HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2010 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 23.9.2010"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ HERMANNI, KYLÄSAARENKUJAN KORTTELIN TONTTEJA 5 JA 6 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 11992) Kslk Kyläsaarenkadun pohjoispää, karttaruutu H4/R3, hankenro 0944_4 Esityslistan asia Akp/4 Sijaintikartta Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää päivätyn 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin tontteja 5 ja 6 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä. Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti hakijalta peritään arvioidut asemakaavan laatimiskustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

2 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Tiivistelmä Alueelle rakennettavien asuinkerrostalojen sijoittelua ja lukumäärää muutetaan. Tontinvarauksen saajan tekemissä toteutusedellytysten tutkimuksissa on selvinnyt, että maaperän pohjaolosuhteet ovat erittäin hankalat ja että kolmen erillisen opiskelija- ja erityisryhmille tarkoitetun vuokra-asuinrakennuksen rakentaminen erittäin vaativaan maaperään lisää hankkeen kokonaiskustannuksia huomattavasti. Asemakaavan muutoksen mahdollistamalla rakennusmassojen uudelleen sijoittelulla voidaan välttää rakentaminen pohjaolosuhteiltaan kaikkein vaativimmalle alueelle. Rakennusoikeuden keskittäminen Kyläsaarenkujan varteen yhteen 5 7-kerroksiseen rakennukseen tekee hankkeen taloudellisesti mahdolliseksi. Kaavamuutoksen myötä koko korttelialue muuttuu yhdeksi yhtenäiseksi tontiksi. Muutosalueen pinta-ala on 0,55 ha. Alueen käyttötarkoitus (AKS) ja kokonaiskerrosala säilyvät ennallaan. Kerrosala on yhteensä k-m². Lähtökohdat

3 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Alueen yleiskuvaus Kaavoitustilanne Alue sijaitsee Hermannin kaupunginosassa nykyisen Kyläsaarenkadun pohjoispäässä, josta teollisuus ja varastointi väistyvät ja tilalle tulee asuntoja ja palveluita. Alueella on purettava entisen vedenpuhdistuslaitoksen laboratoriorakennus. Alueen vieressä on rakennusviraston tukikohta. Alueen palvelut ovat viereisessä Arabian kauppakeskuksessa, jossa on päivittäistavaramyymälöitä ja erikoisliikkeitä. Lisäksi välittömässä läheisyydessä sijaitsevat ammattikorkeakoulu Arcada ja ammattikoulu Prakticum. Alue on rakennettu kokonaan täyttömaalle ja sen kasvillisuus on vähäistä. Alueella on voimassa asemakaava nro (tullut voimaan ), jonka mukaan asemakaavan muutosalue on eritysasumisen korttelialuetta (AKS) ja sen rakennusoikeus on yhteensä k-m 2 (8 600 k-m k-m 2 ). Kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueen. Kaupunginhallitus on päättänyt varata alueen Stiftelsen Arcadalle opiskelijoille ja/ tai erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten saakka. Maaperä Asemakaavan muutosalue sijaitsee entisen Kyläsaaren länsireunalla, jossa kantava maa pakenee jyrkästi syvyyksiin. Nykyiset pintamaakerrokset ovat merenpohjan paksujen savikerrosten päälle suunnittelemattomasti tehtyä täyttöä. Täytön alla on liejua ja savea ennen kovaa pohjaa, joka muutosalueella on yleisimmin metrin syvyydessä. Maaperä painuu ja liikkuu merta kohti. Alueen maaperä on hyvin heterogeenista täyttöä, jolla on harjoitettu maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa. On mahdollista, että pilaantunutta maa-aineista todetaan lisätutkimuksissa alueen jatkosuunnittelun yhteydessä. Lopulliseen puhdistamistarpeeseen vaikuttavat myös alueella käytettävät pohjarakentamistavat. Kaavassa on annettu määräys alueen maaperän tutkimisesta ja pilaantuneen maan kunnostamisesta ennen rakentamiseen ryhtymistä.

4 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Ympäristöhäiriöt Asemakaavan muutoksen sisältö AKS-korttelialueen itäpuolisen Helsingin rakennusviraston tukikohdan ja lumenkaatopaikan toiminnasta voi ajoittain aiheutua tavanomaisesta katuliikenteen melusta poikkeavaa melua. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on varmistaa hankkeen toteuttaminen taloudellisesti järkevällä ja kuitenkin kaupunkikuvallisesti laadukkaalla tavalla. Asemakaavan muutos mahdollistaa korttelin kolmen erillisen rakennuksen volyymin yhdistämisen yhdeksi kokonaisuudeksi, joka hahmottuu kaupunkikuvassa yhtenä rakennuksena. Rakennus muodostaa selkeän ja ryhdikkään taustan Hermannin rantatien ja Kyläsaarenkujan väliselle kampusalueelle ja sen pysäköintialueelle. Rakennuksen korkeus vaihtelee viidestä seitsemään kerrokseen ja sen julkisivut tulee suunnitella yhtenäisenä kokonaisuutena. Myös mahdollisesti vaiheittain rakennettavat rakennuksen osat tulee suunnitella osaksi yhtenäistä kokonaisuutta. Rakennuksen julkisivujen on oltava pääosin paikalla muurattuja. Ullakkokerrokseen on rakennettava sauna ja monikäyttötila asukkaiden käyttöön. Rakentamalla yksi Kyläsaarenkujan suuntainen lamellitalo syntyy koilliseen iso koko korttelin asukkaita palveleva sisäpiha. Rakennusmassan läpi tehtävillä kulkuaukoilla liitetään katualue ja piha toisiinsa. Piha suojataan viereisen tontin aiheuttamilta häiriöiltä rakentamalla tontin reunalle kivirakenteinen aita tai muuri, johon integroidaan polkupyöräkatoksia ja varastoja. Asuinrakennusten parvekkeet on kaavassa määrätty lasitettaviksi. Kaavassa on lisäksi otettu huomioon tukikohdan toiminnasta aiheutuva ajoittainen melu ja siihen liittyvä epävarmuus edellyttämällä AKS-korttelialueella asuinrakennusten ulkovaipalta kauttaaltaan vähintään 35 db äänitasoeroa. Määräyksellä on pyritty varmistamaan, ettei asuinhuoneisiin kohdistuisi häiritsevää melua, jos varikolta lähtee esim. yöaikaan kunnossapitokalustoa liikkeelle. Asukaspysäköinti järjestetään maanvaraisesti asemakaavan muutosalueen viereisellä LPA-tontilla. Muutosalueen pinta-ala on 0,55 ha. Alue on kokonaan erityisasumisen

5 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ korttelialuetta (AKS). Muutosalueen kokonaiskerrosala on k-m 2. Asemakaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus Viranomaisyhteistyö Korttelin rakennusten uudelleen järjestely luo osaltaan yhtenäistä kaupunkikuvaa osayleiskaavan tavoitteiden ja suuntaviivojen mukaisesti. Asemakaavamuutos tekee hankkeesta taloudellisesti toteutuskelpoisen. Lisäksi opiskelijoille ja erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakentaminen monipuolistaa alueen sosiaalista ympäristöä. Korttelin tonttien 5 ja 6 varauksensaaja on hakenut asemakaavan muuttamista siten, että tontin rakennusmassojen uudelleen sijoittamisella olisi mahdollista välttää rakentaminen kaikkein vaikeimmille alueille. Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty ). Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja viraston internetsivuilla. Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaistyötä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa. Ympäristökeskus on ilmoittanut kannanottonaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, että Kyläsaarenkujan asuinkerrostalojen asemakaavan muutosta varten tulee selvittää myös viereisen rakennusviraston varikon toiminnan vaikutukset kaavamuutosalueelle suunnitellulle asumiselle sekä haittojen lievennysmahdollisuudet.

6 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Tilastotiedot Esitetyt mielipiteet Ympäristökeskuksen kannanotto on otettu kaavoitustyössä huomioon. Alueelle tehdyn maastokäynnin perusteella varikon tavanomaisesta toiminnasta ei arvioitu aiheutuvan erityistä meluhaittaa ympäristöön. Varikon toiminta nykymuodossa tulee loppumaan arviolta 2030-luvulla Kalasataman asuinalueen valmistumisen myötä. Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen ei asemakaavaosastolle saapunut mielipiteitä. Voimassa oleva asemakaava Käyttötarkoitus Pinta-ala Kerrosala m 2 k-m 2 Erityisasumisen korttelialue (AKS) Yhteensä Asemakaavan muutosehdotus Käyttötarkoitus Pinta-ala Kerrosala m 2 k-m 2 Erityisasumisen korttelialue (AKS) Yhteensä Jatkotoimenpiteet Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta. Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. Asemakaavan muutoksen laatimisesta hakijalta esitetään perittäväksi euroa. Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle sekä

7 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ asemakaavan muutosehdotuksen nro kartta, päivätty asemakaavan muutosehdotuksen nro selostus, päivätty asemakaavan muutoshakemus Pöytäkirjanote hakijalle Lisätiedot: Kuitunen Ulla, arkkitehti, puhelin Neuvonen Matti, diplomi-insinööri, puhelin , teknistaloudellinen suunnittelu Joensuu Risto, insinööri, puhelin , teknistaloudellinen suunnittelu LIITTEET Liite 1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro kartta, päivätty (sähköinen linkki) Liite 2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro selostus, päivätty Liite 3 Viranomaisen kannanotto

50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia 50102 Asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksen selostus

50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia 50102 Asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksen selostus Lintukorpi II 50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia 50102 Asemakaavan muutos Asianumero 591/10.02.03/2011 Aluenumero 112410 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö

Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö Blom Cederqvict & Jäntti Arkkitehdit Oy Bastioninkatu, Skanssi ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 23/2014 Diaarionumero 13101-2013 SELOSTUS 26.11.2014

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Akm 200: Kaupunginvarikon asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 1401 sekä teollisuusraide- ja katualueita. Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 144. Kaupunginhallitus 12.05.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 144. Kaupunginhallitus 12.05.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 12.05.2014 Sivu 1 / 1 6270/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 186 26.11.2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 44 23.4.2014 144 Matinkylän keskus II, Matinkallio, asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Läntisen 111 kaupunginosan korttelin nro 172 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttiako (YIT)

NURMEKSEN KAUPUNKI. Läntisen 111 kaupunginosan korttelin nro 172 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttiako (YIT) 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan korttelin nro 172 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttiako (YIT) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus NURMEKSEN

Lisätiedot

Tikkurilantie 68. 63 Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Tikkurilantie 68. 63 Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu 63 Viertola Tikkurilantie 68 Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 31.5.2010 päivättyä, 25.10.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 25 tontteja 3 ja 6 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 12, osa korttelista 12202 sekä puistoalue

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 12, osa korttelista 12202 sekä puistoalue Vantaan kaupunki Kaupunginosa 12, osa korttelista 12202 sekä puistoalue HÄMEENKYLÄ Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 12.3.2012 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

JAAKKOO- TAARA. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013. SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10.

JAAKKOO- TAARA. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013. SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö JAAKKOO- TAARA ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013 SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10.2014 (lausunnot) 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

LIITEASIAKIRJALUETTELO

LIITEASIAKIRJALUETTELO 1/10 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 3. (Kerttula) kaupunginosan korttelin 333 toimistorakennusten rakentamiseen (KT-3) osoitettua rekisteritonttia 9, asuin-, liike-

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKKOLAHDEN ETELÄOSAN ASUINALUE, 3. KAUPUNGINOSA (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 69), SYVÄSATAMA

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKKOLAHDEN ETELÄOSAN ASUINALUE, 3. KAUPUNGINOSA (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 69), SYVÄSATAMA SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKKOLAHDEN ETELÄOSAN ASUINALUE, 3. KAUPUNGINOSA (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 69), SYVÄSATAMA Sijaintikartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Akm 193: Kalkankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos

Akm 193: Kalkankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos Akm 193: Kalkankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee 37. kaupunginosan, Kalkankangas, kortteleita 3701 ja 3702 sekä suojaviher- ja katualuetta. ASEMAKAAVASELOSTUS 25.8.2005

Lisätiedot

YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5.

YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5. YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelit 25, 26 ja 27, katu- ja liikennealue, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sekä Niemenrannan (7.)kaupunginosan katu- ja

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori 1(9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 15.4.2009, päivitetty 5.8.2015 Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori Aleksintorin (2259) asemakaavamuutoksen suunnittelua on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 LAPUA Lapuan kaupungin 8.Liuhtarin kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus Kortteli 894 ja osakortteli 854 sekä niihin liittyvät erityis-,

Lisätiedot

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot