VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS"

Transkriptio

1 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asialista HALLITUS KOKOUSAIKA: kello KOKOUSPAIKKA: Kangasniemen kunnanvirasto (os. Otto Mannisen tie 2) KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 79 Pöytäkirjan tarkastajat 80 Käyttöasteet ja taloustilanne 81 Kuntayhtymän perhetyön, perheterapian ja psykoterapian palvelut 82 1 Sateenkaaren erityiskoulun työsuunnitelma Oppilaskoti Koivun ja Sateenkaaren erityiskoulun laajentaminen 84 Palvelukotiohjelman eteneminen 85 Erityishuollon alueelliset suunnitelmat 86 2, 3 Taloussuunnitelma v ja v talousarvio 87 Suoritteiden hinnoitteluperusteet 88 Kiinteistöpalvelujen tehtävänimikkeiden muuttaminen 89 Eräiden virkojen ja tehtävien lakkauttaminen Vaalijalan ky:ssä 90 Keski-Savon poliklinikan toiminnan uudelleenjärjestely 91 Työterveyshuollon korvaukset vuodelta Kuntayhtymän toimintajärjestelmän kehittäminen 93 5, 6 Mäntyharjun Vaalijalan yksiköiden tilajärjestelyt 94 7 Vaalijalan poistosuunnitelman tarkistaminen 95 8 Yhtymäkokouksen koollekutsuminen 96 Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus

2 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspöytäkirja Nro 6/12 HALLITUS Sivu 1 (29) KOKOUSAIKA: kello KOKOUSPAIKKA: Kangasniemen kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Varsinainen jäsen läsnä poissa Varajäsen läsnä Pj. Ilpo Hänninen x Pirkko Jäppinen Vpj. Veijo Koljonen x Talvikki Kilpeläinen Jäsenet Pekka Haatainen x Raimo Muhonen Seija Harju x Heikki Pärnänen Tanja Kaipainen x Laura Pitkänen Helena Koivunurmi x Pekka Pirhonen Teppo Leinonen x Arttu Hänninen Anja Pakarinen x Anneli Moilanen Pirkko-Liisa Piironen x Hannu Ylönen Anita Rikalainen x Sirpa Kattainen Teppo Ritari x Matti Vepsäläinen Jorma Räsänen x Pekka Tiihonen Eeva Räty x Julia Vatanen MUUT SAAPUVILLA OLLEET: Kuntayhtymän johtaja Erkki Paara, esittelijä Talousjohtaja Jorma Kovalainen, sihteeri Avopalvelujen johtaja Asko Mäkinen ASIAT: PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja Sihteeri ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS: Ilpo Hänninen Jorma Kovalainen PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. TARKASTAMINEN: Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika: / 2012 Tarkastusaika: / 2012 Allekirjoitus Teppo Ritari Jorma Räsänen PÖYTÄKIRJA Paikka ja päivämäärä ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ: Virka-asema Allekirjoitus

3 Hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 78 Hallituksen päätöksen mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään kirjeessä hallituksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kuntalain mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu jäsenille Päätösesitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastajat Hallitus 79 Tarkastusvuorossa ovat Teppo Ritari ja Jorma Räsänen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teppo Ritari ja Jorma Räsänen.

4 Hallitus Hallitus Käyttöasteet ja taloustilanne Hallitus 65 Kesän aikana kuntoutuskeskuksen muutamat koululaisten osastot olivat lomakaudella suljettuina. Lisäksi muistakin Vaalijalan yksiköistä oli asiakkaita kotilomilla tai muuten poissa. Perinteiseen tapaan myös Savosetit ja toimintakeskukset pitivät muutaman viikon kesätaukoja. Edellä sanotut asiat vaikuttivat toimintojen käyttöasteisiin ja sitä kautta kuntalaskutukseen. Vaalijalan kuntoutuskeskuksen pitkäaikainen laitosasuminen väheni alkuvuodesta hieman suunniteltua enemmän. Vaalijalasta muutti pois 31 asiakasta ja tilanne tuli kuusi uutta asiakasta. Toisaalta määräaikaisia kuntoutusasiakkaita on kuluvana vuonna ollut enemmän kuin koskaan ennen, sillä heinäkuun loppuun mennessä on kirjattua jo 780 jaksoa. Liitteenä nro 1 tieto kuntoutuskeskuksen syyskuun alun asiakasmääristä. Perinteiseen tapaan palvelujen tarve on kääntynyt syksyn tultua kasvuun. Kuntayhtymän avoyksiköt ovat toimineet pääsääntöisesti suunnitelmien ja talousarvioiden puitteissa. Monipalvelukeskusten suuntaan muuttuneet Savosetit ovat laajentaneet asiakaskuntaansa vaikeasti työllistettävien ja lukuisten projektien pariin. Asumisyksiöt ja niiden joukossa uudet palvelukodit ovat saavuttaneet asukkaiden ja heidän läheistensä luottamuksen. Henkilöstömuutokset ja -vajaukset ovat osittain heikentäneet poliklinikoiden palvelukykyä. Elokuussa kuntoutuskeskukseen tuli 10 uutta pitkäaikais-asiakasta, mutta poislähteneitä ei ollut yhtään. Mikäli kuntoutuskeskuksen loppuvuosi sujuu suunnitelmien mukaisesti, tullaan budjetoitu käyttöpäivämäärä saavuttamaan. Kuntoutusjaksojen määrä noussee ennätyssuureksi, liite nro 1a. Viime vuoteen verraten kuntalaskutus on kasvanut 2,1 prosenttia uusien palvelukotien aloittamisen myötä. Asiakaslaskutus on sen sijaan pienentynyt 4,1 prosenttia mm. palvelukotien aterioiden hinnanalennuksen johdosta. Talous Kuntayhtymän taloudellinen tulos heikkeni selvästi heinäkuun loppuun mennessä sekä alkuvuoteen että edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

5 Hallitus Hallitus Hallitus 65 Toimintatuotot Toimintatuottoja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 21,5 miljoonaa euroa eli 55,4 % budjetoidusta. Vastaava kertymä edellisenä vuonna oli 21,3 miljoonaa euroa eli 62,7 % budjetoidusta. Edelliseen vuoteen verrattuna kokonaistuotot ovat kasvaneet vain 0,2 miljoonaa euroa. Tasaisella kertymällä heinäkuussa pitäisi budjetin mukaan tuottojen olla n. 22,5 miljoonaa, joten tuottojen osalta ollaan budjetoidusta jäljessä n. miljoona euroa. Vaje selittyy kuntalaskutuksen vähäisellä kasvulla, joka puolestaan johtuu siitä, ettei hintoja korotettu käytännössä lainkaan ja ulkokuntalaisten maksukorotusta pienennettiin talousarvion laadinnan jälkeen. Lisäksi asiakkaiden määrä on laskenut. Ulkokuntalaisilta perittävän maksukorotuksen pienentäminen 30:stä 15 prosenttiin vähentää tuloja arviolta n. 0,2 miljoonaa euroa. Korotettuja ulkokuntahintoja peritään kuntoutuskeskuksen ja poliklinikoiden asiakkailta. Kun palveluasumisessa poistettiin aterian hinnasta työn osuus, alenevat asiakasmaksut n. 0.1 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan asiakasmaksujen kertymä on budjetoidusta jäljessä n. 0,2 miljoonaa euroa. Loppuvuoden aikana asiakasmäärä on suurempi kesäkuukausiin verrattuna, joka osaltaan parantaa tulokertymää. Budjetoituun tulokertymään ei kuitenkaan päästä. Toimintakulut Toimintakuluja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 22,1 miljoonaa euroa eli 58,7 % budjetoidusta. Vastaavat luvut olivat edellisenä vuonna 20.2 miljoonaa ja 59.9 %. Näin ollen kulut ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 1,9 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman budjetoitua korkeampina. Henkilöstömenoissa on odotettavissa n. 0,5 miljoonan euron ylitys. Vakinaisen henkilökunnan palkkamenot ovat toteutuneet budjetoidusti. Palkkamenojen ylitys johtuu kokonaan sijaisten palkkamäärärahojen ylityksestä. Muilta osin toimintakulut ovat toteutuneet budjetin mukaan. Toimintakate eli tuottojen ja kulujen erotus oli heinäkuun lopussa ,78 euroa, kun se talousarviossa on euroa. Edellisenä vuonna toimintakate oli vastaavaan aikaan ,86 euroa.

6 Hallitus Hallitus Hallitus 65 Vuosikate oli heinäkuun lopussa ,01 euroa, kun se talousarviossa on euroa. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan vuosikate oli ,94 euroa. Poistoja oli heinäkuun lopussa kirjattu ,60 euroa, joten tilikauden tulos oli heinäkuun lopussa ,61 euroa. Edellisvuosien hyvien tulosten vuoksi kassatilanne oli edelleen kohtalainen kassan riittävyyden ollessa n. 15 päivää. Esityslistan mukana on tuloslaskelma sekä taulukko, josta selviävät rahavarojen alimmat saldot kuusittain vuosilta 2011 ja Hallitus merkitsee toimintojen käyttöasteet ja taloustilanteen tiedoksi sekä velvoittaa yksikköjä noudattamaan toiminnoissaan äärimmäistä säästäväisyyttä, jotta loppuvuoden aikaan tilanne tasaantuisi. Hallitus 80 Hallituksen kokouksen jälkeen ei kuntayhtymän palvelujen käytössä ole havaittavissa muutoksia. Sateenkaaren erityiskoulun ja toisen asteen opetuksen vakiintuminen syyskuussa on lisännyt lasten ja nuorten palvelujen kysyntää. Joidenkin osastojen paikkapulan vuoksi kaikkia asiakkaita ei ole voitu ottaa heti vastaan. Toisaalta joissakin aikuisten osastoilla ja palvelukodeissa on edelleen ollut muutamia vapaita paikkoja. Talous Kuntayhtymän taloudellinen tulos parani elokuussa hieman heinäkuun lopun tilanteeseen verrattuna, mutta on selvästi heikompi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

7 Hallitus Hallitus 80 Toimintatuotot Toimintatuottoja kertyi elokuun loppuun mennessä 24,5 miljoonaa euroa eli 63,2 % budjetoidusta. Vastaava kertymä edellisenä vuonna oli 24,5 miljoonaa euroa eli 72,2 % budjetoidusta. Edelliseen vuoteen verrattuna kokonaistuotot ovat samalla tasolla. Tasaisella kertymällä heinäkuussa pitäisi budjetin mukaan tuottojen olla n. 25,8 miljoonaa, joten tuottojen osalta ollaan budjetoidusta jäljessä n. 1,3 miljoonaa euroa. Vaje selittyy kuntalaskutuksen vähäisellä kasvulla, joka puolestaan johtuu siitä, ettei hintoja korotettu käytännössä lainkaan ja ulkokuntalaisten maksukorotusta pienennettiin talousarvion laadinnan jälkeen. Lisäksi asiakkaiden määrä on laskenut. Ulkokuntalaisilta perittävän maksukorotuksen pienentäminen 30:stä 15 prosenttiin vähentää tuloja arviolta n. 0,2 miljoonaa euroa. Korotettuja ulkokuntahintoja peritään kuntoutuskeskuksen ja poliklinikoiden asiakkailta. Kun palveluasumisessa poistettiin aterian hinnasta työn osuus, alenevat asiakasmaksut n. 0,1 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan asiakasmaksujen kertymä on budjetoidusta jäljessä n. 0,2 miljoonaa euroa. Loppuvuoden aikana asiakasmäärä on suurempi kesäkuukausiin verrattuna, joka osaltaan parantaa tulokertymää. Budjetoituun tulokertymään ei kuitenkaan päästä. Toimintakulut Toimintakuluja kertyi elokuun loppuun mennessä 24,8 miljoonaa euroa eli 65,7 % budjetoidusta. Vastaavat luvut olivat edellisenä vuonna 23,1 miljoonaa ja 68,5 %. Näin ollen kulut ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 1,7 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet n. 0,4 miljoonaa euroa budjetoitua korkeampina. Henkilöstömenoissa on odotettavissa n. 0,4 miljoonan euron ylitys. Vakinaisen henkilökunnan palkkamenot ovat toteutuneet budjetoidusti. Palkkamenojen ylitys johtuu kokonaan sijaisten palkkamäärärahojen ylityksestä. Muilta osin toimintakulut ovat toteutuneet budjetin mukaan. Toimintakate eli tuottojen ja kulujen erotus oli elokuun lopussa ,43 euroa, kun se talousarviossa on euroa. Edellisenä vuonna toimintakate oli vastaavaan aikaan ,40 euroa.

8 Hallitus Hallitus 80 Vuosikate oli elokuun lopussa ,68 euroa, kun se talousarviossa on euroa. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan vuosikate oli ,37 euroa. Poistoja oli elokuun lopussa kirjattu ,49 euroa, joten tilikauden tulos oli elokuun lopussa ,17 euroa. Heinäkuun tilanteeseen verrattuna tulos on parantunut euroa, mutta on edelleen selvästi alijäämäinen Kassan riittävyys on pudonnut n. 10 päivään (syyskuun alin saldo). Kassaa rasittaa tällä hetkellä se, että Harjun palvelukodista on kertynyt kustannuksia jo useita satoja tuhansia euroja, mutta avustukset ja lainaerät voidaan nostaa jälkikäteen hankkeen valmiusasteen mukaan. Lokakuussa tilanne korjaantuu Harjun osalta, mutta vastaavasti Mikkelin Oravin rakennushankkeesta alkaa kertyä menoja, mutta tulot tulevat tässäkin tapauksessa jälkikäteen. Esityslistan mukana on tuloslaskelma sekä taulukko, josta selviävät rahavarojen alimmat saldot kuukausittain vuosilta 2011 ja Hallitus merkitsee toimintojen käyttöasteet ja taloustilanteen tiedoksi.

9 Hallitus Kuntayhtymän perhetyön, perheterapian ja psykoterapian palvelut Hallitus 81 Jäsenkuntien sosiaali- ja terveystoimista, alueemme erikoissairaanhoidosta ja perheistä on kysytty perhetyön, perheterapian ja psykoterapian palvelujen antamista Vaalijalan kuntayhtymästä. Perusterveydenhuollossa ei ole riittävästi resursseja ja osaamista antaa kyseisiä palveluja kehitysvammaisille ja heidän perheilleen. Lastensuojelu ja sen tukitoimet lisäävät em. erityisasiantuntemuksen kysyntää. Perhetyö sekä perhe- ja psykoterapia sopivat kuntayhtymän poliklinikoiden laajentuvaan tehtäväkuvaan uutena toimialueena. Poliklinikoiden toimipisteet ovat Mikkelissä, Savonlinnassa, Pieksämäellä ja Kuopiossa. Toimintaa varten ei palkata lisähenkilöstöä, sillä työ voidaan aloittaa kuntayhtymän nykyisen henkilöstön osaamisen ja erityiskoulutuksen varassa. Poliklinikoiden toiminnan sisällön laajentaminen edellyttää uuden palvelun tuotteistamista ja hinnoittelua. Palveluja tarjotaan perheille kotikunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella. Kotikunnalle tuleva maksu määräytyy toiminnan laajuuden mukaan nykyiseen poliklinikkahinnoitteluun perustuen. Terapiapalvelujen tarjoamisella Vaalijalan kuntayhtymä haluaa olla vahvistamassa ja kehittämässä erityisryhmien tarvitsemia palveluja. Toiminnan painopiste kohdistuu avopalveluihin ja perheiden tukemiseen. Hallitus päättää, että 1 kuntayhtymän poliklinikat aloittavat perhetyön, perheterapian ja psykoterapian palvelujen antamisen 2 palvelun antamisesta sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kotikunnan kanssa.

10 Hallitus Sateenkaaren erityiskoulun työsuunnitelma Hallitus 82 Liitteenä nro 1 on rehtori Sirkka Tammiruusun valmistelema Sateenkaaren erityiskoulun työsuunnitelma lukuvuodeksi Suunnitelman mukaan koulu jatkaa toimintaansa monipuolisena erityislasten peruskouluna niissä tilanteissa, joissa opetusta ei voida järjestää oppilaan kotikunnassa erityisopetuksena tai yleisopetukseen integroituna toimintana. Sateenkaaren erityiskoulun oppilaiden määrä pysyy kokonaisuutena edellisten vuosien tasolla. Määräaikaisilla jaksoilla olevien ja kotoaan koulua käyvien oppilaiden määrä on kasvussa. Opetus painottuu yläasteikäisten oppilaiden vaativaan erityisopetukseen. Koulun vakinaiset (47) ja tilapäiset (n. 10 kerrallaan) oppilaat jakaantuvat yhdeksään opetusryhmään. Koulun oma henkilöstö (26) ja oppilaskodeista tulevat henkilökohtaiset avustajat vastaavat lasten opetuksesta, kuntoutuksesta ja hyvinvoinnista. Hallitus päättää hyväksyä Sateenkaaren erityiskoulun työsuunnitelman lukuvuodelle liitteen nro 1 mukaisesti.

11 Hallitus Oppilaskoti Koivun ja Sateenkaaren erityiskoulun laajentaminen Hallitus 83 Erityislasten ja -nuorten palvelujen kysyntä on kääntynyt kasvuun. Mm. alueemme mielenterveysyksiköistä on kysytty Vaalijalan mahdollisuuksia ottaa heidän asiakkaitaan jatkokuntoutukseen ja opetukseen. Toiminnan laajentaminen 3-5 paikalla edellyttää henkilöstö- ja tilakysymysten selvittämistä. Sateenkaaren erityiskoulun tiloja voitaneen lisätä kuntayhtymän omissa kiinteistöissä, mutta lasten ja nuorten asunnot jouduttaneen sijoittamaan Pieksämäeltä etsittäviin vuokratiloihin. Tässä taloudellisessa tilanteessa pitää lisäksi selvittää laajennuksen taloudellinen kannattavuus ja osaavan henkilöstön saatavuus. Hankkeen liiketoimintasuunnitelma esitetään kokouksessa. Tehdään kokouksessa. Hallitus päättää hyväksyä periaatteellisella tasolla oppilaskoti Koivun ja Sateenkaaren erityiskoulun laajentamisen. Hallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen

12 Hallitus Palvelukotiohjelman eteneminen Hallitus 84 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) hyväksyi Mikkeliin tulevan Oravin palvelukodin rakennussuunnitelman ja kustannukset. Kuntayhtymän hakemus hyväksyttiin sellaisenaan. Rakennustyöt voidaan ARAn puolesta aloittaa heti. Urakkasopimukset allekirjoitettiin Valmistelevat työt alkavat tontilla välittömästi. Toimintaan tilat saadaan syksyllä Punkaharjun Harjun palvelukodin rakennustyöt etenevät aikataulussa. Hankkeen valtionavustusta on jo pystytty laskuttamaan 30 prosentin valmiusasteen mukaan. Toiminta pääsee alkamaan kesällä Tervon kunnan rakennuttama Kanervan palvelukoti valmistuu lähikuukausina. Vaalijalan kuntayhtymän Tervon hoitokodin toiminta siirtyy uusiin tiloihin keväällä Siilinjärven Kihmulan palvelukodin yksityiskohtainen suunnittelu on käynnissä. Tavoitteena on päästä urakkatarjousvaiheeseen alkuvuodesta ja saada sen jälkeen ARAn korkotuki- ja avustuspäätös pikaisesti, jolloin rakentaminen pääsisi käyntiin keväällä Joroisten Muurinkosken palvelukodin hankesuunnitelma ja pyyntö ennakkovarauksen tekemisestä toimitetaan ARAlle lokakuussa. Myönteistä päätöstä toivotaan v helmikuussa, jolloin rakentaminen voisi alkaa saman vuoden syksyllä. Hallitus merkitsee palvelukotiohjelman nykyvaiheen tiedoksi.

13 Hallitus Hallitus Erityishuollon alueelliset suunnitelmat Hallitus 68 Sosiaali- ja terveysministeriön kirjeessä erityishuoltopiirin kuntayhtymiä pyydetään tarkentamaan ja täydentämään alueellisia suunnitelmiaan koskien laitoshoitoa korvaavia palveluja. Suunnitelmat pyydetään toimittamaan ministeriölle mennessä. Samalla ministeriö ilmoittaa, että THL toteuttaa syyskuussa kaikkia kuntia ja yhteistoiminta-alueita koskevan seurantakyselyn kehitysvammapalvelujen järjestelyistä. Kyselyn yhteenvetoraportit toimitetaan kuntayhtymien käyttöön lokakuussa. Lisäksi ministeriö ilmoittaa, että syyskuussa on tarkoitus julkistaa Kehas-ohjausryhmän valtakunnallinen suunnitelma. Myöhemmin syksyllä valtioneuvosto antanee asiaa koskevan päätöksen. Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa viranhaltijoiden tehtäväksi valmistella ministeriölle annettavaa alueellista suunnitelmaa. Hallitus 85 Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole mennessä julkistanut valtakunnallista Kehas-ohjelmaa. Asiasta annetaan lisätietoa kokouksessa. Tehdään kokouksessa. Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

14 Hallitus Hallitus Taloussuunnitelman ja v talousarvion hyväksyminen Hallitus 70 Yhtymäkokous hyväksyi kehyssuunnitelman vuosille hallituksen esityksen mukaisesti. Kehyssuunnitelmasta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot mennessä. Tähän mennessä saapuneet kuntien lausunnot tukevat vahvasti kuntayhtymän linjanvetoja ja ovat tiukkaan taloudenpitoon kannustavia. Kesäkuun yhtymäkokouksen jälkeen lainsäädännössä ja viranomaisohjauksessa ei ole tapahtunut muutoksia. Valtioneuvoston päätös maamme kehitysvammapalvelujen linjasta annettaneen myöhemmin syksyllä. Suunnitelmakaudella kunta- ja palvelurakenneuudistus tulee koskettamaan myös Vaalijalan kuntayhtymää. Erityisesti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon uudistukset tulevat vaikuttamaan alueemme erityispalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Yhtymäkokousten päätösten ja jäsenkuntien kannanottojen mukaan Vaalijalan toiminta tulee jatkumaan itsenäisenä ja vapaaehtoisena kuntayhtymänä. Suomen julkisen talouden vaikeudet ja voimakas velkaantuminen tulevat jatkumaan ainakin suunnitelmakauden alussa. Pyrkimys vähentää valtiontalouden rakenteellista alijäämää tulee vaikuttamaan myös kuntatalouteen kiristävästi. Savon kunnissa tilannetta vaikeuttavat lisäksi väestön ikääntyminen ja vähentyminen. Tilanne kiristää myös Vaalijalan kuntayhtymän taloutta, sillä jäsenkunnat maksavat n. 90 prosenttia kuntayhtymän palvelujen kustannuksista. Palvelujen laatu on pidettävä hyvänä ja hinnat kohtuullisina. Erityishuollon rakenteellinen muutos laitosasumisesta kohti avopalveluja tulee jatkumaan. Valtioneuvoston päätökset ohjaavat kohti avopalveluja. Ympäristöministeriö tukee ARAn kautta uusien palveluasuntojen rakentamista. Lisäksi Raha-automaattiyhdistyksen varoja suunnataan eritysryhmien asuntojen hankintaan. Savon kuntien ja erityshuollon asiakkaiden tarpeet eivät anna aihetta kuntayhtymän linjan tarkistamiseen. Suunnitelma ja vuoden 2013 talousarvio voidaan rakentaa kesäkuussa hyväksytyn kehyssuunnitelman perustalle. Tosin kuntayhtymän oman talouden heikentyminen edellyttää entistäkin tiukempaa budjettilinjaa.

15 Hallitus Hallitus Hallitus 70 Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa pitkäaikainen laitosasuminen vähenee, mutta kuntoutusasiakkaiden määrä pysyy vähintäänkin ennallaan. Kuntoutuskeskuksen palvelut erikoistuvat ja monipuolistuvat. Suunnitelmakauden alussa panostetaan lastensuojelun ja oppilaskotien palveluihin. Kuntayhtymän toiminnan laajeneminen avopalveluissa jatkuu. Vuosittain jäsenkuntiin perustetaan 1-2 yövalvottua palvelukotia. Lisäksi joitakin kuntien ylläpitämiä erityspalveluja saattaa siirtyä Vaalijalan vastuulle. Avopalvelujen kasvun vaikutukset tulevat näkymään talousarvion loppusumman ja henkilöstön määrän hienoisena kasvuna. Tässä vaiheessa hallitus antaa viranhaltijoille ohjeistusta jatkovalmistelua varten. Suunnitelmaa ja talousarviota käsitellään hallituksen kokouksessa sekä yhtymäkokouksessa Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa ja vanhempainneuvosto Suunnitelman johdanto-osa, sektorikohtaiset tavoitteet ja v investointisuunnitelma ovat liitteenä nro 5. Hallitus antaa taloussuunnitelman ja talousarvionvalmistelulle seuraavat ohjeet ja tavoitteet - valmistelun perustana ovat yhtymäkokouksen hyväksymä kehyssuunnitelma ja saadut jäsenkuntien lausunnot. Myöhemmin saatavat valtioneuvoston päätös sekä yhteistyötoimikunnan ja vanhempainneuvoston lausunnot huomioidaan. - Palvelukotien rakentamista jatketaan ARAn hyväksymässä laajuudessa. Suunnitelman mukaan Punkaharjun ja Mikkelin yksiköt valmistuvat v Siilinjärven ja Joroisten palvelukodit avautuvat v aikana, mikäli valtion rahoitus valmistuu. - Mikäli palvelukotiohjelma toteutuu, voidaan kuntoutuskeskuksen paikkalukua alentaa 15 paikalla vuodessa. Suunnitelmakauden alussa Vaalijalan laitospaikkojen määrä laskee alle 200 paikan, joista entistä suurempi osa määräaikaisten kuntoutusasiakkaiden käytössä.

16 Hallitus Hallitus Hallitus 70 - Kuntayhtymän talouden kiristyminen edellyttää edelleen tarkkaa talouden pitoa, säästötoimia ja palvelujen hinnoittelua kustannusvastaaviksi. Talouden tasapainottamiseksi laitosyksikköjen hintojen korotustarve on 3-4 prosenttia. Avoyksiköissä tarkistukset ovat 2-6 prosentin tasolla yksikkökohtaisen harkinnan jälkeen. - Toiminnassa olevien yksiköiden investointikustannukset ovat vuosittain n. 2,0 milj. euron suuruusluokkaa. Kuntoutuskeskuksessa tehdään vuosittain yhden osaston peruskorjaus. Samoin toimistorakennuksen saneeraus ajoittuu suunnitelmakaudelle. Edellä sanotus lisäksi uusien palvelukotien rakentaminen vuosittain n. 3,5 4,0 milj. euron perustamiskustannukset, joihin haetaan ARAlta 50 prosentin avustus. Jäsenkunnilta ei peritä rahoitusta investointeihin. - Kuntayhtymän palveluksessa on suunnitelmakauden alussa n. 700 työntekijää ja viranhaltijaa. Lisäksi vuosittain tarvitaan useita kymmeniä määräaikaisia työntekijöitä. Arvion mukaan henkilöstöstä eläköityy suunnitelmakaudella yli 50 henkilöä. Samana ajanjaksona uudet palvelukodit yli 40 työntekijää. Työntekijöiden saanti, jaksaminen ja kehittyminen edellyttävät kuntayhtymältä aktiivista henkilöstöpolitiikkaa. Hallitus 86 Vuosien taloussuunnitelma ja vuoden 2013 talousarvio ovat liitteenä nro 2. Taloussuunnitelman liitteenä 2 on mennessä saapuneet jäsenkuntien lausunnot. Liitteenä nro 3 vanhempainneuvoston lausunto Yhteistyötoimikunnan lausunto jaetaan kokouksessa.

17 Hallitus Hallitus 86 Vuoden 2013 toimintatuotot ovat yhteensä euroa, joista sisäisiä tuottoja ja ulkoisia euroa. Ulkoisissa tuotoissa ei ole kasvua kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna, koska tämänhetkisen arvion mukaan kuluvana vuonna budjetoitu tulotavoite alittuu n. miljoonalla eurolla. Toimintakulut ovat euroa, joista sisäisiä kuluja ja ulkoisia euroa. Ulkoiset toimintakulut nousevat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 2,6 %. Palkkamenot nousevat 4,4 %, jossa on mukana vuonna 2013 avattavan kahden uuden palvelukodin palkkamenot. Varsinaisiin sopimusten mukaisiin palkankorotuksiin on varattu 2 %. Nettomenot (toimintakate) on euroa. Rahoitustuotot/kulut, jotka koostuvat pääosin palvelukotien rakentamiseen otettujen lainojen korkomenoista, ovat euroa. Vuosikate on euroa, jolla ei kyetä kattamaan lainojen lyhennyksiä eikä poistoja. Poistot ovat euroa, joten tilikauden tulos on vuoden 2013 talousarviossa euroa eli alijäämäinen. Jotta talous olisi tasapainossa, pitäisi vuosikatteen olla vähintään poistojen ja lainojen lyhennysten suuruinen. Kuntoutuskeskuksessa hintoja on korotettu talousarviossa keskimäärin 4 %, eikä se vastaa todellisia kustannusten nousua. Hintojen tasaamiseksi on käytetty vanhoja ylijäämiä euroa. Avohuollon yksiköissä ovat hintojen korotukset pääosin 5-6 % luokkaa. Joissakin yksiköissä korotukset ovat tätä suurempia, mutta toisaalta joissakin yksiköissä hintoja on vastaavasti alennettu. Nettoinvestoinnit ovat n. 4,8 miljoonaa euroa eli 1,2 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarviota suuremmat. Suurimmat investointikohteet ovat Punkaharjun ja Mikkelin palvelukodit, jotka valmistuvat vuonna Lisäksi vuonna 2013 alkaa Siilinjärven ja Joroisten palvelukotien rakentaminen. Hankkeisiin saadaan avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta %. Yhteensä palvelukotien rakentamiseen on varattu talousarviossa 4,6 miljoonaa euroa, joista avustukset kattavat 2,2 miljoonaa ja loppuosa 2,4 miljoonaa rahoitetaan pitkäaikaisella korkotukilainalla. Kuntoutuskeskuksen alueella suurin investointi on osastorakennus 9:n peruskorjaus, jonka kustannusarvio on 1,2 miljoonaa euroa. On

18 Hallitus Hallitus 86 todennäköistä, että tähän hankkeeseen joudutaan ottamaan lainaa ja pahimmassa tapauksessa koko investointi on rahoitettava lainarahalla. Tähän on varauduttu myös talousarviossa. Viime vuosina kuntayhtymän muut kuin Aran tukemat investoinnit on voitu rahoittaa käyttötalouden ylijäämillä, jolloin velkarahaa ei ole tarvittu. Investointeihin ei ole peritty myöskään erillismaksua kunnilta. Vaikka kuntayhtymän taseessa onkin tällä hetkellä yli 7 miljoonaa euroa ylijäämää, ei kuntayhtymällä ole rahaa muihin kuin päivittäisiin menoihin, koska ylijäämät on käytetty edellä kuvatulla tavalla investointien rahoittamiseen. Osastoilla olevat laitoshuoltajat siirtyvät vuoden 2013 alusta alkaen Siivouskeskuksen henkilöstöön, jolloin koko siivoushenkilökunta työskentelee saman yksikön alaisuudessa. Tästä johtuen talousarviossa on hallinnon ja sisäisten palvelujen menojen kasvuprosentti huomattavan suuri. Vastaava summa on vähennetty kuntoutuskeskuksen menoista. Hallitus hyväksyy vuosien taloussuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2013 liitteen nro 2 mukaisena ja esittää sen edelleen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Kokouksessa jaettiin yhteistyötoimikunnan lausunto vuosien taloussuunnitelmasta ja talousarviosta 2013 joka liitettiin liitteeksi nro 3a.

19 Hallitus Suoritteiden hinnoittelun perusteet Hallitus 87 Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokous vahvistaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä suoritteiden hinnoitteluperusteet. Hallitus vahvistaa hinnat joulukuun kokouksessaan. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle suoritteiden hinnoitteluperusteiksi vuonna 2013 seuraavaa: 1 Jäsenkunnalta palvelun tuottamisesta perittävien suoritehintojen perusteena on omakustannushinta, joka sisältää ko. palvelun tuottamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömät ja hallinnon yleiskustannukset perustuvat todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät rahoituskustannukset ja suunnitelman mukaiset poistot. Peruspääomalle maksettava korko kohdennetaan suoritehintoihin toimialoittain eri toiminnoille niiden käyttöomaisuuden poistojen mukaisessa suhteessa. 2 Suoritehintaa määrättäessä käytetään tarvittaessa aikaisempien vuosien ali-/ylijäämiä hintatason vakauttamiseksi. 3 Kuntakorvausten perusteena olevat suoritteet muodostuvat käyttöpäivistä ja käyntikerroista, jotka määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon maksulain ja -asetuksen määräysten mukaisesti. 4 Asiakkailta perittävät maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon maksulain ja -asetuksen määräysten mukaisesti. 5 Muilta kuin kuntayhtymän jäsenkunnilta peritään kuntoutuskeskuksessa ja poliklinikoilla myydyistä palveluista käyttöpäivän/käyntikerran mukainen hinta lisättynä 20 %:lla. Erityisen vaikeahoitoisten ja vastentahtoisessa hoidossa olevien henkilöiden kohdalla käytetään edellisen lisäksi kohdassa 6 mainittuja hintoja.

20 Hallitus Hallitus 87 6 Erityismaksuluokat: a erityisen vaikeahoitoisista ao. osastoryhmän perushinta lisättynä 50 %:lla, tätä hinnoittelua sovelletaan aina Satamaan tulevien kriisiasiakkaiden hinnoittelussa b tahdonvastaisessa hoidossa olevista ao. osastoryhmän perushinta lisättynä 50 %:lla c Kun asiakkaan poikkeuksellisen suurten yksilöllisten tarpeiden ja turvallisen hoidon ja kuntoutuksen järjestämiseksi hänelle palkataan henkilökohtainen avustaja/avustajia (= lähiohjaaja), peritään lisämaksuna keskimääräinen avustajan/avustajien palkkauskustannus päivää kohti. Erityismaksuluokan käytöstä päättää yksilökohtaisesti johtava lääkäri. Erityismaksut lisätään jäsenkuntien asiakkaista jäsenkunnan perushintaan ja jäsenkuntien ulkopuolisista asiakkaista 5. kohdan määrittelyn mukaiseen maksuun. 7 Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoimintaan osallistuvan asiakkaan kuljetuskustannukset maksaa Vaalijalan kuntayhtymä. Kuljetukset järjestää ao. toimintayksikkö. Mikäli kunta sijoittaa yksikköön asiakkaan yksikön varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolelta ja/tai kuljetuskustannus on kohtuuton yksikön käyntikerran hintaan verrattuna, sovitaan kuljetuskustannusten rahoittamisesta kunnan kanssa erikseen. 8 Kuntoutuskeskuksen hintaan sisältyvä jatkoasumiskokeilu, jonka Vaalijala maksaa, on maksimissaan kunnalta perittävien karenssipäivien mittainen (v. 2012/ 5 päivää) yhtä kokeilujaksoa kohden. Tämän jälkeen jatkoasumiskokeilun kustannukset siirtyvät kotikunnan maksettavaksi. 9 Kehitysvammaisen työtoiminnan yhteydessä järjestettävästä sosiaalihuollollisesta työtoiminnasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta määritellään kuntamaksu ko. työhönvalmennuskeskuksen arvioidun kustannuksen perusteella näiden toimintojen erilainen kustannusrakenne huomioiden. 10 Tarjouspyyntöihin perustuvissa palveluiden myynneissä hinta muodostuu ostajan hyväksymän tarjouksen perusteella. Hallitus voi tarvittaessa antaa Vaalijalan tarjousmenettelyyn liittyvää ohjeistusta.

21 Hallitus Hallitus Työhönvalmennuskeskuksissa niistä asiakkaista, joiden työvalmennuksen ja -ohjauksen kustannukset poikkeavat olennaisesti ao. työhönvalmennuskeskuksen käyttöpäivän keskimääräisistä kustannuksista, peritään hallituksen erikseen päättämien periaatteiden mukainen maksu. 12 Peruskoulun vakinaisista oppilaista hallitus vahvistaa tarvittaessa lisämaksun. 13 Peruskoulun tilapäisistä oppilaista, joiden valtionavustus maksetaan kotikuntaan, peritään todellisia kustannuksia vastaava maksu. 14 Vammaispalvelulain mukaisissa yövalvotuissa asumisyksiköissä peritään niiltä arkipäiviltä, jolloin asiakas ei ole yksikön ulkopuolisessa päivätoiminnassa, asumismaksun lisäksi hinnaston kohdan "Muu oma toiminta" mukainen hinta. 15 Kuntoutuskeskuksessa alle 3 kuukauden määräaikaisjaksolla olevan asiakkaan kotikunnalta peritään kyseisen osaston hinta myöhemmin vahvistettavalla prosentilla korotettuna.

22 Hallitus Kiinteistöpalvelujen tehtävänimikkeiden muuttaminen Hallitus 88 Kiinteistöpäällikkö Hannu Jäntti ja tekninen päällikkö Lauri Tyrväinen ovat päivätyllä kirjeellään esittäneet, että nykyisin käytössä olevat nimikkeet laitosmies, laitossähköasentaja, sähköasentaja, korjausrakentaja ja aluemies nimikkeet poistetaan ja uudeksi nimikkeeksi tulee kiinteistönhoitaja. Asia on käsitelty työpaikkakokouksessa ja kiinteistöpalvelujen henkilöstö on yhteisesti päätynyt esittämään kiinteistönhoitajanimikkeen käyttöönottoa. Uusi nimike ei vaikuta henkilöiden nykyisiin pääasiallisiin työtehtäviin eikä palkkaukseen. Nykyiset nimikkeet ovat osittain vanhentuneita ja ne ovat kuntakentällä vähitellen poistumassa käytöstä. Nykyään on otettu yleisesti käyttöön kiinteistönhoitaja-nimike, jota on tehtävän mukaan täsmennetty esim. kiinteistönhoitaja/sähköasentaja. Uusi nimike koskee seuraavia työntekijöitä: Nykyinen nimike Uusi nimike Jarmo Väisänen Laitosmies Kiinteistönhoitaja Hannu Makkonen Laitosmies Kiinteistönhoitaja Aki Ylönen Laitosmies Kiinteistönhoitaja Jarmo Järvinen Laitossähköasentaja Kiinteistönhoitaja Pauli Jouhki Sähköasentaja Kiinteistönhoitaja Teuvo Ylönen Korjausrakentaja Kiinteistönhoitaja Mauri Ylönen Korjausrakentaja Kiinteistönhoitaja Juha Ovaskainen Korjausrakentaja Kiinteistönhoitaja Juha Ylönen Aluemies Kiinteistönhoitaja Hallitus hyväksyy esitetyt kiinteistöpalvelujen nimikemuutokset ja uudet nimikkeet tulevat voimaan alkaen.

23 Hallitus Eräiden virkojen ja tehtävien lakkauttaminen Vaalijalan kuntayhtymässä Hallitus 89 Vaalijalan kuntayhtymässä on eräitä virkoja/tehtäviä, jotka ovat olleet täyttämättä useita vuosia, eikä niitä ole tarkoitus täyttää myöskään tulevaisuudessa. Näin ollen kyseiset vakanssit on syytä lakkauttaa. Hallitus päättää lakkauttaa Vaalijalan kuntayhtymästä alkaen seuraavat vakanssit: Vakanssinumero Nimike Apulaisvarastonhoitaja Vastaava hoitaja Vastaava hoitaja Johtava ohjaaja Työhönvalmennuskeskuksen johtaja Työhönvalmennuskeskuksen johtaja

24 Hallitus Keski-Savon poliklinikan toiminnan uudelleenjärjestely Hallitus 90 Keski-Savon poliklinikan toiminta on poikennut Pohjois- ja Etelä- Savon poliklinikoiden toiminnasta siten, että poliklinikalla ei ole ollut nimettyä henkilöstöä. Poliklinikan tehtäviä ovat hoitaneet kuntoutuskeskuksen lääkärit, erityistyöntekijät ja toimistosihteeri varsinaisen päätyönsä ohessa. Lisäksi on käytetty ostopalveluita. Kuntoutuskeskuksen paikkamäärää ja laitospalvelujen tarjontaa pyritään vähentämään ja korvaamaan avohuollon palveluilla. Osana rakennemuutosta perusti hallitus Keski-Savon poliklinikalle avohoidon erikoislääkärin viran ja samassa yhteydessä lakkautti kuntoutuskeskuksen erikoislääkärin viran. Nyt on tarkoituksenmukaista perustaa poliklinikalle myös muut keskeiset vakanssit. Arvion mukaan polikliininen työ vie noin 60 % työajasta ja loppu on käytettävissä kuntoutuskeskustyöhön. Johtava lääkäri esittää, että - Keski-Savon poliklinikalle perustetaan alkaen psykologin, sosiaalityöntekijän ja toimistosihteerin työsopimussuhteiset tehtävät, - tehtävät laitetaan hakuun kuntoutuskeskuksen sisäisenä hakuna, - valituksi tulleiden nykyiset tehtävät kuntoutuskeskuksessa lakkautetaan ja vastaava työpanos hankitaan kuntoutuskeskukseen jatkossa Keski-Savon poliklinikalta. Hallitus päättää poliklinikan toiminnan järjestelyt johtavan lääkärin esittämällä tavalla.

25 Hallitus Työterveyshuollon korvaukset vuodelta 2011 Hallitus 91 Kansaneläkelaitos on tehnyt päätöksen työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta Korvauksen perusteena olevat hyväksytyt summat ovat korvausluokassa I ,47 euroa ja korvausluokassa II ,29 euroa, yhteensä ,76 euroa. Kustannuksista on korvattu 60 % korvausluokassa I ja 50 % korvausluokassa II, yhteensä ,38 euroa. Kansaneläkelaitoksen korvaus on hakemuksen mukainen. Hallitus merkitsee kansaneläkelaitoksen päätöksen tiedoksi.

26 Hallitus Kuntayhtymän toimintajärjestelmän kehittäminen Hallitus 92 Kuntayhtymä on käynnistänyt laaja-alaisen toiminta- ja johtamisjärjestelmän rakentamisen. Työ alkoi laatujärjestelmän uudistamisesta, mutta jo tässä vaiheessa asiaa tarkastellaan toimintakokonaisuutena, joka pitää sisällään myös laatujärjestelmän. Laatupäällikkö Merja Jäppisen tiedote on liitteenä nro 4. Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.

27 Hallitus Mäntyharjun Vaalijalan yksiköiden tilajärjestelyt Hallitus 93 Viime toukokuussa Vaalijala lähetti Mäntyharjun kunnanhallitukselle osoitetun kirjeen, jossa esitettiin vastavuoroista suunnitelmaa Mäntyharjussa sijaitsevien Vaalijalan yksiköiden, Mäkirinteen asuntolan ja Savosetin, tilojen ajantasaistamiseksi. Vaalijala esitti, että Mäntyharju järjestäsi Savosetille uudet tilat aikaisemmin tehdyn suunnitelman mukaisesti valtion virastotalon kiinteistöstä. Vaalijala vastavuoroisesti huolehtisi Mäkirinteen asuntolan perusparannuksesta ja paloturvasta ARAn avustuksella. Lisäksi esitettiin Savosetin vuokran alentamista jo tämän vuoden puolella, liite nro 5. Mäntyharjun perusturvalautakunta on käsitellyt Vaalijalan esitystä kokouksessaan, liite nro 6. Lautakunta katsoo, että virastotalon käyttö on liian kallis ratkaisu ja että ensi vuoden aikana tutkitaan korvaavat vaihtoehdot. Vuokrantarkistukseen näytetään vihreää valoa Lisäksi perusturvalautakunta esittää Mäkirinteen asuntolan peruskorjausta Vaalijalan toimesta. Hallitus 1 merkitsee tiedoksi ko. Mäntyharjun perusturvalautakunnan päätöksen 2 hyväksyy alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Mäkirinteen asuntolan peruskorjaussuunnitelman ja avustuksen hakemisen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta 3 esittää edelleen tiivistä yhteistyötä Mäntyharjun kunnan kanssa Savosetin tilaongelmien ratkaisemiseksi.

28 Hallitus Vaalijalan kuntayhtymän poistosuunnitelman tarkistaminen Hallitus 94 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Tarkistettua ohjetta on noudatettava viimeistään tilivuodesta alkaen. Vaalijalan kuntayhtymän hallintosäännön 21 :n mukaan suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy yhtymäkokous. Yleisohjeen lähtökohtana on kirjanpitolain mukaisesti pysyvien vastaavien hyödykkeiden erillisarvostus. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidempien poistoaikojen käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Poistoaika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin se aika, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa. Poistojen oikeaa tasoa on arvioitava kirjanpito- ja kuntalakien näkökulmasta siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan kuntayhtymän tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta tilasta. Jos poistot on mitoitettu liian pieniksi liian pitkien poistoaikojen vuoksi, saattavat tilikauden tulos ja ylijäämä antaa liian hyvän kuvan tuloksesta ja taloudellisesta tilasta todelliseen tilaan verrattuna. Uusi yleisohje ei merkittävästi muuta nykyistä poistosuunnitelmaa eikä sillä ole juurikaan vaikutusta Vaalijalan kuntayhtymän poistojen vuotuiseen määrään, koska merkittävimmässä poistoihin vaikuttavassa ryhmässä eli rakennuksissa on jo nyt noudatettu uuden ohjeen mukaisia poistojen vähimmäisaikoja. Poistoajat lyhenevät ainoastaan Atk-laitteissa 5:stä 3 vuoteen ja öljysäiliön poistoprosentti nousee 12:sta 15 prosenttiin. Ehdotus uudeksi poistosuunnitelmaksi on liitteenä nro 7. Muuttuneet kodat on tummennettu. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että uusi poistosuunnitelma otetaan käyttöön tilikaudesta 2013 alkaen.

29 Hallitus Yhtymäkokouksen koollekutsuminen Hallitus 95 Hallitus 1 päättää perussopimuksen 11 :n nojalla kutsua yhtymäkokouksen koolle klo 12.30, kokouspaikkana Vaalijalan kuntoutuskeskuksen juhlasali 2 esittää yhtymäkokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat: 1 Kokouksen järjestäytyminen - osanottajaluettelon ja ääniluettelon vahvistaminen - puheenjohtajan valinta - pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Kokousesitelmänä vanhempainneuvoston puheenvuoro, Eeva Eloranta-Lappalainen 2 Taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle Suoritteiden hinnoitteluperusteet 4 Vaalijalan kuntayhtymän poistosuunnitelman tarkistaminen 5 Muutos kuntayhtymän hallintosääntöön 6 Eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden varajäsenen valitseminen 7 Yhtymäkokousedustajien aloitteet ja hallitukselle osoittavat kysymykset 8 Valitusosoituksen antaminen 3 lähettää kokouskutsun ja esityslistan jäsenkuntien hallituksille sekä kuntayhtymälle ilmoitetuille yhtymäkokousedustajille 4 hyväksyy liitteenä nro 8 olevan vuoden 2011 tilinpäätökseen perustuvan ääni- ja edustajamääräluettelon. Hallitus päätti muuttaa koolle kutsutun yhtymäkokouksen alkamisajankohdan kello

30 Hallitus Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus Hallitus 96 Kuntalain 51 :n 1 momentin mukaan hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on tämän lain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Hallituksen kokouksessa on nähtävillä seuraavat päätökset: Syyskuu 2012 Virkavapaus- ja työlomapäätökset, virkamääräykset ja työsopimukset Päättäjät: kuntayhtymän johtaja, avopalvelujen johtaja, talousjohtaja, johtava lääkäri, kuntoutuksen johtaja ja ylihoitaja. Hoitokodit, asuntolat, työkeskukset, toimintakeskukset, kuntoutuskeskuksen talousosastot ja toiminnallinen kuntoutus. Päättäjät: ao. työpisteen esimies. Määrävuosilisäpäätökset sekä ylläpitomaksupäätökset Päättäjä: talousjohtaja. Thyra Lindgrenin testamenttivarojen jako v erillispäätös Päättäjä: kuntayhtymän johtaja Hallitus merkitsee yllä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

31 Vaalijalan kuntayhtymä Hallitus Kokouspäivämäärä Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kuntalain 89 ja 90 :n mukaan oikeus oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemiseen tämän kokouksen päätöksistä on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä lisäksi kuntayhtymän jäsenkunnalla ja sen jäsenellä. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta kuitenkaan saa tehdä. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta oikaisuvaatimuksella. Vasta oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä voi valittaa Kuopion hallinto-oikeudelle, jolloin valitusoikeus on muillakin edellä mainituilla, jos päätöstä on oikaisuvaatimuksen mukaan muutettu. Oikaisuvaatimusohje Valitusosoitus Oikaisuvaatimus tehdään Vaalijalan kuntayhtymän hallitukselle, osoite: Vaalijalan kuntoutuskeskus, Nenonpellontie 40, Nenonpelto. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena ja tekijän allekirjoitettava ja siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava oikaisuvaatimus hallitukselle neljäntenätoista (14) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla kuntayhtymän hallitukselle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen kuntayhtymän taloustoimiston aukioloajan päättymistä. Muutosta kuntayhtymän hallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan Kuopion hallinto-oikeudelta (os. PL 1744, Kuopio) kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava hallinto-oikeudelle kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Valitusasiakirjat voi omalla vastuulla lähettää hallinto-oikeudelle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika on valitusosoituksen mukaan laskettava. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 80 euroa. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Kokouksesta kirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntoutuskeskuksen taloustoimiston virallisella ilmoitustaululla kello

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asia lista HALLITUS KOKOUSAIKA: KOKOUSPAIKKA: 8.11.2017 kello 10.00 Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, toimisto/kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 113 114 115 116 117 118

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 66 2 Oravin palvelukodin tontin vuokrasopimuksen hyväksyminen

63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 66 2 Oravin palvelukodin tontin vuokrasopimuksen hyväksyminen VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asialista HALLITUS KOKOUSAIKA: 12.9.2012 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA: Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, Vantaa KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 63 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Perjantai 13.4.2012 klo 10.00-12.45 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.4.2015 kello 16.30 17.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 23.11.2015 kello 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

NRO 2/2016. Tarkastuslautakunta. 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 11 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 2/2016. Tarkastuslautakunta. 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 11 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 2/2016 Kokousaika 30.9.2016 klo 9 11.45 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Johtokunnan kokous Pöytäkirja Johtokunnan kokous 29.11.2017 Pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2 (7) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 9.11 Paikka LYNC-kokous Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Koulukeskus, opettajienhuone

Koulukeskus, opettajienhuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 6/2017 1 (8) KOKOUSAIKA 08.11.2017 Klo 17.00- KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen Aika Torstai 19.11.2015 klo 9.15 11.03 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot