Moniammatillinen Ankkurityö Kanta-Hämeen alueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moniammatillinen Ankkurityö Kanta-Hämeen alueella"

Transkriptio

1 Moniammatillinen Ankkurityö Kanta-Hämeen alueella

2 Toiminnan taustaa o Ankkuri hanke vuosina Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitoksella (rahoitus kunnilta, Hämeen liitolta ja Varsinais-Suomen liitolta) Toiminta vakiintui hankkeen seurauksena o Ankkuri-toiminta laajennettiin Riihimäen ja Forssan poliisiasemille Sosiaalikehitys Oy:n vetämänä Esr-hankkeena 10/ /2012. Toiminta vakinaistettiin alk.

3 Ankkurin moniviranomaisyhteistyön osapuolet: Poliisi toimi Terveydenhuolto Lastensuojelu Nuoriso-

4 Ankkuri-tiimit Kanta-Hämeen alueella Tiimit työskentelevät poliisiasemalla! Hämeen poliisilaitoksen alueella on palvelupisteitä 13. Pääpoliisiasema Lahdessa ohämeenlinnan poliisiasema Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala; asukkaita poliisi, sosiaalityöntekijä x 2, psykiatrinen sairaanhoitaja ja nuorisotyöntekijä (60%) oriihimäen poliisiasema Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi; asukkaita poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja (50%) ja erityisnuorisotyöntekijä ( 25%) oforssan poliisiasema Forssa, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila; asukkaita poliisi, sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja (50%)

5 Ankkuri-toiminnan tavoitteet o Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun / tuen piiriin ohjaaminen o Nopea puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin ohjaaminen o Sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä

6 Prosessikuvaus Alle 18-v tekemä rikos Varkaus Näpistys Vahingonteko Ajoneuvon luvatonkäyttö Päihteiden käyttö Rattijuopumus Väkivalta Ankkuritiimin toiminta Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Alkuselvitys Tavataan alle 18v. Ensikertalaiset ja Alle 15v. Epäillyt tekijät ja vanhemmat Lähisuhde- ja perheväkivaltaperheet kokonaisuudessaan. Osallistuminen tarpeen mukaan kuulusteluihin Jatkotyön Tarpeen selvitys Tavataan 1-5 kertaa, jonka Jälkeen mahdollisuus Jatkotyöhön Perheväkivaltatilanteissa Tapaamisia tarpeen mukaan 1-10 Jatkotyö Sovittelu Lastensuojelu Perhetyö sosiaalityö Terveydenhuolto Nuorisotyö 3. sektori Lähisuhde- ja perheväkivalta Esitutkinta Jatkotyö Tarvittaessa Ei jatkotyön tarvetta Syyttäjä

7 Ankkuri-toiminta o Alkuarviointi ja ensivaiheen tuki o Ryhmätapaamiset o Pienryhmätoiminta o Lähisuhdeväkivaltatyö o Kentällä tehtävä työ o Ankkurikahvit o Päihteetön tapahtuma (esim. Hämeenlinnan Kesäloma Express)

8 Alkuarviointi ja ensivaiheen tuki o Kohderyhmä: Poliisin tai muuta kautta tiimin tietoon tulleet rikokseen syyllistyneet lapset ja nuoret sekä heidän läheisensä o Tavoite: Varhainen puuttuminen rikollisuuteen ja uusintarikosten ehkäisy Auttaa, tukea, ohjata ja neuvoa asiakasta sekä arvioida lastensuojelun tarve o Prosessi: Pääasiassa parityönä tapaaminen Yhteistyötä alueen lastensuojelun kanssa 1-5 tapaamiskertaa Jatko-ohjaus tarvittaessa

9 Pienryhmätoiminta o Kohderyhmä: Ankkurin asiakkaista koottu toiminnallinen ja tavoitteellinen pienryhmä. o Tavoite: Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten orastaviin ongelmiin. Perheen tukeminen ja vanhemmuuden vahvistaminen. o Palvelun hyödyt: Orastavan rikos-/ongelmakäyttäytymisen katkaisu. Kustannustehokkuus Perheen voimavaraistaminen ja vertaistukeminen. Pitkäaikainen tuki nuorelle/perheelle. Kesto ½ vuodesta vuoteen.

10 Ryhmätapaamiset o Kohderyhmä: Poliisin tai Ankkurin tietoon tullut rikokseen syyllistynyt lasten tai nuorten ryhmä ja heidän vanhempansa o Tavoite: Varhainen puuttuminen ja tapahtuneen rikoksen perusteellinen ja avoin selvittäminen ryhmämuotoisesti, tekijöiden alustava avun tarpeen arviointi ja ryhmän puhuttelu eli joukkoluunappi o Palvelun hyödyt: Varhainen puuttuminen, asian monipuolinen ja perusteellinen käsittely, avoimuus, asiakkaat ja vanhemmat samalla viivalla, samanaikaisesti paikalla, porukkavastuu, kustannustehokas. Orastavan rikoskierteen katkaisu, vanhemmille selviää koko totuus

11 Lähisuhdeväkivaltatyö o Kohderyhmä: Lähisuhdeväkivallan uhrit ja tekijät perheineen o Tavoite: Katkaista väkivallan kierre perheessä Auttaa, tukea, ohjata ja neuvoa asiakasta sekä arvioida lastensuojelun tarve Sitouttaa uhri ja tekijä tarvittavaan jatkohoitoon o Prosessi: Asia vireille poliisin tai hätäkeskuksen kautta Psykiatrinen sairaanhoitaja 1-3 vrk: sisällä yhteyttä uhriin ja tekijään Mahdolliset uhrin ja tekijän tapaamiset (1-5 krt) Lapset tavataan joko kotikäynnillä tai tapaamisessa poliisilaitoksella. Mahdollinen ohjaaminen eteenpäin Seurantatapaaminen 6 kk:n ja 12 kk:n päähän

12 Kenttävalvonta Kohderyhmä alle 18-vuotiaat nuoret ja lapset Tavoite tavata nuoria heidän omassa kaveriympäristössä (välitöntä tutustumista puolin ja toisin) teemavalvonta (alkoholinkäyttö, häiriökäyttäytymiset, rikokset jne.) tiedottaa, valistaa Hyödyt nuorten kynnys asioida viranomaisten kanssa laskee välitön puuttuminen ongelmaan tieto valvonnasta ja sen suorittaminen tuo ennalta estävyyttä tiedon jakaminen nuorille ja nuorilta viranomaisille

13 Moniammatilliset Ankkurikahvit o Kohderyhmä: Lasten ja nuorten parissa työskentelevät tahot Hämeenlinnassa Hattulassa ja Janakkalassa. o Tavoite: Tavataan muut nuorten kanssa toimivat tahot sekä yhteistyökumppanit joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko yhteistyökahvien, tiedon jakamisen ja tapahtumien yms. suunnittelun merkeissä o Palvelun hyödyt: Toimijat ja yhteistyökumppanit tapaavat toisensa ja tulevat tutuiksi toisilleen Tiedonvälitys paranee Osapuolten välinen yhteistyö helpottuu Yhteinen suunnittelu mahdollistuu Vältetään päällekkäisyyksiä ja säästetään aikaa Asiakkaat hyötyvät yhteistyöstä

14 Päihteetön tapahtuma (esim. Hämeenlinnan Kesäloma Express) o Kohderyhmä: Kesälomille kirmaavat lapset ja nuoret. o Tavoite: Järjestää lapsille ja nuorille maksuton päihteetön tapahtuma koulujen päättäjäispäivänä. Houkutella nuoret yhteen paikkaan pois uimarannoilta, lähiöistä ja puistoista. o Tapahtuman hyödyt: Ennaltaehkäistä päihteidenkäyttö ja siihen liittyvä häiriökäyttäytyminen. Pahoinpitelyjen, vahingontekojen sekä ilkivallan vähentyminen. Turvallinen toimintaympäristö. Tapahtumassa terveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä poliisin palvelut. Välitön puuttuminen ongelmatilanteissa.

15 Poliisi Alaikäisten tekemien rikosten tutkinta (myös alle 15-vuotiaat tutkinta / puhuttelu) Perhe- ja lähisuhdeväkivallan etsivätyö ( Häken keikkalaput ) + tutkinta Kenttätyö (esim. alkoholivalvontaiskut) Koulutus- ja asiantuntijatehtävät Työparina muille tiimiläisille esim. ls-asiakkaiden tapaamisessa Kouluyhteistyö

16 Sosiaalityöntekijä Lastensuojelutyö: alaikäisten rikoksentekijöiden sosiaalityön tarpeen arviointi ja asiakastyön dokumentointi (kuntien asiakasohjelmat käytössä) ja tarvittaessa työparina jatkotyöskentelyssä Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö Asiantuntija- ja koulutustehtävät Kuulustelut Tutkintavankien asioiden hoito tarvittaessa (HML) Poliisilaitoksen sosiaalityö Osallistuminen pienryhmätoimintaan Kenttätyö (esim. alkoholivalvontaiskut ja katutyö nuorten juhlapäivinä )

17 Psykiatrinen sairaanhoitaja Työparina tiimiläisille ja yhteistyökumppaneille asiakastyössä (esim. sosiaalityöntekijän työpari ls-ilmoitusten selvityksissä) Perhe- ja lähisuhdeväkivalta tapauksissa; lapsiperheiden osalta sosiaalityöntekijän työpari, lapsettomat pariskunnat yksilötyöskentely & poliisin työparina Etsivä työ: poliisin vrk-raporttien ja keikkalaput Nuoren ja koko perheen tilanteen arviointi ja palveluihin ohjaaminen Yksilöasiakkaat Asiantuntija- ja koulutustehtävät Kuulustelut (aikuisten kohdalla mukana jos asiakas/tutkija niin toivoo) Virka-aikainen kriisityö tarvittaessa Poliisivankilan sairaanhoito tarvittaessa (Hml) Osallistuminen pienryhmätoimintaan Kenttätyö (esim. alkoholivalvontaiskut ja katutyö nuorten juhlapäivinä )

18 Nuorisotyöntekijä Kuulustelut Näpistelijöiden ja vanhempien tapaaminen Työparina tarvittaessa muille tiimin jäsenille (esim. koululta tulevien pyyntöjen yhteydessä). Nuoren tilanteen arviointi ja palveluihin ohjaaminen Erilaisten projektiluonteisten pienryhmien vetäminen Tukinuoritoiminta (nuoren pidempiaikainen tukeminen yksilötapaamiset) Asiantuntija- ja koulutustehtävät. Ennaltaehkäisevä työ kouluilla Kenttätyö (esim. alkoholivalvontaiskut ja katutyö nuorten juhlapäivinä )

19 Ennalta ehkäisevän työn kustannusvertailu Ankkuri-tiimi (esimerkkinä käytetty Hämeenlinnan Ankkuria, jossa tiimiläiset työskentelevät täysipäiväisesti) 1 v. toiminta laskennallisesti euroa (70 000e poliisi e kunnat) Syrjäytyneen nuoren aiheuttamia kustannuksia - Lastensuojelun laitoshoito 1v. noin e / hlö - Nuorisopsykiatrian vuodeosastohoito 1 v. noin e / hlö - Pahoinpitelyrikoksen tutkinta 1 kpl 1500e

20 Vaikuttavuus Nuoret: Auttaa nuoria pysymään poissa rikollisuuteen ja syrjäytymiseen johtavilta urilta (uusijoita alle 10%) Vaikeuksissa olevat nuoret tunnistetaan ja heidät ohjataan kullekin parhaiten sopivan avun piiriin Perheiden tukeminen, perheväkivallan ehkäisy Viranomaiset: Viranomaisten ja eri alojen ammattilaisten verkostot laajentuvat ja tulevat läpinäkyvämmiksi Monialainen yhteistyö tiivistyy - vastuut selkiytyvät Yhteiskunta: Ennaltaehkäisevän työn merkitys ja vaikuttavuus korostuvat Säästöjä (kustannustehokkuus) sisäinen turvallisuus lisääntyy

21 Moniammatillisen tiimityön edut ja haitat + Eri viranomaisten tietojen yhdistäminen perheen hyväksi. + Tiedot heti käytettävissä. + Moniammatillinen näkemys ja osaaminen. + Asiakas saa kattavan ja nopean palvelun ja neuvonnan alusta alkaen.( Yhden luukun periaate) + Kustannustehokkuus. - Tiimin pienuus asettaa haasteita asiakasmäärään nähden. - Jatkohoitopaikkojen riittämättömyys.

22 Työn johtaminen Esimiestiimissä työskentelee Ankkuri-tiimiläisten lähiesimiehet Kokoontuminen 4-6 kertaa vuodessa Tehtävät mm: Sopimusasiat Talousasiat Työn koordinointi ja Arviointi

23 Toiminnan valtakunnallistaminen Ankkuri-malli on valtioneuvostossa vahvistetun sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpide 24 Sisäasiainministeriö asetti 04/2013 Ankkuri-mallin tai vastaavan moniviranomaistoimintamallin valtakunnallista käyttöönottoa valmistelevan työryhmän. Tavoitteena on, että vuoden 2015 aikana toiminta käynnistettäisiin koko maassa Työryhmän valmistama käsikirja Ankkuri-malli moniviranomaisyhteistyössä on luettavissa osoitteessa: ************************** Toiminta on levinnyt jo Lahteen, Helsinkiin, Kokkolaan, Kuopioon, Tampereelle ja Poriin Suunnitteluvaiheessa; Turkuun, Keski-Uudellemaalle, Kemiin ja Rovaniemelle

24 Lisätietoja. df Rikosylikomisario Kari Suominen puh Mari Kaltemaa-Uurtamo, (THL / projektipäällikkö, alk - Marak ja Ankkuri)

Ankkuri-malli moniviranomaisyhteistyössä

Ankkuri-malli moniviranomaisyhteistyössä Ankkuri-malli moniviranomaisyhteistyössä Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteen 24 toimeenpano alle 18-vuotiaiden rikoksen tekijöiden rikoskierteen ehkäisemiseen Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

Ankkuri-malli. Kanta-Hämeen Ankkuri

Ankkuri-malli. Kanta-Hämeen Ankkuri Ankkuri-malli Ankkuri-malli on kehitetty Kanta-Hämeen poliisilaitoksella, josta se on levinnyt muualle Suomeen. Alla esitellään Kanta-Hämeen ja Vesijärven ankkuri-toiminta. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa

Lisätiedot

Vahvemmat yhdessä. Moniammatilliset toimintamallit arjen turvallisuuden parantamiseksi SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 31/2014. Sisäinen turvallisuus

Vahvemmat yhdessä. Moniammatilliset toimintamallit arjen turvallisuuden parantamiseksi SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 31/2014. Sisäinen turvallisuus Vahvemmat yhdessä Moniammatilliset toimintamallit arjen turvallisuuden parantamiseksi SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 31/2014 Sisäinen turvallisuus SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2014

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Pitkää. ään n suunniteltu! Tarkasti tähdt. Apulaispoliisipäällikkö Mika Heikkonen. Rikoksentorjuntaseminaari 4.10.2012 Tampere

Pitkää. ään n suunniteltu! Tarkasti tähdt. Apulaispoliisipäällikkö Mika Heikkonen. Rikoksentorjuntaseminaari 4.10.2012 Tampere Pitkää ään n suunniteltu! Tarkasti tähdt hdätty! Apulaispoliisipäällikkö Mika Heikkonen Ankkurin perusidea Tarkoituksena on auttaa nuoria pois syrjäytymiseen johtavilta urilta. Estää lasten ja nuorten

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS v. 2014

VUOSIKERTOMUS v. 2014 1 Lahden ensi- ja turvakoti ry VUOSIKERTOMUS v. 2014 kuva Launeenkatu 8 toimitilojen avajaisista 14.5.2014 Loviisankatu 14 A 3 15100 Lahti toimisto@lahdenensijaturvakoti.fi www.lahdenensijaturvakoti.fi

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Päihde- ja huumestrategia työryhmä 21. 11. 2003 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Tekijät FST ky / Päihde- ja huumestrategiatyöryhmä

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Päihde- ja huumestrategia työryhmä 21. 11. 2003 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Tekijät FST ky / Päihde- ja huumestrategiatyöryhmä

Lisätiedot

anu kauppi, antto seppälä, pirkko nykänen nuorten tiedot käyttöön

anu kauppi, antto seppälä, pirkko nykänen nuorten tiedot käyttöön anu kauppi, antto seppälä, pirkko nykänen nuorten tiedot käyttöön Raportti nuorten elinoloja ja palvelujen käyttöä koskevien tietojen tilanteesta, Opit käyttöön-hanke Esipuhe Tämä selvitys on osa Pirkanmaan

Lisätiedot

ELÄMÄN EVÄÄT. Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa. Päivitys 2011. Kuva Lars Rosenberg

ELÄMÄN EVÄÄT. Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa. Päivitys 2011. Kuva Lars Rosenberg ELÄMÄN EVÄÄT Kuva Lars Rosenberg Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa Päivitys 2011 28.1.2011 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TÄMÄN PÄIVÄN ONGELMAT, TRENDIT JA TULEVAISUUDEN HAASTEET... 8 2.1

Lisätiedot

PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE 1.10.2003-31.12.2004

PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE 1.10.2003-31.12.2004 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE 1.10.2003-31.12.2004 LOPPURAPORTTI Arja Heittola Työryhmä 26.5.2005 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN JA LASTEN KALTOINKOHTELUUN LIITTYVÄT LAINSÄÄDÄNTÖ JA JURIDISET KYSYMYKSET -KOULUTUS

PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN JA LASTEN KALTOINKOHTELUUN LIITTYVÄT LAINSÄÄDÄNTÖ JA JURIDISET KYSYMYKSET -KOULUTUS PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN JA LASTEN KALTOINKOHTELUUN LIITTYVÄT LAINSÄÄDÄNTÖ JA JURIDISET KYSYMYKSET -KOULUTUS Aika: 25.8.2009 klo 8.30-16.00 Paikka: Seinäjoen keskussairaala, Hanneksenrinne 7, iso

Lisätiedot

Turvakotipalvelujen kansalliset laatusuositukset

Turvakotipalvelujen kansalliset laatusuositukset OHJAUS Turvakotipalvelujen kansalliset laatusuositukset Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 11 2013 Ohjaus 11/2013 Turvakotipalvelujen

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 18.1.2013 3 2 (38) SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit tutuiksi!

ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! 25.-26.11.2014 Oulu, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lääninsali Linnankatu 3, 90100 Oulu Sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö,

Lisätiedot

Nurmijärven turvallisuussuunnitelma 2009-2012

Nurmijärven turvallisuussuunnitelma 2009-2012 www.nurmijarvi.fi www.nurmijarvi.fi Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Kuntalaisten arkiturvallisuus Nurmijärven turvallisuussuunnitelma 2009-2012 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

PAIKALLINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

PAIKALLINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA PAIKALLINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA HYVINVOINTI- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mänttä-Vilppula 2013 Työryhmäkäsittely 05.06.2013 Kaupunginhallituksen käsittely 17.06.2013 Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12. VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.2013 Sisällys 1 Johdanto 3 1.1 Ensi- ja turvakotien liiton

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LAPSEN SEKSUAALINEN RIISTO JA PAHOINPITELY TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA LAPPEENRANNAN PERHEVÄKIVALTATYÖRYHMÄ KOJO RAIJA, LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisy Keuruun toimintaohjelma

Lähisuhdeväkivallan ehkäisy Keuruun toimintaohjelma Lähisuhdeväkivallan ehkäisy Keuruun toimintaohjelma 2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähisuhdeväkivallan määrittelyä... 4 Lähisuhdeväkivallan muotoja... 5 Henkinen väkivalta... 5 Fyysinen väkivalta...

Lisätiedot

KALTOINKOHDELTU LAPSI

KALTOINKOHDELTU LAPSI KALTOINKOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOINKOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE 27.3.2015 Sisällys LUKIJALLE... 1 OSA 1: TOIMINTAMALLI... 2 1 TOIMINTAMALLI LAPSEN KALTOINKOHTELUASIASSA... 2 1.1 Vuokaavio

Lisätiedot

KALTOINKOHDELTU LAPSI

KALTOINKOHDELTU LAPSI KALTOINKOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOINKOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE 2011 13.9.2011 Sisällys LUKIJALLE... 1 OSA 1: TOIMINTAMALLI... 3 1 TOIMINTAMALLI LAPSEN KALTOINKOHTELUASIASSA... 3 1.1 Vuokaavio

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Julkaisun päivämäärä 17.5.2006. Julkaisun laji

Julkaisun päivämäärä 17.5.2006. Julkaisun laji FORSSAN SEUDUN EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA OSANA PÄIHDE- JA HUUMESTRA- TEGIAA Ehkäisevän päihdetyön työryhmä 17.5.2006 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma

Lisätiedot