HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 2/2002 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Kari Takala: Studies in Time Series Analysis of Consumption, Asset Prices and Forecasting. Lisensiaattityöt Ville Kaitila: Fiscal Policy Co-ordination, Imperfect Labour Markets and Monetary Union. Hanna Pesonen: Price Setting Behavior in an Open Economy and the Determination of Finnish Foreign Trade Prices. Tanja Tanayama: Empirical Analysis of Processes Underlying Various Technological Innovations. Juha Tuomala: Työvoimakoulutuksen vaikutus työttömien työllistymiseen. Juuso Vanhala: Technical progress, Skill Transferability and Equilibrium Unemployment. Pro gradu -tutkielmat Ahtonen, Tommi: Moral-hazard -ongelman ratkaiseminen franchisingsopimuksissa. Alander, Anu: Kaupunkien sijainti sekä niiden elinkeinorakenteiden erikoistumisaste kaupunkisysteemimalleissa. Crnogorcevic, Nikola: Spectrum Allocation Methods. Hentilä, Aku: Palkkojen muodostus ja optimaalinen valuuttakurssipolitiikka. Hirvelä, Jussi Markus: Suomen sähkömarkkinoiden avautuminen kilpailulle. Huotari, Antti Johannes: Läpinäkyvyys rahapolitiikassa. Hyttinen, Mika Kristian: Osingon irtoamisen kurssivaikutus. Inkinen, Tuomas Tapio Aapram: Listautumisannit ja alihinnoittelu. Kieseppä, Ilkka Antero: Toimialarakenne ja tutkimus- ja kehitystyö verkkotoimialoilla. Kivipuro, Suvi: Intellectual Property Rights in North-South Trade Technology Transfer Through FDI and Licensing. Knekt, Sirke Johanna: Horisontaalisten yrityskauppojen vaikutukset ja kilpailupolitiikka. Koikkalainen, Liisa Maria: Optimaalinen pankkisääntely. Esimerkkinä pankkien uudistuva vakavaraisuuskehikko. Koivunoksa, Petra: Demokratia vs. diktatuuri. Komulainen, Antti: Luottoriskien hinnoittelu. Konttinen, Jussi Matti Jalmari: Excess Capacity as Entry Deterrence. Koskinen, Ville: VAR-mallit ekonometriassa perustuloksia ja huomioita. Kotisalmi, Mika Petteri: Pörssien välinen kilpailu Euroopassa. Koutaniemi, Aarne: Milloin vertikaaliset yrityskaupat vähentävät hyvinvointia? Lacas, Jean-Dominic: Sigma Convergence in Northern Regions: a comparison between Finland and the Canadian Province of Quebec. Lehto, Juhani: Teleyhtiöiden teoriaa: Taajuuslupien tehokas allokointi ja huutokauppateoria. Mankila, Anja Aurora: Optimal Pricing of Electricity. Nievas, Javier Salazar: Lasten lukumäärä, lasten laatu ja perheen ajankäyttö. Paakkolanvaara, Hanna-Maria Elisabet: Pääkaupunkiseudun pienet ITC- ja korkean teknologian yritykset: Synty, kehitys ja yritysyhteistyö. Puolanne, Risto: Rahapolitiikan vaikutukset osakemarkkinoilla. Raunio, Eero Erkki: Myyntihenkilöstön kompensaatiojärjestelmät. Ristimäki, Jani Petri Mikael: Miten työmarkkinat reagoivat kysynnänvaihteluihin? Työsuhdeturvan ja määräaikaisten työsopimusten työllisyysvaikutuksia. 252

2 Ruusuvuori, Minttu Anu Elina: Maan sisäisen tulonjaon vaikutus talouskasvuun. Räty, Harri-Pekka: Tietoliikenteen ruuhkautumista estävä hinnoittelu. Schalin, Minna: Hajakuormituksen kontrolli epätäydellisen informaation vallitessa kollektiiviseen valvontaan perustuvat ohjauskeinot. Siljander, Eero Juhani: Työn kysyntä: teoria ja sovellus suomalaisiin suuryrityksiin. Syrjänen, Niko Petteri: Rahaliiton muodostaminen ja valuuttojen määrän kehitys Taro, Lauri: EMU:n jäsenmaiden inflaatiotavoitteet ja EKP:n rahapolitiikka. Taskinen, Kristian: Aasialaisten optioiden hinnoittelu: valittujen menetelmien esittely ja niiden tuottamien tulosten arviointi. Tervala, Juha Veikko Sakari: Tullien vaikutus tuotantoon ja hyvinvointiin sekä WTO-ajattelun ymmärtäminen taloudellisin perustein. Timonen, Jaana: Kansainvälisten ja kotimaisten joukkovelka-kirjamarkkinoiden tarkastelu liikkeeseenlaskijan näkökulmasta. Tukiainen, Janne Tuomas: Helsingin sisäisen bussiliikenteen kilpailuttamisen empiirinen tarkastelu huutokauppateoreettisesta näkökulmasta. Utecht, Jan: The electricity market deregulation and its influence on R&D in green electricity generation: John Sutton s model on Technology and Market Structure and its application to the electricity market. Vuorenmaa, Tommi: Pörssikurssien fraktaalinen stokastiikka. Vuorikallio, Mikko: Inflaation ennustustavoite keskuspankin ensisijaisena tavoitteena: merkitys rahapolitiikan strategialle ja välitavoitteille. Wolff, Klas Wilhelm: Löneskillnader i teorin och praktiken en empirisk undersökning av löneskillnaderna inom finsk industri Joensuun yliopisto, Taloustieteen laitos Pro gradu -tutkielmat Martikainen, Kimmo: Suomalaisten osake- ja yhdistelmärahastojen suorituskyvyn mittaaminen. Parviainen, Timo: Paperin kierrätys teollisessa ekologiassa. Saastamoinen, Jani: Kilpailu elektronisilla markkinoilla. Savola, Anniina: Uuden informaation vaikutus osakekursseihin. Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Väitöskirjoja Mangeloja, Esa: Nordic Stock Market Integration. Lisensiaatintyöt Skonbäck, Markku: Muuttuneen maatalouspolitiikan vaikutuksia Suomen maataloudelle vuosina Haapanen, Mika: Labour Migration and Wages. Pro gradu -tutkielmat Ahtonen, Sanna-Mari: Spatiaalinen autokorrelaatio työllisyys-tuotanto -relaatiossa. Haukka, Jukka: Panos-tuotosanalyysi vaikuttavuustutkimuksen välineenä. Kauppa- ja teollisuusministeriön EAKR-tukien ja hankkeiden aluetaloudelliset vaikutukset Keski-Suomessa. Hinkkanen, Veli-Matti & Vainikka, Mikko: Osakeantien lyhyen aikavälin alihinnoittelu Helsingin pörssissä Horn, Susanna: A Case Study of the Motives and Effects of the UBS and Nordea Mergers. Hukka, Mira: Implisiittinen volatiliteetti kurssimuutosten ennustajana. Häkkinen, Kirsi: Valtion velkaantuminen ja hyvinvoinnin jakautuminen sukupolvien välillä. Isokääntä, Heikki: Teollisuusyritysten sijaintipäätökset Helsingissä ja Jyväskylässä Järvelä, Salla-Maria: Sähköteknisen teollisuuden investointeihin vaikuttavat tekijät. Karsikas, Ari: Valtionosuusjärjestelmään tehtyjen leikkausten vaikutus kuntien palveluiden saatavuuteen Keski-Suomen kunnissa. Kauppila, Tarja: Inflation and exchange rate regimes in transition econmies. 253

3 Ketola, Antti: Yhteisöveron tarkistaminen ja ennustaminen yksittäisen kunnan kannalta. Koponen, Juha: Muuttamattomuus ja muuttaminen Suomessa ja Kupari, Niko: Vuoden 1998 valuuttakurssikriisi Venäjällä ja vertailu vuoden 1997 Aasian kriisiin. Liimatainen, Tomi: Eettiset sijoitusrahastot Suomessa: periaatteet, ongelmat ja tulevaisuus. SALAI- NEN. Metsälä, Petrus: RiskMetrics -metodologian soveltuvuus metsäteollisuus-yritykselle. Mukkala, Kirsi: Asuntovarauman alueelliset erot ja niitä selittävät tekijät Suomessa. Pekkanen, Petteri: Metsästä lopputuotteeksi Päijät-Hämeen mekaanisen puunjalostusteollisuuden tilastollinen klusterianalyysi. Pöysti, Janne: EMU-puskurit finanssipolitiikan välineenä EMU-Suomessa. Rossi, Mika: Suomen, Saksan ja Ranskan joukkovelkakirjojen kehitys Emu-vaiheiden aikana. Saarimaa, Kai: Jokilaakson sairaalan merkitys Jämsän seutukunnalle. Saukko, Johanna: Koronvaihtosopimuksen arvon määrittäminen Jarrowin ja Turnbullin luottoriskin hinnoittelumallin avulla. Snäll, Kristian: Value at Risk laskennan soveltuvuus lentoyhtiölle. Case: Finnair Oyj. SALAI- NEN SAAKKA. Suikkanen, Juho: Suomen ääniteteollisuus: rakenne ja kehityspiirteet. Virranta, Jarkko: Alueellisen kehittämisen rahoituksen kohdentuminen maakunnittain vuosina Vuontisvirta, Maria: Uusi talous katsaus informaatioteknologian vaikutuksesta talouskehitykseen. Oulun yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Väitöskirjoja Kopsakangas-Savolainen, Maria: A Study on the Deregulation of the Finnish Electricity Markets. Lisensiaatintyöt Korhonen, Marko: Empirical Essays on the Purchasing Power Parity Hypothesis. Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielmat Peltonen, Heidi: Hinnan asetanta lääkekehityksessä. Case: Pharmatory Oy. (Luottamuksellinen saakka) Kolehmainen, Virpi: Oulun alueen matkailuyritysten synergiaedut ja verkostoitumisstrategiat. Mustonen, Vuokko: Maaseutukeskukset innovatiivisina miljöinä. Tampereen yliopiston kansantaloustieteen laitos Hyväksytyt pro gradu -tutkielmat ajalla Arvela, Leena: Huutokauppa ja perintömenettely Suomen hiilidioksidipäästökaupan toteuttamisessa. Mohamed, Abdirizak Hassan: Economic Impacts of Trade Liberalization on the World Sugar Market. Helin, Kati: Peliteoria ja talouspolitiikan kansainvälinen koordinaatio. Hietala, Marko: Listautumis- ja osakeantien jälkimarkkinakehitys Suomessa. Karjaluoto, Miikka: Yksityistäminen ja sen taloudelliset vaikutukset. Karttunen, Sanna: Välirahoitus ja agentuurikustannukset. Lahtinen, Katri: Electronic business and logistics: a network economy perspective. Lyytikäinen, Pia: Venture capital oman pääoman ehtoisena rahoituksena ja sen generoimat tuotot. Mattila, Rami: Kansainvälinen hajauttaminen: hyödyt muutoksessa. Paajavuori, Miikka: Asuntojen hintojen ja rakennuskustannusten yhteisintegroitavuus Suomen asuntomarkkinoilla. Piekkala, Jukka: Oligopolisilla markkinoilla toimivan yrityksen kilpailukykytekijät. Pousi, Petteri: Momentumstrategioiden toimivuus Suomen aineistolla. 254

4 Rantanen, Tero: Arvovapaan hyvinvoinnin taloustieteen mahdollisuus. Servo, Anu: Projektin kannattavuusarvioinnin teoria projektirahoituksessa. Toivola, Saara: Johdon yritysostojen rahoitus. MBOkauppojen teoria ja toteutus: neljä case-yritystä. Turmo, Tommi: Swap-sopimuksen luottoriski. Vähäsantanen, Saku: Capital Asset Pricing -mallin käyttökohteet ja kritiikki. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Pakkala, Kati: Tehokkuuspalkkahypoteesin mikroteoreettiset perusteet. Turun kauppakorkeakoulu, Yleisen taloustieteen laitos Kansantaloustieteen opinnäytteet Karasjärvi, Ville: Hedge-rahastot ja niiden suorituskyky. Mäkinen, Ari: Keskittymisen merkitys pankkien markkinavoimaan ja tehokkuuteen. Riipinen, Merja: Euroopan unionista Keski- ja Itä- Euroopan maihin tehdyt suorat sijoitukset. Talja, Janne: Monetaariset mallit euron ja dollarin valuuttakurssin määrittäjinä. Toivonen, Juha: Tehokkaan pankkisäätelyn ongelma sääntelyn talousteoreettinen viitekehys ja sääntelystä aiheutuva moral hazard -ongelma. Turun yliopisto, Taloustieteen laitos Pro gradu -tutkielmat Jokinen, Jouni: Kansainvälisten pääomaliikkeiden vapaus Pohjoismaissa Kajander, Katja: Verokilpailu ja kansainväliset suorat sijoitukset. Lehtinen, Mikko: Alueellinen muuttoliike Turun seudulla. Martikkala, Petri: Tuloveronkevennyksen itsensä rahoittava vaikutus. Orpo, Petteri: Kuntien palvelutuotannon perusteet ja sen uudelleenjärjestäminen. Salovaara, Tomi: Tekninen osakeanalyysi Liukuvien keskiarvojen käyttökelpoisuus Suomen osakemarkkinoilla. Saukkonen, Kari: Yksilölliset preferenssit sosiaalisen valinnan perustana. Sipiläinen, Jyrki: Uusi ja vanha kasvuteoria tarkastelussa Solow n ja Romerin mallit. JULKAISUJA Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Pekka Tavaila Yrjö Vartia: Henkilöryhmien toimintoprofiilit tiedekuntien vaihtelevissa toimintokulttuureissa Helsingin yliopistossa No. 90. Keskustelualoitteita Micael Castanheira Mikko Leppämäki: Information Processing and Technological Progress. No Gregory S. Amacher Erkki Koskela Markku Ollikainen: Forest Rotations and Stand Interdependency: Ownership Structure and Timing of Decisions. No Amihai Glazer Vesa Kanniainen Mikko Mustonen: Innovation of Network Goods: A Non-Innovating Firm Will Gain. No Essi Eerola: International Trade Agreements, Environmental Policy, and Emergence of Multinational Firms. No Ville Mälkönen: Timber Importing Versus Bargain- 255

5 ing and Optimal Forest Conservation. No Mikko Mustonen: Why do Firms Support the Development of Substitute Copyleft Programs? No Mikko Mustonen: Signalling Unobservable Cost with Investment in Vertical Compatibility. No Tapio Palokangas: Globalization, Labour Market Regulation, and Economic Growth with Creative Destruction. No Joensuun yliopisto, Taloustieteen laitos Keskustelualoitteita Määttä, Kalle & Virtanen, Martti: Regulatory Principles in Modifying the Act on Competititon Restrictions in a World Characterised by Network Externalities. No. 38. Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Working Papers Haapanen, Mika & Ritsilä Jari: Can Migration Decisions be Affected by Income Taxation Policies? No. 238/2001. Tervo Hannu: Does the Compositional Effect Explain the Association Between Rates of In-Migration and Out-Migration? No. 239/2001. Kari Hämäläinen & Jaakko Pehkonen: Gender, labour market training and employment. No. 343/ Hannu Koskinen: The dynamic effects of shocks to the labour markets in Finland and Sweden. No. 246/2002. Reports from the School of Business and Economics Haapanen Mika: Labour Migration and Wages (licentiate thesis). No. 29/2002. Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimuksia Ulla Hämäläinen: Koulutuksesta työelämään: Nuorten työllistymiseen vaikuttavat tekijät. No. 83. Työpapereita Merja Kauhanen: Temporary Agency Work in Finland. No Eero Lehto, Bidding the inventions as incentive schemes and the ownership structure. No Eero Lehto, Inventions, the structure of the market and ownership changes. No Eero Lehto ja Olavi Lehtoranta, Becoming an acquirer and becoming acquired. No Petri Böckerman, Kari Hämäläinen ja Mika Maliranta, Sources of job and worker flows: evidence from a panel of regions. No Juhana Vartiainen, Gender wage differentials in the Finnish labour market. No Petri Böckerman ja Eero Lehto, Alueellisen kehityksen tasapainottaminen: ristiinsubventio edistää tasa-arvoa. No Eero Lehto ja Olavi Lehtoranta, How do innovations affect mergers and acquisitions? No Kenneth Snellman, Sharing profits to reduce inefficient separations. No Marja Riihelä, Risto Sullström, Ilpo Suoniemi ja Matti Tuomala, Recent trends in income inequality in Finland. No Petri Böckerman, Perception of job instability in Europe. No Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos Raportteja Mikko Mäkimattila, Panu Kallio ja Juha Marttila: Suomalaisen maidon liiketoimintaverkosto hinnoittelujärjestelmien kansainvälinen vertailu. No Perttu Pyykkönen: Maatalouden rakennemuutos eri alueilla. No Työpapereita Erno Järvinen Ritva Toivonen Raija-Riitta Enroth: Puun imago ja vahvuudet Saksan rakennustuotemarkkinoilla. No. 50. Kirsi Mukkala: Tyhjät asunnot Suomessa No. 51. Anna-Kaisa Rämö Ritva Toivonen Liisa Tahva- 256

6 nainen Harri Silvennoinen: Energiaa puusta kuluttajien käsitykset puun energiakäytöstä. No. 52. Tapio Tilli Ritva Toivonen Anne Toppinen: Havukuitupuiden tuonti ja kotimaan puumarkkinat. No. 53. Erno Järvinen Ritva Toivonen Raija-Riitta Enroth: The German Wood Product Markets. Importance of supplier characteristics Prospective consumption. No. 54. Suomen Pankki Tutkimuksia Kari Takala: Studies in Time Series Analysis of Consumption, Asset Prices and Forecasting. No. E:22. Keskustelualoitteita Tuomas Välimäki: Bidding in fixed rate tenders: theory and experience with the ECB tenders. No. 1/2002. Juha Junttila: Forecasting the macroeconomy with current financial market information: Europe and the United States. No. 2/2002. Seppo Honkapohja Kaushik Mitra: Performance of monetary policy with internal central bank forecasting. No. 3/2002. Iftekhar Hasan Markku Malkamäki Heiko Schmiedel: Technology, automation, and productivity of stock exchanges: International evidence. No. 4/2002. Vesa Kanniainen Mikko Leppämäki: Financial institutions and the allocation of talent. No. 5/ Anne Brunila Marco Buti Jan in t Veld: Cyclical stabilisation under the Stability and Growth Pact: How effective are automatic stabilisers? No. 6/2002. Anne Brunila: Fiscal policy: Coordination, discipline and stabilisation. No. 7/2002. Ari Hyytinen Iikka Kuosa Tuomas Takalo: Law or finance: Evidence from Finland. No. 8/2002. Bill B. Francis Iftekhar Hasan Delroy M. Hunter: Returns and volatility linkages in the international equity and currency markets. No. 9/ Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Discussion Papers Vadims Sarajevs Convergence of European Transition Economies and the EU: What Do the Data Show. No. 13/2001. Jarko Fidrmuc Iikka Korhonen Similarity of supply and demand shocks between the Euro area and the CEECs. No. 14/2001. Byung-Yeon Kim Jukka Pirttilä Jouko Rautava Money, Barter and Inflation in Russia. No. 5/ Byung-Yeon Kim Determinants of Inflation in Poland: A Structural Cointegration Approach. No. 6/2001. Pekka Sutela Managing capital flows in Estonia and Latvia. No. 17/2001. Ali M. Kutan Niina Pautola-Mol Integration of the Baltic States into the EU and Institutions of Fiscal Convergence. No. 1/2002. Juha-Pekka Niinimäki Bank Panics in Transition Economies. No. 2/2002. Jouko Rautava The role of oil prices and the real exchange rate in Russia s economy. No. 3/2002. Marketta Järvinen Exchange rate regimes and nominal convergence in the CEECs. No. 4/2002. Axel Brüggemann Thomas Linne Are the Central and Eastern European transition countries still vulnerable to a financial crisis? Results from the signals approach. No. 5/2002. Svenska handelshögskolan Skrifter utgivna vid Svenska handelshögskolan Lindberg-Repo, Kirsti: Customer Relationship Communication Analysing Communication from a Value Generating Perspective. No. 99. Krusberg, Jan-Erik: Studies on Dumping and Antidumping Policy in Finland. No Cederlöf, Jan-Magnus: Ecological Modernisation and Market-Based Policy Instruments The Use 257

7 of New Instruments in Environmental Policy in Finland and Sweden. No Penttinen, Aku: Peso Problems in the Level and Volatility of Stock Returns. No Aspholm, Ingalill: Rättsekonomisk Analys av Revisors Skadeståndsansvar i Norden. No Pekkola, Juhani: Etätyö Suomessa Fyysiset, Virtuaaliset, Sosiaaliset ja Henkiset Työtilat Etätyöympäristöinä. No Ehrnrooth, Mats: Strategic Soft Human Resource Management The Very Idea. No Forskningsrapporter Tandefelt, Marika: Finländsk tvåspråkighet. No. 53. Eichengreen, Barry: Global Financial Crisis Resolution Issues and Options. No. 54. Meddelanden Kristina Isoniemi: Knowledge as Value Generator. No Anders Ekholm: How Do Different Types of Investors React to New Financial Statement Information? No Anders Ekholm & Daniel Pasternack: The Negative News Threshold an Explanation for Negative Skewness in Stock Returns. No Maria Sääksjärvi: Consumer Adoption of Technological Innovations. No Nikodemus Solitander & Gyöngyi Kovács: Corporate Environmental Management A Blueprint for Categorising Environmental Policies. No Alexander von Nandelstadh: Analysts Accuracy of Estimation and the Relative Trading Volume. No Benny Jern: Performance of Finnish Mutual Funds: A Decomposition Approach. No Daniel Pasternack: Factors Driving Stock Option Grants Empirical Evidence from Finland. No Tampereen yliopisto Tampere Economic Working Papers, Net Series (published via Tampub in electronic form only) Hannu Tanninen and Matti Tuomala: Inherent inequality and the extent of redistribution in OECD countries. No. 7. Pekka Ahtiala: Medical decision criteria and policy for an efficient allocation of resources. No. 8. Marja Riihelä, Risto Sullström and Matti Tuomala: On economic poverty in Finland in the 1990s. No. 9. Petri Mäki-Fränti: Should the ECB Adopt an Explicit Exchange Rate Target? No. 10. Turun yliopisto, Taloustieteen laitos Research Reports Salonen, Hannu: On completeness of knowledge models. No. 94. Tolvi, Jussi: Suomalaisten makrotaloudellisten aikasarjojen stationaarisuus ja pitkän muistin ominaisuudet. No. 95. Salonen, Hannu: Common Theories. No. 96. Salonen, Hannu: Nash Equilibria in Normal Form Games. No 97. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Julkaisuja Aronen, Kauko Järviö, Maija-Liisa Luoma, Kalevi Räty, Tarmo: Yhteistyöllä ja kilpaillen Peruspalvelut tutkimusraportti. No. 31 Ilmakunnas, Seija Koskela, Erkki (eds.): Towards Higher Employment. The Role of Labour Market Institutions. No. 32. Tutkimuksia Ruuskanen, Petri: Sosiaalinen pääoma käsitteet, suuntaukset ja mekanismit. No. 81. Perrels, Adriaan Kemppi, Heikki Lehtilä, Antti: Assessment of the Macro-Economic Effects of Domestic Climate Policies for Finland. No. 82. Venetoklis, Takis: Business Subsidies and Bureaucratic Behaviour A Revised Approach. No. 83. Moisio, Antti Kangasharju, Aki Ahtonen, San- 258

8 na-mari: Menestyksen mitta? Vaihtoehtoisia mittareita aluetalouden kehitykselle. No. 84. Tuomala, Juha: Työvoimakoulutuksen vaikutus työttömien työllistymiseen. No. 85. Ruotoistenmäki Riikka, Babykina, Evgenia: The Actors and the Financial Affairs of the Northern Dimension. No. 86. Kyyrä, Tomi: Funktionaalinen tulonjako Suomessa. No. 87. Räty, Tarmo Luoma, Kalevi Koskinen,Ville Järviö, Maija-Liisa: Terveyskeskusten tuottavuus vuosina 1997 ja 1998 sekä tuottavuuseroja selittävät tekijät. No. 88. Keskustelualoitteita Hakola, Tuulia Lindeboom, Maarten: Retirement Round-bout: Early Exit Channels and Disability Applications. No Kilponen, Juha Romppanen, Antti: Julkinen talous ja väestön ikääntyminen pitkällä aikavälillä katsaus kirjallisuuteen ja simulointeja sukupolvimallilla. No Riihelä, Marja Sullström, Risto Tuomala, Matti: On Economic Poverty in Finland in the 1990s. No Parkkinen, Pekka: Suomen ja muiden unionimaiden väestön ikärakenne vuoteen No Kari, Seppo Ylä-Liedenpohja, Jouko: Classical Corporation Tax as a Global Means of Tax Harmonization. No Kallioinen, Johanna: Pyöräilyn institutionaalinen asema liikennesuunnittelussa. No Kangasharju, Aki Venetoklis, Takis: Business Subsidies and Employment of Firms: Overall Evaluation and Regional Extension. No Moisio, Antti: Determinants of Expenditure Variation in Finnish Municipalities. No Riihelä, Marja Sullström, Risto: Käytettävissä olevien tulojen liikkuvuus vuosina No Kari, Seppo Kröger, Outi With, Hanna: Saksan verouudistus No Kari, Seppo: Norjan ja Suomen tuloverojärjestelmien vertailua. No Sinko, Pekka: Labour Tax Reforms and Labour Demand in Finland No Pekkala, Sari Kangasharju, Aki: Adjustment to Regional Labour Market Shocks. No Poutvaara, Panu: Gerontocracy Revisited: Unilateral Transfer to the Young May Benefit the Middleaged. No

9 260

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 4/2001 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Sulamaa, Pekka: Essays on Deregulated Finnish

Lisätiedot

JULKAISUJA TIEDOKSI. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange

JULKAISUJA TIEDOKSI. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 2/2001 TIEDOKSI JULKAISUJA Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange Rate Expectations. Nro 88. Keskustelualoitteita

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 4/2002 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Hakola, Tuulia: Economic Incentives and Labour Market

Lisätiedot

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999 Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999 Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos Kansantaloustieteen tutkielmat vuonna 1998

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 105. vsk. 2/2009 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Heidi silvennoinen: essays on household time allocation decisions in

Lisätiedot

Keskiviikko 13.00-14.15

Keskiviikko 13.00-14.15 TALOUSTUTKIJOIDEN XIX KESÄSEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 5.-6.6.2002 SEMINAARIOHJELMA Keskiviikko 13.00-14.15 PLENUM I (Ag aud. 1) Pj: Hannu Tervo (JY) Seminaarin avaus: Hannu Tervo (JY) Vuoden 2001 talousennustaja-palkinto:

Lisätiedot

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Tiedoksi KAK 1/1999 Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Joensuun yliopisto, taloustieteen laitos Väitöskirja Räty, Tarmo: Efficient Facets, Influential

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 103. vsk. 2/2007 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Xavier Carpentier: essays on the law and economics of intellectual

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 2/1992

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 2/1992 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 2/ Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Conference on The Economics of F. A. Hayek - aika: 2.-4. 7. - paikka: Forli, Italia - lisätietoja: Dr Marina Colonna,

Lisätiedot

Julkaisuluettelo 09.09.2015

Julkaisuluettelo 09.09.2015 Julkaisuluettelo 09.09.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Suomen Pankin julkaisuista... 3 2. Aikakauslehdet... 4 3. Tilastojulkaisut... 6 4. Vuosikertomus ja muut viralliset julkaisut... 8 5. Erityisjulkaisut...

Lisätiedot

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 2/2006 HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Väitöskirjat jouko kinnunen: Migration, inperfect competition and structural

Lisätiedot

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Fifth EALE Conference (European Association of Labour Economists) aika 30.9-3.10. 1993 paikka: Maastricht,

Lisätiedot

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000)

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000) Ansioluettelo Henkilötietoja Petri Rikhard Böckerman Kapteeninkatu 3D35 00140 Helsinki puh. 0400 913189 E-mail: petri.bockerman@labour.fi Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Pääaineena

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu-tutkielmat, rahoitus

Lisätiedot

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND*

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* Matti Sarvimäki Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, laskentatoimi

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015

KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015 A N S I O L U E T T E L O KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015 Tutkimusjohtaja, valtiotieteiden tohtori Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki puh. 90-609 900 (työ) Syntymäaika:

Lisätiedot

315 JULKISESTI TUETTU HAMMAS- HOITO VUOSINA 1994-2000

315 JULKISESTI TUETTU HAMMAS- HOITO VUOSINA 1994-2000 VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 315 JULKISESTI TUETTU HAMMAS- HOITO VUOSINA 1994-2000 Maija-Liisa Järviö Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

317 EFEKTIIVINEN VEROASTE ERI SIJOITUSMUODOISSA

317 EFEKTIIVINEN VEROASTE ERI SIJOITUSMUODOISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 317 EFEKTIIVINEN VEROASTE ERI SIJOITUSMUODOISSA Seppo Kari Teemu Lyytikäinen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

BUDJETIN ALUEVAIKUTUKSET VALTION ALUEELLISTAMIS- JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VAIKUTUKSET MAAKUNNISSA

BUDJETIN ALUEVAIKUTUKSET VALTION ALUEELLISTAMIS- JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VAIKUTUKSET MAAKUNNISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 427 BUDJETIN ALUEVAIKUTUKSET VALTION ALUEELLISTAMIS- JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VAIKUTUKSET MAAKUNNISSA Juha Honkatukia Kimmo Marttila Pekka Sulamaa Valtion

Lisätiedot

343 ONKO SUOMESSA LIIAN VÄHÄN YRITTÄJIÄ?

343 ONKO SUOMESSA LIIAN VÄHÄN YRITTÄJIÄ? VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 343 ONKO SUOMESSA LIIAN VÄHÄN YRITTÄJIÄ? Jaakko Kiander Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2004 ISBN

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos vuonna 2014 4 Toiminta vuonna 2014 lyhyesti 4 Merkittäviä tutkimuksia valmistui

Lisätiedot

348 SÄHKÖNTUOTAN- NON VOITOT PÄÄSTÖKAUPAN YHTEYDESSÄ

348 SÄHKÖNTUOTAN- NON VOITOT PÄÄSTÖKAUPAN YHTEYDESSÄ VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 348 SÄHKÖNTUOTAN- NON VOITOT PÄÄSTÖKAUPAN YHTEYDESSÄ Juha Honkatukia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan.

Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan. LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2013 Myönnetty summa Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan.

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot