PERUSTEET LÄHIRUOAN KESTÄVYYSVAIKUTUKSISTA VIESTIMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTEET LÄHIRUOAN KESTÄVYYSVAIKUTUKSISTA VIESTIMISEEN"

Transkriptio

1 PERUSTEET LÄHIRUOAN KESTÄVYYSVAIKUTUKSISTA VIESTIMISEEN Lähiruoan ekologisten vaikutusten selvityshanke MMM Lähiruokaseminaari

2 Lähiruoan ekologisten vaikutusten selvitys Sisältö 1. Johdanto (Leena Erälinna, TY) - Tausta, tavoite, aineiston keruu 2. Aineisto (Sirpa Kurppa, MTT) - Alueet - Argumenttikehikko 3. Tulokset ja johtopäätökset - Tulokset ja johtopäätökset hankkeen aineiston pohjalta - Argumenttipankki

3 Johdanto Kuva: Sari Mäkinen-Hankamäki

4 Lähiruoan ekologisten vaikutusten selvitys Tausta Lähiruoan ekologisista kestävyysvaikutuksista ei ole vielä riittävästi tietoa. Alueet ja Toimijat: Hämeen AMK (Kanta- Häme ja Päijät-Häme), Jyväskylän AMK (Keski-Suomi), Turun yliopisto (Varsinais-Suomi) Asiantuntijana: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, MTT Hankeaika: MTT Agrifood Research Finland Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö/lähiruokaohjelma

5 Lähiruoan ekologisten vaikutusten selvitys Tavoite Lähiruoan ekologisista kestävyysvaikutuksista argumentit esille ja lähiruokayrittäjien hyödyksi! - lähiruokayrittäjä voi tunnistaa, parantaa ja kehittää omaa toimintaansa kestävämmäksi - lähiruokayrittäjä voi hyödyntää argumentteja viestinnässään ja markkinoinnissa - perusteita kuluttajien kestäville valinnoille

6 Lähiruoan ekologisten vaikutusten selvitys Aineiston keruu Tiedot kerätty kesän 2013 aikana kyselylomakkeilla Keski-Suomen, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen alueella Koko ketju pellolta pöytään alkutuotanto-, jalostus-, pakkaus- ja kuljetusyritykset sekä kauppa, ammattikeittiö tai lähiruokapiiri Neljätoista lähiruokaketjua: ruisleipä (3 eri tuoteketjua), naudanliha (2 eri tuoteketjua), herne- ja härkäpapurouhe, peruna (kuorittu), porkkana, salaatti, hunaja, mustaherukkamehu, hirvenlihasäilyke, tuorejuusto

7 Aineisto Kuva: Sari Mäkinen-Hankamäki

8 Varsinais-Suomi Lähiruoan ekologisten vaikutusten selvitys. Alueet Keski-Suomi Häme (Kanta-Häme ja Päijät-Häme) 1% 13% 7% 18% CORINE Land Cover 2006 luokitus, Tarkkuus 25 x 25 m 61% 2,1 % 1,7 % 4,0 % 9,4 % 6,1 % 1,8 % 16,0 % 29,4 % 57,4 % 72,1 % Rakennetut alueet Maatalousalueet Metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat Kosteikot ja avoimet suot Sisävesialueet

9 Lähiruoan ekologisten vaikutusten selvitys. Alueiden tuotanto Kuva x. Hankkeen alueiden kasvintuotanto. Vasemmalla Varsinais-Suomi, keskellä Kanta- ja Päijät-Häme sekä ylimpänä Keski-Suomi. Piirakan koko kuvaa ruudulla sijaitsevien peltolohkojen kokonaispinta-alaa (alueita, joilla on vain vähän viljelyä on ylipainotettu, jotta ne erottuisivat kartalla). Kuva x. Hankkeen alueiden lihan- ja maidontuotanto Suhteutettuna kunnan asukaslukuun. Vasemmalla Varsinais-Suomi, keskellä Kanta-ja Päijät-Häme sekä ylimpänä Keski Suomi. Keski-Suomi %-osuus kokonaistuotannosta Häme %-osuus kokonaistuotannosta Varsinais- Suomi %-osuus kokonaistuotannosta Kokonaistuotanto Suomessa % % % Leipävilja (milj. kg) 8,0 0,9 94,0 10,5 282,0 31,5 895,0 Vehnä (milj. kg) 7,4 0,9 91,2 10,5 276,8 31,8 869,4 Ruis (milj. kg) 0,6 2,3 2,8 10,9 5,2 20,2 25,7 Rehuvilja (milj.kg) 85,6 2,7 343,2 10,8 502,9 15,9 3167,7 Härkäpapu (milj. kg) 0,0 2,1 11,8 5,7 32,0 17,8 Herne (milj. kg) 0,0 0,8 7,6 5,4 51,4 10,5 Säilörehu (milj. kg) 380,6 5,5 340,9 4,9 176,5 2,5 6979,0 Porkkana (1000 kg) 270,6 0, ,30 22, ,40 32, Ruokaperuna (milj. kg) 0,8 0,3 22,9 7,5 14 4,6 305 Maito (1000 l) , , , Naudanliha (milj. kg) 3,7 4,6 3,7 4,6 3,3 4,1 80,4 Sianliha (milj. kg) 1,9 1,0 14,7 7,6 50,8 26,3 192,8 Taulukko Y. Viljelykasvien sato ja kotieläintuotteiden tuotanto alueittain vuonna ( Lähde: Tike 2014). Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö/lähiruokaohjelma

10 LÄHIRUOAN EKOLOGISET VAIKUTUKSET Tässä hankkeessa Arviointikehikon kvantitatiiviset mittarit linkittyvät mid-point tasolle Paikallisten luonnonvarojen käyttö Rehevöittävä vaikutus Ekotoksiset vaikutukset Monimuotoisuus Ekosysteemipalvelut Ilmastovaikutus Tässä hankkeessa Arviointikehikon toiminnalliset/kvalitatiiviset mittarit linkittyvät end-point tasolle Ravitsemus Paikallisten luonnonvarojen käyttö Rehevöittävä vaikutus Ekotoksiset vaikutukset Monimuotoisuus Ekosysteemipalvelut - Ilmastovaikutus - (Sosioekonominen kestävyys)

11 LCA maailma Päästöt ilmakehään CO 2, CH 4, N 2 O -suorat vaikutukset -epäsuorat vaikutukset -lämpötila -äärisääolosuhteet -sateet -kuivuus Aika Lämpösäteilyn voimistuminen Ilmastonmuutos CO 2 ekvivalentti Normalisoitu hiilijalanjälki Vaikutukset ekosysteemiin Vaikutukset ihmiseen Netto primaarituotto Muuttuvat biomit Muut vaikutuk set Aliravits emus Tulvat Metsäpalot Infektiosairaude t Stressi kuumuut een Vähenevä biodiversiteetti Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö/lähiruokaohjelma

12 LÄHIRUOAN EKOLOGISET VAIKUTUKSET Tässä hankkeessa Arviointikehikon kvantitatiiviset mittarit linkittyvät mid-point tasolle Paikallisten luonnonvarojen käyttö Rehevöityminen Ekotoksisuus Monimuotoisuus Ekosysteemipalvelut Ilmastovaikutus Tässä hankkeessa Arviointikehikon toiminnalliset/kvalitatiiviset mittarit linkittyvät end-point tasolle Ravitsemus Paikallisten luonnonvarojen käyttö Rehevöityminen Ekotoksisuus Monimuotoisuus Ekosysteemipalvelut - Ilmastovaikutus - (Sosioekonominen kestävyys)

13 Tulokset ja johtopäätökset Kuva: Jyri Kiuru, Pro Ruokakulttuuri -kehittämishanke

14 Lähiruoan ekologisten vaikutusten selvitys. Kaikkien tuotteiden Ilmastovaikutus Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö/lähiruokaohjelma ELÄINTUOTTEET KASVITUOTTEET

15 Lähiruokakasvituotteen ilmastovaikutusprofiili ja verrattuna vaihtoehtotuotteeseen

16 Lähiruokaeläintuotteen ilmastovaikutusprofiili ja verrattuna vaihtoehtotuotteeseen Ruokintateknologialla suuri merkitys! Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö/lähiruokaohjelma

17 Lähiruoan ekologisten vaikutusten selvitys. Kaikkien tuotteiden rehevöittävä vaikutus ELÄINTUOTTEET KASVITUOTTEET

18 Lähiruokakasvituotteen rehevöittävävaikutusprofiili verrattuna vaihtoehtotuotteeseen Rehevöittävyystasot hyvin alhaisia, epäonnistumiset näkyvät kärjekkäästi, mutta vaikutusten merkitys riippuu epäonnistumisen laajuudesta

19 Lähiruokaeläintuotteen rehevöittävävaikutusprofiili verrattuna vaihtoehtotuotteeseen Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö/lähiruokaohjelma

20 Keskeisimmät monimuotoisuutta lisäävät tukitoimenpiteet Maksetut perusympäristötuet ja lisätoimenpiteet vuonna 2011 verrattuna hankkeen yrittäjien tekemiin toimenpiteisiin Maksetut erityissopimukset vuonna 2011 verrattuna hankkeen yrittäjien tekemiin toimenpiteisiin. Toimenpide kpl % Suomen tiloista Maatalouden perustukitoimenpiteet (yhteensä.) 88,4 Puutarhakasvien 1671 perustukitoimenpiteet 2,7 Lisätoimenpiteet Vähennetty lannoitus ,6 Typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla ,1 Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus ,8 Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 9,6 Peltojen tehostettu talviaikainen kasvipeitteisyys 18,2 Hankkeen lähiruokayritt äjistä käyttänyt (%) 90 Toimenpide kpl % Suomen tiloista Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito 4,2 Monivaikutteisen kosteikon hoito 0,5 Pohjavesialueiden peltoviljely 157 0,3 - Valumavesien 1312 käsittelymenetelmät 2,1 Luonnonmukainen tuotanto ,0 50 josta kotieläintuotanto 573 0,9 Perinnebiotooppien hoito ,0 20 Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen Viljelyn monipuolistaminen ,6 30 Alkuperäisrotujen Laajaperäinen nurmituotanto 828 1,3 0 kasvattaminen Lannan levitys kasvukaudella ,8 1,7 Ravinnetase ,7 Alkuperäiskasvien viljely 5 0,0 10 Kerääjäkasvien viljely 334 0,5 Ravinnekuormituksen 44 Typpilannoituksen tarkentaminen 132 tehostettu vähentäminen 0,1 puutarhakasveilla 0,2 Lietelannan sijoittaminen Katteen käyttö monivuotisilla peltoon 4,2 puutarhakasveilla 2,0 Turvepeltojen pitkäaikainen 308 Tuhoeläinten tarkkailumenetelmien nurmiviljely 0,5 käyttö 2,7 Yhteensä ,4 Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö/lähiruokaohjelma ,0 Hankkeen lähiruokayrittäj istä käyttänyt 40

21 Ketjun vaihe Alkutuotanto 6. ilmastovaikutus Pakkaukset Jalostus ja varastiointi Kuljetus Kauppa Suurkeittiö Tärkeimmät yleistetyt ekologisten argumenttien käyttöä mahdollistavat kehittämistavoitteet (hankkeen lähiruokayrityksien selvityksen pohjalta ) Paikallisten raaka-aineiden ja materiaalien käytön tulee olla mahdollisimman tehokasta; sivuvirtoja on hyödynnettävä tehokkaasti (1.) Paikallisesti mahdollisimman suljettu kiertotalous tulee olla tavoite (1) (nollajäte) Paikallisen maiseman hoitoa, monimuotoisuutta ja vesistön tilaa edistävien ympäristötoimenpiteiden toteutus ja dokumentointi tulee olla tavoite (1., 2., 3., 4., 5., 6) Maan ph:n optimointi ja lannoituksen määrän ja laadun optimointi tulee olla tavoite; liian korkea lisää ilmastonmuutosta ja rehevöitymistä, liian alhainen vähentää satoa (2, 3, 6 ) Ennakoivana kasvinsuojelutoimenpiteenä käytössä tulee olla viljelykierto ja viljelykasvin sijoittaminen (nämä tärkeimmät luomussa); kasvinsuojeluaineita käytetään vain todetun tarpeen mukaan; oikeaa ainetta oikealle käyttökasville oikeaan aikaan (1, 2, 3, 4, 6) Riistaan, kalaan tai keräilytuotteisiin perustuvien lähituotteiden toteutus kestävällä tavalla ja paikallinen luonnon aineettomia arvoja korostava jalostaminen tulee olla tavoite (5) Orgaanisten maiden käytön välttäminen yksivuotisessa viljelyssä tulee olla tavoite (6) Pakkausmateriaalien määrä on optimoitava; lähituotannon erityisominaisuuksien tai toimenpiteiden (tarinaa) tulee tulla esille (1, 4, 5, 6) Materiaalin käytön on oltava mahd. tehokasta; sivuvirtoja hyödynnettävä tehokkaasti (1, 6) Energian käytön on oltava mahdollisimman tehokasta ja energialähteen valintaan tulee kiinnittää huomiota; uusiutuvaa energiaa tulee suosia (1, 6) Laitteiden ja varastojen sekä muiden tilojen käyttöaste tulee optimoida (1, 6) Kuljetuksen on oltava mahdollisimman tehokasta (täysiä kuormia, myös paluukuorman osalta ) yhteiskuljetuksia toimijaverkostossa tulee kehittää (1,6) Energiankäytön on oltava tehokasta; energialähteen valintaan kiinnitettävä huomiota (1, 6) Materiaalin käytön ja kierron tulee olla tehokasta; hävikki ja jäte on oltava mahdollisimman vähäistä tai/ja niitä on hyödynnettävä tehokkaasti (1, 6) Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö/lähiruokaohjelma Vaikutuskohde 1. Paikallisten luonnonvarojen käyttö 2. Rehevöityminen 3. Ekotoksisuus 4. Monimuotoisuus 5. Ekosysteemipalvelut

22 Lähiruoan ekologisen kestävyyden osa-alueet Lähtökohtaisesti ekologisesti kestävä ruoka on terveellistä ruokaa, joka täyttää kuluttajan ravinnontarpeen ja on nautinnollista syödä. Lähiruoka tukee kansallisia ravitsemussuosituksia * ja kiinnittää erityistä huomiota ravitsemussuositusten merkitykseen yhtäältä terveyden ja toisaalta ympäristön kannalta. Argumenttipankki rakentaa sillan ravitsemussuositusten ympäristövaikutuksiin liittyviin suosituksiin. Lähiruoan ekologisten kestävyysargumenttien laadinnassa on käytetty apuna valtioneuvoston hyväksymää esitystä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi ** hakien argumenteille näin sidoksia laajempaan ohjelmalliseen toimintaympäristöön. Lähiruoka on ekologisesti kestävää, mikäli 1. sen tuotanto perustuu paikallisten luonnonvarojen kestävään käyttöön 2. sen tuotannon rehevöittävä vaikutus paikalliseen vesistöympäristöön on vähäinen 3. sen tuotannon kemikaalien käytön vaikutukset paikalliseen ympäristöön ovat vähäiset 4. sen tuotanto tukee paikallista luonnon monimuotoisuutta 5. sen tuotanto hyödyntää ja tukee paikallisia ekosysteemipalveluja 6. sen tuotannon ilmastovaikutukset ovat mahdollisimmat pienet Argumenttipankki on suunniteltu käytettäväksi siten, että lähiruokaketjuyrittäjät voivat valita haluamansa määrän argumentteja liitettäväksi kuluttajalle suunnattuun tuotekuvaukseensa joko laadullisena (tarinana) tai määrällisenä (elinkaarianalyysiin perustuvana mittausarvona, LCA) kuvauksena. *Suomalaiset ravitsemussuositukset **Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Suomen_maaseudun_kehittamisohjelmaksi_ _ pdf Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö/lähiruokaohjelma

23 Lähiruoan sosioekonomisen kestävyyden osa-alueet Lähiruoka on sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää, jos 1. sen tuotanto tukee paikallista huoltovarmuutta 2. sen tuotanto hyödyntää innovatiivisesti paikallisia sosiaalisia ja taloudellisia verkostoja ja todennettavasti luo alueellista sosiaalista pääomaa 3. sen tuotannon yritystoiminta on innovatiivista paikallisuutta ja sen taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja ekologisia reunaehtoja ja mahdollisuuksia korostavaa 4. sen tuotannon monipuolinen osaamislähtöinen työllistävä vaikutus on todennettu 5. sen tuotanto tukee innovatiivisella tavalla työhyvinvointia ja on tässä läpinäkyvää ja jäljitettävää 6. sen tuotanto hyödyntää paikallista kulttuuria ja on todennettavasti osa paikallista hyvinvointipalvelukulttuuria 7. sen tuotanto tukee eläinten hyvinvointia läpinäkyvällä jäljitettävällä tavalla 8. sen tuotannon lyhyet ketjut ovat paikallista toimijaverkostoa hyödyntäen kustannustehokkaasti suunniteltuja ja toteutettuja sekä jäljitettäviä

24 Kiitos! Kuva: Jyri Kiuru, Pro Ruokakulttuuri -kehittämishanke

Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys

Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys 145 Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys Kati Räsänen, Merja Saarinen, Sirpa Kurppa, Frans Silvenius, Inkeri Riipi, Riikka Nousiainen, Leena Erälinna, Laura Mattinen, Sirkka Jaakkola, Sanna Lento,

Lisätiedot

Ympäristö-ilmastokorvaukset ja luonnonmukainen tuotanto Maaseudun kehittämisohjelmassa ohjelmakaudella 2014 2020

Ympäristö-ilmastokorvaukset ja luonnonmukainen tuotanto Maaseudun kehittämisohjelmassa ohjelmakaudella 2014 2020 Ympäristö-ilmastokorvaukset ja luonnonmukainen tuotanto Maaseudun kehittämisohjelmassa ohjelmakaudella 2014 2020 Ympäristökorvauksen valmisteluryhmän alustava ehdotus toimenpiteiksi 12.2.2013, koosteluonnos

Lisätiedot

Lähiruoat julkisissa hankinnoissa ympäristövaikutukset hankintakriteereinä

Lähiruoat julkisissa hankinnoissa ympäristövaikutukset hankintakriteereinä Tarkista Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 19/215 Lähiruoat julkisissa hankinnoissa ympäristövaikutukset hankintakriteereinä Case-elinkaariarviointien tulokset Frans Silvenius, Sirpa Kurppa, Jukka Tauriainen,

Lisätiedot

Liisa Kytölä, Perttu Pyykkönen, Irene Huuskonen, Reijo Keränen, Jouni Ponnikas, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo Ruottinen

Liisa Kytölä, Perttu Pyykkönen, Irene Huuskonen, Reijo Keränen, Jouni Ponnikas, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo Ruottinen SELVITYKSIÄ: 45 Liisa Kytölä, Perttu Pyykkönen, Irene Huuskonen, Reijo Keränen, Jouni Ponnikas, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo Ruottinen MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) - Loppuraportti

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) - Loppuraportti Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) - Loppuraportti MYTVAS 3 -tutkijaryhmä Jyrki Aakkula, MTT (jyrki.aakkula@mtt.fi) Mikä d ll? M S d k hi ä i hj l 2014 2020 Mikä muuttuu

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu tietopaketti viljelijöille

Maatalouden vesiensuojelu tietopaketti viljelijöille Maatalouden vesiensuojelu tietopaketti viljelijöille Tässä oppaassa kerrotaan vesiensuojeluun liittyvistä C-tukialueen maatalouden ympäristötuista, jotka ovat mukana Euroopan Unionin ympäristötuessa ohjelmakaudella

Lisätiedot

VINKKEJÄ LÄHI- JA LUOMURUOAN HANKINTAAN elinkaarianalyysit ja lähiruoan sosiaaliset vaikutukset

VINKKEJÄ LÄHI- JA LUOMURUOAN HANKINTAAN elinkaarianalyysit ja lähiruoan sosiaaliset vaikutukset VINKKEJÄ LÄHI- JA LUOMURUOAN HANKINTAAN elinkaarianalyysit ja lähiruoan sosiaaliset vaikutukset ELINKAARIARVIOINTI JA LÄHIRUOAN SOSIAALISET VAIKUTUKSET - MISTÄ ON KYSE? Kansallisissa linjauksissa ohjataan

Lisätiedot

Lähiruoan. yhteiskunnalliset vaikutukset. Ari Paloviita

Lähiruoan. yhteiskunnalliset vaikutukset. Ari Paloviita Lähiruoan yhteiskunnalliset vaikutukset Ari Paloviita Toimittaja: Kotikulmilta keittiöön -hanke, JAPA ry. Etukannen kuva: Jyri Kiuru, Pro Ruokakulttuuri -kehittämishanke Raportti on tuotettu Kotikulmilta

Lisätiedot

MAATILAN VESIENHOITO. Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä

MAATILAN VESIENHOITO. Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä MAATILAN VESIENHOITO Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä Maanviljelijä tekee vuoden aikana kymmeniä ellei satoja päätöksiä, jotka suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat vesien laatuun. Maataloustuotannosta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Luonnos Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014 2020

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Luonnos Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014 2020 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Luonnos Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014 2020 12.12.2013 Sisällysluettelo 1 Maaseudun kehittämisohjelman nimi... 11 2 Jäsenvaltio ja hallinnollinen alue...

Lisätiedot

Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin

Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin Anne-Mari Näsi Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta koulutushanke11.3.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MAATILANI TÄNÄÄN... 5 2.1 Perustietoja

Lisätiedot

3. 2014 Hävikkiviikkoa vietetään 8. - 14.9.2014

3. 2014 Hävikkiviikkoa vietetään 8. - 14.9.2014 3. 2014 Hävikkiviikkoa vietetään 8. - 14.9.2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis-

Lisätiedot

Suomen kansallinen luomututkimusohjelma 2014 2018

Suomen kansallinen luomututkimusohjelma 2014 2018 Suomen kansallinen luomututkimusohjelma 2014 2018 kaketju elintarvikejärjestelmä tuottaja tila jatkojalostus elintarviketeollisuus tukkukaup vintola ekologisuus eettisyys turvallisuus terveellisyys maukkaus

Lisätiedot

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna 1 Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna Verkko-opiskelumateriaali 2013-2014 2 Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 1.1 Elintarvikeala on tehnyt laatutyötä pitkään...

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu. Asiantuntijaryhmän loppuraportti

Maatalouden vesiensuojelu. Asiantuntijaryhmän loppuraportti Maatalouden vesiensuojelu Asiantuntijaryhmän loppuraportti Maatalouden vesiensuojelu- eli MaSu-ryhmän toiminnan tausta ja tarkoitus Maatalouden vesiensuojelu on ympäristöteema, joka keskusteluttaa nykypäivinä

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo

Lisätiedot

Suomalaisen sikatalouden ympäristövaikutukset ja tilojen ympäristövaikutusten mittausjärjestelmä

Suomalaisen sikatalouden ympäristövaikutukset ja tilojen ympäristövaikutusten mittausjärjestelmä Suomalaisen sikatalouden ympäristövaikutukset ja tilojen ympäristövaikutusten mittausjärjestelmä 19. joulukuuta 2012 Toimeksiantaja: Lihateollisuuden tutkimuskeskus LTK Laatinut: Bionova Consulting Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 LUOMU TARKASTUKSET JA VALVONTA

1 LUOMU TARKASTUKSET JA VALVONTA 1 LUOMU TARKASTUKSET JA VALVONTA 1.1 Valvontajärjestelmään hakeutumien ja tuotantotarkastus Hakemukset valvontajärjestelmään liittymiseksi lähetään ennen viljelyyn ryhtymistä sen alueen TE-keskukselle

Lisätiedot

Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään

Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään Matkaevääksi lukijalle Tämän kirjan tavoitteena on luoda käsitys siitä, mitä vastuullisuus on ruokaketjussa, ja tarjota yrityksille

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030

Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 12/2015 Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030 Pasi Rikkonen ja Heidi Rintamäki (toim.) Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Lapin luomutuotanto Luomumaatilan mahdollisuudet arktisella alueella

Lapin luomutuotanto Luomumaatilan mahdollisuudet arktisella alueella MTT:n selvityksiä 56 Lapin luomutuotanto Luomumaatilan mahdollisuudet arktisella alueella Maarit Pallari ja Rauni Korva-Hyötylä Kasvintuotanto MTT:n selvityksiä 56 50 s., 3 liitettä Lapin luomutuotanto

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta

Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta 2 Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta... 1 1 Johdanto... 3 2 Ydintoimenpiteet... 4 3 Kilpailukyky syntyy kuluttajien tarpeisiin vastaamisesta... 4 3.1

Lisätiedot

Aineisto on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön tuella.

Aineisto on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön tuella. Aineisto on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön tuella. 1 Ammattikeittiöillä on tärkeä rooli koko elintarvikeketjun kestävyyden kehittämisessä. Ammattikeittiöiden valinnat vaikuttavat koko elintarvikeketjuun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 333. Valtioneuvoston asetus. tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista

SISÄLLYS. N:o 333. Valtioneuvoston asetus. tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 N:o 333 340 SISÄLLYS N:o Sivu 333 Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista...

Lisätiedot

Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015

Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 Juho Kotanen ja Pertti Manninen 2/2010 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja

Lisätiedot

Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöihin. 6/2013 Savon koulutuskuntayhtymä Kati Lundgren

Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöihin. 6/2013 Savon koulutuskuntayhtymä Kati Lundgren Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöihin 6/2013 Savon koulutuskuntayhtymä Kati Lundgren 1 Sisällys 1. Ennakointiselvityksen tausta, tavoitteet

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2/2009 Helsinki 2009 Julkaisun nimi: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan aluestrategia

Lisätiedot

Joensuun seudun maaseutuohjelma 2014-2020

Joensuun seudun maaseutuohjelma 2014-2020 Joensuun seudun maaseutuohjelma 2014-2020 Ilomantsi Joensuu Juuka Liperi Kontiolahti Outokumpu Polvijärvi Sisältö Esipuhe ja alueen kuvaus... 1 Painopistealueet ohjelmakaudella 2014-2020... 9 1. Luonnonvarojen

Lisätiedot