Purjehdus ja vapaa-aika Turkulaiset pursiseurat vapaa-ajan vieton näyttämöinä vuosina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Purjehdus ja vapaa-aika Turkulaiset pursiseurat vapaa-ajan vieton näyttämöinä vuosina 1918 1940"

Transkriptio

1 Purjehdus ja vapaa-aika Turkulaiset pursiseurat vapaa-ajan vieton näyttämöinä vuosina Lauri Kaira

2 Purjehdus ja vapaa-aika Turkulaiset pursiseurat vapaa-ajan vieton näyttämöinä vuosina Lauri Kaira Turun yliopisto Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Suomen historia ISSN

3 Taustaa Turkuun ja sen lähialueille oli vuoteen 1918 mennessä perustettu viisi purjehdusseuraa, joilla jokaisella oli oma jäsenkuntansa. Ne olivat eriytyneet sosiaalisten yhteiskuntarajojen mukaan. Jäsenkunnan rajoja rikottiin harvoin ja jos näin tapahtui, oli se useimmiten merkki sosiaalisesta noususta. Turun johtavana purjehdusseurana pidettiin vuosisadan alussa Suomen kolmanneksi vanhinta purjehdusseuraa Airisto Segelsällskapia (ASS), mutta sen valta-aseman kyseenalaistivat nousevat keskiluokkaiset seurat Turun Pursiseura (TPS) ja Arbetets Vänners i Åbo Segelklubb (ÅSK) 1920-luvulla. Naantalin Purjehdusseura - Nådendals Segelsälskap (NPS) ja Turun Työväen Pursiseura (TTPS) eivät haastaneet muita seuroja, mutta niillä oli oma keskeinen asemansa vapaa-ajan näyttämöinä. Tutkin artikkelissani, miten purjehdusseurojen sosiaaliset rakenteet ja päämäärät vaikuttivat jäsenkunnan vapaa-ajanviettotapoihin? Artikkelin alkuperäisaineistona käytän purjehdusseurojen arkistoja sekä aikalaismuistelmia. Keskeisenä tutkimustyökaluna olen käyttänyt diskurssianalyysiä. Työ perustuu osittain kirjoittajan vielä toistaiseksi julkaisemattomaan sivuaine laudatur -työhön Suomen historian laitokselle. Asiasanat: purjehdus, vapaa-ajan purjehdus, vapaa-aika, luokkayhteiskunta, sosiaaliset suhteet, harrastukset.

4 Purjehdusurheilun ensimmäiset vuosikymmenet Purjehdusharrastus kehittyi 1600-luvun Hollannissa, jossa luonnonolot ja kaukokauppa tarjosivat mahdollisuuden uudenlaisten ja helpommin käsiteltävien alusten valmistamiseen. Ainutlaatuinen vesistö, jossa yhtyvät kanavat, joet, järvet sekä kolme merta; Atlantin valtameri, Pohjanmeri sekä Itämeri, loivat merenkululle uudet vaatimukset. Valtion toimesta rakennettiin paljon kauppa-aluksia, joista pienimmät toimivat tulevien huviveneiden esikuvina. Läpi purjehduksen historian sen yhtenä osa-alueena ovat olleet purjehduskilpailut, jotka saivat alkunsa Englannin kuninkaallisten kiinnostuttua lajista. Kuningas Kaarle II ollessa maanpaossa Hollannissa, hän purjehti ajankulukseen pienillä aluksilla. Ensimmäinen tunnettu kilpailu käytiin Thames-joella vuonna 1660 kuninkaan ja Yorkin herttuan välillä. Laivat olivat melko isoja verrattuna myöhemmin kilpailuissa käytettyihin purjeveneisiin. Alkuaikoina kilpapurjeveneissä oli lähes poikkeuksetta palkattu miehistö ja omistajan rooliksi jäi lähinnä miehistön ohjeistus, jos sekään. Seuraava vaihe huvipurjehduksen saralla oli Pietari Suuren Nevan-eskaaderi 1700-luvun alussa, jota pidetään purjehdusseurojen esikuvana. Ensimmäinen varsinainen pursiseura, jonka toiminta jatkuu edelleen, on Irlantiin vuonna 1720 perustettu Corkin Vesiklubi (Water Club of Cork), joka nykyisin tunnetaan nimellä Royal Cork Yacht Club. 1 4 Ensimmäisissä pursiseuroissa keskeisellä sijalla olivat niin kutsutut manööveripurjehdukset, joissa seuran veneet purjehtivat erilaisissa muodostelmissa ja suorittavat erilaisia manööverejä, joilla harjoiteltiin veneen hallintaa, kuten purjeiden nostoja sekä laskuja. Purjehduksien tarkoituksina oli harjoittaa samoja taitoja, joita laivastossa harjoiteltiin suuremmilla aluksilla. Alun alkaen pursiseuroja pidettiinkin osana laivastoa, josta johtuu seurojen johdon sotilaalliselta kuulostavat arvonimet. 2 Ensimmäiset seurat järjestivät myös kilpapurjehduksia. Modernin huvipurjehduksen läpimurto tapahtui kuitenkin vasta 1800-luvulla, jolloin nykyistenkaltaisten purjehdus- ja pursiseurojen historia alkaa suurimmassa osassa Eurooppaa. Tällöin seurojen määrä ja samaan aikaan alusten määrä kasvoi tasaisesti ja harrastus sai lisää tuulta purjeisiinsa. 3 On hyvin todennäköistä, että huvipurjehdusta harrastettiin ajanvietteenä Pohjoismaissa ennen organisoitumista pursiseuroiksi. Itämeren pohjoiset, rosoiset rannikot saarineen tarjosivat tähän hyvät mahdollisuudet. Ensimmäiset rekisteröidyt huviveneet eivät juuri eronneet pitkään käytössä olleista saaristolaisveneistä, joilla kalastusta ja yhteydenpitoa saariston ja mantereen välillä oli harjoitettu pitkään. On todennäköistä, että monet näistä veneistä olivat kuljettaneet omistajiaan kalastus-, metsästys-, ja muille huviretkille saaristoon jo vuosia ennen yhdistystoiminnan alkua. Näistä ajoista on kuitenkin jäänyt vain satunnaisia viitteitä kirjeisiin sekä sanomalehtien mielipide- ja ilmoituspalstoille. 4 Ruotsiin ensimmäinen purjehdusseura Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS) perustettiin vuonna Tämän jälkeen kesti vielä tovin ennen kuin Suomeen 1 Kujanen 1997, ; Kaukiainen 2003, Kaukiainen 2003, 14; Ennekari 2006, Kujanen 1997, ; Kaukiainen 2003, Kujanen 1997, Kaukiainen 2003, Kujanen 1997, 225, Kaukiainen 2003, 14; Ennekari 2006, 9.

5 saatiin ensimmäinen pursiseura. Porilaisten kauppiaiden keskuudessa oli luvun alussa virinnyt kiinnostus siitä, miten kauppahuoneiden pienet purjeveneet saataisiin liikkeelle omin voimin. Luonnon rauha ja romantiikan idealismi kiehtoivat heitä ajan hengen mukaisesti. Mallia haettiin ulkomailta Englannista ja Ruotsista. Lopulta talvisena tammikuun päivänä vuonna 1856 perustettiin Hotelli Otavassa Segelföreningen i Björneborg (BSF), joka on edelleen Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toimiva urheilu- ja purjehdusseura. Seuran sääntöihin ei kuitenkaan haettu hyväksyntää keisari Aleksanteri II:lta, koska uskottiin, että hyväksyntää ei saataisi. Suomalaisten yhdistyminen ei ollut tuolloin vallanpitäjien intresseissä. 6 5 Muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 1861, Helsingissä perustettiin Nylandska Jaktklubben (NJK), joka sai yllättäen hyväksynnän Pietarin hovista. Osittain tämä saattoi johtua siitä, että seuran perustajiin kuului Suomen suuriruhtinaskunnan politiikan eturivin hahmoja ja mallia haettiin Venäjän pääkaupungin Pietarin keisarillisen pursiseuran säännöistä. 7 NJK:n Sääntöjen vahvistaminen ennen porilaisia aiheutti pitkään tulkinnan, jossa NJK miellettiin Suomen vanhimmaksi pursiseuraksi. Nykyisin on kuitenkin vakiintunut tulkinta, että BSF:n toiminta oli konkreettista jo ennen vuotta Vaikka toiminta oli alkanut Porissa huomattavasti aikaisemmin, viranomaisten hyväksyntä toi mukanaan NJK:lle aseman edelläkävijänä. Sen mielipiteitä seurattiin pitkään ja tarkasti. 9 Ilmeisesti NJK:n perustamisen innoittamana Nils Henrik Pinello julkaisi elokuussa 1861 Åbo Underrettelser-sanomalehdessä nimimerkillä Kapteeni Puff kirjoituksen, jossa hän ehdotti, että pääkaupungin esimerkin mukaisesti Turkuun tulisi perustaa purjehdusseura. Asia ei kuitenkaan edennyt tällöin pidemmälle. Purjehtijat kokoontuivat 1860-luvun alussa Linnanaukolle ja Airistolle purjehtimaan, mutta kokoontumiset keskittyivät lähinnä kilpailu- ja purjehdustaitojen koettelemiseen. Vasta vuoden 1865 heinäkuussa erään kilpailun jälkeen Turkuun päätettiin perustaa maan kolmas pursiseura, Airisto Segelsällskap (ASS). 10 ASS sai toimia pitkään yksin ennen kuin muita vastaavia yhdistyksiä perustettiin Turkuun. Neljän seuraavan pursiseuran perustamiset Turun seudulle ajoittuvat purjehdusurheilun suuren nousun vuosikymmeniin 1800-luvun viimeiselle neljännekselle ja 1900-luvun alkuun. Vielä vuoden 1880 alussa maassamme oli viisi pursiseuraa, mutta jo saman vuosikymmenen kuluessa perustettiin yhdeksän lisää. Pursiseurojen perustamistahti pysyi suurin piirtein samana seuraavat parikymmentä vuotta. Ensimmäisen maailmansodan syttyessä seuroja oli noin 40, omansa lähes jokaisessa rannikkokaupungissa, Torniota ja Kaskista 11 lukuun ottamatta. Turun Työväen Pursiseura 12 (TTPS) ja Arbetets Vänners i Åbo Segelklubb (ÅSK) perustettiin vuonna Turun pursiseura (TPS), joka ensimmäiset vuotensa toimi nimellä Pursiseura Maininki, perustettiin vuonna 1906 ja 6 Ennekari 2006, 9 ja Barc 2003, 85 86; Leino 2008, Ennekari 2006, Leino 2008, Kujanen 1997, Kaukiainen TTPS:n alkuperäinen nimi oli Turun Työväenyhdistyksen Urheilu ja Pursiseura.

6 lähivesillä purjehtineet naantalilaiset ja Naantalin kylpylän vakiovieraat yhdistyivät Nådendals Segelsälskap - Naantalin Purjehdusseuraksi (NPS) vuonna Tutkimustehtävä Artikkelissani tarkastelen Turun alueen purjehdusseuroja vapaa-ajan näyttämöinä vuosina Tässä työssä purjehduksella tarkoitetaan vapaa-ajanpurjehdusta eli huvipurjehdusta, toimintaa, jota harjoitetaan erillään kauppamerenkulusta. Se on osa vapaa-aikaa ja sisältää myös muuta toimintaa kuin purjehdusta. Laajassa mittakaavassa vapaa-ajanpurjehdus on purjehdusseurojen toimintaa sen kaikissa muodoissa sulkematta kuitenkaan pois yksittäisten seuroihin kuulumattomien henkilöiden harrastusta. Termin sisältämä vapaa-aika ymmärretään aikana, joka jää elinkeinon ja pakollisten jokapäiväisten elämän kannalta tärkeiden toimintojen ulkopuolelle. On kuitenkin huomattava, että vapaa-ajan määre on hyvin liikkuva, sillä välillä sen ja työajan erottaminen voi olla vaikeaa. Keskeiseksi teemaksi nousee yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön vuorovaikutus. Nopeasti katsottuna vapaa-ajanpurjehduksen historia vaikuttaa marginaaliselta kontekstilta, jolla ei juuri ole vaikutusta yksilön toimintaa. Syvempi analyysi kuitenkin osoittaa, että purjehdus harrastuksena heijastaa ympäröivää yhteiskuntaa verrattain hyvin ja sen sisällä tapahtuvat sosiaalisen kontekstin muutokset seuraavat valtakunnan muutosta hyvin lyhyellä viiveellä. Kuten Yrjö Kaukiainen Suomalaisen Pursiseuran (SPS) 75-vuotis historiikin johdannossa toteaa varsin osuvasti: 6 Sen [SPS:n] kehitys on jatkuvasti ollut sidoksissa oman aikansa muihin, monesti yleiseltä kannalta tarkasteltuna merkittävimpiin tapauksiin, ja sen välittömässä elinympäristössä on samanaikaisesti vaikuttanut muita pursiseuroja ja harrastustoimintaa. 13 Turkulaiset ja sen ympärillä toimineet pursiseurat tuskin poikkesivat tässä suhteessa helsinkiläisistä sielunveljistään. Purjehduksen laajat yhteydet ympäröivään yhteiskuntaan, kaupunkiin ja vapaa-ajantoimintaan ovat vain peittyneet stereotypioiden ja tuntemattomuuden verhon taakse. Työn kantavat kysymykset ovat: Mitä merkityksiä purjehdusseurojen toiminnalle annettiin vapaa-ajan näyttämöinä ja miten ne heijastivat ympärillä olevan yhteiskunnan muutoksia? Vapaa-ajan purjehduksen historia Suomessa on yli 150 vuotta. Järkevää linjausta harrastuksen sisältä on vaikeaa tavoittaa, sillä muutokset tapahtuvat hitaasti. Tekniset innovaatiot, kuten lasikuidun esiinmarssi ja veneiden kehitys voisivat tarjota hyviä kiinnekohtia, mutta kysymysteni valossa niiden tarjoamat rajaukset ovat työni kannalla irrelevantteja. Huomattavaa on, että yhteiskunta tarjoaa tässä kiinnekohtia, joihin tutkija voi tarttua. Tarkastellun ajanjakson toisessa päässä on juuri käyty sisällissota, joka kiristi yhteiskunnan eri kerrosten välejä ja siten aiheutti muutospaineita eri yhteiskunnan osa-alueilla, kuten harrastusten piirissä. Toisaalta ensimmäinen maailmansota rajoitti huomattavasti meriliikennettä ja siten myös huvipurjehdusta koko 13 Kaukiainen 1988, 3.

7 Suomen rannikolla. Toisessa päässä tarkastelujaksoa on toinen maailmansota, joka alkoi Suomen osalta talvella Talvisota pysäytti kehittyvän kansakunnan normaalin toiminnan ja suuntasi kansalaisten toimeliaisuuden toisaalle. Sota rajoitti taas kerran purjehdustoimintaa Saaristomerellä. Merimerkit poistettiin väylien varsilta ja viranomaiset rajoittivat toimintaa merellä. Toisen maailmansodan aiheuttama materiaalipula vähensi veneiden rakennusta ainakin hetkellisesti sodan jälkeen, mutta huomattavaa on, että sodan aikana tapahtunut materiaalien kehitys muutti harrastuksen luonnetta huomattavasti. Vaikka puuveneitä tehtiin vielä pitkään, oli muovin esiinmarssi veneiden rakennusmateriaalina alkanut. Toinen merkittävä tekijä oli yksityyppiluokkien 14 yleistyminen lajin parissa. Pienemmät, edullisemmat ja sarjoissa tehtävät veneet muuttivat lajin luonnetta ja samalla se toi harrastuksen yhä kasvavien harrastajamäärien ulottuville. 7 Artikkelin keskeisenä lähdemateriaalina on käytetty Turun alueen pursiseurojen tuottamaa kirjallista materiaalia vuosilta Arkistot koostuvat seurojen johtokunnan ja kokousten pöytäkirjoista sekä muusta hallinnollisesta materiaalista. Kiinnostavinta osaa tutkimukseni osalta näyttelevät seurojen välinen osittain säilynyt kirjeenvaihto sekä vuosikertomukset. Materiaalia on käytetty aikaisemmin hyvin rajallisesti akateemisen tutkimuksen mittapuun täyttävässä tutkimuksessa. Artikkeli perustuu kirjoittajan laajempaan toistaiseksi julkaisemattomaan tutkimukseen, jossa ensi kertaa analysoidaan yhdessä kaikkia alueen pursiseurojen arkistoja. Käytän artikkelissani diskursiivista tutkimusotetta, jolloin ymmärrän kielenkäytön sosiaalisena toimintana, jossa muodostetaan sosiaalista totuutta ja jolla tehdään erilaisia asioita. 15 Tarkastellessani alkuperäisaineistojani haen niistä purjehdukselle ja vapaa-ajalle annettuja merkityksiä sekä toimintatapoja. Yhdistysten pöytäkirjat tarjoavat minulle mahdollisuuden tarkastella minkälaisia päämääriä seurojen hallitukset asettivat toiminnalleen ja toisaalta yhdistysten vuosikertomukset avaavat sitä käsitystä, miten annettuja haasteita toteutettiin. Seura tekee kaltaisekseen Purjehdus harrastuksena saapui Suomeen vähä vähältä. Purjehdus vaati usein suuria pääomia ja vapaa-aikaa, joka rajoitti usein harrastuksen varakkaamman kansanosan osaksi. Ensimmäisten seurojen perustajajäsenet olivatkin usein joko vanhojen aatelissukujen tai kauppias- ja tehtailijasukujen jälkeläisiä. Huomattavaa kuitenkin on, että Suomeen perustettiin jo melko varhain ensimmäinen työväenpursiseura, TTPS vuonna Työväestön ja keskiluokan purjehdusinto sekä -taito olivat peräisin ajalta, jolloin purjehdus oli opittu aikojen kuluessa kovan työn ohessa. 16 On hyvin todennäköistä, että jo ennen tätä meren tai järvien läheisyydessä asuneet tehdastyöläiset etsiytyivät veden äärelle viettämään vapaa-aikaansa, peseytymään ja hankkimaan 14 Yksityyppiluokalla tarkoitetaan purjeveneitä, jotka ovat keskenään identtisiä ja tasaväkisiä, jolloin purjehdus taitojen merkitys korostuu kilpailutilanteessa. 15 Jokinen et al. 1999, Kujanen 1997, 231.

8 perheelle mahdollista lisäelantoa vedenantimista luvulla oli hyvin tavallista, että soutuveneen omistavat työläisperheet suuntasivat matkansa lauantaina kohti lähisaaria, joissa yövyttiin teltassa tai laavussa. Ennen kotiinlähtöä sunnuntaiaamut käytettiin onkimiseen sekä marjojen ja sienien poimintaan. 17 On hyvin mahdollista, että osa soutuveneistä varustettiin purjeilla matkan vauhdittamiseksi. Tähän tarvittiin vain pala kangasta, hieman köyttä ja puusalko. Vuonna 1865 perustettu Airisto Segelsällskapp oli Turun vanhin ja Suomen kolmanneksi vanhin purjehdusseura. Jo ikänsä ja varallisuutensa puolesta sillä oli johtavan seuran leima alueella. Jäsenistö koostui pääosin ylemmän omistavan luokan jäsenistä, aatelisista ja muista varakkaista henkilöistä. 18 J äsenten vakavaraisuudesta kertoo myös ne lukuisat purret, jotka oli tilattu uusina maineikkailta veneiden suunnittelijoilta Suomen parhaista veneveistämöistä. Ei ollut kovinkaan tavatonta, että veneet vaihtuivat omistajalta toiselle joka kevät ja varakkaimmat tilasivat hovihankkijaltaan Turun Veneveistämöltä uuden purren vuoden kahden välein Seura oli leimallisesti ruotsinkielinen ja 1930-luvuilla, mutta seuraa perustettaessa voidaan havaita, että jonkin asteen kompromissina on otettu seuran nimeen Turun länsipuolella sijaitsevan selän nimi Airisto suomenkielisessä muodossa. Ilmeisesti perustavassa kokouksessa on ollut enemmänkin suomenkielisiä tai sitten suomalaisuusasian kannattajia, koska esillä oli ollut nimivaihtoehdoiksi myös Purje-seura, Purje-yhdistys sekä Vene-liitto luvulle tultaessa ruotsin kieli oli kuitenkin vakiinnuttanut asemansa seuran sisällä. 21 Arbetets Vänners i Åbo Segelklubb:n kulisseissa vaikutti Arbettets Vänner -liike, jonka taustalla vaikutti wrightiläinen työväenliike. Sen toimintaperiaatteisiin kuului vaikuttaa yhteistyössä työnantajien kanssa työntekijöiden asemaan ja samalla estää työväenliikkeen radikalisoituminen. Liikkeen taustalla kuitenkin vaikutti enemmän porvarillinen aatemaailma, liberaali ruotsinkielinen keskiluokka kuin vasemmistolainen työväenliike, jonka vastapainoksi se oli syntynytkin. ÅSK:n jäsenistö oli enemmänkin verrattavissa TPS:n suomenkielisiin valkokaulusammatin harjoittajiin, kuin Turun Työväen Pursiseuran jäsenistöön, vaikka senkin riveistä löytyi alempaan keskiluokkaan kuuluneita virkamiehiä. ÅSK:ta ei perustettu kilpailemaan ASS:n kanssa ruotsinkielisistä purjehduksen harrastajista, vaan ajatus oli tehdä yhteistyötä, lähentäen eri yhteiskuntaluokkia ja poistaa esteitä sekä raja-aitoja lajin harrastajien keskuudesta. 22 Turun Pursiseuran jäsenistö koostui pääasiassa suomenkielisestä keskiluokasta, joka ei ollut kokenut kuuluvansa työväenpurjehtijoihin tai ruotsinkielisiin purjehdusseuroihin vaikka ÅSK:n luokkatausta olisi ollut hyvinkin lähellä. Seuran taustalta voidaan löytää Turun Suomalaisen seuran aktiivit ja heidän halunsa perustaa 17 Rosengren 2004, Grunér, S et al. 1965, ASS:n ja TPS:n ja ÅSK:n purjehduskilpailuluettelot Grunér, S et al. 1965, 21; Kujanen 1997, Kujanen 1997, Kujanen 1997, 234.

9 Turkuun suomenkielinen pursiseura, jonka kautta myös kielen asema vahvistuisi perinteisesti ruotsinkielisen harrastuksen parissa luvulle tultaessa jäsenistöstä löytyy jo huomattava määrä ylemmän keskiluokan ammatinharjoittajia, lääkäreitä, opettajia ja akateemisen taustan omaavia henkilöitä kun vielä vuosisadan alussa seuraan kuului lähinnä alempaan keskiluokkaan kuuluvia henkilöitä, vahtimestareita, lautatarhanjohtajia ja käsityöläismestareita. 24 Turun Työväen Pursiseura perustettiin Turun Työväenyhdistyksen urheiluseuraksi ja näin ollen sen luokkasidonnaisuus on selvästi leimallisin, vaikka muidenkin turkulaisten seurojen taustalta voidaan löytää aate- ja kielipoliittisia suuntauksia. Vaikka seurasta tuli itsenäinen se toimi tiiviissä yhteistyössä työväenyhdistyksen kanssa. Seuran alkuperäinen nimi olikin Turun Työväenyhdistyksen Urheilu ja Purjehdusseura, jossa harrastettiin myös muita lajeja kuten hiihtoa ja yleisurheilua, mutta purjehduksella oli melkein alusta asti keskeinen asema Vaikka vuosisadan vaihde oli poliittisen kuohunnan aikaa, ei purjehdusseuran perustamisen taustalla aina ollut aate- tai kielipoliittinen lähtökohta. Naantalissa paikallisten ja kylpylävieraiden, kauhuksi useampana kesänä oli tapahtunut purjehdusonnettomuuksia, joissa oli menetetty useita ihmishenkiä. Onnettomuudet olivat kesästä toiseen toistuvia, sillä seuran puuhamies Werner Sorthan erikseen painottaa kirjelmässään, tapaturmien toistuvuutta. Syyksi hän esitti, että paikalliset kylpylävieraiden käytössä olleet purjeveneet olivat kelvottomia tarkoitukseensa. Purjehdusseuran ensimmäiseksi tehtäväksi näin ollen suositeltiinkin ajanmukaisen kutterin hankintaa, jota vieraat voisivat kohtuullista korvausta vastaan vuokrata. Ehdoksi esitettiin, että ainakin veneen ohjaaja olisi tottunut veneen käyttäjä. 26 Naantalin kylpylävierailla oli aito huoli omasta ja muiden turvallisuudesta. Purjehdusseuran perustettiin viimein vuonna 1917 pitkän pohtimisen jälkeen. On hyvinkin mahdollista, että kylpylävieraiden turvallisuuteen kiinnitettiin huomiota kesästä 1915 lähtien, sillä sääntöehdotus seuralle, jota vain vähän muutettiin ennen virallista hyväksyntää, oli kirjoitettu jo elokuussa Todennäköistä on, että toiminta aktivoitui turvallisuuden parantamiseksi jo ennen virallista hyväksyntää, kuten toiminta Porissa oli alkanut ennen majesteetillista vahvistusta. Jäsenistöltään seura oli Turun alueen seuroista heterogeenisin. Jäsenten kotipaikkakunniksi mainitaan erityisesti rannikkokaupungit ympäri Suomea, mutta jäsenistöstä löytyy jopa hämeenlinnalaisia ja rovaniemeläisiä useamman vuoden ajalta. Vaikka seura alun perin oli suunnattu kylpylävieraille, liittyi siihen myös paikallisia valkokaulusammatin harjoittajia. Huomattavin seikka jäsenluetteloita tarkasteltaessa on, että jäsenistö koostui sekä suomen- että ruotsinkielisistä. Myös säännöt ja pöytäkirjat oli alun alkaen laadittu kummallakin kotimaisella kielellä, mikä oli erikoisuus ja 1930-luvun kielipoliittisesti jakaantuneessa Suomessa. 23 Pursiseura Mainingin perustamisesta kirjoitettu asiakirja 1906, TPS Cb 2, TMA. 24 Pursiseura Mainingin ja TPS:n jäsenluettelot , TPS, TMA. 25 Sivula 1996, 6-17; Kujanen Nådendals Segelsällskaps stadgar m. m. handlingar. Werner Sorthanin laatima perustamissuositus Ibid.

10 Kaikilla edellä mainituilla seuroille oli kuitenkin yksi yhdistävä tekijä kieli- ja luokkataustasta huolimatta. Kaikkien toiminta liittyi enemmän tai vähemmän vapaa-ajan viettoon. NPS:n kohdalla liittymäkohta on ilmeisin. Naantalin kylpylään tultiin viettämään seurapiirielämää ja nauttimaan vapaa-ajasta. 28 ASS:n, ÅSK:n ja TPS:n toiminnasta on selvästi havaittavissa tarve täyttää aikatyhjiö, joka oli syntynyt vapaaajan lisääntyessä. Seurojen toiminta huipentui Airistolla käytyihin kisoihin, joihin ei olisi ollut mahdollisuutta ilman vapaa-aikaa. TTPS:n toiminnassa tämän huomaa konkreettisimmin. Purjehdustakin tärkeämpää oli tarjota jäsenistölle rauhaisa paikka, jossa työläinen saattoi irrottautua arjen sykkeestä ja levätä ennen seuraavaa työrupeamaa Seuratukikohta vapaa-ajan vieton keskuksena Seuran toiminnan ja vapaa-ajanvieton kannalta keskeinen paikka oli seuran tukikohta. Turun alueella kaikilla muilla paitsi Naantalin Purjehdusseuralla oli ja 1930-luvuilla oma rakennuksensa. ASS:n paviljonki sijaitsi Pikku-Pukissa Ruissalon ja Hirvensalon välissä, ÅSK:n Pikisaaressa hieman lähempänä Turun keskustaa, TPS:n Hirvensalon Jänessaaressa aivan Ison Pukin kupeessa ja TTPS:lla oli oma mökkinsä Pitkäkarilla. Naantalilaiset olivat tehneet jo vuonna 1919 päätöksen rakentaa itselleen klubihuoneiston, mutta urakka ei koskaan edennyt päätöstä pidemmälle. 30 Seura kokoontui kylpylän tiloissa ja 1930-luvulla Raumakarin siltapaviljongissa Ukko Pekan sillan kupeessa. Tiloja saatettiin kutsua monilla nimillä, kuten paviljonki, seuramaja tai mökki. Nimitys vaihteli koon, ulkomuodon ja sijainnin mukaan. Maailmansotien välisenä aikana seuratukikohtien käyttö ajoittui varhaiskesästä myöhäissyksyyn hieman seurasta riippuen. Talviaikaan toimintaa ylläpidettiin kokoontumalla Turun ja Naantalin keskustan yleisiin tiloihin ja ravintoloihin. Tukikohdat toimivat avovesiaikaan näyttämöinä purjehduskilpailuille, juhlille, naamiaisille, koulutustapahtumille ja illanvietoille, sekä lipunnostoille ja laskuille kauden alussa ja lopussa. Maailmansotien välisenä aikana seuratukikohtien käyttö ajoittui varhaiskesästä myöhäissyksyyn hieman seurasta riippuen. ASS:n, ÅSK:n ja TPS:n huviloilla sijaitsi ravintola ja ylemmässä kerroksessa muutamia vierashuoneita ulkopaikkakuntalaisille pitkän matkan purjehtijoille, joita sai käyttää ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan. Ravintolatoiminnot olivat usein vuokrattu erilliselle ravintoloitsijalle. 31 TTPS:n mökillä oli yhteiskeittiö ja useampana kesänä kanttiini, josta sai ostaa leipiä ja virvoitusjuomia. Mökin käyttö oli suunniteltu työväestön tarpeita varten ja koska harvalla jäsenellä oli vene, jossa yöpyä, toimi mökki myös lomanviettopaikkana useille perheille lyhyen loman aikana. 32 NPS:n jäsenet kokoontuivat usein kylpylän tiloissa tai kilpailujen yhteydessä Raumakarin siltapaviljongilla. Omien tilojen puute oli yksi syy haastavien purjehdusolosuhteiden lisäksi, miksi turkulaiset purjehdusseurat olivat nihkeitä 28 Ekström Söderlund 2011, 22 ja T. T. Y. Urheilu- ja Pursi-seuran Pöytäkirjat. 30 Nådendals Segelsällskaps Protokollbok åren 1918, Johtokunnan kokouksien pöytäkirjat ja vuokrasopimukset ravintolatoimen harjoittamisesta, TPS:n arkisto Ca 2, TMA. 32 T. T. Y. Urheilu- ja Pursi-seuran pöytäkirjat.

11 lähtemään Naantaliin purjehduskisoihin. 33 Päärakennuksen lisäksi tukikohdan välittömässä läheisyydessä sijaitsi usein venetelakka laitureineen ja muita huoltorakennuksia, joissa purjehduskalustoa ylläpidettiin ja kunnostettiin. Juhlat seurahuoneistolla saattoivat yltyä varsin riehakkaiksi ja vaikka vuoteen 1932 oli voimassa kieltolaki, ei ollut tavatonta, että alkoholia nautittiin melko estoitta. Purjehtijoilla oli hyvin läheiset suhteet joko ruotsalaisiin purjehtijoihin, joiden kautta saatiin käsiin hienojakin alkoholijuomia tai saaristolaisiin jotka salakuljettivat alkoholia Suomeen. Tätä ei kuitenkaan aina katsottu hyvällä ja sääntöjen rikkojia rangaistiin, mikäli he olivat aiheuttaneet häiriötä seuran tukikohdassa tai muuten aiheuttaneet pahennusta ja siten langettaneet varjon seuran ylle. 34 Suhtautuminen alkoholiin oli koko tutkimusjakson aikana muutenkin hyvin kaksijakoinen. Ylemmän yhteiskuntaluokan piirissä suhtautuminen oli vapaampaa ja ASS:n leikkimielisissä kilpailuissa Pikku-Pukin ympäri oli palkintoina jopa punssipulloja. 35 TTPS:n piirissä suhde alkoholiin oli tiukinta kuten yleensäkin työväenliikkeen piirissä, jolla vanhastaan oli luja side raittiusliikkeeseen Pukeutuminen seurojen tiloissa oli kontrolloitua ja sääntöjen sanelemaa. Purjehdusseurojen yhtenäiset univormut loivat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Suomessa 1920-luvun alussa asukokonaisuus oli tavallisesti kolmiosainen, johon kuului kaksirivinen sininen puvun takki, jonka napit olivat luuta ja niissä oli kaiverrettuina kunkin seuran nimikirjainyhdistelmä. Jossain tapauksissa napit saattoivat olla messingin tai kullan väriset. Takin lisäksi univormuun kuului samasta kankaasta ommellut liivit ja housut. Univormujen olennaisena osana oli kapteenin lakki ja siihen liitetty seuran merkki, kokardi. Lakkia sai käyttää purjehtiessa ilman muuta asukokonaisuutta, mutta rantaan noustessa puku oli mahdollisimman pian puettava päälle. Riippuen pursiseurasta, henkilön varallisuudesta ja vuoden ajasta lakin tyyli ja väri saattoivat vaihdella. 37 Seuran virkapuku oli myös pääsylippu muiden purjehdusseurojen huviloille ja paviljongeille. Seuran jäsenistön kasvaessa tukikohdan ylläpitäminen kohtasi uusia haasteita. Useasti tilat koettiin ahtaiksi ja näin ollen rakennuksia pyrittiin laajentamaan. Aina tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, joten lisätilantarve saattoi pakottaa seuran muuttamaan toisiin tiloihin. Turun Pursiseura vaihtoi majapaikkaansa kahdesti vuosien välillä. 38 Ahtautta voi luonnehtia krooniseksi ja tilaongelmaa varjostivat myös huonot kulkuyhteydet ja muut ongelmat. Tilan uusiminen ja laajentaminen ei ollut seuroilla ainoastaan fyysinen ponnistus vaan usein myös suuri rahallinen panostus. Rakennuskustannukset saattoivat aiheuttaa seurojen ydintoiminnalle, purjehdukselle harmia. Hankkeiden päämäärät herättivät keskustelua jäsenistössä. Tuloksena saattoi 33 NPS:n kirjeenvaihto ja 1930-luvuilla. 34 Johtokunnan kokouksen pöytäkirja ja Johtokunnan kokouksen pöytäkirja ; NPS:n arkisto NPS:n johtokunnan kirje Herra Valfrid Heinoselle , TPS:n arkisto Ca 2, TMA. 35 Pacius 1963, T. T. Y. Urheilu- ja Pursi-seuran pöytäkirjat. 37 Purjehdusseurojen pukeutumisohjesäännöt Johtokunnan pöytäkirjat Ca 1 ja ; Varsinaiset Pöytäkirjat Cb 2 ja Cb 3, TPS arkisto, TMA.

12 olla jopa koko seuran toiminnan kyseenalaistaminen. 39 Naantalin purjehdusseuran toiminnan takana oli Naantalin kylpylä. Toimintamalli oli hyvin tavallinen. Merikylpylöiden yhteydestä pystyi useimmiten vuokraamaan purje- ja soutuveneitä sekä kanootteja luvun lopulla ja 1900-luvun alussa kuului, että kylpylän asiakkaat oleskelivat myös merellä. 40 Naantalin kylpylän, kuten monen muunkin toiminta hiipui Suomen itsenäistyessä. Venäläiset rikkaat turistit jäivät vallankumouksen ja ensimmäisen maailmansodan jalkoihin. Tästä huolimatta Naantalissa oli vielä pitkään 1920-luvulle raikasta seurapiirielämää, joka tarjosi hyvät puitteet myös seuran toiminnalle pienessä kaupungissa Vapaa-ajan rajat Vuonna 1922 säädettiin Suomessa vuosilomalaki, joka ulotettiin kaikkiin yhteiskuntaluokkiin. Työläiset saivat neljästä seitsemään päivään lomaa vuodessa, jonka tosin työnantaja sai määrätä. Oli hyvin tavallista, että loman sai pitää kesällä, mutta vapaapäivät kuluivat kotikaupungin lähellä, sillä ei ollut varaa matkustaa pidemmälle. Yhtä tavallista oli, että vapaapäivät käytettiin lisäansion hankkimiseen, oli se sitten luonnonantimien keräämistä ja kalastamista tai työntekoa jossain muussa muodossa. 42 Turussa oli hyvin tavallista, että omistava luokka, niin vanhat rahasuvut kuin virkamiehistökin pakenivat kesällä kaupungin pölyä Ruissaloon, josta oli nopeata ja helppoa käydä työpaikalla. Ruissalon ja Hirvensalon väliin jäävä salmi oli erinomainen pikatie kohti Aurajoen alkua ja kaupungin keskustaa. Huvilat eivät olleet ainoastaan kesänvieton huvituksiin, vaan ne tarjosivat perheille myös tuoretta ravintoa. Hyötypuutarhat tuottivat satoa, kasviksia ja hedelmiä. Kalastusretkille pienillä pursilla lähdettiin tuon tuosta ja ne olivatkin porvaris- ja aatelisperheiden vesojen ensi kosketus kilpapurjehdukseen. Parhaimmille apajille oli päästävä ensimmäisten joukossa. 43 Kesäisin erityisesti nk. Turun purjehdusviikolla kilpapurjehdus oli aktiivista. Harjoituskisoja järjestettiin viikoittain ja purjehdusviikolla kilpailuita oli kolmesta neljään eri venetyypeillä. Purjehdusviikon ohjelmaan kuului ASS:n, TPS:n ja ÅSK:n järjestämät kilpailut. Kilpailujen ratkettua kokoonnuttiin palkintojen jakoon seurojen tukikohtiin, jossa nautittiin usein myös myöhään yöhön venyvä juhlaillallinen. Tämä oli yksi keskeinen syy, miksi NPS:n kilpailuihin neljäntenä päivänä ei haluttu osallistua. Pitkälle vierähtänyt ilta verotti aamua ja Naantalinlahdelle oli huomattavasti enemmän matkaa kuin lähellä sijainneelle Airiston selälle. Lisäksi Naantalia pidettiin erittäin haastavana kilpapaikkana sen oikukkaiden tuulien ja virtojen takia T. T. Y. Urheilu- ja Pursi-seuran Pöytäkirjat. 40 Ekström Söderlund 2011, NPS:n johtokunnan pöytäkirjat ja vuosikertomukset Anttila Rosengren 2004, NPS:n johtokunnan pöytäkirjat

13 Purjehduskilpailut olivat oiva tapa hoitaa liike- ja sukulaissuhteita. Kilpailuihin saatettiin osallistua kauempaakin ja olikin tavallista, että nimekkäiden palkintojen perässä saatettiin matkata kauas, jopa Atlantin toiselle puolelle. 45 Ylemmän luokan edustajien kilpailukalenteriin kuului usein purjehduskilpailut Viipurin edustalla, Helsingin saaristossa, Hangossa ja Turussa Airiston selällä sekä jokavuotinen legendaarinen Sandhamnin regatta, jonne suomalaisetkin suuntasivat sankoin joukoin matkansa. 46 Vaikka kilpailuja järjestettiin ympäri Suomea ja monet suuntasivat matkansa myös Ruotsiin, ei ja 1930-luvuilla voida puhua matkapurjehduksen vuosikymmeninä. Tähän oli syynä loma ja vapaa-ajan vähyys sekä pursien koko ja suorituskyky. Veneet oli pääasiassa tehty kilpapurjehdusta varten. Eräillä kilpapursilla pitempien matkojen liikkumista pidettiin jopa uhkarohkeana. Purjehdusharrastus oli kehittynyt luvun matkapurjehtijoista kohti kilpakoneita, joiden kevyet rakenteet eivät kestäneet pitkiä matkoja. Usein pursia siirsivät nuoret sukulaispojat tai palkattu saaristolaismiehistö satamasta toiseen. Tutkiessa aluslistoja sotien välisenä aikana, voi selvästi havaita, että isommat ja kalliimmat purret osallistuivat muita useammin kaukana oleviin kisoihin. Ne lähes poikkeuksetta löytyivät ASS:n listoilta, mutta 1920-luvun kuluessa isompia pursia alkoi löytyä myös TPS:n ja ÅSK:n luetteloista. Tämä näkyi myös kilpailumenestyksessä. 47 Matkapurjehduksen noususta oli kuitenkin jo vuonna 1933 viitteitä, kun matkapurjehdusseura Merikarhut perustettiin edistämään matkapurjehdusta. 13 Työväestön purjehdusta rajoitti jo yksistään veneiden määrä. Kun ASS, ÅSK:lla ja TPS:llä oli venerekisterissään useita kookkaita veneitä, oli TTPS:n venerekisterissä vain muutamia hyvin pieniä ja huonokuntoisia veneitä. Paradoksaalisesti NPS:llä oli välillä lähes yhtä huono ellei huonompi tilanne, sillä heidän rekisterissään oli vain muutamia veneittä, joista purjehduskuntoisia oli vain yksi. Näin ollen TTPS:n jäsenten purjehdukset rajoittuivat lähinnä yhteysliikenteen Turusta seuratukikohtaan ja sen ympäristöön, NPS:n vain kotilahdelle. Kilpailut olivat verrattain pieniä ja niihin ottivat osaa samat veneet vuodesta toiseen. Kerran kesässä TTPS:n jäsenistön kesken järjestettiin kuitenkin matkapurjehdus Rymättylään tai jonnekin muualle lähiseudulle kuten Nauvoon. Tuolloin väkeä oli mukana normaalia enemmän ja perillä järjestettiin tanssit ja syötiin eväitä. 48 Lopuksi Vaikka purjehdusta on pitkään pidetty varsin yläluokkaisena harrastuksena, ulottui sen harrastaminen hyvin varhain jo kaikkiin yhteiskuntakerroksiin. Suurimmaksi erottavaksi tekijäksi seurojen välillä muodostuivat luokkarajat. Eriytyminen oli alkanut jo ennen tarkastelujakson alkua 1800-luvun puolella. Sisällissota oli omalta osaltaan vahvistamassa tätä prosessia, mutta jo 1930-luvulla viitteitä yhteistoimintaan alkoi näkyä. Luokkarajat eivät kuitenkaan olleet ainoa tekijä, joka rajoitti yhteistoimintaa. Venekaluston ikä, kunto ja hinta olivat ratkaisevina tekijöinä. 45 Barck ja Street Ramsay 1947, ja Pacius Anttila T. T. Y. Urheilu- ja Pursi-seuran Pöytäkirjat.

14 Kaikilla yhteiskuntaluokilla purjehdus liittyi läheisesti vapaa-aikaan ja sen viettämiseen veden äärellä. Vaikka ylemmillä yhteiskuntaluokan jäsenillä saattoi olla enemmän vapaa-aikaa ei se vähentänyt kiinnostusta lajia kohtaan. Työläiset viettivät lyhyen noin viikon lomajaksonsa Pitkänkarin saarella, mutta ASS:n jäsenillä kisamatkat saattoivat ulottua rannikkokaupungista toiseen aina Ruotsin Sandhamniin saakka. Tämän tosin mahdollistavat nuoremmat perheenjäsenet ja palkatut saaristolaiset, jotka siirsivät pursia satamasta toiseen omistajien keskittyessä viikolla työntekoon. 14 Keskeisintä osaa purjehduksessa eivät edustaneet veneet vaan oikeastaan seurojen tukikohdat. Seuroihin kuului paljon jäseniä, jotka eivät edes omistaneet veneitä, vaan he viettivät aikaa seuran huvilalla. He halusivat assimiloitua purjehdusseuraan, joka edusti tiettyä aatetta ja yhteiskuntaluokkaa. Pursiseurat eivät ja 1930-luvuilla olleet vain purjehdusseuroja, vaan ne toimivat vapaa-ajan toiminnan organisaatioina. Purjehdusseurojen huviloilla ylläpidettiin sukulais- ja liikesuhteita sekä oman yhteiskuntaluokan asemaa. Vaikka seuran vaihtaminen oli melko harvinaista, ainakin ASS:n, ÅSK:n ja TPS:n suhteita voidaan pitää lämpiminä. Vaikka kielikysymys aiheutti välillä kiistaa seurojen välillä, ei se poissulkenut varsin vilkasta kilpailutoimintaa Airiston vesillä. Siitäkin huolimatta, että NPS:lla ja TTPS:lla oli omat rajoituksensa osallistua yhteistyöhön ja 1930-luvuilla, alkoi sotien välisenä aikakautena kehitys, joka on ollut rakentamassa vapaa-ajanpurjehduksen vilkasta kulttuuria Suomessa ja erityisesti Turussa toisen maailmansodan jälkeen.

15 Lähteet Lyhenteet ASS. Airisto Segelsällskapp rf. BSF. Segelföreningen i Björneborg NJK. Nylandska Jaktklubben NPS. Naantalin purjehdusseura ry. (Aikaisemmin Nådendals Segelsälskap Naantalin purjehdusseura) SPS. Suomalainen pursiseura TPS. Turun pursiseura ry. (Aikaisempi Pursiseura Maininki) TTPS. Turun Työväen Pursiseura ry. (Aikaisemmin Turun Työväenyhdistyksen Urheilu- ja Pursiseura) ÅSK. Åbo Segelklubb rf. (Aikaisemmin Arbetets Vänner i Åbo Segelklubb) 15 Kirjallinen aineisto Airisto Segelsällakap rf. arkisto, sisältäen ÅSK:n arkiston Deponoituna ÅA kirjastossa. Naantalin purjehdusseuran arkisto Purjehdusseuran hallussa. Turun Maakunta-arkisto, Turku (TMA) Turun Pursiseuran arkisto. Turun Työväen Pursiseuran arkisto. Purjehdusseuran hallussa. Painettu aineisto Pacius, Yngve Purjehdusmuistelmia. Sanomaosakeyhtiö, Helsinki Ramsay, Henrik Purjehtijan muistelmia. Alkuteos: Sommar och Segel Suom. Martti Jukola ja J. W. Rangell. WSOY, Porvoo Tutkimuskirjallisuus Anttila, Anu Hanna Loma tehtaan varjossa. Teollisuustyöväestön loma- ja vapaa-ajan moraalisäätely Suomessa luvuilla. Bibliotheca Historica 93, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki Barck, Pekka Finlands segeljakter. en bok om fritidssegling i Finland från 1850-talet till Litorale, Espoo Barck, Pekka ja Street, Tim The Six Metre 100 Years of Racing. Litorale, Helsinki Eksröm Söderlund, Birgitta Kallisarvoisin helmi Hangon kylpylä Schildts Kustannus Oy, Keuruu 2011.

16 Grunér, S., Håkan, Lindberg Ernst, Mattson, Gustav, Edvard ja Mustelin, Göran-Fredrik Airisto Segelsällskap i Åbo r.f Airisto Segelsällskap i Åbo, Turku Ennekari, Risto 150 år Medvind: Segelföreningen i Björnebog BSF r.f Segelföreningen i Björneborg, Björneborg Kaukiainen, Yrjö Matkapurjehduksen varhaiset vaiheet. Merikarhut - Sjöbjörnarna. 70 vuotta matkapurjehdusta. Toim Lounasmeri, Matti et al. Merikarhut ry, Helsinki Kaukiainen, Yrjö, Lehesmaa, Esko, Leino-Kaukiainen, Pirkko Suomalainen pursiseura SPS, Helsinki Kujanen, Hannu Herrasväen harrastuksesta jokamiehen urheiluksi. Purjehdusurheilun synty ja järjestäytyminen Turussa. Vares, Vesa (toim.): Turun Historiallinen Arkisto 51, Urheilu ja historia, Turku Leino, Pirkka: Purjehduskulttuurin kehitys Suomessa vuosina Kulttuurihistorian pro gradu-tutkielma, Turun yliopisto Leino, Pirkka, Klippi, Yrjö ja Aromaa, Juha Purjehtivat klassikot. Suomalaiset puupurjeveneet Saaristoristeilijöistä Optimistijollaan. Werner Södersröm Osakeyhtiö, Helsinki Rosengren, Carola Kesäksi Ruissaloon!. k&h, kulttuurihistoria, Turun yliopisto, Turun maakuntamuseon julkaisuja 8, Turku Rosengren, Carola Irti Urbaanista! Huvila- ja ulkoilmaelämää Ruissalossa. Mäkikalli, Maija, Ulrika Grägg (toim. red.) Moderni Turku ja 1930-luvuilla Det Moderna Åbo under och 1930-talet. 22 kirjoitusta 22 artiklar. k&h, kulttuurihistoria, Turun yliopisto, Turku Sivula, Anna 100 vuotta vapailla vesillä, Turun Työväen Pursiseura Turun Työväen Pursiseura r.y., Turku 1996.

17 17

Kaikki paitsi kilpapurjehdus on turhaa

Kaikki paitsi kilpapurjehdus on turhaa Lauri J. S. Kaira Kaikki paitsi kilpapurjehdus on turhaa Pursiseurojen tavoista ja tavoitteista Turussa (ref.) Vapaa-ajan purjehduksen historia Suomessa voidaan jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisen

Lisätiedot

Tapahtuma: Airisto Regatta 2014

Tapahtuma: Airisto Regatta 2014 Tapahtuma: Airisto Regatta 2014 Optimisti ranking Optimist Kadetti regatta Europe SM kilpailut Laser ranking 7 ja Finn ranking Järjestäjä: Date: 21 24.8.2014 KILPAILUKUTSU Turun Pursiseura (TPS), yhdessä

Lisätiedot

Tapahtuma: Airisto Regatta Päivämäärä:

Tapahtuma: Airisto Regatta Päivämäärä: Tapahtuma: Airisto Regatta 2016 Järjestäjä: Turun Pursiseura ry (TPS) yhdessä Päivämäärä: 12 14.8.2016 Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. (ASS) Turun Työväen Pursiseura ry (TTPS) Naantalin Purjehdusseura

Lisätiedot

Tapahtuma: Finn-jolla Ranking 3. Aika: 1. 2. syyskuuta 2012

Tapahtuma: Finn-jolla Ranking 3. Aika: 1. 2. syyskuuta 2012 Tapahtuma: Finn-jolla Ranking 3 Järjestäjät: Turun Pursiseura ry (TPS) sekä Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. (ASS) Turun Työväen Pursiseura ry (TTPS) Naantalin Purjehdusseura ry (NPS) Gullkrona Kryssarklubb

Lisätiedot

Herrojen huvista koko kansan iloksi Purjehdusurheilun organisoituminen vuosina (ref.)

Herrojen huvista koko kansan iloksi Purjehdusurheilun organisoituminen vuosina (ref.) Lauri J. S. Kaira Herrojen huvista koko kansan iloksi Purjehdusurheilun organisoituminen vuosina 1856 1961 (ref.) Vapaa-ajan purjehdusta ja siihen läheisesti liittyvää kilpapurjehdusta on pidetty rikkaiden

Lisätiedot

Tapahtuma: H-Vene SM Päivämäärä:

Tapahtuma: H-Vene SM Päivämäärä: Tapahtuma: H-Vene SM 2016 Järjestäjä: Turun Pursiseura ry (TPS) Päivämäärä: 9 12.6.2016 KILPAILUKUTSU Kilpailukutsun numerointi noudattaa Purjehduksen Kilpailusääntöjen (PKS) liitteen K numerointia. Osa

Lisätiedot

Perinteisten veneiden rekisteri ja K-merkintä

Perinteisten veneiden rekisteri ja K-merkintä Klassikot Perinteisten veneiden rekisteri ja K-merkintä Tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman kattava rekisteri suomalaisista klassisista moottori- ja purjeveneistä. Rekisteri perustetaan verkkoon,

Lisätiedot

SUOMALAINEN PURSISEURA RY:n SÄÄNNÖT

SUOMALAINEN PURSISEURA RY:n SÄÄNNÖT SUOMALAINEN PURSISEURA RY:n SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 14.3. ja ylimääräisessä kokouksessa 10.6.1996. 1 Yhdistyksen nimi on Suomalainen Pursiseura ry., epävirallisesti lyhennettynä SPS, ja sen

Lisätiedot

VIISAS VUOKRAA VENEENSÄ

VIISAS VUOKRAA VENEENSÄ Vuokraa vene Sunny Boats jätä veneesi vuokrattavaksi avoveneiden vuokraus merellinen kokouspaketti VIISAS VUOKRAA VENEENSÄ VIISAS VUOKRAA VENEENSÄ? LAITA VENEESI TUOTTAMAAN? SunnyBoats (SB) on vuonna 2008

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna

Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna 4.2.2017 Sisältö Artemiksen visio ja missio Artemis eilen - miten kaikki alkoi? Artemis tänään mitä olemme tehneet vuoden aikana? Artemis ylihuomenna

Lisätiedot

Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13.

Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13. Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13.20 Seuramme junioritoiminnan haasteet (Mikko) Parityö

Lisätiedot

LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN

LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN Uusiutunut lipunnostotilaisuus täytti Pietarinkarin paviljongin ääriään myöten äitienpäivää edeltäneenä lauantaina. - Väkimäärä yllätti järjestäjät! totesi kommodori Timo

Lisätiedot

Näkökulmia kv. yksityyppityyppipurjehduksesta - Miten pärjätä tiukassa OD-luokassa sekä kokemuksia H-veneiden MM-kisoista 08

Näkökulmia kv. yksityyppityyppipurjehduksesta - Miten pärjätä tiukassa OD-luokassa sekä kokemuksia H-veneiden MM-kisoista 08 Näkökulmia kv. yksityyppityyppipurjehduksesta - Miten pärjätä tiukassa OD-luokassa sekä kokemuksia H-veneiden MM-kisoista 08 Vesa Lindqvist, Valentina, FIN-916 Sisältö Nopean purjehduksen perusasiat Skenaarioita

Lisätiedot

1898-1929 Suomen luotsi- ja majakkalaitos (1918-1929 Merenkulkuhallitus) Alus palveli Viipurin luotsipiirin Pitkäpaaden luotsiaseman luotsikutterina.

1898-1929 Suomen luotsi- ja majakkalaitos (1918-1929 Merenkulkuhallitus) Alus palveli Viipurin luotsipiirin Pitkäpaaden luotsiaseman luotsikutterina. Luotsikutteri Pitkäpaasi Legendaarisen Colin Archerin suunnittelema luotsikutteri Pitkäpaasi palasi Suomeen 4. syyskuuta 2000 purjehdittuaan maailman merillä 66 vuotta. Suomen merimuseon tuki ry osti aluksen

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään

Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Näyttely Helsingin Kirjamessuilla 27. 30.10.2011 Ryytimaasta ruusutarhaan poimintoja viherpeukalon kirjahyllystä Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Marcus Tullius Cicero (106 eaa.-

Lisätiedot

2015 Loviisalainen sterstjernan Pa P kettijahti Österstjerna www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014

2015 Loviisalainen sterstjernan Pa P kettijahti Österstjerna www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014 Loviisalainen 2015 Österstjernan Pakettijahti www.osterstjernan.fi 200 ÖSTERSTJERNAN VUOTTA ÅR 1814 2014 Purjehdukset 2015 TILAUSPURJEHDUKSET Tilauspurjehduksilla alus miehistöineen on tilaajan käytössä

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella 1 Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 12.5.2015 Tämä esitys on vapaasti nähtävissä sivulla:

Lisätiedot

Ruotsin aikaan -näyttelyyn

Ruotsin aikaan -näyttelyyn Tehtäviä Ruotsin aikaan -näyttelyyn Sisällys 2 3 4 5 5 6 9 10 Ruotsin ajan suomalaisia Kuvateksti historiallisille kuville Ristikko Aikajärjestys Loppuarviointia Ratkaisut Sanaselityksiä 2 YHTEINEN HISTORIAMME

Lisätiedot

TPS Laser ja E-jollaluokkien karsintakilpailu 26 27.5.2012 Turku Finland

TPS Laser ja E-jollaluokkien karsintakilpailu 26 27.5.2012 Turku Finland TPS Laser ja E-jollaluokkien karsintakilpailu 26 27.5.2012 Turku Finland Tapahtuma TPS Laser ja E-jollaluokkien karsintakilpailu 2012 Järjestäjä Yhdessä Turun Pursiseura ry (TPS, Yacht Club of Turku),

Lisätiedot

VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2017

VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2017 VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2017 20.6.2017 AIKA KLO KLO TAPAHTUMA/PAIKKA JÄRJESTÄJÄ YHTEYSHENKILÖ 13.5.17 13.5.17 Lindt Excellence Race, saaristopurjehdus ORC, köliveneet (rannikko) 14.5.17

Lisätiedot

VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2017

VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2017 VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2017 1.6.2017 AIKA KLO KLO TAPAHTUMA/PAIKKA JÄRJESTÄJÄ YHTEYSHENKILÖ 13.5.17 13.5.17 Lindt Excellence Race, saaristopurjehdus ORC, köliveneet (rannikko) 14.5.17

Lisätiedot

SBY Turku 40 vuotta 1965-2005: Bokseriaatetta ja railakkaita retkiä SBY Turun alkuvuodet

SBY Turku 40 vuotta 1965-2005: Bokseriaatetta ja railakkaita retkiä SBY Turun alkuvuodet SBY Turku 40 vuotta 1965-2005: Bokseriaatetta ja railakkaita retkiä SBY Turun alkuvuodet Taina Saarinen (Bokseri 4/2005) Suomen Bokseriyhdistys toimi ensimmäiset pari vuosikymmentään pääyhdistyksen kautta,

Lisätiedot

Kihti Two-Star 2015 purjehdusohjeet. Tapahtuma: Kihti Two-Star -kilpailu 23.5. köliveneille, joissa on 2 hengen miehistö.

Kihti Two-Star 2015 purjehdusohjeet. Tapahtuma: Kihti Two-Star -kilpailu 23.5. köliveneille, joissa on 2 hengen miehistö. Kihti Two-Star 2015 purjehdusohjeet 24.2.2015 Tapahtuma: Kihti Two-Star -kilpailu 23.5. köliveneille, joissa on 2 hengen miehistö. Tapahtuma on avoin kaikille SPL:n jäsenseurojen purjehtijoille Järjestäjä:

Lisätiedot

Porvoon valtiopäivät ja Haminan Rauha 1809. Suomen liittäminen Venäjän keisarikuntaan venäläisestä ja suomalaisesta näkökulmasta

Porvoon valtiopäivät ja Haminan Rauha 1809. Suomen liittäminen Venäjän keisarikuntaan venäläisestä ja suomalaisesta näkökulmasta Porvoon valtiopäivät ja Haminan Rauha 1809 Suomen liittäminen Venäjän keisarikuntaan venäläisestä ja suomalaisesta näkökulmasta Porvoon valtiopäivät Suomen säätyjen uskollisuudenvala keisarille Aleksanteri

Lisätiedot

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi 75 vuotta 2010 MAOL ennen MAOL perustetaan Kerhotoiminnan alkuvaiheet Kerhojen perustamisvuodet Liiton toiminnan alkuvaiheita Liiton hallituksen puheenjohtajat Toimintaa 70- ja 80-luvulla MAOL-julkaisut

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2013 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Sähkönkäyttö talviaikana Talvisäilytys ja pukkiaitaus Talvisäilytysmaksut

Lisätiedot

VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2017

VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2017 VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2017 15.6.2017 AIKA KLO KLO TAPAHTUMA/PAIKKA JÄRJESTÄJÄ YHTEYSHENKILÖ 13.5.17 13.5.17 Lindt Excellence Race, saaristopurjehdus ORC, köliveneet (rannikko) 14.5.17

Lisätiedot

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Vetovoimainen kasvukeskus

Lisätiedot

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva 1.1 Tämä on STT-Lehtikuva STT-Lehtikuva on Suomen johtava, kansallinen uutis- ja kuvatoimisto. Uutispalveluiden lisäksi STT tuottaa muita palveluita medialle ja viestintäpalveluita johtaville yrityksille,

Lisätiedot

Rautatieläisten ammattiyhdistystoiminnan historiaa

Rautatieläisten ammattiyhdistystoiminnan historiaa Rautatieläisten ammattiyhdistystoiminnan historiaa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Yhteiskuntahistorian laitos Rautatiekulttuurikeskus REILIA Kouvola 19.9.2009 1 Rautatieläisten ammattiliitot tänään

Lisätiedot

UPS JUNIOREIDEN KAUSI 2014

UPS JUNIOREIDEN KAUSI 2014 UPS JUNIOREIDEN KAUSI 2014 Kausi 2014 aloitettiin tammikuussa kun vietimme jo perinteeksi muodostunutta junnutalvipäivää Hiihtoputkessa ja Uudenkaupungin uimahallissa kuudetta kertaa. Ohjelmassa oli mm.

Lisätiedot

Englantilaistyyppinen suolalihatynnyri 1800-luvulta.

Englantilaistyyppinen suolalihatynnyri 1800-luvulta. 24 Yleisesti kaikkialla maailmassa käytetty metallivanteilla tuettu puutynnyri. Tällaisissa säilytettiin ja kuljetettiin niin tervaa kuin suolakalaakin peräpohjolasta maailmalle. Englantilaistyyppinen

Lisätiedot

KIHTI TWO-STAR 2016 PURJEHDUSOHJEET

KIHTI TWO-STAR 2016 PURJEHDUSOHJEET KIHTI TWO-STAR 2016 PURJEHDUSOHJEET Tapahtuma: Kihti Two-Star -kilpailu 28.5. 2016 köliveneille, joissa on 2 hengen miehistö. Tapahtuma on avoin kaikille LYS-säännön täyttäville veneille ja SPL:n jäsenseurojen

Lisätiedot

UPS JUNIOREIDEN KAUSI 2015

UPS JUNIOREIDEN KAUSI 2015 UPS JUNIOREIDEN KAUSI 2015 Kausi 2015 aloitettiin tammikuussa, kun vietimme jo perinteeksi muodostunutta junnutalvipäivää Hiihtoputkessa ja Uudenkaupungin uimahallissa seitsemättä kertaa. Ohjelma oli perinteinen,

Lisätiedot

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies Näyttely Helsingin Kirjamessuilla 27. 30.10.2011 Ryytimaasta ruusutarhaan poimintoja viherpeukalon kirjahyllystä Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Marcus Tullius Cicero (106 eaa.-

Lisätiedot

VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2017

VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2017 VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2017 18.7.2017 AIKA KLO KLO TAPAHTUMA/PAIKKA JÄRJESTÄJÄ YHTEYSHENKILÖ 13.5.17 13.5.17 Lindt Excellence Race, saaristopurjehdus ORC, köliveneet (rannikko) 14.5.17

Lisätiedot

Pakettijahti Österstjernan purjehti vuosina 1815 1848 reitillä Loviisa - Tukholma kuljettaen sekä matkustajia että rahtia. Historiallisen esikuvansa

Pakettijahti Österstjernan purjehti vuosina 1815 1848 reitillä Loviisa - Tukholma kuljettaen sekä matkustajia että rahtia. Historiallisen esikuvansa 2016 Loviisalainen Pakettijahti Österstjernan www.osterstjernan.fi Pakettijahti Österstjernan purjehti vuosina 1815 1848 reitillä Loviisa - Tukholma kuljettaen sekä matkustajia että rahtia. Historiallisen

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Avustus valmentajien, ohjaajien ja hallinnollisen henkilöstön koulutukseen v. 2009 Liite 1

Avustus valmentajien, ohjaajien ja hallinnollisen henkilöstön koulutukseen v. 2009 Liite 1 Avustus valmentajien, ohjaajien ja hallinnollisen henkilöstön koulutukseen v. 2009 Liite 1 77-2009 (056) Päätöspöytäkirja 6.5.2009 3 Liikuntalautakunta on hyväksynyt tämän avustusmuodon periaatteet 10.2.2009

Lisätiedot

Näyttäisikö tämä hyvältä! hetkeltä puhua bisneksistä?!

Näyttäisikö tämä hyvältä! hetkeltä puhua bisneksistä?! Näyttäisikö tämä hyvältä! hetkeltä puhua bisneksistä?! Luna Sailing Team hakee uusia kumppaneita - Tule mukaan ja voit kohdata asiakkaasi uudella tavalla Kumppanina voit Syventää tärkeimpiä sidosryhmäsuhteitasi

Lisätiedot

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Alkkari Elokuu 2005 Sisällysluettelo: Hyvä muistaa ja tietää 2 Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Hyvä muistaa ja tietää Askelvihkotilaukset

Lisätiedot

Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta

Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta Harri Hänninen Metsäntutkimuslaitos Metsätilojen koon ja rakenteen kehittämishanke Metsäpäivät 26.11.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Joulukuu 2011 Juha Rajahalme, rakennusarkkitehti AMK RakennusArkki RA Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Inventoinnin tausta Juankosken keskustaajamassa

Lisätiedot

Usein Kysytyt kysymykset Kuunari Linden

Usein Kysytyt kysymykset Kuunari Linden ME RAKASTAMME MERTA Usein Kysytyt kysymykset Kuunari Linden Mistä alus lähtee? Lindenin kotisatama on Halkolaituri Pohjoisrannassa. Mikä on ryhmän maksimikoko Lindenillä? Lindenillä voimme ottaa kyytiin

Lisätiedot

Miksei vanhemmille järjestetä omaa uintivuoroa?

Miksei vanhemmille järjestetä omaa uintivuoroa? Hei UiTalainen, Seura kartoitti toimivuuttaan Oman seuran analyysillä johon vanhemmat, valmentajat ja muut seuratoimijat pääsivät vastaamaan. Kysely oli valtakunnallinen liikunnan kattojärjestö Valon tekemä.

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

Hannu Piirainen Haaga Perho. 13.8.2010 Kuusamo 1

Hannu Piirainen Haaga Perho. 13.8.2010 Kuusamo 1 Hannu Piirainen Haaga Perho 13.8.2010 Kuusamo 1 Markkinatutkimus kalastusmatkailusta Toteutusaika syyskuu 2009 tammikuu 2010 Toimeksiantajat: Etelä ja Itä Suomen kalatalousryhmät Tiedon lähteet Matkanjärjestäjät

Lisätiedot

Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010

Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010 Sisällys 1. Tarkoitus 2. Yleistä Suomen Tanssipelaajat ry - 2010 Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010 3. Vastuuhenkilöroolit 2010 4. Kilpailut 2010 4.1. Suomen kilpailut 4.2. Ulkomaiden

Lisätiedot

Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa

Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa FM Maija Mäki / maikar@utu.fi Coccyx ry 6.8.2011 Turun yliopisto osana kulttuuripääkaupunkivuotta Ohjelmarungossa yliopiston

Lisätiedot

TAVOITTAAKO KIRJASTO NUORET?

TAVOITTAAKO KIRJASTO NUORET? TAVOITTAAKO KIRJASTO NUORET? - Kirjaston rooli turkulaisnuorten arjessa Piia af Ursin Vaski-kirjastojen miniseminaari, Turun kirjamessut 2012 5.9.2012 TUTKIMUKSEN TAUSTAA EVIVA = kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset

Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset Toimenpidealue 1 kuuluu salmi/kannas-tyyppisiin tutkimusalueisiin ja alueen vesipinta-ala on 13,0 ha. Alue on osa isompaa merenlahtea (kuva 1). Suolapitoisuus oli

Lisätiedot

Merimaskun kirkonkylän venesataman hoitosopimuksen jatkaminen T:mi Marita Lambergin kanssa

Merimaskun kirkonkylän venesataman hoitosopimuksen jatkaminen T:mi Marita Lambergin kanssa Kaupunginhallitus 132 29.03.2010 Kaupunginhallitus 488 19.11.2012 Kaupunginhallitus 429 21.10.2013 Merimaskun kirkonkylän venesataman hoitosopimuksen jatkaminen T:mi Marita Lambergin kanssa 950/10.01.02/2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7156/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7156/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (1) 172 Asianro 7156/10.00.02/2013 Tukikohdan rakennuspaikan ( 297-465-2-23 ) vuokraaminen Vuorisalon saaresta / Maljalahden Purjehdusklubi ry Kiinteistöjohtaja Jari

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry, ruotsiksi Vinföreningen Munskänkarna i Jyväskylä rf, ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin

Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Taideopintoja, historian tutkimusta, kävelylenkkejä uuden elämän askelin Posted on 18.12.2013 by Eeva-Liisa Viitala 2 Helsingin yliopiston kirjaston keväällä 2013 eläkkeelle jäänyt ylikirjastonhoitaja

Lisätiedot

GOLF. Harrastuksena. Tietoa vanhemmille. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA

GOLF. Harrastuksena. Tietoa vanhemmille. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA GOLF Harrastuksena Tietoa vanhemmille Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA 2 SisälTÖ Golf on edullinen harrastus Golfia voi mennä kokeilemaan Miksi golf on hyvä harrastus? Golf Hieno harrastus koko perheelle

Lisätiedot

ENNEN KALASTUSOPASKILTAA

ENNEN KALASTUSOPASKILTAA Ari Pajukoski ENNEN KALASTUSOPASKILTAA Suomen kalastusmatkailuyrittäjät Perustettiin 1998 Paraisilla Oppaita hyvin vähän Mukana enemmänkin kannatusjäseniä, kuin oikeasti kalastusmatkailulla eläviä Toiminta

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Naantali purjehtii Naantalin Purjehdusseuran historia Lauri J. S. Kaira Luvaton kopioiminen ja levittämien kielletty ilman tekijän lupaa.

Naantali purjehtii Naantalin Purjehdusseuran historia Lauri J. S. Kaira Luvaton kopioiminen ja levittämien kielletty ilman tekijän lupaa. Naantali purjehtii Naantalin Purjehdusseuran historia 1917 2017 Lauri J. S. Kaira Luvaton kopioiminen ja levittämien kielletty ilman tekijän lupaa. [ ] Kylpyläympäristöllä oli tärkeä merkitys osana virvoittavaa

Lisätiedot

Suomen Pantheonissa on saanut viimeisen leposijansa mm. Kaarina Maununtytär. Vuosisadasta vuosisataan herättää

Suomen Pantheonissa on saanut viimeisen leposijansa mm. Kaarina Maununtytär. Vuosisadasta vuosisataan herättää TURKU Näköala tuomiokirkon tornista. Valok. c;. Wdin. Suomen vanhaan pääkaupunkiin Turkuun ja sitä ympäröivään maakuntaan, Varsinais-Suomeen, liittyvät maamme Ruotsinvallan ajan keskeisimmät muistot. Siksi

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry 2.1.2014 Toimintakertomus 2012-2013 Yhdistyksen alku Yhdistyksen idea sai alkunsa 2011 Vaasassa lastensuojelun sijaishuollon päivillä, jossa muutamien toimijoiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Turun Pursiseuran tavoitteena on olla aktiivinen toimija ja liikuttaja tarjoamalla mahdollisuuksia koko perheelle kuntoliikunnasta huippu-urheiluun. Seuratoiminnan runko muodostuu

Lisätiedot

2.4 mr SM 2014 KILPAILUKUTSU

2.4 mr SM 2014 KILPAILUKUTSU Järjestäjä Rauman Purjehdusseura ry ( RPS ), Kuuskarintie 76 Aika 1. 3.8. 2014 1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 1.2 Mitkään kansallisen järjestön

Lisätiedot

Jyväskylän pienten järvien melontareitit

Jyväskylän pienten järvien melontareitit Jyväskylän pienten järvien melontareitit Melonnan harrastus kasvaa Melonnan harrastajia on Suomessa noin 18 500 (2001) ja määrä kasvaa koko ajan. Aktiivimelojia kuitenkin vain noin 10 % tästä määrästä

Lisätiedot

VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2013

VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2013 VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2013 AIKA KLO KLO TAPAHTUMA/PAIKKA JÄRJESTÄJÄ YHTEYSHENKILÖ 9.5.13 9.5.13 17.00 19.00 Harjoituskisa (optimistijollat)/kruunuvuorenselkä Brändö Seglare r.f. Ben

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

PERHETYÖN ASEMA LAITOKSESSA

PERHETYÖN ASEMA LAITOKSESSA PERHETYÖN ASEMA LAITOKSESSA Luotaus sijoitetun nuoren perheen ja vanhempien aseman kehitykseen Pohjolakodin 100-vuotisen historian aikana Kari Matela & Teija Lampinen Nuorten Ystävät KIRJE SOSIAALIHALLITUKSELLE

Lisätiedot

Pernajan Björkbackan asemakaavaluonnosalueen historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten tarkastus 8.5.2009

Pernajan Björkbackan asemakaavaluonnosalueen historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten tarkastus 8.5.2009 Pernajan Björkbackan asemakaavaluonnosalueen historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten tarkastus 8.5.2009 Johanna Enqvist/V.-P. Suhonen Museovirasto/RHO Kuva 1: Edesby kuvattuna idästä. Museoviraston

Lisätiedot

3.11.2014. Gangut - Rilax Riilahti 1714. Mikko Meronen, Forum Marinum

3.11.2014. Gangut - Rilax Riilahti 1714. Mikko Meronen, Forum Marinum Gangut - Rilax Riilahti 1714 Mikko Meronen, Forum Marinum 1 Taustaa ja taistelun merkitys Venäjä rakennutti voimakkaan kaleerilaivaston Suuren Pohjan sodan aikana Venäjän laivasto syntyi Pietari Suuri

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa.

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa. Suomen Nuorisoseurojen Liitto OHJESÄÄNTÖ Hallitus LIITON HUOMIONOSOITUKSET 1. Vuoden Nuorisoseura Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa

Lisätiedot

Purjehdus elämyksiä Merenkurkussa. Tervetuloa mukaan

Purjehdus elämyksiä Merenkurkussa. Tervetuloa mukaan Purjehdus elämyksiä Merenkurkussa. Tervetuloa mukaan Ammattitaitoinen miehistö Matka toteutetaan miehistön mukaan (rauhallinen tai vauhdikas) Luotettava ja katsastettu vene varusteineen Useita lähtöpaikkoja

Lisätiedot

Krav Maga leiri Kroatiassa, 3-10.09.2011

Krav Maga leiri Kroatiassa, 3-10.09.2011 Krav Maga leiri Kroatiassa, 3-10.09.2011 Krav Maga Ry Turku ja Sunnea Oy järjestivat harjoitusleirin Kroatiassa syyskuussa 2011. Matkakohteena oli historiallinen Trogir. lensivät Norwegianilla ja myöhemmin

Lisätiedot

Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita

Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita Kulkiessaan Masalantieltä polun ensimmäiseltä etapilta Framnäsin puistotietä pitkin luoteeseen huomaa kävelytien vievän ylös puistomaiselle

Lisätiedot

TERVEISIÄ TARVAALASTA

TERVEISIÄ TARVAALASTA TERVEISIÄ TARVAALASTA TIESITKÖ, ETTÄ TARVAALA ON MAAKUNNALLISESTI ARVOKASTA MAISEMA- ALUETTA. TARVAALASSA ON MYÖS VALTAKUNNALLISESTI ARVOKASTA RAKENNUSPERINNETTÄ. NO NIIN, ASIAAN! eli hieman taustaa Sotilasvirkata-losta

Lisätiedot

GTO -liikuntaohjelma kouluissa, ammattikouluissa ja yliopistoissa: historia, nykyaika ja tulevaisuuden näkymät

GTO -liikuntaohjelma kouluissa, ammattikouluissa ja yliopistoissa: historia, nykyaika ja tulevaisuuden näkymät GTO -liikuntaohjelma kouluissa, ammattikouluissa ja yliopistoissa: historia, nykyaika ja tulevaisuuden näkymät Svetlana Goranskaya Lääketieteen tohtori, dosentti, Petroskoin valtionyliopiston Liikunta-,

Lisätiedot

AINEISTOKOKEEN KYSYMYKSET Vastaa aineistokokeen tekstien ja muistiinpanojesi perusteella seuraaviin tehtäviin (1 2). Vastaa täydellisillä suomen kielen virkkeillä. Vastausaikaa on 55 minuuttia (klo 13.55

Lisätiedot

VASTAUS: Meritaimen, järvilohi, Saimaan nieriä ja meriharjus LÄHDE: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja 2010

VASTAUS: Meritaimen, järvilohi, Saimaan nieriä ja meriharjus LÄHDE: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja 2010 YLEISEN SARJAN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 2012 JOUKKUEKYSYMYS 1. Suomen Ympäristökeskuksen julkaisussa Punainen Kirja 2010 on luokiteltu eliölajien uhanalisuusarvioinnit. Mitkä neljä kalakantaa on kirjassa

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

Innovaatioiden ja teknologian aallot. Kaupunkien kasvun aallot. otti uuden tekniikan tuotteet käyttöönsä.

Innovaatioiden ja teknologian aallot. Kaupunkien kasvun aallot. otti uuden tekniikan tuotteet käyttöönsä. Innovaatioiden ja teknologian aallot otti uuden tekniikan tuotteet käyttöönsä. 1 Teknologia on kehittynyt vahvoina aaltoina, jotka ovat perustuneet merkittäviin innovaatiohin. Aallot ovat toistuneet noin

Lisätiedot

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen Oletko mökkiomistaja? Haluaisitko vuokrata mökkisi venäläisille turisteille? Helposti Tuottoisasti Turvallisesti Me tarjoamme keinon! majapaikka.fi kallista.ru Se on Helppo Tuottoisa Turvallinen Me tarjoamme

Lisätiedot

Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja

Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja Ty össäoppimi nen Tuula Pekkala LHM11 Kalajoen ammattiopisto Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja Gran Canaria on Espanjalle kuuluva

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

NEW YORKIN UUTISET Arkistoluettelo

NEW YORKIN UUTISET Arkistoluettelo NEW YORKIN UUTISET Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Johtaminen Aa Vuosikokoukset 1 Ab Johtokunnan asiakirjat 3 C Vuosikertomukset 4 D Talous- ja tiliasiakirjat 5 U Muut asiakirjat 6 NEW YORKIN UUTISTEN

Lisätiedot

Espoon merenkävijöiden tyytyväisyyskysely Tulosten analysoinnissa apuna Miratio (www.miratio.fi)

Espoon merenkävijöiden tyytyväisyyskysely Tulosten analysoinnissa apuna Miratio (www.miratio.fi) Espoon merenkävijöiden tyytyväisyyskysely 2016 Tulosten analysoinnissa apuna Miratio (www.miratio.fi) Mitä mieltä tavoitteista, strategiasta ja visiosta Mitä mieltä EMK tavoitteista, strategiasta ja visiosta?

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

BLUE CAFÉ FIN-10927. Pariin LYS-kisaan vaan vanhojen kavereitten kanssa... Kimmo Lautanen ; MP 25.1.2011

BLUE CAFÉ FIN-10927. Pariin LYS-kisaan vaan vanhojen kavereitten kanssa... Kimmo Lautanen ; MP 25.1.2011 BLUE CAFÉ FIN-10927 Pariin LYS-kisaan vaan vanhojen kavereitten kanssa... Kimmo Lautanen ; MP 25.1.2011 Aiheena tänään: Miten tähän on jouduttu/päästy Kilpapurjehdus on kivaa Blue Cafén synty Miten pärjätä

Lisätiedot

VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2014

VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2014 VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2014 AIKA KLO KLO TAPAHTUMA/PAIKKA JÄRJESTÄJÄ YHTEYSHENKILÖ 2.5.14 4.5.14 n. 10.00 n. 16.00 Lasten ja nuorten optimistijollaleiri / (pohj. alue, Kulosaaren eteläpuoli)

Lisätiedot

OPTIMIST SM ESF 7. - 10. 8. 2014. Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland PURJEHDUSOHJEET

OPTIMIST SM ESF 7. - 10. 8. 2014. Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland PURJEHDUSOHJEET OPTIMIST SM ESF 7. - 10. 8. 2014 Esbo Segelförening rf Esbo, Finland PURJEHDUSOHJEET 1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 2013-2016 määriteltyjä sääntöjä. 1.2 Kilpailussa

Lisätiedot

JÄRJESTÖT 100 VUOTIAASSA SUOMESSA. Auttaja lähellä sinua

JÄRJESTÖT 100 VUOTIAASSA SUOMESSA. Auttaja lähellä sinua JÄRJESTÖT 100 VUOTIAASSA SUOMESSA Auttaja lähellä sinua Järjestötoiminta luo kansakuntaa Järjestöjen merkitystä voi arvioida - arvojen - osallisuuden - sosiaalisen pääoman kautta - hyvän hallinnon kautta

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO 1 (5) LIITE 1 30.12.2009 0620-D3757 SAVITAIPALEEN KUNTA Kyselyjä lähetetty 250 kpl Kyselyyn vastanneita 6 kpl Vastausprosentti 18 % 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista edustaa veneilytilannettanne parhaiten?

Lisätiedot

Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen. Järvityöryhmän II kokous Nuorisokeskus Oivanki

Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen. Järvityöryhmän II kokous Nuorisokeskus Oivanki Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen Järvityöryhmän II kokous 13.1.2014 Nuorisokeskus Oivanki Ensimmäisessä kokouksessa keskusteltua Pysyvän järvien hoidon ja kunnostuksen

Lisätiedot

Kuva vuodelta 1917 ja kuvassa olevien nimet löytyvät Pontevan historian kirjasta.

Kuva vuodelta 1917 ja kuvassa olevien nimet löytyvät Pontevan historian kirjasta. Haminan Pontevan 100-vuotista toimintaa tiivistettynä! Pontevan toiminnan ensimmäiset 100 vuotta on tallennettu kirjaan joka ilmestyi 17.11.2012. Julkistaminen tapahtui päivää ennen seuran juhliessa merkkivuottaan.

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011. Valintakoekirja:

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011. Valintakoekirja: Lapin yliopisto MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011 Valintakoekirja: Kostiainen, Ahtola, Koivunen, Korpela & Syrjämaa: Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme.

Lisätiedot

VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2014

VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2014 VENEKILPAILUJA JA -TAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 2014 AIKA KLO KLO TAPAHTUMA/PAIKKA JÄRJESTÄJÄ YHTEYSHENKILÖ 2.5.14 4.5.14 n. 10.00 n. 16.00 Lasten ja nuorten optimistijollaleiri / (pohj. alue, Kulosaaren eteläpuoli)

Lisätiedot

Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla. Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013

Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla. Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013 Yhteistyöstä kilpailukykyä meriklusteriin - mahdollisuudet valtionhallinnon tasolla Sauli Ahvenjärvi Turku 27.5.2013 Tulevaisuuden reaalinen kilpailukyky rakentuu olemassa olevan osaamisen pohjalle Kaikki

Lisätiedot