Teollisuuden Näytelehden internet-palveluosoitteisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisuuden Näytelehden internet-palveluosoitteisto"

Transkriptio

1 Kotimainen tuulivoimateollisuus uskoo kasvuun Tuulivoimateollisuus uskoo kasvuun. Kansainvälisessä kilpailussa menestyminen ja uusien tuotteiden markkinoille tuominen edellyttävät laaja-alaista yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä sekä mahdollisuuksia demonstroida alan teknologiaa kotimarkkinoilla. Lisätietoja: Puh Myönteinen kehitys edellyttää, että tuulivoimateollisuutta viedään eteenpäin osana cleantech-brändiä. - Valtioneuvoston strategisessa ohjelmassa cleantechille asetetaan kovat tavoitteet. Yritysten yhteenlaskettu cleantech-liikevaihto pitäisi kaksinkertaistaa 50 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Kauhakorvenkatu 28, Tampere P. (03) Samalla Suomeen syntyisi uutta työpaikkaa, sanoo Neuvotteleva virkamies Juho Korteniemi TEM:stä. - Suomalainen tuulivoimateollisuus tarvitsee hyviä referenssejä kotimaisilta tuulivoimamarkkinoilta. Niitä tarvitaan, kun haluamme osamme kansainvälisestä kasvusta, painottaa tuulivoima-alan toimialaryhmän puheenjohtaja ja Pöyry Finland Oy:n energia-alan projektikehitysliiketoiminnan johtaja Timo Laakso. Suomeen voitaisiin esimerkiksi luoda toimintaympäristö, jossa kyetään tutkimaan, kehittämään ja erityisesti ottamaan kaupalliseen käyttöön tuulivoimateknologiaa, jolle on myös kansainvälistä kysyntää. Suomessa on kansainvälisen tason osaamista mm. sähkönsiirto ja jakeluverkon hallintaan, suurien ja vaatien mekaanisten ja sähköisten komponenttien valmistukseen sekä informaatio- ja automaatioteknologiaan liittyen. Kansainvälisessä kilpailussa menestyminen edellyttää tänä päivänä korkeata osaamista ja tiivistä yhteistyötä teollisuuden ja tutkimuslaitosten kesken. Myös tuulivoimateknologia-alan tulevaisuuden tarpeet on otettava huomioon mm. koulutuksessa ja toimintaympäristön kehittämisessä. - Suomi pysyy myös tulevaisuudessa tuulivoimateknologian kärjessä, kunhan toimintaympäristö on kunnossa ja antaa siihen mahdollisuuden, uskoo Laakso. Tuulivoimateollisuuden tiekartta vie parempaan Teknologiateollisuuden tuulivoimaalan toimialaryhmän uudessa tiekartassa on haettu ratkaisuja siihen, miten Suomalainen tuulivoimateollisuus saataisiin uudestaan kasvu-uralle nyt kun kotimainen tuulivoimarakentaminen on todenteolla lähtenyt liikkeelle Teollisuuden Näytelehden internet-palveluosoitteisto Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu2.p , 10:33

2 Sorvatut kappaleet ja koneistukset nopealla toimitusajalla Nakkilan Koneistus M Rekola Keski-Rekontie Hormisto Puh fax Sähköposti: Puh Teollisuuden Näytelehti 3 sivu3.p , 10:33

3 4 Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu4.p , 20:49

4 Teollisuuden Näytelehti Toteutus Toimitusjohtaja: RAIJA NIEMINEN Päätoimittaja: JOUKO NIEMINEN Toimittajat: THERESA KETOKOSKI SATU NYBERG Toteutuksessa mukana: Hetitec Oy / Ville Moilanen Process Genius / Antti Häkkilä Panasonic / Kai Lehtonen Ourex Oy / Jarkko Rikala Evermatic Oy / Markus Rintamäki Tampereen Messut FinPro, Tekes ym. Toimitus/ ilmoitusmyynti: Teollisuuden Näytelehti Turuntie 3 III krs SALO Puhelin:(02) Telefax:(02) SISÄLTÖ Teollisuuden Näytelehti on teollisuuden ammattilaisten hyötylehti. Lehden aluetta ovat kotimaisen valmistavan teollisuuden sektorit: metalli, muovi, elektroniikka, automaatio, mekatroniikka, hydrauliikka ja pneumatiikka, valimo, kunnossapito, alihankinta jne. Teollisuuden Näytelehti julkaisee sitoumuksetta kirjoituksia ja kuvia edustamiltaan alueilta. Tilaamatta lehdelle lähetetyt aineistot: Teollisuuden Näytelehti ei varastoi taikka säilytä, eikä myöskään palauta sille tilaamatta lähetettyjä aineistoja. Mikäli lehti kuitenkin julkaisee, joko painetussa muodossa taikka Internetissä, tilaamatta lähetettyjä kuvia taikka tekstejä, katsotaan tekijän toiminnallaan luopuneen tekijän oikeuksistaan, edellä mainittujen aineistojen ja materiaalien osalta. Kaikkia aineistoja koskevaa: Mikäli teksti-, kuva,- taikka ilmoitusaineisto pitää sisällään sellaisia lainauksia minkä käyttöön ei lähettäjällä ole ollut tekijän oikeuksia, vastaa lähettäjä niistä yrityskohtaisesti / henkilökohtaisesti, kuten laissa säädetty on. Teollisuuden Näytelehti ei vastaa taloudellisesti tekstien sisällön-, kuvien tai piirrosten virheettömyydestä. Ilmoitusasiakas on vastuussa ilmoituksen sisällöstä, myös muille osapuolille, sekä vahingonkorvaus-velvollinen kolmannelle osapuolelle sekä lehdelle. Edellä mainittu koskee myöskin ilmoitukseen kytköksissä olevia kirjoituksia, täysin riippumatta siitä, kuka ne on tehnyt. Mikäli ilmoitusta ei voida lehdestä johtuvista syistä julkaista määrätyssä numerossa määräaikana, esimerkiksi aineiston myöhästymisen, kirjapainosta johtuvan myöhästymisen taikka lakon johdosta tahi muun vastaavan syyn johdosta, lehti ei ole korvausvelvollinen ilmoittajalle tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Mikäli on mahdollista voidaan ilmoitus julkaista seuraavassa lehdessä. Lehden vastuu julkaisematta jääneestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksesta maksettuun hintaan, joka luonnollisesti palautetaan asiakkaalle, mikäli ilmoituksen julkaisemista seuraavassa numerossa ei voida tehdä. Maksamattomien ilmoitusten julkaisematta jättämisestä lehti ei kanna mitään vastuuta. Virallinen reklamaatio aika on kahdeksan vuorokautta lehden ilmestymisestä. Myöhemmin tehdyt valitukset voidaan jättää käsittelemättä. Ornamo julkisti hallitusohjelmatavoitteensa Teollisuustaiteen Liitto Ornamo vaatii tavoitteissaan eduskunnan seuraavalle hallituskaudelle elinkeino- ja kulttuuripolitiikkaa pienyrittäjyyden kehittämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi. Lisäksi Ornamo vaatii Suomelle kuvataiteen strategiaa. Suomen kilpailukyky ja kasvu tulevaisuudessa mitataan sillä, miten hyvin yritykset pystyvät tekemään liiketoimintaa aineettomilla oikeuksilla. Aineettoman arvonluonnin kärkialana muotoilun tuoma lisäarvo Suomelle on riippuvainen hallituksen tahdosta edistää rahoitusvälineitä, kehittää suojamuotoja sekä luoda kannustavampaa t&k -verotusta, sanoo Teollisuustaiteen Liitto Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen. Järjestön mielestä nyt on viimeinen hetki uudistaa Suomen IPR-strategia, jotta myös muotoilusta saatava lisäarvo olisi Suomen kannalta mahdollisimman korkea. Suomessa aineettomia oikeuksia hyödyntävä teollisuus muodostaa jo nyt 38 prosenttia bruttokansantuotteesta sekä 30 prosenttia kotimaan työllisyydestä. Aineettomilla oikeuksilla on vahva yhteys työllisyyteen myös koko Euroopassa. EU:ssa IPR-intensiivinen teollisuus muodostaa neljänneksen työpaikoista. Tästä osuudesta muotoilualat työllistävät 12 prosenttia, mikä on Heinäsen mukaan selvä osoitus muotoilun vaikuttavuudesta. Muotoilu on EU:ssa aineettomaan talouteen perustuvan viennin kärjessä. Muotoilu on laajentunut palveluihin ja strategiseen suunnitteluun ja ulottuu siten kaikille toimialoille. Tämä edellyttää muotoilulle keskeisten suojamuotojen kehittämistä myös Suomessa. On harmi, että muotoilu nähdään yhä erillisenä osana innovaatiotoimintaa, Heinänen sanoo. Suomi julkisten innovaatioiden kärkimaaksi Järjestön tavoitteena on myös edistää muotoilun käyttöä julkisella sektorilla. Julkisiin hankintoihin on otettava käyttöön innovatiivisten hankintojen malli, joka suosii käyttäjälähtöisten muotoiluratkaisujen soveltamista kuntalaisten hyväksi. Tällä hetkellä julkiset tarjouskilpailut suosivat isoja yrityksiä ja pienet suunnitteluyritykset jäävät ja pienet suunnitteluyritykset ovat heikossa markkina-asemassa. Myös ilmaisen työn vaatiminen on ongelma sekä muotoilun ja että taiteen alan ammattilaisille - tähän järjestö vaatii muutosta. Heinäsen mielestä korkealaatuisten julkisen sektorin uudistushankkeita voisi myös hyödyntää Suomen vientikaupassa. Suomessa ei ole vieläkään ymmärretty innovaatioiden merkitystä ja vaikuttavuutta julkisella sektorilla. Kasvava määrä osaamista ja innovaatioista on tuotteistettavissa. Meillä on huippuosaamista, jota ei osata arvottaa, kiteyttää Heinänen. Strategia kuvataiteelle Ornamon mielestä myös kuvataiteessa on potentiaalia kansainväliseksi vientivaltiksi, mikä järjestön mielestä edellyttää visuaalisille taiteille omaa strategiaa. - Suomi on jo tunnettu muotoilustaan, mutta taide on vielä piilossa oleva vientivaltti. Miksei Suomi voisi profiloitua korkeatasoisen ja omaleimaisen taiteen kautta ja tuoda se vahvaksi osaksi Suomen maabrändiä ja kansainvälistä vientiä, Heinänen kysyy Sisällysluettelo 19 / 2014 Kotimainen tuulivoimateollisuus uskoo kasvuun...s.2 Suomi julkisten innovaatioiden kärkimaaksi...s.5 Uusi tapahtumakokonaisuus yhdisti eri alojen toimijat...s.8 Process Genius tarjoaa ainutlaatuiset teollisen internetin työkalut myyntiin ja laitoshallintaan...s.12 Työstökoneen käytön tehostaminen...s.16 Hetitec Oy - 3D tulostusta kvartsihiekkaan...s.18 Autouutuudet...s.25 Toyota Material Handling Finland Oy-Toyotan Lean-seminaari keräsi runsaasti osanottajia...s.28 Gasum panostaa pohjoismaisen kaasuinfrastruktuurin kehittämiseen...s.29 Nauretaan näyttävästi...s.30 sivu5.p , 10:20

5 PÄÄTOIMITTAJALTA Kaasuterminaali ja muut projektit Kaasuyhtiö Gasumin johtaja Johanna Lamminen vastasi soittopyyntööni ja kertoi hyvin auliisti Etelä-Suomeen suunnitteilla olevasta nesteytetyn kaasun terminaalista. Kyseessä on yhteishanke, joka toteutuessaan palvelee niin Suomen kuin Vironkin tarpeita. Kun puhe kääntyi hintalappuun, eli siihen, kuinka paljon tuollainen hanke oikein maksaa, tuli tyhjentävä vastaus hyvin nopeasti. Päätoimittaja Jouko Nieminen - Kustannuksia voidaan ryhtyä tekemään vasta suunnitteluvaiheen jälkeen, mutta kyllä siinä tarvitaan myös riittävät tuet, jotta tuo hanke saadaan mielekkäästi toteutettua. Suhtautuminen kaasun käyttöön on monella tavalla Suomessa muuttunut myönteiseen suuntaan. Tästä on merkkinä autoilun kiinnostus kaasun käyttöön polttoaineena. Myös teollisuudella näyttää olevan kiinnostusta ja tarvetta turvata energian saanti. Johanna Lammisen mukaan tuo tuleva terminaalin toimii paitsi kysynnän kausivaihtelujen tasaajana, niin se myöskin vapauttaa ostajan tekemään hankintoja usealta eri taholta. Tarkkaa sijaintia tulevalle terminaalille ei Lamminen vielä paljastanut, sillä alueita parhaillaan katsastellaan, eli etsitään. Oma päätelmäni oli tuon keskustelun jälkeen, että hanke vaatii ilmeisesti hyvät yhteydet, kuten sataman läheisyyden, mutta silti kaukana asutuksesta. Eli koko alue on rakennettava alusta alkaen. Toisaalta se antaa hyvät mahdollisuudet Etelä Suomen kunnille tarjota itseään terminaalin sijoituspaikaksi ja näin saada alueelleen lisää uusia työpaikkoja. Keskustelimme myös siitä, että Teollisuuden Näytelehden asiakaskuntaan kuuluu lähes kymmenen sellaista yritystä, jotka ovat isojen säiliöiden valmistajien ammattilaisia ja ovat tehneet isoja säiliöitä runsaasti myös ulkomaille. Oma käsitykseni on, että kyseinen hanke on niin iso, että yksin nuo yhtiöt eivät ehkä kykene kokonaisvaltaista tarjousta tekemään, mutta yhdessä he tuosta tulevasta urakasta voivat olla hyvinkin varteenotettava vaihtoehto. Johanna Lammisen mukaan heillä on parhaillaan meneillään kolme hanketta, heillä on myös erillinen yhtiö joka vastaa hankkeiden toteutumisesta. Käytännössä se merkitsee, että jonkin osakokonaisuuden hallitseva yhtiö voi olla sinne yhteydessä ja mahdollisesti päästä mukaan jo olemassa oleviin hankkeisiin. Ja mainontaan... Nyt kerätään kuormaa vuodelle 2015, eli markkinoidaan pieniä sarjailmoituksia sekä varataan artikkelipaikkoja vuositasolla asiakkaalle sopivaan ajankohtaan. Kun esimerkiksi yhtiö täyttää vuosia niin siitä tehdään tietenkin artikkeli, mutta se kannattaa ihan oikeasti varata ajoissa. Lehdistötiedotteiden julkaisemisesta kannattaa sopia etukäteen myös, jotta niille löytyy riittävän laaja lukijakunta. Uutta on myös, että nyt voi Teollisuuden Näytelehden tilata kokonaan omaan sähköpostiin, hintaan 50 euroa / 12 kk. Tietenkin lehden voi tilata myös perinteisesti paperille painettuna. Kannattaa huomioida, että vuonna 2015 paperilehti menee vain tilaajille, joten tilaus kannattaa saattaa voimaan mahdollisimman nopeasti, niin ei jää sitten lehti lukematta Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu6.p , 10:20

6 TEOLLISUUSPESUKONEET TeijoViverk Oy Ab Harjuntie 8, NAKKILA Puh. (02) TYHJIÖMUOVAUS- ALIHANKINTAA Muovitekniikka Europlast Oy Painotie 25, Nakkila Puhelin Turku Rydöntie 12 A Tampere Nuutisarankatu 14 A Teollisuuden Näytelehti 7 sivu7.p , 10:34

7 Hitsausmessuilla tulivat esiin myös Panasonicin uutuudet. Osastolla Panasonicin järjestelmäexpertti, Kai Lehtonen kertoi Panasonicin roboiteista ja hitsausasemista, ohjelmoinnista ja viimeisimmistä uutuuksista. Lehtonen omaa vuosikymmenten kokemuksen Panasonicin roboteista, reissaa maailmalla tehtaan piikkiin reilut 300 päivää vuodessa, - joten tällaista osaamista kannattaa meidän myös Suomessa hyödyntää. Vuoden 2016 EuroSafety, Työhyvinvointi ja Nordic Welding Expo pidetään Tampereella UUSI TAPAHTUMAKOKONAISUUS YHDISTI ERI ALOJEN TOIMIJAT Kansainväliset EuroSafety-, Työhyvinvointi- ja Nordic Welding Expo -messut järjestettiin Tampereella Messuihin tutustui yhteensä 8007 alan ammattilaista. Turvallisuus- ja työhyvinvointialan messut toteutettiin ensimmäisen kerran samaan aikaan hitsausmessujen kanssa. Uusi kokonaisuus tarjosi synergiahyötyjä alan ammattilaisille. Nuorten SM-hitsauskilpailut voitti Pekka Sumiloff Oulusta. Ensimmäisten Robottihitsauskilpailujen voittajaksi selviytyi Sami Siekkinen Tampereelta. Messujen yhteydessä toteutettiin myös Nordic Welding Conference. Tampereen Messut Oy jatkaa yhteistyötä Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen ja Suomen Työsuojelualan Yritysten Liiton kanssa myös vuoden 2016 messujen osalta. Tarkemmat ajankohdat päätetään myöhemmin. Turvallisuuden, työhyvinvoinnin ja hitsauksen suurtapahtumassa oli mukana yhteensä 212 näytteilleasettajaa. Suomen lisäksi messuilla nähtiin yrityksiä Norjasta, Liettuasta, Ruotsista, Saksasta ja Sri Lankasta. Kansainvälisessä hitsauskonferenssissa oli osallistujia Pohjoismaiden lisäksi Israelista ja Ranskasta. Kokonaisuudessaan tapahtuma oli kansainvälisempi kuin koskaan aiemmin. EuroSafety- ja Työhyvinvointimessujen näytteilleasettajat olivat tyytyväisiä erityisesti kävijöiden laatuun. Työsuojeluun ja työhyvinvointiin panostetaan juuri nyt enemmän kuin koskaan. Hitsauskilpailujen voittajat palkittiin perjantaina Pekka Sumiloff (oik.) lähtee WorldSkills kilpailuihin. Lisäksi nämä asiat koskettavat kaikkia aloja, joten tapahtumassa oli tarjolla runsaasti hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa useille eri kävijäkohderyhmille, sanoo projektipäällikkö Veli-Pekka Rouvali Tampereen Messut Oy:stä. Nordic Welding Expo -messujen näytteilleasettajat antoivat kokonaisuudesta positiivista palautetta. Työsuojelun, työhyvinvoinnin ja turvallisuuden teemat liittyvät tiiviisti hitsausalaan, joten nämä tapahtumat tukivat aidosti toisiaan. Hitsausalan yritykset tavoittivat näillä messuilla juuri oikeat kävijät, kertoo projektipäällikkö Raimo Pylvänäinen Tampereen Messut Oy:stä. 8 Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu8.p , 10:58

8 Ourex Oy:n osastolla tekninen myyjä, Jarkko Rikala oli tyytyväinen messuihin. Väkeä tuli tasaiseen ja kiinnostuneita riitti. Esillä olivat hitsauksessa käytettävät imuletkustot, jotka soveltuvat hitsaukseen, pölyn, savun ja kaasujen poistoon. Puhdas ilma on osa työturvallisuutta! SHY järjesti Nordic Welding Expo - messuilla Nuorten SM-hitsauskilpailut, jossa mittelivät alle 21-vuotiaat. Voittajaksi selviytyi Pekka Sumiloff (Oulu), joka lähtee edustamaan Suomea elokuussa Brasiliassa pidettäviin WorldSkills kilpailuihin. Evermatic Oy on suomalainen hitsaussuojavalmistaja. Se tarjoaa laajan valikoiman henkilökohtaisia suojavarusteita hitsaukseen ja kipinöivään työstöön. Yritys on 2000-luvulla kasvanut yhdeksi Suomen tunnetuimmista hitsausalan henkilönsuojainten valmistajista ja asiantuntijoista. Uutuutena messuilla oli esillä Evolve- base -hitsausmaski. - Hitsausmaski Evolve on suunniteltu käyttäjän näkökulmasta. Evolve tarjoaa erinomaisen suojauksen ja käyttömukavuuden hitsauksen ammattilaiselle. Evolve base -malli on varustettu perinteisellä hitsauslasilla. Maskin muotoilu ohjaa lentävät kipinät tehokkaasti pois käyttäjästä, ja 150 mm leveä hiontavisiiri tarjoaa laajan näkökentän työhön, joka ei vaadi tummennettua lasia, kertoo Evermaticin toimitusjohtaja Markus Rintamäki. Teollisuuden Näytelehti 9 sivu8.p , 10:59

9 MM-kilpailuihin osallistuu yli 60 maata ja kilpailijoita on kaikkiaan yli Toiseksi kilpailussa tuli Olari Kalde (Kankaanpää) ja kolmanneksi Jani Leskelä (Oulu). SHY ja Tampereen seudun ammattiopisto järjestivät messuilla Pohjoismaiden ensimmäiset Robottihitsauskilpailut. Kilpailun voitti Sami Siekkinen (Tampere). Toiseksi sijoittui Henry Ahlstedt (Pirkkala) ja kolmanneksi Aki Granlund (Nokia). Tampereen Messut Oy jatkaa yhteistyötä SHY:n ja STYL:n kanssa vuoden 2016 messujen osalta Tampereen Messut Oy on allekirjoittanut sopimukset vuoden 2016 tapahtumien järjestämisestä Tampereella sekä Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen että Suomen Työsuojelualan Yritysten Liiton kanssa. Haluan kiittää pääyhteistyökumppaneitamme Suomen Hitsausteknillistä Yhdistystä ja Suomen Työsuojelualan Yritysten Liittoa erinomaisesta yhteistyöstä. Pitkäaikaisten kumppaneiden kanssa on hyvä lähteä kehittämään näitä tapahtumia vuodelle Meillä on ollut tänä syksynä ennätyksellinen määrä ammattimessuja ja ne ovat onnistuneet hyvin. Sijainniltaan Tampere on Suomen paras paikka teollisuuden ammattimessujen järjestämiselle, sanoo toimitusjohtaja Hannu Vähätalo Tampereen Messut Oy:stä Messuilla lanseerattiin uusi yhteistyö kun Suomen Näköasiantuntijat olivat paikalla esittelemässä Würthin kanssa kehittelemäänsä ensimmäistä kertaa. Yhteistyön myötä optisesti korjattujen suojainten toimitusvastuu siirtyy kokonaisuudessaan Näköasiantuntijoille. Samalla tuodaan myös muut optikkoverkoston tuottamat työnäkemisen palvelut Würthin asiakkaille. Kuvassa Lapuan Iiris Optikosta Jaakko Lahdensuo, Kouvolan Optiikka-Asemasta Leena Iivonen, Raision Näkökulmasta Jari Ahlgren, Huittisten Näkökeskuksesta Pauli Kurunmäki, Kankaanpään Optikko Kangasniemestä Jukka Kangasniemi ja Tampereen Oculus Optiikasta Bernd Schwenson. 1 0 Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu8.p , 10:59

10 KvickAccess Oy esitteli messuilla mekaaniset henkilönostimensa, joiden ehdottomina etuina ovat niiden katsastus- ja huoltovapaus sekä kevyt ja kätevä liikuteltavuus Teollisuuden Näytelehti 11 sivu8.p , 10:59

11 Process Genius tarjoaa ainutlaatuiset teollisen internetin työkalut myyntiin ja laitoshallintaan Process Genius Oy on Joensuulainen nuori kasvuyritys, joka on tuonut markkinoille ainutlaatuiset työkalut teolliseen myyntiin sekä laitoshallintaan 3D-mallinnusta hyödyntäen: PGtool ja PGplant. Enää uuden myyjän koulutukseen ei tarvitse uhrata vuosia, jotta hän ymmärtää mitä tuotteita asiakas heiltä tarvitsee. Toisaalla laitoskunnossapito pystyy helposti seuraamaan prosessin avainkohtia tai vaikka koko tehdasta ennakoivan huollon onnistumiseksi. Antti Häkkilä tietää, että kyseessä ovat tuotteet, joista on hyvin monipuolisesti apua myynnin tehostamiseksi ja tehtaiden ja laitosten tuottavuuden nostamiseksi. Vuonna 2012 Jani Akkila ja Antti Häkkilä, kaksi maailmaa kiertänyttä teollisuuden teknistä myyntimiestä perustivat start-up -yrityksen, jonka tuotteet syntyivät heidän työn yhteydessä havaitsemansa tarpeen täyttämiseksi. Saudeissa ja muualla Lähi-idässä kiertäneet insinöörit näkivät 3Dmallinnuksesta olevan apua ja tarvetta niin myynnissä kuin laitosvalvonnassakin. Nopeasti noussut yritys sai hyvän startin Joensuun Tiedepuistosta, Tekesin ja ELY-keskuksen avustuksella. Hyvin pian myös sijoittajat löysivät innovatiivisen insinööritoimiston. Nykyisellään kymmenisen henkilöä työllistävä yritys toimii Joensuussa sekä Vantaalla sijaitsevan myyntikonttorin kautta. PGtool on teollisen myynnin käyttöön tarkoitettu työkalu, joka esittää tarvittavat tuotteet ja palvelut visuaalisten 3D-prosessikuvauksien sisällä. Kaikki tarvittava tieto ja dokumentaatio löytyy selkeästi asiayhteydestään, mikä parantaa myynti- ja markkinointityön tehokkuutta. PGtool sisältää lisäksi tehokkaat työkalut dokumenttien hallintaan metadataan pohjautuen, myyntiverkoston ohjaamiseen ja seurantaan, sekä hiljaisen tiedon keräämiseen. - Myyjällä menee monesti aikaa päästäkseen asiakkaan prosessiin sisälle. Olipa kyse sitten esimerkiksi venttiili- tai sensorivalmistajasta, erilaisia tuotevariaatioita on tarjolla usein monia. Vuosien saatossa tieto tuotevalikoimasta karttuu, mutta tällä myynnin työkalulla - PGtoolilla - myyjä pääsee tutustumaan asiakkaan prosessiin nopeasti ja näkee selkeästi, mitä tuotteita hän voi asiakkaalle tarjota. Kuvassa Antti Häkkilä. 1 2 Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu12.p , 11:26

12 - Vastaavanlaisia palveluja ei toistaiseksi ole tullut vastaan ja erona ja meidän etuna muihin softan ja grafiikan toimittajiin on se, että olemme itse olleet tehtaissa töissä ja myyneet teollisia tuotteita kansainvälisillä markkinoilla ja tiedämme tarpeet ja haasteet kyseisillä kentillä. Tämä helpottaa meidän asiakastamme, koska meitä ei tarvitse olla ohjaamassa ja opastamassa projektin joka vaiheessa, vaan pystymme toimimaan itsenäisesti kuormittamatta liikaa asiakkaan organisaatiota. Saamme tuotettua jopa parissa viikossa ensimmäisen version palvelusta asiakkaan käyttöön ja sitä sitten kehitetään eteenpäin asiakkaan tarpeiden mukaan. Nuorena yrityksenä pystymme myös toimimaan erittäin tehokkaasti ja joustavasti, mikä myös näkyy pienempinä kustannuksina asiakkaan suuntaan, kertoo Häkkilä Process Geniuksen vahvuuksista. Tämä avaa kokemattomallekin myyjälle mahdollisuuksia perinteisesti haastavissa tilanteissa, sillä apu ja vastaukset asiakkaan kysymyksiin ovat lähellä. - Aloitimme PGtoolilla, joka on suunnattu laitevalmistajien myynnin tueksi. Oman näkemyksemme pohjalta tiesimme, miten hankalaa myyjälle on tiedostaa, mitä asiakas tarvitsee, kertoo Häkkilä. PGtooliin on mallinnettu teollisia prosesseja, joihin integroidaan laitevalmistajan tuotteet osaksi heidän asiakkaansa prosessia. Process Genius tekee kaikki prosessitutkimukset ja niistä valmiit mallit. Asiakkaiden kanssa katsotaan yhdessä, mitkä tuotteet heiltä sopivat prosessiin ja mallinnetaan ne niihin mukaan. Palvelu sopii parhaiten laitevalmistajille, joilla on useampia tuotevariaatioita ja laaja asiakaskunta. Myyjältä ei tässä vaadita kovin suurta tuotetuntemusta, ohjelmasta löytyvät myyjän laiteratkaisut ja tuotekohtaisesti tarkat tiedot. Toinen tuote, PGplant, on teollisen Internetin käyttöliittymäpalvelu. Kyseessä on visuaalinen kuvaus teollisuuslaitteistosta tai -linjastosta, jolla päästään pureutumaan prosessiin syvällisemmin. Palvelu esittää olemassa olevan laitoksen toimintaa näköistarkan 3D-prosessikuvauksen avulla. Laitoksen prosessikuvaukseen on sisällytetty eri työvaiheita ja laitteita koskeva toiminnan kannalta olennainen data laitoksen eri järjestelmistä, jolloin esimerkiksi tuotannon tilaa voidaan seurata reaaliaikaisesti selkeän käyttöliittymän avulla. Lisäksi eri vaiheita koskeva dokumentaatio ja esimerkiksi työturvallisuustiedot esitetään suoraan asiayhteydessään, jolloin se on aina helposti löydettävissä. Olipa kyseessä sitten sementtitehdas tai vaikka jätevedenpuhdistamo, järjestelmän prosessit rakentuvat vaiheittain ja niihin liittyvä tieto on monesti hajallaan monessa järjestelmässä, mutta PGplant pystyy kokoamaan materiaalin yhteen visuaaliseen käyttöliittymään. Kaikki epäolennainen on piilossa, jolloin työntekijöillä on tasosta ja tehtävästä riippuen vain relevanttia tietoa näkyvillä. Eri prosessivaiheista pystytään esittämään esimerkiksi menneet ja tulevat toimenpiteet ja komponenttikohtaiset applikaatiotiedot. - PGtoolin prosessikirjasto sisältää geneeriset mallit eri teollisuusprosesseista ja sisältö kasvaa jatkuvasti tutkimustyön edetessä. PGplant sen sijaan sisältää reaaliset mallinnukset olemassa olevista tehtaista ja laitoksista, Häkkilä selittää palveluiden eroavaisuutta. Esimerkiksi Joensuun jätevedenpuhdistamon prosessista on mallinnettu koko laitosympäristö, josta päästään tutkimaan tarkemmin mm. prosessin etenemistä ja sen sisällä olevia laitteita ja niihin liittyvää dokumentaatiota ja järjestelmätietoa selkeän visuaalisen käyttöliittymän avulla. Tätä voidaan hyödyntää erityisesti kunnossapidon eri vaiheissa. Parhaimmillaan voidaan ehkäistä odottamattomat alasajot ja ongelmatilanteissa tarvittava tieto ja ohjeet toimenpiteille löydetään nopeasti. - Myymme osaamistamme ja tuotteitamme SaaS-mallin palveluna, jolloin asiakkaan ei tarvitse huolehtia järjestelmän asennuksista ja käyttöönottoon liittyvistä ongelmista. Koulutamme lisäksi asiakkaamme avainhenkilöt tuotetiedon ja henkilöstön hallinnan osalta, jolloin palvelun käyttö on entistä joustavampaa. Tuotteemme sopivat erinomaisesti myös organisaation sisäiseen koulutuskäyttöön, koska applikaatio- ja tuotekohtainen tieto on esitetty selkeästi visuaalisessa muodossa ja kaikki ns. turha tieto on karsittu pois. Teollisuuden Näytelehti 13 sivu12.p , 11:26

13 Potentiaalisia asiakkaita ainakin riittää, sillä maailmalta löytyy jokunen laitevalmistaja ja teollinen laitos. Samaa järjestelmää pystytään hyödyntämään, oli kyseessä sitten Varkaudessa tai Shanghaissa toimiva yritys, sillä ei ole käytännössä väliä. - Tavoitteet ovat korkealla. Tiedämme tuovamme asiakkaalle ainutlaatuista palvelua kansainväliselläkin tasolla. Meillä on erittäin hyvä ja osaava porukka koossa ja lisää lihaksia löytyy tarvittaessa. Tulevaisuuden tavoitteenamme on vallata globaalit markkinat mutta edetään askel kerrallaan ja rakennetaan tukevaa pohjaa. Saimme viime kesänä mukaan tulleiden sijoittajien kautta myyntikanavia auki kansainvälisille markkinoille ja tällä hetkellä meillä on projektineuvottelut menossa mm. Etelä- Afrikassa ja Australiassa, luettelee Häkkilä yrityksen tulevaisuudennäkymistä. Process Genius Oy tekee merkittävää yhteistyötä mm. Oulun Yliopiston kanssa, jossa prosessi- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden tuottamaa tietoa hyödynnetään palvelun kehityksessä. Yliopisto saa vastaavasti Process Geniukselta järjestelmän omaa koulutuskäyttöä varten. Tällainen yhteistyö antaa osaltaan loistavat edellytykset nopealle kehitykselle, jota tullaan varmasti tarvitsemaan lähivuosien aikana entistä enemmän. Uusia ohjelmaversioita ja sovellusalueita on jo mietittynä mutta Process Genius keskittyy tässä vaiheessa omassa osaamisessamme teollisuuden puolelle. Joka tapauksessa kyseessä on nuori ja nouseva yritys, tuleeko tästä Suomen uusi Nokia - jää nähtäväksi. Innovatiivisuutta ja osaamista ainakin on Kierrejyrsimet Lisätietoja: Puh Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu12.p , 11:26

14 ALIHANKINTAAN ERIKOISTUNUT METALLIKONEPAJA KARJAALLA Meiltä saat nopeasti: - Koneistustyöt - Hitsauskokoonpanot - Vesileikkuupalvelut Vegamark Oy Hitsaajantie 21, Karjaa Puh , Fax Teollisuuden Näytelehti 15 sivu15.p , 21:21

15 Työstökoneen käytön tehostaminen Jokaisen konepajan tavoitteena on mahdollisimman hyvä tuottavuus ja kannattavuus. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää koko työstöprosessin optimoimista aina lastuamisparametrien valinnasta työstökoneen ominaisuuksien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Prosessin tehostamista voidaan lähestyä kahdesta näkökulmasta: Ensinnäkin on pyrittävä varmistamaan, että työstökone on varsinaisessa tehtävässään mahdollisimman suuren osa ajasta. Toiseksi tämä aika on käytettävä mahdollisimman tuottavasti, älykkäästi ja kannattavasti. Käyttöasteen maksimointi Toiminnan tehostaminen kannattaa aloittaa tarkastelemalla aikaa, jonka työstökone on käytettävissä koneistukseen. Vaikka kone on pajassa ympäri vuoden, tuotantokäytössä se on vain osan ajasta. Jos konepajalla tehdään töitä yhdessä vuorossa viitenä päivänä viikossa, tuotantoon on teoriassa käytettävissä tuntia vuodessa. Todellisuudessa kone ei kuitenkaan ole työstökäytössä koko tätä aikaa, vaan esimerkiksi ohjelmointi ja valmistelu vievät osan ajasta. Yleensä valmistajat pyrkivät minimoimaan tuottamattomaan työhön käytetyn ajan hyödyntämällä offline-ohjelmointia ja modulaarisia kiinnitysmenetelmiä. Työkalumakasiinit ja automaattiset työkalunvaihtajat nopeuttavat työkalun käsittelyä, joka voi myös viedä paljon aikaa. Aihioiden ja valmiiden työkappaleiden käsittelyä voi puolestaan nopeuttaa robottien avulla. Jokainen ohjelmoinnissa, valmistelussa ja työkalun tai työkappaleen käsittelyssä säästetty tunti tarkoittaa yhtä lisätuntia kappaleiden työstämiseen. Tehokas ajankäyttö Kun metallin työstöön käytettävissä oleva aika on saatu mahdollisimman suureksi, seuraava haaste on käyttää tämä aika tehokkaasti ja tuottaa mahdollisimman suuri määrä tuotteita mahdollisimman edullisesti. Lähtökohtana on hyödyntää täysimittaisesti työstökoneen ominaisuuksia lastuamissärmän ollessa kosketuksissa työkappaleen kanssa huomioiden kuitenkin työstökoneen rajoitukset. Kun tehokkainta ajankäyttöä suunnitellaan, kaikkiin prosessin tekijöihin ei voi vaikuttaa. Työstetyn kappaleen käyttötarkoitus määrää työkappaleen materiaalin, ja materiaalin ominaisuudet vaikuttavat lastuamisparametreihin. Esimerkiksi titaaniseosten huono lämmönjohtavuus edellyttää alhaisten lastuamis- ja syöttönopeuksien käyttämistä työkappaleen ylikuumenemisen välttämiseksi. Toisaalta myös käytössä oleva kone asettaa omat rajansa, koska koneinvestointi ei yleensä ole ainakaan välitön vaihtoehto. Valmistajat pyrkivät huomioimaan nämä seikat tuotantokuluja arvioidessaan, mutta arvioitujen ja todellisten kulujen ero voi olla merkittävä, jos työstökoneen ominaisuudet arvioidaan väärin tai lastuamisolosuhteet ovat vaikeat. 1 6 Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu16.p , 20:52

16 Toisaalta jos uuteen työstökoneeseen investoidaan, koneiden suhteellisen pitkä käyttöaika on syytä huomioida. Vaikka yritys hankkisi tarpeitaan vastaavan tai ne jopa ylittävän koneen, työkappaleiden materiaalit, koko ja tuotantomäärä voivat muuttua merkittävästikin koneen viiden tai kymmen käyttövuoden aikana. Muutoksiin voi vastata vain muuttamalla lastuamisolosuhteita ja -parametreja älykkäästi. Lastuamisparametrien valinnassa on huomioitava muutamia yleisiä vaatimuksia. Lastuamissyvyys ja syöttö vaikuttavat kääntöterien käyttöaikaan, lastujen muodostumiseen ja lämmön syntymiseen. Myös lastuamisnopeus on valittava tarkasti: liian suuri nopeus kuluttaa kääntöterät nopeasti loppuun, kun taas liian hitailla nopeuksilla koneistus on tehotonta. Suuremmalla lastuamisnopeudella työkappale saadaan yleensä nopeammin valmiiksi. Toisaalta työstöajan lyhentyessä myös kääntöterän kestoikä lyhenee ja työkalukulut kasvavat. Työn loppuun suorittamiseen tarvitaan enemmän kääntöteriä ja kuluneet teräsärmät on käännettävä tai vaihdettava uuteen palaan, jolloin työkalujen vaihtamisesta aiheutuvat seisokit kasvattavat kokonaiskuluja. Usein kyse onkin tasapainoilusta nopean ja tehokkaan työstön ja hitaan ja edullisen prosessin välillä. Tasainen tuottavuus ja vakaa prosessi saavutetaan löytämällä kultainen keskitie: liian maltilliset lastuamisparametrit vähentävät kyllä kuluja, mutta työkalu ei enää toimi tehokkaasti, kun taas liian aggressiiviset parametrit lisäävät tuottavuutta, mutta voivat johtaa myös työkalun rikkoutumiseen. Työkalujen ominaisuuksien lisäksi lastuamisolosuhteisiin vaikuttavat työstökoneen ominaisuudet. Eri työstökoneissa on rajoituksia tehon, väännön, kierrosnopeuden ja vakauden suhteen. Selkein ja suurin rajoite on teho. Teholuokitus ei kuitenkaan itsessään kerro suoraan koneen soveltuvuudesta tiettyyn tehtävään. Esimerkiksi 60 kw:n koneen voisi ajatella tarjoavan reilusti tehoa, mutta jos tarkoituksena on tuottaa 12 m pitkiä ja halkaisijaltaan 3 m leveitä valsseja, 60 kw ei olekaan enää mikään iso luku. Vaadittuun tehoon vaikuttavat työkappaleen materiaali ja koko, lastuamissyvyys, syöttö- ja lastuamisnopeus. Tehovaatimus kasvaa runsaasti suuremmilla lastuamisnopeuksilla lastuamisvoimien suurentuessa. Suurilla nopeuksilla voidaan näin tarvita tehoja, joihin kone ei pysty. Myös äärimmäiset lastuamisparametrit voivat aiheuttaa tilanteen, jossa työstökoneen muut ominaisuudet muodostuvat rajoitteeksi. Suuret lastuamissyvyydet voivat synnyttää voimia, joita kone ei kestä rakenteellisesti, tai voimakas värähtely voi heikentää työkappaleiden laatua. Samaan tapaan suuret syöttönopeudet voivat tuottaa lastumäärän, joka häiritsee koneistusta tai tukkii lastunpoistojärjestelmän. Työstökoneen ominaisuuksien tehokas hyödyntäminen edellyttää tasapainoisten lastuamisparametrien valitsemista. Yleensä parhaaseen lopputulokseen päästään vähentämällä lastuamisnopeutta sekä kasvattamalla syöttöä ja lastuamissyvyyttä. Käyttämällä mahdollisimman suurta lastuamissyvyyttä (huomioiden sen vaikutus koneen vakauteen) pystytään vähentämään työkiertojen määrää ja lyhentämään työstöaikaa. Lastuamissyvyys ei yleensä vaikuta merkittävästi työkalun käyttöikään, toisin kuin lastuamisnopeus. Myös syöttö kannattaa pitää mahdollisimman suurena huomioiden kuitenkin sen vaikutus työkappaleen pinnanlaatuun. Sopivan syöttönopeuden ja lastuamissyvyyden löydyttyä lopullisen hienosäädön voi tehdä lastuamisnopeutta muuttamalla. Tavoitteena on löytää lastuamisolosuhteet, joilla saavutetaan tuottava lastuvirta ja vakaa prosessi. Koneen ominaisuuksien ja lastuamisparametrien paras mahdollinen yhdistelmä varmistaa tasapainon työkalukulujen, prosessin vakauden ja tuottavuuden välillä. Tulevaisuuden strategiat Vaikka työstökoneen ominaisuudet voivat rajoittaa työstöprosessia, koneen vaihtaminen ei ole helppo, nopea tai halpa ratkaisu. Tuottavuutta voi parantaa helpommin ja nopeammin työstökoneen parametreja muokkaamalla. Kun työstöaika on saatu maksimoitua, on suositeltavaa valita sopiva kääntöterän materiaali, pinnoite ja särmän geometria työstettävän materiaalin ja koneistusvaatimusten mukaan. Tämän jälkeen selvitetään hitain lastuamisnopeus, jolla työkalu toimii tehokkaasti. Syöttönopeus ja lastuamissyvyys pyritään valitsemaan mahdollisimman suuriksi huomioiden kuitenkin työstökoneen teho- ja vakausominaisuudet. Työstöparametrien ja työstökoneen ominaisuuksien parhaan mahdollisen tasapainon löytämiseksi on kehitetty erilaisia matemaattisia kaavoja. Samanlaiseen tulokseen voidaan päästä myös käytännön testien kautta. Useimmiten kaavat vahvistavat käytännön havainnot. Arviolta noin 90 prosentissa tapauksista tehokkain lopputulos saavutetaan käyttämällä alhaista lastuamisnopeutta yhdistettynä mahdollisimman suureen syöttöön ja lastuamissyvyyteen. Tarvittaessa sovellusta optimoidaan lastuamisnopeutta muuttamalla. Näin saavutetaan luotettava ja tuottava työstöprosessi ja saadaan kaikki irti käytössä olevasta koneesta. Tekijä: Patrick de Vos, Seco Tools Groupin teknisestä koulutuksesta vastaava johtaja Seco Tools tunnetaan maailmanlaajuisesti innovatiivisista lastuavan työstön työkaluistaan ja asiakkaiden kanssa tekemästään tiiviistä yhteistyöstä. Tavoitteena on ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja vastata niihin. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Ruotsin Fagerstassa. Seco Toolsilla on yli työntekijää 50 maassa.se tarjoaa myyntitiimiensä henkilökunnalle koulutusta, kehittymismahdollisuuksia ja kannustinohjelmia sekä avoimen viestintäympäristön. Työntekijämme edustavat yrityksen kolmea ydinarvoa: asiakaslähtöisyyttä, yhteishenkeä ja henkilökohtaista sitoutumista. Nämä arvot määrittävät menettelytapamme liiketoiminnassa ja sen, miten toimimme vuorovaikutustilanteissa niin yhtiön sisällä kuin sen ulkopuolellakin Teollisuuden Näytelehti 17 sivu16.p , 20:52

17 Hetitec Oy - 3D tulostusta kvartsihiekkaan 3D-tulostus on rantautunut Suomeen. Metalliin, muoviin ja nyt myös kvartsihiekkaan tehdään 3D-tulostusta. Hiekkaan tehtävä tulostus on ainutlaatuista paitsi Suomessa niin koko Pohjoismaissa. Hetitec Oy on tehnyt merkittävän investoinnin ja tuonut saksalaisen hiekkaan tulostavan 3D-laitteiston Suomeen x 600 x 500 mm on tällä hetkellä meidän suurin tuloste koko, materiaalina kvartsihiekka on erikoinen ja tämä on tietääkseni suurin 3D tulostin Pohjoismaissa, kertoo Hetitecin toimitusjohtaja Ville Moilanen. Hetitec toimii saksalaisen voxeljet AG:n virallisena edustajana Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Tanskassa. Toimitusjohtaja Ville Moilanen kertoo, että 3Dteknologia on kehitetty autoteollisuuden tarpeita silmällä pitäen. Saksassa suurilla autotehtailla on omat 3D-tulostimet. Myös pumppuvalmistajat ovat olleet 3D-tulosteiden käyttäjiä. Lisätietoja: Puh Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu18-22.p , 14:52

18 Valkeakoskelainen Hetitec on erikoistunut valukappaleiden valmistamiseen tarvittavien muottien ja keernojen 3D-tulostamiseen suoraan CADmalleista. Mitä monimutkaisempi kappale ja tiukempi toimitusaikavaatimus, sitä kilpailukykyisempi on Hetitecin 3D-tulostuspalvelu verrattuna perinteisiin muottityökaluihin perustuviin menetelmiin. Hetitec työllistää Suomessa 2 henkilöä. Työtilanne vaihtelee viikoittain. Tilauksen tullessa on yleensä kiire, tuote pitää saada mahdollisimman nopeaan. Yhtiö palvelee joustavasti ja tehokkaasti ja 318 litraa vuorokaudessa tulostava laite ajaa yhdellä ajolla useita eri kappaleita, eri asiakkaille. 0,3 mm kerroksissa, tulostuspää annostelee kovetteen. Erittäin tarkka tulostuspää, 0,3 kerrospaksuudella. Kvartsihiekka kovettuu kemiallisen reaktion seurauksena x 600 x 500 mm on Hetitecin suurin tulostekoko ja laite on suurimpia 3D-tulostimia Pohjoismaissa. Saksassa maailman isoimmalla 3D tulostimella tehdään keerna. Muotti tehdään perinteisin menetelmin kaavaamalla Yksittäiskappaleet Pienet sarjat Painotie Painotie 19, Turenki Tuotantotilan koordinaattimittauskoneet Lisätietoja Carl Zeiss Oy puh Teollisuuden Näytelehti 19 sivu18-22.p , 14:52

19 Hiekasta kaivetaan kappale esiin ja puhdistetaan asiakkaalle. Muottien 3D mallissa tarvittavat muodot muoteissa, kanavat ja filtterit voi olla valmiina. Monesti näitä on mahdoton tehdä normaali menetelmällä. Tekstiäkin voidaan laittaa, muotissa upotettuna negatiivisena päästönä. Laatikkoon laitetaan kaikki mitä halutaan tulostaa, kone jakaa työn kerroksiin, ja tekee kerroksittain. Kone voi tulostaa mihin vaan, mitä vaan. Hiekka levitetään kokoalueelle, voi aloittaa kappaleen tulostamisen ylempääkin ja laatikossa voidaan sijoittaa tulosteita päällekkäin. - Erittäin tehokasta ja nopeaa. Kvartsihiekkaan tulostetut muotit ovat verrattavissa ominaisuuksiltaan sarjatuotannossa yleisesti käytettyihin materiaaleihin. Hetitec Oy tarjoaa hiekkamuottien tulostuspalveluita ensimmäisenä yrityksenä pohjoismaissa. Hetitec valmistaa 3D-tulosteita erilaisiin käyttötarkoituksiin. Erikoisosaamisena on erilaisten valumuottien ja mallien tulostaminen. Asiakkaat ovat tunnettuja pohjoismaalaisia teollisuusyrityksiä, jotka vaativat toimittajaltaan varmaa laatua ja ehdotonta luotettavuutta. Asiakkaat arvostavat erityisesti Hetitecin vahvaa erikoisalan asiantuntemusta, nopeaa reagointikykyä sekä yhteistyön sujuvuutta. Hetitec auttaa pohjoismaisia yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä kansainvälisillä markkinoilla nopeuttamalla yritysten valuosien toimitusaikoja ja lyhentämällä sitä kautta tuotekehitysprojekteja sekä varaosien hankintaan kuluvaa aikaa. Tavoitteena löytää uusia yhteistyökumppaneita ja sovelluskohteita teknologialle Erittäin tarkka tulostuspää ja ainoastaan 0,30mm kerrospaksuus takaavat tarkkojenkin yksityiskohtien onnistumisen. Muottien 3D-tulostamisen hyötyjä Nopeus ja kustannustehokkuus Muotit ja keernat voidaan valmistaa nopeasti 3D-tulostimella suoraan CAD-malleista, täysin ilman kallista ja aikaa vievää muottityökalujen valmistamista. Muutosten helppous Muutokset tarvitsee tehdä vain muottien CAD-malliin, joten esim. protovaluista voidaan tehdä monta erilaista versiota edullisesti. Vapaus kappaleen geometrian suhteen Negatiivisetkin päästöt ovat mahdollisia. Tämä mahdollistaa kappaleen vapaan suunnittelun. Myös erittäin haastavat muodot on helppo toteuttaa. Tehoa tuotekehitykseen ja harvinaisten varaosien valmistukseen Vapaus prototyypin geometrian suunnittelussa nopeuttaa tuotekehitystä huomattavasti, jolloin valmis lopputuote saadaan markkinoille totuttua nopeammin. Myös muut kiireelliset komponentit, kuten varaosat, saadaan valmistettua helposti ja usein paljon entistä nopeammin. Tarkkuus Erittäin tarkka tulostuspää ja ainoastaan 0,30mm kerrospaksuus takaavat tarkkojenkin yksityiskohtien onnistumisen. Valimoteollisuudesta tutut muottimateriaalit Kvartsihiekkaan tulostetut muotit ovat verrattavissa ominaisuuksiltaan sarjatuotannossa yleisesti käytettyihin materiaaleihin. Monipuoliset valumateriaalit Hiekkamuotit soveltuvat niin alumiini-, magnesium-, rauta- kuin teräsvaluihinkin. Monipuoliset käyttökohteet Hiekkamuotteja voidaan käyttää myös esimerkiksi lasi- ja hiilikuituja laminoitaessa. Yhdisteltävyys Monimutkaisia 3D-tulostettuja keernoja voidaan käyttää yhdessä perinteisin menetelmin kaavattujen muottien kanssa. Keernojen yhdistäminen Useita keernoja voidaan yhdistää yhdeksi, parantaen näin valukappaleen Lisätietoja: Puh Hiekkamuotit soveltuvat niin alumiini-, magnesium-, rauta- kuin teräsvaluihinkin. mittatarkkuutta. Ei huolta muottityökaluista Muottityökaluja ei tarvita lainkaan ja näin ollen niiden varastoinnista tai joutumisesta vääriin käsiin ei tarvitse huolehtia. 2 0 Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu18-22.p , 14:52

20 Hetitec Oy on high-end 3Dtulostimia valmistavan voxeljet AG:n virallinen yhteistyökumppani Pohjoismaissa. Voxeljet valmistaa innovatiivisia 3D-tulostimia monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Hetitecin 3D-laitteisto on noin euron investointi. Yhteistyö tehtaalle on olemassa, eli tarvittaessa välitetään ja myydään 3Dlaitteistoja tarvitsijoille tai kiiretilanteessa ihan 3D-tulosteitakin Saksasta tänne. - Suomessa kiinnostusta itse laitteistollekin, kertoo Ville Moilanen tyytyväisenä. Tarjottu on laitteita suomalaisille kuin ruotsalaisillekin. Osa kyselyistä tulee valimoteollisuuden parista ja osa tulee muilta teollisuuden alueilta (muoviteoll. ym). Laitevalmistaja voxeljet ag on pörssiyhtiö. Heillä on toistasataa työntekijää, liikevaihto yli 10 miljoonaa. Nykyinen globaalitoiminta kattaa Euroopan lisäksi Amerikan ja Aasian. Hetitec toimii saksalaisen voxeljet ag:n virallisena edustajana Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Tanskassa. -3D tulostus on kasvamassa Suomessa. Joka tasolla puhutaan; kotona tulostamisesta, lääketeollisuuden tulosteet (elimet) sekä teolliset sovellutukset. Alalla ollaan rakentamassa rakenteita ja järjestöä kasvattamassa tietoisuutta, tästä Firpa on yhtenä esimerkkinä. - Meidän 3D tekniikkaa hyödyntävät valun käyttäjät kone- ja laitevalmistaja sekä protopajat. Menetelmällämme monet valimot pystyvät tarjoamaan asiakkailleen todella nopeasti protomalleja. Kvartsihiekkaan voidaan valaa metallit, alumiinia, rautaa, terästä, jos vaan hiekkavaluna voidaan tehdä, voidaan tälläkin valaa. Jos valimo ei itsessään varsinaisesti käytä meidän tulostettuja muotteja; kyllä heillä monesti on kuitenkin mahdollista kaataa muottiin, häiritsemättä tuotantoa, sulan ollessa valmiina pystytään nopeasti valamaan. Näin esimerkiksi kun asiakkaalla on kiire saada varaosa, printataan muotit, ja valetaan lähimmällä valimolla ja saadaan nopeasti tarvittava osa, kertoo toimitusjohtaja Ville Moilanen asiakastilanteista. 3D-tulosteiset muotit tulevat lisääntymään - ja mikä parasta se tulee nopeuttamaan varaosien saatavuutta. 3D-tulostaminen on suhteellisen nuori teknologia, joka leviää jatkuvasti uusiin käyttökohteisiin eri aloilla. Hetitec pyrkii omalta osaltaan edesauttamaan tätä kehitystä, tekemällä jatkuvasti yhteistyötä eri alojen yritysten ja tutkimuslaitosten ja mm. taiteilijoiden kanssa Lue uusin lehti. Teollisuuden Näytelehti 21 sivu18-22.p , 14:52

21 Jyväskylän FinnMateria messut onnistuivat hyvin Torstaina Jyväskylän Paviljongissa päättyneet viidennet kaivosteollisuuden ja metallinjalostuksen FinnMateria erikoismessut onnistuivat hyvin. Messuilla kävi reilut alan ammattilaista. Jyväskylän Messut Oy:n myyntijohtaja Jyri Siekkinen sanoo, että näytteilleasettajilta on tullut positiivista palautetta. -Oli hienoa nähdä, että taloustilanteesta huolimatta näytteilleasettajat olivat messuilla täysillä mukana ja kävijöitä riitti vanhaan malliin. Finn- Materia on luonteeltaan vahvasti ammattitapahtuma, joten lähes kaikki Jyväskylän Paviljongin ovista kävelleet ovat olleet alalla toimivia tai muuten aiheesta kiinnostuneita. Myös messujen yhteydessä järjestetyt seminaarit keräsivät runsaasti asiantuntijoita eri puolilta maata, Siekkinen toteaa. Kaivosalan sekä metallinjalostuksen ja -kierrätyksen huipputapahtuma Jyväskylän Paviljongissa FinnMateria messuilla Jyväskylässä järjestettiin metallinkierrätyksen Luokittelupäivät Suomen Romukauppiaiden liitto ry oli vahvasti mukana FinnMateria messuilla. Liitto järjesti toisena messupäivänä torstaina perinteisen Luokittelupäivän, joka kokosi yhteen romukaupan ja sulattamoteollisuuden ammattilaiset kaikkialta Suomesta. Jyväskylän FinnMateria messuilla huomio kaivosalan koulutukseen Jyväskylän FinnMateria messuilla marraskuuta oli kattava ja ajankohtainen tietoiskuohjelma. Esimerkiksi Kaivosteollisuus ry piti molempina messupäivinä tietoiskut, joissa pureuduttiin kaivosalan koulutuksen kehittämiseen. Ensimmäisenä messupäivänä käsittelyssä oli kaivosalan ammatillisen koulutuksen kehittäminen teollisuuden näkökulmasta. Tästä on käynnistymässä tarveselvitys. Tavoitteena ei ole niinkään koulutuksen määrän vaan laadun lisääminen. Jyväskylän FinnMateria messuilla oli huippuluokan seminaariohjelma Jyväskylän FinnMateria messujen rinnalla marraskuuta toteutettiin korkeatasoinen seminaariohjelma. Huippuseminaarien ansiosta kyse ei ollut ainoastaan messuista, vaan FinnMateria 2014 oli myös alan ammattilaisten tärkeä koulutustapahtuma. Viidensien FinnMateria-messujen ensimmäisenä päivänä keskiviikkona auditorio Wivissä pureuduttiin kaivosvesien hallinnan kehittämiseen. POHTO Oy:n toteuttaman seminaarin sisältö oli suunniteltu yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaisten kanssa. Luokittelupäivät 2014 keskittyi laatu- ja ympäristöasioihin. Alan toimijoiden kohtaaminen ja verkottuminen oli varmasti päivän tärkeintä antia. Luokittelupäivään oli ilmoittautunut jo yli 160 alan ammattilaista, Romukauppiaiden liiton toiminnanjohtaja Jari Kortesoja kertoo. Suomen Kaivosyrittäjät ry:n puheenjohtaja Harri Siitonen: Kaivosalan kurittamisen on Suomessa loputtava Suomen Kaivosyrittäjät ry:n puheenjohtaja Harri Siitonen sanoi, että poliittiset päättäjät ovat tehneet kaivostoiminnasta pienelle yrittäjälle melkein mahdotonta tai ainakin hyvin hankalaa. Kaivosteollisuudesta on tehty syntipukki ja parin ison toimijan ongelmien varjolla on leimattu koko toimiala. Lisäksi poliittisilla päätöksillä on lupabyrokratia kasvatettu sellaisiin mittoihin, että esimerkiksi malminetsintä on suorastaan romahtanut, Siitonen sanoo. Seuraavat FinnMateria-messut järjestetään Jyväskylän Paviljongissa marraskuussa Vuoden johtavan kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden sekä maarakentamisen messujen järjestelyissä olivat mukana Jyväskylän Messut Oy:n kanssa Vuorimiesyhdistys ry, POHTO, Infra ry ja Suomen Romukauppiaiden liitto ry Teollisuuden Näytelehti 19 / 2014 sivu18-22.p , 14:52

22 Suomen robotisaatioaste on hälyttävän matala Tänään käynnistyy eurooppalainen robottiviikko, joka luotiin vuonna 2010 edistämään tietoisuutta robotisaatiosta ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan, ihmisiin ja liiketoimintaan. Viikon erityinen tavoite on kannustaa nuoria opiskelemaan ja työllistymään alalla. Viime vuonna Suomi oli mukana ensimmäistä kertaa, ja hyvien kokemusten siivittämänä robottiviikko saa jatkoa. Tauno Heinola Toimitusjohtaja ABB Oy Syytä onkin. Suomen robotisaatioaste on hälyttävän matala verrattuna muihin pitkälle teollistuneisiin maihin. Suomalainen robottikeskustelu on lapsen kengissä, eikä robottien tuomia mahdollisuuksia yleisesti ottaen tunneta riittävästi, saati muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta osata hyödyntää. Robotit ja laajemmin teollinen automaatio parantavat laatua, tuottavuutta ja energiatehokkuutta. Tämä on myös oivallettu kehittyvillä markkinoilla, joissa kasvuprosentit ovat viime vuosina olleet huimia. Kiinan robottimarkkina kasvoi 60 % vuonna 2013, Afrikan kasvuprosentti vuotta aiemmin oli 87. Yhdysvalloissa puhutaan botshoringista. Termi on yhdistelmä sanoista robot ja reshoring. Toisin sanoen valmistuksen paluu Yhdysvaltoihin tapahtuu pitkälti robottien avustamana. Robotit leikkaavat työvoimakustannusten merkitystä - seikka, mikä usein on ollut merkittävä ajuri tuotannon siirrolle halvemman kustannustason maihin. Tuotannon paluu luo uusia työpaikkoja. Suomessa on arviolta 122 robottia kymmentä tuhatta työntekijää kohden. Saksan vastaava luku on 282, Japanin 323 ja Korean 437. Käsi sydämelle, milloin yrityksessäsi on viimeksi arvioitu automaation mahdollisuuksia? TTeksti: uno Heinola Toimitusjohtaja, ABB Oy Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 75 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan noin ja välillisesti noin suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille Valitse kotimaiset kengät - jätä hyvä jälki Suomalaiset jalkinevalmistajat ovat käynnistäneet tiedotus- ja tunnettuuskampanjan, jonka teemana on Jätä hyvä jälki - valitse kotimaiset kengät. Vuoden loppuun saakka jatkuva kampanja näkyy ja kuuluu radiokanavilla, internetissä sekä sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on lisätä kotimaisen työn arvostusta, työllisyyttä sekä kotimaisten kenkien tunnettuutta kuluttajien keskuudessa. Jokaisella kuluttajavalinnalla on vaikutusta työllisyyteen Suomessa. Kotimainen kengänvalmistus on pitänyt pintansa. Vuonna 2013 Suomessa valmistettiin 2,6 miljoonaa paria jalkineita, joista yli puolet meni vientiin. Kenkä- ja nahka-ala työllistää tällä hetkellä noin 1300 henkilöä. Alan kattojärjestö on Kenkä- ja Nahkateollisuus ry, johon kuuluu noin 30 yritystä. Suomen keliolosuhteet asettavat jalkineiden laadulle kovat vaatimukset. Valmistuksessa käytettävien raakaaineiden tulee sopia pohjoisiin olosuhteisiin. Tarvitaan käytännön kokemusta siitä, mitä suuret lämpötilanvaihtelut, sateet, talven liukkaat kelit, pakkaset ja suolatut tiet vaativat jalkineiltamme. Suomalaisten jalkinevalmistajien etuna on kotimaisten erityisvaatimusten tuntemus. Muun muassa Keski-Euroopassa tai Aasiassa valmistetuissa jalkineissa on pääsääntöisesti kapea lesti. Suomessa valmistetuissa jalkineissa käytetään paremmin suomalaiseen jalkaan sopivaa lestiä. Jalkaan sopivuus on tutkimustenkin mukaan kuluttajalle tärkeää kenkien valinnassa. Talvella lestin tilavuudessa joudutaan myös huomiomaan kylmyyden aiheuttamat vaatimukset. Kotimaiset jalkinevalmistajat ovat lähellä asiakkaita. Tästä syystä kotimaiset valmistajat pystyvät ulkomaisia tuottajia selvästi paremmin huomioimaan käyttäjien kokemukset ja palautteet Teollisuuden Näytelehti 23 sivu23.p , 20:52

3D-tulostaminen suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä. 3D-raportti 2016

3D-tulostaminen suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä. 3D-raportti 2016 3D-tulostaminen suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä 3D-raportti 2016 Suomessa on viime vuosien aikana kiinnostuttu todenteolla 3D-tulostamisesta, kun yritykset ovat havainneet sen tuomat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Tuotantolaitos työpöydälläsi Katsaus kotimaiseen 3D-tulostusosaamiseen

Tuotantolaitos työpöydälläsi Katsaus kotimaiseen 3D-tulostusosaamiseen Tuotantolaitos työpöydälläsi Katsaus kotimaiseen 3D-tulostusosaamiseen Kuka olen? Ville Piispanen, minifactory Oy Ltd:n brändipäällikkö Ensisijaiset opinnot tuotantotalousinsinööriksi, valmistumisaika

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma...

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma... KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT hyvinvoinnin maailma... Hygieniaa ja mukavuutta yksinkertaisesti 1 Keskuspölynimuri 2 PVC-putket 3 Äänenvaimennin 4 Imurasia Kuvat ovat suuntaa-antavia. KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

Lisäarvoa asiakkaalle

Lisäarvoa asiakkaalle Lisäarvoa asiakkaalle Hyvä kumppani tuo yritystoiminnalle selkeän lisäarvon. Mellano Oy:n toiminnan tavoitteena on olla asiakkaalleen paras lisäarvon tuottaja. Olemme Suomen johtava kodin kiintokalustekomponenttien

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

PILOTTEJA JA KUMPPANUUKSIA START-UPEILLE JA SUURYRITYKSILLE TULOKSET 2015

PILOTTEJA JA KUMPPANUUKSIA START-UPEILLE JA SUURYRITYKSILLE TULOKSET 2015 PILOTTEJA JA KUMPPANUUKSIA START-UPEILLE JA SUURYRITYKSILLE TULOKSET 2015 MITÄ SYNTYY KUN KOLME SUURYRITYSTÄ AVAA LIIKETOIMINTAOSAAMISENSA JA RESURSSINSA START-UP -YRITYKSILLE? 100 JÄTETTYÄ HAKEMUSTA KASVUYRITYKSILTÄ

Lisätiedot

Jalat maassa, tavoitteet korkealla. MSK Group Oy

Jalat maassa, tavoitteet korkealla. MSK Group Oy Jalat maassa, tavoitteet korkealla MSK Group Oy 6.9.2016 Sisältö 01 MSK Groupin historia 02 MSK Group korkean teknologian perheyhtiö 03 MSK lukuina 04 Tytäryhtiöt 1. Sukupolvi - perustaja "Ville Isosaari

Lisätiedot

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Alusta alkaen oikein Viisaat päätökset, hyvät tulokset Alusta alkaen järkevästi ja huolellisesti harkittu työstökoneinvestointi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Tulevaisuuden tehdas 2020 Petri Laakso, Senior Scientist

Tulevaisuuden tehdas 2020 Petri Laakso, Senior Scientist TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Tulevaisuuden tehdas 2020 Petri Laakso, Senior Scientist Global Factory Tulevaisuuden tehdas on toimiva ja kilpailukykyinen yritysverkosto, jolla on toimintoja niin halvan

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

YRITYS JA PALVELUT. Toni Järvitalo. www.3dformtech.fi

YRITYS JA PALVELUT. Toni Järvitalo. www.3dformtech.fi YRITYS JA PALVELUT Toni Järvitalo www.3dformtech.fi 3D FORMTECH 3D Formtech on 3D-tulostusta ja siihen liittyviä oheispalveluja tarjoava yritys. Toimitilamme sijaitsevat Jyväskylässä, Mattilanniemessä.

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO VERKOSTON VETURINA KUUSAMO HIRSITALOT CANNUS TUNTEE JAPANIN JA SEN RAKENNUSALAN ERITTÄIN KUSTANNUSTEHOKAS TAPA VIENTIIN SYNERGIAA JA KOON EKONOMIAA

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari. Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko

Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari. Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko Taustaa Ulkoiset tekijät Maailman moninapaisuus Haastavampi kansainvälinen kilpailu Sisäiset tekijät

Lisätiedot

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 1 DT on kasvuyhtiö joka toimittaa ilmaisimia röntgenlaitteisiin DT toimittaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja -ilmaisimia

Lisätiedot

23. Yleistä valumalleista

23. Yleistä valumalleista 23. Yleistä valumalleista Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valumallien yleisin rakenneaine on puu. Sen etuja muihin rakenneaineisiin verrattuna ovat halpuus, keveys ja helppo lastuttavuus.

Lisätiedot

PK konepaja digitalisaation pyörteissä

PK konepaja digitalisaation pyörteissä PK konepaja digitalisaation pyörteissä Teollisuus ja digitalisaatio -seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia. Harri Jokinen Toimitusjohtaja Nomet Oy Alihankintakonepaja, liikevaihto 8,2 M, 52 osaajaa ja

Lisätiedot

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta 1. Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen vientituloja,

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana Antti Vasara, toimitusjohtaja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Joensuu 7.2.2017: Älyä

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT

KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT Ennen kaikkea kaivos KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT 2 Kaivostoiminnan näkymät q Hintojen pudotus ohi, metallien ja mineraalien hintataso vakiintuneella tasolla, ja hienoista kasvua näkyvissä. q Tuotanto ja

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

3D-tulostamisen tilanne Pohjois-Savossa

3D-tulostamisen tilanne Pohjois-Savossa 3D-Tulostuksen mahdollisuudet Pohjois-Savossa 18.4.2016 3D-tulostamisen tilanne Pohjois-Savossa Tausta Ainetta lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristö (ALVO) hanke, 1.3.2015-31.5.2016 Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

UUDISTUVA. teknologia-suomi. Teknologiateollisuus lyhyesti

UUDISTUVA. teknologia-suomi. Teknologiateollisuus lyhyesti UUDISTUVA teknologia-suomi Teknologiateollisuus lyhyesti TEKNOLOGIATEOLLISUUS KOOSTUU VIIDESTÄ PÄÄTOIMIALASTA: Elektroniikka- ja sähköteollisuus MERKITTÄVIN ELINKEINO SUOMESSA Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja.

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja. KiVi 2009 Live! Seminaari 8.10.2009 Joensuu Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja Flaxwood Oy YRITYS PÄHKINÄNKUORESSA Flaxwood Oy on perustettu

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jukka Palokangas, pääekonomisti Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2,1=1 27 26 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 Muutos: 1-7,28/1-7,27,%

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä.

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä. Rakennuslehti 18.12.2012 EMC Talotekniikka myydään Hollantiin EMC Talotekniikka Oy myydään hollantilaiselle teknisten palveluiden toimittaja Royal Imtech N.V.:lle. EMC Talotekniikan nykyiset omistajat

Lisätiedot

Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta

Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Ville Saksi Toimitusjohtaja VR Track Oy VR Track Oy on infra-alan suurimpia rakennusliikkeitä. Olemme Suomen suurin

Lisätiedot

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Suomen talous yskii Bruttokansantuote 2014 BKT kasvu, % Latvia Vuosimuutos, % Liettua Puola Ruotsi Iso-Britannia Luxemburg Romania Unkari

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

Suomen tulevaisuus teknologiamaana? Keskusteluaineisto työpaikoille

Suomen tulevaisuus teknologiamaana? Keskusteluaineisto työpaikoille 3.11.2010 Suomen tulevaisuus teknologiamaana? Keskusteluaineisto työpaikoille - Me olemme teknologiayritys - Teknologiateollisuus Suomessa - Maailman muutos - Suomen pärjääminen Me olemme teknologiayritys

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Suomen tulevaisuus teknologiamaana? Keskusteluaineisto työpaikoille

Suomen tulevaisuus teknologiamaana? Keskusteluaineisto työpaikoille 9.5.2012 Suomen tulevaisuus teknologiamaana? Keskusteluaineisto työpaikoille - Me olemme teknologiayritys - Teknologiateollisuus Suomessa - Maailman muutos - Suomen pärjääminen Me olemme teknologiayritys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Suomi palkkatyön yhteiskuntana Harri Melin Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Nopea muutos Tekninen muutos Globalisaatio Työmarkkinoiden joustot Globalisaatio ja demografinen muutos Jälkiteollisesta

Lisätiedot

Metallien 3D-tulostus uudet liiketoimintamahdollisuudet

Metallien 3D-tulostus uudet liiketoimintamahdollisuudet Metallien 3D-tulostus uudet liiketoimintamahdollisuudet Alihankintamessut 17.9.2015 Pasi Puukko, Petri Laakso, Pentti Eklund, Magnus Simons, Erin Komi VTT 3D-tulostus ja materiaalia lisäävä valmistus (AM)

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ MAA- JA BIOKAASUN MAHDOLLISUUDET 2 1 Luonnonkaasusta on moneksi 3 Gasumin kaasuverkosto kattaa puolet suomalaisista Korkeapaineista kaasun siirtoputkea 1 286 km Matalan paineen jakeluputkea

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Usein kuultu väite on, ettei ammattitaitoisia koneistajia ole riittävästi Osaamista on mahdollista parantaa asiantuntevalla koulutuksella. Koulutamme koneistajista

Lisätiedot

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI TUOTANTOPALVELUT LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI BE Group Oy Ab on osa Pohjois- Euroopan johtavaa teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunutta BE Group

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot