Kirkkoneuvosto Sivu 63

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto Sivu 63"

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2009 Kirkkoneuvosto Sivu 63 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Irja Haaranen Miia Pasanen Kauko Nuutinen Veijo Tossavainen Veikko Räsänen Kaisa Parviainen Anja Pehkonen, varajäsen Reino Tanskanen, varajäsen /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Jorma Hiltunen, kirkkovaltuuston varapj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-13 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Erkki Jaskari Aika ja paikka Polvijärvellä / 2009 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Miia Pasanen Veikko Räsänen Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

2 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Aluksi laulettiin virsi, jonka jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Miia Pasasen ja Veikko Räsäsen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

3 Kirkkoneuvosto ALOITE KOKOUSPALKKIOIDEN PUOLITTAMISESTA/KOKONAAN PALKKIOISTA LUOPUMISESTA Kirkkoneuvosto Talouden tasapainottamissuunnitelmassa on esitetty mm. kokouspalkkioiden puolittamista. Voimassaolevan, kirkkovaltuuston v vahvistaman palkkiosäännön mukaan valituille luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiota 15 euroa kokoukselta. Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa tehtiin suullinen aloite kokouspalkkioista luopumiseksi kokonaan. Esille tuotiin mahdollisuus näin saatavan säästön kohdentamisesta esim. leiri-isosten palkkioihin. Kirkkoneuvosto päättää, tehdäänkö kirkkovaltuustolle esitys kokouspalkkiokäytännön muuttamiseksi ja esittää asian valtuuston päätettäväksi. Kirkkovaltuustolle päätettiin esittää, että kokouspalkkioita ei makseta vuodelta Osa näin säästyvistä varoista kohdennetaan leiriohjaajien palkkioihin, jotka esitetään talousarvioon sisältyvästä leikkauslistasta poiketen pidettäväksi kuluvan vuoden tasolla. Kokouksiin osallistuvien matkakulut korvataan entisen käytännön mukaisesti.

4 Kirkkoneuvosto TALOUDEN TASAPAINOTTAMISPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVIEN MAKSUJEN TARKISTUKSET Kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa hyväksyttyyn talouden tasapainottamissuunnitelmaan sisältyy useita palveluista perittävien maksujen ja kiinteistövuokrien tarkistuksia, jotka tulisivat voimaan vuoden 2010 alusta. Yhteenveto maksujen tarkistuksista: Maksuperuste Entinen maksu Uusi maksu Srk-talon vuokra, koko talo 80,00 (+alv) 100,00 (+alv) kahvio+keittiö 40,00 50,00 max. 2 h kahvio+keittiö 20,00 25,00 Pieni srk-talo, vuokra koko talo 50,00 70,00 toistuvat ryhmät 20,00 25,00 Rivitalo, vesimaksu/kk/as. 0,00 15,00 Leirimaksut, /leiri lasten ja nuorten leirit 25,00 30,00 lasten ja nuorten leirit 25,00 50,00 (ulkokuntalaiset) rippikoululeirit 84,00 100,00 Lasten päiväkerhomaksut/kausi 1 x viikossa käyvät 17,00 20,00 2 x viikossa käyvät 34,00 40,00 Kirkkoneuvosto päättää maksujen tarkistuksista edellä esitetyllä tavalla. Tarkistukset tulevat voimaan vuoden 2010 alusta, mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy ensi vuoden talousarvion näiltä osin kirkkoneuvoston esittämässä muodossa. Kirkkoneuvosto hyväksyi lisäksi lapsityön vastuuryhmän esityksen, jonka mukaan omien päiväkerhojen maksuja ei koroteta, vaan vastaava säästö haetaan menopuolelta siten, että luovutaan kerholaisille tarjottavasta välipalasta.

5 Kirkkoneuvosto TALOUSARVIO 2010 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT Kirkkoneuvosto Kokouskutsun liitteenä on sidottuna talousarvioehdotus vuodelle 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille Verotulojen laskiessa on toimintamenoihin tehty menojen leikkauksia ja tulopuolelle maksujen korotuksia. Lista tasapainottamistoimenpiteistä on sidotun talousarvion lopussa. Menoleikkauksista ja maksujen tarkistuksista huolimatta kaikkien seuraavien kolmen vuoden tulokset osoittavat euron alijäämää. Alijäämät katetaan tilinpäätöksessä edellisvuosien ylijäämistä. Investointeja ei talousarviossa eikä taloussuunnitelmassa ole esitetty tehtäväksi. Keskeisimpiä talouskehitystä kuvaavia lukuja: TP-2008 Toimintamenot TA-2009 TA-2010 SU-2011 SU-2012 Verotulot Vuosikate Poistot Kiinteistöjen myynti Tilikauden tulos Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talousarvion 2010 sekä talous- ja toimintasuunnitelmat ja esittää ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

6 Kirkkoneuvosto KIRKKOKOLEHDIT 2010 Kokouskutsun liitteenä on kirkkoherran laatima ehdotus kirkkokolehtien kohteista ensi vuodelle. Suurin osa kolehdeista on jo kirkkohallituksen päättämiä. Seurakunta voi määrätä kirkkohallituksen vapaiksi jättämien pyhien kolehtikohteet. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkoherran laatiman ehdotuksen kolehtien kohteiksi v

7 Kirkkoneuvosto PAPPILAN METSÄTILAA KOSKEVAN METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN Lahtolahdessa sijaitsevan Pappilan metsätilan metsästysvuokrasopimus päättyy maaliskuun lopussa Alue on ollut vuokrattuna Lahtolahden Metsästysseuralle päättymässä olevan viisivuotiskauden ajan. Seura on ilmoittanut haluavansa jatkaa sopimusta edelleen viisi vuotta. Myös Kiskonjoen Metsästysseura olisi halukas vuokraamaan saman alueen. Pappilan tila sijoittuu seurojen alueiden rajamaastoon. Kokouskutsun liitteenä on karttapiirros seurojen hallussa tällä hetkellä olevista metsästysalueista. Se osoittaa, että Pappilan tila jää enemmän Lahtolahden seuran alueiden sisälle. Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Pappilan metsätilan edelleen Lahtolahden Metsästysseuralle ajaksi Vastike alueen vuokraamisesta on 5 kg luutonta hirvipaistia vuosittain.

8 Kirkkoneuvosto VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖKSIÄ Viranhaltijat ovat tehneet mm. seuraavat päätökset: Kirkkoherra: - Talouspäällikkö, päätökset 6-10/2009: - kesäteologin työpaikan määrittäminen - palkattoman virkavapaan myöntäminen Tapio Kukkoselle JK:lle oikeus maksuttomaan rippikouluun - KN:lle oikeus maksuttomaan rippikouluun - JP:lle oikeus maksuttomaan rippikouluun Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt päätökset tiedoksi. Tiedoksi merkittiin.

9 Kirkkoneuvosto TIEDOKSI SAATETTAVAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat: - Kirkkovaltuuston seuraava kokous: Ke klo seurakuntatalossa - Rahavarojen tarkastuskertomus Irja Haaranen jätti suullisen aloitteen huomioteippien kiinnittämisestä myös kirkon sivuparvien portaikkojen reunoihin. Hän toi myös tiedoksi hänelle esitetyn toivomuksen laatan asentamisesta vapaussodan muistomerkin seppeleenlaskualustaksi. Kirkkoherra toivoi lisäportaan asentamista sakastin ulkorappujen alimman porrasaskelman eteen. Lisäksi keskusteltiin seurakunnan tavasta huomioida isän- ja äitienpäivät sekä seurakuntalaisilta saadusta palautteesta hautausmailla olevien merkkihenkilöiden hautojen hoidosta ja seppeleiden laskukäytännöistä. 12 VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 p:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa kirkollisvalitus on tehtävä Kuopion tuomiokapitulille. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Valitusosoitus merkittiin tiedoksi. 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päättyi yhteisesti lausuttuun Isä Meidän rukoukseen ja Herran siunaukseen.

10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 4/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 46 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Irja Haaranen Hannu Mustonen Kauko Nuutinen Veijo Tossavainen Veikko Räsänen Kaisa Parviainen Toini Sormunen, varajäsen /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Jorma Hiltunen, kirkkovaltuuston varapj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-17 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Erkki Jaskari Aika ja paikka Polvijärvellä / 2009 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Kauko Nuutinen Kaisa Parviainen Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

11 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Kauko Nuutisen ja Kaisa Parviaisen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

12 Kirkkoneuvosto KIRKOLLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN LEHDISSÄ V Kirkkoneuvosto Seurakunnallisista tapahtumista on tiedotettu viime vuosien ajan sekä sanomalehti Karjalaisessa että paikallislehti Outokummun Seudussa. Tämän lisäksi ilmoitukset on päivitetty viikoittain myös seurakunnan kotisivuille internetiin. Viimeksi mainitusta ei ole aiheutunut lisäkustannusta, kun kotisivutila on varattu muutoinkin vuosittain sovittua palvelimen varausmaksua vastaan. Lehdet perivät vuosimaksua esim. kuluvan vuoden ilmoittelusta: Karjalainen 706,84 Outokummun Seutu 1.464,00 Talouden tasapainottamistoimenpiteisiin ( 8) sisältyy yhtenä kohtana ilmoittelukustannuksissa säästäminen, jolloin ilmoitukset julkaistaisiin vain yhdessä lehdessä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan kirkolliset ilmoitukset julkaistaan vuonna 2010 ainoastaan Outokummun Seudussa. Paikallislehden kanssa käydään neuvottelu hinnan alentamisesta lähemmäksi maakuntalehden tasoa.

13 Kirkkoneuvosto ERITYISDIAKONIN PALKKAUSMENOIHIN OSALLISTUMINEN Seurakunta on osallistunut neljän vuoden ajan rovastikunnan yhteisen erityisdiakonin viran palkkausmenoihin n euron summalla vuosittain. Joensuun yhteinen kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen määräaikaisen viran jatkamisesta kahdella vuodella vuosiksi Samalla Joensuun seurakuntayhtymän osuutta viran kokonaiskuluista on pienennetty 60 %:iin aiemman 70 %:n sijasta. Talouden tasapainottamistoimenpiteisiin ( 8) sisältyy yhtenä kohtana luopuminen viran palkkausmenoihin osallistumisesta. Kun seurakunnalla ei ole erityistä tarvetta kyseisen viranhaltijan palveluille ja talouden heikentyminen pakottaa tarkastelemaan omankin seurakunnan henkilöstömenoja uudelleen, päättää kirkkoneuvosto, että seurakunta ei enää osallistu rovastikunnallisen erityisdiakonian viran palkkausmenoihin lukien.

14 Kirkkoneuvosto JUMALANPALVELUSTEN SIIRTÄMINEN KIRKOSTA SEURAKUNTATALOLLE Kirkko- TALVIKAUDEKSI neuvosto Vuoden 1986 peruskorjauksen jälkeen jumalanpalvelukset on pidetty kirkossa ympäri vuoden. Ennen sitä vv kirkkoa ei talvikaudella käytetty ja jumalanpalvelukset pidettiin seurakuntatalolla. Muutamina pyhinä on kuitenkin viime vuosinakin siirrytty pitämään jumalanpalvelusta seurakuntatalolle, kun kovalla pakkasella kirkkoon ei ole saatu tarpeeksi lämpöä. Seurakuntalaisia on osallistunut talvipyhinä kirkossa pidettyihin messuihin esim. viime Tapaninpäivänä 34, Uudenvuodenpäivänä 28 ja Loppiaisena 46 henkilöä. Talouden tasapainottamistoimenpiteisiin ( 8) sisältyy yhtenä kohtana luopuminen kirkon talvikäytöstä ( alkaen pääsiäisviikolle saakka). Jumalanpalvelukset pidettäisiin tuona aikana seurakuntatalolla. Kulujen on arvioitu pienenevän n eurolla. Summa kertyisi siivouskulujen ja sähkönkulutuksen alenemisesta. Kirkossa pidettäisiin ainoastaan peruslämpö, jota laskettaisiin nykyisestä 10:stä asteesta 5:een. Peruslämmön pudotus edellyttää käyttövesiputkistojen tyhjentämistä ja lämmitysveden glykolipitoisuuden nostamista. Sähkön säästönä kertyvään euromäärään vaikuttavat myös talven pakkaset sekä sähkön kuluttajahintojen kehittyminen vertailtaessa näitä lähtökohtatilanteeseen. Mikäli taloustilanne edelleen heikkenee, eikä arvioitua säästöä nyt esitettävällä tavalla synny, tulee harkittavaksi kiinteistön jättäminen kokonaan kylmilleen talvikaudeksi. Tällöin yksinomaan sähkössä voitaisiin päästä n euron säästöön, mutta myös riski putkistojen ja muiden rakenteiden vaurioitumiseen kasvaa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoa ei käytetä Tapaninpäivästä hiljaiselle viikolle kestävällä talvikaudella. Kirkossa pidetään peruslämpönä 5 astetta, jonka lisäksi jäätymisriskit minimoidaan edellä esitetyllä tavalla. Jumalanpalvelukset pidetään em. aikana seurakuntatalolla ja hautaansiunaamiset kappeleilla. Kulujen säästöjä ja jumalanpalveluspaikkaa tarkastellaan jatkon osalta uudelleen vuoden kuluttua.

15 Kirkkoneuvosto VUODEN 2010 TALOUSARVION TASAPAINOTTAMINEN Henkilöstömenojen kehittymiseen vaikuttavat palkkasopimusratkaisut ovat kirkon osalta avoinna lukien. Talousarvioluonnokseen on kirjattu palkkojen sopimuskorotuksiksi 0,5 % kuluvan syyskuun tasosta laskettuna. Kuluvan vuoden verotulot laskevat viimevuotisesta n. 2 %. Vuonna 2010 seurakunnalle tilitettävien verojen on arvioitu laskevan vielä tästä n. 1,7 %. Verotulojen määrä vastaisi tällöin vuoden 2007 tasoa. Talousarviossa 2009 verotulojen määrä arvioitiin yht euroksi. Summa on osoittautumassa n euroa liian optimistiseksi. Vuonna 2008 tehdyn alijäämäisen tilinpäätöksen seurauksena odotetaan kirkkohallitukselta saatavan ensi vuonna verotulojen täydennysavustusta euroa. Edellä kirjattujen erien jälkeen talousarvio osoittaa n euron alijäämää. Alijäämän supistamiseksi on kokouskutsun liitteenä luettelo toimenpiteistä, joihin sisältyy sekä menojen karsintaa, että tulonlisäyksiä. Laskennassa vertailukohtana on pidetty vuoden 2009 talousarvion vastaavia lukuja. Talousarvio tulisi näilläkin säästötoimenpiteillä jäämään n euroa alijäämäiseksi. Alijäämä katettaisiin edellisvuosien ylijäämistä, jonka saldo vuoden 2008 tilinpäätöksessä oli hiukan yli euroa. Kirkkoneuvosto päättää antaa talousarvion laatijoille ohjeen, jonka mukaan seurakunnan menot ja tulot on sopeutettava vallitsevaan heikentyneeseen taloustilanteeseen siten, että vuoden 2010 talousarvion kokonaisalijäämä poistot mukaan lukien on enintään euroa. Keskustelun aikana tehtiin kannatettu esitys kokouspalkkioiden poistamisesta vuodelta Tältä osin päätöksenteko kuuluu kirkkovaltuustolle, jolle tehdään eri esitys seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.

16 Kirkkoneuvosto KORONNIEMEN LEIRIKESKUKSEN JÄTEVESISUUNNITELMA Uuteen jätevesiasetukseen kirjattu siirtymäaika jätevesijärjestelmien uusimiseksi säännöksiä vastaavalle tasolle päättyy v Siihen mennessä on myös hajaasutusalueiden jätevedet käsiteltävä asetuksen vaatimalla tavalla. Sen selvittämiseksi, miten leirikeskuksella syntyvät jätevedet pitäisi käsitellä, jotta lain ja asetusten määräykset tulisivat täytetyiksi, olisi perusteltua pyytää alan asiantuntijalta lausunto, suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä asian kuntoon saattamiseksi. Talouspäällikkö on pyytänyt Suomen Salaojakeskukselta tarjousta jätevesisuunnitelman tekemisestä ensi vuoden aikana. Tarjoushinta on euroa (sis.alv). Se sisältää mm. maastomittaukset, esiselvitykset, varsinaisen suunnitelman, kustannusarvion sekä tarvikeluettelon, asennusohjeet, asemapiirroksen ja leikkauspiirustukset korkomerkintöineen. Jo suunnittelutyön tarjouksessa on kohteeseen sopivina vaihtoehtoina tuotu esille kaksivesijärjestelmä, tiivispohjainen maasuodattamo tai pienpuhdistamo. Kirkkoneuvosto päättää tilata Suomen Salaojakeskukselta suunnitelman leirikeskuksen jätevesien uudelleenkäsittelemiseksi. Suunnitteluhinta kirjataan ensi vuoden tuloslaskelmaan ao. tehtäväalueen ylläpitomenoiksi.

17 Kirkkoneuvosto KIRKON SISÄKORJAUKSEN VIIVÄSTYMINEN Kirkon alttaria koskeva muutostyö sekä varastotilojen, lasten leikkihuoneen ja morsiushuoneen rakentamista koskeva kirkkovaltuuston päätös on ollut kirkkohallituksen käsiteltävänä vuoden 2008 alusta lukien. Kirkkovaltuuston tekemä päätös on lähetetty kirkkohallitukselle Tähän päivään mennessä ei kirkkohallitus ole tehnyt asiassa päätöstä. Syytä asian käsittelemättä jättämiseen ei ole ilmoitettu. Kirkkoneuvosto päättää, mitä hankkeelle tulisi tehdä, kun asia on odottanut kirkkohallituksen päätöstä jo pian kaksi vuotta. Kirkkohallitukselle päätettiin lähettää kirjallinen tiedustelu, jolla kiirehditään ratkaisua kirkkovaltuuston päätöksen vahvistamiselle.

18 Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN TALOUDEN TILA Seurakunnan talouden tilaa kuvaavat luvut syyskuun lopussa: Seurakunnan talouden tilaa kuvaavat keskeisimmät luvut syyskuun lopussa ja vertailua edellisvuosiin: Toteutunut Talousarvio koko vuosi Tp-2008 Toimintakulut Verotulot Kirkkohallituksen toiminta-avustus Vuosikate Poistot Ylijäämä(+) Alij.(-) Rahavarat Vieraspääoma/lainat V tilinpäätöksen tulosarviointi syyskuun lopun lukujen valossa: Vuosikate Verotilitysten oikaisu Poistoeron vähennys Poistot (kirjataan ennen tilinpäätöstä) Alijäämä (koko vuosi) ========= Kirkkoneuvosto merkitsee talouden tilaa kuvaavat luvut tiedoksi. Tiedoksi merkittiin.

19 Kirkkoneuvosto MAURI KOKKOSEN PERIKUNNALTA PÄIVI RIISSASELLE SIIRTYNEEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN Kirkkoneuvosto Mauri Kokkosen perikunta on myynyt liike-asuinkiinteistön Päivi Hannele Riissaselle. Kiinteistö sijaitsee Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä, seurakunnan omistamalla Kirkonmaa 262:10 tilalla, jonka 3800 m2:n suuruista määräalaa koskeva vuokrasopimus on siirtynyt kaupan myötä uudelle omistajalle. Sopimus alueen vuokraamisesta on tehty alun perin kauppias Mauri Kokkosen ja seurakunnan kesken viideksikymmeneksi vuodeksi alkaen Sopimus päättyy Maa-alueen sijainti on merkitty sopimusehdotuksen kääntöpuolella olevaan karttapiirrokseen. Päivi Riissanen, s , anoo vuokrasopimuksen edelleen jatkamista kolmeksikymmeneksi (30) vuodeksi nykyisen vuokrasopimuksen päättymisestä lukien. Kymmentä vuotta pidemmät maanvuokrasopimukset on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että liikkeenharjoittaja Päivi Riissaselle siirtynyttä maanvuokrasopimusta jatketaan kolmellakymmenellä vuodella välittömästi nykyisen sopimuksen päätyttyä eli lukien. Sopimuksen muut ehdot ja teksti päivitetään ajanmukaiseksi kokouskutsun liitteessä esitetyllä tavalla.

20 Kirkkoneuvosto MAANVUOKRASOPIMUKSEN SIIRTYMINEN SATU TANSKASELTA TEEMU HÄRKÖSELLE Alun perin lukien seurakunnan sekä Jukka ja Anneli Monosen kesken tehty maanvuokrasopimus on siirtynyt lukien Teemu Härköselle ja Satu Tanskaselle. Vuokraajat ovat ilmoittaneet, että sopimus on siirtynyt lukien kokonaan Teemu Härkösen nimiin. Kirkkoneuvosto merkitsee vuokrasopimuksen siirtymisen tiedoksi. Tiedoksi merkittiin.

21 Kirkkoneuvosto VEROVUODELTA 2008 MAKSUUNPANTUJEN VEROJEN MÄÄRÄ Seurakunnalle on kertynyt vuodelta 2008 toimitetussa verotuksessa ansiotuloverotuksessa maksuunpantuja veroja yhteensä ,89 (+5,6 %) ja yhteisövero-osuuksia yhteensä ,86 (-28 %). Suluissa oleva prosenttiluku osoittaa kehitystä edellisen vuoden vastaaviin lukuihin. Kirkkoneuvosto päättää merkitä verovuodelta 2008 maksuunpantujen verojen määrät tiedoksi. Tiedoksi merkittiin. 15 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Talouspäällikkö tiedusteli kirkkoneuvoston jäsenten kokemuksia ja kantaa Kotimaa-lehden tilausten jatkamisen suhteen myös vuonna Asiasta tehdään tarvittaessa päätösehdotus kirkkovaltuustolle seuraavassa kokouksessa. Kirkkoherra kertoi ehtoollisen jakamisessa esille tulleista kysymyksistä, jolta pohjalta keskusteltiin menettelytapojen kehittämisestä tulevaisuudessa. 16 VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 p:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa kirkollisvalitus on tehtävä Kuopion tuomiokapitulille. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Valitusosoitus merkittiin tiedoksi. 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päättyi yhteisesti lausuttuun Isä Meidän rukoukseen ja Herran siunaukseen.

22 TALOUSARVIO 2010 Liite kirkkoneuvoston pöytäkirjaan Tasapainottamistavoite euroa Tasapainottamistarve euroa Vaikutus Tehtäväalue Meno/tuloerän muutos (vrt. TA 2009) 101 Hallinto kokouspalkkioiden puolittaminen Talous talouspäällikkö 4 kk osa-aikatyössä (83 %) Kirkonkirjat 108 Khr.virasto 109 Muu yl.hall. 201 Jp-elämä 202 Haut.siunaus 203 Muut kirk.toim. kirkolliset yhdessä lehdessä 700 erityistyön diakonin palkkauksesta luopuminen vapaiden järjestelyt sijaistarpeen vähentämiseksi Muut srk-tilais. 220 Musiikki palvelu- ja tarvikemenojen tarkistaminen Päiväkerho kerhomaksujen tarkistaminen (+ 20 %), tulonlisäys 300 kolmatta ohjaajaa ei palkata ip-kerhokorvauksen hintatarkistuksen vaikutus Pyhäkoulu 234 Partio Päreenpolttajien avustuksen puolittaminen Rippikoulu leirimaksujen tarkistaminen (84 > 100 eur.) 800 leiriohjaajien palkkasumman tarkistus (25 > 10 eur) kesäteologin palkkaamatta jättäminen Nuorisotyö leirimaksujen tarkistaminen (25 > 30 eur./hlö) 400 leiriohjaajien palkkasumman tarkistus (25 > 10 eur) Diakonia KUA:n avustuksen puolittaminen Perheneuvonta (tehtäväalue siirretään 203:aan) 260 Lähetys lähetysavustusten puolittaminen Haut.maakiint. kesätyöntek.työajan lyhentäminen kalustomäärärahan leikkaaminen Varsin haut.toimi 521 Kirkko ei toimituksia talviaikana, peruslämpö 10:stä 5:een Srk-talo salivuokrien tarkistaminen (80 > 100 eur.) Pieni srk-talo salivuokrien tarkistaminen (50 > 70 eur.) +ip-kerh Rivitalo vesimaksujen käyttöönotto (15 eur./kk) Leirikeskus talvikäytöstä luopuminen, saunalla ei talvilämpöä leireillä vain 1 palkattu keittiötyöntekijä Pappila-virasto 570 Repola 590 Maa- ja metsätal. Kaikille yhteiset: tarjoilun vähentäminen tilaisuuksissa 500 kokouskahvitukset vapaaehtoiseksi ilman emäntää 500 retkimaksut kokonaan omakustannushintaisiksi työntekijöiden osallist. vain pakoll.koulutukseen vakinaisten työntekijäin lomarahat, vaihto vapaaksi (tai vaihtoehdoisesti lomautus) Yhteensä Tasapainottamistarvetta asetettaessa on palkkojen sopimuskorotuksiksi arvioitu 0,5 % tasosta Tasapainottamistoimenpiteiden tulos koko talousarvion loppusummaan: - talousarvioalijäämä = n euroa

23 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto Sivu 34 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Irja Haaranen Hannu Mustonen Miia Pasanen Kauko Nuutinen Martti Lamberg Veikko Räsänen Kaisa Parviainen, 6-11 Tuovi Mutanen /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Jorma Hiltunen, kirkkovaltuuston varapj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-11 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Erkki Jaskari Aika ja paikka Polvijärvellä / 2009 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Hannu Mustonen Tuovi Mutanen Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

24 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Hannu Mustosen ja Tuovi Mutasen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

25 Kirkkoneuvosto AIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN IT-YHTEISTYÖALUEESEEN LIITTYMISEN SELVITTÄMISEKSI Kirkkohallitus on valmistellut ohjeiston ja aiesopimuksen mallin ityhteistyöalueiden perustamiseksi. Aiesopimuksen tavoitteena on luoda edellytykset keskitettyjen tietohallintopalvelujen tarjoamiselle sopimuksen osapuolille. Erityisenä tavoitteena on väestörekisterin ylläpidon hoitamisessa tarvittavan Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönotto vuoden 2011 alussa. Esitetyn suunnitelman mukaisesti Polvijärvi kuuluisi Kuopion hiippakunnan alueeseen, jossa isäntäseurakuntana toimisi Kuopion seurakuntayhtymä. Aiesopimus olisi voimassa saakka, jonka jälkeen yhteistoimintaan mukaan lähtevät seurakunnat solmivat varsinaisen sopimuksen. Kuopion seurakuntayhtymä on arvioinut yhteistyömuodon ylläpitokuluiksi n. 1,25 /jäsen. Polvijärven seurakunnalle tämä merkitsisi n euron lisäkulua vuosittain. Kukin seurakunta vastaisi lisäksi itse omien laitteistojensa uusimisesta ja teknisestä huollosta. Kuopion seurakuntayhtymän laatima esitys aiesopimukseksi on kokouskutsun liitteenä. Kirkkoneuvosto päättää solmia aiesopimuksen seurakuntaan lähetetyn sopimusmallin mukaisesti. Ennen lopullista sopimusta selvitetään avoimet kysymykset mm. kustannuksista ja niiden jakamisesta seurakuntien kesken sekä seurakunnille mahdollisesti tulevat maksut Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä.

26 Kirkkoneuvosto LAUSUNTO HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUKSEN PERUSTAMISESTA Kirkkohallituksessa on valmisteltu koko kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien hoitamista keskitetysti vuoden 2011 alusta lukien. Suunnitteilla on kaikkien kirkon talousyksiköiden palkanlaskentaan ja kirjanpitoon liittyvien tehtävien keskittäminen yhden organisaation hoidettavaksi. Palvelujen käyttäjät saisivat käyttöönsä Kirkon keskusrahaston hankkiman tietojärjestelmän ja tietojen siirto tapahtuisi sähköisesti. Palvelukeskukseen siirtyisi seurakunnista henkilökuntaa vanhoina työntekijöinä. Palvelukeskuksen ylläpitokuluista ja niiden jakamisesta seurakuntakohtaisesti ei ole esitetty minkäänlaista arviota. Kirkkohallitus pyytää seurakunnilta vastausta kysymyksiin, jotka ilmenevät erillisestä liitteestä. Kirkkoneuvosto päättää antaa lausunnon kokouksessa jaetun lausuntoehdotuksen (pöytäkirjan liite n:o 1) mukaisesti.

27 Kirkkoneuvosto LASTENOHJAAJIEN TEHTÄVÄJÄRJESTELYT SYKSYSTÄ 2009 ALKAEN Iltapäiväkerhojen jatkuminen seurakunnan tehtävänä on kunnan sivistyslautakunnan päätettävänä kesäkuun puolivälissä. Kirkkoneuvosto on aiemmin tehnyt tarjouksensa ostopalvelun tuottamisesta edelleen myös tulevan syyslukukauden alusta lukien. Syntyvyyden vähentyessä on myös seurakunnan omien lastenkerhojen osanottajamäärä pienentynyt. Mikäli kunta ei jatka iltapäiväkerhopalveluiden ostamista seurakunnalta, on todennäköistä, että kahta kokoaikaista lastenohjaajaa ei voida työllistää. Vastaavalta lastenohjaajalta on pyydetty selvitys tämän hetkisistä muista kuin iltapäiväkerhojen vaatimista tehtävistä. Siltä varalta, että iltapäiväkerhot siirtyvät pois seurakunnan lapsityöltä kunnan tehtäväksi, valtuutettiin kirkkoherra päättämään toisen lastenohjaajan lomautuksesta syyskauden alusta lukien enintään kolmeksi (3) kuukaudeksi. Mainitun ajan kuluessa selvitetään oman lapsityön tehtävät ja työvoimatarve lähitulevaisuudessa ja päätetään resurssien sopeuttamisesta vallitsevaan tilanteeseen.

28 Kirkkoneuvosto HAUTAINHOITOMAKSUJEN TARKISTAMINEN LUKIEN Hautainhoitorahaston tilinpäätös ollut kahden viime vuoden aikana alijäämäinen. Pitkän aikavälin hoitovastuu suhteessa taseen osoittamaan varallisuuteen on negatiivinen. Kahden viimeisen vuoden tilinpäätöslaskelmissa alikatteisuus on euron luokkaa. Tulojen tarkistaminen kasvavia kuluja vastaavaksi on sijoitustuottojen laskiessa ainoa keino saada hoitokate tasapainoiseksi. Kokouskutsun liitteenä on uusi hautainhoitohinnasto, jossa voimassaolevia hintoja on tarkistettu keskimäärin 7 %. Kirkkoneuvosto päättää tarkistaa hautainhoitomaksuja liitteen mukaisesti lukien.

29 Kirkkoneuvosto MUUT MAHDOLLISET ASIAT Merkittiin tiedoksi viranhaltijain päätökset: Kirkkoherra Ehtoollisenjakoluvan myöntäminen kesäteologi Tero Kajanderille Talouspäällikkö kesätyöntekijöiden valitseminen NN:n vapauttaminen rippikoulumaksun suorittamisesta Talouspäällikkö kertoi tiedoksi, että Kirkkohallitus on toukokuun kokouksessaan myöntänyt kirkon ulkomaalaukseen avustusta, jonka suuruus on enintään 22 % kustannuksista. Irja Haaranen esitti seurakuntatalon takana olevan lasten leikkipuiston viereisen kentän tasoittamista esim. mullalla. 10 VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 p:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa kirkollisvalitus on tehtävä Kuopion tuomiokapitulille. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päättyi yhteisesti lausuttuun Isä Meidän rukoukseen ja Herran siunaukseen.

30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto Sivu 21 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Irja Haaranen Hannu Mustonen Miia Pasanen Kauko Nuutinen Veijo Tossavainen Veikko Räsänen Kaisa Parviainen Tuovi Mutanen /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Jorma Hiltunen, kirkkovaltuuston varapj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-14 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Erkki Jaskari Aika ja paikka Polvijärvellä / 2009 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Veijo Tossavainen Irja Haaranen Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

31 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Veijo Tossavaisen ja Irja Haarasen. Pöytäkirja päätettiin allekirjoittaa ja tarkastaa heti kokouksen jälkeen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

32 Kirkkoneuvosto TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2008 Kirkkovaltuuston valitsemat tilintarkastajat ovat suorittaneet seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen vuodelta Tarkastuksesta on annettu päivätty kertomus, josta jäljennös on kokouskutsun liitteenä. Tilintarkastajat esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta Kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle tämän päättäessä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä.

33 Kirkkoneuvosto VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2010 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2010 kirkollisveroprosentiksi vahvistetaan 1,65.

34 Kirkkoneuvosto PAIKALLISESTI SOVITTAVA PALKKAUSJÄRJESTELMÄERÄ Voimassaolevan virkaehtosopimuksen mukaan paikallisesti lukien sovittavan palkkausjärjestelmäerän määrä on 0,6 %. Polvijärvellä tämä merkitsee yhteensä 108,41 euron tarkistuksia. Tarkistuserän käyttämisestä on neuvoteltu paikallisesti , josta pöytäkirjakopio on kokouskutsun liitteenä. Maaliskuun alusta lukien maksettava paikallinen järjestelmäerä käytetään seuraavasti: - lastenohjaaja Senja Karvinen, 12,74 - nuorisotyönohjaaja Raimo Tallgren, 75,40 - toimistosihteeri Laura Savolainen, 5,02 Peruspalkkojen tarkistusten toteutuessa edellä esitetyllä tavalla on kaikkien vakinaisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkkaus palvelussuhdekohtaisesti vahvistettujen vaativuusryhmien edellyttämällä tasolla. Järjestelmäerän loppuosa esitetään käytettäväksi seuraavien palkkojen tarkistukseen: - lastenohjaaja Satu Hassinen, 15,25

35 Kirkkoneuvosto KIRKON ULKOPUOLISESTA KUNNOSTAMISESTA JÄTETYT TARJOUKSET Kirkkoneuvosto Kirkon ulkopuolisesta maalauksesta ja kunnostamisesta on pyydetty tarjoukset yhteensä kuudelta urakoitsijalta. Määräaikaan mennessä ( klo 16) ovat tarjouksensa jättäneet: 1. Laajempi saneeraus, sis. mm. seinien homepesun, homeenestokäsittelyn ja uudelleenmaalauksen, irtoavien maalien poiston, perusmuurien ja ristien kunnostuksen (sivulaivat), vesikaton paikkauksen ja maalauksen Hinta Tarjouksen tekijä sis.alv 22 % Itä-Suomen Jokiväri Oy, Joensuu Itä-Suomen Julkisivumaalaus Oy, Ylämylly Maalausliike Hakkarainen, Joensuu Kaukomaalaus Oy, Karvala Vaihtoehto A, kevyempi saneeraus, sis. mm. seinien pesun, irtoavien maalien poistot ja paikkamaalaukset, peltikaton reikien paikkaus ja paikkamaalaukset Hinta Tarjouksen tekijä sis.alv 22 % Itä-Suomen Jokiväri Oy, Joensuu Maalausliike Hakkarainen, Joensuu Itä-Suomen Julkisivumaalaus Oy, Ylämylly (viimeksi mainittu tarjonnut koko katon maalausta) Tarjoukset on avattu klo 16 Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy:n tiloissa pidetyssä kokouksessa. Kirkkohallituksen avustus hankkeelle ratkennee huhtikuun aikana. Kun kaikki jätetyt tarjoukset ovat selvästi alle suunnitteluvaiheen kustannusarvion, voidaan hankkeen toteuttaminen aloittaa ilman, että avustuspäätös on tiedossa. Kirkkoneuvosto päättää toteuttaa kirkon ulkopuolisen saneerauksen perusvaihtoehdon eli laajemman saneeraussuunnitelman mukaisesti. Urakka päätetään antaa edullisimman tarjouksen tehneelle Itä-Suomen Jokiväri Oy:lle hintaan Päätös saatetaan tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.

36 Kirkkoneuvosto ILTAPÄIVÄKERHOJEN PITÄMISESTÄ KUNNALTA LASKUTETTAVA KORVAUS LUKIEN Kirkkoneuvoston hyväksymässä talouden tasapainottamissuunnitelmassa on ulospäin tarjottavien ostopalveluiden laskutusperiaatteena sovittu noudatettavaksi vähintään 100 %:n kustannusvastaavuutta. Tällä hetkellä kunnan ostamien koululaisten iltapäiväkerhojen laskutus vastaa n. 50 % aiheutuvista kustannuksista. Kuluvan kevätkauden laskutus on /kk. Täysi kustannusvastaavuus edellyttäisi euron laskutusta. Korkeampi summa on arvioitu kevätkauden 2010 toimintamenojen mukaisena. Kerhojen vaatima aika on arvioitu viitenä päivänä viikossa 4-5 tunniksi päivittäin. Kuluihin sisältyvät toimintakuluina kahden työntekijän palkka ja henkilöstömenot, tarvikkeet sekä kiinteistöstä toistuvasti ja säännöllisin väliajoin kokoontuville ryhmille vahvistettu vuokra. Kirkkoneuvosto päättää tarjota kunnalle iltapäiväkerhopalveluja myös lukuvuodelle hintaan /kk.

37 Kirkkoneuvosto KUNNIAMERKKIKÄYTÄNNÖT SEURAKUNNASSA Seurakunnassa on merkkipäivien viettäjiä ja tehtävänsä jättäviä työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä muistettu lahjakortilla, kukkasilla tai esinelahjalla. Erikseen anottavia kunniamerkkejä ei ole ollut tapana antaa. Mikäli niitä alettaisiin jakaa, olisi hyvä laatia erillinen ohje näiden myöntämisestä. Kirkkoneuvosto päättää, onko syytä muuttaa nykyistä muistamiskäytäntöä. Työntekijöille ja pitkään palvelleille luottamushenkilöille päätettiin anoa Kirkkopalveluiden kunniamerkki 10, 20 ja 30 vuoden palveluksesta. Merkki ojennetaan kulloinkin lähinnä pidettävän kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston kokouksen alussa. Ennen merkin anomista tiedustellaan saajan tahtoa sen vastaanottamiseksi.

38 Kirkkoneuvosto NS. HETA-TIEDOTUSPÄIVÄÄN OSALLISTUMINEN Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (HeTa-projektin) suunnittelu etenee vuonna Kaikilta seurakuntatalouksilta, työmarkkinajärjestöiltä ja tuomiokapituleilta pyydetään lausunto palvelukeskusmallista ja kysytään halukkuutta ryhtyä palvelukeskuksen asiakkaaksi. Lausunnot tulee antaa alkusyksystä, tarkempi aika ilmoitetaan lausuntopyynnön mukana. Huhti-toukokuussa järjestetään hiippakunnittaiset infotilaisuudet, joissa esitellään asian valmistelun tämän hetkinen tilanne. Kirkkohallitus toivoo, että kirkkoneuvostojen jäsenet osallistuisivat tilaisuuksiin. Näin siksi, että edellä kuvattu lausunto pyydetään kirkkoneuvostolta. Kuopion hiippakunnan tilaisuus pidetään Kuopiossa ti Tarkempi aika ja paikka sekä ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Kirkkoneuvosto päättää, millä tavalla tiedotuspäivään osallistutaan. Koulutuspäivään päätettiin lähettää seuraavat osanottajat: Erkki Jaskari, Kauko Nuutinen, Veikko Räsänen, Erkki Romppanen.

39 Kirkkoneuvosto MUUT MAHDOLLISET ASIAT Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat ja viranhaltijapäätökset: Tiedoksi kirkkovaltuuston kokousaika: ke klo srk-talo Kirkkoneuvostolle esitetään tiedoksi seuraavat viranhaltijain tekemät päätökset: Talouspäällikkö Emäntä Lea Kettusen osa-aikalisäsopimuksen jatkaminen (6 kk) VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 p:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa kirkollisvalitus on tehtävä Kuopion tuomiokapitulille. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päättyi yhteisesti lausuttuun Herran siunaukseen ja Isä Meidän rukoukseen.

40 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 1/2009 Kirkkoneuvosto Sivu 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Irja Haaranen Hannu Mustonen Miia Pasanen Kauko Nuutinen Veijo Tossavainen Veikko Räsänen Kaisa Parviainen Tuovi Mutanen /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Jorma Hiltunen, kirkkovaltuuston varapj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-18 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Erkki Jaskari Aika ja paikka Polvijärvellä / 2009 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Miia Pasanen Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Talouspäällikkö Veikko Räsänen Allekirjoitus Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

41 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Aluksi lauletun virren jälkeen puheenjohtaja piti hartaushetken ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Miia Pasasen ja Veikko Räsäsen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

42 Kirkkoneuvosto VASTUURYHMIEN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE Kirkkoneuvoston hyväksymän toimintasäännön mukaan neuvosto valitsee toimikaudekseen seurakunnan työaloille vastuuryhmät, jotka ovat kirkkoneuvoston alaisia. Neuvoston valitsemien jäsenten lisäksi ryhmiin kuuluvat tehtäväalueen työntekijät ja työalasta vastaava pappi. Vastuuryhmän tehtävänä on oman työalansa suunnittelu ja toiminnan toteuttaminen. Seurakunnassa ovat toimineet lapsityön, nuorisotyön, diakoniatyön ja lähetystyön vastuuryhmät. Kokouskutsun liitteenä on luettelo päättyneellä kaudella toimineista vastuuryhmistä ja kopio vastuuryhmien toimintasäännöstä. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet vastuuryhmiin toimikaudelle Toimikaudelle päätettiin yksimielisesti valita vastuuryhmiin samat jäsenet kuin edellisellä kaudella: Lapsityön vastuuryhmä: Eeva Parikka Martti Korhonen Päivi Voutilainen Jouni Tanskanen (Särkirannantie 5) Nuorisotyön vastuuryhmä: Riitta Pellikka Helena Hirvonen Hannu Mustonen Paavo Tanskanen Diakoniatyön vastuuryhmä: Lauri Nevalainen, (Mielikintie 12) Arto Sutinen Irja Haaranen Marja-Liisa Mäkisalo Lähetystyön vastuuryhmä: Erkki Romppanen Paavo Kallinen Sinikka Klen Mirjam Härkönen

43 Kirkkoneuvosto RAHAVAROJEN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN VUOSILLE Taloussäännön 10 :n mukaan kirkkoneuvosto voi valita keskuudestaan kaksi henkilöä, jotka aikaa edeltäpäin ilmoittamatta yhdessä tarkastavat seurakunnan rahavarat ja arvopaperit ainakin kerran vuodessa. Kirkkoneuvosto päättää valita keskuudestaan kaksi henkilöä rahavarojen tarkastajiksi toimikaudella Rahavarojen tarkastajiksi kaudelle valittiin yksimielisesti Kaisa Parviainen ja Kauko Nuutinen.

44 Kirkkoneuvosto POISTETUN IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELO VUODELTA 2008 Kokouskutsun liitteenä on yhteenveto irtaimen omaisuuden luettelosta poistetuista esineistä vuonna Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tehdyt poistot liitteen mukaisesti.

45 Kirkkoneuvosto VEROTULOJEN TÄYDENNYSAVUSTUSTEN JAKO VUODELLE 2009 Kirkkoneuvosto Kirkkohallitus on tammikuun kokouksessaan päättänyt verotulojen täydennysavustusten jakamisesta seurakunnille kuluvana vuonna. Kuopion hiippakunnassa avustusta saivat: Kaavi 2 972, Kiuruvesi , Paltamo , Pielavesi , Puolanka , Ristijärvi , Rääkkylä , Sonkajärvi 101, Tervo , Tuusniemi , Vaala , Varpaisjärvi ja Vesanto Polvijärven seurakunta jäi kuluvana vuonna kokonaan ilman verotulojen täydennystä. Seurakunnan talousarviossa avustusta arvioitiin saatavan euroa. Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja päättää hakea (ks. 11) harkinnanvaraista avustusta kuluvalle vuodelle.

46 Kirkkoneuvosto TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Kirkkoneuvosto Kokouskutsun liitteenä on nidottuna seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Varsinaisen seurakuntatyön työalakohtaiset toimintakertomukset on nidottu omaksi vihkokseen. Seurakunnan jäsenmäärä laski vuoden kuluessa 81 henkilöllä. Väkilukutilastoista ilmenee lisäksi mm. että syntyneitä oli 24 ja kuolleita 56. Kirkosta erosi 20 ja kirkkoon liittyi 5 henkilöä. Tilinpäätöksen mukaan vuosikate oli ,34 euroa ja alijäämä ,47 euroa. Tilivuonna päättyneiden investointien arvo oli ,76 euroa. Investoinnit rahoitettiin kassavaroilla ilman lainaa. Yhteenvero talouden kehittymistä kuvaavista luvuista: Ryhmä v v Muutos muutos % Henkilöstömenot ,4 Toimintamenot yht ,1 Verotulot yhteensä ,3 Kirkkohallituksen avustus ,3 Vuosikate Tilikauden tulos ,6 Lainat 0 0 Kassavarat ,9 Hautainhoitorahaston toimintamenot olivat ,01. Toiminta- ja korkotulot olivat yht ,96. Poistoja kirjattiin 670. Tilivuoden tulos muodostui hautainhoitorahaston osalta 1.556,05 alijäämäiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy v toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteenä esitetyssä muodossa ja jättää sen tilintarkastajille tarkastusta varten sekä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

47 Kirkkoneuvosto TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2008 on lähes euroa alijäämäinen. Ennakko-odotusten vastaisesti esim. teollisuustyöpaikkojen määrä paikkakunnalla ei viimeisen vuoden aikana kasvanut, vaan päinvastoin laski yli 50:llä. Verotulojen kasvu on työttömyyden lisääntyessä pysähtymässä. Yritysten tuloskehitys on heikentynyt, josta johtuen myös kirkolle tilitettävät yhteisöverot ovat supistumassa jyrkästi. Varmaa merkkiä taloustilanteen pikaisesta kääntymisestä uudelle kasvuuralle ei ole näkyvissä. Myös kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin n euroa alijäämäiseksi. Ilman menojen karsintaa alijäämä uhkaa kasvaa huomattavasti mainitusta, mikäli avustuksia ei saada ja verotulotilitykset yleisen talouslaman takia supistuvat selvästi ennakoidusta. Vallitsevassa tilanteessa seurakunnalla on perusteet harkinnanvaraisen avustuksen anomiselle kirkon keskusrahastosta. Anomuksessa on esitettävä suunnitelma talouden tasapainottamiseksi sekä yhteistyöhankkeet nyt ja tulevaisuudessa lähiseurakuntien ja mahdollisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kokouskutsun liitteenä on selvitys yhteisesti hoidetuista tehtävistä muiden toimijoiden kanssa sekä yleisluontoinen ehdotus talouden tasapainottamiseksi. Ehdotuksen mukaan seurakunnan talous on saatettava tasapainoon viimeistään tulevalla taloussuunnittelukaudella. Syksyllä talousarviota laadittaessa on eriteltävä yksityiskohtaisesti ne toimenpiteet, joilla talous tasapainotetaan. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä yhteistyöselvityksen ja talouden tasapainottamissuunnitelman liitteenä olevassa muodossa.

Kirkkovaltuusto Sivu 131. Seurakuntatalo

Kirkkovaltuusto Sivu 131. Seurakuntatalo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 2/2008 Sivu 131 Kokousaika 9.12.2009 klo 18.30-19.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Romppanen, puheenjohtaja Irja Haaranen Jorma Hiltunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 89

Kirkkoneuvosto Sivu 89 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 6/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 89 Kokousaika 13.11.2013 klo 18.00-18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Maija

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Sivu 99. Seurakuntatalo

Kirkkovaltuusto Sivu 99. Seurakuntatalo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2008 Sivu 99 Kokousaika 11.11.2008 klo 18.30-19.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Romppanen, puheenjohtaja Kati Mononen Jorma Hiltunen Aili

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35 61 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina klo 16.00 18.35 KOKOUSPAIA Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj x Ilonen Hannu jäsen x

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 8OKOUSAIKA Perjantai klo 16.00 19.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen 146 155 ja 157-164

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Kouvolan seurakuntakeskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 KOUVOLA

Kouvolan seurakuntakeskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 KOUVOLA PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (28) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä huhtikuuta 2009 klo 17.00 20.00 Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 KOUVOLA Läsnä Huovila

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 19.45 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Ahtola Sirkka

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2008 1 (31) 22.4.2008

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2008 1 (31) 22.4.2008 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2008 1 (31) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 ASIALISTA 8 / 2009 Sivu 181 Kokouksen avaus 3 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 183 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 Aika 10.4.2006 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6.3.2014

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6.3.2014 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) ASIALISTA 2 / 2014 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 19 Pöytäkirjantarkastajien valinta 20 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) KOKOUSAIKA Tiistai klo 18.00 20.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Leena

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot