Seija Ristimaa, jäsen. Heino Vuorenmaa, jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seija Ristimaa, jäsen. Heino Vuorenmaa, jäsen"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 18/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho, jäsen, poissa :t 174 ja 175, klo Marjaana Laitila-Säily, jäsen Päivi Määttä, jäsen Martti Repo, jäsen Seija Ristimaa, jäsen Viljo Saukko, jäsen Ritva Vatjus, jäsen Esko Vinkki, jäsen Heino Vuorenmaa, jäsen MUUT SAAPUVILLA Mervi Niemelä, kaupunginvaltuuston I vpj. OLLEET Anita Niemi, kaupunginvaltuuston II vpj. Jouko Luukkonen, kaupunginjohtaja, esittelijä Maria Sorvisto, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kari Harju, vs. elinkeinojohtaja, paikalla 173 klo Juha Sojakka, Siparila Oy:n toimitusjohtaja, paikalla 173 klo Antero Isokoski, Vestia Oy:n toimitusjohtaja, paikalla 174 klo Terho Ojanperä, Ylivieskan kaupunginjohtaja, paikalla 174 klo LAILLISUUS JA Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN Kaupunginhallitus valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi TARKASTUSTAPA Seija Ristimaan ja Viljo Saukon. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Puheenjohtaja TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Pöytäkirjanpitäjä Erkki Rytky Maria Sorvisto Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Seija Ristimaa Haapavedellä Ilmoitustaulunhoitaja Viljo Saukko Leena Pirttikangas

2 Kaupunginhallitus Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu 173 Siparila Oy:n määräaikainen vuokranalennus , 114 Yhteisen jätelautakunnan perustaminen Vestia Oy:n toimintaalueella Vestia Oy:n osakassopimuksen muuttaminen Henkilöstön muistamissäännön uudistaminen Mielenterveys-, päihde-, perhe- ja lähisuhdeväkivalta - (MPPL) -strategia Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n investoinnit Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäiville osallistuminen Vakanssien täyttöluvat 335 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Kaupunginhallitus SIPARILA OY:N MÄÄRÄAIKAINEN VUOKRANALENNUS (Valm. vs. elinkeinojohtaja) Kaupunki on vuokrannut Siparila Oy:lle päivätyillä vuokrasopimuksilla: 1. Haapakoskella sijaitsevat noin 1500 m 2 ja noin 2040 m 2 suuruiset kevytrakenteiset teollisuushallikiinteistöt ja 2. Haapakoskella sijaitsevan noin 2975 m 2 suuruisen teollisuushallikiinteistön, noin 1129 m 2 suuruisen varastokatoksen sekä noin 300 m 2 suuruisen laajennusosan ja purusiilon. Vuokralaisen maksama vuokra on kohdassa 1. tarkoitettujen tilojen osalta ollut aikavälillä 8130,41 euroa kuukaudessa ja alkaen 12195,75 euroa kuukaudessa. Kohdassa 2. tarkoitettujen tilojen vuokra on ollut aikavälillä 3399,88 euroa kuukaudessa ja alkaen 5099,80 euroa kuukaudessa. Tällä hetkellä vuokralaisen kaupungille maksamien vuokrien yhteismäärä on 17295,55 euroa kuukaudessa (alv 0 %). Edellä mainittujen teollisuushallikiinteistöjen lisäksi kaupunki on vuokrannut Siparila Oy:lle eri vuokrasopimuksella samalla kiinteistöllä sijaitsevan noin 301 m 2 suuruisen työpajahallin. Vuokralainen on kertonut Haapaveden yksikön tuotannon käynnistämisestä aiheutuneen ennakoitua suuremmat kertaluonteiset käynnistämiskulut sekä, että yksikön toiminnan taloudellinen tulos on sekin ollut ennakoitua heikompi. Näiden seikkojen perusteella vuokralainen on tehnyt vuokranantajalle eli Haapaveden kaupungille esityksen vuokran määrän alentamisesta määräajaksi. Siparila Oy:n ja Haapaveden kaupungin väliset vuokrasopimukset ovat esityslistan oheislukemistona. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Siparila Oy:n Haapaveden kaupungilta vuokraamien edellä kohdissa 1. ja 2. tarkoitettujen teollisuustilojen vuokran määrän alentamisen alkaen saakka siten, että Siparila Oy:n maksama vuokra on yhteismäärältään euroa kuukaudessa (alv 0 %). Eri vuokrasopimuksella vuokratun työpajahallin vuokran määrää ja muita vuokraehtoja ei muuteta.

4 Kaupunginhallitus Hyväksyttiin. Merk. Vs. elinkeinjohtaja Kari Harju ja Siparila Oy:n toimitusjohtaja Juha Sojakka olivat paikalla tämän pykälän keskustelun ajan klo

5 Kaupunginhallitus YHTEISEN JÄTELAUTAKUNNAN PERUSTAMINEN VESTIA OY:N TOIMINTA- ALUEELLA Uusi jätelaki (646/2011) vahvistettiin ja se tulee voimaan Lain muutoksella selkiytetään kunnalle säädettyjen jätehuollon viranomaistehtävien hoitamista. Samalla palvelutehtävä erotetaan viranomaistehtävistä. Uusi jätelaki edellyttää, että palvelutehtäviä hoitavan jäteyhtiön alueelle on perustettava jätehuollon viranomaisena toimiva yhteinen jätelautakunta. Yhteislautakunnan perustamiseen on syytä ryhtyä pikaisesti, jotta se ehtii valmistella tarpeelliset toimenpiteet lain voimaan tuloon mennessä. Yhteinen lautakunta on tarpeen myös kuntien jätehuoltoyhteistyön tehostamiseksi. Yhdellä ja yhteisellä päätöksentekoelimellä helpotetaan ja nopeutetaan päätöksentekoa. Muutos myös voimistaa kuntien vaikutusmahdollisuutta ja omistajaohjausta jäteyhtiöön nähden. Asiaa on valmistellut Vestia Oy:n osakaskokouksen asettama työryhmä. Työryhmä esitteli osakaskokoukselle ehdotukset sopimuksesta jätelautakunnan perustamiseksi Ylivieskan kaupungin organisaatioon ja jätelautakunnan johtosäännöksi. Osakaskokous hyväksyi käydyn keskustelun perusteella ja sen aikana tehdyin muutoksin liitteenä nro 113/2011 olevan asiakirjan. Esityslistan liitteenä nro 114/2011 on myös jätelautakunnan paikkajako vuoden 2008 kunnallisvaalien perusteella. Esityslistan oheislukemistona on Ympäristöyritysten liiton kirjelmä kuntapäättäjille. Vestia Oy:n toimitusjohtaja Antero Isokoski tulee kokoukseen selostamaan asiaa. Käsittely: Kokouksessa jaettiin Suomen Kuntaliiton päivätty tiedote uuden jätelain täytäntöönpanosta. Asiakirja on pöytäkirjan oheismateriaalina. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja teki Viljo Saukon, Martti Revon ja Ritva Vatjuksen kannattamana kokouksessa seuraavan esityksen: asia jätetään pöydälle ja asiassa suoritetaan ympäristövaikutusten arviointi. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. hyväksyy liitteen nro 113/2011 mukaisen sopimuksen yhteisen jätelautakunnan perustamisesta Ylivieskan kaupungin organisaatioon 2. nimeää yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen jätelautakuntaan

6 Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Terho Ojanperä ja Antero Isokoski olivat paikalla tämän pykälän keskustelun ajan klo Heikki Halla-aho poistui esteellisenä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo

7 Kaupunginhallitus VESTIA OY:N OSAKASSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Uusi jätelainsäädäntö tulee voimaan Uudistuva lainsäädäntö aiheuttaa tarpeen päivittää Vestia Oy:n (ent. Jokilaaksojen Jäte Oy) osakassopimusta mm. yhteisen jätelautakunnan vuoksi. Jätelaista johtuvan muutostarpeen lisäksi on sopimustekstiä päivitetty vastaamaan tämän päivän tarpeita ja toimintaa. Suurin yksittäinen muutos on omistajienkuntien yhtiön puolesta antamien takausten takausprovision (0,5 % p.a.) perintämahdollisuus. Muilta olennaisilta osin uudessa osakassopimuksessa on säilytetty nyt voimassa olevan sopimuksen keskeiset periaatteet. Asiaa on valmistellut Vestia Oy:n osakaskokouksen asettama työryhmä. Työryhmä esitteli osakaskokoukselle ehdotuksen päivitetyksi osakassopimukseksi. Osakaskokous hyväksyi käydyn keskustelun perusteella ja sen aikana tehdyin muutoksin liitteenä nro 115/2011 olevan osakassopimuksen. Käsittely: Kokouksessa jaettiin saapunut Toholammin kunnanhallituksen päätös koskien Vestia Oy:n osakassopimuksen muuttamista. Asiakirja on pöytäkirjan oheismateriaalina. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja teki Viljo Saukon, Martti Revon ja Ritva Vatjuksen kannattamana kokouksessa seuraavan esityksen: asia jätetään pöydälle ja asiassa suoritetaan ympäristövaikutusten arviointi. Kunnan/kaupunginhallitus esittää kunnan/kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen nro 115/2011 mukaisen Vestia Oy:n päivitetyn osakassopimuksen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Heikki Halla-aho poistui esteellisenä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo

8 Kaupunginhallitus HENKILÖSTÖN MUISTAMISSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN (Valm. hallintojohtaja) Haapaveden kaupungilla on voimassa oleva henkilöstön muistamissääntö, joka sääntelee miten henkilöstöä muistetaan ikä- ja työmerkkipäivinä sekä palvelussuhteen päättymispäivinä. Muistamissäännössä sanotaan, että työmerkkipäivinä (20, 30 ja 40 vuotta palveluksessa) henkilöä muistetaan 100 tai 400 euron suuruisella lahjakortilla. Verottaja on tiukentanut linjaansa lahjakortteja kohtaan. Vaikka lahjakortit voidaan käyttää ainoastaan työkyvyn ylläpitämiseen, niin verottajan näkemyksen mukaan lahjakortti on palkanluontoinen etuus, josta tulisi pidättää ennakonpidätys ja maksaa työnantajan lakisääteiset maksut. Tavaralahjan verottaja hyväksyy. Muistamissäännön uudistamista on mietitty yhteistyötoimikunnassa, jossa henkilöstön edustajien puolelta ehdotettiin mm., että lahjoista luovuttaisiin kokonaan ja ao. henkilön tilille maksettaisiin muistamissäännön mukainen summa (summaa ehdotettiin myös korotettavaksi), josta perittäisiin vero ja maksettaisiin työnantajamaksut. Työmerkkipäivän muistamisen on kuitenkin tarkoitus olla sellainen, joka auttaisi jaksamaan työssä ja parantaisi työhyvinvointia, joten tilimaksussa tämä ajatus ei toimisi. Niinpä johtoryhmä päätti pyytää tarjoukset valikoiduista lahjoista, jotka edistäisivät työssäjaksamista. Saatujen tarjousten perusteella lahjoiksi voitaisiin valita lomaviikonloppu (Kylpylähotelli Sani Oy), polkupyörä (Haapaveden Halpa-Halli) ja suksipaketti (Rytkyn Kone ja Sähkö Oy). Yhteenveto tarjouksista on esityslistan oheislukemistona. Esityslistan liitteenä nro 116/2011 on luonnos uudeksi muistamissäännöksi. Muutoksia on tullut ainoastaan työmerkkipäivien lahjojen osalta. Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstön muistamissäännön liitteen nro 116/2011 mukaisesti. Hyväksyttiin.

9 Kaupunginhallitus MIELENTERVEYS-, PÄIHDE-, PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA - (MPPL) -STRATEGIA Petula Mielenterveys-, päihde-, perhe- ja lähisuhdeväkivalta -strategiaa (MPPL) -strategia) on valmisteltu sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella. MPPL -strategia liitteenä (liite 31/2011). Strategiaa esittelee Marja Hallenberg. Perusturvajohtajan ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä MPPL -strategian ja esittää strategiaa Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän valtuustojen hyväksyttäväksi. Ehdotuksen mukainen. Merk. Marja Hallenberg oli läsnä asian käsittelyn ajan. Khall Esityslistan liitteenä nro 117/2011 on MPPL -strategia. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä strategian ja esittää strategiaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.

10 Kaupunginhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA VUOSILLE (Valm. hallintojohtaja) Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää kuntien lausuntoa liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille mennessä. Esityslistan liitteenä nro 118/2011 on liiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosille Talous- ja toimintasuunnitelman rakenne noudattelee vuonna 2011 käyttöönotettua suunnitelmarakennetta, joka perustuu maakuntasuunnitelmaan ja ohjelmaan sekä liiton viraston organisaatiorakenteeseen. Liiton toiminnalle asetetut strategiset painopisteet ja tulosalueille asetetut tavoitteet on johdettu maakuntasuunnitelmasta ja ohjelmasta. Strategisissa painopisteissä ja tavoitteissa korostuvat erityisesti maakuntakaavan uudistaminen, maakunnan tilan kuvaukseen ja tulevaisuuden ennakointiin liittyvät tehtävät, palvelu- ja kuntarakenteiden yhteistoiminnallinen kehittäminen ja valmistautuminen uuteen EU:n ohjelmakauteen. Kaupunginhallitus katsoo, että sillä ei ole erityistä lausuttavaa liitteenä nro 118/2011 olevasta Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille Hyväksyttiin.

11 Kaupunginhallitus HAAPAVEDEN YMPÄRISTÖPALVELUT OY:N INVESTOINNIT (Valm. kaupunginjohtaja) Haapaveden kaupungin omistaman jätevedenpuhdistamon toiminta ulkoistettiin vuonna Tuolloin tehdyillä sopimuksilla: - Kaupunki (19 %), Kemwater Services Oy (40,5 %) ja YIT Environment Oy (40,5 %) perustivat Haapaveden Puhdistamo Oy:n. - Kaupunki luovutti yhtiölle käytettäväksi entisen jätevedenpuhdistamon. - Yhtiö toteutti puhdistamolle yli 2 milj. investoinnin. - Yhtiön investointia varten ottaman lainan takasivat omilta osuuksiltaan kaupunki ja Valio Oy. Osapuolet maksavat kiinteää kuukausimaksua oman lainaosuutensa hoitokuluja vastaavasti. - Yhtiö sopi puhdistamon ylläpidon ostamisesta Kemwater Services Oy:ltä. Puhdistamon käyttökuluista kaupunki vastaa kiinteällä, indeksiin sidotulla /m 3 -maksulla ja Valio Oy vastaa sen ylimenevistä kuluista. Em. sopimukset ovat määräaikaisia (12 v), joten ne päättyvät vuonna Myöhemmin perustettiin samalla periaatteella lietteenkuivauslaitosta varten Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy, jonka osakkaiksi tulivat kaupunki (19 %), Kemwater Services Oy (40,5 %) ja Valio Oy (40,5 %). Sittemmin Valio Oy on ostanut Haapaveden Puhdistamo Oy:n osakkeet YIT Environment Oy:ltä, minkä jälkeen Haapaveden Puhdistamo Oy on sulautettu Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:hyn yhtenäisen omistuspohjan mukaisesti. Jätevedenpuhdistamon häiriöttömän toiminnan ja Valio Oy:n tehtaan kehittymisen mahdollistamiseksi puhdistamolla on tarpeen tehdä uusi peruskorjauskierros. Hankkeen suunnittelu on vielä käynnissä, mutta näyttää siltä, että sen kustannusarvio tulee olemaan noin 2 3 milj.. Samassa yhteydessä tulee päättää, jatketaanko toimintaa nykyisellä toimintamallilla. Peruskorjauksen lisäksi puhdistamolle on tarpeen toteuttaa välittömästä mm. sähköpääkeskuksen uusinta, uuden lingon hankinta ja joitakin muita toimenpiteitä. Näiden kustannusarvio on noin Valio Oy on esittänyt, että näiden rahoitus sovittaisiin erillisenä. Kaupungin ja Valion kesken on tehty esisopimus toiminnan jatkamisesta ja tulevien investointien rahoittamisesta. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kaupungin ja Valio Oy:n esisopimuksen Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n ylläpitämän jätevedenpuhdistamon toiminnasta ja investoinneista liitteen nro 119/2011 mukaisesti.

12 Kaupunginhallitus Samalla kaupunginhallitus antaa Haapaveden Puhdistamo Oy:lle valtuudet ryhtyä välittömästi toteutettavan investoinnin edellyttämiin tilaus- ym. toimenpiteisiin ja oikeuttaa kaupunginjohtajan panemaan täytäntöön esisopimuksen kohdan 5 mukaisen tilapäislainan välittömästi. Hyväksyttiin.

13 Kaupunginhallitus POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAPÄIVILLE OSALLISTUMINEN (Valm. hallintojohtaja) Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät järjestetään Oulussa. Esityslistan oheislukemistona on päivien ohjelma. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto ja johtoryhmä voivat osallistua maakuntapäiville. Hyväksyttiin.

14 Kaupunginhallitus VAKANSSIEN TÄYTTÖLUVAT (Valm. hallintojohtaja) Seuraaville vakansseille on anottu täyttölupaa: 1. Lähihoitajan toimen (ASU HA T) osa-aikaeläkkeen sijaisuus (vanha toimi). 2. Lähihoitajan toimen (ASU HA T) äitiysloman sijaisuus (sijaisuus). 3. Ympäristötarkastajan viransijaisuus ajalle (sijaisuus). 4. Koulunkäyntiavustaja/kulttuuri- ja nuorisotoimen työntekijä (kulttuurisihteerin vuorotteluvapaan sijaisuus) ajalle (sijaisuus). 5. Sairaanhoitajan toimi (VUO HA T) toistaiseksi Haapaveden vuodeosastolla (vanha toimi). 6. Hammashoitajan toimi (HAM HA T) toistaiseksi alkaen Haapaveden hammashoitolassa (vanha toimi). Täyttölupa-anomukset ovat esityslistan oheislukemistona. Kaupunginhallitus myöntää em. vakansseille täyttöluvat. Hyväksyttiin.

15 Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 174, 175, 177, 178, 179 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 173, 176, 180, 181 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden kaupunginhallitus, Tähtelänkuja 1, HAAPAVESI / PL 40, HAAPAVESI sähköposti: faksi: Pykälät 173, 176, 180, 181 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

16 Kaupunginhallitus VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, OULU / PL 189, OULU sähköposti: faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. päivää Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan