Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Etelä-Savo Mia Örså, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Etelä-Savo. 21.8.2012 Mia Örså, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL"

Transkriptio

1 Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Etelä-Savo Mia Örså, Capful Oy

2 X S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Etelä-Savon maaseudun toimintaympäristön muutostekijät OSA 4 Etelä-Savon maaseudun voimavarat ja rajoitteet LIITE Tulevaisuustyöpajan aineistoja 2

3 X OSA 1 Johdanto 3

4 X Johdanto Maa- ja metsätalousministeriön, maaseutuverkoston, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ja Sitran järjestämien alueellisten tulevaisuustyöpajojen tavoite oli tukea alue- ja paikallistason kehittämisstrategioiden valmistelua ja linkittää alue- ja paikallistason tarpeet valtakunnantason strategioihin. Tulevaisuustyöpajan tulosten on tarkoitus toimia syötteenä ja yhtenä lähtökohtana alueen maaseudun tulevan kehittämisen suuntaamisessa. Työpajassa syntynyt tulos on tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden näkemys alueen maaseudun kehittämisestä. Alueellista työpajaa edelsi ennakkokysely alueen maaseudun voimavaroista ja rajoitteista sekä ulkoisen toimintaympäristön muutostekijöistä. Kyselyn vastausprosentti oli 37% (49 / 134 vastaajaa) Tulevaisuustyöpajassa käsiteltiin alueen maaseudun nykyisiä voimavaroja ja rajoitteita sekä pohdittiin toimintaympäristön tulevaisuutta. Tämän pohjalta tehtiin strategisia johtopäätöksiä ja nostettiin esiin tärkeimpiä kehittämisteemoja. Työpajaan osallistui kaikkiaan n. 70 henkeä. 4

5 X Tilaisuuden tarkoitus ja tavoitteet TAVOITTEET Systemaattinen alueelta lähtevä työskentely valtakunnallisen ohjelmatyön tueksi Aluetyön jatkosta sopiminen alueen toimijoiden kanssa Tulevaisuuspajoja edeltävä ennakkokysely Kerätä alueilta lähtöaineisto tulevaisuustyöpajojen työskentelyn pohjaksi Tunnistaa alueiden tulevaisuuden kannalta keskeisiä muutostekijöitä: Mitä kysyntää maaseudulla on tulevaisuudessa? Kuvata alueen maaseudun nykytilassa tapahtuneita muutoksia: Voimavarat ja rajoitteet vastata kysyntään. Tulevaisuustyöpajat Määrittää alueiden tulevaisuuden toimintaympäristön muutosten vaikutukset maaseutuun ja sen kehittämiseen uudet mahdollisuudet ja välttämättömät toimenpiteet Kerätä nykytilanteesta nousevia kehittämistarpeita ja parantamisehdotuksia Jatkojalostaa ja priorisoida tunnistettuja kehittämisteemoja Raportointi Kuvata alueiden työpajojen tulokset jäsennetysti ja havainnollisesti 5

6 X Projektin viitekehys Ulkoinen toimintaympäristö Maaseudun toimijoiden tahto ja strateginen näkemys Maaseudun trendit ja kehityskulut Toimintaympäristön kehitys Nykyisyys LUOVA JÄNNITE Tulevaisuus Alueen maaseudun nykytila-analyysit Alueen maaseudun voimavarat ja rajoitteet Johtopäätökset Mitä kysyntää maaseudulle? Miten kysyntään vastataan ja miten hyödynnetään tämän ja tulevan kauden rahoitusmahdollisuudet ja eri EU-rahastot? Alueen maaseutu 6

7 X OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset 7

8 X Keskeisiä kehittämisteemoja (1/5) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) Maa- ja puutarhatalouden kehittäminen: Etelä-Savosta sinivihreän talouden öky(ykkös)maakunta! (9) Yritystenvälisen yhteistyön ja toimintakulttuurin kehittäminen (6) Kasvi- ja eläintuotannon parempi integrointi Yritysrakenteen muutos (esim. yhteisnavetat) Lomitusjärjestelmät Tukien kautta pellon käyttö kuntoon (vuokrauskäytännöt) Energiaratkaisut sopimuksellisuus Lähiruokaketjun kehittäminen (6) Tarjonnan lisääminen Jatkojalostus, markkinointi, myyntikanavat Kysyntää on! Resurssit käyttöön (6) Pelto-metsä vaihtopalsta Maanomistuksen uusjärjestys Bioenergian käytön lisääminen erilaista tuotantoa harjoittavien yritysten yhteistyönä (kustannusten alentaminen Järvisuomalainen luottamus Brändääminen Lähi- ja luomuelintarvikeketjun kehittäminen: Suomalainen reilun kaupan tunnus (15) Myyntipakkauksiin ja tukun tuotelistoihin Sisältö: paikallinen tuote, eläinten hyvinvointi, tuottajalle oikeudenmukainen hinta Elektroninen lähiruoan ja luomutuotteen tunnistin (7) Vrt. parkkitutka Jos yrittää ottaa valtameren takaa tuodun tuotteen laite antaa sähköiskun! Lähiravinteet Kierrätys, yhdyskunnat ja maatalous (3) Resurssitehokkuus, ravinteet, tuotantopanosten hinta Sekä tavanomainen että luomumaatalous mukaan Verkostoituva yrittäjyys (1) Alkutuottajalta markkinoinnin, välittäjien, kuljetusyritysten, talousammattilaisten avulla kuluttajille Kouluruoka, työpaikkaruoka, vähittäiskauppa, ruokapiiri Ulos maakunnasta Villimies ruokaleirit Luonnonkalat, marjastus ja sienestys Tuottaja, kuluttaja ja rahoittaja kohtaavat 2020: Tuoreus, rahoitus, toteutus 8

9 X Keskeisiä kehittämisteemoja (2/5) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) Metsätalouden ja uusiutuvan energian kehittäminen: Etelä-Savosta julkisen puurakentamisen mallimaakunta (21) Nuorten metsätiedon lisääminen (3) Opetussuunnitelmat, koulukäynnit ja oppimateriaalit Metsätulojen rahastot maakunnissa käytettäväksi (1) Sijoitustoimintaa Yhteismetsä Bioenergia Maisemaan ja lisämaan ostoon Pienpuun hyödyntäminen Energiantuotanto, energiajalosteet ja pilkkeet Lämpöyrittäjyys / energiaosuuskunnat Metsänomistajankunnan rakenteeseen vaikuttaminen Sukupolvenvaihdokset aikaisemmin Tuotteistetaan maisema-arvot, hiilinielu, luontoarvot Matkailun kehittäminen: Saimaa-brändin vahvistaminen (15) Innovatiiviset markkinointi- ja tuotekehitysmallit (5) Ylimaakunnallinen Saimaa-brändi Elämyslähtöisyys Asiakaskokemuspohjaisuus Koulujen kesälomien ajankohdan muutos/porrastus (5) Nami-nami-leirit pietarilaisille seksuaalivähemmistöille (4) Vrt. Venäjän ihmisoikeustilanne Suvaitsevaisuus Kulttuurimaiseman suunnittelu ja hoito Ylpeys ympäristöstä Asennemuutos Tuotteistaminen Yhteisöllisyys Infra (tiet ja tietoliikenne) Erikoispuiden tuottaminen ja markkinaverkosto 9

10 X Keskeisiä kehittämisteemoja (3/5) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) Muiden maaseutuelinkeinojen kehittäminen: Monipuolisten palveluiden tuottaminen uudella tavalla (3) Kuluttajat arvostavat helppoutta Tulitikkutehdas (1) Ulkomaalaiset marjanpoimijat työllistetään talveksi Raaka-aineiden tehokas hyödyntäminen Ulkomaalainen työvoima Ulkomaalaisten opiskelijoiden kytkeminen maaseudun yritystoimintaan ja kehittämiseen Sarjayrittäjyys Yrittäjyyden uudet toimintatavat Erikoistuminen = huippuosaaminen Palveluyrittäjyyden kehittäminen: Etelä-Savosta hajautettu vanhainkoti: Vanheneminen voimavaraksi (16) Hyödynnetään vapaa-ajan asukkaat asiakaskuntana Arjen palveluiden tarjoaminen laadukkaasti Ikääntyminen liiketoimintana toimintatapojen ja mallien luominen Eläkeläiset aktiivisia kuluttajia (avuttomuus / vaurastuminen) Palvelutoimintamallin kehittäminen toimivaksi konseptiksi: Palvelutarpeet Infra Vapaa-ajanvietto ym. Kyläkoulut tukikohdiksi Yrittäjien verkostot Yrityskasvatusta esim. sote-opiskelijoille Täsmäkoulutusta palveluyrittäjyyteen Liiketoimintaosaaminen, tuotteistaminen ja ohjelmapalvelut, palveluosaaminen, kieli (venäjä) ja kulttuuri Yhteistyöverkostot (yrittäjät + verkostot) Aloittavia yrittäjiä kannustetaan (mahd. myös taloudellisesti) esim. hankkimaan mentori 10

11 X Keskeisiä kehittämisteemoja (4/5) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) Maaseudun elinolosuhteiden kehittäminen: Pidetään alue turvallisena (yht. 14) Kyläkohtainen turvallisuussuunnitelma (14) Älykäs maaseutu (12) Hyödynnetään monipaikka-asujien ammattitaito Ekologiset ja taloudelliset rakentamisen ja asumisen vaihtoehdot Älykkäät ja yhteisölliset verkostot Nuorisovallankumous (5) Kaikille (halukkaille) kesätyöpaikka Kannustetaan ilmaisemaan mielipide Kansainvälisyyteen tarjotaan mahdollisuus Arvostus omaa kotiseutua kohtaan kasvaa Uudet ideat maakuntaan Maaseutuasumisen faktat (3) Selvitetään asumisen kustannukset verrattuna kaupunkiasumiseen Selvitetään asumisen ekologinen jalanjälki verrattuna kaupunkiasumiseen Markkinoidaan Etelä-Savon maaseutua järkevänä asumispaikkana tulosten pohjalta Miltä infran ja maankäytön kehittäminen näyttää pelkästään vapaa-ajanasutuksen ja matkailun näkökulmasta? (2) Maaseudun palvelujen saatavuus Mitataan AIKA (ei km) peruspalvelujen saamiseksi Käytetään tietoa hyväksi maaseudulla asumista markkinoitaessa Vaikuttamisen uudet muodot Eri väestöryhmille: monipaikka-asujat, nuoret, työssäkäyvät, mamut, ikääntyneet Uudentyyppisiä vaikuttamismahdollisuuksia, esim. SoMe Tuotteistetaan savolainen uteliaisuus Ideakilpailu: Millä kehittämistoimenpiteellä maakunta/maaseutu nousuun? Kohdennetaan erityisesti nuorille ja vapaaajanasukkaille Mummo-power (by Liisa Seppänen) Henkisen yhteisöllisyyden siirtäminen nuorille 11

12 X Keskeisiä kehittämisteemoja (5/5) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) Maaseudun infrastruktuurin kehittäminen: Infran kehittäminen (yht. 12) Tiet (ml. Alempi tieverkosto) Tietoliikenneyhteydet Lisää joustavuutta rahoitukseen Tekniikan kehittäminen toimivammaksi Uudet tekniikat eivät toimi, katvealueet ovat lisääntyneet / kehityskulkenut taaksepäin valokuitu! Tietoliikenne- ja televisioverkon kattavuuden ja toimivuuden parantaminen + Venäjänkielinen kanava 12

13 X Alueen maaseudun kehittämisen ulottuvuudet Hyvä tieverkosto Älykäs ja turvallinen maaseutu Toimiva ja kattava tietoliikenneverkosto Nuorisovallankumous Läpäisevät osaamis-alueet Toimialat Maa- ja puutarhatalous Lähi- ja luomuelintarvikkeet Metsätalous ja uusiutuva energia Matkailu Muut maaseutuelinkeinot 13

14 X OSA 3 Etelä-Savon maaseudun toimintaympäristön muutostekijät 14

15 X Muutostekijöiden tunnistaminen Arvot Geopolittiikka Kontekstuaalinen toimintaympäristö (Factors) Välitön toimintaympäristö (Actors) Sisäinen toimintaympäristö (Actions) Media Väestö EU -politiikka Maaseudun väestö ja työvoima Osaaminen ja koulutus Ilmastonmuutos Aluekehityspolitiikka Lainsäädäntö Maaseudun elinkeinorakenne Tuotantomuodot Kansallinen politiikka Maaseudun kehittäminen Kehittämisohjelmat ja - toimenpiteet Teknologia Maaseudun yrittäjyys Maaseudun palvelut Talous Annetut tekijät Vaikutettavissa olevat tekijät Ohjattavissa olevat tekijät 15

16 X Muutostekijöiden tunnistamisessa käytetyt lähteet Elinkeinoelämän valtuuskunta (2009): EVAn globaalit skenaariot Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2009): Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi. Valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko eduskunnalle Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2009): Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2006): Suomen maaseutu 2015 Maaseudun kehittämistyön toimintaympäristön tulevaisuus Pihlaja, R., Helsingin yliopisto (2010): Kolmas sektori maaseutukunnissa Sitra: Maamerkit-ohjelman aineistot TEM (2011): Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategia-asiakirja vuosille

17 X Muutostekijät Maaseudun ulkoinen toimintaympäristö TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ MUOKKAAVAT TEKIJÄT 1. Globalisaatio ja kansainvälistyminen 2. Lokalisaation korostuminen globalisaation rinnalla 3. Suomen vientimarkkinoiden kehitys 4. Ympäristö ja ilmastonmuutos 5. Energian hinta 6. Raaka-aineiden kansainvälinen hintataso 7. Euroopan talouden kehitys 8. Suomen talous ja kilpailukyky 9. Maaseudun työllisyystilanne ja työvoiman saatavuus 10. EU:n poliittinen kehitys 11. Valtion ja kuntien poliittinen päätöksenteko 12. Kuntarakenteen muutokset 13. Kuntatalous ja palveluiden rahoitus 14. Kolmannen sektorin rooli 15. Tieverkko ja muu liikenneinfrastruktuuri 16. Tietoliikenneyhteydet 17. Maaseudun väestön määrä ja ikärakenne 18. Vapaa-ajan asuminen maaseudulla 19. Kuluttajien ikääntyminen Suomessa 20. Maahanmuuttajat maaseudulla 21. Maaseudun elinkeinorakenne 22. Työn tekemisen ja yrittäjyyden muodot ja tavat 23. Metsien käyttö 24. Muutokset elintarvikeketjussa (maatilalta kauppaan) 25. Luomu- ja lähiruoan suosio 26. Maaseutumatkailun kysyntä 27. Bio- ja lähienergian tuotanto 28. Ihmisten asenteet ja kulutustottumukset 29. Ammatti- ja korkeakoulutuskentän muutokset (Muutostekijät eivät ole tärkeysjärjestyksessä) 17

18 E N N U S T E T T A V U U S X X Muutostekijät Tekijöiden vaikuttavuus ja ennustettavuus 10 SUURI 9 Kuluttajien ikääntyminen Suomessa Maaseudun väestön määrä ja ikärakenne 8 Vapaa-ajan asuminen maaseudulla Metsien käyttö Tietoliikenneyhteydet Maaseutumatkailun kysyntä Energian hinta Luomu- ja lähiruoan suosio Maaseudun elinkeinorakenne Kuntarakenteen muutokset Muutokset elintarvikeketjussa Bio- ja lähienergian tuotanto Maaseudun työllisyystilanne ja työvoiman saatavuus Työn tekemisen ja yrittäjyyden muodot ja tavat Tieverkko/liikenneinfra Globalisaatio ja kansainvälistyminen Kuntatalous ja palveluiden rahoitus Ympäristö ja ilmastonmuutos Raaka-aineiden kysyntä ja hinta Ammatti- ja korkeakoulutuskentän muutokset Ihmisten asenteet ja kulutustottumukset Lokalisaation korostuminen globalisaation rinnalla Suomen vientimarkkinoiden kehitys Valtion ja kuntien poliittinen päätöksenteko Suomen talous ja kilpailukyky Kolmannen sektorin rooli Maahanmuuttajat maaseudulla PIENI Euroopan talouden kehitys EU:n poliittinen kehitys 4 PIENI V A I K U T T A V U U S SUURI 10 18

19 X OSA 4 Etelä-Savon maaseudun voimavarat ja rajoitteet 19

20 Alueen X maaseudun vahvuudet/voimavarat ja X heikkoudet/rajoitteet ALUEEN MAASEUDUN SISÄISET V O I M A V A R A T Puhtaat ja runsaat vesistöt Runsaat luonnonvarat, etenkin metsät Osaavat, aktiiviset ja yritteliäät ihmiset Monipuolinen elinkeinorakenne Puhdas luonnonympäristö Matkailu Maa- ja metsätalous Sijainti Etelä-Suomen ja Venäjän välimaastossa Luomu ja lähiruoka Väljä ja turvallinen asuminen Yhteisöllisyys ja aktiiviset kylät Vapaa-ajan asuminen Koulutus-, tutkimus- ja osaamiskeskittymät Lähipalvelut Kulttuuri ja historia Kehittyvä infrastruktuuri Maatalouden heikkoudet: pieni tilakoko, jatkajien puute ja kannattavuuden heikentyminen Elinkeinorakenteen heikkoudet: liiketoimintaosaaminen, yksipuolisuus, jalostusteollisuuden vähäisyys sekä yrittäjien ikääntyminen Passiiviset ja negatiiviset asenteet, jotka haittaavat innovaatioiden ja yritysten syntymistä Ikääntyvä väestö Palvelujen heikentyminen ja keskittyminen kaupunkeihin Tiestön heikko kunto Etäinen sijainti Yhteistyön ja verkostoitumisen puute sekä alue- että yritystasolla Vähenevä väestö ja nuorisokato Heikot tietoliikenneyhteydet Rahoituksen ja pääoman puute Kunta- ja seutupäätöksenteon heikkoudet: kaavoitus, byrokratia ja eripuraisuus Heikko koulutustaso ja osaavan työvoiman puute Työttömyys ja syrjäytymisriski R A J O I T T E E T 20

21 X LIITE Tulevaisuustyöpajan aineistoja 21

22 Työpajan X teemapöydät Etelä-Savo 8 pöytää ja teemaa Pöydän kattajat Pöytä 1 Pöytä 2 Pöytä 3 Pöytä 4 Pöytä 5 Pöytä 6 Pöytä 7 Pöytä 8 Maa- ja puutarhatalous Rakennemuutos, yrittäjyys ja osaamistarpeet Kestävä ja kannattava ruoan tuotanto Lähi- ja luomuelintarvikkeita tuottajalta kuluttajalle Loppukäyttäjien tarpeiden muutos Tuotanto- ja logistiikkaketju Metsätalous ja uusiutuva energia Metsien hyödyntäminen Metsäenergia ja muu bioenergia Lähienergiantuotanto Matkailu Muut maaseudun elinkeinot Jalostus ja teollisuus, urakointi, hevostalous, jne. Palveluyrittäjyys Vapaa-ajanasukkaiden palvelutarpeet Green care luontohoiva Maaseudun elinolosuhteiden kehittäminen 1/2 Monipaikka- ja vapaa-ajanasuminen Nuoret asukkaat Vaikuttamismahdollisuudet Maaseudun elinolosuhteiden kehittäminen 2/2 Infra Maankäyttö Asuminen Pasi Rikkonen (pj.) Pirjo Kivijärvi, (siht.) Tarja Kankkunen (pj.) Marja Pulkkinen, (siht.) Hannu Ripatti (pj.) Antti Heikkilä, (siht.) Pepita Pylkkänen (pj.) Kalevi Welling, (siht.) Pekka Häkkinen (pj.) Ritva Rönkä, (siht.) Niina Kuuva (pj.) Juha Intke, (siht.) Ilpo Lehtinen (pj.) Anne Kolehmainen, (siht.) Pekka Vilska (pj.) Vesa Rautio, (siht.) 22

23 Etelä-Savon X maaseudun vahvuudet ja heikkoudet X Strategiset johtopäätökset (1/8) Pöytä 1: Maa- ja puutarhatalous A) Alueen maaseudun erityiset voimavarat Järvi-Suomen brandi Meillä on tilaa, maaseutu kaikkien käytettävissä, hyvinvointia kaikille Monipuolinen maaseutu (pellot, metsät, järvet), monialaisuus, pienipiirteisyys -> jatkojalostus Sijainti; Venäjä lähellä Hyvä maaperä viljelyä ajatellen (ei katovuosia) Hyvät mahdollisuudet lisäansioihin Lomasuomi (luonto, tapahtumat, vesistöt) Hyviä esimerkkejä Vahva avomaan vihannestuotanto, osaaminen Lomalaisten kautta voidaan saada tietoa kysynnästä Voimavara pelloissa (mm. bioenergia) Luomu (osaamista, Luomu-instituutti) Maaseutuyrittäjän toiminta hajautunut; useita yrittäjien tulolähteitä; kerryttää monialaosaamista, jolloin selvitään vaikeiden aikojen yli Mahdollisuudet yhteistyöhön hyvät; lanta -> biokaasu B) Alueen maaseudun keskeiset heikkoudet yrittäjien heikko koulutustaso pienet lohkot, kiviset pellot useita yrittäjien tulolähteitä, toiminta hajautuu tiloilla ei jatkajia, viljelijöiden ikääntyminen globaalit kustannukset, mutta tulot paikallisia C) Kehittämistoimenpiteitä liittyen pöydän käsittelemään aiheeseen: Miten tulisi tarttua voimavaroihin ja voittaa rajoitteet? Brandien kehittäminen hallitusti, mm. Järvisuomalainen luottamus (mm. venäläisille turisteille) Venäjältä tulevan turismin ottaminen paremmin haltuun; luonto kiinnostaa, hyvinvointipalvelut Tietoliikenneyhteyksien parantaminen Bioenergian käytön lisääminen tilojen välisenä yhteistyönä Pitäisi keskittyä siihen, mikä on tärkeintä/tärkeimmät; erikoistuminen, esim. biotalousklusteri Yhteistyön kehittäminen, tilojen välinen yhteistyö ja verkottuminen; urakointi Koulutusta yrittäjille, mm. johtamiskoulutusta (auttaa verkottumisessa) tuotantokustannuslaskelmien/kannattavuuslaskelmien opettaminen D) Villit kortit Lannan käsittelyyn uusi järjestelmä (lannasta vesi pois) peltojen tallaus vähentyy ei rasita teitä hajuhaitat poistuvat ravinteet oikeaan aikaan oikeaan paikkaan vientituote Kivestä jotain uutta; hyötykäyttö, kivittäminen kunniaan Eteläsavolainen oma tuote Kannattavuuslaskennan/Tuotantokustannuslaskennan opettelu tilan elinkaari Etelä-Savosta sinivihreä öky(ykkös)maakunta meillä on siihen kaikki mahdollisuudet teknologia tutkimus investoinnit 23

24 Etelä-Savon X maaseudun vahvuudet ja heikkoudet X Strategiset johtopäätökset (2/8) Pöytä 2: Lähi- ja luomuelintarvikkeita tuottajalta kuluttajalle A) Alueen maaseudun erityiset voimavarat ja vahvuudet Oman tuotannon säilyttäminen, kestävien toimintatapojen ja luomuosaamisen erittäin hyvä hallinta. Innostava ja kokeileva ympäristö. Perusmaatalouden säilyttäminen, IP-tuotanto <-> luomuosaaminen - > puhtauden imagon/ympäristön esille nostaminen. Valintojen ja eri mahdollisuuksien esittäminen yrityksille -> luomun ja tavanomaisen tuotantotapojen hyödyntäminen toinen toisissaan. Etelä-Savolla jo olemassa hyvä maine eettisessä toiminnassa: Hyvätuuli. Vahva keskittymä ja osaaminen luomuosaamisessa. Läpinäkyvyyttä ja esimerkillistä luomuyrittämistä. Kysyntää on! B) Alueen maaseudun keskeiset heikkoudet Puutteita: ei teurastamoa, ei luomukalan kasvatusta. Tilojen lopettaminen todellista: kannattavuuden heikkeneminen Byrokraattisuus nähdään entistä suurempana peikkona tulevaisuudessa. Viestintä maatilayrittäjien hallitsemasta pykäläpankista tiedostamaton kuluttajalle Luonnonvarojen tehokkaampi käyttö (kala,marjat,sienet) ja markkinointi. Rohkeemman markkinoinnin ja eri toimintamallien kokeileminen Tunnettavuuden tekeminen -> verkostoituminen -> tiedon jakaminen Luomutrendikkyydestä enemmän osana kuluttajan arkipäivää -> ei jaoettlua luomu/lähi Kalastajien ja nuorison katoaminen Minä itte asenteella mennään C) Kehittämistoimenpiteitä liittyen pöydän käsittelemään aiheeseen: Miten tulisi tarttua voimavaroihin ja voittaa rajoitteet Kannattavuuden parantaminen Pellolta pöytään ketjun tarkempi tarkastelu -> läpinäkyvyys Markkinoinnin kehittäminen Liiketoiminnan sisäistäminen Yhteistyön tekemisen hyödyntäminen -> kaikkea ei tarvitse ostaa, tehdä itse Asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen osana yritystoimintaa Myönteisen ajattelun viljeleminen Nuorille leirikouluja Verkostoitumisen mahdollisuudet yli tilarajojen D) Villit kortit Kestävä toimintatapa, kierrätys -> resurssitehokas talousalue (kokonaisvaltainen ajattelu), Vastuullisuuden esille nostaminen Villimiesleirit / Ravistelukurssit 24

25 Etelä-Savon X maaseudun vahvuudet ja heikkoudet X Strategiset johtopäätökset (3/8) Pöytä 3: Metsätalous ja uusiutuva energia A) Alueen maaseudun erityiset voimavarat ja vahvuudet Hyvä potentiaali metsävaroissa, metsäluonnossa, maisemissa Alueen sijainti hyvä metsien monipuolisen hyödyntämisen kannalta Metsien hyödyntämisen perinne, kiinnostus metsien omistamiseen, metsänomistajien monipuoliset tavoitteet Ainakin toistaiseksi hyvä metsäalan koulutustarjonta D) Villit kortit Metsätulojen rahastoiminen maakunnassa käytettäväksi (vaihtoehtoina esim. metsiin sijoittaminen, maiseman säilyttäminen/muut ympäristövaikutukset) Maisema- ja virkistysarvokauppa B) Alueen maaseudun keskeiset heikkoudet Jalostusarvosta ja muistakin rahavirroista iso osa vuotaa alueen ulkopuolelle Etääntyykö osa metsänomistajista metsistään henkisesti, konkreettisesti Metsänomistajien ikärakenne, sukupolvenvaihdosten hitaus C) Kehittämistoimenpiteitä liittyen pöydän käsittelemään aiheeseen: Miten tulisi tarttua voimavaroihin ja voittaa rajoitteet? Pienpuun/kuitupuun hyödyntäminen energiatuotannossa, energiajalosteissa (myös pilkkeinä) Energianeuvonta, energiayrittäjyyden edistäminen: Korvataan fossiilista tuontienergiaa, saadaan työtä, korjataan kauppatasetta -> metsien käytöstä hyve! (Vastataan kysyntään!) Metsäsektorin vetovoiman + imagon parantaminen työnantajana, uusiutuvien luonnonvarojen jalostajana Nuorison metsätietoon, kiinnostukseen satsaaminen Metsien omistusrakenteeseen, sukupolvenvaihdoksiin vaikuttaminen Puurakentamisen edistäminen, edunvalvonta (kaavoitus ym.) Monipuolistuvan metsienkäsittelyn osaaminen + neuvonta 25

26 Etelä-Savon X maaseudun vahvuudet ja heikkoudet X Strategiset johtopäätökset (4/8) Pöytä 4: Matkailu A) Alueen maaseudun erityiset voimavarat ja vahvuudet Saimaa Saimaan kanava ja sen myötä kymmenen kaupungin saavutettavuus Yleensä järviluonto Maailman suurin puukirkko Pietarilaisten lähialuetta Ruuhkattomuus Norppa Luontomatkailu Olemme suomen provence Savonlinna = saaristokaupunki Mikkeli = päämajakaupunki Luomu- / lähiruokaa Maisemat (pitäisi raivata maisemat avoimiksi), Matkailu ylläpitää myös muita palveluja D) Villit kortit Kulttuurimaisemien ylläpito talkoilla Homoleirit venäläisille B) Alueen maaseudun keskeiset heikkoudet Tuotteistus ja verkostoituminen ei ole vielä onnistunut, Asennevammaisuus sekä päätöksenteossa että yrittäjäilmapiirissä, Markkinointi C) Kehittämistoimenpiteitä liittyen pöydän käsittelemään aiheeseen: Miten tulisi tarttua voimavaroihin ja voittaa rajoitteet? Kulttuurimaisemasuunnittelu ja hoito, Alueen muiden palveluiden markkinointi (autokorjaamot, kampaajat, veneilypalvelut etc.), Vähittäiskaupan ja muiden yritysten saanti mukaan markkinointiin, Terveydenhoitopalvelujen tarjoaminen esim. Apteekin yhteydessä, Kulttuurituntemuksen ja asiakastuntemuksen lisääminen, YLIMAAKUNNALLISUUS MARKKINONNISSA, Innovatiiviset ja uudentyyppiset markkinointi- ja tuotekehitysmallit, Toimiva infra (tiet ja tietoliikenne) 26

27 Etelä-Savon X maaseudun vahvuudet ja heikkoudet X Strategiset johtopäätökset (5/8) Pöytä 5: Muut maaseudun elinkeinot A) Alueen maaseudun erityiset voimavarat ja vahvuudet Kilpahevoset, ravihevosten valmennusosaaminen, nuoreten hevosten kasvatusosaaminen Maailman nopein rata, ravikilpailutoimintaan = erinomainen imago Mikkelin raviradalla Hevosiin liittyvä matkailutoiminta Kansainvälinen tapahtuma Hevosheinän tuotanto Hevosharrastajille palveluita on laajakirjo Maatalous Tilakokojen suuruus mahdollistaa urakointipalveluiden käytön = päätoimisia urakoitsijoita Tilakokojen kasvun myötä yrittäjillä on mahdollisuus käyttää urakointipalveluita = syntyy tarvetta ao. palveluille Isot maatilat voivat tuottaa kotipalveluita Ulkopuolisen työvoiman käyttö mm. marjan kerääjät Toimintakulttuuri = perinteisyys Moniosaajia, koska on selvittävä Vapaa-aika Tilaa toimia Venäjän matkailu - palveluiden jatkojalostaminen Vapaat hyödykkeet mm. vesi, energia jne. = hyödynnettävyys Välimatkat suhteellisen pitkiä Hyvä olla maalla tuotteistaminen? B) Alueen maaseudun keskeiset heikkoudet Hevosyrittäjyys, heikkous pitkät kilpailumatkat Hevosheinän tuotannon tehostaminen, mm. laatu Hevosalan koulutus Maataloutta rajoittavat tekijät pienet tilakoot Konetyöntekijät mm. metsäkoneen kuljettajat = vähän osaajia Liiketoimintaosaaminen ja kaupallistaminen Oman ammattitaidon epäarvostaminen Matkailu - Venäläiset palveluiden tarjonta Koulutusosaaminen Venäläisille miksi venäläiset ei opiskele meillä Ulkomaalaiset IT-alan opiskelijat hyödynnettävyys Tie-isännöinti Tuotteistaminen ja hinnoittelu Palveluiden markkinoinnin heittäminen C) Kehittämistoimenpiteitä liittyen pöydän käsittelemään aiheeseen: Miten tulisi tarttua voimavaroihin ja voittaa rajoitteet? (Fläpeille valitaan näistä pari tärkeintä) Liiketoimintaosaamisen kasvattaminen Yhdessä yrittäminen = hynttyyt yhteen Markkinointiosaamisen Toisiltaan oppiminen Ulkomaailmaan yhteydet kuntoon Senioriyrittäjyys Senioriyrittäjä ja nuoriyrittäjä yhteen osaamisen siirto Mitä saadaan irti ikääntymisestä? Kokeilupajat uusien tuotteiden lanseeraus markkinoille Tieto kysynnästä, mitä Venäläiset matkaajat tarvitsee? Koulutusvienti Kokeilut, kansainvälistyminen Yrittäjyyden uudet toimintatavat D) Villit kortit (Fläpeille valitaan tärkein) Ulkomaalaisten opiskelijoiden kytkeminen maaseudun yritystoimintaan ja kehittämiseen 27

28 Etelä-Savon X maaseudun vahvuudet ja heikkoudet X Strategiset johtopäätökset (6/8) A) Alueen maaseudun erityiset voimavarat ja vahvuudet Monipuolinen elinkeinorakenne Asiakaspotentiaalia on olemassa, ikääntyvät mökkiläiset, venäläiset matkailijoita on jo olemassa Monialayrittäjiä löytyy Osaavat, aktiiviset ja yritteliäät ihmiset, työvoimaa. Koko maakuntaa kattava palveluverkosto B) Alueen maaseudun keskeiset heikkoudet Palveluyrittäjyyskulttuuri nuorta, palveluyrittäjyyteen lisäkoulutusta Palvelun luotettavuus Elinkeinorakenteen heikkoudet: liiketoimintaosaaminen, palvelun hinnoittelu Sesonkiluonteisissa töissä työvoimapulaa Kielitaidon puute, kulttuurin tuntemus ja asenteet (venäjä, venäjä, venäjä) Heikot tietoliikenneyhteydet ja tieverkosto C) Kehittämistoimenpiteitä liittyen pöydän käsittelemään aiheeseen: Miten tulisi tarttua voimavaroihin ja voittaa rajoitteet? Lisäkoulutus tarvetta, (palveluyrittäjyys), neuvonta, mentorointi Verkostoitumista lisää yrittäjien kesken Ohjelmapalvelujen kehittäminen Venäjän kielen opetus englannin kielen rinnalle Etelä-Savosta hajautettu vanhainkoti! Vanheneminen voimavaraksi. Tietoliikenneyhteyksien parantaminen, joustavuutta lisää rahoitukseen, tekniikan kehittäminen toimivammaksi ja varmemmaksi. (Tietoliikenne osuuskunnat) D) Villit kortit Etelä-Savosta hajautettu vanhainkoti! Vanheneminen voimavaraksi. Pöytä 6:Palveluyrittäjyys 28

29 Etelä-Savon X maaseudun vahvuudet ja heikkoudet X Strategiset johtopäätökset (7/8) Pöytä 7: Maaseudun elinolosuhteiden kehittäminen 1/2 A) Alueen maaseudun erityiset voimavarat ja vahvuudet Monipaikka- ja vapaa-ajanasuminen Sijainti hyvä, tilaa asua ja liikkua, jokamiehenoikeudet, minkä ajan päässä jokin on ei kilometrien Valinnan mahdollisuus järvi-taajama-metsä asuinalue Paljon kansallista omaisuutta/kulttuuriperintöä Asuminen edullista Henkinen ilmapiiri hyvä Perusturvallisuus, suojaverkko Palvelujen käyttö Hajautettu energian tuotto Puu/turve Nuoret asukkaat Lukioissa yksilöllistä opiskelu ja laadukasta Edulliset harrastusmahdollisuudet, luonto metsä ja järvi Vaikuttamismahdollisuudet Suhteellisen helppoa vaikuttaa Paikallislehtien yleisöosastot myös nuortenosiot Alueen kansanedustajat C) Kehittämistoimenpiteitä liittyen pöydän käsittelemään aiheeseen: Miten tulisi tarttua voimavaroihin ja voittaa rajoitteet? Monipaikka- ja vapaa-ajanasuminen Asumisen edullisuuden selvittäminen Sosiaalisen median hyödyntäminen, voisi käyttää enemmän hyödyksi (toiveet) Ekologinen jalanjälki Nuoret asukkaat Kehittää rakenteita nuoria varten, innovaatiopajat yms Nuorilla vaikuttamismahdollisuudet Vaikuttamismahdollisuudet Ideakilpailu nuorille, vapaa-ajanasukkaille ja asukkaille, Mitä kehittämistoimenpiteitä pitäisi tehdä? D) Villit kortit Etäisyyksien mittaaminen ajalla ei kilometrein Ideakilpailu nuorille, vapaa-ajanasukkaille ja asukkaille, Mitä kehittämistoimenpiteitä B) Alueen maaseudun keskeiset heikkoudet Monipaikka- ja vapaa-ajanasuminen Tieverkon kunto Infran kehittäminen Tietoliikenneyhteydet Henkinen ilmapiiri Nuoret asukkaat Työpaikkojen puute Opiskelijat eivät jää paikkakunnalle, vetovoimaisuus Innovaatiokeskus puuttuu Pitkät kuljetusmatka Yliopiston puute Identiteetin heikkous, ei arvosteta E-Savon mahdollisuuksia 29

30 Etelä-Savon X maaseudun vahvuudet ja heikkoudet X Strategiset johtopäätökset (8/8) Pöytä 8: Maaseudun elinolosuhteiden kehittäminen 2/2 A) Alueen maaseudun erityiset voimavarat ja vahvuudet Vesistöt ja niiden erinomainen kunto Järviluonto, Euroopan hienointa aluetta Hoidetut maisemat Maa- ja metsätalouden kehittämismahdollisuus monipuoliseen käyttöön Matkailijoiden palvelujen tarve on lisääntymässä Lähiruoan mahdollisuudet Turvallisuus ja luotettavuus B) Alueen maaseudun keskeiset heikkoudet Heikot tietoliikenneyhteydet, estää mm. töiden teon, matkailijat edellyttävät laadukkaita tietoliikenne Heikot liikenneyhteydet, saariston liikenne erityisesti (lauttayhteydet, kustannukset käyttäjille) Tieverkon kunto rajoittaa liikennöintiä henkisen työ- ja asiointimatkan pituuden lyhentäminen Vesistöjen tila on heikentymässä, toimenpiteet vesistöjen tilan säilyttämiseen tai parantamiseen eivät ole riittäviä Vesistöt myös rajoittavat kehittämistä, vesistöväylissä on kehittämistarvetta Kehitetään ja pidetään tieverkko kunnossa Luonnonmullistukset muuttavat tilanteita nopeasti Maisemat on paikoin hoitamatta, pellot eivät saisi pusikoitua Käyttäjäryhmä ja käyttäjän näkökulma on muuttunut kehityksen myötä Osa kylistä autioituu, osalla on paremmat kehittämisedellytykset C) Kehittämistoimenpiteitä liittyen pöydän käsittelemään aiheeseen: Miten tulisi tarttua voimavaroihin ja voittaa rajoitteet? Tietoliikenneverkkojen parantaminen Televisioverkon ohjelmatarjonnan lisääminen ulkomaalaisille erityisesti venäläiset Vanhojen peltojen viljely tai maisemanhoito olisi järjestettävä Verohelpotuksia tai muuta porkkanaa autioituvien seutujen elinkeinotoiminnalle Helpotuksia sukupolvenvaihdoksiin ja tilojen omistajavaihdoksiin Pysyvän ja vapaa-ajanasutuksen lisäämistä maaseudulle ei pidä rajoittaa Maankäytön suunnittelun ennakoivuus ja valmiuden nosto Vapaa-ajan asukkaiden lisääntyvän määrän edellyttämien kehittämistoimien (maankäyttö, palvelut) huomioiminen Pidetään alue turvallisena Pidetään järviluonto kunnossa D) Villit kortit Kokeillaan miltä infran ja maankäytön kehittämien näyttää pelkästään vapaaajan asutuksen ja matkailun kehittämisen näkökulmasta Pietari 30

31 X Pöytä 1 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset PÖYDÄN TEEMA: Maa- ja puutarhatalous TEEMAAN VAIKUTTAVAT MUUTOSTEKIJÄT JA NIIDEN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Panos-kustannusten nousu (energia jne.) ja siitä seuraavat ilmiöt (viljelijät eivät voi pitää lomia, hankintoja joudutaan lykkäämään) Ruuan kysyntä ja tarve kasvaa johtuen muualla maailmassa olevista katovuosista Ilmastonmuutos Kiinan ja Aasian talouden vahvistuminen Ulkoapäin tulevat vaatimukset ja muutospaine Pääomavaltaisuuden kasvaminen lisää uupumisriskiä Ammattitaitoisen sijaistyövoiman saaminen vaikeutuu Ympäristöongelmat lisääntyvät Viranomaisten taholta tuleva valvonta ja sen aiheuttamat paineet; byrokratia Kauppaketjujen vahva määräysvalta; valta keskittynyt -> viljelijöiden tulotaso laskee Kuinka valtio reagoi ruokakriiseihin? Maa- ja puutarha-ala ei kiinnosta nuoria; vierastyövoiman käyttö Energiaratkaisujen vaikutus tilatasolla Yhteistuotantotilat Tieverkon rapautuminen MAHDOLLISUUDET Nuoret viljelijät ottavat oppia mm. ulkomailta Eläinten hyvinvointi parantunut huomattavasti ja siihen kiinnitetään nykyisin paljon huomiota Suomen puhtaus ja taudittomuus eläinpuolella Tuotantokustannukset nousevat -> kiinnostus vaihtoehtoisiin viljelymenetelmiin kasvaa esim. uudet lannoitusmenetelmät kiinnostavat RISKIT Tilojen ikärakenne, suuria tiloja voi poistua nopeasti, jos tiloille ei löydy jatkajaa Uupumus; ammattitaitoisen sijaistyövoiman saaminen vaikeaa ja vaikeutuu Tautien ja tuholaisten lisääntyminen kasvinviljelyssä ja puutarhatuotannossa lisää tuotantoriskiä Pellontarvitsijat eivät saa riittävästi peltoa käyttöönsä tai ne ovat kaukana, vuokrasopimukset lyhyitä mikä vaikeuttaa KEHITTÄMISTOIMENPITEET / VILLIT KORTIT Lomituspalveluihin uudenlaisia ratkaisuja löydyttävä Yhteistyökulttuurin rakentaminen tilojen/yritysten ja viranomaisten välille Ruokakriiseihin varautuminen; valtion toimenpiteet Uusia energiaratkaisuja kehitettävä (metsäenergia, biokaasulaitokset, aurinkoenergia mallia esim. Saksasta) ja niille toimivat markkinat Tukipoliittiset kannustimet tilojen väliseen yhteistyöhön; metsän vaihto peltoon (villi kortti) Yritysten välisen yhteistyön lisääminen kotieläintilojen ja kasvinviljelytilojen välille Urakointi- ja ostopalvelujen kehittäminen Lähiruokaketju kuntoon (tarjonta, jatkojalostus, markkinointi) Uudet yritysmuodot toiminnan jatkamiseksi silloin, kun viljelijä lopettaa eikä halua myydä tilaa suvun ulkopuolelle 31

32 X Pöytä 2 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset PÖYDÄN TEEMA: Lähi-ja luomuelintarvikkeita tuottajalta kuluttajalle TEEMAAN VAIKUTTAVAT MUUTOSTEKIJÄT JA NIIDEN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ MAKUasia -> kysyntä luomu/lähiruoan osalta kasvaa Lähiruoka nuorison suosiossa Toimintatapojen entistä suurempi tarkastelu laadun varmentamiseksi ja kuluttajan luottamuksen säilyttämiseksi ei kuitenkaan byrokratiaa lisäämällä Markkinoinnin parantaminen antaa pienyrittäjällekin mahdollisuuden saattaa tuotteita kauppoihin Kuluttajan valinta hintaperusteinen tai eettisyysperiaate Ruokapiirit lisääntyy / parvekeviljely, erikoistuotteet Nuoriin panostaminen Venäläisturismin hyödyntäminen matkailussa Luomuinstituutin volyymi Vahvuutena suomalaisomistus peltojen suhteen ja vesitalous Kuluttajan ympäristötietoisuuden kasvaminen Tuoreudesta trendi Tuoreus, rahoitus ja toteutus MAHDOLLISUUDET Kysynnän jatkuva kasvaminen kasvattaa yritystoimintaa Pientuottajien painostus suurteollisuuden suuntaan mahdollistaa aitoa kilpailua. Kuluttajan vaatimusten kasvaminen -> erikoistuotteiden markkinointi RISKIT Kysyntään ei pystytä vastaamaan -> tuotannon hiipuminen Suurten kauppaliikkeiden monopoliasema Aikuisen valinta näkyy koululaisen ruokalautasella ( poliittiset päätökset) Hyvinvoinnin valinnan kriteerit -> vapaa-ajan muut kiinnostuksen kohteet menevät ruoan ohi KEHITTÄMISTOIMENPITEET / VILLIT KORTIT Rahoitusta luomututkimukseen, lähiruoan määrittely Kotimarkkinoiden kehittäminen -> oikean konseptin luominen Tuoreudesta trendi, säilöntäaineet pannaan Tuotteet enemmän kausiluontoisemmaksi -> ei mansikkaa kaupan hyllyltä ympärivuoden. Reilu kauppa ABC:n viereen / kaupan sisällä elävä kasvihuone Tuotteesta näkyy heti mistä se on peräisin,kotoisin Elektroninen lähiruokatunnistin 32

33 X Pöytä 3 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset PÖYDÄN TEEMA: Metsätalous ja uusiutuva energia TEEMAAN VAIKUTTAVAT MUUTOSTEKIJÄT JA NIIDEN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Bioenergian ja laajemmin uusiutuvien luonnonvarojen merkitys nousee Metsänomistajien ja yhteiskunnan moniarvoistuminen Metsien omistusrakenne + käsittely polarisoituvat Metsätalouslähtöinen sääntely vähenee sääntelyä kaavoituksen, maankäytön, luonnon ja ympäristön näkökulmasta Kilpailun korostaminen palvelumarkkinoilla, yhteiskunnan panostus vähenee Ilmaston muutos lisää puulajivaihtelua MAHDOLLISUUDET Bioenergialiiketoiminta kokonaisuutena: logistiikka, tekniikka, tietojärjestelmät, osaaminen Maiseman, virkistysarvojen tuotteistaminen Puurakentaminen RISKIT Kiinnostavatko passiiviset metsänomistajat palveluiden tarjoajia Tavoitetaanko kaikki metsänomistajat Tiestön heikkeneminen Lisääntyvät hyönteis- ja myrskytuhojen riskit Uusiutuvan energian hyödyntämiseen liittyy myös ristiriitoja (varsinkin tuulivoima, vesivoima) Riittääkö yrittäjiä, työvoimaa? KEHITTÄMISTOIMENPITEET / VILLIT KORTIT Erikoispuiden tuottaminen + markkinakanavien luominen Etelä-Savo julkisen puurakentamisen mallimaakunnaksi Hiilinielun tuotteistaminen, myyminen osuuksina Lauhdelämpö hyötykäyttöön (kasvihuoneet) Metsänomistajien osaamisesta huolehtiminen (koulutus, neuvonta) 33

34 X Pöytä 4 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset PÖYDÄN TEEMA: Matkailu TEEMAAN VAIKUTTAVAT MUUTOSTEKIJÄT JA NIIDEN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Viisumivapaus Asiakaskato Muutokset ilmastossa ja vesistössä Spv ja löytyykö jatkajia Taloudellinen epävarmuus, globaali talous Harrastajayrittäjästä kokopäiväiseksi yrittäjäksi Rantojen kaavoitus ja rakentaminen Vaativat asiakkaat/erityisryhmät MAHDOLLISUUDET Spv ja uudistava, innovatiivinen jatkaja Lyhytkestoinen askeettisuus Toimijat tekevät vain sen mitä parhaiten osataan Kaavoitus Arvon tuottaminen asiakkaalle Luotettavat varmat yhteistyökumppanit Kestävä kehitys ja siitä viestiminen oikeille asiakasryhmille, ekologisuus Uudentyyppinen markkinointi Palvelutuotanto vapaa-ajan asukkaille Hyvin hoidetut sesongit SOME ja reaaliaikaisen tiedon hyödyntäminen markkinoinnissa ja tuotekehityksessä RISKIT Kestetäänkö mukana muuttuvassa kehityksessä Yhteistyötä ei opita Johtamistaidon puute Pääoman niukkuus Maanomistuksen pirstaloituminen Asenteet Palvelulupaukset eivät toteudu Elämysosaamisen puute Liian suppeat asiakasryhmät (ei pelkästään venäläisille) KEHITTÄMISTOIMENPITEET / VILLIT KORTIT Saimaan identiteetti Yhteismarkkinointi Koulujen kesälomien ajankohdan muutos/porrastus 34

35 X Pöytä 5 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset PÖYDÄN TEEMA: Muut maaseudun elinkeinot TEEMAAN VAIKUTTAVAT MUUTOSTEKIJÄT JA NIIDEN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Lainsäädäntö vaikuttaa maaseudun yritystoimintaan jokseenkin negatiivisesti (esim. sahatavaran se-merkintä) Yrittäjyys ja osa-aikainen palkkatyö yhdistämisen mahdollisuudet Maatilojen kokojen kasvaminen urakointipalveluiden tarve kasvaa Kotipalveluiden ostaminen, yritystoiminnan kasvaessa Perusratkaisut uusien yritysten perustamisessa, ei rakenneta työpaikkaa kiinni pihapiiriin Ulkomaalaisten hyödyntäminen maaseudun yrittäjyydessä Hajaantuuko vielä entisestään asutus E-S:ssa Tilojen määrä vähenee mitä ne tekevät sen jälkeen? Infan huonontuminen jakamattomat perikunnat helpotusta verotuksen kautta Tunnesiteet päätöksen teossa, rajaa mahdollisuuksia Tilojen pirstoutuminen haitallinen yrityksen elinvoimaisuudelle yhteismetsäomistus Palveluyrittäjyyttä? Tarpeisiin kohdistuvaa Asiakkaat arvostavat helppoutta Rakennetaan pieniä mummon mökkejä niille on kysyntää! Lähiruoka jalostaminen myynti oman kunnan alueella Palvelut maaseudulla kauppa lähiruoka paikalliset tuottajat voivat välittää ao. tuotteita - markkinointi Lähiruuan volyymin muutokset Lähiruokatuottajien verkostoituminen Matkailijoille palveluiden kirjon tarjonta Hevosten määrä kasvaa, mutta ravipuolen toiminta kapene Rakennusalan tekijöiden toimintakulttuuri Elämysten myynti tuotteistaminen Yrityksen perustaminen ajatus siitä, että se voidaan myydä 35

36 X Pöytä 5 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset PÖYDÄN TEEMA: Muut maaseudun elinkeinot TEEMAAN VAIKUTTAVAT MUUTOSTEKIJÄT JA NIIDEN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Ks. edellinen sivu RISKIT Harmaa talous Ammattitaidoton palvelutoiminta heikentää uskottavuutta Kannattava yritystoiminta oravannahkakaupan tarpeellisuus? Rakennusalan ammattilaisista puute MAHDOLLISUUDET Palvelulupauksen pitäminen Urakointipalvelut, rakennusurakointi vapaa-ajan asuntojen peruskorjaus Vapaa-ajan asuntojen laatu vaatimukset kasvavat Hevosharrastajille ohjelmapalveluiden tarjonta ja kysyntä kasvaa Erikoistuminen (alihankinta: puu, metalli) Tehdään niitä asioita mitkä ovat järkeviä ei rahoituksen saamisen vuoksi Elämysten myynti, tavaraa, kaikilla niitä on jo KEHITTÄMISTOIMENPITEET / VILLIT KORTIT Monipuolisten palveluiden tuottaminen uudella tavalla (ostajat/kuluttajat arvostavat helppoutta) Erikoistuminen = huippuosaaminen Lainsäädännön rajoitukset liiketoiminnan rajat, pienet yritykset keskisuuret yritykset ja suuret yritykset Tulitikkutehdas marjanpoimijat työllistetään talveksi 36

37 X Pöytä 6 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset PÖYDÄN TEEMA: Palveluyrittäjyys TEEMAAN VAIKUTTAVAT MUUTOSTEKIJÄT JA NIIDEN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Liikenneyhteydet kehittyneet (5-tie), uusi tekniikka tietoliikenneyhteyksiin (paraneeko?) Mökkeily ja vapaa-ajanasuminen lisääntyy, vapaa-ajanasukkaiden määrä säilyy. Kulutustottumukset muuttuu; ympäristö ym. arvot huomioiden. Kuntarakenteen muutokset, viranomaispalvelut ja yrityspalvelut keskittyy Green care ajattelu. Yrittäjäkunta kansainvälistyy Työvoiman saatavuus? Matkailuasiakasrakenteen muutos (rikkaat venäläiset) MAHDOLLISUUDET Venäläinen keskiluokka Kotimaanmatkailu lisääntyy Monipuolistaa palveluyrittäjyyttä ja palvelumuotoja (sote-, kulttuuri ym.) Green care palvelujen mahdollisuudet, ohjattuja toimintopalveluja Keski-Eurooppa, Japani, Aasia. (marjastus, sienestys,) Lentokenttien hyödyntäminen tehokkaammin. Kaupunkilaismetsänomistajien palvelutarpeet Käyttämättömien mökkien kartoitus, kunnostus ja markkinointi RISKIT Ostovoima laskee, rahaa vähemmän käytössä ihmisillä. Nuorten koulutuspaikkojen määrän väheneminen/ valuminen maakunnan ulkopuolelle (yritystoiminnan jatkuvuus) Byrokratia, lainsäädännön rajoitteet ja lupa-asia Työvoimapula / työpaikkojen saatavuus Liikenneyhteyksien kunto Yritystoiminnan rahoitus ja kannattavuus KEHITTÄMISTOIMENPITEET / VILLIT KORTIT Kesäteatteria venäjäksi!! Talvitapahtumat. Tuotteistettuja ja ohjattuja kansainvälisiä elämyspalveluita, kesänviettopaikkoja nuorille! Suorat lennot Keski-Euroopasta ja Aasiasta. Yrittäjyyskasvatuksen ja yrityskoulutuksen lisääminen nuorille. Asennekasvatusta Käyttämättömien mökkien kartoitus, kunnostus ja markkinointi (paluu-, ym. muuttajat eläkeläiset) Yhteinen malli markkinointiin Etelä-Savosta hajautettu vanhainkoti palvelutoimintamallin kehittäminen toimivaksi konseptiksi. ( Palvelutarpeet, infra, vapaa-ajanvietto ym. kyläkoulut tukikohdiksi) 37

38 X Pöytä 7 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset PÖYDÄN TEEMA: Maaseudun elinolosuhteiden kehittäminen 1/2 TEEMAAN VAIKUTTAVAT MUUTOSTEKIJÄT JA NIIDEN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ RISKIT Kuntaliitokset, mikäli palvelut karkaa = kiinteistöjen arvo mahdollisesti laskee Koulutuspaikkojen väheneminen ja karsiminen, riski yrityksille miten saada koulutettua työvoimaa? Nuoret muuttaa koulutukseen perässä. Tiedonkulku MAHDOLLISUUDET Turvallisuus Vakituisen- ja vapaa-ajan asumisen raja häviää, kaavoituksessa Mahdollistaa erilaisen rakentamis-/asumiskulttuurin Palvelee myös paikalista asukasta ja samalla luo mahdollisuuksia. Sosiaalinen media mahdollisuus nuorille Nuorille tärkeää ekologisuus, elämäntapa Yritysten sukupolvenvaihdot Uudentyyppiset yhtenevät elämäntavat, nuoret Vapaa-ajan asukkaiden / vakituisen asutuksen suhde luontevaksi esim. yhteisiä toimia/foorumi, hyvä infra, ympäristö kunnossa KEHITTÄMISTOIMENPITEET / VILLIT KORTIT Uusiutuva energia Maaseutuvaikutusten arviointi, kylätasolla loma-asutuksen arviointi, konfliktit olisi mahdollisimman pieniä Aluejohtokunnat Nuorisovallankumous! Kuuleminen, huomioon otto, työ Toimiva asumismalli, lähienergia, jätehuolto, puhdas vesi = ÄLYKÄS MAASEUTU 38

39 X Pöytä 8 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset PÖYDÄN TEEMA: Maaseudun elinolosuhteiden kehittäminen 2/2 Valittu tarkasteluteema turvallisuus TEEMAAN VAIKUTTAVAT MUUTOSTEKIJÄT JA NIIDEN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Turvallisuus ympäristöasioissa, rikollisuus, pimeän pelko, karhut, sudet mietityttää Poliisin, pelastustoimen siirtyminen kauemmas Naapurit ovat entistä harvemmassa Hiustieverkon heikkeneminen Tekniikan kehittyminen esim. vanhusten voinnin seurantaan Mahdollisuus palvelujen kehittämiseen yritystoiminnaksi Rahan puute voi vaatia että vanhukset siirtyvät taajamiin MAHDOLLISUUDET Uutta yritys- tai yhteisötoimintaa voi syntyä vanhusten palvelujen kehittämiseen Ruokahuollon varmistamiseen lähiruoka ja luomuruoka tarjoavat hyvät mahdollisuudet Maaseudulla voi olla jopa parempi tilanne pitkien sähkökatkosten aikana kuin taajamissa Maakellari, kaivo, kasvimaa, uuni ja hella ovat myyntivaltteja RISKIT Sairastapauksissa apu ei aina ehdi ajoissa Ruokaturvallisuus: luonnononnettomuuksissa voi tulla pitkiä sähkökatkoja, ruokahuolto ei toimi Elämä ei ole sektoreissa, vaan kokonaisuus Kansainvälisyys voi tuoda lisää turvallisuusriskejä KEHITTÄMISTOIMENPITEET / VILLIT KORTIT Mummopower, henkisen yhteisöllisyyden siirtäminen nuorille Koulutusta ja kokemusta nuorille maaseudulla asumisesta ja selviytymisestä Kyläkohtainen turvallisuussuunnitelma, myös vapaa-ajan asukkaat mukaan laatimiseen, vapaaehtoinen pelastuspalvelu, pelastuslaitos ym. 39

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Kaakkois-Suomi. Kaakkois-Suomi 23.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Kaakkois-Suomi. Kaakkois-Suomi 23.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Kaakkois-Suomi Kaakkois-Suomi 23.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Pohjois-Savo 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Pirkanmaa Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pirkanmaan

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Lappi. Lappi 11.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Lappi. Lappi 11.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Lappi Lappi 11.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Lapin maaseudun

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Uusimaa. 11.5.2012 Mia Örså, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Uusimaa. 11.5.2012 Mia Örså, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Uusimaa 11.5.2012 Mia Örså, Capful Oy X S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Uudenmaan maaseudun

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Keski-Suomi 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. 24.04.2012 Mia Örså, Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. 24.04.2012 Mia Örså, Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 24.04.2012 Mia Örså, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA

Lisätiedot

tiekartat ikkunoita tulevaisuuden maaseutuun Näköaloja ja tiekarttoja Pohjois-Karjalan maaseudulle vuoteen 2030

tiekartat ikkunoita tulevaisuuden maaseutuun Näköaloja ja tiekarttoja Pohjois-Karjalan maaseudulle vuoteen 2030 tiekartat ikkunoita tulevaisuuden maaseutuun Näköaloja ja tiekarttoja Pohjois-Karjalan maaseudulle vuoteen 2030 1 Maaseudun tulevaisuusriihi -koulutushankkeen välipuintia -julkaisu Ikkunoita tulevaisuuden

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä?

Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä? 1(58) Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä? Yhteenveto Hallitus antaa vuoden 2014 alkupuolella eduskunnalle metsäpoliittisen selonteon. Valmistelua pohjustettiin työpajoilla, joissa

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 0 PIENI JA VIKKELÄ TOIMIJA KEHITTÄÄ ALUETTA MONIPUOLISESTI Rajupusu Leader ry on toiminut

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin 13.3.2014 Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin 13.3.2014 Sisältö: Johdanto 1. Kohdealue ja väestö 2. Elinkeinorakenne 3. Ohjelmakauden 2007-2013 analyysi 4.

Lisätiedot

KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020. Otso osaa!

KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020. Otso osaa! KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 Otso osaa! KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 Johdanto 3 Leader Karhuseutu 3 1. ALUEEN KUVAUS JA NYKYTILAN ANALYYSI 3 1.1. Toiminta-alue 3 1.2. SWOT 5 2.

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin 24.5.2014 Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin 24.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto.1 1. Kohdealue......1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi...3 3. Alueen

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009)

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) SISÄLTÖ SAATESANAT... 2 LAATIMISPROSESSI... 3 1 LÄHTÖTILANNE... 4 Sijainti keskellä Suomea...4 Puhdasta luontoa, kauniita maisemia...5 Asukkaat

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 1. haastattelukierros Vastausaineisto, mukana n. 40 vastaajan vastaukset, joista noin 30 Koillis-Suomen alueelta ja 10 alueen ulkopuolelta Naturpolis

Lisätiedot

METSÄALAN TULEVAISUUSVERSTAS, OSA II

METSÄALAN TULEVAISUUSVERSTAS, OSA II METSÄALAN TULEVAISUUSVERSTAS, OSA II 7.10.2010 RAPORTTI Sari Pitkänen, Jouni Pykäläinen ja Saija Miina Metsäalan ennakointiyksikkö Itä-Suomen yliopisto PL 111 80101 Joensuu p. 013 251 4008 S-posti etunimi.sukunimi@uef.fi

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Sähköinen haastattelukierros Väliyhteenvetoraportti 21.12.2010 YMy. Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy, Mika Perttunen Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA!

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! YLÄ-SAVON VETURIN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA 2014 2020 6.6.2014 Kilpivirrantie 7 74120 IISALMI www.ylasavonveturi.fi p. (0440) 760773 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLÄ-SAVON VETURIN

Lisätiedot

Elävät jokivarret. Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020. Koonnut: Laura Vilander, toiminnanjohtaja,

Elävät jokivarret. Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020. Koonnut: Laura Vilander, toiminnanjohtaja, Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 Koonnut: Laura Vilander, toiminnanjohtaja, Peräpohjolan kehitys ry Sisällys 1. Peräpohjolan toiminta-alue jokivarsien, kylien ja kaupunkien

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA LAPIN ELY-KESKUS LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 8.4.2015 1 Lapin maakunnan kuvaus ja nykytilan arviointi... 3 1.1 Alue- ja väestörakenne... 3 1.2 Elinkeinorakenne ja talouskehitys...

Lisätiedot

Sisältö. Saatteeksi Tulevaisuusasiakirja aloittaa järjestön työn kohti vuotta 2020 3

Sisältö. Saatteeksi Tulevaisuusasiakirja aloittaa järjestön työn kohti vuotta 2020 3 Sisältö Saatteeksi Tulevaisuusasiakirja aloittaa järjestön työn kohti vuotta 2020 3 1. Maaseudun toimintaympäristö nykytila 4 1.1. Maailman tila 4 1.2. Euroopan unionin kehitys ja politiikat kohti vuotta

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013 Työskentelyiden koonti Business Arena Oy ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Osallistujat katsoivat menneen kauden oppeja ja loivat siltaa tulevaisuuteen.

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot