Tee tulevaisuutesi Kouvolassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tee tulevaisuutesi Kouvolassa"

Transkriptio

1 Tee tulevaisuutesi ssa Trans-Siperian rata on ihmisläheinen, nopeiden yhteyksien kasvava kaupunki vuonna n kaupungin elinkeinostrategia

2 ssa ymmärretään tulevaisuuden vaativan uusia avauksia. n kaupungin menestys rakennetaan vastedes nykyistäkin kattavammin kansainvälisen osaamisen pohjalle. Kaupungin elinkeinostrategia tähtää uudistumiseen. Tämä turvaa parhaiten elinkeinorakenteen kehittämisen. Kilpailukykyinen aluekeskus n keskeisin strateginen tavoite on olla kasvava ja kehittyvä kaupunki, n seudun aluekeskus. Asemansa varmistamiseksi ja kilpailukykynsä säilyttämiseksi monipuolistaa elinkeino- ja ammattirakennettaan sekä kohottaa työpaikkaomavaraisuuttaan. Uudet yritykset, toimi- ja työpaikat turvaavat laadukkaat kunnalliset palvelut ja niiden rahoituksen. on kansainvälisessä osaamisessa kilpailukykyinen kaupunki, jolla on toimivat logistiset valmiudet. Oulu Kuopio Joensuu SAVONRATA KARJALANRATA Viipuri Pietari Kotka Helsinki n logistinen sijainti on loistava. Kansainvälinen päärata johtaa sta Pietarin ja Moskovan metropoleihin Venäjällä. Yhteydet ulottuvat edelleen aina Kaukoitään saakka. Suomen puolella rata saavuttaa Kotkan, Haminan ja Helsingin satamat. Logistiikka, kieliosaaminen... Kehittämisen keihäänkärjiksi on valittu logistiikka, kieliosaaminen, digitaalinen viestintä ja suunnitteluosaaminen. Painopisteajattelu tukee kasvavan osaamisen ja synergiaetujen kautta myös muiden toimialojen kehittämistä. Erityisesti rautatielogistiikkaa Valittujen painopisteiden kehittäminen on segmentoitu luontaisiin kehittämisedellytyksiin ja n Kasarminmäen korkeakoulukeskuksen erityisosaamiseen. Logistiikassa keskitytään kuljetus- ja rautatielogistiikkaan. Kymenlaaksoon luodaan rautatie- ja Itämeren logistiikan osaamiskeskukset. Suunnitteluosaaminen Hampuri POHJOLAN KOLMIO Helsinki Pietari Oslo KORRIDORI IX Tukholma Moskova Kööpenhamina Suomesta alkava kansainvälinen pääväylä yhdistää Venäjän EU:n pohjoiseen alueeseen mahdollistaen nopeimmat tavarareitit EU-alueelle. 2

3 O s a a m i n e n u u d e l l e t a s o l l e kytkeytyy metsä- ja paperiteollisuuteen. Kielitieteissä paneudutaan syvällisimmin venäjän kieleen ja sen soveltamiseen. Digitaaliset toimintaympäristöt ja sisällöntuotanto palvelevat logistiikka- ja suunnitteluosaamisen kohentamista. n logistiikkakeskus on vilkkaassa käytössä. Ei ihme, että ssa sijaitsee myös Suomen suurin tavaraliikenteen ratapiha. Yhteistyökolmio toimii n elinkeinostrategia ja kehitys tukeutuvat toimivaan kolmikantayhteistyöhön. Kaupunki ja muut julkiset organisaatiot, yritykset sekä tutkimus- ja koulutusyhteisöt muodostavat yhteistyöakselin, joka takaa parhaiten yrityselämän menestymisen. n kaupunki, tutkimus/koulutus/kehittäminen keihäänkärjet Kansainvälinen taso Kansallinen taso Paikallinen taso Rautatielogistiikan osaaminen Kielet, kulttuuri ja kieliteknologia Digitaalinen vuorovaikutteinen viestintä Metsäklusterin suunnitteluosaaminen 3

4 Kärkialueiden - logistiikan, kieliosaamisen, digitaalisen viestinnän ja suunnitteluosaamisen - tutkimus, koulutus ja kehittäminen nostetaan paikalliselta tasolta kansainvälisesti kilpailukykyiseksi. Korkeakoulukeskus luo dynamiikkaa on ammattitaitoisen työvoiman, tutkimuksen ja yrittäjyyden kaupunki. ssa sijaitsee seudun tutkimus- ja koulutuskeskittymä, Kasarminmäen korkeakoulukeskus. Helsingin yliopistolla on käännöstieteen laitos ja Aikuiskoulutuskeskus. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on mukana viestintäalan tutkimuksessa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun viestinnän koulutus on keskittynyt korkeakoulukeskukseen. Myös Kymenlaakson kesäyliopisto toimii Kasarminmäellä. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Socomin, n yksikkö on samoin löytänyt toimipaikkansa Kasarminmäeltä. Alueella on lisäksi yritystoimintaa. IT-Campuksen ensimmäisen vaiheen rakennuksesta on vuokrattu tiloja Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle, ammattikorkeakoululle ja yrityksille. Kymenlaaksoon muodostetaan kaksinapainen verkostomainen korkeakoulukeskus, jossa n ohessa on mukana Kotkan korkeakoulukampus. Osaavaa, motivoitunutta työvoimaa Ammatillisesti osaavasta työvoimasta on Suomessa lähitulevaisuudessa pula. n seudulla pidetään huoli siitä, että työvoiman tarjonta ja kysyntä ovat jatkossakin tasapainossa. ssa on varauduttu muun muassa kielikoulutuksella kansainvälistyviin työmarkkinoihin. n seudun ammattiopisto on monipuolinen ammattikoulu. Alueen aikuiskoulutusyksiköt järjestävät laajaa täydennys- ja muuntokoulutusta liiketaloudessa, tuotantotaloudessa, kielissä, viestinnässä, tietotekniikassa ja logistiikassa. Ammattikorkeakoulusta valmistuu elinkeinoelämän kaipaamia taitajia. n väestöstä 26 prosentilla on korkeakoulututkinto. lainen, sellu- ja paperiteollisuuden suunnitteluun ja konsultointiin erikoistunut CTS Engineering toimii maailman kaikilla mantereilla. Yhtiöllä on palveluksessaan 260 alan asiantuntijaa. yhteisk. palvelut 33% toimiala alkutuotanto tuntematon 1,4% 1,8% teollisuus 17,1% rakentaminen 7,1% rahoitus vakuutus 14,1% kuljetus varasto tietoliikenne 9,7% kauppa majoitus ravintola 15,8% ssa on monipuolinen elinkeinorakenne. Kuvion jakauma on vuodelta

5 T u t k i m a l l a, k o u l u t t a m a l l a... Yrittäjyyteen suhtaudutaan myönteisesti Myönteistä suhtautumista yrittäjyyteen kohennetaan erityisellä n seudun yrittäjyyskasvatusohjelmalla, joka kattaa päiväkodit, peruskoulut, ammatilliset koulut ja lukiot unohtamatta ammattikorkeakoulua. Ohjelma on valmisteltu yhteistyössä Kotkan seudun Oppimalla yrittäjyyteen -projektin kanssa. Tavoitteena on madaltaa yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä. n elinkeinostrategian muutosvisio Nykytila 2003 Visio 2010 Seudun vähittäiskaupankeskuksesta Kansainvälisen kaupan osaajaksi Kielten ja tulkkien kouluttajasta Rautatiekuljetusten välittäjästä Kielten (venäjä) ja kulttuurin osaajaksi Kansainvälisen rautatielogistiikan osaajaksi Tutkimus Koulutus Kehittäminen Paperiteollisuuden prosessin suunnittelusta Metsäklusterin suunn.toiminnan kansainväliseksi osaajaksi kouluttajaksi ja tutkijaksi Viestintäalan kouluttajasta Digitaalisten oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäjäksi Osaamiskeskuksen hallinnoijasta Kehittyväksi koulutus- ja tutkimusyhteisöksi

6 on kilpailukykyinen aluekeskus ja turvallinen vaihtoehto pääkaupunkiseudun ruuhkautumiselle. a kehitetään Pohjois-Kymenlaakson palvelukeskuksena, kärkikuntana, joka tarjoaa asukkailleen hyvät hallinto- ja yksityiset palvelut. Palveluverkosto on mitoitettu sadantuhannen asukkaan tarpeisiin. Tämä tuo monipuolisuutta, valinnanvaraa ja valinnanvapautta palvelujen käyttäjille. Asu elävässä kaupungissa edullisesti n keskustan kehittäminen on saanut valtakunnallisen Elävä kaupunkikeskus palkinnon. Asukastyytyväisyysmittauksissa on päätynyt aivan Suomen kärkikaupunkien joukkoon. Viihtyvyys ei merkitse ssa asumisen kalleutta. Suomen Kiinteistöliiton tutkimuksen mukaan asumiskustannukset ovat ssa Suomen edullisimmat. n kaupunkirakenne on tiivis ja selkeä. ssa asut aina lähellä. Asuntotuotanto on monimuotoista. Hyviä pientalotontteja on saatavilla parin kilometrin säteellä ydinkeskustasta. Nauti kulttuurista ja vapaa-ajasta ssa kohtaat laajan kulttuuritarjonnan. Kaupungissa on oma teatteri. Kymi Sinfonietta konsertoi kaupungissa. n Komia -hanuritapahtuma ja Taikapäivät ovat kautta Suomen tunnettuja tapahtumia. Taidemuseo, monet muut museot ja maakuntakirjasto ovat luontaista kulttuuriantia. Liikuntamahdollisuudet ovat hyvät. Jäähalli, uimahallit ja keilahalli ovat osa tarjontaa. Valaistut lenkkipolut ja hiihtoladut kutsuvat kulkijaa. Raviurheilukin on tuttua. n raviradalla voi nauttia vaikkapa Kymi Grand Prixistä. Ja kukapa ei tuntisi n Kouvoja. Tykkimäen vapaa-aikakeskus, jota laajennetaan tuon tuosta, tarjoaa elämyksiä niin perheen pienimmille kuin varttuneemmillekin. 6

7 Sadantuhannen asukkaan palvelukeskus Koe luonnon moni-ilmeisyys on puistojen kaupunki. pitää asukkaidensa keitaista hyvää huolta parantaen niiden tasoa koko ajan. Varsinaista erämaaluontoa kaipaaville avautuu Repoveden kansallispuisto aivan n kupeessa. Kymijoki on samoin kokemisen arvoinen. Nopeat, toimivat liikenneyhteydet n sijainti on liikenteellisesti erinomainen. on helposti ja nopeasti saavutettavissa. Kaupunkia halkovat kansainvälinen päärata sekä valtatiet 6, 12 ja 15. Ovet ovat avoinna kaikkiin ilmansuuntiin. Liikenneyhteyksien jatkuva kohentaminen on n edunvalvonnan keskeisiä ulottuvuuksia. Pitkän aikavälin visiossa siintää luotijunayhteys sta Pietarin kautta Moskovaan. on ihmisläheinen, nopeiden yhteyksien kasvava kaupunki vuonna Nopea junaliikenne lähentää alueita ja helpottaa kanssakäymistä kaupan, elinkeinoelämän, kulttuurin ja matkailupalveluiden alueilla. Kuva VR-Yhtymä/Soile Laaksonen. Kaj ani Joensuu Kuopio Kajaani Kuopio Kajaani Kuopio Kajaani Kuopio Joensuu Helsinki Joensuu Joensuu Pietari Pietari 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h Matkustusajat Helsingistä vuonna 2003 ja vuonna 2010 Helsinki Helsinki 7h 6h 5h 4h 3h 2h 1h Pietari Matkustusajat Pietarista vuonna 2003 ja vuonna

8 n kaupunki Elinkeinostrategia ja yhteydenpito elinkeinoelämään Asukkaiden/työntekijöiden peruspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Infrastruktuuripalvelut katuverkko tietoliikenneverkko vesi, sähkö, lämpö, jätehuolto kaavoitus ja tontinmuodostus Kehittämis- ja markkinointiprojektit Rahoitus- ja takauspäätökset n seudun kuntayhtymä Alkavien yritysten perusneuvonta liikeidean kehittely ja arviointi liiketoimintasuunnitelman laatiminen yrityksen perustamisasiakirjat hankehallinnointi- ja rahoitussuunnittelu työvoiman koulutus taseanalyysit Kehittämisrahasto/yrityspanostukset pääomapanostukset yritystuet seudullinen markkinointi seudulliset kehittämisprojektit (EU) Ammatillinen koulutus/ammattiopisto Yrityshautomot (Cormus) n Yritysmagneetti Oy toimitilapalvelut ja logistiikka kaupungin markkinointi yrityksille yritysten talous-/juridinen neuvonta yritysten perustamis- ja sijoittumisneuvonta kaupungin elinkeinopoliittisen strategian käytännön toteuttaminen Kasarminmäen korkeakoulukeskus tutkimustoiminta/-yhteisö tutkintoon tähtäävä korkeakouluopetus kehittämishankkeet ja projektit hankehallinnointi- ja koordinointi yritys- ja yhteistyöverkostot Lisätietoja n kaupunki, kaupungintalo Torikatu 10, PL 85, Yrityskyselyt kaupunginjohtaja Aimo Ahti puh. (05) suunnittelupäällikkö Olli Kalpamaa puh. (05) Tontit kaupungingeodeetti Markku Lähde puh. (05) Kuntayhtymän elinkeinotoimi elinkeinojohtaja Pertti Eskelinen Yrittäjäkeskus Ilmarinkuja 3, PL 211, puh. (05) Kaakkois-Suomen TE-keskus Salpausselänkatu 22, PL 104, puh. (05) n Yritysmagneetti Oy toimitusjohtaja Sirkku Seila Käsityöläiskatu 4, puh. (05) Viestintä Vatanen / Mirja Näkki Oy

KOUVOLA KOUVOLA. Kansainvälinen, kasvava kaupunki liikenteen solmukohdassa. Keskon tavoitteena Suomen paras kauppakeskus Kouvolaan

KOUVOLA KOUVOLA. Kansainvälinen, kasvava kaupunki liikenteen solmukohdassa. Keskon tavoitteena Suomen paras kauppakeskus Kouvolaan Kouvola 2009 Suomen kymmenenneksi suurin kaupunki Kansainvälinen, kasvava kaupunki liikenteen solmukohdassa Yhdistyminen ja keskittyminen tuovat tehokkuutta. Jukka Rasi, SK-Laitteet Oy Kouvola Suurkunnassa

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS

ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS Kouvolan seudun kuntayhtymän ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 1996-2008 Yhtymävaltuusto 2005-2008 Ville Salonen Marja Timonen-Pilli Kirsi Lehtonen Sakari Vainio Paula Eskola Mikko Jokinen Merja Seppälä

Lisätiedot

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu / Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006 2010 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006 2010 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 4.9.2006 217 Valtuusto 27.9.2006 67 Nurmijärven kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006 2010 www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006 2010

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

YRITYSMYÖNTEISEKSI KUMPPANIKSI. Helsingin elinkeinostrategia 2007

YRITYSMYÖNTEISEKSI KUMPPANIKSI. Helsingin elinkeinostrategia 2007 YRITYSMYÖNTEISEKSI KUMPPANIKSI Helsingin elinkeinostrategia 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN JULKAISUJA 2/2007 YRITYSMYÖNTEISEKSI KUMPPANIKSI Helsingin elinkeinostrategia 2007 Helsingin

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN REKRYTOINTISTRATEGIAN SELVITYS- JA SUUNNITTELU OSA 1. Selvitys työ- ja elinkeinoelämän tarpeista rekrytoinnin tukemiseksi

VAASAN SEUDUN REKRYTOINTISTRATEGIAN SELVITYS- JA SUUNNITTELU OSA 1. Selvitys työ- ja elinkeinoelämän tarpeista rekrytoinnin tukemiseksi WorkPlace-projekti VAASAN SEUDUN REKRYTOINTISTRATEGIAN SELVITYS- JA SUUNNITTELU OSA 1 Selvitys työ- ja elinkeinoelämän tarpeista rekrytoinnin tukemiseksi DesNetti Oy Johanna Ahopelto ja Ilkka Raatikainen

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Vaasan seudun innovaatiostrategia

Vaasan seudun innovaatiostrategia Ilkka Raatikainen Vaasan seudun innovaatiostrategia Vaasa 2005 4 Vaasan seudun innovaatiostrategia on hyväksytty Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin hallituksessa 19.5.2005 Laatijan yhteystiedot: Taitto ja

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013

KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 KASVUSTA VOIMAA -POHJOIS-KYMEN KASVU RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ohjelma toimitettu MMM:öön 29.9.2006 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ...7 2 JOHDANTO...8 2.1 Pohjois-Kymen Kasvu ry ja toiminnan tarkoitus...8

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010 uuden strategian

Lisätiedot

KITEEN ELINKEINO-OHJELMA

KITEEN ELINKEINO-OHJELMA KITEEN ELINKEINO-OHJELMA 2010-2014 VISIO 2014: Kiteellä on hyvä yrittää KH 28.3.2011 76 KITEEN KAUPUNKI Sisältö Taustaa... 2 Alkusanat... 3 Kiteen elinkeinopolitiikassa on tärkeää eli elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Lahden alue yrityksenne sijaintipaikkana

Lahden alue yrityksenne sijaintipaikkana 1(8) Lahden alue yrityksenne sijaintipaikkana Lahden alue tarjoaa tilaa, työvoimaa, ja kustannusetuja Suomen logistisessa keskipisteessä. Lahti on lähes 100 000 asukkaan kaupunki ja noin 200 000 asukkaan

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia 2012-2016 Lempäälän ELINKEINOstrategia Kuvat: Lempäälän kunta Arkkitehdit Tommila Oy John Foxx Images Johdanto Lempäälässä on monipuolinen elinkeinorakenne sekä runsaat palvelut. Kunnan sijainti Tampereen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Kesäkuu 2010 1. JOHDANTO...3 2. MAAKUNTAOHJELMAN LÄHTÖKOHTIA...4 2.1. ETELÄ-KARJALAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT...4 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TULEVAISUUS...9

Lisätiedot

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja ELINKEINOSTRATEGIA 2005-2008 27.3.2006 2 ESIPUHE Haukiputaan edellinen elinkeinostrategia valmistui vuonna 2002. Vaikka strategia on ajallisesti varsin tuore, on moni sen perustana ollut asia muuttunut

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

kuvankäsittely: ark.yo Anni Vainio 2011 Elinkeino-ohjelma vuosille 2012-2016 Kh 28.11.2011 327 Kv 12.12.2011 91

kuvankäsittely: ark.yo Anni Vainio 2011 Elinkeino-ohjelma vuosille 2012-2016 Kh 28.11.2011 327 Kv 12.12.2011 91 kuvankäsittely: ark.yo Anni Vainio 2011 Elinkeino-ohjelma vuosille 2012-2016 Kh 28.11.2011 327 Kv 12.12.2011 91 1 Sisällys sivu 1. Karkkilan asemointi elinkeinojen kannalta 4 Karkkila osana Uuttamaata

Lisätiedot

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 1 Viestintästrategian lähtökohdat Strategiset lähtökohdat 3 Kaupunkistrategia, arvot 5 Kaupunkistrategia, päämäärät 2020 6 Elinkeinostrategia, painopistealueet 7 Viestinnän

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun

Kotkan-Haminan seudun 2020 Kotka-Hamina on veto- kuvat: Matti Immonen, Mikko Nikkinen, Tuuli Koivisto ja Raimo Eerola voimainen ja hyvinvoiva seutu Itämeren kehityskäytävällä. Kotkan-Haminan seudun SEUTUSTRATEGIA 2010 2015

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Teollisuus- ja yritystoimintojen alue Savonlinnassa

Teollisuus- ja yritystoimintojen alue Savonlinnassa Teollisuus- ja yritystoimintojen alue Savonlinnassa pääskylahti Vapaata toimitilaa kehittyvän teollisuuden tarpeisiin Loistava logistiikka Runsaasti synergiaetuja Venäjän markkinat lähellä Merkittäviä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyohjelma 2014 2017. Luonnos

Porvoon kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyohjelma 2014 2017. Luonnos Porvoon kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyohjelma 2014 2017 Luonnos Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 Kaupungin strategiasta elinkeino- ja kilpailukykyohjelmaan... 2 2 Ohjelman laadinta... 3 Ohjelma laadittiin

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 1. Lähtökohtia...3 1.1. Muut strategiat ja ohjelmat...3 1.2. Seudullinen elinkeinoyhtiö...3 2. Kaupungin tehtävä elinkeinopolitiikan

Lisätiedot