HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 2/2002 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Kari Takala: Studies in Time Series Analysis of Consumption, Asset Prices and Forecasting. Lisensiaattityöt Ville Kaitila: Fiscal Policy Co-ordination, Imperfect Labour Markets and Monetary Union. Hanna Pesonen: Price Setting Behavior in an Open Economy and the Determination of Finnish Foreign Trade Prices. Tanja Tanayama: Empirical Analysis of Processes Underlying Various Technological Innovations. Juha Tuomala: Työvoimakoulutuksen vaikutus työttömien työllistymiseen. Juuso Vanhala: Technical progress, Skill Transferability and Equilibrium Unemployment. Pro gradu -tutkielmat Ahtonen, Tommi: Moral-hazard -ongelman ratkaiseminen franchisingsopimuksissa. Alander, Anu: Kaupunkien sijainti sekä niiden elinkeinorakenteiden erikoistumisaste kaupunkisysteemimalleissa. Crnogorcevic, Nikola: Spectrum Allocation Methods. Hentilä, Aku: Palkkojen muodostus ja optimaalinen valuuttakurssipolitiikka. Hirvelä, Jussi Markus: Suomen sähkömarkkinoiden avautuminen kilpailulle. Huotari, Antti Johannes: Läpinäkyvyys rahapolitiikassa. Hyttinen, Mika Kristian: Osingon irtoamisen kurssivaikutus. Inkinen, Tuomas Tapio Aapram: Listautumisannit ja alihinnoittelu. Kieseppä, Ilkka Antero: Toimialarakenne ja tutkimus- ja kehitystyö verkkotoimialoilla. Kivipuro, Suvi: Intellectual Property Rights in North-South Trade Technology Transfer Through FDI and Licensing. Knekt, Sirke Johanna: Horisontaalisten yrityskauppojen vaikutukset ja kilpailupolitiikka. Koikkalainen, Liisa Maria: Optimaalinen pankkisääntely. Esimerkkinä pankkien uudistuva vakavaraisuuskehikko. Koivunoksa, Petra: Demokratia vs. diktatuuri. Komulainen, Antti: Luottoriskien hinnoittelu. Konttinen, Jussi Matti Jalmari: Excess Capacity as Entry Deterrence. Koskinen, Ville: VAR-mallit ekonometriassa perustuloksia ja huomioita. Kotisalmi, Mika Petteri: Pörssien välinen kilpailu Euroopassa. Koutaniemi, Aarne: Milloin vertikaaliset yrityskaupat vähentävät hyvinvointia? Lacas, Jean-Dominic: Sigma Convergence in Northern Regions: a comparison between Finland and the Canadian Province of Quebec. Lehto, Juhani: Teleyhtiöiden teoriaa: Taajuuslupien tehokas allokointi ja huutokauppateoria. Mankila, Anja Aurora: Optimal Pricing of Electricity. Nievas, Javier Salazar: Lasten lukumäärä, lasten laatu ja perheen ajankäyttö. Paakkolanvaara, Hanna-Maria Elisabet: Pääkaupunkiseudun pienet ITC- ja korkean teknologian yritykset: Synty, kehitys ja yritysyhteistyö. Puolanne, Risto: Rahapolitiikan vaikutukset osakemarkkinoilla. Raunio, Eero Erkki: Myyntihenkilöstön kompensaatiojärjestelmät. Ristimäki, Jani Petri Mikael: Miten työmarkkinat reagoivat kysynnänvaihteluihin? Työsuhdeturvan ja määräaikaisten työsopimusten työllisyysvaikutuksia. 252

2 Ruusuvuori, Minttu Anu Elina: Maan sisäisen tulonjaon vaikutus talouskasvuun. Räty, Harri-Pekka: Tietoliikenteen ruuhkautumista estävä hinnoittelu. Schalin, Minna: Hajakuormituksen kontrolli epätäydellisen informaation vallitessa kollektiiviseen valvontaan perustuvat ohjauskeinot. Siljander, Eero Juhani: Työn kysyntä: teoria ja sovellus suomalaisiin suuryrityksiin. Syrjänen, Niko Petteri: Rahaliiton muodostaminen ja valuuttojen määrän kehitys Taro, Lauri: EMU:n jäsenmaiden inflaatiotavoitteet ja EKP:n rahapolitiikka. Taskinen, Kristian: Aasialaisten optioiden hinnoittelu: valittujen menetelmien esittely ja niiden tuottamien tulosten arviointi. Tervala, Juha Veikko Sakari: Tullien vaikutus tuotantoon ja hyvinvointiin sekä WTO-ajattelun ymmärtäminen taloudellisin perustein. Timonen, Jaana: Kansainvälisten ja kotimaisten joukkovelka-kirjamarkkinoiden tarkastelu liikkeeseenlaskijan näkökulmasta. Tukiainen, Janne Tuomas: Helsingin sisäisen bussiliikenteen kilpailuttamisen empiirinen tarkastelu huutokauppateoreettisesta näkökulmasta. Utecht, Jan: The electricity market deregulation and its influence on R&D in green electricity generation: John Sutton s model on Technology and Market Structure and its application to the electricity market. Vuorenmaa, Tommi: Pörssikurssien fraktaalinen stokastiikka. Vuorikallio, Mikko: Inflaation ennustustavoite keskuspankin ensisijaisena tavoitteena: merkitys rahapolitiikan strategialle ja välitavoitteille. Wolff, Klas Wilhelm: Löneskillnader i teorin och praktiken en empirisk undersökning av löneskillnaderna inom finsk industri Joensuun yliopisto, Taloustieteen laitos Pro gradu -tutkielmat Martikainen, Kimmo: Suomalaisten osake- ja yhdistelmärahastojen suorituskyvyn mittaaminen. Parviainen, Timo: Paperin kierrätys teollisessa ekologiassa. Saastamoinen, Jani: Kilpailu elektronisilla markkinoilla. Savola, Anniina: Uuden informaation vaikutus osakekursseihin. Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Väitöskirjoja Mangeloja, Esa: Nordic Stock Market Integration. Lisensiaatintyöt Skonbäck, Markku: Muuttuneen maatalouspolitiikan vaikutuksia Suomen maataloudelle vuosina Haapanen, Mika: Labour Migration and Wages. Pro gradu -tutkielmat Ahtonen, Sanna-Mari: Spatiaalinen autokorrelaatio työllisyys-tuotanto -relaatiossa. Haukka, Jukka: Panos-tuotosanalyysi vaikuttavuustutkimuksen välineenä. Kauppa- ja teollisuusministeriön EAKR-tukien ja hankkeiden aluetaloudelliset vaikutukset Keski-Suomessa. Hinkkanen, Veli-Matti & Vainikka, Mikko: Osakeantien lyhyen aikavälin alihinnoittelu Helsingin pörssissä Horn, Susanna: A Case Study of the Motives and Effects of the UBS and Nordea Mergers. Hukka, Mira: Implisiittinen volatiliteetti kurssimuutosten ennustajana. Häkkinen, Kirsi: Valtion velkaantuminen ja hyvinvoinnin jakautuminen sukupolvien välillä. Isokääntä, Heikki: Teollisuusyritysten sijaintipäätökset Helsingissä ja Jyväskylässä Järvelä, Salla-Maria: Sähköteknisen teollisuuden investointeihin vaikuttavat tekijät. Karsikas, Ari: Valtionosuusjärjestelmään tehtyjen leikkausten vaikutus kuntien palveluiden saatavuuteen Keski-Suomen kunnissa. Kauppila, Tarja: Inflation and exchange rate regimes in transition econmies. 253

3 Ketola, Antti: Yhteisöveron tarkistaminen ja ennustaminen yksittäisen kunnan kannalta. Koponen, Juha: Muuttamattomuus ja muuttaminen Suomessa ja Kupari, Niko: Vuoden 1998 valuuttakurssikriisi Venäjällä ja vertailu vuoden 1997 Aasian kriisiin. Liimatainen, Tomi: Eettiset sijoitusrahastot Suomessa: periaatteet, ongelmat ja tulevaisuus. SALAI- NEN. Metsälä, Petrus: RiskMetrics -metodologian soveltuvuus metsäteollisuus-yritykselle. Mukkala, Kirsi: Asuntovarauman alueelliset erot ja niitä selittävät tekijät Suomessa. Pekkanen, Petteri: Metsästä lopputuotteeksi Päijät-Hämeen mekaanisen puunjalostusteollisuuden tilastollinen klusterianalyysi. Pöysti, Janne: EMU-puskurit finanssipolitiikan välineenä EMU-Suomessa. Rossi, Mika: Suomen, Saksan ja Ranskan joukkovelkakirjojen kehitys Emu-vaiheiden aikana. Saarimaa, Kai: Jokilaakson sairaalan merkitys Jämsän seutukunnalle. Saukko, Johanna: Koronvaihtosopimuksen arvon määrittäminen Jarrowin ja Turnbullin luottoriskin hinnoittelumallin avulla. Snäll, Kristian: Value at Risk laskennan soveltuvuus lentoyhtiölle. Case: Finnair Oyj. SALAI- NEN SAAKKA. Suikkanen, Juho: Suomen ääniteteollisuus: rakenne ja kehityspiirteet. Virranta, Jarkko: Alueellisen kehittämisen rahoituksen kohdentuminen maakunnittain vuosina Vuontisvirta, Maria: Uusi talous katsaus informaatioteknologian vaikutuksesta talouskehitykseen. Oulun yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Väitöskirjoja Kopsakangas-Savolainen, Maria: A Study on the Deregulation of the Finnish Electricity Markets. Lisensiaatintyöt Korhonen, Marko: Empirical Essays on the Purchasing Power Parity Hypothesis. Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielmat Peltonen, Heidi: Hinnan asetanta lääkekehityksessä. Case: Pharmatory Oy. (Luottamuksellinen saakka) Kolehmainen, Virpi: Oulun alueen matkailuyritysten synergiaedut ja verkostoitumisstrategiat. Mustonen, Vuokko: Maaseutukeskukset innovatiivisina miljöinä. Tampereen yliopiston kansantaloustieteen laitos Hyväksytyt pro gradu -tutkielmat ajalla Arvela, Leena: Huutokauppa ja perintömenettely Suomen hiilidioksidipäästökaupan toteuttamisessa. Mohamed, Abdirizak Hassan: Economic Impacts of Trade Liberalization on the World Sugar Market. Helin, Kati: Peliteoria ja talouspolitiikan kansainvälinen koordinaatio. Hietala, Marko: Listautumis- ja osakeantien jälkimarkkinakehitys Suomessa. Karjaluoto, Miikka: Yksityistäminen ja sen taloudelliset vaikutukset. Karttunen, Sanna: Välirahoitus ja agentuurikustannukset. Lahtinen, Katri: Electronic business and logistics: a network economy perspective. Lyytikäinen, Pia: Venture capital oman pääoman ehtoisena rahoituksena ja sen generoimat tuotot. Mattila, Rami: Kansainvälinen hajauttaminen: hyödyt muutoksessa. Paajavuori, Miikka: Asuntojen hintojen ja rakennuskustannusten yhteisintegroitavuus Suomen asuntomarkkinoilla. Piekkala, Jukka: Oligopolisilla markkinoilla toimivan yrityksen kilpailukykytekijät. Pousi, Petteri: Momentumstrategioiden toimivuus Suomen aineistolla. 254

4 Rantanen, Tero: Arvovapaan hyvinvoinnin taloustieteen mahdollisuus. Servo, Anu: Projektin kannattavuusarvioinnin teoria projektirahoituksessa. Toivola, Saara: Johdon yritysostojen rahoitus. MBOkauppojen teoria ja toteutus: neljä case-yritystä. Turmo, Tommi: Swap-sopimuksen luottoriski. Vähäsantanen, Saku: Capital Asset Pricing -mallin käyttökohteet ja kritiikki. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Pakkala, Kati: Tehokkuuspalkkahypoteesin mikroteoreettiset perusteet. Turun kauppakorkeakoulu, Yleisen taloustieteen laitos Kansantaloustieteen opinnäytteet Karasjärvi, Ville: Hedge-rahastot ja niiden suorituskyky. Mäkinen, Ari: Keskittymisen merkitys pankkien markkinavoimaan ja tehokkuuteen. Riipinen, Merja: Euroopan unionista Keski- ja Itä- Euroopan maihin tehdyt suorat sijoitukset. Talja, Janne: Monetaariset mallit euron ja dollarin valuuttakurssin määrittäjinä. Toivonen, Juha: Tehokkaan pankkisäätelyn ongelma sääntelyn talousteoreettinen viitekehys ja sääntelystä aiheutuva moral hazard -ongelma. Turun yliopisto, Taloustieteen laitos Pro gradu -tutkielmat Jokinen, Jouni: Kansainvälisten pääomaliikkeiden vapaus Pohjoismaissa Kajander, Katja: Verokilpailu ja kansainväliset suorat sijoitukset. Lehtinen, Mikko: Alueellinen muuttoliike Turun seudulla. Martikkala, Petri: Tuloveronkevennyksen itsensä rahoittava vaikutus. Orpo, Petteri: Kuntien palvelutuotannon perusteet ja sen uudelleenjärjestäminen. Salovaara, Tomi: Tekninen osakeanalyysi Liukuvien keskiarvojen käyttökelpoisuus Suomen osakemarkkinoilla. Saukkonen, Kari: Yksilölliset preferenssit sosiaalisen valinnan perustana. Sipiläinen, Jyrki: Uusi ja vanha kasvuteoria tarkastelussa Solow n ja Romerin mallit. JULKAISUJA Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Pekka Tavaila Yrjö Vartia: Henkilöryhmien toimintoprofiilit tiedekuntien vaihtelevissa toimintokulttuureissa Helsingin yliopistossa No. 90. Keskustelualoitteita Micael Castanheira Mikko Leppämäki: Information Processing and Technological Progress. No Gregory S. Amacher Erkki Koskela Markku Ollikainen: Forest Rotations and Stand Interdependency: Ownership Structure and Timing of Decisions. No Amihai Glazer Vesa Kanniainen Mikko Mustonen: Innovation of Network Goods: A Non-Innovating Firm Will Gain. No Essi Eerola: International Trade Agreements, Environmental Policy, and Emergence of Multinational Firms. No Ville Mälkönen: Timber Importing Versus Bargain- 255

5 ing and Optimal Forest Conservation. No Mikko Mustonen: Why do Firms Support the Development of Substitute Copyleft Programs? No Mikko Mustonen: Signalling Unobservable Cost with Investment in Vertical Compatibility. No Tapio Palokangas: Globalization, Labour Market Regulation, and Economic Growth with Creative Destruction. No Joensuun yliopisto, Taloustieteen laitos Keskustelualoitteita Määttä, Kalle & Virtanen, Martti: Regulatory Principles in Modifying the Act on Competititon Restrictions in a World Characterised by Network Externalities. No. 38. Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Working Papers Haapanen, Mika & Ritsilä Jari: Can Migration Decisions be Affected by Income Taxation Policies? No. 238/2001. Tervo Hannu: Does the Compositional Effect Explain the Association Between Rates of In-Migration and Out-Migration? No. 239/2001. Kari Hämäläinen & Jaakko Pehkonen: Gender, labour market training and employment. No. 343/ Hannu Koskinen: The dynamic effects of shocks to the labour markets in Finland and Sweden. No. 246/2002. Reports from the School of Business and Economics Haapanen Mika: Labour Migration and Wages (licentiate thesis). No. 29/2002. Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimuksia Ulla Hämäläinen: Koulutuksesta työelämään: Nuorten työllistymiseen vaikuttavat tekijät. No. 83. Työpapereita Merja Kauhanen: Temporary Agency Work in Finland. No Eero Lehto, Bidding the inventions as incentive schemes and the ownership structure. No Eero Lehto, Inventions, the structure of the market and ownership changes. No Eero Lehto ja Olavi Lehtoranta, Becoming an acquirer and becoming acquired. No Petri Böckerman, Kari Hämäläinen ja Mika Maliranta, Sources of job and worker flows: evidence from a panel of regions. No Juhana Vartiainen, Gender wage differentials in the Finnish labour market. No Petri Böckerman ja Eero Lehto, Alueellisen kehityksen tasapainottaminen: ristiinsubventio edistää tasa-arvoa. No Eero Lehto ja Olavi Lehtoranta, How do innovations affect mergers and acquisitions? No Kenneth Snellman, Sharing profits to reduce inefficient separations. No Marja Riihelä, Risto Sullström, Ilpo Suoniemi ja Matti Tuomala, Recent trends in income inequality in Finland. No Petri Böckerman, Perception of job instability in Europe. No Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos Raportteja Mikko Mäkimattila, Panu Kallio ja Juha Marttila: Suomalaisen maidon liiketoimintaverkosto hinnoittelujärjestelmien kansainvälinen vertailu. No Perttu Pyykkönen: Maatalouden rakennemuutos eri alueilla. No Työpapereita Erno Järvinen Ritva Toivonen Raija-Riitta Enroth: Puun imago ja vahvuudet Saksan rakennustuotemarkkinoilla. No. 50. Kirsi Mukkala: Tyhjät asunnot Suomessa No. 51. Anna-Kaisa Rämö Ritva Toivonen Liisa Tahva- 256

6 nainen Harri Silvennoinen: Energiaa puusta kuluttajien käsitykset puun energiakäytöstä. No. 52. Tapio Tilli Ritva Toivonen Anne Toppinen: Havukuitupuiden tuonti ja kotimaan puumarkkinat. No. 53. Erno Järvinen Ritva Toivonen Raija-Riitta Enroth: The German Wood Product Markets. Importance of supplier characteristics Prospective consumption. No. 54. Suomen Pankki Tutkimuksia Kari Takala: Studies in Time Series Analysis of Consumption, Asset Prices and Forecasting. No. E:22. Keskustelualoitteita Tuomas Välimäki: Bidding in fixed rate tenders: theory and experience with the ECB tenders. No. 1/2002. Juha Junttila: Forecasting the macroeconomy with current financial market information: Europe and the United States. No. 2/2002. Seppo Honkapohja Kaushik Mitra: Performance of monetary policy with internal central bank forecasting. No. 3/2002. Iftekhar Hasan Markku Malkamäki Heiko Schmiedel: Technology, automation, and productivity of stock exchanges: International evidence. No. 4/2002. Vesa Kanniainen Mikko Leppämäki: Financial institutions and the allocation of talent. No. 5/ Anne Brunila Marco Buti Jan in t Veld: Cyclical stabilisation under the Stability and Growth Pact: How effective are automatic stabilisers? No. 6/2002. Anne Brunila: Fiscal policy: Coordination, discipline and stabilisation. No. 7/2002. Ari Hyytinen Iikka Kuosa Tuomas Takalo: Law or finance: Evidence from Finland. No. 8/2002. Bill B. Francis Iftekhar Hasan Delroy M. Hunter: Returns and volatility linkages in the international equity and currency markets. No. 9/ Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Discussion Papers Vadims Sarajevs Convergence of European Transition Economies and the EU: What Do the Data Show. No. 13/2001. Jarko Fidrmuc Iikka Korhonen Similarity of supply and demand shocks between the Euro area and the CEECs. No. 14/2001. Byung-Yeon Kim Jukka Pirttilä Jouko Rautava Money, Barter and Inflation in Russia. No. 5/ Byung-Yeon Kim Determinants of Inflation in Poland: A Structural Cointegration Approach. No. 6/2001. Pekka Sutela Managing capital flows in Estonia and Latvia. No. 17/2001. Ali M. Kutan Niina Pautola-Mol Integration of the Baltic States into the EU and Institutions of Fiscal Convergence. No. 1/2002. Juha-Pekka Niinimäki Bank Panics in Transition Economies. No. 2/2002. Jouko Rautava The role of oil prices and the real exchange rate in Russia s economy. No. 3/2002. Marketta Järvinen Exchange rate regimes and nominal convergence in the CEECs. No. 4/2002. Axel Brüggemann Thomas Linne Are the Central and Eastern European transition countries still vulnerable to a financial crisis? Results from the signals approach. No. 5/2002. Svenska handelshögskolan Skrifter utgivna vid Svenska handelshögskolan Lindberg-Repo, Kirsti: Customer Relationship Communication Analysing Communication from a Value Generating Perspective. No. 99. Krusberg, Jan-Erik: Studies on Dumping and Antidumping Policy in Finland. No Cederlöf, Jan-Magnus: Ecological Modernisation and Market-Based Policy Instruments The Use 257

7 of New Instruments in Environmental Policy in Finland and Sweden. No Penttinen, Aku: Peso Problems in the Level and Volatility of Stock Returns. No Aspholm, Ingalill: Rättsekonomisk Analys av Revisors Skadeståndsansvar i Norden. No Pekkola, Juhani: Etätyö Suomessa Fyysiset, Virtuaaliset, Sosiaaliset ja Henkiset Työtilat Etätyöympäristöinä. No Ehrnrooth, Mats: Strategic Soft Human Resource Management The Very Idea. No Forskningsrapporter Tandefelt, Marika: Finländsk tvåspråkighet. No. 53. Eichengreen, Barry: Global Financial Crisis Resolution Issues and Options. No. 54. Meddelanden Kristina Isoniemi: Knowledge as Value Generator. No Anders Ekholm: How Do Different Types of Investors React to New Financial Statement Information? No Anders Ekholm & Daniel Pasternack: The Negative News Threshold an Explanation for Negative Skewness in Stock Returns. No Maria Sääksjärvi: Consumer Adoption of Technological Innovations. No Nikodemus Solitander & Gyöngyi Kovács: Corporate Environmental Management A Blueprint for Categorising Environmental Policies. No Alexander von Nandelstadh: Analysts Accuracy of Estimation and the Relative Trading Volume. No Benny Jern: Performance of Finnish Mutual Funds: A Decomposition Approach. No Daniel Pasternack: Factors Driving Stock Option Grants Empirical Evidence from Finland. No Tampereen yliopisto Tampere Economic Working Papers, Net Series (published via Tampub in electronic form only) Hannu Tanninen and Matti Tuomala: Inherent inequality and the extent of redistribution in OECD countries. No. 7. Pekka Ahtiala: Medical decision criteria and policy for an efficient allocation of resources. No. 8. Marja Riihelä, Risto Sullström and Matti Tuomala: On economic poverty in Finland in the 1990s. No. 9. Petri Mäki-Fränti: Should the ECB Adopt an Explicit Exchange Rate Target? No. 10. Turun yliopisto, Taloustieteen laitos Research Reports Salonen, Hannu: On completeness of knowledge models. No. 94. Tolvi, Jussi: Suomalaisten makrotaloudellisten aikasarjojen stationaarisuus ja pitkän muistin ominaisuudet. No. 95. Salonen, Hannu: Common Theories. No. 96. Salonen, Hannu: Nash Equilibria in Normal Form Games. No 97. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Julkaisuja Aronen, Kauko Järviö, Maija-Liisa Luoma, Kalevi Räty, Tarmo: Yhteistyöllä ja kilpaillen Peruspalvelut tutkimusraportti. No. 31 Ilmakunnas, Seija Koskela, Erkki (eds.): Towards Higher Employment. The Role of Labour Market Institutions. No. 32. Tutkimuksia Ruuskanen, Petri: Sosiaalinen pääoma käsitteet, suuntaukset ja mekanismit. No. 81. Perrels, Adriaan Kemppi, Heikki Lehtilä, Antti: Assessment of the Macro-Economic Effects of Domestic Climate Policies for Finland. No. 82. Venetoklis, Takis: Business Subsidies and Bureaucratic Behaviour A Revised Approach. No. 83. Moisio, Antti Kangasharju, Aki Ahtonen, San- 258

8 na-mari: Menestyksen mitta? Vaihtoehtoisia mittareita aluetalouden kehitykselle. No. 84. Tuomala, Juha: Työvoimakoulutuksen vaikutus työttömien työllistymiseen. No. 85. Ruotoistenmäki Riikka, Babykina, Evgenia: The Actors and the Financial Affairs of the Northern Dimension. No. 86. Kyyrä, Tomi: Funktionaalinen tulonjako Suomessa. No. 87. Räty, Tarmo Luoma, Kalevi Koskinen,Ville Järviö, Maija-Liisa: Terveyskeskusten tuottavuus vuosina 1997 ja 1998 sekä tuottavuuseroja selittävät tekijät. No. 88. Keskustelualoitteita Hakola, Tuulia Lindeboom, Maarten: Retirement Round-bout: Early Exit Channels and Disability Applications. No Kilponen, Juha Romppanen, Antti: Julkinen talous ja väestön ikääntyminen pitkällä aikavälillä katsaus kirjallisuuteen ja simulointeja sukupolvimallilla. No Riihelä, Marja Sullström, Risto Tuomala, Matti: On Economic Poverty in Finland in the 1990s. No Parkkinen, Pekka: Suomen ja muiden unionimaiden väestön ikärakenne vuoteen No Kari, Seppo Ylä-Liedenpohja, Jouko: Classical Corporation Tax as a Global Means of Tax Harmonization. No Kallioinen, Johanna: Pyöräilyn institutionaalinen asema liikennesuunnittelussa. No Kangasharju, Aki Venetoklis, Takis: Business Subsidies and Employment of Firms: Overall Evaluation and Regional Extension. No Moisio, Antti: Determinants of Expenditure Variation in Finnish Municipalities. No Riihelä, Marja Sullström, Risto: Käytettävissä olevien tulojen liikkuvuus vuosina No Kari, Seppo Kröger, Outi With, Hanna: Saksan verouudistus No Kari, Seppo: Norjan ja Suomen tuloverojärjestelmien vertailua. No Sinko, Pekka: Labour Tax Reforms and Labour Demand in Finland No Pekkala, Sari Kangasharju, Aki: Adjustment to Regional Labour Market Shocks. No Poutvaara, Panu: Gerontocracy Revisited: Unilateral Transfer to the Young May Benefit the Middleaged. No

9 260

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 37C00200 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Kuukaudet. Kuukaudet

Kuukaudet. Kuukaudet Sivu järjestys aineittain Ajalta.. -..0 Kauppa- Ja Taloustieteellisiä Yleis- Sekä Muita Opintoja 0 0A0 0D000 0D00 0E00 Taitosalkku; Perustyövälineohjelmat Johtamistaitojen sosiaalipsykologiaa Social Psychology

Lisätiedot

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M Eräluettelo sarjat N, M, M20, M18 klo 09.00 Erä 1 (nopeat klo 10.20) klo 09.20 Erä 2 (nopeat klo 10.40) Rata 1 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 38 Korkeela Jarkko K-64 M 28 Ylikojola Reijo IlmA M 76 Lindstedt

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

SIJ Sukunimi Etunimi Seura Sarja La Su Yht R

SIJ Sukunimi Etunimi Seura Sarja La Su Yht R SIJ Sukunimi Etunimi Seura Sarja La Su Yht R 1 Kokkonen Petri SSG Y 92 96 188 2 Moilanen Pauli OMAS Y55 92 93 185 8 3 Kytömaa Juha SSG Y55 89 96 185 6 4 Hämäläinen Kai SA Y 92 92 184 5 Rajaniemi Vesa OulA

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti NAISET RANKING 2016 Naisilla voittaa pienempi erotus Miehillä suurempi erotus 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,10 35,0 17,10 52 Tampere 20.8.2016 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,00 35,0 17,00 51 Lahti 9.10.2016

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. I Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Kenttä 1 Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Joni Eväkoski 41 50 50 50 21 212 Mika Packalén 50 39 48 35 33 205 Yrjö Soidinmäki 36 38

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013,

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013, Sivu 1 (6) LOHKO A / TASO A A B C D E F G Pist. A Leppo Aleksi A-A 11-7 7-5 6-6 12-3 13-6 9 B Barthélémy David 7-11 B-B 10-2 7-7 6-6 8-5 10-3 8 C Pesonen Jarkko 5-7 2-10 C-C 11-5 7-6 13-4 6 D Korhonen

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2003

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2003 Kansantaloudellinen aikakauskirja 100. vsk. 1/2004 Kansantaloudellinen aikakauskirja 2003 Pääkirjoitukset Aluetalous missä mennään? Sari Pekkala 3 Maksuttoman koulutuksen perusteista Klaus Kultti 119 Onko

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut Turku 07. - 19:03:27 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16 1. Elina Takku PuKu 93 96 90 96 375 AE 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18 1. Maria Liewendahl ÅSSF 95 92 97 98 382 2. Essi Laitinen TSA 92 95 97 95 379

Lisätiedot

1993 P a l k i n t o P a l k i t u t

1993 P a l k i n t o P a l k i t u t 1993 P a l k i n t o P a l k i t u t Stipendi Timo Paasolainen (1) Vesa Sairanen (1) Veteraanipalkinto Hannu Suoknuuti (1) Raija Ovaska (1) Esine palkinto Antti Väkevä (1) Leena Puranen (1) Ville Nurmilaukas

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO

CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO CONTACT INFORMATION EDUCATION Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 PO Box 1279 00101 Helsinki, Finland p. + 358 40 304 5512 email. roope.uusitalo@vatt.fi

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

NELJÄ TORNIA (kisa II/III)

NELJÄ TORNIA (kisa II/III) Pikashakin puolimaraton Tampere, TammerShakki 9.5.2013 NELJÄ TORNIA (kisa II/III) ALKUERÄRYHMÄ 1 keskivahvuus 2321 1 Pohjala Henri VammSK 2508 2 Karttunen Mika TammerSh 2478 3 Luukkonen Tommi JyS 2405

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 Myl 1 Antero Kotijärvi KuLs Myl 17:23,0 2 Jarkko Koponen Epäsuunta Myl 17:24,0 M-cupissa 3 Lauri Pohjola Epäsuunta Myl 18:38,0 4 Marko Tölli Epäsuunta Myl 18:38,0 5 Toni

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

SHAKIN RITARIT (kisa I/III)

SHAKIN RITARIT (kisa I/III) Pikashakin puolimaraton Tampere, TammerShakki 9.5.2013 SHAKIN RITARIT (kisa I/III) ALKUERÄRYHMÄ 1 keskivahvuus 1963 1 Pohjala Henri VammSK 2508 2 Valli Frans Velhot 2310 3 Tuominen Risto TuTS 2292 4 Salopää

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS

LIST OF PUBLICATIONS LIST OF PUBLICATIONS ROOPE UUSITALO 1 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS WITH A REFEREE PRACTICE 1) R. Uusitalo (1999): Returns to education in Finland, Labour Economics 6, 569-580. 2) R. Uusitalo

Lisätiedot

75:n VIESTIKEILAILU TULOKSET. Voittajajoukkue: Kera1, Kerava

75:n VIESTIKEILAILU TULOKSET. Voittajajoukkue: Kera1, Kerava 75:n VIESTIKEILAILU 30.01.2010 TULOKSET Voittajajoukkue: Kera1, Kerava T TAVOITE- EROTUS - 1. Kortemäki Jarkko 1209 1394 185 185 2. Kangas Heikki 932 1012 80 265 3. Reen Erkki 1167 1342 175 440 4. Mehtonen

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Keskiviikko 13.00-14.15

Keskiviikko 13.00-14.15 TALOUSTUTKIJOIDEN XIX KESÄSEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 5.-6.6.2002 SEMINAARIOHJELMA Keskiviikko 13.00-14.15 PLENUM I (Ag aud. 1) Pj: Hannu Tervo (JY) Seminaarin avaus: Hannu Tervo (JY) Vuoden 2001 talousennustaja-palkinto:

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Joukkuekuva 2013-2014

Joukkuekuva 2013-2014 Joukkuekuva 2013-2014 1 Janne Tuikka 4 Toni Paloaho 7 Vesa Komulainen 8 Olli Välisaari 9 Eero Mäenpää 12 Miika Rantala 13 Daniel Stenvall 20 Hannu Rantala 21 Henri Peltonen 26 Taneli Isohanni 28 Ville

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Liiton erikoiskilpailu Keuruu Tervaken kilpailu Hutunki Syyskisa Äänekoski Syyskynnöt Jyväskylä Valmet erikoinen Hutunki Talven odotus Jyväskylä Silver open Äänekoski X-Games Keuruu Kaamoskaadot

Lisätiedot

Kuukaudet. Kuukaudet

Kuukaudet. Kuukaudet Sivu järjestys aineittain Ajalta.. -.. Kauppa- Ja Taloustieteellisiä Yleis- Sekä Muita Opintoja 0 A0 D000 D0 E0 Taitosalkku; Perustyövälineohjelmat Johtamistaitojen sosiaalipsykologiaa Social Psychology

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

STANDARD -- Overall Stage Results Santahamina Pistol Match 2013 Printed elokuu 24, 2013 at 19:37

STANDARD -- Overall Stage Results Santahamina Pistol Match 2013 Printed elokuu 24, 2013 at 19:37 STANDARD -- Overall Stage Results Stage 1 -- Wasted Time 1 88 21,61 4,0722 100,0000 100,00 62 Martikainen, Timo T 2 74 18,82 3,9320 96,5571 96,56 69 Kaislaranta, Mikael 3 90 25,19 3,5728 87,7377 87,74

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Toistokarsinta. Maksimikarsinta. Naiset. Sivu 1. Alle 60. Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972.

Toistokarsinta. Maksimikarsinta. Naiset. Sivu 1. Alle 60. Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972. Toistokarsinta Naiset Alle 60 Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972 Alle 70 Annastiina Rajaniemi 1985 Yli 80 Tarja Perälä 1968 Maksimikarsinta Alle 60 Satu Raappana

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

LINNAMASTERS 2016 SATURDAY

LINNAMASTERS 2016 SATURDAY EVENT 1 09:00 1 M40-44 1 Vara Jesperi 09:36 4 W40-44 1 Pulkkinen Anni 09:00 1 M40-44 2 Seppälä Sami 09:36 4 W40-44 2 Halmepuro-Jaatinen Suvi 09:00 1 M40-44 3 Sjöblom Aarno 09:36 4 W40-44 3 Koski Jaana

Lisätiedot

KARTUN PALUU (kisa III/III)

KARTUN PALUU (kisa III/III) Pikashakin puolimaraton Tampere, TammerShakki 9.5.2013 KARTUN PALUU (kisa III/III) ALKUERÄRYHMÄ 1 keskivahvuus 2334 1 Pohjala Henri VammSK 2508 2 Karttunen Mika TammerSh 2478 3 Luukkonen Tommi JyS 2405

Lisätiedot

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 50m pist. Y 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 Tomi Harju 10 19 10 39 Kirsi Kaaro 8 2 4 14 Jyrki Turja 8 6 14 Jorma Jäntti 12 12 Kalle Mykkänen 8 8 Juha Valjus 8 8 Kalle Wegelius 6 1 7 Juhani

Lisätiedot

Suomen Cup - Rovaniemi

Suomen Cup - Rovaniemi ,0 km - 11.0.00,0 km 1 m 000 m 119 120 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 2149841 Ristomatti Hakola 11:29:0 27505122 Esa Mursu 11:0:00 0979240 Elmeri Toivanen 11:0:0 28958422 Jani Sarkkinen 11:1:00

Lisätiedot

Omistajainformaatiotilaus

Omistajainformaatiotilaus Omistajainformaatiotilaus Tilauksen tiedot Tilaaja: Tilattu aineisto: Liikkeeseenlaskija: STONESOFT OYJ STONESOFT OYJ Tilauksen tila: Valmis Tilausaika: 01.02.2013 01:02 Tilauksen viite: kuun lopussa Tilauksen

Lisätiedot

Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Pertti Nummi 44 50 44 50 27 215 Markku Pellonpää 28 40 45 33 50 196 Eero Koskinen 38 46 50 37 15 186

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

Vuoden 2014 maratoonit

Vuoden 2014 maratoonit Vuoden 2014 maratoonit Absetz Ilmari 2/10 3.44.28 (M 55/2) Absetz Ilmari 8/10 3.52.11 (M 55/2) Ahonen Jani Lohdutus 4.21.23 (M alle 40/3) Airaksinen Pekka 1/10 5.05.37 (M 60/9) Airaksinen Pekka 8/10 5.07.07

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Tulokset 10 m Liikkuva maali - putoavat taulut SM Kilpailu Nilsiä

Tulokset 10 m Liikkuva maali - putoavat taulut SM Kilpailu Nilsiä Tulokset 10 m Liikkuva maali - putoavat taulut SM Kilpailu 25.3.17 Nilsiä M 1 Sami Heikkilä K-64 2 Vesa Saviahde P-HA 3 Tomi-Pekka Heikkilä K-64 3 Arto Luomala KäTa Sami Heikkilä Vesa Saviahde 3-2 Sami

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Printed joulukuu 3, 2011 at 17:49

Printed joulukuu 3, 2011 at 17:49 core Verification By Competitor 1 Martikainen, Timo T : 1 2,5840 80 16 0 0 0 0 0 0 30,96 2 4,6366 37 5 0 3 0 0 0 0 7,98 3 3,1915 120 24 0 0 0 0 0 0 37,60 4 10,4712 40 8 0 0 0 0 0 0 3,82 5 1,0567 30 8 0

Lisätiedot

Hassen Megamaratoonit/111 tulokset ( )

Hassen Megamaratoonit/111 tulokset ( ) Hassen Megamaratoonit/111 tulokset (13.07.2016) Maraton 1.Ollila Veikko 4.21.33 (M 60/1) 2.Bäckström Miikka 4.23.35 (M 40/1) 3.Rutanen Pekka 5.00.47 (M 65/1) 4.Ala-Tuuhonen Juuso 5.47.45 (M alle 40/1)

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Ranta Seppo. Oritikka Lehto Pekka Tupla Team Kangasala. Tamminen Marko. Casablanca

Ranta Seppo. Oritikka Lehto Pekka Tupla Team Kangasala. Tamminen Marko. Casablanca Lohko 1 Ranta Seppo Oritikka 1 Ranta Seppo Oritikka Lehto Pekka Lehto Pekka Tamminen Marko Casablanca Tamminen Marko Casablanca Andersson Robert Porvoon Dartsklubi Malasto Simmu Samuli Blues Lohko 2 Heino

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

Printed July 3, 2011 at 17:31

Printed July 3, 2011 at 17:31 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 1 120 15.40 7.7922 130.0000 100.00 79 Nikkilä, Reima 2 115 17.39 6.6130 110.3268 84.87 38 Munck, Henri 3 121 19.14 6.3218 105.4693 81.13 19 Lehto, Jussi 4 116

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot