KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2016) 738 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE IONISOIVALLA SÄTEILYLLÄ KÄSITELLYISTÄ ELINTARVIKKEISTA JA ELINTARVIKKEIDEN AINESOSISTA VUOTTA 2015 KOSKEVA SELVITYS FI FI

2 KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE IONISOIVALLA SÄTEILYLLÄ KÄSITELLYISTÄ ELINTARVIKKEISTA JA ELINTARVIKKEIDEN AINESOSISTA VUOTTA 2015 KOSKEVA SELVITYS

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO TAUSTA HYVÄKSYTYT SÄTEILYTYSLAITOKSET SÄTEILYTYSLAITOKSISSA TEHTYJEN TARKASTUSTEN TULOKSET TUOTTEIDEN KAUPAN PITÄMISEN AIKANA TEHTYJEN TARKASTUSTEN TULOKSET PÄÄTELMÄT

4 1. YHTEENVETO Direktiivin 1999/2/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle joka vuosi säteilyttämislaitoksissa tehtyjen tarkastusten tulokset, erityisesti ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjen elintarvikkeiden ryhmät ja määrät sekä käytetyt annokset samoin kuin tuotteiden kaupan pitämisen aikana tehtyjen tarkastusten tulokset. Jäsenvaltioiden vuonna 2015 tekemistä tarkastuksista ilmenee, että lähes kaikki valvotut tuotteet olivat EU:n lainsäädännön mukaisia. Ajanjakso: Asianomaiset maat: Lähde: EU:n jäsenvaltiot ja Efta-maat Kaikki 28 jäsenvaltiota ja Norja Säteilytyslaitokset: Maat, joissa on säteilytyslaitos: Hyväksyttyjen laitosten lukumäärä: Uusien laitosten lukumäärä: Suljettujen laitosten lukumäärä: Maat, joissa säteilytetään: 14 jäsenvaltiota ja Norja 26 Yksi Kroatiassa ja yksi Norjassa Ei yhtään 10 jäsenvaltiota ja Norja Käsittelytiedot: Käsiteltyjen tuotteiden määrä: tonnia (+9,7 % vuoteen 2014 verrattuna) Tärkeimmät käsitellyt tuoteryhmät: Sammakonreidet (54,8 %) ja kuivatut mausteyrtit, mausteet ja maustekasvit (16,1 %) Maat, joissa säteilytetään eniten: Belgia (68,9 %) ja Alankomaat (11,1 %) Tarkastukset kaupan pitämisen aikana: Analysoitujen näytteiden määrä: vastaisten näytteiden määrä: Tärkeimmät analysoidut tuoteryhmät: 104 (1,7 %) (45,6 %) hedelmät ja niistä (21 %) 3

5 2. TAUSTA Elintarvikkeiden ja niiden ainesosien ionisoiva säteily on fyysinen menetelmä, jota käytetään moniin tarkoituksiin muun muassa pienentämään elintarvikkeiden kautta tarttuvien tautien ilmaantuvuutta patogeenisiä organismeja vähentämällä, vähentämään ennenaikaisesta kypsymisestä, itämisestä tai versomisesta johtuvaa elintarvikehävikkiä ja hävittämään elintarvikkeista kasveille tai kasviperäisille tuotteille haitalliset organismit. Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston verkkosivuilla on saatavilla tietoja elintarvikkeiden säteilytyksen yleisistä näkökohdista 1. Ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 22. helmikuuta 1999 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/2/EY 2 vahvistetaan erityiset säännökset käsiteltyjen elintarvikkeiden ja niiden ainesosien valmistukseen, kaupan pitämiseen ja tuontiin. Direktiivillä otettiin käyttöön asteittain yhdenmukaistettu luettelo elintarvikkeista, joiden säteilytys sallitaan, alkaen voimassa olevista kansallisista luvista. Ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan yhteisön luettelon vahvistamisesta 22. helmikuuta 1999 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/3/EY 3 mainitaan yksi elintarvikeryhmä, jonka säteilytys sallitaan EU:n tasolla: kuivatut mausteyrtit, mausteet ja maustekasvit. Muiden elintarvikeryhmien, joiden säteilytykselle on kansallisella tasolla myönnetty lupa ennen vuotta 1999, luvat pidetään voimassa seitsemässä jäsenvaltiossa kyseisen direktiivin 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti, mutta lupia ei enää voida jatkaa. Komissio on julkaissut luettelon kansallisista luvista 4. Elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia saa säteilyttää vain hyväksytyissä säteilytyslaitoksissa. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset myöntävät hyväksynnän EU:n alueella toimiville laitoksille. Direktiivin 1999/2/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle luettelo hyväksymistään säteilytyslaitoksista. Komissio on julkaissut luettelon jäsenvaltioiden hyväksytyistä säteilytyslaitoksista 5. Vähintään yhtä säteilytettyä ainesosaa sisältävien säteilytettyjen elintarvikkeiden pakkausmerkinnässä on oltava maininta säteilytetty tai käsitelty ionisoivalla säteilyllä. Jos säteilytettyä tuotetta käytetään koostetun elintarvikkeen ainesosana, tämän saman maininnan on oltava sen nimen yhteydessä ainesosaluettelossa. Kun kyse on pakkaamattomana myytävistä tuotteista, maininnan on oltava näkyvillä yhdessä tuotenimen kanssa taulussa tai kyltissä, joka on sijoitettu tuoteastian yläpuolelle tai viereen. Euroopan standardointikomitea (CEN) on komission antaman toimeksiannon perusteella standardoinut useita analyysimenetelmiä, jotta voitaisiin valvoa pakkausmerkintöjen asianmukaisuutta ja paljastaa luvatta säteilytetyt tuotteet. Direktiivin 1999/2/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle joka vuosi: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/2/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 66, , s. 16). Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/3/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan yhteisön luettelon vahvistamisesta (EYVL L 66, , s. 24). EUVL C 283, , s. 5. EUVL C 51, , s

6 säteilyttämislaitoksissa tekemiensä tarkastusten tulokset, erityisesti käsiteltyjen elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien ryhmät ja määrät sekä käytetyt annokset sekä tuotteiden kaupan pitämisen aikana tekemiensä tarkastusten tulokset ja tiedot elintarvikkeiden ionisoivalla säteilyllä tapahtuneen käsittelyn paljastamiseksi käytetyistä menetelmistä. Kyseisen direktiivin 7 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä: tarkat tiedot jäsenvaltioissa olevista hyväksytyistä säteilytyslaitoksista ja niiden asemassa mahdollisesti tapahtuneista muutoksista kansallisten valvontaviranomaisten vuosittain antamiin tietoihin perustuvan selvityksen. Tämä näiden edellytysten mukaisesti laadittu raportti kattaa 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta 2015 välisen ajanjakson ja sisältää 28 jäsenvaltion ja yhden Efta-maan (Norja) Euroopan komissiolle toimittamat tiedot. 3. HYVÄKSYTYT SÄTEILYTYSLAITOKSET Euroopan unionin 14 jäsenvaltiossa toimii 26 hyväksyttyä säteilytyslaitosta: viisi Ranskassa, neljä Saksassa, kolme Espanjassa, kaksi Bulgariassa, Alankomaissa ja Puolassa, yksi Belgiassa, Tšekissä, Virossa, Kroatiassa (uusi laitos), Italiassa, Unkarissa, Romaniassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Muissa jäsenvaltioissa ei ole hyväksyttyjä laitoksia. Yhtään hyväksyttyä säteilytyslaitosta ei ole suljettu. Niistä 14 jäsenvaltiosta, joissa on säteilytyslaitoksia, kymmenen ja yksi Efta-maa (Norja) säteilytti elintarvikkeita vuonna 2015, kuten kuviosta 1 ilmenee. Kuvio 1 Säteilytettyjen elintarvikkeiden prosenttiosuus kussakin jäsenvaltiossa ja Norjassa vuonna 2015 Vihreä: maat, joissa on hyväksyttyjä säteilytyslaitoksia ja joissa elintarvikkeita säteilytetään; Keltainen: maat, joissa on hyväksyttyjä säteilytyslaitoksia mutta joissa elintarvikkeita ei säteilytetä; Harmaa: maat, joissa ei ole hyväksyttyjä säteilytyslaitoksia 5

7 4. SÄTEILYTYSLAITOKSISSA TEHTYJEN TARKASTUSTEN TULOKSET Toimivaltaisten viranomaisten toteuttamassa virallisessa valvonnassa vahvistui, että hyväksytyt säteilytyslaitokset noudattavat direktiivin 1999/2/EY vaatimuksia, jotka perustuvat FAO:n ja WHO:n yhteisen Codex Alimentarius -komission suosittelemiin elintarvikkeiden säteilytyslaitosten kansainvälisiin menettelytapaohjeisiin 6. Säteilytettyjen elintarvikkeiden keskimääräisen absorboituneen annoksen vaihteluväliksi ilmoitettiin EU:ssa 1 10 kgy vuonna Säteilytettyjen tuotteiden ryhmät sekä käytetyt säteilyannokset kunkin jäsenvaltion osalta on lueteltu liitteessä. Ionisoivalla säteilyllä käsiteltiin EU:n jäsenvaltioissa yhteensä 5 685,9 tonnia tuotteita ja niistä 80 prosenttia lähinnä kahdessa jäsenvaltiossa: Belgiassa (68,9 %) ja Alankomaissa (11,1 %). Kuviossa 2 esitetään yhteenveto säteilytettäviksi toimitetuista elintarvikeryhmistä. Tuoteryhmistä eniten säteilytettyjä ovat sammakonreidet (54,75 %) ja kuivatut mausteyrtit, mausteet ja maustekasvit (16,10 %). Kuvio 2 Säteilytettyjen elintarvikkeiden jakautuminen ryhmittäin EU:ssa vuonna 2015 Siitä lähtien, kun direktiivejä 1999/2/EY ja 1999/3/EY alettiin soveltaa jäsenvaltioissa, säteilytettyjen elintarvikkeiden määrät ovat vähentyneet, vaikkakin ne kasvoivat hieman (9,7 %) vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna. Kuvio 3 osoittaa säteilytettyjen elintarvikkeiden jakautumisen (tonnia) jäsenvaltioittain vuonna Viite FAO/WHO/CAC, vol. XV 1. painos. 6

8 Kuvio 3 Hyväksytyissä laitoksissa säteilytettyjen elintarvikkeiden määrä ja ryhmä kussakin jäsenvaltiossa vuonna TUOTTEIDEN KAUPAN PITÄMISEN AIKANA TEHTYJEN TARKASTUSTEN TULOKSET Vuonna 2015 analysoitiin 24 jäsenvaltiossa näytettä eli kokonaisuudessaan 3,4 prosenttia enemmän kuin vuonna Neljä jäsenvaltiota analysoi näytteistä 75,6 prosenttia (Saksa 56 %, Italia 9 %, Puola 5,3 % ja Romania 5,3 %), kuten kuviosta 4 näkyy. Viisi maata (neljä jäsenvaltiota ja Norja) eivät tehneet analyyttisiä tarkastuksia tuotteiden kaupan pitämisen aikana vuonna 2015 eri syistä: budjettirajoitukset Tanskassa ja tällaisten analyysien tekemiseen tarvittavan laboratoriokapasiteetin puute Kroatiassa, Kyproksella, Virossa ja Norjassa. Kuvio 4 Tuotteiden kaupan pitämisen aikana kussakin jäsenvaltiossa tehtyjen tarkastusten prosenttiosuus ja analysoitujen näytteiden kokonaismäärä vuonna

9 Euroopan unionissa vuonna 2015 analysoitujen tuotteiden kaksi pääryhmää olivat mausteet ja yrtit (45,54 %) ja viljat, siemenet, saatavat tuotteet (21,01 %). Liitteessä olevissa taulukoissa mainitaan kussakin jäsenvaltiossa tehdyt testit ja esitetään asiasta tarkemmat tiedot. Luokka muut sisältää pääasiassa ravintolisiä (45,92 %) sekä kastikkeita ja keittoja (30,89 %). Kuvio 5 Tuotteiden kaupan pitämisen aikana Euroopan unionissa vuonna 2015 analysoidut tuoteryhmät Vuonna 2015 näytteistä (97,1 %) oli EU:n vaatimusten mukaisia, 104 (1,7 %) ei vastannut vaatimuksia ja 67:stä (1,1 %) ei saatu varmaa. Pääasialliset syyt sille, että tutkitut näytteet eivät olleet vaatimusten mukaisia, olivat samat kuin edellisinä vuosina eli virheelliset merkinnät ja säteilytys silloin kun se ei ole sallittu. Lisäksi voidaan mainita säteilytys laitoksissa, joilla ei ole EU-hyväksyntää. Tiedot jäsenvaltioittain on esitetty liitteessä. Kuvio 6 Tuotteiden kaupan pitämisen aikana Euroopan unionissa vuonna 2015 tehtyjen tarkastusten vaatimusten mukaisten, vaatimusten vastaisten ja epäselvien tulosten prosenttiosuus 6. PÄÄTELMÄT Euroopan unionin 28 jäsenvaltion vuodelta 2015 toimittamat tiedot osoittavat, että säteilytettäviksi toimitettujen elintarvikkeiden määrä kasvoi EU:ssa vuoteen 2014 verrattuna 9,7 prosenttia ja tuotteiden kaupan pitämisen aikana toimivaltaisten viranomaisten toimesta tehtyjen tarkastusten määrä vastaavasti 3,4 prosenttia. Tarkastukset osoittivat, että lähes kaikki tuotteet olivat EU:n lainsäädännön mukaisia ja että vain 2 prosenttia tuotteista ei täyttänyt vaatimuksia. 8

10 Eniten Euroopassa säteilytetään sammakonreisiä ja niiden lisäksi mutta paljon vähäisemmässä määrin kuivattuja mausteyrttejä, mausteita ja maustekasveja. Noin 70 prosenttia tuotteista säteilytetään Belgiassa, joka on edelleen säteilytyksen alalla EU:n johtava jäsenvaltio. Tuotteiden kaupan pitämisen aikana tapahtuvassa valvonnassa keskitytään EU:ssa edelleen tarkastamaan yrttejä ja mausteita (45,6 %) ja niiden jälkeen seuraavaksi eniten viljoja, siemeniä, vihanneksia ja hedelmiä (21 %). Eniten tarkastuksia tehdään Saksassa enemmän kuin kaikissa muissa jäsenvaltioissa yhteensä. Tämän dekontaminaatioon käytetyn tekniikan käyttö on edelleen vähäistä Euroopassa maailman muihin alueisiin verrattuna. Säteilytyksen käyttö dekontaminaatiotarkoituksiin kasvaa tasaisesti lähinnä Amerikan ja Aasian maissa. 9

11 Liite elintarvikkeiden säteilytystä koskevan tiedon keruu vuonna 2015 Ionisoivalla säteilyllä hyväksytyissä säteilytyslaitoksissa käsiteltyjen elintarvikkeiden määrät (tonnia) (EU ja EFTA) Maa Hyväksyttyjen laitosten lukumäärä Käsitelty määrä (tonnia) Belgia ,9 Bulgaria 2 Ei säteilytettyjä elintarvikkeita Kroatia 1 12,0 Tšekki 1 28,3 Viro 1 36,9 Ranska 5 376,6 Saksa 4 211,1 Unkari 1 103,0 Italia 1 Ei säteilytettyjä elintarvikkeita Alankomaat 2 629,2 Puola 2 45,9 Romania 1 Ei säteilytettyjä elintarvikkeita Espanja 3 326,0 Yhdistynyt kuningaskunta 1 Ei säteilytettyjä elintarvikkeita EU yhteensä ,9 Norja 1 4,2 EU-EFTA yhteensä ,1 Säteilytettyjen tuotteiden ryhmät sekä käytetyt säteilyannokset maittain Maa Absorboitunut annos (kgy) Veri, plasma ja koagulaatit, joista on poistettu vesi 5,0 6,7 Munanvalkuainen 4,3 5,0 Pakastetut sammakonreidet 4,4 5,7 Belgia Pakastetut katkaravut, jotka on kuorittu tai joilta on 4,0 4,3 poistettu pää Siipikarja 3,7 4,3 Kroatia 10 Tšekki 6,3 Viro Ranska Kuivatut vihannekset ja hedelmät 1 10 Pakastetut sammakonreidet 1 10 Saksa 10 Unkari 2 10 Alankomaat 6 Kuivatut vihannekset ja hedelmät 6 Puola 5 Espanja 8,6 9.5 Norja 10 10

12 Euroopan unionissa analysoidut näytteet ja saadut tulokset: Maa Näytteitä yhteensä Osuus koko EU:n näytemäärästä (%) Itävalta ,4 % Belgia ,0 % Bulgaria ,1 % Kroatia NCP NCP NCP NCP NCP Kypros NCP NCP NCP NCP NCP Tšekki ,5 % Tanska NCP NCP NCP NCP NCP Viro NCP NCP NCP NCP NCP Ranska ,9 % Suomi ,9 % Saksa ,0 % Kreikka ,2 % Unkari ,3 % Irlanti ,5 % Italia ,0 % Latvia ,2 % Liettua ,3 % Luxemburg ,3 % Malta ,3 % Alankomaat ,9 % Puola ,3 % Portugali ,2 % Romania ,3 % Slovakia ,4 % Slovenia ,3 % Espanja ,0 % Ruotsi ,1 % Yhdistynyt kuningaskunta ,9 % EU yhteensä % 97,1 % 1,1 % 1,8 % 100,0 % Norja NCP NCP NCP NCP NCP NCP: Tarkastuksia ei ole tehty 11

13 Tuotteiden kaupan pitämisen aikana Euroopassa tehtyjen tarkastusten tulokset ja ionisoivan säteilyn paljastamiseksi käytetyt menetelmät Itävalta Kala, äyriäiset Nilviäiset ja niistä Marjat EN 1787 Äyriäiset, nilviäiset, simpukat ja muut vesieläimet (myös niistä ) EN * EN 1788 Yhteensä (85) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 97,6 % 0 % 2,4 % *virheellisesti merkitty Belgia Kala, äyriäiset Nilviäiset ja niistä vihannekset ja hedelmät EN 1788 Hedelmät (kuivatut) EN 1788 Äyriäiset, nilviäiset, simpukat ja muut vesieläimet (myös niistä ) * EN 1788 (pakastetut) EN 1788 Tee EN 1788 Liha ja lihavalmisteet Sammakonreidet 7 2 2* EN 1788 Muut Ravintolisät EN 1788 Yhteensä (121) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 90,9 % 6,6 % 2,5 % *virheellisesti merkitty Bulgaria Tee Yhteensä (3) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 100 % 0 % 0 % 12

14 Kroatia Kroatiassa ei tehty tarkastuksia tuotteiden kaupan pitämisen aikana vuonna 2015, koska siellä ei ole laboratorioita, jotka suorittavat ionisoivaa säteilyä koskevia analyyseja. Kypros Kyproksella ei tehty tarkastuksia tuotteiden kaupan pitämisen aikana vuonna 2015, koska siellä ei ole laboratorioita, jotka suorittavat ionisoivaa säteilyä koskevia analyyseja. Tšekki Muut 13 Sienet ja sienituotteet (kuivatut) EN 1788 Vihannekset ja vihannestuotteet (kuivatut) EN EN 1788 Yrttiteet/uutteet EN 1788 Ravintolisät 5 2 1* EN 1788 Keitot EN 1788 Yhteensä (30) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 83,4 % 13,3 % 3,3 % *säteilytys ei ole sallittu Tanska Tanskassa ei budjettirajoitusten vuoksi vuonna 2015 tehty tarkastuksia tuotteiden kaupan pitämisen aikana. Viro Virossa ei tehty tarkastuksia tuotteiden kaupan pitämisen aikana vuonna 2015, koska siellä ei ole laboratorioita, jotka suorittavat ionisoivaa säteilyä koskevia analyyseja. Ranska vihannekset ja hedelmät * EN 1787 Ravintolisät EN 1788 Kala, äyriäiset, Äyriäiset tai nilviäiset nilviäiset ja niistä (pakastetut) ** EN * EN 1788 Liha ja Sammakonreidet * EN 1786 lihavalmisteet Liha ja lihavalmisteet * EN 1784 Yhteensä (174) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 92,0 % 1,7 % 6,3 % *virheellisesti merkitty **virheellisesti merkitty ja/tai säteilytys ei ole sallittu

15 Suomi Muut Marjat Viljatuotteet Sienet ja sienituotteet (kuivatut) Sipulit Merilevät (kuivatut) Pasta Riisi(jauho) Siemenet Vihannekset ja vihannestuotteet (kuivatut) * Yrttiteet/uutteet Tee Kaakao Kahvi Ravintolisät ** Valmisateriat ja -ruoat Muut Kastikkeet ja keitot (kuivatut) ** Yhteensä (230) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 92,6 % 3,9 % 3,5 % * virheellisesti merkitty ja/tai säteilytetty laitoksissa, joilla ei ole EU-hyväksyntää ** säteilytys ei ole sallittu Saksa 14 Viljatuotteet Hedelmät (kuivatut) *** Hedelmät (tuoreet) EN 1787 EN 13708; EN 13708; Sienet (tuoreet) Sienet ja sienituotteet (kuivatut) Perunat EN 1788 Palkokasvit EN 1784;

16 Kala, äyriäiset, nilviäiset ja niistä Liha lihavalmisteet Maito maitotuotteet Muut ja ja Vihannekset ja vihannestuotteet (kuivatut) Vihannekset (tuoreet) Äyriäiset, nilviäiset, simpukat ja muut vesieläimet (myös niistä ) ** Kala ja kalatuotteet *** * Mausteet Tee *** Liha (paitsi siipikarja ja riista) Liha (eri lintujen, kengurun, jäniksen) Lihavalmisteet (paitsi makkarat) 15 EN 1786; EN 13708; EN 1786; EN 1786; EN 1788 EN 13708; EN 1785; EN 13708; EN 1785; EN 1784; EN EN Siipikarjanliha EN 1784; EN 1786 EN 1784; EN 1786 Makkaratuotteet EN 1786 EN 1784; Juusto (mausteita/yrttejä sisältävä) Ravintolisät *** Valmisateriat ja -ruoat EN 1786 Munat ja munatuotteet EN 1784 EN 13708; Erilaiset elintarvikkeet EN 1784; EN Kastikkeet ja keitot (kuivatut) ** 1788; EN 1785; EN Yhteensä (3 344) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 98,1 % 0,7 % 1,2 % *virheellisesti merkitty

17 **virheellisesti merkitty ja/tai säteilytys ei ole sallittu ***säteilytys ei ole sallittu Kreikka Unkari Yhteensä (10) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 100 % 0 % 0 % Yhteensä (76) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 98,7 % 0 % 1,3 % *virheellisesti merkitty Irlanti Muut * EN 1788 Marjat Maapähkinäpatukat Yrttiteet/uutteet (tuoreet) Muut: basilika (3), laakerinlehdet (1), oregano (1), mausteseos kurkkujen pikkelöintiin (1), savustettu paprika (1), garam masala (1), luonnon voimakas paprikajauhe (1), jauhettu kaneli (1), jauhettu muskotti (1), yrtit ja mausteet (1) Erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet Ravintolisät Soijakastikkeet Yhteensä (87) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 98,9 % 1,1 % 0 % Italia EN 13784;

18 Liha lihavalmisteet ja Kala, äyriäiset, nilviäiset ja niistä Muut Yrttiteet/uutteet Tee Sammakonreidet EN 1786 Liha (paitsi siipikarja ja riista) EN 1786; EN EN 13784; Siipikarjanliha EN 1786; EN 1785 Äyriäiset tai nilviäiset EN 1786; (pakastetut) EN 13784; Kala ja kalatuotteet * EN 1786; EN 1785 Viljat EN 13708; Hedelmät (kuivatut) EN 1787 EN 13708; Hedelmät (tuoreet) EN 13784; EN 1787 EN 13784; Valkosipuli Sienet ja sienituotteet (kuivatut) Pähkinät EN 13784; EN 1787 Öljysiemenet Sipulit EN 13784; Tomaatit ja porkkanat Perunat Palkokasvit EN 13784; Ravintolisät 2 0 1** Kasviperäisiä raaka-aineita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ravintolisien ainesosana ** Kastikkeet ja keitot (kuivatut) Yhteensä (539) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 98,7 % 0,7 % 1,3 % *virheellisesti merkitty **virheellisesti merkitty ja/tai säteilytys ei ole sallittu EN

19 Latvia EN 1788 Muut Ravintolisät 7 0 1* EN 1788 Yhteensä (12) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 91,7 % 0 % 8,3 % *säteilytys ei ole sallittu Liettua Muut EN Yrttiteet/uutteet EN Ravintolisät EN Vihannekset, vihannestuotteet EN Yhteensä (75) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 100 % 0 % 0 % Luxemburg ja sienet, kuivattu merilevä (elintarviketuotannon raakaaineita) Äyriäiset tai nilviäiset Kala, äyriäiset, (pakastetut) EN 1788 nilviäiset ja niistä Äyriäiset, nilviäiset, simpukat ja muut vesieläimet (myös EN 1788 niistä ) Muut Kastikkeet ja keitot (kuivatut) EN 1788 Yhteensä (19) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 94,7 % 5,3 % 0 % Malta Kala, äyriäiset, nilviäiset ja niistä 18 vihannekset ja hedelmät Hedelmät (kuivatut) Pikanuudelit Sienet ja sienituotteet (kuivatut) Sipulit Kuivattu merilevä Kalat ja äyriäiset (kuivatut) 1 0 3*

20 Yrttiteet/uutteet ** Tee Muut Keitot 8 1 1** Yhteensä (77) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 89,6 % 3,9 % 6,5 % *säteilytys ei ole sallittu **virheellisesti merkitty Alankomaat Kala, äyriäiset, nilviäiset ja niistä Liha ja lihavalmisteet Muut Viljatuotteet vihannekset ja hedelmät Sienet ja sienituotteet (kuivatut) Pähkinät Vihannekset ja vihannestuotteet (kuivatut) Katkaravut Siipikarjanliha Ranskanperunat Keitot Yhteensä (54) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 100 % 0 % 0 % Puola Hedelmät (kuivatut) EN Hedelmät (tuoreet) EN 1787 Hedelmät (trooppiset) EN 1788 Valkosipuli EN Pikanuudelit Sienet (tuoreet) Sienet ja sienituotteet (kuivatut) EN 1788 Pähkinät EN

21 Kala, äyriäiset, nilviäiset ja niistä Maito ja maitotuotteet Liha ja lihavalmisteet Muut Sipulit EN 1788 Pinaattipasta Pasta Perunat EN 1788 Palkokasvit EN 1788 Vihannekset ja vihannestuotteet (kuivatut) Vihannekset (tuoreet) EN 1788 Äyriäiset tai nilviäiset EN 1786 (pakastetut) Äyriäiset, nilviäiset, simpukat ja muut vesieläimet (myös niistä ) EN 1786; EN 1788 Kala ja kalatuotteet EN 1786 Katkarapuliemi 0 0 1* EN 1788 Katkaravut Tee Juusto (mausteita/yrttejä sisältävä) Raejuusto EN 1788 Juusto (kypsytetty) EN 1788 Kanaliemi EN 1788 Sammakonreidet EN 1786 Liha EN 1786 Liha ja lihavalmisteet EN 1786 Liha (paitsi siipikarja ja riista) EN 1784; EN 1786 Liha (eri lintujen, kengurun, EN 1784; jäniksen) EN 1786 Liha, sisäelimet ja EN 1784; lihavalmisteet EN 1786 Siipikarjanliha EN 1784; EN 1786 Kaakao EN 1788 Kahvi EN 1788 Erityisravinnoksi tarkoitetut * elintarvikkeet Ravintolisät Muut: barbecue-kastike (1), kasvisliemi (1), korianteritahna (1), kanakeiton mausteet (1), pikanuudeliateria (1), kasvisliemikuutio (1), itämainen kana-ateria (1), pikakeitto makuna kanacurry nuudeleilla (1) Kastikkeet ja keitot (kuivatut) Yhteensä (317) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 99,4 % 0 % 0,6 % *virheellisesti merkitty

22 Portugali Muut Kasvin osat (sennan kota, kamomillan kukka ja moringa) Entsyymit Ravintolisät Ginsenguute Yhteensä (9) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 100 % 0 % 0 % Romania Hedelmät (kuivatut) Sienet ja sienituotteet (kuivatut) Vihannekset ja * vihannestuotteet (kuivatut) * Yrttiteet/uutteet Tee Muut Ravintolisät Yhteensä (314) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 94,6 % 2,2 % 3,2 % * säteilytetty laitoksissa, joilla ei ole EU-hyväksyntää Slovakia Liha ja lihavalmisteet Maito ja maitotuotteet Pähkinät EN 1784 Öljysiemenet EN EN 1788 Lohifileet EN 1784 Juusto (kypsytetty) EN 1784 Yhteensä (314) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 100 % 0 % 0 % Slovenia CEN- menetelmä Valkosipuli

23 Liha ja lihavalmisteet Tee Siipikarjanliha EN 1786 Muut Kastikkeet ja keitot (kuivatut) Yhteensä (17) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 100 % 0 % 0 % EN Espanja Kala, äyriäiset, nilviäiset ja niistä Liha ja lihavalmisteet Hedelmät (kuivatut) EN Sienet ja sienituotteet (kuivatut) Pähkinät EN 1787 Öljysiemenet Vihannekset ja vihannestuotteet (kuivatut) Yrttiteet/uutteet Äyriäiset, nilviäiset, simpukat ja muut vesieläimet (myös niistä ) EN 1786 Kala ja kalatuotteet EN 1786 Siipikarjanliha EN 1786 Yhteensä (237) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 99,2 % 0,8 % 0 % Ruotsi Liha ja lihavalmisteet Liha EN 1784 Yhteensä (5) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 100 % 0 % 0 % Yhdistynyt kuningaskunta 22

24 Kala, äyriäiset, nilviäiset ja niistä Muut Hedelmät (trooppiset) Pikanuudelit * Äyriäiset tai nilviäiset (pakastetut) Kala ja kalatuotteet 1 0 1** * Tee 0 0 1** Ravintolisät ** Kastikkeet ja keitot (kuivatut) Keitot 2 0 1** Yhteensä (112) Osuus analysoiduista näytteistä (%) 83,0 % 4,5 % 12,5 % * virheellisesti merkitty ja/tai säteilytetty laitoksissa, joilla ei ole EU-hyväksyntää ** säteilytys ei ole sallittu EN EN EN Norja Norjassa ei tehty tarkastuksia tuotteiden kaupan pitämisen aikana vuonna 2015, koska siellä ei ole laboratorioita, jotka suorittavat ionisoivaa säteilyä koskevia analyyseja. 23

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2015 COM(2015) 665 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE IONISOIVALLA SÄTEILYLLÄ KÄSITELLYISTÄ ELINTARVIKKEISTA JA ELINTARVIKKEIDEN AINESOSISTA

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2012 KOM(2012) 17 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE IONISOIVALLA SÄTEILYLLÄ KÄSITELLYISTÄ ELINTARVIKKEISTA JA ELINTARVIKKEIDEN AINESOSISTA

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.11.2012 COM(2012) 659 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE IONISOIVALLA SÄTEILYLLÄ KÄSITELLYISTÄ ELINTARVIKKEISTA JA ELINTARVIKKEIDEN AINESOSISTA

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS IONISOIVALLA SÄTEILYLLÄ KÄSITELLYISTÄ ELINTARVIKKEISTA JA ELINTARVIKKEIDEN AINESOSISTA VUOTTA 2008 KOSKEVA KERTOMUS

KOMISSION KERTOMUS IONISOIVALLA SÄTEILYLLÄ KÄSITELLYISTÄ ELINTARVIKKEISTA JA ELINTARVIKKEIDEN AINESOSISTA VUOTTA 2008 KOSKEVA KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2011 KOM(2011) 359 lopullinen KOMISSION KERTOMUS IONISOIVALLA SÄTEILYLLÄ KÄSITELLYISTÄ ELINTARVIKKEISTA JA ELINTARVIKKEIDEN AINESOSISTA VUOTTA 2008 KOSKEVA KERTOMUS KOMISSION

Lisätiedot

C 255/2 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 23.10.2002

C 255/2 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 23.10.2002 C 255/2 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 23.10.2002 Komission kertomus koskien elintarvikkeiden säteilyttämistä ajanjaksolta syyskuu 2000 joulukuu 2001 (KOM(2002) 549 lopull.) (2002/C 255/02) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

Bryssel COM(2016) 618 final KOMISSION KERTOMUS

Bryssel COM(2016) 618 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2016 COM(2016) 618 final KOMISSION KERTOMUS Kertomus, jolla helpotetaan Euroopan unionin sallitun päästömäärän laskemista, sekä kertomus, jolla helpotetaan unionin, sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008 RUOAN HINTA JA INFLAATIO Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 4.12.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ! HINTOJEN KEHITYS PÄÄRYHMITTÄIN! INFLAATION SYYT PÄÄRYHMITTÄIN! RUAN PAINO KULUTTAJAHINTA- INDEKSISSÄ 1914-2005!

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 Tilaisuuden avaus ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, Tilastokeskus Inflaatio tammikuussa 2011 uudistetun kuluttajahintaindeksin 2010=100 mukaan tilastopäällikkö Mari Ylä-Jarkko, Tilastokeskus

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

KOMMISSION TIEDONANTO ELINTARVIKKEISTA JA ELINTARVIKKEIDEN AINESOSISTA, JOI- DEN K SITTELY IONISOIVALLA S TEILYLL SALLITAAN YHTEISÖSS (2001/C 241/03)

KOMMISSION TIEDONANTO ELINTARVIKKEISTA JA ELINTARVIKKEIDEN AINESOSISTA, JOI- DEN K SITTELY IONISOIVALLA S TEILYLL SALLITAAN YHTEISÖSS (2001/C 241/03) C 241/6 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 29.8.2001 KOMMISSION TIEDONANTO ELINTARVIKKEISTA JA ELINTARVIKKEIDEN AINESOSISTA, JOI- DEN K SITTELY IONISOIVALLA S TEILYLL SALLITAAN YHTEISÖSS (2001/C 241/03)

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.3.2011 KOM(2011) 138 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Toinen kertomus veren

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Päivä:

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA MUUTETUT ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT ASIAKIRJAT 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.011 KOM(011) 35 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Toinen kertomus vapaaehtoisista maksuttomista

Lisätiedot

Elintarvikkeen nimi (EPNA 1169/2011, art. 17) 16.10.2014

Elintarvikkeen nimi (EPNA 1169/2011, art. 17) 16.10.2014 Elintarvikkeen nimi (EPNA 1169/2011, art. 17) lisätiedot (Elintarviketietoasetus, liite VI) 1/9 Elintarvikkeen nimen on sisällettävä tai siihen on oltava liitettyinä tarkat tiedot elintarvikkeen ominaisuuksista,

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission ehdotus neuvoston asetukseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Komission ehdotus neuvoston asetukseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.7.2016 COM(2016) 441 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Komission ehdotus neuvoston asetukseksi asetusten (EU) 2016/72 ja (EU) 2015/2072 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1994D0360 FI 31.01.1996 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä toukokuuta 1994, tiettyjen kolmansista

Lisätiedot

10329/17 JG/cc 1 DRI

10329/17 JG/cc 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0186 (COD) 10329/17 CODEC 1059 CULT 88 AELE 54 EEE 31 PE 46 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori http://www.eubionet.net Esityksen sisältö Bioenergian tavoitteet vuonna

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.10.2016 COM(2016) 660 final LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Omista varoista tehdyn päätöksen N:o 2014/335/EU täytäntöönpano ratifiointimenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE. Saapunut: 19. heinäkuuta 2013

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE. Saapunut: 19. heinäkuuta 2013 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. heinäkuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D019484/07 Asia:

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.11.2010 KOM(2010) 655 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 299 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 18.11.2014

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 18.11.2014 Uusiutuvan energian trendit Suomessa Päivitetty 18.11.214 Ruotsi Latvia Suomi Itävalta Portugali Tanska Viro Slovenia Romania Liettua Ranska EU 27 Espanja Kreikka Saksa Italia Bulgaria Irlanti Puola Iso-Britannia

Lisätiedot

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä!

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET ALBANIA Taajamissa ALGERIA Taajamissa ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! AZERBAIDZHAN Taajamissa 40 km/h 70 km/t BELGIA Taajamissa yli 7,5 t kokonaispainoiset

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 25.

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 601 final LIITTEET 1 3.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 601 final LIITTEET 1 3. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11021/17 ADD 1 INST 303 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 644 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto: sitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet varainhoitovuosiksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Bryssel 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 9 LIITE. asiakirjaan

Bryssel 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 9 LIITE. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.2.216 COM(216) 85 final ANNEX 9 LIITE asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Tilannekatsaus Euroopan muuttoliikeagendaan sisältyvien ensisijaisten

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 25.9.2013

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 25.9.2013 Uusiutuvan energian trendit Suomessa Päivitetty 25.9.213 Ruotsi Latvia Suomi Itävalta Portugali Tanska Viro Slovenia Romania Liettua Ranska EU 27 Espanja Kreikka Saksa Italia Bulgaria Irlanti Puola Iso-Britannia

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston järjestämä kuuleminen Alkuhuomautus: Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto on laatinut tämän kyselyn

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS TALOUS- JA RAHOITUSKOMITEALLE,

KOMISSION KERTOMUS TALOUS- JA RAHOITUSKOMITEALLE, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.5.2014 COM(2014) 277 final KOMISSION KERTOMUS TALOUS- JA RAHOITUSKOMITEALLE, annettu eurometallirahojen aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurometallirahojen

Lisätiedot

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 16906/09 (Presse 361) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston ylimääräinen istunto Yleiset asiat ja ulkosuhteet Geneve, 30. marraskuuta 2009 Puheenjohtaja Ewa BJÖRLING Ruotsin kauppaministeri

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot