Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne- ja rahoitusuudistus Mitä uudistus merkitsee kuntien kannalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne- ja rahoitusuudistus Mitä uudistus merkitsee kuntien kannalta"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne- ja rahoitusuudistus Mitä uudistus merkitsee kuntien kannalta Tarja Myllärinen Suomen Kuntaliitto Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Länsi-Suomen maakuntien liittojen yhteistyöfoorumi

2 Sosiaalimenot ja niiden rahoitus

3 Sosiaaliturva Sosiaaliturva = toimenpiteet, joilla turvataan yksilön ja perheen toimeentulo tiettyjen riskien varalta Sosiaaliturvaetuudet ovat» toimeentuloa turvaavia rahallisia etuuksia» palveluja Turva kattaa» sairaudesta ja terveydestä» toimintarajoitteisuudesta ja työkyvyttömyydestä» vanhuudesta» perheenhuoltajan kuolemasta» perheestä ja lapsista» työttömyydestä» asumisesta sekä» sosiaalisesta syrjäytymisestä johtuvia riskejä ja tarpeita Opiskelun tukemista ei lasketa mukaan sosiaalimenoihin Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

4 Sosiaalimenot Sosiaalimenot koostuvat:» eläketurvan» sairausturvan ja» työttömyysturvan menoista sekä» sosiaali- ja terveyspalvelujen verovaroin katetuista kustannuksista Sosiaalimenoihin ei lasketa» yksityisiä vakuutuksia» sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja» sairausvakuutuksen omavastuita Suomen sosiaalimenot» 54,6 mrd. v. 2010» 56,8 mrd. v Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

5 Sosiaalimenojen jakauma kohderyhmittäin, % Sairaus ja terveys Toimintarajoitteisuus 24,9 24,6 24,9 11,9 11,7 11,4 Vanhuus 34,3 35,0 36,1 Leski ja muut omaiset 3,2 3,2 3,0 Perhe ja lapset 10,8 10,7 10,3 Työttömyys 7,9 8,0 7,4 Asuminen 1,6 1,7 1,7 Muu sosiaaliturva 2,4 2,4 2,4 Hallinto 2,9 2,7 2, Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

6 Sosiaalimenot vuosina vuoden 2010 hinnoin, mrd. Lähteet: Vuodet THL: Sosiaalimenot ja rahoitus -tilasto. Vuosi 2011 STM:n ennuste Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

7 Sosiaalimenojen rahoitus vuosina , % Lähde: THL: Sosiaalimenot ja rahoitus tilasto Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

8 Sosiaalimenot v Menot v yht. 54,6 mrd.» 4,2 % kasvu vuodesta 2009» reaalikasvu 3,0 % Kasvua kaikissa tehtäväryhmissä vuodesta» asumisen tukemiseen liittyvät menot +8,4 %» vanhuuteen liittyvät menot + 6,3 %» työttömyysmenot + 5,4 % Asukasta kohden laskettuna sosiaalimenot Sosiaalimenojen rahoitus» työnantajat 36%» valtio 28%» kunnat 18 %» vakuutetut 12%» Muut tulot 4% Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

9 Sosiaalimenot suhteessa bruttokansantuotteeseen Suomessa ja EU-maissa vuosina , % Lähteet: Vuodet THL: Sosiaalimenot ja rahoitus -tilasto. Vuosi 2011 STM:n ennuste Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

10 Terveydenhuollon menot ja niiden rahoitus

11 Terveydenhuoltomenot vuosina vuoden 2010 hinnoin, milj. euroa Lähde: THL, Terveydenhuollon menot ja rahoitus Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit Matkat Terveydenhuollon hallintomenot Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kestokulutustavarat Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat Muu terveydenhuolto Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveydenhuolto Vanhusten laitoshoito Työterveys- ja opiskeluterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Perusterveydenhuolto (pl. työterveys-, opiskelu- ja hammashuolto) Erikoissairaanhoito Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

12 Terveydenhuoltomenojen rakenne 2010, % Lähde: THL, Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2010 Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto (pl. työterveys-, opiskeluja hammashuolto) Suun terveydenhuolto Työterveys- ja opiskeluterveydenhuolto Vanhusten laitoshoito Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveydenhuolto Muu terveydenhuolto Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kestokulutustavarat Terveydenhuollon hallintomenot Matkat Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

13 Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2010 Lähde: THL Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2010 Terveydenhuoltomenot yhteensä 16,0 mrd.» Asukasta kohden euroa» Menot laskivat reaalisesti 0,1% vuodesta 2009 Suhde BKT:hen 8,9 %» 0,2 % vähemmän kuin v Erikoissairaanhoidon menot 5,5 mrd» Menot kasvoivat reaalisesti 2,0 %» Kasvu johtui erityisesti somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitomenojen noususta» Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitomenot laskivat Perusterveydenhuollon menot 3,3 mrd» Menot laskivat 2,1 %» Tämä johtui erityisesti perusterveydenhuollon vuodeosastohoitomenojen laskusta Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

