SISÄLLYSLUETTELO LUKUVUONNA Alkusanat 2. Sisällysluettelo 3. Lukuvuoden toiminnan painopistealueet 4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO LUKUVUONNA 2010 2011. Alkusanat 2. Sisällysluettelo 3. Lukuvuoden 2010 2011 toiminnan painopistealueet 4."

Transkriptio

1 SSA-OPAS

2 LUKUVUONNA SISÄLLYSLUETTELO Satakunta Sports Academy (SSA) on kansalliselle ja kansainväliselle huipulle tähtääville opiskelija-urheilijoille luotu koulutusjärjestelmä, johon urheilija-opiskelija valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. SSA liittää alueen oppilaitokset yhteistyöverkostoksi, joka mahdollistaa opiskelun ja urheilun yhdistämisen yläasteelta yliopistoon. Toimintaa koordinoi Porin kaupungin koulutusvirasto yhdessä laajan tukiverkoston kanssa. Harva urheilija hankkii urheilemalla loppuelämänsä ammatin. Siksi koulutus ja ammatin hankinta kuuluvat urheilijan arkeen ja tavoitteisiin. Molempiin liittyy sitoutuminen ja oma vastuu tulevaisuudesta. Opintojen hoitamista auttaa tietoisuus siitä, että opiskelija-urheilijat tekevät kahta vaativaa tehtävää samanaikaisesti; urheilevat ja opiskelevat. Tuekseen opiskelija-urheilija tarvitsee neuvoja ja viisasta opetusta. Viime syksynä SSA järjestelmän keskeinen toimija urheilulukio siirtyi Porin suomalaisen yhteislyseon alaisuuteen. Näin iso muutos ei ole hetkessä ohitse. Toiminnan onnistunut siirtyminen edellyttää edelleen joustavuutta ja opiskelijoiden ohjaustoiminnan korostamista. Uuden koulun on oltava koko ajan valmis tarkastelemaan avoimesti omaa toimintakulttuuriaan. Myös opiskelevien urheilijoiden on omalla toiminnallaan edistettävä positiivista yhdessä tekemistä. Koulutus- ja akatemiaorganisaation arvot ovat innostuneisuus, rehellisyys ja vastuuntuntoisuus. Toiminnassa ne yhdistyvät yhteistyökykyyn sekä aktiiviseen opiskeluun ja valmentautumiseen, jossa tärkeä tekijä ovat ammattitaitoiset opettajat ja valmentajat. Tärkeä yhteistyökumppani on urheilijaa tukevat vanhemmat. Alkusanat 2 Sisällysluettelo 3 Lukuvuoden toiminnan painopistealueet 4 Tehtäväjaot 5 Opiskelija-urheilijan mahdollisuudet/velvollisuudet 7 Valintakriteerit 9 Hakumenettely 11 Harjoittelu ja seuranta 12 Tuki- ja neuvontapalvelut 13 Näin onnistut 17 Puheenvuorot 18 Yhteystietoja 23 Palaute tulee menestyvien urheilijoidemme kautta! Porissa Koulutoimenjohtaja Jari Leinonen 2 3

3 LUKUVUODEN TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TEHTÄVÄJAOT 1. Organisaation kehittäminen Urheilulukiotoiminnan kehittäminen PSYLssä Vahvistetaan akatemian roolia yhteistyöverkoston kehittämisessä Lukiolaisten ohjaaminen pääsääntöisesti urheilulukioon Yhdenmukaistetaan sisäänpääsykriteerejä Vakiinnutetaan johdon, koordinaation ja valmennuksen välinen toimintamalli Tehdään akatemiatoiminta paremmin tunnetuksi korkea-asteen oppilaitoksissa 2. Urheilijoiden vastuiden ja velvollisuuksien noudattaminen Kts. s. 8 velvollisuudet 3. Urheilijoiden valmennusmallin vahvistaminen Kehitetään erilaisia harjoittelun toteutusmalleja yläkouluissa ja korkea-asteilla Jatketaan valmentaja-urheilija -kehityskeskusteluja Varmistetaan yhteistyö urheilijoiden omien valmentajien kanssa Laajennetaan toimintaa alueellisesti 4. Valmentajien yhteistyön tiivistäminen Järjestetään säännölliset valmentajatapaamiset Tiivistetään valmennuksellista yhteistyötä keskeisten yhteistyölajien kanssa Kehitetään valmennustoimintaa ja sen koordinointia 5. Tukipalvelut ja testaustoiminta Maksuttomat lääkäri- ja fysiotarkastukset uusille SSA urheilijoille Kehitetään testaustoiminta- ja tukipalvelurakennetta Kartoitetaan uusia tukipalveluita 1. Pekka Stenfors SSA -koordinaattori, puh SSA -järjestelmän jatkokehittäminen alueellisen, kansallisen ja kv -tasojen kanssa Sidosryhmäyhteistyön edistäminen Ulkopuolisten rahoituskanavien kartoitus Yhteyksien ylläpito oppilaitoksiin ja urheiluorganisaatioihin Akatemian markkinointi ja tiedotusviestintä 2. Jari Mäkelä valmennusvastaava, puh Valmennustoiminnan ja sen koordinoinnin kehittäminen Valmennuksen lähiseuranta Valmentajakokouksien organisointi Valmentajien kehitys- ja palautekeskustelut Akatemian tiedotusviestintä urheilulukiossa 3. Mauri Ranne apulaisrehtori, puh Suorituspaikkojen koordinointi Valmentajien palkkaus ja töiden järjestelyt Urheilijoiden valinnat urheilulukioon Tilastointi valmentajien kurssipäiväkirjat 6. Ohjaustoiminta Kehitetään ohjauksellista yhteistyötä Parannetaan viestintää - urheiluakatemiatoiminta paremmin esille oppilaitoksissa Tiivistetään ohjaustoiminnan tukemista tavoitteista toteutukseen Kehitetään sähköistä akatemiaurheilijoiden tietokantajärjestelmää Huomioidaan valinnoissa opintoja suunnittelevat huippu-urheilijat Luodaan joustavia opintojärjestelyjä oppilaitosten omista lähtökohdista Urheilijastatuksen vahvistaminen ja urheilijan opintopolun selkiyttäminen korkea-asteen oppilaitoksissa 4 5

4 OPISKELIJA-URHEILIJAN VELVOLLISUUDET JA MAHDOLLISUUDET 4. Oppilaitosten yhteyshenkilöt Urheilijoiden ohjaustoiminnan tukeminen tavoitteista toteutukseen Urheilijoiden valinnat ja heidän oppilaitosasioidensa hoitaminen ja seuranta Opiskelijahuolto ja sen kehittäminen Akatemian järjestämiin tilaisuuksiin osallistuminen Akatemian tiedotusviestintä oppilaitoksessa 5. Valmentajat Valmennuksen tunnollinen ja suunnitelmallinen hoitaminen Urheilijavalinnat, urheilijoiden kehitysarviointi ja tulevien urheilijaikäluokkien kartoitus Sähköisen kurssipäiväkirjan pito Akatemiatiedotteiden välittäminen opiskelija-urheilijoille Osallistuminen urheilijoiden opintosuunnitteluun 6. SSA -opiskelija-urheilija Akatemian velvollisuuksien ja arvojen noudattaminen Osallistuminen säännöllisesti aamuvalmennukseen (3/vk) Osallistuminen akatemian järjestämiin tilaisuuksiin Opiskelun ja urheilun tunnollinen hoitaminen HOVSn mukaan HOVS (henkilökohtainen opinto- ja valmennussuunnitelma) on toimintasuunnitelma, jossa yhdistyy lukukauden aikainen henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) ja oman lajin valmennussuunnitelma. HOVSaa laatiessa tulee selvittää itselleen, mitä tavoitteita asettaa opinnoille ja urheilulle ja miten niihin pääsee. Mukaan valittu opiskelija-urheilija (huoltaja) allekirjoittaa sitoutumissopimuksen, jolla urheilija sitoutuu Satakunta Sports Academyn pelisääntöihin, arvoihin ja urheilun yleisesti hyväksyttyihin eettisiin toimintaperiaatteisiin. Valinta oikeuttaa osallistumisen SSA -aamuvalmennukseen. Yksilöurheilijalla pitää olla henkilökohtainen vastuuvalmentaja ja opiskelija-urheilijalla on harjoituspäiväkirjan pitovelvollisuus. Jokainen opiskelija-urheilija hankkii SSAn kuvakortin, joka samalla osoittaa urheilijan SSA -statuksen. Kuvakortti pidetään aina mukana ja pyydettäessä se esitetään. Väärinkäytöstä kuvakortti otetaan pois. MAHDOLLISUUDET Akatemiaan valittu opiskelija-urheilija voi yhdistää opinnot sekä tavoitteellisen urheiluvalmentautumisen. Oppilaitoksissa on opiskelijaurheilijaa varten yhteyshenkilö, joka auttaa yhdessä valmentajan kanssa opinto- ja valmennussuunnitelman (HOVS) yhteensovittamisessa. Oppilaitokset pyrkivät järjestämään urheilijalle tarvittaessa vaihtoehtoisia opintojen suoritustapoja. mm. leirien aikana Kuvakortti oikeuttaa käyttämään Porin ja Ulvilan kaupunkien hallinnoimia ja Porihallin liikuntatiloja sovittuina aikoina maksutta. 6 7

5 VELVOLLISUUDET VALINTAKRITEERIT 1. Urheilija etenee opinnoissaan opintosuunnitelman mukaisesti sekä vastaa HOVSn laadinnasta ja päivityksestä. 2. Urheilija osallistuu säännöllisesti kolme kertaa viikossa SSAn harjoituksiin. 3. Urheilija ja valmentaja huolehtivat, että osallistumiskäytäntö sekä seuranta ovat ajantasaista ja kunnossa. 4. Urheilija noudattaa sovittuja valmennusaikoja ja -paikkoja. Ajoittain tapahtuvasta etävalmentautumisesta ja henkilökohtaisen valmentajan valmennusohjelmasta on sovittava erikseen SSA -valmentajan kanssa. Yksilöurheilijalla tulee pääsääntöisesti olla oma valmennussuunnitelma. 5. Urheilija osallistuu SSAn järjestämiin koulutustilaisuuksiin. 6. Jokainen urheilija hankkii SSA kuvakortin. Vanhoille urheilijoille kortin hinta on 30 euroa. Uusille syksyllä aloittaville urheilijoille kortin hinta on 50 euroa ja se sisältää lääkäri- ja fysiotarkastukset ja SSA asusteen. Tammikuussa aloittaville SSA -kuvakortin hinta on 25 euroa hintaan eivät kuulu tarkastukset eikä SSA asuste. 7. Kaikille urheilijoille kortti oikeuttaa mm. sopimuksen mukaisiin harjoituspaikkojen käyttöön. Tukipalveluiden kustannuksista urheilija vastaa itse. 8. Ensimmäinen vuosi on SSA -urheilijalle koevuosi. 9. Säilyttääkseen paikkansa SSAssa on urheilijana kehityttävä. Seurannasta vastaa lajivalmentaja. Jos urheilija lopettaa tai laiminlyö harjoittelua, poistetaan hänet järjestelmästä ja hän palauttaa SSA kuvakortin lajivalmentajalle. 10. Uudet urheilulukion urheilijat pitävät heille erikseen laadittua harjoituspäiväkirjaa. Peruskoulun yläaste Peruskoulun yläastelaisille mahdollistetaan mukaanpääsy Satakunta Sports Academy -valmennukseen yhtenä arkiaamuna viikossa. Valinnasta päättävät yhdessä oppilaitoksen edustaja ja lajivalmentaja. Erikseen voidaan suorittaa vielä haastattelu. Urheilulukio ja muut lukiot Urheilulukiolaisten osalta valinta tapahtuu seuraavasti: 1. Peruskoulutodistuksen keskiarvosta max. 10 p. Urheilusaavutuksista (liitot pisteyttävät urheilijat 0 6) 2. Lajinsa huippulahjakkuus 5, Maajoukkue urheilija, SM mitalisti 4, SM pistesija ja alue- ja piiritaso 2, Seuratason aktiivi, eri meriittejä Koulu voi antaa omien intressiensä mukaan 0-4 Max 20 p. Urheilulukioon haetaan yhteishaun kautta. Yhteishakukortin lisäksi pitää täyttää tietoja urheilijasta lomake sekä koulun ainevalintakortti. Muiden lukiolaisten osalta valinnat tehdään yhdessä oppilaitoksen edustajan ja SSA -valmentajien kanssa sekä erikseen suoritettavilla haastatteluilla. Ensisijaisena pääsyvaatimuksena on kansallisen tason menestys omassa ikäluokassaan. SSA on huippu-urheilijoille tarkoitettu järjestelmä. 8 9

6 HAKUMENETTELY Ammattioppilaitokset Urheilijat ammatilliseen koulutukseen valitaan yhteishaussa yleensä joustavaa valintamenettelyä käyttäen. Satakunta Sports Academy urheilijoiden valinnat suoritetaan niiden opiskelijoiden kesken, jotka ovat hyväksytyt oppilaitokseen. Valinnat tehdään yhdessä oppilaitoksen edustajan ja SSA valmentajien kanssa sekä erikseen suoritettavilla haastatteluilla. Ensisijaisena pääsyvaatimuksena on toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa kansallisen kärkitason menestys omassa ikäluokassaan. Korkea-aste Urheilija hankkii opiskelupaikan itse yhteishaun ja/tai pääsykokeiden kautta. Satakunta Sports Academyn valintakriteerit korkea-asteella ovat: 1. Yksilöurheilulajeissa kärkitason menestys edellisen ja kuluvan vuoden SM kisoissa 2. Joukkuelajeissa ylin sarjataso, mitä Suomessa voi pelata Jokainen uusi opiskelija-urheilija hakeutuu Satakunta Sports Academiin sähköisellä hakukaavakkeella oppilaitoksen ohjeistusten mukaisesti. Hakukaavake löytyy SSAn kotisivuilta. Valinnasta ilmoitetaan urheilijalle ja oppilaitoksen yhteyshenkilölle heti valinnan jälkeen. Hakumenettely: 1. Lukio-yliopisto Opiskelija hakee haluamaansa oppilaitokseen Opiskelupaikan saatuaan urheilija hakee sähköisellä hakulomakkeella SSAn urheilijaksi Järjestelmään pääsevät ne urheilijat, jotka täyttävät myös urheilulliset vaatimukset Urheilija/huoltaja allekirjoittaa sitoutumissopimuksen 2. Yläaste lähinnä yhdeksäsluokkalaiset Urheilija on lajinsa parhaimmistoa Nuoren huoltaja antaa suostumuksensa Urheilija on henkilökohtaisen valmentajan suosittelema Oppilaitoksen rehtori/opinto-ohjaaja antaa puoltavan lausunnon Urheilija omaa halun kehittyä sekä urheilijana että opiskelijana 3. Muut Varusmiespalvelusta suorittava huippu-urheilija Sidosryhmän tukema huippu-urheilija 10 11

7 HARJOITTELU TUKI- JA NEUVONTAPALVELUT Satakunta Sports Academyn urheilijoille osoitetaan eri lajien harjoittelupaikat, jotka ovat urheilijoiden käytössä maksutta tai kohtuullisin kustannuksin. Alueen harjoitteluolosuhteita kehitetään yhteistyössä harjoittelupaikkojen ylläpitäjien kanssa. Eri lajien urheiluvalmennus tapahtuu ammattitaitoisten valmentajien toimesta. Mikäli opiskelija-urheilija haluaa aamuvalmennuksen aikana noudattaa henkilökohtaisen valmentajan ohjeita, tulee henkilökohtaisen valmentajan toimittaa kirjalliset ohjeet valmennustapahtumasta SSAn lajivalmentajalle. Mikäli henkilökohtainen valmentaja ei toimita ohjeita, vastaa SSAn lajivalmentaja valmennuksen sisällöstä. Huipulle pyrkivän urheilijan kannalta oleellista on kehittävän harjoittelun toteutuminen ja usein tämä tarkoittaa vähintään kahta päivittäistä harjoitusta, joista toinen on hyödyllisintä tehdä aamulla. Urheilijan asennoituminen urheiluun pitää olla hyvin tavoitteellista ja valmentautuminen on tärkeä ja aikaa vievä osa-alue hänen elämässään. SEURANTA Oppilaitoksen johto sitoutuu asetettuihin tavoitteisiin edistäen ja kehittäen huippu-urheilijoiden opiskeluedellytyksiä yhteistyössä SSAn kanssa. Oppilaitos nimeää yhteyshenkilön, joka avustaa opiskelija-urheilijaa ja osallistuu Satakunta Sports Academyn kehittämiseen. Oppilaitoksilla on kiinteät opiskelija-urheilijamäärät. Oppilaitos voi erottaa opiskelija-urheilijan järjestelmästä ennalta hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Tarkistukset opiskelun ja urheilun etenemisestä tehdään oppilaitoskohtaisesti yhteistyössä SSA valmentajien kanssa. Korkea-asteella edellä mainittu tarkoittaa opintotukeen oikeuttavaa opintojen edistymistä (4,8 opintopistettä/kuukausi). Valmennuksen seurannassa käytetään sähköistä seurantajärjestelmää % edut palveluista, jos ei muuta erikseen mainita, saa esittämällä SSA kuvakortin. Lääkäri- ja fysioterapiapalvelut (+ puhelinneuvonta) MediPori: Gallen-Kallenlankatu 5a 2. krs, urheilulääkäri Ylermi Luttinen puh , Terveystalo Pori, Fysioterapiapalvelut Olli Céder: Itäpuisto 11 B Pori, fysioterapeutti Olli Céder puh tai , Testauspalvelut (+ puhelinneuvonta) Max. hapenottokyky ja aerobinen ja anaerobinen kynnys Rasvaprosentin, rasvan massan ja kehon vesimassan mittaus Verenpaine ja maitohappopitoisuuden mittaus Isometrinen voiman mittaus Seniori-Center: Antinkatu 24, puh , Fit-Pori Oy: Länsipuisto 28 A 19, puh ja Lihashuoltopalvelut (+ puhelinneuvonta) Seniori-Center: Antinkatu 24, puh , Toiminimi Terhi Laiho: Antinkatu 24, puh , Terveystalo Pori, Fysioterapiapalvelut Olli Céder, Itäpuisto 11 B Pori, fysioterapeutti Olli Céder puh tai , Jalkojenhoitopalvelut, alaraaja-analyysit ja yksilölliset tukipohjalliset (+ puhelinneuvonta) Hoitola Tuhatjalka: Päivi Astokari-Huotari, Porilaistenkatu 2, puh Terveystalo Pori, Fysioterapiapalvelut Olli Céder, Itäpuisto 11 B Pori, fysioterapeutti Olli Céder puh tai , 13

8 Psyykkinen valmennus Urheilupsykologi, Markku Gardin, puh , (yhteistyöstä sovitaan tapauskohtaisesti) Hammashoitopalvelut Teljäntori, Yrjönkatu 15 A, 4. krs., hammaslääkäri Jussi Sävelä, puh , Oikeudellinen neuvonta Asianajotoimisto Markku Lindén, Eteläkauppatori 2 B, puh Ravintoneuvonta ja -opetus Palveluliikelaitos, Terttu Ojala, puh (yhteistyöstä sovitaan tapauskohtaisesti). Lisätietoja Nutrica sovelluksesta löytyy SSAn kotisivuilta Pankkipalveluneuvonta Huittisten Säästöpankki, Pohjoiskauppatori 1, puh , Antidopingneuvonta Dopingilla tarkoitetaan, että urheilijat käyttävät aineita tai menetelmiä, jotka KOK ja Maailman Antidoping toimisto määrittelevät kielletyiksi. Doping voi parantaa urheilusuoritusta, mutta se voi myös aiheuttaa vakavia vahinkoja urheilijan terveydelle. Lisätietoja: Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry Puh: (09) , Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa: Intersport Pori Kauppakeskus Isokarhu Yrjönkatu 14, puh , (liikkeen alennus SSA kortilla) Autokoulupalvelut Liikenneopisto, Eteläpuisto 13, puh , (ylimääräinen ajokerta SSA kortilla) Asuminen Porin YH asunnot Oy OVV Asuntopalvelut Oy Otavankatu 3, PORI Yrjönkatu 5, PORI Puh Puh , Academy pappi Älä jää asioidesi kanssa yksin! Voit keskustella asioistasi ehdottoman luottamuksellisesti. Keskustelu auttaa, kun ote opinnoista uhkaa livetä, yksinäisyys painaa tai pohdit elämääsi ja tulevaisuuttasi. Kappalainen Tuija Kruus, puh , Nuorten vastaanotto Nuorten vastaanoton toiminta on tarkoitettu porilaisille ja Porin yhteistoiminta-alueen kunnissa asuville sekä Porissa opiskeleville vuotiaille nuorille, joilla ei ole muuta hoitosuhdetta. Lähetettä ei tarvita. Toiminnan tavoitteena on nuorten ongelmatilanteen selvittäminen ja mahdollisen oikean hoitopaikan löytäminen tarvittaessa. Nuoren ongelmat voivat olla mm. koulunkäyntiin, aikuistumiseen ja ihmissuhteisiin liittyviä. Käynnit ovat maksuttomia ja keskustelut luottamuksellisia. Yrjönkatu 20, III krs., Ajanvaraus puhelimitse (ma-pe) klo

9 NÄIN ONNISTUT Työnhaku ja työvoimapalvelut Urheilevan opiskelijan on ajateltava myös taloudellista toimeentuloaan. Toimeentuloasioissakin suunnitelmallisuus ja ennakointi on erittäin tärkeää. Opintojen loppuvaiheessa ja siirryttäessä työelämään kannattaa hyödyntää oppilaitoksen omia työelämäpalveluita. Huippu-urheilijoiden työelämään siirtymistä tuetaan myös valtakunnallisella Suomen Olympiakomitean ja Adecco Finland Oyn projektilla Huippu-urheilijoiden uraohjelma. Adeccon tehtävänä on luoda kontakteja työnantajiin ja oppilaitoksiin, mutta myös kannustaa ja ohjata urheilijoita ja valmentajia omatoimiseen tiedonhakuun ja verkostojen luomiseen. Tiedustelut: Adecco Finland Oy Suomen Olympiakomitea Puh Puh Työnhaku ja työvoimapalvelut Porin seudun te -toimisto, Työnantajapalvelut Työnhakukeskus Rekry-Center Isolinnankatu 24 (Herttuantorin 2. krs.) Puh (mm. Eures-palvelut, työnhaun asiakirjat, opiskeluun ja koulutushakuihin liittyvät asiat) Lisätietoa opintotuesta löytyy: 1. Tunne arvomaailmasi mikä on sinulle tärkeää. 2. Aseta realistiset päämäärät ja välitavoitteet. On helpompi juosta, kun tietää minne on menossa - älä pelkää epäonnistumista. 3. Ole aktiivinen, intohimoinen. Pistä itsesi peliin ja tee työsi niin hyvin, että kaikki tietävät sinun olleen asialla. 4. Priorisoi ja jäsennä asiat ole järjestelmällinen - älä oleta, ota selvää. 5. Suunnittele ajankäyttösi ja kuormitukset tilanteen haltuunotto. Ilmoita valmentajalle ja opettajille ajoissa kilpailumatkoista ja leireistä sekä selvitä poissaolon aikana suoritettavat opinnot ja korvaavat tehtävät. 6. Tunne vahvuutesi ja kehitystarpeesi saat itseluottamusta ja motivaatiota. 7. Muista ravinnon ja levon merkitys huolehdi itsestäsi. Kaikkien rooliesi on voitava hyvin. 8. Pyri itsearviointiin ja palkitse myös itsesi - usko menestykseen. 9. Älä anna periksi. Valloita vuoria, älä kompastu pikkukiviin. 10. Ajattele positiivisesti. Aivosi eivät tunne sanaa ei. Julkisuudessa opiskelija-urheilija edustaa aina itseään, lajiaan, seuraansa, oppilaitostaan sekä Satakunta Sports Academya

10 ,, PUHEENVUOROT Porin liikuntapaikat urheiluakatemian käytössä,,atakunta Olympiarenkaat ovat maailman tunnetuin tuotemerkki. Ne kangastelevat monen nuoren urheilijan mielessä. Toisiinsa kytketyt olympiarenkaat kuvaavat viittä maanosaa, joita kaikkia tarvitaan onnistuneisiin olympiakisohin. Montakohan lenkkiä tai rengasta tarvitaan siihen, että porilaisten opiskelijoiden Satakunnan urheiluakatemia saadaan toimimaan hyvin? Yhteistyötahoja on paljon enemmän kuin olympiarenkaita. Asia selviää esimerkiksi tästä julkaisusta. Porilaisia liikuntapaikkoja ylläpitävä kaupungin vapaa-aikavirasto on yksi toimijoista. Kunnat omistavat ja ylläpitävät suoraan tai välillisesti 80 prosenttia Suomen urheilupaikoista. Kuntien liikuntatoimien vuotuiset menot ovat yhteensä noin 600 miljoonaa euroa, joista 100 miljoonaa on liikuntapaikkojen rakentamismenoja. Kunnat tukevat urheiluseuroja suorin avustuksin noin 40 miljoonalla eurolla vuodessa. Vielä tärkeämpi tuki ovat seurojen ja muiden käyttäjien edulliset tai ilmaiset vuorot kuntien liikuntapaikoilla. Porin liikuntapaikoista suuri osa on käyttäjille maksullisia. Nykyisillä maksuilla esimerkiksi urheiluseurat maksavat noin neljänneksen liikuntapaikan todellisista käyttökuluista. Kaikki veronmaksajat siis maksavat lopun eli noin 75 % liikuntapaikan käyttömenoista. Pieni osa käyttäjistä voi toimia Porin liikuntapaikoilla maksutta. Satakunnan urheiluakatemian opiskelijat kuuluvat tähän joukkoon hyvä niin. Suomalaiseen elämänmenoon liittyy kuitenkin sellainen piirre, että ei niin pientä etuutta, ettei joku asettaisi sitä kyseenalaiseksi. Tämä koskee myös urheiluakatemian saamia palveluja. Jos kaupunkilaiset ovat sitä mieltä, että akatemia on hyvät ja maksuttomat palvelunsa ansainnut, akatemia on hoitanut asiansa hyvin. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeätä, että urheiluakatemian opiskelijat ja muut toimijat rakentavat omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään akatemialle hyvää imagoa. Kimmo Rinne Porin vapaa-aikaviraston johtaja S Sports Academyn lääkärintarkastuksista SSA on ollut Suomessa ensimmäisenä kehittämässä urheilijoidensa lääkärintarkastuksia. Meillä on kokemusta lähes kymmenen vuoden ajalta. Muualla maailmassa erityisesti Italia on lähtenyt nuorten urheilijoiden tarkastamiseen ja äkilliset sydänkuolemat on siellä saatu lähes eliminoitua. Suomessa on myös herätty asiaan ja urheilijoiden tarkastuksia on alettu suorittaa koko maassa. Tästä lankeaa kiitos erityisesti urheilulääkäri Harri Hakkaraiselle. SSA:n tarkastuksia ovat koko ajan hoitaneet urheilulääkäri Ylermi Luttinen sekä fysioterapeutti Olli Céder. Olli on myös erikoistunut alaraajojen ongelmatiikkaan. Tarkastuksen läpikäyneitä urheilijoita on tällä hetkellä noin neljäsataa, joten tutkimusmateriaaliakin alkaa jo olla melkoisesti. Usein urheilija hakeutuu jatkossa asemallemme ongelmissaan, kun paikka tarkastuksen yhteydessä tulee tutuksi. Tarkastukseen kuuluu ensin Ollin suorittama fysio-osuus, jolloin tehdään lihastasapainokartoitus. Aivan kansallista huippua olevilla nuorilla on usein runsaastikin löydöksiä tuki- ja liikuntaelinpuolella. Ryhtivirheitä, nivelten liikkuvuusongelmia, lihastasapainossa puutteita jne. Olli Céder testaa myös kimmoisuutta ja ponnistusvoimaa ja mittaa kehon rasvaprosentin. Jokainen urheilija saa tutkimustilanteessa suullisen ja vielä kirjallisen palautteenkin, jossa eritellään löydökset ja annetaan ohjeet tilanteen korjaamiseksi. Lääkärintarkastukset suorittaa Ylermi Luttinen. Olemme käyttäneet Olympiakomitean nelisivuista kaavaketta, jonka urheilija tuo tullessaan esitäytettynä. Lääkärintarkastukseen kuuluu haastattelu, kliininen tutkimus (kuuntelu, koputtelu, vääntely) ja keskustellaan kielletyistä aineista sekä ohjataan mahdollisissa erivapausasioissa. Sairauksiin puututaan ja hoidetaan tai ohjataan tarvittaessa erikoislääkäreille. Lääkärintarkastuksesta urheilija saa nyt heti suullisen ja kirjallisen palautteen. Palautteessa on pyritty selvittämään urheilijalle löydökset ja nimenomaan se, miten ne tulisi korjata tai hoitaa. Tarvittaessa on annettu myös ohjeita, jotka urheilija voi näyttää valmentajalle. Yhteistyö urheilijan, valmentajan, lääkärin ja fysioterapeutin kanssa on kovasti toivottavaa. Vuosien varrella on tarkastuksissa tullut esiin varsin runsaasti erilaisia sairauksia tai vikoja urheilijoilla. Erityisesti tänä päivänä näyttää olevan ongelmana allergiat, jotka alentavat suorituskykyä. Rasitusastma tuntuu olevan lisääntymässä. Näihin liittyy aina asianmukainen lääkitys ja neuvonta kielletyistä aineista sekä erivapausmenettely. Mikäli resurssit jatkossa suinkin riittävät, olisi tarkastukseen hyvä liittää hieman laboratoriotutkimuksia. Sydänfilmi ja pieni verenkuva ainakin olisi hyvä sisällyttää tarkastukseen. Ylermi Luttinen Urheilulääkäri, Medipori Oy 18 19

11 S,,ports Academy osana Satakunnan opiskelijamarkkinointia SSA ei helpota yksinomaan korkeakouluopiskelijoiden elämää, vaan se tarjoaa myös Satakunnan korkeakouluille valttikortin opiskelijamarkkinointiin. Korkeakoulut tekevät tiivistä markkinointiyhteistyötä mm. valtakunnallisilla Studia-messuilla, abiinfoissa, maakunnan kesätapahtumissa sekä printti- ja verkkomainonnassa. Yhteisenä markkinointiteemana on SIIVU.fi - Satakunnassa on hyvä opiskella. Satakuntalaislähtöinen opiskelija pystyy SSA:n kautta yhdistämään korkeakouluopinnot ja urheiluharrastuksen jatkumisen tutussa valmennuksessa. Kauempaa tulevalle nuorelle SSA tarjoaa yhden luukun periaatteella tietoa, tukea, palveluita ja siten myös väylän ankkuroitua uudelle paikkakunnalle. Vastavuoroisesti korkeakoulut voivat hyödyntää nimekkäitä urheilijoita esim. messuilla. Urheilevien opiskelijoiden ankkuroituminen Satakuntaan on myös alueen työnantajien etu: Huipulle tähtäävät urheilijat ovat usein ajanhallinnan mestareita, kunnianhimoisia ja tavoitteellisia. Joukkueurheilijoilla on hyvät tiimipelaajataidot ja ulkomaisilla areenoilla kilpailleilla erinomaiset kansainväliset valmiudet. Opiskelu korkeakoulussa vaatii aikaa ja panostamista, mikä saattaa pelottaa urheilu-uraansa täysillä panostavia nuoria. Siksi onkin tärkeää, että urheilu-ura huomioidaan korkeakouluopiskelijoiden henkilökohtaisissa opintosuunnitelmissa. Yliopistotasolla ajanhallintaa helpottaa akateeminen vapaus, joka mahdollistaa opintojen joustavan etenemisen. Satakunnassa joustavuutta lisää myös korkeakoulujen keskinäinen koulutusyhteistyö (mm. yhteiset yrittäjyysopinnot) sekä yliopistokeskuksen tarjoama ristiinopiskelumahdollisuus - kun pääset sisään yhteen yliopistoon, ovet aukeavat neljään.,, U rheilijan ura Olen ollut SSA:n toiminnassa sen perustamisesta alkaen. Olen entinen yleisurheilija ja lajinani oli moukarinheitto. Aloitin Kuninkaanhaan Urheilulukiossa 1999 ja valmistuin ylioppilaaksi Lukion aikana nousin juniorimaajoukkueeseen sekä pääsin edustamaan Suomea nuorten arvokisoihin. Lukion jälkeen opiskelupaikaksi tuli Satakunnan ammattikorkeakoulu ja liiketalouden linja. Minun kohdallani SSA mahdollisti urheilun ja opiskelun yhdistämisen. Pystyin harjoittelemaan kaksi kertaa päivässä, pääsin osallistumaan maajoukkueleireille ja ulkoja kotimaan kilpailuihin. Matkat saattoivat kestää pitkäänkin esim. ulkomaan harjoitusleirit 2-4 viikkoa. Harjoittelu suunniteltiin oman henkilökohtaisen lajivalmentajan kanssa ja toteutettiin käytännössä SSA:n valmentajien avustuksella. Opettajat ymmärsivät hyvin poissaolojani ja sain suorittaa opintoja joustavasti. Valmistuin taloushallinnon tradenomiksi 2008, jonka jälkeen olen työskennellyt Länsi- Suomen Osuuspankissa. Kannustan tulevia urheilijoita hakeutumaan Satakunta Sports Academiin. Lasse Luotonen Palveluneuvoja Satakunnan korkeakoululaitoksen muodostavat Diak Länsi (Porin yksikkö), Porin yliopistokeskus, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos (Rauma). Satakunnassa on hyvä opiskella ja SSA:n kautta urheilevien opiskelijoiden tarpeet on huomioitu erityisen hyvin Maria Väkiparta Porin yliopistokeskuksen yhteyspäällikkö 20 21

12 ,, O pinto- ja uraohjaus Moni urheilija on joutunut omakohtaisesti kokemaan, kuinka vaikeaa on sovittaa yhteen täysipainoinen valmentautuminen ja opiskelu tai työssä käyminen. Intensiivinen harjoittelu, kilpailu- ja leirimatkat sekä monien muiden urheiluun liittyvien asioiden hoitaminen usein vaikeuttavat siviiliuran rakentamista. Huipulle tähtäävä ja jo huipulla oleva urheilija tarvitseekin tukea siviiliuran luomisessa. Lisäksi huippuurheilija tarvitsee tukea myös urheilu-uran päättyessä. Urheilijoiden opinto- ja uraohjauksen tavoitteena on, että lahjakkaalla urheilijalla olisi mahdollisuus kehittyä ja menestyä urheilijana, opiskella joustavasti valmentautumisen ohella ja siirtyä edelleen työelämään urheilu-uran aikana tai sen jälkeen. Tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää, että opiskeluun, työllistymiseen ja muuhun elämänuraan liittyvät tarpeet huomioidaan kokonaisvaltaisesti osana urheilijan valmennusprosessia. OPPILAITOKSET OPPILAITOKSET PSYL - urheilulukio Länsi-Porin PSYL - urheilulukio lukio Meri-Porin Länsi-Porin lukio lukio Porin Meri-Porin lyseon lukio lukio Porin Porin aikuislukio lyseon lukio www. cedunet.fi/aikuislukio/ Björneborgs Porin aikuislukio svenska samskola cedunet.fi/aikuislukio/ Porin Björneborgs seudun svenska steinerkoulu samskola Ulvilan Porin seudun lukio steinerkoulu Sataedu Ulvilan lukio Satakunnan ammatiopisto, Porin Aikuiskoulutuskeskus Ulvila Länsirannikon Kokemäenjl AO, Koulutus Ulvila Oy, WinNova Porin Ammattiopisto SAMK SAMK DIAK, DIAK, Pori Pori Yliopistokeskus, Yliopistokeskus, Pori Pori 22 Olympiakomitean huippu-urheilijoille ja huippu-urheilijoiksi aikoville suunnatut huippu-urheilija -nettisivuilla kuvataan huippu-urheilijan uraan liittyviä aihealueita ja teemoja mm. ajan- ja mediajulkisuuden hallintaan tai palautumiseen ja ravintoon liittyen. Sivustot ohjaavat linkkien ja artikkelien kautta lukijan lisätiedon ja huippu-urheilun toimijoiden lähteille. Jo vuosia on nähty tarve koota huippu-urheilijoille käsikirja avuksi ja ohjeeksi huippu-urheilu-uran eri vaiheisiin kertoo Tuuli Merikoski sivuston tarkoituksesta. Lisätietoja: Tuuli Merikoski Urheilijoiden opinto- ja urasuunnittelun asiantuntija LAJIT/VALMENTAJAT Golf Golf *) *) Jarkko Jarkko Stenbacka Stenbacka Heitot Heitot ja ja yksilölajit yksilölajit Juha Juha Lahtinen Lahtinen Hypyt, Hypyt, pikajuoksu pikajuoksu Juha Juha Flinck Flinck Jalkapallo Jalkapallo *) *) Jouni Jouni Joensuu Joensuu Jääkiekko Jääkiekko *) *) Jouni Jouni Myllymaa Myllymaa Jääpallo Jääpallo *) *) Jouko Jouko Visuri Visuri Kamppailulajit Kamppailulajit Jari Jari Mäkelä Mäkelä Kestävyyslajit Kestävyyslajit *) *) Mika Mika Tyrkkö Tyrkkö Pesäpallo Pesäpallo *) *) Petri Petri Kaijansinkko Kaijansinkko Ari Jukka Mansikkamäki Marttala Salibandy Salibandy Antti-Jussi Antti-Jussi Härkönen Härkönen Uinti Uinti Hannu Hannu Salomäki Salomäki Voimaklinikka Voimaklinikka Juha Juha Lahtinen Lahtinen *) *) Yhteistyössä Yhteistyössä lajin lajin erikoisseuran erikoisseuran kanssa kanssa 23 23

13 Lisätietoja SSA-opas PAINOPAIKKA: KEHITYS OY, PORI 2010 KUVAT: ELÄMYSKUVA, SATAKUNNAN KANSA, KEHITYS OY, ELFINA

SISÄLLYSLUETTELO LUKUVUONNA 2011 2012. Alkusanat 2. Sisällysluettelo 3. Lukuvuoden 2011 2012 toiminnan painopistealueet 4.

SISÄLLYSLUETTELO LUKUVUONNA 2011 2012. Alkusanat 2. Sisällysluettelo 3. Lukuvuoden 2011 2012 toiminnan painopistealueet 4. SSA-OPAS 2011-2012 LUKUVUONNA 2011 2012 SISÄLLYSLUETTELO Satakunta Sports Academy (SSA) on kansalliselle ja kansainväliselle huipulle tähtääville opiskelija-urheilijoille luotu koulutusjärjestelmä, johon

Lisätiedot

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013 Toimitus: Taitto: Paino: Kannen kuva: Huippu-urheilun muutostyöryhmä, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea Planeetta

Lisätiedot

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5. Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5. Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 Sisällysluettelo Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4 Oppaan käyttäjälle 5 Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 1. Urheilulukiot ja urheiluammattioppilaitokset 1.1 Urheilulukiot

Lisätiedot

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5 Sisällysluettelo Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4 Oppaan käyttäjälle 5 Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 1. Urheilulukiot ja urheiluammattioppilaitokset 1.1 Urheilulukiot

Lisätiedot

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5. Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6

Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4. Oppaan käyttäjälle 5. Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 Sisällysluettelo Urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt 4 Oppaan käyttäjälle 5 Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa 6 1. Urheilulukiot ja urheiluammattioppilaitokset 1.1 Urheilulukiot

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 5/2003. Rauhallista Joulua! Uudenvuodenpäivänä 1. tammikuuta 2004 on tasan 140 vuotta Keski-Porin kirkon vihkimisestä.

Porin kaupungin henkilöstölehti 5/2003. Rauhallista Joulua! Uudenvuodenpäivänä 1. tammikuuta 2004 on tasan 140 vuotta Keski-Porin kirkon vihkimisestä. Porin kaupungin henkilöstölehti 5/2003 Rauhallista Joulua! Uudenvuodenpäivänä 1. tammikuuta 2004 on tasan 140 vuotta Keski-Porin kirkon vihkimisestä. 2 Tapahtuma Kalenteri 2003-2004 JOULUKUU 2003 La 20.-

Lisätiedot

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa.

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa. 2012 Tervehdys...3 Hyviä vaihtoehtoja riittää...4 Porin koulutustarjonta on kattava...5 Työ vaatii tekijältään tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta...6 Opiskelu lukiossa...7 Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa...8

Lisätiedot

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa.

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa. 2011-2012 Tervehdys...3 Hyviä vaihtoehtoja riittää...4 Porin koulutustarjonta on kattava...5 Työ vaatii tekijältään tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta...6 Opiskelu lukiossa...7 Opiskelu ammatillisessa

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Sisä-Suomi 3 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Huippu-urheilijana korkeakoulussa

Huippu-urheilijana korkeakoulussa Huippu-urheilijana korkeakoulussa SISÄLLYS Huippu-urheilijana korkeakoulussa 1. Esipuhe 5 2. Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma 6 2.1. Urheiluakatemiat 7 2.2. Valmennus 8 2.3. Opiskelu 8 2.4.

Lisätiedot

URHEILULINJAN OHJEISTO 2015-2016

URHEILULINJAN OHJEISTO 2015-2016 URHEILULINJAN OHJEISTO 2015-2016 1. YLEISTÄ Onneksi olkoon ja onnittelut myös hyvästä valinnasta. Kuulut siihen etuoikeutettuun ryhmään, joka on valittu Sammon keskuslukioon ja sen urheilulinjalle. Sammon

Lisätiedot

Valmennus ja Huippukilpapurjehdustoimikunta/Kilpapurjehdustoimikunta SUOMEN HUIPPUKILPAPURJEHDUS 2013-2016

Valmennus ja Huippukilpapurjehdustoimikunta/Kilpapurjehdustoimikunta SUOMEN HUIPPUKILPAPURJEHDUS 2013-2016 Suomen Purjehdus ja Veneily ry JÄRJESTELMÄKUVAUS Valmennus ja Huippukilpapurjehdustoimikunta/Kilpapurjehdustoimikunta SUOMEN HUIPPUKILPAPURJEHDUS 2013-2016 SUOMEN HUIPPUKILPAPURJEHDUS 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

URHEILUVALMENNUS SAMMON KESKUSLUKION OPETUSSUUNNITELMASSA

URHEILUVALMENNUS SAMMON KESKUSLUKION OPETUSSUUNNITELMASSA Sa m p o 7 URHEILUVALMENNUKSEN OPETUSSUUNNITELMA URHEILUVALMENNUS SAMMON KESKUSLUKION OPETUSSUUNNITELMASSA SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Urheiluvalmennuksen kurssit 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA Hiihto Yleisurheilu v4.0 15.09.2012 Tammelan Ryske ry:n toimintakäsikirja v4.0 15.9.2012 2 (21) TOIMINTAKÄSIKIRJAN VERSION HALLINTA 05/06/2009 v0.1 Toimintakäsikirjan

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Itä-Suomi 4/2011. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Itä-Suomi 4/2011. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista OPINTOMAAILMA Levikki Itä-Suomi 4/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden opiskelunumero

Lisätiedot

YHTEINEN OSA OPISKELIJAN OPAS 2010-2011

YHTEINEN OSA OPISKELIJAN OPAS 2010-2011 YHTEINEN OSA OPISKELIJAN OPAS 2010-2011 Sisällysluettelo Tervetuloa WinNovaan Tervetuloa WinNovaan...3 Lukuvuoden 2010-2011 työpäivät, jaksot ja lomat...4 Opiskelu ammattiin...6 - WinNovan organisaatio

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Itä-Suomi 5 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN Nuorten koulutuksen yhteinen osa

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN Nuorten koulutuksen yhteinen osa Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN Nuorten koulutuksen yhteinen osa Hyväksytty Näyttötoimikunta 15.5.2014, 24 ; Toisen asteen johtokunta 16.6. 2015, 59 Voimassa 1.8.2015 alkaen Sisällys

Lisätiedot

VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA

VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA RAPORTTI VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA 2002 Suomen Valmentajat ry KUVAILULEHTI Julkaisija: Julkaisun laji: Julkaisun nimi: Tekijät: Toimeksiantaja: Suomen Valmentajat ry Raportti Valmentaminen ammattina

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

Työnantajien kokemuksia nuorten olympiavalmentajahankkeesta

Työnantajien kokemuksia nuorten olympiavalmentajahankkeesta Työnantajien kokemuksia nuorten olympiavalmentajahankkeesta Timo Manninen 1, Jari Lämsä 1, Asko Härkönen 2 1 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU 2 Suomen Olympiakomitea Copyright 2012 KIHU Kaikki

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus 2015 2016 Yhteystietoja Sisällysluettelo Hyria koulutus Oy Torikatu 18 (PL 67) 05800 Hyvinkää Vaihde 019 778 3000 info@hyria.fi Toimitusjohtaja, johtava rehtori

Lisätiedot

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MAST i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MASTiaisia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä Toimitus: Matti Mäkelä, Jaana Kilpinen, Anu Parantainen ja Mika Salonen

Lisätiedot

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Sisällysluettelo JOHDANTO SILTA-LISÄ-HANKE SILTA-LISÄN LISÄOPETUS Vanha Miika löytyi uudelleen Silta-Lisä-vuoden aikana KESÄVALMENNUS NIVELVAIHEVALMENNUS SILTA-LISÄN TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

1.2.1995 Päivitetty 1.8.1996 Uusi päivitys 19.12.2004 Lisäys 11.5.2010/Miikka Sopanen. Matti Harkko

1.2.1995 Päivitetty 1.8.1996 Uusi päivitys 19.12.2004 Lisäys 11.5.2010/Miikka Sopanen. Matti Harkko 1.2.1995 Päivitetty 1.8.1996 Uusi päivitys 19.12.2004 Lisäys 11.5.2010/Miikka Sopanen Matti Harkko LAPPEENRANTALAISEN NAIS- JA TYTTÖKORIPALLOILUN KEHITTÄMINEN 2 Sisällysluettelo 1. Lappeenrantalaisen naiskoripalloilun

Lisätiedot

VALMENNUSKÄSIKIRJA. Toimittanut Tiina Meklin

VALMENNUSKÄSIKIRJA. Toimittanut Tiina Meklin VALMENNUSKÄSIKIRJA Toimittanut Tiina Meklin SISÄLTÖ ESIPUHE... 3 A. SKILLS-AMMATTITAITOKILPAILUTOIMINTA...4 SKILLS-AMMATTITAITOKILPAILUT... 5 TAITAJA 9... 6 TAITAJA... 8 WORLDSKILLS COMPETITION... 10 B.

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot