aikuiskoulutukseen integrointiin syvällinen ymmärtäminen Laatuseurannasta lisäarvoa Asiakkaiden sertifiointitoiminnan haasteena Semel panostaa KVALITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "aikuiskoulutukseen integrointiin syvällinen ymmärtäminen Laatuseurannasta lisäarvoa Asiakkaiden sertifiointitoiminnan haasteena Semel panostaa KVALITA"

Transkriptio

1 Inspecta Oy:n asiakaslehti 3 / 2006 KVALITA Asiakkaiden syvällinen ymmärtäminen sertifiointitoiminnan haasteena Semel panostaa integrointiin Laatuseurannasta lisäarvoa aikuiskoulutukseen

2 3/ Pääkirjoitus: Sertifiointitoiminnan haasteet Haasteena asiakkaiden syvällinen ymmärtäminen Taksijärjestelmätoimittaja Semel panostaa integrointiin Kolumni: Euroopan mestaruus kolmiottelussa 7 9 Laatuseuranta tuo lisäarvoa aikuiskoulutukseen Puun alkuperäketjun hallinnassa mahdollisuus FSC-sertifiointiin Uutisia lyhyesti Resume 10 Rakennusalan laadunvalvonta uusien haasteiden edessä 7-8 Meillä kaikki vastaavat laadusta, vakuuttaa RastorCollegen Petri Palovaara Lujatalo Oy:n Petri Suuperko ja Jukka Latvala Semel Oy:n Lauri Remeksen mukaan täsmä- puhuvat suomalaisen rakentamisen laadun puolesta. standardointi on muutosprosessin avain. 3/2006 JULKAISIJA Inspecta Sertifiointi Oy KATUOSOITE Miestentie 3, Espoo Puhelin fax Päätoimittaja Markku Siivonen Toimitus ja ulkoasu Locomotiv Helsinki Oy, (09) Kansi Koulutusjohtaja Petri Palovaara, RastorCollege. Kuvaaja Riitta Supperi/Exito Imagen Tmi Painopaikka Paintek Oy Paperi MultiArt Silk 200/150 g/m 2 sisällysluettelo

3 Sertifiointitoiminnan haasteet Alun perin valmistavan teollisuuden laadunvarmentamisen kehittämisestä käynnistynyt toimintajärjestelmien arviointi ja sertifiointi on laajentunut kattamaan monimuotoisesti yhteiskunnan eri toimintoja. Kansainvälinen laatujärjestelmästandardi ISO 9001 on pian parinkymmenen vuoden ajan ollut yksi keskeisiä keinoja organisaatioiden toiminnan kehittämisessä. Tämän rinnalle on syntynyt joukko muita toiminnan kannalta tärkeisiin osa-alueisiin kohdistuvia järjestelmästandardeja sekä kansainvälisiin sopimuksiin ja direktiiveihin perustuvia vaatimuksia. Kaikkien näiden tavoitteena on varmistaa toiminnan vaatimustenmukaisuus, kehittää organisaatioiden toimintaa ja kilpailukykyä sekä lisätä luotettavuutta ja uskottavuutta asiakkaisiin ja sidosryhmiin päin. Yhteiskuntien monimutkaistuminen ja kansainvälistyminen lisäävät tarvetta kolmannen osapuolen varmentamiselle. Tämä aiheuttaa jatkuvaa kehitys- ja muutostarvetta myös sertifiointiyrityksissä. Varmentaminen kohdistuu perusjärjestelmien lisäksi yhä useammin toimialatai toimintokohtaisiin erityisvaatimuksiin, joiden kohdalla edellytetään syvällistä toiminnan tuntemista. Asiakasvaatimukset painottuvat konkreettisen näytön saamiseen toiminnan hallittavuudesta ja kehityksestä. Sertifiointiyritykset ovat pitkään jatkuneen tasaisen kasvuvaiheen jälkeen joutuneet perusteellisesti miettimään strategioitaan kyetäkseen tyydyttämään monipuolistuvia asiakastarpeita. Me Inspecta Sertifiointi Oy:ssä uskomme menestyvämme huolehtimalla Yhteiskuntien monimutkaistuminen ja kansainvälistyminen lisäävät tarvetta kolmannen osapuolen varmentamiselle. asiakastarpeiden ennakoinnista ja valmistautumisesta näiden tarpeiden tyydyttämiseen toimiala- tai jopa asiakaskohtaisesti henkilökunnan osaamisen ja palvelutuotteiden jatkuvasta kehittämisestä vastaamaan asiakkaiden odotuksia sertifiointitoimintaa ohjaavien työkalujen tehokkuudesta Kuinka asiakkaamme kokee käytännössä valitsemamme strategian toteutumisen? Sen tulee näkyä ammattitaitoisena ja tehokkaana arviointityönä ja raportointina, suunnitelmallisuutena arviointien painopistealueiden määrittelemiseksi sekä valmiutena asiakkaan erityistarpeiden tyydyttämiseen. Tässä onnistuminen edellyttää läheistä yhteistyötä ja tehokasta kommunikaatiota asiakkaan kanssa. Olemme edelleenkin vakuuttuneita siitä, että menestys taotaan yhdessä! Harry Lindström pääkirjoitus

4 TEKSTI Janne Kettunen KUVAT Sini Pennanen valmius kyseenalaistaa valittuja painopisteitä ja tuoda tarvittaessa mukaan uusia elementtejä, Kangas linjaa. Kankaan mukaan kehittämisessä korostuu jatkuva yhdessä keskustelu, jonka pohjalta valitaan kehittämisen painopistealueita. Asiakkaan näkökulmasta tällaisia ovat asiakkaan kuuntelemisen ja ymmärtämisen systematisointi, perusjärjestelmien syventäminen valituilla teemoilla, osaamisen kehittäminen ennakoivasti sekä verkostoituminen erilaisten ongelmanratkaisijoiden kanssa. Arviointien yhdessä suunnittelu asiakkaan kanssa ei sinällään ole uutta toimintaa, vaan muutoksella pyritään lisäämään suunnittelun painoarvoa ja systemaattisuutta. Asiakkaan kannalta tämä näkyy muun muassa erillisinä suunnittelu- ja yhteistyöpalavereina ennen seuranta-arviointeja. Tällöin hahmotetaan yhdessä pidemmällä ajanjaksolla arviointien painopistealueita, osaamisen tarvetta ja parasta lähestymista- Haasteena asiakkaiden syvällinen ymmärtäminen Sertifiointiala elää tällä hetkellä voimakasta kehityksen aikaa luvun alussa laatujärjestelmien sertifiointi oli suurilta linjoiltaan tuotanto-orientoitunutta ja muuttui sittemmin kokonaisvaltaiseksi toiminnan arvioinniksi huomioiden myös enemmän palvelua. Viime aikojen trendinä on ollut asiakaslähtöinen tarve siirtyä toimialakohtaisiin erityisvaatimuksiin tai teema-arviointeihin. Inspecta Sertifiointi Oy:ssa on viime aikoina ryhdytty kehittämään pienin askelin etenevää, vuorovaikutukseen perustuvaa strategiaa sertifiointiorganisaatiolle. Keskeinen teema toiminnan kehittämisessä on keskittyä asiakkaan nykytilanteen sekä tulevaisuuden haasteiden yhä parempaan ennakointiin. Tämän myötä luodaan edellytyksiä tehokkaalle, lisäarvoa tuottavalle arvioinnille. Kun muutosvauhti kasvaa ja integroidut monijärjestelmät lisääntyvät, vaatii asiakkaan nykytilanteen ymmärtäminen yhä enemmän panostusta. Samoin toimintansa systemaattiseen kehittämiseen pitkään panostaneet asiakkaat asettavat yhä kovemman haasteen eteemme, sanoo kemian- ja koulutusalan pääarvioija Vesa-Pekka Kangas Inspecta Sertifioinnista. Strategia kehittyy tekemällä Kangas on yhdessä tietotekniikan alan pääarvioijan Martti Nordlingin kanssa ollut mukana toteuttamassa sertifioinnin strategiamuutoksen selvitys- ja suunnittelutyötä. Kangas ja Nordling korostavat, etteivät ole kahden miehen asialla, vaan strategiaa on kehitetty yhdessä tekemällä ja pitkällä aikavälillä. Kehitystyöhön liittyen on viimeisen puolen vuoden työn tuloksena valmistumassa Kankaan MBA-opintoihin kuuluva, strategiamuutosta käsittelevä lopputyö. Strategian laatiminen ei ole projekti, joka laitetaan sivuun sen valmistuttua vaan se on enemmänkin jatkuvaa ympäristön aistimista, josta syntyy

5 paa. Näin ollen kehittämisen punainen lanka säilyy ja saadaan yhdessä haastaviakin asioita eteenpäin. Vankka perusta säilyy Laadunhallinnan perusjärjestelmät eivät katoa toimialakohtaisten erityisvaatimusten lisääntyessä. Päinvastoin, kun yrityksen perusjärjestelmä on kunnossa, se luo hyvät edellytykset hyödyntää uusia mahdollisuuksia ja kehittää asiakkaan toimintaa. Monella asiakkaalla on tätä perustaa rakennettu perusjärjestelmien kautta jo useita vuosia ja sen myötä kehittämisen vaatimustaso nousee vuosi vuodelta, sanoo Kangas. Kilpailun kiristyessä eri aloilla laadun merkitys kasvaa, sillä laatu on tärkeä tehokkuustekijä. Laadunhallinta eteneekin tarkastamisen lisäksi suunnitteluun. Pyrkimyksenä on vähentää väärinkäsityksistä tai olettamuksista johtuvia virheitä, jotka myös aiheuttavat turhia kustannuksia. Jälkeenpäin tapahtuva

6 tarkastus on yrityksen kannalta kulu, jonka hyöty on olemassa, mutta reagointi tapahtuu ikään kuin yhden kierroksen myöhässä. Miksei tarkastusta siis tehtäisi jo suunnitteluvaiheessa ottaen ennakoiden huomioon tarkastuksessa ilmenneitä asioita, Martti Nordling kysyy. Laadunhallinnasta ja tehokkuudesta puhuessa Nordling mainitsee niin kutsutun Blue Ocean -strategian. Tämä yhdysvaltalaisten strategistien kehittämä business-ajattelutapa vie yrityksen pois tutusta markkinaympäristöstä, uusille vesille. Nykyajan tyypillisessä markkinaympäristössä kilpaillaan olemassa olevien markkinoiden markkinaosuuksista kilpailijoiden kustannuksella. Tällöin voidaan puhua eräänlaisesta nollasummapelistä, jossa markkinat eivät laajene, vaan tuloksena on verisen kilpailun punainen meri (Red Ocean) jossa voittaminen ei ole kenellekään pitkäkestoista. Sinisessä meressä (Blue Ocean) tilanne on päinvastainen. Nämä alueet ovat kartoittamattomia markkinoita, joissa piilee uusia, piilossa olevia mahdollisuuksia. Blue Ocean -strategia onkin eräänlainen prosessi, jossa systemaattisesti etsitään ja arvioidaan uusia markkinoita ja niiden mahdollisuuksia huomioiden teknologian mahdollisuudet sekä asiakkaan piilevät tarpeet. Kokemuksella kohti täsmästandardeja Tietyille toimialoille on syntynyt toimialan erityispiirteitä huomioivia täsmästandardeja. Esimerkiksi tietotekniikan alalla ovat yleistyneet Inspecta Sertifioinninkin nykyään tarjoamat tietohallinnon ohjelmistosuunnittelun laadunhallinnan (CMMi) ja IT-palvelutoiminnan standardi (ITIL). Näitä toimialastandardeja voidaan käyttää sertifioinnissa yhdessä ISO standardin kanssa. Hyvälle perustalle voidaan rakentaa kohdentamalla arviointia sekä lähestymällä eri teemojen kautta, jotka perustuvat laajemmin hyväksyttyyn viitekehykseen. Näitä ovat esimerkiksi henkilöstö-, tietohallinto- ja projektitoiminta, joilla päästään syvemmin kiinni eri toiminnan osa-alueisiin. On myös mahdollista käyttää muita järjestelmästandardeja tai niiden osia ilman sertifiointia, esimerkkinä tietoturvallisuus tai työterveys- ja -turvallisuus, sanoo Nordling. Vesa-Pekka Kangas korostaa strategiamuutoksessa myös ammattitaidon merkitystä. Inspecta Sertifioinnin vahvuutena on, että arvioijat ovat kokeneita ja osaamispatteristo on laaja. Osaamista ja sen tasoa on Inspecta Sertifioinnissa kehitetty lukuisien opintojen sekä pätevyys- ja koulutushankkeiden avulla. Lisää asiantuntemusta etsitään myös toimivan osaajaverkoston kautta. i 1 2 ISO ISO OHSAS Strategiamuutoksen The Big Picture Laatu=Tehokkuutta Blue Ocean -strategia Perusjärjestelmät 1. Asiakkaan kiinnostus laadun ja tehokkuuden kehittämisestä vie uusille vesille (Blue Ocean). Oikea asiakastarve Asiakkaan tarpeen selvittäminen Kohdennettu arviointi 2. Selvitetään oikea asiakastarve (lähestyttävät laatuongelmat). Lisäarvo Kohdennetut teemat tunnettuja referenssejä vastaan Teema Teema Teema Teema 3Perusvarmistus 3. Arviointiin otetaan mukaan ongelmalähtöisiä teemoja perusarviointia unohtamatta.

7 TEKSTI Janne Kettunen KUVAT Riitta Supperi / Exito Imagen Tmi Laatuseuranta tuo lisäarvoa aikuiskoulutukseen Ammatillista lisä- ja uudelleenkoulutusta tarjoava RastorCollege on esimerkki koulutusalan oppilaitoksesta, jossa laatuseuranta on ajateltu alusta alkaen asiakaslähtöisesti. RastorCollege on Opetushallituksen valvoma valtakunnallinen erikoisoppilaitos, jonka toiminta on sertifioitu ISO 9001:2000 -laatusertifikaatilla vajaa kaksi vuotta sitten. Vuonna 2004 Rastorilla siirryttiin vähitellen prosessimaiseen ajatteluun, ja sertifiointi ajateltiin aloittaa suurimmasta liiketoimintayksiköstä eli RastorCollegesta. Parin vuoden aikana tapahtunut muutos on korostanut sitä, että sertifikaatti on olemassa nimenomaan opetusta varten, ei päinvastoin. Tavoitteena on ollut, että laadun seurannan pohjalta pystyttäisiin tuottamaan lisäarvoa asiakkaille ja palvelemaan heitä paremmin, toteaa RastorCollegen koulutusjohtaja Petri Palovaara. Rastorissa koulutetaan ja valmennetaan vuosittain noin henkeä. Koulutus on monimuoto-opiskelua ja tarjonnan pääpaino on tekniikan sekä kaupan ja hallinnon alojen koulutuksessa. RastorCollege myös järjestää ja vastaanottaa yli 20 eri tutkinnon näyttöjä. Olemme siinä mielessä erikoinen oppilaitos, että käytämme talon ulkopuolisia asiantuntijoita eli kouluttajia, oppimateriaalin tuottajia, tarkastajia ja lähiopetuksen antajia. Vahvuutena on, että kouluttajat ovat työelämälähtöisiä ja voimme valikoida heistä omiin tehtäviinsä sopivimmat, Palovaara kertoo. Suuret opiskelijamäärät ja laajaalainen opetus asettavat luonnollisesti haasteita laadun varmistamiselle. Tähän on lähdetty vastaamaan menettelyn systematisoinnilla. Kun talossa on sekä pitkä- että lyhytkestoisia koulutuksia eri aloilta, ei voida muodostaa yhtenäistä koulutusprosessia kaikille. Tavoitteena onkin luoda tietynasteinen systemaattisuus siihen, että koulutukset voisivat noudattaa samaa laatutasoa ja korkeita laatusitoumuksia. On hyvä pyrkiä löytämään työväline, jolla varmistetaan oman mittariston toimivuutta koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin lisäksi, toteaa Palovaara. Laadusta vastaavat kaikki Rastorilla on haluttu viedä laadunhallinta lähemmäs operatiivista toimintaa.

8 Sertifikaatti on olemassa nimenomaan opetusta varten, ei päinvastoin. Yrityksessä on toiminut aiemmin laatupäällikkö, mutta käytäntöjä on tältä osin muutettu. Nykyään koulutuksen ja opetuksen laadusta vastaavat oman alansa koulutuspäälliköt, joita Rastorilla on kymmenkunta. Palovaara toimii koulutusjohtajan ominaisuudessa myös laatuvastaavana, jonka tehtävänä on seurata että prosessit toimivat. Kun joku on joskus sanonut että eikö laatuvastaava vastaa laadusta, niin olen sanonut että ei pidä paikkaansa, vaan meillä kaikki vastaavat laadusta. Laatua tarkkailemalla edistetään kehitystyötä ja tässä on otettu iso harppaus eteenpäin, toteaa Palovaara. Yhteistyötä Inspecta Sertifioinnin kanssa Palovaara kehuu erinomaiseksi. Hänen mukaansa Inspecta on lähtenyt selkeästi enemmän tukemaan asiakkaan liiketoimintaa. Inspectan puolelta tuli aloite siitä, että oman toiminnan lisäksi voisi ryhtyä seuraamaan myös yhteistyöoppilaitosten prosesseja ja sitä, miten niiden toiminta on linkitetty Rastoriin. Kun opiskellaan yhteistyöoppilaitoksessa, on olennaista, kuinka taataan että heidän järjestämänsä opetus on yhtä laadukasta kuin meilläkin. Tähän tullaan kiinnittämään huomiota jo seuraavassa auditoinnissa, jolloin otetaan kokeiluna muutama yhteistyöoppilaitoksista seurantaan. Tämä tuo meille lisää arvokasta tietoa, Palovaara linjaa. Paikallisuus palvelun takeena RastorCollegen toiminta on parin viime vuoden aikana laajentunut Suomessa. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Oulussa, Kuopiossa ja Turussa taas toimitaan toistaiseksi pienempinä yksikköinä. Lisäksi RastorCollegella on 13 yhteistyöoppilaitosta ympäri Suomea. Opiskelijamäärät ovat olleet nousussa, samoin liikevaihto on kasvanut vuodesta 2003 alkaen. Vaikka hallinnointi tapahtuu Helsingistä käsin, haluamme palvella asiakkaita paremmin olemalla läsnä paikallisesti maakunnissa, Palovaara toteaa. Kilpailu on nykypäivänä kovaa myös aikuiskoulutusalalla. Valtakunnallisia koulutuksen tarjoajia on useita, lisäksi erikoisammattitutkintoja järjestävät myös paikalliset aikuiskoulutuskeskukset. Olemme tietyillä toimialoilla, esimerkiksi tekniikan ja yrittäjyyden erikoisammattitutkinnoissa opiskelijamäärillä mitattuna Suomen suurin. Kouluttajien kautta saamme viimeisintä tietoa työelämästä. Erotumme myös kattavan koulutusmateriaalin ansiosta, joka toimitetaan ja painetaan Rastorilla, listaa Palovaara. RastorCollegen suunnitelmissa on koulutuksen laajentaminen myös ulkomaille. Puolentoista vuoden mittaisen hankevalmistelun odotetaan tuottavan pian hedelmää. Todennäköisesti jo tämän vuoden puolella avataan toimipiste Tallinnassa, jossa lähdetään toteuttamaan tekniikan alan koulutuksen pilottihanketta yhteistyössä paikallisten oppilaitosten sekä muutaman yrityksen kanssa. Virossa on halua rakentaa ammatillinen koulutusjärjestelmä, ja haluamme olla tässä mukana. Toisaalta Virossa suoritettava tekniikan alan koulutus hyödyttää myös suomalaisia, Virosta rekrytoivia yrityksiä, Palovaara arvioi. Palovaaran mukaan Rastorilla riittää lähitulevaisuudessa kiinnostusta laajentua myös muualle Baltiaan, sekä mahdollisesti Pietariin ja Ruotsiin. Tällöin laatujärjestelmä nousee entistä suurempaan arvoon. Sertifiointi on tärkeässä asemassa laajennuttaessa ulkomaille ja se tuo myös lisäarvoa ja luotettavuutta markkinoinnin suhteen. Tulevaisuudessa mahdollisesti myös muut Rastorin liiketoimintayksiköt tullaan sertifioimaan. i

9 Puun alkuperäketjun hallinnassa mahdollisuus FSC-sertifiointiin Inspecta Sertifiointi on asiakkaiden toivomuksesta tarjonnut puun alkuperäketjun hallinnassa mahdollisuuden FSC-järjestelmän mukaiseen sertifiointiin keväästä 2006 lähtien. Akkreditointi PEFC-järjestelmän mukaiseen puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointiin saatiin jo vuonna 2003 ensimmäisenä sertifiointielimenä Suomessa. Inspecta Sertifiointi on myöntänyt yli 50 puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaattia puunhankinnan sekä mekaanisen ja kemiallisen metsäteollisuuden yrityksille. Puun alkuperäketjun hallintajärjestelmien tarkoituksena on toisaalta osoittaa, kuinka suuri osuus tuotteen puuperäisistä raaka-aineista on peräisin sertifioiduista metsistä ja toisaalta varmistaa, että paikallista metsä- ja ympäristölainsäädäntöä on noudatettu myös ei-sertifioidun raaka-aineen hankinnan osalta. FSC-sertifiointia Euroopassa tehdään yhteistyössä sveitsiläisen FSC-akkreditoidun IQNet -kumppanin, SQS:n kanssa. Arviointityö tehdään jatkossa suomalaisvoimin, ja sertifikaatin myöntää SQS. FSC (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on edistää ympäristön kannalta vastuullista, yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsienhoitoa. FSC kehittää metsien ja puun alkuperäketjun sertifiointijärjestelmää sekä akkreditoi riippumattomia sertifiointiyrityksiä, jotka vastaavat sertifiointien toteuttamisesta. Yksi Inspecta Sertifioinnilta puun alkuperäketjun hallinnan FSC-sertifikaatin saaneista asiakkaista on Stora Enson Anjalankosken paperitehdas, jolla ennestään on jo vastaava PEFC-sertifikaatti. Ympäristöpäällikkö Pekka Reponen kertoo, että FSC-sertifiointia päätettiin hakea suuren asiakaskysynnän vuoksi. Suomalaista FSC-sertifioitua puuta ei tosin käytännössä ole vielä saatavissa. Kirjakustantajat ovat kysyneet FSCsertifioitua kirjapaperia, mutta tätä emme vielä ole pystyneet toimittamaan. On mahdollista, että puuta tullaan hankkimaan näihin tarpeisiin tulevaisuudessa Ruotsista tai Virosta, toteaa Reponen. i Sertifioinnin tunnuslukuja meiltä ja maailmalta Kansainvälisen The ISO Survey julkaisun mukaan ISO sertifioinnit kasvoivat viime vuoden aikana maailmanlaajuisesti 18 % ja ISO sertifioinnit 24 %. Kasvua lisää osaltaan palvelualan kasvava merkitys maailmantaloudessa. Maantieteellisesti sertifioinnit kasvoivat eniten Intiassa sekä Kaukoidän maissa kuten Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa. Suomessa sekä ISO että ISO sertifiointijärjestelmien lukumäärä kasvaa varsin maltillisesti, mikä johtuu paitsi markkinoiden kypsyydestä, myös siitä, että sertifioitujen organisaatioiden sisäiset järjestelyt vähentävät sertifikaattien lukumäärää. Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämien sertifikaattien tilanne vuoden 2005 lopussa Laatu / ISO kpl (+27 kpl vuoteen 2004 verrattuna) Puun alkuperäketju / PEFC 48 kpl (+7) QWEB 3 kpl (ei muutosta) Hitsaus / EN kpl (+1) Ympäristö / ISO kpl (+4) EMAS 25 kpl (ei muutosta) Tietoturvallisuus / BS kpl (+3) Työterveys- ja -turvallisuus OHSAS kpl (+9) Metsä / FFCS 1001, kpl (-1) IQNet 9004 (todistukset) 4 kpl (+2) ELINTARVIKETURVALLISUUS: BRC-IoP Packaging 3 kpl (+2) BRC-Food 3 kpl (+3) DS kpl (+2) GMP 4 kpl (+4) ISO kpl (+ 2) Kaikki sertifioinnit yhteensä 1273 kpl ( +65)

10 TEKSTI Janne Kettunen KUVAT Riitta Supperi / Exito Imagen Tmi Rakennusalan laadunvalvonta uusien haasteiden edessä Rakentaminen on viime vuosina ollut yksi nopeimmin kasvavista toimialoista. Rakennusalan imussa on ollut voimakkaasti mukana myös Lujatalo Oy, joka on Suomen suurimpiin rakennusalan konserneihin kuuluvan Lujatalo-konsernin emoyhtiö. Lujatalo-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli kaikkiaan 314,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua on 27,2 prosenttia. Rakennusalalla tilanne on hyvä, muttei liian hyvä. Kauppa käy kohtuullisen hyvin ja Suomessa rakennetaan melko paljon, mutta kilpailu on pysynyt kireänä. Tästä hyötyvät kaikki, kertoo Lujatalo Oy:n toimitusjohtaja Petri Suuperko. Myös henkilöstön määrä on kasvanut rajusti. Kaikkiaan konsernissa on nyt vajaat 2000 työntekijää. Ammattitaitoinen työvoima tulee olemaan rakennusalan suurin haaste ja se on sitä jo nyt luvun lama heijastuu tähän aikaan siten, että tuolloin koulunpenkeiltä katosivat rakentajiksi opiskelevat. Myös aloittavien opiskelijoiden osaamisvalmius on nykyisin heikompaa. Koska opiskelija-aines on kokematonta, ei nykykoulutuskaan yksinään riitä. Suuperkon mukaan koulutus on ottanut takapakkia, kun rakennusmestarikoulutus jäädytettiin muutama vuosi sitten. Nykyään insinöörit valmistuvat työmaatehtäviin. Meidän kokemuksen mukaan kaikki heistä eivät kovinkaan pitkään työmaalla viihdy, vaan pyrkivät joskus liiankin kunnianhimoisesti uralla eteenpäin, Suuperko toteaa. Ajatuksena lienee ollut nostaa koulutuksen tasoa kertaheitolla. Varmaan näin on käynytkin, mutta käytännön työhön se ei ole toiminut toivotulla tavalla, toteaa Lujatalon strategia- ja kehityspäällikkö Jukka Latvala. Puutteelliset taidot, lisääntynyt alihankinta sekä vuokratyövoiman käyttö johtavat tilanteeseen, joka aiheuttaa luonnollisesti suuria haasteita laadunohjaukselle. On selvää, että nykytilanne vaatii vahvan, toimivan laatujärjestelmän taustalle. Ennen, kun työvoima oli hyvinkin vakiintunutta, niin onnistuminen oli helpompaa, Latvala sanoo. Laatu on luontaista kehitystä Laatua on Lujatalolla kehitetty pitkäjänteisesti. Laatupäällikkö Jarmo Savolainen kertoo, että yhteistyö Inspecta Sertfioinnin kanssa on alkanut vuonna

11 ja seuraavana vuonna yhtiö sai ISO laatusertifikaatin. Joitakin maantieteellisiä muutoksia ja painotuksia on tullut, mutta koko toiminta on ollut alusta alkaen samassa laajuudessaan sertifikaatin piirissä, Savolainen kertoo. Yhteistyö toiminnan kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi Inspectan kanssa on toimitusjohtaja Suuperkon mukaan lähtenyt voimakkaammin liikkeelle pari vuotta sitten, jolloin asioista puhuttiin avoimesti ja perusteellisesti. He ovat ottaneet haasteen hyvin vastaan. On hyvä huomata, että auditointi ja asiakaspalvelu on lisääntynyt. Auditoinnilla on uusi aspekti, jossa tuodaan malleja ja uskalletaan lähteä siihen, että he kertovat, kuinka asiat pitäisi heidän mielestään tehdä. Hyvä ja rohkea veto, Suuperko kiittelee. Myös laatupäällikkö Savolainen on samaa mieltä. Yhteistyö Inspectan kanssa on kehittynyt selkeästi myönteiseen suuntaan, viime aikoina vieläpä kiihtyvällä vauhdilla. Alkuaikojen virkamiesmäisestä kontrolloinnista on siirrytty Lujataloa kuuntelevaan suuntaan ja lisääntyneeseen arvioinnin suunnitteluun, sanoo Savolainen. Suuperko näkee yli kymmenvuotisen laatuasioiden käsittelyn muutoksen luontaisena kehityksenä. Perusasiat tulee saada kuntoon, ennen kuin voidaan siirtyä eteenpäin ja uusiin käytäntöihin. Laatuasioissa, kuten monessa muussakin on hieman jäävi ja sokeakin omalle tekemiselleen. Nyt laatutyössä on palattu enemmän juurille eli suunnitteluun ja ihmisten kouluttamiseen. Ylipäätään asioiden suunnittelussa pitäisi päästä mahdollisimman kauas, melkein ideatasolle ja vasta sen jälkeen ruveta miettimään laatuasioita, Suuperko kuvailee. Inspecta Sertifioinnin tavoitteena strategialähtöisessä lähestymistavassa on ollut se, että auditoinnin suunnittelussa kuullaan enemmän strategialinjauksista päättävien eli ylimmän johdon toiveita. Tämä on Suuperkon mukaan toteutunut myös Lujatalolla. Johtoryhmä on istunut paljon kuuntelemassa palautetta ja se on otettu hyvin vastaan. Meillä on nyt haastetta siinä, miten saadaan esitetyt menettely- ja kehitystoimenpiteet tuotua käytäntöön. Auditoinnissa on menty paljon eteenpäin. Suomalainen rakentaminen kestää vertailun Rakentamisen laatua on Suomessa kritisoitu aika ajoin. Etenkin rakenneviat ja niistä johtuvat vahingot ovat puhuttaneet. Rakenteiden sortuminen ja mittavirheet ovat asioita, joita ei tietenkään saisi tapahtua. On myös selvää, ettei laatu synny automaattisesti, kun ollaan tekemisissä suurten projektien ja satojen, jopa tuhansien tekijöiden kanssa. Silti rakentamisessa huono laatu nousee ehkä liikaakin tapetille, arvioi strategia- ja kehityspäällikkö Latvala. Kaikesta huolimatta Petri Suuperko pitää yleisellä tasolla suomalaisen rakentamisen laadun tasoa erittäin hyvänä. Suomalainen rakentaminen kestää vertailun mihin tahansa kohteeseen maailmalla. Rakennuskanta meillä on toki erilainen kuin suurissa metropoleissa, samoin vaihtelevat sääolosuhteet. Mielestäni meidän pitäisi olla ylpeitä rakentamisen laadusta. Työn kustannukset ja työn hinta ovat sitten eri asioita. Entä millainen rooli laadunhallinnassa on rakentajalla, mikä taas rakennuttajalla? Suuperkon mukaan rakennuttajan tehtävä on luoda lähtökohdat onnistuneelle laadulle. Suunnittelun laadusta ja ohjauksesta vastaa enemmän rakennuttaja, sitä kautta tehdään perusvalinnat. Rajanveto liittyy materiaaleihin ja suunnittelun ohjaukseen. Rakennuttajillekin ollaan kehittämässä tiukkoja laadunvalvonta- ja ohjausjärjestelmiä. Ammattiurakoitsijankin on nostettava kissa pöydälle siinä, millä suunnitelmilla on tehtävissä hyvää jälkeä, Suuperko toteaa. Lujatalolla tulevaisuuden suurimmat haasteet koskevat laatutason säilyttämistä ja kehittymistä kasvavan henkilöstön paineessa. Jukka Latvala näkee mielenkiintoisena tulevaisuuden haasteena työturvallisuuden systematisoinnin. Hänen mukaansa työturvallisuusasiat ovat menneet eteenpäin kahden viime vuoden aikana. Laatupäällikkö Jarmo Savolainen kertoo Lujatalo Oy:n hakeneen myös ympäristösertifikaattia, joka myönnettäneen syksyn kuluessa. Ennen kaikkea haluamme huomioida ympäristöasiat, mutta sertifikaatin hankkimisella vastataan paitsi kasvavaan kilpailuun myös valtakunnallisten rakennuttajien kysyntään, Savolainen toteaa. i Ammattitaitoinen työvoima tulee olemaan rakennusalan suurin haaste. Toimitusjohtaja Petri Suuperko Nykytilanne vaatii vahvan, toimivan laatujärjestelmän taustalle. Strategia- ja kehityspäällikkö Jukka Latvala 11

12 TEKSTI Janne Kettunen KUVAT Riitta Supperi / Exito Imagen Tmi Taksijärjestelmätoimittaja Semel panostaa integrointiin Uusi lähestymistapa on tuonut esille paljon kehitettäviä asioita. ovat Pohjoismaissa huomattavasti kehittyneempiä kuin Keski- ja Etelä-Euroopassa. Pohjoismaiden lisäksi Baltia on tällä hetkellä Semelin kasvavaa markkina-aluetta. Kilpailu on lisääntynyt järjestelmäkokonaisuuksien laajenemisen myötä, mikä on hyvä asia alan kehityksen kannalta, Remes toteaa. Taksi kurvaa kehätieltä toimistotalon pihaan. Kuljettaja pysäyttää taksamittarin, vetää tarjotun maksukortin lukulaitteen läpi ja repäisee kuitin allekirjoitettavaksi. Koko toimitusta valvoo herkeämättä yksisilmäinen turvakamera. Navigointilaite tarjoaa sähköistä karttaa, mutta tällä kertaa kuskimme ei sitä tarvinnut. Sen sijaan ruudussa vilkkuu jo arki-iltapäivän seuraava kyydintarvitsija. Kiitämme tasaisesta matkasta. Ylhäällä kehityspäällikkö Lauri Remes on vastassa neuvotteluhuoneessa. Nurkassa on näytteillä kovin tutunnäköisiä laitteita, taksimiehen toimistovälineitä. Olemme tulleet Semel Oy:n toimitiloihin Vantaalle. Mobiili maksaminen yleistyy Nykyään ruotsalaiseen KGKnutssonkonserniin kuuluva Semel Oy toimittaa erilaisia järjestelmiä ammattiliikenteen käyttöön. Yritys aloitti 35 vuotta sitten valmistamalla mittalaitteita ja on eden- nyt siitä kokonaisratkaisujen toimittajaksi. Suomessa yrityksellä on noin 25 työntekijää, jotka työskentelevät myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen parissa. Omalla alallaan Semel on Suomessa markkinajohtaja. Taksiliikenteen osalta olemme ainoa toimija Euroopassa, joka kykenee integroimaan kaikki tuotteet toisiinsa. Asiakkaan kannalta kaikki aina taksitilauksesta maksusuorituksen päättämiseen tehdään saman järjestelmän alla, kertoo Remes. Viime aikoina Semel on panostanut erityisesti ajovälitysjärjestelmien sekä mobiilien maksujärjestelmien kehittämiseen. Nykyään jo puolet taksien liikevaihdosta muodostuu kortti- tai muista laskutusajoista. Mobiili maksaminen yleistyykin vauhdilla, sillä Suomessa ollaan siirtymässä sirullisiin EMV-maksukortteihin, jotka mahdollistavat jatkossa monia lisäsovelluksia. Yleisesti maksuliikennejärjestelmät Täsmästandardista muutoksen avain Laatujärjestelmää lähdettiin Semelillä rakentamaan noin 10 vuotta sitten luvun alussa otettiin käyttöön uusi ISO 9001:2000 -standardi, jonka rinnalle on nyt otettu käyttöön prosessien kehitysstandardi CMMi. Standardilla pyritään arvioimaan prosessien kypsyystasoa viisiportaisen järjestelmän avulla. Aloite CMMi:n käyttöönottoon lähti Inspecta Sertifioinnin puolelta. Semelillä kyse on pitkälti ohjelmistotuotantoon rinnastetusta järjestelmästä. Uusi lähestymistapa on tuonut esille paljon kehitettäviä asioita. Remeksen mukaan muutosprosessi hardware-talosta palveluntuottajaksi edellyttää toimialasopivan mallin muodostamista. Henkilöstörakenteen muokkaaminen oikeanlaiseksi on tärkeää. Semelin toimittajaverkosto on yrityksen kokoon nähden melko laaja, jolloin myös prosessien toimivuus korostuu. Peruslähtökohta on, että otetaan toimialakohtaisesti asioita selville, ja uusi järjestelmä antaa paremmat edellytykset kehitykselle. Tämä on oikea malli kehittämiselle ja Inspecta on tiedostanut tavan, millä asiakaskin saa hyödyn, Remes toteaa. i 12

13 Lainasanat Laadun parantaminen on elintärkeää kalliiden epäonnistumisten välttämiseksi, mutta tutkimus osoittaa, että laatu on tärkeysjärjestyksenä viimeisenä tietojärjestelmiä kehitettäessä. Compuwaren ratkaisujohtaja Sarah Salzman, Tietoviikko, 1.6. Teollisuuden näkökulmasta kaikki sertifiointijärjestelmät, jotka takaavat sen, että metsä on kestävällä tavalla hoidettu, ovat hyviä. Sen sijaan, että kiistellään sertifiointitapojen välillä, Suomessa paineen metsien sertifiointiin yleensä pitäisi lisääntyä kansainvälisesti. Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila, Vihreä lanka, Sijainti, kulkuyhteydet ja hyvät palvelut ovat olleet joka vuosi tärkeitä, mutta rakentamisen laadukkuus on noussut yhä tärkeämmäksi. Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Jorma Puttonen Rakentaminen tutkimuksesta, Helsingin Sanomat, Jos asioihin on varauduttu hyvin, se (akkujärjestelmä) toimii yllättävissäkin tapauksissa. Säteilyturvakeskuksen asiantuntija Juhani Hyvärinen Forsmarkin ydinvoimalan oikosulusta, joka aiheutti vakavan ydinvoimalahäiriön Ruotsissa heinäkuun lopulla. Tekniikka & Talous, KOLUMNI TIMO OKKONEN Euroopan mestaruus kolmiottelussa Suomessa on eletty aina omalla työllä. Senpä takia pidämme tekemisestä, ja mieluiten teemme ja osaamme itse. Sodan jälkeenkin saimme itsestämme parhaat tehot irti, kun meillä oli arvokasta, oikeaa tekemistä. Ja työ on tekijäänsä kiittänyt, eikö vaan. Tekeminen ei ole yksistään riittänyt, vaan on tarvittu hyviä suorituksia. Näitä ovat edustaneet esimerkiksi urheilutähtemme, luotettava toimintamme ja laadukkaat tuotteemme. Juuri nyt puhumme innovaatioista ja kilpailukyvystä. Piiskaamme näin itseämme eteenpäin. Hulluutta ja rohkeutta suomalaisissa on aina ollut, mutta tarvitsemme enemmän ennakkoluulottomuutta, mielikuvitusta, jopa unelmia. Kaikkien aistiemme on oltava käytössä, kun kuuntelemme asiakkaita, haistelemme toimintaympäristön muutoksia ja tunnustelemme uusia kumppanuuksia. Suomalaiset taiteilijat edustavat parhaimmillaan näitä ulottuvuuksia. Yritysjohtamisessa on ollut näkyvissä sama kehitys. Ennen vanhaan johdettiin usein käskemällä, nyt tavoitetasojen ja visioiden avulla. Voimme parhaiten, kun meillä on kivaa tekemistä, saavutamme onnistumisen elämyksiä ja muistamme myös unelmoida. Myös prosessien ja projektitoiminnan kypsyystasoiksi kelpaavat nuo kolme tasoa: tehdään, tehdään paremmin ja tavoitellaan lopulta huippua. Mutta mitä meillä on tänään tarjolla koko kansakunnan tasolla? Hyvää tekemistä ja tavoitetta löytyy esimerkiksi ympäristöasioiden saralla. Innovaatiot ja kilpailukyky ovat myös oivallisia suorituksia. Tuolle kolmannelle tasolle ei kuitenkaan tahdo löytyvän sykähdyttävää unelmaa. Verrataanpa Ruotsiin. Siellä pääministeri on esittänyt visioita esimerkiksi öljyttömästä yhteiskunnasta. Monet ovat todenneet, ettei tuollainen tavoite ole saavutettavissa annetulla aikataululla. Ruotsissa voi kuitenkin päästä pääministeriksi, vaikkei olisikaan ensi kädessä tekemisestä ja toteutettavuudesta huolissaan. Mikä olisi sellainen savotta tai unelma, joka koskettaisi suomalaisia? Yllämainituista kolmesta tasosta poimimalla voisimme tavoitella vähintäänkin Euroopan mestaruutta tekemisten, suoritusten ja unelmien kolmiottelussa. Kansainväliset osaamis- ja kilpailukykyvertailut nostavat odotuksemme heti korkealle kahdessa ensimmäisessä lajissa. Kolmannen unelmalajin otamme hallintaamme kannustamalla asiakkaita, kumppaneita ja henkilöstöä uusiin ideoihin, kaikissa kohtaamisissa. Sellainen on se oikea Dream Team. i KOLUMNI 13

14 Henkilöstöuutisia Markku Pasonen on nimitetty Henkilösertifiointiyksikköön pääarvioijaksi. Hänen tehtäviinsä kuuluu ensivaiheessa NDT-testaajien pätevöinti ja pidemmällä aikavälillä myös muut henkilösertifiointiyksikön palvelut. Diplomi-insinööri Kari Paakkonen on nimitetty Tuotevarmennusyksikköön tarkastusinsinööriksi. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat betoni-, kiviaines- ja muut mineraalituotteet. Tradenomi Jutta Eskelinen on nimitetty Tuotevarmennusyksikköön yhteysassistentiksi. RI Pertti Oja siirtyy syyskuussa eläkkeelle Tuotevarmennusyksiköstä. Hänellä on takanaan yli 20 vuotta kestänyt ura betoni- ja kiviainesteollisuuden kolmannen osapuolen valvontatehtävistä. i Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmille uusi vaatimusstandardi Inspecta Sertifiointi Oy:n tarjoama tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien vaatimusstandardi uudistuu. Uuden, kansainvälisen ISO/IEC 27001: vaatimusstandardin suomenkielinen versio vahvistettiin kesäkuussa. Uusi standardi tulee korvaamaan aiemmin käytetyn BS :2002 standardin myöhemmin ilmoitettavan siirtymäajan puitteissa. Uuden standardin merkittävimmät muutokset ovat lähinnä vaatimuksia ja tekstiä selkeyttäviä koskien muun muassa rajauksia ja kontrollien valintaa. Merkittävin uusi vaatimus on valittujen kontrollien tehokkuuden mittaaminen. Suomessa on kaikkiaan 14 sertifioitua tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää. Näistä Inspecta Sertifioinnin sertifioimia on kaikkiaan 12. i Painoalan täsmästandardi käyttöön Suomessa Vaikka painajan harjaantunut silmä on tarkka, ei se vedä vertoja hyville mittauslaitteille. Inspecta Sertifiointi on ensimmäisenä Suomessa ottanut käyttöön uuden, painoalalle tarkoitetun ISO standardin. Ensimmäinen sertifikaatti myönnettiin kesäkuussa. Painojäljen sertifiointi kyseisen standardin mukaisesti antaa painoalan yrityksille koosta riippumatta konkreettiset työkalut painojäljen laadun varmistamiseen ja kehittämiseen. Tarve painoalan sertifikaatille lähti toimialan sisältä. Jyväskylän Kehittämiskeskuksessa oli meneillään hanke, jonka myötä meihin otettiin yhteyttä sertifikaatin saamiseksi, kertoo tuotepäällikkö KIRJA-ARVOSTELU Blue Ocean Strategy W. Chan Kim Renée Mauborgne Harvard Business School Press 2005 Leena Käyhkö Inspecta Sertifioinnista. Sertifioinnissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi värin sävyyn ja määrään, rasteripisteen kokoon sekä painojäljen kohdistukseen. Koko työprosessia aineisto- ja vedosliikenteineen seurataan asiakkaalta painotalolle ja takaisin. Painojäljen laadun täyttyminen mitataan kerran vuodessa ulkopuolisen, riippumattoman testauslaitoksen toimesta. Sertifioinnin myötä tähdätään entistä sujuvampaan työprosessiin ja laadukkaampaan painotyöhön. Ensimmäinen sertifikaatti painojäljelle myönnettiin Lievestuoreella toimivalle yritykselle nimeltä ER-Paino Oy. i Blue Ocean Strategy -kirjan keskeinen idea on se, että pohdittaessa mahdollisia strategioita tai markkinasegmenttejä ajatellaan ulkoisten tekijöiden, kuten asiakastarpeen ja kilpailun jatkuvan samanlaisina kuten tähän asti. Tällöin kilpailutekijä on tuotannon tehokkuus, joka ajaa helposti vain veriseen hintakilpailuun samalla markkinalla. Tätä nimitetään Red Ocean Strategyksi. Pärjätäkseen tällaisella markkinalla pitää omistaa tehokkain tuotantokoneisto. Kirjan mukaan tulisi päästä tämän piilevän rajan yli ja huomata, että on ehkä olemassa aivan uudenlainen markkina (Blue Ocean Strategy), jossa odotukset ovat erilaiset ja asiakkaat valmiita ostamaan radikaalisti erilaista konseptia. Keskeinen idea on, että pystytään hyödyntämään olemassa olevaa teknistä osaamista (jota ei ehkä ole hyödynnetty juuri nyt), löydetään samalla uusi kysyntäsegmentti ja näin ollen muodostetaan kokonaan uusi markkina. Kirja esittelee strategiaa hyvinkin eri aikakausilta olevien mielenkiintoisten case-esimerkkien kuten T-Ford ja Ryanair avulla. Edellinen osoittaa, kuinka luvun alun autot kehittyivät Henry Fordin oivalluksen myötä yläluokan epäluotettavista huvivälineistä kohtuuhintaisiksi ja luotettaviksi kulkuneuvoiksi. Fordilla oli myös näkemystä siitä, että hän pystyy kehittämään sarjatuotantomenetelmän ja standardoida auton. Kokonaisuutena Blue Ocean Strategy on helppolukuinen, sopivan lyhyt ja sisältää runsaasti havainnollistavia esimerkkejä. Martti Nordling 14 UUTISIA

15 RESUME Certifieringsverksamhetens utmaningar s. 3 Den internationella kvalitetssystemstandarden ISO 9001 har redan under 20 år varit en av de centrala metoderna för utvecklandet av verksamheten i organisationerna. Vid sidan om ISO 9001 standarden har det uppkommit andra viktiga systemstandarder samt krav som baserar sig på internationella överenskommelser och direktiv. Samhällenas komplexitet och internationaliseringen har ökat behovet av kvalitetssäkring som utförs av en tredje part. Säkringen riktar sig förutom mot grundsystemen även allt oftare mot branschoch funktionspecifika specialkrav, vilka kräver djupgående kännedom om verksamheten. Enligt Inspecta Sertifiointi Oy:s planer bör strategin förverkligas som professionell och effektiv värdering och rapportering, planmässig definiering av tyngdpunktsområden för värderingarna samt färdigheter att tillfredsställa kundens specialbehov. Att djupgående förstå kunden en utmaning, s. 4-6 Certifieringsbranschen lever för tillfället i en tid av kraftig utveckling. På senaste tid har trenden inom branschen varit att övergå till branschbundna specialkrav. På Inspecta Sertifiointi Oy skapar man för närvarande en försiktigt framåtskridande interaktionsbaserad strategi för certifieringsorganisationen. Planeringen av strategin är i sig lyhörd för omgivningens färdigheter att ifrågasätta de valda tyngdpunkterna samt vid behov komma med nya element. Då konkurrensen inom olika branscher ökar, tilltar även betydelsen för kvaliteten, då i synnerhet den tekniska kvaliteten är en viktig effektivitetsfaktor. Då företagets kvalitetssystem är i gott skick, ger den färdigheter att utnyttja nya möjligheter och att utveckla verksamheten. Ett centralt tema i utvecklandet av Inspecta Sertifiointis verksamhet är att med hjälp av kännedom om kundens nuläge och kommande utmaningar koncentrera sig på bättre förutseende och genom det skapa förutsättningar för effektiv värdering som inbringar mervärde för kunden. Visserligen har man tidigare också planerat värderingarna tillsammans med kunden, men nu ökas vikten och systematiken. Ur kundens synvinkel syns detta som skiljda planerings- och samarbetsmöten före uppföljningsvärderingarna. Kvalitetsuppföljningen inbringar mervärde för vuxenutbildningen, s. 7-8 RastorCollege, som erbjuder yrkesinriktad kompletterings- och återskolning, är ett exempel på en läroanstalt, där kvalitetsuppföljningen från början har setts från kundens synvinkel. Stort antal studerande och vidsträckt undervisning är naturligtvis utmaningar för kvalitetssäkringen. Man har svarat på utmaningarna med hjälp av att systematisera tillvägagångssätten. Då vi huset har både lång- och kortvariga utbildningshelheter inom olika branscher, kan man inte fastställa en enhetlig skolningsprocess för alla. Som målsättning har vi att skapa en särskild systematik till att utbildningarna kan uppnå samma kvalitetsnivå samt följa höga kvalitetsförpliktelser, konstaterar utbildningsdirektör Petri Palovaara. Möjlighet till FSC-certifiering i samband med kontrollen av virkets ursprungskedja, s. 9 Inspecta Sertifiointi har på basen av kundernas önskemål sedan våren 2006 erbjudit möjlighet till FSC-certifiering i samband med kontrollen av virkets ursprungskedja. I Europa utförs FSC-certifieringen i samarbete med den schweiziska FSC-ackrediterade IQNet-samarbetsorganisationen SQS. FSC (Forest Stewardship Council) är en internationell non-profit organisation, vars målsättning är att ur miljösynvinkel främja ansvarsfull, samhälleligt nyttig och ekonomiskt lönsam skogsskötsel. En av den Inspecta Sertifiointis kunder, som har fått FSC-certifikat, är Stora Ensos pappersfabrik i Anjalankoski. Miljöchef Pekka Reponen berättar att de på grund av kundernas förfrågan beslöt ansöka om certifikatet, vilket beviljades i maj. Finländskt FSC-certifierat virke finns i praktiken inte ännu att få. Byggnadsbranschens kvalitetssäkring inför nya utmaningar, s Byggandet har under de senaste åren varit en av de snabbast växande branscherna. I suget har bra hållit sig Lujatalo Oy, som har ökat både på omsättningen och personalantalet. Tillväxten föranleder även utmaningar. Tillgång till yrkeskunnig arbetskraft kommer att vara den största utmaningen inom byggnadsbranschen och det är den redan nu, säger Lujatalo Oy:s VD Petri Suuperko. Det är klart, att situationen kräver ett starkt, fungerande kvalitetssystem i bakgrunden, berättar Lujatalos strategi- och utvecklingschef Jukka Latvala. På Lujatalo har man utvecklat kvaliteten långsiktigt. Företaget beviljades ISO 9001-kvalitetsscertifikat år Samarbetet med Inspecta Sertifiointi har utvecklats ur kundsynvinkel. De har tagit väl emot utmaningen. Det är bra att märka, att värderingen och kundservicen har ökat. Ett bra och modigt drag, tackar Suuperko. Semel, leverantör av taxisystem, satsar på integrering, s. 12 Semel Oy levererar olika system till yrkestrafikens förfogande. Företaget började sin verksamhet för 35 år sedan med att tillverka mätinstrument och har utvecklats till leverantör av helhetslösningar. Inom sin egen bransch är Semel marknadsledare. En av de viktigaste utvecklingsområdena, som Semel har satsat på, är körförmedlingssystemen. Konkurrensen har ökat genom att systemhelheterna har utvidgats, vilket är bra med tanke på utvecklingen av branschen, konstaterar Semel Oy:s kvalitetschef Lauri Remes. Enligt Remes är betalningstrafiken betydligt mer utvecklad i Norden än i Mellan- och Sydeuropa. Vid sidan om ISO 9001:2000 kvalitetssystemet har man på Semel tagit i bruk CMMI, utvecklingsstandard för processer, med hjälp av vilken man strävar till att värdera processernas mognadsnivå. Grundpremissen är, att man fördjupar sig i de olika verksamhetsområdena och då ger det nya systemet bättre förutsättningar för utvecklingen. Detta är den riktiga modellen för utvecklingen och stöder vårt businesskoncept, säger Remes. RESUME 15

16 Oivalla Onnistu Sovella Tapaa kollegoita Opi Verkostoidu Koe oppimisen elämyksiä! Me Inspecta Koulutuksessa haluamme vastata asiakkaidemme kasvavaan kysyntään. Siksi tulemme tarjoamaan entistä enemmän toimialakohtaisia koulutusseminaareja sekä yrityskohtaisia, räätälöityjä koulutusja asiantuntijapalveluja. Tervetuloa oppimaan innostavaan ympäristöön! Oivalla Koe ahaa-elämyksiä virikkeellisessä koulutusympäristössä. Opi Kehitä osaamistasi alan parhaiden asiantuntijoiden opastuksella. Sovella Hyödynnä lisääntyvää tietotaitoasi suoraan työelämän käytäntöihin. Tapaa kollegoita Keskustele, haasta tai vaihda mielipiteitä toimialakohtaisissa seminaareissamme. Verkostoidu Paranna kilpailukykyäsi ja saavuta molemminpuolista hyötyä yhteistyöllä. Kysy lisää! Tuula Herold, p , Anne Kankaanpää, p , Inspecta Sertifiointi Oy PL 94, Espoo

Strategia ratkaisee. rakennustyömaaarvioinnin. sinisellä ja punaisella merellä. Case: ensihoito lähellä ja lämpimästi

Strategia ratkaisee. rakennustyömaaarvioinnin. sinisellä ja punaisella merellä. Case: ensihoito lähellä ja lämpimästi Inspecta Oy:n asiakaslehti 2 / 2007 KVALITA Case: ensihoito lähellä ja lämpimästi IQNet-jäsenyyden hyödyt asiakkaalle Uusi indeksi mullistaa rakennustyömaaarvioinnin Strategia ratkaisee sinisellä ja punaisella

Lisätiedot

kilpailee laadulla eettisten markkinoiden vaateisiin prosessi ohjaa kehitystä Kuopion yliopisto K-S Lehtipainossa SA 8000 vastaa KVALITA

kilpailee laadulla eettisten markkinoiden vaateisiin prosessi ohjaa kehitystä Kuopion yliopisto K-S Lehtipainossa SA 8000 vastaa KVALITA Inspecta Oy:n asiakaslehti 1 / 2007 KVALITA K-S Lehtipainossa prosessi ohjaa kehitystä SA 8000 vastaa eettisten markkinoiden vaateisiin Kuopion yliopisto kilpailee laadulla 1 1/2007 3 4 Pääkirjoitus: Kilpailukykyä

Lisätiedot

Viestinnän auditointi. EMAS tuli Ypäjälle. Uusi palvelumme. on pilotoitu onnistuneesti. Viestinnän auditointi Boliden Kokkola Oy:ssä

Viestinnän auditointi. EMAS tuli Ypäjälle. Uusi palvelumme. on pilotoitu onnistuneesti. Viestinnän auditointi Boliden Kokkola Oy:ssä Inspecta Oy:n asiakaslehti 1 / 2008 KVALITA CASE Viestinnän auditointi Boliden Kokkola Oy:ssä EMAS tuli Ypäjälle Maajohtajan oma mustan vyön strategia Uusi palvelumme Viestinnän auditointi on pilotoitu

Lisätiedot

Inspecta Sertifioinnin asiakaspäivä tehdään yhdessä. Inspecta Sertifiointi suurin päästökaupan todentaja. Laadunhallintaa varmoin ottein KVALITA

Inspecta Sertifioinnin asiakaspäivä tehdään yhdessä. Inspecta Sertifiointi suurin päästökaupan todentaja. Laadunhallintaa varmoin ottein KVALITA KVALITA Inspecta Sertifioinnin asiakaslehti 1 / 06 TEEMANA ASIAKASPALVELU Inspecta Sertifioinnin asiakaspäivä tehdään yhdessä Inspecta Sertifiointi suurin päästökaupan todentaja Laadunhallintaa varmoin

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

2 / 2010. laatu. Olli Rehn: Euroopan menestystekijät Shanghaista Silkkitielle Luotettavuus kumppanin tärkein ominaisuus

2 / 2010. laatu. Olli Rehn: Euroopan menestystekijät Shanghaista Silkkitielle Luotettavuus kumppanin tärkein ominaisuus 2 / 2010 laatu Olli Rehn: Euroopan menestystekijät Shanghaista Silkkitielle Luotettavuus kumppanin tärkein ominaisuus 2 > BOTNIA Echo 02/10 Sisältö 3 Pääkirjoitus: Työtä yhä paremman laadun puolesta 2

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 amicase Amiedun asiakaslehti 2 2011 7 kysymystä tuotteistamisesta Virtuaalihitsauksessa ei tarvita haalareita Kemppi kouluttaa virtuaalisesti Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 Sisällys

Lisätiedot

Tehtaan riskikartoitus kahdessa viikossa. Uusin innoin. Uudenlaista tiimityötä: yhdessä kohti tulevaisuutta

Tehtaan riskikartoitus kahdessa viikossa. Uusin innoin. Uudenlaista tiimityötä: yhdessä kohti tulevaisuutta Inspecta Oy:n asiakaslehti 1 / 2009 KVALITA Uusin innoin yhdessä kohti tulevaisuutta Uusi tuote: Green Card on askel kohti sertifiointia Uudenlaista tiimityötä: Tehtaan riskikartoitus kahdessa viikossa

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW 1 14 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD KOHTI PAREMPAA HUOMISTA, SIVU 6 MARKET REVIEW RAKENNEMUUTOS

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011 Deloitten asiakaslehti 01/2011 Katse etelään Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia Finanssiala on riippuvainen verkostoista niin hyvässä kuin

Lisätiedot

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 2/2013 TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 Zen Roboticsin Juho Malmberg: Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4 Vuoden valinnat kertovat alan muutoksista

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri Mestari-kisällikoulutus auttaa työelämään s. 8 SPEKtri-hanke helpottaa yritysjärjestelyjä s. 42 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2012 20 35 Design rakentaa kilpailukykyä 12 Tukeeko yliopistouudistus

Lisätiedot

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA sparraajan opas yrittäjälle Petteri Huvio, Niku Oravainen, Pekka Krook, Helena Pekkarinen toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 10 Luova Suomi / Diges

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

TRANSPOINT INTERNATIONAL KEMIANTEOLLISUUS KUOROSOTA

TRANSPOINT INTERNATIONAL KEMIANTEOLLISUUS KUOROSOTA TRANSPOINT INTERNATIONAL KEMIANTEOLLISUUS KUOROSOTA VR LOGISTIIKAN LEHTI 1/2010 TRANSPOINT KEHITTÄÄ PALVELUJA HUOLINTALIIKKEILLE PARMAN LOGISTIIKKA ON MINUUTTIPELIÄ KOKONAISUUS VR Logistiikan myynti luo

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan. kysymystä huippuosaamisesta. Yksinkertainen moninaisuus? Amiedun asiakaslehti 1 2011

Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan. kysymystä huippuosaamisesta. Yksinkertainen moninaisuus? Amiedun asiakaslehti 1 2011 amicase Amiedun asiakaslehti 1 2011 9 kysymystä huippuosaamisesta Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan Asiantuntijoina maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors ja NCC Rakennus Oy:n

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 3 SISÄLTÖ Solteq ja vuosi 2012 lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Avainluvut... 9 Päivittäis- ja erikoistavarakauppa...10

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Trendit & tulevaisuus

Trendit & tulevaisuus astories 2/13 Tomi Hussi, OP-Pohjola: Työhyvinvointi on strateginen menestystekijä. Ilmatieteen laitos ja Mubik Entertainment Oy: Jääosaamisella ja musiikkipeleillä maailmalle Turun Hylly- ja Trukkitalo:

Lisätiedot