SUUPOHJAN SUKUTUTKIJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUPOHJAN SUKUTUTKIJAT"

Transkriptio

1 SUUPOHJAN SUKUTUTKIJAT jäsenjulkaisu nro 1 elokuu 2000 Nuan minä pruukaan! - sanoo Omantuvan Juha, kun kurikkalaasen saviprunnihin paiskas. - Teuva -

2 jäsenmäärä 47 henkilöä 13 eri paikkakunnalta. Perusilmoitus yhdistusrekisteriin lähetetty Yhdistys on liittynyt Suomen sukututkimusseuran jäseneksi Kansalaisopistojen sukututkimuspiirit alkavat KAUHAJOKI, kirjasto (50h / 200mk) ja alkeet keskiviikkoisin klo jatko keskiviikkoisin klo ohjaajana Marja-Leena Sairanen ISOJOKI, Monitoimitalo (50h / 180mk) ja alkeet/jatko lauantaisin klo ohjaajana Marja-Leena Sairanen KARIJOKI, pääkirjasto (40h / 120mk) ja joka toinen torstai klo ohjaajana Marja-Leena Sairanen KURIKKA, kirjasto alkaen maanantaisin klo tiistaisin klo ohjaajana Leila Pienimäki Mitä haluaisit jäsentiedotteista lukea? Olisiko sinulla kerrottavaa toisille? Toivomuksia, ideoita, jutunaiheita, tiedonpuutetta, mitä mieleesi juolahtaa koskien jäsenjulkaisua. Kaikki mielipiteet ovat tervetulleita. Jos sinulla on kerrottavaa, mistä tahansa sukututkimukseen liittyvästä aiheesta kirjoita juttu jäsenjulkaisuun. Voit kertoa tutkimuksissasi vastaan tulleista asioista, suvustasi tai jostakin henkilöstä, kotikylästäsi, vanhoista työtavoista ja elinoloista. Jokainen aihe, jonka ajattelet vähänkään kiinostavan muita on varmasti hyvä. Kirjoita mieluiten koneella. Valmiin jutun voi lähettää postissa paperilla, tiedostona levykkeellä tai sähköpostin liitteenä. Jos lähetät jutun tiedostona lähetä se rtf muotoon tallennettuna (kun kirjoitat jollakin tekstinkäsittelyohjelmalla valitse tallennusikkunassa tallennusmuodoksi RTF). Jos et omista kirjoitus- tai tietokonetta juttuja voi lähettää käsin kirjoitettunakin, kunhan niitä puhtaaksi kirjoitettaessa ei tarvita apteekkarin apua. Lähetä kaikki jäsenjulkaisuun tulevat jutut ym osoitteella: Kristiina Kanerva Kuparintie Kauhajoki Yhdistyksen perustavassa kokouksessa myytyä vihreäkantista monistejulkaisua Kauhajoen rippikirjojen talohakemistoa voi ostaa lähettämällä sihteerille kirjekuoressa 20 mk + 4,80 mk:n palautuspostimerkin, tai maksamalla yhdistyksen tilille (PaSP Kauhajoki ) 25 mk. Kun maksat tilille kirjoita tiedonantoja/ viesti kohtaan hakemisto ja jäsennumerosi, joka löytyy takakannen osoitelapusta. Julkaisu sisältää rippikirjojen aakkoselliset talohakemistot kylittäin ajalta Rippikirjaan talo ja torppahakemiston, jossa mainittu myös isännät ja torpparit syntymäaikoineen. Rippikirjoihin ja aakkoselliset torppahakemistot. HALLITUS vuonna 2000 puheenjohtaja: Unto Tasanko, Kauppatie 32 B, Kauhajoki varapuheenjohtaja: Veikko Peuralahti, Suojoentie 125, Isojoki sihteeri: Kristiina Kanerva, Kuparintie 58, Kauhajoki, Paula Kuhalampi, Alapääntie 283, Nurmo, Maija Mattila, Seinäjoentie 167, Kauhajoki Marja-Leena Sairanen, Ahontie 64, Kurikka, Antero Rintakomsi, Karijoentie 264, Teuva rahastonhoitaja: Aino Leppäpuska, Koivisto-Kokontie 7 B 7, Kauhajoki, TILINTARKASTAJAT Ilmari Varamäki ja Airi Riihiluoma molemmat Kauhajoelta varalle Esko Korhonen Kauhajoki ja Leena Palomäki Isojoki

3 Tässä tämä sitten on Suupohjan sukututkijayhdistyksen ensimmäinen jäsenkirje ja ensimmäinen puheenjohtajan puheenvuoro. Ajatus yhdistyksen perustamisesta syntyi Kauhajoella kansalaisopiston vanhemman sukututkimusryhmän keskuudessa. Vaikka yhdistyksen perustamistarve asetettiin myös kyseenalaiseksi niin siihen kuitenkin päädyttiin ja se on nyt aloittanut toimintansa. Sukututkimuksella on tällä hetkellä korkeasuhdanne mikä näkyy mm. viimekuukausien sukujuhlien runsautena. Myöskin sukukirjoja ilmestynyt runsaasti. Lähtötilanne yhdistystoiminnalle on siten hyvä. Yhdistyksen perustarkoitus on olla sukututkimusta harrastavien yhdyssiteenä. Sen tulee olla aktivoimassa kiinnostuneita henkilöitä ryhtymään sukututkimustyöhön ja helpottaa heitä tässä työssä. Yhdistyksemme on luontainen yhteiselin Suupohjassa toimiville sukuyhteisöille. Siten niiden ja näitä vetävien henkilöiden liittyminen jäseniksi on toivottavaa. Toimintamme tulee muotoutua auttamaan ja edistämään tätä sukututkimukseen oleellisesti kuuluvaa toimintaa. Yhteistyökumppaneina yhdistyksellä tulee olemaan keskeisesti seurakuntien kirkkoherranvirastot, sekä kuntien kirjastot ja kansalaisopistot. Toivon yhteistyön sujuvan. Tähän jäsenjulkaisuun sihteeri kumppaneineen on koonnut todella paljon asiaa. Sen vuoksi tässä on kaksi reikää tarkoituksena, että itsekukin säilyttäisi sen samassa kansiossa missä muitakin tärkeitä sukupapereita on. Vuosien kuluessa jäsenjulkaisusta muodostuu mahtava tietopaketti. Suupohjan sukututkijat ry:n toiminta on aloitettu niin toiminnan kuin talouden osalta nollapisteestä. Uskon, että jäsenten ja yhdistyksen hallituksen yhteistyöllä saamme tämän maamme 59:n sukututkijayhdistyksen tehokkaaseen toimintaan palvelemaan Suupohjan alueen sukututkimustyötä. Suupohjan sukututkijat ry:n jäseneksi voi liittyä jokainen sukututkimustyöstä kiinnostunut sitä enemmän tai vähemmän harrastava henkilö. Vaikka yhdistyksen jäsenistön pääosa tulee olemaan Suupohjassa asuvia niin uskon ja toivon, että juuriaan Suupohjasta etsivät muualla maassamme ja sen rajojen ulkopuolella asuvat ovat kiinnostuneita yhdistyksestämme ja liittyvät jäseniksi. Saateikas me ookkaan mitään naukumamman poikia! - Kauhajoki - Y H D I S T Y K S E N T A P A H T U M A P Ä I V Ä sunnuntaina kello alkaen Kauhajoella Päntäneen seurakuntakodilla Ohjelma: Kerttu Karhu tarinoi Saaren suvusta ja vähä muustaki juorahan nisukaf t ja opetellahan tuntemahan toisiamma kafferahaa peritähän 20 mk knupilta, muttei kupilta ilmoita tulostasi viimmeistään puh: (06) (Veikko Peuralahti) tai (Marja-Leena Sairanen) tai sähköpostilla: tervetuloa!

4 SUUPOHJAN SUKUTUTKIJAT SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suupohjan sukututkijat, ruotsiksi Nedre österbottens släktforskare. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhajoki ja toimialueena koko maa. Yhdistyksen pöytäkirjakielenä käytetään suomenkieltä. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tehdä tunnetuksi sukututkimusta ja henkilöhistoriaa Suupohjan seudulla, toimia Suupohjan seudun sukututkijoiden yhdyssiteenä sekä ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin yhdistyksiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu-, esitelmä-, neuvonta-, koulutus-, tutustumismatka- ja näyttelytoimintaa. Yhdistys voi toimintansa tueksi harrastaa myös julkaisutoimintaa. 3 Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen jäseniltä peritään vuosikokouksen määräämä vuotuinen jäsenmaksu. Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei ole kahtena peräkkäisenä vuonna maksanut jäsenmaksuaan. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi päätöksellään kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen ansioituneen jäsenen, joka vapautetaan jäsenmaksusta. 4 Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vähintään neljä (4) kertaa toimikauden aikana. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten. 5 Yhdistyksen nimenkirjoittaja on puheenjohtaja, rahastonhoitaja, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 6 Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. 7 Yhdistyksen vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta, joko lähettämällä se kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen jäsenjulkaisussa. 8 Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. esitellään hallituksen edellisen vuoden toimintakertomus, sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 6. päätetään voiton tai tappion käytöstä 7. päätetään maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavan toimikauden ajaksi 10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 11. käsitellään muut mahdolliset asiat. 9 Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistamaan ja hallitsemaan kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi myös omistaa arvopapereita ja käydä niillä kauppaa. 10 Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla. 11 Mitä näissä säännöissä ei ole erikseen mainittu noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa olevaa yhdistyslakia.

5 PERUSTAVA KOKOUS Perustavaan kokoukseen kutsuttiin henkilökohtaisella kirjeellä lähivuosina Kauhajoen Kansalaisopiston sukututkimusryhmiin Isojoella ja Kauhajoella osallistuneita henkilöitä. Lisäksi kutsuja toimitettiin mm. Kauhajoen, Isojoen, Teuvan, Karijoen ja Jalasjärven kirjastoihin ja kirkkoherranvirastoihin. Suupohjan seutu lehdessä oli myös ilmoitus kokouksesta. Kokouspaikaksi saatiin tila Kauhajoen kansalaisopistolta. Kokoushuone vaihtui vielä viime tipassa alakerran pienestä huoneesta yläkerran vanhaan valtuustosaliin, mikä oli hyvä asia sillä paikalla oli 26 sukututkimuksen harrastajaa joka oli jo muutama enemmän kuin osattiin odottaa. Marja-Leena Sairanen toivotti kaikki tervetulleiksi perustamaan uutta yhdistystä. Unto Tasanko oli jo ennakkoon lupautunut toimimaan perustavan kokouksen puheenjohtajana, joten puheenvuoro luovutettiin hänelle. Kokouksen sihteeriksi valittiin Maija Mattila. Marja-Leena Sairanen alusti yhdistyksen perustamista seuraavin näkökohdin: Saadaan eri paikkakuntien tutkijat yhteen, myös muualla asuvat Suupohjan aluetta tutkivat. Yhdistyksen puitteissa sukututkijoilla voi olla ympärivuotista toimintaa ja yhteiseen toimintaan saadaan mukaan myös sellaisia tutkijoita jotka eivät osallistu kansalaisopiston piireihin. Lisäksi voidaan järjestää erilaisia sukututkimusharrastukseen liittyviä tapahtumia ja retkiä. Yhdistyksen puitteissa voidaan myös harjoittaa julkaisutoiminta ja hankkia sukututkimusmateriaalia sekä julkaista jäsentiedotteita joiden kautta tutkijat saavat tietoa ja yhteyksiä muihin tutkijoihin. Alustuksen jälkeen päätettiin yksimielisesti perustaa yhdistys. Yhdistyksen luonnostellut säännöt luettiin ja tarkastettiin pykälä kerrallaan. Sääntöihin tehtiin muutamia täsmennyksiä mm. yhdistyksen nimenkirjoittajista, hallituksen päätösvaltaisuudesta ja omaisuuden omistamisesta. Mallisääntöjen mukaan yhdistyksellä olisi yksi tilintarkastaja, kokouksessa tehtiin ehdotus myös kahdesta tilintarkastajasta. Äänestyksen jälkeen päätökseksi tuli, että yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa. Sääntöihin lisättiin vielä viimeinen pykälä: Mitä näissä säännöissä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa olevaa yhdistyslakia. Jäsenmaksuiksi tälle vuodelle päätettiin 30 mk henkilöltä ja 100 mk yhteisöiltä. Erillistä liittymismaksua ei peritä. Ainaisjäsenmaksustakin keskusteltiin, mutta vielä ei päätetty määrätä ainaisjäsenmaksua. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Unto Tasanko. Unto itse oli ehdotuksesta hieman toista mieltä, mutta ei kieltäytynyt ehdottomasti, joten muita ehdotuksia ei edes tullut. Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat on lueteltu julkaisun ensimmäisellä sivulla. Lopuksi otettiin vielä kuvia kokouksen osallistujista. Jäsentietolomakkeiden töytön ja jäsenmaksunkin sai hoitaa jo kokouksen jälkeen. Hallitus piti myös järjestäytymiskokouksensa heti illan päätteeksi.

6 Onko joku esi-isäsi hukassa? Kaikki keinot on käytetty, kortit ja lmit tutkittu? Kyselty tutuilta ja tuntemattomilta? Vielä ei kannata luopua toivosta, joku jäsenjulkaisun lukija on voinut törmätä sattumalta esi-isääsi, tai voipi olla jo hyvä tuttukin hänen kanssaan Kukapa tietää, ehkä joku yhdistyksemme jäsen on jopa pikku-pikku serkkusi. Seuraavia rippikirjojen sivuille kadonneita henkilöitä kaipaa joku. Jos sinulla on heistä jotain tietoja raapusta paperille ja lähetä tietoja kaipaavalle. Myös jos sinulta on joku hukassa laita tietoa tulemaan haetaan häntäkin seuraavassa jäsenjulkaisussa. Muista aina laittaa mukaan yhteystietosi, jotka julkaistaan hakusi yhteydessä. 1/ Hedda So a Iisakintr s Kauhajoella vanh: Iisakki Jaakonpoika (s Khj, k Khj) ja Sera ina Matintr (s Karijoki, k Khj) Hedda asui vuoteen 1871 saakka äitinsä kanssa Kauhajoen Päntäneen kylässä Möykyn Välimaa torpassa (rk s1044) Hedda on kyseisellä rippikirjansivulla merkitty sivulle 784 lähteneeksi, täältä ei kuitenkaan löydy. Mihin meni? Onko jälkeläisiä? 2/ Greta Lisa Nilssintr s Khj ja 2 aviomies Samuel Abrahaminp s Teuva. Lapsia Emma Justiina, Juho Jaakko, Maria Wilhelmiina ja Kaisa So a jotka syntyneet Asuivat Kauhajoen Yrjänäisessä Hakolan torpassa, jossa Gretan vanhemmat torppareina (rk s242) Perhe muutti täältä jonnekkin muualle Kauhajoella, mutta mihin. haut 1 ja 2: Kristiina Kanerva, Kuparintie 58, Kauhajoki 3/ Isojoelta muutti vuonna 1801 Kauhajoelle Helena Gustafsdotter Åberg s Isojoki. Kauhajoen rippikirjat vuosilta ovat tuhoutuneet. Helenaa ei löydy vuonna 1810 alkavasta rippikirjasta ei myöskään vihityistä eikä kuolleista. Muuttaneidenluettelot Kauhajoelta alkavat vuonna 1805, mutta ennen vuotta 1810 Helenaa ei löydy muuttaneistakaan. Näin ollen Helena on ilmeisesti muuttanut Kauhajoelta vuosien aikana, mutta minne? 4/ Gabriel Eriksson s Isojoki, viimeinen merkintä Isojoen rippikirjoissa on Sen jälkeen Gabrielia ei löydy ainakaan vihityistä eikä kuolleista ja muuttaneiden luettelot alkavat vasta Onko jollakin tietoa mihin Gabriel joutui? 5/ Isojoelta Iisakki Jaakonpoika (s Isojoki) on merkitty vuonna 1811 muuttaneeksi Ulvilaan. Ulvilan muuttoluetteloista häntä en kuitenkaan löytänyt. Tietääkö joku mihin Iisakki joutui? 6/ Onko joku sattunut törmäämään Isojoelta Porvoon pitäjään ja Pukkilan kappeliin muuttaneeseen perheeseen. Perheeseen kuuluivat seuraavat henkilöt: Erik Henrik Eriksson s.1795 ja Johanna Maria Eriksdotter s Isojoki sekä Isojoella syntyneet lapset Vilhelmina s ; Erik s ; Johan s ja Albertina s Rippikirjassa kerrotaan, että hela hushållet af yttade till Puckila kapell af Borgå Socken... Muuttoluetteloon on muuttopäiväksi merkitty ja sukunimeksi Lamminpää. 7/ Tietääkö kukaan seuraavista henkilöistä, jotka muuttivat Isojoelta noin vuonna 1805 tuntemattomaan paikkaan: Gabriel Samuelsson s Isojoki ja Helena Henriksdotter s Isojoki sekä heidän tyttärensä Maria Kristiina s Isojoki. Perheen sukunimenä saattaa olla Honkaniemi, koska he lähtivät Isojoen Honkaniemestä. Samoin edellisen avioparin poika Gabriel s Isojoki, muutti Siipyystä vuonna 1800 tuntemattomaan paikkaan. Gabriel oli viimeksi Siipyyn Silverbergissä renkinä. 8/ Tuomas Antinpoika Isotalo s Jalasjärvi. Muutti vuonna 1836 Jalasjärveltä Parkanoon, josta edelleen tuntemattomaan paikkaan. Mihin ja koska? Onko jälkeläisiä? 9/ Jaakko Heikinpoika Hiirikoski s Peräseinäjoki. Muutti vuonna 1843 Peräseinäjoelta jonnekkin, mutta minne? Onko jälkeläisiä? 10/ Kreeta Matintr Yli-Marttila s Nurmo Seinäjoki. Kreeta asui aviottoman lapsensa kanssa vielä ainakin vuonna 1828 vanhempiensa luona Seinäjoen Yli-Marttilassa. Oleskeli tämän jälkeen Seinäjoen (Östermyran) ruukissa ja meni naimisiinkin. Mihin muutti täältä ja koska? 11/ Klaara Mikintr s Laihia, vanh: Mikki Jaakonp Kauppi (s Laihia, k Laihia) ja Sanna Juhantr Kinnari (s Laihia, k Laihia) Klaara asui ainakin vielä vuonna 1843 Laihialla. Mitkä olivat hänen myöhemmät vaiheensa? 12/ Joonas Eliaanpoika Haapamäki s Jalasjärvi. Otti Jalasjärvellä muuttokirjan Tampereelle, mutta ei muuttanutkaan Tampereelle vaan johonkin muualle. Mihin muutti? Onko jälkeläisiä? 13/ Mikki Simunanpoika s Jalasjärvi, vaimo vih : Albertina Simunantr Taivalmaa (s Jalasjärvi). Mikki oli naimisiin mentyään lyhyen ajan vaimonsa kotitalon Taivalmaan isäntänä. Asuivat myöhemmin Peräseinäjoen pappilan Ojanperä torpassa torppareina. Mikki otti 1850 muuttokirjan Keuruulle, jonne ei kuitenkaan saapunut. Minne muutti? 14/ Juha Jaakonpoika Yli-Aittoniemi s Jalasjärvi, vanh: Jaakko Matinp (s Jalasjärvi, k Jj) ja Anna Pertuntr Aittoniemi (s Jalasjärvi, k Jj). Juha lähti kotitalostaan Jalasjärven Yli-Aittoniemestä sotamieheksi Venäjän armeijaan. Mitkä olivat hänen myöhemmät vaiheensa? 15/ Heta Simunantr s Ilmajoki, vanh: Simuna Simunanp Köykkä myöh Ojanperä ja Karvakoura (s Jalasjärvi, k Ilmajoki) ja Maija Antintr (s , k Ilmajoki). Heta muutti vuonna 1798 Ilmajoelta Jalasjärven Luopajärvelle piiaksi, josta edelleen vuonna 1802 johonkin, mutta minne? haut 3-15: Marja-Leena Sairanen, Ahontie 64, Kurikka

7 S U O M E N S I I R T O L A I S U U S Kohdealueen (esimerkiksi Amerikka) vetäviä tekijöitä olivat luvun sisällissodan jälkeinen voimakkaan rakentamisen ja teollistumisen aiheuttama loputon työvoiman tarve sekä korkea palkkataso. Myös vapaita oloja ja demokraattisuutta arvostettiin. Maata omistamattomia Amerikkaan houkutteli erityisesti ilmainen maa, jota vuoden 1862 Homestead Act in mukaan annettiin 160 eekkeriä (n.65 ha) uudisasukkaalle, joka sitoutui viljelemään sitä viisi vuotta. Matkaan lähdettiin yleensä viiden vuoden passilla. Jos siirtolainen ei tämän ajan kuluessa tullut takaisin, hän palasi tuskin koskaan. Miehiä palasi enemmän kuin naisia, varakkaita enemmän kuin köyhiä ja vanhoja enemmän kuin nuoria. Kaupunkilaiset kotiutuivat uuteen ympäristöön maaseudulta lähteneitä paremmin. Naiset sulautuivat uuteen kotimaahan nopeammin kuin miehet. Suomesta noin ihmistä muutti Amerikan kautta Neuvosto-Karjalaan, jossa heistä suurin osa joutui vuonna 1938 Stalinin vainojen uhreiksi. Liikennevälineiden kehittyminen, höyrylaivojen ja rautateiden rakentaminen tekivät liikkumisen ja lähtemisen entistä helpommaksi. Sanomalehtien yleistyminen lisäsi ihmisten tietoisuutta muiden maiden oloista ja mahdollisuuksista. Tuttavien ja ehkä omankin perheen saamat Amerikan kirjeet ja paketit viestittivät aikaisemmin lähteneiden paremmasta elämästä. Siirtolaisuus sai luvun lopulla jopa joukkopsykoosin piirteitä, matkaan lähdettiin joukolla. Muiden mukana aremmatkin uskaltautuivat suureen seikkailuun. Suomessa oli totuttu lähtemään ja varsinkin voimakkaan siirtolaisuuden alueella Vaasan läänissä Amerikkaan lähtö oli tavallisempaa kuin esim. Helsinkiin muutto. Helsinkiin lähtijää ihmeteltiin, mutta valtameren taakse matkaajia ymmärrettiin. He lähtivät kultaa vuolemaan ja talorahoja hankkimaan. Siirtolaisuuden huippukausi kesti nelisenkymmentä vuotta ( ), tällöin Suomesta lähti yhteensä henkilöä etsimään itselleen parempaa tulevaisuutta. Siirtolaisuus Amerikkaan alkoi Ruijan suomalaisten keskuudesta luvulla Norjassa (Norjasta lähti luvulla siirtolaista). Norjasta siirtolaisuus levisi Torniojokilaaksoon ja Pohjanmaalle. Aluksi matkaan lähdettiinkin Göteborgin ja Trondheimin kautta. Jo luvulla pääsi Vaasasta Hulliin muutaman kerran kesässä. Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön laivoilla päästiin luvulta lähtien suoraan Hangosta Englantiin. Hullista jatkettiin valtamerilinjojen laivoilla rapakon taakse. Siirtolaisuuden alkuvaiheissa suo- malaiset laskettiin venäläisiksi. Suomessa tilastoja maastamuuttaneista alettiin pitää vasta luvun alkupuolella, jolloin suomalaisten osuudet tilastoluvuissakin alkavat. Siirtolaisuus oli elämänmuutos sekä siirtolaiselle, että hänen läheisilleen, mutta myös osoitus alueellisesta rakennemuutoksesta, taloudellisista ja sosiaalisista tekijöistä. Voimakkaan syntyvyyden seurauksena muodostui luvun lopulla ns. suhteellinen liikaväestö. Suomi teollistui hitaasti ja tervantuotannon hiipuessa sekä puuntarpeen muutenkin vähentyessä maata omistamattoman väestön työmahdollisuudetkin heikkenivät. Maaseudun elinkeinot olivat sesonkiluontoisia ja vuosisadan lopulle osui useita pahoja nälkä- ja katovuosia. Myös maata omistavan väestön mahdollisuudet menestyä heikkenivät sen jälkeen, kun tilojen jakaminen sallittiin ja tilakoko pieneni. Venäläistäminen ja varsinkin vuoden 1901 asevelvollisuuslaki arvanvetoineen sekä sotaan joutumisen pelko aiheutti voimakkaan siirtolaisuuden kauden luvun alussa. Eniten siirtolaisia Suomesta lähtikin luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ( ), jolloin siirtolaisten määrä oli yli kaksinkertainen mihin tahansa muuhun kymmenvuotiskauteen verrattuna. Sotien jälkeen siirtolaisuus on ollut huomattavasti pienempää kuin vuosisadan vaihteessa (1950 -luvulla ), muutto Kanadaan oli nyt yleisempää kuin Yhdysvaltoihin. Suurin osa siirtolaisista lähti Amerikkaan. Yhdysvaltain määrättyä vuonna 1920 siirtolaiskiintiöt siirtolaisia alkoi virrata Kanadan puolelle sekä Australiaan ja jonkin verran myös Etelä-Afrikan kaivosalueille. Kuitenkin siirtolaisten kokonaismäärä laski huomattavasti siirryttäessä luvulta luvulle (edellinen ja jälkimmäinen vain 3 000). Koko maailmaa koetellut lama- ja sota-aika vaikuttivat siihen, että ja 1940-luvuilla siirtolaismäärät pysyivät pieninä. Marja-Leena Sairanen Kuuden lapsen kanssa kotiin jääneen vaimon päiväkirjamerkintä

8 Muutamien Suupohjan alueen Kirjastojen ja Kirkkoherranvirastojen anti sukututkijoille Käytetyt lyhenteet: synt = syntyneet ja kastetut, vih = vihityt, kuoll = kuolleet ja haudatut, muutt = muuttaneet, rk = rippikirjat ILMAJOEN KIRKKOHERRANVIRASTO Kirkkotie 37, Ilmajoki puh: (06) , auki: ark 9-14, ke 9-17 syntyneet vihityt kuolleet muuttaneet rippikirjat synt vierasseurakuntalaiset (ei 1930) vih vierasseurakuntalaiset (ei 1930) JALASJÄRVEN KIRKKOHERRANVIRASTO Keskustie 14, Jalasjärvi puh: (06) auki ma-pe 9-14, lisäksi ma syntyneet vihityt muuttaneet rippikirjat kuulutetut kuolleita ei jostain syystä pidetä käytettävissä JALASJÄRVEN KUNNANKIRJASTO Keskustie 20, Jalasjärvi, puh (06) , , auki : ma 12-20, ti-pe 12-19, la ja : ma-pe Rulla lmit Ilmajoki IK 408-IK 423 Jalasjärvi UK 138-UK 146 VÄ 95 Jalasjärven väestötietoja Jalasjärvi: kast , vih , kuoll , muutt , rk , kuulutetut SSS rullat (syntyneet, vihityt ja kuolleet) 2: Ilmajoki, Isojoki 3: Isokyrö, Jalasjärvi JURVAN KIRKKOHERRANVIRASTO Jurva puh: (06) auki 9-13 ja ma lisäksi syntyneet kuulutetut vihityt kuolleet muuttaneet rippikirjat (rk sukunimen mukaan aakkostettuna) kinkeripäiväkirjat kinkerivuorolista eronneet rippikoulu kuulutetut ja vihityt vierasseurakuntalaiset kast , vih ja , kuoll ja USA Ala-Öst (aakkosellinen luettelo Amerikkaan lähteneistä ja viittaus vuonna 1927 alkavan rippikirjan sivulle) JURVAN KUNNANKIRJASTO Koulutie 3, Jurva puh: (06) , , auki: ma-ti 13-19, ke-pe ja : ma 13-19, ti-pe Rulla lmit Jurva UK Laihia UK 95-96, UK , UK 102A Teuva UK Jurva: synt , vih , kuoll , muutt , rk , sisällysluettelo (kortti A 428) SSS kortit (syntyneet, vihityt ja kuolleet) Jurva, Laihia, Teuva KARIJOEN KUNNANKIRJASTO Pappilankuja 4, Karijoki puh (06) auki: : ma,ke,pe ; ti, to ja : ti, to 11-15; ke, pe Rulla lmit Karijoki UK 44-UK 45 Lapväärtti UK 163-UK 164 Lapväärtti UK 172 Karijoki: kast , kuoll , rk SSS kortit (syntyneet, vihityt ja kuolleet) Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Lapväärtti KAUHAJOEN KIRKKOHERRANVIRASTO Pl 60 (Kyntäjäntie), Kauhajoki puh (06) , fax auki: ark 9-14, to 9-17 syntyneet vihityt kuolleet muuttaneet rippikirjat ja lastenkirjat (korteissa virheellisesti otsikko väliaikainen rippikirja) kaksi eri lastenkirjasarjaa ulkoseurakuntalaiset (kast, vih ja kuoll) Inkeriläisten luettelo 1944

9 henkilöhakemisto sankarivainajat kirkonkokouspöytäkirjat / ? historiallista yleistietoa KAUHAJOEN KUNNANKIRJASTO Pl 501 (Hallintoaukio), Kauhajoki puh (06) , auki: ma-to 11-19, pe Rulla lmit Honkajoki JK 500-JK 504 Ikaalinen JK 764- JK 767 Ilmajoki IK 408-IK 415, IK 418-IK 419 Isojoki UK 177-UK 183 Isokyrö UK 8-UK 15 Jaakkima UK 834- UK 842 Jalasjärvi UK 138-UK 145 Jurva UK 240-UK 245 Karijoki UK 44-UK 46 Karvia JK 504-JK 507 Kauhajoki UK 68-UK 74 Kurikka UK 86-UK 92 Laihia UK 95-UK 102 Lapväärtti UK 163-UK 169, UK 172 Metsäpirtti UK 757-UK 758 Nurmo UK 75-UK 76 Räisälä UK 728-UK 732 Sakkola UK 736-UK 138, UK 740-UK 741 Teuva UK 190-UK 195 Vähäkyrö UK 8 Ilmajoki: synt , vih , kuoll , muutt , rk , ripitetyt Jalasjärvi: synt , vih , kuoll , rk , kuulutetut , talohakemisto Karijoki: synt , vih , kuoll , sisäänmuutt , ulosmuutt , rk , kuulutetut ja vih Karvia: synt , vih , kuoll , muutt , rk , kastetut vierasseurakuntalaiset , sisällysluettelo Kauhajoki: synt , vih , kuoll , muutt , rk ja , lastenkirjat , kirkonkokouspöytäkirjat 1804-, hist yleistietoa Kurikka: synt , vih , kuoll , muutt , rk , kuulutetut Lappajärvi?: rk Lapväärtti: synt , vih , kuoll , muutt , rk , kuulutetut vih Metsäpirtti: kuoll , rk , lastenkirjat SSS rullat (syntyneet, vihityt ja kuolleet) 2: Halsua, Ilmajoki, Isojoki, Honkajoki 3: Isokyrö, Jalasjärvi 4: Jurva, Jyväskylän kaupunki ja maaseurak., Kannus, Karijoki 5: Kaarlela, Karstula, Kaskinen Kauhajoki 6: Kauhajoki, Kauhava, Kaustinen, Keuruu 9: Kuortane, Kurikka, Kälviä 19: Teerijärvi, Teuva, Toholampi, Töysä 55555: Alahärmä, Alajärvi, Alastaro 55573: Honkajoki, Honkilahti, Houtskari, Huittinen 55574: Humppila, Hyrynsalmi, Hämeenkyrö, Hämeenlinna 55578: Ikaalinen 55583: Jaakkima 55596: Karstula, Karttula, Karuna, Karunki, Karvia 55610: Kristiinankaupunki, Kruunuby, Kuhmalahti 55623: Lapua, Lapväärtti, Larsmo 55635: Marttila, Masku, Maksamaa, Merijärvi, Merikarvia 55649: Nurmo, Seinäjoki, Närpiö, Oravais 55659: Peräseinäjoki, Petolahti, Petäjävesi 55682: Rusko, Ruukki seurakuntia, Rymättylä, Räisälä, Rääkkylä 55684: Sakkola, Salmi/ Suojärvi/ Korpiselkä, Saloinen 55685: Saltvik, Sammatti, Sauvo, Seili, Siipyy 55717: Virrat, Vårdö, Vähäkyrö, Västanfjärd 55718: Vöyri, Ylihärmä, Ylikiiminki 55719: Ylistaro, Ylitornio, Ylivieska, Yläne SAY (= Suomen Asutuksen Yleisluettelo) OS 120-OS 122: Ilmajoki KURIKAN KIRKKOHERRANVIRASTO Kurikka puh: (06) auki: ark 9-14, to 9-17 syntyneet vihityt (vuosien vihityt kastettujen korttien seassa) kuolleet (vuosien ja kuolleet kastettujen korttien seassa) muuttaneet rippikirjat kuulutetut ulkoseurakuntalaiset (kast, vih, kuoll) kastetut ja , vihityt rippikoululaiset KURIKAN KUNNANKIRJASTO Seurapuistikko 2, Kurikka puh: (06) auki: ma-to 11-19, pe 11-16, la 11-15, kesällä ma-pe Rulla lmit Alavus UK 316-UK 320 Honkajoki JK 500-JK 504 Ilmajoki IK 408-IK 423 Isokyrö UK 8-UK 20 Jalasjärvi UK 138-UK 145 Jurva UK 240-UK 245 Kauhajoki UK 68-UK 73 Kurikka UK 86-UK 94 Laihia UK 95-UK 109 Lapua UK 109-UK 121 Nurmo-Seinäjoki UK 74-UK 80 Pirttikylä UK 196-UK 197 Peräseinäjoki UK 57-UK 61 Teuva UK 190-UK 195 Ylistaro UK 154-UK 163 VÄ 125: Kurikan väestötietoja Ilmajoki: kast , vih , kuoll , muutt , rk , Hanneliuksen hautapuheet Isokyrö: kast , vih , kuoll , muutt , rk Jalasjärvi: kast , vih , kuoll , muutt , rk , kuulutetut Jurva: kast , vih , kuoll ,

10 muutt , rk , kuulutetut Kauhajoki: kast , vih , kuoll , muutt , rk , lastenkirjat Kurikka: kast , vih , kuoll , muutt , rk Laihia: kast , vih , kuoll , muutt , rk Nurmo: kast , vih , kuoll , muutt , rk , kuulutetut Orismala: kast , vih , kuoll , rk Peräseinäjoki: kast , vih , kuoll , muutt , rk Pirttikylä: kast , vih , kuoll , muutt , rk , kuulutetut Kurikka: konvertoidut (rulla lmeiltä kuvatut) rk vuosilta sekä lastenkirjat 1700-? ja Jalasjärvi: talohakemistot rippikirjoihin (Lapuan sukututkijoiden tekemät) -Lapua: luettelot kastetuista syntymäaika-, aakkos- ja perhejärjestyksessä (Lapuan sukututkijoiden tekemät) -Nurmo: talohakemisto rippikirjoihin , jotka ovat lmeillä UK SSS rullat (syntyneet, vihityt ja kuolleet) Ilmajoki Jalasjärvi (samassa nauhassa myös Janakkala) Kauhajoki (myös Kaskinen, Kaukola ja Kauhava) Kurikka (myös Kuorevesi ja Kuortane) Teuva (myös Tervola ja Tohmajärvi) SSS kortit (syntyneet, vihityt ja kuolleet) Alavus, Honkajoki, Ikaalinen, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Jalasjärvi, Jurva, Karijoki, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lapua, Lapväärtti, Maalahti, Nurmo-Seinäjoki, Närpiö, Peräseinäjoki, Pirttikylä, Teuva, Virrat, Ylistaro SAY (= Suomen Asutuksen Yleisluettelo) Ilmajoki OS ; Isokyrö SAY ; Laihia OS ; Lapväärtti OS 107; Maalahti OS 110; Närpiö OS Ruodutusluetteloita WA 773: Åbo, Björneborg 1663:7 48 WA 774: Österbotten 1644: WA 775: Österbotten 1709:789 SEINÄJOEN MAAKUNTAKIRJASTO PL 217 (Koulukatu 21), Seinäjoki 10 puh (06) , auki: ark 10-19, la 11-15, kesälauantait suljettu Rulla lmit Alahärmä UK 47-UK 54 Alajärvi UK 80-UK 86 Alaveteli UK 640 Alavus-Alavo UK 316-UK 320 Bergö UK 660-UK 661 Evijärvi UK 61- UK 68 Halsua-Halso UK 547-UK548 Himanka UK 545-UK 547 Ilmajoki-Ilmola IK 408-IK 431 Isojoki-Storå UK 177-UK 185 Isokyrö-Storkyro UK 8-UK 19 Jalasjärvi UK 138-UK 146 Jurva UK 240-UK 245 Kaarlela UK 644-UK 654 Kannus UK 532-UK 538 Karijoki-Bötom UK 44-UK 46 Karvia JK 504-JK 510 Kaskinen-Kaskö UK 212-UK 216 Kauhajoki UK 68-UK 74 Kauhava UK 125-UK 134 Kaustinen UK 541-UK 544 Keuruu-Keuru UK 388-UK 398 Koivulahti UK 299-UK306 Kokkola UK 633-UK 637 Korsnäs UK 249-UK 255 Kortesjärvi UK 134-UK 138 Kristiinankaupunki-Kristinestad UK 198-UK 212 Kuortane UK 328-UK 332 Kurikka UK 86-UK 94 Kälviä UK 613-UK 619 Laihia-Laihela UK 95-UK 109 Lappajärvi UK 146-UK 154 Lapua-Lappo UK 109-UK 124 Lapväärtti-Lapfjärd UK 163-UK 174 Lehtimäki-Lövkulla UK 324-UK 325 Lestijärvi UK 509-UK 510 Luoto-Larsmo UK 610-UK 612 Maalahti - Malax UK 257-UK 265 Maksamaa - Maxmo UK 310-UK 314 Munsala UK 440-UK 447 Mustasaari Korsholm UK 332A-UK 362 Nivala IK 392-IK 397 Nurmo UK 74-UK 80 Närpiö Närpes UK 216-UK 233 Oravainen Oravais UK 291-UK 298 Orismala Orisberg OS 94 Perho UK 529-UK 531 Peräseinäjoki UK 57-UK 61 Petolahti UK 245A-UK 248 Petäjävesi UK 427-UK 429B Pietarsaari Jakobstad UK 467-UK 471 Pietarsaaren mlk Pedersöre UK 472-UK 485 Pihlajavesi UK 507-UK 508 Pirttikylä UK 196-UK 197 Purmo UK 430-UK 433 Raippaluoto Replot UK 370-UK 373 Siipyy Sideby UK 185-UK 189 Soini UK 325-UK 328 Teuva Östermark UK 190-UK 196 Töysä UK 320-UK 323 Ullava UK 539-UK 540 Uusikaarlepyy UK 449-UK 464 Vaasa Vasa UK 362-UK 370 Veteli Vetil UK 548-UK 554 Vimpeli Vindala UK 55-UK 57 Virrat Virdois UK 497-UK503 Vähäkyrö Lillkyro UK 1-UK 8 Vöyri Vörå UK 272-UK 291 Ylihärmä UK 36-UK 43 Ylistaro UK 155-UK 163 Ähtäri Esteri UK 503-UK 507 Ähtävä Esse UK 486-UK 491 Vaasan Lääninhallituksen passiluettelot PL 32-PL 51 Ilmajoki: kast , vih , kuoll , muutt , rk Jalasjärvi: kast , kuulutetut , vih , kuoll , muutt , rk Lapuan tsrk: synt , kuulutetut , vih , kuoll , muutt , rk

11 SSS rullat (syntyneet, vihityt ja kuolleet) Alahärmä, Alajärvi, Alastaro Alaveteli, Alavieska, Alavus, Angelniemi, Anjala Euran kappeli, Tervasjoki, Eurajoki, Eräjärvi, Evijärvi, Finström Hailuoto, Halikko, Halsua, Hamina, Hammarland Himanka, Hinnerjoki, Hirvensalmi, Hollola Ilmajoki Isojoki, Hongonjoki, Kauhajoki, Isokyrö Jalasjärvi, Janakkala Joroinen, Joutseno, Jurva Kannus, Karijoki, Karinainen, Pihlajavesi, Karjaa Karstula, Karuna, Karunki, Karvia Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kaukola Koivulahti, Kokemäki, Kokkola Korppoo, Korsnäs, Kortesjärvi, Koski Kuorevesi, Kuortane, Kurikka Laihia Lappajärvi, Lappee, Lappeenranta, Lappvesi, Lappeenrannan kehruuhuone Lapväärtti, Laukaa, Lavia, Lehtimäki, Lemland Leppävirta, Lestijärvi, Ullava Nivala Nurmo, Seinäjoki, Närpiö, Oravainen Pietarsaaren maaseurak Perho, Pernaja Peräseinäjoki, Petolahti, Petäjävesi Ruotsinpyhtää, Ruovesi, Ruskeala Sippola, Siuntio, Snappertuna, Dagerby, Sodankylä, Soini Tervola, Teuva, Tohmajärvi Tuusula, Tyrväntö, Tyrvää, Töysä Uusikaarlepyy Vehmaa, Velkua, Vesilahti, Veteli Viljakkala, Vimpeli, Virolahti Virrat, Vårdö, Vähäkyrö, Västanfjärd Vöyri, Ylihärmä, Ylikiiminki Ylistaro, Ylitornio, Ylivieska, Yläne Ylöjärvi, Harju, Ypäjä, Ähtäri, Ähtävä Sotilassrk ennen Sotilassrk: Viapori, Hki, Hanko, Skarpans, Ruotsinsalmi Militaria PJR 3-4, UJR 5, URP 6, 1720, SJR 7-8, 1719, SJR 9, KRR 10, , KRR 11, 1719 SAY (= Suomen Asutuksen Yleisluettelo) OS 117-OS 119: Laihia, Uusikaarleby ( ) OS 120-OS 122, Ilmajoki ( ) OS 128 Läänintilit, vanha Suomi (17?7-1792) SAY 85-SAY 86: Kirkkonummi, Lapua ( , ) SAY 87-SAY 89: Pietarsaari, Ylämaan pitäjä ( ) SAY 160-SAY 161: Enäjärvi, Isokyrö ( ) SAY 172-SAY 173: Vähäkyrö, Uusikaupunki ( , ) ES 2192-ES 2193: Ähtäri, Virrat, Ruovesi ( ) ES 2194: Keuruu, Virrat, Ähtäri ( ) ES 2195: Keuruu, Virrat, Sääksmäki ( ) VAASAN MAAKUNTA-ARKISTO Sepänkyläntie 2, Vaasa puh: (06) , auki: ma-to 8-20, pe 8-16, la 9-13 kesällä ark 8-16 Asiakirjoja voi tilata myös etukäteen puhelimella, Asiakirjat samaksi päiväksi tilattava ennen klo Lauantaisin ei toimiteta tilauksia, joten silloin käytettävät asiakirjat on tilattava etukäteen. Mikrokortteja voidaan tilata myös iltaisin ja lauantaisin. Maakunta-arkistossa on mikro lmeinä kaikki oman piirinsä (vanha Vaasanlääni) ev.lut. seurakuntien rippikirjat ja historiakirjat. PAIKALLISLEHTIÄ mikro lmirullilla Kauhajoen kunnankirjastossa Kauhajoen kunnallislehti Kurikan kunnankirjastossa Kurikan lehti Kurikan ja Jalasjärven kunnallislehti Kurikka-lehti Seinäjoen maakuntakirjastossa Kauhajoen kunnallislehti Kurikan lehti Kurikan ja Jalasjärven kunnallislehti Suupohjan sanomat TEJUKA Ilkka Vaasa (kaikkiaan 72 lehden mikro lmejä tässä mainittu vain Suupohjan alueen paikallislehdet) tiedot konnut: Marja-Leena, Krisse ja Paula Yhdistykselle logo Yhdistyksemme tarvitsee oman logon ja nyt kaivataan hyviä ehdotuksia. Suunnittele logo joka mielestäsi sopii kuvaamaan yhdistystämme ja sen toimintaa. Logon tulee toimia sekä isona, että myös melko pienessä koossa esim. lehti-ilmoituksissa. Se voi olla monivärinen, mutta sen täytyy olla toteutettavissa myös mustavalkoisena. Piirrä ehdotuksesi paperille ja kerro hieman logoehdotelmastasi, miksi juuri sellainen. Allekirjoita ehdotuksesi nimimerkillä ja laita mukaan toinen nimimerkilläsi varustettu suljettu kuori, jossa on nimesi ja yhteystietosi. Näin kaikki ovat varmasti ehdotuksineen samalla viivalla. Lähetä ehdotuksesi yhdistyksen sihteerille vuoden loppuun mennessä.

12 julkaisun taitto ja piirrokset Kristiina Kanerva julkaisun monistuksen sponsoroi Holzline oy Nettilinkkejä Suomen sukututkimusseuran sivut Sivuilla kirjakauppa, erilaisia postituslistoja, sukututkijaluetteloita, linkkejä. Hiski tietokannasta voi hakea eri seurakuntien historiakirjatietoja. Tietokannassa ei ole kaikkien seurakuntien tietoja. Parhaimmillaan löytyy seurakunnassa syntyneet, vihityt, kuolleet ja muuttaneet. /erill/instmigr Siirtolaisuusinstituutin sivut Sivuilla paljon linkkejä. Sivuilla voi hakea ulkomaille menneiden tietoja passiluetteloista. Tähän mennessä tietokannassa Vaasan läänin osalta vuodet Passitiedoissa voi parhaimmillaan olla nimi, ammatti, siviilisääty, uskonto, syntymäaika, kotikunta Suomessa, passin voimassaoloaika, maa johon aikoi matkustaa, kotimaahan jääneet perheenjäsenet. personal.inet. /palvelu/karjala-tk Karjala-tietokanta Luovutetun Karjalan seurakuntien kirkonkirjojen (synt, kuulutetut, vih, kuoll, muuttaneet, rk, lastenk) tietoja kirjataan tietokannaksi, josta 100 vuotta vanhempien tietojen haku onnistuu tulevaisuudessa netin kautta. Tietokannan käyttöoikeus maksaa 100 mk, käyttäjäksi voi jo rekisteröityä ennakkoon. Koekäytössä on Sortavalan kaupunkiseurakunnan ja maaseurakunnan kirjat vuosilta Arkistolaitoksen sivut linkit kaikkiin maakunta-arkistoihin. Mikro lmien kuvauksia hoitaa Mikkelin maakunta-arkisto, josta yli sata vuotta vanhoja tietoja sisältäviä mikrokortteja voi myös ostaa ja lainata (lainaaminenkin maksullista). /agricola Suomen historiaverkko. Sähköinen ABCkiria historiaan ja sen tutkimukseen. Agricolan tietosanomat verkkolehti /~hkultala/sukuhaku.htm Sivulla sukulaisiiaan etsivien viestejä, joihin voi vastata suoraa sähköpostilla. Viestejä on sekä suomesta että ulkomailta sukulaisiiaan hakevilta. Sivulle voi lähettää sähköpostilla oman hakunsa julkaistavaksi, täytyy olla sähköpostiosoite johon mahdolliset vastaukset tulevat. Sivu, jossa voi hakea sellaisia Amerikassa kuolleita henkilöitä jotka ovat olleet amerikkalaisen sosiaalivakuutusjärjestelmän jäseniä. Vastaava haku lähinnä 1962 jälkeen kuolleista löytyy myös osoitteesta /emi/index.htm

Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa

Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa Tämä luettelo sisältää Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit Suomen

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit

Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit Kirjastoon on hankittu mahdollisimman täydellisinä Pirkanmaan

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

Isokyröstä pendelöijät v. 2011. Isoonkyröön pendelöijät v. 2011

Isokyröstä pendelöijät v. 2011. Isoonkyröön pendelöijät v. 2011 Isokyröstä pendelöijät v. 20 Laihia Laihela Lapua Lappo Tampere Tammerfors Ilmajoki Kurikka 3 2 2 19 1 9 9 3 2 Isokyröstä toisiin kuntiin pendelöijiä yhteensä 1 130 530 0 0 200 300 400 500 00 Isoonkyröön

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

Isokyröstä pendelöijät v. 2009. Isokyröön pendelöijät v. 2009

Isokyröstä pendelöijät v. 2009. Isokyröön pendelöijät v. 2009 Isokyröstä pendelöijät v. 200 Vähäkyrö - Lillkyro Laihia - Laihela Lapua - Lappo Tampere - Tammerfors Ilmajoki Espoo - Esbo 42 30 1 1 1 8 4 0 0 0 200 20 300 30 400 40 2 Isokyröstä toisiin kuntiin pendelöijiä

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1152. Valtioneuvoston asetus. valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1152. Valtioneuvoston asetus. valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1152 1155 SISÄLLYS N:o Sivu 1152 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvostonasetuksenmuuttamisesta...

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 3269 Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2011 Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Toimeentulotuen menot

Toimeentulotuen menot 1 (12) Perus Perus,,, yhteensä yhteensä, Uusimaa (01) Askola (018) 275 31,80 13-40,8 9-62,3 298 16,30 Espoo (049) 45 152 0,20 5 243 4 853-12,4 51 249 0,30 Hanko (078) 772-5,3 70 23,60 17-6,4 861-3,5 Helsinki

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Lomakyytien aikataulut 2015

Lomakyytien aikataulut 2015 Lomakyytien aikataulut 2015 päivitetty 6.7.2015 / Alik Hotti VMTK Reitti 3B Pyhäntä th 16:25 16:25 21:25 21:25 Kärsämäki Neste 16:50 16:50 21:00 21:00 Nivala Neste th 17:35 17:35 20:10 20:10 Sievi th 17:50

Lisätiedot

Kaikki yhden katon alla

Kaikki yhden katon alla Kaikki yhden katon alla Liikekaupunki Ideapark on täysin uudenlainen kaupan keskittymä. Katettu liikekaupunki luo ennennäkemättömät puitteet koko perheen viihtymiselle. Ideaparkissa liikut kaupasta tai

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T

B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Batakunku-yhdistys, kotipaikka on Helsinki, yhdistyksen kielinä ovat suomi ja englanti, pöytäkirjakieli

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

KIRKONKIRJOJEN RULLAFILMIT

KIRKONKIRJOJEN RULLAFILMIT KIRKONKIRJOJEN RULLAFILMIT Luettelo sisältää Mikkelin maakunta-arkistossa käytettävissä olevat evankelisluterilaisten seurakuntien kirkonkirjojen rullafilmit. Kirkonkirja-aineistoa on käytettävissä myös

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2013

Eläkkeelle numeroina 2013 Eläkkeelle numeroina 2013 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi Kunnat Suuralueet 020 Akaa 3 Länsi-Suomi 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi 010 Alavus 3 Länsi-Suomi 016 Asikkala 2 Etelä-Suomi 018 Askola 1 Helsinki-Uusimaa 019 Aura 2 Etelä-Suomi

Lisätiedot

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44,

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44, 2010 / Koko maa 5 375 276 18,98 10519,4 1 956 6655,7 1 211 12,66 0,41 44,5 10 4573 5 Alajärvi 14 10 487 20,50 18,6 1 771 6,8 745 17,47 0,33 28,8 7 3145 9 Alavieska 17 2 770 21,00 8,0 2 886 5,8 2 145 28,62

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

1.1.2014 alk. Ortokuvat Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2014 alk. Ortokuvat Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200.00 246.00 005 Alajärvi 400.00 492.00 009 Alavieska 100.00 123.00 010 Alavus 400.00 492.00 016 Asikkala 300.00 369.00 018 Askola 100.00 123.00 019 Aura 100.00 123.00 035 Brändö 200.00 246.00

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02 Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Lähde: Verohallinto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kunta Asukas- Tulovero-% Kiinteistöveroprosentit:

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS MOR-Y01 Hyvinkää 001, 012, 017, 019, 021 5 96 Karjalohja 005 1 11 Karkkila 014, 015, 016, 020 4 119 Mäntsälä 012, 023, 024, 026 4 259 Nummi-Pusula

Lisätiedot

Ikosen Sukuseura ry:n säännöt

Ikosen Sukuseura ry:n säännöt 1 Ikosen Sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ikosen Sukuseura ry ja kotipaikka Juvan kunta sekä toimialueena koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Kriteeritarkastelua maakunnittain

Kriteeritarkastelua maakunnittain Kriteeritarkastelua maakunnittain Tarkastelu perustuu kolmen pääkriteerin tarkasteluun: -Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella -- ja työssäkäyntikriteerit Tilastokeskuksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Keskipohjanmaan Asuntomessulehti 14.7.

Keskipohjanmaan Asuntomessulehti 14.7. Keskipohjanmaan Asuntomessulehti 14.7. Keskipohjanmaa julkaisee 14.7.2011 Asuntomessujen virallisen messulehden. Keskipohjanmaan Asuntomessulehti Keskipohjanmaan Asuntomessulehti kertoo kiehtovalla tavalla

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Pinna ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

KUNTAUUDISTUKSESSA EHDOTETUT UUSKUNNAT POHJALAISMAAKUNTIEN ALUEELLA

KUNTAUUDISTUKSESSA EHDOTETUT UUSKUNNAT POHJALAISMAAKUNTIEN ALUEELLA KUNTAUUDISTUKSESSA EHDOTETUT UUSKUNNAT POHJALAISMAAKUNTIEN ALUEELLA demografinen kilpailukyky, houkuttelevuus ja vetovoima Dos. Markku Mattila Aluepäällikkö Siirtolaisuusinstituutti Pohjanmaan aluekeskus

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 8.4.2014 Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 31.03.2014 Taulu 1. Kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Kuntajaon muutokset, joissa kunta on lakannut 1.1.2011. Kunnan nimi

Kuntajaon muutokset, joissa kunta on lakannut 1.1.2011. Kunnan nimi Kuntajaon muutokset, joissa kunta on lakannut 1.1.2011 taulu I Lakannut kunta Vastaanottava kunta Kunnan nimi Kunnan nimi Kuntanumero Lakkaamispäivä Kuntanumero Huomautuksia Ahlainen 001 010172 Pori 609

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki 1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry:n säännöt 16.4.2004 alkaen 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi?

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi? KUNTALIITTO Hkki Punnonen 12.3.2013 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi. Kaikki sairaanhoitopiirit ovat

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot