CS-265. Käyttöohje. CD HiFi MINI SYSTEM SYSTEME AMPLI-TUNER CD. Instruction Manual. Instruction Manual. Stereojärjestelmä. CD Receiver (CR-265)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CS-265. Käyttöohje. CD HiFi MINI SYSTEM SYSTEME AMPLI-TUNER CD. Instruction Manual. Instruction Manual. Stereojärjestelmä. CD Receiver (CR-265)"

Transkriptio

1 Getting Alkuvalmistelut... Started... En- Getting Started... En- CD HiFi MINI SYSTEM Stereojärjestelmä SYSTEME CD HiFi MINI AMPLI-TUNER SYSTEM CD SYSTEME AMPLI-TUNER CD CS-65 CD-soitin/viritinvahvistin (CR-65) CD Receiver (CR-65) Kaiuttimet (D-T5) CD Receiver (CR-65) Speakers (D-T5) Speakers (D-T5) Käyttöohje Instruction Manual Instruction Manual Thank you for purchasing an Onkyo CD HiFi Mini System. Thank you for purchasing an Onkyo CD HiFi Mini Kiitämme Please System. read sinua this Onkyo-stereojärjestelmän manual thoroughly hankkimisesta. before making Lue any Please kaikki connections ohjeet read this ennen and manual laitteiden plugging thoroughly kytkemistä it in. before ja making käyttöä. Following any connections Näiden ohjeiden instructions and avulla plugging saat this täyden it manual in. hyödyn will uuden enable Onkyo-stereojärjestelmäsi you Following to obtain optimum instructions monipuolisista performance in this manual ominaisuuksia and listening will enable ja pääset enjoyment you to nauttimaan obtain from optimum ensiluokkaisesta your new performance CD HiFi äänentoistosta. Mini and System. listening Säilytä ohjeet kätevässä paikassa myöhempää käyttöä varten. Please enjoyment retain from this your manual new for CD future HiFi reference. Mini System. Please retain this manual for future reference. Connections... Connections... Kytkeminen... En-44 Basic Operations... En-7 Basic Operations... En-7 Perustoiminnot... 7 Playing CDs... En-9 Playing CDs... En-9 CD-levyjen toisto... 9 Playing Your ipod/iphone/ipad Playing Your... En- ipod/iphone/ipad... En- ipod/iphone/ipad-toisto... Wireless Playback via Bluetooth... Wireless Playback via En-3 Bluetooth... En-3 Bluetooth-laitteen toisto... 3 Listening to Radio.. En-6 Listening to Radio.. En-6 Playing Radion a kuunteleminen... 6 USB Playing Flash a Drive... En-8 USB Flash Drive... En-8 Playing an External Device Playing USB-flash-muistin... an External toisto...8 En-8 Device... En-8 Clock and Timer... En-9 Clock and Timer... En-9 Muun erillislaitteen toisto... 8 Miscellaneous... En-3 (Resetting Miscellaneous CD receiver En-3) (Resetting Kello ja ajastin... CD receiver... En-3) 9 Lisäohjeita...3 (Tehdasasetusten palautus... En 3) En FI- Fi

2 VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEALLE ILMALLE, SILLÄ SIITÄ SAATTAA AIHEUTUA TULIPALO TAI SÄHKÖISKU. HUOMIOI: ÄLÄ AVAA LAITTEEN KOTELOA, JOTTA VÄLTÄT SÄHKÖISKUN VAARAN. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. HUOLLON SAA TEHDÄ VAIN VALTUUTETTU HUOLTOPALVELU. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITEKOTELOA Tasasivuisessa kolmiossa oleva salamanuoli varoittaa käyttäjää kotelon sisäisistä eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet saattavat olla niin voimakkaita, että ne voivat aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. Tasasivuisessa kolmiossa oleva huutomerkki osoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita kohteeseen liittyen. Tärkeitä turvaohjeita. Lue kaikki ohjeet huolella.. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia käyttöohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä. 6. Käytä puhdistukseen vain kuivaa kangasta. 7. Älä peitä jäähdytysaukkoja. Noudata kaikkia valmistajan antamia asennusohjeita. 8. Älä sijoita laitetta lämmittimien, lämminilmaventtiilien, uunien, vahvistimien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden läheisyyteen. 9. Käytä yhteensopivaa pistorasiaa ja virtajohtoa. Suojamaadoitusta ei saa ohittaa. Pyydä tarvittaessa valtuutettua asennuspalvelua varmistamaan pistorasian sopivuus. 0. Sijoita virtajohto siten, ettei se joudu kulkuväylälle tai puristuksiin esineitä vasten. Varmista, ettei pistotulppa, pistorasia eikä virtajohdon liitokset vaurioidu.. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.. Käytä vain valmistajan hyväksymiä tai laitteen mukana myytäviä jalustoja tai kannattamia. Jos sijoitat laitteen liikuteltavalle alustalle, noudata ehdotonta varovaisuutta siirtojen Siirrä PORTABLE paketteja CART WARNING varoen S35A aikana. Putoava laite saattaa aiheuttaa vahinkoja. 3. Irrota laite järjestelmästä ukkosen ajaksi tai jättäessäsi sen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi. 4. Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Toimita laite heti huoltoon, jos se vahingoittuu jollakin tavalla. Laite pitää huoltaa, jos sen virtajohto on viottunut, laitteen sisään on roiskunut nestettä, laitteen sisään on pudonnut jokin esine, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalilla tavalla tai se on pudonnut. 5 Huollontarve Irrota laite pistorasiasta ja toimita valtuutettuun huoltoliikkeeseen seuraavissa tilanteissa: A. laitteen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, B. laitteen sisään on joutunut esine tai nestettä, C. laite on kastunut esimerkiksi sateessa, D. laite ei toimi normaalisti, vaikka noudatat kaikkia käyttöohjeita. Säädä vain käyttöohjeessa neuvottuja asetuksia. Asetusten virheellinen muuttaminen voi aiheuttaa vauriota, ja laitteen palauttaminen alkuperäiseen toimivaan tilaan saattaa vaatia valtuutetun asentajan tekemiä suuria korjaustöitä. E. laite on pudonnut tai se on vaurioitunut jollain muulla tavalla, F. laite ei toimi normaalisti tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti. 6. Esineen tai nesteen joutuminen laitteen sisään Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin. Ne saattavat osua jännitteellisiin osiin tai aiheuttaa oikosulun, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä läikytä nestettä laitteen päälle. Älä sijoita maljakkoa tai muuta nesteellä täytettyä astiaa laitteen päälle. Älä sijoita kynttilää tai muuta palavaa esinettä laitteen päälle. 7. Akut ja paristot Huomioi ympäristönäkökohdat ja paikalliset määräykset hävittäessäsi käytöstä poistettuja akkuja tai paristoja. 8. Varmista jäähdytysilman riittävä kierto, jos sijoitat laitteen kirjahyllyyn, laiteräkkiin tai muuhun umpinaiseen tilaan. Varaa vähintään 0 cm tyhjää tilaa laitteen päälle ja sivuille sekä vähintään 0 cm laitteen taakse. Laitteen päällä olevan tason ja takaseinän väliin tulee jättää 0 cm tilaa, jotta lämmennyt ilma pääsee nousemaan sen kautta pois. FI-

3 Varotoimenpiteitä Precautions. Tallenteiden tekijänoikeus: Tekijänoikeuksilla Kun lopetat kuuntelun, poista levy suojattua aineistoa ei saa kopioida muuhun soittimesta ja katkaise laitteen virta. kuin omaan. yksityiseen Recording Copyright Unless käyttöön ilman it s for personal 9. Laitteen If you asentaminen do not use this unit for a long time, it may oikeudenomistajan use only, lupaa. recording copyrighted material is illegal Asenna not work laite properly paikkaan, next jossa time you on turn hyvä it on, so without permission of copyright holder. be sure to use it occasionally.. Sulake: Käyttäjä ei voi itse vaihtaa laitteen. AC Fuse The AC fuse inside unit is not userserviceable. sulaketta. If Jos you cannot virta ei turn kytkeydy on unit, contact Varmista ilmankierto. When you ve finished using this unit, remove all sisällä olevaa discs and jäähdytysilman turn off power. esteetön kierto päälle, ota yhteys your Onkyo-kaupiaaseen. dealer. 9. Installing this Unit 3. Hoito: Puhdista 3. Care Occasionally laite säänöllisesti you pehmeällä should dust unit all laitteen Install ympärillä this unit in etenkin a well-ventilated silloin, location. jos sijoitat over with a soft cloth. For stubborn stains, use a soft pyyhkeellä. Hankalia tahroja varten voit kostuttaa sen Ensure laitekaappiin. that re s Riittämätön adequate ventilation ilmankierto all around cloth dampened with a weak solution of mild this unit, especially if it s installed in an audio pyyhkeen miedolla detergent puhdistusaineella and water. Dry ja unit vedellä. immediately voi rack. aiheuttaa If ventilation ylikuumenemisen is inadequate, ja unit may Kuivaa laite heti afterwards puhdistuksen with a clean jälkeen. cloth. Don t Älä käytä use abrasive toimintahäiriön. overheat, leading to malfunction. cloths, thinners, alcohol, or or chemical solvents, hankaavia pyyhkeitä, because y ohenteita, may damage alkoholia finish tai or muita remove Jäähdytysaukko. Ventilation hole Do not put anything on liuotteita, sillä panel voivat lettering. viottaa laitteen pintaa ja Älä ventiation estä hole. ilmankiertoa kotelon merkintöjä. 4. Power jäähdytysaukosta. WARNING 4. Virta BEFORE PLUGGING IN THE UNIT FOR THE VAROITUS FIRST TIME, READ THE FOLLOWING Älä Do altista not expose laitetta this suoralle unit to direct auringonpaisteelle sunlight or heat LUE SEURAAVAT SECTION OHJEET CAREFULLY. HUOLELLISESTI sources, because its internal temperature may AC outlet voltages vary from country to country. tai muille lämmönlähteille, sillä ylikuumene- ENNENKUIN KYTKET LAITTEEN rise, shortening life of optical pickup. Make sure that voltage in your area meets SÄHKÖVERKKOON ENSIMMÄISEN KERRAN. minen Avoid lyhentää damp and optisen dusty places, lukupään and places käyttöikää. subject voltage requirements printed on unit s rear to vibrations from loudspeakers. Never put Sähköverkon panel jännite (e.g., riippuu AC 30 maasta, V, 50 Hz or jossa AC 0 V, 60 Hz). Älä unit sijoita on top laitetta of, or directly kosteaan above tai a loudspeaker. pölyiseen laitetta käytetään. The power Varmista, cord plug että is used laitteen to disconnect this unit paikkaan. Install this Estä unit esimerkiksi horizontally. Never kaiuttimien use it on its from AC power source. Make sure that plug side or on a sloping surface, because it may cause takalevyssä oleva is readily merkintä operable vastaa (easily accessible) sähköverkon at all times. aiheuttama a malfunction. värinä. Älä sijoita laitetta jännitettä (AC 30 V, 50 Hz). kaiuttimien If you install päälle this unit tai near aivan a TV, niiden radio, yläpuolelle. or VCR, For models with [POWER] button, or with both picture and sound quality may be affected. If Laite irrotetaan [POWER] sähköverkosta and [ON/STANDBY] irrottamalla buttons: Asenna this occurs, laite move vaakatasoon. this unit away Älä from asenna TV, Pressing [POWER] button to select OFF mode virtajohto pistorasiasta. does not fully Varmista, disconnect from että pääset mains. If you do laitetta radio, kyljelleen or VCR. tai kaltevalle pinnalle, sillä helposti tarttumaan not intend pistotulppaan. use unit for an extended period, 0. Moisture Condensation siitä voi aiheutua toimintahäiriö. remove power cord from AC outlet. Moisture condensation may damage this unit. [POWER]-näppäimellä tai [POWER]- ja Television, Read following radion carefully: tai videonauhurin viereen [ON/STANDBY]-näppäimellä For models with [ON/STANDBY] varustetut laitteet: button only: Moisture may condense on lens of optical Pressing [ON/STANDBY] button to select sijoitettu pickup, one laite of saattaa most important vaikuttaa parts inside kuvan this tai unit. Yhteys sähköverkkoon Standby mode ei does katkea not fully kokonaan, disconnect from äänen Moisture laatuun. condensation Siirrä laitteet can occur tarvittaessa in following vaikka katkaiset mains. virran If you [POWER]-näppäimellä. do not intend to use unit for an situations: extended period, remove power cord from kauemmas The unit toisistaan. is moved from a cold place to a warm Jos et aio käyttää AC outlet. laitetta pitkään aikaan, irrota 0. Kosteuden place. tiivistyminen virtajohto pistorasiasta. 5. Preventing Hearing Loss Kosteus A saattaa heater is viottaa turned on, tätä or cold laitetta. air from an air Vain [ON/STANDBY]-näppäimellä Caution conditioner is hitting unit. varustetut laitteet: Lue seuraavat ohjeet huolella: Excessive sound pressure from earphones and In summer, when this unit is moved from Yhteys sähköverkkoon headphones can ei katkea cause hearing kokonaan, loss. kun Optinen an lukupää air conditioned yksi room laitteen to a hot tärkeimmistä and humid asetat laitteen 6. Batteries valmiustilaan and Heat [ON/STANDBY]- Exposure osista. Siihen place. saattaa tiivistyä kosteutta. näppäimellä. Jos Warning The unit is used in a humid place. et aio käyttää laitetta pitkään Batteries (battery pack or batteries installed) shall Kosteutta Do not use saattaa this unit tiivistyä when re s seuraavissa possibility of aikaan, irrota virtajohto not be exposed pistorasiasta. excessive heat as sunshine, fire or tilanteissa: moisture condensation occurring. Doing so may 5. Kuulovaurion estäminen like. damage your discs and certain parts inside this - Laite siirretään kylmästä lämpimään Huomioi 7. Never Touch this Unit with Wet Hands Never unit. handle this unit or its power cord while your hands paikkaan. If condensation does occur, unplug power cord Kuulokkeiden are liian wet voimakas or damp. If water äänenpaine or any or liquid gets and leave unit for two to three hours in room - Lämmitin käynnistetään tai ilmastointilaitteen saattaa aiheuttaa inside kuulovaurion. this unit, have it checked by your Onkyo temperature. 6. Paristojen ja akkujen dealer. kuumeneminen This kylmä unit contains ilmavirta a semiconductor kohdistuu laitteeseen. laser system and is 8. Handling Notes classified Varoitus - Laite siirretään as a CLASS kesällä LASER ilmastoidusta PRODUCT. So, to If you need to transport this unit, use original use this model properly, read this Instruction Manual Älä altista paristoja packaging tai akkuja to pack it voimakkaalle how it was when you carefully. huoneesta In case kuumaan of any trouble, ja please kosteaan contact paikkaan. auringonpaisteelle, originally tulelle bought tai it. muulle store - Laitetta where you käytetään purchased kosteassa unit. paikassa. Do not leave rubber or plastic items on this unit To prevent being exposed to laser beam, do not try kuumuudelle. for a long time, because y may leave marks on to Älä open käytä enclosure. laitetta paikassa, jossa se altistuu 7. Älä kosketa laitetta case. märillä käsillä: CAUTION: kosteudelle. Epäsopivat olosuhteet voivat This unit s top and rear panels may get warm after Älä käsittele laitetta tai virtajohtoa märillä tai prolonged use. This is normal. kosteilla käsillä. Jos vettä tai muuta nestettä joutuu laitteen sisään, vie se valtuutettuun Onkyo-huoltoon tarkastettavaksi. 8. Käsittely Kuljeta laitetta sen alkuperäisessä myyntipakauksessa. Älä pidä kumisia tai muovisia esineitä laitteen päällä, jotta ne eivät jätä jälkiä koteloon. Kansi ja takalevy kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä. Se on normaali ilmiö. Jos laite on pitkään käyttämättömänä, se ei välttämättä toimi kunnolla seuraavalla käyttökerralla. Siksi laitetta kannattaa käyttää aika ajoin. CLASS viottaa M levyjä VISIBLE ja laitteen AND INVISIBLE osia. LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW Jos DIRECTLY laitteeseen WITH tiivistyy OPTICAL kosteutta, INSTRUMENTS. poista levy ja jätä laite päälle kahdeksi tai kolmeksi tunniksi. Sinä aikana laite lämpenee ja kosteus haihtuu. En-3 Tässä laitteessa on CLASS LASER PRODUCT -luokan puolijohdelaserjärjestelmä. Noudata huolellisesti kaikkia ohjeita. Jos havaitset ongelmia, ota yhteys laitteen myyjään. Älä avaa laitekoteloa, jotta et altistu laser-säteelle. VAROITUS: AVATUSTA LAITTEESTA LÄHTEE CLASS M -LUOKAN NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASER-SÄTEILYÄ. ÄLÄ KATSO SUORAAN LAITTEEN OPTISIIN OSIIN. FI-3

4 Varotoimenpiteitä Jatkoa LAITTEEN TOIMINTA PERUSTUU LASER-SÄTEESEEN. OHJEIDEN VASTAINEN KÄYTTÖ TAI SÄÄTÖ VOI ALTISTAA HENKILÖN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE. Laitteen takalevyssä on oheisen kuvan mukainen varoitusmerkki.. Tämän CLASS LASER PRODUCT -luokituksen mukaisen laitteen sisällä hyödynnetään laser-järjestelmää.. Älä avaa laitekoteloa, jotta et altistu laser-säteelle. Laitteen saa huoltaa vain valtuutettu huoltopalvelu. Varoitus ÄLÄ NIELE PARISTOA, SILLÄ SE VOI AIHEUTTAA VAURIOITA ELIMISTÖSSÄ Kauko-ohjaimessa on niinsanottu nappiparisto, jonka nieleminen voi aiheuttaa jo kahden tunnin kuluessa vakavia vaurioita elimistössä, mikä voi johtaa jopa kuolemaan. Säilytä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristokotelon kansi ei lukitu kunnolla kiinni, lopeta laitteen käyttö ja estä kauko-ohjaimen joutuminen lasten käsiin. Jos epäilet, että joku on nielaissut pariston tai se on joutunut muuten kehon sisään, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Euroopassa käytettävät mallit Vakuutamme yksinomaan omalla vastuulla, että tässä käyttöohjeessa käsitelty laite täyttää asiaan liittyvien normien oleelliset vaatimukset - Turvallisuus - Radiohäiriöiden mittaustavat ja mittaustulokset - Virransyöttö - Jännitteen vaihtelut - RoHS-direktiivi, 0/65/EU Onkyo Corporation vakuuttaa täten, että CR-65-tyyppinen laite on direktiivin 99/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. FI-4

5 Varotoimenpiteitä Jatkoa Ennen uusien kaiuttimien käyttöä Asenna kaiuttimet tukevalle ja tasaiselle alustalle. Jos alusta on kalteva tai hutera, kaiuttimet voivat pudota aiheuttaen vahinkoa. Samalla niiden äänenlaatu voi huonontua. Kaiuttimien lähellä ei saa olla vettä tai muuta nestettä. Kaiuttimiin joutuva neste voi rikkoa esimerkiksi basso- ja diskanttielementin. Älä käsittele kaiuttimia märillä tai kosteilla käsillä. Kaiuttimien käytössä huomioitavaa Kaiuttimet sietävät teknisissä tiedoissa mainittua tehoa, kunhan ohjelmana on normaali musiikki. Jos kaiuttimeen syötetään esimerkiksi seuraavan tyyppistä epäsopivaa signaalia, puhekelan liian suuri sähkövirta voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja johtimen rikkoutumisen, vaikka signaalin kokonaisteho olisi sallituissa lukemissa:. FM-radioasemien väleissä ilmenevä kohina.. Kasetin pikakelauksesta aiheutuva äänisignaali. 3. Ulkoisen oskillaattorin, soittimen tai muun signaalilähteen hyvin korkea ääni. 4. Vahvistimen oskillaatiosta aiheutuva häiriösignaali. 5. Testi-CD-levyn epäsopiva signaali tms. 6. Audiokaapeleiden kiinnittämisestä tai irrottamisesta aiheutuva jysähdys tai naksahdus. (Katkaise vahvistimen virta aina ennen johtojen kytkemistä tai irrottamista). 7. Mikrofonin kiertoilmiö. Kaiuttimissa on tehokkaat magneetit. Älä laita ruuvimeisseliä tai muuta metalliesinettä aivan kaiuttimen viereen, jotta magneetti ei vedä sitä puoleensa eiheuttaen esimerkiksi diskanttielementin rikkoutumisen tai muun vahingon. Kaiuttimien käyttö television tai tietokoneen lähellä Ulkoinen magneettikenttä voi vaikuttaa television ja tietokonenäytön kuvaan. Siksi liian lähellä olevat tavalliset kaiuttimet voivat aiheuttaa kuvaan värivirheitä tai vääristymiä. Tämän ilmiön estämiseksi näissä kaiuttimissa on sisäinen magneettisuojaus. Siitäkin huolimatta joissain tilanteissa näyttöön saattaa aiheutua värivirheitä. Jos ongelmia ilmenee, katkaise television tai näytön virta, odota noin 5 30 minuuttia ja kytke virta sitten uudestaan. Tämä tavallisesti aktivoi degaussingtoiminnon, joka neutraloi näytön magneettikentän ja poistaa samalla kuvan värivääristymät. Jos ongelma ei poistu, siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta tai näytöstä. Huomioi, että värivirhe voi johtua myös muusta lähellä olevasta magneetista tai demagnetointilaitteesta. Television tai näytön sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa sen, että kaiuttimista kuuluu kohinaa, vaikka vahvistin olisi pois päältä. Jos näin käy, siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta tai näytöstä. FI-5

6 FI-6 Pakkauksen sisältö Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat: Sijoituspaikka CD-soitin/viritinvahvistin (CS-65) Laitteen tai kauko-ohjaimen väri voi haalistua tai muuten muuttua ajan mittaan, jos se altistuu Kauko-ohjain Package (RC-89S) Contents pitkään auringonvalolle tai muulle voimakkaalle FM-antenni sisäkäyttöön valolle. Make sure you have following items: Installation Location Virtajohto CD Receiver (CR-65) This unit and its remote controller might become (Liitintyyppi riippuu hankintamaasta) discolored by ultraviolet or or light components if Package Remote controller Contents (RC-89S) you use m in direct sunlight, or under fluorescent Kaiuttimet (D-T5) Pariston vaihtaminen Indoor FM antenna lighting or germicidal lamp. Kaiutinkaapelit Package Make sure you have following items: Installation Location Power cord Contents CD Receiver (Plug (CR-65) type varies from country to country.) This Käytä unit and Replacing vain its remote oikeantyyppistä controller Battery might paristoa become (CR05). 8 jalkatassua discolored by ultraviolet or or light components if Package Make Remote sure controller you Speakers have Contents (RC-89S) (D-T5) following items: Installation you use m Use Location in only direct a battery sunlight, of or under same type fluorescent (CR05). CD Indoor Receiver FM Speaker antenna (CR-65) cables This lighting unit Paina and or germicidal its kauko-ohjaimen remote lamp. controller might pohjassa become olevaa * Tuoteluetteloissa ja pakkauksissa näkyy discolored by While ultraviolet pressing or a or tab on light components back of Make if Remote sure you Power controller cord 8 have floor pads (RC-89S) following items: Installation you use kielekettä Location m remote in direct controller nuolen sunlight, in suuntaan or under direction fluorescent ja of vedä CD tuotteen (Plug type nimen varies from perässä country kirjain, to country.) joka viittaa Replacing Battery Indoor Receiver FM antenna (CR-65) This lighting unit and paristonpidike or germicidal its arrow, remote pull controller lamp. out ulos. battery might holder. become * In catalogs and on packaging, letter at discolored end of by ultraviolet or or light components if Remote tuotteen Speakers väriin. (D-T5) Tuotteen toimintaperiaate ja Power controller cord (RC-89S) product name indicates color. Specifications you Use use m only a in battery direct sunlight, of same or under type (CR05). fluorescent käyttötapa (Plug Speaker type varies ei and cables riipu from operation country väristä. are to country.) same regardless of color. Replacing Battery Indoor FM antenna lighting or germicidal lamp. While pressing a tab on back of Power Speakers 8 floor cordpads (D-T5) Use remote only a controller battery of in same direction type of (CR05). (Plug arrow, pull out battery holder. Speaker type varies Using * In catalogs cables from country Included to country.) Floor Pads for Replacing Battery and on packaging, letter at end of While pressing a tab on back of Kaiuttimien Speakers 8 floor pads product (D-T5) speakers name jalkatapit indicates color. Specifications Use remote only a controller battery of in same direction type of (CR05). and operation are same regardless of color. Speaker * In catalogs cables arrow, pull out battery holder. You and can on improve packaging, sound letter quality at by end attaching of While pressing a tab on back of Voit 8 parantaa floor pads product included Using äänenlaatua name indicates floor pads Included kiinnittämällä to color. raise Specifications speakers off remote surface controller Takalevy Back in side direction of and operation and reduce are same contact regardless Floor area. The Pads of color. floor for pads also arrow, make pull out battery holder. kaiuttimien * In catalogs speakers pohjiin and speakers on pakkaukseen packaging, stable and letter kuuluva prevent at m jalat. end from of Ne slipping. Laita Place paristo battery in product name indicates color. Specifications nostavat and Using operation kaiuttimet are Included irti same alustasta regardless Floor pienentäen of Pads color. for siten Floor pads pidikkeeseen battery holder with You can improve sound quality by attaching positive (+) side kosketuspintaa. included floor Lisäksi pads to jalat raise pitävät speakers kaiuttimet off surface vakaasti positiivinen puoli speakers Back side facing up, and n paikoillaan Using and reduce ja estävät Included contact mahdollisen area. Floor The floor liukumisen. Pads pads for also make ylöspäin. insert battery Työnnä You can speakers improve stable and sound prevent quality m by attaching from slipping. sitten holder into paristonpidin remote speakers Place battery in included floor pads to raise speakers off surface Back side controller. battery takaisin holder with paikoilleen. and reduce contact area. The floor pads Jalat Floor also pads make You positive (+) side can speakers improve stable sound and prevent quality m by attaching from slipping. Bottom included floor pads to raise speakers off surface Battery Place facing up, battery and n in Back side Paristonpidin holder and reduce contact area. The floor pads Floor also pads make insert battery holder battery with Note: speakers stable and prevent m from slipping. holder positive into (+) side remote Place facing controller. up, battery and n in Using Remote Controller If remote controller doesn t work reliably, try Floor pads replacing batteries. insert battery holder battery with Bottom Pohja Jos kauko-ohjain holder positive ei toimi into (+) kunnolla, side Remove insulation sheet before using remote If you intend not to use remote remote controller vaihda for a Battery holder facing controller. up, and n controller. paristo long time, uuteen. remove insert batteries battery to prevent damage Bottom Note: from leakage or corrosion. holder into remote If Battery remote Poista holder controller paristo doesn t kotelosta, work reliably, jos et try aio käyttää Using Remote Controller Expired batteries controller. should be removed as soon as Note: replacing kauko-ohjainta possible batteries. to prevent pitkään damage aikaan. from leakage Siten or vältät Bottom Kauko-ohjaimen Remove insulation sheet before käyttö using remote If you pariston intend corrosion. not to vuotamisesta use remote controller tai syöpymisestä for a Using If Battery remote holder controller doesn t work reliably, try controller. Remote Controller long time, If remove remote batteries controller to does prevent not damage operate when it is Note: replacing from leakage aiheutuvat batteries. used or for corrosion. viat. first time, try performing following Poista Remove muovikieleke insulation ennen sheet before kauko-ohjaimen using remote käyttöä. If If you intend not to use remote controller for a Using Expired remote Hävitä batteries controller käytetty should doesn t be paristo work removed reliably, asianmukaisesti soon try controller. Remote Controller operations. replacing long time, remove batteries to prevent damage When using remote controller, point it toward possible mahdollisimman to batteries.. prevent Hold down damage from remote pian, leakage controller s jotta or from leakage or corrosion. vältät VOLUME sen [ ] Remove insulation CD receiver s sheet remote before using control sensor, remote as shown below. If you corrosion. intend not button to use (for remote at least controller ten seconds). for a If remote controller. long Expired If time, remote vuotamisesta remove batteries controller should be batteries still does tai removed does to syöpymisestä as soon as not prevent not operate operate, damage when repeat it aiheutuvat is this CR-65 Remote control sensor from possible to prevent damage from leakage or used leakage for vahingot. or corrosion. first operation. time, try performing following Expired corrosion. operations. If batteries. Remove remote Jos kauko-ohjaus should be removed button battery, controller does not ei operate tunnu as soon wipe when toimivan as it with a dry cloth, and n insert it again. it is heti ensimmäisellä Caution: (for When using remote controller, point it toward possible. Hold to prevent down damage remote from controller s leakage or VOLUME [ ] CD receiver s remote control sensor, as shown below. corrosion. used button for first käyttökerralla, at time, least try ten performing seconds). toimi If seuraavalla following remote tavalla. operations. controller. Paina still kauko-ohjaimen does not operate, repeat VOLUME this CR-65 If remote controller Replacing does battery not incorrectly when it may is cause [ ] an Suuntaa When Remote kauko-ohjain using control remote sensor viritinvahvistimen controller, point it toward etulevyssä used. Hold for operation. down first remote controller s VOLUME [ ] CD receiver s remote control sensor, as shown below.. button Remove (for -näppäintä explosion. time, try performing at least button ten Use battery, seconds). yli only kymmenen a battery following wipe If it with remote of sekuntia. same type or an a dry olevaan kauko-ohjausanturiin kuvan mukaisesti. operations. controller equivalent. cloth, and Jos still n kauko-ohjaus does insert not it operate, again. ei repeat onnistu this When CR-65 vieläkään, Remote using control remote sensor controller, point it toward. Hold operation. down remote controller s VOLUME [ ] CD receiver s remote control sensor, as shown below. Caution:. button Remove (for tee at least button sama ten battery, seconds). toimenpide wipe If it with uudestaan. remote a dry controller Replacing cloth,. and still Irrota n does battery insert not paristo incorrectly operate, it again. repeat ja pyyhi may this CR-65 sen cause pinnat an Kauko-ohjausanturi Remote control sensor operation. puhtaiksi Caution: explosion. Use only a battery of same type or an. Remove equivalent. kuivalla button battery, kankaalla. wipe it Asenna with a dry paristo sitten Replacing cloth, and n battery insert it incorrectly again. may cause an takaisin paikoilleen. Caution: explosion. Use only a battery of same type or an En-6 Replacing equivalent. Varoitus: battery incorrectly may cause an explosion. Väärin Use only asennettu a battery of paristo same saattaa type or an aiheuttaa equivalent. purkautua räjähdyksenomaisesti. Käytä En-6 kauko-ohjaimessa vain oikean tyyppistä paristoa. En-6 En-6 Approx. 5 m (6 ft.) Approx. 5 m (6 ft.) Approx. 5 m (6 ft.) Noin 5 m Approx. 5 m (6 ft.)

7 Ominaisuudet CD-soitin Audio-CD-levyt ja MP3-tiedostoja sisältävät CD-levyt (CD-R ja CD-RW) Satunnaistoisto ja jatkuva toisto USB-flash-muisti MP3-tiedostojen toisto USB-flash-muistista ipod/iphone/ipad* Digitaalinen liitäntä ipodia/iphonea/ipadia varten ipodin/iphonen/ipadin ohjaus kauko-ohjaimella Bluetooth* Musiikin toisto langattoman Bluetooth-yhteyden avulla esimerkiksi matkapuhelimesta tai muusta kannettavasta soittimesta. Bluetooth-valmiustila NFC-toiminnolla laiteparin muodostaminen ja langattoman yhteyden avaaminen on helppoa. Radio FM-viritin 30 FM-pikavalintaa FM-asemien automaattinen tallennus pikavalintoihin RDS (Radio Data System) -järjestelmä Ajastin ja kello Neljä säädettävää ajastustinta Uniajastin Kaiuttimet Tyylikäs kaiutinkotelo Kaksitierakenne, bassorefleksikotelo Yleistä Super Bass (S.Bass) -toiminto syventää bassontoistoa Basson ja diskantin säätimet Linjatasoinen tuloliitäntä erillistä soitinta varten Kuulokeliitäntä *. * ipad, iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, ipod shuffle ja ipod touch ovat Yhdysvalloissa ja muualla rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. Made for ipod, Made for iphone ja Made for ipad tarkoittavat, että laite on suunniteltu kytkettäväksi ipodiin, iphoneen tai ipadiin. Valmistaja on varmistanut, että laite täyttää Apple-yrityksen asettamat laatuvaatimukset. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta eikä turvallisuusmääräysten tai muiden säädösten mukaisuudesta. Tämän laitteen käyttö ipodin, iphonen tai ipadin kanssa saattaa häiritä langattomia toimintoja. Bluetooth -merkki ja vastaavat logot ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. Onkyolla on niiden käyttöön oikeuttava lisenssi. Muut tavaramerkit tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. Onkyo ei takaa, että Bluetooth yhteyden voi avata CR-65-järjestelmän ja jokaisen Bluetooth-yhteensopivan ohjelmalähteen välille. Varmista laitteiden yhteensopivuus laitteiden käyttöohjeista ja myyjältä. Joissakin maissa on langattomien Bluetooth-toimintojen käyttöön liittyviä rajoituksia. Tarkista paikalliset säännöt viranomaisilta. Laitteen pohjassa tai takalevyssä on laitteen ominaisuuksia selventävä arvokilpi. Huomioi siinä olevat varoitukset. FI-7

8 Sisällysluettelo Alkuvalmistelut Tärkeitä turvaohjeita... Varotoimenpiteitä... 3 Pakkauksen sisältö... 6 Kaiuttimien jalkatapit... 6 Kauko-ohjaimen käyttö... 6 Pariston vaihtaminen... 6 Ominaisuudet... 7 CD-viritinvahvistimen osat... 9 Ylälevy ja etulevy... 9 Näyttö... 0 Takalevy... 0 Kauko-ohjain... Tietoa levyistä (Audio CD, MP3) ja USB-flashmuistista (MP3)... Kytkeminen FM-antennin kytkeminen... 4 Talon ulkoisen FM-antennin kytkeminen... 4 Kaiuttimien kytkeminen... 5 Muiden laitteiden kytkeminen... 6 Audio-ohjelmalähteen kytkeminen... 6 Virtajohdon kytkeminen... 6 Perustoiminnot Perustoiminnot... 7 CD-viritinvahvistimen virran kytkeminen päälle... 7 Automaattinen virrankatkaisu... 7 Ohjelmalähteen valitseminen... 7 Äänenvoimakkuuden säätäminen... 7 CD-viritinvahvistimen mykistäminen nopeasti...7 Kuulokkeiden käyttö... 7 Basson ja diskantin säätäminen... 7 Super Bass -toiminnon käyttö... 8 Näytön kirkkauden säätäminen... 8 CD-levyjen toisto CD-levyjen toisto... 9 CD-viritinvahvistimen käyttö... 9 CD-levyn tietojen näyttö... 9 MP3-tiedostojen valinta... 0 MP3-tietojen näyttö... 0 Yhden kansion toistotila... 0 Toistolista... 0 Jatkuva toisto... Satunnaistoisto... ipod/iphone/ipad-toisto ipod/iphone/ipad-toisto... ipodin/iphonen/ipadin toisto USB-liitännän kautta... ipodin valikoiden käyttö kauko-ohjaimella... Bluetooth-laitteen toisto Toisto langattomalla Bluetooth-yhteydellä... 3 Laiteparin muodostaminen... 3 Bluetooth-yhteensopivan soittimen käyttö... 3 Ohjelmalähteen automaattinen vaihto... 3 Bluetooth-järjestelmän nollaus... 4 Bluetooth-yhteyden avaus koskettamalla (NFC-toiminto)... 4 Bluetooth-valmiustila... 5 Radion kuunteleminen Radion kuunteleminen... 6 FM-radioasemien virittäminen... 6 FM-aseman tallentaminen pikavalintaan manuaalisesti... 6 FM-aseman tallentaminen pikavalintaan automaattisesti... 6 Radioasemien pikavalinta... 7 Aseman lähettämät RDS-tekstit... 7 Radioasemien poistaminen pikavalinnasta... 7 USB-flash-muistin toisto USB-flash-muistin toisto... 8 Muun erillislaitteen toisto Muun erillislaitteen toisto... 8 LINE IN -tuloon kytketyn ohjelmalähteen toisto... 8 Kello ja ajastin Kellon asetukset... 9 Ajastimen käyttö... 9 Uniajastimen käyttö... 9 Ajastimien säätö... 9 Ajastin päälle tai pois Lisäohjeita Ongelmatilanteen ratkaisu... 3 Tekniset tiedot FI-8

9 CD-viritinvahvistimen osat Getting to Know CD receiver Ylälevy ja etulevy Top and Front Panels Ylälevy Top Panel Etulevy Front Panel a b c d e f g h i For detailed information, see pages in parenses. a 8 Power button (7, 3) Lue lisäohjeita b INPUT sulkeisiin button merkityiltä (7, ) sivuilta. c button (3) Virtanäppäin d Previous (7, [7] 3) button (9,, 7) INPUT-näppäin e Next [6] (7, button ) (9,, 7) Bluetooth-näppäin f Stop [] button (3) (9,, 3) [ ]-näppäin g Play/Pause (9,, [/3] 7) button (9, 0, 8) [ ]-näppäin h VOLUME (9,[+]/[ ], 7) buttons (7, ) [ ]-näppäin (9,, 3) [ / ]-näppäin (9, 0, 8) VOLUME [ ]/[+] -näppäimet (7, ) j k l m n i NFC mark j Headphones [ ] jack (7) k USB port (8) l Display NFC-tunnistin (0) m Disc Kuulokeliitäntä tray (9) ( ) (7) n Remote USB-liitäntä control (8) sensor (6) o Open/Close [0] button (9) Näyttö Levykelkka (9) o Kauko-ohjausanturi (6) [ ]-näppäin (9) En-9 FI-9

10 CD-viritinvahvistimen osat Jatkoa Näyttö Getting to Know CD receiver Continued Display Takalevy a b c d e f g h i j k Getting to Know CD receiver Continued Display a b c d e f g h i j k l m n o p q r a SLEEP indicator j MEMORY indicator SLEEP-ilmaisin b Play (uniajastin) and Pause 3 indicators k Playback MEMORY-ilmaisin mode indicators (muisti) Toiston c USB indicator ja taukotilan ilmaisimet l TIMER Toistotilan indicators ilmaisimet d MP3 indicator m FM Tuning indicators USB-ilmaisin TIMER-ilmaisimet (ajastin) e indicators n FILE indicator MP3-ilmaisin l m n ofm-viritystavan p q ilmaisimet r f FOLDER indicator o TRACK indicator -ilmaisin FILE-ilmaisin (tiedosto) ga S.BASS SLEEP indicator indicator pj Message MEMORY area indicator FOLDER-ilmaisin (kansio) TRACK-ilmaisin (kappale) hb MUTING Play indicator and Pause 3 indicators qk TITLE, Playback ARTIST, mode and indicators ALBUM indicators S.BASS-ilmaisin ic FOLDER USB indicator indicator rl DISC, TIMER Tekstikenttä TOTAL, indicators and REMAIN indicators MUTING-ilmaisin d MP3 indicator (mykistys) FOLDER-ilmaisin e Rear Panel indicators f FOLDER indicator m FM TITLE-, Tuning ARTIST- indicators ja ALBUM-ilmaisimet n FILE (nimike, indicator esittäjä, albumi) o TRACK DISC-, indicator TOTAL- ja REMAIN-ilmaisimet g S.BASS indicator a b pc Message (levy, kaikki, aread jäljellä) h MUTING indicator q TITLE, ARTIST, and ALBUM indicators i FOLDER indicator r DISC, TOTAL, and REMAIN indicators Rear Panel a b c d a AC INLET b FM ANTENNA jack c LINE IN jacks d SPEAKERS terminals See pages 4 to 6 for connection information. a AC INLET En-0 b FM ANTENNA jack AC INLET -virtaliitäntä c LINE IN jacks FM-antenniliitäntä d SPEAKERS terminals LINE IN -tulo SPEAKERS-kaiutinlähdöt See pages 4 to 6 for connection information. Lue kytkemisohjeet sivuilta 4 6. En-0 FI-0

11 CD-viritinvahvistimen osat Jatkoa Getting to Know CD receiver Continued Kauko-ohjain Remote Controller a b k l c d e f m n o p q g h i j r s t For detailed information, see pages in parenses. Lue lisäohjeita a SLEEP sulkeisiin button merkityiltä (9) sivuilta. b Power [8] button (7, 3) SLEEP-näppäin c Input Selector (9) buttons (7,, 6, 7, 8) -näppäin d MENU (7, button 3) () Ohjelmalähdevalitsimet e Arrow [q]/[w]/[e]/[r] (7, buttons, 6, and 7, 8) ENTER MENU-näppäin button () f FOLDER button Nuolinäppäimet [ ]/[ ]/[ ]/[ ] ja ENTER-näppäin g Stop [] (9, ), Play/Pause [/3] (9, 0,, 8), FOLDER-näppäin (kansio) [7]/[6] (9,, 7), Lopetus [5]/[4], [ ] (9, ) TUNING [e]/[r] (9,, 6) Toisto/Tauko buttons [ / ] (9, 0,, 8) [ ]/[ h CLEAR ] (9, button, 7) (0, ) [ ]/[ i CLOCK ], TUNING CALL [ button ]/[ (9, ] (9, 34), 6) CLEAR-näppäin j REPEAT [ ] (0, ) button (, ) CLOCK CALL -näppäin (9, 34) REPEAT-näppäin [ ] (, ) k DIMMER button (8) l Open/Close [0] button m DISPLAY DIMMER-näppäin button (9, 0, (8) 7) n MUTING [ ]-näppäin button (avaa/sulje) (7) o TIMER DISPLAY-näppäin button (9, 30) (9, 0, 7) p VOLUME MUTING-näppäin [+]/[ ] buttons (7) (7, ) q MODE TIMER-näppäin button (0, 6) (9, 30) r TONE button (7) VOLUME [+]/[ ] -näppäimet (7, ) s S.BASS button (8) MODE-näppäin (0, 6) t SHUFFLE [ ] button (, ) TONE-näppäin (7) S.BASS-näppäin (8) SHUFFLE-näppäin [ ] (, ) En- FI-

12 Tietoa levyistä (Audio CD, MP3) ja USB-flash-muistista (MP3) FI- Levyntoistossa huomioitavaa Voit toistaa tällä soittimella CD-levyjä, joissa on jokin seuraavista tunnuksista. Käytä vain audiokäyttöön tarkoitettuja levyjä. Älä käytä esimerkiksi tietokoneeseen tarkoitettuja CD-ROM-levyjä, sillä haitallinen kohina saattaa rikkoa viritinvahvistimen. * Voit käyttää CD-R- ja CD-RW-levyjä. Huomioi, että levyn ominaisuudet, naarmut, lika tai tallennuntapa voivat estää toiston. CD-tallentimella tehty levy pitää finalisoida ennenkuin sitä voi toistaa tällä soittimella. Älä käytä erikoisen muotoisia levyjä (sydän, kahdeksankulmio tms.). Epäsopiva levy voi jumiutua ja rikkoa CD-soittimen. Kopiosuojatut CD-levyt Kopioinninestotoiminnolla varustettu CD-levy ei välttämättä täytä virallisia CD-normeja. Sellaisia erikoislevyjä ei voi toistaa tällä CD-soittimella. MP3-tiedostoja sisältävät levyt Voit toistaa CD-R/CD-RW-levyjä, joihin on tallennettu MP3-tiedostoja. Käytä levyjä, joiden tallennuksessa on käytetty ISO9660 Level -tiedostojärjestelmää. (Hake-mistotasoja voi olla kahdeksan, kuten ISO9660 Level -normissa). HFS-tiedostojärjestelmän mukaan tallennetut levyt eivät ole yhteensopivia. Levy pitää finalisoida ennenkuin sitä voi toistaa tällä soittimella. MP3-tiedoston tiedostopäätteenä pitää olla.mp3 tai.mp3. Soitin tukee tiedostoja, joiden formaatti on MPEG Audio Layer 3, näytetaajuus 3/44,/48 khz ja tiedonsiirtonopeus (CBR) 3 30 kb/s. CD-levyllä voi olla 55 kansiota* (mukaanlukien juurikansio). CD-levyllä voi olla 5 tiedostoa. Yhdessä kansiossa voi olla enintään 5 tiedostoa. * Määrään lasketaan myös ne kansiot, joissa ei ole MP3-tiedostoja. Toisto USB-flash-muistista Voit toistaa USB-muistiin tallennettuja MP3-tiedostoja tämän järjestelmän kautta. Erillisen soittimen tai älypuhelimen pitää olla yhteensopiva (USB-massamuisti), jotta sen musiikkia voi soittaa tämän laitteen kautta. Tämän laitteen kautta voi soittaa USB-flash-muistissa olevia tiedostoja. Yhteensopivia tiedostojärjestelmiä ovat FAT6 ja FAT3. MP3-tiedoston tiedostopäätteenä pitää olla.mp3 tai.mp3. Soitin tukee tiedostoja, joiden formaatti on MPEG Audio Layer 3, näytetaajuus 3/44,/48 khz ja tiedonsiirtonopeus (CBR) 3 30 kb/s. USB-muistissa voi olla 999 kansiota (mukaanlukien juurikansio). USB-muistissa voi olla tiedostoa. Yhdessä kansiossa voi olla 999 tiedostoa. * Määrään lasketaan myös ne kansiot, joissa ei ole MP3-tiedostoja. Järjestelmässä ei voi käyttää USB-keskitintä eli hubia. Tallentimella tai tietokoneella poltetut levyt eivät välttämättä ole yhteensopivia. (Esimerkiksi levyn ominaisuudet, viallisuus, lika, soittimen lukupään lika tai tiivistynyt kosteus voivat estää toiston). Tietokoneella poltetun levyn yhteensopivuus riippuu esimerkiksi tallennusohjelmistosta. Tallenna levy yhteensopivassa formaatissa. (Tutustu tallennusohjelmiston ja -laitteiston omiin käyttöohjeisiin. Levyn toisto voi estyä, jos sen tallennuskapasiteetti on riittämätön. Tiedostot toistetaan siinä järjestyksessä, jossa ne on tallennettu USB-flash-muistiin. Toistojärjestystä voi muuttaa tietokoneella poistamalla kansioita tai muuttamalla niiden sisältöjä. Levyjen käsittely Tartu levyn reunoihin ja tarvittaessa keskireikään. Älä koske levyn toistopintaan. (Toistopinnalla ei ole etikettiä tai muita merkintöjä). Etikettipuoli (painettuja merkintöjä) Toistopuoli Älä kiinnitä paperia tai tarroja äläkä kirjoita mitään levyn kumpaankaan pintaan. Älä naarmuta tai muuten vahingoita levyä.