14 Terveydenhuoltomenojen rahoitus , % Työnantajat Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Kotitaloudet 60 Yksityinen vakuutus Avustuskassat Kela Kunnat Valtio Lähde: THL, Terveydenhuollon menot ja rahoitus Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

15 Terveydenhuoltomenot suhteessa bruttokansantuotteeseen Pohjoismaissa, EU(15)- ja OECD-maissa , % Suomi* Tanska Islanti* Norja Ruotsi 6.0 OECD 5.0 EU (15) Lähde: THL, Terveydenhuollon menot ja rahoitus Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

16 Sosiaali- ja terveystoimen menot ja rahoitus

17 Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset v Kunnat ja kuntayhtymät Muu sosiaali- ja terveystoimi 9,2 %, 1,88 mrd. Hallinto 2,9 %, 0,60 mrd. Lasten päivähoito 12,9 % 2,65 mrd. Erikoissairaanhoito 29,8 %, 6,12 mrd. Last.suojelun laitos- ja perhehoito, muut lasten ja perhepalvelut 4,7 %, 0,96 mrd. Vanhusten laitospalvelut 4,8 %, 0,99 mrd. Kotipalvelu 3,7 %, 0,77 mrd. Vammaisten laitospalvelut ja työllistämistoiminta 1,9 %, 0,39 mrd. Perusterveydenhuolto 18,6 %, 3,83 mrd. Käyttökustannukset yht. 20,55 mrd. =toimintamenot + käyttöomaisuuden poistot + vyörytyserät Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 11,5 %, 2,37 mrd Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys Lähde: Tilastokeskus

18 Sosiaali- ja terveystoimen rahoitus Käyttökustannusten valtionosuudet kattavat 1/3 kuntien lakisääteisistä menoista Asiakasmaksuilla katetaan menoista noin 1/10 Kunnat rahoittavat jäljelle jääneen osuuden. Asiakasmaksuilla katettiin vuonna 2009» lasten päivähoidosta 14 %» vanhusten laitospalveluista 19 %» kotipalveluista 16 %» perusterveydenhuollosta 8 %» hammashuollosta 29 %» erikoissairaanhoidosta 4 % Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

19 Väestörakenteen muutos

20 Väestönmuutos vuosina Kuntarajat: Tilastokeskus Karttakuva Jaana Halonen/Kuntaliitto Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Muutos henkilöä Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste Positiivisen väestönkehityksen kunnissa väkimäärä lisääntyy ennusteen mukaan yhteensä noin henkilöllä. Väestöään menettävissä kunnissa väkimäärä puolestaan vähenee ajanjaksolla yhteensä noin henkilöllä. Koko maan väestönkasvu olisi tällöin noin henkilöä Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

21 Väestönmuutos maakunnittain, % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % 1-10,0 % Uusimaa Pirkanmaa Kanta-Häme Pohjois-Pohjanmaa Koko maa Päijät-Häme Pohjanmaa Varsinais-Suomi Keski-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lappi Satakunta Kymenlaakso Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Kainuu Etelä-Karjala Etelä-Savo VM/Kunta, Tilastokeskuksen väestöennuste Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

22 Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 2020 ja 2030 Huoltosuhde 2030 yli 130 (9) (57) (106) (139) alle 70 (25) Huoltosuhde 2020 yli 110 (3) (69) (200) alle 70 (64) Lähde: Tilastokeskus

23 Väestöllinen huoltosuhde 2010, 2020 ja 2030 Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Satakunta Kainuu Kymenlaakso Etelä-Karjala Kanta-Häme Päijät-Häme Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Ahvenanmaa Lappi Varsinais-Suomi KOKO MAA Pirkanmaa Uusimaa (0-14 vuotiaat + yli 64-vuotiaat)/ vuotiaat Lähde: Tilastokeskus

24 Taloudellisen huoltosuhteen kehitys ,5 3,0 2,5 milj. 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Työttömät vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Eläkeläiset Varus- ja siviilipalvelusmiehet + muut työvoiman ulkopuolela olevat Työlliset Lähde: Tilastokeskus

25 Väestötekijöiden vaikutus peruspalvelujen kysyntään Suomessa (indeksi 2010 = 100) Menoerä v M SOSIAALIPALVELUT lasten päivähoito vanhainkodit kotipalvelut palveluasuminen (arvio) TERVEYSPALVELUT erikoissairaanhoito perusterveydenhuolto KOULUTUSPALVELUT esiopetus perusopetus lukiokoulutus ammatillinen koulutus ammattikorkeakoulut Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

26 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2016 Lähde: Peruspalveluohjelma ja Kuntaliiton laskelmat

27 Hallitusohjelman ja kehysriihen päätösten vaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen

28 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Peruspalvelubudjetti Prosenttia: 2010* 2011* 2012** 2013** 2014** 2015** 2016** BKT, määrän muutos 3,7 2,9 0,8 1,5 2,1 1,9 1,7 Palkkasumman muutos 2,2 4,8 2,6 2,6 3,5 3,6 3,4 Ansiotasoindeksin muutos 2,6 2,7 3,3 2,6 3,0 3,5 3,5 Työttömyysaste 8,4 7,8 8,0 7,9 7,7 7,4 7,3 Kuluttajahintojen muutos 1,2 3,4 2,8 2,6 2,1 2,0 2,0 Kuntien kustannustason muutos 2,6 3,0 3,1 2,3 2,7 3,0 2,9 Valtionosuusindeksin muutos 2,6 1,6 3,7 2,7 2,7 3,0 2,9 Kuntien ansiotasoindeksin muutos 3,4 2,5 3,2 2,3 2,8 3,3 3,3 Kunta-alan työlliset, 1000 henk. (Kansantalouden tilinpidon mukaan) Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

29 Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd * 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Toimintamenot yht. 33,85 35,35 36,85 38,21 39,79 41,49 43,25 - Palkat 15,01 15,61 16,11 16,48 16,98 17,54 18,12 - Muut henkilöstömenot 4,47 4,62 4,76 4,87 5,02 5,16 5,30 - Ostot 11,72 12,49 13,30 14,16 15,08 16,06 17,10 - Muut toimintamenot 2,65 2,63 2,68 2,70 2,71 2,73 2,73 Korkomenot 0,30 0,36 0,31 0,40 0,53 0,66 0,73 Investoinnit 5,69 1) 4,14 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 Yhteensä 39,83 1) 39,85 41,36 42,81 44,52 46,35 48,18 Muutos-%: Toimintamenot yht. -Palkat 4,2 2,8 4,5 4,0 4,2 3,2 3,7 2,3 4,2 3,0 4,3 3,3 4,3 3,3 -Ostot 7,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Menot yhteensä 8,3 1) 0,0 3,8 3,5 4,0 4,1 4,0 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet PPO ) Luvut sisältävät Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut-kuntayhtymän (HSY) perustamiseen liittyviä eriä, joiden vaikutus koko kuntatalouden rahoitusasemaan on neutraali Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

30 % ,6 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit ,0-5,1-0,5 5,0 5,6 1) 2,9 2,8 5,2 7,2 5,1 4,5 5,2 5,2 4,6 5,0 7,9 4,2 4,2 4,5 4,2 3,7 4,2 4,3 4, * 12e 13e 14e 15e 16e Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet PPO ) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

31 Kuntien verotulot vuosina , mrd. Verolaji * 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Kunnallisvero 15,77 16,21 16,82 17,37 18,20 18,98 19,83 Yhteisövero 1,41 1,66 1,41 1,45 1,54 1,64 1,37 Kiinteistövero 1,17 1,20 1,26 1,28 1,31 1,34 1,37 Verotulot yhteensä 18,35 19,07 19,49 20,10 21,05 21,96 22,57 Muutos, %: Kunnallisvero 2,1 2,8 3,8 3,3 4,8 4,3 4,5 Yhteisövero 17,5 18,5-15,4 2,8 6,2 6,5-16,5 Kiinteistövero 20,4 2,0 5,2 1,6 2,3 2,3 2,2 Verotulot yhteensä 4,2 3,9 2,2 3,1 4,7 4,3 2,8 Tuloveroprosentti, keskim. 18,97 19,17 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 Yhteisöveroprosentti 26,0 26,0 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 Osuus yhteisöverosta, % 31,99 31,99 28,34 29,41 29,22 29,13 23,26 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet PPO Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

32 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja kuntauudistus

33 Hallitusohjelman lähtökohdat Suomessa toteutetaan vuosina laaja kuntauudistus, jonka tavoitteeksi asetetaan vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Ohjelman mukaan vahva peruskunta muodostuu luonnollisesta työssäkäyntialueesta ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista lukuun ottamatta vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vaativia sosiaalihuollon palveluja. Lisäksi vahvan peruskunnan kriteerinä mainitaan elinkeinopolitiikka, kehittämistyö sekä toimenpiteet yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

34 Suomen Kuntaliitto hallitusohjelman kuntauudistuksesta 1/2 Kuntaliiton mukaan hallitusohjelman linjaus vahvasta peruskunnasta on oikeansuuntainen.» Kunta pystyy pitämään huolta hyvinvointipalveluista ja luomaan edellytyksiä kunnan elinvoiman vahvistamiselle ja demokratian toteutumiselle. Vahvaa peruskuntaa ei Kuntaliiton arvion mukaan kuitenkaan ole mahdollista saavuttaa kaikkialla Suomessa yhden mallin perusteella.» Työssäkäynti- ja talouskriteerien rinnalla on otettava huomioon toiminnalliset ja demokratiaan liittyvät kriteerit.» Kriteereiden määrittelyssä on tärkeää, että alueellinen erilaisuus otetaan huomioon Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

35 Suomen Kuntaliitto hallitusohjelman kuntauudistuksesta 2/2 Jos vahvaa peruskuntaa ei muodostu, voisivat kunnat koota voimansa piirikunnaksi.» Piirikunnat olisivat kuntien monialaisia yhteistyöelimiä, jotka hoitaisivat useampia tehtäviä samalla organisaatiolla riittävän väestöpohjan varassa jopa maakuntarajojen yli.» Eroaa hallitusohjelman mallista, jonka mukaan poikkeuksellisesti sote-palveluita voidaan koota riittävän suuriksi kokonaisuuksiksi tukeutuen vahvojen peruskuntien palvelurakenteeseen vastuu- eli isäntäkuntamallilla Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

36 Kuntaliiton keskeisiä teemoja uudistuksessa Kunnilla tulee olla todellinen mahdollisuus tehdä alueelleen sopivimmat ratkaisut Alueellisen erilaisuuden tulee näkyä ratkaisuissa Maaseutualueen vaihtoehdot vaativat lisäselvitystä Kuntarakenne on luotava kansalaisten, ei sosiaali- ja terveyspalvelujen ehdoilla Kuntaliitto edistää ja rohkaisee lähivaikuttamisen kehitystyötä Ei lisätehtäviä kunnille arvio nykyisistä tarpeen Toimintatapojen uudistaminen vaatii kokeiluja ja avoimuutta Uudistuksen oltava selkeä jatko PARAS hankkeelle Kuntien vahva rooli prosessissa on turvattava Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

37 Kuntauudistus, kuntalaki, VOS ja sote ovat yksi kokonaisuus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta uudistetaan osana kuntarakenteen uudistamista. Sote- järjestämislain ja muiden sektorilakien valmistelu sovitetaan yhteen valtakunnalliseen kuntauudistukseen sekä aikataulullisesti että sisällöllisesti Aluehallinnon uudistaminen ja kehittäminen on tiiviissä yhteydessä kuntauudistuksen jatkon kanssa Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

38 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Nykytilanne Tarja Mylläinen

39 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2011 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi 320 Kunta järjestää palvelut itse 98 kuntaa, väestöstä 61 % Yhteistoiminta-alueet yhteensä 63, kuntia 222, väestöstä 39 % Kuntayhtymiä 35, kuntia 142 Isäntäkuntamallin yt-alueita 28, kuntia 80 Terveyskeskukset yhteensä 161 Kuntien 98 Kuntayhtymien 35 Isäntäkuntien 28 Terveyskeskukset Alle asukasta 85 Yli asukasta 76 Kunta järjestää Kuntayhtymä järjestää Isäntäkunta järjestää Karttapohja: Tilastokeskus 2011

40 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen muutokset vuonna 2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri/keski-suomen seututerveyskeskus aloitti toimintansa» Laukaa, Konnevesi, Toivakka, Joutsa, Luhanka, Keuruu, Multia ja Petäjävesi Jyväskylän, Hankasalmen, Muuramen ja Uuraisten yhteistoimintaalue aloitti toimintansa» Isäntäkunta Jyväskylä Joutsan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä (Joutsa ja Luhanka) purkautui Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä lopetti toimintansa Korpilahden ja Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymä purkautui Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä (Petäjävesi, Toivakka, Uurainen) purkautui Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

41 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen muutokset vuonna 2011 (2) Perusturvakuntayhtymä Akseli aloitti toimintansa» Masku, Mynämäki ja Nousiainen Maskun kansanterveystyön kuntayhtymä (Masku ja Nousiainen) purkautui Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnissa tapahtui muutos, kun Karttulan kunta liittyi Kuopion kaupunkiin» Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnissa tapahtui muutos, kun Artjärven kunta liittyi Orimattilan kaupunkiin» Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila ja Sysmä Mustasaaren, Oravaisten ja Vöyri-Maksamaan yhteistoiminta-alue muuttui Mustasaaren ja Vöyrin yhteistoiminta-alueeksi. Oravainen ja Vöyri-Maksamaa yhdistyivät Vöyrin kunnaksi» Isäntäkunta Mustasaari Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

42 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen muutokset vuonna 2011 (3) Akaan, Kylmäkosken ja Urjalan yhteistoiminta-alue muuttui Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueeksi» Isäntäkunta Akaa Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen yhteistoiminta-alue muuttui Kangasalan, Juupajoen, Oriveden ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueeksi. Kuhmalahden kunta liittyi Kangasalan kuntaan Juupajoki ja Orivesi liittyivät yhteistoiminta-alueeseen.» Isäntäkunta Kangasala Lapinlahden ja Varpaisjärven yhteistoiminta-alue lopetti toimintansa» Varpaisjärven kunta liittyi Lapinlahden kuntaan. Eurajoki liittyi Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään.» Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila Simon kunta liittyi Oulunkaaren kuntayhtymään» Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

43 Perusterveydenhuollon ja sosiaali-palvelujen järjestäminen muutokset vuonna 2012 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysteri aloitti toimintansa. Juankoski, Kaavi, Keitele, Leppävirta, Pielavesi, Rautavaara, Tervo ja Vesanto. Koillis-Savon ktt. ky. (Juankoski, Kaavi, Tuusniemi) purkautui. Tuusniemi oli aiemmin tehnyt sopimuksen perusterveydenhuollosta Kuopion kanssa. Pielaveden ja Keiteleen ktt. ky. purkautui Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymästä Tervo ja Vesanto siirtyivät Kysteriin. Jäsenkunnat Suonenjoki ja Rautalampi Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

44 Perusterveydenhuollon ja sosiaali-palvelujen järjestäminen muutokset vuonna 2012 (2) Sastamalan perusturvakuntayhtymä (Kiikoinen, Lavia, Punkalaidun ja Sastamala) purkautui Sastamalan (vastuukunta), Kiikoisten ja Punkalaitumen yt-alue aloitti toimintansa. Lavia vastaa itse sote-palveluista ostamalla vuoden 2012 ajan perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut Porin kaupungilta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveydenhuollon yt-alue aloitti toimintansa: Mikkeli (vastuukunta), Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Ristiina, ja Suomenniemi) Rääkkylä irtisanoutui Keski-Karjalan yt-alueesta ja vastaa itse sosiaali- ja terveyspalveluista. Yt-alueen kunnat Tohmajärvi (vastuukunta), Kesälahti ja Kitee Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

45 Puitelain mukaisen toimivallan käyttäminen Paras-puitelain mukaiset yhteistoimintavelvoitteet ovat voimassa vuoden 2014 loppuun saakka Puitelain mukaan valtioneuvostolla on oikeus velvoittaa kunta yhteistoimintaan vuoden 2014 loppuun saakka» Jos kunta poikkeaa aiemmin ilmoittamastaan yhteistoiminnasta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä» Ja kunnan irtaantuminen yhteistoiminnasta vaarantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö aloittavat syksyllä 2012 neuvottelut niiden kuntien ja yhteistoiminta-alueiden kanssa joissa on yllä kuvattu tilanne Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

46 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Mihin pyritään?

47 Toimeksianto Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi sekä valmistella lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, rahoittamisesta, kehittämisestä ja valvonnasta Työryhmän toimikausi Esitykset väliraportin muodossa toukokuussa 2012 Toimeksiantoa tarkennettu ja sovitettu yhteen rakennelain valmistelun ja lausuntokierroksen kanssa Loppuraportti mennessä Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

48 Työryhmän tehtävä Valmistella esitys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi» ottaen huomioon hallitusohjelman kirjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja rahoituksesta Tehdä vähintään kolme erilaista mallia palvelurakenteeksi» hallitus valitsee poliittisella päätöksellä sopivimman ottaen huomioon hallitusohjelman kirjaukset ja muut hallituksen linjaukset kunta- ja palvelurakenteesta. Selvitystyön johtoryhmänä toimii sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

49 Työryhmän kokoonpano Pj. Kansliapäällikkö Kari Välimäki Vpj valtiosihteeri Sinikka Näätsaari, STM Päivi Sillanaukee, osastopääll, ylijoht., STM Aino-Inkeri Hansson, osastopääll. ylijoht., STM Anja Kairisalo, joht., STM Päivi Laajala, osastopääll, ylijoht., VM Marina Erhola, ylijoht., THL Tuula Haatainen, varatj. Kuntaliitto Riitta Särkelä, joht., SOSTE Hannu Leskinen, joht., PPSHP Pentti Itkonen, tj,. Eksote Kari Nenonen, kaup.joht., Vantaa Kati Myllymäki, joht.ylilääk., Kouvola Tiina Perä, joht.ylilääk,. Seinäjoki Juha Metso, perusturvajoht.espoo Sanna-Tuulia Lehtomäki, sosterv joht., Raisio Rauno Ihalainen shp joht., PSHP Matti Ansala, ap.kaup.joht., Rovaniemi Maire Ahopelto, sosterv.joht. Kainuun maakunta-kuntayhtymä Taru Kuosmanen, tilaajapääll., Tampere Harry Yltävä, vammaispalv. johtava sosiaalitt., Raasepori Göran Honga, shp.johtaja, VSHP Helena Lahtinen, perusturvajohtaja, Kuortane Jorma Penttinen, johtajaylilääk. P-SSHP Laura Räty, ap.kaup.joht. Helsinki Heikki Hiilamo, tutkimusproff., Kela Asiantuntija Tarja Kauppila, joht., ISO Asiantuntija Aulikki Kananoja, ylisosiaalineuvos Toimitusjohtaja Aki Linden, HUS Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

50 Palvelurakenneuudistuksen tavoitteet (1)» Väestöryhmien ja alueiden välisen yhdenvertaisuuden lisääminen» Asiakaslähtöisyyden lisääminen» Väestörakenteen muutokseen vastaaminen» Kantokyvyn varmistaminen» Henkilöstön riittävyyden varmistaminen» Palvelujärjestelmän heikkouksien korjaaminen» Palvelujärjestelmän vahvuuksien kehittäminen» Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen vahvistaminen» Toimivien osien kehittäminen» Viestintäteknologian hyödyntäminen» Demokraattisen päätöksenteon ja kansallisen ohjauksen vahvistaminen Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

51 Palvelurakenneuudistuksen tavoitteet (2) Yhdenvertaisuuden parempi toteutuminen» Kuolleisuus» Sairastavuus» Koettu terveys» Toimintakyky» Terveyskäyttäytyminen» Palvelujen käyttö Palvelujen saatavuuden turvaaminen sosioekonomisesta asemasta ja asuinpaikasta riippumatta Järjestämisvastuun ja rahoituksen selkiyttäminen Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

52 Tavoitteena asiakaslähtöiset, saumattomat palvelut - Edellytyksenä palvelujen integroituminen» Sosiaali- ja terveyspalvelujen välinen integraatio» Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kunnan muiden palvelujen välinen integraatio» Julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden välinen integraatio» Peruspalvelujen ja erityispalvelujen välinen integraatio Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

53 Järjestämisvastuu on vastuuta Väestön hyvinvoinnin ja terveyden seurannasta ja edistämisestä Lakisääteisten sote-palvelujen järjestämisestä kuntalaisille Julkisen vallan käytöstä ja kansallisen ohjauksen toimeenpanosta Palvelutarpeen selvittämisestä Palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta ja saavutettavuudesta Tuotantotavasta päättämisestä Johtamisesta, tuotannon seurannasta ja valvonnasta Järjestämiseen liittyvästä rahoituksesta Voimavarojen tehokkaasta kohdentamisesta Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Laadusta sekä potilas- ja asiakasturvallisuudesta Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

54

55 Hallituksen linjaus sote-palvelurakennetyöryhmän jatkotyölle kesäkuussa Valmistelua jatketaan mallin C pohjalta Rahoitus- ja järjestämisvastuu kunnilla Kunnat tai sote-alueet vastaavat palvelujen laajennetusta perustason palvelujen järjestämisestä mukaan lukien merkittävä osa sairaalahoitoa Ervojen roolia selkiytetään jatkotyössä Kuntarakenteesta riippuu, montako sote-aluetta tarvitaan Jatkotyössä otettava huomioon alueelliset erot ja kuntauudistuksen aikataulu Päästävä riittävän suuriin kokonaisuuksiin Sote samalle järjestäjälle Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

56 Uudistuksen eteneminen syksyllä 2012 (1) Hallitusohjelman mukaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana on vahvat peruskunnat Palvelujen turvaaminen edellyttää riittävää väestöpohjaa, talouden vakautta, riittävää henkilöstöä ja osaamista sekä kykyä rahoittaa palvelutuotannon vaatimaa infrastruktuuria. Vahvojen peruskuntien lisäksi riittävä väestöpohja on mahdollista saavuttaa sosiaali- ja terveysalueiden kautta tapahtuvalla yhteistyöllä. Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä » Kunta- ja palvelurakenneuudistusta on tärkeä viedä eteenpäin rinnakkain, jotta kunnat pystyvät hahmottamaan uudistuksen kokonaisuutena» Kunta- ja palvelurakennetta koskevat suuntaviivat kootaan yhteen, jotta ne voidaan antaa kunnille kommentoitaviksi yhtä aikaa Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

57 Uudistuksen eteneminen syksyllä 2012 (2)» Palvelurakenteen uudistuksen vaiheet on suunniteltava huolella, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyky säilyy muutosten aikana» Uudistuksen valmistelussa on huomioitava alueelliset erityispiirteet ja kuntien omat näkemykset Työryhmä esitti tätä työtä varten selvityshenkilöitä mallintamaan alueellisia ratkaisuja kuntien päätöksenteon tueksi Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä jatkaa keskustelua Ehdotus kuntarakennelaiksi ja linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta kuntiin lausunnolle syksyn kuluessa Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

58 Jonkinlainen muutos tulee joka tapauksessa Mitä muutokseen liittyy?

59 Muutoksen vaiheet ja hallinnan keinot Muutoksen vaiheet Keskeinen tavoite Keinoja 1. Muutosta edeltävä vaihe Avoin keskustelu o o Muutostarve ilmassa Aavistelu, ennakointi 2. Uhan kokemisen vaihe Tuki o Epävarmuus Tiedotus o Lamaantuminen 3. Vastustuksen vaihe Tiedotus o Tunteiden kohtaaminen Osallistuminen o Muutosvastarinta o Surutyö 4. Hyväksyminen o Haasteisiin tarttuminen Koulutus o Ammatillisen roolin Tuki jäsentyminen Lähde Työterveyslaitos /Tykytoiminta 2012) Päätös Merkitys selviää Luopumi nen Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

60 Kesyt, kriittiset ja pirulliset ongelmat (Westley ym.) Kesy ongelma Kriittinen ongelma Pirullinen ongelma Kakun leipominen Talon rakentaminen Kuntarakenteen muuttaminen Resepti on tärkeä Reseptin testaus takaa helpon toistettavuuden Ei tarvitse olla leipuri onnistuakseen Hyvä resepti johtaa lähes aina onnistumiseen Erinomainen resepti johtaa aina onnistumiseen Tarkat ohjeet ja piirustukset välttämättömiä Yhden rakentaminen helpottaa toisen rakentamista Monissa tilanteissa vaaditaan korkeaa ammattiosaamista Tiettyä ratkaisua voi soveltaa toiseen Tulos on ennustettava Tekninen ohjeistus ei johda tulokseen Yksi toteutus ei takaa toisen onnistumista Kokemus auttaa, mutta vain sovellettaessa vastaavaan tapaukseen Jokainen rakennemuutos on uniikki Muutoksen lopputulokset eivät ennustettavissa Hyvä resepti jättää tilaa kokeiluille Piirustuksia tms. noudatettava Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys Useita vaihtoehtoja ja intressejä

61 Ongelman kesyttäminen johtaa vaikeuksiin organisaatiossa ja johtamisessa (muk. Vartiainen ym. 2012) Sosiaalinen kompleksisuus Tekninen kompleksisuus Ongelman pirullisuus ORGANISATORINEN TUSKA Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

62 Ongelmien kohtaaminen johtamisen tasolla (Lähde: Grint 2005, 2008, 2010) Hallinnointi Kesy ongelma Toimintatapana prosessin organisointi. Ongelma on toistunut jo aiemmin ja se ratkaistaan samalla rutiinilla kuin aikaisem-min. Komentaminen Kriittinen ongelma Toimintatapana vastausten antaminen Tarve antaa vastauksia nopeasti, olivat ne sitten hyviä tai huonoja. Johtaminen Pirullinen ongelma Toimintatapana kysymysten kysyminen Johtaja ei pysty yksinään antamaan vastauksia Eteneminen yhteistyön avulla Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

63 Lopuksi

64 Sote-rakenneuudistuksen tahtotilan seitsemän näkökulmaa (mukaillen Kuntaliiton julkaisu Kuntien yhdistymisselvitys, 2012) Valmius unohtaa ennen pitkää vanhan organisaation rajat Halu oppia uusia asioita selvitysproses sin aikana Yhteinen vastuu koko alueen asukkaista Kyky sopeutua demokraattisesti tehtyihin päätöksiin Luottamus siihen, että kaikki toimivat rehdisti Tahto osallistua uuden organisaation rakentamiseen Edellytykset nähdä yhteiset mahdollisuu- det ja uhat Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

65 Kiitos! Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

Maakuntakierros Valtakunnallinen aineisto. Kevät 2012

Maakuntakierros Valtakunnallinen aineisto. Kevät 2012 Maakuntakierros Suomen Kuntaliitto Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Mukana toiminnassa ovat myös maakuntaliitot,

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 423, KH 23.9.2013 15:00 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kh 23.9.2013 Päätösehdotus. Puheenjohtaja: Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:7 Selvityshenkilötyöryhmän EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Helsinki 2013 2 KUVAILULEHTI Julkaisija

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka ainen Laukaa Hankasalmi Jyväskylä Muurame Toivakka Joutsa Luhanka 1 Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät: Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari, Jouko Luukkonen Kannen kuvat vasemmalta

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan kuntapäivä

Etelä-Pohjanmaan kuntapäivä Etelä-Pohjanmaan kuntapäivä Seinäjoki, Frami 25.4.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet linjaukset Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Vastaajan tiedot E-mail kkansl.kirjaamo@lappeenranta.fi Aloitusaika 15.2.2012

Lisätiedot

OYS-erva aluekokeiluhanke

OYS-erva aluekokeiluhanke OYS-erva aluekokeiluhanke LOPPURAPORTTI luonnos 10.10.2012 Selvitysmiehet: Lauri Nuutinen Tuomo Pääkkönen Lauri Nuutinen, Tuomo Pääkkönen ja Sari Nevakivi (toim.) 10.10.2012 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

SOTE viidelle alueelle

SOTE viidelle alueelle PÄÄTÖSTEN TUEKSI 1 2014 SOTE viidelle alueelle vaikutusten ennakkoarviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (sote-laki) tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä,

Lisätiedot

Kunnat muutosjohtajina

Kunnat muutosjohtajina Kunta- ja palvelurakenneuudistus Kunnat toteuttavat uudistuksen Kunnat muutosjohtajina Uudistusten valmistelut käyntiin välittömästi Kunnat ovat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen muutosjohtajia. Uudistus

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HALLINNON JÄRJESTÄMINEN

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HALLINNON JÄRJESTÄMINEN RAPORTTEJA 32 SELVITYSHENKILÖRAPORTTI KESKI- SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 31.3.2011 KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HALLINNON JÄRJESTÄMINEN SAKARI MÖTTÖNEN

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys THL 1 THL 2 Sisällysluettelo 1. SELVITYSTEHTÄVÄ... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. TOIMEKSIANTO... 6 1.3. SELVITYSTYÖN TAVOITE... 7 2. SELVITYSTYÖN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013 Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen

Lisätiedot

Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen

Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2012 UTSJOKI Vaasa Keski- Pohjanmaa Pohjois- Savo

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Maakuntakierros 2011. Valtakunnallinen aineisto

Maakuntakierros 2011. Valtakunnallinen aineisto Maakuntakierros 2011 Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2003 2009 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää eriytetyt liikelaitokset Lähde: Tilastokeskus 2003 Vuosikate: Mrd. euroa 1,24 Asukasta kohti, 240 Vuosikate %

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016. Kvalt liite 5 kv 10.12.2013. Suomussalmen kunta. Suomussalmen kunnan

Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016. Kvalt liite 5 kv 10.12.2013. Suomussalmen kunta. Suomussalmen kunnan Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016 Kvalt liite 5 kv 10.12.2013 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2015-2016 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2013

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2012. Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2012. Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista Sosiaalibarometri 2012 Sosiaalibarometri 2012 Sosiaalibarometri Miltä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanne näyttää paikallistason asiantuntijoiden arvioimana? Millä aikataululla kuntauudistuksessa tulisi

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2014 2015

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2014 2015 Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2013 2015 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2014 2015 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 4.12.2012 Sisältö Matti Mulari ja

Lisätiedot

THL. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

THL. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta THL Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Lähetämme ohessa ylijohtaja Marina Eholan ja johtaja Markku Pekurisen viime torstaina 26.2.2015 valiokuntakuulemisessa esittämää THL:n lausuntoa täydentävää

Lisätiedot

Kuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton kuntapäivä, Turku 17.3.2011 Ajankohtaiskatsaus. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Kuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton kuntapäivä, Turku 17.3.2011 Ajankohtaiskatsaus. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Kuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton kuntapäivä, Turku 17.3.2011 Ajankohtaiskatsaus Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja 1 17.3.2011 Timo Kietäväinen 2 Kuntien verotulot, valtionosuudet vs. kulutusmenot

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot

3/2005. syyskuu september

3/2005. syyskuu september 3/2005 syyskuu september 2 Perusturva 3/2005 Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 3/2005 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys Toinen linja 14 00530

Lisätiedot