Turun liikennebiokaasuhanketyöryhmän

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun liikennebiokaasuhanketyöryhmän"

Transkriptio

1 Turun liikennebiokaasuhanketyöryhmän työ ja ehdotukset Fredrik Klingstedt, ympäristötoimiala, ys

2 Tavoite: Paikallinen, innovatiivinen ja kestävä toimintamalli Khpäätti selvityttää mahdollisuudet käynnistää liikennebiokaasun tuotanto ja hyödyntäminen Turussa Tähtäimenä biokaasun innovatiivinen hyödyntäminen, joka lisää paikallista energiaomavaraisuutta, luo uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja Toteuttaa osaltaan kaupungin ilmasto-ja ympäristöohjelmaa ja kansallisia ilmasto-ja liikennepoliittisia tavoitteita ja pienentää kaupungin ilmastopäästöjä Biovakka Oy:n Topinojan nykyinen tuotantolaitos tuottaa 3 miljoona m 3 biokaasua. Kaatopaikka tuottaa noin 1 miljoona m 3 biokaasua

3 Liikennebiokaasu on ilmastoystävällisin polttoaine

4 Hanketta tukevat selvitykset 2012 Biokaasun käyttö liikenteessä - jakelu ja varikkologistiikan kehittäminen (Trafix Oy) Kestävän paikallisen kuljetusratkaisun liiketoimintamalli ja toteutussuunnitelma Turussa (PBI Oy) Liikennebiokaasun tuotantoon soveltuvan peltobiomassan hankintamahdollisuudet ja kaasun-tuotannossa syntyvien ravinteiden kierrätys maatalouteen Turussa (MTT) Markkinointi ja viestintä siirryttäessä liikennebiokaasun laajamittaiseen käyttöön Turussa (Sininen Meri Oy). Potentiaalisten yhteistyökumppanien ja rahoittajien kartoitus (Sitra, Huoltovarmuuskeskus, Gasum, ST1, ABC, Skandinaviska Biogas, yksityiset rahoittajat) Fredrik Klingstedt, Turun kaupungin ympäristönsuojelu 4

5 Teknologia on olemassa ja helposti saatavilla Turussa on jo biokaasun tuotantoa ja raaka-ainetta löytyy lisää Mädätysprosessit osataan hyvin Jakeluverkko ja varmistukset on helppo toteuttaa Eri valmistajien erityyppisiä ajoneuvoja on runsaasti saatavilla markkinoilla

6 Liikennebiokaasu on ollut menestys Ruotsissa sieltä löytyy myös hyviä yhteistyökumppaneita Tukholmassa on 260 biokaasubussia ja 200 lisää on tulossa vuoteen 2017 mennessä. Yhteensä kaupungissa oli 2012 kesäkuun lopussa biokaasuautoa

7 Syntyvä liiketoimintakokonaisuus koostuu useista eri osista, joista keskeinen integroiva taho puuttuu Turun seudun Biotalous Oy* perustettava Eläintila Yksityiset autonomistajat, taksifirmat Kotitaloudet, ravintolat Biojätteet Lanta Liikennebiokaasu Kaasuhenkilöautoja Nurmi Biokaasu Liikennebiokaasu Pellot Ravinteet Biokaasun tuottaja Kaasun jalostus Jakelija Liikennebiokaasu Liikennöitsijät Maisemointi Liete Liikennebiokaasu Kaasubusseja Puistot Kaasukuorma-/ pakettiautoja Jätevedenpuhdistamo Paikalliset jäte- ja kuljetusyritykset Ajoneuvomyyjät * työnimi Turun kaupunki Leasing yhtiöt Kaupungilta ei edellytetä investointeja näiden toteuttamiseen 7

8 Perusinfrastruktuurin investointikustannukset sijoittajille ovat 2,6-9 M, riippuen skenaariosta Investointikohde Skenaario 1 (ei busseja) Skenaario 2 (bussit mukana) Kaasun puhdistusyksikkö Topinojalle 1,1 M 2,5 M Kaasun varmuusvarasto Topinojalle 0,5 M 0,5 M Jakelupiste Topinojalle ja asiakkaan varikolle 1 M - Jakelupiste Orikedolle - 1,8 M Jakelupiste Raunistulaan - 2,4 M Jakelupiste varikolle Hevoskadulle - 1,8 M YHTEENSÄ 2,6 M 9,0 M Kaupungilta ei edellytetä investointeja hankkeeseen Kaupungilta ei edellytetä investointeja hankkeeseen 8

9 Hyödyt Turun kaupungille Paikallistalouden vahvistaminen Luodaan paikallista uutta innovatiivista yritystoimintaa Vahvistetaan paikallistaloutta 5-10 % polttoaineiden hankintakuluista kierrättämällä ne paikalliseen elinkeinoelämään Ympäristöhaasteisiin vastaaminen Tuetaan kaupungin omia ja kansallisia ilmasto-ja liikennepoliittisia tavoitteita Lähiliikenteen päästöjen ilmasto-, ympäristö-ja terveyshaittavaikutukset vähenevät Vahvistetaan Turun roolia ravinteiden kierrätyksen ja Saaristomeren suojelun yhteensovittamisessa Osaaminen ja imago Luodaan Turkuun uusiutuvien liikennepolttoaineiden osaamista jolla on vientipotentiaalia Vahvistetaan Turun imagoa uudistuskykyisenä edelläkävijäkaupunkina

10 Työryhmän esitys kaupunginhallitukselle Kaupunki puoltaa sitä, että liikennebiokaasun jalostusta ja jakelua varten perustetaan erillinen yhtiö (työnimellä Turun seudun Biotalous Oy ), jolla on riittävän laaja ja taloudellisesti uskottava omistuspohja ja joka sitoutuu biokaasun pitkäaikaiseen ja luotettavaan tuotantoon ja jakeluun. Samalla kaupunki oikeuttaa osakkuusyhtiönsä TSJ:nja TSP:nharkintansa mukaan osallistumaan Turun Seudun Biotalous Oy:n perustamiseen ja allekirjoittamaan sitä koskevan aiesopimuksen mahdollisten muiden yhtiön perustamiseen osallistuvien sijoittaja-ja intressitahojen kanssa. Kaupunki sitoutuu omalta osaltaan siihen, että Kakolanjätevedenpuhdistamon jätevesiliete käytetään liikennebiokaasun tuotantoon myös uudistettaessa vuonna 2018 päättyvää nykyistä lietteen käsittelysopimusta Kaupunki pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan ohjaamaan myös kotitalouksien ja teollisuuden biojätteet paikalliseen liikennebiokaasun tuotantoon Kaupungin omistamien viljelymaiden vuokrauksissa huomioidaan kaasuntuotannossa syntyvän ravinnepitoisen mädätteenhyödyntäminen maanparannusaineena niin, että mädätettävoidaan kierrättää peltojen ravinteeksi korvaamaan muuta lannoitusta 10

11 Työryhmän esitys kaupunginhallitukselle. Kaupunki ohjaa aktiivisti omaa ja palveluntuottajiensa ajoneuvokalustoa biokaasukäyttöiseksi erikseen päätettävien liikennepoliittisten linjausten mukaan siten, että kaupunkiseudun uusiutuvan energian liikennepolttoaineiden käytössä voidaan saavuttaa valtakunnallinen 20%:n tavoite vuonna 2020 Kaupunki sitoutuu edistämään biokaasun käyttöä liikenteen polttoaineena myös esim. tarjoamalla pysäköintietuisuuksia ilmastoystävällisiä polttoaineita käyttäville autoilijoille ja suosimalla ilmastoystävällisiä kuljetuspalveluluja Joukkoliikenteen osalta selvitetään erikseen mahdollisuudet ohjata osa kalustosta tulevaisuudessa biokaasun hyödyntäjäksi. Mahdollisen käyttöönoton taloudellisten edellytysten turvaamiseksi kaupunki asettaa omalta puoleltaan yhtiön perustamisen ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisen ehdoksi sen, että Turun ja kaupunkiseudun joukkoliikenteelle turvataan laadittavalla erillisellä sopimuksella liikennebiokaasun tuotantokustannuksiin ja dieselin hintaan sidottu pitkäaikainen ja edullinen kaasunhankintamahdollisuus. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että siirtyminen liikennebiokaasun laajamittaiseen käyttöön Turussa on kansallinen pilottihanke Suomessa. Kaupunki haluaakin myötävaikuttaa syntyvän innovatiivisen ja ilmastomyönteisen osaamisen vahvistumiseen Turussa ja syntyvien hyvien käytäntöjen laajenemista muualle Suomeen Päätökset eivät edellytä Turulta investointeja 11

12 Malmö ottaa ensimmäisenä ruotsalaisena kuntana käyttöön ns. BRT järjestelmän vuonna Busseissa hyödynnetään uutta biokaasuhybriditekniikkaa. Tilaus kattaa 15 kpl erän 24 metrisiä busseja Fredrik Klingstedt, Turun kaupungin ympäristönsuojelu 12

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Pekka Peura Merja Pakkanen Tuukka Järvinen Alpo Kitinoja BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Biokaasun liikennekäyttö Vaasan seudulla Tiivistelmä 3 1. Tavoitteet ja tarkoitus 5 2. Biokaasun liikennekäytön

Lisätiedot

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Helsingin seudulla

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Helsingin seudulla 47 Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Helsingin seudulla www.mtt.fi/julkaisut MTT Raportti -julkaisusarjassa julkaistaan maatalous -ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden

Lisätiedot

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla 49 Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla Saija Rasi, Eeva Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Jukka Höhn, Hannu Ojanen, Kaisa Manninen, Erja Heino,

Lisätiedot

KATSAUS 15 RUOTSIN KUNNAN LIIKENNEBIOKAASUTOIMINTAAN

KATSAUS 15 RUOTSIN KUNNAN LIIKENNEBIOKAASUTOIMINTAAN KATSAUS 15 RUOTSIN KUNNAN LIIKENNEBIOKAASUTOIMINTAAN Liikennebiokaasun ja muiden liikenteen uusiutuvien energialähteiden ja investointien kehittämishankkeen valmisteluvaiheen matkaraportti Joensuun Seudun

Lisätiedot

BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA

BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA Jatkoselvitys bilika-projekti 30.9.2012 NELI hanke Mylläri Mikko Ahlberg Arto NELI - North European Logistics Institute on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima

Lisätiedot

Jyväskylän ilmastostrategia - päästöjen kehittyminen ja vähentämismahdollisuudet

Jyväskylän ilmastostrategia - päästöjen kehittyminen ja vähentämismahdollisuudet Jyväskylän ilmastostrategiatyöryhmä Electrowatt-Ekono Oy 1 STRATEGIATYÖN TAVOITTEET JA SITOUTUMINEN Jyväskylän kaupungissa koottiin ympäristöviraston aloitteesta toukokuussa 2003 työryhmä, joka otti tehtäväkseen

Lisätiedot

Yritykset. vihreän talouden. eturintamassa

Yritykset. vihreän talouden. eturintamassa Yritykset vihreän talouden eturintamassa Yritykset vihreän talouden eturintamassa Sisältö Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1. Vihreys on osa talouden kehitystä... 6 2. Yritykset vihertyvät ja viherryttävät...

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Loppuraportti 2015. Liikennebiokaasua energiatiloilta. Hankkeen toteuttaja ProAgria Pohjois-Karjala ry Hankenumero 12519

Loppuraportti 2015. Liikennebiokaasua energiatiloilta. Hankkeen toteuttaja ProAgria Pohjois-Karjala ry Hankenumero 12519 Loppuraportti 2015 Liikennebiokaasua energiatiloilta Hankkeen toteuttaja ProAgria Pohjois-Karjala ry Hankenumero 12519 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Loppuraportti... 3 2.1 Hankkeen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Joensuun ilmasto-ohjelma 2013 Luonnos 11.12.2013

Joensuun ilmasto-ohjelma 2013 Luonnos 11.12.2013 Joensuun ilmasto-ohjelma 2013 Luonnos 11.12.2013 Sisällysluettelo Yhteenveto ilmasto-ohjelman tavoitteista... 4 1 Johdanto... 5 2 Suomen ilmastopolitiikka... 6 2.1 Kohti globaalia ilmastosopimusta... 6

Lisätiedot

Biotalouden tavoiteohjelma

Biotalouden tavoiteohjelma Biotalouden tavoiteohjelma BIOTALOUDEN TYÖRYHMÄ Timo Klemelä Päivi Joki-Heiskala Anna Tuominen Tauno Sallinen Taija Ranta ULKOASU Tanja Alenius Sisällys 1 Aluksi... 2 2 Mitä biotalous on... 3 3 Someron

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kilpailutusohje kunnille ja muille julkisen sektorin organisaatioille biokaasuajoneuvojen ja biokaasukäyttöisten kuljetuspalveluiden hankintaan

Kilpailutusohje kunnille ja muille julkisen sektorin organisaatioille biokaasuajoneuvojen ja biokaasukäyttöisten kuljetuspalveluiden hankintaan Ari Lampinen Kilpailutusohje kunnille ja muille julkisen sektorin organisaatioille biokaasuajoneuvojen ja biokaasukäyttöisten kuljetuspalveluiden hankintaan Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeen

Lisätiedot

Biokaasun hyödyntämisen käsikirja

Biokaasun hyödyntämisen käsikirja Biokaasun hyödyntämisen käsikirja Miten biomassasta tulee biokaasua: tuotantoprosessi ja kaasun kuljetus. Jätteestä energiaksi ja polttoaineeksi: biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena, sähkönä

Lisätiedot

Kaasulla. loistavat tulevaisuuden näkymät. Ideat jalostuvat menestystarinoiksi kovalla työllä Porvoon energia luottaa biokaasun voimaan

Kaasulla. loistavat tulevaisuuden näkymät. Ideat jalostuvat menestystarinoiksi kovalla työllä Porvoon energia luottaa biokaasun voimaan Ideat jalostuvat menestystarinoiksi kovalla työllä Porvoon energia luottaa biokaasun voimaan MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2015 Kaasulla loistavat tulevaisuuden näkymät pääkirjoitus Gasetti Sari

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Kuvitus: Jarkko Vehniäinen Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 / vaihde Julkaisu: B 183 ISBN 978-951-594-410-8 ISBN 978-951-594-411-5

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

YRITYSTEN ASENTEET JA VALMIUDET BIOKAASUN KÄYTTÖÖNOTTOON LIIKENNEPOLTTOAINEENA

YRITYSTEN ASENTEET JA VALMIUDET BIOKAASUN KÄYTTÖÖNOTTOON LIIKENNEPOLTTOAINEENA YRITYSTEN ASENTEET JA VALMIUDET BIOKAASUN KÄYTTÖÖNOTTOON LIIKENNEPOLTTOAINEENA Maaliskuu 2009 Merja Pakkanen & Nea Aspholm VaasaEMG Vaasan yliopisto 0 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. BIOMODE - hankeohjelma

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 4 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Työryhmien laatima tausta-aineisto

Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvottelut 2015 Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvotteluiden työryhmien laatima tausta-aineisto on julkaistu. Aineistoa ei ole käsitelty tai hyväksytty neuvotteluiden johtoryhmässä.

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Tuuli Kaskisen energiaratkaisut Kaasutrukilla lasivillat kasaan. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2012. Uutta virtaa.

Tuuli Kaskisen energiaratkaisut Kaasutrukilla lasivillat kasaan. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2012. Uutta virtaa. Tuuli Kaskisen energiaratkaisut Kaasutrukilla lasivillat kasaan Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2012 Uutta virtaa kuntakentälle pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum Oy, PL 21, Miestentie 1, 02151 Espoo

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Sisällys Saatteeksi..............................................................4 1. Johdanto.............................................................5

Lisätiedot