13 Tietoa levyistä (Audio CD ja MP3) ja USB-flash-muistista (MP3) Jatkoa Vuokralevyjen käytössä huomioitavaa Älä käytä levyjä, joissa on suojakelmun jäänteitä, repsottavia etikettejä tai koristetarroja. Tällaiset levyt voivat juuttua CD-soittimeen ja viottaa sitä. Etikettitulostukseen soveltuvien levyjen käytössä huomioitavaa Älä jätä CD-soittimeen pitkäksi ajaksi sellaista CD-R/CD-RW-levyä, jossa on mustesuihkutulostimella tehty etiketti. Sellainen levy voi juuttua soittimeen ja aiheuttaa laitevian. Kun lopetat toiston, poista levy CD-soittimesta ja laita se säilytyskoteloonsa. Juuri tulostettu levy voi tarttua helposti kiinni, joten älä laita sitä soimaan heti valmistuksen jälkeen. Levyjen hoito Jos levy on likainen, soitin ei pysty toistamaan sitä kunnolla, jolloin äänenlaatu saattaa olla huono. Pyyhi sormenjäljet ja pöly varovasti pois pehmeällä kankaalla. Suuntaa kevyet pyyhkäisyt keskeltä reunoja kohti. Pinttyneitä tahroja varten voit kostuttaa kankaan vedellä. Kuivaa levy lopuksi kuivalla liinalla. Älä käytä esimerkiksi vinyylilevyille tarkoitettuja puhdistussuihkeita tai staattista sähköä poistavia aineita. Älä käytä puhdistuksessa bensiiniä, ohenteita tai muita liuotinaineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyn pintaa. FI-3

14 Connecting FM Antenna FM-antennin kytkeminen This section explains how to connect supplied indoor FM antenna. Kytke pakkaukseen kuuluva FM-antenni seuraavalla tavalla. Viritinvahvistin ei vastaanota radiolähetyksiä The CD receiver won t pick up any radio signals if no antenna is connected, so you must connect antenna to use ilman kunnon tuner. antennisignaalia, joten radion kuunteleminen edellyttää antennin kytkemistä. Connecting FM Antenna Varoitus: Caution: This section explains how to connect supplied indoor FM antenna. Be Älä careful vahingoita not to injure itseäsi yourself terävällä when using The CD receiver won t pick up any radio signals if no antenna is connected, thumbtacks. nastalla. so you must connect antenna to use tuner. Työnnä Insert liitin plug fully Nasta Thumbtacks, tai muu etc. kiinnike kokonaan into jack. paikoilleen Caution: Be careful not to injure yourself when using thumbtacks. FM-antenni Indoor antenna sisäkäyttöön (supplied) (vakiovaruste) Insert plug fully Thumbtacks, etc. Kun into viritinvahvistin Note: jack. on käyttövalmis, avaa radio, viritä haluttu asema ja suuntaa antenni siten, että vastaanotto Once your onnistuu CD receiver mahdollisimman ready for use, hyvin. you ll need to tune into a radio station and position antenna to achieve best possible reception. Levitä pakkaukseen Use thumbtacks kuuluva to fix position FM-antenni of included pitkäksi FM ja kiinnitä antenna so se that nastoilla it will have paikoilleen. no slack and Valitse achieve antennille best Indoor FM antenna (supplied) asento, possible joka takaa reception. parhaan In general, kuuluvuuden. locations near Yleensä windows antenni will be better kannattaa for reception. sijoittaa ikkunan lähelle. Tip: Vihje: Note: If you cannot achieve good reception with supplied indoor FM antenna, try a commercially available outdoor Once FM your antenna CD receiver instead. is ready for use, you ll need to tune into a radio station and position antenna to achieve Jos sisäkäyttöön best possible reception. tarkoitettu FM-antenni (vakiovaruste) ei riitä hyvään vastaanottoon, käytä talon ulkoista FM-antennia Use Connecting thumbtacks (lisävaruste). to fix an position Outdoor of FM included Antenna FM antenna so that it will have no slack and achieve best possible reception. In general, locations near windows will be better for reception. Tip: If you cannot achieve good reception with supplied If you indoor cannot FM achieve antenna, good try a reception commercially with available supplied indoor FM antenna, try a commercially available outdoor FM outdoor antenna FM instead. antenna instead. Talon ulkoisen FM-antennin kytkeminen Connecting an Outdoor FM Antenna Jos sisäkäyttöön tarkoitettu FM-antenni ei riitä radiosignaalin If you cannot hyvään achieve good vastaanottoon, reception with kytke supplied laite indoor FM antenna, try a commercially available talon ulkoiseen FM-antenniin (lisävaruste). outdoor FM antenna instead. Note: For installation of outdoor antenna, consult an able expert. For best results, install outdoor FM antenna well away from tall buildings, preferably with a clear line of sight to your local FM transmitter. Note: Outdoor antenna should be located away from possible noise sources, such as neon signs, busy For installation of outdoor antenna, consult an FM-ulkoantenni roads, etc. able expert. toimii parhaiten, kun se on For safety reasons, outdoor antenna should be asennettu For best results, talon install ulkopuolelle. outdoor Joissain FM antenna well situated well away from power lines and or highvoltage equipment. tapauksissa away from tall sen buildings, voi asentaa preferably myös with a esimerkiksi clear line of sight to your local FM transmitter. ullakolle Outdoor Outdoor tai antenna luhtikäytävään. antenna must be grounded in accordance should be located away from with local regulations to prevent electrical shock Älä possible sijoita noise FM-antennia sources, such rakennusten as neon signs, busy muodostamaan roads, etc. katveeseen, vaan pyri järjestämään sille hazards. For safety reasons, outdoor antenna should be esteetön situated well yhteys away lähimpään from power lines FM-lähettimeen. and or highvoltage sijoittamaan equipment. ulkoantenni kauas Pyri häiriölähteistä, Outdoor antenna kuten must be loisteputkista grounded in accordance tai vilkkaasti with local regulations to prevent electrical shock liikennöidyistä En-4 hazards. kaduista. Turvallisuuden takia ulkoantenni tulee sijoittaa riittävän kauas sähkölinjoista ja muista korkeajännitteisistä laitteista. Ulkoantenni pitää maadottaa paikallisten sääntöjen En-4 mukaisesti sähköiskujen välttämiseksi. FI-4

15 Kaiuttimien kytkeminen Connecting Speakers Connecting Oikea Speakers Right speaker kaiutin Connecting Speakers Connecting Speakers Right speaker Right speaker Vasen Left speaker kaiutin Left speaker Left speaker Right speaker Left speaker Kaiutinkaapelit Speaker cable Speaker cable Speaker cable Speaker cable Punaisella Red line side merkitty johto Red line side Red line side CD-viritinvahvistin receiver Red line side Remove precut insulation from ends of Poista speaker esileikattu cables, eristevaippa and twist bare johtimen wires tightly. päästä ja CD receiver Push lever to open hole, insert bare wire into kierrä paljaat johdinsäikeet tiiviiksi nipuksi. hole, Remove and n release precut insulation lever. from ends of Paina kaiutinliittimen kielekettä, työnnä johdin CD receiver Make sure speaker that cables, speaker and terminals twist bare gripping wires tightly. avautuneeseen Remove bare wires, precut Push reikään not insulation lever insulation. ja to vapauta open from hole, ends kieleke, of insert jotta bare wire into johdin speaker lukittuu cables, paikoilleen. and hole, twist and n bare release wires tightly. lever. Push lever Make to open sure that hole, insert speaker terminals bare CD receiver wire are into gripping Varmista, että liitin kiristyy paljaaseen johtimeen Remove hole, precut and insulation bare n wires, release from not lever. ends insulation. of speaker eikä cables, Make sen sure eristevaippaan. and that twist speaker bare wires terminals tightly. are gripping Push bare lever wires, to open not hole, insulation. insert bare wire into hole, and n release lever. Make sure that Note: speaker terminals are gripping bare wires, not Connect insulation. right speaker to CD receiver s right (R) SPEAKERS terminals. Connect left speaker to left Note: (L) SPEAKERS terminals. Pay close Connect attention to right speaker speaker wiring to polarity. CD receiver s right Note: Connect (R) positive SPEAKERS (+) terminals terminals. to only Connect positive (+) left speaker Connect terminals, right to and speaker negative left (L) to SPEAKERS ( ) terminals CD receiver s terminals. to only right negative Kytke (R) SPEAKERS ( ) oikea terminals. Pay kaiutin terminals. close If you CD-viritinvahvistimen attention get Connect m to speaker wrong left wiring speaker way around, polarity. Note: SPEAKERS to left sound (L) Connect R SPEAKERS will -kaiutinlähtöön be positive out of terminals. phase (+) terminals and ja will vasen sound to only kaiutin positive (+) Be careful not to short positive and Pay close unnatural. Connect attention to speaker wiring polarity. SPEAKERS right speaker terminals, Connect positive L -kaiutinlähtöön. to and CD negative receiver s ( ) right terminals to only negative negative wires. Use red ( ) line terminals. (+) wires terminals to If you connect to get only m positive positive wrong (+) (+) (R) SPEAKERS terminals. Connect left speaker way around, Doing so may damage CD receiver Kiinnitä terminals, terminals. to left (L) SPEAKERS erityistä and negative sound terminals. huomiota will ( ) terminals be out kaiutinliitäntöjen of to phase only and negative will sound and/or speakers. Be careful not to short positive and napaisuuteen. ( ) terminals. Do not connect unnatural. If you Kytke anything get m siis or vahvistimen wrong than way included Pay close attention to speaker wiring polarity. around, positiivinen positive negative wires. sound speakers will Use (D-T5). be out red of We phase line cannot wires and take will to connect responsibility sound positive for Älä aiheuta oikosulkua positiivisen ja negatiivisen Connect unnatural. (+) liitin (+) terminals kaiuttimen to only positiiviseen positive (+) liittimeen ja (+) Be careful not Doing to short so may positive damage and CD receiver malfunctions terminals. or poor results if this CD receiver is terminals, and negative ( ) terminals to only negative negative wires. johtimen and/or speakers. välille, jotta viritinvahvistin tai kaiuttimet negatiivinen Use used red with line Do ( ) any wires not negatiiviseen. or ( ) terminals. If you get m connect to speakers. wrong connect anything way around, Väärä positive or than napaisuus (+) included Doing so may eivät damage rikkoudu. CD receiver R sound aiheuttaa terminals. Do not will be out signaaliin connect speakers both of phase (D-T5). and vaihevirheen, speaker will sound We cables cannot to jolloin take same responsibility ääni L or and/or for speakers. unnatural. Do not R terminals. connect malfunctions anything Do not connect or or poor than more results than included if two this CD speaker Be receiver careful is not to short positive and kuulostaa speakers terminals (D-T5). epäselvältä used to each with We speaker. cannot any ja or ponnettomalta. Use red line wires to connect positive take speakers. negative wires. responsibility (+) for R terminals. Kytke malfunctions punaiset Do or poor not kaiutinjohdot connect results if both this speaker CD positiiviisiin receiver cables is to Doing (+) same so may L or damage CD receiver Do not liittimiin. connect used with anything R or terminals. or speakers. than Do not included connect more than and/or two speaker speakers. En-5 R speakers Do not connect terminals both speaker to each cables speaker. to same L or Kytke (D-T5). R terminals. järjestelmään We cannot take Do not connect vain responsibility more pakkaukseen for than two speaker kuuluvat malfunctions or poor results if this CD receiver is used with kaiuttimet terminals any or to (D-T05). speakers. each speaker. Valmistaja ei ole vastuussa En-5 R Do not ongelmista, connect both speaker jotka syntyvät cables to muiden same L or kaiuttimien R terminals. käytöstä. Do not connect more than two speaker En-5 terminals to each speaker. Älä kytke kumpaakin kaiutinta samaan kaiutinlähtöön (L tai R). Vastaavasti yhteen En-5 kaiuttimeen saa kytkeä vain toisen kaiutinlähdön liittimet. FI-5

16 Muiden laitteiden kytkeminen Connecting Or Components Kannettava Portable audiosoitin player Analoginen audiokaapeli Analog cable (RCA) CD-viritinvahvistin receiver RCA/miniplugikaapeli RCA/Mini plug cable To Pistorasiaan wall outlet (Virtajohdon (Plug type liitintyyppi varies from country to riippuu country.) hankintamaasta) TV Levysoitin Turntable About Connections Kytkemisessä huomioitavaa Connecting Power Cord Before making any connections, read manuals Virtajohdon kytkeminen supplied Lue järjestelmän with your or kaikkien components. laitteiden Connect CD receiver s power cord to a suitable wall Don t käyttöohjeet connect power ennen cord kytkentöjen until you ve tekemistä. completed outlet. and Älä double-checked kytke virtajohtoa all connections. ennenkuin olet tehnyt ja Note: Kytke virtajohto vain täysin yhteensopivaan tarkastanut kaikki muut kytkennät. Do not pistorasiaan. use any cord or than included power Push plugs in all way to make Right! cord. Oikein! good connections (loose Do not connect included power cord to any or connections Kytke liittimet can cause huolellisesti noise or device. Doing Käytä so vain may pakkaukseen cause malfunctions kuuluvaa or virtajohtoa. malfunctions). varmistaaksesi hyvän kontaktin. accidents. Älä kytke pakkaukseen kuuluvaa virtajohtoa (Huono kontakti aiheuttaa hurinaa Do not unplug power cord from AC INLET mihinkään muuhun laitteeseen. Johdon ja toimintahäiriöitä). Wrong! Väärin! while or end of cord is still connected to an Note: AC outlet. väärästä You may käyttötavasta receive an electric voi shock aiheutua if you laitevika tai onnettomuus. Do not place anything on top of CD receiver. accidentally touch internal terminals of power Älä irrota virtajohtoa AC INLET -liittimestä, kun Orwise, Älä laita ventilation viritinvahvistimen may be blocked päälle and mitään, heat may cord. jotta build up, causing a malfunction. Before connecting power cord, connect all of your johdon toinen pää on kiinni pistoriasiassa. Voit jäähdytysilma pääsee vapaasti kiertämään. speakers and AV components. Turning on saada CD vakavan receiver sähköiskun, may cause a momentary jos vahingossa Connecting an Audio Playback power surge kosketat that might virtajohdon interfere with liitinnapoja or electrical johdon ollessa Device equipment kytkettynä on same pistorasiaan. circuit. If this is a problem, Audio-ohjelmalähteen kytkeminen plug Kytke receiver kaiuttimet into a different ja kaikki branch AV-laitteet circuit. ennen Connect CD receiver s LINE IN jacks to Plug power cord into an AC outlet that is easily OUTPUT virtajohdon kytkemistä. Kytke CD-viritinvahvistimen (PLAY) jacks of your audio LINE playback IN -tulo device. sopivalla accessible so that you can quickly unplug it if Use CD-viritinvahvistimen virran päällekytkeminen kaapelilla an audio yhteensopivan cable that is suitable audio-ohjelmalähteen for your playback necessary. device. saattaa aiheuttaa hetkellisen jännitepiikin, joka OUTPUT (PLAY) -audiolähtöön. You will need a phono equalizer (optional) to connect a häiritsee muita samassa virtapiirissä olevia turntable. Perinteinen If your levysoitin turntable features edellyttää a built-in järjestelmään phono laitteita. Jos näin käy, siirrä viritinvahvistin equalizer, levysoitinetuasteen. you can connect Jos it directly. levysoittimessa on toiseen virtapiiriin. sellainen sisäänrakennettuna, voit kytkeä soittimen Kytke virtajohto helposti käytettävään suoraan LINE IN -tuloon. Muussa tapauksessa pistorasiaan, jotta voit irrottaa virtajohdon väliin pitää kytkeä erillinen levysoitinetuaste. tarvittaessa nopeasti. En-6 FI-6

17 Perustoiminnot Ohjeissa viitataan kauko-ohjaimen toimintoihin ellei toisin mainita. Basic Operations CD-viritinvahvistimen virran kytkeminen päälle This manual describes procedure for using remote controller, unless orwise specified. Paina [ ]-näppäintä. Turning On CD receiver Voit käyttää myös viritinvahvistimen [ ]-näppäintä. Press CD-viritinvahvistin [8] button. herää valmiustilasta käyttötilaan You ja näytön can also taustavalo use [8] syttyy. button Kun on painat CD receiver. The [ ]-näppäintä CD receiver uudestaan, is turned on, laite and asettuu display takaisin lights up. Press valmiustilaan. button Jos again ipod/iphone/ipad to turn it off (standby on kytkettynä mode). If valmiustilan your ipod/iphone/ipad aikana, näytössä is connected lukee to Charging. CD receiver Se tarkoittaa, in standby että mode, ipodin/iphonen/ipadin Charging will appear akku on latautumassa. display of CD receiver and ipod/iphone/ipad will be charged. Automaattinen virrankatkaisu Setting Auto Standby Function Tämän toiminnon avulla laite asettuu automaattisesti käyttötilasta Auto Standby valmiustilaan, function, you kun can toistosta set CD tai With receiver jonkin toiminnon so that it will käytöstä be automatically on kulunut turned 0 minuuttia. off and enter standby mode if re is no operation or audio Auto Standby -tunnus alkaa vilkkua minuuttia input for 0 minutes. ennen virran katkeamista. Auto Standby blinks one minute before Auto Standby function causes unit to enter standby mode. Automaattinen virrankatkaisu ei ole toiminnassa, Note: kun ohjelmalähteenä on FM Mono -radio. If FM Mono is selected, Auto Standby function will be disabled. Katkaise toisto taukotilaan. Enter standby mode Paina [MENU]-näppäintä. Press Auto Standby> [MENU] button. ilmestyy Auto CD-viritinvahvistimen Standby> will appear näyttöön. on CD receiver's display. Paina [ENTER]-näppäintä ja valitse sitten Press [ ]/[ ]-näppäimillä [ENTER] button, asetukseksi n use On. [q]/[w] buttons to select On. Paina [ENTER]-näppäintä. Press [ENTER] button. To Kun disable haluat ottaa Auto automaattisen Standby function, virrankatkaisun select Off pois in step käytöstä, 3. valitse asetukseksi Off vaiheessa 3. Selecting Ohjelmalähteen Input valitseminen Source You Voit valita can select ohjelmalähteeksi CD, USB,, CD-levyn, TUNER, or USB- LINE tai which LINEliitäntään be an external kytketyn component. soittimen, Bluetooth-yhteydellä can To kytketyn select soittimen input source, tai radion. use remote controller s Input Valitse Selector haluamasi buttons. ohjelmalähde kauko-ohjaimen On ohjelmalähdevalitsimilla CD receiver, press tai CD-viritinvahvistimen [INPUT] button repeatedly. [INPUT]-nppäimellä. The input sources Ohjelmalähde are selected vaihtuu in joka following painalluksella order. seuraavasti: CD USB/iPod Bluetooth FM LINE Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi kaukoohjaimen VOLUME [+]/[ ] -näppäimillä. Voit käyttää myös CD-viritinvahvistimen [+]/[ ]-näppäimiä. Adjusting Äänenvoimakkuuden Volume säätöväli on To 0 4ja adjust Max. volume, use VOLUME [+]/[ ] buttons. You CD-viritinvahvistimen can also use CD receiver s [+]/[ ] buttons. You mykistäminen can adjust volume nopeasti level in a range from 0 to 4, and Max. Paina kauko-ohjaimen [MUTING]-näppäintä. CD-viritinvahvistimen Muting ääni receiver mykistyy kuulumattomiin ja näyttöön ilmestyy hetkeksi Muting. MUTING-ilmaisin Press [MUTING] vilkkuu, button. kun CD-viritinvahvistin on Muting mykistettynä. appears on display for a few seconds. The MUTING indicator flashes continuously while CD receiver Lopeta is muted. mykistys Press säätämällä button äänenvoimakkuutta. to unmute. Tip: Mykistystila päättyy myös automaattisesti, jos You sammutat can also CD-viritinvahvistimen unmute unit by adjusting valmiustilaan ja volume. käynnistät laitteen uudestaan. Alternatively, set unit to standby, n turn it on again to cancel muting. Using Headphones Voit kytkeä CD-viritinvahvistimen [ ]-liitäntään kuulokkeet kuunnellaksesi ohjelmaa omassa You can connect a pair of stereo headphones (ø3.5 mm, rauhassa. /8-inch phone (Kuulokkeissa plug) to pitää receiver s olla ø3,5 headphones mm plugiliitin). [ ] jack for private listening. Note: Laske äänenvoimakkuus pieneksi ennenkuin kytket kuulokkeet. Always turn down volume before connecting your headphones. Kaiuttimista ei kuulu ääntä, kun kuulokkeet on While kytketty [ headphones ]-liitäntään. plug is inserted in headphones [ ] jack, speakers are turned off. Basson ja diskantin säätäminen Adjusting Bass and Treble 3 Äänenvoimakkuuden säätäminen Kuulokkeiden käyttö Valitse [TONE]-näppäimellä säädön Press kohteeksi [TONE] joko Bass button (basso) repeatedly tai to select Treble Bass (diskantti). or Treble. If S.Bass Samalla or mahdollisesti S.Bass selected, käytössä S.Bass ollut will be turned S.Bass- off, and tai S.Bass-toiminto and Treble will kytkeytyy recall characteristics pois käytöstä you ja set aiemmin before. säädetyt basson ja diskantin asetukset tulevat näkyviin. Use [q]/[w] buttons to adjust bass or Korosta treble. tai vaimenna bassoa tai You diskanttia can adjust [ ]/[ bass ]-näppäimillä. and treble in a range from 4 Säätöväli to +4. on Paina [ENTER]-näppäintä palataksesi Press [ENTER] button to revert to aiempaan toimintatilaan. previous display. Note: S.Bass S.Bass-toimintoa cannot be simultaneously ei voi käyttää enabled yhtäaikaa with Bass and basso- Treble. ja diskanttisäätöjen kanssa. Jos painat If [TONE]-näppäintä, you press [TONE] S.Bass-toiminto button, kytkeytyy will be set to off pois and käytöstä settings ja samalla for Bass basson and Treble ja diskantin will become effective. säädöt aktivoituvat. FI- En-7 7

18 Perustoiminnot Jatkoa Basic Operations Continued Super Bass -toiminnon käyttö Using Super Bass Kytke Super Bass -toiminto päälle painamalla [S.BASS]-näppäintä. Press button. The setting will alternate as follows each time you press button. Asetus vaihtuu joka painalluksella seuraavasti: Basic Operations Continued S.Bass Off S.Bass S.Bass Using Super Bass Näytön The S.BASS-ilmasin indicator lights osoittaa, up if S.Bass että or S.Bass tai S.Bass is Press selected. on käytössä. [S.BASS] button. S.Bass The setting super bass -asetuksella will component alternate toiminnon as will follows be emphasized each vaikutus time you as on press number button. increases. suurempi Note: kuin S.Bass -asetuksella. Kun haluat S.Bass cannot ottaa be Super simultaneously Bass -toiminnon enabled with pois Bass käytöstä, and S.Bass Treble. Off S.Bass S.Bass valitse asetukseksi S.Bass Off. The settings for Bass and Treble are effective only when S.Bass is off. If you select S.Bass or S.Bass, The S.BASS settings indicator for Bass lights and Treble up if S.Bass will become or S.Bass S.Bass-toimintoa is ineffective. selected. ei voi käyttää samanaikaisesti Bass- The super ja Treble-säätöjen bass component will kanssa be emphasized (basso ja number diskantti). Changing increases. Display Brightness Note: Basso- Press S.Bass ja cannot [DIMMER] diskanttisäädöillä be simultaneously button. on enabled vaikutusta with Bass vain silloin, The and setting Treble. kun will S.Bass-toiminto alternate follows ei each ole time käytössä. you press button. Kun The aktivoit settings for S.Bass- and tai Treble S.Bass-toiminnon, are effective only when S.Bass is off. If you select S.Bass or S.Bass, basso- settings ja diskanttisäädöt for Bass and Treble ovat will pois become toiminnasta. Bright Dim Dimmer ineffective. Näytön Changing kirkkauden Display Brightness säätäminen Press [DIMMER] button. Säädä The näytön setting will kirkkautta alternate as follows [DIMMER]-näppäimellä. each time you press button. Kirkkaus himmenee joka painalluksella seuraavasti: Bright Dim Dimmer En-8 En-8 FI-8

19 CD-levyjen toisto Playing CDs Ohjeissa viitataan kauko-ohjaimen toimintoihin ellei toisin mainita. CD-viritinvahvistimen Playing CDs käyttö Press CD receiver s [0] button to open Avaa levykelkka disc painamalla tray. CD-viritinvahvistimen Tip: [ ]-näppäintä. Vihje: Pressing [0] button while CD receiver is on Total Playing Kun CDs Standby will turn on CD receiver and open Kansiomäärä number of folders Tiedostomäärä Total number of files painat [ ]-näppäintä laitteen disc tray. ollessa valmiustilassa, laite herää käyttötilaan ja levykelkka avautuu. Selecting Tracks Place CD on tray with label-side MP3 disc This manual describes procedure for using Kappaleiden valitseminen remote controller, unless facing orwise up. specified. After disc is To loaded, return to disc beginning name appears, of n track currently playing, Laita CD-levy Place levykelkkaan 8 cm CDs in center etikettipuoli of tray. following information Palaa press soivan appears. Previous kappaleen Press [7] [DISPLAY] alkuun button. painamalla ylöspäin. button to display [ ]-näppäintä Press disc Previous name. kerran. [7] button repeatedly to select Playing CDs Jos CD-levy Change on halkaisijaltaan input source 8 cm, to CD, laita n press Palaa earlier edellisten tracks. 3 kappaleiden alkuun painamalla se täsmälleen [/3] levykelkan button. keskelle. [ ]-näppäintä Press Next [6] useamman button repeatedly kerran. to select Press CD receiver s [0] button to open To change input source to CD, press subsequent tracks. Siirry seuraavien kappaleiden alkuun painelemalla disc tray. remote controller's [CD] button, or press Valitse CD-levy ohjelmalähteeksi ja [ ]-näppäintä. 3Tip: [INPUT] button on CD receiver repeatedly. Displaying CD Information Pressing käynnistä [0] button toisto The disc while [ tray / closes CD ]-näppäimellä. receiver and playback is on starts. Standby Tee will ohjelmalähdevalinta turn on The CD receiver indicator and kauko-ohjaimen n open appears. Total number of folders During playback Total or number while of playback files is paused, press disc tray. [DISPLAY] button repeatedly to display following [CD]-näppäimellä tai CD-viritinvahvistimen CD-levyn tietojen näyttö To stop playback: information. [INPUT]-näppäimellä. Place CD Press on tray [] with button. Selecting Tracks label-side Elapsed time facing Levykelkka up. To pause sulkeutuu playback: ja toisto käynnistyy. Painele REMAIN To return to beginning kauko-ohjaimen of track currently [DISPLAY]-näppäintä playing, Place Näyttöön 8 cm CDs syttyy in center -ilmaisin. of tray. press Previous Lights nähdäksesi [7] up seuraavia button. while remaining track time is being Press [/3] button. The Pause 3 indicator CD-levyyn liittyviä tietoja. appears. To resume playback, press [/3] Press button Previous displayed. Voit tarkastella [7] button tietoja repeatedly laitteen to select ollessa toisto- tai Change again. input source to CD, n press earlier tracks. TOTAL REMAIN Toiston 3 lopettaminen: taukotilassa. [/3] button. Press Next [6] Lights button up while repeatedly remaining to select disc time is being To Fast-Forward or Fast-Reverse: Paina To [ change ]-näppäintä. input source to CD, press subsequent tracks. displayed. During playback, press and hold Fast Forward remote controller's [CD] button, or press Kulunut toistoaika [4] button to fast forward, or Fast Reverse [5] [INPUT] button on CD receiver repeatedly. Toiston keskeyttäminen button to fast reverse. taukotilaan: Displaying REMAIN CD Information The disc tray closes and playback starts. Paina [ / ]-näppäintä. To remove Näyttöön CD: syttyy Ilmaisin syttyy, kun näytössä on kappaleen The indicator n appears. During playback or while playback is paused, press -ilmaisin. Jatka Press toistoa CD receiver s painamalla [0] button uudestaan to open [DISPLAY] disc tray. button jäljellä repeatedly oleva toistoaika. display following [ To / stop ]-näppäintä. playback: Information Displayed When Playback CD information. is TOTAL REMAIN Press [] button. Stopped: Elapsed time Ilmaisin syttyy, kun näytössä on koko levyn To pause playback: REMAIN Toistokohdan pikasiirto Audio CD eteenpäin tai taaksepäin: Lights up while jäljellä remaining oleva toistoaika. track time is being Press [/3] button. The Pause 3 indicator Paina appears. toiston To resume aikana playback, pitkään press [ [/3] ]-näppäintä, button kun displayed. haluat again. pikasiirtää toistokohtaa eteenpäin. TOTAL REMAIN Lights up while remaining disc time is being [ To ]-näppäimellä Fast-Forward or siirryt Fast-Reverse: vastaavasti taaksepäin. displayed. During playback, press and hold Fast Forward CD-levyn [4] button poistaminen: to fast forward, Total or number Fast of Reverse tracks [5] Total playing time button to fast reverse. Avaa levykelkka painamalla [ ]-näppäintä. To remove CD: Press CD receiver s [0] button to open disc tray. Näytön Information sisältö Displayed toiston When ollessa Playback pysäytettynä is Stopped: Tavalliset Audio CDaudio-CD-levyt MP3-tiedostoja sisältävät levyt Kun laitat levyn soittimeen, näyttöön ilmestyy ensin MP3 disc This manual describes procedure for using levyn nimi ja sitten seuraavat tiedot. remote controller, unless orwise specified. After disc is loaded, disc name appears, n Saat following levyn nimen information taas appears. näkyviin, Press kun [DISPLAY] painat [DISPLAY]-näppäintä. button to display disc name. En-9 Total number of tracks Kappalemäärä Total playing time Kokonaistoistoaika En-9 FI-9

20 CD-levyjen toisto Jatkoa MP3-tiedostojen valinta Yhden kansion toistotila Kun haluat kuunnella vain yhdessä kansiossa olevia Lopeta toisto ja valitse [ ]/[ ]-nuolinäppäimillä haluamasi kansio. kappaleita, ota käyttöön -Folder-toimintatila. Kansion Playing nimi ilmestyy CDs Continued näkyviin. Lopeta toisto ja valitse [MODE]-näppäimellä Siirry edelliseen kansioon [ ]-näppäimellä toimintatilaksi FOLDER. ja seuraavaan [ ]-näppäimellä. Jos haluat Selecting a Folder or File on an MP3 -Folder mode käynnistää toiston kansion ensimmäisestä Disc Kun laite on FOLDER-toimintatilassa ja toisto on kappaleesta, siirry suoraan vaiheeseen 3. During -Folder mode, range of playback will be lopetettuna, näytössä lukee kansion nimi. restricted to current folder. Toisto loppuu automaattisesti, kun kansion kaikki While playback is stopped, press [q]/ While CD receiver is stopped, press Valitse [ ]/[ ]-näppäimillä MP3-tiedosto. [w] buttons to select a folder. kappaleet [MODE] on soitettu. button repeatedly Voit halutessasi to display hyödyntää MP3-tiedoston The nimi name ilmestyy of folder näkyviin. will appear. myös jatkuvaa FOLDER. toistoa tai satunnaistoistoa kansion Voit siirtyä toisiin Press kansioihin [q] button [ to select ]/[ ]- previous folder, kappaleiden While playback soitossa. is stopped during -Folder mode, näppäimillä. and (Sovella press vaiheen [w] button ohjeita). to select next folder. Jos haluat selected toistaa folder koko name is levyn shown. etkä vain yhtä To play back from first song of folder, kansiota, skip Normal painele playback [MODE]-näppäintä, will stop after playing kunnes last song in Käynnistä toisto step [ENTER]- 3. tai FOLDER -ilmaisin current folder. sammuu. Repeat playback and random 3 playback will be limited to current folder. [ / ]-näppäimellä. Use arrow [e]/[r] buttons to select To play back entire disc, press [MODE] button Toisto käynnistyy. MP3 files within folder. repeatedly to turn FOLDER indicator off. Voit toiston aikana The name siirtyä of edellisen MP3 file inside folder is Toistolista kansion ensimmäiseen displayed. kappaleeseen Memory Playback [ ]-näppäimellä To select ja vastaavasti a different folder, seuraavan press [q]/[w] Voit luoda toistolistan, johon mahtuu 5 kappaletta. buttons. (Restart from step.) With memory playback function, CD receiver kansion ensimmäiseen kappaleeseen Sen ansiosta stores a voit list of kuunnella up to 5 songs kätevästi and plays kaikkia m back from [ ]-näppäimellä. valitsemiasi suosikkikappaleitasi. Press [ENTER] button or [/3] memory. 3 Voit siirtyä juuri button. tiettyy kansioon seuraavalla tavalla. Paina Playback ensin [FOLDER]-, starts. While unit is stopped, press sitten Lopeta toisto ja valitse [MODE]-näppäimellä During playback, press [q] button to play [MODE] button repeatedly until [ ]/[ ]- ja lopuksi [ENTER]-näppäintä. toimintatilaksi MEMORY. first song of previous folder. Alternatively, MEMORY indicator lights up. Tavallinen press [w] button to play first song of Music CD CD-levy next folder. Toiston keskeyttäminen You can also taukotilaan select a folder by pressing [FOLDER] button, [q]/[w] buttons, and n Keskeytä toisto painamalla [ / ]-näppäintä. [ENTER] button. Jatka toistoa painamalla näppäintä uudestaan. MP3-tiedostoja disc sisältävä levy Pausing Playback To pause playback, press Play/Pause [/3] MP3-tietojen button. näyttö To resume playback, press it again. Tämän toiminnon avulla näet soivaan Displaying MP3 Information MP3-tiedostoon liittyviä tietoja, kuten nimen, esittäjän ja albumin. You can display various information about MP3 file currently playing, such as title, artist, and album. Painele toiston aikana During playback, [DISPLAY]-näppäintä press [DISPLAY] button nähdäksesi seuraavia repeatedly MP3-tiedostoon to display following MP3 liittyviä tietoja. information. The information is shown in following order. Tiedot näkyvät seuraavassa Song title (or järjestyksessä: file name, if re is no ID3 tag) Kappaleen nimi Artist (tai name tiedoston nimi, jos ID3-tagitekstejä Album ei ole title käytettävissä) (or folder name, if re is no ID3 tag) Esittäjä Note: 3 Only single-byte alphanumeric characters can be Albumin nimi (tai shown. kansion nimi, jos ID3-tagitekstejä Unsupported ei ole käytettävissä) characters on display are replaced with. En-0 Näyttö näyttää oikein vain tavalliset kirjaimet ja numerot. Yhteensopimattoman merkin paikalla näkyy. 3 - Use [e]/[r] buttons to select a song to Valitse [ ]/[ ]-näppäimillä kappale ja play, n press [ENTER]. paina sitten [ENTER]-näppäintä. If you play an MP3 disc, use [q]/[w] buttons Jos to soittimessa select desired on MP3-tiedostoja folder, use [e]/[r] sisältävä levy, buttons valitse to ensin select a [ song, ]/[ n ]-näppäimillä press [ENTER] kansio ja sitten button. [ ]/[ ]-näppäimillä kappale. Paina Repeat this step to store desired songs (up to sitten P-5) [ENTER]-näppäintä. memory. Valitse Press toistolistaan [CLEAR] button samalla repeatedly periaatteella to delete enintään songs in 5 memory kappaletta. starting with one stored most recently. Voit poistaa kappaleita toistolistasta painelemalla Press [/3] [CLEAR]-näppäintä. button. Memory playback starts. Paina You [ can / also ]-näppäintä. combine memory playback, repeat Toistolistan playback and toisto random käynnistyy. playback. Voit yhdistää toistolistaan myös jatkuvan toiston ja satunnaistoiston. FI-0

CS-245. Stereojärjestelmä. Käyttöohje. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen...

CS-245. Stereojärjestelmä. Käyttöohje. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... Alkuvalmistelut... 2 Stereojärjestelmä Kytkeminen... 14 CS-245 CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Käyttöohje Perustoiminnot... 17 CD-levyjen.toisto... 19 ipod/iphone-toisto... 24 Radion.kuunteleminen...

Lisätiedot

SL-D800BT CD RADIO WITH BLUETOOTH RADIO/CD-SOITIN BLUETOOTH-VALMIUS OWNER'S MANUAL MODE D EMPLOI

SL-D800BT CD RADIO WITH BLUETOOTH RADIO/CD-SOITIN BLUETOOTH-VALMIUS OWNER'S MANUAL MODE D EMPLOI Z 77-20S800T00001 SL-D800BT CD RADIO WITH BLUETOOTH RADIO/CD-SOITIN BLUETOOTH-VALMIUS OWNER'S MANUAL MODE D EMPLOI KÄYTTÖOHJE MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING

Lisätiedot

Sisältö. Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella. Käyttöohje. Johdanto... 2 TX-8050. Kytkeminen... 10. Käyttö... 18

Sisältö. Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella. Käyttöohje. Johdanto... 2 TX-8050. Kytkeminen... 10. Käyttö... 18 Stereoviritinvahvistin verkkoyhteysvalmiudella Sisältö Johdanto... 2 TX-8050 Käyttöohje Kytkeminen... 10 Käyttö... 18 Kiitämme sinua Onkyo-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue kaikki ohjeet ennen laitteiden

Lisätiedot

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR616 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...47 Muiden laitteiden ohjaus...72

Lisätiedot

TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22

TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR609 Kytkeminen... 12 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 43 Muiden.laitteiden.ohjaus... 63 Lisäohjeita... 69 Kiitämme

Lisätiedot

BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely... 2. Kytkeminen... 15. Toisto... 19. Asetukset... 39

BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely... 2. Kytkeminen... 15. Toisto... 19. Asetukset... 39 Sisältö Blu-ray Disc -soitin Esittely... 2 BD-SP309 Kytkeminen... 15 Toisto... 19 Käyttöohje Asetukset... 39 Ongelmatilanteen ratkaisu...50 Lisäohjeita... 54 Kiitos Onkyo BLU-RAY DISC -soittimen hankkimisesta.

Lisätiedot

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING K Z OPNE1 N- NLOG URNBLE LEVYON OWNER' KÄYÖOHJE MNUL MODE D EMPLO MNUL DEL UURO BEDENUNGNLEUNG MNULE D RUZON GEBRUKNWJZNG BRUKNVNNG N N G G ENGLH UOM FRNÇ EPÑOL DEUCH LNO NEDERLND VENK 1 HOCK, DO NO REMOVE

Lisätiedot

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER Before using your air conditioner, please read this manual carefully and keep it for future reference. INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER The design and specifications are subject to change without

Lisätiedot

EUX2245AOX EN FREEZER USER MANUAL 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 32

EUX2245AOX EN FREEZER USER MANUAL 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 32 EUX2245AOX EN FREEZER USER MANUAL 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 32 2 CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION... 3 2. SAFETY INSTRUCTIONS...4 3. OPERATION... 5 4. DAILY USE... 7 5. HINTS

Lisätiedot

Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your air conditioner properly. Just a little preventative care on your part can

Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your air conditioner properly. Just a little preventative care on your part can MOBILE TYPE AIR CONDITIONERS (LOCAL AIR CONDITIONERS) Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your air conditioner properly. Just a little preventative care on your part can

Lisätiedot

IVA-D105R Dual Zone. Mediakeskus. Käyttö- ja asennusohje Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite on tarkoitettu vain autokäyttöön!

IVA-D105R Dual Zone. Mediakeskus. Käyttö- ja asennusohje Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite on tarkoitettu vain autokäyttöön! FI Mediakeskus IVA-D105R Dual Zone Käyttö- ja asennusohje Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite on tarkoitettu vain autokäyttöön! Tämän laitteen käyttöjännite on 12 V ja siinä on negatiivinen

Lisätiedot

Under-Cabinet Radio SKRD 30 A1

Under-Cabinet Radio SKRD 30 A1 3 Under-Cabinet Radio Under-Cabinet Radio Operating instructions Uppoasennettava radio Käyttöohje Radio Bruksanvisning KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: -09/10-V3

Lisätiedot

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen.

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. MAS 101/102/111 Musiikkijärjestelmä Käyttöohje iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. Sisältö TurvallisuusohjeeT 3 Johdanto ja ominaisuudet 4 Suorituskykyinen Harman Kardon MAS -äänentoistojärjestelmä 4 Etulevyn

Lisätiedot

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi R-S700, R-S500 Stereovahvistin Käyttöohje Julkaisija: Musta Pörssi Oy Kutojantie 4 02630 Espoo Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus-

Lisätiedot

MAS 100/ MAS 110. Musiikkijärjestelmä Käyttäjän ohjekirja

MAS 100/ MAS 110. Musiikkijärjestelmä Käyttäjän ohjekirja MAS 100/ MAS 110 Musiikkijärjestelmä Käyttäjän ohjekirja turvallisuusohjeet Tärkeät turvallisuusohjeet 1. Lue nämä ohjeet 2. Säilytä nämä ohjeet 3. Huomioi kaikki varoitukset 4. Seuraa kaikkia ohjeita

Lisätiedot

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V DVD VIDEO PLAYER DVP 00V User manual Thank you for choosing Philips. Need help fast? Read your User s Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable. If you have read your

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET MANUAL ELECTRIC SAUNA HEATER SÄHKÖKIUAS. www.sawo.com info@sawo.com SUOMI ENGLISH

KÄYTTÖOHJEET MANUAL ELECTRIC SAUNA HEATER SÄHKÖKIUAS. www.sawo.com info@sawo.com SUOMI ENGLISH Jännite/max. Teho 3-vaiheisena: Teho max Taajuus Maksimi päälläoloajat (asetukset) Erillinen käyttöpaneli S-malleissa Erillinen kontaktoriyksikkö max 1 kw AC1 Tunnistimet: 1kW, 3 x kw 0/60z 1. lämpötilatunnistin

Lisätiedot

Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit

Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit Oy KÄYTTÖOHJEET MANUAL Classic Touch Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit Sähkökiukaat 3,3 kw, 5 kw, 6 kw, 6,6 kw, 7,5 kw, 10 kw ja 12 kw 3,3 kw, 5 kw, 6 kw,

Lisätiedot

T-9309-B. Instructions Manual Käyttöohje

T-9309-B. Instructions Manual Käyttöohje T-9309-B Instructions Manual Käyttöohje INDEX RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS... 3 CHARACTERISTICS... 4 INSTALLATION... 6 USE... 16 MAINTENANCE... 18 SISÄLTÖ OHJEET JA SUOSITUKSET... 20 MITAT JA OSAT...

Lisätiedot

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN. KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN. KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot Turvallisuusohjeita Tärkeät turvallisuusohjeet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lue nämä ohjeet Säilytä nämä ohjeet Huomioi kaikki varoitukset

Lisätiedot

PX4 KÄYTTÖOHJEET MANUAL ELECTRIC SAUNA HEATER SÄHKÖKIUAS. with USERPANEL: -Classic - Touch SUOMI ENGLISH

PX4 KÄYTTÖOHJEET MANUAL ELECTRIC SAUNA HEATER SÄHKÖKIUAS. with USERPANEL: -Classic - Touch SUOMI ENGLISH Jännite/max. Teho 3-vaiheisena: Teho max Taajuus Maksimi päälläoloajat (asetukset) Erillinen käyttöpaneli S-malleissa Valon ohjaus: Jännite Maksimi teho Voltage/max. Power Rated Power 3 Phases Frequency

Lisätiedot

Lunarex LX8 Valvonta- ja riistakamera Käyttöopas

Lunarex LX8 Valvonta- ja riistakamera Käyttöopas Lunarex LX8 Valvonta- ja riistakamera Käyttöopas LUE OHJEET HUOLELLA ENNEN KAMERAN KÄYTTÄMISTÄ Kiitos, että ostit Lunarex LX8 -kameran Lunarex LX8 on laadukas digitaalinen valvontakamera. Kameralla voi

Lisätiedot

RC-EX25S INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG CD PORTABLE SYSTEM BÄRBART CD-SYSTEM KANNETTAVA CD-JÄRJESTELMÄ BÆRBART CD-SYSTEM

RC-EX25S INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG CD PORTABLE SYSTEM BÄRBART CD-SYSTEM KANNETTAVA CD-JÄRJESTELMÄ BÆRBART CD-SYSTEM / EQ VOLUME RM-SRCEX25A REMOTE CONTROL REMOTE EQ CD PORTABLE SYSTEM BÄRBART CD-SYSTEM KANNETTAVA CD-JÄRJESTELMÄ BÆRBART CD-SYSTEM RC-EX25S PLAY CD INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

Lunarex GLX8 Valvonta- ja riistakamera Käyttöopas

Lunarex GLX8 Valvonta- ja riistakamera Käyttöopas Lunarex GLX8 Valvonta- ja riistakamera Käyttöopas LUE OHJEET HUOLELLA ENNEN KAMERAN KÄYTTÄMISTÄ Lunarex International vakuuttaa, että Lunarex GLX8 täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin

Lisätiedot

CD-N500 Verkkoon kytkettävä CD-soitin Käyttöohje

CD-N500 Verkkoon kytkettävä CD-soitin Käyttöohje CD-N500 Verkkoon kytkettävä CD-soitin Käyttöohje Julkaisija: Yamaha Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat

Lisätiedot

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC FI RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC CD-soitin CDE-9880R CDE-9882Ri Käyttö- ja asennusohje Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Tämä soitin on tarkoitettu vain autokäyttöön! Tämän laitteen käyttöjännite

Lisätiedot

Wi Fi PISTORASIA SWS-A1

Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 FI Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 Toiminta ja turvallisuusmerkinnät GB Wifi Socket SWS-A1 Operation and Safety Notes IAN 103043 FI FI Ennen ohjeen lukemista taivuta kuvasivu auki ja tutustu

Lisätiedot

CS Příručka pro uživatele 3. PL Instrukcja obsługi 79. PT Manual do utilizador 97. EL Εγχειρίδιο χρήσης 23. FI Käyttöopas 43

CS Příručka pro uživatele 3. PL Instrukcja obsługi 79. PT Manual do utilizador 97. EL Εγχειρίδιο χρήσης 23. FI Käyttöopas 43 Register your product and get support at www.philips.com/welcome FWM200D/12 CS Příručka pro uživatele 3 EL Εγχειρίδιο χρήσης 23 Käyttöopas 43 HU Felhasználói kézikönyv 61 PL Instrukcja obsługi 79 PT Manual

Lisätiedot

CD Radio Cassette-Corder

CD Radio Cassette-Corder 2-548-054-33 (1) CD Radio Cassette-Corder Käyttöohjeet CFD-S35CP 2005 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi. HUOMAUTUS Soittimen virtapainikkeen

Lisätiedot

DVD kotiteatterilaitteisto Käyttöohjeet

DVD kotiteatterilaitteisto Käyttöohjeet DVD kotiteatterilaitteisto Käyttöohjeet DRS-1810 - Sisään rakennettu Dolby Digital dekooderi parhaan tuloksen luomiseksi. - Ainutlaatuinen laser-pään ylijännite-suojajärjestelmä kaksinkertaistaa kestoiän.

Lisätiedot