KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille"

Transkriptio

1 KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1

2

3 Palveluoppaan käyttäjälle Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Geriatriakeskuksen henkilökunta on suunnitellut tämän oppaan, josta löytää suuren osan ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja tukimuodoista Karviaisen alueella. Palvelujen keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi palveluasumisen avulla. KARVIAISEN GERIATRIAKESKUKSEN HENKILÖKUNTA 3

4 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 5 IKÄIHMISTEN PALVELULINJA... 5 APUVÄLINEET... 6 ASUMINEN... 6 ASUMISPALVELU... U 7 ASUNTOJEN KORJAUSTOIMINTA... 9 ATERIAPALVELUT DIABETESHOITO EDUNVALVONTA ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT FYSIOTERAPIA HOITOTARVIKKEET IKÄIHMISTEN FYSIOTERAPEUTTI IKÄIHMISTEN NEUVONTAPALVELU KELAN PALVELUISTA KOTIHOITO LABORATORIOT LÄHEISLOMITUS LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN VASTAANOTTO MIELENTERVEYS OMAISHOITO PÄIHDEPALVELUT PÄIVÄTOIMINTA PÄIVYSTYS RESEPTIEN UUSIMINEN SEURAKUNNAT SOSIAALITYÖ SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES SOTAVETERAANIT SUUN TERVEYDENHUOLTO TALOUS- JA VELKANEUVONTA TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATTO TOIMINTATERAPIA VANHAINKODIT VAPAAEHTOISTOIMINTA VUODEOSASTOT YKSITYISIÄ PALVELUNTUOTTAJIA YHTEYSTIETOJA

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla. Kuntayhtymä aloitti toimintansa Kuntayhtymän väestöpohja on n asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä kolmen kunnan alueella on n. 500 henkilöä. Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: lasten ja nuorten palveluiden linja, työikäisten palveluiden linja ja ikäihmisten palveluiden linja. Lisätietoa löytyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen omilta internetsivuilta: IKÄIHMISTEN PALVELULINJA Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä vanhusten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi palveluasumisen avulla. Oleellista on myös edistää esteetöntä liikkumista yhdyskuntarakentamisen toimijoiden kanssa. Ikäihmisten palvelulinja Ikäihmisten palvelulinjajohtaja Ritva Lundbom (09) Geriatriakeskuspäällikkö Raija Salmi (09) Hoivapalvelukeskuspäällikkö Arja Tikkala (09)

6 APUVÄLINEET Terveyskeskus ylläpitää kuntalaisilleen tarkoitettua apuvälinelainaustoimintaa. Lainattavia apuvälineitä ovat mm. yleisimmät liikkumista helpottavat apuvälineet, erilaiset tuet sekä päivittäisiä toimia helpottavat apuvälineet. Laina-aika on ensisijaisesti 0-3kk. Lääkinnällisin perustein todetun käyttötarpeen ollessa pidempiaikainen, voidaan apuväline lainata myös pitkäaikaislainaan erillisellä maksusitoumuspäätöksellä. Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia. Apuvälinetarpeen arvioimiseksi voidaan tarvittaessa suorittaa kotikäynti. Aloite kotikäynnin suorittamisesta voi tulla asiakkaalta, omaisilta tai muulta henkilökunnalta. Apuvälineiden menestyksekäs ja oikeanlainen käyttö edellyttää käytön ohjausta. Apuvälinelainauksen yhteydessä ohjataan ja säädetään apuvälineet käyttäjälleen sopiviksi, jonka vuoksi on suotavaa että käyttäjä on apuvälinelainauksen yhteydessä paikalla. Apuvälinelainaamot ovat Karkkilan, Pusulan ja Nummelan fysioterapiaosastoilla. Toivomme teidän ottavan etukäteen yhteyttä mahdollisen sovitusajan sopimiseksi: Karkkilan terveysaseman fysioterapia (09) Nummi-Pusulan terveysaseman fysioterapia (09) Nummelan terveysaseman fysioterapia puh. (09) ASUMINEN Vuokra-asunnot Karkkila Vanhusten vuokra-asuntoja on rivitaloissa 38 kpl Anttilantorpan, Kolisevan, Korpelan ja Nummelanpuiston taloyhtiöissä. Asunnot ovat kooltaan m2. Rivitalojen lisäksi Karkkilan palvelukeskuksen vieressä on kerrostalo, jossa on 30 asuntoa. Asunnot ovat m2. Karkkilan kaupunki huolehtii asukasvalinnoista ja vuokrasopimuksista Kolisevan, Korpelan ja Nummelanpuiston osalta, SKV hoitaa muihin asuntoihin koskevat valinnat ja sopimukset. Nummi-Pusula Vanhusten vuokra-asuntoja on kunnassa yhteensä 52. Asunnot sijaitsevat Huvilatiellä Pusulassa ja Niilonpirtin pihaympäristössä Nummella. Asunnot ovat pää-asiassa yksiöitä, joiden pinta-alat vaihtelevat noin m2:n välillä. 6

7 Vuokra-asuntojen asukasvalinnat ja vuokrasopimukset tekee Nummi-Pusulan kunta. Vihti Vanhuksille suunnattuja vuokra-asuntoja on 46 Nummelassa ja Vihdin kirkonkylässä 75. Asunnot ovat kooltaan m2. Sato Oyj omistaa asunnot. Talojen asukasvalinnat ja isännöinnin hoitaa SKV, Sirkku Lehtonen, puh Asuntohakemuksen voi myös täyttää ja lähettää sähköisesti internetin kautta osoitteesta Asuntohakemuslomakkeen voi noutaa toimistosta tai tilata puhelimitse. Lisäksi sosiaaliohjaajilta saa hakemuslomakkeita vuokra-asuntoihin. ASUMISPALVELU Kunnalla on järjestämisvastuu sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluista. Periaatteena on että, asumispalveluihin sijoittaudutaan vasta, kun kotona selviytyminen avohuollon tukitoimin ei ole enää mahdollista. Asumispalvelupaikat ovat perusturvakuntayhtymä Karviaisen tuottamia palveluja tai ostopalveluja. Palvelutalot tarjoavat asumispalvelua. Asumispalveluihin sijoittamisen edellytyksenä on kirjallinen hakemus, jossa tarvittavat tiedot ovat liitteinä. Asumispalvelupaikan hakijan on oltava karkkilalainen, nummi-pusulalainen tai vihtiläinen. Arvioitaessa hakijan asumispalvelujen tarvetta otetaan huomioon hoidolliset ja sosiaaliset syyt sekä avohuollon palvelujen käyttö. Vapautuneet asumispalvelupaikat täytetään SAS-ryhmän päätöksellä. Hakemuslomakkeita asumispalveluun saa sosiaaliohjaajilta (yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta), lomakkeen voi ladata myös sähköisesti Karviaisen internetsivuilta. Toimipisteet, jotka tarjoavat asumispalvelua: Toivokoti Nyhkäläntie 37, Karkkila, osastonhoitaja puh. (09) vanhusten 24-paikkainen hoivakoti, joka tarjoaa tehostettua asumispalvelua. Marjaanakoti Vihdintie 25, Karkkila, puh. (09) yksityinen 13-paikkainen hoivakoti, joka tuottaa pitkäaikaista hoivakotipalvelua. Nyhkäläkoti Nyhkäläntie 39, Karkkila, puh. (09) dementoituvien ja muistihäiriöisten yksityinen 11-paikkainen hoivakoti, joka tar-joaa pitkä- ja lyhytaikaishoitoa sekä päivä-, ilta- ja yöhoitoa. 7

8 Karkkilan Palvelukeskus Nyhkäläntie 39, Karkkila, puh. (09) palvelukeskus tarjoaa hoiva- ja asumispalveluita mielenterveys- ja vanhusasiakkaille. Nummen vanhainkoti Niilonpirtti Nummentie 17, Nummi, osastonhoitaja puh. (09) vanhainkodin tiloissa on koti noin 30:lle vanhukselle, joista 13 asuu omassa palveluasunnossaan. Asukkaat voivat saada tarvittaessa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. Hopeaniemen hoivakoti Hopeaniementie 24, Nummela, vaihde (09) Hopeaniemen hoivakoti tarjoaa ympärivuorokautista pitkäaikais- tai lyhytaikaisasumista esimerkiksi vanhukselle, vammaiselle, leikkauksesta toipuvalle, hoidettavalle omaishoitajaloman ajaksi, jouluksi, kesäksi jne. Palvelukeskus Kaarikeskus Pisteenkaari 13, Nummela, puh. (09) Kaarikeskus muodostuu kolmesta erillisestä rakennuksesta Kaarikodista, Kaarihovista ja Kaarikalliosta. Kaarikodista voi ostaa huoneiston myös omaksi. Kaarikeskuksessa on päivystys myös yöllä. Kaarikeskussäätiö ylläpitää myös Luontolakotia, joka on muistihäiriöisten ryhmäasumisyksikkö. Palvelutalo Hopearinne Liukkaankuja 2, Vihti, puh. (09) Vihdin Vanhainkotisäätiön ylläpitämä asumispalvelukeskus. Hopearinne tarjoaa hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville vihtiläisille palveluasumista. Ykköskodit Ykköskoti Mäntyrinne, Pääksniementie 32, Vihti, (09) Ykköskoti Kyöpeli, Kyöpelinkuja 2 A 3, Vihti, (09) Ykköskoti Ojasseppä, Siipoontie 3, Nummi, Ykköskoti Mäntyrinteen ja ykköskoti Ojassepän toiminta-ajatuksena on tarjota ympärivuorokautista asumispalvelua eri-ikäisille mielenterveyskuntoutujille turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Ykköskoti Kyöpelin toimintaajatuksena on tarjota tuettua asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille toiminnallisessa yhteisössä. Hoivakoti Valkama Linjalankuja 3 B-talo, Vihti, puh Ympärivuorokautisesti tuettua asumispalvelua hoivapaikkaa tarvitseville tai muistihäiriöisille. Ryhmäasunnot Ryhmäasuminen tarjoaa mukavaa asumista, hoitoa ja turvallisuutta ikääntyvälle ihmiselle, jolle yksin asuminen tuottaa vaikeuksia, mutta joka ei kuitenkaan ole ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa. Ryhmäasunnossa on 8

9 asukkaalla oma huone ja lisäksi asukkailla on yhteisiä tiloja. Yöaikaista apua voi saada turvapuhelimen kautta. Ryhmäasuntoja on Karkkilassa Vuoristokoti ja Ahmoon ryhmäkoti, yhteensä näissä asuu 13 asukasta. Vihdin kirkonkylässä on kolmen asukkaan ryhmäasunto Jäkärä. ASUNTOJEN KORJAUSTOIMINTA Valtion talousarviossaan myöntämien määrärahojen ja ympäristöministeriön määräysten sekä asuntohallituksen suositusten mukaisesti kunta myöntää avustuksia asuntojen korjaustoimintaan. Avustusta myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuinrakennusten tai asuntojen perusparannusten suunnitteluun, terveyshaittojen poistamisen edellyttämiin korjaustoimenpiteisiin sekä sosiaalisin perustein, erityisesti vanhusväestön ja vammaisten asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan. Tiedustelut: Karkkila: Lisätietoja Karkkilan kaupunki, rakennustarkastaja Timo Hongell puh. (09) Puhelinaika: maanantai klo 15-16, keskiviikko klo 8-9 Tavattavissa: keskiviikko klo 9-12 Hakemuksia toimistosihteeri Sirkka Tervolta puh. (09) Nummi-Pusula: Lisätietoja Nummi-Pusulan kunta, rakennustarkastaja Paula Mäenpää, Kunnanvirasto, Siippoontie 1, Nummi Tavattavissa: maanantai klo 8-16 Hakemuksia toimistosihteeri Päivi Tiaiselta puh Vihti: Vihdin kunta, johtava rakennustarkastaja Jorma Merisalo puh. (09) Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja avustaa ilmaiseksi tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa, korjausavustusten hankkimisessa ja tarvittaessa muutostyöt suorittavan urakoitsijan löytämisessä. Remontin kuluista huolehtii asiakas itse, mutta korjausneuvoja auttaa kuitenkin kaikkien mahdollisten avustusten hakemisessa asunnon muutostöiden suhteen. Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja Henning Ekholm, puh

10 ATERIAPALVELUT Palvelua voidaan myöntää henkilölle, joka ei omatoimisesti suoriudu ruuan valmistuksesta. Myönnetystä kotiin toimitettavasta ateriasta ja/tai toimipisteruokailusta asiakas saa kirjallisen päätöksen kotiin. Ateriapalvelu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen saatujen annosten kappalemäärän mukaisesti. Erityisruokavaliot huomioidaan. Kotiin toimitetaan lämmin ateria kaikkina päivinä Karkkilassa ja Nummi-Pusulassa. Vihdissä toimitetaan arkisin lämmin ja viikonlopuksi kylmä annos. Toimipisteruokailu on mahdollista seuraavissa toimipisteissä; Karkkilassa Palvelukeskus, Nummella Niilonpirtti, Pusulassa terveyskeskus, Vihdin kirkonkylällä Hopearinne ja Nummelassa Kaarikeskus sekä terveyskeskuksen ruokala. Ateriapalvelu on kotihoidon tukipalvelu. Ateriapalvelua tarvitsevat voivat olla yhteydessä oman alueensa kotihoidon osastonhoitajiin (Yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta). Ateriapalvelun hinnat löytyvät tästä oppaasta kohdasta "Kotihoito". DIABETESHOITO Karkkilan terveysasema, Huhdintie Diabeteshoitaja (09) Vastaanotto ajanvarauksella ma-to klo , pe klo Ajanvaraus ja puhelinaika ma-pe klo Diabeteshoitotarviketilaukset puhelinajalla. Tilaukset noudettavissa sovitusti po-liklinikalta ma-pe klo Nummen terveysasema, Pappilantie 2 Diabeteshoitajan ajanvaraus (09) Vastaanotto ajanvarauksella ke-to klo , pe klo Puhelinaika ajanvarauksella (09) Diabeteshoitotarvikejakelu Nummen ja Pusulan terveysasemilla sopimuksen mukaan. Nummelan terveysasema, Nummenselkä 2 Diabeteshoitaja (09) , ma-ti (tablettihoitoiset) Diabeteshoitaja (09) , ke-pe (insuliinihoitoiset) Vastaanotto ajanvarauksella ma-to klo , pe klo Ajanvaraus ja puhelinaika ma-pe klo Diabeteshoitotarvikejakelu Nummelan terveysaseman fysioterapian tiloissa torstaisin klo Tarvikkeita voi tilata puhelimitse (09)

11 torstaisin klo tai sähköpostitse Sähköpostit puretaan tarvikejakelun yhteydessä. Diabeteshoitotarvikkeita voi tilata myös tilauslomakkeella. Tällöin tilauksen voi jättää Nummelan terveysaseman neuvonnan tai fysioterapian odotustiloissa olevaan postilaatikkoon tai lähettää postitse osoitteella Nummelan terveysasema, Diabeteshoitotarvikejakelu, Nummenselkä 2, Nummela. Tilaus on noudettavissa neljän (4) arkipäivän kuluttua tilauksen saapumisesta terveysaseman neuvonnasta ma-to klo ja pe klo EDUNVALVONTA Yleisen edunvalvonnan järjestämisvastuu siirtyi alkaen kunnilta valtiolle. Lohjan oikeusaputoimisto/yleinen edunvalvonta tuottaa palvelut alkaen Lohjan, Karkkilan, Karjalohjan, Sammatin, Nummi-Pusulan sekä Vihdin asukkaille. Lohjan oikeusaputoimisto/yleinen edunvalvonta PL 89 / Kalevankatu 4, Lohja fax (019) Yleinen edunvalvoja Katriina Nordberg, puh. (019) Edunvalvontasihteeri Niina Ranta, puh. (019) Lohjan oikeusaputoimisto/yleinen edunvalvonta PL 4, Asemantie 30, Nummela fax. (09) Edunvalvontasihteeri Kaisa Kähkönen, puh ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT (Vain Vihdin kunnan alueella) Ennaltaehkäisevät kotikäynnit aloitetaan Vihdissä syyskuun alussa. Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä tarkoitetaan sairaanhoitajan tekemää kotikäyntiä tänä vuonna (2010) 75- ja 85-vuotta täyttäneille kotonaan asuville ikäihmisille, jotka eivät vielä ole kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita. Ennaltaehkäisevistä kotikäynneistä tiedotetaan ikäihmisiä etukäteen kirjeitse ja samalla heille toimitetaan haastattelulomake etukäteen nähtäväksi. Ennaltaehkäisevä kotikäynti toteutetaan vain ikäihmisen suostumuksella. Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä pyritään vaikuttamaan ikäihmisen toimintakykyä ja elämänlaatua ylläpitäviin tekijöihin sekä antamaan tietoa kunnassa olevista palveluista ja henkilöistä, joihin ikääntynyt voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä pyritään tukemaan ikääntyneen kotona asumista ja kannustetaan häntä omien voimavarojen käyttöön. Käsiteltävät aihealueet ovat perustiedot, fyysinen -, psyykkinen - ja sosiaalinen toimintakyky, toimeentulo sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen 11

12 käyttö. Ennaltaehkäisevän kotikäynnin aikana suoritetaan myös toimintakykyä sekä tarvittaessa myös muistia sekä ravitsemustilaa mittaava testaus. Varhaisella puuttumisella pyritään vähentämään tai siirtämään kotona asuvan ikäihmisen tarvetta säännöllisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tai siirtymistä ennenaikaiseen laitoshoitoon. Sairaanhoitaja jakaa ikäihmisille myös tarvittaessa erilaisia esitteitä. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit kirjataan Pegasos potilastietojärjestelmään asiakkaan luvalla, mutta mikäli kirjaaminen kielletään, niin ennaltaehkäisevää kotikäyntiä ei voida tällöin toteuttaa. Tiedustelut: Sairaanhoitaja Heli Piirala, puh (09) FYSIOTERAPIA Fysioterapia on ihmisen liikkumis- ja toimintakykyä edistävä terapiamuoto. Toiminta painottuu ohjaukseen ja neuvontaan sekä asiakkaan itsehoidon tukemiseen. Fysioterapiapalvelut jakautuvat vuodeosastotoimintaan, poliklinikkapalveluihin sekä apuvälinelainaukseen. Fysioterapian osastonhoitaja Tarja Marsalo (09) Karkkilan terveysaseman fysioterapia, Huhdintie Ajanvaraus puhelimitse arkisin klo (09) Ajanvaraus sähköisesti; Pusulan terveysaseman fysioterapia, Arvelankuja 1 Ajanvaraus puhelimitse arkisin (09) Ajanvaraus sähköisesti; Nummelan terveysaseman fysioterapia, Nummenselkä 2 Ajanvaraus puhelimitse arkisin (09) Ajanvaraus sähköisesti; HOITOTARVIKKEET Asiakkaille, jotka eivät ole laitoshoidossa voidaan korvauksetta luovuttaa käytettäväksi sairaanhoidon ja omatoimisen selviytymisen kannalta tarpeellisia sairaanhoitotarvikkeita. 12

13 Hoitotarvikkeiden hakemuslomakkeen voi ladata sähköisesti Karviaisen internetsivuilta tai ottamalla yhteyttä kotihoidon sairaanhoitajaan (Yhteystiedot tämän oppaan lopussa). IKÄIHMISTEN FYSIOTERAPEUTTI (Vain Vihdin kunnan alueella) Ikäihmisten palvelulinjan fysioterapeutti tekee kotikäyntejä, joiden avulla kartoitetaan apuvälinetarvetta ja kotona selviytymistä. Kotikäyntien tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona asumista mahdollisimman omatoimisesti sekä neuvoa palvelujen ja etujen hakemisessa. Fysioterapeutilta voi myös puhelimitse kysyä neuvoa erilaisissa liikkumiseen, toimintakykyyn ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Yhteyttä voi ottaa asianomainen palvelun tarvitsija, omainen/läheinen tai hoitohenkilökunta. Ikäihmisten fysioterapeutti osallistuu myös Vihdin kunnan asukkaiden kotiutuksiin vuodeosastoilta niissä tapauksissa joissa tarvitaan hoitopalaveria, kotikäyntiä, apuvälinearvioita yms. Tiedustelut: ikäihmisten palvelulinjan fysioterapeutti Virpi Jylhä-Ollila puh (09) IKÄIHMISTEN NEUVONTAPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ikäihmisten linjalla on avattu neuvontapalvelu Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin ikäihmisille ja heidän omaisilleen. Lisätietoja voi saada vanhuksien palveluista tai jättää pyynnön palvelutarpeen arvioinnista. Karkkila ja Nummi-Pusula Sosiaaliohjaaja Leila Saarela (09) , puh.aika maanantaisin klo Vihti Sosiaaliohjaaja Arto Halme (09) , puh.aika maanantaisin klo Veteraanineuvoja Ulla Henriksson (09) , puh.aika tiistaisin klo

14 KELAN PALVELUISTA Valtakunnalliset palvelunumerot Palvelunumerot palvelevat ma pe klo Asumisen tuet Yleinen asumistuki Eläkeasiat Kansaneläkkeeseen tai työeläkkeeseen liittyvät asiat, eläkkeensaajan asumistuki Omaisen kuolema Leskeneläke, lapseneläke, perhe-eläke Karkkilan Kela Käyntiosoite: Tammelantie 8, KARKKILA Postiosoite: PL 48, KARKKILA Nummi-Pusulan Kela Käyntiosite: Kauppakuja 3, SAUKKOLA puh Vihdin Kela Käyntiosoite: Tuusantie 1, NUMMELA Postiosoite: PL 40, NUMMELA puh Eläkettä saavan hoitotuki / Vammaistuki Kelan myöntämällä eläkettä saavan hoitotuella tai vammaistuella pyritään tukemaan sairaan tai vammaisen henkilön kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaamaan sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoito- ja vammaistukea haetaan Kansaneläkelaitokselta ja liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Hakemuksia ja lisätietoa saa Kansaneläkelaitokselta tai heidän nettisivuilta Eläkkeensaajien asumistuki Eläkkeensaajien asumistukea voivat hakea pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa vuokra- tai omistusasunnossa. 14

15 KOTIHOITO Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa asiakkaita selviytymään omatoimisesti omassa kodissaan elämänkaaren eri vaiheissa. Kotihoito muodostuu kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta ja tukipalveluista. Kotihoidolla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat yksityiset palveluntuottajat, omaiset ja vapaaehtoistyöntekijät. Kotihoidon palveluita annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Palvelut kohdistetaan pääsääntöisesti vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Kotihoidon palvelut voivat olla tilapäisiä tai säännöllisiä. Kotona asumista tuetaan lisäksi tukipalveluilla. Tukipalveluja on ateriapalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, päivätoiminta, turvapalvelu ja kuntouttava intervallihoito palvelutaloissa. Muut tukipalvelut ohjataan pääosin yksityisille palveluntuottajille. Tukipalveluista peritään maksu toteutuneen käytön mukaisesti. Säännöllisen kotihoidon palvelun piirissä oleville asiakkaille tehdään henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan myönnetyt palvelut. Kotihoidossa työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, kodinhoitajia ja perushoitajia. Osastonhoitajat ovat alueiden lähiesimiehiä. Henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus asiakkaan asioista. Palvelujen piiriin hakeutuva voi olla yhteydessä oman alueensa kotihoidon osastonhoitajaan. Asiakkaan luokse tehdään arviointikäynti ja sovitaan mahdollisista palveluista. Asiakas saa aina päätöksen hakemistaan palvelusta. Kotihoidon maksut alkaen (eivät kerrytä käyttäjän maksukattoa) Tilapäinen kotipalvelu tai kotihoito alle 1 tunti vuorokautta kohti 8,10 yli 1 tunti vuorokautta kohti 22,00 Tilapäinen kotisairaanhoito lääkärin suorittama kotikäynti 13,70 muun henkilökunnan suorittama kotikäynti 8,70 Tilapäinen kotihoito (kotipalvelu ja/tai kotisairaanhoito) muuttuu tilapäisestä säännölliseksi heti kun säännöllisyys on todettu tai tilapäinen palvelu on kestänyt kauemmin kuin kolme kuukautta. Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvää kuukausimaksua seuraavasti: 15

16 Perheenjäsenten määrä Maksuttomuuden yläraja/kk Hoitoisuusluokat I-VI Kotihoidon (kp+ksh) palvelutunnit kuukaudessa Maksuprosentti tulorajan ylittävästä bruttokuukausituloista 1-5 h 5 10 h h h h yli 40 h I II III IV V VI % % % % % % , , , , , , *) Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 294 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Palvelutunnit kuukaudessa saadaan jakamalla viikon aikana annettu palvelu seitsemällä ja kertomalla kolmellakymmenellä. Päätetystä maksusta on mahdollista hakea alennusta/vapautusta esim. taloudellisen tilanteen perusteella. Lisätietoja antavat sosiaaliohjaajat ja kotihoidon osastonhoitajat. Tukipalvelut Tukipalveluista peritään alla mainitut hinnat toteutuneen käytön mukaisesti. Ateriapalvelu - toimipisteruokailu (perusruokalistalta) 5,50 - kotiin kuljetettu lämmin tai kylmä ateria (perusruokalistalta) 6,50 Kuljetuspalvelu - Sosiaalihuoltolain mukainen Omavastuu/suunta 0-15 km 5 yli 15 km 7 Turvapalvelu - Turvapalvelun avausmaksu 7,00 - omassa kodissaan asuvan turvapalvelumaksu kuukaudessa 12,00 /kk Lisäksi peritään Esperi Care Oy:n kautta 21,75 /kk Päivätoimintapäivä - ilman kuljetusta 11,00 - kuljetuksen kanssa 15,00 Kuntouttava intervallihoito palvelutalossa maksusitoumuksella - vuorokausi 28,00 - puolipäivähoito 14,00 16

17 LABORATORIOT Karkkilan terveysaseman laboratorio, Huhdintie Avoinna ma - to klo , pe klo Ajanvaraus arkisin klo , (09) Terveysaseman ulkopuolella määrättyjen tutkimusten ajanvaraus laboratoriosta ma - pe klo , (09) Perhekeskus Nupula, Pappilantie 2 Avoinna torstaisin klo Laboratoriopalvelut ilman ajanvarausta. INR - näytteenotto torstaisin klo Nummi-Pusulan terveysaseman laboratorio, Arvelankuja 1 Avoinna ma to klo , pe Laboratoriopalvelut ilman ajanvarausta (09) Nummelan terveysaseman laboratorio, Nummenselkä 2 Avoinna ma pe klo Ajan varaus arkisin klo (09) INR näytteet myös ilman ajanvarausta ma to klo Terveysaseman ulkopuolella määrättyjen tutkimusten ajanvaraus laboratoriosta ma to klo , pe klo (09) Kuntayhtymän alueella asuva väestö saa vapaasti käyttää kuntayhtymän alueella sekä myös muissa kunnissa sijaitsevia HUSLAB:n palvelupisteitä. LÄHEISLOMITUS Karviaisen alueella on otettu käyttöön alkaen läheislomitus. Omaishoidettavan läheinen, naapuri tai ystävä voi lomittaa omaishoitajaa lakisääteisten lomapäivien aikana hoidettavan kotona. Läheislomitusjärjestelmässä noudatetaan lakia Omaishoidon tuesta ja Karviaisen omaishoidon tuen soveltamisohjeita. Poikkeuksena on hoitopalkkio 60 /vrk, joka maksetaan täydeltä lomitusvuorokaudelta. Lisätiedot ja tiedustelut: Sosiaaliohjaaja Leila Saarela (09) (Karkkilan ja Nummi-Pusulan alue) Sosiaaliohjaaja (vs.) Arto Halme (09) (Vihdin alue) Veteraanineuvoja Ulla Henriksson (09) (Vihdin veteraanit) 17

18 LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN VASTAANOTTO Kiireellinen ajanvaraus Jos tarvitsette hoitoa saman vuorokauden aikana, ottakaa yhteys kiireelliseen ajanvarausnumeroon, jossa sairaanhoitaja tekee arvion hoidon tarpeesta ja ohjaa teidät tarkoituksenmukaiseen hoitoon. Jos tarvitsette terveyteenne liittyvää muuta neuvontaa, soittakaa numeroon klo jälkeen. Kiireetön ajanvaraus Kiireettömissä asioissa, kuten terveyspalveluiden käyttö, lääkärin ja hoitajan vastaanottoaikojen ajanvaraus sekä lausuntoasiat, ottakaa yhteys kiireettömään ajanvarausnumeroon. Lääkärin ja hoitajan vastaanotto ajanvarauksella ma-to klo , pe klo , juhlapyhien aattona Karkkilan terveysasema, Huhdintie Kiireellinen ajanvaraus (09) Kiireetön ajanvaraus (09) Nummi-Pusulan terveysasema, Arvelankuja 1 Kiireellinen ajanvaraus (09) Kiireetön ajanvaraus (09) Vihdin kirkonkylän terveysasema, Jokikunnantie 74 Kiireellinen ajanvaraus (09) Kiireetön ajanvaraus (09) Nummelan terveysasema, Nummenselkä 2 Kiireellinen ajanvaraus (09) Kiireetön ajanvaraus (09) Tiedustelut vastaanottohoitajalta (mm. INR - vastaukset, reseptiasiat) Karkkilan terveysasema (09) Nummi-Pusulan terveysasema (09) Vihdin kirkonkylän terveysasema (09) , (09) Nummelan terveysasema (09) MIELENTERVEYS Psykiatrinen sairaanhoitajan toiminta painottuu aikuisten ennaltaehkäisevään mielenterveyteen ja elämän kriisitilanteisiin liittyvään hoitoon ja ohjaukseen. Tehtäväkenttään kuuluu myös konsultaation ja psyykkisen tuen antaminen sairastuneille. 18

19 Karkkila Karkkilan terveysasema, Huhdintie 23 25, Karkkila Psykiatrinen sairaanhoitaja (09) ; puh.aika ma-to klo , pe Psykologi (09) ; puh.aika ma-pe klo Nummi-Pusula Mielenterveysasioissa ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu sosiaalityöntekijän tai lääkärin välityksellä. Vihti Nummelan terveysasema, Nummenselkä 2, Nummela Psykiatrinen sairaanhoitaja (09) , puh.aika ma-to klo OMAISHOITO Omaishoidon tuki Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota tai palvelurahaa, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tukea myönnetään sitovaan ja vaativaan hoitotyöhön. Tukea ei myönnetä palvelutalossa asuville. Omaishoidon tuen myöntäminen on määrärahasidonnaista ja harkinnanvaraista. Omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tukea haettaessa tulee täyttää omaishoidontukihakemus. Hakemuksen saa sosiaaliohjaajilta tai ladata sähköisesti Karviaisen kotisivuilta. Hakemukseen tulee liittää asiakirjat joihin hakija haluaa vedota (esim. lääkärinlausunto). Hakemuksessa tulee olla tarkka kuvaus hoitajan antamasta hoidosta ja huolenpidosta. Hakemus palautetaan oman alueen sosiaaliohjaajalle. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Viranhaltija tekee kotikäynnin hakemuksen saavuttua. Henkilö tarvitsee sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia hoitoa ja huolenpitoa. Hoidettavalla tulee olla pääsääntöisesti Kelan hoitotuki, vammaistuki tai lapsen hoitotuki. Hoitoa tarvitsevan henkilön kotikunnan tulee olla Karkkila, Nummi-Pusula tai Vihti. Hoitajan on ikänsä ja terveydentilansa sekä muiden edellytystensä puolesta soveltuva hoitotyöhön. Päätöstä tehtäessä käytetään apuna erilaisia toimintakykymittareita (esim. Rava, MMSE). Hoitopalkkiot vuonna

20 Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidontuki maksetaan aina hoitajalle. Käytössä on kolme hoitoisuusryhmää. I Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 694,83 Ylin hoitopalkkio maksetaan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen, kuten saattohoidon, aikana. Edellytyksenä on, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai opiskelua. II Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 516,93 Palkkio maksetaan kun hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa, jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissa. Avuntarvetta on myös yöaikaan. III Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 355,52 Palkkio maksetaan, kun hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvasti ja runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa. Avuntarvetta ei kuitenkaan ole yöllä tai avuntarve on öisin vähäinen. Kuukausipalkkiota saavalla hoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa. PÄIHDEPALVELUT Päihdeklinikka on avohoitoyksikkö, johon voit tulla keskustelemaan omasta tai läheisesi alkoholi-, huume-, lääke-, peli- ym. riippuvuudesta sekä muista asiaan liittyvistä pulmista. Palvelu on maksutonta eikä lähetettä tarvita. Päihdeklinikka tarjoaa esim.: yksilö-, perhe- ja ryhmäkeskusteluja sosiaaliohjaajan, sairaanhoitajan ja lääkärin palveluja tarvittaessa ohjausta muihin hoitopaikkoihin tarpeen mukaan kotikäyntejä koulutusta ja konsultaatiota päihteitä koskevissa kysymyksissä Karkkilan päihdeklinikka, Huhdintie 23 25, Karkkila Päihdesairaanhoitaja (09) lähtien puhelinaika ma-to klo Vihdin päihdeklinikka, Nummenselkä 2, Nummela Päihdesairaanhoitaja ; puhelinaika ma, ti, to klo Vastaanotto ajanvarauksella, avokatkaisuhoito yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa. Sosiaaliohjaaja ; puhelinaika ma, ke, pe klo Vastaanotto ajanvarauksella. 20

21 Nummi-Pusula Päihdepalveluissa yhteydenotto sosiaalityöntekijöihin. Sosiaalityöntekijä (09) (Pappilantie 2, Nummi) Sosiaalityöntekijä (09) ; puh.aika ma-pe klo (toimipiste Kelan tiloissa, Kauppakuja 3 C, Saukkola) PÄIVÄTOIMINTA Päivätoiminta tarjoaa ikääntyville virkistystoimintaa, kuntoutusta, mukavaa yhdessä oloa, laulua, pelejä ym. toiveiden mukaista ohjelmaa. Tarvitseville järjestetään saunominen ja kuljetus. Ryhmien kokoontuminen Niilonpirtti, Nummentie 17, Nummi Lisätiedot ja ilmoittautumiset virikeohjaaja (09) Nummi-Pusula terveyskeskus, Arvelankuja 1, Pusula Lisätiedot ja ilmoittautumiset (09) Palvelutalo Hopearinne, alasali, Liukkaankuja 2, Vihti Torstaisin klo , lisätiedot ja ilmoittautumiset (09) ma-pe klo Palvelukeskus Kaarikeskus, takkahuone, Pisteenkaari 13-15, Nummela Perjantaisin klo , lisätiedot ja ilmoittautumiset (09) mape klo Luontolakoti, Kopuntie 26, Nummela Muistihäiriöisten päivätoiminta ostopalveluna. Yhteys kotihoidon osastonhoitajaan. Palvelupäätöksen voi saada kotihoidon osastonhoitajilta (yhteystiedot tämän oppaan lopussa). PÄIVYSTYS Lääkäripäivystys arkisin klo Karkkilan terveysasema, Huhdintie 23-25, Karkkila (09) Nummi-Pusulan terveysasema, Arvelankuja 1, Pusula (09) Nummelan terveysasema, Nummenselkä 2, Nummela (09) Lääkäripäivystys arkisin klo , viikonloppuisin ja juhlapyhinä 21

22 Tynninharjun terveysasema, Sairaalatie 8, Lohja (019) (Lohjan sairaalan yhteydessä) Hyvinkään sairaala, Sairaalankatu 1, Hyvinkää (019) (vain Vihtijärven asukkaat) Hammaslääkäripäivystys Arkisin klo (09) Viikonloppuisin, juhlapyhinä (019) Sairaankuljetus Yleinen hätänumero 112 Sosiaalipäivystys Yleinen hätänumero 112 RESEPTIEN UUSIMINEN Reseptin uusimiseen on varattava aikaa neljä (4) arkipäivää, koska uusiminen edellyttää lääkäriltä hoitovastuun ottoa. Uusittava resepti on toimitettava hyvissä ajoin (viikkoa ennen lääkkeen loppumista) terveysasemalle sen aukioloaikoina. Jos resepti on kirjoitettu yksityislääkäriltä, ei lääkäri voi uusia lääkettä ilman riittäviä tietoja kyseisen sairauden seurannasta ja kaikista käytössänne olevista lääkkeistä. Uusitut reseptit voi noutaa terveysasemilta tai ne voidaan toimittaa sopimuksen mukaisesti paikalliseen apteekkiin. Aiemmin sovitut terveysasemien reseptien uusintakäytännöt ja yhteistyö kuntayhtymän paikallisten apteekkien kanssa ovat ennallaan. Reseptien uusiminen on maksutonta. SEURAKUNNAT Karkkilan Seurakunta Kirkkoherranvirasto, taloustoimisto, diakoniatoimisto ja nuorisotoimisto sijaitsevat Karkkilan vanhassa Pappilassa, osoitteessa Huhdintie 9, KARKKILA. Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna Maanantai - Perjantai klo 9-14, tiistaisin myös klo Puhelin Fax sähköposti: 22

23 Muiden toimipisteiden puhelinnumerot: Uusi seurakuntatalo (Huhditie 9) Uuden seurakuntatalon keittiö Vanha seurakuntatalo: päiväkerhot ja iltapäiväkerho (samassa korttelissa osoitteessa Huhditie 9-11) Kirkko (Huhdintie 6) Konehalli (Kappelitie 6) Siunauskappeli (Kappelitie 6) Leiriranta (Leiriranta 45) Pusulan seurakunta Keskustie 5, PUSULA Puhelin: (09) , Faksi: (09) Sähköposti: Kotisivut: Nummen Seurakunta Kirkkoherranvirasto, Kaivotie 4, Nummi puh/fax avoinna ma klo 9-13, ti ja to 9-15 Virasto suljettu muuton takia Virkatodistustilaukset: Taloustoimisto: ma-to klo 9-12, puh Diakonian vastaanotto: to klo 9-10, puh Vihdin Seurakunta, Kirkkoherranvirasto Seimelänkuja 5, Vihti tai Fax Kirkkoherra Pekka Valkeapää , Talousjohtaja Jarmo Kuosa , Susanne Vuorinen, tiedottaja, , Henkilöille voi lähettää sähköpostia, osoitteen muoto on SOSIAALITYÖ Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammattilaisten suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön järjestäminen kuuluu kunnan tehtäviin. 23

24 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain ja -asetuksen mukaan kunta voi järjestää kuljetuspalvelua tukemaan ja edistämään sosiaalipalvelujen tarpeessa olevan asiakkaan omatoimista suoriutumista. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on vaikeuksia liikkumisessa, mutta joka ei kuitenkaan ole vaikeavammainen. Kuljetuspalvelua myönnetään vuotuisen talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Lue lisää Yhtymähallitus Kuljetuspalvelua haetaan hakulomakkeella, johon liitteeksi tarvitaan uusilta hakijoilta lääkärintodistus. Kuljetuspalveluhakemuksen saa sosiaaliohjaajalta tai sen voi ladata sähköisesti. Hakemus palautetaan sosiaaliohjaajalle. Karkkilan ja Nummi-Pusulan alue Sosiaaliohjaaja Leila Saarela (09) puh.aika maanantaisin klo Toimipaikat: Karkkilan terveysasema, Huhdintie 23-25, Karkkila (maanantai-keskiviikko) Niilonpirtti, Nummentie 21, Nummi (sopimuksen mukaan torstaisin) Nummi-Pusulan terveysasema, Arvelankuja 1, Pusula (sopimuksen mukaan perjantaisin) Vihdin alue Sosiaaliohjaaja Arto Halme (09) puh.aika maanantaisin klo Toimipaikka Nummelan terveysasema, Nummenselkä 2, Nummela Toimeentulotuki Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla mahdollistetaan tuen saajan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. (Laki toimeentulotuesta 2 ) Toimeentulotukeen on oikeutettu kuntalainen, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen ihmisen huolenpidolla tai muulla tavalla. Ennen tuen myöntämistä selvitetään hakijan tai hänen perheensä mahdollisuudet saada toimeentulonsa muista tulonlähteistä, ensisijaisesti työ- ja yrittäjätuloista. Ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia toimeentulotukeen nähden ovat muiden muassa eläkkeet, työttömyysturva, sairauspäiväraha, lapsilisä, asumistuki ja opintotuki. Ehkäisevän toimeentulotuen avulla pyritään edistämään hakijan ja hänen perheensä sosiaalista turvallisuutta ja omatoimisuutta sekä ehkäisemään syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. 24

25 Tuen hakeminen Toimeentulotukea haetaan kirjallisella hakemuksella tai varaamalla aika sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Hakemuslomakkeita saa sosiaalitoimistoista tai sen voi ladata myös sähköisesti. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemuksen käsittelyaika alkaa siitä hetkestä, kun toimeentulotukea hakeva asiakas on toimittanut hakemuksen tarvittavine liitteineen sosiaalitoimistoon. Hakemukset pyritään käsittelemään 7 vrk:n sisällä. SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES Sosiaaliasiamies Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä tiedottaa asiakkaan oikeuksista toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmallisissa tilanteissa. Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu kansaneläkelaitoksen, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut. Sosiaaliasiamies on sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Socialkompetens palveluksessa. Palvelu on asiakkaille maksutonta. Sosiaaliasiamies palvelee seuraavien kuntien asiakkaita: Hyvinkään kaupunki, Karjalohjan kunta, Karkkilan kaupunki, Lohjan kaupunki, Nummi-Pusulan kunta, Siuntion kunta, Vihdin kunta. Yhteystiedot: Sosiaaliasiamies Hilkka Kärkkäinen, Seutulantie 3-5 A, Järvenpää. puh , hinta on normaali matkapuhelimen hinta. Puhelimitse tavoittaa varmimmin maanantaisin klo sekä tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin klo Voi jättää soittopyynnön tai pyytää soittamaan vastapuhelu, myös sähköisesti voi jättää yhteydenottopyynnön Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa. Potilasasiamies 25

26 Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa potilaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa ohjata ja avustaa potilasta muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä tiedottaa potilaan oikeuksista toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella. Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii potilaiden oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävä on ensisijaisesti neuvoa-antava. Potilasasiamies ei tee päätöksiä, ei myönnä etuuksia eikä toimi potilaan juridisena edustajana. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. Potilasasiamies Anja Jokinen on puhelimitse tavoitettavissa maanantaisin klo 12-15, puh. (09) SOTAVETERAANIT Veteraaneille on olemassa oma palveluopas. Tiedustelut: Veteraanineuvoja Ulla Henriksson Sosiaaliohjaaja Leila Saarela Yhteystiedot tämän oppaan lopussa. SUUN TERVEYDENHUOLTO Ajanvaraus Kaikkien hammaslääkärien ja suuhygienistien vastaanotoille varataan aika keskitetystä ajanvarauksesta, puh. (09) , arkisin klo ja Ajanvarauksen kuormittumisen vuoksi kiireettömiä puheluita pyydetään välttämään klo Aikaa varatessa tehdään hoidon tarpeen ja sen kiireellisyyden arviointi. Ajanvarauksen peruuttaminen Hoitoajan voi peruuttaa puhelimitse (09) tai sähköpostilla osoitteeseen Ilmoita sähköpostiviestissä potilaan nimi ja ajanvarauksen ajankohta (esim. Helmi Hammas, klo 10). Hammashoitolat Hammaslääkärien vastaanotot toimivat alueellisen väestövastuuperiaatteen mukaan. Kaikilla Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin asukkailla on asuinpaikan 26

27 perusteella nimetty hammaslääkäri, joka ensisijaisesti vastaa ko. alueen asukkaiden suun ja hampaiston tutkimuksesta ja hoidosta. Oman vastuuhammaslääkärin nimeä ei tarvitse tietää, vaan se selviää keskitetystä ajanvarauksesta, puh. (09) , klo ja Karkkila Karkkilan hammashoitola, Huhdintie 23-25, Karkkila Nummi-Pusula Oinolan hammashoitola, Koulukuja 2 B, Nummi Pusulan hammashoitola, Arvelankuja 1, Pusula Vihti Nummelan terveysaseman hammashoitola, Nummenselkä 2, Nummela Pappilanpellon hammashoitola, Kirkkojärventie 3, Vihti Vihdin lukion hammashoitola, Hiidenvedentie 3, Nummela Hammaslääkäripäivystys Arkipäivisin Päivystyksessä annetaan sellainen ensiapu, että potilas voi ilman vaaraa sairauden pahenemisesta odottaa varsinaisen hoidon aloittamista. Päivystyksessä ei korjata oireettomia lohjenneita hampaita eikä se ole tarkoitettu pitkään oireilleen vaivan hoitamiseen, vaan näissä tapauksissa potilaalle annetaan aika vastuuhammaslääkärin vastaanotolle hoidon tarpeen arvioinnin mukaisesti. Hoidon tarpeen kiireellisyyden arviointi tehdään aina yksilöllisesti asiakkaan yleisterveys ja toimintakyky huomioiden puhelimitse. Mikäli samana päivänä kiireellistä ensiapua tarvitsevalle potilaalle ei voida antaa aikaa omalle vastuuhammaslääkärille, ohjataan hänet yhteiseen arkipäivystykseen. Vihdissä yhteinen arkipäivystys on vuorotellen eri hoitoloissa. Keskitetty ajanvaraus antaa ohjeet yhteiseen arkipäivystykseen menemisestä, puh. (09) arkisin klo Viikonloppuisin ja arkipyhäisin Arkipäivien ulkopuolinen särkypäivystys toteutetaan ostopalveluna. Kiireelliseen ensiapuhoitoon hakeudutaan ottamalla yhteyttä Lohjan terveyskeskuspäivystykseen, puh. (019) Mikäli puhelimitse tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen katsotaan, ettei potilas voi odottaa hammashoitoa seuraavaan arkipäivään saakka, ohjataan hänet päivystykseen Oral Hammaslääkärit Oyj:n vastaanotolle (Erottajankatu 5 A, Helsinki). Potilas varaa itse ajan Oral Hammaslääkäreistä, puh Mikäli potilas hakeutuu päivystykseen Oraliin ilman terveyskeskuspäivystyksestä sinne lähetettyä lähetettä, vastaa hän itse kaikista kustannuksista. Lähetteellä päivystykseen meneviä laskutetaan terveyskeskushintojen mukaisesti jälkikäteen. Matkakustannuksista potilas vastaa aina itse. 27

28 Mikäli potilas haluaa päivystyskäynnillä tehtävän muita kuin kiireellisen ensiavun toimenpiteitä (esim. lopullinen paikka), vastaa hän kaikista käynnin kustannuksista itse. TALOUS- JA VELKANEUVONTA Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteistä ja asiakkaille maksutonta palvelua. Talous- ja velkaneuvonta on tarkoitettu avustamaan yksityishenkilöitä taloutensa tasapainottamisessa. Talous- ja velkaneuvonnassa avustetaan asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamisessa, selvitetään asiakkaan talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia, avustetaan sovintoratkaisun tekemisessä velkojien kanssa, avustetaan maksuaikataulujen ja velkojen järjestelyssä, avustetaan Takuu-säätiön järjestelylainan takauksen hakemisessa, avustetaan yksityishenkilön velkajärjestelyn hakemisessa käräjäoikeudelta, avustetaan muissa yksityishenkilön velkajärjestelyyn liittyvien selvitysten, vastineiden ja lausumien laatimisessa, avustetaan velkajärjestelyssä olevaa asiakasta lisäsuorituslaskelmien laatimisessa ja ohjataan asiakas hakemaan tarvittaessa oikeudellista apua. Karkkilalaisia ja vihtiläisiä palvelee talous- ja velkaneuvonta asioissa; Talous- ja velkaneuvoja Arja Turunen PL 114, Asemantie 30, Nummela puh. (09) , puhelinaika ma, ke-to klo fax. (09) Vuosilomien aikana kiireellisissä asioissa tarvittaessa yhteys Lohjan talous- ja velkaneuvontaan. Nummi-Pusulan väestöä palvelee talous- ja velkaneuvonta asioissa Lohjan kaupungin velkaneuvonta; Talous- ja velkaneuvoja Lea Rautiainen PL 71, Karstuntie 3, Lohja puh. (019) , fax. (019) Asiakastapaamiset vain ajanvarauksella. TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATTO Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 590 euron maksukatto kalenterivuotta kohti. Alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut 28

29 fysioterapiamaksut sarjahoidon maksut sairaalan poliklinikkamaksut päiväkirurgian maksut lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksis-sa, yö- ja päivähoidon maksut kuntoutushoidon maksut. Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja hammashoidosta sairaankuljetuksesta lääkärintodistuksista yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista. Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 14 euron hoitopäivämaksu. Miten on toimittava kun maksukatto täyttyy? Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin. Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, ja ne on esitettävä tarvittaessa. Todistuksen maksukaton täyttymisestä antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto. Lisätietoja ja tiedustelut: Karkkilan toimistosihteeri Marja Liisa Jussila, puh. (09) Nummi-Pusulan toimistosihteeri Pirkko Väre, puh. (09) Vihdin toimistosihteeri Raija Paavola, puh. (09) Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 672,70 euroa vuonna Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa vain 1,50 euron omavastuun lääkettä kohti. Korvauksen saa suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi myös hakea jälkeenpäin puolen vuoden ajan. TOIMINTATERAPIA Ihmisellä on luontainen tarve toimia, toteuttaa toiminnan kautta itseään ja olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Sairaus, vamma tai ikääntyminen muuttaa toimintakykyä, jolloin päivittäinen elämä ja tutuista askareista 29

30 selviytyminen vaikeutuu. Toimintaterapiassa etsitään käytännön keinoja arkitoiminnoissa selviytymiseen. Aikuisen toimintakykyä arvioidaan mieluiten tutussa kotiympäristössä. Arvioinnin perusteella suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tarvittavat jatkotoimenpiteet. Aikuisten toimintaterapia rajoittuu nykyisillä resursseilla apuvälineohjaukseen ja vaikeavammaisten henkilöiden kodin muutostöiden suunnitteluun. Lähete/pyyntö toimintaterapiaan voi tulla lääkäriltä, kotihoidon työntekijältä tai erityistyöntekijöiltä. Apuväline- ja kodinmuutostyöasioissa voi myös asiakas itse tai hänen läheisensä ottaa suoraan yhteyttä toimintaterapeuttiin tilanteen arvioimiseksi. Karkkila ja Nummi-Pusula Karkkilan kaupungin ja Nummi-Pusulan kunnan asukkaille terapiapalvelut hoidetaan ostopalvelun kautta johon tarvitaan lähete lääkäriltä tai muulta terveydenhoitohenkilöstöltä. Vihti Erityispalveluyksikkö, Kanervatie 2, Nummela Toimintaterapeutti (09) puhelinaika maanantaisin ja torstaisin klo VANHAINKODIT Nummen vanhainkoti Niilonpirtti, Nummentie 21, Nummi-Pusula puh. (09) , fax. (09) puh. (09) , osastonhoitaja Tiloissa on koti n. 30:lle vanhukselle, joista 13 on palveluasumispaikkoja ja 17 varsinaisia vanhainkotipaikkoja. Niilonpirtissä pyritään olemaan vireästi elämänmenossa mukana. Asukkaille tarjotaan turvallinen ja yksilöllinen hoito. Talo sijaitsee keskellä kylää ja sisälle on helppo tulla. Pusulan vanhainkoti, Arvelankuja 1, Pusula puh. (09) , fax. (09) puh. (09) ,virikeohjaaja puh. (09) , osastonhoitaja Pusulan terveyskeskuksen vuodeosaston yhteydessä toimii 20-paikkainen vanhainkoti. Vanhainkodin asukkaille ja kunnan ikäihmisille suunnattu päiväkeskustoiminta toimii terveyskeskuksen tiloissa. Vanhainkoti tarjoaa kodinomaista, viihtyisää asumista. 30

31 VAPAAEHTOISTOIMINTA SPR Suomen Punaisella Ristin terveyspisteessä voit saada maksuttomia terveyspalveluita. Annamme neuvoja ja tukea, voimme myös mitata verenpaineesi. Voit osallistua terveyspisteissä myös erilaisiin tapahtumiin ja ryhmätoimintaan. Terveyspisteeseen voi tulla ilman ajanvarausta. Vihti: Punaisen Ristin terveyspisteet Vihdin alueella: Nummelassa: Vihdin osaston toimitilat, Vihdintie 30 A, Nummela Avoinna parittomien viikkojen tiistaisin klo Etäpisteet: Palvelutalo Hopearinne, Vihdin kirkonkylä, Liukkaankuja 2, VIHTI Avoinna parillisten viikkojen tiistasin klo Haimoon koulu, Haimoo Avoinna joka kuukauden toinen tiistai klo Ystäväpalvelut tarjoavat Vihdissä apua ja tukea niin kotona kuin laitoksissa. Palvelut lähtevät vihtiläisten tarpeista ja toimivat osana lähiyhteisön hyvinvointipalveluja. Ystävän tehtävänä ei ole hoitaa asiakasta tai antaa siivous- ym. palveluita, vaan olla läsnä ihmisenä elämän eri tilanteissa. Punaisen Ristin ystävät toimivat vapaaehtoisina eivätkä saa työstään palkkaa. Ystävätoiminta on luotettavaa ja luottamuksellista. Yhteystiedot: Punainen Risti Vihdin osasto, Vihdintie 30 A, Nummela Heli Sonni tai "Pihanvaltaajat" Tämä miesryhmä lähtee liikkeelle, kun tarvitaan akuuttia kertaluontoista apua käytännön töissä kuten pihan siivouksessa, lumen luomisessa, puiden pilkkomisessa tai pienten korjaustöiden merkeissä. Yhteyshenkilö: Jouko Mäkinen tai Karkkila ja Nummi-Pusula: Lisätietoja SPR:n toiminnasta: Karkkilassa: Irja Nieminen puh Nummi-Pusulassa: Marjatta Sarva puh SPR Puh. (09) , , ilmaista ystävä- ja vapaaehtoisapua sekä saattajapalvelu 31

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 12.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3.

Lisätiedot

KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2013 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää suuren osan ikäihmisille

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2014 Päivitetty 17.6.2014 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää

Lisätiedot

PALVELUITA. vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille

PALVELUITA. vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille PALVELUITA vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille päivitetty 22.9.2008 PALVELUOPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Vihdin vanhuspalvelujen henkilökunta on suunnitellut tämän palveluoppaan, jota selailemalla löytää suurimman

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS

VIHDIN KUNTA VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS VIHDIN KUNTA VETERAANIPALVELUT PALVELUOPAS 28.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 1. YLEISTÄ 5 1.1. Vihdin rintamaveteraanit ry 5 1.2. Vihdin rintamaveteraanit ry naisjaosto 6 1.3. Sotainvalidien Veljesliiton

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille LAUKAAN KUNTA Vanhusten palvelut 2 VANHUSTEN PALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ: Vanhuspalvelujen johtaja Pirkko Uuttu Pelloskuja 3, 41340 Laukaa puh.

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES...

Lisätiedot

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE 2013 Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Lopen kunnan vanhusneuvosto... 5 Koti- ja tukipalvelut... 6 Kotipalvelu...

Lisätiedot

Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30. Senioriopas

Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30. Senioriopas Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30 Senioriopas Sisällysluettelo Varhaiset palvelut.................... 5 Seniori-info 5 Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 5 Ryhmät 6 Gerontologinen

Lisätiedot

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Senioriopas ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Sisällysluettelo Varhaiset palvelut... 3 Seniori-info... 3 Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi... 3 Hyvän olon ryhmät...

Lisätiedot

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS... 3 2. HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT... 3 3. RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden

Lisätiedot

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS... 3 2. HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT... 3 3. RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Palveluneuvonta ja ohjaus puh. 05 352 2370 Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Arvoisa lukija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) käynnistyi 1.1.2010. Piiri varmistaa

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA 2013 SISÄLTÖ 1. PALVELUOHJAUS JA PALVELUNEUVONTA........................... 7 1.1 YLEINEN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA........................ 7 1.2 IKÄIHMISTEN PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2015 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE 03/2012 TAMMELAN KUNTA Kunnanjohtaja Matti Setälä p. 050 569 4930, matti.setala@tammela.fi Sosiaalijohtaja Annukka Kuismin p. 050 550 2263, annukka.kuismin@tammela.fi

Lisätiedot