten Tanskasta tilattiin uusi uuni. Toimitukset alkoivatkin vielä saman vuoden lopulla. Ensimmäinen erä sementtiä uudesta uunista valmistui tammikuussa Toinen uuni rakennettiin ensimmäisen viereen, sillä tehdasrakennus oli alusta pitäen rakennettu kahta sementtiuunia varten. Toimintakuntoon uusi uuni saatiin keväällä Kolmannen F. L. Smidthin toimittaman Unax-tyyppisen sementtiuunin rakennustyöt alkoivat Uuni oli 103 metriä pitkä. Se oli yli kaksi kertaa pidempi kuin aiemmat sementtiuunit. Uunin halkaisija oli 2,7 3 metriä. Se valmistui tuotantokuntoon huhtikuussa Vuonna 1938 hankittiin neljäs sementtiuuni. 128 metriä pitkän uunin halkaisija oli sama kuin edellisenkin, 2,7 3 metriä. Sen tuotantokyky oli tonnia vuorokaudessa. Uunin polttoainetalous oli myös edellistä parempi. Tuolloin hankittiin myös uudet liete- ja sementinjauhatuslaitteet, uusi sementtipakkaamo sekä uudenaikaisia kuljetinlaitteistoja. Samana vuonna myytiin ensimmäinen, vuonna 1919 valmistunut sementtiuuni. Toinen vanhemmista uuneista jätettiin varalle. 14

15 Tehdas myytiin ruotsalaiselle Euroc-konsernille vuonna Tehdas suljettiin seuraavana vuonna. Seurauksena oli suuri työttömyysasteen nousu Lohjalla. Ainakin osalle työntekijöistä tarjottiin mahdollisuus siirtyä joko Paraisille tai Viron tuotantolaitoksille. Sinne nimittäin vietiin Virkkalan tehtaan laitteet. Ihmisiä ei mukana seurannut montaakaan. Tehdasalueen vieressä sijaitsevassa entisessä Lohja Oy:n pääkonttorissa toimii nykyisin toimistohotelli Kalkki-Petteri. Hotellin nimi tuleekin Virkkalan sementtitehtaan perustajan Petter Forsströmin lempinimestä, sillä hänet tunnettiin yleisesti nimenomaan Kalkki-Petterinä. Toimistorakennuksen kaikki tilat ovat käytössä. Meillä oli tilaisuus poiketa Irja Olkinuoran tyttären tekstiiliverstaassa ennen poistumistamme Kalkki-Petteristä. Alueella toimii noin 80 yritystä, joissa työskentelee yhteensä yli 300 henkilöä. Tiloja käytetään niin teollisuus-, toimisto kuin varastokäytössäkin. Alueen omistaa nykyisin Finnsementti Oy. Osallistujia kierroksella oli yhteensä 8 jäsentä ja yksi seuralainen. Kuvassa presidentti Eero Rantalaiho kiittää toista oppaistamme. Pöydän ympärillä istumassa ovat: Pekka Hynynen, Tellervo Kangas, Pirkko Mälkiä, Kimmo Leppälä, Mikko Wynneellis, rouva Wynne-Ellis ja Tuire Nystén. Oikealla seisoo sihteeri Aki Hellgrén. Lähteet: - pentti kuosmanen - 15

16 KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄ Perinteiseen tapaan lohjalaiset järjestöt tekivät kunniakäynnin sankarihaudoille kaatuneiden muistopäivänä jumalanpalveluksen jälkeen. Lippulinnassa rotarilippua kantoi Pekka Hynynen ja airuina toimivat Matti Kupari sekä Raimo Mäkelä. Veljet Paasonen, Salminen ja Rantalaiho osallistuivat myös tilaisuuteen. - pentti kuosmanen - VUOSIJUHLA TAITO-RAVINTOLASSA vieraat tervetulleiksi vuosijuhlaan. Klubimme vuosijuhlaa vietettiin Luxian Taitoravintolassa. Kuvassa lippu saapuu. Kantajana toimi veli Kalevi Laakso sekä airuina veljet Matti Kupari ja Kimmo Leppälä. Vieraiksemme olimme saaneet piirikuvernööri Mikael Kietzin ja naapuriklubin edustajan. Juhla alkoi rotarihymnillä lipun saapuessa paikalle. Sen jälkeen presidentti Eero Rantalaiho toivotti 16

17 Kuvassa vasemmalta: Raimo Mäkelä, Roger Weintraub, rouva Weintraub, Pekka Hynynen, rouva Hynynen, Matti Kupari ja Tarja Virtanen Kuvassa vasemmalta: Tuire Nystén, rouva Salminen, Veikko Salminen, rouva Mäenpää, Jorma Mäenpää, Pirkko Mälkiä ja Markku Paasonen Kuvassa vasemmalta: Kalevi Laakso, Kimmo Leppälä ja rouva Kuosmanen Juhlapuheen piti sisar Tellervo Kangas. Siinä hän muisteli kokemuksiaan rotarimaailmasta ja sen annista omaan elämäänsä 17

18 Musiikista huolehti Lohjan musiikkiopiston opiskelijoista koottu kvartetti johtajanaan Tuomas Törmi. ROTARYHUUMORIA - Kuulin, että te haette kauppaanne uutta kassaa? - Haemme kahta: uutta ja entistä. Kallu erosi vaimostaan. Hän kertoili Ohranjyvässä eronsa syistä: - Erosin vaimostani ja otin tilalle koiran. Se tulee halvemmaksi, koska sillä on jo turkki. Santtu ajoi sataaviittäkymppiä kolmostietä kohti Hämeenlinnaa. Janakkalan kohdalla poliisi pysäytti hänet ja vei kamarille kuulusteltavaksi. Santtu yritti selittää: - Mutta minulla oli pätevä syy... - Suu poikki! Te istutte täällä poliisiasemalla, kunnes poliisipäällikkö tulee! Santtu istui poliisiasemalla toista tuntia ja yritti koko ajan selittää, miksi hänellä oli niin kova kiire. Poliisimies murahti vain: - Sinulla voi nyt käydä hyvä tuuri. Kun poliisimestari tulee, hän on varmasti hyvällä tuulella. Hän nimittäin on tyttärensä häissä. - Hän ei varmasti ole hyvällä tuulella. Minä olen sulhanen. 18

19 HERRASMIESKISA / METSÄNNEITOKISA. Läntisen Uudenmaan Rotaryklubien Herrasmies-Metsänneitokisan järjesti Karjaan Rotaryklubi. Kilpailu käytiin 29. toukokuuta 2012 Pohjan Påminnen laskettelukeskuksessa. Osallistujia oli kuudesta klubista, ja kisaa käytiin klubikohtaisten ryhmien välillä. Vihdin klubin ryhmässä oli 5 rotaria, Karkkilan, sekä Lohjannummen klubista 4, Karjaan klubista 3. Siuntion ja Lohjan klubin osallistujia ainoastaan yksi. Karjaalaiset olivat lisäksi miehittäneet tehtävärastit valvojilla. Klubin presidentti Risto Knaapinen oli laatinut 9:lle rastille kilpailukysymykset, joiden aiheet liittyivät ravinnon tuottamiseen, ympäristöasioihin, paikallistietämykseen, sekä luonnollisesti myös rotariuteen. Joukkue, joka oli eniten saanut osallistujia mukaansa, sai hyvitystä kilpailussa ja pääsi aloittamaan rinteen alareunasta. Me, yksimiehiset joukkueet jouduimme aloittamaan ylimmältä rastilta, ja palaamaan sieltä alimmalle, josta sitten jatkoimme rinnettä uudelleen ylös rastilta seuraavalle. Yhdellä rastilla oli 4-5 kysymystä, ja vastausaikaa oli 5 minuuttia. Kullakin rastilla sai olla kerrallaan vain yksi joukkue. Karjaan klubin presidentti Risto Knaapinen ilmoitti vaihdosta pillin puhalluksella. Tietokilpailussa ryhmävoimasta on luonnollisesti etua. Huomasin että kun yksin yrittää etsiä oikeaa vastausta, olisi syytä luottaa intuitioon; "Minkä eläimen maitoa juodaan maailmassa eniten?" Aluksi tulee mieleeni vuohi, mutta tuleehan lehmältä huomattavasti enemmän maitoa, ja korjaan alkuperäisen vastaukseni. Väärin meni! Vuohia on maailmassa paljon enemmän kuin lehmiä. Entä mitä tuotantoeläimiä maailmassa on eniten? Taas ensin tulee ajatuksiini että kanoja, mutta korjaan että sikoja, sillä eihän kana ole tuotantoeläin. Tässä kilpailussa kyllä kanatkin katsottiin tuotantoeläimiksi. Oikeita vastauksia laskettelukeskuksen kahviossa ruodittiin tiukasti. Entäpä; "Montako ohranjyvää tarvitaan, jotta saadaan pullollinen (1/3 litraa) olutta?" Ei aavistustakaan, mutta arvaan Asiantuntijan lausunnon mukaan oikea määrää riippuu luonnollisesti jyvän painosta, mutta oikea vastaus on ohranjyvää. Salista kuullaan toisen asiantuntijan sanovan, että hyvään skottilaiseen olueeseen tarvitaan 1600 jyvää. Päätuomari ei kuitenkaan tällaista arviota hyväksy. Karjaan klubin presidetti, yliagronomi Risto Knaapinen oli laatinut kysymykset omalta, hyvin tuntemaltaan alalta, kuten; "Mitkä ovat 3 alkuainetta, joita kasvit ravinnokseen tarvitsevat?". Vastaus löytyy lannoitesäkin päältä: N P K, eli typpeä, fosforia ja kaliumia. Sisältyipä kysymyksiin myös paikallistietoutta ja kulttuuria: "Kuka kansainvälistä mainetta saavuttanut tenori on toiminut 16 vuotiaan Pohjan kirkon kanttorina?" Oikea vastaus on Peter Lindroos. 19

20 Urheilun alaltakin löytyi paikallistietoutta sivuava kysymys; "Missä järjestettiin ensimmäiset suunnistuksen MM-kilpailut?" No tietysti Fiskarsissa vuonna Tähän sentään tiesin oikean vastauksen. Rotarykisaan kuului tietysti rotarykysymuksiäkin: kuka on piirin 1420 uusi kuvernööri, millä alalla presidentti Kalyan Banerjee toimii, ja minkä niminen on uusi kansainvälinen presidentti. Kun joukkueet olivat käyneet kaikilla rasteilla, siirryttiin laskettelukeskuksen kahvioon kuulemaan oikeat vastaukset, ja samalla joukkueiden sihteerit saivat naapuriklubin vastauslomakkeen tarkastettavakseen. Maksimipistemäärä oli 40. Parhaiten kisassa pärjäsi tälläkin kerralla Karkkilan Rotaryklubi. Heidän tuloksensa jäi "piirun vaille" 30 pistettä. Karkkilan klubin presidentti Tapio Meskanen oli johdattanut joukkueensa selvään voittoon. Toiselle sijalle nousi Vihdin Rotaryklubin joukkue viehättävine metsänneitoineen. Oli todella hienoa että Vihdin rotarysiskot olivat rohjenneet lähteä tähän kisailuun. He olivat varmasti mukana hankkimassa niitä 24 pistettä, jotka Vihdin klubi saavutti. Muiden klubien sijoituksia ei sitten enää noteerattukaan. Karkkilalaiset "vierittivät" pokaalina toimivan autonvanteen takaisin Karkkilaan, ja lupasivat järjestää hauskan Rotarykisailun keväällä 2013 Karkkilassa. Kuva on Karkkilan tienoo-lehdestä Eero Rantalaiho 20

21 LOHJAN KESÄN AVAUS KÄSSÄN TALOSSA Lohjan kesän avaus tapahtui Kässän talolla. Ohjelma alkoi tammisaarelaisen trubaduurin laulelmilla. Sitten vuoron otti Antti Tulonen ja hänen ohjaamansa teatteriryhmä. Sisältö koostui erilaisista ketseistä. Mallia oli otettu television hupiohjelmista vuosikymmenien takaa. Erityisesti mieleeni jäi kohta, jossa presidenttimme Eero Rantalaiho esiintyi poliisina. Mielenkiintoinen ja mielestäni onnistunut Ruohosen veljesten imitointi oli illan parasta antia. Antti Tulonen Sali oli tupaten täynnä. Onneksi ei ulkona ollut hellettä. Tuuletus on nimittäin vallan heikko Kässän talossa. Esityksen lopuksi oli tarjolla kahvia ja kahvileipää. Klubimme jäseniä paikalla oli yhdeksän. Lisäksi mukana oli yksi seuralainen. - pentti kuosmanen - 21

22 VIERAILU RANTALAAN Lähdimme Nordean edestä kimppakyydillä Virkkalaan tutustumaa aikansa vaikuttajan Arvid Järnefeltin kotiin Rantalaan. Meidät otti vastaan Lisa Kivikoski äitinsä kanssa. Lisa on Järnefeltin tyttären tyttären tytär. Rakennuksen ulkomaalaus oli meneillään. Siksi menimme sisään pääoven viereisestä ovesta. Ensimmäiseksi panimme jalkoihimme siniset suojatossut. Näin vältetään lattioiden kuraantumista ja vähennetään siivouksen tarvetta. Paikatkin kuluvat vähemmän. Istahdimme tupakeittiöön, jonka sisäseinät ovat paljasta hirttä. Nurkassa oli iso avohella eli totto, joku voisi pitää sitä takkanakin. Siinä tilassa Lisa Kivikoski kertoi talon historiasta ja sen asukkaista Arvid Järnefeltin aikana. Kävi ilmi, että Elisabet ja Arvid Järnefelt pitivät Vieremässä Virkkalan sahojen ja kalkkitehtaan työläisille lukutupaa. Arvid oli myös taitava taidemaalari. Vieraillessaan äitinsä luona Arvid ihastui Lohjan seudun ja Lohjan järven maisemiin ja muutti vuonna 1896 Vieremästä lohkaistulle Rantalan tilalle. Tolstoilaisen elämänkatsomuksen omaksuttuaan Arvidkin halusi elää lähimmäisenrakkausopin mukaisesti, yksinkertaisesti ja hankkia elantonsa ruumiillisella työllä. Järnefeltin pääteos Vanhempieni romaani ilmestyi vuosina Hän kirjoitti 34 teoksestaan 30 Rantalassa. Veljet Eero ja Armas Järnefelt perheineen sekä sisar Aino miehensä Jean Sibeliuksen ja lastensa kanssa vierailivat usein Rantalassa. Sibeliuksen käytössä oli Rantalan lähellä sijainnut mökki, jonne sävellystyötä varten siirrettiin Rantalan 22

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6

Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6 Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00 Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla 16.2.2010 alkaen klo 10.00 Erittäin sumuisena helmikuun kolmannen tiistain aamupäivänä ajeli runsaslukuinen senioripoliisijoukko

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Pirkkalan Vanha kirkko ja hautausmaa

Pirkkalan Vanha kirkko ja hautausmaa Pirkkalan Vanha kirkko ja hautausmaa Pirkkalan Vanha kirkko Valmistunut 1921 Vihitty käyttöön 3.7.1921 Arkkitehti Ilmari Launis Urut Kirkon kellot Kangasalan Urkutehdas 16-äänikertaiset (1972) Bachumin

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus Kenguru Benjamin, vastauslomake Nimi Luokka/Ryhmä Pisteet Kenguruloikka Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi,

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat erillisenä tämän luettelon lopussa.

NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat erillisenä tämän luettelon lopussa. KULTTUURITAPAHTUMAT VUONNA 2015 NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 8.12.2015 tuli hänen syntymästään kuluneeksi 150 vuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Laihian Rotaryklubin hallituksena ja toimihenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt: Osmo Säntti, Olli Hietala, Varatilintarkastaja: Kari Koskenranta

Laihian Rotaryklubin hallituksena ja toimihenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt: Osmo Säntti, Olli Hietala, Varatilintarkastaja: Kari Koskenranta 7.12.2007 / Olavi Vähämäki 1 LAIHIAN ROTARYKLUBI Vuosikertomus v. 2006-2007 Hallitus ja komiteat Laihian Rotaryklubin hallituksena ja toimihenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt: Presidentti Past Presidentti

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(6) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kuva 1 Tässä vielä harjoiteltiin Viimeisiä veneitä Anne-Maija näyttää sanoja etupenkissä Itsenäisyyspäivänä olikin sunnuntai ja perinteinen

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) ratkaisut sivu 1/5

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) ratkaisut sivu 1/5 Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) ratkaisut sivu 1/5 3 pisteen tehtävät 1) Miettisen perhe syö 3 ateriaa päivässä. Kuinka monta ateriaa he syövät viikon aikana? A) 7 B) 18 C) 21 D) 28 E) 37 2) Aikuisten

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PÄÄSIÄISAAMUNA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus oli kuollut ja haudattu

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Toimituskunta Lassi Karivalo Pirjo-Liisa Sillgren Merja Karivalo Tanja Nieminen Jyväskylä 2014 Jyväskylän Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry, 2014 Toimituskunta:

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008 Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen Saamelaisalueen koulutuskeskus Aluksi Halusin alkaa tekemään laavua, koska sen tekemään oppiminen on hyödyllistä

Lisätiedot

Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat KATSO YLLÄTYSTULOS!

Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat KATSO YLLÄTYSTULOS! TOIMITTAJAT PISTIVÄT KESÄN JÄÄTELÖT JÄRJESTYKSEEN SIVU 3 KATSO YLLÄTYSTULOS! Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat -Rasmus SIVU 2 Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. SIVU 6 KUINKA KAUPPA

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Rayong Marriott Resort Rayongin alue tuli vähän yllättäen osaksi tämän kertaista Thaimaan matkaamme. Olemme niin intohimoisia hiekkarantakävelijöitä eli varpaistelijoita,

Lisätiedot

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY "Puutarhan aika" "Onnellinen puutarhuri"

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY Puutarhan aika Onnellinen puutarhuri Kirja- ja matkailta Karkasimme puutarhaan kirjojen ja matkojen pariin karkauspäivänä 29.2. Hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua väkeä alkoi saapua Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään tekemään edullisia

Lisätiedot

РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 11.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 11.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 11.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto. Merkitse

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE

PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE - Leikkaa hahmot ja lavasteet irti - Liimaa hahmon peilikuvat yhteen pohjapaloistaan. - Taita hahmot pystyyn siten, että valkoinen pala jää pöytää vasten. - Liimaa

Lisätiedot

Juontajan opas. Sisällys

Juontajan opas. Sisällys Juontajan opas Tämä opas on tarkoitettu avuksi teille, jotka luotsaatte Suomen Lähetysseuran ja seurakuntien yhteisen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden alusta loppuun. Aivan ensimmäiseksi Suomen Lähetysseurassa

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka 3 pisteen tehtävät Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 1. Missä kenguru on? (A) Ympyrässä ja kolmiossa, mutta ei neliössä. (B) Ympyrässä ja neliössä, mutta ei kolmiossa. (C) Kolmiossa ja neliössä, mutta

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Löytölintu. www.modersmal.net/finska

Löytölintu. www.modersmal.net/finska www.modersmal.net/finska Löytölintu Olipa kerran metsänvartija, joka lähti metsään metsästämään. Siellä hän kuuli lapsen huutoa. Hän seurasi ääntä ja saapui vihdoin korkean puun juurelle, jonka latvassa

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

Sukuseura Kanko ry. www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com. Muut yhteystiedot:

Sukuseura Kanko ry. www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com. Muut yhteystiedot: Jäsenlehti 1/2009 Sukuseura Kanko ry www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com Muut yhteystiedot: Puheenjohtaja: Sirpa Karppinen Venemestarintie 29 A, 00980 Helsinki puh.

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Wanha Karhunmäki. No terve! Aikahan on se vakiotiistai, 15.5. klo 11.00. Paikka Wanha Karhunmäki Lapualla, osoite Karhunmäentie 923.

Wanha Karhunmäki. No terve! Aikahan on se vakiotiistai, 15.5. klo 11.00. Paikka Wanha Karhunmäki Lapualla, osoite Karhunmäentie 923. Wanha Karhunmäki No terve! Aikahan on se vakiotiistai, 15.5. klo 11.00. Paikka Wanha Karhunmäki Lapualla, osoite Karhunmäentie 923. Netistäkin Wanha Karhunmäki sivut löytää, ja siellä on ajo-ohjekin. Ohjelma

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015. Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija

Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015. Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015 Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Saavuimme Sierra Leonen pääkaupunkiin Freetowniin

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA Historiaa Kymmenen vuotta sitten Korpiojan Hurskaiset päättivät perustaa Juho ja Maria Hurskaisen jälkeläisten sukuseuran. Samaan aikaan oli jo keskusteltu

Lisätiedot

KALEVAN POJAT JUKOLAN VIESTISSÄ VUODET 2008 2013

KALEVAN POJAT JUKOLAN VIESTISSÄ VUODET 2008 2013 KALEVAN POJAT JUKOLAN VIESTISSÄ VUODET 2008 2013 SISÄLTÖ Johdanto...3 Kilpailut...4 Juostut osuudet...5 2008 Tampere...6 2009 Mikkeli...7 2010 Hyvinkää...8 2011 Virolahti...9 2012 Vantaa... 10 2013 Jämsä...

Lisätiedot

Elämysmatkalle bangladeshilaiseen bambumajaan

Elämysmatkalle bangladeshilaiseen bambumajaan Elämysmatkalle bangladeshilaiseen bambumajaan Lähetysyhdistys Kylväjän työ Bangladeshissa Kylväjän työ Bangladeshissa aloitettiin vuonna 1976 yhden vähemmistökansan, oraonien, keskuudessa maan luoteisosassa.

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Historiallinen päivä Käräjäkalliolla

Historiallinen päivä Käräjäkalliolla Historiallinen päivä Käräjäkalliolla 26.5.2012 Käräjäkallio Puruvedellä on historiallisesti tärkeä monien rajojen kiinnekohtana ainakin 1500luvulta, mahdollisesti jo vuodesta 1323 lähtien. Siitä on muodostunut

Lisätiedot

Kuvia Kurkijoen luterilaisesta kirkosta

Kuvia Kurkijoen luterilaisesta kirkosta Kuvia Kurkijoen luterilaisesta kirkosta Kurkijoen luterilainen kirkko rakennettiin vuosina 1878-1880 arkkitehti F. Sjöströmin piirustusten mukaan. Kirkko sijaitsi kalliolla kolmen tien risteyksessä ja

Lisätiedot

Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita

Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita Kulkiessaan Masalantieltä polun ensimmäiseltä etapilta Framnäsin puistotietä pitkin luoteeseen huomaa kävelytien vievän ylös puistomaiselle

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi Nettiraamattu lapsille Suosikkipojasta orjaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

"KORKI" Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova

KORKI Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova "KORKI" Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova 2014-2015 "Dom na Nabereznoi"- PskovArt yhdistyksen galleria ja ateljeetilat Pihkovassa Riitta Kopra ja Pilvi Ojala osallistuivat Ars-Häme

Lisätiedot