Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne- ja rahoitusuudistus Mitä uudistus merkitsee kuntien kannalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne- ja rahoitusuudistus Mitä uudistus merkitsee kuntien kannalta"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne- ja rahoitusuudistus Mitä uudistus merkitsee kuntien kannalta Tarja Myllärinen Suomen Kuntaliitto Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Länsi-Suomen maakuntien liittojen yhteistyöfoorumi

2 Sosiaalimenot ja niiden rahoitus

3 Sosiaaliturva Sosiaaliturva = toimenpiteet, joilla turvataan yksilön ja perheen toimeentulo tiettyjen riskien varalta Sosiaaliturvaetuudet ovat» toimeentuloa turvaavia rahallisia etuuksia» palveluja Turva kattaa» sairaudesta ja terveydestä» toimintarajoitteisuudesta ja työkyvyttömyydestä» vanhuudesta» perheenhuoltajan kuolemasta» perheestä ja lapsista» työttömyydestä» asumisesta sekä» sosiaalisesta syrjäytymisestä johtuvia riskejä ja tarpeita Opiskelun tukemista ei lasketa mukaan sosiaalimenoihin Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

4 Sosiaalimenot Sosiaalimenot koostuvat:» eläketurvan» sairausturvan ja» työttömyysturvan menoista sekä» sosiaali- ja terveyspalvelujen verovaroin katetuista kustannuksista Sosiaalimenoihin ei lasketa» yksityisiä vakuutuksia» sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja» sairausvakuutuksen omavastuita Suomen sosiaalimenot» 54,6 mrd. v. 2010» 56,8 mrd. v Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

5 Sosiaalimenojen jakauma kohderyhmittäin, % Sairaus ja terveys Toimintarajoitteisuus 24,9 24,6 24,9 11,9 11,7 11,4 Vanhuus 34,3 35,0 36,1 Leski ja muut omaiset 3,2 3,2 3,0 Perhe ja lapset 10,8 10,7 10,3 Työttömyys 7,9 8,0 7,4 Asuminen 1,6 1,7 1,7 Muu sosiaaliturva 2,4 2,4 2,4 Hallinto 2,9 2,7 2, Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

6 Sosiaalimenot vuosina vuoden 2010 hinnoin, mrd. Lähteet: Vuodet THL: Sosiaalimenot ja rahoitus -tilasto. Vuosi 2011 STM:n ennuste Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

7 Sosiaalimenojen rahoitus vuosina , % Lähde: THL: Sosiaalimenot ja rahoitus tilasto Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

8 Sosiaalimenot v Menot v yht. 54,6 mrd.» 4,2 % kasvu vuodesta 2009» reaalikasvu 3,0 % Kasvua kaikissa tehtäväryhmissä vuodesta» asumisen tukemiseen liittyvät menot +8,4 %» vanhuuteen liittyvät menot + 6,3 %» työttömyysmenot + 5,4 % Asukasta kohden laskettuna sosiaalimenot Sosiaalimenojen rahoitus» työnantajat 36%» valtio 28%» kunnat 18 %» vakuutetut 12%» Muut tulot 4% Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

9 Sosiaalimenot suhteessa bruttokansantuotteeseen Suomessa ja EU-maissa vuosina , % Lähteet: Vuodet THL: Sosiaalimenot ja rahoitus -tilasto. Vuosi 2011 STM:n ennuste Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

10 Terveydenhuollon menot ja niiden rahoitus

11 Terveydenhuoltomenot vuosina vuoden 2010 hinnoin, milj. euroa Lähde: THL, Terveydenhuollon menot ja rahoitus Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit Matkat Terveydenhuollon hallintomenot Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kestokulutustavarat Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat Muu terveydenhuolto Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveydenhuolto Vanhusten laitoshoito Työterveys- ja opiskeluterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Perusterveydenhuolto (pl. työterveys-, opiskelu- ja hammashuolto) Erikoissairaanhoito Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

12 Terveydenhuoltomenojen rakenne 2010, % Lähde: THL, Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2010 Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto (pl. työterveys-, opiskeluja hammashuolto) Suun terveydenhuolto Työterveys- ja opiskeluterveydenhuolto Vanhusten laitoshoito Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveydenhuolto Muu terveydenhuolto Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kestokulutustavarat Terveydenhuollon hallintomenot Matkat Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

13 Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2010 Lähde: THL Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2010 Terveydenhuoltomenot yhteensä 16,0 mrd.» Asukasta kohden euroa» Menot laskivat reaalisesti 0,1% vuodesta 2009 Suhde BKT:hen 8,9 %» 0,2 % vähemmän kuin v Erikoissairaanhoidon menot 5,5 mrd» Menot kasvoivat reaalisesti 2,0 %» Kasvu johtui erityisesti somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitomenojen noususta» Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitomenot laskivat Perusterveydenhuollon menot 3,3 mrd» Menot laskivat 2,1 %» Tämä johtui erityisesti perusterveydenhuollon vuodeosastohoitomenojen laskusta Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

14 Terveydenhuoltomenojen rahoitus , % Työnantajat Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Kotitaloudet 60 Yksityinen vakuutus Avustuskassat Kela Kunnat Valtio Lähde: THL, Terveydenhuollon menot ja rahoitus Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

15 Terveydenhuoltomenot suhteessa bruttokansantuotteeseen Pohjoismaissa, EU(15)- ja OECD-maissa , % Suomi* Tanska Islanti* Norja Ruotsi 6.0 OECD 5.0 EU (15) Lähde: THL, Terveydenhuollon menot ja rahoitus Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

16 Sosiaali- ja terveystoimen menot ja rahoitus

17 Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset v Kunnat ja kuntayhtymät Muu sosiaali- ja terveystoimi 9,2 %, 1,88 mrd. Hallinto 2,9 %, 0,60 mrd. Lasten päivähoito 12,9 % 2,65 mrd. Erikoissairaanhoito 29,8 %, 6,12 mrd. Last.suojelun laitos- ja perhehoito, muut lasten ja perhepalvelut 4,7 %, 0,96 mrd. Vanhusten laitospalvelut 4,8 %, 0,99 mrd. Kotipalvelu 3,7 %, 0,77 mrd. Vammaisten laitospalvelut ja työllistämistoiminta 1,9 %, 0,39 mrd. Perusterveydenhuolto 18,6 %, 3,83 mrd. Käyttökustannukset yht. 20,55 mrd. =toimintamenot + käyttöomaisuuden poistot + vyörytyserät Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 11,5 %, 2,37 mrd Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys Lähde: Tilastokeskus

18 Sosiaali- ja terveystoimen rahoitus Käyttökustannusten valtionosuudet kattavat 1/3 kuntien lakisääteisistä menoista Asiakasmaksuilla katetaan menoista noin 1/10 Kunnat rahoittavat jäljelle jääneen osuuden. Asiakasmaksuilla katettiin vuonna 2009» lasten päivähoidosta 14 %» vanhusten laitospalveluista 19 %» kotipalveluista 16 %» perusterveydenhuollosta 8 %» hammashuollosta 29 %» erikoissairaanhoidosta 4 % Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

19 Väestörakenteen muutos

20 Väestönmuutos vuosina Kuntarajat: Tilastokeskus Karttakuva Jaana Halonen/Kuntaliitto Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Muutos henkilöä Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste Positiivisen väestönkehityksen kunnissa väkimäärä lisääntyy ennusteen mukaan yhteensä noin henkilöllä. Väestöään menettävissä kunnissa väkimäärä puolestaan vähenee ajanjaksolla yhteensä noin henkilöllä. Koko maan väestönkasvu olisi tällöin noin henkilöä Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

21 Väestönmuutos maakunnittain, % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % 1-10,0 % Uusimaa Pirkanmaa Kanta-Häme Pohjois-Pohjanmaa Koko maa Päijät-Häme Pohjanmaa Varsinais-Suomi Keski-Suomi Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Lappi Satakunta Kymenlaakso Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Kainuu Etelä-Karjala Etelä-Savo VM/Kunta, Tilastokeskuksen väestöennuste Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

22 Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 2020 ja 2030 Huoltosuhde 2030 yli 130 (9) (57) (106) (139) alle 70 (25) Huoltosuhde 2020 yli 110 (3) (69) (200) alle 70 (64) Lähde: Tilastokeskus

23 Väestöllinen huoltosuhde 2010, 2020 ja 2030 Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Satakunta Kainuu Kymenlaakso Etelä-Karjala Kanta-Häme Päijät-Häme Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Ahvenanmaa Lappi Varsinais-Suomi KOKO MAA Pirkanmaa Uusimaa (0-14 vuotiaat + yli 64-vuotiaat)/ vuotiaat Lähde: Tilastokeskus

24 Taloudellisen huoltosuhteen kehitys ,5 3,0 2,5 milj. 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Työttömät vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Eläkeläiset Varus- ja siviilipalvelusmiehet + muut työvoiman ulkopuolela olevat Työlliset Lähde: Tilastokeskus

25 Väestötekijöiden vaikutus peruspalvelujen kysyntään Suomessa (indeksi 2010 = 100) Menoerä v M SOSIAALIPALVELUT lasten päivähoito vanhainkodit kotipalvelut palveluasuminen (arvio) TERVEYSPALVELUT erikoissairaanhoito perusterveydenhuolto KOULUTUSPALVELUT esiopetus perusopetus lukiokoulutus ammatillinen koulutus ammattikorkeakoulut Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

26 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2016 Lähde: Peruspalveluohjelma ja Kuntaliiton laskelmat

27 Hallitusohjelman ja kehysriihen päätösten vaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen

28 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Peruspalvelubudjetti Prosenttia: 2010* 2011* 2012** 2013** 2014** 2015** 2016** BKT, määrän muutos 3,7 2,9 0,8 1,5 2,1 1,9 1,7 Palkkasumman muutos 2,2 4,8 2,6 2,6 3,5 3,6 3,4 Ansiotasoindeksin muutos 2,6 2,7 3,3 2,6 3,0 3,5 3,5 Työttömyysaste 8,4 7,8 8,0 7,9 7,7 7,4 7,3 Kuluttajahintojen muutos 1,2 3,4 2,8 2,6 2,1 2,0 2,0 Kuntien kustannustason muutos 2,6 3,0 3,1 2,3 2,7 3,0 2,9 Valtionosuusindeksin muutos 2,6 1,6 3,7 2,7 2,7 3,0 2,9 Kuntien ansiotasoindeksin muutos 3,4 2,5 3,2 2,3 2,8 3,3 3,3 Kunta-alan työlliset, 1000 henk. (Kansantalouden tilinpidon mukaan) Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

29 Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd * 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Toimintamenot yht. 33,85 35,35 36,85 38,21 39,79 41,49 43,25 - Palkat 15,01 15,61 16,11 16,48 16,98 17,54 18,12 - Muut henkilöstömenot 4,47 4,62 4,76 4,87 5,02 5,16 5,30 - Ostot 11,72 12,49 13,30 14,16 15,08 16,06 17,10 - Muut toimintamenot 2,65 2,63 2,68 2,70 2,71 2,73 2,73 Korkomenot 0,30 0,36 0,31 0,40 0,53 0,66 0,73 Investoinnit 5,69 1) 4,14 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 Yhteensä 39,83 1) 39,85 41,36 42,81 44,52 46,35 48,18 Muutos-%: Toimintamenot yht. -Palkat 4,2 2,8 4,5 4,0 4,2 3,2 3,7 2,3 4,2 3,0 4,3 3,3 4,3 3,3 -Ostot 7,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Menot yhteensä 8,3 1) 0,0 3,8 3,5 4,0 4,1 4,0 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet PPO ) Luvut sisältävät Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut-kuntayhtymän (HSY) perustamiseen liittyviä eriä, joiden vaikutus koko kuntatalouden rahoitusasemaan on neutraali Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

30 % ,6 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit ,0-5,1-0,5 5,0 5,6 1) 2,9 2,8 5,2 7,2 5,1 4,5 5,2 5,2 4,6 5,0 7,9 4,2 4,2 4,5 4,2 3,7 4,2 4,3 4, * 12e 13e 14e 15e 16e Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet PPO ) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

31 Kuntien verotulot vuosina , mrd. Verolaji * 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Kunnallisvero 15,77 16,21 16,82 17,37 18,20 18,98 19,83 Yhteisövero 1,41 1,66 1,41 1,45 1,54 1,64 1,37 Kiinteistövero 1,17 1,20 1,26 1,28 1,31 1,34 1,37 Verotulot yhteensä 18,35 19,07 19,49 20,10 21,05 21,96 22,57 Muutos, %: Kunnallisvero 2,1 2,8 3,8 3,3 4,8 4,3 4,5 Yhteisövero 17,5 18,5-15,4 2,8 6,2 6,5-16,5 Kiinteistövero 20,4 2,0 5,2 1,6 2,3 2,3 2,2 Verotulot yhteensä 4,2 3,9 2,2 3,1 4,7 4,3 2,8 Tuloveroprosentti, keskim. 18,97 19,17 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 Yhteisöveroprosentti 26,0 26,0 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 Osuus yhteisöverosta, % 31,99 31,99 28,34 29,41 29,22 29,13 23,26 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet PPO Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

32 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja kuntauudistus

33 Hallitusohjelman lähtökohdat Suomessa toteutetaan vuosina laaja kuntauudistus, jonka tavoitteeksi asetetaan vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Ohjelman mukaan vahva peruskunta muodostuu luonnollisesta työssäkäyntialueesta ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista lukuun ottamatta vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vaativia sosiaalihuollon palveluja. Lisäksi vahvan peruskunnan kriteerinä mainitaan elinkeinopolitiikka, kehittämistyö sekä toimenpiteet yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

34 Suomen Kuntaliitto hallitusohjelman kuntauudistuksesta 1/2 Kuntaliiton mukaan hallitusohjelman linjaus vahvasta peruskunnasta on oikeansuuntainen.» Kunta pystyy pitämään huolta hyvinvointipalveluista ja luomaan edellytyksiä kunnan elinvoiman vahvistamiselle ja demokratian toteutumiselle. Vahvaa peruskuntaa ei Kuntaliiton arvion mukaan kuitenkaan ole mahdollista saavuttaa kaikkialla Suomessa yhden mallin perusteella.» Työssäkäynti- ja talouskriteerien rinnalla on otettava huomioon toiminnalliset ja demokratiaan liittyvät kriteerit.» Kriteereiden määrittelyssä on tärkeää, että alueellinen erilaisuus otetaan huomioon Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

35 Suomen Kuntaliitto hallitusohjelman kuntauudistuksesta 2/2 Jos vahvaa peruskuntaa ei muodostu, voisivat kunnat koota voimansa piirikunnaksi.» Piirikunnat olisivat kuntien monialaisia yhteistyöelimiä, jotka hoitaisivat useampia tehtäviä samalla organisaatiolla riittävän väestöpohjan varassa jopa maakuntarajojen yli.» Eroaa hallitusohjelman mallista, jonka mukaan poikkeuksellisesti sote-palveluita voidaan koota riittävän suuriksi kokonaisuuksiksi tukeutuen vahvojen peruskuntien palvelurakenteeseen vastuu- eli isäntäkuntamallilla Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

36 Kuntaliiton keskeisiä teemoja uudistuksessa Kunnilla tulee olla todellinen mahdollisuus tehdä alueelleen sopivimmat ratkaisut Alueellisen erilaisuuden tulee näkyä ratkaisuissa Maaseutualueen vaihtoehdot vaativat lisäselvitystä Kuntarakenne on luotava kansalaisten, ei sosiaali- ja terveyspalvelujen ehdoilla Kuntaliitto edistää ja rohkaisee lähivaikuttamisen kehitystyötä Ei lisätehtäviä kunnille arvio nykyisistä tarpeen Toimintatapojen uudistaminen vaatii kokeiluja ja avoimuutta Uudistuksen oltava selkeä jatko PARAS hankkeelle Kuntien vahva rooli prosessissa on turvattava Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

37 Kuntauudistus, kuntalaki, VOS ja sote ovat yksi kokonaisuus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta uudistetaan osana kuntarakenteen uudistamista. Sote- järjestämislain ja muiden sektorilakien valmistelu sovitetaan yhteen valtakunnalliseen kuntauudistukseen sekä aikataulullisesti että sisällöllisesti Aluehallinnon uudistaminen ja kehittäminen on tiiviissä yhteydessä kuntauudistuksen jatkon kanssa Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

38 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Nykytilanne Tarja Mylläinen

39 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2011 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi 320 Kunta järjestää palvelut itse 98 kuntaa, väestöstä 61 % Yhteistoiminta-alueet yhteensä 63, kuntia 222, väestöstä 39 % Kuntayhtymiä 35, kuntia 142 Isäntäkuntamallin yt-alueita 28, kuntia 80 Terveyskeskukset yhteensä 161 Kuntien 98 Kuntayhtymien 35 Isäntäkuntien 28 Terveyskeskukset Alle asukasta 85 Yli asukasta 76 Kunta järjestää Kuntayhtymä järjestää Isäntäkunta järjestää Karttapohja: Tilastokeskus 2011

40 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen muutokset vuonna 2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri/keski-suomen seututerveyskeskus aloitti toimintansa» Laukaa, Konnevesi, Toivakka, Joutsa, Luhanka, Keuruu, Multia ja Petäjävesi Jyväskylän, Hankasalmen, Muuramen ja Uuraisten yhteistoimintaalue aloitti toimintansa» Isäntäkunta Jyväskylä Joutsan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä (Joutsa ja Luhanka) purkautui Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä lopetti toimintansa Korpilahden ja Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymä purkautui Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä (Petäjävesi, Toivakka, Uurainen) purkautui Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

41 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen muutokset vuonna 2011 (2) Perusturvakuntayhtymä Akseli aloitti toimintansa» Masku, Mynämäki ja Nousiainen Maskun kansanterveystyön kuntayhtymä (Masku ja Nousiainen) purkautui Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnissa tapahtui muutos, kun Karttulan kunta liittyi Kuopion kaupunkiin» Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnissa tapahtui muutos, kun Artjärven kunta liittyi Orimattilan kaupunkiin» Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila ja Sysmä Mustasaaren, Oravaisten ja Vöyri-Maksamaan yhteistoiminta-alue muuttui Mustasaaren ja Vöyrin yhteistoiminta-alueeksi. Oravainen ja Vöyri-Maksamaa yhdistyivät Vöyrin kunnaksi» Isäntäkunta Mustasaari Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

42 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen muutokset vuonna 2011 (3) Akaan, Kylmäkosken ja Urjalan yhteistoiminta-alue muuttui Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueeksi» Isäntäkunta Akaa Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen yhteistoiminta-alue muuttui Kangasalan, Juupajoen, Oriveden ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueeksi. Kuhmalahden kunta liittyi Kangasalan kuntaan Juupajoki ja Orivesi liittyivät yhteistoiminta-alueeseen.» Isäntäkunta Kangasala Lapinlahden ja Varpaisjärven yhteistoiminta-alue lopetti toimintansa» Varpaisjärven kunta liittyi Lapinlahden kuntaan. Eurajoki liittyi Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään.» Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila Simon kunta liittyi Oulunkaaren kuntayhtymään» Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

43 Perusterveydenhuollon ja sosiaali-palvelujen järjestäminen muutokset vuonna 2012 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysteri aloitti toimintansa. Juankoski, Kaavi, Keitele, Leppävirta, Pielavesi, Rautavaara, Tervo ja Vesanto. Koillis-Savon ktt. ky. (Juankoski, Kaavi, Tuusniemi) purkautui. Tuusniemi oli aiemmin tehnyt sopimuksen perusterveydenhuollosta Kuopion kanssa. Pielaveden ja Keiteleen ktt. ky. purkautui Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymästä Tervo ja Vesanto siirtyivät Kysteriin. Jäsenkunnat Suonenjoki ja Rautalampi Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

44 Perusterveydenhuollon ja sosiaali-palvelujen järjestäminen muutokset vuonna 2012 (2) Sastamalan perusturvakuntayhtymä (Kiikoinen, Lavia, Punkalaidun ja Sastamala) purkautui Sastamalan (vastuukunta), Kiikoisten ja Punkalaitumen yt-alue aloitti toimintansa. Lavia vastaa itse sote-palveluista ostamalla vuoden 2012 ajan perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut Porin kaupungilta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveydenhuollon yt-alue aloitti toimintansa: Mikkeli (vastuukunta), Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Ristiina, ja Suomenniemi) Rääkkylä irtisanoutui Keski-Karjalan yt-alueesta ja vastaa itse sosiaali- ja terveyspalveluista. Yt-alueen kunnat Tohmajärvi (vastuukunta), Kesälahti ja Kitee Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

45 Puitelain mukaisen toimivallan käyttäminen Paras-puitelain mukaiset yhteistoimintavelvoitteet ovat voimassa vuoden 2014 loppuun saakka Puitelain mukaan valtioneuvostolla on oikeus velvoittaa kunta yhteistoimintaan vuoden 2014 loppuun saakka» Jos kunta poikkeaa aiemmin ilmoittamastaan yhteistoiminnasta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä» Ja kunnan irtaantuminen yhteistoiminnasta vaarantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö aloittavat syksyllä 2012 neuvottelut niiden kuntien ja yhteistoiminta-alueiden kanssa joissa on yllä kuvattu tilanne Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

46 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Mihin pyritään?

47 Toimeksianto Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi sekä valmistella lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, rahoittamisesta, kehittämisestä ja valvonnasta Työryhmän toimikausi Esitykset väliraportin muodossa toukokuussa 2012 Toimeksiantoa tarkennettu ja sovitettu yhteen rakennelain valmistelun ja lausuntokierroksen kanssa Loppuraportti mennessä Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

48 Työryhmän tehtävä Valmistella esitys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi» ottaen huomioon hallitusohjelman kirjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja rahoituksesta Tehdä vähintään kolme erilaista mallia palvelurakenteeksi» hallitus valitsee poliittisella päätöksellä sopivimman ottaen huomioon hallitusohjelman kirjaukset ja muut hallituksen linjaukset kunta- ja palvelurakenteesta. Selvitystyön johtoryhmänä toimii sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

49 Työryhmän kokoonpano Pj. Kansliapäällikkö Kari Välimäki Vpj valtiosihteeri Sinikka Näätsaari, STM Päivi Sillanaukee, osastopääll, ylijoht., STM Aino-Inkeri Hansson, osastopääll. ylijoht., STM Anja Kairisalo, joht., STM Päivi Laajala, osastopääll, ylijoht., VM Marina Erhola, ylijoht., THL Tuula Haatainen, varatj. Kuntaliitto Riitta Särkelä, joht., SOSTE Hannu Leskinen, joht., PPSHP Pentti Itkonen, tj,. Eksote Kari Nenonen, kaup.joht., Vantaa Kati Myllymäki, joht.ylilääk., Kouvola Tiina Perä, joht.ylilääk,. Seinäjoki Juha Metso, perusturvajoht.espoo Sanna-Tuulia Lehtomäki, sosterv joht., Raisio Rauno Ihalainen shp joht., PSHP Matti Ansala, ap.kaup.joht., Rovaniemi Maire Ahopelto, sosterv.joht. Kainuun maakunta-kuntayhtymä Taru Kuosmanen, tilaajapääll., Tampere Harry Yltävä, vammaispalv. johtava sosiaalitt., Raasepori Göran Honga, shp.johtaja, VSHP Helena Lahtinen, perusturvajohtaja, Kuortane Jorma Penttinen, johtajaylilääk. P-SSHP Laura Räty, ap.kaup.joht. Helsinki Heikki Hiilamo, tutkimusproff., Kela Asiantuntija Tarja Kauppila, joht., ISO Asiantuntija Aulikki Kananoja, ylisosiaalineuvos Toimitusjohtaja Aki Linden, HUS Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

50 Palvelurakenneuudistuksen tavoitteet (1)» Väestöryhmien ja alueiden välisen yhdenvertaisuuden lisääminen» Asiakaslähtöisyyden lisääminen» Väestörakenteen muutokseen vastaaminen» Kantokyvyn varmistaminen» Henkilöstön riittävyyden varmistaminen» Palvelujärjestelmän heikkouksien korjaaminen» Palvelujärjestelmän vahvuuksien kehittäminen» Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen vahvistaminen» Toimivien osien kehittäminen» Viestintäteknologian hyödyntäminen» Demokraattisen päätöksenteon ja kansallisen ohjauksen vahvistaminen Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

51 Palvelurakenneuudistuksen tavoitteet (2) Yhdenvertaisuuden parempi toteutuminen» Kuolleisuus» Sairastavuus» Koettu terveys» Toimintakyky» Terveyskäyttäytyminen» Palvelujen käyttö Palvelujen saatavuuden turvaaminen sosioekonomisesta asemasta ja asuinpaikasta riippumatta Järjestämisvastuun ja rahoituksen selkiyttäminen Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

52 Tavoitteena asiakaslähtöiset, saumattomat palvelut - Edellytyksenä palvelujen integroituminen» Sosiaali- ja terveyspalvelujen välinen integraatio» Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kunnan muiden palvelujen välinen integraatio» Julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden välinen integraatio» Peruspalvelujen ja erityispalvelujen välinen integraatio Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

53 Järjestämisvastuu on vastuuta Väestön hyvinvoinnin ja terveyden seurannasta ja edistämisestä Lakisääteisten sote-palvelujen järjestämisestä kuntalaisille Julkisen vallan käytöstä ja kansallisen ohjauksen toimeenpanosta Palvelutarpeen selvittämisestä Palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta ja saavutettavuudesta Tuotantotavasta päättämisestä Johtamisesta, tuotannon seurannasta ja valvonnasta Järjestämiseen liittyvästä rahoituksesta Voimavarojen tehokkaasta kohdentamisesta Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Laadusta sekä potilas- ja asiakasturvallisuudesta Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

54

55 Hallituksen linjaus sote-palvelurakennetyöryhmän jatkotyölle kesäkuussa Valmistelua jatketaan mallin C pohjalta Rahoitus- ja järjestämisvastuu kunnilla Kunnat tai sote-alueet vastaavat palvelujen laajennetusta perustason palvelujen järjestämisestä mukaan lukien merkittävä osa sairaalahoitoa Ervojen roolia selkiytetään jatkotyössä Kuntarakenteesta riippuu, montako sote-aluetta tarvitaan Jatkotyössä otettava huomioon alueelliset erot ja kuntauudistuksen aikataulu Päästävä riittävän suuriin kokonaisuuksiin Sote samalle järjestäjälle Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

56 Uudistuksen eteneminen syksyllä 2012 (1) Hallitusohjelman mukaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana on vahvat peruskunnat Palvelujen turvaaminen edellyttää riittävää väestöpohjaa, talouden vakautta, riittävää henkilöstöä ja osaamista sekä kykyä rahoittaa palvelutuotannon vaatimaa infrastruktuuria. Vahvojen peruskuntien lisäksi riittävä väestöpohja on mahdollista saavuttaa sosiaali- ja terveysalueiden kautta tapahtuvalla yhteistyöllä. Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä » Kunta- ja palvelurakenneuudistusta on tärkeä viedä eteenpäin rinnakkain, jotta kunnat pystyvät hahmottamaan uudistuksen kokonaisuutena» Kunta- ja palvelurakennetta koskevat suuntaviivat kootaan yhteen, jotta ne voidaan antaa kunnille kommentoitaviksi yhtä aikaa Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

57 Uudistuksen eteneminen syksyllä 2012 (2)» Palvelurakenteen uudistuksen vaiheet on suunniteltava huolella, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyky säilyy muutosten aikana» Uudistuksen valmistelussa on huomioitava alueelliset erityispiirteet ja kuntien omat näkemykset Työryhmä esitti tätä työtä varten selvityshenkilöitä mallintamaan alueellisia ratkaisuja kuntien päätöksenteon tueksi Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä jatkaa keskustelua Ehdotus kuntarakennelaiksi ja linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta kuntiin lausunnolle syksyn kuluessa Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

58 Jonkinlainen muutos tulee joka tapauksessa Mitä muutokseen liittyy?

59 Muutoksen vaiheet ja hallinnan keinot Muutoksen vaiheet Keskeinen tavoite Keinoja 1. Muutosta edeltävä vaihe Avoin keskustelu o o Muutostarve ilmassa Aavistelu, ennakointi 2. Uhan kokemisen vaihe Tuki o Epävarmuus Tiedotus o Lamaantuminen 3. Vastustuksen vaihe Tiedotus o Tunteiden kohtaaminen Osallistuminen o Muutosvastarinta o Surutyö 4. Hyväksyminen o Haasteisiin tarttuminen Koulutus o Ammatillisen roolin Tuki jäsentyminen Lähde Työterveyslaitos /Tykytoiminta 2012) Päätös Merkitys selviää Luopumi nen Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

60 Kesyt, kriittiset ja pirulliset ongelmat (Westley ym.) Kesy ongelma Kriittinen ongelma Pirullinen ongelma Kakun leipominen Talon rakentaminen Kuntarakenteen muuttaminen Resepti on tärkeä Reseptin testaus takaa helpon toistettavuuden Ei tarvitse olla leipuri onnistuakseen Hyvä resepti johtaa lähes aina onnistumiseen Erinomainen resepti johtaa aina onnistumiseen Tarkat ohjeet ja piirustukset välttämättömiä Yhden rakentaminen helpottaa toisen rakentamista Monissa tilanteissa vaaditaan korkeaa ammattiosaamista Tiettyä ratkaisua voi soveltaa toiseen Tulos on ennustettava Tekninen ohjeistus ei johda tulokseen Yksi toteutus ei takaa toisen onnistumista Kokemus auttaa, mutta vain sovellettaessa vastaavaan tapaukseen Jokainen rakennemuutos on uniikki Muutoksen lopputulokset eivät ennustettavissa Hyvä resepti jättää tilaa kokeiluille Piirustuksia tms. noudatettava Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys Useita vaihtoehtoja ja intressejä

61 Ongelman kesyttäminen johtaa vaikeuksiin organisaatiossa ja johtamisessa (muk. Vartiainen ym. 2012) Sosiaalinen kompleksisuus Tekninen kompleksisuus Ongelman pirullisuus ORGANISATORINEN TUSKA Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

62 Ongelmien kohtaaminen johtamisen tasolla (Lähde: Grint 2005, 2008, 2010) Hallinnointi Kesy ongelma Toimintatapana prosessin organisointi. Ongelma on toistunut jo aiemmin ja se ratkaistaan samalla rutiinilla kuin aikaisem-min. Komentaminen Kriittinen ongelma Toimintatapana vastausten antaminen Tarve antaa vastauksia nopeasti, olivat ne sitten hyviä tai huonoja. Johtaminen Pirullinen ongelma Toimintatapana kysymysten kysyminen Johtaja ei pysty yksinään antamaan vastauksia Eteneminen yhteistyön avulla Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

63 Lopuksi

64 Sote-rakenneuudistuksen tahtotilan seitsemän näkökulmaa (mukaillen Kuntaliiton julkaisu Kuntien yhdistymisselvitys, 2012) Valmius unohtaa ennen pitkää vanhan organisaation rajat Halu oppia uusia asioita selvitysproses sin aikana Yhteinen vastuu koko alueen asukkaista Kyky sopeutua demokraattisesti tehtyihin päätöksiin Luottamus siihen, että kaikki toimivat rehdisti Tahto osallistua uuden organisaation rakentamiseen Edellytykset nähdä yhteiset mahdollisuu- det ja uhat Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

65 Kiitos! Tarja Myllärinen Johtaja Sosiaali- ja terveys

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Keski-Suomen maakuntavaltuusto Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Ajankohtaiskatsaus 23.11.2012 Sinikka Näätsaari Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat linjaukset 15.11.2012 Lähtökohdat Palvelutavoite

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Kuntauudistus ajankohtaiskatsaus Tuusula

Kuntauudistus ajankohtaiskatsaus Tuusula Kuntauudistus ajankohtaiskatsaus Tuusula 16.12.2011 Kari Prättälä Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistus kuntien näkökulmasta. Tarja Myllärinen Johtaja Suomen Kuntaliitto Jyväskylä

Kunta- ja palvelurakenneuudistus kuntien näkökulmasta. Tarja Myllärinen Johtaja Suomen Kuntaliitto Jyväskylä Kunta- ja palvelurakenneuudistus kuntien näkökulmasta Tarja Myllärinen Johtaja Suomen Kuntaliitto 26.11. 2012 Jyväskylä Kuntauudistus hallitusohjelmassa Tavoitteena vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Maakuntakierros Kari Nenonen varatoimitusjohtaja

Maakuntakierros Kari Nenonen varatoimitusjohtaja Maakuntakierros 2011 Satakunta 2.11.2011, Harjavalta Kari Nenonen varatoimitusjohtaja Suomen Kuntaliiton yksiköt Kuntatalous Lakiasiat Alue- ja elinkeinokehitys Toimitusjohtaja Varatoimitusjohtajat Opetus

Lisätiedot

Kuntanäkökulma soteuudistukseen. Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja

Kuntanäkökulma soteuudistukseen. Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Kuntanäkökulma soteuudistukseen Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja 12.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - Kuntaliiton näkemyksiä Kuntaperusteinen järjestelmä keskeinen hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Kuntarakenne ja sivistystoimi. Kirsi Kangaspunta johtaja

Kuntarakenne ja sivistystoimi. Kirsi Kangaspunta johtaja Kuntarakenne ja sivistystoimi Kirsi Kangaspunta johtaja Kestävyysvaje kuntien taloudessa Ikääntymisestä aiheutuvista julkisten menojen nousupaineista noin puolet kohdistuu pääosin kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus 24.4.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvoihin kuntiin perustuva, pääsääntöisesti kaksitasoinen integroitu sosiaali-

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely. Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat

Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely. Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Kuntauudistus, kuntalaki, VOS ja sote ovat yksi kokonaisuus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan

Lisätiedot

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki 5.3.2014 Terveydenhuoltomenot vuosina 1995 2011 vuoden 2011 hinnoin, milj. euroa 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000

Lisätiedot

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin

Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain , milj. euroa käyvin hinnoin Taulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2006, milj. euroa käyvin hinnoin 1. Erikoissairaanhoito 2 470,9 2 595,7 2 611,6 2 739,7 2 841,2 3 056,1 3 329,7 3 621,1 3 856,8 4 054,0 4 325,4 4 587,1

Lisätiedot

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Kuntauudistus Lapin kuntapäivät Tornio 20.9.2011 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Hallituksen kuntapolitiikan tavoite Turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Rovaniemi Ministeri Huovinen OSASTONHOITAJAPÄIVÄT 2014 Sote-uudistuksen tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen sote-palvelujen

Lisätiedot

Sote-uudistus. Tuula Haatainen

Sote-uudistus. Tuula Haatainen Sote-uudistus Tuula Haatainen 25.1.2013 Sote-palvelurakenne 2 25.1.2013 Tuula Haatainen Perustason kantokykyvaatimukset» Riittävän väestöpohjan lisäksi:» talouden kestävyys ja vakaus» riittävä osaaminen»

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset

Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset Hallitusohjelman kunta- ja aluehallintoa koskevat kirjaukset Lääninhallinnon perinneyhdistyksen aluehallintoseminaari Suomen liikemiesten kauppaopisto 24.11.2011 Ylijohtaja Päivi Laajala 6. Uudistetaan

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Keski-Suomen liiton tilaisuus 27.9.2012 Jyväskylän kaupunki Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Mikkeli Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Suomen Kuntaliitto

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Mikkeli Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Suomen Kuntaliitto Etelä-Savon maakuntatilaisuus Mikkeli 10.10.2012 Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Suomen Kuntaliitto Kuntaliiton painopistealueet 2012 1. Kuntademokratia ja -johtaminen 2. Kuntapalvelut ja palvelurakenne

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen eteneminen Kuntien ilmoitukset selvitysalueista 30.11.2013 mennessä Poikkeusten ja erityisten kuntajakoselvitysten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Länsi-Uudenmaan kuntakierros, Lohja 24.11.2011 Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Kehitystrendejä Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö Jouko Selvitysryhmä PÄIVÄHOIDON TARPEEN MUUTOS VUONNA 2029 30 % 23 % 20 % 10 % 0 % 7 % 4 % 4 % 4 % 3 % 0 % Hankasalmi 2 % Joutsa

Lisätiedot

Terveyttä Lapista Kari Haavisto

Terveyttä Lapista Kari Haavisto Terveyttä Lapista 2013 Kari Haavisto Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus Alkoholilain uudistaminen Raittiustyölain uudistaminen Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Uusi sairaala -hanke ; Helsinki, Kuntatalo Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Uusi sairaala -hanke ; Helsinki, Kuntatalo Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Uusi sairaala -hanke 1.4.2011; Helsinki, Kuntatalo Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteet ja keskeiset lähivuosien

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun Risto Miettunen Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 15.2.2015 1 15.2.2015 2 15.2.2015 3 15.2.2015 4 15.2.2015 5 Where s the beef? 15.2.2015

Lisätiedot

Kuntien elinvoima talouden realiteetit

Kuntien elinvoima talouden realiteetit Kuntien elinvoima talouden realiteetit Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.8.2013 Seinäjoki Tarja Myllärinen Suomen Kuntaliitto Johtaja, sosiaali ja terveys Kuntien ja alueiden elinvoima ja elinvoiman

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuoltolain järjestämislain j i valmisteluryhmä l - väliraportti 27.6.2013 Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Uudistamisen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Paras-uudistuksesta kuntauudistukseen

Paras-uudistuksesta kuntauudistukseen Paras-uudistuksesta kuntauudistukseen ARTTU-kuntaseminaari Kuntatalolla 15.12.2011 Ylijohtaja Päivi Laajala 6. Uudistetaan kuntarakenteita suunnitelmallisesti ja alueita kokonaisuuksina tarkastellen 5.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet seminaari 12.4.2010 Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Uudenmaan sosiaali- ja terveystiimin pj., apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen 3.11.2016 SOTE-muutosjohtajan maakuntakierros Uusimaa 3.11.2016 Soten maakunnallinen

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ

Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen Palvelurakenneuudistus opittiinko menneestä, miten ohjata tulevaa? Seminaari 22.8.2013, STAS ja Lääkäriliitto, Helsinki

Lisätiedot

Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015)

Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015) Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015) Taulukossa kuvataan kunkin liittyjän liittymisajankohtasuunnitelma. Suunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa liittymisvalmistelujen

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi?

Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi? Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi? Ylijohtaja, osastopäällikkö Päivi Laajala, valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto Kuntien ICT-muutostuen päätösseminaari, 25.11.2015

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Risto Miettunen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Tekesin Sote & Huippuostajat Lappeenranta 6.5.2014

Lisätiedot

Ero

Ero 1980 1990 2000 2012 Ero % Jsuu 64969 67363 71013 74168 10199 15,9 Klahti 8351 10450 11517 14245 5894 70,6 Liperi 10737 11500 11479 12397 1660 15,5 Okum 10312 9307 8155 7343 2969 28,8 Pjärvi 6167 5411 5411

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Uuden hallitusohjelman vaikutukset kunnan talouteen ja toimintaan, kuntatalouden tasapainotus ja säästövaatimukset

Uuden hallitusohjelman vaikutukset kunnan talouteen ja toimintaan, kuntatalouden tasapainotus ja säästövaatimukset Uuden hallitusohjelman vaikutukset kunnan talouteen ja toimintaan, kuntatalouden tasapainotus ja säästövaatimukset Maisema-seminaari 13.10.2011 Tampere Ylijohtaja Päivi Laajala Hallituksen kuntapolitiikan

Lisätiedot

Savon Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Savon Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Savon Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , %

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , % Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos 2014-15, % Koko maa keskimäärin +1,2 % pienimmät: suurimmat: Kökar -8,1 Geta 10,6 Merijärvi -6,3 Kustavi 6,2 Kyyjärvi -6,3 Jomala 5,1

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Askeleet sote-muutokseen

Askeleet sote-muutokseen Askeleet sote-muutokseen Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula 9.9.2016 1 Perustat kuntoon Perustason palvelut vahvistuvat Rahat ja osaajat riittämään So + Te - integraatio - sujuvat palveluketjut

Lisätiedot

Alkaneen hallituskauden talouspoliittiset haasteet Sami Yläoutinen Kuntamarkkinat

Alkaneen hallituskauden talouspoliittiset haasteet Sami Yläoutinen Kuntamarkkinat Alkaneen hallituskauden talouspoliittiset haasteet 9.9.2015 Sami Yläoutinen Kuntamarkkinat Esitys Talouden tila ja näkymät maailmalla Suomessa ja kunnissa Julkisen talouden suunnitelma ja hallitusohjelma

Lisätiedot

Uuden kunnan sote Porin seudulla Työryhmän loppuraportin keskeiset asiat

Uuden kunnan sote Porin seudulla Työryhmän loppuraportin keskeiset asiat Uuden kunnan sote Porin seudulla Työryhmän loppuraportin keskeiset asiat Työvaliokunta 6.6.2015 Aulis Laaksonen Uusi Sote Keskeiset tavoitteet Yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2009, milj. euroa käyvin hinnoin

Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2009, milj. euroa käyvin hinnoin THL Tilastoraportti 14/2011 Liitetaulukot: Liitetaulukko 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2009, milj. euroa käyvin hinnoin Liitetaulukko 2. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995-2009, milj.

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen?

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Turku 27.10.2011 Hallitus toteuttaa koko

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa !

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa ! 1 Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa 13.2.2008! Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö / Perhe- ja sosiaaliosasto 24.11.2008 2 Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelija Kati Hokkanen Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne Valmistelu

Lisätiedot

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät Valtakunnallinen raportti Suomen Yrittäjät 18.5.2016 Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä

Lisätiedot

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; Alle 20 000 asukkaan kunnat: Kunnalla ei ole oikeutta järjestää sote palveluja. Perustason

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus 13.2.2013 Palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Vahvistetaan nykyisin riittämättömästi toimivia

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Kunnat 2015 Maakunnat 2015

Kunnat 2015 Maakunnat 2015 Kunnat 2015 Maakunnat 2015 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot