POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITON MAAKUNTA LIIKKUMAAN - LIIKUNTA- JA URHEILUSTRATEGIA KUNTAKARTOITUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITON MAAKUNTA LIIKKUMAAN - LIIKUNTA- JA URHEILUSTRATEGIA KUNTAKARTOITUS 2010"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITON MAAKUNTA LIIKKUMAAN - LIIKUNTA- JA URHEILUSTRATEGIA KUNTAKARTOITUS 2010

2 SISÄLTÖ 1 1. TIIVISTELMÄ 2 2. JOHDANTO Liikuntaa ja urheilua Pohjois-Karjalassa seurantatutkimus Liikuntakulttuurin eriytyminen jatkuu Seuroilla merkittävä asema liikuttajina Lasten ja nuorten liikunnan harrastaminen Kilpa- ja huippu-urheilu 4 3. PERUSTIETOJA KUNTIEN LIIKUNTATOIMESTA Kuntien laaja-alaiset liikunta- ja urheilustrategiat sekä liikuntapaikkasuunnitelmat 8 4. MAAKUNNAN LIIKKUMISYMPÄRISTÖISTÄ Liikuntapaikkojen ylläpito kunnissa Kuntien ns. perusliikuntapaikkojen maksullisuus Kevyenliikenteen sekä ulkoilu- ja vaellusreitit Liikuntapaikkarakentamisen haasteita KANSALAISTOIMINTA Liikunta- ja urheiluseuroilla keskeinen asema Kuntien avustukset urheiluseuroille Muut liikunta-avustuksia saavat järjestöt Pohjois-Karjalan Liikunta ry Yleistä Koulutustoiminta Hankkeet Tapahtumat LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS POHJOIS-KARJALASSA Joensuun Urheiluakatemia Liikunta-alan koulutus Suomessa LIIKUNTA-ALAN TUTKIMUS POHJOIS-KARJALASSA Tutkimustoiminta Suomessa LIIKUNNAN JA URHEILUN HANKETOIMINTA POHJOIS-KARJALASSA JOHTOPÄÄTÖKSET Maakunta liikkumaan Kuntien liikuntatoimi Liikkumisympäristöt Kansalaistoiminta Liikunta-alan koulutus Liikunta-alan tutkimus Liikunnan ja urheilun hanketoiminta 19 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 20 LIITTEET 21 1

3 1. Tiivistelmä Pohjois-Karjalan kuntien liikuntatoimen tehtävissä ja liikuntapaikkojen kunnossapidossa työskentelevien henkilötyövuosien määrä oli vuonna ,5 henkilötyövuotta, joista yli puolet maakuntakeskus Joensuussa. Pohjois-Karjalan kuntien liikuntatoimien yhteenlasketut käyttömenot vuonna 2010 olivat yli 15,2 miljoonaa euroa (91,69 /asukas). Koko Suomen vastaava luku on Kuntaliiton arvioiden mukaan vuodelle 2010 noin 124 /asukas. Edellisen kuntakartoituksen kuntatietoihin vuodelta 2006 verrattuna Pohjois-Karjalan kuntien liikuntatoimien käyttömenot ovat kasvaneet. Vuonna 2006 kuntien käyttömenot olivat noin 11 miljoonaa euroa (65,5 /asukas). Urheiluseura-avustuksia Pohjois-Karjalan kunnat myönsivät liikunta- ja urheiluseuroille vuonna 2010 yhteensä noin euroa (3,59 /asukas). Edellisessä kartoituksessa vuoden 2006 tilanne oli myönnettyjen seuraavustusten kokonaismäärän suhteen reilut euroa (3,4 /asukas). Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän Kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstötietoja vuosilta julkaisun mukaan kyselyyn vastanneiden kuntien myöntämät liikunta-avustukset olivat vuonna 2008 yhteensä 34 miljoonaa euroa (7,34 /asukas). Raportin mukaan kyselyyn vastanneet kunnat olivat varanneet vuoden 2009 talousarvioon liikunta-avustuksiin 7,14 /asukas. Opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn vastasi vuoden 2008 osalta 281 kuntaa (vastaus% 70) ja vuoden 2009 talousarviotietojen osalta 248 kuntaa (vastaus% 75). Vuoden 2009 vastaajamäärään vaikutti kyseisen vuoden alussa toteutuneet kuntaliitokset. Liikunnan kehittämisohjelma tai liikuntastrategia on joko voimassa, tulossa tai suunnitteilla 11 kunnassa. Suomessa on liikuntapaikkaa, joista 75 prosenttia on kuntien rakentamia ja ylläpitämiä. Pohjois- Karjalassa on liikuntaviranhaltijoilta saadun tiedon mukaan kaikkiaan 997 liikuntapaikkaa, joista kuntien ylläpitämiä on 66 prosenttia. Vuonna 2006 liikuntapaikkoja oli Pohjois-Karjalassa 1110 kappaletta, joista kuntien ylläpitämiä 68 prosenttia. Liikuntapaikkamaksujen suhteen Pohjois-Karjalan kunnissa tilannetta voidaan pitää kohtuullisena. Kuntien ns. perusliikuntapaikat (mm. liikuntahallit, koulujen salit, urheilu- ja palloilukentät) olivat vuonna 2010 arkisin pääsääntöisesti maksuttomia lapsille ja nuorille. Uimahallit, jäähallit ja kuntosalit olivat maksullisia myös lapsille ja nuorille. Maakunnassa on 263 liikunta- ja urheiluseuraa, joissa on noin jäsentä (n. 22 % maakunnan asukasluvusta). Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali) on maakunnallinen liikunnan ja urheilun asiantuntija-, kehittämis- ja yhteistyöorganisaatio. Pokalin päätehtävänä on pohjoiskarjalaisten ihmisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen. Pokalin jäseniä ovat muun muassa urheiluseurat ja maakunnalliset liikuntajärjestöt. Pohjois-Karjalasta löytyy sekä menestyviä joukkueita että yksilöurheilijoita. Joensuun Urheiluakatemialla on tärkeä rooli huippu-urheilun tukena. Liikunta-alan ammatillista koulutusta Pohjois-Karjalassa järjestävät Itä-Suomen Liikuntaopisto ja Pohjois- Karjalan koulutuskuntayhtymä. Valtaosa liikuntaan liittyvistä hankkeista liittyy terveysliikuntaan, soveltavaan liikuntaan ja ikäihmisten liikuntaan. Suoran seuratuen ja muiden hankkeiden ansiosta pohjoiskarjalaisiin seuroihin on viime vuosina saatu merkittävästi lisää päätoimisia työntekijöitä. Vuonna 2010 pohjoiskarjalaisissa liikunta- ja urheiluseuroissa työskenteli noin 30 päätoimista työntekijää. 2

4 2. Johdanto Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Maakunta liikkumaan liikunta- ja urheilustrategia vuosille valmistui vuonna Strategian toimeenpanoa varten maakuntahallitus nimesi johtoryhmän, johon kuuluvat Seppo Eskelinen (puheenjohtaja), Pirjo Rämänen (varapuheenjohtaja), Ulla Huhtilainen, Pekka Huovinen, Jari Hurskainen, Pertti Keronen, Armi Laukkanen, Jussi Puhakka ja Matti Ruuska. Johtoryhmän päätöksen mukaan tehtiin liikunta- ja urheilustrategian nykytilan kartoitus kesän ja syksyn 2007 aikana. Kartoitustyön tekijänä oli Pokali. Selvityksen tavoitteena oli kertoa maakunnan liikunnan ja urheilun nykytilasta ja toimijoista sekä nostaa esille keskeisiä Pohjois-Karjalan liikuntaan ja urheiluun liittyviä haasteita tulevaisuudessa. Pokali teki liikunta- ja urheilustrategian arviointia vuoden 2010 aikana. Arvioinnin johtopäätöksinä nostettiin esille viisi suositusta: 1. Pohjoiskarjalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen 2. Kansalaistoiminnan edellytysten turvaaminen ja toiminnan kehittäminen 3. Liikunnan aseman vahvistaminen kuntien hyvinvointipolitiikassa erityisesti niiden kohdalla, jotka liikkuvat terveyden kannalta riittämättömästi. 4. Pohjois-Karjalan vetovoimaisuuden edistäminen liikunta- ja urheilutapahtumamatkailun avulla 5. Liikunnan ja urheilun tutkimus- ja kartoitustoiminnan jatkaminen Alkuvuodesta 2011 Pokali toteutti seurantakartoituksen kuntien liikuntaan liittyvien asioiden nykytilasta lähettämällä kyselyn kuntien liikuntaviranhaltijoille. Kyselyssä kartoitettiin kuntien liikuntaan liittyviä tietoja vuoden 2010 osalta. Tämä raportti kokoaa yhteen kyselyjen pohjalta saadut vastaukset kuntien liikuntaasioiden tämän hetkisestä tilasta Pohjois-Karjalassa. Raportista on jätetty pois liikuntamatkailun osa-alue, josta tehdään erillinen kartoitus osana Pokalin käynnistämää Maakunta liikkumaan kehittämishanketta. 2.1 Liikuntaa ja urheilua Pohjois-Karjalassa -seurantatutkimus Vuoden 2010 syksyllä toteutettiin Liikuntaa ja urheilua Pohjois-Karjalassa seurantatutkimus maakunnan aikuisväestön liikunnasta ja seuratoimijoiden näkemyksistä. Seurantatutkimus toteutettiin Pokalin aloitteesta ja sen teki Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitoksen tutkijat. Tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin aikuisväestön liikunnassa tapahtuneiden muutosten selvittäminen sekä urheilu- ja liikuntaseuraväen liikuntakulttuurinäkemysten kartoittaminen. Tutkimusta varten Tilastokeskus poimi Pohjois-Karjalan aikuisväestöstä 1500 hengen kiintiöidyn otoksen. Uusintakyselyn jälkeen tutkimuksen vastausprosentiksi saatiin 48. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 725 pohjoiskarjalaista. Seuroille lähetettyyn kyselyyn saatiin 83 vastausta 270 seurasta. Edellinen vastaavanlainen tutkimus toteutettiin vuonna 2005 Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian valmistelutyön yhteydessä Liikuntakulttuurin eriytyminen jatkuu Tutkimus osoitti liikuntakulttuurin eriytymisen jatkuvan Pohjois-Karjalassa. Maakunnan väestön alimpiin tuloluokkiin kuuluvien henkilöiden päivittäinen liikunta on vähentynyt. Ylemmissä tuloluokissa liikuntaharrastuneisuuden suunta on ollut päinvastainen. Koulutustasolla oli selkeä yhteys liikunnan harrastamiseen. Korkean koulutus- ja tulotason omaavat pohjoiskarjalaiset käyttävät muita väestöryhmiä enemmän aikaansa liikunnan harrastamiseen ja fyysisestä kunnostaan huolehtimiseen. Pohjoiskarjalaisista 34 prosenttia liikkuu terveytensä kannalta riittävästi eli vähintään neljä kertaa viikossa ja 38 prosenttia liikkuu 2-3 kertaa viikossa. Suosituimpia aikuisväestön liikuntamuotoja Pohjois-Karjalassa olivat kävelylenkkeily ja pyöräily. Edellä mainittuihin lukuihin ei seurantatutkimuksen kysymysasettelun pohjalta sisältynyt pohjoiskarjalaisten suorittama arkiliikunta. 3

5 Tutkimus antaa aihetta neljään suositukseen. 1. Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen edellyttää toimijoiden yhteistyötä 2. Liikuntamieltymysten kirjavoituminen edellyttää eriytynyttä palvelutarjontaa. 3. Liikunnan organisoimisessa tarvitaan jatkuvaa verkostoitumista. 4. Liikkumisen lisääminen edellyttää kaikkinaisista liikkumisympäristöistä huolehtimista. Esimerkiksi kevyen liikenteen väylät ovat avainasemassa aikuisväestön liikkumisen suhteen Seuroilla merkittävä asema liikuttajina Seurantatutkimuksen kyselyyn vastanneiden pohjoiskarjalaisten seurojen osalta näyttää, että ne ovat löytäneet paikkansa maakunnan liikunnan ja urheilun toimijoina. Seuroilla näyttääkin olevan varsin keskeinen merkitys pohjoiskarjalaisten urheiluttajina ja liikuttajina sekä sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman synnyttäjinä. Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheiluseurojen edustajien näkemykset liikuntakulttuurin nykytilasta ja tulevaisuudesta olivat varovaisen toiveikkaat. Seurantatutkimuksessa pohjoiskarjalaisilta seuroilta kysyttiin heidän tulevaisuuden näkymiään liittyen muun muassa vapaaehtoistoimintaan ja seuratalouteen. Vastanneiden seurojen näkemykset olivat positiiviset. Lähes 80 prosenttia vastanneista seuroista näkivät, että vapaaehtoisuus tulee pysymään ennallaan tai lisääntymään tulevaisuudessa. Talouden osalta suuntaviivat olivat samanlaiset. 80 prosenttia vastanneista seuroista näkivät seuratalouden tulevaisuudessa tyydyttävänä tai hyvänä. Tulevaisuuden suurimpina taloudellisina uhkina seurat kokivat jäsenmäärän vähenemisen, kustannusten kasvun ja avustusten vähyyden. 2.2 Lasten ja nuorten liikunnan harrastaminen Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan urheilu on edelleen suosituin 3 18-vuotiaiden harrastus. Suomalaisista lapsista ja nuorista 92 prosenttia harrastaa liikuntaa. Suosituimmat lajit ovat jalkapallo, pyöräily, uinti, juoksulenkkeily, hiihto ja salibandy. Eniten suosiota ovat lisänneet juoksulenkkeily, kuntosaliharjoittelu, salibandy ja ratsastus. Urheiluseuratoiminta on edelleen suosiossa. Seurassa harrastaneiden osuus on kasvanut edelleen. Lapsista ja nuorista 43 prosenttia ilmoittaa harrastavansa urheilua urheiluseurassa. Määrällisesti tämä tarkoittaa seurassa liikkuvaa lasta tai nuorta. Tämän lisäksi seurojen ulkopuolella olevaa lasta ja nuorta haluaisi osallistua seurojen toimintaan. Pojat harrastavat seuroissa useammin kuin tytöt; pojista 47 prosenttia ja tytöistä 40 prosenttia osallistuu urheiluseuran harjoituksiin. Eri ikäluokista aktiivisimmin seuroissa harrastavat 7-11 vuotiaat ja vuotiaat. Näissä ikäluokissa useampi kuin joka toinen harrastaa urheiluseurassa. Paikalliset liikunta- ja urheiluseurat järjestävät laajaa ja laadukasta junioritoimintaa Pohjois-Karjalassa. Tarkkaa tutkimustietoa pohjoiskarjalaisten lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta ei kuitenkaan ole saatavilla. Tulevaisuudessa pohjoiskarjalaisten lasten ja nuorten liikunnan tutkimukselle on tarvetta liikuntatottumusten ja aktiivisuuden selvittämiseksi. 2.3 Kilpa- ja huippu-urheilu Kilpa- ja huippu-urheilun tarkoituksena on mitata paremmuutta inhimillisessä suorituskyvyssä ja fyysisessä taidossa. Suomessa on alle tuhat kansainvälisen tason ja muutama tuhat kansallisen tason urheilijaa. Suomalaisista aikuisista 77 prosenttia pitää Suomen menestymistä kansainvälisissä urheilukilpailuissa tärkeänä. Suomalaisille arvokisojen voittajat ovat edelleen osa kansallista identiteettiä. Tiedotusvälineet nostavat menestyksekkäitä urheilijoita sankareiksi, joita lapset ja nuoret pitävät esikuvinaan. Pohjois-Karjala on perinteikäs urheilumaakunta. Pohjois-Karjalasta on vuosien saatossa ponnistanut useita arvokisamenestyjiä, kuten hiihtäjä Aki Karvonen, keihäänheittäjä Seppo Räty, estejuoksija Jukka Keskisalo, keihäänheittäjä Aki Parviainen, ampuja Henri Häkkinen, yhdistetyn Jaakko Tallus, Kalevan Rastin suunnistajat ja ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen. Tälläkin hetkellä Pohjois-Karjalassa on lukuisia kansainvälisen tason yksilöurheilijoita muun muassa Kaisa Mäkäräinen, Jukka Keskisalo ja Henri Häkkinen sekä kansallisen tason joukkueita, jotka tarjoavat viihdettä ja elämyksiä pohjoiskarjalaiselle urheiluyleisölle. 4

6 Pohjoiskarjalaisia menestysjoukkueita vuonna 2010 muun muassa Joensuun Curling Joensuun Kataja Joensuun Maila Joensuun Prihat Jokipojat Josba Kalevan Rasti Kiteen Pallo Lieksan Into Mutalan Riento Viinijärven Urheilijat curling koripallo pesäpallo lentopallo jääkiekko salibandy suunnistus pesäpallo kaukalopallo lentopallo pesäpallo 3. Perustietoja kuntien liikuntatoimesta Pohjois-Karjala on Suomen itäisin maakunta, jossa asui vuoden 2010 alun väestötilastojen mukaan henkilöä. Maakuntaan kuuluu 14 kuntaa, joista viisi on kaupunkeja. Eno ja Pyhäselkä liittyivät kuntaliitoksen myötä Joensuuhun. Kuntien liikuntatoimen organisointi vaihtelee. Liikunta-asioiden päätökset tehdään kuntatasolla eri lautakunnissa. Alla olevassa listassa on mainittu kunnittain liikunta-asioista vastaava viranhaltija ja lautakunta, jossa liikuntaan liittyvät päätökset tehdään. Kunta Nimike Lautakunta Ilomantsi Liikuntasihteeri Vapaa-aikalautakunta Joensuu Liikuntajohtaja Liikuntalautakunta Juuka Liikunta- ja vapaa-ajanohjaaja Sivistyslautakunta Kesälahti Vapaa-aikasihteeri Sivistyslautakunta Kitee Liikuntasihteeri Sivistyslautakunta Kontiolahti Vapaa-aikapäällikkö Vapaa-aikalautakunta Lieksa Liikuntasihteeri Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta Liperi Vapaa-aikasihteeri Sivistyslautakunta Nurmes Vapaa-aikasihteeri Sivistyslautakunta Outokumpu Liikuntasihteeri Sivistyslautakunta Polvijärvi Vapaa-aikasihteeri Sivistyslautakunta Rääkkylä Vapaa-aikasihteeri Vapaa-aikalautakunta Tohmajärvi Liikunnanohjaaja Sivistyslautakunta Valtimo Kirjastosihteeri Vapaa-aikalautakunta 5

7 Pohjois-Karjalan kuntien liikuntatoimen tehtävissä ja liikuntapaikkojen kunnossapidossa työskentelevien henkilötyövuosien määrä oli vuonna ,5 henkilötyövuotta, joista yli puolet maakuntakeskus Joensuussa. Kunta Asukasluku 2006 Asukasluku 2010 Liikuntatoimen henkilötyövuosien määrä 2006 Liikuntatoimen henkilötyövuosien määrä 2010 Eno ,5 - Ilomantsi ,0 5,5 Joensuu ,0 92,5 Juuka ,5 0,5 Kesälahti ,0 1,0 Kitee ,5 6,5 Kontiolahti ,4 7,4 Lieksa ,0 6,5 Liperi ,0 5,0 Nurmes ,5 4,0 Outokumpu ,0 11,0 Polvijärvi ,0 2,0 Pyhäselkä ,0 - Rääkkylä ,0 1,6 Tohmajärvi ,0 1,0 Valtimo ,1 2,0 YHTEENSÄ ,5 146,5 Taulukko 1. Yhteenveto kuntien asukasluvusta ja liikuntatoimen henkilötyövuosien määrästä 2006 ja Pohjois-Karjalan kuntien liikuntatoimien yhteenlasketut käyttömenot vuonna 2010 olivat reilut 15,2 miljoonaa euroa (91,69 /asukas). Kuntaliiton arvioiden mukaan koko maan käyttömenot ovat vuonna 2010 noin 664 miljoonaa euroa (n. 124 /asukas). Itä-Suomen lääninhallituksen tekemästä selvityksestä Itä-Suomen läänin kuntien liikuntatoimen resursseista vuosina saatujen vertailutietojen mukaan vuonna 2008 Etelä-Savossa käytettiin liikuntaan 66,82 euroa/asukas ja Pohjois-Savossa 72,49 euroa/asukas. Kunta Käyttömenot 2006 Käyttömenot Avustukset 2006 Avustukset 2010 Eno Ilomantsi Joensuu Juuka Kesälahti Kitee Kontiolahti Lieksa Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Pyhäselkä Rääkkylä Tohmajärvi Valtimo YHTEENSÄ Taulukko 2. Yhteenveto kuntien käyttömenojen ja seura-avustusten avustusten määrästä 2006 ja 2010.

8 Liikuntatoimen käyttömenoja tarkasteltaessa suhteutettuna asukaslukuun, eniten rahaa liikuntaan käyttää Outokumpu, joka käyttää liikuntaan 131,21 /asukas. Seuraavaksi eniten käyttävät Joensuu (120,18 /asukas) ja Lieksa (99,82 /asukas). Kunta Käyttömenot 2006 /asukas Käyttömenot 2010 /asukas Avustukset 2006 /asukas Avustukset 2010 /asukas Eno 38,6-0,4 - Ilomantsi 33,0 72,31 2,7 4,40 Joensuu 93,5 120,18 2,6 2,32 Juuka 56,8 61,35 1,3 2,10 Kesälahti 3,8 12,09 0,9 0,67 Kitee 65,7 82,65 3,9 5,02 Kontiolahti 51,6 60,88 4,5 7,39 Lieksa 89,4 99,82 8,9 6,98 Liperi 42,1 45,18 2,2 2,15 Nurmes 59,3 60,89 3,5 3,62 Outokumpu 84,5 131,21 3,9 3,40 Polvijärvi 25,7 23,76 3,6 4,32 Pyhäselkä 19,8-2,5 - Rääkkylä 34,3 69,07 3,3 4,86 Tohmajärvi 34,1 44,55 2,6 1,97 Valtimo 8,5 81,57 8,9 9,27 YHTEENSÄ 65,6 91,69 3,4 3,59 Taulukko 3. Yhteenveto kuntien käyttömenoista ja seura-avustuksista yhtä asukasta kohden 2006 ja Urheiluseura-avustuksia Pohjois-Karjalan kunnat myönsivät liikunta- ja urheiluseuroille vuonna 2010 yhteensä noin euroa (3,59 /asukas). Urheiluseura-avustuksia myöntää eniten Valtimo (9,27 /asukas), Kontiolahti (7,39 /asukas) ja Lieksa (6,98 /asukas). Valtimon kunnan avustus on käytännössä ostopalvelusopimus urheiluseuran kanssa. Sopimuksen mukaan liikuntapalvelujen tuottaminen kuuluu urheiluseura Valtimon Vasamalle. Kuvio 1. Liikuntatoimen käyttömenot /asukas kunnittain. Joensuun vuoden 2006 luvussa on huomioitu myös Enon ja Pyhäselän käyttömenot suhteessa asukaslukuun. 7

9 Kuvio 2. Urheiluseura-avustukset /asukas kunnittain. Joensuun vuoden 2006 luvussa on huomioitu myös Enon ja Pyhäselän urheiluseura-avustukset suhteessa asukaslukuun. 3.1 Kuntien laaja-alaiset liikunta- ja urheilustrategiat sekä liikuntapaikkasuunnitelmat Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa myös erityisryhmille. Liikuntalain voimaantulon myötä useisiin kuntiin ja kaupunkeihin on laadittu liikunnan kehittämisohjelmia ja liikuntastrategioita, joiden tarkoituksena on toimia tulevaisuuden liikuntasuunnittelun apuvälineenä kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi. Pohjois-Karjalan kunnista ainoastaan Kesälahdelta, Outokummulta ja Valtimolta puuttuu liikuntastrategia. Liikuntastrategia on työn alla Polvijärvellä ja Tohmajärvellä. Liperin liikuntastrategia on päivittämättä. Outokumpu ja Kontiolahti tekevät vuoden 2011 aikana liikuntapaikkasuunnitelman. Pohjois-Karjalan kuntien nykytilanne liikuntastrategioiden suhteen on esitetty taulukossa 4. Kunta Toimenpideohjelman nimi ja toteutusvuodet Ilomantsi Liikuntastrategia vuosille , liikuntapaikkasuunnitelma sisältyy liikuntastrategiaan Joensuu Joensuun liikuntatoimen strategia ja liikuntapaikkasuunnitelma vuosille Juuka Liikuntastrategia vuosille Kesälahti Ei liikuntastrategiaa tai liikuntapaikkasuunnitelmaa Kitee Liikuntastrategia Kontiolahti Liikuntastrategia , liikuntapaikkasuunnitelma tulossa vuosille Lieksa Liikuntaan liittyvät strategiset linjaukset kirjattu Lieksan kaupungin strategiaan vuosille Liperi Liikuntastrategia Nurmes Liikuntastrategia Outokumpu Ei liikuntastrategiaa, liikuntapaikkasuunnitelma tulossa vuosille Polvijärvi Liikuntastrategia työn alla, liikuntapaikkasuunnitelma (tekninen toimisto) olemassa Rääkkylä Liikuntastrategia , ei liikuntapaikkasuunnitelmaa Tohmajärvi Liikuntastrategia työn alla, ei liikuntapaikkasuunnitelmaa Valtimo Ei liikuntastrategiaa tai liikuntapaikkasuunnitelmaa Taulukko 4. Pohjois-Karjalan kuntien liikuntastrategiat, liikunnan kehittämisohjelmat ja liikuntapaikkasuunnitelmat 8

10 4. Maakunnan liikkumisympäristöistä Liikkuminen tarkoittaa ihmisen kaikkea liikunnallista aktiivisuutta, johon sisältyy sekä arki- ja hyötyliikunta että varsinainen liikunnan harrastus joko yksin tai ohjatuissa ryhmissä. Liikkumisen käsitteen kautta päästään liikkumisympäristöihin, joilla tarkoitetaan paitsi rakennettuja liikuntapaikkoja, niin myös sellaisia joko luonnon tai ihmisen muokkaamia ympäristöjä, jotka soveltuvat fyysisen toimintakyvyn kannalta hyödylliseen liikkumiseen. Suomessa on noin liikuntapaikkaa, joista 75 prosenttia on kuntien rakentamia ja ylläpitämiä. Pohjois- Karjalassa on liikuntaviranhaltijoilta saadun tiedon mukaan kaikkiaan 997 liikuntapaikkaa. Liitteeseen 1 on listattu Pohjois-Karjalan liikuntapaikat kunnittain. Pohjois-Karjalan liikuntapaikoista käytetyimpiä ovat kevyen liikenteen väylät, joita maakunnassa on, kuntien teknisten toimien ja ELY keskuksen ilmoituksien mukaan, 792 kilometriä. Seuraavaksi eniten liikutaan ulkoilualueilla, puistoissa, kuntoradoilla ja vaellusreiteillä. Lasten ja nuorten liikuntaa harjoitetaan pääsääntöisesti tarkoitukseen varta vasten rakennetuissa paikoissa, kuten kentillä ja halleissa. Taulukoissa 5 ja 6 on lukumäärinä esitetty liikuntapaikkojen määrä Lipaksessa 1, kuntien liikuntaviranhaltijoiden ilmoittama liikuntapaikkojen lukumäärä, kunnan ylläpitämien liikuntapaikkojen lukumäärä sekä kuinka monta asukasta on yhtä liikuntapaikkaa kohti kunnittain vuosina 2006 ja Vuoden 2010 kartoituksen osalta Lipas haku suoritettiin jättämällä liikuntapaikkatyyppi -hakukohteista pois Virkistyskohteet. Kunta Lipaksessa liikuntapaikkoja 2006 Lipaksessa liikuntapaikkoja 2010 Liikuntapaikkojen määrä 2006* Liikuntapaikkojen määrä 2010* Eno Ilomantsi Joensuu Juuka Kesälahti Kitee Kontiolahti Lieksa Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Pyhäselkä Rääkkylä Tohmajärvi Valtimo YHTEENSÄ Taulukko 5. Pohjois-Karjalan liikuntapaikkojen määrä kunnittain 2006 ja (*liikuntaviranhaltijoilta saatu tieto) Lipas on valtakunnallinen paikkatietojärjestelmä, jossa on tietoa Suomen liikuntapaikoista, virkistysalueista, ulkoilureiteistä ja liikuntatoimen taloudesta. Lipas löytyy osoitteesta Lipas päivityksiä Pohjois-Karjalan kunnista ilmoitti tekevänsä yhdeksän. 9

11 Rääkkylän kunnassa yhtä liikuntapaikkaa kohden on vähiten asukkaita, 54 asukasta/ liikuntapaikka. Liperissä yhtä liikuntapaikkaa kohden on 289 asukasta. Merkittävimpiä liikuntapaikkoja ovat muun muassa Kontiolahden ampumahiihtokeskus, Pärnävaaran urheilukeskus Liperissä, Joensuu Areena, Parppein urheilukeskus Ilomantsissa, Hutsin urheilukeskus ja AIMO -monitoimikeskus Kiteellä sekä Matovaaran urheilualue Outokummussa. Kunta Kunnan ylläpitämien liikuntapaikkojen määrä 2006* Kunnan ylläpitämien liikuntapaikkojen määrä 2010* Asukasta/liikuntapaikka 2006* Asukasta/liikuntapaikka 2010* Eno Ilomantsi Joensuu Juuka Kesälahti Kitee Kontiolahti Lieksa Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Pyhäselkä Rääkkylä Tohmajärvi Valtimo YHTEENSÄ Taulukko 6. Kuntien ylläpitämien liikuntapaikkojen määrä ja asukasta/liikuntapaikka kunnittain 2006 ja 2010 (*liikuntaviranhaltijoilta saatu tieto) Kuvio 3. Pohjois-Karjalassa asukasta/liikuntapaikka kunnittain 2010 ja Joensuun vuoden 2006 luvussa on huomioitu myös Enon ja Pyhäselän liikuntapaikkojen määrä suhteessa asukaslukuun. 10

12 4.1 Liikuntapaikkojen ylläpito kunnissa Liikuntapaikkojen ylläpito hoidetaan Pohjois-Karjalan kunnissa monella tapaa. Joensuussa, Liperissä, Rääkkylässä ja Tohmajärvellä liikuntapaikkojen hoidosta vastaa pääasiassa liikuntatoimi. Useissa kunnissa liikuntatoimi vastaa hallinnollisesti liikuntapaikkojen ylläpidosta, mutta käytännön ylläpito ostetaan kunnan sisäisesti tekniseltä toimelta. Ilomantsissa, Juuassa, Kesälahdella, Nurmeksessa ja Valtimolla liikuntapaikkojen ylläpidosta vastaa kunnan tekninen toimi. Lisäksi monessa kunnassa liikuntapaikkojen kunnossapitoa on ulkoistettu järjestöille ja/tai yksityiselle sektorille kumppanuussopimusten ja ostopalvelujen muodossa. Kunta Ilomantsi Joensuu Hallintokunta Tekninen toimi Liikuntatoimi / Muu Osa kunnossapidosta hoidetaan ostopalvelusopimuksin yksityisten urakoitsijoiden, kyläyhdistysten ja seurojen kanssa Juuka Tekninen toimi Liikuntatoimi ostaa sisäisesti kunnossapidon tekniseltä toimelta. Kesälahti Kitee Kontiolahti Tekninen toimi Liikuntatoimi / Tekninen toimi / Muu Liikuntatoimi / Tekninen toimi Teknisen toimen ja liikuntatoimen lisäksi liikuntapaikkojen hoito liikuntajärjestöjen kanssa kumppanuussopimuksilla ja ostopalveluina muilta asiantuntevilta tahoilta Liikuntatoimi päättää kunnossapidosta ja ostaa kunnossapidon tekniseltä toimelta Lieksa Tekninen toimi Liikuntatoimi ostaa sisäisesti kunnossapidon tekniseltä toimelta Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Rääkkylä Tohmajärvi Valtimo Liikuntatoimi Tekninen toimi Tekninen toimi / Muu Tekninen toimi Vapaa-aikatoimi Liikuntatoimi Tekninen toimi Liikuntatoimi vastaa, mutta tekninen toimi hoitaa kunnossapidon. Lisäksi ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito ostopalveluna yksityiseltä Kunta tukee kylien liikuntapaikkojen kunnossapitoa. Kunta pitää itse kirkonkylän alueet kunnossa Liikuntatoimi hallinnoi ja ostaa kunnossapidon tekniseltä toimelta Taulukko 7. Liikuntapaikkojen ylläpitäjät kunnissa hallintokunnittain. 11

13 4.2 Kuntien ns. perusliikuntapaikkojen maksullisuus Kuntien niin sanotut perusliikuntapaikat ovat edelleen pääsääntöisesti maksuttomia alle 18 vuotiaiden liikunnan osalta. Kuntien perusliikuntapaikoilla tarkoitetaan muun muassa liikuntahallit, koulujen salit, urheiluja palloilukentät. Kunta Ilomantsi Maksuttomia alle 16-vuotiaille. Maksuttomia alle 16 vuotiaille. Sisäliikuntatiloihin käytössä vapaa-ajanvuosikortti 25 /vuosi/hlö. Joensuu Juuka Maksuttomia (vakiovuorot) alle 18-vuotille arkisin. Viikonloppuisin maksullisia kaikille. Maksuttomia paitsi saleilla, joihin vuosikortti alle 18-v 10 ja yli 18-v 20. Kentät, ladut ja luistinradat ovat kaikille käyttäjille toistaiseksi maksuttomia. Sisäliikuntatilojen alle 18-vuotiaiden vakiovuorot maanantaista perjantaihin ovat pääsääntöisesti maksuttomia keskusta-alueella. Maaseutualueilla kaikki alle 18-vuotiaiden sisäliikuntasalien vuorot ovat maksuttomia. Maksuttomia viikoittaiset ja säännölliset salivuorot paikallisille urheiluseuroille. Käyttäjille on keskustan alueella sisäliikuntatiloja koskeva vuosimaksu (lukukausimaksu aikuiset 30, lapset 15 ja perhemaksu 60 ). Maksu kattaa liikuntasalien ja kuntosalin käytön. Kesälahti Maksuttomia kaikille. Maksuttomia kaikille. Kitee Maksuttomia alle 20-vuotiaille ja maksullisia Maksuttomat alle 18-vuotiaille, paitsi uimahalli maksullinen taksan mukaisesti yli 20-vuotiaille. kaikille. Kontiolahti Koulujen liikuntasalien kausivuorot alle 18- vuotiaille maksuttomia. Muut perusliikuntapaikat maksuttomia alle 18- Maksuttomat alle 18-vuotiaille vuotiaille. Lieksa Maksuttomia alle 18-vuotiaille. Aikuisten salit ja Maksuttomat koulujen liikuntasalit alle 18 vuotiaille. Rauhalan ulkoliikunta maksutonta. liikuntahalli kaikille maksullinen. Liperi Maksuttomia kaiken ikäisille. Maksuttomia kaiken ikäisille. Nurmes Maksuttomia alle 18-vuotiaille. Maksuttomia alle 18 vuotiaille kaupungin saleissa ja kentillä Outokumpu Maksuttomia alle 18-vuotiaille. Kilpailu yms. tapahtumat kaikille maksullisia. Polvijärvi Maksuttomia kaikille. Maksuttomia kaikille. Rääkkylä Tohmajärvi Valtimo Maksuttomia alle 18-vuotiaille. Yli 18-vuotiaille vuosimaksu 20. Maksuttomia alle 18-vuotiaille. Liikuntahallin ja kuntosalin käytöstä vuotiaille 25 vuosimaksu. Lisäksi erillinen tuntitaksa 3 eurosta 9 euroon/ liikuntapaikka 18 vuotta täyttäneiden osalta. Maksuttomia alle 18-vuotiaille. Muille maksullisia. Maksuttomia alle 18 vuotiaille. Uimahalli ja kuntosali kaikille maksullinen. Maksuttomia yksittäisille alle 18 vuotiaille kuntalaisille. Maksuttomat kentät kaikille. Kaikille järjestöille maksullinen liikuntasali (2-4 /harjoituskerta, harjoituskerrasta maksetaan järjestölle ohjauspalkkiota 12 /kerta.) Maksuttomia alle 18 vuotiaille. Liikuntapaikkapassi 40 /vuosi vuotiailta, oikeuttaa liikuntahallin, kuntosalin ja Yläasteen salin käytön Maksuttomia alle 18-vuotiaille. Vain Valtimotalon käytöstä on kunnanhallitus määrännyt maksut, mutta käytännössä Valtimotalon käyttö on valtimolaisille yhdistyksille, ja sitä kautta kuntalaisille maksutonta, koska kunnanhallitus myöntää käyttömaksun suuruisen avustuksen ko. yhdistykselle vuosittain. Taulukko 8. Pohjois-Karjalan kuntien ns. perusliikuntapaikkojen (mm. liikuntahallit, koulujen salit, urheilu- ja palloilukentät) maksullisuus vuosina 2006 ja

14 4.3 Kevyenliikenteen väylät sekä ulkoilu- ja vaellusreitit Toimivat kevyenliikenteen väylät tarjoavat kaiken ikäisille edellytyksiä suosittujen liikuntamuotojen harrastamiseen sekä kannustavat liikunnallisiin kulkutapoihin arjessa. Merkitykseltään suurin liikkumisympäristö ne ovat aikuisille ja iäkkäille ihmisille, joiden suosimia liikuntalajeja harrastetaan kevyenliikenteen väylillä. Pohjois-Karjalassa on valtion, kuntien ja muiden tahojen ylläpitämiä kevyenliikenteen väyliä yhteensä 792 kilometriä. Kuntakohtainen erittely kevyenliikenteen väylien määristä löytyy liitteestä 1. Pohjois-Karjalassa on noin km erilaisia luonto-, vaellus- ja patikkapolkuja. Vaellusreittien lisäksi maakunnassa on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Reiteistä traileiksi hankkeen selvityksen mukaan melontareittejä 525 kilometriä, moottorikelkkareittejä noin 2000 kilometriä ja pyöräilyreittejä noin 2500 kilometriä. 4.4 Liikuntapaikkarakentamisen haasteita Kuntakyselyssä liikuntaviranhaltijoilta kysyttiin kunnasta puuttuvia tai kuntaan tulossa ja suunnitteilla olevia liikuntapaikkoja. Taulukossa 9 on esitetty kuntakohtainen yhteenveto puuttuvista ja tulossa olevista liikuntapaikoista Pohjois-Karjalan kunnissa. Kunta Puuttuvia liikuntapaikkoja 2006 Puuttuvia liikuntapaikkoja 2010 Ilomantsi Joensuu Juuka - Toimiva yleisurheilukenttä, skeittipaikka Tulossa: Kaksi tekonurmipintaista jalkapallokenttää Mehtimäelle, yksi jalka/pesäpallokenttä Niinivaaralle, yksi kenttä Koillispuistoon, tenniskenttiä Mehtimäelle Ei puutteita, mutta yleisurheilukentän uusiminen alkaa tänä vuonna. Liikuntalautakunta linjaa laajentuneen Joensuun liikuntapaikkatarpeen kevään-kesän 2011 aikana. Viranomaisvalmistelussa on noussut keskusteluun uimahallin 50 metrin allas. Kunnasta puuttuu kunnossa oleva yleisurheilupaikka, jossa olisi hyvät hyppy- ja heittopaikat sekä juoksumahdollisuudet. Palloilulajien osalta harjoitusolosuhteita tulee parantaa ja nykyaikaistaa, nurmikentän käyttökausi jää nykyisillä huoltotoimenpiteillä liian lyhyeksi. Tekonurmipohjainen kenttä mahdollistaisi lajin harrastamisen aikaisemmin keväästä myöhempään syksyyn saakka. Lähiliikuntapaikat keskustan alueella ja sivukylillä ovat puutteellisia ja vaativat kunnostamista. Kesälahti Liikuntahalli Uimahalli, liikuntahalli/sali (olemassa olevan salin lisäksi) Kitee Lähiliikuntapaikka, lasten pulkkamäki Kontiolahti Lähiliikuntapaikkoja - Ylläpidetään ja kunnostetaan nykyisiä liikuntapaikkoja, kuntopuisto, frisbiirata on suunnitteluasteella Lieksa Liikuntahalli Suunnistusalueita uusitaan vuosittain Liperi Harjoitusjäähalli Harjoitusjäähalli, yleisurheilukentän peruskorjaus Nurmes Liikuntahalli Liikuntahalli, hiekkatekonurmi ja aktivoiva lähiliikuntapaikka Outokumpu - Mahdollisena uutena liikuntapaikkana fresbeegolf rata Polvijärvi Keskustaan tenniskenttä ja hyvätasoinen uimala Enemmän kevyen liikenteen väyliä Rääkkylä - Kylien lähiliikuntapaikat Tohmajärvi Kuntakeskuksesta uimaranta, koulukeskuksesta katettu kylmä luisteluhalli, kuntakeskuksesta nurmikenttä,ulkoampumarata Valtimo Skeittiparkki (suunnitteilla), liikuntahalli - Maauimala, lähiliikuntapaikka mikä palvelisi myös ikäihmisiä, pidempi valaistu hiihtolatu, joka soveltuu kuntohiihtäjälle. Taulukko 9. Puuttuvia/tulossa olevia liikuntapaikkoja kunnittain 2006 ja

15 5. Kansalaistoiminta Liikuntajärjestöt muodostavat yhdessä Suomen suurimman kansanliikkeen. Suomessa on yli liikunta- ja urheiluseuraa, joiden toimintaan osallistuu vuosittain yli miljoona vapaaehtoista. Seurojen tavoitteet ja toimintamuodot vaihtelevat, mutta yhteistä niille on se, että ne tarjoavat jäsenilleen mielekästä toimintaa mukavassa ympäristössä. Kuntien tehtävänä on tukea paikallisia liikunta- ja urheiluseuroja. Kunnat saavat vuosittain liikuntatoiminnan kuluihin laskennallisen valtionosuuden, jolla ne voivat päätöksensä mukaan tukea urheiluseuroja. 5.1 Liikunta- ja urheiluseuroilla keskeinen asema Liikuntaa ja urheilua Pohjois-Karjalassa seurantatutkimuksesta saatujen Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheiluseurojen edustajien näkemykset liikuntakulttuurin nykytilasta ja tulevaisuudesta olivat varovaisen toiveikkaat. Seurojen edustajien odotukset julkishallinnon suuntaan olivat selkeästi kasvaneet. Liikunnan kansalaistoimijat odottavat kunnilta entistä enemmän panostusta sekä välilliseen että välittömään tukeen. Tärkeimpiä kunnille kohdistettuja odotuksia ovat kuntien urheilutilat, avustukset, tiedotus ja ulkoilureitit/- alueet. Seurojen edustajat näkevät tehtävänsä varsin laaja-alaisena, sillä noin puolet seurantatutkimukseen vastanneista näkee tärkeäksi turvallisuuden vahvistamisen, yhteisöllisyyden vahvistamisen, syrjäytymisen ehkäisemisen, informaatioteknologian hyödyntämisen, luonnon suojelemisen, monikulttuurisuuden edistämisen ja ikääntyvien huomioimisen. Seurantatutkimukseen vastanneiden seurojen osalta näyttää, että ne ovat löytäneet paikkansa maakunnan liikunnan ja urheilun toimijoina. Seuroilla näyttääkin olevan varsin keskeinen asema pohjoiskarjalaisten urheiluttajina ja liikuttajina sekä sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman synnyttäjinä. 5.2 Kuntien avustukset urheiluseuroille Liikuntaviranhaltijoilta ja urheiluseuroilta kerätyn tiedon mukaan Pohjois-Karjalassa on 263 liikunta- ja urheiluseuraa. Liitteessä 2 on lista liikunta- ja urheiluseuroista kunnittain. Yhteenveto pohjoiskarjalaisista liikunta- ja urheiluseurojen määrästä, jäsenmäärästä ja liikunta- ja urheiluseuroille myönnetyistä avustuksista 2006 ja 2010 on esitetty taulukossa 8. Kunta Seurojen lukumäärä 2006 Seurojen lukumäärä 2010 Jäsenmäärä kunnittain 2006 Jäsenmäärä kunnittain 2010 Avustetut seurat 2006 Avustetut seurat 2010 Ilomantsi Joensuu 101* Juuka Kesälahti Kitee Kontiolahti Lieksa Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Rääkkylä Tohmajärvi Valtimo YHTEENSÄ Taulukko 10. Yhteenveto pohjoiskarjalaisista liikunta- ja urheiluseurojen määrästä, jäsenmäärästä ja liikunta- ja urheiluseuroille myönnetyistä avustuksista 2006 ja Joensuun vuoden 2006 luvuissa on huomioitu Enon ja Pyhäselän seurat. 14

16 5.3 Muut liikunta-avustusta saaneet järjestöt Ilomantsi Juuka Kesälahti Kitee Lieksa Rääkkylä Tohmajärvi Ilomantsin sydänyhdistys ry, Ilomantsin hengitysyhdistys ry, MLL:n Ilomantsin osasto ry, Pogostan Seudun Reuma ry, Ilomantsin Mielenterveysyhdistys ILO ry, Ilomantsi- Tuupovaaran Diabetesyhdistys ry, Pogostan Reuma ry Juuan 4H yhdistys ry Hummovaaran kyläyhdistys ry, Kesälahden Sydänyhdistys ry, Kesälahden Vanhustentukiyhdistys ry, Rasti-Salokylän kylätoimikunta, Kesälahden Siniveikot ry, Kesälahden Talviuimarit Kahdeksan (8) kylätoimikuntaa Viekin kylätoimikunta, Surpeenvaaran Kotolan seudun kylätoimikunta, Jaakonvaaran ja ympäristökylien kylätoimikunta, Jamalin kylätoimikunta, Kelvän kyläseura, Kylänlahden kylätoimikunta, Lamminkylän kyläyhdistys, Lapalien kyläseura, Murtorannan kylätoimikunta, Nurmijärven maamiesseura ry, Savijärven kylätoimikunta (hiihtoladut) Eläkeläisjärjestöt, kylätoimikunnat, nuorisoseurat, Martat, (liikuntaa järjestävät rekisteröidyt yhdistykset) Tules ja reuma ry /Tohmajärven osasto 5.4 Pohjois-Karjalan Liikunta ry Yleistä Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali) on maakunnallinen liikunnan ja urheilun asiantuntija-, kehittämis- ja yhteistyöorganisaatio. Pokalin jäseniä ovat muun muassa urheiluseurat ja maakunnalliset liikuntajärjestöt. Pokalin päätehtävänä on pohjoiskarjalaisten ihmisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen. Pokali pyrkii omassa toiminnassaan ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa jatkamaan eettisten ja kasvatuksellisten asioiden paremman huomioimisen edistämistä maakunnan liikunta- ja urheilutoiminnassa Koulutustoiminta Pokalilla on tarjolla kaikkiaan noin 50 erilaista koulutusta. Koulutustarjontaan kuuluvat ohjaaja- ja valmentajakoulutukset, päivähoidon koulutukset, iltapäiväkerho-ohjaajien koulutukset, nuorten harrasteliikunnan koulutukset, opettajien liikunnan virikekoulutukset, aikuisliikunnan koulutukset sekä järjestökoulutukset. Lisäksi Pokali järjestää vuosittain erilaisia räätälöityjä täydennyskoulutuksia Hankkeet Vuoden 2010 aikana toteutettiin erilaisia Pokalin toiminnan painospistealueisiin liittyviä kehittämishankkeita, joita olivat Liikunnan iloa päiväkoteihin kehittämishanke, Lisää iloista liikkumista ja osallisuutta yläkouluille kehittämishanke, Lasten ja nuorten liikuntaohjelman alueellistamishanke, Kunnossa Kaiken Ikää hanke (KKI), Työyhteisöliikunnan kehittämishanke (TYKE), Liikunnan ja urheilun kumppanuus- ja kehittämishanke (LUKKI), Urheilusta ja Liikunnasta Työtä ja Työllisyyttä -työllisyyshanke (ULITY). Lisäksi Pokali oli mukana Itä-Suomen SLU -alueiden yhteisessä ESR -rahoitteisessa Itä-Suomen Liikunnan kehittämishankkeessa (LIKE), jonka tavoitteena on auttaa seuroja kehittämään omia hyvinvointipalveluja päätoimisen henkilön kautta yhdessä kunnan kanssa. LIKE hankkeen kautta työskenteli päätoimiset työntekijät Joensuun Katajan yleisurheilujaostossa, Kalevan Rastissa, Karelia-Golfissa ja Viinijärven Urheilijoissa. 15

17 5.4.4 Tapahtumat Keskeisiä toiminnallisia tapahtumia ja tilaisuuksia viime vuosina ovat olleet muun muassa nuorten HITTARA - liikuntapäivät, Talvi- ja Sporttileirit, Työyhteisöjen Talviliikunta- ja Kävelykampanjat, Liikunnainen- ja, Joensuun City Run -kuntoilutapahtumat, Maakuntaretket, Sporttigaala, Liikuntamatkailu-, Seurajohtaja-, Kasvattaja- ja Terveysliikuntafoorumit. 6. Liikunta-alan koulutus Pohjois-Karjalassa Varsinaista liikunta-alan ammatillista koulutusta Pohjois-Karjalassa järjestävät Itä-Suomen Liikuntaopisto ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Itä-Suomen Liikuntaopistolla on tarjolla kuusi eri ammattiin valmistavaa koulutusta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymällä on tanssijan tutkintoon tähtäävä koulutus Outokummussa ja täydentävänä koulutuksena terveysliikunnan ohjauksen koulutus Niittylahdessa. Kansalaistoimijoille suunnattuja koulutuksia on tarjolla monen eri toimijan, kuten Pokalin, lajiliittojen ja eri kansanterveysjärjestöjen kautta. Esimerkkejä koulutuksista on koottu liitteeseen Joensuun Urheiluakatemia Joensuun Urheiluakatemia on yhteistyöverkosto, joka tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut koulutuksen ja valmentautumisen yhdistämiseen. Huipulle tähtäävä urheilija voi valita yhteistyöoppilaitosten verkostosta itselleen soveltuvan oppilaitoksen / koulutusohjelman sekä käyttää urheiluakatemian palveluita oman lajinsa harjoittelussa. Joensuun Urheiluakatemian toiminnan ja valmennuksen järjestää Joensuun kaupungin liikuntatoimi kiinteässä yhteistyössä yhteistyöoppilaitosten (Itä-Suomen yliopisto/joensuun kampus, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan Ammattiopisto, Joensuun yhteiskoulun lukio ja Itä-Suomen Liikuntaopisto) sekä paikallisten liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen kanssa. Urheiluakatemian toimintaa johtaa valmennuskoordinaattori. Eri lajien valmennusvastuu on lajivalmentajilla. Koulutuksen järjestämisestä vastuu on oppilaitoksilla. Joensuun Urheiluakatemia on yksi Suomen Olympiakomitean hyväksymistä huippu-urheiluakatemioista. 6.2 Liikunta-alan koulutus Suomessa Suomessa liikuntatieteellistä korkeakoulutusta järjestää Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, jossa tehdään myös alan tutkimusta. Suomessa on 11 valtakunnallista ja kolme alueellista liikunnan koulutuskeskusta. Liikunnan koulutuskeskukset toteuttavat koulutustoimintaa monipuolisesti vapaan sivistystyön, ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen sekä maksullisen palvelutoiminnan muodossa. Vapaan sivistystyön koulutuksen puitteissa liikunnan koulutuskeskukset järjestävät muun muassa urheilijoiden valmennukseen liittyvää koulutusta sekä urheiluseurojen ohjaajien, valmentajien ja seurahenkilöstön koulutusta yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa. Samalla ne myös toimivat koko väestölle tarkoitettuina kunto- ja terveysliikunnan koulutuskeskuksina. Liikunnan aluejärjestöt ja lajiliitot järjestävät muun muassa valmentaja-ohjaajakoulutusta jäsenistölleen. Lisäksi urheiluseurat järjestävät koulutusta omille jäsenilleen. 16

18 7. Liikunta-alan tutkimus Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalassa on tarvetta laajemmalle liikunta-alan tutkimustyölle. Tutkimustiedon avulla on paremmat mahdollisuudet suunnata liikunta- ja urheilutoimijoiden toimintaa ja kehittämistoimenpiteitä kohdennetummin. Yhteistyötä eri oppilaitosten ja paikallistason toimijoiden kesken tulee tiivistää entisestään. Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheiluelämästä on viime vuosina tehty suhteellisen vähän tutkimusta. Tehdyt työt ovat olleet pääasiassa opiskelijoiden opinnäytetöitä ja erilaisia selvityksiä / kartoituksia. Vuoden 2010 aikana käynnistettiin seurantatutkimus maakunnan aikuisväestön liikunnasta ja seuratoimijoiden näkemyksistä. Aikaisempi tutkimus toteutettiin vuonna Seurantatutkimus valmistui ja julkistettiin keväällä Pohjois-Karjalan liikunnasta ja urheilusta tehtyjä tutkimuksia, selvityksiä ja kartoituksia on lueteltu liitteessä Tutkimustoiminta Suomessa Suomessa liikuntatieteen tutkimusta tekevät yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yksittäiset tutkijat. Liikuntatieteellistä korkeakoulutusta järjestää Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, jossa tehdään myös alan tutkimusta. Erilaisia selvityksiä liikunnasta ja urheilusta tehdään muun muassa opiskelijoiden opinnäytetöinä sekä yhdistysten toimesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia liikuntatieteelliseen tutkimukseen. Tutkimusprojektiavustusta voivat hakea tutkimusryhmät ja yksittäiset tutkijat. Tutkimusyhteisöjen toimintaavustuksia voivat hakea liikuntatieteelliset tutkimusyhteisöt, jotka toimivat liikunta- ja urheilulääketieteen, liikunnan ja terveyden, liikuntatieteellisen tiedonvälityksen sekä kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuksen alueilla. 8. Liikunnan ja urheilun hanketoiminta Pohjois-Karjalassa Hanketoiminta on tullut jäädäkseen myös liikunta- ja urheiluelämään. Liikunta- ja urheiluseurat ovat aktivoituneet hyödyntämään erilaisia hankerahoituksia. Aktivoitumisesta huolimatta kynnys hankehakuun on edelleen korkea. Syynä on pelko hankebyrokratian ylivoimaisuudesta ja osaamisen vähäisyydestä. Pokalin toteuttaman Liikunnan ja urheilun kumppanuus- ja kehittämishankkeen avulla on paikallistoimijoiden osaamista saatu nostettua merkittävästi ja tuettua urheiluseuroja hankehaussa. Liikuntaan ja urheiluun liittyviin hankkeissa merkittäviä rahoittajia ovat sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ELY -keskus ja maakuntaliitto. EU-rahaa liikuntahankkeisiin on saatu Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Leader-ohjelmasta. Likesin KKI (Kunnossa Kaiken Ikää) - ohjelma on yksi terveyttä edistävän liikunnan hankerahoittaja. Myös seuroille suunnatut Veikkausvoittovarat jaetaan hankerahoina. Esimerkkejä maakunnassa toteutettavista liikuntaan ja urheiluun liittyvistä hankkeista on liitteessä 5. 17

19 9. Johtopäätökset 9.1 Maakunta liikkumaan Pohjois-Karjalaa voidaan pitää liikunnan ja urheilun maakuntana, jossa on monipuoliset liikkumisympäristöt harrastaa liikuntaa omatoimisesti tai ohjatusti muun muassa urheiluseuroissa. Pohjois-Karjala tunnetaan menestyvistä urheilijoista ja palloilujoukkueista, kansainvälisistä arvokilpailuista (ampumahiihto) ja monipuolisista liikunnan kuntoilutapahtumista (mm. Karelia-Soutu, Pogostan Hiihto, Ahmanhiihto, Vaarojen Maraton). Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitoksen ja Pokalin tekemässä Liikuntaa ja urheilua Pohjois-Karjalassa seurantatutkimuksen mukaan pohjoiskarjalaisista 34% liikkuu terveytensä kannalta riittävästi eli vähintään neljä kertaa viikossa. Siitä huolimatta pohjoiskarjalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen on edelleen maakunnan haasteena. Avainkysymyksesi tulevaisuudessa nousee, miten saamme terveytensä kannalta riittämättömästi ihmiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Liikuntaa ja urheilua Pohjois-Karjalassa seurantatutkimuksessa nostettiin esille suosituksia tulevaisuudelle. Ensinnäkin liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen edellyttää toimijoiden yhteistyötä. Toiseksi liikuntamieltymysten kirjavoituminen edellyttää eriytynyttä palvelutarjontaa. Kolmanneksi liikunnan organisoimisessa tarvitaan jatkuvaa verkostoitumista. Neljänneksi liikkumisen lisääminen edellyttää kaikkinaisista liikkumisympäristöistä huolehtimista. Esimerkiksi kevyen liikenteen väylät ovat avainasemassa aikuisväestön liikkumisen suhteen. 9.2 Kuntien liikuntatoimi Kuntien taloudellinen tilanne tulee olemaan jatkossakin haastava, vaikka viime aikaiset kuntatalouden uutiset ovat olleet positiivissävytteisiä. Haasteet näkyvät liikunnan käyttömenojen kohdalla. Pohjois-Karjalan kuntien käyttömenot ovat alhaisemmat kuin keskimäärin kunnissa valtakunnassa. Edelliseen kartoitukseen verrattuna tilanne on kuitenkin säilynyt hyvänä, sillä liikunnan käyttömenot ovat kasvaneet. Liikunta kuuluu liikuntatoimen lisäksi kunnan kaikkien toimialojen tehtäviin. Liikunnan aseman vahvistaminen kuntien kokonaisvaltaisessa hyvinvointipolitiikassa ja strategioissa vaatii aktiivista edunvalvontaa. Aktiivisen edunvalvonnan avulla tulee varmistaa, että liikunta nähdään Pohjois-Karjalan kunnissa keskeisenä osana kuntien hyvinvointistrategiaa ja sitä kautta osana kunnan peruspalvelua. 9.3 Liikkumisympäristöt Pohjois-Karjalassa on melko kattava liikuntapaikkaverkosto, jonka ylläpitämisestä vastaavat pääosin kunnat. Maakunnasta löytyy tunnettuja, merkittäviä liikuntakeskuksia ja paikkoja, joita ovat muun muassa Joensuun Areena ja Mehtimäen alue, Kontiolahden ampumahiihtokeskus, Pärnävaaran urheilukeskus Liperissä sekä Hutsin urheilukeskus ja AIMO -monitoimikeskus Kiteellä. Kattavan liikuntapaikkaverkoston kunnossapito ja peruskorjaukset tulevat olemaan lähivuosien suurimpia haasteita. Kuntien keskeisimmät puuttuvat liikuntapaikat ovat monipuoliset lähiliikuntapaikat, joiden liikkumaan aktivoiva vaikutus on huomattu useissa kunnissa. Lähiliikuntapaikat aktivoivat eri ikäisiä kuntalaisia liikkumaan lähellä ja edullisesti. Käytetyimpiä liikuntapaikkoja ovat kevyen liikenteen väylät. Liikuntapaikkamaksujen suhteen Pohjois-Karjalan kunnissa tilannetta voidaan pitää kohtuullisena. Kuntien ns. perusliikuntapaikat, muun muassa liikuntahallit, koulujen salit, urheilu- ja palloilukentät, olivat vuonna 2010 arkisin maksuttomia lapsille ja nuorille. Jatkossa on edelleen tärkeää, että kunnissa nähdään liikuntapaikkojen maksuttomuus tai niiden kohtuullisuus tärkeänä itseisarvona kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. 9.4 Kansalaistoiminta Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminta on Pohjois-Karjalassa monipuolista ja kattavaa. Maakunnan seurat ovat merkittäviä liikuttajia erityisesti lasten ja nuorten osalta. Aikuisväestön liikuttajina seurojen rooli on vähäisempi. Erityisenä haasteena on liikkumattomien liikkeelle saaminen, mikä vaatii perinteisestä poikkeavia keinoja ja lähestymistapoja. 18

20 Pohjoiskarjalaisille liikunta- ja urheiluseuroilla on keskeinen asema pohjoiskarjalaisten urheiluttajina ja liikuttajina sekä sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman synnyttäjinä. Tulevaisuudessa on varmistettava kansalaistoiminnan jatkuvuuden ja edellytysten turvaaminen sekä toiminnan uudistaminen ja kehittäminen. Yhteistyötä eri tahojen välillä tulee lisätä niin paikallisella, seutukunnallisella kuin maakunnallisella tasolla. Seuratoimijoiden ammattitaidon ja rekrytoinnin osalta tulee koulutusta ja sen saatavuutta lisätä huomioiden seuratoimijoiden tarpeet. Lisäksi tulee varmistaa yhteiskunnan taloudellisen tuen jatkuminen liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnalle, josta kuntien välittömät seura-avustukset ovat olennaisia. Joensuun Urheiluakatemian rooli huipulle tähtäävien urheilijoiden valmentautumisessa on keskeinen. Se tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet koulutuksen ja valmentautumisen yhdistämiseen. Joensuun Urheiluakatemian roolia maakunnan kilpa- ja huippu-urheilun kehittämisessä ja yhtenä maakunnan urheilun vetovoimatekijänä tulee vahvistaa. 9.5 Liikunta-alan koulutus Itä-Suomen Liikuntaopisto on yksi kolmesta alueellisesta liikunnan koulutuskeskuksesta ja siten merkittävä ammatillisen liikuntakoulutuksen tarjoaja Pohjois-Karjalassa. Järjestöt puolestaan kouluttavat vuosittain suuren määrän vapaaehtoisia liikunnan ja urheilun toimijoita. Liikuntakoulutuksen lisääminen ja kehittäminen kaikilla tasoilla on tarpeellista, jotta varmistetaan pohjoiskarjalaisen liikuntakulttuurin elinvoimaisuus myös tulevaisuudessa. Liikunta-alan opiskelijoiden intoa ja osaamista tulee hyödyntää paremmin maakunnan tasolla paikallistason toiminnan ja palvelujen suunnittelussa sekä toteutuksessa. 9.6 Liikunta-alan tutkimus Pohjois-Karjalan liikunnan ja urheilun tutkimus- ja kartoitustoiminta on lisääntynyt viime vuosien aikana. Tutkimus- ja kartoitustoimintaa tulee jatkaa ja entisestään lisätä, sillä sitä kautta saadaan korvaamatonta tietoa liikunnan ja urheilun aseman vahvistamiseksi maakunnassa. Tutkimus- ja kartoitustoiminnan suhteen tulee tehdä aktiivista ja laaja-alaista yhteistyötä maakunnan eri oppilaitosten ja niissä olevien koulutuslinjojen kanssa. Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheiluelämästä olisi lähivuosina tarpeellista kartoittaa kaupallinen liikuntapalvelutarjonta, liikunnan ja urheilun työllistämisvaikutukset sekä lasten ja nuorten liikuntatottumukset ja -aktiivisuus. Tutkimus- ja kartoitustoiminnan ohella tulee opiskelijoiden osaamista hyödyntää paremmin muun muassa opiskeluun liittyen harjoittelujen suhteen. 9.7 Liikunnan ja urheilun hanketoiminta Pohjois-Karjalassa on viime vuosina toteutettu yhä enenevässä määrin liikuntaan ja urheiluun liittyviä hankkeita. Hankkeiden tuloksista on saatavissa toimivia käytäntöjä mallinnettavaksi muualla maakunnassa. Hankkeet ovat erinomainen keino urheiluseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratoimijoita tulee edelleen aktiivisesti rohkaista ja kouluttaa hankemaailmaan liittyvissä kysymyksissä. Tulevaisuudessa liikuntaan ja urheiluun liittyvissä hankkeissa tulee tehdä laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken, sillä kilpailu hankerahoituksesta kovenee kaiken aikaa. 19

21 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS Fogelholm, Paronen & Miettinen. Liikunta Hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:1 Fogelholm, Vuori, toim. Terveysliikunta. Fyysinen aktiivisuus terveyden edistämisessä. UKK-instituutti Itkonen, Ilmanen, Matilainen, Wennström. Liikuntaa ja urheilua Pohjois-Karjalassa Seurantatutkimus maakunnan aikuisväestön liikunnasta ja seuratoimijoiden näkemyksistä Itä-Suomen läänin kuntien liikuntatoimen resurssit Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja. Itä- Suomen lääninhallitus. Sivistysosasto. Liikuntatoimi Joensuun kaupungin liikuntapaikkasuunnitelma Kansallinen liikuntatutkimus Aikuisliikunta. SLU:n julkaisusarja 6/2010. Kansallinen liikuntatutkimus Lasten ja nuorten liikunta. SLU:n julkaisusarja 7/2010. Kansallinen liikuntatutkimus Vapaaehtoistyö. SLU:n julkaisusarja 8/2010. Maakunta liikkumaan Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategia. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 96/2005. Opetusministeriö 2008b. Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010-luvulla. Ehdotus kansalliseksi liikuntaohjelmaksi julkisen ohjauksen näkökulmasta Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto Kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstötietoja vuosilta Opetusministeriön julkaisuja 2010:15. Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivut Pohjois-Karjalan maakuntaliiton www-sivut , Terveyttä ja elämänlaatua liikkuen Kontiolahden liikuntastrategia Vuorjoki, Virtamo, toim. Pohjois-Karjalan vaellusreittiopas. Edita Prima Oy, Helsinki

22 LIITTEET Liite 1. Liikuntapaikat kunnittain ILOMANTSI (67 liikuntapaikkaa) Ala-Koitajoen erä- ja retkeilyreitti Lehtovaaran urheilukenttä Petrokangas Ala-Koitajoen luontopolku Liikuntahallin kuntosali Putkelan ulkoampumarata Hattuvaaran kuntorata-latu Lylykosken pallokenttä Rehvanan uimaranta Hattuvaaran pallokenttä Lylykosken koulun kenttä Ruhkaranna lenkki Hattuvaaran uimaranta Möhkön kuntorata-latu Ruhkarannan uimaranta Haukivaaran uimaranta Möhkön uimaranta Ruhkaranta Huhuksen uimaranta Marjovaaran uimaranta / korpilampi Saharannan uimaranta Iknonvaaran hiihtolatu Maukkulan uimaranta Saharanta, Ilomantsinjärvi Ilajan uimaranta Mekrijärven suunnistuskartta Silvevaara Ilomantsin liikuntahalli Naarvan hiihtolatu Sonkajan jalkapallokenttä Ilomantsin uimahalli Naarvan uimaranta Sonkajan kuntorata-latu Ilomantsin urheilukenttä Parppein hiihtokeskus, latu 10 km Sonkajan pallokenttä-yleisluistelua Iknonvaaran pallokenttä-yleisluistelua Parppein hiihtokeskus Sonkajan uimaranta Jääkiekkokaukalo-tenniskentät Parppein koulun juhlasali / yläsali Susitaival, ulkoilureitti Keskuskoulun kenttä Parppein koulun kenttä Susitaival, ulkoilureitti Keskuskoulun liikuntasali Parppein koulun liikuntasali / alasali Taitajan taival, Petkeljärvi Kivilahden kuntorata-latu Parppein kuntorata-latu 3 km Taitajan-taival,ulkoilureitti 32 km Kivilahden uimaranta Parppein kuntorata-latu 5 km Taitajan-taival,ulkoilureitti 7 km Kivilahden urheilukenttä Parppein kuntorata-latu 7 km Tapion-taival, ulkoilureitti Kivilahti, suunnistusalue Parppein pesäpallokenttä Tyrjän kuntorata-latu Kk pallokentän yleisluistelualue Parppeinvaara Tyrjän uimaranta Kuivat joet, suunnistusalue Petkeljärven kans.puiston reitti 3,2 km Lehtovaaran kuntorata-latu Petkeljärven kans.puiston reitti 6,5 km JOENSUU (285) Ulkokentät Pallokentät/luistinradat Aavaranta Mutala Heinävaara Erkinpelto Nepenmäki Hammaslahden alakoulu Hukanhauta Noljakka Hammaslahden koulukeskus Iiksenvaara Pataluoto Hammalahden päiväkoti Innanpuisto Pilkko Niva Kanervala Rantakylä Rasikumpu Karsikko Tapionkatu Rekivaara Kissamäki Törönpuro Suhmura Kytö Utra Vehkapuro Louhela Vauhtilanpuisto Marjala Uimaharju Pallokentät Koivuniemen pallokenttä Penttilän pallokenttä 21 Reijolan pallokenttä

23 Matarakadun pallokenttä Niittylahden pallokenttä Jääkiekkokaukalot Louhelan jääkiekkokaukalot Alavin jääkiekkokaukalo Reijolan jääkiekkokaukalo Niinivaaran jääkiekkokaukalot Heinävaaran jääkiekkokaukalo Vehkapuron jääkiekkokaukalo Rantakylän jääkiekkokaukalot Kiihtelysvaaran jääkiekkokaukalo Koveron jääkiekkokaukalo Louhiojan jääkiekkokaukalo Särkivaaran jääkiekkokaukalo Tuupovaaran jääkiekkokaukalo Uimaharjun jääkiekkokaukalo Hammaslahden jääkiekkokaukalo Ulkotenniskentät Rantakylän tenniskentät Hammaslahden tenniskenttä Tuupovaaran tenniskentät Niinivaaran tenniskenttä Reijolan tenniskentät Uimaharjun tenniskentät Mehtimäen tenniskentät Kiihtelysvaaran tenniskenttä Yleisurheilukentät Keskusurheilukenttä Hammaslahden urheilukenttä Uimaharjun urheilukenttä Rantakylän urheilukenttä Tuupovaaran urheilukenttä Kiihtelysvaaran urheilukenttä Enon urheilukenttä Jalkapallonurmet keskusurheilukenttä Rantakylän nurmikenttä Enon nurmikenttä Hammaslahden nurmikenttä Tekonurmet Koillispuiston tekonurmi Niinivaaran tekonurmi Mehtimäen hiekkatekonurmi Beach volley -kentät Aavarannan beach volley -kenttä Mehtimäen beach volley -kentät Niittylahden beach volley -kenttä Koivuniemen beach volley -kenttä Vehkalahden beach volley -kenttä Reijolan beach volley -kenttä Linnunlahden beach volley -kentät Ahvenisen beach volley -kenttä Vehkapuron beach volley -kenttä Marjalan beach volley -kenttä Hammaslahden beach volley -kenttä Tuupovaaran beach volley -kenttä Ulkokoripallokentät Ulkolentopallokentät Lähiliikuntapaikat Lyseon lukio Karsikko Nepenmäki Mehtimäki Koivuniemi Noljakka Niinivaara Lykynlampi Suhmura Heinävaara Pataluoto Sisäliikuntapaikat Liikuntahallit Joensuu Areena Sortavalankadun liikuntahalli Reijolan liikuntahalli Niinivaaran urheiluhalli Urheilutalo Tuupovaaran liikuntahalli Rantakylän koulun urheiluhalli Enon liikuntahalli Rantakylän urheiluhalli Kiihtelysvaaran liikuntahalli Jäähallit Kilpajäähalli Harjoitusjäähalli Enon jäähalli (kunta & osakeyhtiö) Koulujen liikuntasalit Lyseon lukion ala- ja yläsali Mutalan koulun liikuntasali Heinävaaran koulun liikuntasali Kanervalan koulun liikuntasali Pataluodon alakoulun liikuntasali Hammaslahden koulun liikuntasali

24 Noljakan koulun liikuntasali Yhteiskoulun lukion liikuntasali Niittylahden koulun liikuntasali Karsikon koulun liikuntasali Utran koulun liikuntasali Pyhäselän koulun liikuntasali Pielisjoen koulun liikuntasali Louhiojan koulun liikuntasali Reijolan koulun liikuntasali Nepenmäen koulun liikuntasali Uimaharjun koulun liikuntasali Rekivaaran koulun liikuntasali Niinivaaran lukion iso ja pieni liikuntasali Ukkolan koulun liikuntasali Suhmuran koulun liikuntasali Kunto- ja punttisalit Areenan kuntosali Kiihtelysvaaran liikuntahallin kuntosali Tuupovaaran liikuntahallin kuntosali Rantakylän uimahallin kuntosali Hammaslahden kuntosali jäähallin punttisali Vesikon kuntosali Hammaslahden seniorikuntosali Noljakan punttisali Yhteiskoulun lukion kuntosali Niittylahden kuntosali Urheilutalon punttisali Enon liikuntahallin kuntosali Reijolan kuntosali Hammaslahden punttisali Uimaharjun kuntosali Reijolan seniorikuntosali Kamppailulajien tatamit Urheilutalon alasali Urheilutalon I- ja II-tatami Urheilutalon III- ja IV-tatami Painimolskit Rantakylän urheiluhallin molskit Kiipeilytila Areenan kiipeilytila Sisäampumarata Jousiampumarata Mikroautorata Noljakan sisäampumarata Noljakan jousiammuntarata Joensuun mikroautorata (Ylämylly) Utran sisäampumarata Vesiliikuntapaikat Uimarannat Aavarannan uimaranta Kaltimonkosken uimaranta Niittylahden uimaranta Honkaniemen uimaranta Laiskanranta Nivan uimaranta Ilosaaren uimaranta Louhiojan uimaranta Rauanjärven uimaranta Karsikon uimaranta Naurisojan uimaranta Reijolan uimaranta Koivuniemen uimaranta Ukkolan uimaranta Saarenkylän uimaranta Linnunlahden uimaranta Ahvenlammen uimaranta Kaatiojärven uimaranta Marjalan uimaranta Hietajärven uimaranta Kinnasniemen uimaranta Utran uimaranta Jukajärven uimaranta Koveron uimaranta Vehkalahden uimaranta Liiterniemen uimaranta Loitimon uimaranta Ahvenisen uimaranta Tanikan uimaranta Niiralanniemen uimaranta Hiirenniemen uimaranta Ylisen uimaranta Honkalahden uimaranta Hammaslahden uimaranta Uimahallit Rantakylän uimahalli Virkistysuimala Vesikko Erityisurheilupaikat Skeittipuisto Frisbeegolfradat Koivuniemen rata Karsikon rata Hammaslahden rata Maastoliikuntapaikat ja -reitit Kuntoradat, valaistut: 63,4 km Kanervalan kuntorata Enon kuntorata Reijolan kuntorata Karsikon kuntorata Uimaharjun kuntorata Rekivaaran kuntorata

25 Linnunlahden kuntoradat Alavin kuntorata Suhmuran kuntorata Lykynlammen kuntorata Heinävaaran kuntorata Vehkapuron kuntorata Noljakan kuntorata Kiihtelysvaaran kuntorata Hoilolan kuntorata Rantakylän kuntorata Hammaslahden kuntorata Koveron kuntorata Repokallion kuntorata Rasikummun kuntorata Tuupovaaran kuntorata Ladut 270 km, joista 63,4 km valaistuja Vesireitit 110 km Luontopolut ja retkeilyreitit 170 km Maastohiihtokeskukset Kiintorastit Retkiluistelurata Lykynlammen ulkoilukeskus Lykynlammen kiintorastisto Linnunlahden retkiluistelurata Pärnävaaran urheilukeskus Hyppyrimäet Rauanvaaran hyppyrimäki Virkistyskohteet Virkistysalueet Vekarus Liikuntahallit ja voimistelusalit Normaalikoulun liikuntasali Normaalikoulun yläasteen ja lukion liikuntasali Otsolan ja Peltolan yksiköt Tennis-, sulkapallo-, squash- ja keilahalli Joensuun Kuntokeidas Uimahallit Kuntohovin uimahalli Hopearinteen uimahalli Tenniskentät Liikuntakeskukset Lähiliikuntapaikat Siilaisen tenniskeskus Liikuntakeskus Intersport Normaalikoulun piha-alue (2 salibandykenttää ja skeittihalli) Kuntosalit BB-Gym Kuntokeskus FysioBalance (seniorikuntosali) Kunto- ja Liikuntakeskus Viilinki Elixia, Liikunta- ja hyvinvointikeskus Itä-Suomen Liikuntaopiston Kuntoklubi Kuntokeskus Kaisla Fitness & Aerobic Club Oy Kuntohovin uimahallin kuntosali Lady Line Tanssitilat Motora ry:n tanssitila Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen liitto ry:n tanssitila Pohjois-Karjalan Tanssiopisto Ulkoampumarata Onttolan ampumarata Curling-hallit Linnunlahden curling-halli Ratsastuspaikat ja -tallit Ratsastusmaneesit Hevos- ja matkailutila Chippewa-range Pihlavan Talli Iiksenrinteen maneesi Kopralan tila Ratsastuskoulu Satulan Talli Utran maneesi Raviradat Linnunlahden ravirata Motocross-radat Lykynlammen motocross-rata

26 JUUKA (45) KESÄLAHTI (16) Ahmovaaran latu Kuhnustan uimapaikka Hummovaaran pallokenttä Ahmovaaran luistelualue Liik.-kultt.talon kuntosali Kirkonkylän hiihtolatu 12 km Ahmovaaran uimapaikka Liikunta-kulttuuritalo Kirkonkylän hiihtolatu 16 km Ahmovaaran valaistu latu Liikuntatalo Kirkonkylän kuntorata-latu Kirkonkylän tenniskenttäjääkiekkokaukalo Ampumaurheilukeskus Niemislammen uimaranta Heikkilän luistelualue Nunnanlahden latu Kirkonkylän urheilukenttä Ilvolankosken jääkiekko-tenniskenttä Nunnanlahden luistelualue Kuntosali Ilvolankosken urheilukenttä Nunnanlahden pallokenttä Liikuntasali Jero, Suunnistusalue Nunnanlahden valaistu latu Purujärven pallokenttä Purujärven tenniskenttäjääkiekkokaukalo Kajoon latu Paalasmaan uimapaikka (leirintäalue) Kajoon luistelualue Poikolan luistelualue Rajavaaran uimaranta Kajoon pallokenttä Polvelan uimapaikka Salokylän pallokenttä Kajoon pieni liikuntasali Sisäampumarata Uimala Kajoon uimapaikka Sisäjuoksurata Villalan palloilukenttä Kajoon valaistu latu Taivaanpankon hiihtokeskus Villalan tenniskenttä-jääkiekkokaukalo Kannaksen pallokenttä Tuopanjoen kuntosali Väärämäen kuntorata-latu Kannaksen uimapaikka Kirkonkylän kuntorata-latu Kiteenpuron uimapaikka Kopravaara, Suunnistusalue Koskelan luistelualue Koulukeskuksen jääkiekkokenttä Koulukeskuksen pallokenttä Tuopanjoen uimapaikka Ukk-ulkoilureitti Vaikkojoen vesireitti Vanha urheilukenttä Vihtasuon luistelualue Ylemmäisen uimapaikka KITEE (73) Ammattikoulun pieni liikuntasali Juurikan valaistu latu Pitkälampi Arppen koulun liikuntasali Kiteen jäähalli Postinrannan uimala Haarajärven uimaranta Korkeakankaan pallokenttä Puhoksen ala-aste Heinonniemen uimaranta Korkeakankaan yleisluistelukenttä Puhoksen jääkiekkokenttä Hiekkakaarre Koulukeskuksen jääkiekkokenttä Puhoksen kansanhiihtoladut / valaistu Hietalahti Kyläparin kansanhiihtoladut Puhoksen kuntorata Hutsin hyppyrimäki iso Kytänniemen pallokenttä Puhoksen lehtikuusimetsän luontopolku Hutsin hyppyrimäki pieni Lamminrannan uimaranta Puhoksen luontopolku Hutsin kansanhiihtolatu 10 km Leinovaara-Vihtavaaran kansanhiihtoladut Puhoksen pallokenttä Hutsin kansanhiihtolatu 3 km Lukion pallokenttä Puhoksen seurojentalon pieni liikuntasali Hutsin kansanhiihtolatu 5 km Maatalousoppilaitoksen Sali Puhossalon pallokenttä Hutsin kansanhiihtolatu 8 km Motocross-rata Rantakenttä Hutsin koulun liikuntasali Muljulan erä- ja riistapolku Rantalan pieni liikuntasali Hutsin kuntorata Muljulan pallokenttä Riihijärven kansanhiihtoladut Hutsin luistelukenttä Närsäkkälän kansanhiihtoladut Riihijärven pallokenttä Hutsin polkureitti / luontopolku Närsäkkälän pallokenttä Ruppovaaran kansanhiihtoladut Hutsin tenniskentät Neulaniemen luontopolku Ruppovaaran pallokenttä Hutsin ulkojää Neulaniemi Säyneenkylän kansanhiihtoladut Hutsin urheilukenttä Niinikummun kansanhiihtoladut Sepänniemen pallokenttä Hutsin urheilutalo Päätyenlahden luontopolku Seurakuntatalon voimistelisali Hutsin urheilutalon kuntosali Papinniemen luontopolku Suoparsaari, Suunnistusalue

27 Hutsin urheilutalon ryhmäliikuntatila Peltolan kansanhiihtolatu /valaistu 3-5km Tasapään kansanhiihtoladut Hutsin urheilutalon uimahalli Peltolan kansanhiihtolatu 10 km Tolosenmäen maastoautorata Jouhenvaaran kansanhiihtoladut Peltolan kansanhiihtolatu 12 km Juurikan pallokenttä Peltolan kansanhiihtolatu 5 km KONTIOLAHTI (118) Ah-keskuksen kuntorata-latu Kontiorannan varuskunnan pallokenttä Onttolan ampumaurheilukeskus Ah-keskuksen rullasuksirata Kontiorannan varuskunnan uimahalli Onttolan kuntorata-latu Ahokkalan kenttä-luistelualue Kontiorannan varuskunnan uimaranta Onttolan liikuntasali Aittolammen uimaranta Kulhon hiihtolatu Onttolan pallokenttä Ala-asteen liikuntasali Kulhon koulun kaukalo Onttolan tennis-jääkiekkokenttä Ala-asteen pallokenttä Kulhon kuntorata-latu Paiholan hiihtolatu Havukkalammen uimapaikka Kulhon liikuntasali Paiholan pallokenttä Herajärven kierros Kulhon pesäpallokenttä Paiholan jääkiekkokenttä Hiekkaniemen uimapaikka Kulhon tenniskenttä Pyytivaaran hiihtolatu Hirvirannan uimapaikka Kunnasniemen hiihtolatu Rantakylän hiihtolatu Jaaman kierros Kunnasniemen kenttä-luistelualue Rivieran uimapaikka Jakkilan polku Kuntosali kuntokontio Romon lentopallokenttä Jakokosken hiihtolatu Kuntotalon seniorikuntosali Romppalan kuntorata-latu Jakokosken koulun liikuntasali Kylmäojan hiihtolatu Salolahden uimapaikka Jakokosken kuntosali Kylmäojan koulun kaukalo Sataman luontopolku Jakokosken pallokenttä Kylmäojan koulun kiipeilysein Sataman pieni pallokenttä Jakokosken tennis-jääkiekkokenttä Kylmäojan koulun kuntosali Selkien hiihtolatu Jakokosken valaistu hiihtolatu Kylmäojan koulun liikuntasali Selkien kenttä-luistelualue Jouhtenisen luontopolku Kylmäojan pallokenttä Selkien kuntorata-latu Julien pallokenttä Lehmon hyppyrimäki k-15 Selkien liikuntasali Kirkonkylän hiihtomaa Lehmon hyppyrimäki k-28 Selkien pallokenttä Kirkonkylän kuntorata-latu Lehmon hyppyrimäki k-42 Uimalammen uimaranta Kirkonkylän luonto- ja kulttuuripolku Lehmon koulun kuntosali Ukonharjun kuntorata/ -latu Kirkonkylän pallokenttä Lehmon koulun liikuntasali Ukonharjun pallokenttä Kirkonkylän skeittipaikka Lehmon koulun pallokenttä Urheilukellarin painonnostotila Kirkonkylän tennis-jääkiekkokenttä Lehmon kuntorata-latu Uuron motocross-rata Kirkonkylän urheilukenttä Lehmon nurmijalkapallokenttä Valkealammen uimaranta Kolinpolku Lehmon pallokenttä Varparannan hiihtolatu Kolvanan uuron luontopolku Lehmon tennis-jääkiekkokenttä Varparannan jääkiekkokaukalo Kontiohalli, Pieni kilpajäähalli Liikuntahallin kamppailusali Varparannan koulun liikuntasali Kontiolahden ampumahiihtokeskus Liikuntahallin kiipeilyseinä Varparannan lentopallokenttä Kontiolahden golfkenttä Mönnin hiihtolatu Varparannan pallokenttä Kontiolahden liikuntahalli Mönnin kenttä-luistelualue Varparannan tenniskenttä Kontiolahden sataman uimaranta Mönnin kuntorata-latu Varparannan uimaranta Kontiolahden urheilukellari Mönnin lentopallokenttä Venemiehentien lentopallokenttä Kontioniemen koulun luistelu-/pallokenttä Mustavaaran hiihtolatu Vierevänniemen rantalentopallokenttä Kontioniemen luontopolku Mustavaaran laskettelukeskus Vierevänniemen uimaranta Kontiorannan haulikkoradat Nuottiniemen uimaranta Paiholan rantakenttä Kontiorannan kuntorata-latu Onkilammen uimaranta Ukonharjun pallokenttä

28 LIEKSA (105) Hämeenjärven uimaranta Puuruu, Suunnistusalue Merilänrannan uimaranta Hattuvaaran kuntorata / -latu Rantalan koulun liikuntasali Ukko-koli, Suunnistusalue Hattuvaaran luistelualue Riihivaaran iso hyppyrimäki Ukk-retkeilyreitti Hattuvaaran urheilukenttä Riihivaaran laskettelurinne Urheilupuisto Heikkilän jääkiekkokenttä Riihivaaran muovitettu hyppyrimäki Urheilupuiston jääkiekkokenttä Heikkilän luistelualue Riihivaaran pieni hyppyrimäki Urheilupuiston jalkapallokenttä Honkalahden uimaranta Ruunaan koskireitti Urheilupuiston pallokenttä Jäähalli Ruunaan retkeilyalue Urheilupuiston uimala Jamalin koulun liikuntasali Saava, Suunnistusalue Urheilupuiston uudemmat tenniskentät Jamalin luistelualue Saavan latu Urheilupuiston skeittiparkki Jongunjoen melontareitti Savijärven uimaranta Varisvaaran uimaranta Karhunpolku Simpauttajan kierros (90 km) Vatalanvaaran latu Kaupunginniemen uimaranta Surpeenvaaran jääkiekkokaukalo Viekin kuntorata / -latu Keskuskoulun liikuntasali Surpeenvaaran koulun liikuntasali Viekin luistelualue Keskusurheilukenttä Surpeenvaaran latu Viensuun kuntorata / -latu Kolin hiidenrinteet Tainiovaaran ampumaurheilukeskus Viensuun luistelualue Kolin laskettelukeskus Tennishalli Viensuun urheilutalo Meteli, Suunnistusalue Timitra, Suunnistusalue Viisikonlammen uimaranta Moisionkadun koulun liikuntasali Timitran uimaranta Vuonisjärven kuntorata / -latu Moisionkadun koulun pieni liikuntasali Kolin luistelualue Vuonisjärven luistelualue Moottorikelkkareitti Kolin urheilukenttä Vuonislahden kuntorata-latu Motocross-rata Kolin valaistu latu Sittalampi, suunnistusalue Murtorannan luistelualue Korisevan urheilukenttä Pärnä, suunnistusalue Nurmijärven kuntorata / -latu Kuhmonkadun koulun liikuntasali Surpeenvaara, suunnistusalue Nurmijärven uimaranta Kylänlahden luistelualue Ojala, suunnistusalue Pärnän kuntorata / -latu Lamminkylän uimaranta Hangasjärvi, suunnistusalue Paaterin lenkki (20 km) Larisen karhunkierros Kerppusärkkä, suunnistusalue Pankajärvi, Suunnistusalue Lieksan hiihtokeskus Hähnijoki, suunnistusalue Pankakosken jääkiekkokenttä Lieksan uimahalli Piilosten särkät, suunnistusalue Pankakosken koulun liikuntasali Lieksanjoen melontareitti Isonvaara, suunnistusalue Pankakosken kuntorata / -latu Mähkön pallokenttä Yläkanava, suunnistusalue Pankakosken uimala Mähkön urheilukenttä Hämeenjärvi, suunnistusalue Pankakoski, Suunnistusalue Mäntyvaara, Suunnistusalue Änäkäinen, suunnistusalue Pesonvaara, Suunnistusalue Märäjälahden luistelualue Hattuvaara, suunnistusalue Pielisen jäähiihto Merilän koulun liikuntasali Kylänlahti, suunnistusalue LIPERI (42) Honkalammen koulun kenttä Liperin urheilukenttä Kolehmalan valaistu kuntorata,-latu Honkalammen koulun liikuntasali Liperin yläasteen sali Ristin ala-asteen Sali Honkalammen kuntorata-ladut Mattisenlahden koulun kenttä Salokylän koulun kenttä Honkalammen tenniskentät Paloaukean urheilukenttä Vaivion koulun kenttä Honkalammen terapiatalon liikuntasali Pärnävaaran jyrinlenkki Vaivion tenniskenttä Honkalammen uimaranta Pärnävaaran urheilukeskus Viinijärven jääkiekkokaukalo Honkalammen urheilupuisto Pärnävaaran valaistu rullasuksirata-latu Viinijärven koulun kuntosalo Honkalammen valaistu kuntorata,-latu Jyrin kuntosali Viinijärven pallokenttä Kuoringan uimaranta Jyrin liikuntahalli Viinijärven tenniskentät Käsämän koulun kenttä Kaatamon valaistu latu Viinijärven uimaranta Liperin kuntosali Kaprakan liikuntasali Viinijärven valaistu kuntorata,-latu

29 Liperin lukion Sali Kirkonkylän kuntoladut kirkonkylä - päiv Viinijärven yläasteen Sali Liperin tennis- / jääkiekkokenttä Kirkonkylän uimaranta Ylämyllyn jääkiekkokaukalo Liperin tenniskentät Kirkonkylän valaistu kuntorata,-latu Ylämyllyn moottoriurheilualue NURMES (79) Ellunkallion reitti Kotilanvaaran kuntopolku 3 km Mikroautorata Freestylerinne Kotilanvaaran yhdyspolku / latu Moottorikelkkareitti Hukkavaaran ampumarata Kuohatin koulun kenttä Mujejärven retkeilyalue Hyvärilän lentopallokentät Kuohatin uimaranta Mujejärven uimaranta Hyvärilän pallokenttä Kuokkastenkosken uimaranta Nahkimon uimaranta Hyvärilän tenniskentät Riihikankaan moottoriurheilualue Neitivirran melontareitti Hyvärilän uimaranta Salmenkylän liikuntasali Nurmeksen Jäähalli Oy Höljäkän pallokenttä Salmenkylän uimaranta Oppimiskeskuksen liikuntasali Höljäkän uimaranta Saramojokialueen melontareitti Palanderin tanssisali Höljäkän valaistu latu Savikylän uimaranta Perä-laamilan pallokenttä Itäkaupungin kenttä Sisäampumarata Peurajärven retkeilyalue Itäkaupungin uimala Bomba-hyvärilä yhdyspolku/latu 1,2 km Pielis-golfin kenttä Itäkaupungin uimarannan lentopallokenttä Bomban kylpylä Porokylän ala-asteen liikuntasali Jokikylän koulun kenttä Laamila-keskusta latu Porokylän koulun hiihtolatu Kantakaupungin lentopallokenttä Laamilan hiihtolatu Porokylän koulun kenttä Kantakaupungin uimala Laamilan liikuntasali Raesärkkien retkeilyalue Kartanon kierros -Hyvärilän kuntopolku Laamilan pallokenttä Ravirata Keskuskenttä Laamilan uimaranta Rekulan ilma-aserata Keskustan ala-asteen liikuntasali Laamilan urheilukenttä Bomban kylpylän kuntosali Keskustan uimalan lentopallokenttä Lehtovaaran koulun kenttä Tuomaankadun uimaranta Kevätjäälatu Lehtovaaran liikuntasali Vasikkahaan kenttä Kirkkokadun koulun alasali Lennokkikenttä Ylikylän hiihtolatu Kirkkokadun koulun yläsali Lipinlahden koulun kenttä Ylikylän koulun kenttä Kokonniemen ulkoilualue Lipinlahden valaistu latu Ylikylän koulun liikuntatila Kotilanvaaran (kilpalatu) hiihtokeskus Melontareitti valtimo - nurmes Ylikylän uimaranta Kotilanvaaran hiihtolatu Mikonniemen tenniskentät Kotilanvaaran kuntopolku / latu 5 km Mikonniemen urheilutalo OUTOKUMPU (42) Alavin hiihtolatu Kyykerin koulun liikuntasali Outokummun erä- ja luontokeskus Ampumarata Maljasalmen pallokenttä Outokummun liikuntahalli Harmaasalon valaistu latu Matovaaran beach volley kenttä Outokummun uimahalli Heinä-oskamon latu Matovaaran jalkapallokenttä Outokumpuhalli Judotila Matovaaran kilpahiihtokeskus Painisali Kalattoman pallokenttä Matovaaran kuntorata / latu 3 km Pohjoisahon koulun kenttä Keretin golfkenttä Matovaaran kuntorata / latu 5 km Pohjoisahon koulun voimistelusali Keskustan koulun voimistelusali Matovaaran pallokenttä Ruuttu, Suunnistusalue Kokonvaaran pallokenttä Matovaaran tenniskenttäalue Seurojentalon sisäampumarata Kummun koulun voimistelusali Matovaaran urheilukenttä Sänkivaaran tenniskenttä Kuusjärven pallokenttä Matovaaran valaistu latu Särkiselän uimaranta Kuusjärven uimaranta Matovaaran valaistu latu Uimahallin kuntosali Kuusjärven valaistu latu Museon kenttä Varislahden hiihtolatu Kyykerin kenttä Mustikkakorpi-särkiselkä ulkoilureitti Viuruniemen valaistu latu

30 POLVIJÄRVI (21) A-talon liikuntasali/kirkonkylä Liikuntahallin kuntosali Sotkuman valaistu latu Horsmanahon valaistu latu Pallokenttä / Horsmanaho Tenniskenttäj Huhmari, suunnistusalue Pallokenttä / Hukkala Jääkiekkokenttä Hukkalan valaistu latu Pallokenttä / Kinahmo Uimapaikka / Kirkonkylä Kinahmon valaistu latu Pallokenttä / Martonvaara Valaistu latu / Martonvaara Lehmivaara, suunnistusalue Polvijärven Urheilijoiden jäähalli Valaistu latu / Kirkonkylä Liikuntahalli / Kirkonkylä Saarivaaran valaistu latu Valaistu latu / Kuorevaara RÄÄKKYLÄ (49) Haapasalmen hiihtolatu Niemisen luistelukenttä Rääkkylän ala-asteen sali Haapasalmen pallokenttä Niemisen pallokenttä Rääkkylän jääkiekkokenttä Haapasalmen uimaranta Niemisen urheilutalo Rääkkylän kilpahiihtolatu Hypöniemen hiihtolatu Oravisalo, Suunnistusalue Rääkkylän kk, Suunnistusalue Hypöniemen uimaranta Oravisalon hiihtolatu Rääkkylän kuntopolku-latu Hypöniemen urheilukenttä Oravisalon pallokenttä Rääkkylän liikuntahalli Jaaman hiihtolatu Pyssysahon uimaranta Rääkkylän rantauimala Jaaman uimaranta Pötsönlahden hiihtolatu Rääkkylän urheilukenttä Keilahalli Pötsönlahden pallokenttä Salokylän hiihtolatu Koivuniemen uimaranta Pötsönlahden uimaranta Sangenlahden uimaranta Kuntosali Rasisalon hiihtolatu Sintsin hiihtolatu Kylmäpohjan uimaranta Rasisalon pallokenttä Sintsin pallokenttä Laakiin uimaranta Rasivaaran kuntopolku-latu Sintsin uimaranta Mesunlammen uimaranta Rasivaaran luistelukenttä Varpasalon hiihtolatu Niemisen jalkapallokenttä Rasivaaran nuorisoseurantalo Varpasalon uimaranta Niemisen kilpahiihtolatu Rasivaaran urheilukenttä Niemisen kuntopolku-latu Rasivaaran valaistu kuntorata-latu TOHMAJÄRVI (31) Aconitumkierros Keski-karjalan moottorikelkkareitti Onkamon valaistu latu Aittolammen uimaranta Keskusurheilukenttä Patsolan kuntorata,-latu Akkalan kenttä-luistelualue Koulukeskuksen kenttä-jääkiekkokaukalo Siikajärven uimaranta Akkalan tenniskenttä Liikuntahalli Särkijärven uimaranta Aseman koulun judosali Matolammen uimaranta Tikkalan kaukalo Harkkolammen uimaranta Nenosenlammen uimaranta Tikkalan urheilukenttä Jänisjoen vesiretkeilyreitti Niiralan uimaranta Uudenkylän koulun luistelualue Jääkiekkokenttä Nymanin alue Uusi-värtsilän kenttä Kemien luontopolku Nymanin palloilukenttä-luistelualue Yläasteen liikuntasali Kemien tenniskentä Onkamon jalkapallo-keihäskenttä Kemien valaistu kuntorata-latu Onkamon koulun uimaranta

31 VALTIMO (24) Ismekin liikuntasali Kk:n kuntosali Rumon hiihtolatu 3 km Kalliojärven hiihtolatu / kuntorata Kk:n tenniskenttä-jääkiekkokenttä Talonpojan taival Kalliojärven luontopolku Kk:n ulkoampumarata Ukk:n ulkoilureitti Kalliojärven uimapaikka Koppelon luontopolku (kalastuspolku) Valaistu hiihtolatu / kuntorata, 3 km Karhunpään yleisurheilun harjoituskenttä Lokkisaaren rantauimala Lokkiharju + Rannan lenkki 3 km Kk:n hiihtolatu 3 km Puukarin pysäkin hiihtolatu 5 km Valtimotalo Kk:n hiihtolatu 7 km Rumon hiihtolatu 1 km Koulukeskuksen pihaliikunta-alue Kk:n keskusurheilukenttä Rumon hiihtolatu 2 km Järvilatu 10 km Kevyenliikenteen väylät kunnittain kuntien teknisten toimien ja ELY keskuksen ilmoituksien mukaan. Määrät on saatu kuntien teknisiltä toimilta ja ELY keskukselta. Kunta 2006 (kilometriä) 2010 (kilometriä) Ilomantsi 12,5 18,0 Joensuu 330,3 384,3 Juuka 12,5 13,3 Kesälahti 9,3 8,3 Kitee 48,3 22,3 Kontiolahti 22,2 32,2 Lieksa 46,7 62,5 Liperi 74,8 57,5 Nurmes 42,2 81,1 Outokumpu 22,5 35,9 Polvijärvi 7,3 8,9 Rääkkylä 7,3 12,9 Tohmajärvi 25,7 49,1 Valtimo 9,6 5,6 YHTEENSÄ 671,2 791,9

32 Liite 2. Liikunta- ja urheiluseurat kunnittain Kunta Seura Seura Seura Ilomantsi FC Pogosta ry Ilouimarit ry Ilomantsin Ampujat ry (14 seuraa) Ilomantsin Sulka ry Pogostan Latu ry Ilomantsin Toroo-Kai Ilomantsin Urheilijat ry V- ja U-seura Rajasalo ry Joensuu AFC Keltik ry Joensuun Laitesukeltajat ry Kiihtelysvaaran Mahti ry (114) BC Atrium ry Joensuun Latu ry Kiihtelysvaaran Urheilijat ry Bolls ry Joensuun Maila ry Kola-GB ry Bujinkan Dojo ry Joensuun Muay Thai Club ry MMA Joensuu ry Eno Jets ry Joensuun Naisten Parhaaksi JoNaPa ry Musikat ry Enon Jalkapalloilijat ry Joensuun Palloseura ry Mutalan Riento ry Enon Kisa-Pojat ry Joensuun Prihat ry Mättäjät ry Enon Latu ry Joensuun Pujottelijat ry Noljakan Nousu ry x) Enon Tennisseura ry Joensuun Puntti-Pojat ry Pihkatikka ry FB Joensuun Pallo ry Joensuun Pursiseura ry Pohjois-Karjalan Kelkkailijat ry FC Hertta ry Joensuun Pyöräilijät ry Pohjois-Karjalan Liiga-Riento ry Grappling Team Joensuu ry Joensuun Pöytätennis ry Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry Heinävaaran Kiito ry Joensuun Ratsastajat ry Pohjois-Karjalan Rakentajien keilaseura ry Hukanhaudan Palloseura x) Joensuun salibandy Josba ry Poksu ry Hwardo Kwan Joensuu ry x) Joensuun Seudun Joogayhdistys ry Pyhäselän Avantouimarit ry JIPPO ry Joensuun Shakkikerho ry Pyhäselän Urheilijat ry JIPPO-juniorit Joensuun Squash-Kerho ry Riverball ry Joen Beach Volley ry Joensuun Taekwondo ry SBS Eno ry x) Joen Mawashi ry Joensuun Thaiboxing Club ry SC Riverball ry Joen Pyörä -80 ry Joensuun Uimaseura ry Shumpukai ry Joen Sulka ry Joensuun Urheiluautoilijat ry Spartak Joensuu ry Joen Suunta ry Joensuun Urheilusukeltajat ry Suatto ry Joen Yawara Joensuun Voimailu-Kerho ry Suhmuran Veka ry Joensuu Aikikai ry Joensuun Voimistelu- ja Urheiluseura Yritys ry x) Tanssiklubi Carelia ry Joensuun Ampujat ry Joensuun Voimistelu ja Liikunta ry Tanssiurheiluseura Jokipata ry Joen Curling ry Joensuun Wolves ry Tuupovaaran Hukat ry Joensuun Han Moo Do ry Josba Juniorit ry Tuupovaaran Moottorikerho ry Joensuun Hiihtoveikot ry Jousiammuntaseura Joutsi ry Tuupovaaran Sepot ry Joensuun Historillisen miekkailun seura ry Juniori Jokipojat ry Tuupovaaran Urheilijat ry Joensuun Ilmailukerho ry Kalevan Rasti ry Uimaharjun Kari ry Joensuun Ju-jutsuseura Ryu-O ry Karelia Golf ry Uimaharjun Taimi ry Joensuun Jääkarhut ry Karelian Kiipeilijät ry Ukkolan Isku ry x) Joensuun Kataja ry Karjalan Kalpa ry Ultimateseura Flying Object ry Joensuun Kauhojat ry Karjalan Sulka ry Utran Koitto ry x) Joensuun Keilailuliitto ry Karjalan Tennis ry Varaslammen Pursiseura ry Joensuun Kendoseura ry Karjalan Uimarit -69/triathlon WaKe-Ke ry Joensuun Ki Budo ry Kawaguchi iâido ry WKK ry x) Joensuun Kiekko/Jokipojat ry Keilaseura Kebigo ry Wowkido ry x) Ko. seuroilla ei ole toistaiseksi toimintaa Juuka Ahman Pojat ry Juuan Jänne ry Juuan Urheilijat ry (8) Coach Team ry Juuan Kyykkäseura ry Nunnanlahden Viesti ry Juuan Ampujat ry Juuan Palloseura ry Kesälahti (1) Kesälahden Urheilijat ry

33 Kitee Keski-Karjalan Moottorikelkkailijat ry Kiteen Pallo -90 ry Puhoksen Vesa ry (20) Keski-Karjalan Rasti ry Kiteen Rämpijät ry Pursiseura Ilmarinen ry Keski-Karjalan Urheiluautoilijat ry Kiteen Tennisseura ry Susirajan Sulka ry Kippon ry Kiteen Urheilijat ry K-K:Nn Luonto ry Kiteen Ampujat ry K-K:n Sukeltajat ry K-K:n Mäkihypyntuki ry Kiteen Jääsudet ry MC Club of Kitee ry K-K:n Rasti ry Kiteen Naisvoimistelijat ry Pajarin Puntti ry Kontiolahti Höytiäisen Urheilijat ry Kontiolahden Urheilijat ry Selkien Sisu ry (18) Kanoottisissit ry Kontiolahden Varuskunnan Urheilijat ry Budoseura Tokumakai ry Kontiolahden Avantouimarit ry Kontio-Veljet ry Extreme Club Cremasters ry Kontiolahden Isku ry Kulhon Kunto ry Lehmon Pallo -77 ry Kontiolahden Kajastus ry Lehmo Balls -96 ry Pohjois-Karjalan Urheiluratsastajat ry Kontiolahden Seudun Autosuunnistajat ry Mönnin Veto ry Jakokosken Vesa ry Lieksa Brahean Uimarit - Lieksa ry Lieksan Moottorikerho ry Pankakosken Valpas ry (23) Juniori-Hurtat ry Lieksan Naisvoimistelijat ry Pielisen Ampujat ry Kolin Ipatti ry Lieksan Rasti ry Pielisen Latu ry Lieksan Avantonorpat ry Lieksan Taitoluistelijat ry Pielisen Tennis ry Lieksan Hiihtoseura ry Lieksan Urheilijat ry Viensuun Viesti ry Lieksan Into ry Lieksan Urheiluautoilijat ry Vuonisjärven Urheilijat ry Lieksan Jigoku ry Lieksan Sukeltajat ry Vuonislahden Urheilijat ry Lieksan Loiske ry Matovaaran Mahti ry Liperi Honkalammen-Ylämyllyn Kuntokerho ry Liperin Kiekko ry Sulkaman Kipinä ry (18) Karjalan Käki ry Liperin Naisvoimistelijat ry Vaivion Tarmo ry Liperin Avantouimarit ry Liperin Ratsastajat ry Viinijärven Naisvoimistelijat ry Liperin Han Moo Doo Liperin Taimi ry Viinijärven Urheilijat ry Liperin Hiihtoseura ry Liperi Volley ry Ylämyllyn Tennis ry Liperin Kelo ry P-K:n IPSC-silhuettiampujat Ylämyllyn Yllätys ry Nurmes FC Nurmes ry Nurmeksen Tennisseura ry Pielis-Golf ry (14) Nurmeksen Ampumaseura ry Nurmeksen Tsunami ry Nurmeksen Ilmailukerho ry Nurmeksen Han Moo Do ry Nurmeksen Urheiluautoilijat ry Snowballs Nurmes ry Nurmeksen Naisvoimistelijat ry Nurmeksen Urheilusukeltajat ry Tanssikerho Täysikuu ry Nurmeksen Sepot ry Nurmeksen Kyykkäseura ry Outokumpu Bandy Miners Oku ry Outokummun Naisvoimistelijat ry Outokummun Urheilusukeltajat ry (17) Malmi-Bilis ry Outokummun Pallo ry Outokummun Verkkopalloseura ry Outokummun Ampumaseura ry Outokummun Partio ry Outokummun Vesa ry Outokummun Golfseura ry Outokummun Taxi-Futis ry Sabaki ry Outokummun Karateseura ry Outokummun Thai Boxing ry Outokummun Latu ry Outokummun Kiekko ry Outokummun Uimarit ry Polvijärvi KLC Polvijärvi ry Polvijärven Palloseura ry Polvijärven Vauhti ry (5) Polvijärven Ampujat ry Polvijärven Urheilijat ry Rääkkylä Kerä 90 ry Oravisalon Koitto ry Rääkkylän Kipinä ry (6) Niemisen Urheilijat ry Oravisalon Urheilijat ry Rääkkylän Kisa-Veikot ry Tohmajärvi RSJ Racing ry Tohmajärven Urheilijat ry Värtsilän Urheilijat ry (10) Tohmajärven Palloseura -90 ry Tomppa- Tohmajärven Jumppa ry Keski-Karjalan rasti Tohmajärven Pomppu-91 ry V- ja U-seura Tikkalan Veikot ry Tohmajärven Tennisseura ry Värtsilän Kisa ry Valtimo (1) Valtimon Vasama

34 Liite 3. Koulutus Esimerkkejä liikunta-alan koulutuksista Pohjois-Karjalassa 2010/2011 Ammatillinen koulutus Koulutuksen nimi Hierojan ammattitutkinto Valmentajan ammattitutkinto (syksy 2011) Liikunnan ammattitutkinto Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto Liikunnanohjauksen peruskoulutus Tanssialan perustutkinto Toteuttaja/järjestäjä Itä-Suomen Liikuntaopisto Itä-Suomen Liikuntaopisto Itä-Suomen Liikuntaopisto Itä-Suomen Liikuntaopisto Itä-Suomen Liikuntaopisto Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/outokumpu Täydennyskoulutus Koulutuksen nimi Terveysliikunnan ohjauksen koulutus Erityisryhmien liikunnanohjauskoulutus Tanssin ja somatiikan koulutus Liikunnan virikekoulutukset opettajille Päivähoidon liikunnan virikekoulutukset Toteuttaja/järjestäjä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/niittylahden opisto Itä-Suomen Liikuntaopisto Itä-Suomen Liikuntaopisto Pohjois-Karjalan Liikunta ry Pohjois-Karjalan Liikunta ry Kansalaistoimijoille suunnattu koulutus Koulutuksen nimi Ohjaaja- ja valmentajakoulutus Iltapäiväkerhojen ohjaajakoulutus Nuorten harrasteliikunnan koulutukset Liikuttajakoulutus Järjestökoulutukset Järjestyksenvalvojan koulutus Lajiliittojen koulutukset Kansanterveysjärjestöjen liikuntakoulutukset Toteuttaja/järjestäjä Pohjois-Karjalan Liikunta ry Pohjois-Karjalan Liikunta ry Pohjois-Karjalan Liikunta ry Pohjois-Karjalan Liikunta ry Pohjois-Karjalan Liikunta ry Pohjois-Karjalan Liikunta ry Lajiliitot Kansanterveysjärjestöt

35 Liite 4. Tutkimus Esimerkkejä Pohjois-Karjalassa tehdyistä liikuntaan liittyvistä tutkimuksista ja selvityksistä Tieteellinen tutkimus Tutkimuksen nimi Tekijä(t) Taso Pohjois-Karjalan väestö- ja seurakyselyt Itkonen, Ilmanen, Matilainen, Wennström Seurantatutkimus Opinnäytteet Opinnäytteen nimi Tekijä Taso Urheiluseura Jokipoikien markkinoinnin suunnittelu Hietalahti, Susanna Opinnäyte/PKAMK/liiketalous Pielis-Golfin palvelun laadun kehittäminen Itäaho, Katja Opinnäyte/PKAMK/matkailu Liikunnan harrastaminen, liikunta-aktiivisuus ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä luokan oppilailla "Liikunta on kouluviikon piristys" 9-luokkalaisten koululiikuntakokemuksia Pohjois-Karjalasta Opettajien kokemuksia dysfaattisesta oppilaasta yleisopetuksen liikunnassa Miksi siksi loikkariksi? Huippu-urheilijoiden loikkaukset TUL:sta SVUL:oon Kaljunen, Ulla Sieviläinen, Jaana Westman, Sari Syrjäläinen, Antti Pro gradu/joensuun yliopisto/kasvatustiede Pro gradu/joensuun yliopisto/kasvatustiede Pro gradu/joensuun yliopisto/kasvatustiede Vauhtia nuorten liikunnan harrastamiseen Jantunen, Annu Opinnäyte/Humak Läheltä liikkeelle-sosiaalinen pääoma kylien liikuntatoiminnassa ja sen kehittämisessä Nuorten osallistuminen urheiluseuratoimintaan Koskimies, Sanna Muhonen, Emmi Pro gradu/joensuun yliopisto/historia Pro gradu/itä-suomen yliopisto/yhteiskuntatieteet Opinnäyte/Humak/ Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Yleisimmät jääkiekkovammat ja niiden ensiapu Purmonen, Sanna Opinnäyte/PKAMK/hoitotyö Pogostan Hiihdon taloudellinen vaikuttavuus 2010 Gröhn, Laura ja Järveläinen, Tanja Opinnäyte/PKAMK/liiketalous Selvitykset Selvityksen nimi Tekijä Taso Kuntakartoitus Pohjois-Karjalan Liikunta ry Seurantakartoitus

36 Liite 5. Hanketoiminta Esimerkkejä liikuntaan ja urheiluun liittyvistä hankkeista Pohjois-Karjalassa Hankkeen nimi KKI hankkeet mm. Vedessä vaivatta JoeLi - Joensuu liikkumaan Pohjois-Karjala - liikkuvan ja terveen ihmisen maakunta Pirteä naisyrittäjä Tanssiva keski-ikäinen - terve vanhuus Lisää Liikettä Juukaan Toteuttajataho Uskalin kyläyhdistys Joensuun kaupunki/liikuntatoimi Pokali Lieksan Naisyrittäjät ry Jokipata ry Juuan kunta/liikuntatoimi Suora seuratuki (toiminnalliset ja päätoimiset) mm. Pesistä pitäjiin Nuoret liikkumaan Tyttökeilailun kehittäminen Joensuussa Päätoiminen junioripäällikkö Päätoiminen toiminnanjohtaja Päätoiminen nuorisovalmennuspäällikkö Joensuun Maila Rääkkylän Kipinä Joensuun keilailuliitto Jippo-juniorit Joensuun Uimaseura Viinijärven Urheilijat Muita liikuntahankkeita mm. Urheilusta ja liikunnasta työtä ja työllisyyttä Läheltä liikkeelle -kehittämishanke Työyhteisöliikunnan kehittämishanke SEITTI 2010 JOUTUKE - akatemian oppilaitosyhteistyö- ja tukipalvelumallin kehittäminen Kontiolahti Snow World Nuku ja Liiku -nuorten hyvinvointihanke Pohjois-Karjalan Liikunta ry Pohjois-Karjalan Liikunta ry Pohjois-Karjalan Liikunta ry Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Joensuun kaupunki/joensuun Urheiluakatemia Kontiolahden Urheilijat Kiteen kaupunki Leader rahoitteiset hankkeet mm. Jäähallin varustetason parantaminen, investointihanke Karelia-Soudun kehittämishanke Matkalla Möhkössä (mm. polkuverkoston kunnostaminen) Nurmeksen naisvoimistelijoiden aktivointi- ja kehittämishanke Polvijärven Urheilijat ry Karelia-Soutu ry Ilomantsi Nurmeksen Naisvoimistelijat Liikuntapaikkarakentamiseen liittyviä hankkeita mm. Normaalikoulun lähiliikuntapaikka Pilkonpuiston golfkenttä Onkamon koulun lähiliikuntapaikka Keskustan koulun lähiliikuntapaikka Joensuun kaupunki Pilkonpuiston Golf Oy Tohmajärven kunta Outokummun kaupunki

37 Liite 6. Kartoituksen kyselylomake SAATE Pohjois-Karjalan maakuntaliiton liikunta- ja urheilustrategiaan liittyvä kartoitus 2010 Pohjois-Karjalan Liikunta ry koordinoi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Maakunta liikkumaan - liikunta- ja urheilustrategia toteutumista Liikunnan ja urheilun kumppanuus- ja kehittämishankkeen avulla saakka. Maakunnan liikunta- ja urheilustrategiaan liittyvä kartoitus on toteutettu aiemmin vuosina 2002 ja Molemmilla kerroilla on kartoituksen avulla selvitetty mm. liikkumisympäristöjen, kansalaistoiminnan, koulutuksen, tutkimuksen, terveyttä edistävän liikunnan ja liikuntamatkailun tämän hetkistä tilannetta Pohjois-Karjalassa. Päivitämme kartoituksen vuoden 2010 tietojen osalta ennen LUKKI hankkeen päättymistä. Tämänkertaisesta kartoituksesta on jätetty pois liikuntamatkailuun liittyvä osio. Liikuntamatkailuun liittyvä kartoitus toteutetaan kevään aikana erillisenä kyselynä, mikäli Maakunta liikkumaan (MAALI) kehittämishanke saa rahoitusta. Ohessa on kartoitukseen liittyvä kysely, johon toivomme teidän vastaavan mennessä. Kyselyn palautus Samille mielellään sähköpostilla osoitteeseen Maakunta liikkumaan- liikunta- ja urheilustrategia löytyy kokonaisuudessaan maakuntaliiton nettisivuilta. Kiitokset jo etukäteen vaivannäöstäsi. Annamme mielellämme lisätietoja kartoituksesta ja siihen liittyvästä kyselystä. Yhteistyöterveisin, Jari Hurskainen Sami Leinonen

38 KYSELY Pohjois-Karjalan maakuntaliiton liikunta- ja urheilustrategiaan liittyvä kartoitus 2010 Taustatiedot Kunta Vastaajan nimi Vastaajan titteli 1. Oletko tietoinen maakuntaliiton liikunta- ja urheilustrategiasta? Kyllä En Perustiedot kunnan liikuntatoimesta 2. Kunnan liikuntatoimen ja liikuntapaikkojen kunnossapitoon liittyvän henkilöstön määrä (pääsääntöinen tehtävä) Hallinto (htv) Kunnossapito (htv) Ohjaus (htv) Kaikki yhteensä (htv) 3. Liikuntapaikkojen kunnossapidosta vastaa Liikuntatoimi Tekninen toimi Muu Lisätiedot kunnossapidon järjestämisestä kunnassa 4. Liikuntatoimen käyttömenot vuonna Liikuntatoimen urheiluseuroille myöntämien avustusten määrä vuonna 2010 yhteensä ( mm. perus-, ohjaaja-, koulutus-, tapahtumajärjestely- ja kartta-avustukset, seuroilta ostettavat liikuntapalvelujen toteuttamiseen ja liikuntapaikkojen kunnossapitoon liittyvät avustukset, stipendit)

39 Liikkumisympäristöt kunnassa 6. Liitteenä (liite 1) oleva lista kunnan liikuntapaikoista on poimittu Lipaksesta (www.liikuntapaikat.fi). Haussa jätettiin pois liikuntapaikkatyypeistä Virkistyskohteet. Yliviivaa listasta liikuntapaikat, jotka eivät ole enää käytössä. Lisää tiedossasi olevat puuttuvat liikuntapaikat (myös muut kuin kunnan ylläpitämät). Laita rasti kunnan ylläpitämien liikuntapaikkojen kohdalle. 7. Päivitetäänkö Lipakseen kuntanne liikuntapaikat? Kyllä Ei 8. Puuttuuko kunnastanne mielestäsi liikuntapaikka/liikuntapaikkoja? Mikä/mitkä? 9. Millainen on kuntanne ns. perusliikuntapaikkojen käyttötaksoitus (maksut)? 10. Minkä liikuntapaikkojen osalta kuntanne subventoi/avustaa liikuntapaikkojen käyttöä? Miten? Kunnan liikunta- ja urheiluseurat 11. Liitteenä (liite 2) oleva lista kunnan alueella toimivista urheiluseuroista on poimittu Pokalin liikuntaselvityksestä vuodelta Yliviivaa listasta urheiluseurat, jotka eivät ole enää toiminnassa. Lisää listaan tiedossasi olevat toimivat urheiluseurat ja täydennä puuttuvat tiedot kunkin seuran kohdalle. Voit myös lisätä kyselyyn liitteen, josta ilmenevät samat tiedot. 12. Muut kunnan liikunta-avustusta saavat järjestöt? Kunnan liikunta- ja urheilustrategia 13. Onko kunnassa käytössä liikunta- ja urheilustrategia? Kyllä Ei

40 14. Mille ajalle strategia on tehty? Vuosille 15. Onko strategia työn alla tai tulevaisuuden suunnitelmissa? Kyllä Ei 16. Onko kunnassa käytössä liikuntapaikkasuunnitelma? Kyllä Ei Lisätietoja liittyen kunnan liikunta- ja urheilustrategiaan sekä liikuntapaikkasuunnitelmaan Terveyttä edistävä liikunta kunnassa 17. Toteutetaanko kunnassa hankkeita terveysliikuntaan liittyen? Mitä? Hanke Toteuttaja 18. Onko kunnan suunnitelmissa/strategioissa otettu huomioon terveyttä edistävä liikunta? Kyllä Ei Jos on, niin missä? 19. Tulevaisuuden näkymät Sana on vapaa. Millainen on tulevaisuuden näkymät liikuntaan liittyvissä asioissa kunnassasi? Mielipiteesi ja kehittämisehdotuksesi liittyen maakuntaliiton liikunta- ja urheilustrategiaan ja sen toteuttamiseen Pohjois-Karjalassa? Kyselyn palautus mennessä Samille sähköpostilla osoitteeseen KIITOKSET VAIVANNÄÖSTÄSI JO ETUKÄTEEN!

41

42

43

44 Pohjois-Karjalan Liikunta ry Rantakatu 35, JOENSUU Puh. (013) Fax (013)

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 2 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 Tekijät Lauri Kontkanen liikuntatieteiden kandidaatti Jyväskylän yliopisto Simo Luukkainen liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopisto Lasse Tirri

Lisätiedot

Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020

Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020 Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020 Sisältö 1. Johdanto 2. n kuvaus 3. Toiminta-ajatus ja strategiset päämäärät 4. Toimintastrategia 4.1 Terveyden edistäminen 4.1.1 Lapset ja nuoret 4.1.2 Työikäiset

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA LUONNOS 9.12.2014 Sisällys 1 SUUNNITELMAN TAUSTAA... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1. Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNNALLINEN KUNTA KEHITTYVÄ KUNTA! SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1 TILANNE TÄNÄÄN... 6 1.1 TÄMÄNHETKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 6 1.2 LIIKUNTAPAIKAT... 7 1.3 LIIKUNTATOIMINTA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIIKUNTAVERKON KEHITTÄMINEN. Loppuraportti 31.3.2011

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIIKUNTAVERKON KEHITTÄMINEN. Loppuraportti 31.3.2011 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIIKUNTAVERKON KEHITTÄMINEN Loppuraportti 1(50) 2(50) SISÄLLYS Esipuhe... 4 1. Johdanto... 6 2. Selvitystyön toteutus... 7 3. Liikuntaharrastuneisuus Suomessa... 7 3.1. Väestön liikuntaharrastuneisuus

Lisätiedot

KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA. Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012. Kajaanin kaupunki

KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA. Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012. Kajaanin kaupunki KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012 Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupungin painatuskeskus-kajaani 2013 ISBN 978-951-800-347-5 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Ulvilan liikuntatoimen strategia

Ulvilan liikuntatoimen strategia Ulvilan liikuntatoimen strategia 2 Sisällys 1. Johdanto...5 2. Liikunnan ja urheilun lähtökohtatilanne...6 Liikuntatilat Ulvilassa...10 Kenttienhoito Ulvilassa...13 Ryhmä- ja joukkueliikunta...13 3. Strategiaa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

HYVINKÄÄN LIIKUNTASUUNNITELMA

HYVINKÄÄN LIIKUNTASUUNNITELMA HYVINKÄÄN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013 2023 Anton Ahonen & Kimmo Suomi Liikuntatieteellinen tiedekunta, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HYVINKÄÄN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013 2023 VISIO Hyvinkääläisillä on Helsingin seudun

Lisätiedot

Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4

Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4 SISÄLLYSLUETTELO Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4 I NYKYTILANNE 1. Kunnan sijainti ja kuntarakenne 5 2. Yleistavoitteet 5 2.1. Väestöennuste 5 2.2. Koulujen tarvitsemat liikuntapaikat 5 3. Perusliikuntapaikat

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 JULKAISUN TIIVISTELMÄ Liikuntapaikkarakentamisen tukeminen sekä avustuksilla että tiedolla ovat olleet keskeinen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020

SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020 SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 LÄHTÖKOHDAT 2 3 NYKYTILAN KARTOITUS 4 3.1 Liikuntapaikat ja niiden käyttö 5 3.1.1 Sisäliikuntapaikat 5 3.1.2 Ulkoliikuntapaikat 7

Lisätiedot

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 12/2014 Tekijä Jenna Hiltunen, liikunnanohjaaja AMK Ohjausryhmä Veijo Sallinen, vapaa-aikapäällikkö, Kontiolahden

Lisätiedot

Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNNAN LIIKUNNAN KEHITTÄMISOHJELMA

Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNNAN LIIKUNNAN KEHITTÄMISOHJELMA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNNAN LIIKUNNAN KEHITTÄMISOHJELMA Kiikoisten kunnan liikunnan kehittämistyöryhmä 2008 Liikunta- ja nuorisolautakunta 19.08.2008 Kunnanhallitus 25.08.2008

Lisätiedot

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 1 VANTAA Liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2009 2025 2 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 Julkaisija Vantaan kaupunki Vapaa-aika ja asukaspalvelut,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosiksi 2001 2010. Helsingin kaupungin. liikuntaviraston julkaisuja, sarja A

Helsingin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosiksi 2001 2010. Helsingin kaupungin. liikuntaviraston julkaisuja, sarja A Helsingin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosiksi 2001 2010 Helsingin kaupungin liikuntaviraston julkaisuja, sarja A Esipuhe Liikunnan harrastaminen on lisääntynyt, mutta samalla hyötyliikunnan

Lisätiedot

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4 Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 211 215 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 215:4 Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Undervisnings- och kulturministeriet Valtion liikuntaneuvosto/statens idrottsråd

Lisätiedot

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore Julkaisuja 11 2005 Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari KLEROT II Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA Kimmo Suomi & Outi Metsäranta Jyväskylän yliopisto Liikunnan kehittämiskeskus 2003 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA Kimmo Suomi & Outi Metsäranta Liikunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

Katsaus liikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan indikaattoreihin. Kari Nissinen Veli Möttönen

Katsaus liikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan indikaattoreihin. Kari Nissinen Veli Möttönen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 135 Katsaus liikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan indikaattoreihin Kari Nissinen Veli Möttönen VTT TECHNOLOGY 135 Katsaus liikuntapaikkojen kysynnän ja

Lisätiedot

Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:1

Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:1 Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa Yhteisjulkaisu Liikuntatieteellisen Seuran kanssa Kerkko Huhtanen, Teijo Pyykkönen 1 2 Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän

Lisätiedot

Erityisryhmien liikunta Eurassa

Erityisryhmien liikunta Eurassa Erityisryhmien liikunta Eurassa Euran erityisliikunnan peruskartoitus 2014 Tekijät: Pia Malja ja Euran Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Saku Rikala 1 Sisällysluettelo 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO...2

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A154 * 2006 ISBN 951-637-133-7

Lisätiedot

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kainuun Liikunta ry - SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö-

Lisätiedot