Kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 52 * 102 HUS:n perussopimuksen muuttaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuuston istuntosali. 50 93 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 52 * 102 HUS:n perussopimuksen muuttaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen - 92 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valtuustoaloite koskien varhaiskasvatuksen hallinnollista sijoittumista Pornaisissa 52 * 102 HUS:n perussopimuksen muuttaminen Valtuutettu Kaj Mattilan ponsi koulujen ennakkohuollosta Valtuutettu Janne-Pekka Nurmen ponsi metsänhoidosta Kotojärven virkistysalueella Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien teknisten palvelujen yhteistyöselvitys Vuonna 2007 valtuutettujen jättämät aloitteet Urpo Pentti Jalmari Simoisen oikeudenomistajat/teijo Simoinen ja Pornaisten kunnan välillä allekirjoitetun kauppakirjan hyväksyminen Antti Kiikan, Hanna Ristolan, Tuomas Kiikan sekä Marja-Leena Kiikan kuolinpesän osakkaiden ja Pornaisten kunnan välillä allekirjoitetun kauppakirjan hyväksyminen Pornaisten Portin KTY ja TY tonttien luovutusperiaatteet 60 * 126 Pornaisten osayleiskaavatyötä koskevien periaatteiden hyväksyminen Lisämääräraha katujen ja vesihuollon rakentamiseen Jätemaksutaksan tarkistaminen * Muut asiat Ilmoitusasiat Valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvaltuuston istuntosali Franzen-Siivola Annica Haapakoski Asta Hyttinen Markku Janhunen Sari Jokinen Raimo, poissa Knuuttila Raimo Korpela Markku Kuisma Risto Leivoja Matti Liljemark Jyrki Liu Päivi Mattila Kaj Mäenpää Soili Niemikorpi Janne, poissa KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2008 Sivu 92 Niinikoski Terhi Nurmi Janne-Pekka Peltola Esko Putus Jaana Rainio Ulla Rantala Markku Runolinna Pertti Rusi Tuula Ruskeepää Jukka Salento Erkki Tanner Tuula Virkki Juha Yrtti Seppo Palmgren Vesa, varajäsen Sivusaari Liisa, varajäsen MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Lempinen Tapani Nurmi Keijo Haukkasalo Hannu, poissa Marttila Seija Kaikkonen Timo Tolttila Arja Okkonen Kari Ks. 50 khall puheenjohtaja khall jäsen kunnanjohtaja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä kamreeri, pöytäkirjanpitäjä perusturvajohtaja, asiantuntija 51 ajan sivistystoimenjohtaja, asiantuntija 51 ajan ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Putus ja Ulla Rainio. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Matti Leivoja Pöytäkirjanpitäjä Timo Kaikkonen PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Jaana Putus Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Ulla Rainio Seija Marttila

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvalt 50 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Lisäksi on julkaistu lyhennetty kokousilmoitus Uusimaa lehdessä ja Vartti Itä-Uusimaa -lehdessä. Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa. Kunnanvaltuuston päätös:

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE KOSKIEN VARHAISKASVATUKSEN HALLINNOLLISTA SIJOITTUMISTA PORNAISISSA Khall 54 Janne-Pekka Nurmi ja 10 muuta valtuutettua ovat jättäneet pidetyssä valtuuston kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: Pornaisten kunnanhallituksen neljässä viime kokouksessa ( , , 4.2. ja 18.2.), on tuotu esille ehdotus selvittää päivähoidon hallinnon siirtäminen sivistys-/opetustoimen alaisuuteen. Asian selvittäminen ei ole kuitenkaan edennyt toivotulla tavalla. Kuntien on ollut mahdollisuus sijoittaa varhaiskasvatuksen hallinto jo kymmenisen vuotta joko sosiaalitoimen- tai opetustoimen hallintoon. Tällä hetkellä päivähoito on opetustoimen hallinnoitavana 50 kunnassa ja useilla paikkakunnilla siirto opetustoimeen on vireillä. Lähikunnista muun muassa Keravalla päivähoito on ollut opetustoimen hallinnossa jo 1990-luvun alusta alkaen. Tuusulassa ja Nurmijärvellä on päätökset päivähoidon siirtämisestä opetustoimen hallintoon jo tehty ja Askolassa asiaa selvitetään, tavoitteena päivähoidon siirtäminen opetustoimen hallintoon vuoden 2009 alusta. Varhaiskasvatuksen sijoittumista opetustoimen hallintoon tukevat monet niin kasvatukselliset, pedagogiset kuin muutkin toiminnalliset perusteet. Hyödyn saajana kaikissa perusteluissa on nimenomaan lapsi. Varhaiskasvatus yhdessä perusopetuksen kanssa muodostavat eheän kokonaisuuden lapsen kehityksessä. Niiden sijoittuminen samaan hallintoon helpottavat yhteistyötä kokonaisvaltaisen ja pitkäkestoisen kasvatuksen toteuttamiseksi, nivelvaiheen (päivähoito esiopetus) yhteistyö helpottuu ja yhteisistä toimintatavoista sopiminen tulee mahdolliseksi. Istuvan hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu tarve selvittää varhaiskasvatuksen asema hallinnollisesti. Opetusministeri Sari Sarkomaa esittää, että päivähoito siirrettäisiin opetustoimen hallinnoitavaksi. Onkin hyvin todennäköistä, että päivähoito siirtyy valtionhallinnossa opetustoimen organisaatioon. Siirrolla on tietenkin suora vaikutus myös kuntatason hallinnointiin.

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Khall 54 Valtuustoseminaarissa (helmikuu 2007) Pornaisten luottamusmiesjohto oli yksimielinen Pornaisten kunnan säilyttämisestä itsenäisenä. Päivähoidon osuus perusturvan menoista on noin 25 %. Varhaiskasvatuksen siirtämisellä sivistystoimen hallintoon Pornaisten kunnalle jää itsenäinen päätäntävalta noin 58 % kunnan vuotuisista menoista. PARAS hanke ei edellytä yhteistoiminta-aluetta varhaiskasvatuksessa, eikä Pornaisten kunta valtiolle antamassaan selvityksessä lupautunut/sitoutunut yhteistoiminta-alueen muodostamiseen varhaiskasvatuksen saralla. Pornaisten kunta neuvottelee lokakuussa 2007 tehdyn valtuuston päätöksen mukaisesti perusturvan yhteistyöstä Mäntsälän kanssa. Koska neuvottelut ovat jo hyvässä vauhdissa, on Pornaisten kunnan tehtävä mahdollisimman nopeasti päätös päivähoidon hallinnon sijoittumisesta, jotta neuvottelut Mäntsälän suuntaan eivät hankaloituisi. Päätös päivähoidon hallinnollisesta sijoittumisesta Pornaisissa on Pornaisten kunnan päätettävissä. Me allekirjoittaneet esitämme yllä mainittuihin perusteisiin nojaten, että päivähoidon siirtäminen sivistystoimen hallintoon selvitetään pikaisesti ja myös mahdollinen päätös tehdään pikimmiten. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteen johdosta lausunnot Pornaisten kunnan perusturvalautakunnalta ja sivistyslautakunnalta sekä Mäntsälän kunnalta mennessä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Perust.ltk 29 Kunnanhallitus pyytää aloitteen johdosta lausunnot perusturvalautakunnalta, sivistyslautakunnalta sekä Mäntsälän kunnanhallitukselta. Aloite liitteenä nro 8

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perust.ltk 29 Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle lausuntonaan seuraavaa: Mäntsälä ja Pornainen ovat perusturvan yhteistoiminta-alueella varautumassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön muuttumiseen purkamalla perinteiset sektorirajat ja uudistamalla sosiaali- ja terveystoimen organisaatioita, palvelurakenteita, toimintatapoja ja osaamista. Rakenteellisilla uudistuksilla ja alueellisesti yhtenäisillä uusilla toimintamalleilla tavoitellaan kustannusten hallintaa, tuottavuuden parantamista, parempaa ohjattavuutta, osaamisen kehittämistä sekä palvelukyvyn ja laadun turvaamista. Tulevan yhteistoiminta-alueen vision mukaan Mäntsälän ja Pornaisten asukkaat saavat tasa-arvoisesti hyvinvointia edistäviä laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja. Erityisesti painotetaan ennaltaehkäisyä, yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten omaa vastuuta hyvinvoinnistaan. Tavoitetta kuvaa hyvin motto; kuntalaiset saavat oikeat palvelut oikeassa paikassa oikeaan aikaa ja oikealla tavalla. Vuonna 2012 yhteinen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalli sisältää prosessiorganisaation asiakaslähtöiset ja laadukkaat palvelu- ja toimintaprosessit prosessijohtamisen ja henkilöstön osaamisen ohjelman tilaaja-tuottaja ratkaisumallin Voimassa olevan lainsäädännön nojalla päivähoito kuuluu vielä sosiaalitoimeen. Kunnilla on kuitenkin ollut mahdollisuus siirtää päivähoito sivistystoimen alaisuuteen. Esimerkiksi Pornaisissa esiopetus on siirretty sivistystoimelle. Kuntaliiton ja Stakesin ylläpitämän tilaston mukaan 351 kunnassa sosiaalitoimen lautakunta huolehtii päivähoidosta, 38 kunnassa opetustoimen lautakunta, yhdeksässä kunnassa on perustettu uusi lautakunta ja kolmessa kunnassa päivähoito on kunnanhallituksen alaisuudessa. Päivähoidon tehtävänä on mahdollistaa yhteistyössä perheiden ja muiden tahojen kanssa hyvä ja turvallinen lapsuus ja kyetä vastaamaan perheiden ja yhteiskunnan muutoksiin. Päivähoidolla on merkittävä asema

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Perust.ltk 29 perheiden, lasten hyvinvointia edistävässä ja ongelmia ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Päivähoidon läheiset yhteistyökumppanit ovatkin mm äitiys- ja lastenneuvola, perhetyö, sosiaalityö ja muut erityispalvelut. Uudessa toiminta-mallissa kiinnitetään erityistä huomiota saumattomien palveluketjujen luomiseen. Valtuustoaloitteen allekirjoittajat esittävät päivähoidon selvityksen tekemistä pikaisesti ja mahdollisen päätöksen tekemistä pikimmiten. Kahden kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteen liittäminen ja uuden toimintamallin luominen on erittäin työläs hanke. Hanketta työstetään oman päätyön ohella ja se vie resursseja Pornaisten jo ennestäänkin suppealta sosiaali- ja terveystoimen johdolta. Perusturvajohtaja on mm hankkeen valmisteluryhmän puheenjohtaja. Päivähoidon johtaja jää kesäkuussa vuosilomalle ja sen jälkeen eläkkeelle. Perusturvalautakunnan mielestä selvitys koskien päivähoidon siirtämistä sivistystoimelle vaatii huolellista selvitystä ja ajankohta selvityksen tekemiselle on huono. Mikäli lainsäädännössä tulee tapahtumaan muutos koskien päivähoidon sijoittamista sivistystoimeen tai tuleva yhteinen perusturvalautakunta tekee päätöksen uudelleen sijoituksesta, niin yhteistoimintasopimuksessa voidaan mainita, että pornaislaisten lasten päivähoito siirtyy Pornaisten sivistyslautakunnalle. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja perusturvajohtaja Arja Tolttila, puh. (019) tai Perusturvalautakunnan päätös: Jäsen Markku Korpela halusi merkittävän pöytäkirjaan, että selvitys koskien päivähoidon siirtämisestä sivistystoimelle tehdään. Sivltk 29 Sivistyslautakunta keskusteli kunnanvaltuustossa tehdystä aloitteesta varhaiskasvatuksen ja päivähoidon siirtämisestä sivistystoimen hallintoon.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivltk 29 Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se pyytäisi sivistyslautakunnan lausuntoa valtuustoaloitteesta, joka koski varhaiskasvatuksen ja päivähoidon siirtämistä sivistystoimen hallintoon. Sivltk 42 Liitteet 22 ja 23 Pornaisten kunnanhallitus pyytää kokouksessaan ( liite 22 ) sivistyslautakunnan lausuntoa varhaiskasvatuksen hallinnollisesta sijoittamisesta sivistystoimen yhteyteen. Esityslistan liitteenä nro 23 on sivistystoimenjohtajan kokoama yhteenveto Opettaja-lehdessä olleesta opetusministerin kolumnista ja hallitusohjelman varhaiskasvatusta koskevista tavoitteista. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta antaa lausuntonsa kunnanhallitukselle varhaiskasvatuksen hallinnollisesta sijoittumisesta kuultuaan sivistystoimenjohtajan esittelyn ja keskusteltuaan asiasta kokouksen aikana. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kari Okkonen, puh (019) tai Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta esittää, että varhaiskasvatus siirretään Pornaisissa sivistystoimen hallintoon vuoden 2009 alusta alkaen. Hallinnon siirtoa perustellaan sillä, että varhaiskasvatus on osa kasvatusja koulutusjärjestelmän kokonaisuutta. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän jatkumon. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella luodaan edellytykset lapsen kasvulle, tasapainoiselle kehitykselle ja hyvälle elinikäiselle oppimiselle. Se on perusta lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja terveydelle. Varhaiskasvatuksella esiopetus sen osana on merkittävä tehtävä lasten oppimisvalmiuksien rakentamisessa ja oppimis- ja koulumotivaation rakentamisessa. Valtakunnallisesti on linjattu kehittämissuunnitelmaksi vuosille , että

9 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Siv.ltk 42 opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö selvittävät yhdessä mahdollisuutta varhaiskasvatuksen hallinnon sijoittamiseksi osaksi opetustoimea. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteisestä hallinnosta hyötyy eniten lapsi. Khall 94, liite 16 Mäntsälän kunnanhallitus on käsitellyt asiaa pitämässään kokouksessa :ssä 94. Ote Mäntsälän kunnanhallituksen pöytäkirjasta on esityslistan liitteenä nro on jätetty kunnanhallitukselle 155 henkilön allekirjoittama kansalaisaloite liittyen varhaiskasvatuksen (päivähoito) sijoittumiseen jatkossa sivistystoimen hallintoon. Kansalaisaloite käsitellään erikseen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perustusturvalautakunnan esityksen ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi. Samalla kunnanhallitus edellyttää, että Mäntsälä-Pornainen yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevaan sopimukseen kirjataan seuraava ehto: Mikäli lainsäädännössä tulee tapahtumaan muutos koskien päivähoidon sijoittamista sivistystoimeen tai tuleva yhteinen perusturvalautakunta muusta syystä tekee päätöksen toiminnan uudelleen sijoituksesta, niin pornaislaisten lasten päivähoito siirtyy Pornaisten sivistyslautakunnalle. Samalla todetaan valtuustoaloite käsitellyksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Keskustelun aikana Markku Rantala esitti Keijo Nurmen ja Sari Janhusen kannattamina, ettei päivähoitoa siirretä Mäntsälän hallinnoitavaksi ja että varhaiskasvatuksen siirtämisestä sivistystoimen hallintoon tehdään selvitys.

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 94 Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, joten asia tulee ratkaista äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan kädennostoäänestys. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: - esittelijän ehdotus 4 ääntä (Lempinen, Virkki, Rusi, Tanner) - Markku Rantalan ehdotus 3 ääntä (Rantala, Nurmi, Janhunen) Äänestyksen jälkeen äänin 4-3 kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy esittelijän esityksen. Kvalt 51, liite 12 Valtuusto käsitteli asiaa pitämässään kokouksessa :ssä 45, jolloin valtuusto äänesti suljettuna lippuäänestyksenä, äänin 12 13, 2 tyhjää, että varhaiskasvatus siirretään sivistystoimen hallinnoitavaksi ja että asiasta tehdään tarvittavat selvitykset. Kunnanhallitus käsitteli valtuuston päätösten täytäntöönpanoa kokouksessaan :ssä 124 ja totesi, että :n 45 käsittely on ollut lainvastainen (KuntaL 59 2 mom) ja että asia viedään valtuuston käsiteltäväksi uudestaan kunnanhallituksen :ssä 94 tekemän esityksen mukaisesti toukokuussa. Kunnanvaltuuston päätös: Keskustelun kuluessa valtuutettu Risto Kuisma esitti valtuutettu Kaj Mattilan kannattamana, että asiaa ei oteta uudelleen käsiteltäväksi. Puheenjohtaja totesi, että koska asian uudelleen käsittelemisestä oli tehty kannatettu vastaehdotus, tulee asiasta suorittaa äänestys ennen kuin itse asian käsittelyä jatketaan. Puheenjohtaja esitti, että suoritettaisiin nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka kannattavat asian uudelleen käsittelemistä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Kuisman esitystä, äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

11 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kvalt 51, liite 12 Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: - Kunnanhallituksen ehdotus JAA 16 ääntä - Risto Kuisman ehdotus EI 10 ääntä - tyhjä 1 ääntä Yhteensä 27 ääntä Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Valtuusto päätti äänin 16-10, yhden äänestäessä tyhjää, jatkaa asian käsittelyä. Asian käsittelyä jatkettaessa valtuutettu Risto Kuisma esitti valtuutettu Janne-Pekka Nurmen ja valtuutettu Pertti Runolinnan kannattamana, että tehdään periaatepäätös varhaiskasvatuksen siirtämisestä sivistystoimen hallinnoitavaksi ja että asiasta tehdään tarvittavat selvitykset. Puheenjohtaja totesi, että koska oli esitetty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritettaisiin nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Risto Kuisman esitystä, äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: - Kunnanhallituksen ehdotus JAA 13 ääntä - Risto Kuisman ehdotus EI 13 ääntä - tyhjä 1 ääntä Yhteensä 27 ääntä Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Äänestyksen tuloksena äänin 13-13, yhden äänestäessä tyhjää, puheenjohtajan äänen ratkaistessa, kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Kari Okkonen ja perusturvajohtaja Arja Tolttila olivat asiantuntijoina kokouksessa.. Merkittiin, että valtuutettu Pertti Runolinna pyysi liittämään pöytäkirjaan saamansa asiaan liittyvän s-postiviestin.

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus HUS:N PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Khall 99 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungin- ja kunnanhallituksille päivätyn seuraavan sisältöisen kirjeen: HUS:n perustamisesta päätettiin Helsingin sairaanhoitopiirin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin edustajainkokouksessa , jolloin hyväksyttiin HUS:n perussopimus. Perussopimuksen 3 kuuluu seuraavasti: Sairaanhoitopiirin tehtävät Sairaanhoitopiirin tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon palveluja ja huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä. Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi sairaanhoitopiiri voi tuottaa terveydenhuollon palveluja myös muille kuin kunnille tai kuntayhtymille. HUS:n hallitus päätti kokouksessaan esittää jäsenkunnille, että HUS:n perussopimuksen 3 muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:: Sairaanhoitopiirin tehtävät Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä. Kuntayhtymän ja sen alueen kuntien on laadittava yhteistyössä terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa suunnitelman laatimisesta valtuustokausittain. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja siihen tehdään tarvittavat muutokset. Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi kuntayhtymä hoitaa laissa säädetyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jäsenkuntien puolesta siltä osin kuin kunnat ovat antaneet tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi. Kuntayhtymä voi tuottaa myös muita toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia kuntayhtymän tarkoitusperiin liittyviä toimintoja. Kuntayhtymä voi tuottaa toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluja myös muille kuin jäsenkunnille.

13 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 99 Perustelut Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta tuli voimaan 23 päivänä helmikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. Lain 6 :ssä säädetään erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palvelujen järjestämisestä. Nykyisten lakisääteisten kehitysvammahuollon kuntayhtymien toiminta joko yhdistetään johonkin sairaanhoitopiiriin tai ne jatkavat toimintaansa vapaaehtoisina kuntayhtyminä. Helsingin ja Uudenmaan alueella kehitysvammahuollon palvelut järjestetään seuraavien periaatteiden pohjalta: - Helsingin erityshuollosta vastaa edelleenkin Helsingin kaupunki. - Uudenmaan erityspalvelut kuntayhtymä (UEP) jatkaa toimintaansa puitelain 6 :n mahdollistamana vapaaehtoisena kuntayhtymänä. Tarkoituksena on samasta ajankohdasta lukien fuusioida siihen Pääjärven kuntayhtymä. Po. kuntayhtymien jäsenkuntien edustajista koostuva fuusioryhmä valmistelee asiaa kuntayhtymien ja kuntien päätettäväksi. - Kårkulla samkommunen asema on jo lainsäädännön perusteella selvä ja se edelleenkin tuottaa erityisesti ruotsinkielisen väestön tarvitsemia erityishuollon palveluja. - Kunnat päättävät mitkä erityishuollon palvelut ne tuottavat itse ja mitkä palvelut ne hankkivat kuntayhtymältä tai muulta palvelujen tuottajalta. Perussopimuksen 1 mom. - 1 mom. sanamuotoa esitetään tarkistettavaksi siten, että siinä otetaan huomioon ns. puitelain 6 :n säännös 2 mom. Perussopimuksen 3 :n määräykseen esitetään otettavaksi uusi 2. mom. Sanamuodoltaan se vastaa voimaan tulleen asetuksen hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä 7.1 :n säännöstä terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmasta. HUS:n valtuusto hyväksyi HUS-alueen alueellisen terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman. Järjestämissuunnitelma voisi olla hyvä instrumentti alueellisen terveydenhuollon palvelujen ja niihin kiinteästi kytkeytyvien sosiaalihuollon palvelujen kehittämisessä. Prosessi on haastava ja aikaa vievä, ja edellyttää kiinteää yhteistyötä.

14 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 99 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma liittyy muun muassa kehitysvammahuollon palveluihin. Tarkoituksena on, että HUS täyttää puitelain 6 :n velvoitteensa alueellisen terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman avulla ja sopimuksella uuden UEP:n kanssa. 3.mom.-4.mom. Perussopimukseen esitetään otettavaksi uudet 3. ja 4. momentit. Puitelain 6 :n mukaan kunta voi antaa ko. säännöksessä tarkoitetulle kuntayhtymälle myös muita kuin lakisääteisesti kuntayhtymän toimialaan kuuluvia tehtäviä. Ensisijaisesti kysymykseen voinevat tulla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Esimerkkeinä voidaan mainita vanhusten laitoshoito, yöaikainen terveyskeskuspäivystys taikka yhteispäivystyksen hoitaminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluissa, laboratoriotoiminto, radiologia jne. Kaikki riippuu kuntien omasta päätöksenteosta. Niin ikään voidaan ajatella esimerkiksi sairaankuljetuksen, lääkintätekniikan palvelujen, välinehuollon palvelut tms. toiminnon antamista HUS:n tehtäväksi. Mikäli esimerkiksi UEP ja Pääjärven kuntayhtymän tapauksessa olisi päädytty liikelaitoskuntayhtymämalliin (joka ei siis tämän hetkisen valmistelun perusteella näytä kovin todennäköiseltä), voisi HUS olla ko. liikelaitoskuntayhtymän osakas, jos niin tarkoituksenmukaiseksi katsotaan. Samaten, jos jäsenkunnat ja HUS perustavat yhdessä alueellisen apuvälinekeskuksen, voisi HUS olla siinä yhtenä osakkaana mukana. 4. mom. Uusi 4. mom. sisältää määräyksen palvelujen tuottamisesta muille kuin jäsenkunnille. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa jäsenkuntien yhtäpitävillä päätöksillä. HUS:n perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja niistä aiheutuviin kustannuksiin.

15 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 99 HUS toivoo saavansa jäsenkunnilta tarvittavat päätökset mennessä HUS:n hallitukselle. Esityslistan mukana lähetetään voimassa oleva HUS:n perussopimus tiedoksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy HUS:n hallituksen esittämät perussopimuksen muutokset esityksen mukaisesti. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Kvalt 52 Esityslistan mukana lähetetään voimassa oleva HUS:n perussopimus tiedoksi. Kunnanvaltuuston päätös:

16 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta VALTUUTETTU KAJ MATTILAN PONSI KOULUJEN ENNAKKOHUOLLOSTA Tekla 22 Valtuusto hyväksyi kokouksessaan valtuutettu Kaj Mattilan ponnen, jonka mukaan koulujen ennakkohuollosta ja sen hoitamisesta tulee laatia selvitys sekä kiirehtiä ilmanvaihdon säätöjen toteuttamista muissakin kunnan kiinteistöissä. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että tekninen lautakunta valmistelee asiaa. Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999) sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 66 :n (895/1999) nojalla antanut rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta koskevat määräykset ja ohjeet (A4). Määräykset ja ohjeet koskevat säädetyn mukaisesti myös rakennuksen korjaus- ja muutostöitä. Määräykset ja ohjeet ovat tulleet voimaan Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tarkoittaa kiinteistönpitoa tukevaa kiinteistökohtaista asiakirjakokonaisuutta. Se sisältää suunnittelussa ja uudis- ja korjausrakentamisessa päätetyt kiinteistön elinkaaritalouden perusteet. Siihen kootaan kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeessa johdetaan rakennusosien ja laitteiden käyttöikätavoitteista niiden kunnossapitojaksot sekä edelleen tarkastusten ja huoltojen ohjelmat. Siinä esitetään hyvän energiatalouden ja sisäilmaston edellyttämiä hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtäviä. Kunnan kiinteistöjen osalta on viimeisten toteutettujen hankkeiden osalta myös laadittu kiinteistöjen käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeet ovat tasoiltaan hyvinkin erilaisia ja osittain puutteellisia, koska kunnalla ei ole käytössä mitään kiinteistöhallintaan liittyvää ohjelmistoa millä seurantaa ja tavoitteellista suunnittelua pystyttäisiin ohjaamaan. Kiinteistönhoitajat tekevät kiinteistökohtaisesti laitteiden toimintatarkastukset ja ennakoivat huollot sekä seuraavat energian kulutusta. Kiinteistönhoitajat tekevät myös pieniä korjaus- ja huoltotöitä sekä antavat ohjeita tilojen käytöstä. Kiinteistöjen ilmanvaihtojen säädöt tehdään uudisrakentamisen lisäksi aina myös silloin kun tehdään muutoksia.

17 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekla 22 Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle valtuutettu Kaj Mattilan esittämän ponnen johdosta, että meneillään olevan teknisten palvelujen yhteistyöselvityksen ja mahdollisesti sen tuomien ratkaisujen kautta myös kiinteistöjenhoidolliset asiat saadaan tarkoituksenmukaiseen kuntoon. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 103 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Kvalt 53 Kunnanvaltuuston päätös:

18 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta VALTUUTETTU JANNE-PEKKA NURMEN PONSI METSÄNHOIDOSTA KOTOJÄRVEN VIRKISTYSALUEELLA Tekla 23 Valtuusto hyväksyi kokouksessaan valtuutettu Janne-Pekka Nurmen ponnen, jonka mukaan vapaa-aikalautakunnalle annettaisiin mahdollisuus tehdä metsänhoidollisia toimenpiteitä Kotojärven virkistysalueella ja käyttää saadut tulot alueen kehittämiseen. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että tekninen lautakunta valmistelee asiaa. Kunnanhallitus on hyväksynyt kunnan metsäsuunnitelman vuosille Kotojärven virkistysalue kuuluu alueena metsäsuunnitelmaan. Kotojärven virkistysalueella on tehty tarvittavia virkistysalueen käyttöä parantavia puiden poistoja ja raivauksia yhteistyössä vapaaaikalautakunnan kanssa. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle valtuutettu Janne-Pekka Nurmen esittämän ponnen johdosta, että Kotojärven virkistysalueen metsän hoidossa noudatetaan hyväksyttyä metsäsuunnitelmaa. Tarvittavat pienet hoitotyöt tehdään edelleen yhteistyössä vapaa-aikalautakunnan kanssa. Töistä aiheutuvat menot ja tulot käsitellään edelleen talousarviossa teknisen lautakunnan Maa- ja metsätilat talousarviokohdassa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 104 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

19 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 104 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Kvalt 54 Kunnanvaltuuston päätös:

20 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta MÄNTSÄLÄN, PORNAISTEN JA PUKKILAN KUNTIEN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Tekla 13 Tämän selvityksen tarkoituksena on etsiä ja arvioida vaihtoehtoisia tapoja järjestää yhteistyökuntien tekniset palvelut korkealaatuisina ja taloudellisesti tuottamalla ne yhdellä tai useammalla yhteisellä organisaatiolla tai ulkoistamalla palveluja. Tämän selvityksen kohteena ovat seuraavat tehtävät: - toimitilahallinto - kiinteistöpalvelut - katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakennuttaminen ja ylläpito - ulkoliikuntapaikkojen rakennuttaminen ja ylläpito - kuntien suoraan omistamien asuntokiinteistöjen tila- ja kiinteistöpalvelut - teknisen sektorin tilaaja- ja viranomaistehtävät ml. rakennuttamisen erityisosaaminen Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen perustuu kuntien luottamushenkilöstöistä koostuvan ohjausryhmän päätökseen Ohjausryhmä päätti tuolloin, että selvitystyö laaditaan neljän toimialan osalta: yleishallinto, perusturva, sivistys ja tekninen. Selvitystyö käynnistyi vuoden 2007 alussa, mutta se keskeytettiin loppukesällä Mäntsälän ja Pukkilan kuntaliitosselvityksen ja siihen liittyvän päätöksentekoprosessin ajaksi. Koska kuntaliitos ei toteutunut, jatkettiin selvitystyötä ja viimeisteltiin toimenpide-ehdotukset. Selvityksen on laatinut FCG Efekon konsulttina DI Paavo Taipale ja työtä on ohjannut yhteistyökuntien viranhaltijoista koostunut ohjausryhmä. Yhteistyöselvitys (Tammikuu 2008) jaetaan kokouksessa. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tässä vaiheessa yhteistyöselvityksen tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle, että ennen asian käsittelyä siitä pyydetään lausunnot ao. hallintokunnilta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh (019) tai

21 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekla 13 Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 48 Rakennuspäällikkö Jukka Pietilä esittelee kokouksessa selvityksen tuloksia. Yhteistyöselvitys on asiakirjoissa tiedoksi ilman liitenumeroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tässä vaiheessa yhteistyöselvityksen tiedoksi ja päättää pyytää siitä lausunnot sivistys-, perusturva-, vapaa-aika- ja tekniseltä lautakunnalta ja päättää antaa asian tiedoksi valtuustolle ja yhteistyötoimikunnalle. Erityisesti pyydetään ottamaan kantaa selvityksen jatkotoimenpideehdotuksiin. Lausunnot pyydetään antamaan mennessä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Kvalt 35 Yhteistyöselvitys on asiakirjoissa tiedoksi ilman liitenumeroa. Kunnanvaltuuston päätös: Valtuusto merkitsi asian tietoonsa saatetuksi Khall 96 Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien teknisten palvelujen yhteistyöselvitys on hallintokunnissa lausuntokierroksella kunnanhallituksen

22 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Khall tekemän päätöksen mukaisesti. Sivistyslautakunta ja perusturvalautakunta ovat antaneet siitä jo lausuntonsa, ja vapaa-aikalautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan Edellä mainitun laajemman selvityksen lisäksi lähialueen kunnanjohtajat ovat sopineet tammikuussa 2008, että em. selvitystä täydennetään lisäosalla, jossa arvioidaan mahdollisuudet järjestää tekniset palvelut neljän pienkunnan (Pornainen, Askola, Myrskylä, Pukkila) yhteistyönä samalla mallilla, jolla kunnat jo hoitavat rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutehtävänsä. Tämä teknisten palvelujen yhteistyöselvitys on valmistunut ja se on asiakirjoissa ilman liitenumeroa. Tekninen lautakunta käsittelee Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan teknisten palvelujen yhteistyöselvitystä kokouksessaan Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valmistelun tilannekatsauksen sekä Pornainen, Askola, Myrskylä, Pukkila aluetta koskevan yhteistyöselvityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Perust.ltk 34 Kunnanhallitus pyytää perusturvalautakunnan lausuntoa yhteistyöselvityksessä esitettyihin jatkotoimenpide-ehdotuksiin. Yhteistyöselvitys liitteenä. 12

23 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Vapaa-aikalautakunta Perust.ltk 34 Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää lausuntonaan seuraavaa: Perusturvan käytössä on yksi kiinteistöhoitaja, jonka vastuulla on terveyskeskus, Aurinkomäki, Aurinkolinnan päiväkoti, ryhmäkoti, palvelutalot Värttinä ja Pellava. Kiinteistöhoitajan toimenkuvaan kuuluu peruskiinteistön hoito- ja kunnossapidon lisäksi kotihoidon ja kahden päiväkodin ateriakuljetukset. Ateriakuljetukset on sisällytetty parhaillaan käynnissä olevaan ruokahuollon tarjouskilpailuun. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi kiinteistöön liittyvä tekniikan hallinta on noussut merkittävään asemaan. Kiinteistönhoitaja on avainasemassa esimerkiksi hoito ja huolenpitoon liittyvän hälytysjärjestelmän toimivuuden osalta. Hänen vastuullaan on tekniikan ohjelmointi ja valvonta. Mikäli tekniikassa ilmenee ongelmia, niin hän selvittää vian. Peruskiinteistössä on useita kotitalouskoneita kuten esim. pyykinpesukoneita, astianpesukoneita, joiden huolto ja korjaus on ollut kiinteistönhoitajan vastuulla. Vuosien kokemus on osoittanut pysyvän ja ammattitaitoisen kiinteistöhoitajan päivittäisen läsnäolon välttämättömyyden. Kiinteistönhoitaja on työyhteisön kiinteä jäsen. Mahdollinen ulkoistaminen ei saa heikentää nykyisen kiinteistöhoidon palvelutasoa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja perusturvajohtaja Arja Tolttila, puh. (019) tai Perusturvalautakunnan päätös: Valtk 6 Kuntien yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen luottamushenkilöistä koostuvan työryhmän osalta saatiin päätökseen Ohjausryhmä

24 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Vapaa-aikalautakunta Valtk 6 päätti tuolloin, että selvitystyö laaditaan yleishallinnon, perusturvan, sivistystoimen ja teknisen toimen osalta. Tekninen lautakunta on tehnyt omalta osaltaan yhteistyöselvityksen ja on esittänyt kunnanhallitukselle, että ennen selvityksen käsittelyä pyydetään ao. hallintokunnilta asiasta lausunto. Selvitysryhmän analyysistä käydyn keskustelun ja nykytilan arvioinnin perusteella työryhmä on päätynyt tulevaisuuden organisointivaihtoehtona tarkastelemaan lähemmin tuotannon siirtämistä yksityissektorille yhdellä laaja-alaisella sopimuksella niin, että siivous jää tässä vaiheessa sopimuksen ulkopuolelle. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan pyytää lausuntoa sivistys-, perusturva-, vapaa-aika- ja tekniseltä lautakunnalta mennessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa selvityksen jatkotoimenpide-ehdotuksiin. Viranhaltija on saanut kunnanjohtajalta lisäaikaa vapaa-aikalautakunnan lausunnon antamiseen asti. Selvitystyötä on vapaa-aikalautakunnan näkökulmasta tarkasteltava laajasti. Teknisen työryhmän selvityksestä johdetun SWOT-analyysin perusteella listatut edut eivät ole liikuntapaikkojen hoidon, ylläpidon ja kehittämisen kannalta merkittäviä. Jos kuntapalveluissa on lopulta kyse laadusta ja kuntalaisen parhaasta, on sinänsä merkityksetöntä kuka tai mikä organisaatio lopulta palvelut tuottaa. Kuntaorganisaation ja taloushallinnon työkuorman keveneminen eivät ole liikuntapaikkojen hoidon ja ylläpidon näkökulmasta olleet ongelma. Avoimeksi ja ilman perusteluja jää myös päätelmä, jossa toiminnan kehittämiseen voidaan suurissa yhtiöissä panostaa kuntaa enemmän. Jatkotoimenpide-ehdotuksessa kuitenkin esitetään, että järjestelyllä keskipitkällä aikavälillä saadaan aikaan kustannussäästöjä. Vapaa-aika toimen selvityksessä näkökulmasta ylikunnallista yhteistyötä tulee tehdä kuntien välillä tapauskohtaisesti ja tiivistäen (Kuusikuntaraportti 2006, valtk 1/08). Teknisen raportin mukaan yhteistyöjärjestely vaatisi tuotannon esimiesvakanssien vahvistamista.

25 Kunnanvaltusuto Kunnanhallitus Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Valtk 6 Selvityksessä mainittu hankinta- ja sopimusjohtamisen korostuminen johtaa kuntalaisen kannalta kestämättömään tilanteeseen. Kunnan rooliksi jää vain seurata sopimuksen noudattamista ja reklamoida mahdollisista laiminlyönneistä. Vapaa-aikasihteerin ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että teknisen yhteistyöselvityksen toimenpide-ehdotuksesta jätetään pois ulkoliikuntapaikkojen rakennuttaminen ja ylläpito. Selvityksessä ei ole tullut esiin seikkoja, jotka puoltaisivat Pornaisten vapaa-aikalautakunnan organisoiman liikuntapaikkojen hoidon ja ylläpidon siirtämistä yksityisen sektorin tehtäväksi. Selvityksestä puuttuu lisäksi laskelmia, lukuja ja sellaisia tietoja, joiden valossa olisi edes mahdollista arvioida ja vertailla esitystä nykytilanteeseen vapaa-aikalautakunnan näkökulmasta. Lautakunta haluaa lisäksi saattaa kunnanhallituksen tietoon, että vapaaaikalautakunta on jo usean vuoden ajan tehnyt yhteistyötä liikuntapaikkojen hoidossa paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa, järjestänyt hoidossa tarvittavan kaluston vaihtoa lähikuntien kanssa ja tuottanut kaikki nämä palvelut kustannustehokkaasti. Lautakunta on näillä toimenpiteillä pyrkinyt varmistamaan, että sinänsä pieni organisaatio pystyy suoriutumaan sille asetetuista tehtävistään ilman suurta pelkoa tai uhkaa toiminnan haavoittumisesta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vapaa-aikasihteeri puh. (019) tai Vapaa-aikalautakunnan päätös: Tekla 19 Pornaisten kunnan kiinteistöjen määrä kerrosalojen määrällä mitattuna on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen - viidentoista vuoden aikana. Kiinteistöjen hoitajien määrä on pysynyt samana eli heitä on neljä ja

26 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekla 19 käytännössä heidän työtehtävänsä on yhä enenevässä määrin painottunut kiinteistön käyttäjäkunnan toimintaan liittyvään käyttäjäpalveluun ja varsinainen kiinteistön huolto- ja korjaustehtävät jäävät yhä vähemmälle huomiolle. Tältä osin kiinteistöjen huollot ja korjaukset ovat siirtyneet ulkopuolisen palvelun tuottajan tehtäväksi pääsääntöisesti kertaluonteisena ostopalveluna. Kunnan leirimajan kiinteistön hoito on jo useamman vuoden ajan hoidettu ostopalveluna alan yritykseltä. Kunnan kiinteistöt ovat pääosin aika uusia tai peruskorjattuja ja niiden kunto on kohtalaisen hyvä. Nykyiset kiinteistöt pitävät sisällään uutta tekniikkaa mm. ilmastoinnin, lämmön ohjaukseen ja säätöön, kulunvalvontaan sekä muuhun automaatioon liittyen. Tältä osin on tärkeää, että kiinteistöjen hoito on suunnitelmallista sekä ennakoivaa määräaikaiset huollot ja säädöt huomioituna. Lisäksi on tärkeää, että varsinaiset kiinteistön vuosikorjaukset tehdään suunnitelmallisesti ja ennakkoon suunnitellen. Kokonaan järjestämätön asia on työajan ulkopuolinen kiinteistöpäivystys laitehälytysten yms. varalta. Miten kunnan kiinteistöt voidaan pitää niitä käyttävien hallintokuntien tavoitteiden mukaisessa kunnossa? Tältä osin on syytä määritellä ensin eri kiinteistöjen ns. sisäisen vuokran määrä, millä kiinteistöjen korvausinvestoinnit ja ylläpito hoidetaan. Lisäksi on selvitettävä kiinteistönhoidon mitoitus, millä saadaan selville käyttäjäpalvelujen ja varsinaisen kiinteistönhoidon keskinäinen tarve. On itsestään selvää, että kunnan kiinteistönhoitoa ei voida jatkaa nykymuodossa kovinkaan pitkälle eteenpäin ja kysymykseen tuleekin, mitkä ovat vaihtoehdot. Vaihtoehtona on omien resurssien lisääminen tai siirtyminen laajemmassa mitassa ostopalveluiden käyttöön ja siinäkin pitempiaikaisiin sopimuksiin ja isompiin kokonaisuuksiin. Nyt tehty selvitys ns. isäntäkuntamallin mukaisessa palvelujen ulkoistamisessa on yksi vaihtoehto kiinteistönhoidon järjestämiseksi. Liikunta-alueiden hoito on otettu tarkasteluun mukaan ja meillä se on vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa, joka antaa siitä erillisen lausunnon. Liikunta-alueiden hoito käsittää talvi- ja kesäliikuntapaikkojen hoidon. Se voidaanko liikuntapaikkojen hoitoon yhdistää myös muut kunnan ulkoalueiden hoitotyöt esim. koulujen ja puistojen pihavälineiden kunnossapito olisi selvitettävä.

27 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Tekla 19 Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle: Mikäli Mäntsälä ja Pukkila päätyvät tehdyn yhteistyöselvityksen mukaiseen ratkaisuun, niin myös Pornainen on siinä mukana. Mikäli tämä ratkaisu ei toteudu, niin selvitetään kiinteistönhoidon mitoitus ja muut edellä olevassa esittelytekstissä olevat selvitettävät kohdat ja käsitellään asia uudelleen selvitysten jälkeen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Sivltk 41, liite 21 Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien teknisten palvelujen järjestämisestä on tehty selvitys, tarkoituksena on ollut etsiä ja arvioida vaihtoehtoisia tapoja järjestää yhteistyökuntien tekniset palvelut korkealaatuisina ja taloudellisesti tuottamalla ne yhdellä tai useammalla yhteisellä organisaatiolla tai ulkoistamalla palveluja. Selvitystyö käynnistettiin vuoden 2007 alussa, mutta se keskeytettiin loppukesällä Mäntsälän ja Pukkilan kuntaliitosselvityksen ja siihen liittyvän päätöksentekoprosessin ajaksi. Koska kuntaliitos ei toteutunut, jatkettiin selvitystyötä ja viimeisteltiin toimenpide-ehdotukset. Selvityksen on laatinut FCG Efekon konsulttina DI Paavo Taipale ja työtä on ohjannut yhteistyökuntien viranhaltijoista koostunut työryhmä. Selvityksen kohteena ovat olleet toimitilahallinto, kiinteistöpalvelut, katujen ja puistojen ja muiden yleisten alueiden rakennuttaminen ja ylläpito, ulkoliikuntapaikkojen rakennuttaminen ja ylläpito, kuntien suoraan omistamien asuinkiinteistöjen tila- ja kiinteistöpalvelut ja teknisen sektorin tilaaja- ja viranomaistehtävät mukaan lukien rakennuttamisen erityisosaaminen. Pornaisten kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan Silloin tekninen lautakunta merkitsi yhteistyöselvityksen tiedoksi ja päätti pyytää asiasta lausunnon myös sivistyslautakunnalta.

28 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivltk 41 Pornaisten kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt asiaa ja merkinnyt sen siinä vaiheessa tiedoksi, ja lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää lausunnot sivistys-, perusturva-, vapaa-aika- ja tekniseltä lautakunnalta. Erityisesti kunnanhallitus pyytää ottamaan kantaa selvityksen jatkotoimenpide-ehdotuksiin. Lausunnot kunnanhallitus pyytää antamaan mennessä. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta antaa lausuntonsa kunnanhallitukselle kuntien välisen yhteistoiminnan järjestämisestä teknisten palvelujen tuottamisessa kuultuaan sivistystoimenjohtajan esittelyn ja keskusteltuaan asiasta kokouksen aikana. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kari Okkonen, puh (019) tai Mainittakoon, että Terhi Halla poistui kokouksesta tämän :n käsittelyn jälkeen. Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta toteaa, että kunnanhallituksen pyytämä lausunto Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien teknisten palvelujen järjestämisestä, jossa tarkoituksena on ollut etsiä ja arvioida vaihtoehtoisia tapoja järjestää yhteistyökuntien tekniset palvelut korkealaatuisina ja taloudellisesti tuottamalla ne yhdellä tai useammalla yhteisellä organisaatiolla tai ulkoistamalla palveluja, on niin laaja-alainen (ulkoliikuntapaikkojen rakentamisesta aina rakennuttamisen erityisosaamiseen saakka), että sivistyslautakunta tarkastelee asiaa vain koulujen näkökulmasta ja rajaa oman lausuntonsa koskemaan koulujen tarpeita ja koulujen kiinteistönhoitoa. Sivistyslautakunta korostaa, että koulujen kannalta on tärkeää, että kiinteistönhoidosta vastaava henkilö on nopeasti saavutettavissa. Ns. kouluisäntämalli toimii parhaiten, koska huoltoa vaativat kohdat havaitaan välittömästi ja valvonta sekä paikallaolo sinällään jo vähentävät esim. ilkivallasta aiheutuvaa kiinteistön huoltoa ja korjausta.

29 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivltk 41 Sivistyslautakunnan mielestä jatkotoimenpide-ehdotus siitä, että suuri osa palveluista ulkoistetaan yhden tarjouskilpailun ja sen pohjalta solmittavan palvelusopimuksen avulla, voi johtaa siihen, että paikalliset pienet yritykset eivät pysty jatkossa tarjoamaan omia palvelujaan. Palvelun tuottaja siirtyy silloin kauemmaksi. Nykyisillä paikallisilla sopimuksilla on hoidettu mm. kouluja palvelevien liikunta-alueiden (esim. ladut ja urheilualueet ja jääkentät) hoito. Koulut ovat suhteellisen tyytyväisiä nykyiseen palvelutasoon. Sivistyslautakunta toteaa, että selvityksen mukaan kiinteistönhoidosta aiotaan järjestää tarjouskilpailu. On suotavaa, että Pornaisten koulut ja kunta voivat itse kilpailuttaa tarvitsemansa kiinteistöpalvelut. Sivistyslautakunta ehdottaa, että selvitetään paikalliset kiinteistönhoidon epäkohdat sekä etsitään ratkaisumallit epäkohtien poistamiseksi ja annetaan niille tarvittavat toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Omana työnä tehtävää kiinteistönhoitoa voidaan täydentää ostopalvelulla. Khall 112 Mäntsälän tekninen lautakunta on käsitellyt Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien teknisten palvelujen yhteistyöselvitystä :ssä 74 ja todennut käsityksenään kunnanhallitukselle, ettei yhteistyöstä teknisen toimen alalla Pornaisten ja Pukkilan kuntien kanssa ole saatavissa kustannussäästöjä tai muuta sellaista hyötyä, että asiaa kannattaisi enempää valmistella. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että myöskin ulkoistamisesta luovuttaisiin toistaiseksi ja seurattaisiin minkälaisiksi kokemukset ja kustannukset kehittyvät tälle tielle lähteneissä ja lähtevissä kunnissa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnan kiinteistönhoitoa ei ole mahdollista jatkaa nykymuodossa kovin pitkälle eteenpäin. Vaihtoehtona on omien resurssien lisääminen tai siirtyminen laajemmassa mitassa ostopalveluiden käyttöön ja siinäkin pitempiaikaisiin sopimuksiin ja isompiin kokonaisuuksiin. Tehtyjen selvitysten tarkoituksena on ollut etsiä ja arvioida vaihtoehtoisia tapoja järjestää yhteistyökuntien tekniset palvelut korkealaatuisina ja taloudellisesti tuottamalla ne yhdellä tai useammalla yhteisellä organisaatiolla tai ulkoistamalla palveluja.

30 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 112 Kunnanhallitus toteaa, ettei teknisen toimen yhteistyö Mäntsälän ja Pukkilan kuntien kanssa ole realistinen vaihtoehto sen jälkeen, kun Mäntsälän kunta on omalta osaltaan päättänyt luopua yhteishankkeen jatkovalmistelusta. Kunnanhallitus katsoo, ettei teknisen toimen palvelujen järjestämisestä ulkoistamalla ne neljän pienemmän kunnan (Pornainen, Askola, Myrskylä, Pukkila) yhteistyönä ole saatavissa sellaista hyötyä, että asiaa kannattaisi valmistella eteenpäin. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kiinteistönhoidon ratkaisut etsitään paikallisesti Pornaisten kunnassa, ja selvitysten perusteella asian hoitamiseen osoitetaan tarvittavat toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Omana työnä tehtävää kiinteistönhoitoa voidaan täydentää ostopalvelulla. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Kvalt 55 Kunnanvaltuuston päätös:

Kunnanhallitus. 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 16/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.9.2007 klo 19.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 29.5.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 41 80 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 20.8.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 28.8.2013 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 86

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 8/2013 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 28.8.2013 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 86 157 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 206 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 207 HUS:n perussopimuksen muuttaminen

Kunnanhallitus. 206 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 207 HUS:n perussopimuksen muuttaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 21.4.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 206 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 22.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 29.8.2011 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 47 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 108 167 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 108 167 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 12.12.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 108 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 183 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 93 186 Hankintapäätös suun terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä

Kunnanhallitus. 183 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 93 186 Hankintapäätös suun terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 183 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 21.2.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 27.2.2012 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2011. Kunnanvaltuusto. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2011. Kunnanvaltuusto. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2011 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.1.2011 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

22 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ylijoen alueen omakotitonttien kampanjahinnoittelu

22 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ylijoen alueen omakotitonttien kampanjahinnoittelu PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 19.4.2017 KOKOUSAIKA Tiistai 25.4.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 94 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 94 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 94 147 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI

Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI PORNAISTEN KUNTA Nuorisovaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.3.2015 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI Halla,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 230 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 113 242 Palttinavintti ry:n vuokrasopimuksen jatkaminen

Kunnanhallitus. 230 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 113 242 Palttinavintti ry:n vuokrasopimuksen jatkaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.5.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 230 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 23.1.2017 KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 22 * 35 Liittyminen Kunnan TAITOA Oy:n jäseneksi

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 22 * 35 Liittyminen Kunnan TAITOA Oy:n jäseneksi PORNAISTEN KUNTA Asialista 3/2011 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.3.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 21 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella PORNAISTEN KUNTA ASIALISTA 1/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava liite = 7 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 155 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 93 158 Vuosien 2005 2008 tarkastuslautakunnan täydentäminen

Kunnanhallitus. 155 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 93 158 Vuosien 2005 2008 tarkastuslautakunnan täydentäminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.4.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 155 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

19 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

19 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 22.3.2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.11.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 18.11.2014 klo 17.15 18.35 KOKOUSPAIKKA Mika Waltari koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 51 Kokouksen

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009. Kunnanvaltuusto. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009. Kunnanvaltuusto. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.1.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009. Kunnanvaltuusto. 39 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009. Kunnanvaltuusto. 39 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.3.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 39 59 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 9/2013 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 30.9.2013 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 92 166 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.3.2015 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hyötinmäen asemakaava-aluetta koskeva sopimus

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hyötinmäen asemakaava-aluetta koskeva sopimus PORNAISTEN KUNTA Asialista 4/2012 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.5.2012 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 31 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Liisa Haapakoski, poissa Asta Rautio Merja Nikula Hannu Vaahtoranta Marko Krohns, poissa Pirkko Vilen, poissa

Liisa Haapakoski, poissa Asta Rautio Merja Nikula Hannu Vaahtoranta Marko Krohns, poissa Pirkko Vilen, poissa PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.5.2010 klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Isojärven leirimaja Sivu 13 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 1.2.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 6.2.2007 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 13/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.8.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 17.8.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 27.9.2010 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 59 95 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.11.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

19 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

19 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA ASIALISTA 3/2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava liite = 7 19 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2010 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 30.8.2010 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 49 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 8.1.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 74 139 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 74 139 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 7/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.11.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 74 139 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 7.11.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 110

Lisätiedot

16 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Koskitien alueen ja Pornaisten Portin katujen ja vesihuollon rakentaminen

16 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Koskitien alueen ja Pornaisten Portin katujen ja vesihuollon rakentaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2008 Päivämäärä Tekninen lautakunta 9.4.2008 KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 16 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pöytäkirja tarkastetaan

Pöytäkirja tarkastetaan PORNAISTEN KUNTA Nuorisovaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2017 kello 17.05-17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvaltuustosali Liu, Iisa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 20.9.2016 KOKOUSAIKA Maanantai 26.9.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

8 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

8 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA ASIALISTA 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 27.2.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava liite = 7 8 12 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Maa-ainestaksan tarkistaminen, yleiset perusteet

Kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Maa-ainestaksan tarkistaminen, yleiset perusteet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.4.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 40 67 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9. Sosiaali- ja terveyslautakunta. Maanantai klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9. Sosiaali- ja terveyslautakunta. Maanantai klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 29.9.2008 klo 17.30 19.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Mäkelä

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 16.11.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnan virasto, kokoushuone Seppo Yrtti

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Todettiin päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin.

Todettiin päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin. PORNAISTEN KUNTA Nuorisovaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 10.4.2017 kello 17.00-18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, Hallituksen huone Liu,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika: 16.11.2015 klo 13.00 15.40 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.5.2012 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Haveri

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2015 18 Kokousaika 20.4.2015 kello 18.00 18.10 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2010. Kunnanvaltuusto. 81 128 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2010. Kunnanvaltuusto. 81 128 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2010 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.12.2010 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Kunnanvaltuuston istuntosali 81 128 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2010. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2010. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2010 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 21.6.2010 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 37 64 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

16 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

16 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 21.3.2017 KOKOUSAIKA Maanantai 27.3.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

Nuorisovaltuusto. Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI, Pornainen. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Nuorisovaltuusto. Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI, Pornainen. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 1/2013 Nuorisovaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2013 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI, Pornainen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2012 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 49 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 72 * 128 Perusturvapalvelujen toimialan 2. osavuosikatsaus 2014

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 72 * 128 Perusturvapalvelujen toimialan 2. osavuosikatsaus 2014 PORNAISTEN KUNTA Asialista 8/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 27.10.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 17) 71 127 Kokouksen

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 34 67 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 34 67 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 3.4.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 34 67 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 84

Lisätiedot

klo Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET

klo Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Sivistyslautakunta Sivu 21 KOKOUSAIKA 28.2.2012 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Mäkinen

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2015 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 2.2.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 27 * 42 Talousarvion toteutuminen ajalla

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 27 * 42 Talousarvion toteutuminen ajalla PORNAISTEN KUNTA Asialista 4/2011 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 30.5.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 26 41 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

8 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

8 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 21.2.2017 KOKOUSAIKA Maanantai 27.2.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot