1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA"

Transkriptio

1 1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA Vuorelan päiväkodissa esiopetusta annetaan neljässä ryhmässä. Hemuleissa, Simpukoissa ja Kotiloissa on vain esikoululaisia, Rilliputeissa 4 8-vuotiaita lapsia. Kaikissa ryhmissä annetaan päivähoitoa maksuttoman esiopetusajan ulkopuolella. Esiopetustoiminta on aina eriytetty niissä ryhmissä, joissa on eri-ikäisiä lapsia. Esiopetuksen antamisesta vastaa lastentarhanopettaja, erityisryhmä Rilliputeissa erityisopettaja ja lastentarhanopettaja. Jokaisessa esiopetusryhmässä on myös 1-2 lastenhoitajaa ryhmän koosta ja toiminnasta riippuen. Erityisryhmä Rilliputeissa henkilöstörakenne on seuraava: erityisopettaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja ryhmäavustaja. Esiopetuksen toiminta-aika on Hemuleissa, Simpukoissa ja Kotiloissa Rilliputeissa toiminta-aika on Maksuttoman esiopetusajan ulkopuolella tapahtuvasta hoidosta peritään osapäivähoitomaksu. Päiväkoti on auki klo välisen ajan. Esiopetuksen loma-ajat noudattavat pääsääntöisesti koulun työjärjestystä. Hemuleiden ryhmä sijaitsee Vuorelan päiväkodin päätalolla osoitteessa Rinnepolku 1, Simpukoiden ja Kotiloiden ryhmät sijaitsevat Kunnonpaikan alakerrassa, osoitteessa Jokiharjuntie ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA Toiminta-ajatuksenamme on antaa laadukasta esiopetusta myönteisillä oppimiskokemuksilla. Haluamme tutustuttaa lapset toimimaan ryhmässä ja ottamaan toiset huomioon. Harjaannuttamalla itsenäiseen työskentelyyn, antamalla mahdollisuuksia luovaan toimintaan sekä leikkiin, voimme tarjota lapsille luovia oppimisen ja ilon kokemuksia. Tutustumme eri kulttuurilajeihin kuten teatteriin ja konsertteihin. Yksilöllisyys: -yksilöllisyyden tukeminen ja henkilökohtainen ohjaus -kaikkien tunnetilojen salliminen -lasten ideoiden ja vahvuuksien huomiointi ja toiminta niiden mukaan -mahdollisuus omaehtoiseen leikkiin ja toimintaan yksin sekä yhdessä muiden kanssa Yhteisöllisyys: -sosiaalisten taitojen oppiminen ja vahvistaminen -oppiminen toimimaan ryhmän jäsenenä -oppimiskokemusten jakaminen toisten lasten sekä aikuisten kanssa: oppiminen on ilo-periaatteella -elämyksellisyys oppimisessa

2 Moraalisuus: -ryhmässä olevien sääntöjen merkityksen ymmärtäminen -oppia pohtimaan mikä on oikeaa ja väärää toimintaa toisia lapsia ja itseään kohtaan Hyvät tavat: -toisten lasten ja aikuisten kunnioittaminen -kiittäminen, anteeksi pyytäminen ja antaminen Kulttuuriin tutustuminen: -erilaisiin kulttuuritapahtumiin osallistuminen -kasvaminen kansainvälisyyteen Luonto ja ympäristö: -Vuorelan lähiympäristöön tutustuminen ja luonnosta nauttiminen 3. OPETUSMENETELMÄT 3.1. Leikin ja toiminnan kautta oppiminen Leikki on esiopetuksen ydin. Lapselle tarjotaan mahdollisuus päivittäiseen leikkiin sisällä ja ulkona. Leikin avulla lapsi harjoittelee arkielämän taitoja, sosiaalisuutta ja käsittelee oppimiaan uusia asioita. Toiminta- ja opetustilanteissa annetaan lapselle mahdollisuus leikin kautta oppimiseen. Läheisessä vuorovaikutuksessa aikuinen toimii lapsen kannustajana, auttajana ja havainnoijana antaen hyvät edellytykset oma-aloitteiselle toiminnalle ja aktiiviselle oppimiselle. Lasta kannustetaan tutkimaan, kokeilemaan ja löytämään itsenäisesti ratkaisuja ongelmiin Projektimuotoinen työskentely Oppimistilanteet muodostavat mielekkäitä kokonaisuuksia ja itse oppimisprosessi on tärkeä. Tämä tapahtuu eri sisältöalueita yhdistelemällä. Erilaisissa projekteissa hyödynnetään lasten ideoita ja toimitaan niiden mukaan. Aikuisen tehtävänä on olla ohjaajana taustalla. Projekti voi olla esim. eläimeen tutustuminen, sadun työstäminen Työskentelytaitojen harjaannuttaminen Lapsi harjoittelee annetun ohjeen mukaan toimimista. Opeteltavana asiana on myös annetun tehtävän loppuun suorittaminen. Lasta kannustetaan pyytämään apua tarvittaessa. Hän tutustuu yksilö-, pari-, pien- ja ryhmätyöskentelyyn.

3 3.4. Oppimisympäristö Tavoitteena on lasta kehittävä ja oma-aloitteisuutta tukeva ympäristö. Oppivälineistöä ja materiaalia tulee olla lasten saatavilla ja käytettävissä oma-aloitteiseen työskentelyyn. Lähiympäristöä ja piha-aluetta käytetään monipuoliseen oppimiseen. 4. SISÄLTÖALUEET Tavoitteet: -kyselevä, itseään ilmaiseva lapsi -aktiivinen oppija sekä positiivinen ja realistinen kuva omista taidoista -elämyksellisyys ja monipuolinen asioiden käsittelytapa -tunteisiin vetoava ja aisteja hyödyntävä oppimistapa -ohjauksesta oma-aloitteeseen oppimiseen -laatu korvaa määrän -oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimenpiteisiin ohjaaminen Eri sisältöalueiden tavoitteet löytyvät Siilinjärven kunnan esiopetussuunnitelmasta Kieli, kommunikaatio ja vuorovaikutus Kuuntelu: -vuorottelun omaksuminen kerronnassa -kuullun ymmärtäminen ja ohjeen mukaan toimiminen -lastenkirjallisuus: kuvakirjat, sadun kerronta, sadut ja tarinat Puhuminen ja ilmaisu: -vuorovaikutustaidot -oma kerronta: sana- ja käsitevaraston kehittäminen, nimeäminen omista kokemuksista ja kuvista kertominen aikuinen kirjaa ylös lasten kokemuksia erilaisista retkistä, viikonlopun tapahtumista yms. lasten omiin vihkoihin. Lapset voivat myös itse kirjoittaa osatessaan. aikuinen kirjaa ylös lasten yhdessä/yksin keksittyjä satuja ja tarinoita -roolileikit -lasten omat esitykset -draama; näytteleminen, teatterin eri muodot

4 Kielellinen tietoisuus: -lorut, runot ja arvoitukset -riimittely -sanojen taputtaminen -sanojen pituuksien vertailu -sanaleikit -harjoitellaan kuuntelemaan esim. millä kirjaimella/äänteellä sana alkaa Alkava luku- ja kirjoitustaito -erilaisten sanojen esilläolo esim. seinillä -leikit kirjaimilla, sanoilla ja lasten nimillä -harjoitellaan hahmottamaan äänteen ja kirjaimen välistä yhteyttä -tutustutaan kirjaimiin ja harjoitellaan niiden tunnistamista ja kirjoittamista -mallikirjoitus: lapsi kirjoittaa aikuisen antaman mallin mukaan esim. onnittelukortit ja erilaiset kutsut -oikea luku- ja kirjoitussuunta -oikea kynäote ja kirjoitusasento Vuorelan kirjastoon ja sen käyttömahdollisuuksiin tutustuminen Matematiikka -vertailu: yhtäläisyyksien ja erojen löytäminen samanlainen erilainen -käsitteet: yhtä monta, enemmän ja vähemmän ensimmäinen viimeinen edessä takana pari -geometrisiin perusmuotoihin tutustuminen: ympyrä, kolmio, nelikulmio -avaruudellinen hahmottaminen: suunnat eteen, taakse, sivulle, ylös, alas, oikea, vasen -vertailu ja luokittelu: kahden ominaisuuden mukaan (esim. väri ja muoto) luonnon muutokset valon suhteen (valoisa hämärä, yö päivä) erot vuodenaikojen tapahtumien välillä (syksy talvi, kevät kesä) -numeroiden, lukujen tunnistaminen ja numeroiden kirjoittamisen harjoittelu välillä 0-9 -konkreettinen tutustuminen lukumäärään ja numeroon -yksinkertaisiin laskutoimituksiin tutustuminen leikin avulla -mittaaminen ja punnitseminen

5 4.3. Luonto ja ympäristö Lähiympäristö; luonnonvarainen ja rakennettu -perhe ja koti -ystävät -lähiympäristön tärkeät kohteet: Hanhimäki, koulun ja päiväkodin ympäristö, ostoskeskus, Kunnan mökki, Kuntoutumiskeskuksen ympäristö -Kuopion kaupunki -turvallinen liikkuminen jalan -minä suomalainen (Suomen lippu, presidentti, pääkaupunki) -esikoulun piha-alueesta huolehtiminen Luonto: -tutkimusvälineistöön tutustuminen (suurennuslasit, lämpömittari) -vuodenaikojen vaihteluiden seuraaminen -säähavaintojen tekeminen -luonnon suojelu (luonnon kunnioittaminen ja lähiympäristön yleinen siisteys) -tutustuminen metsän eläimiin ja marjoihin: toiminta lähtee lasten ideoiden pohjalta mitä tutkitaan, miten tutkitaan jne. -retket lähimetsään -luonnonmateriaalien kerääminen -ihminen: toiminta lähtee lasten tarpeista käsin -aistit: kuulo, näkö, haju, tunto ja maku tutustutaan toiminnan kautta Aika ja avaruus: -vuorokausi -viikonpäivät (kalenterin seuraaminen) -kuukausi, vuosi ja vuodenajat Aine ja energia: -vesi eri olomuodoissa (neste, lumi, jää) -valo/ hämärä tutustutaan toiminnan kautta 4.4. Liikunta Voimistelu ja perusliikunta: -kävely ja juokseminen -ryömiminen, konttaaminen, kieriminen, pyöriminen -riippuminen, keinuminen, hyppääminen, kiipeäminen -heitto ja kiinniotto -erilaiset askeleet ja hypyt -lihashallinta, tasapaino ja kehonhahmotus -rentoutus Luontoliikunta:

6 -kuvasuunnistus -seikkailut ja retket -pelit ja leikit Leikit ja joukkuepelit: -reaktio- ja juoksuleikit -viestit -erilaiset joukkuepelit välineiden ja mahdollisuuksien mukaan Uinti: -uimaopetus Hiihto: -suksien jalkaan laitto ja oikea ote sauvasta -tutustuminen erialaisiin hiihto-, mäennousu- ja laskutapoihin (tasapaino) -latukäyttäytyminen ja hiihtoretket mahdollisuuksien mukaan Luistelu: -luistinten jalkaan saaminen ja nauhojen solmimisen harjoittelu -tasapainon hallinta -potku ja liuku, pysähtyminen ja kaatuminen -liikuntaleikit Tanssi- ja musiikkiliikunta: - rytmi-, piiri ja laululeikit - luova tanssi-ilmaisu 4.5. Etiikka ja katsomus -hyvien tapojen omaksuminen -hyvän, pahan, oikean ja väärän ymmärtäminen -vastuuntunnon, oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden korostaminen -anteeksi antaminen ja pyytäminen -erilaisuuden hyväksyminen Uskontokasvatus: -suurten kirkollisten juhlapyhien huomioiminen (joulu ja pääsiäinen) -yhteistyö Siilinjärven ev.lut.seurakunnan kanssa

7 4.6. Terveyskasvatus Terveyskasvatus tulee olla osa lapsen arkea. Sen tarkoituksena on tukea lapsen henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Lapselle on luotava turvallinen ympäristö ja ilmapiiri näyttää tunteitaan ja olla oma itsensä loukkaamatta muita tai itseään. Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä keinoja esikoulussa: -kaikkia ruokia maistetaan, terveelliset ruokatottumukset -henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen -kauniit käytöstavat -toisista huolehtiminen ja huomioiminen -lepo ja rentoutuminen -säänmukainen pukeutuminen 4.3. Musiikki Laulaminen: -lastenlaulut ja laululeikit -eri vuodenaikoihin liittyvät laulut -kalevalainen laulutyyli eli vuorolaulu -lasten omat laulut ja esittäminen Soittaminen: -oman kehon soittimet -rytmisoittimet: kulkuset, rytmimuna, kehärumpu, klaveesit, triangeli -melodiasoittimet: kellopeli ja metallofoni -soittimiin tutustuminen ja oikea soittotapa -tarinan tehostaminen soitinten avulla (rytmi- ja soitinsadut) -soittaminen omien mielikuvien mukaan/opettajan ohjeen mukaan Kuuntelu: -hiljaisuus/ ympäristöstä tulevat äänet/ itse tuotetut äänet -vastakohtaparien harjoittaminen esim. liikunnan avulla: hidas nopea, korkea matala, hiljainen voimakas ja duuri molli -omalla paikallaan kuuntelu/liikkuminen musiikin mukaan/improvisointi -musiikkiliikunta ja tanssi -musiikkimaalaus -konsertit 4.8. Kuvataide -tutustuminen pää- ja väliväreihin sekä kylmiin ja lämpimiin väreihin -massa-, muovailu- ja savityöt

8 -piirtäminen, rakentelu, painanta ja maalaaminen -luonnon monipuolinen havainnointi ja luonnonmateriaalien hyödyntäminen työskentelyssä -tutustuminen eri taidemuotoihin retkien muodossa (esim. taidenäyttelyt, teatteri) lähiympäristöön ja lähiseudulle -vuodenaikojen huomioiminen työskentelyssä -projektimuotoisen työskentelytavan omaksuminen -kannustaminen omiin ideoihin ja luovaan työskentelyyn 5. VARHAISERITYISOPETUS RILLIPUTTIEN ERITYISRYHMÄSSÄ Rilliputtien erityisryhmän koko on 8-10 lasta. Ryhmän koko vaihtelee lasten iän ja kehitysten haasteiden mukaan. Lasten valinnan ryhmään tekee aina moniammatillinen työryhmä. Ryhmään tulevasta lapsesta tulee olla lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto. Ryhmässä lapselle annetaan joko tehostettua tai erityistä tukea. Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti lapsen kasvua ja oppimista. Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden esiopetusta ei kasvun tai oppimisen vaikeuksien vuoksi voida järjestää muuten. Erityisopetuksen piiriin kuuluvat ne lapset, joilla on pidennetty oppivelvollisuus. Rilliputtien ryhmässä opetusta annetaan esikoululaisille (myös esiaste1) sekä jo oppivelvollisuusiässä oleville lapsille (esiaste2 tai lapsen koulun aloitusta on lykätty vuodella ja hänellä on todettu tehostetun tuen tarve). Kaikille lapsille laaditaan henkilökohtainen ja kirjallinen oppimista ja kasvua edistävä tavoitteellinen suunnitelma. Se voi olla kuntoutussuunnitelma (alle esiopetusikäinen), tehostetun tuen suunnitelma (esiopetusikäinen) tai HOJKS (pidennetty oppivelvollisuus). Suunnitelma tehdään yhteistyössä vanhempien, päivähoidon sekä erityistyöntekijöiden kanssa. Suunnitelma siirretään Wilma-järjestelmän kautta lapsen tulevaan kouluun. Kuntoutuksen ja ohjauksen tukena erityisryhmässä käytetään: - valmiita kuvaohjelmia tai muuta kuvamateriaalia - tukiviittomia - yksilötyöskentelyä - pari- tai pienryhmätyöskentelyä - psykomotorista kuntoutusta Toiminta-ajatuksena on: - löytää jokaisen lapsen henkilökohtaiset vahvuudet - tukea lapsen itsetuntoa tarjoamalla hänelle myönteisiä oppimiskokemuksia - tarjota oppimismahdollisuuksia monikanavaisesti ja kokonaisvaltaisesti leikin ja toiminnan kautta - kehittää itsenäisen toiminnan taitoja, kielellistä ilmaisua sekä matemaattisia taitoja - harjaannuttaa sosiaalisia vuorovaikutustaitoja

9 6. YHTEISTYÖ 6.1. Yhteistyö kodin kanssa Lapsen huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu. Lapsen viihtyvyyden, kasvamisen ja oppimisen kannalta on tärkeää luoda luottamuksellinen yhteys henkilöstön ja huoltajien välille. Päivittäiset tuonti- ja hakutilanteet pitävät yllä arkipäivän yhteydenpitoa. Esiopetusvuoden syksyllä laaditaan yhdessä huoltajien kanssa lapsen esiopetussuunnitelma. Suunnitelma on opetusta ja toimintaa tukeva ja ohjaava työväline. Keväällä käydään palautekeskustelu kuluneesta esikouluvuodesta, ja samalla täytetään Silta päivähoidosta kouluun kaavake. Erityisryhmä Rilliputeissa syksy aloitetaan henkilökohtaisella alkukeskustelulla uusien perheiden kanssa. Henkilökohtaisia kuntoutus- ja opetussuunnitelmia tarkennetaan kolme kertaa lukuvuodessa. Kouluun lähteville pidetään toukokuussa kouluunlähtöpalaveri, jossa mukana mahdollisesti tuleva opettaja. Vanhempainilta järjestetään esikouluvuoden alussa Yhteistyö muiden esiopetusryhmien kanssa Esikouluvuoden toiminta antaa lapselle mahdollisuuden tutustua päiväkodin muihin kouluunlähtijöihin. Toiminta voi olla yhteisiä tapahtumia, retkiä, liikuntaa, musiikkia tai kädentöitä Yhteistyö perusopetuksen kanssa Yhteistyötä tehdään Vuorelan koulun alkuopetuksen kanssa mahdollisuuksien mukaan. Keväällä kaikki esikoululaiset tutustuvat tulevaan kouluunsa. Erityisryhmä Rilliputit on säännöllisesti yhteistyössä koulun alkuopetuksen pienluokan kanssa. Hemuleiden esikoululaiset syövät lounaan koulun ruokasalissa päivittäin.

10 6.4. Yhteistyö muiden tahojen kanssa Lapsen terveydestä sekä psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehdittaessa käytetään tarvittaessa vanhempien suostumuksella seuraavia tukipalveluja: neuvola, fysio-, toiminta- ja puheterapeutit, psykologit, kasvatus- ja perheneuvola, sosiaali- ja perhetyöntekijät, lasten erikoissairaanhoito (KYS) ja erityisopettajat. Esiopetuksen tehtävänä on tutustuttaa lapsi kotiseutuunsa. Yhteistyötä eri tahojen kanssa tehdään esikoulun tarpeiden mukaan. Yhteistyökumppaneita ovat: -Seurakunta -Fontanella -Vuorelan kirjasto -Paikallisosuuspankki -Vuorelan lähikaupat ja apteekki -paikalliset urheiluseurat 7. ARVIOINTI Palautetta annetaan huoltajien, henkilöstön ja lapsen kanssa käytävissä säännöllisissä keskusteluissa. Lapsi saa päivittäin palautetta esikoulusta arkipäivän tilanteissa. Lapselle annettava palaute tulee olla lapsen tasolla ja tukea hänen itsetuntoaan. Lasta ohjataan kehittämään arviointia sanallisesti ja erilasten symbolien avulla. Arvioida voidaan sekä omaa (itsearviointi) että tehtyä toimintaa. Lasta, jolle on tehty henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) tai tehostetun tuen suunnitelma, arvioidaan säännöllisin väliajoin yhteistyöpalavereissa. Esikouluvuoden lopuksi lapsi saa osallistumistodistuksen. Lapselle, jolla on pidennetty oppivelvollisuus, annetaan sanallinen todistus.

11 SISÄLLYSLUETTELO 1.HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA 2.ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA 3.OPETUSMENETELMÄT 3.1.Leikin ja toiminnan kautta oppiminen 3.2.Projektimuotoinen työskentely 3.3.Työskentelytaitojen harjaannuttaminen 3.4.Oppimisympäristö 4.SISÄLTÖALUEET 4.1.Kieli, kommunikaatio ja vuorovaikutus 4.2.Matematiikka 4.3.Luonto ja ympäristö 4.4.Liikunta 4.5.Etiikka ja katsomus 4.6.Terveyskasvatus 4.7.Musiikki 4.8.Kuvataide 5.VARHAISERITYISOPETUS RILLIPUTTIEN ERITYISRYHMÄSSÄ 6.YHTEISTYÖ 6.1.Yhteistyö kodin kanssa 6.2.Yhteistyö muiden esiopetusryhmien kanssa 6.3.Yhteistyö perusopetuksen kanssa 6.4.Yhteistyö muiden tahojen kanssa 7. ARVIOINTI

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Esiopetuksemme tavoitteena on tutustuttaa lapsi koulumaailmaan vähitellen. Siksi esiopetusta annetaan

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus ja tavoitteet: Esiopetusta suunniteltaessa otetaan huomioon, että toiminnan keskipisteenä ja toteuttajana on lapsi. Tavoitteena on

Lisätiedot

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLTÖ: ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

Raahen kaupunki

Raahen kaupunki 1 Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut Salassa pidettävä LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

SIMONSALON PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

SIMONSALON PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA SIMONSALON PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Esiopetuksen järjestäminen Toiminta-ajatus Esiopetuksen arvopohja Oppimisympäristö Opetusmenetelmät Sisältöalueet Yhteistyö

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

SIMONSALON PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

SIMONSALON PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA SIMONSALON PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Esiopetuksen järjestäminen Toiminta-ajatus Esiopetuksen arvopohja Oppimisympäristö Opetusmenetelmät Sisältöalueet Yhteistyö

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

KEHVON PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KEHVON PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KEHVON PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA Toimintakaudelle 2015-2016 Kippurahännät KEHVON PÄIVÄKODIN... ESIOPETUSSUUNNITELMA... Toimintakaudelle 2015-2016... Kippurahännät... HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA...

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Lapsi työskentelee ja oppii

Lapsi työskentelee ja oppii Lapsi työskentelee ja oppii Esiopetukseen ilmoittautuvien lasten vanhemmille suunnattu kysely keväällä 2015 Kyselyn aiheina: Lapsen työskentelytavat, lapsi oppii parhaiten, lastani kiinnostaa, toivoisin,

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä

Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä Työyhteisötehtävä 3, laaja-alainen oppimiskokonaisuus Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä Lähtökohdat: Vanhempainillassa tuli vanhemmilta toiveita ulkoilusta, vuorovaikutussuhteista

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA

UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA Liikunnassa ja musiikissa seurataan vuosikelloja, jotka erillisinä liitteinä. Matemaattisiin ja kielellisiin taitoihin tutustutaan ryhmissä omaan tahtiin, sisällöt

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Kasv. 12.6.2014 Liite 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika Osoite Vanhempien yhteystiedot Päiväkoti ja ryhmä (ryhmäkoko ja rakenne) Yhteystiedot Opettaja Hyvä lapsen huoltaja!

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

KIRKKOKADUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOKADUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KIRKKOKADUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA Yleistä Raahella on ainutlaatuinen ja omaleimainen historia merikaupunkina sekä hyvin säilynyt vanha kaupunki. Päiväkotimme sijaitsee vanhan kaupungin kupeessa,

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen omakuva (piirustus tai kuva) Lapsen nimi: Syntymäaika: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: Tämä suunnitelma yhdessä hoitosopimuksen kanssa on varhaiskasvatuksen perusta

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Koulun/päiväkodin nimi: Opettaja: Osoite: Puhelin: lapsen kuva Lapsen nimi: Äidin nimi: Isän nimi: Kotipuhelin: Työpuhelin (äiti): (isä): Minun esikouluni, piirtänyt 2 Esiopetus

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...3 TOIMINTA-AJATUS....3 ARVOT............3 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA. Auran kunta - varhaiskasvatus

LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA. Auran kunta - varhaiskasvatus LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA Auran kunta - varhaiskasvatus LAPSEN RIITTÄVÄ LIIKUNTA KOOSTUU MEILLÄ ON HAUSKAA YHDESSÄ! KAKSI TUNTIA REIPASTA LIIKUNTAA PÄIVÄSSÄ! OMAEHTOISEN LIIKKUMISEN TUKEMINEN Monipuolisia

Lisätiedot

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014 Esiopetuksesta perusopetukseen 15.1.2014 Lapsen kasvun ja kehityksen polku varhaiskasvatus 0-6 v (=päivähoito ja esiopetus) -> esiopetus 6 v. -> perusopetus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

SAUVOSAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAUVOSAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAUVOSAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1 SAUVOSAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Arvot...3 2 VARHAISKASVATUKSEN TAVOITTEET...3

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II PCS-kuvasymbolien tekijänoikeudet omistaa Mayer- Johnson Inc.,

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten?

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten? Esioppilaan oma sivu NIMESI: Mitä leikkejä leikit mieluiten? PIIRRÄ OMA KUVASI Mikä saa sinut iloiseksi? Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä haluaisit oppia eskarissa? Keskustelun teemat Vanhempien

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Esikoulu 1 5 (6) vuotiaat

Esikoulu 1 5 (6) vuotiaat Ruotsinsuomalainen koulu Blackevägen 1 41716 Göteborg Esikoulu 1 5 (6) vuotiaat Aukioloaika: klo 06.00-18.00 Puh: 031 225530 Kotipiirit: Kultakalat (Guldfiskarna) 1 3 vuotiaat Delfiinit (Delfinerna) 3

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011-2012 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti sijaitsee Nurmijärven kirkonkylässä, osoitteessa Toreenintie 30. Esiopetusta annetaan

Lisätiedot

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Hyväksytty 8.5.2001 Voimaantulo 1.8.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esiopetuksen järjestämisen toiminta-ajatus 2. Esiopetuksen toimintaympäristö 3. Esiopetuksen painotukset

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan

Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan Pihlavan koulu Vanha maantie 2 puh. 02-621 5146 www.cedunet.fi/pihlava Pihlavan koulun esiopetus alkoi vuonna 1996, sosiaali- ja koulutoimen yhteistyötä nykyään päivähoito

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

RAINION PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

RAINION PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 RAINION PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 päivitetty elokuussa 2013 Heinolassa esiopetus toteutetaan sivistystoimen alaisuudessa ja se on maksutonta. Esiopetuksen toimintaaika on neljä tuntia;

Lisätiedot

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA LUOTTAMUKSELLINEN Lapsen nimi: Vanhemmat / huoltajat: Päivähoito-/kerhopaikka: Hoitaja: Syntymäaika: Terveydenhoitaja: 1. SOSIAALISET TAIDOT 1. Kuvaile millainen lapsi

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 Yksikkö Perttulan päiväkoti, esiopetusryhmä Leijonat. Ryhmään kuuluu sekä osa- että kokopäiväeskareita. Uotilan koulutie 81, 01860 Perttula Toiminta-aika

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

LIIKUNTA VL LUOKKA. Laajaalainen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet. osaaminen

LIIKUNTA VL LUOKKA. Laajaalainen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet. osaaminen LIIKUNTA VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Fyysinen toimintakyky T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen - Liikuntamuodoilla

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Päiväkoti Hattu-Maakarin esikoulun toimintasuunnitelma

Päiväkoti Hattu-Maakarin esikoulun toimintasuunnitelma Päiväkoti Hattu-Maakarin esikoulun toimintasuunnitelma 2016-2017 Ryhmän rakenne ja henkilöstö - Esikouluryhmän nimi on Mörrit, johon kuuluu 15 lasta. - Esikoululaisista 10 on poikia ja 5 tyttöjä. 5-vuotiaita

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Peikkorinteen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Peikkorinteen esikoulu KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäkituvan päiväkoti Toreenintie 4 01900 NURMIJÄRVI 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Esiopetusta

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Salassa pidettävä

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Salassa pidettävä 1 päivitetty 9/2012 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Salassa pidettävä LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Lähiosoite Kutsumanimi Puhelin kotiin Lapsen allergiat, sairaudet

Lisätiedot