Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Hyväksyttiin edellisen kokouksen ( ) kokousmuistio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12.12.2014. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Hyväksyttiin edellisen kokouksen (3.11.2014) kokousmuistio"

Transkriptio

1 KOKOUSMUISTIO 6/ (5) ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN JA -VALVONNAN JAOSTO Aika klo 9.00 Paikka MMM, Mariankatu 23, nh Niemennokka Osallistujat Aittoniemi Veli-Matti Haikonen Anne Huttunen Minna Laitala Tiina Lemström Anna Musikka Tarja Nieminen Janne Rahkio Marjatta Raulio Susanna Räsänen Leena Saari Eeva Söderström Merja Tanhuanpää Marleena Tolvi Janne puheenjohtaja sihteeri asiantuntija asiantuntija vara varapuheenjohtaja vara ASIALISTA 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 2 Työjärjestys Hyväksyttiin työjärjestys 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin edellisen kokouksen ( ) kokousmuistio 4 Selvitys elintarvikelain toimivuudesta (esitys sähköisenä) Anne Haikonen/MMM kertoi elintarvikelain toimivuudesta tehdyn kyselyn tuloksista. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää yleisellä tasolla, vastaako elintarvikelain sääntely tämänhetkistä toimintaympäristöä ja sen haasteita. Kyselyyn vastauksia tuli 19 kpl. Soveltamisalan ja lain toimivuuden todettiin vastaavan tarpeita. Erillisinä aiheina nousivat esiin mm. verkkokaupan sääntely ja valvonta. Verkkokauppaan ja vientiin liittyviä näkökulmia toivotaan terävöitettäväksi lainsäädännössä. Riskiperusteisuuspykälä toimii kohtuullisen hyvin, mutta valtakunnallista yhtenäistä ohjeistusta riskinarviointiin kaivattiin. Eviran riskiluokitusohje on tullut vasta kyselyn jälkeen. EU:sta tulee valvontaan liittyviä kohtia, jotka eivät ole mitenkään riskiperusteisia. Vastuun jakautuminen viranomaisvalvonnan ja omavalvonnan välillä on edelleen häilyvä, vaikka Oivan todettiinkin tuoneen helpotusta. Toimijoiden hyvän käytännön ohjeita voisi olla nykyistä enemmän. Lainsäädännön karsiminen lisää vapautta, mutta myös tulkinnanvaraisuutta. Kategorisesti ei voida päättää, milloin tarvitaan laki ja milloin ohje. EU-lainsäädäntö on pääasiassa asetuksia, joita ei saa kirjoittaa auki vaan ne kirjataan viittauksina. Alkutuotantopaikkojen ilmoitusvelvoite ehdotettiin poistettavaksi. Liikkuvia elintarvikehuoneistoja ja ulkomyyntiä koskevia säännöksiä täytyy miettiä. Oivan valvontatietojen julkistusta pidettiin hyvänä, toisaalta yleisarvosanan muodostumisesta tuli myös MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30, VALTIONEUVOSTO (Helsinki) puh faksi (09) JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET PB 30, STATSRÅDET (Helsingfors) tfn fax (09) MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY PO Box 30, FI GOVERNMENT, Finland (Helsinki) tel fax

2 2 (5) risuja. Hygieniaosaamista kommentoitiin paljon. Kustannushyötyjen arviointia ja hygieniapassin vaikuttavuutta tullaan miettimään lisää. Valvonnan kolmiportainen malli tuntuu ylimitoitetulta asiaa pohditaan valtionhallinnon hankkeissa (esim. VIRSU). Kunnan valvontaviranomaisten neuvontatehtävää tulee täsmentää ja valvontasuunnitelman statusta terävöittää. Ohjaus ja neuvontavelvollisuus koettiin tärkeäksi ja myös sitä tullaan miettimään lisää. Kansallisten laatujärjestelmien toivotaan jäävän lainsäädännön ulkopuolelle ja viranomaisvalvonnan ulkopuolelle. Toisaalta järjestelmissä on piirteitä, jotka vaativat viranomaisvalvontaa. Hallinnolliset pakkokeinot: Valvonta ei hyödynnä nykyisiäkään pakkokeinoja täysimääräisesti, joten uusien lisääminen ei liene tarpeen. Työ jatkuu tuloksia jatkoanalysoidaan ja pohditaan millaisia käytännön muutoksia tulisi tehdä. Tavoite on vuoden 2015 aika luoda näkemys, tarvitseeko elintarvikelaki avata ja kirjoittaa uudelleen vai jatketaanko yksittäisten muutosten tekemistä tarvittaessa. Lain kokonaisuudistus ja uudelleenkirjoittaminen on iso työ ja edessä jossain vaiheessa. 5 Ajankohtaista lainsäädännöstä Anne Haikonen/MMM kertoi lainsäädännöstä. Syksyn aikana tulleet kaksi asetusta: pakkaamattomat elintarvikkeet 834/2014 ja voimakassuolainen merkintä 1010/2014. Eläinlääkkeitä koskeva laki tuli voimaan joulukuun alussa. Asetuksista neljä tuli voimaan joulukuun alussa ja viides PAH-yhdisteiden tiukempien raja-arvojen voimaantulo siirtyi poikkeuksen pyytäneiden maiden osalta. Suomella 3 v jatkoaika, jolloin toimitaan savustettujen liha- ja kalavalmisteiden osalta vanhoilla raja-arvoilla. Asetus julkaistaneen Ei edellytä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. GM-kasvien kansallisia viljelykieltoja koskevasta ehdotuksesta on saavutettu sopu Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä. Lopullinen hyväksyntä saataneen tammiskuussa Direktiivin muutos vaatii kansallisen säädöksen lain tasolla, mikäli Suomi haluaa mahdollisuuden kieltää GM-kasvien viljelyn. EU:ssa hyväksytty viljelykäyttöön vain GM-maissi, joka ei sovellu meidän olosuhteisiin. STM:ssä pohdinnassa elintarvikelain ja terveydenhuoltolain maksusäännökset. Huoneistoasetuksen (1367/2011) muutos on annettu ja julkaistaan pian. EU:n elintarviketietoasetusta aletaan soveltaa Komissiolta odotetaan useita kertomuksia, mm. alkuperämerkintävelvoitteen laajentaminen, alkoholijuomien merkinnät ja transrasvat.. Marjatta Rahkio/MMM kertoi TSE-säädöksestä, josta on yritetty äänestää. Nyt on tullut uusi esitys äänestystä varten (16.12.). Kaksi esitystä äänestyksessä. Toisen esityksen mukaan mitättömän riskin maissa vain aivot ja selkäydin (>12 kk naudat) olisi riskiainesta ja poistettava. Toisen esitys koskisi kaikkia maita ja riskiainesmääritelmää muutettaisiin vain suoliston osalta: 4 ohutsuolen viimeistä metriä, umpisuoli ja suolilieve jäisivät riskiainekseksi. Suomi toivoo keskustelua sivutuoteasetuksen selkeyttämiseksi. EHEC-seurantaasetus on tulossa lausuntokierrokselle. Tavoite on nyt puolittaa näytemäärä vuoden 2015 ajaksi ja helpottaa tutkimuspainetta. Evirassa järjestetään tammikuussa asiantuntijaseminaari ja sen tuloksena tehdään uusi seurantaohjelma, joka tulisi käyttöön Anna Lemström/MMM kertoi erityisruokavaliovalmisteiden delegoitujen säädösten työstämisestä. Enää säädettäisiin vain neljästä erityisryhmästä, joista ehdotukset annetaan kevään 2015 aikana. Kevään aikana KOM julkaisee raportit pikkulasten maitojen ja urheiluvalmisteiden tarpeellisuudesta. On todennäköistä että pikkulasten maidoista säädetään samassa säädöksessä kuin äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista. Elintarvikeparanteissa ovat aromimerkinnät ja carry over ohje komissiossa työn alla. 6 Ajankohtaista valvonnasta Leena Räsänen/Evira kertoi Oiva-laajennuksista tietojen julkistus, jotta aikaa korjata tilannetta. Laajennettujen pito-olosuhteiden valvonta (sikojen trikiinitarkastukset) järjes-

3 3 (5) telmä on valmis, mutta suurta kiinnostusta järjestelmää kohtaan ei ole ilmennyt. Lausunnolla on ohjeita Oivaan ja riskiperusteisuuteen liittyen. Ohjeisiin toivotaan kommentteja, jotta lopputulos palvelee tarkoitusta mahdollisimman hyvin. Eviran YT:t johtavat 86 htv vähennykseen, joka tulee vaikuttamaan toimintaan tulevaisuudessa. Janne Nieminen/Tulli kertoi valvontasuunnitelman valmistumisesta. Tiina Laitala/Rauman Sote-uudistukseen liittyen kaupunki käynnistää selvitystä viranomaistehtävien yhteen keräämisestä yhteistoiminta-alueilla. Susanna Raulio/THL kertoi varhaisravitsemussuosituksen viivästyneen ja julkistus on keväällä D-vitamiini puhututtanut julkisuudessa, IOM:n suositus kyseenalaistettu muutamien kanadalaisten tutkijoiden toimesta. THL:ltä tulossa D-vitamiinista Tutkimuksesta tiiviisti julkaisu, jossa tuoreimpia tietoja suomalaisten D-vitamiinin saannista ja pitoisuudesta seerumissa. TEA-viisari mittaa kuntien toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä. TEA:n kysymyksiin esitetään myös ravitsemusta ja ruokapalvelua koskevia kysymyksiä. 7 Ajankohtaista viranomaisilta ja sidosryhmiltä Merja Söderstöm/PTY kertoi kaupan lausuneen Oiva-ohjeista. Parempi sääntely on kaupan liitossa työn alla ja etsitään konkreettisia esimerkkejä. Teema on laaja ja ulottuu monelle sektroille. Luomu-aihe on työn alla. PTY toivoo, että luomu-asetusta vielä hiotaan ja asetukseen käytetään lisää aikaa, jotta asetuksen vaikutuksista saadaan parempi kuva. Eviran esite luomusta vähittäistavarakaupoissa on nyt käytössä ja kaupan käytäntöjä verrataan ohjeeseen. Veli-Matti Aittoniemi/MaRa kertoi alan valmistautuvan elintarviketietoasetuksen käyttöönottoon. Konkreettisiin kysymyksiin ja ohjeiden antamiseen paneudutaan tällä hetkellä. Seuraavaksi valmistaudutaan uusien käytäntöjen viemiseen hyvän käytännön ohjeisiin. Marleena Tanhuanpää/ETL kertoi ETL:n lausuneen Oivasta ja elintarvikelainsäädännön toimivuudesta. ETL jakoi omat hallitusohjelmalinjaukset. Ympäristöaiheet ovat työn alla. Tarja Musikka/Luomuliitto kertoi uudesta hallituksesta ja Pauli Talvitien valinnasta uudeksi puheenjohtajaksi. Kiitokset toimijoille orgaanisen seleenin saamisesta takaisin käyttöön. Luomuasetuksen työstäminen jatkuu ja myös Luomuliitto esittää lisäaikaa työlle. Janne Tolvi/Kolatun Vuohijuustola kertoi myös Oivan herättävän keskustelua. Ohjeet ovat hyvin pitkät ja nyt mietitään kuinka ne siirtyvät käytännön valvontaan. Erityisesti arvostelu herättää kysymyksiä sekä tarkastukseen tarvittava aika. Oiva on liian kallis järjestelmä teollisuudelle ja se pyritään lopettamaan. Pk-ssektori ei kestä lisää säätelyä tai valvontaa. Lähiruokahypetys ei näy toimijoilla, ainoastaan mediassa. Leena Räsänen/Evira, muistutti Oivan järjestelmänä tuoneen paljon hyvää, mutta sisällön puolelta voidaan keskustella lisää. 8 Euroopan Unioni EFSA: Elintarvikeketju ja eläinten terveys pysyvä komitea - kasvinsuojeluainejäämät biologinen turvallisuus kasvinsuojeluainejäämät toksikologinen turvallisuus Muut ajankohtaiset EU-asiat

4 4 (5) Säädöshankkeet käsitelty lainsäädäntöosiossa. Minna Huttunen/MMM kertoi, että komissio on perustanut asiantuntijaryhmän ruokahävikistä. Tavoite on kerätä tietoa maiden ruokahävikkitilastoista ja hävikin vähentämiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran keväällä Ruokahävikkiä pohjoismaissa on selvitetty Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella toteutetussa ruokahävikkiprojektissa. Projektin ensimmäisen vuoden raportit ovat valmisteilla. Osaprojekteja on kolme: i) hävikki alkutuotannossa, ii) päiväysmerkintäkäytännöt eri pohjoismaissa (p.e. tai v.k.) ja iii) ruokapankit. Kokousraportti tiedoksi: - Ravitsemus- ja erityisruokavaliovalmistekomitea CCNFSDU Tulevat kokoukset - Rasva- ja öljykomitea CCFO, , Melaka, Malesia Suomesta ei edustajaa kokoukseen. - Analyysimenetelmä- ja näytteenottokomitea CCMAS, Selvitetään mahdolliset edustajat Evirasta 9 Muut kansainväliset asiat Tiedoksi osallistujille, että Sebastian Hielm siirtyy Roomaan tammikuussa 2015 työskentelemään Codex-sihteeristöön vuodeksi. Minna Huttunen/MMM kertoi ICN2, (International congress on nutrition) korkean tason kansainvälinen ravitsemuskongressi pidettiin Roomassa marraskuun lopulla. Matkaraportti jaetaan kokousmuistion yhteydessä. Anna Lemström/MMM kertoi pohjoismaisesta yhteistyöstä ennakkotietona, että 2016 Suomi toimii puheenjohtajamaana. Vuoden teemakeskustelu on käynnissä ja ehdotuksia otetaan vastaan. 10 Muut asiat Keskustelua energiajuomista. Energiajuomien myynnin rajoittaminen lapsille lainsäädännön kautta on hankalaa, koska elintarvikelainsäädännössä ei ole ikärajoja (vrt. alkoholilainsäädäntö), mutta kaupparyhmäkohtaisia suosituksia energiajuomien myynnistä on annettu eli ollaan samoilla linjoilla ruotsalaisen käytännön kanssa. Lisäksi tiedoksi, että alkuviikosta on tulossa kaksi tv-ohjelmaa eläinperäisten elintarvikkeiden antibioottiresistenteistä mikrobikannoista. Aihe voi nousta esiin myös muussa mediassa. 11 Seuraava kokous Ilmoitetaan myöhemmin Anne Haikonen puheenjohtaja Minna Huttunen sihteeri

5 5 (5) Mikäli jaoston varsinainen on estynyt osallistumasta tähän kokoukseen, häntä pyydetään ilmoittamaan esteestä henkilökohtaiselle varaelleen. JAKELU elintarvikelainsäädännön ja valvonnan jaoston et ja varaet

HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS

HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 5/2013 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Liha-ala kehittynyt huimasti Virusten hallinta vaatii monia keinoja HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS

Lisätiedot

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Joulukuussa 2004 Mietinnön paperitulosteen saa tilamalla sihteeriltä,

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 2 2013 katsaus 14 Tulossa ohjeita verkkokaupankäyntiin 12 Kemikaalien markkinavalvonta siirtyi Tukesille Laitostarkastus on myös oppimistilaisuus 8 Aki

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Terminologia... 4 1 Johdanto... 5

Lisätiedot

Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä

Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä Arviointi ilmastolain vaihtoehdoista ja tarpeellisuudesta Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA 1(14) Marja Hanski, TEM Taustamuistio Jyrki Jauhiainen, OM Eeva Raevaara, STM Marianna Uotinen, VM Jarmo Väisänen, VNK 9.1.2015 LIITE 3 HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Kunnat ja maakunnat Euroopassa 6.5.2010. (muutosvarauksin) Hyvä seminaariväki,

Kunnat ja maakunnat Euroopassa 6.5.2010. (muutosvarauksin) Hyvä seminaariväki, Kunnat ja maakunnat Euroopassa 6.5.2010 1 (muutosvarauksin) Hyvä seminaariväki, Kun liityimme 90-luvun puolessavälissä EU:hun ja sitä aiemmin ollessamme jäseniä Euroopan talousalueessa, EU-lainsäädännöllä

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Uusi konteksti, vanha sisältö?

Uusi konteksti, vanha sisältö? Teksti: ANNA-MARI HÄMÄLÄINEN EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO URHEILUN EDISTÄMISEKSI EUROOPAN UNIONISSA: Uusi konteksti, vanha sisältö? 24 Liikunta & tiede 48 1 / 2011 Rahapelit ovat puhuttaneet jo jonkin

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 suomen ympäristö 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Lisätiedot

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset 1. Psykososiaalisen tuen merkitys Liite 5 Traumaattisten tilanteiden kuten onnettomuuksien jälkeen

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot