SUUPOHJAN SUKUTUTKIJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUPOHJAN SUKUTUTKIJAT"

Transkriptio

1 SUUPOHJAN SUKUTUTKIJAT jäsenjulkaisu nro 1 elokuu 2000 Nuan minä pruukaan! - sanoo Omantuvan Juha, kun kurikkalaasen saviprunnihin paiskas. - Teuva -

2 jäsenmäärä 47 henkilöä 13 eri paikkakunnalta. Perusilmoitus yhdistusrekisteriin lähetetty Yhdistys on liittynyt Suomen sukututkimusseuran jäseneksi Kansalaisopistojen sukututkimuspiirit alkavat KAUHAJOKI, kirjasto (50h / 200mk) ja alkeet keskiviikkoisin klo jatko keskiviikkoisin klo ohjaajana Marja-Leena Sairanen ISOJOKI, Monitoimitalo (50h / 180mk) ja alkeet/jatko lauantaisin klo ohjaajana Marja-Leena Sairanen KARIJOKI, pääkirjasto (40h / 120mk) ja joka toinen torstai klo ohjaajana Marja-Leena Sairanen KURIKKA, kirjasto alkaen maanantaisin klo tiistaisin klo ohjaajana Leila Pienimäki Mitä haluaisit jäsentiedotteista lukea? Olisiko sinulla kerrottavaa toisille? Toivomuksia, ideoita, jutunaiheita, tiedonpuutetta, mitä mieleesi juolahtaa koskien jäsenjulkaisua. Kaikki mielipiteet ovat tervetulleita. Jos sinulla on kerrottavaa, mistä tahansa sukututkimukseen liittyvästä aiheesta kirjoita juttu jäsenjulkaisuun. Voit kertoa tutkimuksissasi vastaan tulleista asioista, suvustasi tai jostakin henkilöstä, kotikylästäsi, vanhoista työtavoista ja elinoloista. Jokainen aihe, jonka ajattelet vähänkään kiinostavan muita on varmasti hyvä. Kirjoita mieluiten koneella. Valmiin jutun voi lähettää postissa paperilla, tiedostona levykkeellä tai sähköpostin liitteenä. Jos lähetät jutun tiedostona lähetä se rtf muotoon tallennettuna (kun kirjoitat jollakin tekstinkäsittelyohjelmalla valitse tallennusikkunassa tallennusmuodoksi RTF). Jos et omista kirjoitus- tai tietokonetta juttuja voi lähettää käsin kirjoitettunakin, kunhan niitä puhtaaksi kirjoitettaessa ei tarvita apteekkarin apua. Lähetä kaikki jäsenjulkaisuun tulevat jutut ym osoitteella: Kristiina Kanerva Kuparintie Kauhajoki Yhdistyksen perustavassa kokouksessa myytyä vihreäkantista monistejulkaisua Kauhajoen rippikirjojen talohakemistoa voi ostaa lähettämällä sihteerille kirjekuoressa 20 mk + 4,80 mk:n palautuspostimerkin, tai maksamalla yhdistyksen tilille (PaSP Kauhajoki ) 25 mk. Kun maksat tilille kirjoita tiedonantoja/ viesti kohtaan hakemisto ja jäsennumerosi, joka löytyy takakannen osoitelapusta. Julkaisu sisältää rippikirjojen aakkoselliset talohakemistot kylittäin ajalta Rippikirjaan talo ja torppahakemiston, jossa mainittu myös isännät ja torpparit syntymäaikoineen. Rippikirjoihin ja aakkoselliset torppahakemistot. HALLITUS vuonna 2000 puheenjohtaja: Unto Tasanko, Kauppatie 32 B, Kauhajoki varapuheenjohtaja: Veikko Peuralahti, Suojoentie 125, Isojoki sihteeri: Kristiina Kanerva, Kuparintie 58, Kauhajoki, Paula Kuhalampi, Alapääntie 283, Nurmo, Maija Mattila, Seinäjoentie 167, Kauhajoki Marja-Leena Sairanen, Ahontie 64, Kurikka, Antero Rintakomsi, Karijoentie 264, Teuva rahastonhoitaja: Aino Leppäpuska, Koivisto-Kokontie 7 B 7, Kauhajoki, TILINTARKASTAJAT Ilmari Varamäki ja Airi Riihiluoma molemmat Kauhajoelta varalle Esko Korhonen Kauhajoki ja Leena Palomäki Isojoki

3 Tässä tämä sitten on Suupohjan sukututkijayhdistyksen ensimmäinen jäsenkirje ja ensimmäinen puheenjohtajan puheenvuoro. Ajatus yhdistyksen perustamisesta syntyi Kauhajoella kansalaisopiston vanhemman sukututkimusryhmän keskuudessa. Vaikka yhdistyksen perustamistarve asetettiin myös kyseenalaiseksi niin siihen kuitenkin päädyttiin ja se on nyt aloittanut toimintansa. Sukututkimuksella on tällä hetkellä korkeasuhdanne mikä näkyy mm. viimekuukausien sukujuhlien runsautena. Myöskin sukukirjoja ilmestynyt runsaasti. Lähtötilanne yhdistystoiminnalle on siten hyvä. Yhdistyksen perustarkoitus on olla sukututkimusta harrastavien yhdyssiteenä. Sen tulee olla aktivoimassa kiinnostuneita henkilöitä ryhtymään sukututkimustyöhön ja helpottaa heitä tässä työssä. Yhdistyksemme on luontainen yhteiselin Suupohjassa toimiville sukuyhteisöille. Siten niiden ja näitä vetävien henkilöiden liittyminen jäseniksi on toivottavaa. Toimintamme tulee muotoutua auttamaan ja edistämään tätä sukututkimukseen oleellisesti kuuluvaa toimintaa. Yhteistyökumppaneina yhdistyksellä tulee olemaan keskeisesti seurakuntien kirkkoherranvirastot, sekä kuntien kirjastot ja kansalaisopistot. Toivon yhteistyön sujuvan. Tähän jäsenjulkaisuun sihteeri kumppaneineen on koonnut todella paljon asiaa. Sen vuoksi tässä on kaksi reikää tarkoituksena, että itsekukin säilyttäisi sen samassa kansiossa missä muitakin tärkeitä sukupapereita on. Vuosien kuluessa jäsenjulkaisusta muodostuu mahtava tietopaketti. Suupohjan sukututkijat ry:n toiminta on aloitettu niin toiminnan kuin talouden osalta nollapisteestä. Uskon, että jäsenten ja yhdistyksen hallituksen yhteistyöllä saamme tämän maamme 59:n sukututkijayhdistyksen tehokkaaseen toimintaan palvelemaan Suupohjan alueen sukututkimustyötä. Suupohjan sukututkijat ry:n jäseneksi voi liittyä jokainen sukututkimustyöstä kiinnostunut sitä enemmän tai vähemmän harrastava henkilö. Vaikka yhdistyksen jäsenistön pääosa tulee olemaan Suupohjassa asuvia niin uskon ja toivon, että juuriaan Suupohjasta etsivät muualla maassamme ja sen rajojen ulkopuolella asuvat ovat kiinnostuneita yhdistyksestämme ja liittyvät jäseniksi. Saateikas me ookkaan mitään naukumamman poikia! - Kauhajoki - Y H D I S T Y K S E N T A P A H T U M A P Ä I V Ä sunnuntaina kello alkaen Kauhajoella Päntäneen seurakuntakodilla Ohjelma: Kerttu Karhu tarinoi Saaren suvusta ja vähä muustaki juorahan nisukaf t ja opetellahan tuntemahan toisiamma kafferahaa peritähän 20 mk knupilta, muttei kupilta ilmoita tulostasi viimmeistään puh: (06) (Veikko Peuralahti) tai (Marja-Leena Sairanen) tai sähköpostilla: tervetuloa!

4 SUUPOHJAN SUKUTUTKIJAT SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suupohjan sukututkijat, ruotsiksi Nedre österbottens släktforskare. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhajoki ja toimialueena koko maa. Yhdistyksen pöytäkirjakielenä käytetään suomenkieltä. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tehdä tunnetuksi sukututkimusta ja henkilöhistoriaa Suupohjan seudulla, toimia Suupohjan seudun sukututkijoiden yhdyssiteenä sekä ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin yhdistyksiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu-, esitelmä-, neuvonta-, koulutus-, tutustumismatka- ja näyttelytoimintaa. Yhdistys voi toimintansa tueksi harrastaa myös julkaisutoimintaa. 3 Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen jäseniltä peritään vuosikokouksen määräämä vuotuinen jäsenmaksu. Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei ole kahtena peräkkäisenä vuonna maksanut jäsenmaksuaan. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi päätöksellään kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen ansioituneen jäsenen, joka vapautetaan jäsenmaksusta. 4 Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vähintään neljä (4) kertaa toimikauden aikana. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten. 5 Yhdistyksen nimenkirjoittaja on puheenjohtaja, rahastonhoitaja, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 6 Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. 7 Yhdistyksen vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta, joko lähettämällä se kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen jäsenjulkaisussa. 8 Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. esitellään hallituksen edellisen vuoden toimintakertomus, sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 6. päätetään voiton tai tappion käytöstä 7. päätetään maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavan toimikauden ajaksi 10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 11. käsitellään muut mahdolliset asiat. 9 Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistamaan ja hallitsemaan kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi myös omistaa arvopapereita ja käydä niillä kauppaa. 10 Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla. 11 Mitä näissä säännöissä ei ole erikseen mainittu noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa olevaa yhdistyslakia.

5 PERUSTAVA KOKOUS Perustavaan kokoukseen kutsuttiin henkilökohtaisella kirjeellä lähivuosina Kauhajoen Kansalaisopiston sukututkimusryhmiin Isojoella ja Kauhajoella osallistuneita henkilöitä. Lisäksi kutsuja toimitettiin mm. Kauhajoen, Isojoen, Teuvan, Karijoen ja Jalasjärven kirjastoihin ja kirkkoherranvirastoihin. Suupohjan seutu lehdessä oli myös ilmoitus kokouksesta. Kokouspaikaksi saatiin tila Kauhajoen kansalaisopistolta. Kokoushuone vaihtui vielä viime tipassa alakerran pienestä huoneesta yläkerran vanhaan valtuustosaliin, mikä oli hyvä asia sillä paikalla oli 26 sukututkimuksen harrastajaa joka oli jo muutama enemmän kuin osattiin odottaa. Marja-Leena Sairanen toivotti kaikki tervetulleiksi perustamaan uutta yhdistystä. Unto Tasanko oli jo ennakkoon lupautunut toimimaan perustavan kokouksen puheenjohtajana, joten puheenvuoro luovutettiin hänelle. Kokouksen sihteeriksi valittiin Maija Mattila. Marja-Leena Sairanen alusti yhdistyksen perustamista seuraavin näkökohdin: Saadaan eri paikkakuntien tutkijat yhteen, myös muualla asuvat Suupohjan aluetta tutkivat. Yhdistyksen puitteissa sukututkijoilla voi olla ympärivuotista toimintaa ja yhteiseen toimintaan saadaan mukaan myös sellaisia tutkijoita jotka eivät osallistu kansalaisopiston piireihin. Lisäksi voidaan järjestää erilaisia sukututkimusharrastukseen liittyviä tapahtumia ja retkiä. Yhdistyksen puitteissa voidaan myös harjoittaa julkaisutoiminta ja hankkia sukututkimusmateriaalia sekä julkaista jäsentiedotteita joiden kautta tutkijat saavat tietoa ja yhteyksiä muihin tutkijoihin. Alustuksen jälkeen päätettiin yksimielisesti perustaa yhdistys. Yhdistyksen luonnostellut säännöt luettiin ja tarkastettiin pykälä kerrallaan. Sääntöihin tehtiin muutamia täsmennyksiä mm. yhdistyksen nimenkirjoittajista, hallituksen päätösvaltaisuudesta ja omaisuuden omistamisesta. Mallisääntöjen mukaan yhdistyksellä olisi yksi tilintarkastaja, kokouksessa tehtiin ehdotus myös kahdesta tilintarkastajasta. Äänestyksen jälkeen päätökseksi tuli, että yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa. Sääntöihin lisättiin vielä viimeinen pykälä: Mitä näissä säännöissä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa olevaa yhdistyslakia. Jäsenmaksuiksi tälle vuodelle päätettiin 30 mk henkilöltä ja 100 mk yhteisöiltä. Erillistä liittymismaksua ei peritä. Ainaisjäsenmaksustakin keskusteltiin, mutta vielä ei päätetty määrätä ainaisjäsenmaksua. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Unto Tasanko. Unto itse oli ehdotuksesta hieman toista mieltä, mutta ei kieltäytynyt ehdottomasti, joten muita ehdotuksia ei edes tullut. Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat on lueteltu julkaisun ensimmäisellä sivulla. Lopuksi otettiin vielä kuvia kokouksen osallistujista. Jäsentietolomakkeiden töytön ja jäsenmaksunkin sai hoitaa jo kokouksen jälkeen. Hallitus piti myös järjestäytymiskokouksensa heti illan päätteeksi.

6 Onko joku esi-isäsi hukassa? Kaikki keinot on käytetty, kortit ja lmit tutkittu? Kyselty tutuilta ja tuntemattomilta? Vielä ei kannata luopua toivosta, joku jäsenjulkaisun lukija on voinut törmätä sattumalta esi-isääsi, tai voipi olla jo hyvä tuttukin hänen kanssaan Kukapa tietää, ehkä joku yhdistyksemme jäsen on jopa pikku-pikku serkkusi. Seuraavia rippikirjojen sivuille kadonneita henkilöitä kaipaa joku. Jos sinulla on heistä jotain tietoja raapusta paperille ja lähetä tietoja kaipaavalle. Myös jos sinulta on joku hukassa laita tietoa tulemaan haetaan häntäkin seuraavassa jäsenjulkaisussa. Muista aina laittaa mukaan yhteystietosi, jotka julkaistaan hakusi yhteydessä. 1/ Hedda So a Iisakintr s Kauhajoella vanh: Iisakki Jaakonpoika (s Khj, k Khj) ja Sera ina Matintr (s Karijoki, k Khj) Hedda asui vuoteen 1871 saakka äitinsä kanssa Kauhajoen Päntäneen kylässä Möykyn Välimaa torpassa (rk s1044) Hedda on kyseisellä rippikirjansivulla merkitty sivulle 784 lähteneeksi, täältä ei kuitenkaan löydy. Mihin meni? Onko jälkeläisiä? 2/ Greta Lisa Nilssintr s Khj ja 2 aviomies Samuel Abrahaminp s Teuva. Lapsia Emma Justiina, Juho Jaakko, Maria Wilhelmiina ja Kaisa So a jotka syntyneet Asuivat Kauhajoen Yrjänäisessä Hakolan torpassa, jossa Gretan vanhemmat torppareina (rk s242) Perhe muutti täältä jonnekkin muualle Kauhajoella, mutta mihin. haut 1 ja 2: Kristiina Kanerva, Kuparintie 58, Kauhajoki 3/ Isojoelta muutti vuonna 1801 Kauhajoelle Helena Gustafsdotter Åberg s Isojoki. Kauhajoen rippikirjat vuosilta ovat tuhoutuneet. Helenaa ei löydy vuonna 1810 alkavasta rippikirjasta ei myöskään vihityistä eikä kuolleista. Muuttaneidenluettelot Kauhajoelta alkavat vuonna 1805, mutta ennen vuotta 1810 Helenaa ei löydy muuttaneistakaan. Näin ollen Helena on ilmeisesti muuttanut Kauhajoelta vuosien aikana, mutta minne? 4/ Gabriel Eriksson s Isojoki, viimeinen merkintä Isojoen rippikirjoissa on Sen jälkeen Gabrielia ei löydy ainakaan vihityistä eikä kuolleista ja muuttaneiden luettelot alkavat vasta Onko jollakin tietoa mihin Gabriel joutui? 5/ Isojoelta Iisakki Jaakonpoika (s Isojoki) on merkitty vuonna 1811 muuttaneeksi Ulvilaan. Ulvilan muuttoluetteloista häntä en kuitenkaan löytänyt. Tietääkö joku mihin Iisakki joutui? 6/ Onko joku sattunut törmäämään Isojoelta Porvoon pitäjään ja Pukkilan kappeliin muuttaneeseen perheeseen. Perheeseen kuuluivat seuraavat henkilöt: Erik Henrik Eriksson s.1795 ja Johanna Maria Eriksdotter s Isojoki sekä Isojoella syntyneet lapset Vilhelmina s ; Erik s ; Johan s ja Albertina s Rippikirjassa kerrotaan, että hela hushållet af yttade till Puckila kapell af Borgå Socken... Muuttoluetteloon on muuttopäiväksi merkitty ja sukunimeksi Lamminpää. 7/ Tietääkö kukaan seuraavista henkilöistä, jotka muuttivat Isojoelta noin vuonna 1805 tuntemattomaan paikkaan: Gabriel Samuelsson s Isojoki ja Helena Henriksdotter s Isojoki sekä heidän tyttärensä Maria Kristiina s Isojoki. Perheen sukunimenä saattaa olla Honkaniemi, koska he lähtivät Isojoen Honkaniemestä. Samoin edellisen avioparin poika Gabriel s Isojoki, muutti Siipyystä vuonna 1800 tuntemattomaan paikkaan. Gabriel oli viimeksi Siipyyn Silverbergissä renkinä. 8/ Tuomas Antinpoika Isotalo s Jalasjärvi. Muutti vuonna 1836 Jalasjärveltä Parkanoon, josta edelleen tuntemattomaan paikkaan. Mihin ja koska? Onko jälkeläisiä? 9/ Jaakko Heikinpoika Hiirikoski s Peräseinäjoki. Muutti vuonna 1843 Peräseinäjoelta jonnekkin, mutta minne? Onko jälkeläisiä? 10/ Kreeta Matintr Yli-Marttila s Nurmo Seinäjoki. Kreeta asui aviottoman lapsensa kanssa vielä ainakin vuonna 1828 vanhempiensa luona Seinäjoen Yli-Marttilassa. Oleskeli tämän jälkeen Seinäjoen (Östermyran) ruukissa ja meni naimisiinkin. Mihin muutti täältä ja koska? 11/ Klaara Mikintr s Laihia, vanh: Mikki Jaakonp Kauppi (s Laihia, k Laihia) ja Sanna Juhantr Kinnari (s Laihia, k Laihia) Klaara asui ainakin vielä vuonna 1843 Laihialla. Mitkä olivat hänen myöhemmät vaiheensa? 12/ Joonas Eliaanpoika Haapamäki s Jalasjärvi. Otti Jalasjärvellä muuttokirjan Tampereelle, mutta ei muuttanutkaan Tampereelle vaan johonkin muualle. Mihin muutti? Onko jälkeläisiä? 13/ Mikki Simunanpoika s Jalasjärvi, vaimo vih : Albertina Simunantr Taivalmaa (s Jalasjärvi). Mikki oli naimisiin mentyään lyhyen ajan vaimonsa kotitalon Taivalmaan isäntänä. Asuivat myöhemmin Peräseinäjoen pappilan Ojanperä torpassa torppareina. Mikki otti 1850 muuttokirjan Keuruulle, jonne ei kuitenkaan saapunut. Minne muutti? 14/ Juha Jaakonpoika Yli-Aittoniemi s Jalasjärvi, vanh: Jaakko Matinp (s Jalasjärvi, k Jj) ja Anna Pertuntr Aittoniemi (s Jalasjärvi, k Jj). Juha lähti kotitalostaan Jalasjärven Yli-Aittoniemestä sotamieheksi Venäjän armeijaan. Mitkä olivat hänen myöhemmät vaiheensa? 15/ Heta Simunantr s Ilmajoki, vanh: Simuna Simunanp Köykkä myöh Ojanperä ja Karvakoura (s Jalasjärvi, k Ilmajoki) ja Maija Antintr (s , k Ilmajoki). Heta muutti vuonna 1798 Ilmajoelta Jalasjärven Luopajärvelle piiaksi, josta edelleen vuonna 1802 johonkin, mutta minne? haut 3-15: Marja-Leena Sairanen, Ahontie 64, Kurikka

7 S U O M E N S I I R T O L A I S U U S Kohdealueen (esimerkiksi Amerikka) vetäviä tekijöitä olivat luvun sisällissodan jälkeinen voimakkaan rakentamisen ja teollistumisen aiheuttama loputon työvoiman tarve sekä korkea palkkataso. Myös vapaita oloja ja demokraattisuutta arvostettiin. Maata omistamattomia Amerikkaan houkutteli erityisesti ilmainen maa, jota vuoden 1862 Homestead Act in mukaan annettiin 160 eekkeriä (n.65 ha) uudisasukkaalle, joka sitoutui viljelemään sitä viisi vuotta. Matkaan lähdettiin yleensä viiden vuoden passilla. Jos siirtolainen ei tämän ajan kuluessa tullut takaisin, hän palasi tuskin koskaan. Miehiä palasi enemmän kuin naisia, varakkaita enemmän kuin köyhiä ja vanhoja enemmän kuin nuoria. Kaupunkilaiset kotiutuivat uuteen ympäristöön maaseudulta lähteneitä paremmin. Naiset sulautuivat uuteen kotimaahan nopeammin kuin miehet. Suomesta noin ihmistä muutti Amerikan kautta Neuvosto-Karjalaan, jossa heistä suurin osa joutui vuonna 1938 Stalinin vainojen uhreiksi. Liikennevälineiden kehittyminen, höyrylaivojen ja rautateiden rakentaminen tekivät liikkumisen ja lähtemisen entistä helpommaksi. Sanomalehtien yleistyminen lisäsi ihmisten tietoisuutta muiden maiden oloista ja mahdollisuuksista. Tuttavien ja ehkä omankin perheen saamat Amerikan kirjeet ja paketit viestittivät aikaisemmin lähteneiden paremmasta elämästä. Siirtolaisuus sai luvun lopulla jopa joukkopsykoosin piirteitä, matkaan lähdettiin joukolla. Muiden mukana aremmatkin uskaltautuivat suureen seikkailuun. Suomessa oli totuttu lähtemään ja varsinkin voimakkaan siirtolaisuuden alueella Vaasan läänissä Amerikkaan lähtö oli tavallisempaa kuin esim. Helsinkiin muutto. Helsinkiin lähtijää ihmeteltiin, mutta valtameren taakse matkaajia ymmärrettiin. He lähtivät kultaa vuolemaan ja talorahoja hankkimaan. Siirtolaisuuden huippukausi kesti nelisenkymmentä vuotta ( ), tällöin Suomesta lähti yhteensä henkilöä etsimään itselleen parempaa tulevaisuutta. Siirtolaisuus Amerikkaan alkoi Ruijan suomalaisten keskuudesta luvulla Norjassa (Norjasta lähti luvulla siirtolaista). Norjasta siirtolaisuus levisi Torniojokilaaksoon ja Pohjanmaalle. Aluksi matkaan lähdettiinkin Göteborgin ja Trondheimin kautta. Jo luvulla pääsi Vaasasta Hulliin muutaman kerran kesässä. Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön laivoilla päästiin luvulta lähtien suoraan Hangosta Englantiin. Hullista jatkettiin valtamerilinjojen laivoilla rapakon taakse. Siirtolaisuuden alkuvaiheissa suo- malaiset laskettiin venäläisiksi. Suomessa tilastoja maastamuuttaneista alettiin pitää vasta luvun alkupuolella, jolloin suomalaisten osuudet tilastoluvuissakin alkavat. Siirtolaisuus oli elämänmuutos sekä siirtolaiselle, että hänen läheisilleen, mutta myös osoitus alueellisesta rakennemuutoksesta, taloudellisista ja sosiaalisista tekijöistä. Voimakkaan syntyvyyden seurauksena muodostui luvun lopulla ns. suhteellinen liikaväestö. Suomi teollistui hitaasti ja tervantuotannon hiipuessa sekä puuntarpeen muutenkin vähentyessä maata omistamattoman väestön työmahdollisuudetkin heikkenivät. Maaseudun elinkeinot olivat sesonkiluontoisia ja vuosisadan lopulle osui useita pahoja nälkä- ja katovuosia. Myös maata omistavan väestön mahdollisuudet menestyä heikkenivät sen jälkeen, kun tilojen jakaminen sallittiin ja tilakoko pieneni. Venäläistäminen ja varsinkin vuoden 1901 asevelvollisuuslaki arvanvetoineen sekä sotaan joutumisen pelko aiheutti voimakkaan siirtolaisuuden kauden luvun alussa. Eniten siirtolaisia Suomesta lähtikin luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ( ), jolloin siirtolaisten määrä oli yli kaksinkertainen mihin tahansa muuhun kymmenvuotiskauteen verrattuna. Sotien jälkeen siirtolaisuus on ollut huomattavasti pienempää kuin vuosisadan vaihteessa (1950 -luvulla ), muutto Kanadaan oli nyt yleisempää kuin Yhdysvaltoihin. Suurin osa siirtolaisista lähti Amerikkaan. Yhdysvaltain määrättyä vuonna 1920 siirtolaiskiintiöt siirtolaisia alkoi virrata Kanadan puolelle sekä Australiaan ja jonkin verran myös Etelä-Afrikan kaivosalueille. Kuitenkin siirtolaisten kokonaismäärä laski huomattavasti siirryttäessä luvulta luvulle (edellinen ja jälkimmäinen vain 3 000). Koko maailmaa koetellut lama- ja sota-aika vaikuttivat siihen, että ja 1940-luvuilla siirtolaismäärät pysyivät pieninä. Marja-Leena Sairanen Kuuden lapsen kanssa kotiin jääneen vaimon päiväkirjamerkintä

8 Muutamien Suupohjan alueen Kirjastojen ja Kirkkoherranvirastojen anti sukututkijoille Käytetyt lyhenteet: synt = syntyneet ja kastetut, vih = vihityt, kuoll = kuolleet ja haudatut, muutt = muuttaneet, rk = rippikirjat ILMAJOEN KIRKKOHERRANVIRASTO Kirkkotie 37, Ilmajoki puh: (06) , auki: ark 9-14, ke 9-17 syntyneet vihityt kuolleet muuttaneet rippikirjat synt vierasseurakuntalaiset (ei 1930) vih vierasseurakuntalaiset (ei 1930) JALASJÄRVEN KIRKKOHERRANVIRASTO Keskustie 14, Jalasjärvi puh: (06) auki ma-pe 9-14, lisäksi ma syntyneet vihityt muuttaneet rippikirjat kuulutetut kuolleita ei jostain syystä pidetä käytettävissä JALASJÄRVEN KUNNANKIRJASTO Keskustie 20, Jalasjärvi, puh (06) , , auki : ma 12-20, ti-pe 12-19, la ja : ma-pe Rulla lmit Ilmajoki IK 408-IK 423 Jalasjärvi UK 138-UK 146 VÄ 95 Jalasjärven väestötietoja Jalasjärvi: kast , vih , kuoll , muutt , rk , kuulutetut SSS rullat (syntyneet, vihityt ja kuolleet) 2: Ilmajoki, Isojoki 3: Isokyrö, Jalasjärvi JURVAN KIRKKOHERRANVIRASTO Jurva puh: (06) auki 9-13 ja ma lisäksi syntyneet kuulutetut vihityt kuolleet muuttaneet rippikirjat (rk sukunimen mukaan aakkostettuna) kinkeripäiväkirjat kinkerivuorolista eronneet rippikoulu kuulutetut ja vihityt vierasseurakuntalaiset kast , vih ja , kuoll ja USA Ala-Öst (aakkosellinen luettelo Amerikkaan lähteneistä ja viittaus vuonna 1927 alkavan rippikirjan sivulle) JURVAN KUNNANKIRJASTO Koulutie 3, Jurva puh: (06) , , auki: ma-ti 13-19, ke-pe ja : ma 13-19, ti-pe Rulla lmit Jurva UK Laihia UK 95-96, UK , UK 102A Teuva UK Jurva: synt , vih , kuoll , muutt , rk , sisällysluettelo (kortti A 428) SSS kortit (syntyneet, vihityt ja kuolleet) Jurva, Laihia, Teuva KARIJOEN KUNNANKIRJASTO Pappilankuja 4, Karijoki puh (06) auki: : ma,ke,pe ; ti, to ja : ti, to 11-15; ke, pe Rulla lmit Karijoki UK 44-UK 45 Lapväärtti UK 163-UK 164 Lapväärtti UK 172 Karijoki: kast , kuoll , rk SSS kortit (syntyneet, vihityt ja kuolleet) Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Lapväärtti KAUHAJOEN KIRKKOHERRANVIRASTO Pl 60 (Kyntäjäntie), Kauhajoki puh (06) , fax auki: ark 9-14, to 9-17 syntyneet vihityt kuolleet muuttaneet rippikirjat ja lastenkirjat (korteissa virheellisesti otsikko väliaikainen rippikirja) kaksi eri lastenkirjasarjaa ulkoseurakuntalaiset (kast, vih ja kuoll) Inkeriläisten luettelo 1944

9 henkilöhakemisto sankarivainajat kirkonkokouspöytäkirjat / ? historiallista yleistietoa KAUHAJOEN KUNNANKIRJASTO Pl 501 (Hallintoaukio), Kauhajoki puh (06) , auki: ma-to 11-19, pe Rulla lmit Honkajoki JK 500-JK 504 Ikaalinen JK 764- JK 767 Ilmajoki IK 408-IK 415, IK 418-IK 419 Isojoki UK 177-UK 183 Isokyrö UK 8-UK 15 Jaakkima UK 834- UK 842 Jalasjärvi UK 138-UK 145 Jurva UK 240-UK 245 Karijoki UK 44-UK 46 Karvia JK 504-JK 507 Kauhajoki UK 68-UK 74 Kurikka UK 86-UK 92 Laihia UK 95-UK 102 Lapväärtti UK 163-UK 169, UK 172 Metsäpirtti UK 757-UK 758 Nurmo UK 75-UK 76 Räisälä UK 728-UK 732 Sakkola UK 736-UK 138, UK 740-UK 741 Teuva UK 190-UK 195 Vähäkyrö UK 8 Ilmajoki: synt , vih , kuoll , muutt , rk , ripitetyt Jalasjärvi: synt , vih , kuoll , rk , kuulutetut , talohakemisto Karijoki: synt , vih , kuoll , sisäänmuutt , ulosmuutt , rk , kuulutetut ja vih Karvia: synt , vih , kuoll , muutt , rk , kastetut vierasseurakuntalaiset , sisällysluettelo Kauhajoki: synt , vih , kuoll , muutt , rk ja , lastenkirjat , kirkonkokouspöytäkirjat 1804-, hist yleistietoa Kurikka: synt , vih , kuoll , muutt , rk , kuulutetut Lappajärvi?: rk Lapväärtti: synt , vih , kuoll , muutt , rk , kuulutetut vih Metsäpirtti: kuoll , rk , lastenkirjat SSS rullat (syntyneet, vihityt ja kuolleet) 2: Halsua, Ilmajoki, Isojoki, Honkajoki 3: Isokyrö, Jalasjärvi 4: Jurva, Jyväskylän kaupunki ja maaseurak., Kannus, Karijoki 5: Kaarlela, Karstula, Kaskinen Kauhajoki 6: Kauhajoki, Kauhava, Kaustinen, Keuruu 9: Kuortane, Kurikka, Kälviä 19: Teerijärvi, Teuva, Toholampi, Töysä 55555: Alahärmä, Alajärvi, Alastaro 55573: Honkajoki, Honkilahti, Houtskari, Huittinen 55574: Humppila, Hyrynsalmi, Hämeenkyrö, Hämeenlinna 55578: Ikaalinen 55583: Jaakkima 55596: Karstula, Karttula, Karuna, Karunki, Karvia 55610: Kristiinankaupunki, Kruunuby, Kuhmalahti 55623: Lapua, Lapväärtti, Larsmo 55635: Marttila, Masku, Maksamaa, Merijärvi, Merikarvia 55649: Nurmo, Seinäjoki, Närpiö, Oravais 55659: Peräseinäjoki, Petolahti, Petäjävesi 55682: Rusko, Ruukki seurakuntia, Rymättylä, Räisälä, Rääkkylä 55684: Sakkola, Salmi/ Suojärvi/ Korpiselkä, Saloinen 55685: Saltvik, Sammatti, Sauvo, Seili, Siipyy 55717: Virrat, Vårdö, Vähäkyrö, Västanfjärd 55718: Vöyri, Ylihärmä, Ylikiiminki 55719: Ylistaro, Ylitornio, Ylivieska, Yläne SAY (= Suomen Asutuksen Yleisluettelo) OS 120-OS 122: Ilmajoki KURIKAN KIRKKOHERRANVIRASTO Kurikka puh: (06) auki: ark 9-14, to 9-17 syntyneet vihityt (vuosien vihityt kastettujen korttien seassa) kuolleet (vuosien ja kuolleet kastettujen korttien seassa) muuttaneet rippikirjat kuulutetut ulkoseurakuntalaiset (kast, vih, kuoll) kastetut ja , vihityt rippikoululaiset KURIKAN KUNNANKIRJASTO Seurapuistikko 2, Kurikka puh: (06) auki: ma-to 11-19, pe 11-16, la 11-15, kesällä ma-pe Rulla lmit Alavus UK 316-UK 320 Honkajoki JK 500-JK 504 Ilmajoki IK 408-IK 423 Isokyrö UK 8-UK 20 Jalasjärvi UK 138-UK 145 Jurva UK 240-UK 245 Kauhajoki UK 68-UK 73 Kurikka UK 86-UK 94 Laihia UK 95-UK 109 Lapua UK 109-UK 121 Nurmo-Seinäjoki UK 74-UK 80 Pirttikylä UK 196-UK 197 Peräseinäjoki UK 57-UK 61 Teuva UK 190-UK 195 Ylistaro UK 154-UK 163 VÄ 125: Kurikan väestötietoja Ilmajoki: kast , vih , kuoll , muutt , rk , Hanneliuksen hautapuheet Isokyrö: kast , vih , kuoll , muutt , rk Jalasjärvi: kast , vih , kuoll , muutt , rk , kuulutetut Jurva: kast , vih , kuoll ,

10 muutt , rk , kuulutetut Kauhajoki: kast , vih , kuoll , muutt , rk , lastenkirjat Kurikka: kast , vih , kuoll , muutt , rk Laihia: kast , vih , kuoll , muutt , rk Nurmo: kast , vih , kuoll , muutt , rk , kuulutetut Orismala: kast , vih , kuoll , rk Peräseinäjoki: kast , vih , kuoll , muutt , rk Pirttikylä: kast , vih , kuoll , muutt , rk , kuulutetut Kurikka: konvertoidut (rulla lmeiltä kuvatut) rk vuosilta sekä lastenkirjat 1700-? ja Jalasjärvi: talohakemistot rippikirjoihin (Lapuan sukututkijoiden tekemät) -Lapua: luettelot kastetuista syntymäaika-, aakkos- ja perhejärjestyksessä (Lapuan sukututkijoiden tekemät) -Nurmo: talohakemisto rippikirjoihin , jotka ovat lmeillä UK SSS rullat (syntyneet, vihityt ja kuolleet) Ilmajoki Jalasjärvi (samassa nauhassa myös Janakkala) Kauhajoki (myös Kaskinen, Kaukola ja Kauhava) Kurikka (myös Kuorevesi ja Kuortane) Teuva (myös Tervola ja Tohmajärvi) SSS kortit (syntyneet, vihityt ja kuolleet) Alavus, Honkajoki, Ikaalinen, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Jalasjärvi, Jurva, Karijoki, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lapua, Lapväärtti, Maalahti, Nurmo-Seinäjoki, Närpiö, Peräseinäjoki, Pirttikylä, Teuva, Virrat, Ylistaro SAY (= Suomen Asutuksen Yleisluettelo) Ilmajoki OS ; Isokyrö SAY ; Laihia OS ; Lapväärtti OS 107; Maalahti OS 110; Närpiö OS Ruodutusluetteloita WA 773: Åbo, Björneborg 1663:7 48 WA 774: Österbotten 1644: WA 775: Österbotten 1709:789 SEINÄJOEN MAAKUNTAKIRJASTO PL 217 (Koulukatu 21), Seinäjoki 10 puh (06) , auki: ark 10-19, la 11-15, kesälauantait suljettu Rulla lmit Alahärmä UK 47-UK 54 Alajärvi UK 80-UK 86 Alaveteli UK 640 Alavus-Alavo UK 316-UK 320 Bergö UK 660-UK 661 Evijärvi UK 61- UK 68 Halsua-Halso UK 547-UK548 Himanka UK 545-UK 547 Ilmajoki-Ilmola IK 408-IK 431 Isojoki-Storå UK 177-UK 185 Isokyrö-Storkyro UK 8-UK 19 Jalasjärvi UK 138-UK 146 Jurva UK 240-UK 245 Kaarlela UK 644-UK 654 Kannus UK 532-UK 538 Karijoki-Bötom UK 44-UK 46 Karvia JK 504-JK 510 Kaskinen-Kaskö UK 212-UK 216 Kauhajoki UK 68-UK 74 Kauhava UK 125-UK 134 Kaustinen UK 541-UK 544 Keuruu-Keuru UK 388-UK 398 Koivulahti UK 299-UK306 Kokkola UK 633-UK 637 Korsnäs UK 249-UK 255 Kortesjärvi UK 134-UK 138 Kristiinankaupunki-Kristinestad UK 198-UK 212 Kuortane UK 328-UK 332 Kurikka UK 86-UK 94 Kälviä UK 613-UK 619 Laihia-Laihela UK 95-UK 109 Lappajärvi UK 146-UK 154 Lapua-Lappo UK 109-UK 124 Lapväärtti-Lapfjärd UK 163-UK 174 Lehtimäki-Lövkulla UK 324-UK 325 Lestijärvi UK 509-UK 510 Luoto-Larsmo UK 610-UK 612 Maalahti - Malax UK 257-UK 265 Maksamaa - Maxmo UK 310-UK 314 Munsala UK 440-UK 447 Mustasaari Korsholm UK 332A-UK 362 Nivala IK 392-IK 397 Nurmo UK 74-UK 80 Närpiö Närpes UK 216-UK 233 Oravainen Oravais UK 291-UK 298 Orismala Orisberg OS 94 Perho UK 529-UK 531 Peräseinäjoki UK 57-UK 61 Petolahti UK 245A-UK 248 Petäjävesi UK 427-UK 429B Pietarsaari Jakobstad UK 467-UK 471 Pietarsaaren mlk Pedersöre UK 472-UK 485 Pihlajavesi UK 507-UK 508 Pirttikylä UK 196-UK 197 Purmo UK 430-UK 433 Raippaluoto Replot UK 370-UK 373 Siipyy Sideby UK 185-UK 189 Soini UK 325-UK 328 Teuva Östermark UK 190-UK 196 Töysä UK 320-UK 323 Ullava UK 539-UK 540 Uusikaarlepyy UK 449-UK 464 Vaasa Vasa UK 362-UK 370 Veteli Vetil UK 548-UK 554 Vimpeli Vindala UK 55-UK 57 Virrat Virdois UK 497-UK503 Vähäkyrö Lillkyro UK 1-UK 8 Vöyri Vörå UK 272-UK 291 Ylihärmä UK 36-UK 43 Ylistaro UK 155-UK 163 Ähtäri Esteri UK 503-UK 507 Ähtävä Esse UK 486-UK 491 Vaasan Lääninhallituksen passiluettelot PL 32-PL 51 Ilmajoki: kast , vih , kuoll , muutt , rk Jalasjärvi: kast , kuulutetut , vih , kuoll , muutt , rk Lapuan tsrk: synt , kuulutetut , vih , kuoll , muutt , rk

11 SSS rullat (syntyneet, vihityt ja kuolleet) Alahärmä, Alajärvi, Alastaro Alaveteli, Alavieska, Alavus, Angelniemi, Anjala Euran kappeli, Tervasjoki, Eurajoki, Eräjärvi, Evijärvi, Finström Hailuoto, Halikko, Halsua, Hamina, Hammarland Himanka, Hinnerjoki, Hirvensalmi, Hollola Ilmajoki Isojoki, Hongonjoki, Kauhajoki, Isokyrö Jalasjärvi, Janakkala Joroinen, Joutseno, Jurva Kannus, Karijoki, Karinainen, Pihlajavesi, Karjaa Karstula, Karuna, Karunki, Karvia Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kaukola Koivulahti, Kokemäki, Kokkola Korppoo, Korsnäs, Kortesjärvi, Koski Kuorevesi, Kuortane, Kurikka Laihia Lappajärvi, Lappee, Lappeenranta, Lappvesi, Lappeenrannan kehruuhuone Lapväärtti, Laukaa, Lavia, Lehtimäki, Lemland Leppävirta, Lestijärvi, Ullava Nivala Nurmo, Seinäjoki, Närpiö, Oravainen Pietarsaaren maaseurak Perho, Pernaja Peräseinäjoki, Petolahti, Petäjävesi Ruotsinpyhtää, Ruovesi, Ruskeala Sippola, Siuntio, Snappertuna, Dagerby, Sodankylä, Soini Tervola, Teuva, Tohmajärvi Tuusula, Tyrväntö, Tyrvää, Töysä Uusikaarlepyy Vehmaa, Velkua, Vesilahti, Veteli Viljakkala, Vimpeli, Virolahti Virrat, Vårdö, Vähäkyrö, Västanfjärd Vöyri, Ylihärmä, Ylikiiminki Ylistaro, Ylitornio, Ylivieska, Yläne Ylöjärvi, Harju, Ypäjä, Ähtäri, Ähtävä Sotilassrk ennen Sotilassrk: Viapori, Hki, Hanko, Skarpans, Ruotsinsalmi Militaria PJR 3-4, UJR 5, URP 6, 1720, SJR 7-8, 1719, SJR 9, KRR 10, , KRR 11, 1719 SAY (= Suomen Asutuksen Yleisluettelo) OS 117-OS 119: Laihia, Uusikaarleby ( ) OS 120-OS 122, Ilmajoki ( ) OS 128 Läänintilit, vanha Suomi (17?7-1792) SAY 85-SAY 86: Kirkkonummi, Lapua ( , ) SAY 87-SAY 89: Pietarsaari, Ylämaan pitäjä ( ) SAY 160-SAY 161: Enäjärvi, Isokyrö ( ) SAY 172-SAY 173: Vähäkyrö, Uusikaupunki ( , ) ES 2192-ES 2193: Ähtäri, Virrat, Ruovesi ( ) ES 2194: Keuruu, Virrat, Ähtäri ( ) ES 2195: Keuruu, Virrat, Sääksmäki ( ) VAASAN MAAKUNTA-ARKISTO Sepänkyläntie 2, Vaasa puh: (06) , auki: ma-to 8-20, pe 8-16, la 9-13 kesällä ark 8-16 Asiakirjoja voi tilata myös etukäteen puhelimella, Asiakirjat samaksi päiväksi tilattava ennen klo Lauantaisin ei toimiteta tilauksia, joten silloin käytettävät asiakirjat on tilattava etukäteen. Mikrokortteja voidaan tilata myös iltaisin ja lauantaisin. Maakunta-arkistossa on mikro lmeinä kaikki oman piirinsä (vanha Vaasanlääni) ev.lut. seurakuntien rippikirjat ja historiakirjat. PAIKALLISLEHTIÄ mikro lmirullilla Kauhajoen kunnankirjastossa Kauhajoen kunnallislehti Kurikan kunnankirjastossa Kurikan lehti Kurikan ja Jalasjärven kunnallislehti Kurikka-lehti Seinäjoen maakuntakirjastossa Kauhajoen kunnallislehti Kurikan lehti Kurikan ja Jalasjärven kunnallislehti Suupohjan sanomat TEJUKA Ilkka Vaasa (kaikkiaan 72 lehden mikro lmejä tässä mainittu vain Suupohjan alueen paikallislehdet) tiedot konnut: Marja-Leena, Krisse ja Paula Yhdistykselle logo Yhdistyksemme tarvitsee oman logon ja nyt kaivataan hyviä ehdotuksia. Suunnittele logo joka mielestäsi sopii kuvaamaan yhdistystämme ja sen toimintaa. Logon tulee toimia sekä isona, että myös melko pienessä koossa esim. lehti-ilmoituksissa. Se voi olla monivärinen, mutta sen täytyy olla toteutettavissa myös mustavalkoisena. Piirrä ehdotuksesi paperille ja kerro hieman logoehdotelmastasi, miksi juuri sellainen. Allekirjoita ehdotuksesi nimimerkillä ja laita mukaan toinen nimimerkilläsi varustettu suljettu kuori, jossa on nimesi ja yhteystietosi. Näin kaikki ovat varmasti ehdotuksineen samalla viivalla. Lähetä ehdotuksesi yhdistyksen sihteerille vuoden loppuun mennessä.

12 julkaisun taitto ja piirrokset Kristiina Kanerva julkaisun monistuksen sponsoroi Holzline oy Nettilinkkejä Suomen sukututkimusseuran sivut Sivuilla kirjakauppa, erilaisia postituslistoja, sukututkijaluetteloita, linkkejä. Hiski tietokannasta voi hakea eri seurakuntien historiakirjatietoja. Tietokannassa ei ole kaikkien seurakuntien tietoja. Parhaimmillaan löytyy seurakunnassa syntyneet, vihityt, kuolleet ja muuttaneet. /erill/instmigr Siirtolaisuusinstituutin sivut Sivuilla paljon linkkejä. Sivuilla voi hakea ulkomaille menneiden tietoja passiluetteloista. Tähän mennessä tietokannassa Vaasan läänin osalta vuodet Passitiedoissa voi parhaimmillaan olla nimi, ammatti, siviilisääty, uskonto, syntymäaika, kotikunta Suomessa, passin voimassaoloaika, maa johon aikoi matkustaa, kotimaahan jääneet perheenjäsenet. personal.inet. /palvelu/karjala-tk Karjala-tietokanta Luovutetun Karjalan seurakuntien kirkonkirjojen (synt, kuulutetut, vih, kuoll, muuttaneet, rk, lastenk) tietoja kirjataan tietokannaksi, josta 100 vuotta vanhempien tietojen haku onnistuu tulevaisuudessa netin kautta. Tietokannan käyttöoikeus maksaa 100 mk, käyttäjäksi voi jo rekisteröityä ennakkoon. Koekäytössä on Sortavalan kaupunkiseurakunnan ja maaseurakunnan kirjat vuosilta Arkistolaitoksen sivut linkit kaikkiin maakunta-arkistoihin. Mikro lmien kuvauksia hoitaa Mikkelin maakunta-arkisto, josta yli sata vuotta vanhoja tietoja sisältäviä mikrokortteja voi myös ostaa ja lainata (lainaaminenkin maksullista). /agricola Suomen historiaverkko. Sähköinen ABCkiria historiaan ja sen tutkimukseen. Agricolan tietosanomat verkkolehti /~hkultala/sukuhaku.htm Sivulla sukulaisiiaan etsivien viestejä, joihin voi vastata suoraa sähköpostilla. Viestejä on sekä suomesta että ulkomailta sukulaisiiaan hakevilta. Sivulle voi lähettää sähköpostilla oman hakunsa julkaistavaksi, täytyy olla sähköpostiosoite johon mahdolliset vastaukset tulevat. Sivu, jossa voi hakea sellaisia Amerikassa kuolleita henkilöitä jotka ovat olleet amerikkalaisen sosiaalivakuutusjärjestelmän jäseniä. Vastaava haku lähinnä 1962 jälkeen kuolleista löytyy myös osoitteesta /emi/index.htm

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Metsäliitto Osuuskunta, englanniksi Metsäliitto Cooperative. Näissä säännöissä siitä jäljempänä käytetään nimitystä Metsäliitto.

Lisätiedot

sisältö 25 Saimaan osaston pikkujoulut Kyyrössä 2009 15 Juho Talonen 90 vuotta 11.3.2010 NUMERO 1/2010 ISSN 0786-3268

sisältö 25 Saimaan osaston pikkujoulut Kyyrössä 2009 15 Juho Talonen 90 vuotta 11.3.2010 NUMERO 1/2010 ISSN 0786-3268 1 2010 NUMERO 1/2010 ISSN 0786-3268 sisältö KURKKU- ja suusyöpään sairastuneiden tiedotuslehti Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry on kurkku- ja suusyöpäpotilaiden yhdistys. Yhdistyksen jäseneksi voi

Lisätiedot

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja päätetään seuraavan sukujuhlan ajankohta ja ohjelmatoimikunta.

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja päätetään seuraavan sukujuhlan ajankohta ja ohjelmatoimikunta. Jäsenlehti 1/2012 Kokouskutsu Sukuseura Kanko ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään 9.6.2012 kello 12.30 Ikaalisissa, Luomajärven Hevoskievarissa. Kokouksessa käsitellään

Lisätiedot

Heikki Halonen ARKISTOSTA SUVUKSI SUKUTUTKIMUS ALKUUN INTERNETISSÄ

Heikki Halonen ARKISTOSTA SUVUKSI SUKUTUTKIMUS ALKUUN INTERNETISSÄ Heikki Halonen ARKISTOSTA SUVUKSI SUKUTUTKIMUS ALKUUN INTERNETISSÄ MIKÄ KIRJA TÄMÄ OIKEIN ON? Lukijalle Tämä on ensimmäinen suomenkielinen sukututkimusta käsittelevä e-kirja. Se soveltuu tästä harrastuksesta

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

SUKUSEURAN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2012

SUKUSEURAN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2012 SUKUSEURAN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2012 HINTIKKA-SUKU RY Perustettu 3.8.1985 Rautalammilla HINTIKKA-SUVUN TIEDOTUSLEHTI nro 37 1 / 2012 Päätoimittaja: Kalevi Oksanen Niemimäentie 84 01900 Nurmijärvi LEHDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1419 1424 SISÄLLYS N:o Sivu 1419 Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta... 3235

Lisätiedot

Vartiaisten. Viesti. 3 2013 Yhteys sukuumme

Vartiaisten. Viesti. 3 2013 Yhteys sukuumme Vartiaisten Viesti 3 2013 Yhteys sukuumme Toimituksen palsta Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

edetessä on sukutietojen laajuus hieman yllättänyt. Tällä hetkellä rekistereissämme on yli 12000 henkilön tiedot ja kirjan sivumäärän

edetessä on sukutietojen laajuus hieman yllättänyt. Tällä hetkellä rekistereissämme on yli 12000 henkilön tiedot ja kirjan sivumäärän TIEDOTE 1/2010 Vuosikymmenen pakkastalvi alkaa helpottaa otettaan ja selvät kevään merkit ovat jo näkyvissä. Pakkasten keskellä on ollut mukava muistella mennyttä kesää ja onnistuneita Silvastien kesäkokouspäiviä

Lisätiedot

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n jäsenlehti

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n jäsenlehti 2 2014 Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n jäsenlehti Plari Kannen kuva: Leonard Männikkö, kesk.tuntematon, Eemeli Lakanen Vimpeli n. 1920. Irma-Liisa Juutin arkisto. Sisällysluettelo 2 2014 Puheenjohtajalta...3

Lisätiedot

Jäsenlehti 1/2008. SUKUSEURA 10 vuotta

Jäsenlehti 1/2008. SUKUSEURA 10 vuotta Jäsenlehti 1/2008 SUKUSEURA 10 vuotta Sukuseura Kanko ry Sukuseura on perustettu v. 1998 ja rekisteröity v. 2000. Sukuseurassa on 240 jäsentä. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat 1-2 jäsenlehteä vuodessa.

Lisätiedot

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. (PSHV)

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. (PSHV) Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. (PSHV) ALAOSASTO-OPAS 2013 Miksi tämä opas? 2 Mikä on Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta? 2 Mitä alaosastoja veljeskunnalla on? 2 Mitä alaosasto voi tehdä?

Lisätiedot

HALLITUS. Tuomo Honkanen puheenjohtaja maja 262 gsm 0400-439 018 fax (09) 343 2909 E-mail koti: tuomo.honkanen@pp2.inet.fi

HALLITUS. Tuomo Honkanen puheenjohtaja maja 262 gsm 0400-439 018 fax (09) 343 2909 E-mail koti: tuomo.honkanen@pp2.inet.fi 1 / 2003 2 HALLITUS Vuosijulkaisu: Poliisimajalaiset ry c/o Honkanen Kajaaninlinnantie 1 C 20 00900 Helsinki 6. vuosikerta Päätoimittaja: Ulla Honkanen Ilmoitusmyynti ja aineistot: Stellenic Oy Ala-Malmin

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAPUOLUE Pöytäkirja 1 (30) 19.12.2007. Tommi Korhonen avasi kokouksen kello 14:30

TIETOYHTEISKUNTAPUOLUE Pöytäkirja 1 (30) 19.12.2007. Tommi Korhonen avasi kokouksen kello 14:30 TIETOYHTEISKUNTAPUOLUE Pöytäkirja 1 (30) Syyskokous 2007 Aika 15.12.2007 14:00 17:00 Paikka Läsnä Kahvion kabinetti Olympiastadion Paavo Nurmen tie 1 Helsinki Kari Hurtta Tommi Korhonen Joni Korhonen Markus

Lisätiedot

Naiset TAMPEREELLA ELÄMÄNI VUORISTORATA. Naiset kokoustivat. Tyhjä syli, VANHUSTENHUOLLON TULEVAISUUDESTA 3/14. Mietteitä

Naiset TAMPEREELLA ELÄMÄNI VUORISTORATA. Naiset kokoustivat. Tyhjä syli, VANHUSTENHUOLLON TULEVAISUUDESTA 3/14. Mietteitä Naiset PERUSSUOMALAISET NAISET RY 3/14 * 4. Vuosikerta * Naisten lehti * Poliittinen lehti * Naisasialehti * Naiset kokoustivat TAMPEREELLA 3 Mietteitä VANHUSTENHUOLLON TULEVAISUUDESTA Tyhjä syli, ELÄMÄNI

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkymiä 4/2007

Tulevaisuuden näkymiä 4/2007 Tulevaisuuden näkymiä 4/2007 Sisältää mm. Liikenne painaa kotitalouden ekologisessa selkärepussa Aluekehityksen suuntia Tieliikenteen kuntaennuste 2006-2040 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut, toimintaympäristötieto

Lisätiedot

Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti nro 1 / 2007

Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti nro 1 / 2007 auppisviesti Sukujuhlan 1986 puuhaporukkaa Hallan tuvan edustalla päätöslaulussa. Kuvassa mm. Paavo Kauppinen (oikeassa reunassa), kansallispuvuissa Helka Manninen, Vilho Kauppinen (vas.) ja Toivo Kauppinen.

Lisätiedot

JOY 1/2009. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 1/2009. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 1/2009 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Sääntöasiaa 6 Hauska teatterimatka Lahteen 7 Soitonopetus Tammenterhossa jatkuu 8 Päiväkoti Laaksonpesä melkein

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2013-2014 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2013-2014 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2013-2014 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Älä jää nurkkaan nyhräämään MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Lajijaostojen Temppu-mallisääntö

Lajijaostojen Temppu-mallisääntö 1/9 Tampereen teknillinen yliopisto Lajijaostojen Temppu-mallisääntö Ohje tämän mallisäännön lukemiseksi: Tervettä järkeä saa ja pitää käyttää Näitä sääntöjä ei ole numeroitu kohdittain, jotta niiden käyttö

Lisätiedot

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Terhi Niittylahti Tiedustelut: Faiz Alsuhail 09 17 341 Päätoimittaja: Faiz Alsuhail Taitto: Marita Potila 2013 Tilastokeskus Working Papers -sarjan

Lisätiedot

ALILA HUOLTO KIINTEISTÖNHOITOA PÄÄTOIMISESTI. LAUTTASAARESSA.

ALILA HUOLTO KIINTEISTÖNHOITOA PÄÄTOIMISESTI. LAUTTASAARESSA. 1 / 2005 1 ALILA HUOLTO KIINTEISTÖNHOITOA PÄÄTOIMISESTI. LAUTTASAARESSA. Gyldenintie 10 E, 00200 Helsinki Puh. 4789 0400 Fax 4789 0401 arttu.alila@luukku.com 2 www.poliisimajalaiset.fi HALLITUS Vuosijulkaisu:

Lisätiedot

Lions club Seinäjoki/Botnia Perustamispäivä 8.3. 1957 Charter Night 18.5. 1957 50-vuotisjuhla 10.3.2007

Lions club Seinäjoki/Botnia Perustamispäivä 8.3. 1957 Charter Night 18.5. 1957 50-vuotisjuhla 10.3.2007 1957 2007 Lions club Seinäjoki/Botnia Perustamispäivä 8.3. 1957 Charter Night 18.5. 1957 50-vuotisjuhla 10.3.2007 Kv. Järjestysnumero 4025 020635 Kotimainen järjestysnumero 94 Klubin kummi Olavi Kurikka

Lisätiedot

Mallisäännöt 15.9.2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

Mallisäännöt 15.9.2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Mallisäännöt Nämä mallisäännöt on tarkoitettu avuksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan piirissä perustettaville uusille yhdistyksille. Säännöt on tehty mahdollisimman yksinkertaisiksi ja ne sopivat erityisesti

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Niskasten sukuseuran jäsenlehti 1/2015 Järveltä järvelle ja vaaralta toiselle on käynyt Niskasten tie. Ajanrattaan pyöriessä eteenpäin sukupuun oksat ovat haarautuneet laajalle ja kauas lähtöpisteestään.

Lisätiedot