Teollisuuden Näytelehden internet-palveluosoitteisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisuuden Näytelehden internet-palveluosoitteisto"

Transkriptio

1 Kotimainen tuulivoimateollisuus uskoo kasvuun Tuulivoimateollisuus uskoo kasvuun. Kansainvälisessä kilpailussa menestyminen ja uusien tuotteiden markkinoille tuominen edellyttävät laaja-alaista yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä sekä mahdollisuuksia demonstroida alan teknologiaa kotimarkkinoilla. Lisätietoja: Puh Myönteinen kehitys edellyttää, että tuulivoimateollisuutta viedään eteenpäin osana cleantech-brändiä. - Valtioneuvoston strategisessa ohjelmassa cleantechille asetetaan kovat tavoitteet. Yritysten yhteenlaskettu cleantech-liikevaihto pitäisi kaksinkertaistaa 50 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Kauhakorvenkatu 28, Tampere P. (03) Samalla Suomeen syntyisi uutta työpaikkaa, sanoo Neuvotteleva virkamies Juho Korteniemi TEM:stä. - Suomalainen tuulivoimateollisuus tarvitsee hyviä referenssejä kotimaisilta tuulivoimamarkkinoilta. Niitä tarvitaan, kun haluamme osamme kansainvälisestä kasvusta, painottaa tuulivoima-alan toimialaryhmän puheenjohtaja ja Pöyry Finland Oy:n energia-alan projektikehitysliiketoiminnan johtaja Timo Laakso. Suomeen voitaisiin esimerkiksi luoda toimintaympäristö, jossa kyetään tutkimaan, kehittämään ja erityisesti ottamaan kaupalliseen käyttöön tuulivoimateknologiaa, jolle on myös kansainvälistä kysyntää. Suomessa on kansainvälisen tason osaamista mm. sähkönsiirto ja jakeluverkon hallintaan, suurien ja vaatien mekaanisten ja sähköisten komponenttien valmistukseen sekä informaatio- ja automaatioteknologiaan liittyen. Kansainvälisessä kilpailussa menestyminen edellyttää tänä päivänä korkeata osaamista ja tiivistä yhteistyötä teollisuuden ja tutkimuslaitosten kesken. Myös tuulivoimateknologia-alan tulevaisuuden tarpeet on otettava huomioon mm. koulutuksessa ja toimintaympäristön kehittämisessä. - Suomi pysyy myös tulevaisuudessa tuulivoimateknologian kärjessä, kunhan toimintaympäristö on kunnossa ja antaa siihen mahdollisuuden, uskoo Laakso. Tuulivoimateollisuuden tiekartta vie parempaan Teknologiateollisuuden tuulivoimaalan toimialaryhmän uudessa tiekartassa on haettu ratkaisuja siihen, miten Suomalainen tuulivoimateollisuus saataisiin uudestaan kasvu-uralle nyt kun kotimainen tuulivoimarakentaminen on todenteolla lähtenyt liikkeelle Teollisuuden Näytelehden internet-palveluosoitteisto Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu2.p , 10:33

2 Sorvatut kappaleet ja koneistukset nopealla toimitusajalla Nakkilan Koneistus M Rekola Keski-Rekontie Hormisto Puh fax Sähköposti: Puh Teollisuuden Näytelehti 3 sivu3.p , 10:33

3 4 Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu4.p , 20:49

4 Teollisuuden Näytelehti Toteutus Toimitusjohtaja: RAIJA NIEMINEN Päätoimittaja: JOUKO NIEMINEN Toimittajat: THERESA KETOKOSKI SATU NYBERG Toteutuksessa mukana: Hetitec Oy / Ville Moilanen Process Genius / Antti Häkkilä Panasonic / Kai Lehtonen Ourex Oy / Jarkko Rikala Evermatic Oy / Markus Rintamäki Tampereen Messut FinPro, Tekes ym. Toimitus/ ilmoitusmyynti: Teollisuuden Näytelehti Turuntie 3 III krs SALO Puhelin:(02) Telefax:(02) SISÄLTÖ Teollisuuden Näytelehti on teollisuuden ammattilaisten hyötylehti. Lehden aluetta ovat kotimaisen valmistavan teollisuuden sektorit: metalli, muovi, elektroniikka, automaatio, mekatroniikka, hydrauliikka ja pneumatiikka, valimo, kunnossapito, alihankinta jne. Teollisuuden Näytelehti julkaisee sitoumuksetta kirjoituksia ja kuvia edustamiltaan alueilta. Tilaamatta lehdelle lähetetyt aineistot: Teollisuuden Näytelehti ei varastoi taikka säilytä, eikä myöskään palauta sille tilaamatta lähetettyjä aineistoja. Mikäli lehti kuitenkin julkaisee, joko painetussa muodossa taikka Internetissä, tilaamatta lähetettyjä kuvia taikka tekstejä, katsotaan tekijän toiminnallaan luopuneen tekijän oikeuksistaan, edellä mainittujen aineistojen ja materiaalien osalta. Kaikkia aineistoja koskevaa: Mikäli teksti-, kuva,- taikka ilmoitusaineisto pitää sisällään sellaisia lainauksia minkä käyttöön ei lähettäjällä ole ollut tekijän oikeuksia, vastaa lähettäjä niistä yrityskohtaisesti / henkilökohtaisesti, kuten laissa säädetty on. Teollisuuden Näytelehti ei vastaa taloudellisesti tekstien sisällön-, kuvien tai piirrosten virheettömyydestä. Ilmoitusasiakas on vastuussa ilmoituksen sisällöstä, myös muille osapuolille, sekä vahingonkorvaus-velvollinen kolmannelle osapuolelle sekä lehdelle. Edellä mainittu koskee myöskin ilmoitukseen kytköksissä olevia kirjoituksia, täysin riippumatta siitä, kuka ne on tehnyt. Mikäli ilmoitusta ei voida lehdestä johtuvista syistä julkaista määrätyssä numerossa määräaikana, esimerkiksi aineiston myöhästymisen, kirjapainosta johtuvan myöhästymisen taikka lakon johdosta tahi muun vastaavan syyn johdosta, lehti ei ole korvausvelvollinen ilmoittajalle tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Mikäli on mahdollista voidaan ilmoitus julkaista seuraavassa lehdessä. Lehden vastuu julkaisematta jääneestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksesta maksettuun hintaan, joka luonnollisesti palautetaan asiakkaalle, mikäli ilmoituksen julkaisemista seuraavassa numerossa ei voida tehdä. Maksamattomien ilmoitusten julkaisematta jättämisestä lehti ei kanna mitään vastuuta. Virallinen reklamaatio aika on kahdeksan vuorokautta lehden ilmestymisestä. Myöhemmin tehdyt valitukset voidaan jättää käsittelemättä. Ornamo julkisti hallitusohjelmatavoitteensa Teollisuustaiteen Liitto Ornamo vaatii tavoitteissaan eduskunnan seuraavalle hallituskaudelle elinkeino- ja kulttuuripolitiikkaa pienyrittäjyyden kehittämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi. Lisäksi Ornamo vaatii Suomelle kuvataiteen strategiaa. Suomen kilpailukyky ja kasvu tulevaisuudessa mitataan sillä, miten hyvin yritykset pystyvät tekemään liiketoimintaa aineettomilla oikeuksilla. Aineettoman arvonluonnin kärkialana muotoilun tuoma lisäarvo Suomelle on riippuvainen hallituksen tahdosta edistää rahoitusvälineitä, kehittää suojamuotoja sekä luoda kannustavampaa t&k -verotusta, sanoo Teollisuustaiteen Liitto Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen. Järjestön mielestä nyt on viimeinen hetki uudistaa Suomen IPR-strategia, jotta myös muotoilusta saatava lisäarvo olisi Suomen kannalta mahdollisimman korkea. Suomessa aineettomia oikeuksia hyödyntävä teollisuus muodostaa jo nyt 38 prosenttia bruttokansantuotteesta sekä 30 prosenttia kotimaan työllisyydestä. Aineettomilla oikeuksilla on vahva yhteys työllisyyteen myös koko Euroopassa. EU:ssa IPR-intensiivinen teollisuus muodostaa neljänneksen työpaikoista. Tästä osuudesta muotoilualat työllistävät 12 prosenttia, mikä on Heinäsen mukaan selvä osoitus muotoilun vaikuttavuudesta. Muotoilu on EU:ssa aineettomaan talouteen perustuvan viennin kärjessä. Muotoilu on laajentunut palveluihin ja strategiseen suunnitteluun ja ulottuu siten kaikille toimialoille. Tämä edellyttää muotoilulle keskeisten suojamuotojen kehittämistä myös Suomessa. On harmi, että muotoilu nähdään yhä erillisenä osana innovaatiotoimintaa, Heinänen sanoo. Suomi julkisten innovaatioiden kärkimaaksi Järjestön tavoitteena on myös edistää muotoilun käyttöä julkisella sektorilla. Julkisiin hankintoihin on otettava käyttöön innovatiivisten hankintojen malli, joka suosii käyttäjälähtöisten muotoiluratkaisujen soveltamista kuntalaisten hyväksi. Tällä hetkellä julkiset tarjouskilpailut suosivat isoja yrityksiä ja pienet suunnitteluyritykset jäävät ja pienet suunnitteluyritykset ovat heikossa markkina-asemassa. Myös ilmaisen työn vaatiminen on ongelma sekä muotoilun ja että taiteen alan ammattilaisille - tähän järjestö vaatii muutosta. Heinäsen mielestä korkealaatuisten julkisen sektorin uudistushankkeita voisi myös hyödyntää Suomen vientikaupassa. Suomessa ei ole vieläkään ymmärretty innovaatioiden merkitystä ja vaikuttavuutta julkisella sektorilla. Kasvava määrä osaamista ja innovaatioista on tuotteistettavissa. Meillä on huippuosaamista, jota ei osata arvottaa, kiteyttää Heinänen. Strategia kuvataiteelle Ornamon mielestä myös kuvataiteessa on potentiaalia kansainväliseksi vientivaltiksi, mikä järjestön mielestä edellyttää visuaalisille taiteille omaa strategiaa. - Suomi on jo tunnettu muotoilustaan, mutta taide on vielä piilossa oleva vientivaltti. Miksei Suomi voisi profiloitua korkeatasoisen ja omaleimaisen taiteen kautta ja tuoda se vahvaksi osaksi Suomen maabrändiä ja kansainvälistä vientiä, Heinänen kysyy Sisällysluettelo 19 / 2014 Kotimainen tuulivoimateollisuus uskoo kasvuun...s.2 Suomi julkisten innovaatioiden kärkimaaksi...s.5 Uusi tapahtumakokonaisuus yhdisti eri alojen toimijat...s.8 Process Genius tarjoaa ainutlaatuiset teollisen internetin työkalut myyntiin ja laitoshallintaan...s.12 Työstökoneen käytön tehostaminen...s.16 Hetitec Oy - 3D tulostusta kvartsihiekkaan...s.18 Autouutuudet...s.25 Toyota Material Handling Finland Oy-Toyotan Lean-seminaari keräsi runsaasti osanottajia...s.28 Gasum panostaa pohjoismaisen kaasuinfrastruktuurin kehittämiseen...s.29 Nauretaan näyttävästi...s.30 sivu5.p , 10:20

5 PÄÄTOIMITTAJALTA Kaasuterminaali ja muut projektit Kaasuyhtiö Gasumin johtaja Johanna Lamminen vastasi soittopyyntööni ja kertoi hyvin auliisti Etelä-Suomeen suunnitteilla olevasta nesteytetyn kaasun terminaalista. Kyseessä on yhteishanke, joka toteutuessaan palvelee niin Suomen kuin Vironkin tarpeita. Kun puhe kääntyi hintalappuun, eli siihen, kuinka paljon tuollainen hanke oikein maksaa, tuli tyhjentävä vastaus hyvin nopeasti. Päätoimittaja Jouko Nieminen - Kustannuksia voidaan ryhtyä tekemään vasta suunnitteluvaiheen jälkeen, mutta kyllä siinä tarvitaan myös riittävät tuet, jotta tuo hanke saadaan mielekkäästi toteutettua. Suhtautuminen kaasun käyttöön on monella tavalla Suomessa muuttunut myönteiseen suuntaan. Tästä on merkkinä autoilun kiinnostus kaasun käyttöön polttoaineena. Myös teollisuudella näyttää olevan kiinnostusta ja tarvetta turvata energian saanti. Johanna Lammisen mukaan tuo tuleva terminaalin toimii paitsi kysynnän kausivaihtelujen tasaajana, niin se myöskin vapauttaa ostajan tekemään hankintoja usealta eri taholta. Tarkkaa sijaintia tulevalle terminaalille ei Lamminen vielä paljastanut, sillä alueita parhaillaan katsastellaan, eli etsitään. Oma päätelmäni oli tuon keskustelun jälkeen, että hanke vaatii ilmeisesti hyvät yhteydet, kuten sataman läheisyyden, mutta silti kaukana asutuksesta. Eli koko alue on rakennettava alusta alkaen. Toisaalta se antaa hyvät mahdollisuudet Etelä Suomen kunnille tarjota itseään terminaalin sijoituspaikaksi ja näin saada alueelleen lisää uusia työpaikkoja. Keskustelimme myös siitä, että Teollisuuden Näytelehden asiakaskuntaan kuuluu lähes kymmenen sellaista yritystä, jotka ovat isojen säiliöiden valmistajien ammattilaisia ja ovat tehneet isoja säiliöitä runsaasti myös ulkomaille. Oma käsitykseni on, että kyseinen hanke on niin iso, että yksin nuo yhtiöt eivät ehkä kykene kokonaisvaltaista tarjousta tekemään, mutta yhdessä he tuosta tulevasta urakasta voivat olla hyvinkin varteenotettava vaihtoehto. Johanna Lammisen mukaan heillä on parhaillaan meneillään kolme hanketta, heillä on myös erillinen yhtiö joka vastaa hankkeiden toteutumisesta. Käytännössä se merkitsee, että jonkin osakokonaisuuden hallitseva yhtiö voi olla sinne yhteydessä ja mahdollisesti päästä mukaan jo olemassa oleviin hankkeisiin. Ja mainontaan... Nyt kerätään kuormaa vuodelle 2015, eli markkinoidaan pieniä sarjailmoituksia sekä varataan artikkelipaikkoja vuositasolla asiakkaalle sopivaan ajankohtaan. Kun esimerkiksi yhtiö täyttää vuosia niin siitä tehdään tietenkin artikkeli, mutta se kannattaa ihan oikeasti varata ajoissa. Lehdistötiedotteiden julkaisemisesta kannattaa sopia etukäteen myös, jotta niille löytyy riittävän laaja lukijakunta. Uutta on myös, että nyt voi Teollisuuden Näytelehden tilata kokonaan omaan sähköpostiin, hintaan 50 euroa / 12 kk. Tietenkin lehden voi tilata myös perinteisesti paperille painettuna. Kannattaa huomioida, että vuonna 2015 paperilehti menee vain tilaajille, joten tilaus kannattaa saattaa voimaan mahdollisimman nopeasti, niin ei jää sitten lehti lukematta Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu6.p , 10:20

6 TEOLLISUUSPESUKONEET TeijoViverk Oy Ab Harjuntie 8, NAKKILA Puh. (02) TYHJIÖMUOVAUS- ALIHANKINTAA Muovitekniikka Europlast Oy Painotie 25, Nakkila Puhelin Turku Rydöntie 12 A Tampere Nuutisarankatu 14 A Teollisuuden Näytelehti 7 sivu7.p , 10:34

7 Hitsausmessuilla tulivat esiin myös Panasonicin uutuudet. Osastolla Panasonicin järjestelmäexpertti, Kai Lehtonen kertoi Panasonicin roboiteista ja hitsausasemista, ohjelmoinnista ja viimeisimmistä uutuuksista. Lehtonen omaa vuosikymmenten kokemuksen Panasonicin roboteista, reissaa maailmalla tehtaan piikkiin reilut 300 päivää vuodessa, - joten tällaista osaamista kannattaa meidän myös Suomessa hyödyntää. Vuoden 2016 EuroSafety, Työhyvinvointi ja Nordic Welding Expo pidetään Tampereella UUSI TAPAHTUMAKOKONAISUUS YHDISTI ERI ALOJEN TOIMIJAT Kansainväliset EuroSafety-, Työhyvinvointi- ja Nordic Welding Expo -messut järjestettiin Tampereella Messuihin tutustui yhteensä 8007 alan ammattilaista. Turvallisuus- ja työhyvinvointialan messut toteutettiin ensimmäisen kerran samaan aikaan hitsausmessujen kanssa. Uusi kokonaisuus tarjosi synergiahyötyjä alan ammattilaisille. Nuorten SM-hitsauskilpailut voitti Pekka Sumiloff Oulusta. Ensimmäisten Robottihitsauskilpailujen voittajaksi selviytyi Sami Siekkinen Tampereelta. Messujen yhteydessä toteutettiin myös Nordic Welding Conference. Tampereen Messut Oy jatkaa yhteistyötä Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen ja Suomen Työsuojelualan Yritysten Liiton kanssa myös vuoden 2016 messujen osalta. Tarkemmat ajankohdat päätetään myöhemmin. Turvallisuuden, työhyvinvoinnin ja hitsauksen suurtapahtumassa oli mukana yhteensä 212 näytteilleasettajaa. Suomen lisäksi messuilla nähtiin yrityksiä Norjasta, Liettuasta, Ruotsista, Saksasta ja Sri Lankasta. Kansainvälisessä hitsauskonferenssissa oli osallistujia Pohjoismaiden lisäksi Israelista ja Ranskasta. Kokonaisuudessaan tapahtuma oli kansainvälisempi kuin koskaan aiemmin. EuroSafety- ja Työhyvinvointimessujen näytteilleasettajat olivat tyytyväisiä erityisesti kävijöiden laatuun. Työsuojeluun ja työhyvinvointiin panostetaan juuri nyt enemmän kuin koskaan. Hitsauskilpailujen voittajat palkittiin perjantaina Pekka Sumiloff (oik.) lähtee WorldSkills kilpailuihin. Lisäksi nämä asiat koskettavat kaikkia aloja, joten tapahtumassa oli tarjolla runsaasti hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa useille eri kävijäkohderyhmille, sanoo projektipäällikkö Veli-Pekka Rouvali Tampereen Messut Oy:stä. Nordic Welding Expo -messujen näytteilleasettajat antoivat kokonaisuudesta positiivista palautetta. Työsuojelun, työhyvinvoinnin ja turvallisuuden teemat liittyvät tiiviisti hitsausalaan, joten nämä tapahtumat tukivat aidosti toisiaan. Hitsausalan yritykset tavoittivat näillä messuilla juuri oikeat kävijät, kertoo projektipäällikkö Raimo Pylvänäinen Tampereen Messut Oy:stä. 8 Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu8.p , 10:58

8 Ourex Oy:n osastolla tekninen myyjä, Jarkko Rikala oli tyytyväinen messuihin. Väkeä tuli tasaiseen ja kiinnostuneita riitti. Esillä olivat hitsauksessa käytettävät imuletkustot, jotka soveltuvat hitsaukseen, pölyn, savun ja kaasujen poistoon. Puhdas ilma on osa työturvallisuutta! SHY järjesti Nordic Welding Expo - messuilla Nuorten SM-hitsauskilpailut, jossa mittelivät alle 21-vuotiaat. Voittajaksi selviytyi Pekka Sumiloff (Oulu), joka lähtee edustamaan Suomea elokuussa Brasiliassa pidettäviin WorldSkills kilpailuihin. Evermatic Oy on suomalainen hitsaussuojavalmistaja. Se tarjoaa laajan valikoiman henkilökohtaisia suojavarusteita hitsaukseen ja kipinöivään työstöön. Yritys on 2000-luvulla kasvanut yhdeksi Suomen tunnetuimmista hitsausalan henkilönsuojainten valmistajista ja asiantuntijoista. Uutuutena messuilla oli esillä Evolve- base -hitsausmaski. - Hitsausmaski Evolve on suunniteltu käyttäjän näkökulmasta. Evolve tarjoaa erinomaisen suojauksen ja käyttömukavuuden hitsauksen ammattilaiselle. Evolve base -malli on varustettu perinteisellä hitsauslasilla. Maskin muotoilu ohjaa lentävät kipinät tehokkaasti pois käyttäjästä, ja 150 mm leveä hiontavisiiri tarjoaa laajan näkökentän työhön, joka ei vaadi tummennettua lasia, kertoo Evermaticin toimitusjohtaja Markus Rintamäki. Teollisuuden Näytelehti 9 sivu8.p , 10:59

9 MM-kilpailuihin osallistuu yli 60 maata ja kilpailijoita on kaikkiaan yli Toiseksi kilpailussa tuli Olari Kalde (Kankaanpää) ja kolmanneksi Jani Leskelä (Oulu). SHY ja Tampereen seudun ammattiopisto järjestivät messuilla Pohjoismaiden ensimmäiset Robottihitsauskilpailut. Kilpailun voitti Sami Siekkinen (Tampere). Toiseksi sijoittui Henry Ahlstedt (Pirkkala) ja kolmanneksi Aki Granlund (Nokia). Tampereen Messut Oy jatkaa yhteistyötä SHY:n ja STYL:n kanssa vuoden 2016 messujen osalta Tampereen Messut Oy on allekirjoittanut sopimukset vuoden 2016 tapahtumien järjestämisestä Tampereella sekä Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen että Suomen Työsuojelualan Yritysten Liiton kanssa. Haluan kiittää pääyhteistyökumppaneitamme Suomen Hitsausteknillistä Yhdistystä ja Suomen Työsuojelualan Yritysten Liittoa erinomaisesta yhteistyöstä. Pitkäaikaisten kumppaneiden kanssa on hyvä lähteä kehittämään näitä tapahtumia vuodelle Meillä on ollut tänä syksynä ennätyksellinen määrä ammattimessuja ja ne ovat onnistuneet hyvin. Sijainniltaan Tampere on Suomen paras paikka teollisuuden ammattimessujen järjestämiselle, sanoo toimitusjohtaja Hannu Vähätalo Tampereen Messut Oy:stä Messuilla lanseerattiin uusi yhteistyö kun Suomen Näköasiantuntijat olivat paikalla esittelemässä Würthin kanssa kehittelemäänsä ensimmäistä kertaa. Yhteistyön myötä optisesti korjattujen suojainten toimitusvastuu siirtyy kokonaisuudessaan Näköasiantuntijoille. Samalla tuodaan myös muut optikkoverkoston tuottamat työnäkemisen palvelut Würthin asiakkaille. Kuvassa Lapuan Iiris Optikosta Jaakko Lahdensuo, Kouvolan Optiikka-Asemasta Leena Iivonen, Raision Näkökulmasta Jari Ahlgren, Huittisten Näkökeskuksesta Pauli Kurunmäki, Kankaanpään Optikko Kangasniemestä Jukka Kangasniemi ja Tampereen Oculus Optiikasta Bernd Schwenson. 1 0 Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu8.p , 10:59

10 KvickAccess Oy esitteli messuilla mekaaniset henkilönostimensa, joiden ehdottomina etuina ovat niiden katsastus- ja huoltovapaus sekä kevyt ja kätevä liikuteltavuus. Teollisuuden Näytelehti 11 sivu8.p , 10:59

11 Process Genius tarjoaa ainutlaatuiset teollisen internetin työkalut myyntiin ja laitoshallintaan Process Genius Oy on Joensuulainen nuori kasvuyritys, joka on tuonut markkinoille ainutlaatuiset työkalut teolliseen myyntiin sekä laitoshallintaan 3D-mallinnusta hyödyntäen: PGtool ja PGplant. Enää uuden myyjän koulutukseen ei tarvitse uhrata vuosia, jotta hän ymmärtää mitä tuotteita asiakas heiltä tarvitsee. Toisaalla laitoskunnossapito pystyy helposti seuraamaan prosessin avainkohtia tai vaikka koko tehdasta ennakoivan huollon onnistumiseksi. Antti Häkkilä tietää, että kyseessä ovat tuotteet, joista on hyvin monipuolisesti apua myynnin tehostamiseksi ja tehtaiden ja laitosten tuottavuuden nostamiseksi. Vuonna 2012 Jani Akkila ja Antti Häkkilä, kaksi maailmaa kiertänyttä teollisuuden teknistä myyntimiestä perustivat start-up -yrityksen, jonka tuotteet syntyivät heidän työn yhteydessä havaitsemansa tarpeen täyttämiseksi. Saudeissa ja muualla Lähi-idässä kiertäneet insinöörit näkivät 3Dmallinnuksesta olevan apua ja tarvetta niin myynnissä kuin laitosvalvonnassakin. Nopeasti noussut yritys sai hyvän startin Joensuun Tiedepuistosta, Tekesin ja ELY-keskuksen avustuksella. Hyvin pian myös sijoittajat löysivät innovatiivisen insinööritoimiston. Nykyisellään kymmenisen henkilöä työllistävä yritys toimii Joensuussa sekä Vantaalla sijaitsevan myyntikonttorin kautta. PGtool on teollisen myynnin käyttöön tarkoitettu työkalu, joka esittää tarvittavat tuotteet ja palvelut visuaalisten 3D-prosessikuvauksien sisällä. Kaikki tarvittava tieto ja dokumentaatio löytyy selkeästi asiayhteydestään, mikä parantaa myynti- ja markkinointityön tehokkuutta. PGtool sisältää lisäksi tehokkaat työkalut dokumenttien hallintaan metadataan pohjautuen, myyntiverkoston ohjaamiseen ja seurantaan, sekä hiljaisen tiedon keräämiseen. - Myyjällä menee monesti aikaa päästäkseen asiakkaan prosessiin sisälle. Olipa kyse sitten esimerkiksi venttiili- tai sensorivalmistajasta, erilaisia tuotevariaatioita on tarjolla usein monia. Vuosien saatossa tieto tuotevalikoimasta karttuu, mutta tällä myynnin työkalulla - PGtoolilla - myyjä pääsee tutustumaan asiakkaan prosessiin nopeasti ja näkee selkeästi, mitä tuotteita hän voi asiakkaalle tarjota. Kuvassa Antti Häkkilä. 1 2 Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu12.p , 11:26

12 - Vastaavanlaisia palveluja ei toistaiseksi ole tullut vastaan ja erona ja meidän etuna muihin softan ja grafiikan toimittajiin on se, että olemme itse olleet tehtaissa töissä ja myyneet teollisia tuotteita kansainvälisillä markkinoilla ja tiedämme tarpeet ja haasteet kyseisillä kentillä. Tämä helpottaa meidän asiakastamme, koska meitä ei tarvitse olla ohjaamassa ja opastamassa projektin joka vaiheessa, vaan pystymme toimimaan itsenäisesti kuormittamatta liikaa asiakkaan organisaatiota. Saamme tuotettua jopa parissa viikossa ensimmäisen version palvelusta asiakkaan käyttöön ja sitä sitten kehitetään eteenpäin asiakkaan tarpeiden mukaan. Nuorena yrityksenä pystymme myös toimimaan erittäin tehokkaasti ja joustavasti, mikä myös näkyy pienempinä kustannuksina asiakkaan suuntaan, kertoo Häkkilä Process Geniuksen vahvuuksista. Tämä avaa kokemattomallekin myyjälle mahdollisuuksia perinteisesti haastavissa tilanteissa, sillä apu ja vastaukset asiakkaan kysymyksiin ovat lähellä. - Aloitimme PGtoolilla, joka on suunnattu laitevalmistajien myynnin tueksi. Oman näkemyksemme pohjalta tiesimme, miten hankalaa myyjälle on tiedostaa, mitä asiakas tarvitsee, kertoo Häkkilä. PGtooliin on mallinnettu teollisia prosesseja, joihin integroidaan laitevalmistajan tuotteet osaksi heidän asiakkaansa prosessia. Process Genius tekee kaikki prosessitutkimukset ja niistä valmiit mallit. Asiakkaiden kanssa katsotaan yhdessä, mitkä tuotteet heiltä sopivat prosessiin ja mallinnetaan ne niihin mukaan. Palvelu sopii parhaiten laitevalmistajille, joilla on useampia tuotevariaatioita ja laaja asiakaskunta. Myyjältä ei tässä vaadita kovin suurta tuotetuntemusta, ohjelmasta löytyvät myyjän laiteratkaisut ja tuotekohtaisesti tarkat tiedot. Toinen tuote, PGplant, on teollisen Internetin käyttöliittymäpalvelu. Kyseessä on visuaalinen kuvaus teollisuuslaitteistosta tai -linjastosta, jolla päästään pureutumaan prosessiin syvällisemmin. Palvelu esittää olemassa olevan laitoksen toimintaa näköistarkan 3D-prosessikuvauksen avulla. Laitoksen prosessikuvaukseen on sisällytetty eri työvaiheita ja laitteita koskeva toiminnan kannalta olennainen data laitoksen eri järjestelmistä, jolloin esimerkiksi tuotannon tilaa voidaan seurata reaaliaikaisesti selkeän käyttöliittymän avulla. Lisäksi eri vaiheita koskeva dokumentaatio ja esimerkiksi työturvallisuustiedot esitetään suoraan asiayhteydessään, jolloin se on aina helposti löydettävissä. Olipa kyseessä sitten sementtitehdas tai vaikka jätevedenpuhdistamo, järjestelmän prosessit rakentuvat vaiheittain ja niihin liittyvä tieto on monesti hajallaan monessa järjestelmässä, mutta PGplant pystyy kokoamaan materiaalin yhteen visuaaliseen käyttöliittymään. Kaikki epäolennainen on piilossa, jolloin työntekijöillä on tasosta ja tehtävästä riippuen vain relevanttia tietoa näkyvillä. Eri prosessivaiheista pystytään esittämään esimerkiksi menneet ja tulevat toimenpiteet ja komponenttikohtaiset applikaatiotiedot. - PGtoolin prosessikirjasto sisältää geneeriset mallit eri teollisuusprosesseista ja sisältö kasvaa jatkuvasti tutkimustyön edetessä. PGplant sen sijaan sisältää reaaliset mallinnukset olemassa olevista tehtaista ja laitoksista, Häkkilä selittää palveluiden eroavaisuutta. Esimerkiksi Joensuun jätevedenpuhdistamon prosessista on mallinnettu koko laitosympäristö, josta päästään tutkimaan tarkemmin mm. prosessin etenemistä ja sen sisällä olevia laitteita ja niihin liittyvää dokumentaatiota ja järjestelmätietoa selkeän visuaalisen käyttöliittymän avulla. Tätä voidaan hyödyntää erityisesti kunnossapidon eri vaiheissa. Parhaimmillaan voidaan ehkäistä odottamattomat alasajot ja ongelmatilanteissa tarvittava tieto ja ohjeet toimenpiteille löydetään nopeasti. - Myymme osaamistamme ja tuotteitamme SaaS-mallin palveluna, jolloin asiakkaan ei tarvitse huolehtia järjestelmän asennuksista ja käyttöönottoon liittyvistä ongelmista. Koulutamme lisäksi asiakkaamme avainhenkilöt tuotetiedon ja henkilöstön hallinnan osalta, jolloin palvelun käyttö on entistä joustavampaa. Tuotteemme sopivat erinomaisesti myös organisaation sisäiseen koulutuskäyttöön, koska applikaatio- ja tuotekohtainen tieto on esitetty selkeästi visuaalisessa muodossa ja kaikki ns. turha tieto on karsittu pois. Teollisuuden Näytelehti 13 sivu12.p , 11:26

13 Potentiaalisia asiakkaita ainakin riittää, sillä maailmalta löytyy jokunen laitevalmistaja ja teollinen laitos. Samaa järjestelmää pystytään hyödyntämään, oli kyseessä sitten Varkaudessa tai Shanghaissa toimiva yritys, sillä ei ole käytännössä väliä. - Tavoitteet ovat korkealla. Tiedämme tuovamme asiakkaalle ainutlaatuista palvelua kansainväliselläkin tasolla. Meillä on erittäin hyvä ja osaava porukka koossa ja lisää lihaksia löytyy tarvittaessa. Tulevaisuuden tavoitteenamme on vallata globaalit markkinat mutta edetään askel kerrallaan ja rakennetaan tukevaa pohjaa. Saimme viime kesänä mukaan tulleiden sijoittajien kautta myyntikanavia auki kansainvälisille markkinoille ja tällä hetkellä meillä on projektineuvottelut menossa mm. Etelä- Afrikassa ja Australiassa, luettelee Häkkilä yrityksen tulevaisuudennäkymistä. Process Genius Oy tekee merkittävää yhteistyötä mm. Oulun Yliopiston kanssa, jossa prosessi- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden tuottamaa tietoa hyödynnetään palvelun kehityksessä. Yliopisto saa vastaavasti Process Geniukselta järjestelmän omaa koulutuskäyttöä varten. Tällainen yhteistyö antaa osaltaan loistavat edellytykset nopealle kehitykselle, jota tullaan varmasti tarvitsemaan lähivuosien aikana entistä enemmän. Uusia ohjelmaversioita ja sovellusalueita on jo mietittynä mutta Process Genius keskittyy tässä vaiheessa omassa osaamisessamme teollisuuden puolelle. Joka tapauksessa kyseessä on nuori ja nouseva yritys, tuleeko tästä Suomen uusi Nokia - jää nähtäväksi. Innovatiivisuutta ja osaamista ainakin on Kierrejyrsimet Lisätietoja: Puh Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu12.p , 11:26

14 ALIHANKINTAAN ERIKOISTUNUT METALLIKONEPAJA KARJAALLA Meiltä saat nopeasti: - Koneistustyöt - Hitsauskokoonpanot - Vesileikkuupalvelut Vegamark Oy Hitsaajantie 21, Karjaa Puh , Fax Teollisuuden Näytelehti 15 sivu15.p , 21:21

15 Työstökoneen käytön tehostaminen Jokaisen konepajan tavoitteena on mahdollisimman hyvä tuottavuus ja kannattavuus. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää koko työstöprosessin optimoimista aina lastuamisparametrien valinnasta työstökoneen ominaisuuksien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Prosessin tehostamista voidaan lähestyä kahdesta näkökulmasta: Ensinnäkin on pyrittävä varmistamaan, että työstökone on varsinaisessa tehtävässään mahdollisimman suuren osa ajasta. Toiseksi tämä aika on käytettävä mahdollisimman tuottavasti, älykkäästi ja kannattavasti. Käyttöasteen maksimointi Toiminnan tehostaminen kannattaa aloittaa tarkastelemalla aikaa, jonka työstökone on käytettävissä koneistukseen. Vaikka kone on pajassa ympäri vuoden, tuotantokäytössä se on vain osan ajasta. Jos konepajalla tehdään töitä yhdessä vuorossa viitenä päivänä viikossa, tuotantoon on teoriassa käytettävissä tuntia vuodessa. Todellisuudessa kone ei kuitenkaan ole työstökäytössä koko tätä aikaa, vaan esimerkiksi ohjelmointi ja valmistelu vievät osan ajasta. Yleensä valmistajat pyrkivät minimoimaan tuottamattomaan työhön käytetyn ajan hyödyntämällä offline-ohjelmointia ja modulaarisia kiinnitysmenetelmiä. Työkalumakasiinit ja automaattiset työkalunvaihtajat nopeuttavat työkalun käsittelyä, joka voi myös viedä paljon aikaa. Aihioiden ja valmiiden työkappaleiden käsittelyä voi puolestaan nopeuttaa robottien avulla. Jokainen ohjelmoinnissa, valmistelussa ja työkalun tai työkappaleen käsittelyssä säästetty tunti tarkoittaa yhtä lisätuntia kappaleiden työstämiseen. Tehokas ajankäyttö Kun metallin työstöön käytettävissä oleva aika on saatu mahdollisimman suureksi, seuraava haaste on käyttää tämä aika tehokkaasti ja tuottaa mahdollisimman suuri määrä tuotteita mahdollisimman edullisesti. Lähtökohtana on hyödyntää täysimittaisesti työstökoneen ominaisuuksia lastuamissärmän ollessa kosketuksissa työkappaleen kanssa huomioiden kuitenkin työstökoneen rajoitukset. Kun tehokkainta ajankäyttöä suunnitellaan, kaikkiin prosessin tekijöihin ei voi vaikuttaa. Työstetyn kappaleen käyttötarkoitus määrää työkappaleen materiaalin, ja materiaalin ominaisuudet vaikuttavat lastuamisparametreihin. Esimerkiksi titaaniseosten huono lämmönjohtavuus edellyttää alhaisten lastuamis- ja syöttönopeuksien käyttämistä työkappaleen ylikuumenemisen välttämiseksi. Toisaalta myös käytössä oleva kone asettaa omat rajansa, koska koneinvestointi ei yleensä ole ainakaan välitön vaihtoehto. Valmistajat pyrkivät huomioimaan nämä seikat tuotantokuluja arvioidessaan, mutta arvioitujen ja todellisten kulujen ero voi olla merkittävä, jos työstökoneen ominaisuudet arvioidaan väärin tai lastuamisolosuhteet ovat vaikeat. 1 6 Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu16.p , 20:52

16 Toisaalta jos uuteen työstökoneeseen investoidaan, koneiden suhteellisen pitkä käyttöaika on syytä huomioida. Vaikka yritys hankkisi tarpeitaan vastaavan tai ne jopa ylittävän koneen, työkappaleiden materiaalit, koko ja tuotantomäärä voivat muuttua merkittävästikin koneen viiden tai kymmen käyttövuoden aikana. Muutoksiin voi vastata vain muuttamalla lastuamisolosuhteita ja -parametreja älykkäästi. Lastuamisparametrien valinnassa on huomioitava muutamia yleisiä vaatimuksia. Lastuamissyvyys ja syöttö vaikuttavat kääntöterien käyttöaikaan, lastujen muodostumiseen ja lämmön syntymiseen. Myös lastuamisnopeus on valittava tarkasti: liian suuri nopeus kuluttaa kääntöterät nopeasti loppuun, kun taas liian hitailla nopeuksilla koneistus on tehotonta. Suuremmalla lastuamisnopeudella työkappale saadaan yleensä nopeammin valmiiksi. Toisaalta työstöajan lyhentyessä myös kääntöterän kestoikä lyhenee ja työkalukulut kasvavat. Työn loppuun suorittamiseen tarvitaan enemmän kääntöteriä ja kuluneet teräsärmät on käännettävä tai vaihdettava uuteen palaan, jolloin työkalujen vaihtamisesta aiheutuvat seisokit kasvattavat kokonaiskuluja. Usein kyse onkin tasapainoilusta nopean ja tehokkaan työstön ja hitaan ja edullisen prosessin välillä. Tasainen tuottavuus ja vakaa prosessi saavutetaan löytämällä kultainen keskitie: liian maltilliset lastuamisparametrit vähentävät kyllä kuluja, mutta työkalu ei enää toimi tehokkaasti, kun taas liian aggressiiviset parametrit lisäävät tuottavuutta, mutta voivat johtaa myös työkalun rikkoutumiseen. Työkalujen ominaisuuksien lisäksi lastuamisolosuhteisiin vaikuttavat työstökoneen ominaisuudet. Eri työstökoneissa on rajoituksia tehon, väännön, kierrosnopeuden ja vakauden suhteen. Selkein ja suurin rajoite on teho. Teholuokitus ei kuitenkaan itsessään kerro suoraan koneen soveltuvuudesta tiettyyn tehtävään. Esimerkiksi 60 kw:n koneen voisi ajatella tarjoavan reilusti tehoa, mutta jos tarkoituksena on tuottaa 12 m pitkiä ja halkaisijaltaan 3 m leveitä valsseja, 60 kw ei olekaan enää mikään iso luku. Vaadittuun tehoon vaikuttavat työkappaleen materiaali ja koko, lastuamissyvyys, syöttö- ja lastuamisnopeus. Tehovaatimus kasvaa runsaasti suuremmilla lastuamisnopeuksilla lastuamisvoimien suurentuessa. Suurilla nopeuksilla voidaan näin tarvita tehoja, joihin kone ei pysty. Myös äärimmäiset lastuamisparametrit voivat aiheuttaa tilanteen, jossa työstökoneen muut ominaisuudet muodostuvat rajoitteeksi. Suuret lastuamissyvyydet voivat synnyttää voimia, joita kone ei kestä rakenteellisesti, tai voimakas värähtely voi heikentää työkappaleiden laatua. Samaan tapaan suuret syöttönopeudet voivat tuottaa lastumäärän, joka häiritsee koneistusta tai tukkii lastunpoistojärjestelmän. Työstökoneen ominaisuuksien tehokas hyödyntäminen edellyttää tasapainoisten lastuamisparametrien valitsemista. Yleensä parhaaseen lopputulokseen päästään vähentämällä lastuamisnopeutta sekä kasvattamalla syöttöä ja lastuamissyvyyttä. Käyttämällä mahdollisimman suurta lastuamissyvyyttä (huomioiden sen vaikutus koneen vakauteen) pystytään vähentämään työkiertojen määrää ja lyhentämään työstöaikaa. Lastuamissyvyys ei yleensä vaikuta merkittävästi työkalun käyttöikään, toisin kuin lastuamisnopeus. Myös syöttö kannattaa pitää mahdollisimman suurena huomioiden kuitenkin sen vaikutus työkappaleen pinnanlaatuun. Sopivan syöttönopeuden ja lastuamissyvyyden löydyttyä lopullisen hienosäädön voi tehdä lastuamisnopeutta muuttamalla. Tavoitteena on löytää lastuamisolosuhteet, joilla saavutetaan tuottava lastuvirta ja vakaa prosessi. Koneen ominaisuuksien ja lastuamisparametrien paras mahdollinen yhdistelmä varmistaa tasapainon työkalukulujen, prosessin vakauden ja tuottavuuden välillä. Tulevaisuuden strategiat Vaikka työstökoneen ominaisuudet voivat rajoittaa työstöprosessia, koneen vaihtaminen ei ole helppo, nopea tai halpa ratkaisu. Tuottavuutta voi parantaa helpommin ja nopeammin työstökoneen parametreja muokkaamalla. Kun työstöaika on saatu maksimoitua, on suositeltavaa valita sopiva kääntöterän materiaali, pinnoite ja särmän geometria työstettävän materiaalin ja koneistusvaatimusten mukaan. Tämän jälkeen selvitetään hitain lastuamisnopeus, jolla työkalu toimii tehokkaasti. Syöttönopeus ja lastuamissyvyys pyritään valitsemaan mahdollisimman suuriksi huomioiden kuitenkin työstökoneen teho- ja vakausominaisuudet. Työstöparametrien ja työstökoneen ominaisuuksien parhaan mahdollisen tasapainon löytämiseksi on kehitetty erilaisia matemaattisia kaavoja. Samanlaiseen tulokseen voidaan päästä myös käytännön testien kautta. Useimmiten kaavat vahvistavat käytännön havainnot. Arviolta noin 90 prosentissa tapauksista tehokkain lopputulos saavutetaan käyttämällä alhaista lastuamisnopeutta yhdistettynä mahdollisimman suureen syöttöön ja lastuamissyvyyteen. Tarvittaessa sovellusta optimoidaan lastuamisnopeutta muuttamalla. Näin saavutetaan luotettava ja tuottava työstöprosessi ja saadaan kaikki irti käytössä olevasta koneesta. Tekijä: Patrick de Vos, Seco Tools Groupin teknisestä koulutuksesta vastaava johtaja Seco Tools tunnetaan maailmanlaajuisesti innovatiivisista lastuavan työstön työkaluistaan ja asiakkaiden kanssa tekemästään tiiviistä yhteistyöstä. Tavoitteena on ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja vastata niihin. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Ruotsin Fagerstassa. Seco Toolsilla on yli työntekijää 50 maassa.se tarjoaa myyntitiimiensä henkilökunnalle koulutusta, kehittymismahdollisuuksia ja kannustinohjelmia sekä avoimen viestintäympäristön. Työntekijämme edustavat yrityksen kolmea ydinarvoa: asiakaslähtöisyyttä, yhteishenkeä ja henkilökohtaista sitoutumista. Nämä arvot määrittävät menettelytapamme liiketoiminnassa ja sen, miten toimimme vuorovaikutustilanteissa niin yhtiön sisällä kuin sen ulkopuolellakin Teollisuuden Näytelehti 17 sivu16.p , 20:52

17 Hetitec Oy - 3D tulostusta kvartsihiekkaan 3D-tulostus on rantautunut Suomeen. Metalliin, muoviin ja nyt myös kvartsihiekkaan tehdään 3D-tulostusta. Hiekkaan tehtävä tulostus on ainutlaatuista paitsi Suomessa niin koko Pohjoismaissa. Hetitec Oy on tehnyt merkittävän investoinnin ja tuonut saksalaisen hiekkaan tulostavan 3D-laitteiston Suomeen x 600 x 500 mm on tällä hetkellä meidän suurin tuloste koko, materiaalina kvartsihiekka on erikoinen ja tämä on tietääkseni suurin 3D tulostin Pohjoismaissa, kertoo Hetitecin toimitusjohtaja Ville Moilanen. Hetitec toimii saksalaisen voxeljet AG:n virallisena edustajana Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Tanskassa. Toimitusjohtaja Ville Moilanen kertoo, että 3Dteknologia on kehitetty autoteollisuuden tarpeita silmällä pitäen. Saksassa suurilla autotehtailla on omat 3D-tulostimet. Myös pumppuvalmistajat ovat olleet 3D-tulosteiden käyttäjiä. Lisätietoja: Puh Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu18-22.p , 14:52

18 Valkeakoskelainen Hetitec on erikoistunut valukappaleiden valmistamiseen tarvittavien muottien ja keernojen 3D-tulostamiseen suoraan CADmalleista. Mitä monimutkaisempi kappale ja tiukempi toimitusaikavaatimus, sitä kilpailukykyisempi on Hetitecin 3D-tulostuspalvelu verrattuna perinteisiin muottityökaluihin perustuviin menetelmiin. Hetitec työllistää Suomessa 2 henkilöä. Työtilanne vaihtelee viikoittain. Tilauksen tullessa on yleensä kiire, tuote pitää saada mahdollisimman nopeaan. Yhtiö palvelee joustavasti ja tehokkaasti ja 318 litraa vuorokaudessa tulostava laite ajaa yhdellä ajolla useita eri kappaleita, eri asiakkaille. 0,3 mm kerroksissa, tulostuspää annostelee kovetteen. Erittäin tarkka tulostuspää, 0,3 kerrospaksuudella. Kvartsihiekka kovettuu kemiallisen reaktion seurauksena x 600 x 500 mm on Hetitecin suurin tulostekoko ja laite on suurimpia 3D-tulostimia Pohjoismaissa. Saksassa maailman isoimmalla 3D tulostimella tehdään keerna. Muotti tehdään perinteisin menetelmin kaavaamalla Yksittäiskappaleet Pienet sarjat Painotie Painotie 19, Turenki Tuotantotilan koordinaattimittauskoneet Lisätietoja Carl Zeiss Oy puh Teollisuuden Näytelehti 19 sivu18-22.p , 14:52

19 Hiekasta kaivetaan kappale esiin ja puhdistetaan asiakkaalle. Muottien 3D mallissa tarvittavat muodot muoteissa, kanavat ja filtterit voi olla valmiina. Monesti näitä on mahdoton tehdä normaali menetelmällä. Tekstiäkin voidaan laittaa, muotissa upotettuna negatiivisena päästönä. Laatikkoon laitetaan kaikki mitä halutaan tulostaa, kone jakaa työn kerroksiin, ja tekee kerroksittain. Kone voi tulostaa mihin vaan, mitä vaan. Hiekka levitetään kokoalueelle, voi aloittaa kappaleen tulostamisen ylempääkin ja laatikossa voidaan sijoittaa tulosteita päällekkäin. - Erittäin tehokasta ja nopeaa. Kvartsihiekkaan tulostetut muotit ovat verrattavissa ominaisuuksiltaan sarjatuotannossa yleisesti käytettyihin materiaaleihin. Hetitec Oy tarjoaa hiekkamuottien tulostuspalveluita ensimmäisenä yrityksenä pohjoismaissa. Hetitec valmistaa 3D-tulosteita erilaisiin käyttötarkoituksiin. Erikoisosaamisena on erilaisten valumuottien ja mallien tulostaminen. Asiakkaat ovat tunnettuja pohjoismaalaisia teollisuusyrityksiä, jotka vaativat toimittajaltaan varmaa laatua ja ehdotonta luotettavuutta. Asiakkaat arvostavat erityisesti Hetitecin vahvaa erikoisalan asiantuntemusta, nopeaa reagointikykyä sekä yhteistyön sujuvuutta. Hetitec auttaa pohjoismaisia yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä kansainvälisillä markkinoilla nopeuttamalla yritysten valuosien toimitusaikoja ja lyhentämällä sitä kautta tuotekehitysprojekteja sekä varaosien hankintaan kuluvaa aikaa. Tavoitteena löytää uusia yhteistyökumppaneita ja sovelluskohteita teknologialle Erittäin tarkka tulostuspää ja ainoastaan 0,30mm kerrospaksuus takaavat tarkkojenkin yksityiskohtien onnistumisen. Muottien 3D-tulostamisen hyötyjä Nopeus ja kustannustehokkuus Muotit ja keernat voidaan valmistaa nopeasti 3D-tulostimella suoraan CAD-malleista, täysin ilman kallista ja aikaa vievää muottityökalujen valmistamista. Muutosten helppous Muutokset tarvitsee tehdä vain muottien CAD-malliin, joten esim. protovaluista voidaan tehdä monta erilaista versiota edullisesti. Vapaus kappaleen geometrian suhteen Negatiivisetkin päästöt ovat mahdollisia. Tämä mahdollistaa kappaleen vapaan suunnittelun. Myös erittäin haastavat muodot on helppo toteuttaa. Tehoa tuotekehitykseen ja harvinaisten varaosien valmistukseen Vapaus prototyypin geometrian suunnittelussa nopeuttaa tuotekehitystä huomattavasti, jolloin valmis lopputuote saadaan markkinoille totuttua nopeammin. Myös muut kiireelliset komponentit, kuten varaosat, saadaan valmistettua helposti ja usein paljon entistä nopeammin. Tarkkuus Erittäin tarkka tulostuspää ja ainoastaan 0,30mm kerrospaksuus takaavat tarkkojenkin yksityiskohtien onnistumisen. Valimoteollisuudesta tutut muottimateriaalit Kvartsihiekkaan tulostetut muotit ovat verrattavissa ominaisuuksiltaan sarjatuotannossa yleisesti käytettyihin materiaaleihin. Monipuoliset valumateriaalit Hiekkamuotit soveltuvat niin alumiini-, magnesium-, rauta- kuin teräsvaluihinkin. Monipuoliset käyttökohteet Hiekkamuotteja voidaan käyttää myös esimerkiksi lasi- ja hiilikuituja laminoitaessa. Yhdisteltävyys Monimutkaisia 3D-tulostettuja keernoja voidaan käyttää yhdessä perinteisin menetelmin kaavattujen muottien kanssa. Keernojen yhdistäminen Useita keernoja voidaan yhdistää yhdeksi, parantaen näin valukappaleen Lisätietoja: Puh Hiekkamuotit soveltuvat niin alumiini-, magnesium-, rauta- kuin teräsvaluihinkin. mittatarkkuutta. Ei huolta muottityökaluista Muottityökaluja ei tarvita lainkaan ja näin ollen niiden varastoinnista tai joutumisesta vääriin käsiin ei tarvitse huolehtia. 2 0 Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu18-22.p , 14:52

20 Hetitec Oy on high-end 3Dtulostimia valmistavan voxeljet AG:n virallinen yhteistyökumppani Pohjoismaissa. Voxeljet valmistaa innovatiivisia 3D-tulostimia monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Hetitecin 3D-laitteisto on noin euron investointi. Yhteistyö tehtaalle on olemassa, eli tarvittaessa välitetään ja myydään 3Dlaitteistoja tarvitsijoille tai kiiretilanteessa ihan 3D-tulosteitakin Saksasta tänne. - Suomessa kiinnostusta itse laitteistollekin, kertoo Ville Moilanen tyytyväisenä. Tarjottu on laitteita suomalaisille kuin ruotsalaisillekin. Osa kyselyistä tulee valimoteollisuuden parista ja osa tulee muilta teollisuuden alueilta (muoviteoll. ym). Laitevalmistaja voxeljet ag on pörssiyhtiö. Heillä on toistasataa työntekijää, liikevaihto yli 10 miljoonaa. Nykyinen globaalitoiminta kattaa Euroopan lisäksi Amerikan ja Aasian. Hetitec toimii saksalaisen voxeljet ag:n virallisena edustajana Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Tanskassa. -3D tulostus on kasvamassa Suomessa. Joka tasolla puhutaan; kotona tulostamisesta, lääketeollisuuden tulosteet (elimet) sekä teolliset sovellutukset. Alalla ollaan rakentamassa rakenteita ja järjestöä kasvattamassa tietoisuutta, tästä Firpa on yhtenä esimerkkinä. - Meidän 3D tekniikkaa hyödyntävät valun käyttäjät kone- ja laitevalmistaja sekä protopajat. Menetelmällämme monet valimot pystyvät tarjoamaan asiakkailleen todella nopeasti protomalleja. Kvartsihiekkaan voidaan valaa metallit, alumiinia, rautaa, terästä, jos vaan hiekkavaluna voidaan tehdä, voidaan tälläkin valaa. Jos valimo ei itsessään varsinaisesti käytä meidän tulostettuja muotteja; kyllä heillä monesti on kuitenkin mahdollista kaataa muottiin, häiritsemättä tuotantoa, sulan ollessa valmiina pystytään nopeasti valamaan. Näin esimerkiksi kun asiakkaalla on kiire saada varaosa, printataan muotit, ja valetaan lähimmällä valimolla ja saadaan nopeasti tarvittava osa, kertoo toimitusjohtaja Ville Moilanen asiakastilanteista. 3D-tulosteiset muotit tulevat lisääntymään - ja mikä parasta se tulee nopeuttamaan varaosien saatavuutta. 3D-tulostaminen on suhteellisen nuori teknologia, joka leviää jatkuvasti uusiin käyttökohteisiin eri aloilla. Hetitec pyrkii omalta osaltaan edesauttamaan tätä kehitystä, tekemällä jatkuvasti yhteistyötä eri alojen yritysten ja tutkimuslaitosten ja mm. taiteilijoiden kanssa Lue uusin lehti. Teollisuuden Näytelehti 21 sivu18-22.p , 14:52

21 Jyväskylän FinnMateria messut onnistuivat hyvin Torstaina Jyväskylän Paviljongissa päättyneet viidennet kaivosteollisuuden ja metallinjalostuksen FinnMateria erikoismessut onnistuivat hyvin. Messuilla kävi reilut alan ammattilaista. Jyväskylän Messut Oy:n myyntijohtaja Jyri Siekkinen sanoo, että näytteilleasettajilta on tullut positiivista palautetta. -Oli hienoa nähdä, että taloustilanteesta huolimatta näytteilleasettajat olivat messuilla täysillä mukana ja kävijöitä riitti vanhaan malliin. Finn- Materia on luonteeltaan vahvasti ammattitapahtuma, joten lähes kaikki Jyväskylän Paviljongin ovista kävelleet ovat olleet alalla toimivia tai muuten aiheesta kiinnostuneita. Myös messujen yhteydessä järjestetyt seminaarit keräsivät runsaasti asiantuntijoita eri puolilta maata, Siekkinen toteaa. Kaivosalan sekä metallinjalostuksen ja -kierrätyksen huipputapahtuma Jyväskylän Paviljongissa FinnMateria messuilla Jyväskylässä järjestettiin metallinkierrätyksen Luokittelupäivät Suomen Romukauppiaiden liitto ry oli vahvasti mukana FinnMateria messuilla. Liitto järjesti toisena messupäivänä torstaina perinteisen Luokittelupäivän, joka kokosi yhteen romukaupan ja sulattamoteollisuuden ammattilaiset kaikkialta Suomesta. Jyväskylän FinnMateria messuilla huomio kaivosalan koulutukseen Jyväskylän FinnMateria messuilla marraskuuta oli kattava ja ajankohtainen tietoiskuohjelma. Esimerkiksi Kaivosteollisuus ry piti molempina messupäivinä tietoiskut, joissa pureuduttiin kaivosalan koulutuksen kehittämiseen. Ensimmäisenä messupäivänä käsittelyssä oli kaivosalan ammatillisen koulutuksen kehittäminen teollisuuden näkökulmasta. Tästä on käynnistymässä tarveselvitys. Tavoitteena ei ole niinkään koulutuksen määrän vaan laadun lisääminen. Jyväskylän FinnMateria messuilla oli huippuluokan seminaariohjelma Jyväskylän FinnMateria messujen rinnalla marraskuuta toteutettiin korkeatasoinen seminaariohjelma. Huippuseminaarien ansiosta kyse ei ollut ainoastaan messuista, vaan FinnMateria 2014 oli myös alan ammattilaisten tärkeä koulutustapahtuma. Viidensien FinnMateria-messujen ensimmäisenä päivänä keskiviikkona auditorio Wivissä pureuduttiin kaivosvesien hallinnan kehittämiseen. POHTO Oy:n toteuttaman seminaarin sisältö oli suunniteltu yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaisten kanssa. Luokittelupäivät 2014 keskittyi laatu- ja ympäristöasioihin. Alan toimijoiden kohtaaminen ja verkottuminen oli varmasti päivän tärkeintä antia. Luokittelupäivään oli ilmoittautunut jo yli 160 alan ammattilaista, Romukauppiaiden liiton toiminnanjohtaja Jari Kortesoja kertoo. Suomen Kaivosyrittäjät ry:n puheenjohtaja Harri Siitonen: Kaivosalan kurittamisen on Suomessa loputtava Suomen Kaivosyrittäjät ry:n puheenjohtaja Harri Siitonen sanoi, että poliittiset päättäjät ovat tehneet kaivostoiminnasta pienelle yrittäjälle melkein mahdotonta tai ainakin hyvin hankalaa. Kaivosteollisuudesta on tehty syntipukki ja parin ison toimijan ongelmien varjolla on leimattu koko toimiala. Lisäksi poliittisilla päätöksillä on lupabyrokratia kasvatettu sellaisiin mittoihin, että esimerkiksi malminetsintä on suorastaan romahtanut, Siitonen sanoo. Seuraavat FinnMateria-messut järjestetään Jyväskylän Paviljongissa marraskuussa Vuoden johtavan kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden sekä maarakentamisen messujen järjestelyissä olivat mukana Jyväskylän Messut Oy:n kanssa Vuorimiesyhdistys ry, POHTO, Infra ry ja Suomen Romukauppiaiden liitto ry Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu18-22.p , 14:52

22 Suomen robotisaatioaste on hälyttävän matala Tänään käynnistyy eurooppalainen robottiviikko, joka luotiin vuonna 2010 edistämään tietoisuutta robotisaatiosta ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan, ihmisiin ja liiketoimintaan. Viikon erityinen tavoite on kannustaa nuoria opiskelemaan ja työllistymään alalla. Viime vuonna Suomi oli mukana ensimmäistä kertaa, ja hyvien kokemusten siivittämänä robottiviikko saa jatkoa. Tauno Heinola Toimitusjohtaja ABB Oy Syytä onkin. Suomen robotisaatioaste on hälyttävän matala verrattuna muihin pitkälle teollistuneisiin maihin. Suomalainen robottikeskustelu on lapsen kengissä, eikä robottien tuomia mahdollisuuksia yleisesti ottaen tunneta riittävästi, saati muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta osata hyödyntää. Robotit ja laajemmin teollinen automaatio parantavat laatua, tuottavuutta ja energiatehokkuutta. Tämä on myös oivallettu kehittyvillä markkinoilla, joissa kasvuprosentit ovat viime vuosina olleet huimia. Kiinan robottimarkkina kasvoi 60 % vuonna 2013, Afrikan kasvuprosentti vuotta aiemmin oli 87. Yhdysvalloissa puhutaan botshoringista. Termi on yhdistelmä sanoista robot ja reshoring. Toisin sanoen valmistuksen paluu Yhdysvaltoihin tapahtuu pitkälti robottien avustamana. Robotit leikkaavat työvoimakustannusten merkitystä - seikka, mikä usein on ollut merkittävä ajuri tuotannon siirrolle halvemman kustannustason maihin. Tuotannon paluu luo uusia työpaikkoja. Suomessa on arviolta 122 robottia kymmentä tuhatta työntekijää kohden. Saksan vastaava luku on 282, Japanin 323 ja Korean 437. Käsi sydämelle, milloin yrityksessäsi on viimeksi arvioitu automaation mahdollisuuksia? TTeksti: uno Heinola Toimitusjohtaja, ABB Oy Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 75 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan noin ja välillisesti noin suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille Valitse kotimaiset kengät - jätä hyvä jälki Suomalaiset jalkinevalmistajat ovat käynnistäneet tiedotus- ja tunnettuuskampanjan, jonka teemana on Jätä hyvä jälki - valitse kotimaiset kengät. Vuoden loppuun saakka jatkuva kampanja näkyy ja kuuluu radiokanavilla, internetissä sekä sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on lisätä kotimaisen työn arvostusta, työllisyyttä sekä kotimaisten kenkien tunnettuutta kuluttajien keskuudessa. Jokaisella kuluttajavalinnalla on vaikutusta työllisyyteen Suomessa. Kotimainen kengänvalmistus on pitänyt pintansa. Vuonna 2013 Suomessa valmistettiin 2,6 miljoonaa paria jalkineita, joista yli puolet meni vientiin. Kenkä- ja nahka-ala työllistää tällä hetkellä noin 1300 henkilöä. Alan kattojärjestö on Kenkä- ja Nahkateollisuus ry, johon kuuluu noin 30 yritystä. Suomen keliolosuhteet asettavat jalkineiden laadulle kovat vaatimukset. Valmistuksessa käytettävien raakaaineiden tulee sopia pohjoisiin olosuhteisiin. Tarvitaan käytännön kokemusta siitä, mitä suuret lämpötilanvaihtelut, sateet, talven liukkaat kelit, pakkaset ja suolatut tiet vaativat jalkineiltamme. Suomalaisten jalkinevalmistajien etuna on kotimaisten erityisvaatimusten tuntemus. Muun muassa Keski-Euroopassa tai Aasiassa valmistetuissa jalkineissa on pääsääntöisesti kapea lesti. Suomessa valmistetuissa jalkineissa käytetään paremmin suomalaiseen jalkaan sopivaa lestiä. Jalkaan sopivuus on tutkimustenkin mukaan kuluttajalle tärkeää kenkien valinnassa. Talvella lestin tilavuudessa joudutaan myös huomiomaan kylmyyden aiheuttamat vaatimukset. Kotimaiset jalkinevalmistajat ovat lähellä asiakkaita. Tästä syystä kotimaiset valmistajat pystyvät ulkomaisia tuottajia selvästi paremmin huomioimaan käyttäjien kokemukset ja palautteet Teollisuuden Näytelehti 23 sivu23.p , 20:52

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Tulevaisuuden tehdas 2020 Petri Laakso, Senior Scientist

Tulevaisuuden tehdas 2020 Petri Laakso, Senior Scientist TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Tulevaisuuden tehdas 2020 Petri Laakso, Senior Scientist Global Factory Tulevaisuuden tehdas on toimiva ja kilpailukykyinen yritysverkosto, jolla on toimintoja niin halvan

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ MAA- JA BIOKAASUN MAHDOLLISUUDET 2 1 Luonnonkaasusta on moneksi 3 Gasumin kaasuverkosto kattaa puolet suomalaisista Korkeapaineista kaasun siirtoputkea 1 286 km Matalan paineen jakeluputkea

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Suomen tulevaisuus teknologiamaana? Keskusteluaineisto työpaikoille

Suomen tulevaisuus teknologiamaana? Keskusteluaineisto työpaikoille 9.5.2012 Suomen tulevaisuus teknologiamaana? Keskusteluaineisto työpaikoille - Me olemme teknologiayritys - Teknologiateollisuus Suomessa - Maailman muutos - Suomen pärjääminen Me olemme teknologiayritys

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa?

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? 14.4.2016/Pertti Lemettinen Esitelmäni sisältö: Kuka olen, mistä tulen. Mitä koneenrakennus- ja metallituoteteollisuudessa on tapahtunut?

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5. FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.2012 Projektin päätavoitteet Kuvata teollisuusautomaation ajurit Kuvata kiinalaisen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016 Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja Hunaja luonnollinen makeuttaja Hunaja on maailman vanhin ja luonnonmukaisin makeutusaine, jossa on noin 200 erilaista yhdistettä Hunaja sisältää

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan FORSSAN METALLITYÖT OY O V I T E H D A S Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan 02 OVIA ON MONENLAISIA. MEIDÄN OVEMME OVAT JÄMÄKÖITÄ JA KESTÄVIÄ. Avaa sinäkin FM-ovi! Forssan Metallityöt Oy on Suomen

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa.

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Haemme nyt kasvun vauhdittamiseksi lisää kokeneita ammattilaisia. Työpaikkasi

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

Tammi kesäkuun 2016 osavuosikatsaus 20. heinäkuuta Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja

Tammi kesäkuun 2016 osavuosikatsaus 20. heinäkuuta Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja Tammi kesäkuun 2016 osavuosikatsaus 20. heinäkuuta 2016 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä toisella vuosineljänneksellä Kannattavuus parani Kalmarissa

Lisätiedot

Maailmantalous kasvaa, teknologiateollisuudelle uusi suunta

Maailmantalous kasvaa, teknologiateollisuudelle uusi suunta Maailmantalous kasvaa, teknologiateollisuudelle uusi suunta Jorma Turunen, toimitusjohtaja Irtiotto taantumasta seminaari 22.9.2010 Alihankinta 2010 -messut Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Lisätiedot

Jalkineiden vienti ja tuonti. Toukokuu 2017

Jalkineiden vienti ja tuonti. Toukokuu 2017 Jalkineiden vienti ja tuonti Toukokuu 2017 Jalkineiden vienti ja tuonti / sisällysluettelo Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa Keskeiset huomiot 1. Vaatteiden vienti ja tuonti

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen Tekesin rahoitus nuorille yrityksille Jaana Rantanen 20.4.2017 Tekesin rahoitus nuorille kasvuyrityksille Tempo Asiakastarve Kohdemarkkina Konseptin testaus Tiimi T&K Tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Satakunnan metsäbiotalous

Satakunnan metsäbiotalous Satakunnan metsäbiotalous Satakunnassa massa ja paperi ovat metsäbiotalouden kärjessä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 41 %. Muussa biotaloudessa tärkeimmät sektorit ovat elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus BEIJER OY BEIJER OY Beijers on suomalainen, metalliteollisuuden tekniseen maahantuontiin erikoistunut yritys. Palvelemme metallurgisen teollisuuden sekä valimo- ja konepajateollisuuden yrityksiä. Toimintamme

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Puhdas teknologia liiketoiminnan ja innovaatioiden lähtökohtana Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Esityksen sisältö Cleantech Suomessa missä mennään ja vieläkö mahtuu mukaan? Caset:

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Tähtäimessä vieläkin vihreämpi huolto KONE etsii jatkuvasti uusia, innovatiivisia tapoja vähentää toimintojensa ympäristövaikutuksia. Huoltomiehillämme on maailmanlaajuisesti käytössään 10,000 huoltoautoa.

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Digitalouden haasteet. KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh

Digitalouden haasteet. KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh Digitalouden haasteet KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh. 0295055916 kari.penttinen@tekes.fi Mikä on muuttunut? Älypuhelimessa laskentatehoa ja muistia kuin ison firman

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Maailmantalous kasvaa laaja-alaisesti

Maailmantalous kasvaa laaja-alaisesti Maailmantalous kasvaa laaja-alaisesti - Teknologiateollisuuden liikevaihto, tilaukset ja henkilöstö kasvusuunnassa - Suomen talous on kilpailijoihin verrattuna raskaasti takamatkalla Toimitusjohtaja Jorma

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot