Sote & Suomi. Apotti palvelee Soteuudistusta. Peruspalveluministeri Susanna Huovinen. Sote-järjestelmien yhtenäistämisellä miljoonien eurojen hyödyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sote & Suomi. Apotti palvelee Soteuudistusta. Peruspalveluministeri Susanna Huovinen. Sote-järjestelmien yhtenäistämisellä miljoonien eurojen hyödyt"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ Sote & Suomi Peruspalveluministeri Susanna Huovinen Apotti palvelee Soteuudistusta s. 4 Lääkärit Ahonen & Karhuvaara Tohtorit kehittämässä potilastietojärjestelmiä Todennettuja tuloksia Espanjasta Sote-järjestelmien yhtenäistämisellä miljoonien eurojen hyödyt

2 pääkirjoitus Vaalitauko ei pysäytä Sote-junaa Yhdistämällä kansainvälistä teknologiaa kotimaiseen osaamiseen, varmistetaan sekä kustannustehokkaat palvelut että alan työpaikat Suomessa. Sote-uudistus siirtyi seuraavalle hallitukselle, mutta kehitystä ei voi pysäyttää. Kun palvelut tuotetaan keskitetysti isommilla resursseilla, saamme tehokkaampia ja laadukkaampia palveluja. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistäminen mahdollistaa myös ennakoivan terveydenhuollon, mikä helpottaa tarttumaan terveyteemme liittyviin kysymyksiin ajoissa ja säästää sitä kautta aikaa, vaivaa ja kustannuksia. CGI:llä on pitkät perinteet terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä. Avoimen ja varhaisen vuoropuhelun avulla yhdessä asiakkaittemme kanssa synnytämme sovelluksia ja palveluja, jotka vastaavat parhaiten käyttäjien tarpeita ja ovat myös investointeina paremmin ennakoitavissa ja hallinnoitavissa. Työllistämme tällä hetkellä Suomessa yli 350 sosiaali- ja terveydenhuollon it-ratkaisuihin erikoistunutta ammattilaista. Living Lab -toimintamallimme avulla haluamme myös verkostoitua terveydenhuollon innovaatioita kehittävien yritysten kanssa. Suomessa on paljon alan start up -yrityksiä, joiden kanssa voimme kehittää kansainvälisesti kilpailukykyisiä uusia innovaatioita. Niissä on samalla myös vientipotentiaalia. Toteutuessaan integroitujen sote-palvelujen tuotantomalli on myös kansainvälisesti uraa uurtava innovaatio. Missään muualla ei ole tiettävästi yhdistetty näin saumattomasti sosiaalija tervey denhuoltoa yhdeksi kokonaisuudeksi kuin Suomessa pyritään tekemään. Siksi paikallisella osaamisella on suuri merkitys. HEIKKI NIKKU, TOIMITUSJOHTAJA, CGI 3 Sydänkirurgi, kenraali ja IT-mies 4 Sote tarvitsee tarkkaa ja yhtenäistä IT-tukea Peruspalveluministeri, Susanna Huovinen 6 Sote-uudistuksen onnistuminen on kiinni myös teknologiasta 7 Vaikuttavia tuloksia Kataloniasta 8 Innovaatioita ja etätohtoreita 10 Tohtorit tietojärjestelmien kimpussa 12 Henki kyseessä tekniikka tehostaa ensihoitoa CGI on globaali IT-palveluyritys, joka työllistää Suomessa yli asiantuntijaa. Lisätietoja cgi.com, cgi.fi Kansikuva Valtioneuvoston kanslia / Heli Sorjonen 2

3 Sydänkirurgi, kenraali ja IT-mies Kokemukset Vietnamin kenttäsairaaloista globaaleihin terveydenhuollon ympäristöihin ovat osoittaneet vahvan läsnäolon merkityksen kaikessa toiminnassa. TEKSTI ANTTI KIRVES KUVA ANTTI KIRVES USA:n liittovaltion palveluista CGI:ssä vastaava johtaja James Peake törmää terveyshuollossa eri puolilla maailmaa jatkuvasti hoidon jatkuvuuteen. Ala toimii palvelutarjoajien siiloissa ja potilaita pompotellaan siilosta toiseen. Terveydenhuollon IT pitää hoitaa nykyistä paremmin. Meillä on mielestämme iso rooli sen parantamisessa, Peake sanoo. Hän ei ole ihan tavallinen IT-mies. 69-vuotias Peake on Vietnamin veteraani, sydänkirurgi sekä entinen Yhdysvaltain veteraanien asioista vastaava ministeri ja armeijan ylilääkäri. CGI:n palveluksessa hän on ollut vuodesta Eurooppa ja Suomi hyötyvät Peaken mukaan CGI:n kokemuksista Yhdysvalloissa ja Kanadassa esimerkiksi sillä, että yhtiön prosesseja on rakennettu harkiten 36 vuoden aikana. Pystymme toimittamaan sovitussa ajassa ja budjetissa. Meillä on eri puolilta maailmaa valtava määrä osaamista, jota myös jaetaan. Minusta suurimpia saavutuksiamme on palvelun taso. Teknologia on Peakelle mahdollistaja ja CGI integraattori. Roolissa pitää ymmärtää asiakkaiden tarpeet, tuntea teknologiakumppanit ja liimata ne yhteen. Ymmärrämme myös suomalaisen terveyskulttuurin erityispiirteet. Siihen tarvitaan alueellinen lähestymistapa. Aitous tuntuu aina Peake on johtanut urallaan myös Yhdysvaltain veteraanien terveydenhuoltoa Veterans Affairs (VA) -organisaatiossa. Hänen mielestään Suomella ja VA:lla on yhtäläisyyksiä. Ongelma on sama, skaala ja näkökulma vain ovat erilaiset. VA:han ilmoittautuneista 8,5 miljoonasta veteraanista 6,3 miljoonaa hoidamme vuosittain. Heitä asuu niin kaupunkikeskuksissa kuin hajaasutusalueilla. Teknologiaa, kuten telelääketiedettä, on käytetty jo pitkään. Näin voidaan vähentää esimerkiksi tehohoidon tarvetta. Peaken mukaan on selvää, että aito välittäminen todella tuntuu henkilökohtaisuutta ei voi korvata pelkällä iphonella, vaan palvelun takana pitää olla hoito kokonaisuudessaan. Kun minä käyn vastaanotolla aika harvoin haluan että minua kuunnellaan ja minusta välitetään ja että hoito jatkuu sittenkin kun olen kävellyt ulos vastaanotolta. Veteraanit ovat olleet tyytyväisiä, kun lääkäriin ei tarvitse aina lähteä ja hoitohenkilökunta tulee tutuksi etäyhteydelläkin. Peake korostaa myös, että älypuhelimesta tulee ennen pitkää monella tavoin linkki terveydenhoitoon, sillä suurin osa ihmisistä viettää lääkärissä vain pienen osan elämästään. Terveydentilan määrittää oikeasti kaikki muu aika kuin se lääkärillä vietetty. Siihen muuhun aikaan ihmisten elämässä Peake haluaisi päästä käsiksi, ja se onnistuu teknologian avulla. Henkilökohtainen teknologia voidaan valjastaa muuttamaan ihmisten terveyskäyttäytymistä parempaan suuntaan. Hoitoa voi saada paikasta riippumatta. Minusta se on jatkuvuuden huippu terveydenhuollossa. Jos on ajoissa mukana kehityksessä, voi vaikuttaa positiivisesti terveyteen jopa yhteiskunnallisella tasolla. 3

4 Päätös sote-palvelujen järjestämismallista siirtyi seuraavalle hallitukselle, mutta uudistus on väistämätön. Peruspalveluministeri Susanna Huovisen mukaan pitkä valmistelu on synnyttänyt muu- tosvastarinnan ohella epävarmuutta. Sote tarvitsee tarkkaa ja yhtenäistä IT-tukea Kun sote-palvelujen järjestämismalli aikanaan kirkastuu, näyttäytyy uudistus ennen muuta uudenlaisina yhteensopivuusvaatimuksina. Vaikka kilpailu terveydenhuollon IT-palvelutuotannossa on globaalia, on alan suomalaistoimijoillakin eväät menestykseen. TEKSTI CGI KUVAT ANTTI KIRVES JA HELI SORJONEN / VALTIONEUVOSTON KANSLIA Kun järjestämismallista saadaan päätös, miten uudistuksen onnistuminen käytännössä varmistetaan? Koska toimeenpanon pitää onnistua kentällä, pitää palveluiden käyttäjät ja henkilöstö saada mukaan valmisteluun. Tarvitaan myös avointa keskustelua yhteiskunnassa sekä alueellista yhteistyötä esimerkiksi tietojärjestelmissä. Ne on kyettävä uusimaan ja yhtenäistämään vähintään tuotantovastuualueittain. Nykyisten ohjelmistojen muuttaminen yhteensopiviksi on suuritöinen, kallis ja hidas prosessi. Teknologiaa uusitaan toiminnan uudistamisen kautta, eli sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit ohjaavat tietojärjestelmien kehittämistä. Miten laadukkaat ja saatavuudeltaan riittävät terveyspalvelut voidaan jatkossa tuottaa riittävän kustannustehokkaasti? Painopiste on saatava kalliista, korjaavista palveluista kohti ennaltaehkäiseviä tai hyvinvointia tukevia, edullisempia peruspalveluita. Perus- ja erikoistasojen sekä sosiaali- ja terveyssektorin integraatiolla parannetaan asiakkaiden mahdollisuuksia oikeisiin ja oikea-aikaisiin palveluihin. Erityisesti paljon palveluita tarvitsevat on saatava integraation piiriin nopeasti, jotta ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa. Integraation myötä myös toimintaprosessit tulevat väistämättä uudelleen tarkasteluun. Millaisena näette IT:n hyödyntämisen nykytilan ja tulevaisuuden peruspalvelujen tuottamisessa? Terveydenhuolto on jo nyt lähes täysin digitalisoitunut. Sosiaalihuollossa tietojärjestelmien käyttö on vähäisempää. Nykyinen potilastieto- ja muu järjestelmäkenttä on hajanainen. Organisaatiokohtaisia tai korkeintaan sairaanhoitopiirin alueen kattavia rakenteita on runsaasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta ohjausjärjestelmineen tarvitsee tuekseen kattavan tietopohjan ja kustannustehokkaan tavan raportoida eri toimijoiden välillä. Tässä IT:n hyödyntäminen on oleellista. Tämä edellyttää myös muutosta tiedonkäsittelyssä ja käytössä olevissa tietojärjestelmissä. Miten kehitystyön ohjaus järjestetään? Tarvitaan kansallista ohjausta, sillä muutoin ei voida varmistua tietojärjestelmien muuttuvan riittävän yhteensopiviksi tai käytäntöjä tukeviksi. Kansallisen ohjauksen tulisi kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan lisäksi myös keskeiset yhteydet valtion ja kuntien talouden ja toiminnan suunnittelu- ja seurantajärjestelmiin. Vastuu sosi- 4

5 aali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ohjauksesta sekä tietojärjestelmien ja tietoyhteiskunta-asioiden valmistelusta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Sinne perustettavan ohjausyksikön tehtävä on tukea kuntia, kuntayhtymiä sekä perustettavia sosiaali- ja terveysalueita uudistuksen toteutuksessa. Millaisena näette suomalaisen IT-palvelutuotannon merkityksen peruspalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä globaalin palvelutuotannon lisääntyessä? Keskeistä tuottavuuden lisäämiselle, kestävälle kasvulle ja työllistymisen lisääntymiselle on tietämyksen, digitaalisen talouden ja terveyden yhdistäminen. Oleellista on myös kokonaisuuden kehittäminen juuri kansalaisten tarpeita vastaavaksi. Suomen tietovarannot ja terveydenhuollon ICT on arvioitu eurooppalaisten asiantuntijoiden toimesta kattaviksi ja hyvälaatuisiksi. Ne muodostavat hyvän pohjan sekä toiminnan muutoksessa että liiketoiminnan edistämisessä. Mitä mieltä olette uudistusta johtavana ministerinä Apottihankkeesta ja sen potentiaalista siinä mukana oleville kaupungeille/kunnille? Apotin tavoitteet ovat samankaltaisia kuin soteuudistuksenkin: sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistäminen, toiminnan parantaminen ja kehittäminen sekä muutoksen aikaansaaminen. STM näkeekin kaiken terveydenhuollon potilastiedon keskitettyyn tietovarantoon keräävät kansalliset terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelut, ns. Kanta-palvelut, jatkossa merkittävänä välineenä sote-alueen kokonaisuuden hallinnassa. Henkilöstön rooli on tärkeä uudistusten onnistumiselle, sanoo peruspalveluministeri Susanna Huovinen. 5

6 Sote-uudistuksen onnistuminen on kiinni myös teknologiasta Kun sairaanhoitajan vastaanotolle saapuu mustelmainen lapsi, voi laastarin laitto muuttua äkisti lastensuojelun asiaksi. Nykytilanteessa silloin alkaa paperityö ja potilaan punnertaminen yli terveydenhuollon rajojen sosiaalitoimen puolelle. TEKSTI CGI KUVA JARI HÄRKÖNEN Kun asiakasta ja vastuuta aletaan siirtää organisaatiolta toiselle, paljastuvat nykypäivän hoito- ja palveluketjujen ongelmat. Tiedonkulkua vaikeuttavat erityisesti kiemurainen lainsäädäntö ja palveluiden erilaiset toimintatavat. Tietojärjestelmien tehtävä on tukea palvelutuotantoa ja vastuun sujuvaa siirtymistä. Kun tieto liikkuu asiakkaan mukana saumattomasti, ei samoja kysymyksiä tarvitse tentata ja kirjata monessa paikassa erikseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamismallin muutos tulee vääjäämättä heijastumaan myös tietojärjestelmiin. Tuottamismallien uudistaminen ei voi oikein muutoin onnistuakaan kuin hyödyntämällä teknologiaa nykyistä paremmin, arvioi IT-palveluyritys CGI:n johtaja Matti Häkkinen Häkkisen mukaan IT-alalla on jo vuosia keskusteltu siitä, miten kunnille olisi mahdollista tarjota paremmin yhteen toimivia järjestelmiä. Hajanaisen päätöksenteon takia tällaiselle ei ole kuitenkaan ollut ostajien puolelta kysyntää. Luottamusta ja perustaa sujuvalle yhteistyölle ei voi ostaa tuontitavarana. Matti Häkkinen kaipaa keskittyneempää toimintaa tietojärjestelmiin. Laajempia yksiköitä ajava sotehanke tuonee keskittyneempää toimintaa myös tietojärjestel mien saralle. Pääkaupunkiseudun Apotti-hankkeen kaltaisia, palveluntuottajarajat ylittäviä ratkaisuja tullaan näkemään muuallakin, Häkkinen odottaa. Onnistumisen reseptinä yhteistyö, kokemus ja kotimainen osaaminen Apotti on erittäin kunnianhimoinen hanke, jossa yhdistetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluketjut ja tietojärjestelmät. Palveluntuottajarajat ylittävien, yhteen pelaavien järjestelmien tuottamat hyödyt ovat kiistattomat. Siksi Apotti tulee yhdistämään pääkaupunkiseutua asukkaidensa eduksi tehokkaammin kuin esimerkiksi pelkät hallinnolliset kuntaliitokset, uskoo Häkkinen. Luottamuksen takana on CGI:n kokemus kansainvälisistä hankkeista ja erityisesti vuosikymmeniä jatkunut yhteistyö suomalaisten terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Yrityksen potilastietojärjestelmät ovat käytössä kaikissa Suomen yliopistosairaaloissa sekä valtaosassa suurimpia kaupunkeja. Yksin Helsingin pelastuslaitos hoitaa vuosittain noin ensihoitotehtävää CGI:n Suomessa kehittämän ensihoitojärjestelmän avulla. Olemme tuottaneet Suomessa ITratkaisuja terveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen yli 40 vuoden ajan. Nytkin meitä on Suomessa 350 terveydenhuolto alan osaajaa. Tunnemme suomalaisen lainsäädännön, käytännöt, toimijat ja järjestelmäympäristöt. Näistä muodostuu luottamus ja perusta sujuvalle yhteistyölle, jota ei voi ostaa tuontitavarana, Häkkinen toteaa. Katse riittävän kauaksi tulevaisuuteen Tärkeintä järjestelmäuudistuksissa on kuitenkin, että samalla itse toimintaa tarkastellaan kriittisesti. Katse on pidettävä tarpeeksi kaukana. Jo aivan lähitulevaisuudessa esimerkiksi erilaiset etäpalvelut ja potilaiden itsehoitopalvelut lisääntyvät. Rakenteista potilastietoa, biopankkeja, geenitietoa ja analytiikkaa hyödyntämällä voidaan kehittää uusia hoitomuotoja. Nyt rakennettavat tietojärjestelmät on luotava joustaviksi, ja niihin on jätettävä kasvunvaraa uusia käyttötapoja varten. Vain uudistamalla määrätietoisesti sekä toimintaa että tietojärjestelmiä työnteko terveys- ja sosiaalihuollossa helpottuu ja kansalaisten hoidon laatu paranee. Siksi IT-osaamisen lisäksi tarvitaan paljon sellaisia ihmisiä, jotka tuntevat kotimaiset olosuhteemme ja joiden kanssa asioista voi keskustella niiden oikeilla nimillä suomen kielellä, CGI:n Matti Häkkinen sanoo. 6

7 Vaikuttavia tuloksia Kataloniasta Apotti-kisassa yhteistyötä tekevillä CGI:llä, IBM:llä ja Cernerillä on jo käytännön kokemusta sosiaalitoimen ja terveydenhuollon järjestelmien yhdistämisestä Kataloniassa. TEKSTI ANTTI KIRVES KUVA MADRUGADA VERDE / SHUTTERSTOCK.COM Maaliskuussa 2013 käynnistettyyn Katalonianpilottihankkeeseen valittiin potilasryhmä, joka kuluttaa valtaosan terveydenhuollon ja sosiaalitoimen resursseista: kroonikot, vaikeasti sairaat ja vanheneva väestö. Mukana oli 300 potilasta, parikymmentä hoidon koordinaattoria sairaanhoitajia ja sosiaalitoimen työntekijöitä sekä nelisenkymmentä lääkäriä. Ensiavun kautta tulevien potilaiden määrä laski 12 prosenttia ja sairaalaan kirjoittautumisten määrä 10 prosenttia, kun potilaan toimintaedellytyksiä kotona alettiin huolellisesti suunnitella ja seurata. Säästöjä tuli myös kotikäynneistä, ja hoidon laatu parani. Kaikkiaan kustannusten säästöpotentiaalin tässä pilotissa on arvioitu olevan prosenttia, mikä Suomeen siirrettynä tarkoittaisi vähintään kymmenien miljoonien eurojen säästöjä, sanoo Petri Vuorinen IBM Global Business Servicesistä. Vuorisen mukaan hankkeen tavoitteena oli säästää kustannuksissa sekä parantaa potilaiden terveydentilaa ja tyytyväisyyttä. Parannusta haettiin erityisesti alueilta, jotka kuluttavat paljon sairaalaresursseja. Tietojärjestelmä tietysti luo puitteet sille, miten tietoja pystytään käsittelemään uudella tavalla, mutta oikeasti kyse on siitä, miten osapuolet tekevät yhteistyötä asiakkaan ympärillä. Ja sitä Kataloniassa tutkittiin. Osa elementeistä on vielä testipenkissä tulevaisuutta varten. Rakennettaessa järjestelmiä avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuen, komponentteja on helppo liittää siihen myöhemmin. Katalonian alueen demografiassa on paljon samaa kuin Suomessa; 25 prosenttia väestöstä on yli 65-vuotiaita ja heidän osuutensa kasvaa. 60 prosentilla heistä on yksi tai useampia kroonisia sairauksia. Suomessakin on kasvava hoitoa tarvitseva väestöjoukko ja samalla entistä pienemmät terveydenhuollon ja sosiaalitoimen resurssit. Katalonian pilottihanke osoittaa sen, että kun tuodaan asiakas keskiöön ja katsotaan hänen elämäntilannettaan ja elämänkaartaan kokonaisvaltaisesti, voidaan säästää kustannuksissa ja parantaa hoidon % Pilottiprojektin arvioitu kustannusten säästö on prosenttia. Katalonian väestöstä 25 prosenttia on yli 65-vuotiaita. tasoa. Pitää löytää toimintamalleja, jotka ylittävät organisaatiorajat ja auttavat potilasta selviämään itse arkisissa toimissaan entistä pidemmälle. Myös suomalainen osaaminen on Vuorisen mielestä tärkeää. Pitää tuntea paikallinen toimintaympäristö, tekemisen tavat ja lain- säädäntö, jotta kansainväliset kokemukset saadaan sovitettua Suomeen oikealla tavalla. Iso ja toiminnoiltaan kattava järjestelmä kannattaa tehdä organisaatioiden kanssa, joilla on kykyä skaalautua ja joilta saa osaamista kaikkiin asiakkaan muuttuviin tarpeisiin, Vuorinen sanoo. 7

8 INNOVAATIOITA JA teknologia tehostaa terveydenhuoltoa Terveydenhuollon digitalisaatio mahdollistaa tehokkaammat, turvallisemmat ja taloudellisemmat hoitokäytännöt. CGI on mukana kehittämässä uudistuvan toiminta ympäristön IT-ratkaisuja Suomessa ja maailmalla. TEKSTI ARI RYTSY KUVAT GETTY IMAGES Suomalaisen terveydenhuollon haasteena on vastata kasvaviin kustannuspaineisiin huolehtien samalla terveyspalveluiden saatavuudesta sekä sosiaalisen tasavertaisuuden toteutumisesta. Yksi väylä parempaan ja kustannustehokkaampaan terveydenhoitoon on langaton mobiiliteknologia, joka tarjoaa ihmisille mahdollisuuden tarkkailla omaa terveyttään ja osallistua sen hoitoon. Digitalisaatio laajentaa myös terveydenhuollon ammattilaisten työkaluvalikoimaa. Suomen CGI kehitti ensimmäisenä maailmassa älylaseihin kotihoitopalveluiden toteuttajille tarkoitetun sovelluksen. Sen avulla kotihoitaja saa älylaseihin näkyville ennen asiakaskäyntiä tarvittavia tietoja kuten työmääräyksen sekä potilastieto järjestelmästä johdettua informaatiota potilaan sairashistoriasta ja lääkityksestä. Sovellus helpottaa myös navigointia asiakkaan luokse sekä toimiston ja kentällä liikkuvien kotihoitajien välistä tiedonvaihtoa. CGI:n Etto-etätohtoripalvelu mahdollistaa diagnoosin tekemisen satojen kilometrien päästä. Tiedonlouhinta edistää potilasturvallisuutta Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tietojärjestelmä on ensimmäistä kertaa Suomessa valjastettu etsi mään potilaskertomuksista viitteitä potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Tietojärjestelmä hakee yhteisiä tekijöitä vaaratilanteista kaikesta potilas kertomukseen kirjatusta hoito- ja lääkitys tiedosta. CGI:n tuottaman palvelun avulla potilaskertomusteksteistä tunnistetaan automaattisesti potilasturvallisuuden vaarantumiseen viittaavia sanoja ja sanojen yhdistelmiä. Tuloksena saadaan kootusti tietoa siitä, millaiset seikat ovat vaikuttaneet tilanteissa, joissa potilaan tila on vaarantunut tai johtanut kuolemaan. Merkkien ja tilanteiden tunnistaminen mahdollistaa henkilökunnan kouluttamisen ja toiminnan parantamisen. Parempi potilasturvallisuus auttaa sairaanhoitopiiriä myös lyhentämään hoitojaksoja ja säästämään toimintakuluissa. Terveydenhuollon analytiikan tarjoamat uudenlaiset mahdollisuudet ovat potilasturvallisuuden kannalta varsin merkittäviä, sillä Suomessa on arvioitu olevan potilaan kuolemaan johtavia haittatapahtumia vuosittain noin Tämän lisäksi laajempi joukko potilaita kärsii haittatapahtumista muun muassa pidentyneinä hoitoaikoina. Suomen terveydenhuollolle koituu vuosittain jopa miljardin euron kustannukset potilasturvallisuuden vaarantumiseen johtaneista tapauksista. Etälääketiede parantaa palvelujen saatavuutta Potilaiden ja asiakkaiden hoitoon ja palveluun liittyvistä tehtävistä yhä suurempi osa on mahdollista hoitaa kotona joko ammattilaisen toimesta tai potilaan itsepalveluna. Etälääketiede perustuu tar- 8

9 ETÄTOHTOREITA Suomen CGI kehitti maailman ensimmäisen kotihoitopalvelujen älylasisovelluksen. Digitalisaatio laajentaa terveydenhuollon työkaluvalikoimaa. vittaessa korkealaatuisen videoyhteyden käyttöön tai kevyempään verkon yli tapahtuvaan kuvansiirtoon. CGI:n Etto-etätohtoripalvelussa hoitaja käyttää potilaan vastaanottohuoneessa tutkimusvälineitä. Tieto siirtyy reaaliaikaisesti muualla sijaitsevalle lääkärille, joka voi tehdä diagnoosin jopa satojen kilometrien päästä. Etton avulla lääkäri pystyy etänä kuuntelemaan potilaan keuhkot ja sydänäänet, katsomaan korva- ja nielunäkymän sekä tutkimaan ihomuutoksia tai haavoja. Yllämainittujen toimenpiteiden lisäksi palveluun voidaan liittää esimerkiksi EKG-mittari, vitaalitoimintojen mittari tai oftalmoskooppi. Myös potilaan kotona käytettävien mittalaitteiden tiedot siirtyvät terveydenhuollon ammattilaisen käyttöön helposti ja luotettavasti. CGI osallistui vuonna 2013 HUS:n pilottihankkeeseen, missä kokeiltiin lastentautien päivystyspotilaiden tutkimista ja hoitamista telelääketieteen keinoin. Suomen Lääkärilehdessä 33/2014 julkaistujen tulosten perusteella uuden teknologian avulla on mahdollista hoitaa merkittävä osa lastentautien päivystyksen ja todennäköisesti usean muunkin erikoisalan lievästi sairaista potilaista. Tutkimuksen mukaan telelääketieteen teknologialla on merkittävää laajentamispotentiaalia. Etton avulla lääkäri pystyy etänä kuuntelemaan potilaan keuhkot ja sydänäänet, katsomaan korva- ja nielunäkymän sekä tutkimaan ihomuutoksia tai haavoja. 9

10 Olisiko lääkäreistä lääkkeeksi pirstoutuneen terveydenhoidon yskähtelevien järjestelmien hoitoon? TIETOJÄRJESTELMIEN KIMPUSSA TEKSTI JA KUVAT: ANTTI KIRVES uulun niihin, jotka eivät ole koskaan kunnolla oppineet käyttämään kynää. Tietotekninen maailma sopii minulle, mutta tykkään tehdä ihmisten kanssa töitä. Siinä mielessä en ole nörtti, nauraa lääkäri Lauri Ahonen. Vähän yli kolmekymppisellä Ahosella on iästään huolimatta 27 vuoden tietotekninen kokemus. Kun hänelle pari vuotta sitten tarjoutui mahdollisuus yhdistää lääkäri- ja nörttiminänsä työssä, hän tarttui tilaisuuteen. Ahosen mielestä nykyjärjestelmistä voi pienkehittämisellä ja hallitulla, jatkuvalla työllä saada paljon nykyistä enemmän irti. Tarve on tunnistettu jo kauan sitten, mutta CGI ymmärsi että tähän pitää saada lääkäreitä mukaan. Iso muutos Potilastietojärjestelmä on muuttumassa mentorhenkiseksi; se on työskentelyn tukena, eikä kaikkea tarvitse aina keksiä itse. Tärkeää on myös saada käyttöliittymäsuunnittelijat ymmärtämään, miten lääkäri työskentelee. Ei tässä taikuutta tehdä, vaan tunnistetaan tarpeita ja rakennetaan järjestelmää niiden pohjalta. Olen kai vähän idealistinörtti, mutta luotan hallittuun ja turvalliseen tietoon, joka liikkuu ja jota käytetään oikein eri paikoissa. Ahosen mukaan hoitovastuun siirto on perinteisesti aloitettu pirstaloimalla tieto lomakkeisiin. Jos olisin 60-vuotias lääkäri ja kärsinyt lähetteiden kanssa koko ikäni, varmaan vain jatkaisin niin. Mutta kyllä kaikkien pitäisi työssään välillä miettiä, onko tässä mitään järkeä. Potilaalle kehitys näkyy vastaisuudessa ehkä selvimmin siinä, että hän voi itse täyttää järjestelmään tietoa terveydentilastaan ja vaikuttaa näin terveyteensä turvallisesti. Ihminen pysyy Ahosen mukaan ihmistä tarvitaan lääkärin työssä jatkossa yhtä paljon kuin ennenkin, mutta turha hallinnollinen painolasti jätetään pois. Samalla auktoriteettia katoaa. Potilaat alkavat olla elämänsä asiantuntijoita, joille ei noin vain sanella vastaanotolla, että tee näin. Teknologia vapauttaa lääkärille aikaa, jolloin lääkäri keskustelee enemmän ja tekee parempia hoitopäätöksiä. Näin potilaat ovat tyytyväisempiä ja ehkä hoitotuloksetkin paranevat. Potilastiedon kansallisen arkiston kehittymisen myötä tarjoutui mahdollisuus uudistaa laajemminkin potilastietojärjestelmien käyttöliittymiä. Meistä oli järkevää tehdä jotain uutta eikä pakottaa vanhoja ominaisuuksia uuteen muottiin. Suurin muutos on se, että tiedon tuottaminen on tehty lääkärin kannalta ihan uusiksi. Käytettävyys Uranuspotilastietojärjestelmässä on aivan toista luokkaa kuin ennen. Kun Ahonen aloitti järjestelmäkehityksessä, ilmapiiri kentällä oli että ei mikään kuitenkaan muutu. 10

11 Monissa sairaanhoitoyksiköissä toiminut Lauri Ahonen tietää, että järjestelmät ovat notkeita kuin rotat, jos ne valjastetaan käyttöön oikein. Koska tietojärjestelmät muka ovat niin kankeita. Eivät ole. Ne ovat notkeita kuin rotat jos ne konfiguroidaan hyvin ja puretaan käytännöt oikeiksi toiminnoiksi. Vähemmän virheitä, enemmän laatua Kun potilastietojärjestelmät ovat tulleet lääkintälaitedirektiivin piiriin, viranomaisvaatimukset turvallisuudesta ovat tiukentuneet. Keskiössä on potilaan hyvinvointi. Lääkäri Sakari Karhuvaaran mukaan ratkaisut pitää tehdä niin, että potilaalle ei tule riskiä. Oikean lääkityksen määrääminen on yksi tärkeimmistä asioista, joihin riskejä voi liittyä. Karhuvaara toimii neljänä päivänä viikossa työterveyslääkärinä ja yhden hän käyttää potilastietojärjestelmän kehityksen parissa. On tärkeää, että kehitystyössä on lääkäreitä, mutta siinä pitäisi olla enemmänkin koko kliinisen työyhteisön ammattilaisia. Lääkärit ovat vain yksi osa potilaan hoitamista. CGI:ssä potilastietojärjestelmien kehitystiimissä työskentelee omien ja kumppanien asiantuntijoiden lisäksi muun muassa lääkäreitä, sairaanhoitajia ja osastosihteerejä. Terveydenhoidon tietojärjestelmän tulee tukea ja ohjata työtä ja tuoda oikeaa informaatiota tarvittaessa sekä tarjota muistutuksia, sillä hallittavan tiedon määrä on melkoinen. Tieto pitää saada talteen kätevästi työn ohessa ja kerran tallennetun tiedon on oltava käytettävissä monipuolisesti. Kokonaisuus on monimutkainen ja työtä tehdään paljon organisaatiorajojen yli. Siksi tiedon pitäisi kulkea kokonaisuuksina ja kätevästi. Pitäisi siis siirtää asiallista tietosisältöä mieluummin kuin lomakkeita. Nykyään ensin tehdään ja sitten kirjoitetaan mitä tehtiin. Monissa paikoissa joudutaan yhä kirjautumaan useaan eri järjestelmään, hakemaan tietoja ja siirtämään sitä toisiin järjestelmiin. Toki tiedot saadaan nytkin siirretyksi järjestelmästä toiseen. Tiedot ovat kuitenkin usein hajallaan ja vaikeasti saatavissa jo organisaation sisäisissä järjestelmissä. Kun potilastietojärjestelmät kehittyvät, virheiden mahdollisuus pienenee ja hoidon laatu paranee. Järjestelmä tuottaa oikeita tietoja, jotka tukevat hoitopäätösten tekemistä. Se parantaa potilasturvallisuutta ja nopeuttaa prosesseja, Karhuvaara sanoo. On olennaista, että tieto kulkee nopeasti ja kätevästi yhtenä kokonaisuutena, sanoo Sakari Karhuvaara. 11

12 Sähköisten palveluiden kehittämiseen tarvitsemme lisää uskallusta. Henki kyseessä tekniikka tehostaa ensihoitoa Helsingin kaupungin pelastuslaitos hoitaa vuosittain noin ensihoitotehtävää. Toimintaa tukee IT-yritys CGI:n Suomessa kehittämä järjestelmä, Merlot Medi, joka välittää reaaliaikaista potilastietoa ensihoitoyksiköstä ensihoidon konsultille ja hoitopaikkaan. TEKSTI CGI KUVAT MATTI IMMONEN Huhtikuussa 2008 Benalmádenassa, Málagan maakunnassa Espanjan eteläosassa, tapahtui vakava bussionnettomuus, jossa loukkaantui useita suomalaisia turisteja. Järkyttävään tilanteeseen reagoitiin nopeasti järjestämällä potilaslento Suomeen. Malagan lentokentällä kaikista potilaista täytettiin ensihoitokertomus, joka päivittyi Suomessa reaaliaikaisesti. Lennon aikana Merlot Medi -päätelaitteisiin kirjattiin muun muassa potilaiden hoitotietoja ja mitattuja arvoja. Kun kone laskeutui Helsinkiin, niin päätelaitteet ottivat yhteyden palvelimeen, jolloin lennon aikana kirjatut tiedot tulivat taas muiden nähtäväksi, kertoo potilaslennolle osallistunut Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ensihoitomestari Timo Vesterback. Ennakkotieto antoi sairaaloiden lääkäreille ja hoitajille mahdollisuuden perehtyä saapuvien potilaiden terveydentilaan, vammoihin sekä heidän saamansa lääkitykseen. Tällä tavalla heille pystyttiin valmistelemaan paras mahdollinen jatkohoito. Jokainen minuutti on elintärkeä CGI:n Merlot Medi on ollut kiinteä osa HUS-alueen ensihoitopalvelua jo kahdeksan vuoden ajan. Hoidon laatua ja sen jatkuvuutta parantava järjestelmä on mukana jokaisessa ensihoitotehtävässä kestävän laptop-tietokoneen kuoriin pakattuna. Ensihoitotehtävän aikana ensihoitajat kirjaavat Merlot Mediin potilasta ja hänelle tehtyjä hoitotoimenpiteitä koskevia tietoja. Järjestelmän ansiosta muualla oleva ensihoitolääkäri pystyy seuraamaan hälytystilannetta reaaliaikaisesti tietokoneen näytöltä ja ohjaamaan ensihoitohenkilöstön toimintaa. Ensihoitolääkäri pystyy mm. näkemään ensihoitokertomuksen ja sydänfilmin samanaikaisesti. Tästä on suurta apua tilanteissa, joissa ensihoitajat konsultoivat lääkäriä hoito-ohjeiden saamiseksi. Dokumentoinnin nopeudesta, laajuudesta ja tarkkuudesta on apua kaikissa tilanteissa, mutta erityisesti aivohalvauspotilaiden kohdalla. HUS onkin tunnustettu kansainvälisesti yhdeksi maailman parhaaksi aivohalvauspotilaiden hoidon toteuttajaksi. Järjestelmän ansiosta sairaalassa voidaan etukäteen tehdä esimerkiksi liuotushoitoon ja kuvantamiseen liittyviä valmisteluja. Tämä on yksi merkittävä syy siihen, miksi Helsingissä infarktipotilaiden liuotushoito saadaan aloitettua suosituksen mukaisen ajan sisällä, kertoo Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ensihoitopäällikkö Kari Porthan. CGI:n Merlot Medi on ensimmäinen lääkintälaitedirektiivin täyttävä ensihoidon tietojärjestelmä Suomessa. Porthan ja Vesterback arvioivat järjestelmän olevan kattavuudeltaan ja hyödyiltään myös kansainvälisesti ainutlaatuinen. CGI:llä on Suomessa 350 sosiaali- ja terveydenhuollon IT-ratkaisuihin erikoistunutta ammattilaista. Tähtäämme työssämme määrätietoisesti jatkuvaan potilaiden ja asiakkaiden saamien palveluiden parantamiseen. Yhdistämme IT-osaamisemme toimiala-asiantuntemukseen tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveyden huolto-organisaatioiden sekä asiantuntijoiden kanssa.

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II

Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II pj Tanja Matikainen, Janakkalan kunta siht. Reetta Sorjonen, Hämeen liitto Tehtävä 1. Valitkaa taulukosta

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote-hanke

Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen.

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA!

TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA! TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA! TEHYN VIISI SOTE-POINTTIA 1. Tavoitteet kirkkaina 2. Johtajuus ratkaisee 3. Rohkeammin digiaikaan 4. Hyva n hoidon ketju 5. Tekijaẗ ja asiakkaat

Lisätiedot

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju,

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju, Kiila-viitearkkitehtuuri Jani Harju, 8.4.2015 Käytetty arkkitehtuurimalli Arkkitehtuurimalliksi valittiin Kartturi-malli Jatkokehitetty JHS-179:stä Kartturi-mallia on käytetty mm. VAKAVA:ssa sekä Etelä-Suomen

Lisätiedot

Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi

Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi Terveydenhuollon Atk-päivät 28.-29.5.2013, Turku Sessio 10 Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi i k i Miten hyödyntää uutta teknologiaa terveydenhuollon asiantuntijakonsultaatioissa? 29.5.2013 Kari

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa 18.2.2016 Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito/ Ritva Inkinen 1 Tämän esityksen sisältö

Lisätiedot

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Miksi Soteuudistus? Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu kiihtyy.

Lisätiedot

VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN. Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö

VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN. Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö SOTE JA MAKU TAVOITTEET + Terveys ja hyvinvointi + Yhdenvertaisuus Terveyserot VÄLINEET Digitalisaatiolla

Lisätiedot

Sote-uudistuksen säästömekanismit

Sote-uudistuksen säästömekanismit Sote-uudistuksen säästömekanismit Alustavia arviointeja Hallitusohjelma Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta Hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen uudessa terveydenhuollon mallissa Liisa-Maria Voipio-Pulkki/ Terveyspalveluryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö Mikä on uusi terveydenhuollon malli? Työ on vielä

Lisätiedot

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Risto Miettunen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Tekesin Sote & Huippuostajat Lappeenranta 6.5.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo G4-arkkitehtuuriryhmä Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet Juha Rannanheimo Neljän yliopistosairaanhoitopiirin yhteisen kehitystyön tavoitteet VSSHP, PSHP, PSSHP ja

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö.

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Apotti hankekokonaisuuden tavoitteena on

Lisätiedot

Navitas. ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen. Aluetietojärjestelmän ytimessä

Navitas. ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen. Aluetietojärjestelmän ytimessä Navitas ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen Aluetietojärjestelmän ytimessä Terveydenhuollon ATK-päivät 2003 Elisa Solutions Oy Navitas Aluetietojärjestelmän ytimessä Navitas

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena anne.kallio@stm.fi Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee?

Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee? Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee? Eeva Aarnio Henkilöstöjohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri X Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2013 Terveydenhuollon työvoimapoistuma ja työlliset

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Kansalliset strategiat ja linjaukset. Digitalisaatio sote-uudistuksessa

Kansalliset strategiat ja linjaukset. Digitalisaatio sote-uudistuksessa Kansalliset strategiat ja linjaukset Digitalisaatio sote-uudistuksessa 1 17.01.2017 - Vahala Mika Viesti 1. Digitalisaatio on suurempi murros kuin sote-uudistus 2 Suomidigi.fi Sairauksien ja ongelmien

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin?

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö 19.3.2015 Järkevän lääkehoidon toteutumisen

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain toimeenpanoa? 14.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Medivire Työterveyspalvelut Oy Medivire Työterveyspalvelut Oy Terveyttä ja hyvinvointia työhön n ja elämää Medivire Työterveyspalvelut Oy 43 paikkakunnalla yli 50 toimipistettä 3 600 asiakasorganisaatiota Yli 210 000 henkilöasiakasta

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapausmalli. Hallituksen info

Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapausmalli. Hallituksen info Sote ja maakuntauudistus ja valinnanvapausmalli Hallituksen info 9.5.2017 9.5.2017 Uuden soten kulmakivet 1. Vahva järjestäjä 18 maakuntaa, jotka hoitavat myös rahoituksen 2. Palvelujen integraatio palvelut

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3. Kuntoutus ja soteuudistus - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Kokemukset ja soveltamisesimerkit Suomessa, SFS seminaari 22.10.2014 26.9.2014 Jyväskylä Tietohallinto Saumattoman

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA Lapin ja Länsi-Pohjan sote-johdon seminaari Pohtimolammella 27.5.2016 JUHANI HEIKKA OULUN KAUPUNKI / KOORDINAATIORYHMÄN PJ. ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Lakivalmistelun

Lisätiedot

Toimittajien pyydetyt puheenvuorot

Toimittajien pyydetyt puheenvuorot Toimittajien pyydetyt puheenvuorot Teknologiateollisuuden puheenvuoro 5,min Toimialajohtaja, Ville Peltola Yritysedustajien puheenvuorot, a 3min Aditro Public Oy, Myyntijohtaja Jari Kontkanen Microsoft

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO Irja Korhonen Työterveys Aalto Anne Onkila Valmet työterveys Esa Leppänen JYTE Jari Ylinen KSSHP Visa Kervinen Terveystalo työterveys Laajavuori 16.6.2017

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi.

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. 40 vuotta asiantuntijuutta Meillä on 40 vuoden kokemus sosiaali ja terveydenhuollosta. Haluamme jatkossakin kehittää parhaita ratkaisuja

Lisätiedot

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse?

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Maijaliisa Junnila, FT, johtava asiantuntija, VALVA-hankkeen johtaja 17.9.2015 Mistä valinnanvapaudessa on kyse / Maijaliisa Junnila 1 Valinnanvapaus kuluttaja

Lisätiedot

MIKÄ SOTESSA MÄTTÄÄ?

MIKÄ SOTESSA MÄTTÄÄ? MIKÄ SOTESSA MÄTTÄÄ? Jussi Huttunen SGF VUOSIKOKOUSSYMPOSIO 6.4.2017 1 NYKYJÄRJESTELMÄN VAHVUUDET, HEIKKOUDET JA HAASTEET Vahvuudet - koko väestön kattava järjestelmä - osaava ja sitoutunut henkilökunta

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus?

Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus? Sote ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus? 1 31.1.2017 Sote uudistuksen pilarit I /II 1. Vahva järjestäjä maakunta 18 maakuntaa kuntaorganisaatioiden sijasta

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Mistä miljardisäästöt tulevat?

Mistä miljardisäästöt tulevat? Mistä miljardisäästöt tulevat? Raija Volk Johtaja, STM XIV Terveydenhuollon laatupäivä 4.4.2017, Helsinki 1 3.4.2017 Etunimi Sukunimi Uuden soten kulmakivet 1. Vahva järjestäjä 18 maakuntaa 2. Palvelujen

Lisätiedot

Askeleet sote-muutokseen

Askeleet sote-muutokseen Askeleet sote-muutokseen Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula 9.9.2016 1 Perustat kuntoon Perustason palvelut vahvistuvat Rahat ja osaajat riittämään So + Te - integraatio - sujuvat palveluketjut

Lisätiedot

Digitalisaation seuranta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Digitalisaation seuranta sosiaali- ja terveydenhuollossa Digitalisaation seuranta sosiaali- ja terveydenhuollossa STePS 2.0 13.6.2016 13.6.2016/ Hannele Hyppönen 1 STM:n ja osallistujien yhteisrahoitteinen hanke 1.4.2016-31.3.2019 Jatkoa STePS-hankkeelle (systemaattinen

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE-UUDISTUS. SWOT-analyysi Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksesta

KESKI-SUOMEN SOTE-UUDISTUS. SWOT-analyysi Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksesta KESKI-SUOMEN SOTE-UUDISTUS SWOT-analyysi Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksesta Vahvuudet Hyvä, pitkä historia yhdessä tekemisestä Meillä on esimerkkejä interaatiosta esim. Saarikassa,

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa KAOS-tilaisuus: SOTE-toiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri ti 21.10 Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus.

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus. Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Parempi kokonaisuus. Potilastietojen yhdistäminen otetaan nyt käyttöön

Lisätiedot

Minkälaisia haasteita osaamiselle ja innovaatioille sote-uudistus asettaa? SOTE Ennakointiseminaari 17.5.2016 Metropolia ammattikorkeakoulu

Minkälaisia haasteita osaamiselle ja innovaatioille sote-uudistus asettaa? SOTE Ennakointiseminaari 17.5.2016 Metropolia ammattikorkeakoulu Minkälaisia haasteita osaamiselle ja innovaatioille sote-uudistus asettaa? SOTE Ennakointiseminaari 17.5.2016 Metropolia ammattikorkeakoulu Antti Hautamäki Tutkimusprofessori (emeritus), JY Dosentti, HY

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla Muokkaa perustyylejä naps. Yhteisiä ratkaisuja Muokkaa perustyylejä naps. TUOTAMME informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. TARJOAMME keskeisten

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Kaaos vai käytettävyys

Kaaos vai käytettävyys Kaaos vai käytettävyys Arto Virtanen SLL e-health valiokunta Tk-lääkäri Nurmijärven tk Stakes 6.11.2008 Oma kokemus Vuosittain vuodesta 1985 alkaen 3500 normaalin työajan käyntiä Näistä neuvolakäyntejä

Lisätiedot

Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista. Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista. Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mistä Sotessa olikaan kyse? 17.1.20173.1 1.20161 Vammaispa lveluiden neuvottelu

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

KJ-info Yhteinen Effica askelmerkit

KJ-info Yhteinen Effica askelmerkit KJ-info Yhteinen Effica askelmerkit 22.8.2017 ARI SALMELA Tajuton potilas tuodaan sairaalaan, henkilötiedot ok Marevan? Hoitotahto? Veri? Poikkeava hoitoon vaikuttava taipumus? Kuka Nykyinen byrokraatti,

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Ennakoivan hyvinvoinnin ekosysteemin rakentaminen ja kehkeyttäminen

Ennakoivan hyvinvoinnin ekosysteemin rakentaminen ja kehkeyttäminen Ennakoivan hyvinvoinnin ekosysteemin rakentaminen ja kehkeyttäminen Kohti ihmisläheistä toimintamallia ja uusien teknologioiden hyödyntämistä 1 29.11.2017 Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET Laaja Linjaukset: Yhtenäiset käytännöt Terveyden edistäminen Täydennyskoulutus Opiskelijaohjaus Kehittäminen & tutkimus ESH, PTH, SOS.TOIMI KOULUTUS & TUTKIMUS STM 2009 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Uuden soten kulmakivet

Uuden soten kulmakivet Mikä ihmeen SOTE? Uuden soten kulmakivet 1. Palvelut järjestää tulevaisuudessa 18 maakuntaa 2. Palvelut tarpeen mukaan 3. Valinnanvapaus 4. Kustannusten kasvun hillintä 5. Digitalisaatio VIDEO: Mikä SOTE?

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN Vaikutukset ICT-yhteistyön sisältöön ja organisointiin Maritta Korhonen 5.5.2015 Taustaa Sote-rakenneuudistuksen valmistelu käynnissä jo kahden edellisen vaalikauden aikana.

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp.) ja valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 1 Sote- ja maakuntauudistus etenevät mutta toiminnallinen uudistuminen vaatii vielä työtä hallituksen

Lisätiedot

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 16.9.2016 Digitaaliset ratkaisut terveydenhuollossa Sairaala- ja kuluttajamaailma lähenevät toisiaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150 14.12.2016 Sivu 1 / 1 4904/2016 06.01.00 150 Ison Omenan neuvolapoli: Espoon terveydenhoidon neuvolan ja HUS erikoissairaanhoidon Jorvin äitiyspoliklinikan yhteistyön kehittäminen, kokeilu ajalle 2.1.2017-31.12.2018

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys

Lisätiedot