ITEA 2 SMARTURBANSPACES CITY OF OULU. Smart Urban Spaces

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITEA 2 SMARTURBANSPACES CITY OF OULU. Smart Urban Spaces"

Transkriptio

1 ITEA 2 SMARTURBANSPACES CITY OF OULU Outi Rouru-Kuivala Project Manager ITEA2 SmartUrbanSpaces City of Oulu Central Administration City of Oulu

2 Hankkeen henkilöstö Outi Rouru-Kuivala projektipäällikkö Pekka Nivala projektikoordinaattori Aila Eteläinen talouskoordinaattori Erkki Kauppinen projekti-insinööri Tekli - Liikkuva työntekijä aihio Sonja Saukkonen projektiassistentti Vastuullinen johtaja; Katriina Puhakka

3 Oulun kaupungin 3 roolia kehityshanketoiminnassa Toimii rahoittajana, mutta ei aktiivisena toimijana esim. UBI- hanke kokonaisuus. Toimii aktiivisena partnerina teknologia- ja tuotekehitys hankkeissa, mutta ei suoran tuotantokäytön tavoitetta esim. SmartTouch. Kaupunki tarjoaa testaus- ja pilotointiympäristöjä sekä aukaisee kaupungin palveluprosessit yritysten innovoinnille. Kaupungin hallintokunnat saavat tietotaitoa tulevaisuuden teknologiaan perustuvista palveluista. Vahvistaa Oulun imagoa tulevaisuuden palvelukokonaisuuksien kehittäjänä. Toimii aktiivisena osapuolena kehityshankkeissa ja kehittää palveluprosesseja hallintokuntien reaalitarpeista käsin esim. hanke.

4 ITEA2 SmartUrbanSpaces City of Oulu Information Technology for European Advancement ITEA2 on ICT -sektorilla EUREKA:n alaisuudessa toimiva klusteriohjelma, joka keskittyy kehittämään ja integroimaan ohjelmistointensiivisiä järjestelmiä tuotteisiin ja palveluihin. ITEA 2 tulee erityisesti kiinnittämään huomiota Euroopan suorituskyvyn parantamiseen uusien innovaatioiden ja T&K- tulosten nopeaksi tuotteistamiseksi ja pyrkii näin myös taistelemaan eurooppalaista paradoksia vastaan tutkimustulosten kaupallistamiseksi uusina tuotteina ja palveluina. ITEA2 tulee myös laajentamaan toimintaansa lähemmäksi tuotteistamista siirtymällä T&K:sta kohti T&K&T:ta (Tutkimus, Kehitys ja Todentaminen).

5 ITEA2 SmartUrbanSpaces City of Oulu Euroopan laajuinen yhteishanke, kesto kolme vuotta Kansainvälinen konsortio; 35 toimijaa julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Euroopan merkittävimpiä tutkimuslaitoksia, teknologiavalmistajia sekä useita kaupunkeja. Kansainvälisen konsortion vetäjänä on Gemalto, Ranska. Kolmivuotisen projektin tavoitteena on kehittää yhteentoimivia, helppokäyttöisiä kaupunkipalveluja, hyödyntäen uusinta mobiiliteknologiaa sekä jokapaikan tietotekniikkaa. Pääpaino on eurooppalaisittain yhteensopivissa palvelukokonaisuuksissa, erityisesti mobiililaitteilla käytettävissä, tilanne- ja paikkasidonnaisissa palveluissa.

6 ITEA2 SmartUrbanSpaces City of Oulu Kansainvälisen konsortion yritykset ja tutkimuslaitokset Suomi Ranska Espanja Kreikka Konsortion vetäjänä on VTT, Top Tunniste, MSG Software, Fara, Elisa, Luottokunta, Venyon Gemalto, NXP, CEV-Group, University of Bordeaux, Thales, Intelligéré, University of Caen, Applicam s.a., Forum Services Mobiles (NFC) Visual-Tools, Telvent, CBT, Palma Tools, Moviquity, AICIA, Avanzis S.L., ESI-Tecnalia ITMC S.A.

7 ITEA2 SmartUrbanSpaces City of Oulu Kansainvälisen konsortion kaupungit Suomi Ranska Espanja Kreikka Konsortion vetäjänä on Oulun kaupunki, Helsingin kaupunki, Forum Viriumin kautta City of Saint-Lô, City of Caen City of Bilbao, City of Valencia, City of Gijón, City of Sevilla City of Paterna, City of La Pobla de Vallbona City of Melissia, City of Limassol

8 ITEA2 SmartUrbanSpaces City of Oulu SUS City Council Oulu koordinoi kaupunkien muodostamaa SUS City Councilia. Kansainvälisessä konsortiossa neuvosto edustaa palvelujen loppukäyttäjää uusia palvelukokonaisuuksia kehitettäessä. Keskeinen osa hanketta on kaupunkien välisellä yhteistyöllä luoda eurooppalaisia palvelukonsepteja, käytäntöjä ja standardeja, joiden pohjalta kaupunkilaisille voidaan tulevaisuudessa kehittää yhä parempia palveluja.

9 ITEA2 SmartUrbanSpaces City of Oulu Suomen konsortio Tutkimuslaitos VTT Technical Research Centre of Finland, toimii Suomen konsortion koordinaattorina, toteuttaa projektiin kuuluvaa käytettävyyteen ja tietojärjestelmiin liittyvää tutkimustyötä. Yritykset Elisa operator Fara device and systems manufacturer MSG Software software company Luottokunta Top Tunniste sales and software company Venyon trusted service manager Forum Virium open platform for future digital services in Helsinki Kaupungit Oulu, Helsinki Forum Viriumin kautta

10 ITEA2 SmartUrbanSpaces City of Oulu Projektin kesto 3 vuotta Rahoitus ITEA2 Budjetti n. 20 m Oulun kaupungin kokonaisbudjetti n Kansallinen rahoitus Tekes, UBICOM sulautettu tietotekniikka ohjelma Oulussa hanke pyrkii kehittämään ja tehostamaan kaupungin palveluprosesseja hallintokuntien reaalitarpeista käsin. Erityistä huomiota kiinnitetään palvelujen saatavuuteen, käytettävyyteen ja kustannustehokkuuteen. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia ja kehitteillä olevia teknologisia ratkaisuja, aukaisemalla kaupungin palveluprosessit yritysten tuoteinnovoinnille, jotka helpottavat käytännön työtä ja arjessa elämistä.

11 Oulun kaupungin tietohallintostrategia Talouspoliittinen ministeriövaliokunta : Valtion tietohallinnon tavoitteena on, että konserniohjaus tietohallintoasioissa sekä julkisen hallinnon tietohallinnon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus ja -sopivuus voitaisiin toteuttaa lakiin perustuvana viranomaisohjauksena. Syysistuntokaudella 2010 on tarkoitus antaa eduskunnalle tätä tarkoittava lakiesitys. Konsernin tietohallinnon ja sen tilaamien tietotekniikkapalveluiden tehtävänä on mahdollistaa toimintaprosessien uudistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan täysimääräinen hyödyntäminen. Näin ollen tieto- ja viestintätekniikka voidaan nähdä yhtenä ratkaisuna Oulun alueen kilpailukyvyn ylläpitoon, kuntasektorin eläköitymisen sekä kuntalaisten palvelujen säilyttämisen haasteisiin.

12 SUS hanke rakentaa tulevaisuuden kaupunkiympäristöä Julkisen sektorin palveluprosesseja... tuetaan uusimmalla teknologialla / olemassa olevilla ICT ratkaisuilla tehostetaan avaamalla tulevaisuuden palvelukonseptit yritysten innovoinnille ja löydetään uusia toimintatapoja. parannetaan hyödyntämällä valmista teknologiaa / sovelluksia tuomalla pilotoidut, hyvät käytänteet osaksi kaupungin toimintoja. Tavoittena on että hankkeen elinkeinopoliittinen tavoite säteilee muihinkin alueen yrityksiin kuin konsortiossa mukana oleviin. SUS kaupunkineuvosto on Oulun alueen ICT sektorin yrityksille suunnattu mekanismi tehdä kansainvälistä liiketoimintaa.

13 Oulun kaupungin tavoitteet 1. Uusimman teknologian pilotoinnin ja testauksen avulla tuotteistaa yhteisöllisyyttä tukevia ratkaisuja uusissa kaupunkiympäristöissä. 2. Laajojen palvelukonseptiketjujen määrittely, mallintaminen ja toteuttaminen valmiita ICT ratkaisuja hyödyntäen. 3. Testata ja määritellä yhteisyössä SUS City Councilin kanssa mobiiliteknologian ja eri ICT ratkaisujen yhteensopivuutta Euroopan kaupunkien palveluissa.

14 SUS Oulun kaupunki työpaketit WP1: Services for Cities WP2: Pilots WP3: Ecosystem WP4: Technology development WP5: End-user framework WP6: Standardization WP7: Exploitation and dissemination WP8: Project Management

15 WP1: Services for cities Kaupungin palveluja tuottavat hallintokunnat toimivat määrittelijöinä palveluprosessien uudistamisessa, teknologian hyödyntämisessä ja kokonaisratkaisujen toteuttamisessa. Hallintokuntien laajojen palveluprosessien mallintamisessa sekä tavoitetilan ICT ratkaisujen hahmottamisessa käytetään tarvittaessa ulkopuolista alan asiantuntijaa. Hankkeen kehitysaihiot ja tarvittavat resurssit määritellään kunkin hallintokunnan sisällä niin, että uusin teknologia ja sen mahdollistamat ratkaisut ja toiminnallisuudet kohdennetaan hallintokuntien itse määrittelemiin reaalitarpeisiin. Reaalitarpeeseen kohdennettu räätälöity ICT ratkaisu mahdollistaa myös uusien innovaatioiden nopean tuotteistamisen.

16 Liikkuvan työntekijän työn tehostaminen Tekli Tavoite sähköistää työntuntien kirjaaminen ja lähettäminen hyväksyntään ja palkanlaskentaan sähköinen työmääräin vähentää virheitä, kirjaamiseen kuluvia työvaiheita ja työtunteja saada toiminnan muutoksilla aikaan kustannussäästöjä kone- ja kuljetuskaluston seuranta ja ohjaaminen sähköisesti automaattinen ajopäiväkirja, työtuntien kirjaaminen ja kohdentaminen kaluston reaaliaikainen ohjaaminen turhien ajokilometrien vähentäminen, käyttöasteen lisääminen ajokäyttäytymisen parantaminen polttoainesäästöt, työturvallisuuden parantaminen

17 Metsokankaan oppimista tukevat ratkaisut Opetustoimi Tavoite Parantaa koulumotivaatiota; mobiiliteknologia ja virtuaaliset verkostot ovat oppilaille nykypäivää. Oppiminen tehostuu motivaation kasvun ja teknologian hyödyntämisen seurauksena. Lisätä yhteisöllisyyttä: opitun tiedon jakaminen ja sen kommentointi helpottuu. Koulun ja vanhempien välinen yhteydenpito helpottuu ja tehostuu. Parantaa pienryhmäoppilaiden ja koko koulun turvallisuutta. Löytää taloudellisesti kestäviä ja pedagogisesti perusteltuja, skaalattavia ratkaisuja.

18 Metsokankaan oppimista tukevat ratkaisut Opetustoimi Media Enhanced Learning +kännykkäsalkku Oppilaan videopäiväkirja, vuosikirja, portfolio Oppilas ja opettaja tallentavat tapahtumia, tehtäviä ja tilaisuuksia. Vuosikooste (DVD) ja koulu-ura (BD) vanhemmille Monimuototehtäviä: Turvallinen koulutie, biologia, liikunta jne... Yhteistyö partnerikoulujen ja rinnakkaisluokkien kanssa Kodin ja koulun välinen yhteistyö NFC /SMS teknologian hyödyntäminen Hybridikirja (opetuksen eriyttäminen) Sijaisopettajan perehdytys Liikunnalliset pelit / lasten aktivointi SMS kyselyt/luvat kuittauksineen vanhemmilta Sähköiset pistokkaat (välitön palaute oppimisen tasosta) Lasten turvallisuus koulualueella Pienryhmälasten paikannus ja hälytykset Hälytysviestit lapsille/ vanhemmille

19 Ritaharjun alueen yhteisöllisyyttä tukeva intra / mobiili- intra Opetustoimi Tavoite Alueen asukkaille tarjotaan uusia, yhteisöllisyyttä tukevia sähköisiä palveluita Palvelut tarjotaan mobiili- ja selainympäristöön Ratkaisu rakennetaan joustavan palvelualustan (ouka.fi/ OmaOulu-portaalin sivustolle) ja on monistettavissa muille asuinalueille

20 Päivähoidon henkilökunnan arkea helpottavat ratkaisut Sote Tavoite Lisätä henkilökunnan läsnäoloa lapsiryhmissä Lasten tarkka hoidossa olon aikatoteuma mahdollistaa henkilökunnan resurssin tehokkaan hyödyntämisen (tarvekohdennus) Mahdollistaa tulevaisuuden tuntiperusteisen päiväkotiyksikön Yhteensopivuus olemassa olevien sähköisten järjestelmien kanssa

21 UBI videopuhelu Matkailu ja Markkinointi Tavoite Lisätä ja tehostaa Matkailun ja Markkinoinnin tarjoamaa palvelua Oulun kaupungissa Lisätä UBI näyttöjen infran hyödyntämistä rakentamalla UBI HotSpot video City Guide videopuheluominaisuudet keskustan UBI näyttöihin jolloin kaupungin matkailuneuvonta voi etäohjata UBI näytön sisältöä ja matkailija saa kokemuksen henkilökohtaisesta palvelusta. Tukea Oulun kaupungin keskustan vetovoimaisuutta tarjoamalla ainutlaatuinen palvelukokonaisuus kuntalaisille / matkailijoille

22 Merellinen Oulu mobiiliopas Matkailu ja markkinointi Hankeaihio odottaa matkailun sisällön valmistumista.

23 Oulu Card kaupunkikortti- ja mobiilimaksaminen palvelut Keha Palvelukokonaisuuden määrittelytyö (teknologiset vaatimukset) käynnissä yhteistyössä SUS -partnereiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Suomen Bouquet of Services on oletettava osakokonaisuus Suomen SUS konsortion taholta eurooppalaisittain yhtenevän palvelukokonaisuuden rakentamisessa.

24 Kiitos!

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015 2015 2017 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TIETOTEKNIIKKAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1. EDELLISEN OHJELMAKAUDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 3 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot

Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille

Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille 1 (27) INKA-ohjelma/Tulevaisuuden terveys -teema Kotihoidon ratkaisut Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille PROJEKTISUUNNITELMA 1.4.2015 31.3.2017 Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

7. Puiteohjelman perusteet. HAUS 1.12.2011 Mirka Laasonen, VTT

7. Puiteohjelman perusteet. HAUS 1.12.2011 Mirka Laasonen, VTT 7. Puiteohjelman perusteet HAUS 1.12.2011 Mirka Laasonen, VTT 2 Sisältö: Johdanto Yleistietoa 7. Puiteohjelmasta Puiteohjelman 4 erityisohjelmaa: Yhteistyö (Cooperation) Ideat (Ideas) Ihmiset (People)

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2009 Ahortech Oy Amitec Oy ElMil Oy Empower Oy Etteplan Oyj Makron Oy M-Erikoiskalus y Skaala Ikkunat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Ixonos lyhyesti 3 Vuosi 2010 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Ixonosin strategia 8 Ixonosin liiketoiminta 10 Mobile Device Creation 12 Mobile Service Development

Lisätiedot

Tietohallintostrategia 2012-2015

Tietohallintostrategia 2012-2015 Tietohallintostrategia 2012-2015 KV hyväksynyt xx.xx.2012 KV godkänt xx.xx.2012 2 Sisältö 1. Strategian tausta... 3 2. Tietohallintostrategian yleiset painopistealueet... 4 2.1 Painopistealue 1: Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Forum Virium Helsinki. Uusia digitaalisia palveluita kaupunkilaisten testaamina

Forum Virium Helsinki. Uusia digitaalisia palveluita kaupunkilaisten testaamina Forum Virium Helsinki Uusia digitaalisia palveluita kaupunkilaisten testaamina 5 v. Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö. Se kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä

Lisätiedot

EVIUS LOPPURAPORTTI. Helsinki Institute for Information Technology HIIT Mikko Kontiainen Martti Mäntylä 7.5.2003

EVIUS LOPPURAPORTTI. Helsinki Institute for Information Technology HIIT Mikko Kontiainen Martti Mäntylä 7.5.2003 EVIUS LOPPURAPORTTI Helsinki Institute for Information Technology HIIT Mikko Kontiainen Martti Mäntylä 7.5.2003 1( TIIVISTELMÄ 1 TOIMEKSIANTO HIIT sai NAVI-verkoston johtoryhmältä ja Tekesiltä toimeksiannon

Lisätiedot

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen TEKES: 1152/31/15 TRE:2704/ 02.04.01/2015 HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen Tampereen kaupungin tiekartta innovatiivisiin hankintoihin PROJEKTISUUNNITELMA Tekijät: Marika Pakkanen Pauli Välimäki,

Lisätiedot

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnalle Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 21.6.2007 tietoyhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

Suomalaiset tietoyhteiskuntaprojektit

Suomalaiset tietoyhteiskuntaprojektit Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Suomalaiset tietoyhteiskuntaprojektit Kärkihankekohtainen tilannearvio Reijo Lilius Sitra Helsinki 1999 1 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ISBN 951-563-561-6 (http://www.sitra.fi)

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN

METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN 19. 2. 2013 Sisällysluettelo JOHDANTO 4 Metropolialueen tavoitteet kehittämistoiminnalle 5 Metropolialueen innovaatiokeskittymä ja sen kehittämistarpeet

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan Tietoyhteiskuntastrategia 2018

Länsi-Uudenmaan Tietoyhteiskuntastrategia 2018 1 Länsi-Uudenmaan Tietoyhteiskuntastrategia 2018 Työryhmä: Kristian Lindholm, Puhti Lea Blomberg, Kirkkonummi Markku Heinonen, Siuntio Carl-Johan Backman, Inkoo Thomas Kalander, Raasepori Pertti Kiiski,

Lisätiedot

INNOVAATIOLINJAUKSET 2010

INNOVAATIOLINJAUKSET 2010 INNOVAATIOLINJAUKSET 2010 Tiivistelmä Viestintätoimiala elää murroksessa, jossa asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset asettavat yhä kovenevia haasteita tulevaisuuden ennakoinnille, yritysten ketteryydelle

Lisätiedot

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare CHT, Oulun Yliopisto: Jarmo Pääkkönen, Maritta Perälä-Heape, Anna Sachinopoulou, Veera Virta, Kalevi Virta

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Perusopetuksen tietotekniikkapalveluiden

Perusopetuksen tietotekniikkapalveluiden VTT WORKING PAPERS 170 Raine Hautala, Pekka Leviäkangas, Risto Öörni & Virpi Britschgi Perusopetuksen tietotekniikkapalveluiden arviointi Kauniaisten suomenkielinen koulutoimi ISBN 978-951-38-7511-4 (URL:

Lisätiedot

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4.

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4. Forum Virium Helsinki Helsinki on mitä oivallisin paikka rakentaa yritysten kanssa yhteistyötä ympäri maailmaa, sanoo Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo "Elukka" Eskelinen Living Lab -osaamisesta tehdään

Lisätiedot

Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset

Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset Juha Mykkänen, Maritta Korhonen, Jari Porrasmaa, Tuula Tuomainen, Antero Ensio Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset Standardointiselvitystyön

Lisätiedot