KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille"

Transkriptio

1 KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1

2

3 Palveluoppaan käyttäjälle Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Geriatriakeskuksen henkilökunta on suunnitellut tämän oppaan, josta löytää suuren osan ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja tukimuodoista Karviaisen alueella. Palvelujen keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi palveluasumisen avulla. KARVIAISEN GERIATRIAKESKUKSEN HENKILÖKUNTA 3

4 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 5 IKÄIHMISTEN PALVELULINJA... 5 APUVÄLINEET... 6 ASUMINEN... 6 ASUMISPALVELU... U 7 ASUNTOJEN KORJAUSTOIMINTA... 9 ATERIAPALVELUT DIABETESHOITO EDUNVALVONTA ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT FYSIOTERAPIA HOITOTARVIKKEET IKÄIHMISTEN FYSIOTERAPEUTTI IKÄIHMISTEN NEUVONTAPALVELU KELAN PALVELUISTA KOTIHOITO LABORATORIOT LÄHEISLOMITUS LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN VASTAANOTTO MIELENTERVEYS OMAISHOITO PÄIHDEPALVELUT PÄIVÄTOIMINTA PÄIVYSTYS RESEPTIEN UUSIMINEN SEURAKUNNAT SOSIAALITYÖ SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES SOTAVETERAANIT SUUN TERVEYDENHUOLTO TALOUS- JA VELKANEUVONTA TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATTO TOIMINTATERAPIA VANHAINKODIT VAPAAEHTOISTOIMINTA VUODEOSASTOT YKSITYISIÄ PALVELUNTUOTTAJIA YHTEYSTIETOJA

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla. Kuntayhtymä aloitti toimintansa Kuntayhtymän väestöpohja on n asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä kolmen kunnan alueella on n. 500 henkilöä. Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: lasten ja nuorten palveluiden linja, työikäisten palveluiden linja ja ikäihmisten palveluiden linja. Lisätietoa löytyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen omilta internetsivuilta: IKÄIHMISTEN PALVELULINJA Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä vanhusten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi palveluasumisen avulla. Oleellista on myös edistää esteetöntä liikkumista yhdyskuntarakentamisen toimijoiden kanssa. Ikäihmisten palvelulinja Ikäihmisten palvelulinjajohtaja Ritva Lundbom (09) Geriatriakeskuspäällikkö Raija Salmi (09) Hoivapalvelukeskuspäällikkö Arja Tikkala (09)

6 APUVÄLINEET Terveyskeskus ylläpitää kuntalaisilleen tarkoitettua apuvälinelainaustoimintaa. Lainattavia apuvälineitä ovat mm. yleisimmät liikkumista helpottavat apuvälineet, erilaiset tuet sekä päivittäisiä toimia helpottavat apuvälineet. Laina-aika on ensisijaisesti 0-3kk. Lääkinnällisin perustein todetun käyttötarpeen ollessa pidempiaikainen, voidaan apuväline lainata myös pitkäaikaislainaan erillisellä maksusitoumuspäätöksellä. Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia. Apuvälinetarpeen arvioimiseksi voidaan tarvittaessa suorittaa kotikäynti. Aloite kotikäynnin suorittamisesta voi tulla asiakkaalta, omaisilta tai muulta henkilökunnalta. Apuvälineiden menestyksekäs ja oikeanlainen käyttö edellyttää käytön ohjausta. Apuvälinelainauksen yhteydessä ohjataan ja säädetään apuvälineet käyttäjälleen sopiviksi, jonka vuoksi on suotavaa että käyttäjä on apuvälinelainauksen yhteydessä paikalla. Apuvälinelainaamot ovat Karkkilan, Pusulan ja Nummelan fysioterapiaosastoilla. Toivomme teidän ottavan etukäteen yhteyttä mahdollisen sovitusajan sopimiseksi: Karkkilan terveysaseman fysioterapia (09) Nummi-Pusulan terveysaseman fysioterapia (09) Nummelan terveysaseman fysioterapia puh. (09) ASUMINEN Vuokra-asunnot Karkkila Vanhusten vuokra-asuntoja on rivitaloissa 38 kpl Anttilantorpan, Kolisevan, Korpelan ja Nummelanpuiston taloyhtiöissä. Asunnot ovat kooltaan m2. Rivitalojen lisäksi Karkkilan palvelukeskuksen vieressä on kerrostalo, jossa on 30 asuntoa. Asunnot ovat m2. Karkkilan kaupunki huolehtii asukasvalinnoista ja vuokrasopimuksista Kolisevan, Korpelan ja Nummelanpuiston osalta, SKV hoitaa muihin asuntoihin koskevat valinnat ja sopimukset. Nummi-Pusula Vanhusten vuokra-asuntoja on kunnassa yhteensä 52. Asunnot sijaitsevat Huvilatiellä Pusulassa ja Niilonpirtin pihaympäristössä Nummella. Asunnot ovat pää-asiassa yksiöitä, joiden pinta-alat vaihtelevat noin m2:n välillä. 6

7 Vuokra-asuntojen asukasvalinnat ja vuokrasopimukset tekee Nummi-Pusulan kunta. Vihti Vanhuksille suunnattuja vuokra-asuntoja on 46 Nummelassa ja Vihdin kirkonkylässä 75. Asunnot ovat kooltaan m2. Sato Oyj omistaa asunnot. Talojen asukasvalinnat ja isännöinnin hoitaa SKV, Sirkku Lehtonen, puh Asuntohakemuksen voi myös täyttää ja lähettää sähköisesti internetin kautta osoitteesta Asuntohakemuslomakkeen voi noutaa toimistosta tai tilata puhelimitse. Lisäksi sosiaaliohjaajilta saa hakemuslomakkeita vuokra-asuntoihin. ASUMISPALVELU Kunnalla on järjestämisvastuu sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluista. Periaatteena on että, asumispalveluihin sijoittaudutaan vasta, kun kotona selviytyminen avohuollon tukitoimin ei ole enää mahdollista. Asumispalvelupaikat ovat perusturvakuntayhtymä Karviaisen tuottamia palveluja tai ostopalveluja. Palvelutalot tarjoavat asumispalvelua. Asumispalveluihin sijoittamisen edellytyksenä on kirjallinen hakemus, jossa tarvittavat tiedot ovat liitteinä. Asumispalvelupaikan hakijan on oltava karkkilalainen, nummi-pusulalainen tai vihtiläinen. Arvioitaessa hakijan asumispalvelujen tarvetta otetaan huomioon hoidolliset ja sosiaaliset syyt sekä avohuollon palvelujen käyttö. Vapautuneet asumispalvelupaikat täytetään SAS-ryhmän päätöksellä. Hakemuslomakkeita asumispalveluun saa sosiaaliohjaajilta (yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta), lomakkeen voi ladata myös sähköisesti Karviaisen internetsivuilta. Toimipisteet, jotka tarjoavat asumispalvelua: Toivokoti Nyhkäläntie 37, Karkkila, osastonhoitaja puh. (09) vanhusten 24-paikkainen hoivakoti, joka tarjoaa tehostettua asumispalvelua. Marjaanakoti Vihdintie 25, Karkkila, puh. (09) yksityinen 13-paikkainen hoivakoti, joka tuottaa pitkäaikaista hoivakotipalvelua. Nyhkäläkoti Nyhkäläntie 39, Karkkila, puh. (09) dementoituvien ja muistihäiriöisten yksityinen 11-paikkainen hoivakoti, joka tar-joaa pitkä- ja lyhytaikaishoitoa sekä päivä-, ilta- ja yöhoitoa. 7

8 Karkkilan Palvelukeskus Nyhkäläntie 39, Karkkila, puh. (09) palvelukeskus tarjoaa hoiva- ja asumispalveluita mielenterveys- ja vanhusasiakkaille. Nummen vanhainkoti Niilonpirtti Nummentie 17, Nummi, osastonhoitaja puh. (09) vanhainkodin tiloissa on koti noin 30:lle vanhukselle, joista 13 asuu omassa palveluasunnossaan. Asukkaat voivat saada tarvittaessa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. Hopeaniemen hoivakoti Hopeaniementie 24, Nummela, vaihde (09) Hopeaniemen hoivakoti tarjoaa ympärivuorokautista pitkäaikais- tai lyhytaikaisasumista esimerkiksi vanhukselle, vammaiselle, leikkauksesta toipuvalle, hoidettavalle omaishoitajaloman ajaksi, jouluksi, kesäksi jne. Palvelukeskus Kaarikeskus Pisteenkaari 13, Nummela, puh. (09) Kaarikeskus muodostuu kolmesta erillisestä rakennuksesta Kaarikodista, Kaarihovista ja Kaarikalliosta. Kaarikodista voi ostaa huoneiston myös omaksi. Kaarikeskuksessa on päivystys myös yöllä. Kaarikeskussäätiö ylläpitää myös Luontolakotia, joka on muistihäiriöisten ryhmäasumisyksikkö. Palvelutalo Hopearinne Liukkaankuja 2, Vihti, puh. (09) Vihdin Vanhainkotisäätiön ylläpitämä asumispalvelukeskus. Hopearinne tarjoaa hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville vihtiläisille palveluasumista. Ykköskodit Ykköskoti Mäntyrinne, Pääksniementie 32, Vihti, (09) Ykköskoti Kyöpeli, Kyöpelinkuja 2 A 3, Vihti, (09) Ykköskoti Ojasseppä, Siipoontie 3, Nummi, Ykköskoti Mäntyrinteen ja ykköskoti Ojassepän toiminta-ajatuksena on tarjota ympärivuorokautista asumispalvelua eri-ikäisille mielenterveyskuntoutujille turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Ykköskoti Kyöpelin toimintaajatuksena on tarjota tuettua asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille toiminnallisessa yhteisössä. Hoivakoti Valkama Linjalankuja 3 B-talo, Vihti, puh Ympärivuorokautisesti tuettua asumispalvelua hoivapaikkaa tarvitseville tai muistihäiriöisille. Ryhmäasunnot Ryhmäasuminen tarjoaa mukavaa asumista, hoitoa ja turvallisuutta ikääntyvälle ihmiselle, jolle yksin asuminen tuottaa vaikeuksia, mutta joka ei kuitenkaan ole ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa. Ryhmäasunnossa on 8

9 asukkaalla oma huone ja lisäksi asukkailla on yhteisiä tiloja. Yöaikaista apua voi saada turvapuhelimen kautta. Ryhmäasuntoja on Karkkilassa Vuoristokoti ja Ahmoon ryhmäkoti, yhteensä näissä asuu 13 asukasta. Vihdin kirkonkylässä on kolmen asukkaan ryhmäasunto Jäkärä. ASUNTOJEN KORJAUSTOIMINTA Valtion talousarviossaan myöntämien määrärahojen ja ympäristöministeriön määräysten sekä asuntohallituksen suositusten mukaisesti kunta myöntää avustuksia asuntojen korjaustoimintaan. Avustusta myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuinrakennusten tai asuntojen perusparannusten suunnitteluun, terveyshaittojen poistamisen edellyttämiin korjaustoimenpiteisiin sekä sosiaalisin perustein, erityisesti vanhusväestön ja vammaisten asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan. Tiedustelut: Karkkila: Lisätietoja Karkkilan kaupunki, rakennustarkastaja Timo Hongell puh. (09) Puhelinaika: maanantai klo 15-16, keskiviikko klo 8-9 Tavattavissa: keskiviikko klo 9-12 Hakemuksia toimistosihteeri Sirkka Tervolta puh. (09) Nummi-Pusula: Lisätietoja Nummi-Pusulan kunta, rakennustarkastaja Paula Mäenpää, Kunnanvirasto, Siippoontie 1, Nummi Tavattavissa: maanantai klo 8-16 Hakemuksia toimistosihteeri Päivi Tiaiselta puh Vihti: Vihdin kunta, johtava rakennustarkastaja Jorma Merisalo puh. (09) Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja avustaa ilmaiseksi tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa, korjausavustusten hankkimisessa ja tarvittaessa muutostyöt suorittavan urakoitsijan löytämisessä. Remontin kuluista huolehtii asiakas itse, mutta korjausneuvoja auttaa kuitenkin kaikkien mahdollisten avustusten hakemisessa asunnon muutostöiden suhteen. Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja Henning Ekholm, puh

10 ATERIAPALVELUT Palvelua voidaan myöntää henkilölle, joka ei omatoimisesti suoriudu ruuan valmistuksesta. Myönnetystä kotiin toimitettavasta ateriasta ja/tai toimipisteruokailusta asiakas saa kirjallisen päätöksen kotiin. Ateriapalvelu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen saatujen annosten kappalemäärän mukaisesti. Erityisruokavaliot huomioidaan. Kotiin toimitetaan lämmin ateria kaikkina päivinä Karkkilassa ja Nummi-Pusulassa. Vihdissä toimitetaan arkisin lämmin ja viikonlopuksi kylmä annos. Toimipisteruokailu on mahdollista seuraavissa toimipisteissä; Karkkilassa Palvelukeskus, Nummella Niilonpirtti, Pusulassa terveyskeskus, Vihdin kirkonkylällä Hopearinne ja Nummelassa Kaarikeskus sekä terveyskeskuksen ruokala. Ateriapalvelu on kotihoidon tukipalvelu. Ateriapalvelua tarvitsevat voivat olla yhteydessä oman alueensa kotihoidon osastonhoitajiin (Yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta). Ateriapalvelun hinnat löytyvät tästä oppaasta kohdasta "Kotihoito". DIABETESHOITO Karkkilan terveysasema, Huhdintie Diabeteshoitaja (09) Vastaanotto ajanvarauksella ma-to klo , pe klo Ajanvaraus ja puhelinaika ma-pe klo Diabeteshoitotarviketilaukset puhelinajalla. Tilaukset noudettavissa sovitusti po-liklinikalta ma-pe klo Nummen terveysasema, Pappilantie 2 Diabeteshoitajan ajanvaraus (09) Vastaanotto ajanvarauksella ke-to klo , pe klo Puhelinaika ajanvarauksella (09) Diabeteshoitotarvikejakelu Nummen ja Pusulan terveysasemilla sopimuksen mukaan. Nummelan terveysasema, Nummenselkä 2 Diabeteshoitaja (09) , ma-ti (tablettihoitoiset) Diabeteshoitaja (09) , ke-pe (insuliinihoitoiset) Vastaanotto ajanvarauksella ma-to klo , pe klo Ajanvaraus ja puhelinaika ma-pe klo Diabeteshoitotarvikejakelu Nummelan terveysaseman fysioterapian tiloissa torstaisin klo Tarvikkeita voi tilata puhelimitse (09)

11 torstaisin klo tai sähköpostitse Sähköpostit puretaan tarvikejakelun yhteydessä. Diabeteshoitotarvikkeita voi tilata myös tilauslomakkeella. Tällöin tilauksen voi jättää Nummelan terveysaseman neuvonnan tai fysioterapian odotustiloissa olevaan postilaatikkoon tai lähettää postitse osoitteella Nummelan terveysasema, Diabeteshoitotarvikejakelu, Nummenselkä 2, Nummela. Tilaus on noudettavissa neljän (4) arkipäivän kuluttua tilauksen saapumisesta terveysaseman neuvonnasta ma-to klo ja pe klo EDUNVALVONTA Yleisen edunvalvonnan järjestämisvastuu siirtyi alkaen kunnilta valtiolle. Lohjan oikeusaputoimisto/yleinen edunvalvonta tuottaa palvelut alkaen Lohjan, Karkkilan, Karjalohjan, Sammatin, Nummi-Pusulan sekä Vihdin asukkaille. Lohjan oikeusaputoimisto/yleinen edunvalvonta PL 89 / Kalevankatu 4, Lohja fax (019) Yleinen edunvalvoja Katriina Nordberg, puh. (019) Edunvalvontasihteeri Niina Ranta, puh. (019) Lohjan oikeusaputoimisto/yleinen edunvalvonta PL 4, Asemantie 30, Nummela fax. (09) Edunvalvontasihteeri Kaisa Kähkönen, puh ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT (Vain Vihdin kunnan alueella) Ennaltaehkäisevät kotikäynnit aloitetaan Vihdissä syyskuun alussa. Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä tarkoitetaan sairaanhoitajan tekemää kotikäyntiä tänä vuonna (2010) 75- ja 85-vuotta täyttäneille kotonaan asuville ikäihmisille, jotka eivät vielä ole kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita. Ennaltaehkäisevistä kotikäynneistä tiedotetaan ikäihmisiä etukäteen kirjeitse ja samalla heille toimitetaan haastattelulomake etukäteen nähtäväksi. Ennaltaehkäisevä kotikäynti toteutetaan vain ikäihmisen suostumuksella. Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä pyritään vaikuttamaan ikäihmisen toimintakykyä ja elämänlaatua ylläpitäviin tekijöihin sekä antamaan tietoa kunnassa olevista palveluista ja henkilöistä, joihin ikääntynyt voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä pyritään tukemaan ikääntyneen kotona asumista ja kannustetaan häntä omien voimavarojen käyttöön. Käsiteltävät aihealueet ovat perustiedot, fyysinen -, psyykkinen - ja sosiaalinen toimintakyky, toimeentulo sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen 11

12 käyttö. Ennaltaehkäisevän kotikäynnin aikana suoritetaan myös toimintakykyä sekä tarvittaessa myös muistia sekä ravitsemustilaa mittaava testaus. Varhaisella puuttumisella pyritään vähentämään tai siirtämään kotona asuvan ikäihmisen tarvetta säännöllisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tai siirtymistä ennenaikaiseen laitoshoitoon. Sairaanhoitaja jakaa ikäihmisille myös tarvittaessa erilaisia esitteitä. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit kirjataan Pegasos potilastietojärjestelmään asiakkaan luvalla, mutta mikäli kirjaaminen kielletään, niin ennaltaehkäisevää kotikäyntiä ei voida tällöin toteuttaa. Tiedustelut: Sairaanhoitaja Heli Piirala, puh (09) FYSIOTERAPIA Fysioterapia on ihmisen liikkumis- ja toimintakykyä edistävä terapiamuoto. Toiminta painottuu ohjaukseen ja neuvontaan sekä asiakkaan itsehoidon tukemiseen. Fysioterapiapalvelut jakautuvat vuodeosastotoimintaan, poliklinikkapalveluihin sekä apuvälinelainaukseen. Fysioterapian osastonhoitaja Tarja Marsalo (09) Karkkilan terveysaseman fysioterapia, Huhdintie Ajanvaraus puhelimitse arkisin klo (09) Ajanvaraus sähköisesti; Pusulan terveysaseman fysioterapia, Arvelankuja 1 Ajanvaraus puhelimitse arkisin (09) Ajanvaraus sähköisesti; Nummelan terveysaseman fysioterapia, Nummenselkä 2 Ajanvaraus puhelimitse arkisin (09) Ajanvaraus sähköisesti; HOITOTARVIKKEET Asiakkaille, jotka eivät ole laitoshoidossa voidaan korvauksetta luovuttaa käytettäväksi sairaanhoidon ja omatoimisen selviytymisen kannalta tarpeellisia sairaanhoitotarvikkeita. 12

13 Hoitotarvikkeiden hakemuslomakkeen voi ladata sähköisesti Karviaisen internetsivuilta tai ottamalla yhteyttä kotihoidon sairaanhoitajaan (Yhteystiedot tämän oppaan lopussa). IKÄIHMISTEN FYSIOTERAPEUTTI (Vain Vihdin kunnan alueella) Ikäihmisten palvelulinjan fysioterapeutti tekee kotikäyntejä, joiden avulla kartoitetaan apuvälinetarvetta ja kotona selviytymistä. Kotikäyntien tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona asumista mahdollisimman omatoimisesti sekä neuvoa palvelujen ja etujen hakemisessa. Fysioterapeutilta voi myös puhelimitse kysyä neuvoa erilaisissa liikkumiseen, toimintakykyyn ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Yhteyttä voi ottaa asianomainen palvelun tarvitsija, omainen/läheinen tai hoitohenkilökunta. Ikäihmisten fysioterapeutti osallistuu myös Vihdin kunnan asukkaiden kotiutuksiin vuodeosastoilta niissä tapauksissa joissa tarvitaan hoitopalaveria, kotikäyntiä, apuvälinearvioita yms. Tiedustelut: ikäihmisten palvelulinjan fysioterapeutti Virpi Jylhä-Ollila puh (09) IKÄIHMISTEN NEUVONTAPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ikäihmisten linjalla on avattu neuvontapalvelu Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin ikäihmisille ja heidän omaisilleen. Lisätietoja voi saada vanhuksien palveluista tai jättää pyynnön palvelutarpeen arvioinnista. Karkkila ja Nummi-Pusula Sosiaaliohjaaja Leila Saarela (09) , puh.aika maanantaisin klo Vihti Sosiaaliohjaaja Arto Halme (09) , puh.aika maanantaisin klo Veteraanineuvoja Ulla Henriksson (09) , puh.aika tiistaisin klo

14 KELAN PALVELUISTA Valtakunnalliset palvelunumerot Palvelunumerot palvelevat ma pe klo Asumisen tuet Yleinen asumistuki Eläkeasiat Kansaneläkkeeseen tai työeläkkeeseen liittyvät asiat, eläkkeensaajan asumistuki Omaisen kuolema Leskeneläke, lapseneläke, perhe-eläke Karkkilan Kela Käyntiosoite: Tammelantie 8, KARKKILA Postiosoite: PL 48, KARKKILA Nummi-Pusulan Kela Käyntiosite: Kauppakuja 3, SAUKKOLA puh Vihdin Kela Käyntiosoite: Tuusantie 1, NUMMELA Postiosoite: PL 40, NUMMELA puh Eläkettä saavan hoitotuki / Vammaistuki Kelan myöntämällä eläkettä saavan hoitotuella tai vammaistuella pyritään tukemaan sairaan tai vammaisen henkilön kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaamaan sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoito- ja vammaistukea haetaan Kansaneläkelaitokselta ja liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Hakemuksia ja lisätietoa saa Kansaneläkelaitokselta tai heidän nettisivuilta Eläkkeensaajien asumistuki Eläkkeensaajien asumistukea voivat hakea pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa vuokra- tai omistusasunnossa. 14

15 KOTIHOITO Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa asiakkaita selviytymään omatoimisesti omassa kodissaan elämänkaaren eri vaiheissa. Kotihoito muodostuu kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta ja tukipalveluista. Kotihoidolla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat yksityiset palveluntuottajat, omaiset ja vapaaehtoistyöntekijät. Kotihoidon palveluita annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Palvelut kohdistetaan pääsääntöisesti vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Kotihoidon palvelut voivat olla tilapäisiä tai säännöllisiä. Kotona asumista tuetaan lisäksi tukipalveluilla. Tukipalveluja on ateriapalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, päivätoiminta, turvapalvelu ja kuntouttava intervallihoito palvelutaloissa. Muut tukipalvelut ohjataan pääosin yksityisille palveluntuottajille. Tukipalveluista peritään maksu toteutuneen käytön mukaisesti. Säännöllisen kotihoidon palvelun piirissä oleville asiakkaille tehdään henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan myönnetyt palvelut. Kotihoidossa työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, kodinhoitajia ja perushoitajia. Osastonhoitajat ovat alueiden lähiesimiehiä. Henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus asiakkaan asioista. Palvelujen piiriin hakeutuva voi olla yhteydessä oman alueensa kotihoidon osastonhoitajaan. Asiakkaan luokse tehdään arviointikäynti ja sovitaan mahdollisista palveluista. Asiakas saa aina päätöksen hakemistaan palvelusta. Kotihoidon maksut alkaen (eivät kerrytä käyttäjän maksukattoa) Tilapäinen kotipalvelu tai kotihoito alle 1 tunti vuorokautta kohti 8,10 yli 1 tunti vuorokautta kohti 22,00 Tilapäinen kotisairaanhoito lääkärin suorittama kotikäynti 13,70 muun henkilökunnan suorittama kotikäynti 8,70 Tilapäinen kotihoito (kotipalvelu ja/tai kotisairaanhoito) muuttuu tilapäisestä säännölliseksi heti kun säännöllisyys on todettu tai tilapäinen palvelu on kestänyt kauemmin kuin kolme kuukautta. Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvää kuukausimaksua seuraavasti: 15

16 Perheenjäsenten määrä Maksuttomuuden yläraja/kk Hoitoisuusluokat I-VI Kotihoidon (kp+ksh) palvelutunnit kuukaudessa Maksuprosentti tulorajan ylittävästä bruttokuukausituloista 1-5 h 5 10 h h h h yli 40 h I II III IV V VI % % % % % % , , , , , , *) Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 294 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Palvelutunnit kuukaudessa saadaan jakamalla viikon aikana annettu palvelu seitsemällä ja kertomalla kolmellakymmenellä. Päätetystä maksusta on mahdollista hakea alennusta/vapautusta esim. taloudellisen tilanteen perusteella. Lisätietoja antavat sosiaaliohjaajat ja kotihoidon osastonhoitajat. Tukipalvelut Tukipalveluista peritään alla mainitut hinnat toteutuneen käytön mukaisesti. Ateriapalvelu - toimipisteruokailu (perusruokalistalta) 5,50 - kotiin kuljetettu lämmin tai kylmä ateria (perusruokalistalta) 6,50 Kuljetuspalvelu - Sosiaalihuoltolain mukainen Omavastuu/suunta 0-15 km 5 yli 15 km 7 Turvapalvelu - Turvapalvelun avausmaksu 7,00 - omassa kodissaan asuvan turvapalvelumaksu kuukaudessa 12,00 /kk Lisäksi peritään Esperi Care Oy:n kautta 21,75 /kk Päivätoimintapäivä - ilman kuljetusta 11,00 - kuljetuksen kanssa 15,00 Kuntouttava intervallihoito palvelutalossa maksusitoumuksella - vuorokausi 28,00 - puolipäivähoito 14,00 16

17 LABORATORIOT Karkkilan terveysaseman laboratorio, Huhdintie Avoinna ma - to klo , pe klo Ajanvaraus arkisin klo , (09) Terveysaseman ulkopuolella määrättyjen tutkimusten ajanvaraus laboratoriosta ma - pe klo , (09) Perhekeskus Nupula, Pappilantie 2 Avoinna torstaisin klo Laboratoriopalvelut ilman ajanvarausta. INR - näytteenotto torstaisin klo Nummi-Pusulan terveysaseman laboratorio, Arvelankuja 1 Avoinna ma to klo , pe Laboratoriopalvelut ilman ajanvarausta (09) Nummelan terveysaseman laboratorio, Nummenselkä 2 Avoinna ma pe klo Ajan varaus arkisin klo (09) INR näytteet myös ilman ajanvarausta ma to klo Terveysaseman ulkopuolella määrättyjen tutkimusten ajanvaraus laboratoriosta ma to klo , pe klo (09) Kuntayhtymän alueella asuva väestö saa vapaasti käyttää kuntayhtymän alueella sekä myös muissa kunnissa sijaitsevia HUSLAB:n palvelupisteitä. LÄHEISLOMITUS Karviaisen alueella on otettu käyttöön alkaen läheislomitus. Omaishoidettavan läheinen, naapuri tai ystävä voi lomittaa omaishoitajaa lakisääteisten lomapäivien aikana hoidettavan kotona. Läheislomitusjärjestelmässä noudatetaan lakia Omaishoidon tuesta ja Karviaisen omaishoidon tuen soveltamisohjeita. Poikkeuksena on hoitopalkkio 60 /vrk, joka maksetaan täydeltä lomitusvuorokaudelta. Lisätiedot ja tiedustelut: Sosiaaliohjaaja Leila Saarela (09) (Karkkilan ja Nummi-Pusulan alue) Sosiaaliohjaaja (vs.) Arto Halme (09) (Vihdin alue) Veteraanineuvoja Ulla Henriksson (09) (Vihdin veteraanit) 17

18 LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN VASTAANOTTO Kiireellinen ajanvaraus Jos tarvitsette hoitoa saman vuorokauden aikana, ottakaa yhteys kiireelliseen ajanvarausnumeroon, jossa sairaanhoitaja tekee arvion hoidon tarpeesta ja ohjaa teidät tarkoituksenmukaiseen hoitoon. Jos tarvitsette terveyteenne liittyvää muuta neuvontaa, soittakaa numeroon klo jälkeen. Kiireetön ajanvaraus Kiireettömissä asioissa, kuten terveyspalveluiden käyttö, lääkärin ja hoitajan vastaanottoaikojen ajanvaraus sekä lausuntoasiat, ottakaa yhteys kiireettömään ajanvarausnumeroon. Lääkärin ja hoitajan vastaanotto ajanvarauksella ma-to klo , pe klo , juhlapyhien aattona Karkkilan terveysasema, Huhdintie Kiireellinen ajanvaraus (09) Kiireetön ajanvaraus (09) Nummi-Pusulan terveysasema, Arvelankuja 1 Kiireellinen ajanvaraus (09) Kiireetön ajanvaraus (09) Vihdin kirkonkylän terveysasema, Jokikunnantie 74 Kiireellinen ajanvaraus (09) Kiireetön ajanvaraus (09) Nummelan terveysasema, Nummenselkä 2 Kiireellinen ajanvaraus (09) Kiireetön ajanvaraus (09) Tiedustelut vastaanottohoitajalta (mm. INR - vastaukset, reseptiasiat) Karkkilan terveysasema (09) Nummi-Pusulan terveysasema (09) Vihdin kirkonkylän terveysasema (09) , (09) Nummelan terveysasema (09) MIELENTERVEYS Psykiatrinen sairaanhoitajan toiminta painottuu aikuisten ennaltaehkäisevään mielenterveyteen ja elämän kriisitilanteisiin liittyvään hoitoon ja ohjaukseen. Tehtäväkenttään kuuluu myös konsultaation ja psyykkisen tuen antaminen sairastuneille. 18

19 Karkkila Karkkilan terveysasema, Huhdintie 23 25, Karkkila Psykiatrinen sairaanhoitaja (09) ; puh.aika ma-to klo , pe Psykologi (09) ; puh.aika ma-pe klo Nummi-Pusula Mielenterveysasioissa ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu sosiaalityöntekijän tai lääkärin välityksellä. Vihti Nummelan terveysasema, Nummenselkä 2, Nummela Psykiatrinen sairaanhoitaja (09) , puh.aika ma-to klo OMAISHOITO Omaishoidon tuki Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota tai palvelurahaa, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tukea myönnetään sitovaan ja vaativaan hoitotyöhön. Tukea ei myönnetä palvelutalossa asuville. Omaishoidon tuen myöntäminen on määrärahasidonnaista ja harkinnanvaraista. Omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tukea haettaessa tulee täyttää omaishoidontukihakemus. Hakemuksen saa sosiaaliohjaajilta tai ladata sähköisesti Karviaisen kotisivuilta. Hakemukseen tulee liittää asiakirjat joihin hakija haluaa vedota (esim. lääkärinlausunto). Hakemuksessa tulee olla tarkka kuvaus hoitajan antamasta hoidosta ja huolenpidosta. Hakemus palautetaan oman alueen sosiaaliohjaajalle. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Viranhaltija tekee kotikäynnin hakemuksen saavuttua. Henkilö tarvitsee sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia hoitoa ja huolenpitoa. Hoidettavalla tulee olla pääsääntöisesti Kelan hoitotuki, vammaistuki tai lapsen hoitotuki. Hoitoa tarvitsevan henkilön kotikunnan tulee olla Karkkila, Nummi-Pusula tai Vihti. Hoitajan on ikänsä ja terveydentilansa sekä muiden edellytystensä puolesta soveltuva hoitotyöhön. Päätöstä tehtäessä käytetään apuna erilaisia toimintakykymittareita (esim. Rava, MMSE). Hoitopalkkiot vuonna

20 Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidontuki maksetaan aina hoitajalle. Käytössä on kolme hoitoisuusryhmää. I Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 694,83 Ylin hoitopalkkio maksetaan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen, kuten saattohoidon, aikana. Edellytyksenä on, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai opiskelua. II Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 516,93 Palkkio maksetaan kun hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa, jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissa. Avuntarvetta on myös yöaikaan. III Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 355,52 Palkkio maksetaan, kun hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvasti ja runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa. Avuntarvetta ei kuitenkaan ole yöllä tai avuntarve on öisin vähäinen. Kuukausipalkkiota saavalla hoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa. PÄIHDEPALVELUT Päihdeklinikka on avohoitoyksikkö, johon voit tulla keskustelemaan omasta tai läheisesi alkoholi-, huume-, lääke-, peli- ym. riippuvuudesta sekä muista asiaan liittyvistä pulmista. Palvelu on maksutonta eikä lähetettä tarvita. Päihdeklinikka tarjoaa esim.: yksilö-, perhe- ja ryhmäkeskusteluja sosiaaliohjaajan, sairaanhoitajan ja lääkärin palveluja tarvittaessa ohjausta muihin hoitopaikkoihin tarpeen mukaan kotikäyntejä koulutusta ja konsultaatiota päihteitä koskevissa kysymyksissä Karkkilan päihdeklinikka, Huhdintie 23 25, Karkkila Päihdesairaanhoitaja (09) lähtien puhelinaika ma-to klo Vihdin päihdeklinikka, Nummenselkä 2, Nummela Päihdesairaanhoitaja ; puhelinaika ma, ti, to klo Vastaanotto ajanvarauksella, avokatkaisuhoito yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa. Sosiaaliohjaaja ; puhelinaika ma, ke, pe klo Vastaanotto ajanvarauksella. 20

21 Nummi-Pusula Päihdepalveluissa yhteydenotto sosiaalityöntekijöihin. Sosiaalityöntekijä (09) (Pappilantie 2, Nummi) Sosiaalityöntekijä (09) ; puh.aika ma-pe klo (toimipiste Kelan tiloissa, Kauppakuja 3 C, Saukkola) PÄIVÄTOIMINTA Päivätoiminta tarjoaa ikääntyville virkistystoimintaa, kuntoutusta, mukavaa yhdessä oloa, laulua, pelejä ym. toiveiden mukaista ohjelmaa. Tarvitseville järjestetään saunominen ja kuljetus. Ryhmien kokoontuminen Niilonpirtti, Nummentie 17, Nummi Lisätiedot ja ilmoittautumiset virikeohjaaja (09) Nummi-Pusula terveyskeskus, Arvelankuja 1, Pusula Lisätiedot ja ilmoittautumiset (09) Palvelutalo Hopearinne, alasali, Liukkaankuja 2, Vihti Torstaisin klo , lisätiedot ja ilmoittautumiset (09) ma-pe klo Palvelukeskus Kaarikeskus, takkahuone, Pisteenkaari 13-15, Nummela Perjantaisin klo , lisätiedot ja ilmoittautumiset (09) mape klo Luontolakoti, Kopuntie 26, Nummela Muistihäiriöisten päivätoiminta ostopalveluna. Yhteys kotihoidon osastonhoitajaan. Palvelupäätöksen voi saada kotihoidon osastonhoitajilta (yhteystiedot tämän oppaan lopussa). PÄIVYSTYS Lääkäripäivystys arkisin klo Karkkilan terveysasema, Huhdintie 23-25, Karkkila (09) Nummi-Pusulan terveysasema, Arvelankuja 1, Pusula (09) Nummelan terveysasema, Nummenselkä 2, Nummela (09) Lääkäripäivystys arkisin klo , viikonloppuisin ja juhlapyhinä 21

22 Tynninharjun terveysasema, Sairaalatie 8, Lohja (019) (Lohjan sairaalan yhteydessä) Hyvinkään sairaala, Sairaalankatu 1, Hyvinkää (019) (vain Vihtijärven asukkaat) Hammaslääkäripäivystys Arkisin klo (09) Viikonloppuisin, juhlapyhinä (019) Sairaankuljetus Yleinen hätänumero 112 Sosiaalipäivystys Yleinen hätänumero 112 RESEPTIEN UUSIMINEN Reseptin uusimiseen on varattava aikaa neljä (4) arkipäivää, koska uusiminen edellyttää lääkäriltä hoitovastuun ottoa. Uusittava resepti on toimitettava hyvissä ajoin (viikkoa ennen lääkkeen loppumista) terveysasemalle sen aukioloaikoina. Jos resepti on kirjoitettu yksityislääkäriltä, ei lääkäri voi uusia lääkettä ilman riittäviä tietoja kyseisen sairauden seurannasta ja kaikista käytössänne olevista lääkkeistä. Uusitut reseptit voi noutaa terveysasemilta tai ne voidaan toimittaa sopimuksen mukaisesti paikalliseen apteekkiin. Aiemmin sovitut terveysasemien reseptien uusintakäytännöt ja yhteistyö kuntayhtymän paikallisten apteekkien kanssa ovat ennallaan. Reseptien uusiminen on maksutonta. SEURAKUNNAT Karkkilan Seurakunta Kirkkoherranvirasto, taloustoimisto, diakoniatoimisto ja nuorisotoimisto sijaitsevat Karkkilan vanhassa Pappilassa, osoitteessa Huhdintie 9, KARKKILA. Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna Maanantai - Perjantai klo 9-14, tiistaisin myös klo Puhelin Fax sähköposti: 22

23 Muiden toimipisteiden puhelinnumerot: Uusi seurakuntatalo (Huhditie 9) Uuden seurakuntatalon keittiö Vanha seurakuntatalo: päiväkerhot ja iltapäiväkerho (samassa korttelissa osoitteessa Huhditie 9-11) Kirkko (Huhdintie 6) Konehalli (Kappelitie 6) Siunauskappeli (Kappelitie 6) Leiriranta (Leiriranta 45) Pusulan seurakunta Keskustie 5, PUSULA Puhelin: (09) , Faksi: (09) Sähköposti: Kotisivut: Nummen Seurakunta Kirkkoherranvirasto, Kaivotie 4, Nummi puh/fax avoinna ma klo 9-13, ti ja to 9-15 Virasto suljettu muuton takia Virkatodistustilaukset: Taloustoimisto: ma-to klo 9-12, puh Diakonian vastaanotto: to klo 9-10, puh Vihdin Seurakunta, Kirkkoherranvirasto Seimelänkuja 5, Vihti tai Fax Kirkkoherra Pekka Valkeapää , Talousjohtaja Jarmo Kuosa , Susanne Vuorinen, tiedottaja, , Henkilöille voi lähettää sähköpostia, osoitteen muoto on SOSIAALITYÖ Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammattilaisten suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön järjestäminen kuuluu kunnan tehtäviin. 23

24 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain ja -asetuksen mukaan kunta voi järjestää kuljetuspalvelua tukemaan ja edistämään sosiaalipalvelujen tarpeessa olevan asiakkaan omatoimista suoriutumista. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on vaikeuksia liikkumisessa, mutta joka ei kuitenkaan ole vaikeavammainen. Kuljetuspalvelua myönnetään vuotuisen talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Lue lisää Yhtymähallitus Kuljetuspalvelua haetaan hakulomakkeella, johon liitteeksi tarvitaan uusilta hakijoilta lääkärintodistus. Kuljetuspalveluhakemuksen saa sosiaaliohjaajalta tai sen voi ladata sähköisesti. Hakemus palautetaan sosiaaliohjaajalle. Karkkilan ja Nummi-Pusulan alue Sosiaaliohjaaja Leila Saarela (09) puh.aika maanantaisin klo Toimipaikat: Karkkilan terveysasema, Huhdintie 23-25, Karkkila (maanantai-keskiviikko) Niilonpirtti, Nummentie 21, Nummi (sopimuksen mukaan torstaisin) Nummi-Pusulan terveysasema, Arvelankuja 1, Pusula (sopimuksen mukaan perjantaisin) Vihdin alue Sosiaaliohjaaja Arto Halme (09) puh.aika maanantaisin klo Toimipaikka Nummelan terveysasema, Nummenselkä 2, Nummela Toimeentulotuki Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla mahdollistetaan tuen saajan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. (Laki toimeentulotuesta 2 ) Toimeentulotukeen on oikeutettu kuntalainen, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen ihmisen huolenpidolla tai muulla tavalla. Ennen tuen myöntämistä selvitetään hakijan tai hänen perheensä mahdollisuudet saada toimeentulonsa muista tulonlähteistä, ensisijaisesti työ- ja yrittäjätuloista. Ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia toimeentulotukeen nähden ovat muiden muassa eläkkeet, työttömyysturva, sairauspäiväraha, lapsilisä, asumistuki ja opintotuki. Ehkäisevän toimeentulotuen avulla pyritään edistämään hakijan ja hänen perheensä sosiaalista turvallisuutta ja omatoimisuutta sekä ehkäisemään syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. 24

25 Tuen hakeminen Toimeentulotukea haetaan kirjallisella hakemuksella tai varaamalla aika sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Hakemuslomakkeita saa sosiaalitoimistoista tai sen voi ladata myös sähköisesti. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemuksen käsittelyaika alkaa siitä hetkestä, kun toimeentulotukea hakeva asiakas on toimittanut hakemuksen tarvittavine liitteineen sosiaalitoimistoon. Hakemukset pyritään käsittelemään 7 vrk:n sisällä. SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES Sosiaaliasiamies Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä tiedottaa asiakkaan oikeuksista toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmallisissa tilanteissa. Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu kansaneläkelaitoksen, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut. Sosiaaliasiamies on sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Socialkompetens palveluksessa. Palvelu on asiakkaille maksutonta. Sosiaaliasiamies palvelee seuraavien kuntien asiakkaita: Hyvinkään kaupunki, Karjalohjan kunta, Karkkilan kaupunki, Lohjan kaupunki, Nummi-Pusulan kunta, Siuntion kunta, Vihdin kunta. Yhteystiedot: Sosiaaliasiamies Hilkka Kärkkäinen, Seutulantie 3-5 A, Järvenpää. puh , hinta on normaali matkapuhelimen hinta. Puhelimitse tavoittaa varmimmin maanantaisin klo sekä tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin klo Voi jättää soittopyynnön tai pyytää soittamaan vastapuhelu, myös sähköisesti voi jättää yhteydenottopyynnön Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa. Potilasasiamies 25

26 Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa potilaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa ohjata ja avustaa potilasta muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä tiedottaa potilaan oikeuksista toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella. Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii potilaiden oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävä on ensisijaisesti neuvoa-antava. Potilasasiamies ei tee päätöksiä, ei myönnä etuuksia eikä toimi potilaan juridisena edustajana. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. Potilasasiamies Anja Jokinen on puhelimitse tavoitettavissa maanantaisin klo 12-15, puh. (09) SOTAVETERAANIT Veteraaneille on olemassa oma palveluopas. Tiedustelut: Veteraanineuvoja Ulla Henriksson Sosiaaliohjaaja Leila Saarela Yhteystiedot tämän oppaan lopussa. SUUN TERVEYDENHUOLTO Ajanvaraus Kaikkien hammaslääkärien ja suuhygienistien vastaanotoille varataan aika keskitetystä ajanvarauksesta, puh. (09) , arkisin klo ja Ajanvarauksen kuormittumisen vuoksi kiireettömiä puheluita pyydetään välttämään klo Aikaa varatessa tehdään hoidon tarpeen ja sen kiireellisyyden arviointi. Ajanvarauksen peruuttaminen Hoitoajan voi peruuttaa puhelimitse (09) tai sähköpostilla osoitteeseen Ilmoita sähköpostiviestissä potilaan nimi ja ajanvarauksen ajankohta (esim. Helmi Hammas, klo 10). Hammashoitolat Hammaslääkärien vastaanotot toimivat alueellisen väestövastuuperiaatteen mukaan. Kaikilla Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin asukkailla on asuinpaikan 26

27 perusteella nimetty hammaslääkäri, joka ensisijaisesti vastaa ko. alueen asukkaiden suun ja hampaiston tutkimuksesta ja hoidosta. Oman vastuuhammaslääkärin nimeä ei tarvitse tietää, vaan se selviää keskitetystä ajanvarauksesta, puh. (09) , klo ja Karkkila Karkkilan hammashoitola, Huhdintie 23-25, Karkkila Nummi-Pusula Oinolan hammashoitola, Koulukuja 2 B, Nummi Pusulan hammashoitola, Arvelankuja 1, Pusula Vihti Nummelan terveysaseman hammashoitola, Nummenselkä 2, Nummela Pappilanpellon hammashoitola, Kirkkojärventie 3, Vihti Vihdin lukion hammashoitola, Hiidenvedentie 3, Nummela Hammaslääkäripäivystys Arkipäivisin Päivystyksessä annetaan sellainen ensiapu, että potilas voi ilman vaaraa sairauden pahenemisesta odottaa varsinaisen hoidon aloittamista. Päivystyksessä ei korjata oireettomia lohjenneita hampaita eikä se ole tarkoitettu pitkään oireilleen vaivan hoitamiseen, vaan näissä tapauksissa potilaalle annetaan aika vastuuhammaslääkärin vastaanotolle hoidon tarpeen arvioinnin mukaisesti. Hoidon tarpeen kiireellisyyden arviointi tehdään aina yksilöllisesti asiakkaan yleisterveys ja toimintakyky huomioiden puhelimitse. Mikäli samana päivänä kiireellistä ensiapua tarvitsevalle potilaalle ei voida antaa aikaa omalle vastuuhammaslääkärille, ohjataan hänet yhteiseen arkipäivystykseen. Vihdissä yhteinen arkipäivystys on vuorotellen eri hoitoloissa. Keskitetty ajanvaraus antaa ohjeet yhteiseen arkipäivystykseen menemisestä, puh. (09) arkisin klo Viikonloppuisin ja arkipyhäisin Arkipäivien ulkopuolinen särkypäivystys toteutetaan ostopalveluna. Kiireelliseen ensiapuhoitoon hakeudutaan ottamalla yhteyttä Lohjan terveyskeskuspäivystykseen, puh. (019) Mikäli puhelimitse tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen katsotaan, ettei potilas voi odottaa hammashoitoa seuraavaan arkipäivään saakka, ohjataan hänet päivystykseen Oral Hammaslääkärit Oyj:n vastaanotolle (Erottajankatu 5 A, Helsinki). Potilas varaa itse ajan Oral Hammaslääkäreistä, puh Mikäli potilas hakeutuu päivystykseen Oraliin ilman terveyskeskuspäivystyksestä sinne lähetettyä lähetettä, vastaa hän itse kaikista kustannuksista. Lähetteellä päivystykseen meneviä laskutetaan terveyskeskushintojen mukaisesti jälkikäteen. Matkakustannuksista potilas vastaa aina itse. 27

28 Mikäli potilas haluaa päivystyskäynnillä tehtävän muita kuin kiireellisen ensiavun toimenpiteitä (esim. lopullinen paikka), vastaa hän kaikista käynnin kustannuksista itse. TALOUS- JA VELKANEUVONTA Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteistä ja asiakkaille maksutonta palvelua. Talous- ja velkaneuvonta on tarkoitettu avustamaan yksityishenkilöitä taloutensa tasapainottamisessa. Talous- ja velkaneuvonnassa avustetaan asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamisessa, selvitetään asiakkaan talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia, avustetaan sovintoratkaisun tekemisessä velkojien kanssa, avustetaan maksuaikataulujen ja velkojen järjestelyssä, avustetaan Takuu-säätiön järjestelylainan takauksen hakemisessa, avustetaan yksityishenkilön velkajärjestelyn hakemisessa käräjäoikeudelta, avustetaan muissa yksityishenkilön velkajärjestelyyn liittyvien selvitysten, vastineiden ja lausumien laatimisessa, avustetaan velkajärjestelyssä olevaa asiakasta lisäsuorituslaskelmien laatimisessa ja ohjataan asiakas hakemaan tarvittaessa oikeudellista apua. Karkkilalaisia ja vihtiläisiä palvelee talous- ja velkaneuvonta asioissa; Talous- ja velkaneuvoja Arja Turunen PL 114, Asemantie 30, Nummela puh. (09) , puhelinaika ma, ke-to klo fax. (09) Vuosilomien aikana kiireellisissä asioissa tarvittaessa yhteys Lohjan talous- ja velkaneuvontaan. Nummi-Pusulan väestöä palvelee talous- ja velkaneuvonta asioissa Lohjan kaupungin velkaneuvonta; Talous- ja velkaneuvoja Lea Rautiainen PL 71, Karstuntie 3, Lohja puh. (019) , fax. (019) Asiakastapaamiset vain ajanvarauksella. TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATTO Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 590 euron maksukatto kalenterivuotta kohti. Alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut 28

29 fysioterapiamaksut sarjahoidon maksut sairaalan poliklinikkamaksut päiväkirurgian maksut lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksis-sa, yö- ja päivähoidon maksut kuntoutushoidon maksut. Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja hammashoidosta sairaankuljetuksesta lääkärintodistuksista yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista. Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 14 euron hoitopäivämaksu. Miten on toimittava kun maksukatto täyttyy? Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin. Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, ja ne on esitettävä tarvittaessa. Todistuksen maksukaton täyttymisestä antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto. Lisätietoja ja tiedustelut: Karkkilan toimistosihteeri Marja Liisa Jussila, puh. (09) Nummi-Pusulan toimistosihteeri Pirkko Väre, puh. (09) Vihdin toimistosihteeri Raija Paavola, puh. (09) Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 672,70 euroa vuonna Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa vain 1,50 euron omavastuun lääkettä kohti. Korvauksen saa suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi myös hakea jälkeenpäin puolen vuoden ajan. TOIMINTATERAPIA Ihmisellä on luontainen tarve toimia, toteuttaa toiminnan kautta itseään ja olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Sairaus, vamma tai ikääntyminen muuttaa toimintakykyä, jolloin päivittäinen elämä ja tutuista askareista 29

30 selviytyminen vaikeutuu. Toimintaterapiassa etsitään käytännön keinoja arkitoiminnoissa selviytymiseen. Aikuisen toimintakykyä arvioidaan mieluiten tutussa kotiympäristössä. Arvioinnin perusteella suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tarvittavat jatkotoimenpiteet. Aikuisten toimintaterapia rajoittuu nykyisillä resursseilla apuvälineohjaukseen ja vaikeavammaisten henkilöiden kodin muutostöiden suunnitteluun. Lähete/pyyntö toimintaterapiaan voi tulla lääkäriltä, kotihoidon työntekijältä tai erityistyöntekijöiltä. Apuväline- ja kodinmuutostyöasioissa voi myös asiakas itse tai hänen läheisensä ottaa suoraan yhteyttä toimintaterapeuttiin tilanteen arvioimiseksi. Karkkila ja Nummi-Pusula Karkkilan kaupungin ja Nummi-Pusulan kunnan asukkaille terapiapalvelut hoidetaan ostopalvelun kautta johon tarvitaan lähete lääkäriltä tai muulta terveydenhoitohenkilöstöltä. Vihti Erityispalveluyksikkö, Kanervatie 2, Nummela Toimintaterapeutti (09) puhelinaika maanantaisin ja torstaisin klo VANHAINKODIT Nummen vanhainkoti Niilonpirtti, Nummentie 21, Nummi-Pusula puh. (09) , fax. (09) puh. (09) , osastonhoitaja Tiloissa on koti n. 30:lle vanhukselle, joista 13 on palveluasumispaikkoja ja 17 varsinaisia vanhainkotipaikkoja. Niilonpirtissä pyritään olemaan vireästi elämänmenossa mukana. Asukkaille tarjotaan turvallinen ja yksilöllinen hoito. Talo sijaitsee keskellä kylää ja sisälle on helppo tulla. Pusulan vanhainkoti, Arvelankuja 1, Pusula puh. (09) , fax. (09) puh. (09) ,virikeohjaaja puh. (09) , osastonhoitaja Pusulan terveyskeskuksen vuodeosaston yhteydessä toimii 20-paikkainen vanhainkoti. Vanhainkodin asukkaille ja kunnan ikäihmisille suunnattu päiväkeskustoiminta toimii terveyskeskuksen tiloissa. Vanhainkoti tarjoaa kodinomaista, viihtyisää asumista. 30

31 VAPAAEHTOISTOIMINTA SPR Suomen Punaisella Ristin terveyspisteessä voit saada maksuttomia terveyspalveluita. Annamme neuvoja ja tukea, voimme myös mitata verenpaineesi. Voit osallistua terveyspisteissä myös erilaisiin tapahtumiin ja ryhmätoimintaan. Terveyspisteeseen voi tulla ilman ajanvarausta. Vihti: Punaisen Ristin terveyspisteet Vihdin alueella: Nummelassa: Vihdin osaston toimitilat, Vihdintie 30 A, Nummela Avoinna parittomien viikkojen tiistaisin klo Etäpisteet: Palvelutalo Hopearinne, Vihdin kirkonkylä, Liukkaankuja 2, VIHTI Avoinna parillisten viikkojen tiistasin klo Haimoon koulu, Haimoo Avoinna joka kuukauden toinen tiistai klo Ystäväpalvelut tarjoavat Vihdissä apua ja tukea niin kotona kuin laitoksissa. Palvelut lähtevät vihtiläisten tarpeista ja toimivat osana lähiyhteisön hyvinvointipalveluja. Ystävän tehtävänä ei ole hoitaa asiakasta tai antaa siivous- ym. palveluita, vaan olla läsnä ihmisenä elämän eri tilanteissa. Punaisen Ristin ystävät toimivat vapaaehtoisina eivätkä saa työstään palkkaa. Ystävätoiminta on luotettavaa ja luottamuksellista. Yhteystiedot: Punainen Risti Vihdin osasto, Vihdintie 30 A, Nummela Heli Sonni tai "Pihanvaltaajat" Tämä miesryhmä lähtee liikkeelle, kun tarvitaan akuuttia kertaluontoista apua käytännön töissä kuten pihan siivouksessa, lumen luomisessa, puiden pilkkomisessa tai pienten korjaustöiden merkeissä. Yhteyshenkilö: Jouko Mäkinen tai Karkkila ja Nummi-Pusula: Lisätietoja SPR:n toiminnasta: Karkkilassa: Irja Nieminen puh Nummi-Pusulassa: Marjatta Sarva puh SPR Puh. (09) , , ilmaista ystävä- ja vapaaehtoisapua sekä saattajapalvelu 31

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat 15.10.2014 Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidon tuen palveluohjaus ja päätöksenteko Espoossa Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosyksikön vammaisten

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen

Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen Kotihoito & Ehtoorinne 1 Peruspalvelumaksu ja Säännöllisestä kotihoidosta perittävä asiakasmaksu Mihin perustuvat? Miten määrittyvät? Peruspalvelumaksu

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 10. SAS - RYHMÄN TOIMINTA JA ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN Ikäihmisten linja

Kyh Kyh liite 10. SAS - RYHMÄN TOIMINTA JA ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN Ikäihmisten linja Kyh 15.12.2009 122 Kyh liite 10 SAS - RYHMÄN TOIMINTA JA ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN Ikäihmisten linja 1 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten linjan tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03.

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03. Perusturvalautakunta 33 17.03.2016 Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013 Perusturvalautakunta 17.03.2016 33 Yleistä omaishoidontuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankinnassa. Tuen

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

Omaishoidon tuen tarkoitus

Omaishoidon tuen tarkoitus Perusturvalautakunta 24.11.2016 54 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2017 ALKAEN Omaishoidon tuen tarkoitus Omaishoidon tuen tarkoitus on mahdollistaa hoidettavan kotona asuminen. Omaishoidon tukea

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2017

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2017 PYHÄNNÄN KUNTA Hyväksytty perusturvalautakunnassa 20.12.2016 Perusturvaosasto 119 Suvi-Tuulia Seitsojoki 08.12.2016 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2017 Omaishoidon tukea haetaan

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Yhtymähallitus 26.1.2016, liite 7 Ikäihmisten palvelulinja / Ikäkeskus OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2016 alkaen 1. OMAISHOIDON TUEN TARKOITUS JA SEN SISÄLTÖ Laki omaishoidon tuesta 937/2005

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET HARJAVALLAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 14.12.2016/ 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2017 2 Sisällysluettelo 1. Omaishoidontuen sisältö ja tarkoitus 3 2. Omaishoidontuen hakeminen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT LUKIEN

KOLARIN KUNTA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT LUKIEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT 1.1.2016 LUKIEN Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET 2016 Sisällys Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet... 3 Omaishoidon tuen tarkoitus... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Arvoisa sotiemme veteraani!

Arvoisa sotiemme veteraani! HAMINAN KAUPUNKI/Hyvinvointipalvelut 1.4.2016 Arvoisa sotiemme veteraani! Asuminen Asuntojen korjausavustus Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen tai muutostöihin. Lisätietoja

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 2 Omaishoidon tuen tarkoitus ja tuen sisältö ( Laki omaishoidon tuesta 937/2005 1, 2 ) Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Yleistä omaishoidon tuesta (Omaishoitolaki 937/2005) Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot