1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA"

Transkriptio

1 1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA Vuorelan päiväkodissa esiopetusta annetaan neljässä ryhmässä. Hemuleissa, Simpukoissa ja Kotiloissa on vain esikoululaisia, Rilliputeissa 4 8-vuotiaita lapsia. Kaikissa ryhmissä annetaan päivähoitoa maksuttoman esiopetusajan ulkopuolella. Esiopetustoiminta on aina eriytetty niissä ryhmissä, joissa on eri-ikäisiä lapsia. Esiopetuksen antamisesta vastaa lastentarhanopettaja, erityisryhmä Rilliputeissa erityisopettaja ja lastentarhanopettaja. Jokaisessa esiopetusryhmässä on myös 1-2 lastenhoitajaa ryhmän koosta ja toiminnasta riippuen. Erityisryhmä Rilliputeissa henkilöstörakenne on seuraava: erityisopettaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja ryhmäavustaja. Esiopetuksen toiminta-aika on Hemuleissa, Simpukoissa ja Kotiloissa Rilliputeissa toiminta-aika on Maksuttoman esiopetusajan ulkopuolella tapahtuvasta hoidosta peritään osapäivähoitomaksu. Päiväkoti on auki klo välisen ajan. Esiopetuksen loma-ajat noudattavat pääsääntöisesti koulun työjärjestystä. Hemuleiden ryhmä sijaitsee Vuorelan päiväkodin päätalolla osoitteessa Rinnepolku 1, Simpukoiden ja Kotiloiden ryhmät sijaitsevat Kunnonpaikan alakerrassa, osoitteessa Jokiharjuntie ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA Toiminta-ajatuksenamme on antaa laadukasta esiopetusta myönteisillä oppimiskokemuksilla. Haluamme tutustuttaa lapset toimimaan ryhmässä ja ottamaan toiset huomioon. Harjaannuttamalla itsenäiseen työskentelyyn, antamalla mahdollisuuksia luovaan toimintaan sekä leikkiin, voimme tarjota lapsille luovia oppimisen ja ilon kokemuksia. Tutustumme eri kulttuurilajeihin kuten teatteriin ja konsertteihin. Yksilöllisyys: -yksilöllisyyden tukeminen ja henkilökohtainen ohjaus -kaikkien tunnetilojen salliminen -lasten ideoiden ja vahvuuksien huomiointi ja toiminta niiden mukaan -mahdollisuus omaehtoiseen leikkiin ja toimintaan yksin sekä yhdessä muiden kanssa Yhteisöllisyys: -sosiaalisten taitojen oppiminen ja vahvistaminen -oppiminen toimimaan ryhmän jäsenenä -oppimiskokemusten jakaminen toisten lasten sekä aikuisten kanssa: oppiminen on ilo-periaatteella -elämyksellisyys oppimisessa

2 Moraalisuus: -ryhmässä olevien sääntöjen merkityksen ymmärtäminen -oppia pohtimaan mikä on oikeaa ja väärää toimintaa toisia lapsia ja itseään kohtaan Hyvät tavat: -toisten lasten ja aikuisten kunnioittaminen -kiittäminen, anteeksi pyytäminen ja antaminen Kulttuuriin tutustuminen: -erilaisiin kulttuuritapahtumiin osallistuminen -kasvaminen kansainvälisyyteen Luonto ja ympäristö: -Vuorelan lähiympäristöön tutustuminen ja luonnosta nauttiminen 3. OPETUSMENETELMÄT 3.1. Leikin ja toiminnan kautta oppiminen Leikki on esiopetuksen ydin. Lapselle tarjotaan mahdollisuus päivittäiseen leikkiin sisällä ja ulkona. Leikin avulla lapsi harjoittelee arkielämän taitoja, sosiaalisuutta ja käsittelee oppimiaan uusia asioita. Toiminta- ja opetustilanteissa annetaan lapselle mahdollisuus leikin kautta oppimiseen. Läheisessä vuorovaikutuksessa aikuinen toimii lapsen kannustajana, auttajana ja havainnoijana antaen hyvät edellytykset oma-aloitteiselle toiminnalle ja aktiiviselle oppimiselle. Lasta kannustetaan tutkimaan, kokeilemaan ja löytämään itsenäisesti ratkaisuja ongelmiin Projektimuotoinen työskentely Oppimistilanteet muodostavat mielekkäitä kokonaisuuksia ja itse oppimisprosessi on tärkeä. Tämä tapahtuu eri sisältöalueita yhdistelemällä. Erilaisissa projekteissa hyödynnetään lasten ideoita ja toimitaan niiden mukaan. Aikuisen tehtävänä on olla ohjaajana taustalla. Projekti voi olla esim. eläimeen tutustuminen, sadun työstäminen Työskentelytaitojen harjaannuttaminen Lapsi harjoittelee annetun ohjeen mukaan toimimista. Opeteltavana asiana on myös annetun tehtävän loppuun suorittaminen. Lasta kannustetaan pyytämään apua tarvittaessa. Hän tutustuu yksilö-, pari-, pien- ja ryhmätyöskentelyyn.

3 3.4. Oppimisympäristö Tavoitteena on lasta kehittävä ja oma-aloitteisuutta tukeva ympäristö. Oppivälineistöä ja materiaalia tulee olla lasten saatavilla ja käytettävissä oma-aloitteiseen työskentelyyn. Lähiympäristöä ja piha-aluetta käytetään monipuoliseen oppimiseen. 4. SISÄLTÖALUEET Tavoitteet: -kyselevä, itseään ilmaiseva lapsi -aktiivinen oppija sekä positiivinen ja realistinen kuva omista taidoista -elämyksellisyys ja monipuolinen asioiden käsittelytapa -tunteisiin vetoava ja aisteja hyödyntävä oppimistapa -ohjauksesta oma-aloitteeseen oppimiseen -laatu korvaa määrän -oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimenpiteisiin ohjaaminen Eri sisältöalueiden tavoitteet löytyvät Siilinjärven kunnan esiopetussuunnitelmasta Kieli, kommunikaatio ja vuorovaikutus Kuuntelu: -vuorottelun omaksuminen kerronnassa -kuullun ymmärtäminen ja ohjeen mukaan toimiminen -lastenkirjallisuus: kuvakirjat, sadun kerronta, sadut ja tarinat Puhuminen ja ilmaisu: -vuorovaikutustaidot -oma kerronta: sana- ja käsitevaraston kehittäminen, nimeäminen omista kokemuksista ja kuvista kertominen aikuinen kirjaa ylös lasten kokemuksia erilaisista retkistä, viikonlopun tapahtumista yms. lasten omiin vihkoihin. Lapset voivat myös itse kirjoittaa osatessaan. aikuinen kirjaa ylös lasten yhdessä/yksin keksittyjä satuja ja tarinoita -roolileikit -lasten omat esitykset -draama; näytteleminen, teatterin eri muodot

4 Kielellinen tietoisuus: -lorut, runot ja arvoitukset -riimittely -sanojen taputtaminen -sanojen pituuksien vertailu -sanaleikit -harjoitellaan kuuntelemaan esim. millä kirjaimella/äänteellä sana alkaa Alkava luku- ja kirjoitustaito -erilaisten sanojen esilläolo esim. seinillä -leikit kirjaimilla, sanoilla ja lasten nimillä -harjoitellaan hahmottamaan äänteen ja kirjaimen välistä yhteyttä -tutustutaan kirjaimiin ja harjoitellaan niiden tunnistamista ja kirjoittamista -mallikirjoitus: lapsi kirjoittaa aikuisen antaman mallin mukaan esim. onnittelukortit ja erilaiset kutsut -oikea luku- ja kirjoitussuunta -oikea kynäote ja kirjoitusasento Vuorelan kirjastoon ja sen käyttömahdollisuuksiin tutustuminen Matematiikka -vertailu: yhtäläisyyksien ja erojen löytäminen samanlainen erilainen -käsitteet: yhtä monta, enemmän ja vähemmän ensimmäinen viimeinen edessä takana pari -geometrisiin perusmuotoihin tutustuminen: ympyrä, kolmio, nelikulmio -avaruudellinen hahmottaminen: suunnat eteen, taakse, sivulle, ylös, alas, oikea, vasen -vertailu ja luokittelu: kahden ominaisuuden mukaan (esim. väri ja muoto) luonnon muutokset valon suhteen (valoisa hämärä, yö päivä) erot vuodenaikojen tapahtumien välillä (syksy talvi, kevät kesä) -numeroiden, lukujen tunnistaminen ja numeroiden kirjoittamisen harjoittelu välillä 0-9 -konkreettinen tutustuminen lukumäärään ja numeroon -yksinkertaisiin laskutoimituksiin tutustuminen leikin avulla -mittaaminen ja punnitseminen

5 4.3. Luonto ja ympäristö Lähiympäristö; luonnonvarainen ja rakennettu -perhe ja koti -ystävät -lähiympäristön tärkeät kohteet: Hanhimäki, koulun ja päiväkodin ympäristö, ostoskeskus, Kunnan mökki, Kuntoutumiskeskuksen ympäristö -Kuopion kaupunki -turvallinen liikkuminen jalan -minä suomalainen (Suomen lippu, presidentti, pääkaupunki) -esikoulun piha-alueesta huolehtiminen Luonto: -tutkimusvälineistöön tutustuminen (suurennuslasit, lämpömittari) -vuodenaikojen vaihteluiden seuraaminen -säähavaintojen tekeminen -luonnon suojelu (luonnon kunnioittaminen ja lähiympäristön yleinen siisteys) -tutustuminen metsän eläimiin ja marjoihin: toiminta lähtee lasten ideoiden pohjalta mitä tutkitaan, miten tutkitaan jne. -retket lähimetsään -luonnonmateriaalien kerääminen -ihminen: toiminta lähtee lasten tarpeista käsin -aistit: kuulo, näkö, haju, tunto ja maku tutustutaan toiminnan kautta Aika ja avaruus: -vuorokausi -viikonpäivät (kalenterin seuraaminen) -kuukausi, vuosi ja vuodenajat Aine ja energia: -vesi eri olomuodoissa (neste, lumi, jää) -valo/ hämärä tutustutaan toiminnan kautta 4.4. Liikunta Voimistelu ja perusliikunta: -kävely ja juokseminen -ryömiminen, konttaaminen, kieriminen, pyöriminen -riippuminen, keinuminen, hyppääminen, kiipeäminen -heitto ja kiinniotto -erilaiset askeleet ja hypyt -lihashallinta, tasapaino ja kehonhahmotus -rentoutus Luontoliikunta:

6 -kuvasuunnistus -seikkailut ja retket -pelit ja leikit Leikit ja joukkuepelit: -reaktio- ja juoksuleikit -viestit -erilaiset joukkuepelit välineiden ja mahdollisuuksien mukaan Uinti: -uimaopetus Hiihto: -suksien jalkaan laitto ja oikea ote sauvasta -tutustuminen erialaisiin hiihto-, mäennousu- ja laskutapoihin (tasapaino) -latukäyttäytyminen ja hiihtoretket mahdollisuuksien mukaan Luistelu: -luistinten jalkaan saaminen ja nauhojen solmimisen harjoittelu -tasapainon hallinta -potku ja liuku, pysähtyminen ja kaatuminen -liikuntaleikit Tanssi- ja musiikkiliikunta: - rytmi-, piiri ja laululeikit - luova tanssi-ilmaisu 4.5. Etiikka ja katsomus -hyvien tapojen omaksuminen -hyvän, pahan, oikean ja väärän ymmärtäminen -vastuuntunnon, oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden korostaminen -anteeksi antaminen ja pyytäminen -erilaisuuden hyväksyminen Uskontokasvatus: -suurten kirkollisten juhlapyhien huomioiminen (joulu ja pääsiäinen) -yhteistyö Siilinjärven ev.lut.seurakunnan kanssa

7 4.6. Terveyskasvatus Terveyskasvatus tulee olla osa lapsen arkea. Sen tarkoituksena on tukea lapsen henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Lapselle on luotava turvallinen ympäristö ja ilmapiiri näyttää tunteitaan ja olla oma itsensä loukkaamatta muita tai itseään. Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä keinoja esikoulussa: -kaikkia ruokia maistetaan, terveelliset ruokatottumukset -henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen -kauniit käytöstavat -toisista huolehtiminen ja huomioiminen -lepo ja rentoutuminen -säänmukainen pukeutuminen 4.3. Musiikki Laulaminen: -lastenlaulut ja laululeikit -eri vuodenaikoihin liittyvät laulut -kalevalainen laulutyyli eli vuorolaulu -lasten omat laulut ja esittäminen Soittaminen: -oman kehon soittimet -rytmisoittimet: kulkuset, rytmimuna, kehärumpu, klaveesit, triangeli -melodiasoittimet: kellopeli ja metallofoni -soittimiin tutustuminen ja oikea soittotapa -tarinan tehostaminen soitinten avulla (rytmi- ja soitinsadut) -soittaminen omien mielikuvien mukaan/opettajan ohjeen mukaan Kuuntelu: -hiljaisuus/ ympäristöstä tulevat äänet/ itse tuotetut äänet -vastakohtaparien harjoittaminen esim. liikunnan avulla: hidas nopea, korkea matala, hiljainen voimakas ja duuri molli -omalla paikallaan kuuntelu/liikkuminen musiikin mukaan/improvisointi -musiikkiliikunta ja tanssi -musiikkimaalaus -konsertit 4.8. Kuvataide -tutustuminen pää- ja väliväreihin sekä kylmiin ja lämpimiin väreihin -massa-, muovailu- ja savityöt

8 -piirtäminen, rakentelu, painanta ja maalaaminen -luonnon monipuolinen havainnointi ja luonnonmateriaalien hyödyntäminen työskentelyssä -tutustuminen eri taidemuotoihin retkien muodossa (esim. taidenäyttelyt, teatteri) lähiympäristöön ja lähiseudulle -vuodenaikojen huomioiminen työskentelyssä -projektimuotoisen työskentelytavan omaksuminen -kannustaminen omiin ideoihin ja luovaan työskentelyyn 5. VARHAISERITYISOPETUS RILLIPUTTIEN ERITYISRYHMÄSSÄ Rilliputtien erityisryhmän koko on 8-10 lasta. Ryhmän koko vaihtelee lasten iän ja kehitysten haasteiden mukaan. Lasten valinnan ryhmään tekee aina moniammatillinen työryhmä. Ryhmään tulevasta lapsesta tulee olla lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto. Ryhmässä lapselle annetaan joko tehostettua tai erityistä tukea. Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti lapsen kasvua ja oppimista. Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden esiopetusta ei kasvun tai oppimisen vaikeuksien vuoksi voida järjestää muuten. Erityisopetuksen piiriin kuuluvat ne lapset, joilla on pidennetty oppivelvollisuus. Rilliputtien ryhmässä opetusta annetaan esikoululaisille (myös esiaste1) sekä jo oppivelvollisuusiässä oleville lapsille (esiaste2 tai lapsen koulun aloitusta on lykätty vuodella ja hänellä on todettu tehostetun tuen tarve). Kaikille lapsille laaditaan henkilökohtainen ja kirjallinen oppimista ja kasvua edistävä tavoitteellinen suunnitelma. Se voi olla kuntoutussuunnitelma (alle esiopetusikäinen), tehostetun tuen suunnitelma (esiopetusikäinen) tai HOJKS (pidennetty oppivelvollisuus). Suunnitelma tehdään yhteistyössä vanhempien, päivähoidon sekä erityistyöntekijöiden kanssa. Suunnitelma siirretään Wilma-järjestelmän kautta lapsen tulevaan kouluun. Kuntoutuksen ja ohjauksen tukena erityisryhmässä käytetään: - valmiita kuvaohjelmia tai muuta kuvamateriaalia - tukiviittomia - yksilötyöskentelyä - pari- tai pienryhmätyöskentelyä - psykomotorista kuntoutusta Toiminta-ajatuksena on: - löytää jokaisen lapsen henkilökohtaiset vahvuudet - tukea lapsen itsetuntoa tarjoamalla hänelle myönteisiä oppimiskokemuksia - tarjota oppimismahdollisuuksia monikanavaisesti ja kokonaisvaltaisesti leikin ja toiminnan kautta - kehittää itsenäisen toiminnan taitoja, kielellistä ilmaisua sekä matemaattisia taitoja - harjaannuttaa sosiaalisia vuorovaikutustaitoja

9 6. YHTEISTYÖ 6.1. Yhteistyö kodin kanssa Lapsen huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu. Lapsen viihtyvyyden, kasvamisen ja oppimisen kannalta on tärkeää luoda luottamuksellinen yhteys henkilöstön ja huoltajien välille. Päivittäiset tuonti- ja hakutilanteet pitävät yllä arkipäivän yhteydenpitoa. Esiopetusvuoden syksyllä laaditaan yhdessä huoltajien kanssa lapsen esiopetussuunnitelma. Suunnitelma on opetusta ja toimintaa tukeva ja ohjaava työväline. Keväällä käydään palautekeskustelu kuluneesta esikouluvuodesta, ja samalla täytetään Silta päivähoidosta kouluun kaavake. Erityisryhmä Rilliputeissa syksy aloitetaan henkilökohtaisella alkukeskustelulla uusien perheiden kanssa. Henkilökohtaisia kuntoutus- ja opetussuunnitelmia tarkennetaan kolme kertaa lukuvuodessa. Kouluun lähteville pidetään toukokuussa kouluunlähtöpalaveri, jossa mukana mahdollisesti tuleva opettaja. Vanhempainilta järjestetään esikouluvuoden alussa Yhteistyö muiden esiopetusryhmien kanssa Esikouluvuoden toiminta antaa lapselle mahdollisuuden tutustua päiväkodin muihin kouluunlähtijöihin. Toiminta voi olla yhteisiä tapahtumia, retkiä, liikuntaa, musiikkia tai kädentöitä Yhteistyö perusopetuksen kanssa Yhteistyötä tehdään Vuorelan koulun alkuopetuksen kanssa mahdollisuuksien mukaan. Keväällä kaikki esikoululaiset tutustuvat tulevaan kouluunsa. Erityisryhmä Rilliputit on säännöllisesti yhteistyössä koulun alkuopetuksen pienluokan kanssa. Hemuleiden esikoululaiset syövät lounaan koulun ruokasalissa päivittäin.

10 6.4. Yhteistyö muiden tahojen kanssa Lapsen terveydestä sekä psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehdittaessa käytetään tarvittaessa vanhempien suostumuksella seuraavia tukipalveluja: neuvola, fysio-, toiminta- ja puheterapeutit, psykologit, kasvatus- ja perheneuvola, sosiaali- ja perhetyöntekijät, lasten erikoissairaanhoito (KYS) ja erityisopettajat. Esiopetuksen tehtävänä on tutustuttaa lapsi kotiseutuunsa. Yhteistyötä eri tahojen kanssa tehdään esikoulun tarpeiden mukaan. Yhteistyökumppaneita ovat: -Seurakunta -Fontanella -Vuorelan kirjasto -Paikallisosuuspankki -Vuorelan lähikaupat ja apteekki -paikalliset urheiluseurat 7. ARVIOINTI Palautetta annetaan huoltajien, henkilöstön ja lapsen kanssa käytävissä säännöllisissä keskusteluissa. Lapsi saa päivittäin palautetta esikoulusta arkipäivän tilanteissa. Lapselle annettava palaute tulee olla lapsen tasolla ja tukea hänen itsetuntoaan. Lasta ohjataan kehittämään arviointia sanallisesti ja erilasten symbolien avulla. Arvioida voidaan sekä omaa (itsearviointi) että tehtyä toimintaa. Lasta, jolle on tehty henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) tai tehostetun tuen suunnitelma, arvioidaan säännöllisin väliajoin yhteistyöpalavereissa. Esikouluvuoden lopuksi lapsi saa osallistumistodistuksen. Lapselle, jolla on pidennetty oppivelvollisuus, annetaan sanallinen todistus.

11 SISÄLLYSLUETTELO 1.HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA 2.ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA 3.OPETUSMENETELMÄT 3.1.Leikin ja toiminnan kautta oppiminen 3.2.Projektimuotoinen työskentely 3.3.Työskentelytaitojen harjaannuttaminen 3.4.Oppimisympäristö 4.SISÄLTÖALUEET 4.1.Kieli, kommunikaatio ja vuorovaikutus 4.2.Matematiikka 4.3.Luonto ja ympäristö 4.4.Liikunta 4.5.Etiikka ja katsomus 4.6.Terveyskasvatus 4.7.Musiikki 4.8.Kuvataide 5.VARHAISERITYISOPETUS RILLIPUTTIEN ERITYISRYHMÄSSÄ 6.YHTEISTYÖ 6.1.Yhteistyö kodin kanssa 6.2.Yhteistyö muiden esiopetusryhmien kanssa 6.3.Yhteistyö perusopetuksen kanssa 6.4.Yhteistyö muiden tahojen kanssa 7. ARVIOINTI

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Esiopetuksemme tavoitteena on tutustuttaa lapsi koulumaailmaan vähitellen. Siksi esiopetusta annetaan

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

Raahen kaupunki

Raahen kaupunki 1 Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut Salassa pidettävä LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen omakuva (piirustus tai kuva) Lapsen nimi: Syntymäaika: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: Tämä suunnitelma yhdessä hoitosopimuksen kanssa on varhaiskasvatuksen perusta

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA

UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA Liikunnassa ja musiikissa seurataan vuosikelloja, jotka erillisinä liitteinä. Matemaattisiin ja kielellisiin taitoihin tutustutaan ryhmissä omaan tahtiin, sisällöt

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...3 TOIMINTA-AJATUS....3 ARVOT............3 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten?

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten? Esioppilaan oma sivu NIMESI: Mitä leikkejä leikit mieluiten? PIIRRÄ OMA KUVASI Mikä saa sinut iloiseksi? Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä haluaisit oppia eskarissa? Keskustelun teemat Vanhempien

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Hyväksytty 8.5.2001 Voimaantulo 1.8.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esiopetuksen järjestämisen toiminta-ajatus 2. Esiopetuksen toimintaympäristö 3. Esiopetuksen painotukset

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Päiväkoti Hattu-Maakarin esikoulun toimintasuunnitelma

Päiväkoti Hattu-Maakarin esikoulun toimintasuunnitelma Päiväkoti Hattu-Maakarin esikoulun toimintasuunnitelma 2016-2017 Ryhmän rakenne ja henkilöstö - Esikouluryhmän nimi on Mörrit, johon kuuluu 15 lasta. - Esikoululaisista 10 on poikia ja 5 tyttöjä. 5-vuotiaita

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäkituvan päiväkoti Toreenintie 4 01900 NURMIJÄRVI 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Esiopetusta

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 REKULAN PÄIVÄKOTI

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 REKULAN PÄIVÄKOTI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 REKULAN PÄIVÄKOTI SISÄLLYS 1 TILASTOT... 2 1.1 Rekulan päiväkodin lapsiryhmät... 3 1.2 Opettajien opetustunnit/henkilöstöntyömäärä... 4 1.3 Lapsiryhmien koko... 5

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Tiina Eränummi, Soraset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset : 3-6-vuotiaiden ryhmä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN KUVAUS - oppimisympäristö - menestystekijät 2. PEURASAAREN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Toiminta-ajatus: lapsen kasvun,

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

1. jakso / Kartta ja matkustaminen

1. jakso / Kartta ja matkustaminen 1. jakso / Kartta ja matkustaminen Kesto 4 viikkoa Teemana: kartta ja matkustaminen Ympäristöopin sisällöt ja tavoitteet: o kartan perusperiaatteen ymmärtäminen o luokkakarttaan tutustuminen sekä oman

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2003-2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Kasvatuksen ja opetuksen arvoperusta 3. Oppiminen esiopetuksessa 4. Esiopetuksen tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Lapsen nimi LAPSIKOHTAINEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

Lapsen nimi LAPSIKOHTAINEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi LAPSIKOHTAINEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Päiväys Päiväys SYKSY (piirrä oma kuva) KEVÄT(piirrä oma kuva) Kerro itsestäsi ja perheestäsi. Kerro itsestäsi ja perheestäsi. lapsen allekirjoitus

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Lukuvuoden keskeiset tavoitteet / yhteinen toiminta koko 0-1 luokan ja koko Kontiomäen koulun kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi

Lukuvuoden keskeiset tavoitteet / yhteinen toiminta koko 0-1 luokan ja koko Kontiomäen koulun kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi KONTIOMÄEN KOULUN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA 2016-2017 Kontiomäen koulu, 0-1 luokka Kontiomäen koulun toiminta-ajatus on luoda oppimisympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus edetä oppimistavoitteisiin

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty )

MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty ) MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty 16.12.2015) Merkitys, arvot ja asenteet T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

ESIOPETUSVUODEN HAVAINNOINTIja SUUNNITTELULOMAKE. Lapsen nimi:

ESIOPETUSVUODEN HAVAINNOINTIja SUUNNITTELULOMAKE. Lapsen nimi: ESIOPETUSVUODEN HAVAINNOINTIja SUUNNITTELULOMAKE Lapsen nimi: kevät 2016 1 PERUSTIEDOT Lapsen sukunimi, etunimi Henkilötunnus Lapsen äidinkieli Huoltaja 1 Huoltaja 2 Osoite Osoite Puhelin Puhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Luokat 1 2: Fyysinen toimintakyky

Luokat 1 2: Fyysinen toimintakyky Vuosiluokat 1-2 Liikutaan yhdessä leikkien Tavoitteet Sisällöt Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen Arviointi Laaja-alainen Fyysinen T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015

Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 1 Sisältö 1. YKSIKKÖ... 2 2.TOIMINTA-AIKA... 3 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 3 4. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MENETELMÄT...

Lisätiedot