EFORE OYJ. Osakeanti, enintään Uutta Osaketta. Merkintähinta: 6,95 euroa Uudelta Osakkeelta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EFORE OYJ. Osakeanti, enintään 3.240.000 Uutta Osaketta. Merkintähinta: 6,95 euroa Uudelta Osakkeelta"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE EFORE OYJ Osakeanti, enintään Uutta Osaketta Merkintähinta: 6,95 euroa Uudelta Osakkeelta Tässä listalleottoesitteessä tarkoitetussa osakeannissa ( Osakeanti ) Efore Oyj ( Efore tai Yhtiö, ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni ) tarjosi yhteensä Eforen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,85 euron osaketta (kukin Uusi Osake, yhdessä Uudet Osakkeet ) suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Osakeannin merkintäaika alkoi klo 9.00 (Suomen aikaa) ja päättyi klo (Suomen aikaa). Osakeanti toteutettiin niin kutsutussa tarjousmenettelyssä (book building). Tarjousmenettelyn seurauksena Yhtiön hallitus päätti Uusien Osakkeiden merkintähinnaksi 6,95 euroa Uudelta Osakkeelta ( Merkintähinta ). Yhtiön hallitus teki Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella päätöksen Yhtiön osakepääoman korottamisesta, Osakeannin toteuttamisesta, Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden lukumäärästä ja Merkintähinnasta sekä muista Osakeannin ehdoista. Yhtiön osakkeet (kukin Osake, yhdessä Osakkeet ) noteerataan Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy:n ( Helsingin Pörssi ) päälistalla kaupankäyntitunnuksella EFO1V. Yhtiö on hakenut nyt liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden saattamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla viipymättä, kun Osakeantiin liittyvä osakepääoman korotus on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ( APK ) ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Kaupankäynnin nyt liikkeeseen laskettavilla Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin päälistalla arviolta Nyt liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet tuottavat samat oikeudet Yhtiön muiden Osakkeiden kanssa, ja ne tuottavat oikeuden täyteen osinkoon alkaneelta ja sitä myöhemmiltä tilikausilta. Tällä etusivulla kerrottavat tiedot tulee lukea yhdessä muualla tässä listalleottoesitteessä esitettyjen yksityiskohtaisempien tietojen kanssa. Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti kohtaan Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. OSAKEANTIA EI OLE TEHTY EIKÄ TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TE- KEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TÄTÄ LISTALLEOTTOESITETTÄ TAI SIIHEN TAI OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVOIN ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA, MUKAAN LUKIEN POSTITSE, TELEFAKSILLA, SÄHKÖPOSTITSE TAI PUHELIMITSE. UUSIA OSAKKEITA EI OLE REKISTERÖITY YHDYSVALTOJEN VUODEN 1933 ARVOPA- PERILAIN MUKAISESTI EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTALAISILLE HENKILÖILLE (SITEN KUIN KYSEISET KÄSITTEET ON MÄÄRITELTY YHDYSVALTOJEN ARVOPAPERI- LAIN REGULATION S SÄÄNNÖKSESSÄ). Yhtiön taloudellinen neuvonantaja: Pääjärjestäjä:

2 HALLITUKSEN LAUSUNTO Yhtiö on laatinut tämän listalleottoesitteen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n mukaisesti Osakeantia varten. Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot on saatu Yhtiöltä sekä muista ilmoitetuista lähteistä. Yhtiö vastaa tässä listalleottoesitteessä esitetyistä tiedoista. Yhtiön hallituksen jäsenten parhaan ymmärryksen mukaan tässä listalleottoesitteessä annettavat tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Helsingissä Efore Oyj:n hallitus Tämä listalleottoesite on laadittu Suomen lakien, mukaan lukien arvopaperimarkkinalaki ( /495 muutoksineen), Valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen ( /539) sekä Rahoitustarkastuksen kannanottojen sekä Rahoitustarkastuksen myöntämän poikkeusluvan mukaisesti. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Mahdolliset Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Tämä listalleottoesite on laadittu suomen kielellä. Yhtiö on lisäksi laatinut Osakeannin yhteydessä epävirallisen englanninkielisen tarjousesitteen. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän listalleottoesitteen mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Hyväksymispäätöksen ja poikkeusluvan diaarinumerot ovat 54/250/2004 ja 53/250/2004. Listalleottoesite on saatavilla lukien Yhtiön pääkonttorista osoitteesta Linnoitustie 4A, Espoo, HEX Gatesta osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki sekä Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta Ketään ei ole valtuutettu antamaan Osakeannin yhteydessä mitään muita kuin tähän listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, ne eivät ole Yhtiön tai sen neuvonantajien hyväksymiä. Listalleottoesite ei ole tarjous myydä tai merkitä taikka pyyntö ostaa Osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa tarjouksen tai tarjouspyynnön tekeminen olisi lainvastaista. Eräiden valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän listalleottoesitteen levittämiselle taikka Osakkeiden tarjoamiselle tai myynnille. Henkilöitä, joiden käsiin tämä listalleottoesite saattaa joutua, kehotetaan ottamaan selvää kyseisistä rajoituksista ja noudattamaan niitä. Tämän listalleottoesitteen levittäminen tai Osakeannin yhteydessä tehtävä Uuden Osakkeen luovutus eivät missään olosuhteissa merkitse sitä, että tässä listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa, tai ettei Yhtiön liiketoiminnassa olisi tapahtunut muutoksia tämän listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Sijoittajien on noudatettava kaikkia voimassaolevia lakeja ja säännöksiä alueilla, joilla he ostavat, merkitsevät, tarjoavat tai myyvät Osakkeita tai joilla he pitävät hallussaan tai levittävät listalleottoesitettä, ja heidän on hankittava Osakkeiden ostamiseen, merkitsemiseen tai myyntiin mahdollisesti kyseisillä alueilla tarvittavat suostumukset, hyväksynnät ja luvat, eivätkä Yhtiö tai sen neuvonantajat vastaa millään tavoin tällaisista velvoitteista. Alfred Berg ja ABN AMRO Rothschild avustavat Osakeannin yhteydessä ainoastaan Yhtiötä. Ne eivät vastaa Alfred Bergin ja ABN AMRO Rothschildin asiakkaille tarjotusta suojasta eivätkä Osakeantiin liittyvästä neuvonannosta muille kuin Yhtiölle. ABN AMRO Rothschild on ABN AMRO Bank N.V. ja N M Rothschild & Sons Limited yritysten omistama pääomamarkkinoilla toimiva yhteisyritys. 2

3 Tärkeitä päivämääriä klo 9.00 Osakeannin merkintätarjousten vastaanottaminen alkoi klo Osakeannin merkintätarjousten vastaanottaminen päättyi Yhtiön hallituksen päätös Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä Osakeannissa merkintätarjouksia antaneille sijoittajille lähetetään viimeistään ilmoitus merkintätarjousten hyväksymisestä (arvioitu) Osakepääoman korotuksen merkitseminen kaupparekisteriin (arvioitu) Uudet Osakkeet rekisteröidään merkitsijöiden ja ostajien arvo-osuustileille (arvioitu) Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin päälistalla Listalleottoesitteestä vastuulliset tahot Yhtiö Efore Oyj Linnoitustie 4A Espoo Yhtiön hallitus Nimi Asema Syntymävuosi Hannes Fabritius Puheenjohtaja 1942 Heikki Marttinen Varapuheenjohtaja 1946 Veijo Komulainen Jäsen 1954 Timo Syrjälä Jäsen 1958 Matti Tammivuori Jäsen 1957 Yhtiön taloudellinen neuvonantaja Alfred Berg Finland Oyj Abp Kluuvikatu Helsinki Pääjärjestäjä Alfred Berg Finland Oyj Abp ABN AMRO Rothschild Kluuvikatu Bishopsgate Helsinki Lontoo, EC2M 4AA Yhdistynyt kuningaskunta Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja Roschier Holmberg Asianajotoimisto Oy Keskuskatu 7 A Helsinki Yhtiön tilintarkastaja kolmelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B Helsinki Päävastuullinen tilintarkastaja Juha Nenonen, KHT 3

4 YHTEENVETO Seuraavassa yhteenvedossa on lyhyesti kuvattu Yhtiötä ja sen liiketoimintaa sekä Osakeannin taustaa ja siihen liittyviä seikkoja. Yhteenveto perustuu kokonaisuudessaan tässä listalleottoesitteessä esitettyihin yksityiskohtaisempiin tietoihin ja se tulee lukea yhdessä niiden kanssa. 1. Efore lyhyesti Konserni on tietoliikenne-, elektroniikka- ja konepajateollisuutta kansainvälisesti palveleva konserni, jonka toimialana on teholähteiden ja muiden elektroniikkatuotteiden suunnittelu, valmistus ja markkinointi. Liiketoiminta muodostuu asiakaskohtaisista teholähteistä, standarditeholähteistä, tasa- ja vaihtosuuntaajajärjestelmistä sekä elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalveluista (EDMS). Eforen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa, Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Aasia. Elektroniikkaa hyödyntävän teollisuuden, kuten tietoliikenne-, teollisuusautomaatio- ja sairaalaelektroniikan laitevalmistajien ja operaattoreiden, tarpeet ja vaatimukset virransyötölle kasvavat ja vaativat tehoelektroniikkaratkaisuilta yhä enemmän. Niin ikään sähkön tuotanto ja jakelu, ihmisten ja tavaroiden kuljettaminen sekä puolustus- ja pelastustoimi kuuluvat aloihin, joiden tehokas toiminta riippuu elektronisten laitteiden luotettavuudesta. Näillä vaativilla aloilla Eforen tuotteet muuntavat sähkön asiakkaan tuotteen vaatimusten mukaiseksi ja turvaavat tasaisen ja häiriöttömän virransyötön varmistaen näin laitteiden toiminnan. Konsernin toimintaa on jatkuvasti ja määrätietoisesti kehitetty palvelemaan kansainvälisillä markkinoilla toimivia oman alansa johtavia yrityksiä. Konsernin omat yhtiöt Suomessa, USA:ssa, Kiinassa, Brasiliassa ja Virossa, Ruotsin myyntikonttori sekä osakkuusyhtiö Saksassa turvaavat joustavan toiminnan lähellä asiakasta. Konsernin tuotekehityksen pääpaino on Suomessa, minkä lisäksi asiakkaita palvelevat tuotekehityskeskukset USA:ssa ja Kiinassa. Asiakaspalvelua täydentää kansainvälinen edustajaverkko Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Lähi-idässä, Afrikassa sekä Aasiassa. Lokakuussa 2003 päättyneellä tilikaudella Konsernin liikevaihto oli noin 64,3 milj. euroa ja sen palveluksessa oli 458 henkilöä tilikauden lopussa. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla. Konsernin emoyhtiö on Efore Oyj. Konserniyhtiöt ovat Efore Power Design Oy (vapaaehtoisessa selvitystilassa), FI-Systems Oy (ei liiketoimintaa), Efore (UK) Ltd, Efore (USA) Inc., Efore (Suzhou) Electronics Co. Ltd sekä Efore Ltda. Yhtiöllä on myyntikonttori Ruotsissa, minkä lisäksi Efore Oyj omistaa 25 prosentin vähemmistöosuuden saksalaisesta Power Innovation GmbH:sta. Viron tytäryhtiö Efore AS rekisteröitiin Pärnun kaupparekisteriin viime tilikauden päättymisen jälkeen joulukuussa Osakeannin taustaa Yhtiön kokoontunut varsinainen yhtiökokous teki päätöksen Yhtiön A- ja K-osakelajien välisten erojen poistamisesta ja niiden yhdistämisestä yhdeksi osakelajiksi. Yhtiöllä on nykyisin vain yksi osakelaji, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla ja kaikki Osakkeet tuottavat toisiinsa nähden samat oikeudet. Yhtiön kokoontunut varsinainen yhtiökokous teki edelleen päätöksen Osakkeiden lukumäärän lisäämisestä osakepääomaa korottamatta (split) siten, että kunkin olemassa olevan Osakkeen tilalle annettiin kaksi uutta Osaketta, sekä Osakkeen nimellisarvon poistamisesta. Osakkeiden lukumäärän lisääminen osakepääomaa korottamatta ja nimellisarvon poistaminen johtivat siihen, että aiemman 1,70 euron nimellisarvon asemesta Osakkeen kirjanpidolliseksi vasta-arvoksi tuli 0,85 euroa. Yhtiön entisille K-osakkeenomistajille suunnattiin lisäksi osakeanti, jossa he merkitsivät yhden uuden, kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,85 euron Osakkeen kutakin omistamaansa 1,70 euron nimellisarvoista K-osaketta kohti. K-osakkeiden efektiiviseksi vaihtosuhteeksi tuli 1,4 kaupankäyntipäivän päätöshetken kurssilla. Osakkeen merkintähinta Osakeannissa oli niiden uusi kirjanpidollinen vasta-arvo 0,85 euroa. Yhtiön hallitus katsoo, että A- ja K-osakelajien välisten erojen poistamisella ja yhdistämisellä yhdeksi osakelajiksi saavutettiin useita etuja. Osakelajien yhdistämisen johdosta Yhtiön omistusrakenne on yksinkertaistunut ja selkeytynyt. Yhden pörssinoteeratun osakelajin käyttö ilmentää yhtiön kokonaisarvoa selkeämmin kuin usean osakelajin, joista vain osa on noteerattuja. Samalla noteerattujen Osakkeiden lukumäärän kasvu parantaa myös Osakkeen likviditeettiä ja kiinnostavuutta. Tässä kuvattujen järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä Yhtiö haki Osakkeen noteerauksen siirtämistä Helsingin Pörssin I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle. 4

5 Osakeannin tavoitteena on Konsernin kasvun ja liiketoiminnan kehittämisen rahoittaminen, rahoitusrakenteen vahvistaminen ja omistuspohjan laajentaminen. Yhtiön Osakeannilla hankkimien varojen käyttöä koskevista suunnitelmista ks. kohta Osakeannilla hankittavien varojen käyttö. 3. Osakeannin yleiskuvaus Osakeannissa Yhtiö tarjosi enintään Uutta Osaketta suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille (pois lukien muun muassa Japani, Kanada ja Yhdysvallat). Uudet Osakkeet vastasivat enintään noin 16,2 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja Osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin jälkeen. Merkintätarjousten vastaanottaminen alkoi klo 9.00 ja päättyi klo Osakeanti toteutettiin niin kutsutussa tarjousmenettelyssä (book building), jota käytetään yleisesti tarjottaessa osakkeita institutionaalisille sijoittajille. Osakeannissa sijoittajat antoivat merkintätarjouksia, joiden perusteella Yhtiön hallitus teki tarjousmenettelyn (book building) päätyttyä lopullisen päätöksen Yhtiön osakepääoman korottamisesta, Uusien Osakkeiden määristä, Uuden Osakkeen Merkintähinnasta, Uusien Osakkeiden allokaatiosta sekä muista mahdollisista ehdoista. Yhtiö on hakenut nyt liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden saattamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla. Kaupankäynnin Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin päälistalla arviolta , sen jälkeen kun osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin ja Uudet Osakkeet merkitsijöiden arvo-osuustileille. Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon alkaneelta ja sitä myöhemmiltä tilikausilta. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päättää Yhtiön hallituksen ehdotuksen perusteella mahdollisen osingonjaon määrästä ja ajasta, mikä riippuu Yhtiön tuloista, taloudellisesta asemasta, pääoman tarpeesta ja tulevaisuudennäkymistä sekä muista Yhtiön hallituksen olennaisiksi arvioimista seikoista. Sijoituspäätöstä harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti kohtaan Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. Osakeyhtiölain 4 luvun 7 :n 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävinä Yhtiön pääkonttorissa Espoossa osoitteessa Linnoitustie 4A sekä Alfred Berg Finland Oyj Abp:n toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Kluuvikatu 3. 5

6 TIIVISTELMÄ OSAKEANNIN EHDOISTA Osakeannissa tarjotut Uudet Osakkeet Osakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suomalaisten ja kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien (pois lukien muun muassa Japani, Kanada ja Yhdysvallat) merkittäväksi vähintään yksi (1) ja enintään Uutta Osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,85 euroa. Uudet Osakkeet vastaavat tämän listalleottoesitteen päivämääränä noin 19,3 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja noin 16,2 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen ja tehtyjen osakemerkintöjen perusteella Yhtiön osakepääoman korottamisesta. Osallistumisoikeus Uudet Osakkeet tarjottiin Osakeannissa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen suomalaisten ja kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikettiin, jotta Yhtiö voisi vahvistaa mahdollisuuksiaan Yhtiön strategian mukaisen kasvun nopeuttamiseksi asiakaskunnan laajentamiseen tähtäävien yritysostojen avulla, nykyisen liiketoiminnan orgaanisen kasvun kiihdyttämiseksi, Yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi edelleen sekä Yhtiön osakaspohjan laajentamiseksi. Osakeannissa merkintätarjousten tuli käsittää vähintään Uutta Osaketta. Merkintätarjouksen oli oltava jaollinen sadalla. Yhtiön hallituksella oli sijoittajien tasapuolinen kohtelu huomioon ottaen oikeus päättää, miten Uudet Osakkeet jaetaan sijoittajille allokaatiossa. Merkintäaika Merkintätarjouksia voitiin antaa kello 9.00 alkaen kello saakka. Ylikysynnästä johtuen Yhtiö keskeytti Osakeannin merkintäajan ennenaikaisesti Osakeannin ehtojen mukaisesti. Merkintähinta Osakeannissa sijoittajat tekivät merkintätarjouksia, joiden perusteella Yhtiön hallitus päätti tarjousmenettelyn (book building) päätyttyä lopullisesta Merkintähinnasta 6,95 euroa Uudelta Osakkeelta. Uuden Osakkeen Merkintähinta julkistettiin pörssitiedotteella välittömästi hinnoittelua koskevan päätöksen tekemisen jälkeen. Merkintä- ja myyntipaikka Osakeannissa merkintätarjouksia otti vastaan Pääjärjestäjä. Uusien Osakkeiden maksu Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden osalta maksu tapahtuu Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaan arviolta Uudet Osakkeet rekisteröidään merkitsijöiden arvo-osuustileille arviolta Pääjärjestäjällä on oikeus tarvittaessa toteuttaa ja selvittää Uusien Osakkeiden merkintä ja luovutus pörssikauppana. Osakkeiden yksilöintitunnus (ISIN-tunnus) on FI Yli- ja alikysyntätilanteet Yhtiön hallituksella oli valtuus päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Yhtiö tavoittelee allokaatiossa osakaskuntaa, joka parantaa Osakkeen likviditeettiä jälkimarkkinoilla, lisää kansainvälisten omistajien määrää ja luo Yhtiölle edellytykset Konsernin kasvun ja liiketoiminnan rahoittamiseen. Mahdollisessa alikysyntätilanteessa Yhtiön hallituksella olisi ollut valtuus päättää siitä, kenellä on oikeus ja millä menettelytavalla merkitä ne Uudet Osakkeet, jotka ovat jääneet merkitsemättä. Merkintätarjousten hyväksyminen Yhtiön hallitus päätti merkintätarjousten hyväksymisestä Osakeannissa. Merkintätarjoukset voitiin hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voitiin hylätä. Hyväksytyistä merkintätarjouksista lähetetään merkintätarjousten antajille vahvistusilmoitus Osakasoikeudet Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon alkaneelta ja sitä myöhemmiltä tilikausilta edellyttäen, että Yhtiön yhtiökokous päättää jakaa osinkoa. Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet tuottavat muut oikeudet Yhtiössä osakepääoman korottamisen rekisteröinnistä lukien. Varainsiirtovero ja muut verot 6

7 Osakeannissa tehtävästä osakemerkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Mahdollisista osingoista perittävistä lähde- ja muista veroista ks. kohta Verotus. Sovellettava laki Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia koskevat mahdolliset riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Muut seikat Yhtiön hallituksella oli valtuus päättää muista Osakeantiin liittyvistä seikoista. 7

8 SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA Sijoittajien tulee tutustua huolellisesti tässä listalleottoesitteessä esitettyihin seikkoihin ja erityisesti niihin seikkoihin, jotka on esitetty seuraavassa. Tässä jaksossa esitetyt seikat eivät kuitenkaan kata tyhjentävästi kaikkia osakesijoituksiin liittyviä riskejä. 1. Yhtiöön liittyviä seikkoja Teholähdealan ja EDMS-palveluiden markkinat Yhtiön johto arvioi teholähdealan markkinoiden kasvun jatkuvan keskimäärin 5-10 prosentin vuositasolla ainakin seuraavan viiden vuoden ajan. Suuri osa Konsernin asiakaskohtaisesti suunnitelluista teholähteistä, tasasuuntaajajärjestelmistä ja muista elektroniikkalaitteista on kehitetty erilaisiin tietoliikenteen ratkaisuihin. Markkinatutkimukset ennustavat tietoliikennesektorin teholähdekysynnän kasvavan seuraavan viiden vuoden ajan muita asiakassektoreita nopeammin, keskimäärin noin prosenttia vuosittain. Teollisuus- ja terveydenhuollon elektroniikassa sekä konepajateollisuudessa teholähteiden kysynnän ennustetaan jatkuvan vakaampana. EDMS-markkinoiden (elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalvelujen) lähiajan kasvunäkymät ovat myös positiiviset, sillä laitevalmistajien (OEM) ulkoistamisten arvioidaan lisääntyvän. Markkinatutkimusten mukaan EDMS-alan markkinat kasvavat yleisesti keskimäärin prosenttia vuosittain lähivuosien ajan. Huolimatta teholähdealan ja EDMS-markkinoiden positiivisista kehitysnäkymistä, ei ole takeita siitä, että kyseiset markkinat ja toimialat saavuttaisivat ennustetut kasvuluvut. Lisäksi vuosittainen kasvu saattaa poiketa huomattavastikin tämänhetkisistä ennusteista. Kyseisten liiketoiminta-alojen kasvun hidastumisella voi olla vaikutuksia myös Konsernin liiketoiminnan tulokseen. Ei myöskään ole takeita siitä, että Konsernin kasvu yltää kyseisten markkinoiden kasvuun. Teknologian kehitys Konsernin tuotteiden markkinat kehittyvät uudistuvan teknologian ja asiakkaiden lisääntyvien vaatimusten myötä. Konsernin kasvu ja menestys tulevaisuudessa riippuu sen kyvystä identifioida alan kehityssuunta, arvioida kehityksen vaikutus markkinoihin sekä kehittää, markkinoida ja myydä uusia tuotteita onnistuneesti. Yhtiön johdon mahdolliset väärät arviot markkinoiden ja teknologian kehityksestä, uusien kilpailukykyisten tuotteiden markkinoille tuomisen viivästyminen tai niiden myynnin epäonnistuminen voivat johtaa Konsernin liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman heikkenemiseen. Konsernin menestyminen pitkällä aikavälillä vaatii teknologisen kehityksen huomioimista ja sen mukaisten uusien tuotteiden ja olemassa olevien tuotteiden tuottamista markkinoille. Uusien tuotteiden kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa vaatii merkittäviä tuotekehitysinvestointeja. Siitä huolimatta, että Konserni on aikaisemmin onnistunut kehittämään menestyksekkäästi uusia tuotteita, vastaavasta kehityksestä tulevaisuudessa ei ole takeita. Liiketoiminnan kausivaihtelut Yhtiön taloudellinen tulos vaihtelee toimialalle tyypillisellä tavalla eri vuosineljänneksillä. Konsernin liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy normaalisti yli puolet Yhtiön tilikauden kahdella viimeisellä neljänneksellä touko-lokakuussa. Tämän kausiluontoisen vaihtelun ennakoidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. On mahdollista, että liikevaihdon ja tuloksen kausivaihtelut lisäävät Yhtiön osakekurssin vaihteluita jälkimarkkinoilla. Yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen voivat vaikuttaa vuosittaisten kausivaihteluiden lisäksi myös teollisuuden ja keskeisten asiakasyritysten toimialojen yleiset suhdannevaihtelut ja taloudellisen tilanteen muutokset. Kilpailutilanne Sekä teholähdealan että EDMS-palveluiden markkinat ovat hyvin hajautuneet ja niillä käydään voimakasta kilpailua. Useat yhtiöt tarjoavat tuotteita ja palveluita, jotka ovat suoraan kilpailevia Konsernin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kanssa. Osalla Konsernin nykyisistä ja potentiaalisista kilpailijoista on suuremmat taloudelliset, tekniset, markkinointi- ja muut kilpailuresurssit kuin Konsernilla. Nykyiset ja potentiaaliset kilpailijat voivat kehittää toimintaansa ja perustaa yhteistyösuhteita keskenään tai kolmansien osapuolten kanssa tai konsolidoitua kilpaillakseen tehokkaammin Konsernin kohdemarkkinoilla. Lisäksi on mahdollista, että markkinoille tulee uusia yrityksiä kilpailemaan samoista markkinaosuuksista. Kaikilla näillä tapahtumilla saattaa olla tulevaisuudessa olennainen haitallinen vaikutus Konsernin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kasvun hallitseminen Yhtiön johto arvioi, että Konsernin sisäinen kasvu jatkuu tulevaisuudessa ja että tulevaisuudessa kasvua voidaan tarvittaessa tukea myös Yhtiön strategiaan sopivin yritysjärjestelyin. Kasvuun liittyy useita epävarmuustekijöitä eikä ole mitään takeita sille, että odotettu kasvu tulee toteutumaan Yhtiön strategian ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Konsernin kasvu edellyttää panostuksia muun muassa myyntiin sekä tuotekehitykseen, tuotantoon ja organisaatioon. Kasvuun liitännäinen kulujen kasvu voi heikentää Konsernin kannattavuutta ja johtaa siihen, että Yhtiö ei saavuta sisäisesti 8

9 asettamiaan tavoitteita. Jos Yhtiö ei kykene hallitsemaan kasvuaan menestyksekkäästi, sillä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Konsernin taloudelliseen asemaan ja Osakkeen kurssiin jälkimarkkinoilla. Riippuvuus johdosta ja avainhenkilöistä Yhtiön menestyminen riippuu suurelta osin sen johdon ammattitaidosta ja Konsernin palveluksessa olevasta henkilöstöstä sekä Konsernin kyvystä pitää palveluksessaan nykyinen johto ja tarvittava henkilökunta ja palkata uutta ammattitaitoista henkilökuntaa. Toteutuneen ja odotettavissa olevan kasvun seurauksena Yhtiö odottaa sen johtoon ja asiantuntijoihin kohdistuvien vaatimusten kasvavan entisestään. Kenen tahansa avainhenkilön menetyksellä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiöön ja sen toiminnan tulokseen. Tähän mennessä Konserni on onnistunut avainhenkilöiden palkkauksessa ja palveluksessa pitämisessä. Konserni ei voi antaa takeita mahdollisuuksista palkata riittävästi uutta henkilöstöä tai pitää henkilöstöä palveluksessa. Riippuvuus asiakkaista, alihankkijoista ja yhteistyökumppaneista Konserni panostaa asiakaskohtaisten teholähderatkaisujen ja muiden sovellusten kehittämiseen ja käyttää merkittävästi voimavaroja asiakassuhteidensa hoitamiseen. Konsernin strategiana on lisäksi jatkuvasti rakentaa ja kehittää uusia asiakkuuksia. Konserni kehittää yhdessä asiakkaan kanssa uusia sovelluksia tai räätälöi teholähderatkaisuja asiakkaan laitteisiin soveltuviksi. Teholähdealan liiketoiminnalle on sikäli tyypillistä pitkäaikaisten ja kehittyvien asiakassuhteiden muodostaminen ja ylläpitäminen. Uusien asiakkaiden saaminen vie siten tyypillisesti paljon aikaa ja vaatii merkittäviä panostuksia. Konsernin viiden suurimman asiakkaan yhteenlaskettu osuus on kolmella viimeksi päättyneellä tilikaudella ylittänyt noin kolme neljäsosaa Konsernin liikevaihdosta. Konsernin merkittävimmän yksittäisen asiakkaan osuus on vastaavalla ajanjaksolla yksinään ylittänyt yli puolet Konsernin liikevaihdosta. Konsernin keskeiset asiakkaat käyttävät toimitusvarmuuden turvaamiseksi samanaikaisesti tyypillisesti 2-3 eri teholähdetoimittajaa. Konserni pyrkii valitsemillaan tuotealueilla olemaan asiakkaidensa tärkein tai toiseksi tärkein toimittaja. Tärkeimpiin lukeutuvan toimittajan aseman saavuttaminen ja säilyttäminen vaatii asiakastarpeisiin vastaamista tuotelaadun, -volyymin ja -kehityksen osalta. Mikäli Konserni ei onnistu jatkossa vastaamaan asiakkaidensa tuotevaatimuksiin, Konsernin asema asiakkaan tärkeimpiin lukeutuvana toimittajana voi vaarantua. Tällä saattaisi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Vastaavasti mahdollisilla muutoksilla avainasiakassuhteiden ehdoissa tai avainasiakkaiden liiketoimintaympäristössä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Konsernin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Konserni valmistaa suunnittelemansa tuotteet ja järjestelmät pääsääntöisesti omissa tuotantolaitoksissaan. Konserni käyttää lisäksi useita eri alihankkijoita tiettyjen tuotteiden saannin varmistamiseksi. Vaikka Konserni asettaa tiukat toimintaperiaatteet alihankkijoidensa toiminnalle, se ei voi suoraan hallita alihankkijoidensa toimittamien palvelujen ja tuotteiden kaikkia osatekijöitä, kuten riittävien resurssien varaamista sekä tuotteiden ja palveluiden laatua ja täsmällistä toimittamista. Jos alihankkijat eivät toimita tuotteita tai palveluita täsmällisesti, tämä voi vaikuttaa kielteisesti Konsernin kykyyn toimittaa omia tuotteitaan täsmällisesti, millä puolestaan voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tämä koskee myös Konsernin omassa tuotannossa tarvittavien komponenttien toimittajia. Immateriaalioikeudet Konsernin kasvu ja kyky säilyttää kannattavuus riippuvat osin Konsernin immateriaalioikeuksien suojaamisesta. Merkittävä osa Konsernin tuotteista perustuu yhdessä asiakkaiden kanssa tehtyyn asiakas- ja tuotekohtaiseen kehitystyöhön. Konserni suojaa immateriaalioikeuksiaan ensisijassa tekijänoikeuksilla, yrityssalaisuuksilla sekä yhteistyö- ja salassapitosopimuksilla. Yhtiön johto ei kuitenkaan voi antaa takeita siitä, että kyseiset sopimukset, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet tarjoavat riittävän suojan sen immateriaalioikeudellisille intresseille. Lisäksi muut yhtiöt tai henkilöt voivat riitauttaa Yhtiön immateriaalioikeudet tai saada immateriaalioikeuksia, jotka vaativat Yhtiötä huomioimaan toiminnassaan tällaiset oikeudet, hankkimaan mahdollisesti saatavissa olevan lisenssin tai lopettamaan tällaisen immateriaalioikeuden suojaaman tuotteen tai prosessin käytön. Vaikka Yhtiön johto ei usko Konsernin tuotteiden loukkaavan kenenkään immateriaalioikeuksia, se ei voi tätä taata. Mahdollisella Yhtiötä tai sen tytäryhtiötä vastaan nostetulla immateriaalioikeuksien loukkaamiseen tai voimassaoloon liittyvällä kanteella saattaisi olla olennainen haitallinen vaikutus Konsernin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tuote- ja vahingonkorvausvastuu Yhtiön johdon käsityksen mukaan Konsernin tuotteet ovat korkealaatuisia eivätkä normaalisti aiheuta henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, etteivätkö Konsernin tuotteet voisi aiheuttaa sellaisia vahinkoja, jotka johtaisivat virhevastuuseen, tuotevastuusäännösten mukaisiin tai muihin korvausvaatimuksiin. Konserni pyrkii suojautumaan tällaisia riskejä vastaan sopimusjärjestelyin ja tuotevastuuvakuutuksin. Vakuutusten ja sopimusperusteisten vastuunrajoitusten kattavuudesta kaikissa olosuhteissa ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta. 9

10 Valuuttakurssivaihtelut Osa Konsernin liiketoimintasopimuksiin liittyvistä maksuvelvoitteista ja saatavista noteerataan ulkomaisissa valuutoissa, ja valuuttakurssien vaihteluilla voi siten olla vaikutusta niiden perusteella suoritettaviin maksuihin. Konsernin tilikauden 2003 liikevaihdosta noin 12 prosenttia ja operatiivisista kuluista noin 30 prosenttia syntyi USD-määräisinä tai siihen kiinteästi sidottuna valuuttana. Yhtiön johto seuraa aktiivisesti valuuttakurssivaihtelusta aiheutuvia riskejä. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, ettei valuuttakurssien vaihteluilla voisi mahdollisesti olla olennainen haitallinen vaikutus Konsernin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Oikeudenkäynnit Eforen varsinaisen yhtiökokouksen tekemää päätöstä Yhtiön K-osakkeiden omistajille suunnatusta osakeannista on moitittu Espoon käräjäoikeudelle jätetyssä kanteessa. Varsinaisen yhtiökokouksen tekemää päätöstä suunnatusta osakeannista kannatti 99,96 % annetuista äänistä ja 98,98 % kokouksessa edustetuista Osakkeista. Huolellisen valmistautumisen ja tarjottujen Osakkeiden kohtuullisen merkintähinnan määrittämisessä käytettyjen lainopillisten ja taloudellisten lausuntojen perusteella Yhtiö pitää kannetta perusteettomana eikä katso sillä olevan vaikutusta Yhtiön osakerakenteeseen tai Osakkeen noteeraukseen Helsingin Pörssin päälistalla. 2. Osakeantiin ja Osakkeisiin liittyviä seikkoja Osakeomistuksen keskittyminen Osakeannissa laskettiin liikkeeseen Uutta Osaketta. Vaikka tiettyjen merkittävimpien Yhtiön osakkeenomistajien omistusosuudet ja äänimäärät ovat osakelajien välisten erojen poistamisen, Osakkeiden lukumäärän lisäämisen ja Osakeannin jälkeen laskeneet, on Osakkeiden omistus Yhtiössä edelleen jossain määrin keskittynyttä. Tietyillä osakkeenomistajilla on ollut keskeinen merkitys Yhtiön tähänastiselle kehitykselle ja heidän merkityksensä Yhtiön kehitykselle tulevaisuudessa uskotaan edelleen olevan huomattava. Osakkeiden omistuksen keskittyminen voi usein johtaa siihen, että tietyt osakkeenomistajat voivat yhdessä äänestäessään kontrolloida yhtiökokouksessa tehtäviä päätöksiä, esimerkiksi hallituksen valitsemiseen, osingonjakoon ja tilinpäätöksen vahvistamiseen liittyvissä asioissa. Jälkimarkkinat Osakeannin toteuttamisen seurauksena Osakkeiden lukumäärä kasvaa. Yhtiön johto uskoo, että Osakeannilla on myönteinen vaikutus Osakkeen kaupankäyntiin ja kurssikehitykseen pitkällä aikavälillä. Osakemarkkinoihin ja pörssikaupankäyntiin liittyy kuitenkin aina merkittäviä epävarmuustekijöitä. Siten ei ole takeita siitä, että Osakkeen kurssi ja kaupankäynnin aktiivisuus kehittyisivät odotetulla tavalla vastaisuudessa. Osingot Yhtiö pyrkii soveltamaan aktiivista osinkopolitiikkaa. Ei ole takeita siitä, että Yhtiöllä olisi kykyä ja mahdollisuuksia noudattaa tavoittelemaansa aktiivista osinkopolitiikka. Osakeyhtiölain ja Suomessa sovellettavan käytännön mukaisesti osinkoa maksetaan tyypillisesti kerran tilikaudessa varsinaisen yhtiökokouksen vahvistettua Yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä mahdollisesta osingonjaosta Yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Sijoittajien tulisi lisäksi huomata, että Suomessa voimassa olevaan verolainsäädäntöön ollaan kaavailemassa muutoksia, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön noudattamaan osinkopolitiikkaan. 10

11 KONSERNIN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Teholähdealan markkinat kääntyivät uudelleen kasvuun vuonna Markkinatutkimusten mukaan kasvun ennustetaan jatkuvan keskimäärin 5 10 prosentin vuositasolla ainakin seuraavan viiden vuoden ajan. Konsernin tavoitteena on kasvaa teholähdemarkkinoiden yleiskasvua selvästi nopeammin. Konsernin asiakaskohtaisesti suunnitelluista teholähteistä, tasasuuntaajajärjestelmistä ja muista elektroniikkalaitteista suuri osa on kehitetty erilaisiin tietoliikenteen ratkaisuihin. Markkinatutkimukset ennustavat tietoliikennesektorin teholähdekysynnän kasvavan seuraavan viiden vuoden ajan muita asiakassektoreita nopeammin, keskimäärin noin prosenttia vuosittain. Osittain tietoliikennesektorin teholähdemarkkinoiden kasvu johtuu siitä, että uusi kolmannen sukupolven (3G) verkkoteknologia tarvitsee aiempaa enemmän tehoja ja vastaavasti useampia teholähteitä. Teollisuusautomaatiossa ja terveydenhuollon elektroniikassa sekä konepajateollisuudessa teholähteiden kysynnän ennustetaan jatkuvan vakaampana. EDMS-markkinoiden (elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalvelujen) lähiajan kasvunäkymät ovat myös positiiviset laitevalmistajien (OEM) toimintojen ulkoistusten edelleen lisääntyessä. Markkinatutkimusten mukaan alan markkinoiden arvioidaan yleisesti kasvavan keskimäärin prosenttia vuosittain lähivuosien ajan. Konsernin tavoitteena on kasvaa EDMS-markkinoilla vähintään markkinoiden keskimääräisen kasvuvauhdin mukaisella tasolla. Tilikauden 2004 aikana tapahtuvan EDMS-liiketoiminnan kasvun odotetaan olevan keskimääräistä markkinoiden kasvua voimakkaampaa. Lokakuun 31. päivänä 2004 päättyvän tilikauden aikana Konsernin EDMS-liiketoiminnan kasvuvauhdin odotetaan ylittävän selvästi markkinoiden keskimääräisen ennustetun kasvun. Uusien tuotteiden ja kasvaneen asiakaskunnan myötä päättyvän tilikauden liikevaihdon ennustetaan kasvavan prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna. Yhdessä kustannustehokkaan toiminnan kanssa liikevoiton arvioidaan samalla paranevan edellisestä tilikaudesta. LIIKETOIMINNAN VIIMEAIKAINEN KEHITYS Yhtiökokouksen päätöksiä Yhtiön yhtiökokous pidettiin Helsingissä. Kokouksessa valittiin viisi (5) varsinaista ja yksi (1) varajäsen Yhtiön hallitukseen: Hannes Fabritius, Timo Syrjälä, Matti Tammivuori, Veijo Komulainen ja Heikki Marttinen varsinaisiksi jäseniksi sekä Pirkko Fabritius varajäseneksi. Kyseiset henkilöt toimivat samoissa tehtävissä myös edellisellä tilikaudella. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Hannes Fabritiuksen ja varapuheenjohtajakseen Heikki Marttisen sekä hallituksen kompensaatiotoimikunnan jäseniksi Pirkko Fabritiuksen, Veijo Komulaisen ja Timo Syrjälän. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi Ernst & Young Oy, KHT-yhteisön. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,37 euroa Osakkeelta. Yhtiöjärjestyksen muutos Yhtiön yhtiöjärjestys muutettiin kokonaisuudessaan pidetyssä yhtiökokouksessa. Merkittävimmät muutokset aikaisempaan yhtiöjärjestykseen verrattuna koskivat Osakkeen nimellisarvon poistaminen ja A- ja K-osakelajien yhdistämistä yhdeksi osakelajiksi. Muutokset rekisteröitiin kaupparekisteriin Osakkeiden split Helmikuun 3. päivänä 2004 pidetyssä yhtiökokouksessa päätettiin myös lisätä Yhtiön Osakkeiden lukumäärää Yhtiön osakepääomaa korottamatta (split) siten, että jokaisen olemassa olevan Osakkeen tilalle annettiin kaksi (2) uutta Osaketta. Muutos rekisteröitiin kaupparekisteriin Suunnattu osakeanti Yhtiön yhtiökokouksen tekemän päätöksen perusteella toteutetussa suunnatussa osakeannissa antiin oikeutetut entiset K-osakkeenomistajat merkitsivät annin ehtojen mukaisesti kaikki annissa tarjotut osakkeet. Suunnatun osakeannin perusteella tapahtunut osakepääoman korotus ,60 euroa ( osaketta splitin jälkeen) rekisteröitiin kaupparekisteriin Hallituksen valtuutus Yhtiön pidetty yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien Yhtiön osakepääoman korotuksesta uusmerkinnällä ja/tai luovuttamalla Yhtiön omia Osakkeita yhdessä tai useammassa erässä siten, että korotusten yhteenlaskettu määrä voi olla enintään ,36 euroa sekä liikkee- 11

12 seen laskettujen uusien Osakkeiden määrä ja/tai Yhtiön luovuttamien omien Osakkeiden lukumäärä voi olla enintään Osaketta (splitin jälkeen), kukin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,85 euroa. Siirtyminen päälistalle Osakkeiden noteeraus on siirretty Helsingin Pörssin päälistalle alkaen kaupankäyntitunnuksella EFO1V. Yhtiö on ensimmäinen teknologiayritys, joka on listautunut Helsingin Pörssin päälistalle syyskuun 2001 jälkeen. Yhtiön mukaan noteeraus Helsingin Pörssissä lisää merkittävästi kasvavien yhtiöiden vaihtoehtoja eri rahoitusmuotojen välillä ja on etenkin suomalaisten keskisuurten teollisuusyritysten kasvun ja kehityksen kannalta tärkeää. Optioiden listaus Yhtiön vuonna 1998 myöntämät optiot ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä. Kaupankäynti optioilla alkoi kaupankäyntitunnuksella EFO1VEW198. Pörssierä käsittää 100 optiota. Julkisen kaupankäynnin kohteena on enintään optiota, joista jokainen oikeuttaa merkitsemään kaksi (2) Osaketta hintaan 3,71 euroa Osakkeelta. Optioiden perusteella merkittävien Osakkeiden enimmäismäärä on Osaketta (splitin jälkeen). Yhtiön Osakkeet ja osakepääoma Osakkeiden kokonaismäärä kasvoi splitin (1:2) seurauksena Osakkeeseen. Yhtiön K-osakkeenomistajille suunnatun osakeannin perusteella tapahtunut osakepääoman korotus rekisteröitiin kaupparekisteriin Yhtiön yhtiökokouksen osakelajien yhdistämistä koskevan päätöksen mukaisesti kaikki Osakkeet ovat samaa lajia. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,85 euroa. Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli ,40 euroa. Yhtiön omistamat Osakkeet Yhtiön yhtiökokouksen Osakkeiden nimellisarvon poistamista ja splittiä koskevien päätösten seurauksena Yhtiön omistamien Osakkeiden lukumäärä kaksinkertaistui Osakkeeseen. Omien Osakkeiden nimellisarvojen yhteenlaskettu määrä on euroa. Yhtiön omistamat Osakkeet muodostavat yhteensä 1,4 % Yhtiön osakepääomasta, eivätkä ne tuota äänioikeutta eikä niille makseta osinkoa. Tuotannon laajentaminen Kiinassa Kiinan tuotantoa on päätetty laajentaa kaksinkertaistamalla tuotantokapasiteetti Suzhoussa ja investoimalla lisää pintaliitos- ja testauslaitteisiin. Tuotantokapasiteetin lisääminen johtuu Yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysynnän kasvusta, elektroniikkatuotteiden komponenttien hyvästä saatavuudesta sekä alhaisesta kustannusrakenteesta. Uudet tuotantotilat otetaan käyttöön arviolta kesällä Näkymät päättyvälle vuosineljännekselle Helmikuun alussa 2004 alkaneen toisen vuosineljänneksen myynnin, tilauskannan ja Yhtiön asiakkaiden viimeisimpien ennusteiden perusteella kyseisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvaa keskimäärin prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Samalla toiselta vuosineljännekseltä kertyneen liikevoiton ennustetaan kasvavan selvästi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 12

13 OSINGOT Yhtiö pyrkii soveltamaan aktiivista osinkopolitiikkaa. Mahdollisten Yhtiön tulevaisuudessa jakamien osinkojen määrä riippuu Yhtiön ja Konsernin tuloksesta, taloudellisesta asemasta, pääoman tarpeesta ja muista tekijöistä. Konsernin kasvua tullaan ainakin osittain rahoittamaan tulorahoituksella, mikä tulee rajoittamaan Yhtiön mahdollisuuksia jakaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Osakeyhtiölain ja Suomessa sovellettavan käytännön mukaisesti osinkoa maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen vahvistettua Yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä mahdollisesta osingonjaosta Yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Voimassaolevan verolainsäädännön odotetaan muuttuvan, mikä saattaa vaikuttaa Yhtiön osingonjakopolitiikkaan. OSAKEANNILLA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ Yhtiön Osakeannilla hankkimat varat, vähennettynä Pääjärjestäjän yhteenlasketuilla palkkioilla ja kuluilla, noin 0,7 milj. euroa, sekä muilla ulkoisilla palkkioilla ja kuluilla, noin 0,2 milj. euroa, arvioidaan noin 21,3 milj. euroksi (Osakkeen mukaisen päätöskurssin 6,85 euroa perusteella). Yhtiö aikoo käyttää Osakeannilla hankittavat varat Konsernin liiketoiminnan kasvun ja laajentamisen rahoittamiseen ja käyttöpääomansa vahvistamiseen sekä mahdollisiin yritysostoihin. 13

14 TIETOJA EFORESTA JA KONSERNISTA 1. Yhtiö ja sen liiketoiminta 1.1 Yleistä Konserni on tietoliikenne-, elektroniikka- ja konepajateollisuutta kansainvälisesti palveleva konserni, jonka toimialana on teholähteiden ja muiden elektroniikkatuotteiden suunnittelu, valmistus ja markkinointi. Liiketoiminta muodostuu asiakaskohtaisista teholähteistä, standarditeholähteistä, tasa- ja vaihtosuuntaajajärjestelmistä sekä elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalveluista (EDMS). Eforen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa, Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Aasia. Elektroniikkaa hyödyntävän teollisuuden, kuten tietoliikenne-, teollisuusautomaatio- ja sairaalaelektroniikan laitevalmistajien ja operaattoreiden, tarpeet ja vaatimukset virransyötölle kasvavat ja vaativat tehoelektroniikkaratkaisuilta yhä enemmän. Niin ikään sähkön tuotanto ja jakelu, ihmisten ja tavaroiden kuljettaminen sekä puolustus- ja pelastustoimi kuuluvat aloihin, joiden tehokas toiminta riippuu elektronisten laitteiden luotettavuudesta. Näillä vaativilla aloilla Eforen tuotteet muuntavat sähkön asiakkaan tuotteen vaatimusten mukaiseksi ja turvaavat tasaisen ja häiriöttömän virransyötön varmistaen näin laitteiden toiminnan. Konsernin toimintaa on jatkuvasti ja määrätietoisesti kehitetty palvelemaan kansainvälisillä markkinoilla toimivia oman alansa johtavia yrityksiä. Konsernin omat yhtiöt Suomessa, USA:ssa, Kiinassa, Brasiliassa ja Virossa, Ruotsin myyntikonttori sekä osakkuusyhtiö Saksassa turvaavat joustavan toiminnan lähellä asiakasta. Konsernin tuotekehityksen pääpaino on Suomessa, minkä lisäksi asiakkaita palvelevat tuotekehityskeskukset USA:ssa ja Kiinassa. Asiakaspalvelua täydentää kansainvälinen edustajaverkko Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Lähi-idässä, Afrikassa sekä Aasiassa. Lokakuussa 2003 päättyneellä tilikaudella Konsernin liikevaihto oli noin 64,3 milj. euroa ja sen palveluksessa oli 458 henkilöä tilikauden lopussa. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj on noteerattu Helsingin pörssin päälistalla. Konsernin emoyhtiö on Efore Oyj. Konserniyhtiöt ovat Efore Power Design Oy (vapaaehtoisessa selvitystilassa), FI-Systems Oy (ei liiketoimintaa), Efore (UK) Ltd, Efore (USA) Inc., Efore (Suzhou) Electronics Co. Ltd sekä Efore Ltda. Yhtiöllä on myyntikonttori Ruotsissa, minkä lisäksi Efore Oyj omistaa 25 prosentin vähemmistöosuuden saksalaisesta Power Innovation GmbH:sta. Viron tytäryhtiö Efore AS rekisteröitiin Pärnun kaupparekisteriin viime tilikauden päättymisen jälkeen joulukuussa Historia Efore (ent. Finlandia Interface Oy) on perustettu vuonna 1975, ja yhtiö listautui Helsingin Pörssin I-listalle vuonna Yhtiö on kasvanut ja kansainvälistynyt sekä orgaanisesti että yritysostojen avulla. Vuonna 1995 Yhtiö osti kokonaisuudessaan suomalaisen Muuntolaite Oy:n ja IL-Power Oy:n. Vuonna 1996 Yhtiöön fuusioitiin sen suurin osakkeenomistaja Efore Oy ja Yhtiön toiminimi muutettiin nykyiseksi Efore Oy(j):ksi. Samana vuonna Yhtiö perusti myyntikonttorin Tukholmaan. Vuonna 1997 Efore osti 25 prosentin osuuden saksalaisesta Power Innovation GmbH:sta. Eforen kansainvälinen kasvu on johtanut ulkomaisten tytäryhtiöiden perustamiseen: Irving (USA) 1996, Suzhou (Kiina) 1999, Hortolandia Sao Paulo (Brasilia) 2001 ja Pärnu (Viro) Toimiala Eforen toimialana on teholähteiden ja muiden elektroniikkatuotteiden suunnittelu, valmistus ja markkinointi. Muutamien vuosien ajan jatkuneen laskusuhdanteen jälkeen teholähdealan markkinat kääntyivät uudelleen kasvuun vuonna Yhtiön johto arvioi kasvun jatkuvan keskimäärin 5-10 prosentin vuositasolla ainakin seuraavan viiden vuoden ajan. Konsernin asiakaskohtaisesti suunnitelluista teholähteistä, tasasuuntaajajärjestelmistä ja muista elektroniikkalaitteista suuri osa on kehitetty erilaisiin tietoliikenteen ratkaisuihin. Yhtiön johto arvioi tietoliikennesektorin teholähdekysynnän kasvavan seuraavan viiden vuoden ajan muita asiakassektoreita nopeammin. Osittain tietoliikennesektorin teholähdemarkkinoiden kasvu johtuu siitä, että uusi kolmannen sukupolven (3G) matkapuhelinverkkoteknologia tarvitsee aikaisempia järjestelmiä enemmän tehoja ja vastaavasti useampia teholähteitä. Teollisuus- ja terveydenhuollon elektroniikassa sekä konepajateollisuudessa teholähteiden kysynnän ennustetaan jatkuvan vakaampana. 14

15 EDMS-markkinoiden (elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalvelujen) lähiajan kasvunäkymät ovat myös positiiviset laitevalmistajien (OEM) toimintojen ulkoistamisten edelleen lisääntyessä. Alan markkinoiden arvioidaan yleisesti kasvavan keskimäärin prosenttia vuosittain lähivuosien ajan. 1.4 Strategia ja tavoitteet Konsernin tavoitteena on tulla asiakkailleen ensisijaiseksi ja osaamiseltaan tunnustetuksi globaaliksi yhteistyökumppaniksi, joka suunnittelee ja valmistaa vaativia teholähderatkaisuja ja tarjoaa elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalveluja oman alansa johtaville yrityksille tietoliikenne-, teollisuusautomaatio-, terveydenhuollon elektroniikka- ja konepajateollisuussektoreilla. Konserni tavoittelee nousua kymmenen suurimman joukkoon maailmassa asiakaskohtaisesti suunniteltujen teholähderatkaisujen toimittajana sekä markkina-aseman vahvistamista elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalvelujen (EDMS) tarjoajana. Tavoitteena on kasvaa teholähdemarkkinoiden yleiskasvua nopeammin. EDMS-markkinoilla tavoitteena on kasvaa vähintään markkinoiden keskimääräisen kasvuvauhdin mukaisella tasolla. Markkinaheilahtelujen tasaamiseksi Konserni pyrkii kasvattamaan teollisuusautomaatio-, terveydenhuolto- ja konepajateollisuussektoreista nykyistä vahvemmat tukijalat nyt liiketoimintaa hallitsevan tietoliikennesektorin rinnalle. Konsernin kilpailukyvyn perustana on asiakaslähtöinen palvelu, elektroniikkasuunnittelun vahva osaaminen ja kustannustehokkuus tuotannossa ja logistiikassa. Liiketoiminnan tavoitellun kasvun myötä Konserni aikoo laajentaa myyntija jakeluverkostoa, tuotekehitystoimintoja ja tuotantolaitoksia lähellä asiakkaita niin Euroopassa, Amerikoissa kuin Aasiassa. Näin Konserni uskoo voivansa palvella asiakkaita nopeasti, joustavasti ja paikallisella kielellä. Lähivuosien tavoitteena on, että kukin edellä mainittu maantieteellinen alue edustaisi noin kolmannesta Konsernin liiketoiminnan volyymista. Konserni kehittää teknologiaosaamista panostamalla voimakkaasti tuotekehitykseen; viime vuosina panostus on ollut vuosittain noin 5-10 prosenttia liikevaihdosta. Tällä hetkellä noin viidennes henkilöstöstä keskittyy uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen. Pääosa käynnissä olevista tuotekehityshankkeista liittyy uusien asiakaskohtaisten teholähteiden kehittämiseen. Lisäksi Konserni panostaa uusien EPOS-tasasuuntaajajärjestelmätuotteiden kehittämiseen. Merkittävä osa tuotekehityshankkeista liittyy erilaisiin tietoliikennesektorin tuotteisiin. Ylläpitääkseen ja parantaakseen tuotannon kilpailukykyä Konserni on keskittämässä yli puolet valmistuksestaan tuotantokustannuksiltaan edullisempiin maihin, kuten Kiinaan ja Viroon. Tavoite on tarkoitus saavuttaa vuoden 2005 loppuun mennessä. Tähän liittyen vuoden 2004 aikana tuotantotilojen määrä Kiinassa kaksinkertaistuu ja Virossa avataan uudet omat tuotantotilat. Samalla Konserni jatkaa alihankintaa sekä Kiinassa että Virossa. Alihankinnan osuus koko tuotannosta on nykyisellään noin viidennes. Konserni pyrkii hankkimaan komponentit kansainvälisesti aina kokonaiskustannuksiltaan edullisimmasta lähteestä. Konserni tavoittelee strategian mukaista kasvua laajentamalla liiketoimintaa nykyasiakkaiden kanssa sekä kehittämällä uusia asiakkuuksia. Liiketoiminnan kasvattamista on mahdollista lisätä myös esimerkiksi ulkoistamalla nykyisten tai uusien asiakkaiden teholähde- ja muun elektroniikan suunnittelu- ja valmistustoimintoja. Kasvua voidaan lisätä myös valituin yritysostoin. Tällaisissa mahdollisissa ulkoistus- ja yritysostohankkeissa painopisteenä ovat asiakaskunnan laajentaminen sekä kustannusetujen saavuttaminen esimerkiksi siirtämällä tuotantoa tuotantokustannuksiltaan edullisempiin maihin ja kasvattamalla komponenttien hankintavolyymeja. Pidemmällä aikavälillä kustannusetuja voidaan hakea myös mahdollisten ulkoistus- ja yritysostohankkeiden myötä Konserniin tulleiden tuotteiden uudelleen suunnittelulla Eforen nykyisten omien tuotteiden teknologiaa ja komponenttikantaa hyödyntäen. 1.5 Tuotteet ja palvelut Konsernin tuotteita käyttävät oman alansa johtavat yritykset tietoliikenne-, teollisuusautomaatio-, terveydenhuolto- ja konepajateollisuussektoreilla. Konsernin tuotteet ja palvelut voidaan jakaa kahteen alueeseen, teholähderatkaisuihin ja elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalveluihin (EDMS). Molempia alueita yhdistää Konsernin tuotekehitys-, valmistus- ja logistiikkaosaamisen hyödyntäminen. Teholähderatkaisut Teholähteitä tarvitaan vaihto- ja tasasähkön muuntamiseksi ja syöttämiseksi erilaisiin sähkölaitteisiin. Tasasuuntaajat muuttavat sähköverkon vaihtovirran elektroniikkalaitteille sopivaksi tasasähköksi. Vaihtosuuntaajat muuttavat akuista saatavan tasavirran vaihtovirraksi. Usein teholähteet ovat osa Konsernin asiakkaan valmistamia laitteistoja, joissa ne huolehtivat sähkönsyötöstä ja mahdollistavat laitteistojen toiminnan. Konsernin tarjoamat teholähderatkaisut jakautuvat asiakaskohtaisesti räätälöityihin ratkaisuihin, standarditeholähteisiin ja tasa- ja vaihtosuuntaajajärjestelmiin. Pääosa alueen liikevaihdosta syntyy asiakaskohtaisista teholähteistä. 15

16 Asiakaskohtaiset teholähteet Asiakaskohtaiset teholähteet räätälöidään täsmälleen asiakkaan tarpeiden mukaisiksi, esimerkiksi asiakkaan laitteistojen käyttöolosuhteiden vaatimalla tavalla. Uuden teholähteen suunnittelu alkaa asiakkaan kanssa yhteisellä tuotekehitysprojektilla ja jatkuu tuotteen koko elinkaaren kattavaan tuotantosopimukseen. Asiakaskohtaisten teholähteiden valmistusmäärät vaihtelevat tuotteesta ja asiakkaasta riippuen kappaleeseen vuodessa. Uusien tuotteiden suunnitteluprojekteja on jatkuvasti meneillään useiden asiakkaiden kanssa. Tuotteiden tehoalueet vaihtelevat watin välillä. Konsernin ja asiakkaan tuotekehitys-, valmistus- ja logistiikkaprosessien saumaton yhteensovittaminen takaa molemminpuoliset hyödyt ja kustannustehokkuuden. Standarditeholähteet Konsernin standarditeholähteisiin kuuluu laaja valikoima eri teholuokkiin kuuluvia AC/DC- ja DC/DC-teholähteitä sekä vaihtosuuntaajia. Tuoteryhmää täydentävät mm. valvojat, virranjakoyksiköt ja puhaltimet. Yhteinen teknologiapohja asiakaskohtaisten teholähteiden ja standarditeholähteiden kanssa tarjoaa synergiaetuja sekä suunnittelussa, komponenttien hankinnassa että valmistuksessa. Standarditeholähteiden suunnittelu tapahtuu Konsernin tuotekehitysyksiköissä ja valmistus Konsernin tuotantolaitoksissa tai alihankkijayhteistyökumppaneilla. Osa tuotteista suunnitellaan ja valmistetaan Eforen osakkuusyhtiössä Power Innovationissa Saksassa. Tasa- ja vaihtosuuntaajajärjestelmät Konsernin suunnittelemat EPOS- ja PoMo-tasasuuntaajajärjestelmät sisältävät sekä AC/DC-teholähteen että akkujärjestelmän, jonka tehtävänä on sähköhäiriöiden sattuessa varmistaa asiakkaan laitteiston tasavirtasyöttö. Tasasuuntaajajärjestelmiä käytetään mm. matkapuhelinverkkojen tukiasemilla, voimalaitoksilla, sähkönsiirtoverkoissa ja teollisuudessa. Vaihtosuuntaajajärjestelmät sisältävät laitteiston, jonka avulla tasasuuntaajajärjestelmän sisältämistä akuista voidaan syöttää häiriötöntä vaihtovirtaa sitä tarvitseville laitteille sähköhäiriöiden aikana. Järjestelmätuotteet suunnitellaan ja kootaan standardoituina moduuleina. Myös järjestelmien vaatima mekaniikka on standardoitu. Tällä tavalla asiakkaan erityisvaatimukset voidaan joustavasti ja kustannustehokkaasti ottaa huomioon. Järjestelmien muuntaminen esimerkiksi teholtaan suuremmiksi käy vaivattomasti moduuleja lisäämällä. Elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalvelut (EDMS) Konserni tarjoaa asiakkailleen myös elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalveluita (EDMS). Konsernin vahvuutena on vankka tuotekehitys- ja testausosaaminen, joiden merkitys korostuu laitevalmistajien (OEM) ulkoistaessa tuotantoaan. Lisäksi vahvuutena on mahdollisuus asiakaspalveluun kolmella eri mantereella. Konsernin elektroniikkasuunnittelu perustuu syvään komponentti- ja tuotantotekniikan tuntemiseen, jolloin laitteiden valmistus muodostuu kustannustehokkaaksi. Elektroniikkasuunnittelun lisäksi Konserni tarjoaa asiakkailleen mm. ohjelmisto- ja mekaniikkasuunnittelua. Tarvittaessa Konserni voi vahvistaa elektroniikan suunnittelupalveluja käyttämällä ulkopuolisia, Efore-laatuun sitoutuneita suunnittelualihankkijoita, joiden kanssa yhteistyöstä on vuosien kokemus. Kattavan osaamisensa ansiosta Konserni pystyy suunnittelemaan, valmistamaan ja testaamaan hyvin erilaisia tuotteita. Parhaillaan tuotannossa on kymmeniä erilaisia tuotteita pintaliitosladotuista piirikorteista ja emolevyistä vaativiin valvontayksikköihin ja järjestelmätuotteisiin. Asiakkaan niin halutessa Efore voi ottaa vastuulleen tuotteiden tarvitsemien komponenttien hankinnan, mahdollisten muutosten vaikutuksen valmistukseen sekä tuotteiden ylläpidon koko niiden elinkaaren ajan. 1.6 Tuotekehitys Konserni panostaa voimakkaasti uusien tuotteiden ja järjestelmien kehittämiseen. Vahva teholähteiden ja muun elektroniikan tuotekehitysosaaminen on Konsernin toiminnan tärkeimpiä kilpailutekijöitä. Tuotekehitystyön painopisteinä ovat uudet teholähdeteknologiat, sovellutukset ja materiaalit. Tuotekehitystyön tavoitteena on lisätä Konsernin kilpailukykyä ja teknologiatarjontaa. Lisäksi tuotekehitystyöllä varmistetaan, että Konsernin uudet tuotteet täyttävät elektroniikkalaitteille asetetut ympäristö- ja kierrätysvaatimukset nyt ja tulevaisuudessa. Tuotekehitystyöstä valtaosa liittyy uusiin asiakaskohtaisiin teholähderatkaisuihin. Lisäksi työtä tehdään uusien standarditeholähteiden ja EPOStasasuuntaajajärjestelmien kehittämiseksi. Tavoitteena on tuoda markkinoille jatkuvasti uusia tuotteita, jotka samalla laajentavat Konsernin tuotevalikoimaa. Lokakuussa 2003 päättyneellä tilikaudella Efore käytti tuotteiden ja teknologiaratkaisujen kehittämiseen yhteensä 3,8 miljoonaa euroa (5,9 prosenttia liikevaihdosta). Konsernin tuotteiden ja järjestelmien kehitystyö on keskitetty Suomeen, USA:han sekä Kiinaan. Lisäksi tuotekehitystyötä tehdään Saksassa osakkuusyhtiö Power Innovationin toimesta. Näin kunkin maantieteellisen alueen erityispiirteet ja vaatimukset voidaan ottaa huomioon. Sijainti lähellä asiakkaita mahdollistaa nopean ja saumattoman yhteistyön asiakkaiden omien tuotekehitysorganisaatioiden kanssa, mikä on välttämätöntä asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotteita suunniteltaessa. 16

17 Tuotteiden testauksessa Konsernilla on käytettävissään omat laboratoriot, joissa voidaan todentaa suunnittelun onnistuminen. Laboratoriossa tyyppitestataan kaikki Konsernin suunnittelemat teholähteet ja muut elektroniikkalaitteet. Laboratorioissa tehdään myös EMC-testauksia ja muita toiminnallisia kokeita sekä varmistetaan tuotteen ympäristöyhteensopivuus ja turvallisuus. Laboratoriot sijaitsevat Suomessa, USA:ssa, Kiinassa ja Saksassa. Toiminnan pääpaino on Suomessa. Testaustulosten perusteella Konsernin laboratoriot hankkivat suunnitelluille tuotteille kansainväliset ja maakohtaiset sähkölaitehyväksynnät. Hyväksymisten nopeuttamisessa auttaa vuosien kokemus ja toimiva kansainvälinen yhteistyöverkosto Konsernin ja eri viranomaistahojen välillä. 1.7 Tuotanto Konserni valmistaa suunnittelemansa tuotteet ja järjestelmät omissa tuotantolaitoksissaan. Tuotantoa on Suomessa Saarijärvellä, USA:ssa Irvingissä Texasissa sekä Kiinassa Suzhoussa. Uusin Konsernin tuotantolaitos aloittaa Virossa keväällä Lisäksi Eforen osakkuusyhtiö Power Innovation Saksassa ja alihankintayhteistyökumppanit Virossa, Kiinassa ja Brasiliassa valmistavat Konsernin suunnittelemia tuotteita. Omalla tuotannon ja alihankinnan yhteistyöllä Efore pystyy vastaamaan nopeasti suuriinkin kysynnän muutoksiin. Konsernin tuotantolaitokset ovat valmistuslinjoiltaan toistensa kaltaisia. Jokaisessa tehtaassa on automaattiseen pintaliitosladonta- (smd) ja aaltojuotostekniikkaan perustuvat tuotantolinjat. Konsernin tuotteet ovat pitkälle standardisoituja, kaikkien Konsernin tuotteiden ja järjestelmien valmistaminen on mahdollista millä tahansa tehtaalla. Tämä mahdollistaa sekä asiakasläheisen tuotannon että valmistuksen optimoinnin. Eforen tavoitteena on jakaa valmistus niin, että Kiinassa ja Virossa tuotetaan suuria sarjoja sekä tuotteita, joissa vaaditaan paljon käsityötä. Saarijärven tehtaalla kehitetään ja valmistetaan uusia ja vaativia tuotteita ja järjestelmiä erityisesti Euroopan markkinoille. Irvingin tehtailla toimitaan samoin kohteena USA:n markkinat. 1.8 Asiakkaat Konsernin kaiken toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen palvelu. Asiakastyössä tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää pitkäaikaisia kumppanuusssuhteita. Efore uskoo asiakkaille annettujen sitoumusten ja lupausten pitämiseen oli sitten kyse tuotteiden ja palvelujen tarjoamisesta, suunnittelusta, tilausten ja toimitusten hoidosta tai huoltotoiminnasta. Kolmella mantereella toimiva suunnittelu ja valmistus takaavat sujuvan asiakaspalvelun lähellä asiakasta. Konserni on organisoitu viideksi asiakaskohtaiseksi liiketoiminnaksi. Kunkin liiketoiminnan tehtäviin kuuluu asiakkuuksien hoito maailmanlaajuisesti. Lisäksi kullakin liiketoiminnalla on omat asiakaspalvelu- ja suunnitteluhenkilöstönsä. Konserniin keskitetyt toiminnot, markkinointi, materiaalien hankinta, tuotanto, teknologian kehittäminen, talous ja rahoitus, henkilöstöhallinto sekä laatu ja ympäristö, terveys ja turvallisuus (EHS) tukevat asiakaskohtaisia liiketoimintoja. Konsernin tuotteita ja palveluita markkinoidaan oman suoramyynnin, jälleenmyyjä- ja edustajaverkoston, laitevalmistajien (OEM) ja omaa tuotevalikoimaansa Konsernin tuotteilla täydentävien brand label -asiakkaiden kautta. Myyntiverkostonsa avulla Efore palvelee asiakkaitaan yli 20 maassa ympäri maailmaa. Konsernin tuotteita ja järjestelmiä sekä elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalveluita (EDMS) käytetään tietoliikenne-, elektroniikka- ja konepajateollisuudessa sekä esimerkiksi terveydenhuollon, voimantuotannon ja -siirron sekä kuljetusalan ja puolustusvoimien laitteissa. Konsernin avainasiakkaina ovat alansa johtavat, kansainväliset yritykset. Kattavat asiakastyytyväisyystutkimukset kuuluvat Eforen tapaan kehittää palvelujaan. Eforen suurin asiakassegmentti on tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuus. Muut merkittävät asiakastoimialat lokakuussa 2003 päättyneellä tilikaudella olivat konepajateollisuus, teollisuusautomaatio ja sairaalaelektroniikka. 1.9 Kilpailijat Eforen liikevaihdon jakauma päättyneellä tilikaudella Asiakastoimialoittain (%)* Maantieteellisesti (%) Tietoliikenneteollisuus 76 Suomi ja muu EU 76 Terveydenhuolto 3 USA 14 Teollisuusautomaatio 10 Muut 10 Konepajateollisuus 10 *Luvut ovat tilintarkastamattomia 17

18 Eforen merkittävimpiä kilpailijoita teholähteiden valmistusalalla ovat USA:ssa, Taiwanilla ja Iso-Britanniassa listatut pörssiyhtiöt. Alan suurimpien yritysten joukkoon kuuluvat Delta Electronics, Emerson, Tyco Electronics, Invensys, Artesyn Techologies, Lite-On, AcBel, Polytech, Magnetek, Power-One ja Phihong. Näiden lisäksi verkkovalmistajilla, kuten Alcatelilla, Ericssonilla ja Siemensillä, on jonkin verran omaa teholähdevalmistusta. Lisäksi teholähteitä valmistavat merkittävimmät elektroniikan sopimusvalmistajat asiakkaan tai erillisen teholähdesuunnittelutoimiston tekemien yksilöintien mukaisesti. EDMS-toimialalla kilpailijoina ovat elektroniikan sopimusvalmistajat yleisesti ja eräissä tapauksissa elektroniikan suunnittelua tarjoavat palveluyritykset. Monet Eforen kilpailijoista valmistavat teholähteitä ja järjestelmiä hyvin laajalla tuotevalikoimalla. Efore on omassa strategiassaan valinnut teholähteille tehoalueen wattia. Tämän seurauksena Konserni ei valmista mm. tietokoneteholähteitä tai matkapuhelinten akkulatureita. Strategian toinen kulmakivi on keskittyminen pääosin asiakaskohtaisten teholähteiden suunnitteluun ja valmistamiseen. Keskittyminen asiakaskohtaisesti suunniteltuihin teholähteisiin ja muihin elektroniikkalaitteisiin on Yhtiön johdon käsityksen mukaan merkittävä kilpailuetu. Muita merkittäviä kilpailuetuja ovat asiakaskeskeinen toimintatapa, lähes 30 vuoden kokemus elektroniikan suunnittelusta ja valmistuksesta sekä globaali, kolmelle mantereelle hajautettu tuotanto, jolla varmistetaan kustannustehokas valmistus ja komponenttien hankinta Henkilöstö Vuonna 2003 Konsernin henkilöstön määrä kasvoi kaikissa konsernin yhtiöissä ja oli tilikauden aikana keskimäärin 411 (edellisenä tilikautena 415) ja sen päättyessä 458 (376). Henkilöstön määrä kasvoi Suomessa, USA:ssa ja Kiinassa. Suurin osa tilikauden henkilöstölisäyksestä muodostui USA:ssa. Henkilöstöstä oli tilikauden lopussa 317 (309), 69,1 prosenttia (82,2) Suomessa ja 141 (67) ulkomailla. Henkilöstön kehittäminen yrityksen strategian toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeä osa Eforen henkilöstöpolitiikkaa. Koulutus vuonna 2003 kohdentui erityisesti seuraaville osa-alueille: yrityksen taloudellinen toiminta, projektijohtaminen, yksiköiden välinen yhteistyö sekä tehokkaat työroolit. Avoin ja tehokas sisäinen viestintä on osa Konsernin toimintatapaa, jolla varmistetaan erilaisten liiketoimintayksiköiden ja tiimien itseohjautuvuus mm. tuotekehityksessä, valmistuksessa ja asiakkuuksien hoitamisessa. Osana henkilöstön kannustinjärjestelmää on emoyhtiön ja suomalaisten tytäryhtiöiden avainhenkilöille suunnattu optio-ohjelma vuodelta Oikeudenkäynnit Eforen varsinaisen yhtiökokouksen tekemää päätöstä Yhtiön K-osakkeiden omistajille suunnatusta osakeannista on moitittu Espoon käräjäoikeudelle jätetyssä kanteessa. Varsinaisen yhtiökokouksen tekemää päätöstä suunnatusta osakeannista kannatti 99,96 % annetuista äänistä ja 98,98 % kokouksessa edustetuista Osakkeista. Huolellisen valmistautumisen ja tarjottujen Osakkeiden kohtuullisen merkintähinnan määrittämisessä käytettyjen lainopillisten ja taloudellisten lausuntojen perusteella Yhtiö pitää kannetta perusteettomana eikä katso sillä olevan vaikutusta Yhtiön osakerakenteeseen tai Osakkeen noteeraukseen Helsingin Pörssin päälistalla Historialliset avainluvut Eforen neljännesvuositulokset EURm Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Liikevaihto, Meur 8,9 8,5 10,5 10,9 13,4 14,3 15,4 21,2 16,9 Muutos verrattuna edelliseen neljännekseen, % -4,5 23,5 3,8 22,9 6,7 7,7 37,7-20,4 Liikevoitto, Meur -1,2-1,4-0,8 1,1 0,6 1,2 1,8 3,3 1,9 % liikevaihdosta -13,5-16,5-7,6 10,1 4,5 8,4 11,7 15,6 11,2 Tietoja ei ole tilintarkastettu Konsernin avainluvut viimeiseltä viideltä vuodelta Liikevaihto, Meur 64,3 38,8 56,3 60,0 48,8 Muutos, % 65,4-31,1-6,1 23,0 10,9 Liikevoitto (-tappio), Meur 6,9-2,3-2,8 3,3 0,0 % liikevaihdosta 10,8-5,9-5,0 5,5 0,0 Tulos ennen satunnaiseriä, Meur 6,8-2,4-3,5 3,2 0,2 % liikevaihdosta 10,6-6,1-6,2 5,4 0,4 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, Meur 8,2-2,4-3,5 3,2 0,2

19 % liikevaihdosta 12,8-6,1-6,2 5,4 0,4 Nettotulos, Meur 7,8-2,4-3,5 2,1 0,0 % liikevaihdosta 12,1-6,2-6,2 3,4 0,1 Bruttoinvestoinnit, Meur 2,7 1,4 3,8 2,8 1,9 % liikevaihdosta 4,2 3,6 6,7 4,6 3,8 Pysyvät vastaavat, Meur 7,9 8,3 9,4 8,4 8,4 Vaihto-omaisuus, Meur 8,8 6,6 7,9 11,2 6,5 Saamiset, Meur 11,7 6,2 6,6 12,8 11,6 Rahat ja pankkisaamiset, Meur 7,2 3,6 5,1 4,3 5,6 Osakepääoma, Meur 13,8 13,8 13,8 6,9 6,7 Muu oma pääoma, Meur 4,0-4,4-2,0 9,1 8,2 Pitkäaikainen vieras pääoma, Meur 2,2 3,9 6,4 4,8 7,4 Lyhytaikainen vieras pääoma, Meur 15,5 11,4 10,9 15,9 9,7 Taseen loppusumma, Meur 35,5 24,7 29,0 36,7 32,1 Oman pääoman tuotto-% (ROE) 47,8-23,0-25,4 13,4 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 37,1-9,2-11,5 15,4 2,6 Korolliset nettovelat, Meur -3,2 3,9 4,5 5,1 4,2 Nettovelkaantumisaste, % -18,2 41,6 39,7 32,2 28,5 Maksuvalmius (Current ratio) 1,69 1,44 1,80 1,78 2,43 Omavaraisuusaste, % 49,5 37,8 39,7 42,8 46,8 Henkilöstön määrä keskimäärin Tuotekehitysmenot (kuluina vähennetyt), Meur 2,8 2,4 3,1 3,1 3,3 Edelliset tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 4,4 6,2 5,5 5,2 6,7 Tuotekehitysmenot (taseeseen aktivoidut), Meur 1,0 0,9 0,9 0,6 0,7 Edelliset tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 1,6 2,3 1,6 1,0 1,5 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, eur 0,40-0,15-0,21 0,13 0,00 Tulos/osake, emoyhtiö, eur 0,17-0,04-0,22 0,13 0,00 Tilikauden osinko/osake, eur 0,37 0,00 0,00 0,20 0,18 Osakekohtainen osinko, osakeantioikaistu, eur 0,19 0,00 0,00 0,05 0,05 Osinko tuloksesta, % 46,8 0,0 0,0 39, ,1 Efektiivinen osinkotuotto, % 5,5 0,0 0,0 2,8 4,5 Oma pääoma/osake, eur 1,08 0,58 0,72 0,96 0,97 Osakeantioikaistu kurssi , eur 3,38 0,50 0,90 1,80 1,04 P/E-luku 8,49-3,34-4,17 14,08 560,47 Osakekannan markkina-arvo, Meur 54,1 8,1 14,4 29,3 16,5 Osingonjako, Meur (ulkona oleville osakkeille) 3,0 0,0 0,0 0,8 0,7 A-osakkeiden vaihto, 1000 kpl Suhteellinen vaihto A-osakkeista, % 60,4 12,9 23,1 102,6 57,6 Osakevaihto, Meur 13,4 1,5 6,6 28,6 12,8 Osakkeiden osakeantioikaistu määrä, 1000 kpl - keskimäärin tilikauden päättyessä vähennetty omat osakkeet Kurssit, eur tilikauden alin 0,72 0,81 1,01 2,01 1,90 tilikauden ylin 6,90 2,56 4,20 6,48 4,50 tilinpäätöspäivän kurssi 6,75 1,00 1,80 3,60 2,07 Keskikurssi 2,41 1,49 2,50 3,74 2,99 Tunnuslukuja laskettaessa Yhtiön omien Osakkeiden lukumäärä on vähennetty kokonaisosakemäärästä ja rahastoarvo omasta pääomasta. Tunnusluvuissa on osakeantioikaistuna lukumääränä huomioitu varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukainen jaettu osakemäärä (yksi vanha Osake korvataan kahdella uudella Osakkeella). Kehittämismenojen aktivointimenettely KTM:n päätöksen mukaisesti otettiin käyttöön v ja se paransi tilikauden 2003 tulosta ennen veroja 0,4 M, v ,4 M, v ,9 M, v ,6 M ja v ,7 M. Tunnuslukujen laskentakaavat Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) = Voitto/tappio ennen satunnaiseriä + korko- ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma korottomat velat (keskim. tilik. aikana) Voitto/tappio ennen satunnaiseriä - verot x

20 Oman pääoman tuotto-% (ROE) = Maksuvalmius (Current ratio) = Omavaraisuusaste % = Voitto/tappio ennen satunnaiseriä - verot Oma pääoma (keskim. tilik. aikana) Rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma Oma pääoma Taseen loppusumma saadut ennakot omat osakkeet x 100 x 100 Korolliset nettovelat = Korolliset velat rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit Nettovelkaantumisaste-% = Tulos / osake (EPS) = Osinkosuhde-% = Efektiivinen osinkotuotto = Oma pääoma / osake = P/E-luku = Korolliset nettovelat Oma pääoma + vähemmistöosuus - lask. verovelka omat osakkeet Voitto/tappio ennen satunnaiseriä tilikauden verot Keskim. osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä omat osakkeet Osakeantioikaistu osinko/osake Tulos/osake Osakeantioikaistu osinko/osake Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu kurssi Oma pääoma omat osakkeet Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä omat osakkeet Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu kurssi Tulos/osake x 100 x 100 x 100 Osakekannan markkina-arvo = Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä x osakeantioikaistu kurssi 2. Yhtiön Osakkeet ja osakepääoma 2.1 Osakkeet Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Eforen vähimmäisosakepääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa. Yhtiön osakepääomaa voidaan näissä rajoissa korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Tämän listalleottoesitteen päivämääränä Yhtiön rekisteröity osakepääoma on ,40 euroa ja se jakautuu täysin maksettuun Osakkeeseen, jonka kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,85 euroa Osakkeelta. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Jokainen Osake tuottaa omistajalleen yhden äänen yhtiökokouksessa. Uudet Osakkeet muodostavat yhteensä noin 19,3 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ennen Osakeantia ja 16,2 prosenttia Osakeannin toteuttamisen jälkeen edellyttäen, että kaikki Uudet Osakkeet merkitään. Osakkeiden vapaata luovutettavuutta ei ole rajoitettu Yhtiön yhtiöjärjestyksessä, eikä Yhtiön hallituksen tiedossa ole muita Osakkeisiin liittyviä luovutusrajoituksia. Yhtiön tiedossa ei ole myöskään Yhtiön osakeomistuksiin ja äänioikeuksien käyttämiseen liittyviä sopimuksia tai järjestelyjä. 2.2 Omat Osakkeet Yhtiön hallussa oli yhteensä omaa Osaketta, jotka edustavat noin 1,4 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja äänistä ennen Osakeantia ja noin 1,2 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja äänistä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Uudet Osakkeet merkitään. Yhtiön pidetty yhtiökokous antoi hallitukselle valtuuden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää omien Osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä kohdassa 2.3 kuvatulla tavoin. 2.3 Hallituksen valtuus osakepääoman korottamiseksi ja/tai Yhtiön omien Osakkeiden luovuttamiseksi Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti , että Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai omien Osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa valtuutuksen myöntävän yhtiökokouksen pitämisestä lukien päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai omien Osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. 20

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

EFORE OYJ. Yhtiön K-osakkeiden omistajille suunnattu osakeanti, osakelajien yhdistäminen. ja osakkeiden listaus Helsingin Pörssin päälistalla

EFORE OYJ. Yhtiön K-osakkeiden omistajille suunnattu osakeanti, osakelajien yhdistäminen. ja osakkeiden listaus Helsingin Pörssin päälistalla LISTALLEOTTOESITE 25.2.2004 EFORE OYJ Yhtiön K-osakkeiden omistajille suunnattu osakeanti, osakelajien yhdistäminen ja osakkeiden listaus Helsingin Pörssin päälistalla Efore Oyj:n ( Efore tai Yhtiö, ja

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.200. EFORE OYJ Pörssitiedote 1.3.2004 klo 9.00. EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2003-31.1.

EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.200. EFORE OYJ Pörssitiedote 1.3.2004 klo 9.00. EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2003-31.1. 3.6.2012 23.57 Julkaistu: 2004-03-01 08:00:33 CET Efore Oyj - neljännesvuosikatsaus EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.200 EFORE OYJ Pörssitiedote 1.3.2004 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2003-31.1.2004

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 12 :ssä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 12 :ssä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat PERLOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2003 KLO 8.00 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Perlos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009

Lisätiedot

1. Yhtiön ja Elektrobit Group Oy:n yhdistyminen ja siihen liittyvä osakepääoman korotus

1. Yhtiön ja Elektrobit Group Oy:n yhdistyminen ja siihen liittyvä osakepääoman korotus Julkaisuvapaa 10.5.2002 JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JOT Automation Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina, toukokuun 31. päivänä

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 10.1.2012 klo 16.45 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9.2.2012 klo 18.00 alkaen Radisson

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 13.2.2015 klo 9.50 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 9.30 alkaen Stella

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 2/2014 SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.11.2014 AIKA: 4.11.2014 alkaen klo. 14:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI # 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,42 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 13/2003

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 13/2003 1(5) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 13/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 31.03.2003 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 27.2.2015 kello 10.30 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS. EFORE OYJ Pörssitiedote 1.6.2004 klo 9.00. EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2003-30.4.

EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS. EFORE OYJ Pörssitiedote 1.6.2004 klo 9.00. EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2003-30.4. Julkaistu: 2004-06-01 07:00:12 CEST Efore Oyj - neljännesvuosikatsaus EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS EFORE OYJ Pörssitiedote 1.6.2004 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2003-30.4.2004 (6 kk)

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 10/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 10/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 10/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 31.03.2003 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

English Svenska Suomi

English Svenska Suomi Kielikanavat Headphones Valitse kielikanava / Choose your language: English Svenska Suomi Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.4.2013 kello 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 IXONOSIN ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ ON JULKAISTU Finanssivalvonta on 1.6.2010 hyväksynyt Ixonos Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

9.12.2002 kello 14.30 ALDATA HAKEE VUODEN 1999 B-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

9.12.2002 kello 14.30 ALDATA HAKEE VUODEN 1999 B-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Aldata Solution Oyj Pörssi-ilmoitus 9.12.2002 kello 14.30 ALDATA HAKEE VUODEN 1999 B-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Aldata Solution Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Jaa Stock exchange release 23.03.2017-12:30 Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään keskiviikkona 23.3.2017 klo 10.00 Hyvinkäällä.

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot