Nummen koulu. Tiedotustilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nummen koulu. Tiedotustilaisuus 22.1.2014 22.1.2014 1"

Transkriptio

1 Nummen koulu Tiedotustilaisuus 1

2 OHJELMA Yleiskatsaus, Antti Karrimaa / Mika Seppänen Rakennuksen kunto ja selvitykset, Katja Tähtinen / Heidi Saarinen Kouluterveydenhuolto, Sari Tuomivaara / Päivi Mali Työterveyshuolto, Seija Ojanen Jatkosuunnitelma ja aikataulu, Antti Karrimaa / Katja Tähtinen Keskustelu Tilaisuuden päättäminen 2

3 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN EDUSTUS Nummen koulun rehtori Mika Seppänen Työterveyshuolto, TyöSyke, työterveyslääkäri Seija Ojanen Nummen koulun terveydenhoitaja Seija Mäkelä Ympäristö- ja terveydensuojelu, terveystarkastaja Heidi Saarinen Opetuspalvelut, tilaajapäällikkö Antti Karrimaa Kouluterveydenhuolto palveluesimies Sari Tuomivaara Linnan Tilapalvelu- liikelaitos, kiinteistöpäällikkö Petri Ylämurto Linnan Tilapalvelut liikelaitos, kiinteistökehityspäällikkö Katja Tähtinen Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos, apulaisylilääkäri, kouluja opiskeluterveydenhuollon lääkäri Päivi Mali 3

4 KUINKA ARKI SUJUU NUMMELLA 6 luokkatilan käyttöä päätettiin rajoittaa Joulukuussa. Luokkatilat on pois käytöstä ja käytävä on nyt suljettu eikä läpikulkua ole. Ilmanvaihto ko. tiloihin ja käytävään suljettu ja ne ovat alipaineistettu. Viisi luokkaa on siirretty opiskelemaan Seminaarin koulun tiloihin. Nopean aikataulun ja lukujärjestysteknisten syiden vuoksi jouduimme siirtämään alkuopetusluokat väistötiloihin. Luokat ovat 1a, 1d, 2a, 2b ja 2d. Neljä luokkaa muutti koulun sisällä luokkatilaa. Ennen joulua ja vuoden vaihteessa oli melkoinen muuttourakka. Luku- ja työjärjestysten synkronointi, aikataulujen ja kuljetusten organisointi sekä hiominen veivät paljon aikaa, mutta nyt arki Seminaarin koululla sujuu erittäin hyvin. Myös Seminaarin koulun väki on ottanut Nummelaiset hyvin vastaan ja auttaneet kaikissa arjen järjestelyissä. 4

5 KUINKA ARKI SUJUU NUMMELLA Väistötiloissa opiskelevat ryhmät kuljetetaan joka päivä Seminaarin koululle ja sieltä takaisin busseilla. Kaikissa busseissa kulkee aikuinen mukana. Pääkoululla luokat joutuvat kulkemaan ulkokautta tietyille tunneille ja uuden puolen luokat lisäksi kulkevat ulkokautta ruokailuun. Oppituntien paikat ovat jonkin verran muuttuneet ja joitain oppitunteja pidetään kirjastoluokassa tilanahtauden vuoksi. Muutoin arki on alkanut sujumaan. Tällä hetkellä opetusta tapahtuu Nummen pääkoululla, Hirsimäen yksikössä, Seminaarin koululla ja joitain tunteja Jukolassa. 5

6 RAKENNUKSEN KUNTO JA SELVITYKSET Laajennusosa 2002 Nummen koulu on rakennettu 1978 Nummen koulun laajennusosa on rakennettu valmistunut osa 6

7 RAKENNUKSEEN TEHDYT SELVITYKSET JA TOIMENPITEET 2002 laajennuksen yhteydessä on tehty ilmanvaihdon peruskorjaus 1978 rakennettuun osaan 2012 rakenneavauksia TEKME Oy 2012 Ilmanvaihdon nuohous 2013 Kuntokartoitus TEKME Oy 2013 sokkelirakenteen osittainen korjaus ja tiivistyskorjauksia 2013 rakenneavauksia ja materiaalinäytteenotto 7

8 RAKENNUKSEN KUNTO JA SELVITYKSET TUTKUILLA OSILLA Maanvastaisessa lattialaatassa on todettu poikkeavaa kosteutta Sokkelirakenne ei toimi rakennusfysikaalisesti oikein Sokkeli- ja seinärakenteen rakennusmateriaaleissa on vaurioita tutkituilla osilla Tiloissa on havaittu hajuhaittoja Tiloissa on havaittu ilmavuotoreittejä seinä- ja sokkelirakenteessa sekä yläpohjasta. 8

9 TEHDYT TEKNISET TOIMENPITEET TÄHÄN MENNESSÄ Tilojen käytön rajoittaminen Tilojen alipaineistaminen ja osastointi erilleen muista käyttötiloista Selvitysten jatkaminen käytössä olevien tilojen osalta 9

10 MENEILLÄÄN OLEVAT SELVITYKSET JA AIKATAULU Selvitykset tekee Finnmap Consulting Oy Suomen Sisäilmaston mittauspalvelu Selvitykset tehdään koko rakennukseen Selvitetään käytössä olevien tilojen sisäilmanlaatu rakenteiden vaurioituminen rakenteiden ilmatiiveys tilojen paine erosuhteet Selvitetään rakennuksen korjattavuus Selvitysten raportti käytettävissä noin viikolla 11 10

11 YLEISTÄ MIKROBEISTA JA TERVEYSHAITAN ARVIOINNISTA Mikrobit (homeet, hiivat ja bakteerit) ovat osa ihmisen elinympäristöä. Rakennuksen sisäilmassa tavanomaisesti esiintyvien mikrobien lisäksi ulkoilmasta kulkeutuu mikrobeja sisätiloihin. Osa mikrobeista voi tarttua rakenteiden pinnoille, minkä vuoksi rakenteiden pinnoilta löydetään yleensä aina pieniä määriä mikrobeja. Terveyshaittaa mahdollisesti aiheuttava mikrobialtistus johtuu kuitenkin siitä, että home- ja hiivasieniä tai bakteereja kasvaa rakennusten kostuneilla pinnoilla tai rakenteissa, joista mikrobeja, niiden itiötä tai niiden haitallisia aineenvaihduntatuotteita kulkeutuu ihmisten oleskelutiloihin. Kosteusvaurion seurauksena mikrobikasvusto voi kehittyä rakenteiden sisällä vuosien mittaan ilman, että rakennuksen sisäpinnoilla on havaittavissa merkkejä vaurioista. Näissä tapauksissa homeen haju tai maakellarimainen, tunkkainen haju voi viitata sisäpintojen alla oleviin mikrobikasvustoihin. Haju on seurausta mikrobien aktiivisesta kasvusta ja aineenvaihdunnasta, jota muun muassa kosteusolosuhteet säätelevät. Haju voidaan aistia rakennuksessa ajoittain, koska haisevia aineenvaihduntatuotteita ei muodostu jatkuvasti. 11

12 YLEISTÄ MIKROBEISTA JA TERVEYSHAITAN ARVIOINNISTA Terveydensuojelulaissa on säädetty, että rakennuksen sisäilmasta ei saa aiheutua terveyshaittaa. Asumisterveysohjeessa ja Asumisterveysoppaassa määritellään tarkemmin, mikä luokitellaan terveydensuojelulain mukaiseksi terveyshaitaksi. Asumisterveysohjeen mukaan terveydensuojelulain tarkoittamana terveyshaittana voidaan pitää silmin havaittavaa mikrobikasvustoa rakennuksen sisäpinnoilla ja sisäpuolisissa rakenteissa, ulkovaipan lämmöneristeen sisäpuolisissa rakenteissa, lämmöneristeissä sekä rakenteissa ja tiloissa, joista vuotoilmaa kulkeutuu sisätiloihin. Tämä perustuu siihen, että mikrobikasvustosta irtoaa itiöitä, muita hiukkasia, hajuja aiheuttavia ja muita haihtuvia yhdisteitä huoneilmaan. 12

13 YLEISTÄ MIKROBEISTA JA TERVEYSHAITAN ARVIOINNISTA Asumisterveysohjeessa on annettu ohjearvot pinta- ja rakennusmateriaalinäytteiden ja ilmanäytteiden mikrobimäärille. Ohjearvojen ylitykset viittaavat mikrobikasvustoon. Materiaalinäytteille annettuja ohjearvoja ei voida soveltaa näytteisiin, jotka ovat kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa. Ulko- ja sisäilmassa yleisesti esiintyvien mikrobien lisäksi on olemassa kosteusvaurioon viittaavia mikrobisukuja, - lajeja ja -ryhmiä, joita sanotaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Niitä esiintyy tyypillisesti kosteusvaurioituneissa materiaaleissa, mutta harvemmin vauriottomissa vertailumateriaaleissa. 13

14 TERVEYSHAITAN ARVIOINNISTA Nummen koulu Koulutiloissa seinärakenteen alaosissa on havaittu mikrobiperäistä hajua. Sokkeli- ja ulkoseinärakenteista otettiin materiaalinäytteitä, joissa todettiin materiaalinäytteille asetetut ohjearvot ylittävää sieni- ja bakteerikasvustoa, sekä kosteusvaurioindikaattorisukuja. 14

15 TILOJEN KÄYTÖN RAJOITTAMISESTA Tutkittujen tilojen käytön rajoittamisesta on päätetty kaupungin sisäilmatyöryhmässä moniammatillisesti Tilojen käytön rajoittamisen perusteena on: Tiloissa on koettu oireilua Rakennuksessa on todettu riskirakenteita, joissa riskit ovat toteutuneet Sokkeli- ja seinärakenteen materiaaleissa on todettu vaurioita Rakenteista sisätilaan päin on todettu ilmavuotoreittejä Tehdyillä korjauksilla ei ole saavutettu hyötyjä 15

16 KOULUTERVEYDENHUOLTO 16

17 OPPILAIDEN TERVEYSTARKASTUKSET Oppilaalle tehdään vuosittain terveystarkastus Laaja terveystarkastus tehdään kaikille 1. ja 5. sekä 8.luokkien oppilaille. Laaja terveystarkastus on lakisääteinen terveystarkastus, jossa ovat aina mukana lapsi ja hänen vanhempansa sekä terveydenhoitaja ja lääkäri. Laajan terveystarkastuksen tavoitteet ovat tärkeät: vahvistaa koko perheen hyvinvointia, varhentaa tuen tarpeiden tunnistamista, tarjota tukea oikeaan aikaan ja ehkäistä syrjäytymistä. Laajassa terveystarkastuksessa saadaan kokonaisarvio lapsen tilanteesta. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy opettajan arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa. Arviossa on oltava tiedot, jotka ovat tarpeellisia terveyden tai sairaanhoidon tai tuen tarpeen arvioimiseksi sekä niiden järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. 17

18 MÄÄRÄAIKAISET TERVEYSTARKASTUKSET KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA Terveystarkastus 1. lk 2.lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk Laaja terveystarkastus Terveydenhoitajan tarkastus Lääkärintarkastus Suun terveystarkastus x x x x osa laajaa terv.tark. x osa laajaa terv.tark. x x x x osa laajaa terv.tark. x osa laajaa terv.tark. x x x osa laajaa terv.tark. x osa laajaa terv.tark. x x x x Lähde: STM julkaisuja 2009:20 18

19 SISÄILMAN HAITTATEKIJÄT BIOLOGISET Virukset, bakteerit, homesienet, punkit, ihmisen ja eläinten hilse Eläinepiteelit, homesienet ovat sisäilman tärkeimmät allergian aiheuttajat, vähemmässä määrin myös pölypunkit ja huonekasvit KEMIALLISET Tupakka, hiilidioksidi, häkä, formaldehydi, PAH jne. FYSIKAALISET Lämpötila, kosteus, kuidut (asbesti) PSYKOSOSIAALISET Sisäilman laatuun voi vaikuttaa ilmanvaihdolla, rakennuksen materiaaleilla ja rakennuksen säännöllinen hoidolla, siivoamalla, välttämällä tupakointia 19

20 SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSHAITOISTA LAPSILLA ÄRSYTYSOIREET :nenä- ja hengitystieoireilla selvästi osoitettu yhteys kosteus- ja homevaurioihin suomalaisilla 6-12v koululaisilla * silmien ärsytys,kurkkukipu, käheys, yöyskä, nuha, hengityksen vinkuminen ASTMA : tutkimusnäyttöä kosteusvaurion syy-yhteydestä astmariskiin alle kouluikäisillä lapsilla, kun kodissa vakava kosteusvaurio PÄÄNSÄRKY, VÄSYMYS: yhteys on puutteelliseen ilmanvaihtoon, korkeaan hiilidioksidipitoisuuteen IHO-OIREET : ei tutkimusnäyttöä yhteydestä kosteus- ja homeongelmiin OIREIDEN SYNTYMEKANISMIT tunnetaan huonosti : inflammaatio /toksiset tekijät / herkistyminen home-allergeenille? *HITEA-tutkimus Suomi,Espanja,Hollanti 20

21 OIREILEVA KOULULAINEN Tutkitaan samoin kuin oireiden perusteella muutenkin tutkittaisiin Huolellinen kliininen tutkimus Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset tarpeen ja oirekuvan mukaan Jatkuva nuha ja/tai astmaepäily: verenkuva sekä ihokoe tai S Ig E eläin- ja siitepölyallergeeneille Astmatutkimukset tehdään lapsen iän mukaisesti, yleensä erikoissairaanhoidossa 21

22 ONGELMIA KOULULAISEN SAIRAUDEN SELVITÄMISESSÄ KUN EPÄILLÄÄN SISÄILMAA Käytössä ei ole tutkimuksia, joilla syy-yhteys sisäilmaan voitaisiin todeta Ns. homevasta-ainemääritykset (IgE-homesarjat) ovat epäluotettavia, ja vain harva herkistyy IgE välitteisen mekanismin kautta On vaikeaa erottaa oireita tiheään toistuvista hengitystieinfektioista Vain osa lapsista saa oireita,vaikka olisi altistus Ärsytysoireet häviävät kun ei oleilla ärsykeympäristössä tai kun ongelma on korjattu johtamatta pysyviin muutoksiin Tiedonpuute voi johtaa vastaanotolle hakeutuvan oppilaan pallotteluun 22

23 OIREKYSELY OPPILAILLE Arvioi sairastuvuutta ja oireilua ryhmätasolla viittaako tulos sisäilmaongelmaan Epäselvissä tilanteissa voi olla hyödyksi: jos ongelma ei ole ilmeinen tai henkilökunnan kyselyn tulos on tulkinnanvarainen Seurantatiedon keruu esim. vuoden kuluttua THL parhaillaan kehittää ja pilotoi KOULUTERVEYDENHUOLTO tietoa poikkeavasta sairastavuudesta saadaan oppilailta, huoltajilta, luokkatarkastuksissa sekä kouluympäristön tarkastuksissa 23

24 TYÖTERVEYSHUOLTO TyöSyke 24

25 JATKOSUUNNITELMA JA AIKATAULU Rakennuksen selvitykset valmistuvat viikolla 11, jonka jälkeen tulokset käsitellään moniammatillisesti sisäilmatyöryhmässä Sisäilmatyöryhmä tiedottaa jatkotoimenpiteistä Oireilevat työntekijät ohjataan työterveyshuoltoon oireilevista oppilaista on hyvä olla yhteydessä kouluterveydenhuoltoon ja ainakin silloin, kun sairaudesta on haittaa koulunkäyntiin Henkilökunta voi tarvittaessa olla yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun, Katri Juvonen Tilaisuudessa avoimeksi jääviin kysymyksiin vastataan koulun www-sivuilla. 25

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä 2 Johdanto... 4 Yleistä sisäympäristöasioista... 4 Laadukas sisäympäristö... 4 Koettu sisäympäristö... 5 Mahdollisia

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset Majvik II -suosituksesta ohjeita kosteusvaurioiden selvittelyyn Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset aiheuttavat poikkeuksellisen ongelman sekä työympäristössä että asuinrakennuksissa.

Lisätiedot

Pientalojen mikrobivauriot

Pientalojen mikrobivauriot Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Hengitysliiton julkaisuja 19/2006 Hengitysliitto Heli ry Juhani

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Toni Hieta ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

Lisätiedot

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 4 / 2 0 0 7 Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 Kansi: Matti Niemi/Gorilla Kansan päätoimittajalta

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Kosteus- ja homevauriot

Kosteus- ja homevauriot Eero Palomäki, arkkitehti Tutkimusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos eero.palomaki@occuphealth.fi 1 rakennuksissa 1.1 Kosteusvaurioiden yleisyys Jokainen rakennus tarvitsee seurantaa, huoltoa ja

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

OPAS KOSTEUSONGELMIIN

OPAS KOSTEUSONGELMIIN TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU JULKAISU 95 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA OPAS KOSTEUSONGELMIIN - Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma Toimittanut Virpi Leivo Rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

KOULUJEN SISÄILMA JA TYÖPAIKKASELVITYS

KOULUJEN SISÄILMA JA TYÖPAIKKASELVITYS 1 KOULUJEN SISÄILMA JA TYÖPAIKKASELVITYS OPAS TYÖTERVEYSHUOLLOLLE JA TYÖSUOJELULLE Marjaana Saarela Erkki Kähkönen Kari Vähämäki Kari Reijula Uudenmaan aluetyöterveyslaitos Helsingin kaupunki, Työterveyskeskus

Lisätiedot

Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto

Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2005:3 Kari Reijula Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto Selvityshenkilön raportti Ensipainos SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 3 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen

Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen 27.7.2015 JL-M Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen Hyväksynyt toimintatavakseen Jyväskylän sisäilmastoryhmä 12.2.2009 Jyväskylän kaupungin sisäilmastoryhmä 2015 Petteri Kontro, (pj.) Anneli

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 SISÄILMARYHMÄ 17.11.2008. Kaupunginjohtajalle SISÄILMARYHMÄN VÄLIRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI 1 SISÄILMARYHMÄ 17.11.2008. Kaupunginjohtajalle SISÄILMARYHMÄN VÄLIRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI 1 Kaupunginjohtajalle N VÄLIRAPORTTI Ryhmän asettaminen Kaupunginjohtaja asetti 12.12.2007, 90, kaupungin sisäilmaryhmän tehtävänään - kehittää yhteisiä toimintatapoja, tutkimusmenetelmiä

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA JA HAJUNPOISTO

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA JA HAJUNPOISTO SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA JA HAJUNPOISTO Topi Huusko Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Rakennustekniikka Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) HUUSKO, Topi Julkaisun laji Opinnäytetyö

Lisätiedot

Homekoiran käyttö kiinteistötarkastuksissa

Homekoiran käyttö kiinteistötarkastuksissa Matti von Dickoff Homekoiran käyttö kiinteistötarkastuksissa Aducate Reports and Books 5/2011 Aducate Centre for Training and Development MATTI VON DICKOFF Homekoiran käyttö kiinteistötarkastuksissa Aducate

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUE Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen, Porvoo, Ruotsinpyhtää, Sipoo PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON

Lisätiedot

Harry Damsten. Kallioväestönsuojien sisäilman laatu ja terveydelliset olosuhteet

Harry Damsten. Kallioväestönsuojien sisäilman laatu ja terveydelliset olosuhteet Harry Damsten Kallioväestönsuojien sisäilman laatu ja terveydelliset olosuhteet Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 HARRY DAMSTEN Kallioväestönsuojien sisäilman laatu ja terveydelliset olosuhteet Muut

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

Kosteusvaurio-oireyhtymä Hengityselinsairauksien syy vai seuraus? Tuomo Kava, P-KKS Keuhkosairauksien ylilääkäri

Kosteusvaurio-oireyhtymä Hengityselinsairauksien syy vai seuraus? Tuomo Kava, P-KKS Keuhkosairauksien ylilääkäri Kosteusvaurio-oireyhtymä Hengityselinsairauksien syy vai seuraus? Tuomo Kava, P-KKS Keuhkosairauksien ylilääkäri Kärsitkö huonosta sisäilmasta? Mitä haittaa huonosta sisäilmasta on? Lievä: Viihtyvyyshaitta

Lisätiedot

Kampuksen pitkä piina

Kampuksen pitkä piina 8 KESKISUOMALAINEN LAUANTAINA 24.5.2014 Kampuksen pitkä piina Ei todettuja sisäilmaongelmia Kohteet, joissa sisäilmaongelmia on ollut aiemmin. Tehty isompi remontti tai pienempiä korjauksia. Kohteet, joissa

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia Energiatekniikan koulutusohjelma Antti Väisänen SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot