METSÄMIESTEN SÄÄTIÖLTÄ 1,3 MILJOONAN APURAHAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄMIESTEN SÄÄTIÖLTÄ 1,3 MILJOONAN APURAHAT"

Transkriptio

1 METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ LEHDISTÖTIEDOTE 1(10) Ulvilantie 23 B 13 Julkaisuvapaa klo HELSINKI Risto Hyvärinen/AK Puh. (09) METSÄMIESTEN SÄÄTIÖLTÄ 1,3 MILJOONAN APURAHAT Metsäperinteen tallennusta ja metsäntutkimusta tukeva Metsämiesten Säätiö jakaa tänä vuonna 1,3 miljoonaan euron apurahat. Anomuksia kertyi säätiölle 6,6 miljoonan euron edestä. Tutkimushankkeisiin kohdistuvia hakemuksia oli hiukan alle sata, niistä väitöskirjatöitä kolmisenkymmentä. Väitöskirjahakemusten määrä väheni merkittävästi edellisestä vuodesta. Metsätyötaustansa vuoksi säätiö suuntaa apurahansa mahdollisimman lähellä käytäntöä oleviin kohteisiin. Tämän vuoden merkittävimmät rahoituskohteet ovat Metsäntutkimuslaitoksen professori Jussi Uusivuoren vetämä tutkimushanke Metsien käytön tulevaisuus Suomessa, jossa tutkitaan Suomen metsien käytön tulevaisuutta arvioimalla vaikutuksia, joita toimintaympäristön muutokset ja erilaiset toimintavaihtoehdot aiheuttavat. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat bioenergia ja ilmastopalvelut. Näkökulmana on metsien tuottaman hyvinvoinnin turvaaminen. Hankkeen kokonaisrahoitus on lähes 0,6 milj. euroa ja siitä kuluvan vuoden rahoitus on euroa. Toinen suurhanke on Työtehoseuran tutkijan DI, MMM Kaarlo Rieppon vetämä Kasvun eväät Metsä- ja puualan pienyritysten tutkimus- ja kehittämisohjelma. Ohjelman osahankkeet käsittelevät metsäkone- ja kuljetusyritysten, metsäpalvelu- ja taimitarhayritysten, metsäenergiayritysten sekä piensahojen kasvun ja kannattavuuden edellytyksiä. Hankkeen kokonaisrahoitus on 0,4 milj. euroa ja siitä kuluvan vuoden rahoitus on euroa. Oppimateriaalit ja -kirjat saavat lähes euroa, joista merkittävimmät ovat nuorisolle suunnattu Metsät ja me -hanke, jota johtaa MMM Juha Ruuska Suomen 4H-liitosta ja tuottaja Harri Pajarille Mitä metsästä tvohjelmasarjaan myönnetty apuraha. Metsäkulttuurin ja perinnetallennuksen puolella säätiö tukee yli eurolla useita kirjahankkeita sekä metsämuseoiden näyttelyjä ja perusparannuksia. Huomattavin on FM Leena Paaskosken vetämä valtakunnallisten metsämuseokokoelmien kartoitus ja luettelointi digitaaliseen muotoon. Valtakunnallisia metsätyömieskoteja tuetaan eurolla. Kaikkiaan 177 tuettavasta kohteesta suurimmat löytyvät säätiön kotisivulta Metsämiesten Säätiön apurahoja on v haettu yhteensä n. 3,7 milj. euroa. Myönnetty apurahasumma 1,3 milj. euroa jakautuu seuraavasti: Saajia Kpl Hakemuksia Kpl Tutkimukset euroa Väitöskirjatyöt euroa 5 29 Opinnäytetyöt euroa Matka-apurahat euroa Opintoapurahat euroa Oppimateriaalit euroa 8 17 Oppikirjat euroa 5 9 Metsäkulttuuri ja perinnekeräys euroa Metsäkulttuurikirjat euroa Seminaarit ja tilaisuudet euroa Kilpailut euroa 3 3 Sosiaaliapurahat euroa 3 5 Muut apurahat euroa 1 3 Yhteensä euroa

2 2 Suurimmat (1 500 euroa = ja >) yksittäiset rahoituskohteet ovat seuraavat: Muut tutkimukset ja väitöskirjat DI Kaarlo Rieppon Kasvun eväät: Metsä- ja puualan pienyritysten tutkimus- ja ,- työryhmä, kehittämisohjelma Työtehoseura ry, Rajamäki MMT Tiina Yliojan Kuusen käpy- ja siementuhojen torjuntamenetelmät ,- Suonenjoen yksikkö Keski-Suomen metsä- Suometsien hoidon uudet toimintamallit -kehittämishanke 3 000,- keskus, johtaja Ari Einin työryhmä, Jyväskylä VTM Jakob Donner- Mureneminen, uusiutuminen vai muodonmuutos? Metsien ,- Amnell, käyttömallin kehityssuunnat Suomessa ja siihen vaikuttavat Joensuun yliopisto yhteiskunnalliset tekijät Dos. Heikki Roiko-Jokelan Ihminen ja metsä: kohtaamisia arjen historiassa ( ) ,- työryhmä, Jyväskylän yliopisto MMT Hannu Hökkän Rämepuustojen evapotranspiraatio ja kunnostusojitustarve 1 500,- Rovaniemen tutk.yksikkö MMT Annika Kangas, Tiedon arvo ja päätöksenteko metsätaloudessa ,- MMT Silja Korhonen- Asiakasinformaation saatavuus ja käyttö tuotannon ja t&k:n 5 000,- Sande, näkökulmasta suomalaisessa metsäteollisuudessa MML Eero Muinosen Tavoite-epävarmuuden ja hintaepävarmuuden vaikutus 5 000,- metsän vapaaehtoisen suojelun hintapyyntöön Joensuun toimintayksikkö Joensuun yliopisto Osarahoitus Joensuun yliopiston metsätieteelliseen ,- tiedekuntaan perustettuun metsätietojärjestelmien professuuriin Suomen Metsäyhdistys ry, Metsäsektorin kouluyhteistyön kehittämisevaluointi ,- MMM Sirpa Kärkkäisen työryhmä MMT Markku Nygrenin Kuusen siemenerien kunnostaminen ja itävyyden parantaminen ,- Suonenjoen toimintayksikkö MMT Arto Kariniemen Puuhuollon henkilöresurssien toimintaedellytysten kehittäminen ,- työryhmä, Metsäteho Oy MMT Liisa Tyrväisen Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä metsänhoito matkailualueilla ,- Rovaniemi MML Irja Löfströmin Vesakontorjunta kuusen uudistusaloilla ,- Vantaa

3 3 MMT Heljä-Sisko Hakkuutähteiden ravinnemäärien arviointi - pääpuulajien ,- Helmisaaren työryhmä, ravinnepitoisuusyhtälöt (väitöskirja) Metla, Vantaa Ph.D. Jussi Uusivuoren Metsien käytön tulevaisuus Suomessa ,- (2 x väitöskirja) FM Leena Hambergin Reunavaikutus ja kulutus kaupunkimetsien kasvillisuuden 5 000,- muokkaajina (väitöskirja) Vantaa MMT Markus Holopaisen Metsiemme terveys, monimuotoisuus ja laatu - kaukokartoitus- ja ,- työryhmä, Helsingin paikkatietoperusteinen seuranta yliopisto (2 x väitöskirja + opinnäytetyö) KTM Minna Vesterinen, Kotimaisen puunhankinnan tulevaisuuden liiketoimintamallit ,- Jyväskylän yliopisto (väitöskirja) Matka-apurahat FM Anu Vikman, Osallistuminen International peat congress Tullamore, Ireland 1 500,- Metla, Vantaa konferenssiin ja tutkimustulosten esittäminen siellä MMT Niko Silvan, Osallistuminen kansainväliseen kongressiin: 13th International Peat 1 500,- Metla, Parkano Congress, Tullamore, Ireland Prof. Mikko Kurttila, Osallistuminen kv. symposiumiin Small-scale Rural Forest Use 1 500,- Joensuun yliopisto and Management: Global Policies versus Local Knowledge MMT Anne Toppinen, Osallistuminen Forest Sector Modeling-konferenssiin 1 500, , Seattle, USA LT Päivi Sutinen, Tärinän aiheuttamat terveysvaikutukset - luennoimismatka 3 000,- Fysiatrian klinikka, Tansaniaan PKKS, Joensuu MMM Liisa Vihervuori, Kokousesitelmä : Kahden koivua syövän perhoslajin 2 000,- ravintokäyttäytyminen siirtogeenisellä koivulla (Betula pendula) Mikkelin amk:n metsä- Interfob - Euroopan Metsä- ja puualojen opiskelijoiden vuosittainen 1 650,- talouslaitoksen 11 opiskelijaa, Pieksämäki Pohjois-Karjalan amk:n Metsä- ja puutalouden markkinoinnin opiskelijoiden messumatka 2 400,- 12 opiskelijaa, Joensuu Dresdeniin Metsäalan Asiantuntijat Saksan metsätalous ja -teollisuus -opintomatka ,- ry, 16 mti-opiskelijaa

4 4 Mikkelin amk:n Metsätalousinsinööriopiskelijoiden opintomatka Pohjois-Suomeen 4 650,- 31 metsätalousinsinööriopiskelijaa, Pieksämäki Seinäjoen amk:n SeAMK, Maa- ja metsätalouden yksikön MTI10-opiskelijoiden 2 600,- 13 opiskelijaa, Ähtäri Metsät ja metsätalous Islannissa opintomatka Rovaniemen amk:n Rovaniemen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoiden 2 300,- 23 opiskelijaa metsäenergia-opintomatka Etelä-Suomeen Tampereen amk:n Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoiden 3 000,- 10 opiskelijaa opintomatka Uuteen-Seelantiin Koulutuskeskus Sedu Koulutuskeskus Sedu Tuomarniemi, Metsätalouden perustutkinto ,- Tuomarniemen opiskelijoiden -09 opintomatka Ranskaan 18 opiskelijaa, Ähtäri Suomen IUFRO-toimi- Suomalaisten metsäntutkijoiden osallistuminen IUFRO ,- kunta toimintaan FT Hanna Snellman, Luston mepeaineiston hakuominaisuuksien parantaminen 5 000,- FM Leena Paaskoski ja FM Reetta Karhunkorva Seinäjoen amk:n Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelman 2 200,- 11 opiskelijaa 3. vuosikurssin opiskelijoiden opintomatka Saksaan Hämeen amk:n Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoiden 3 150,- 23 opiskelijaa, Evo opintomatka Baijeriin Opintoapurahat Metsäylioppilaat ry, Metsäylioppilaat ry:n toiminta-avustusta vuodelle 2008 sisältäen 3 000,- kansainväliset projektit ja vuosijuhlan MEOL - Metsäalan MEOL - Metsäalan Opiskelijat ry:n toiminta-avustus v ,- Opiskelijat ry Joensuun metsä- Joensuun metsäylioppilaat ry:n kansainvälinen toiminta v ,- ylioppilaat ry Pohjois-Karjalan Kurvaa metsään - metsäkonekoulujen yhteinen markkinointihanke 5 000,- ammattiopisto Valtimo (laajenee konekoulujen lisäksi metsuriopetusta antaviin oppilaitoksiin)

5 5 Oppimateriaalit Johtaja Hannu Vehviläisen MetsäPolku-hanke 2 000,- työryhmä, Etelä-Savon metsäkeskus MMM Klaus Yrjösen Metsänhoito hirvialueilla ,- työryhmä, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, MMM Juha Ruuskan Metsämeininki -hanke (jatkoa Metsä ja me -hankkeelle) ,- työryhmä, Suomen 4H-liitto, Alnus ry/ MMT Jyrki Virtuaalimetsä 5 000,- Hytösen työryhmä, Himanka Tuottaja Harri Pajarin Mitä metsästä? tv-ohjelmasarja ,- työryhmä, Harri Pajari Oy MH Mikko Häyrysen Metsä-tv (metsätaloutta käsittelevä ohjelmasarja yhteistyössä ,- työryhmä, MTV3:n kanssa) Metsäkustannus Oy YTL Heli Myllyksen Metsäalan tietoaineistojen löytyvyyden parantaminen ,- työryhmä, Suomen Metsätieteellinen Suomen Metsätieteellisen Seuran Acta Forestalia Fennica- ja ,- Seura Silva Fennica -sarjojen digitointihanke Oppikirjat MMT Seppo Kellomäki, Metsänhoidon oppikirjan päivitys 8 000,- Joensuun yliopisto MMT Hannu Mannerkoski, Metsien ilmastolliset ja hydrologiset suojavaikutukset -oppikirjan 8 000,- Joensuun yliopisto MTI Ano Teittinen, Metsäkoneen kuljettajan työhyvinvointi ja työssäjaksaminen -oppaan 7 000,- Pieksämäen ammatti- laatiminen. Kirjan työnimi: Metsäkoneenkuljettajan selviytymisopas opisto MH Mirja Jääskeläinen, Kotimaan- ja vientikaupan asiakirjat 4 000,- Seinäjoen amk., Ähtäri FT Pekka Ripatti, Decades of private forestry in Finland (Veli-Pekka Järveläisen julkaisun Yksityismetsätalouden vuosikymmenet englanninkielisen 5 000,- version viimeistely ja kuvitus sekä osallistuminen painokustannuksiin)

6 6 Metsäkulttuuri ja perinnekeräys Metsähistorian Seura ry/ Metsähistorian Seuran kansainvälinen toiminta ja tiedotus 4 500,- MH Juhani Huittinen vuonna 2008 FM Ari-Pekka Lahti, Näytelmän kirjoittaminen Suomen kansallisteatterille 1 500,- Espoo Matti Iivonen, Hyvinkää Moottorisahojen museorakennus 2 500,- Lapin Metsämuseo- Jäämeren vesistöalueelta yli vedenjakajan Perämeren vesistö ,- yhdistys ry alueelle johtavien puutavarareittien historiaa ja jälkiä maastossa Prof. Paula Määttän Metsätorpanmaa herää eloon! 1. Tarina metsätorpanmaasta -video 5 000,- työryhmä, 2. Metsäkylien muisti -arkisto Jyväskylän yo:n muistitietoarkistoon Jyväskylän yliopisto Mauno Räsänen, Savottamuseo kämppä Riski, Palokki Heinävesi 5 000,- Varistaipale HuK Pekka Lehonkosken Metsätyön murros esiin Luston uudistetussa perusnäyttelyssä ,- työryhmä, Lusto - Suomen Metsämuseo, Punkaharju Pielisen museo, Lieksa/ Pielisen museossa olevien metsätyöhön ja uittoperinteeseen ,- Museonjohtaja liittyvien rakennusten ja rakenteiden kunnostus Liisa Eskelinen Lapin Metsämuseoyhd. ry Lapin metsämuseon toiminnan tukeminen vuonna ,- MTI Jouko Paijan Metsätaimituotannon perinteen tallentaminen ,- työryhmä, Tapion siemenkeskus, Oitti FK Pekka Virtanen, KEOT - kultturiportaali metsään 5 000,- FM Leena Paaskosken Valtakunnallisten metsämuseokokoelmien kartoitus ja luettelointi ,- työryhmä, Suomen Metsämuseosäätiö/Lusto, Punkaharju Riuttalan talonpoikais- Riuttalan talomuseo 8 000,- kultt. suojelusäätiö, Karttula Tmi Restena/toimittaja Metsäkoneet ,- Leo Silolahden työryhmä, FM Anne Meriläisen Kotimaisten metsäpuiden erikoismuotojen kokoelman perustaminen 3 000,- työryhmä, Möhkön Möhkön Arboretumiin ja opastejärjestelmä Arboretumin Ystävät ry Puu kulttuurissa ry, Luonnotar-palkinto ,- toiminnanjohtaja Päivi Ronkaisen työryhmä,

7 7 Metsäylioppilaat ry/ Metsäylioppilaat ry 100 vuotta -perinnehanke ,- Arkistotoimikunta, Suomen Metsäyhdistys ry, Käyttökuvapalvelun luominen Kantapuuhun ,- Informaatikko Harri Hypénin työryhmä Metsäkulttuurikirjat MMT Tapani Tasanen, Metsänhoidon historia, osat ,- Seinäjoen amk., Ähtäri Metsähistorian Seura/ Vuosilusto 2008 Koneellisen puunkorjuun teemanumero 5 000,- MH Juhani Huittinen Insinööri Aimo Lounaja, Savotta-aiheinen kirja metsäteknikkokirjailija Heikki Lounajan 5 000,- Turku jäämistöstä Mh Voitto Pölkki, Venäjän tuontipuun historiikki, kirjan nimi: Venäjänpuu taustaa 5 500,- Imatra ja tarinoita MTI Pekka Lanko, Me tulemme taas 5 000,- Rovaniemi Toimittaja Hannes Pekka Rantalan kirjoittaman kirjan toimitustyö 2 500,- Mäntyrannan työryhmä, Varanotaari Jorma Toro, Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöiden työehtosopimushistoriaa 5 000,- - muisteltavaa ja muistettavaa työrauhavuosilta Maahenki Oy/ kustantaja Kahden metsäaiheisen valokuvakirjan tuottaminen painokuntoon: 5 000,- Liisa Heikkilä-Palo Heikki Willamo/ Huuhkajavuorella ja Jorma Luhta/ Yö metsässä MTI Martti Linna, Metsänhoito Karjalan kannaksella -julkaisu 2 500,- Husula Kirjailija Esko Salakka, Jänkäpolku -nimisen romaanin julkaisu (jatkoa v julkaistuun 4 000,- Putikko Rintarossi -nimiseen romaaniin) MML Heikki Lindoosin Metsäkuva elää 4 000,- työryhmä, Järvenpää Dos. Jyrki Paaskosken Metsänhoitaja Martti Tertin vuosikymmenet 7 000,- työryhmä, Punkaharju Ph.D. Tuula Nuutisen Taksaattorien taipaleelta -historiaprojekti ,- työryhmä, Joensuu Suomen Metsä- Suomen Metsätieteellisen Seuran 100-vuotishistoriakirja ,- tieteellinen Seura/ Prof. Pekka Niemelä,

8 8 VTM Markku Niskanen, Metsätyönjohtajan työn muuttuminen 1950-luvulta 2000-luvulle 7 000,- Talousviestintä Oy, Espoo Tampereen ammattiopisto, Kurun metsäoppilaitoksen historia 5 000,- Kurun metsäoppilaitos/ Vs. rehtori Helena Koskinen, Kuru Oskari Tokoi-seura ry/ Juhlakirjan toimittaminen kansaned. ministeri Matti Lepistön 7 000,- Valtiopäiväneuvos syntymän 100-v. juhlasta Kari Urpilaisen työryhmä VTM Virpi Adamssonin Pieni pärekorityttö (pärekorin tekemisen perinnettä 2 000,- työryhmä, Tammisaari taltioiva lastenkirja) MA Marjatta Koivulehdon Viimeinen Uitto -valokuvateos / uudistettu painos 9 000,- työryhmä, Movento Oy, Muonio Tilaisuudet, näyttelyt, seminaarit Oikeustiet. lis. Lauri Asiantuntijaseminaari Vihreästä energiaa 6 000,- Tarastin työryhmä, Viherympäristöliitto, Pro Puu ry, Pro Puu Visasta vieläkin enemmän -näyttely 3 000,- -keskus/ Pj. Markku (jatkoa Visasta enemmän -näyttelylle) Tonttilan työryhmä, Lahti MMT Heli Peltola, IUFRON konferenssi Connection between Forest Resources 4 000,- Joensuun yliopisto and Wood Quality: Modelling Approaches and Simulation Software Kuvataiteilija Anu Ympäristöaiheisen NUPPU-veistoksen (työnimi) suunnittelu 3 000,- Miettisen työryhmä, (taustalla Taideyhdistys LARU ART) Lusto Suomen Metsä- Luston yleisötapahtumat, työpajat ja näytökset 5 000,- museo, KTM Helkamari Nolten työryhmä, Punkaharju Suomen Metsätieteellinen Suomen Metsätieteellisen Seuran järjestämä Metsätieteen 8 500,- Seura/ pj. Pekka päivä 2008 Saranpää, Suomen Metsäyhd. ry., Suomen metsäsektorin asema Euroopassa ,- Viestinnän suunnittelija Hannes Mäntyranta, Suomen Metsäyhd. ry., Journalistien metsäkoulutus ,- Viestinnän suunnittelija Hannes Mäntyranta,

9 9 Prof. Liisa Tyrväisen Forest Recreation & Tourism Serving Urbanised Societies 2 000,- -konferenssi, Aulanko, Hämeenlinna Rovaniemi Josek Oy/ proj.pääll. Wood energy solutions WES 2008 konferenssi, 2 000,- Jouko Parviaisen Savotan toteuttaminen työryhmä, Joensuu Suomen luonto- Luonnosta tuotteeksi ja palveluksi -valokuvauskilpailu ja 2 000,- yrittäjyysverkosto ry, -näyttely MH Juha Rutanen, Seinäjoki Ilomantsin Näyttämö- Kantaesitys Suma 2 000,- kerho ry/ johtokunta, Ilomantsi Taiteen yo. Kari Taidenäyttely/ Haapion avaus 2 000,- Kärkkäisen työryhmä, Juva Pienperheyhdistys ry, Metsästä voimaa perheen arkeen 2 000,- Sosionomi Eija Pieviläisen työryhmä, Ympäristötaiteen yhd. Kivinokka ympäristötaidenäyttely Linnut 2 000,- YTY ry, kuvataiteilija Otto Santalan työryhmä, Promoottori Eero Satavuotisen toiminnan kunniaksi järjestettävä maisterin- ja 2 000,- Puolanteen työryhmä, tohtorinpromootio Kilpailut Suomen Metsäurheilu- Suomen Metsäurheiluliitto ry:n kansainvälinen ja kotimaan 7 000,- liitto ry kilpailutoiminta sekä metsäurheilu- ja tukkilaistoiminnan kehittäminen v Metsäkoneenkäytön SM- Metsäkoneenkäytön SM- ja PM- kilpailut v ,- kilpailutoimikunta Moottorisahauksen Moottorisahauksen kilpailutoiminta v ,- kilpailutoimikunta

10 10 Sosiaaliapurahat Setlementti Kainulan Setlementti Kainulan Kannatusyhdistys ry:n metsä ,- Kannatusyhdistys ry, miestyön tukeminen v Kajaani Pohj.-Karjalan Metsä- Pohjois-Karjalan Metsätyömieskodin Kannatusyhdistys ry:n ,- työmieskodin kannatus- ylläpitämän Ruunaan metsätyömieskodin toiminnan yhdistys ry., Lieksa tukeminen ja ylläpitäminen v Rovalan Setlementti ry, Rovalan Setlementti ry./palosalmen metsätyömieskoti: Rovaniemi Toiminta-avustus sisältäen kodin asukkaiden virike ,- toiminnan, terapiapalvelun ja pakastehuoneen uusimisen. Lisäksi metsätyömieskodin hautamuistomerkin uusiminen Muut apurahat Taiteen maisteri Kerrospuupilotti (jatkoa Eripuu-innovaatio -hankkeelle) 3 000,- Jouni Kivelä, Tiedote on saatavilla kotisivuiltamme Lisätietoja antaa myös Metsämiesten Säätiön asiamies Risto Hyvärinen p. (09) , , sähköp.

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖLTÄ 1,2 MILJOONAN APURAHAT

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖLTÄ 1,2 MILJOONAN APURAHAT METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ LEHDISTÖTIEDOTE 1(10) Ulvilantie 23 B 13 Julkaisuvapaa 11.3.2005 klo 13 00350 HELSINKI Risto Hyvärinen/AK 11.3.2005 Puh. (09) 560 7470 METSÄMIESTEN SÄÄTIÖLTÄ 1,2 MILJOONAN APURAHAT

Lisätiedot

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ JAKAA APURAHOINA 1,2 MILJOONAA EUROA

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ JAKAA APURAHOINA 1,2 MILJOONAA EUROA METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ LEHDISTÖTIEDOTE 1(10) Ulvilantie 23 B 13 Julkaisuvapaa 15.3.2004 klo 13 00350 HELSINKI Risto Hyvärinen/AK 15.3.2004 Puh. (09) 560 7470 METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ JAKAA APURAHOINA 1,2 MILJOONAA

Lisätiedot

Kaikki vähintään 1.500 euron suuruiset vuoden 2011 apurahat

Kaikki vähintään 1.500 euron suuruiset vuoden 2011 apurahat Metsämiesten Säätiö 14.3.2011 Kaikki vähintään 1.500 euron suuruiset vuoden 2011 apurahat Tutkimus - tutkimustyö Harri Mäkinen, PhD 58.900 Metsäntutkimuslaitos, Etelä-Suomen alueyksikkö Kuusikoiden kasvatus

Lisätiedot

Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni Taivainen, Metsähallitus

Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni Taivainen, Metsähallitus Tervetuloa seuran vuosikokoukseen, esitelmätilaisuuteen sekä jäsen- ja tutkijatapaamiseen Tieteiden talolle Helsinkiin 26.3.2015. Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni

Lisätiedot

1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN

1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN 1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN Metsähistorian Seuran vuosikokous pidetään lauantaina 13.4.2002 kello 12.30 Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus Lustossa Punkaharjulla. Vuosikokousasiat:

Lisätiedot

1/2005 7.3.2005. Metsähistorian Seuran esitelmätilaisuus Metsäalan retkeilyjen historiaa. Tervetuloa vuosikokoukseen

1/2005 7.3.2005. Metsähistorian Seuran esitelmätilaisuus Metsäalan retkeilyjen historiaa. Tervetuloa vuosikokoukseen Tervetuloa vuosikokoukseen Metsähistorian Seura ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 6.4.2005 klo 11 Tieteiden talossa Helsingissä, Kirkkokatu 6. Vuosikokousasiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

1 / 2012 Helmikuu. Muistathan vastata jäsenkyselyyn!

1 / 2012 Helmikuu. Muistathan vastata jäsenkyselyyn! 1 / 2012 Helmikuu Muistathan vastata jäsenkyselyyn! Tervetuloa vuosikokoukseen, esitelmätilaisuuteen sekä jäsen- ja tutkijatapaamiseen Tieteiden talolle Helsinkiin 28.3.2012 Sirkka Muurela, Anteeksi anna.

Lisätiedot

MODERNI METSÄTIEDE YHTEISKUNNAN SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ. Suomen Metsätieteellisen Seuran 100-vuotisnäyttely

MODERNI METSÄTIEDE YHTEISKUNNAN SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ. Suomen Metsätieteellisen Seuran 100-vuotisnäyttely MODERNI METSÄTIEDE YHTEISKUNNAN SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ Suomen Metsätieteellisen Seuran 100-vuotisnäyttely NÄYTTELYN AIKATAULU: Lusto Suomen Metsämuseo 20.5. 30.8.2009 Viikin tiedekirjasto 9.9. 2.12.2009 Joensuun

Lisätiedot

Kertomus Suomen Metsätieteellinen Seura ry:n toiminnasta ja taloudesta vuonna 2010

Kertomus Suomen Metsätieteellinen Seura ry:n toiminnasta ja taloudesta vuonna 2010 Kertomus Suomen Metsätieteellinen Seura ry:n toiminnasta ja taloudesta vuonna 2010 101. toimintavuosi 2 Sisällysluettelo Yleiskatsaus...3 1 Organisaatio...4 1.1 Jäsenistö...4 1.2 Hallitus...4 1.3 Toimihenkilöt...4

Lisätiedot

1/2007 23.3.2007. Tervetuloa vuosikokoukseen. Vuosikokouspäivän 11.4.2007 ohjelmassa Cajander-elokuva ja metsähistorian tutkijatapaaminen

1/2007 23.3.2007. Tervetuloa vuosikokoukseen. Vuosikokouspäivän 11.4.2007 ohjelmassa Cajander-elokuva ja metsähistorian tutkijatapaaminen 1/2007 23.3.2007 Tervetuloa vuosikokoukseen Metsähistorian Seura ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 11.4.2007 klo 12 Tieteiden talolla Helsingissä, Kirkkokatu 6, sali 505. Vuosikokousasiat: 1. Kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 Suomen Metsämuseosäätiö TOIMINTAKERTOMUS 2005 18. toimintavuosi SUOMEN METSÄMUSEOSÄÄTIÖ Tasekirja 31.12.2005 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2005 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Päiväys,

Lisätiedot

Metsä, talous, yhteiskunta

Metsä, talous, yhteiskunta ISBN 978-951-40-2218-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2219-7 (nid.) ISSN 1795-150X Metsä, talous, yhteiskunta Katsauksia metsäekonomiseen tutkimukseen Sevola, Yrjö (toim.) www.metla.fi Metlan työraportteja / Working

Lisätiedot

2 / 2001, 11.5.2001. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitos luottamuksesta puheenjohtajavalinnassa. Matin jäljiltä on hyvä jatkaa.

2 / 2001, 11.5.2001. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitos luottamuksesta puheenjohtajavalinnassa. Matin jäljiltä on hyvä jatkaa. 2 / 2001, 11.5.2001 Tästä on hyvä jatkaa Lämmin kiitos Matti Leikolalle seuramme kuuden ensimmäisen vuoden tuloksellisesta ja asiantuntevasta puheenjohtajuudesta. Kun Matin hallinnolliset vastuut nyt vähenevät,

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

3/2005 1.12.2005. Vuoden vaihtuessa

3/2005 1.12.2005. Vuoden vaihtuessa 3/2005 1.12.2005 Vuoden vaihtuessa Yksi kalenterivuosi on taas päättymässä. Metsähistorian Seuran näkövinkkelistä katsellen vuosi on ollut melko vilkas. Vuosikokouksen ja seminaarin lisäksi on järjestetty

Lisätiedot

Toimenpideohjelma lasten ja nuorten metsätietämyksen edistämiseksi Suomen metsäkeskuksen alueyksiköissä:

Toimenpideohjelma lasten ja nuorten metsätietämyksen edistämiseksi Suomen metsäkeskuksen alueyksiköissä: TOIMENPIDEOHJELMA LASTEN JA NUORTEN METSÄTIETÄMYKSEN EDISTÄMISEKSI SUOMEN METSÄKESKUKSEN ALUEYKSIKÖISSÄ: ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAA, LOUNAIS-SUOMI JA PIRKANMAA 2012 2015 Luonnos: 31.3.2013 PEFC sertifiointikriteeri

Lisätiedot

Metsäbiotalous ÄÄNESTÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA MONELTA KANTILTA! Metsänhoitajaliiton valtuustovaali 30.9. 31.10. VAALIOPAS PROFIILI METSÄPÄIVÄT

Metsäbiotalous ÄÄNESTÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA MONELTA KANTILTA! Metsänhoitajaliiton valtuustovaali 30.9. 31.10. VAALIOPAS PROFIILI METSÄPÄIVÄT Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 3/2013 VALTUUSTOVAALINUMERO ÄÄNESTÄ METSÄNHOITAJALIITON VALTUUSTOVAALIT 2013 Metsänhoitajaliiton valtuustovaali 30.9. 31.10. Metsäbiotalous UUSIA MAHDOLLISUUKSIA MONELTA

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat ry:n vuoden 2015 Oppikirjailijapalkinnot. Oppikirjailijapalkinnot jaettiin jälleen Educa-messuilla

Suomen tietokirjailijat ry:n vuoden 2015 Oppikirjailijapalkinnot. Oppikirjailijapalkinnot jaettiin jälleen Educa-messuilla Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 1/2015 Yhdistyksen tuorein julkaisu ottaa kantaa oppimateriaalikeskusteluun Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen Rovaniemelle 20. 21.3. Apurahahaku muuttuu sähköiseksi

Lisätiedot

Kanerva, Kääriäinen, Skinnari, Vehviläinen...

Kanerva, Kääriäinen, Skinnari, Vehviläinen... Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 4/2010 Antti Eskola ja Pertti Rajala saivat Warelius-palkinnot Syksyn apurahat haettavana 30. syyskuuta mennessä Pietarin yksiöön haku alkanut Kanerva, Kääriäinen,

Lisätiedot

2/2002, 11.6.2002. Hyvät jäsenet. digitaaliseen kuva-arkistoon. Luston vuosiohjelmasta lisää seuraavilla sivuilla.

2/2002, 11.6.2002. Hyvät jäsenet. digitaaliseen kuva-arkistoon. Luston vuosiohjelmasta lisää seuraavilla sivuilla. 2/2002, 11.6.2002 Hyvät jäsenet Metsähistorian Seuran vuosikokous pidettiin Lustossa 13. toukokuuta. Paikalla oli 22 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kalevi Hänninen Mikkelistä. Viime vuoden toiminta-

Lisätiedot

Palkansaajasäätiön toimintakertomus

Palkansaajasäätiön toimintakertomus 1 Palkansaajasäätiön toimintakertomus Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen Säätiö jatkoi sääntöjensä mukaisen tarkoituksen toteuttamista edistämällä säästäväisyyttä ja palkansaajien taloudellista

Lisätiedot

3/2009 11.12.2009. Merkkivuosi

3/2009 11.12.2009. Merkkivuosi Merkkivuosi Päättymässä oleva vuosi on nimetty merkkivuodeksi 2009. Suomessa merkkivuonna on palattu 200 vuoden takaisiin tapahtumiin, jolloin hävityn sodan seurauksena Ruotsi menetti Venäjälle kahdeksan

Lisätiedot

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi YK:n Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012 Pellervo-Seura 2012 Pellervo-Seura ry Pellervo on osuuskuntien ja muiden osuustoiminnallisten yhteisöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 1(8) Päivämäärä Dnro 17.12.2013 442/032/2010 Suomen metsäkeskus Viite Asia ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 Maa- ja metsätalousministeriö asetti alueelliset metsäneuvostot

Lisätiedot

150 vuotta. Metsänhoitajakoulutus. 30 vuotta metsätieteellistä opetusta ja tutkimusta Itä-Suomessa

150 vuotta. Metsänhoitajakoulutus. 30 vuotta metsätieteellistä opetusta ja tutkimusta Itä-Suomessa Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 2/2012 6 Metsänhoitajakoulutus 1 vuotta Juhlavuosi Joensuussa 14 30 vuotta metsätieteellistä opetusta ja tutkimusta Itä-Suomessa Uudistunut Metsäkeskus 18 Alueellisista

Lisätiedot

Metsäopetuksen kehittäminen Etelä-Savossa

Metsäopetuksen kehittäminen Etelä-Savossa Metsäopetuksen kehittäminen Etelä-Savossa selvitystyö Petteri Vanninen E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T T O 2 0 0 9 METSÄOPETUKSEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA Selvitystyö Petteri Vanninen ETELÄ-SAVON

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 - luonnos

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 - luonnos T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 - luonnos 1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry/sällskapet för framtidsstudier rf. perustettiin tutkijoiden, opettajien ja tiedeyhteisön

Lisätiedot

Sydäntä, päätä ja kättä

Sydäntä, päätä ja kättä Sydäntä, päätä ja kättä Hannes Gebhard 150 Pellervo-Seura 2014 115. toimintavuosi Pellervo-Seura 2014 Pellervo-Seura ry Pellervo on osuustoiminnallisten yhteisöjen valtakunnallinen palvelu-, yhteistoiminta-

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 3 - luonnos

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 3 - luonnos T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 3 - luonnos 1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry/sällskapet för framtidsstudier rf. perustettiin tutkijoiden, opettajien ja tiedeyhteisön

Lisätiedot

Koneen Säätiö Vuosikertomus

Koneen Säätiö Vuosikertomus Koneen Säätiö Vuosikertomus 1 2008 2 Koneen Säätiö Vuosikertomus 3 2008 2009 4 Koneen Säätiön vuosikertomus 2008 5 sisällys Koneen Säätiön 52. toimintavuosi Apurahat tieteelle ja kulttuurille Suunnattu

Lisätiedot