HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 2/2002 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Kari Takala: Studies in Time Series Analysis of Consumption, Asset Prices and Forecasting. Lisensiaattityöt Ville Kaitila: Fiscal Policy Co-ordination, Imperfect Labour Markets and Monetary Union. Hanna Pesonen: Price Setting Behavior in an Open Economy and the Determination of Finnish Foreign Trade Prices. Tanja Tanayama: Empirical Analysis of Processes Underlying Various Technological Innovations. Juha Tuomala: Työvoimakoulutuksen vaikutus työttömien työllistymiseen. Juuso Vanhala: Technical progress, Skill Transferability and Equilibrium Unemployment. Pro gradu -tutkielmat Ahtonen, Tommi: Moral-hazard -ongelman ratkaiseminen franchisingsopimuksissa. Alander, Anu: Kaupunkien sijainti sekä niiden elinkeinorakenteiden erikoistumisaste kaupunkisysteemimalleissa. Crnogorcevic, Nikola: Spectrum Allocation Methods. Hentilä, Aku: Palkkojen muodostus ja optimaalinen valuuttakurssipolitiikka. Hirvelä, Jussi Markus: Suomen sähkömarkkinoiden avautuminen kilpailulle. Huotari, Antti Johannes: Läpinäkyvyys rahapolitiikassa. Hyttinen, Mika Kristian: Osingon irtoamisen kurssivaikutus. Inkinen, Tuomas Tapio Aapram: Listautumisannit ja alihinnoittelu. Kieseppä, Ilkka Antero: Toimialarakenne ja tutkimus- ja kehitystyö verkkotoimialoilla. Kivipuro, Suvi: Intellectual Property Rights in North-South Trade Technology Transfer Through FDI and Licensing. Knekt, Sirke Johanna: Horisontaalisten yrityskauppojen vaikutukset ja kilpailupolitiikka. Koikkalainen, Liisa Maria: Optimaalinen pankkisääntely. Esimerkkinä pankkien uudistuva vakavaraisuuskehikko. Koivunoksa, Petra: Demokratia vs. diktatuuri. Komulainen, Antti: Luottoriskien hinnoittelu. Konttinen, Jussi Matti Jalmari: Excess Capacity as Entry Deterrence. Koskinen, Ville: VAR-mallit ekonometriassa perustuloksia ja huomioita. Kotisalmi, Mika Petteri: Pörssien välinen kilpailu Euroopassa. Koutaniemi, Aarne: Milloin vertikaaliset yrityskaupat vähentävät hyvinvointia? Lacas, Jean-Dominic: Sigma Convergence in Northern Regions: a comparison between Finland and the Canadian Province of Quebec. Lehto, Juhani: Teleyhtiöiden teoriaa: Taajuuslupien tehokas allokointi ja huutokauppateoria. Mankila, Anja Aurora: Optimal Pricing of Electricity. Nievas, Javier Salazar: Lasten lukumäärä, lasten laatu ja perheen ajankäyttö. Paakkolanvaara, Hanna-Maria Elisabet: Pääkaupunkiseudun pienet ITC- ja korkean teknologian yritykset: Synty, kehitys ja yritysyhteistyö. Puolanne, Risto: Rahapolitiikan vaikutukset osakemarkkinoilla. Raunio, Eero Erkki: Myyntihenkilöstön kompensaatiojärjestelmät. Ristimäki, Jani Petri Mikael: Miten työmarkkinat reagoivat kysynnänvaihteluihin? Työsuhdeturvan ja määräaikaisten työsopimusten työllisyysvaikutuksia. 252

2 Ruusuvuori, Minttu Anu Elina: Maan sisäisen tulonjaon vaikutus talouskasvuun. Räty, Harri-Pekka: Tietoliikenteen ruuhkautumista estävä hinnoittelu. Schalin, Minna: Hajakuormituksen kontrolli epätäydellisen informaation vallitessa kollektiiviseen valvontaan perustuvat ohjauskeinot. Siljander, Eero Juhani: Työn kysyntä: teoria ja sovellus suomalaisiin suuryrityksiin. Syrjänen, Niko Petteri: Rahaliiton muodostaminen ja valuuttojen määrän kehitys Taro, Lauri: EMU:n jäsenmaiden inflaatiotavoitteet ja EKP:n rahapolitiikka. Taskinen, Kristian: Aasialaisten optioiden hinnoittelu: valittujen menetelmien esittely ja niiden tuottamien tulosten arviointi. Tervala, Juha Veikko Sakari: Tullien vaikutus tuotantoon ja hyvinvointiin sekä WTO-ajattelun ymmärtäminen taloudellisin perustein. Timonen, Jaana: Kansainvälisten ja kotimaisten joukkovelka-kirjamarkkinoiden tarkastelu liikkeeseenlaskijan näkökulmasta. Tukiainen, Janne Tuomas: Helsingin sisäisen bussiliikenteen kilpailuttamisen empiirinen tarkastelu huutokauppateoreettisesta näkökulmasta. Utecht, Jan: The electricity market deregulation and its influence on R&D in green electricity generation: John Sutton s model on Technology and Market Structure and its application to the electricity market. Vuorenmaa, Tommi: Pörssikurssien fraktaalinen stokastiikka. Vuorikallio, Mikko: Inflaation ennustustavoite keskuspankin ensisijaisena tavoitteena: merkitys rahapolitiikan strategialle ja välitavoitteille. Wolff, Klas Wilhelm: Löneskillnader i teorin och praktiken en empirisk undersökning av löneskillnaderna inom finsk industri Joensuun yliopisto, Taloustieteen laitos Pro gradu -tutkielmat Martikainen, Kimmo: Suomalaisten osake- ja yhdistelmärahastojen suorituskyvyn mittaaminen. Parviainen, Timo: Paperin kierrätys teollisessa ekologiassa. Saastamoinen, Jani: Kilpailu elektronisilla markkinoilla. Savola, Anniina: Uuden informaation vaikutus osakekursseihin. Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Väitöskirjoja Mangeloja, Esa: Nordic Stock Market Integration. Lisensiaatintyöt Skonbäck, Markku: Muuttuneen maatalouspolitiikan vaikutuksia Suomen maataloudelle vuosina Haapanen, Mika: Labour Migration and Wages. Pro gradu -tutkielmat Ahtonen, Sanna-Mari: Spatiaalinen autokorrelaatio työllisyys-tuotanto -relaatiossa. Haukka, Jukka: Panos-tuotosanalyysi vaikuttavuustutkimuksen välineenä. Kauppa- ja teollisuusministeriön EAKR-tukien ja hankkeiden aluetaloudelliset vaikutukset Keski-Suomessa. Hinkkanen, Veli-Matti & Vainikka, Mikko: Osakeantien lyhyen aikavälin alihinnoittelu Helsingin pörssissä Horn, Susanna: A Case Study of the Motives and Effects of the UBS and Nordea Mergers. Hukka, Mira: Implisiittinen volatiliteetti kurssimuutosten ennustajana. Häkkinen, Kirsi: Valtion velkaantuminen ja hyvinvoinnin jakautuminen sukupolvien välillä. Isokääntä, Heikki: Teollisuusyritysten sijaintipäätökset Helsingissä ja Jyväskylässä Järvelä, Salla-Maria: Sähköteknisen teollisuuden investointeihin vaikuttavat tekijät. Karsikas, Ari: Valtionosuusjärjestelmään tehtyjen leikkausten vaikutus kuntien palveluiden saatavuuteen Keski-Suomen kunnissa. Kauppila, Tarja: Inflation and exchange rate regimes in transition econmies. 253

3 Ketola, Antti: Yhteisöveron tarkistaminen ja ennustaminen yksittäisen kunnan kannalta. Koponen, Juha: Muuttamattomuus ja muuttaminen Suomessa ja Kupari, Niko: Vuoden 1998 valuuttakurssikriisi Venäjällä ja vertailu vuoden 1997 Aasian kriisiin. Liimatainen, Tomi: Eettiset sijoitusrahastot Suomessa: periaatteet, ongelmat ja tulevaisuus. SALAI- NEN. Metsälä, Petrus: RiskMetrics -metodologian soveltuvuus metsäteollisuus-yritykselle. Mukkala, Kirsi: Asuntovarauman alueelliset erot ja niitä selittävät tekijät Suomessa. Pekkanen, Petteri: Metsästä lopputuotteeksi Päijät-Hämeen mekaanisen puunjalostusteollisuuden tilastollinen klusterianalyysi. Pöysti, Janne: EMU-puskurit finanssipolitiikan välineenä EMU-Suomessa. Rossi, Mika: Suomen, Saksan ja Ranskan joukkovelkakirjojen kehitys Emu-vaiheiden aikana. Saarimaa, Kai: Jokilaakson sairaalan merkitys Jämsän seutukunnalle. Saukko, Johanna: Koronvaihtosopimuksen arvon määrittäminen Jarrowin ja Turnbullin luottoriskin hinnoittelumallin avulla. Snäll, Kristian: Value at Risk laskennan soveltuvuus lentoyhtiölle. Case: Finnair Oyj. SALAI- NEN SAAKKA. Suikkanen, Juho: Suomen ääniteteollisuus: rakenne ja kehityspiirteet. Virranta, Jarkko: Alueellisen kehittämisen rahoituksen kohdentuminen maakunnittain vuosina Vuontisvirta, Maria: Uusi talous katsaus informaatioteknologian vaikutuksesta talouskehitykseen. Oulun yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Väitöskirjoja Kopsakangas-Savolainen, Maria: A Study on the Deregulation of the Finnish Electricity Markets. Lisensiaatintyöt Korhonen, Marko: Empirical Essays on the Purchasing Power Parity Hypothesis. Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielmat Peltonen, Heidi: Hinnan asetanta lääkekehityksessä. Case: Pharmatory Oy. (Luottamuksellinen saakka) Kolehmainen, Virpi: Oulun alueen matkailuyritysten synergiaedut ja verkostoitumisstrategiat. Mustonen, Vuokko: Maaseutukeskukset innovatiivisina miljöinä. Tampereen yliopiston kansantaloustieteen laitos Hyväksytyt pro gradu -tutkielmat ajalla Arvela, Leena: Huutokauppa ja perintömenettely Suomen hiilidioksidipäästökaupan toteuttamisessa. Mohamed, Abdirizak Hassan: Economic Impacts of Trade Liberalization on the World Sugar Market. Helin, Kati: Peliteoria ja talouspolitiikan kansainvälinen koordinaatio. Hietala, Marko: Listautumis- ja osakeantien jälkimarkkinakehitys Suomessa. Karjaluoto, Miikka: Yksityistäminen ja sen taloudelliset vaikutukset. Karttunen, Sanna: Välirahoitus ja agentuurikustannukset. Lahtinen, Katri: Electronic business and logistics: a network economy perspective. Lyytikäinen, Pia: Venture capital oman pääoman ehtoisena rahoituksena ja sen generoimat tuotot. Mattila, Rami: Kansainvälinen hajauttaminen: hyödyt muutoksessa. Paajavuori, Miikka: Asuntojen hintojen ja rakennuskustannusten yhteisintegroitavuus Suomen asuntomarkkinoilla. Piekkala, Jukka: Oligopolisilla markkinoilla toimivan yrityksen kilpailukykytekijät. Pousi, Petteri: Momentumstrategioiden toimivuus Suomen aineistolla. 254

4 Rantanen, Tero: Arvovapaan hyvinvoinnin taloustieteen mahdollisuus. Servo, Anu: Projektin kannattavuusarvioinnin teoria projektirahoituksessa. Toivola, Saara: Johdon yritysostojen rahoitus. MBOkauppojen teoria ja toteutus: neljä case-yritystä. Turmo, Tommi: Swap-sopimuksen luottoriski. Vähäsantanen, Saku: Capital Asset Pricing -mallin käyttökohteet ja kritiikki. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Pakkala, Kati: Tehokkuuspalkkahypoteesin mikroteoreettiset perusteet. Turun kauppakorkeakoulu, Yleisen taloustieteen laitos Kansantaloustieteen opinnäytteet Karasjärvi, Ville: Hedge-rahastot ja niiden suorituskyky. Mäkinen, Ari: Keskittymisen merkitys pankkien markkinavoimaan ja tehokkuuteen. Riipinen, Merja: Euroopan unionista Keski- ja Itä- Euroopan maihin tehdyt suorat sijoitukset. Talja, Janne: Monetaariset mallit euron ja dollarin valuuttakurssin määrittäjinä. Toivonen, Juha: Tehokkaan pankkisäätelyn ongelma sääntelyn talousteoreettinen viitekehys ja sääntelystä aiheutuva moral hazard -ongelma. Turun yliopisto, Taloustieteen laitos Pro gradu -tutkielmat Jokinen, Jouni: Kansainvälisten pääomaliikkeiden vapaus Pohjoismaissa Kajander, Katja: Verokilpailu ja kansainväliset suorat sijoitukset. Lehtinen, Mikko: Alueellinen muuttoliike Turun seudulla. Martikkala, Petri: Tuloveronkevennyksen itsensä rahoittava vaikutus. Orpo, Petteri: Kuntien palvelutuotannon perusteet ja sen uudelleenjärjestäminen. Salovaara, Tomi: Tekninen osakeanalyysi Liukuvien keskiarvojen käyttökelpoisuus Suomen osakemarkkinoilla. Saukkonen, Kari: Yksilölliset preferenssit sosiaalisen valinnan perustana. Sipiläinen, Jyrki: Uusi ja vanha kasvuteoria tarkastelussa Solow n ja Romerin mallit. JULKAISUJA Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Pekka Tavaila Yrjö Vartia: Henkilöryhmien toimintoprofiilit tiedekuntien vaihtelevissa toimintokulttuureissa Helsingin yliopistossa No. 90. Keskustelualoitteita Micael Castanheira Mikko Leppämäki: Information Processing and Technological Progress. No Gregory S. Amacher Erkki Koskela Markku Ollikainen: Forest Rotations and Stand Interdependency: Ownership Structure and Timing of Decisions. No Amihai Glazer Vesa Kanniainen Mikko Mustonen: Innovation of Network Goods: A Non-Innovating Firm Will Gain. No Essi Eerola: International Trade Agreements, Environmental Policy, and Emergence of Multinational Firms. No Ville Mälkönen: Timber Importing Versus Bargain- 255

5 ing and Optimal Forest Conservation. No Mikko Mustonen: Why do Firms Support the Development of Substitute Copyleft Programs? No Mikko Mustonen: Signalling Unobservable Cost with Investment in Vertical Compatibility. No Tapio Palokangas: Globalization, Labour Market Regulation, and Economic Growth with Creative Destruction. No Joensuun yliopisto, Taloustieteen laitos Keskustelualoitteita Määttä, Kalle & Virtanen, Martti: Regulatory Principles in Modifying the Act on Competititon Restrictions in a World Characterised by Network Externalities. No. 38. Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Working Papers Haapanen, Mika & Ritsilä Jari: Can Migration Decisions be Affected by Income Taxation Policies? No. 238/2001. Tervo Hannu: Does the Compositional Effect Explain the Association Between Rates of In-Migration and Out-Migration? No. 239/2001. Kari Hämäläinen & Jaakko Pehkonen: Gender, labour market training and employment. No. 343/ Hannu Koskinen: The dynamic effects of shocks to the labour markets in Finland and Sweden. No. 246/2002. Reports from the School of Business and Economics Haapanen Mika: Labour Migration and Wages (licentiate thesis). No. 29/2002. Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimuksia Ulla Hämäläinen: Koulutuksesta työelämään: Nuorten työllistymiseen vaikuttavat tekijät. No. 83. Työpapereita Merja Kauhanen: Temporary Agency Work in Finland. No Eero Lehto, Bidding the inventions as incentive schemes and the ownership structure. No Eero Lehto, Inventions, the structure of the market and ownership changes. No Eero Lehto ja Olavi Lehtoranta, Becoming an acquirer and becoming acquired. No Petri Böckerman, Kari Hämäläinen ja Mika Maliranta, Sources of job and worker flows: evidence from a panel of regions. No Juhana Vartiainen, Gender wage differentials in the Finnish labour market. No Petri Böckerman ja Eero Lehto, Alueellisen kehityksen tasapainottaminen: ristiinsubventio edistää tasa-arvoa. No Eero Lehto ja Olavi Lehtoranta, How do innovations affect mergers and acquisitions? No Kenneth Snellman, Sharing profits to reduce inefficient separations. No Marja Riihelä, Risto Sullström, Ilpo Suoniemi ja Matti Tuomala, Recent trends in income inequality in Finland. No Petri Böckerman, Perception of job instability in Europe. No Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos Raportteja Mikko Mäkimattila, Panu Kallio ja Juha Marttila: Suomalaisen maidon liiketoimintaverkosto hinnoittelujärjestelmien kansainvälinen vertailu. No Perttu Pyykkönen: Maatalouden rakennemuutos eri alueilla. No Työpapereita Erno Järvinen Ritva Toivonen Raija-Riitta Enroth: Puun imago ja vahvuudet Saksan rakennustuotemarkkinoilla. No. 50. Kirsi Mukkala: Tyhjät asunnot Suomessa No. 51. Anna-Kaisa Rämö Ritva Toivonen Liisa Tahva- 256

6 nainen Harri Silvennoinen: Energiaa puusta kuluttajien käsitykset puun energiakäytöstä. No. 52. Tapio Tilli Ritva Toivonen Anne Toppinen: Havukuitupuiden tuonti ja kotimaan puumarkkinat. No. 53. Erno Järvinen Ritva Toivonen Raija-Riitta Enroth: The German Wood Product Markets. Importance of supplier characteristics Prospective consumption. No. 54. Suomen Pankki Tutkimuksia Kari Takala: Studies in Time Series Analysis of Consumption, Asset Prices and Forecasting. No. E:22. Keskustelualoitteita Tuomas Välimäki: Bidding in fixed rate tenders: theory and experience with the ECB tenders. No. 1/2002. Juha Junttila: Forecasting the macroeconomy with current financial market information: Europe and the United States. No. 2/2002. Seppo Honkapohja Kaushik Mitra: Performance of monetary policy with internal central bank forecasting. No. 3/2002. Iftekhar Hasan Markku Malkamäki Heiko Schmiedel: Technology, automation, and productivity of stock exchanges: International evidence. No. 4/2002. Vesa Kanniainen Mikko Leppämäki: Financial institutions and the allocation of talent. No. 5/ Anne Brunila Marco Buti Jan in t Veld: Cyclical stabilisation under the Stability and Growth Pact: How effective are automatic stabilisers? No. 6/2002. Anne Brunila: Fiscal policy: Coordination, discipline and stabilisation. No. 7/2002. Ari Hyytinen Iikka Kuosa Tuomas Takalo: Law or finance: Evidence from Finland. No. 8/2002. Bill B. Francis Iftekhar Hasan Delroy M. Hunter: Returns and volatility linkages in the international equity and currency markets. No. 9/ Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Discussion Papers Vadims Sarajevs Convergence of European Transition Economies and the EU: What Do the Data Show. No. 13/2001. Jarko Fidrmuc Iikka Korhonen Similarity of supply and demand shocks between the Euro area and the CEECs. No. 14/2001. Byung-Yeon Kim Jukka Pirttilä Jouko Rautava Money, Barter and Inflation in Russia. No. 5/ Byung-Yeon Kim Determinants of Inflation in Poland: A Structural Cointegration Approach. No. 6/2001. Pekka Sutela Managing capital flows in Estonia and Latvia. No. 17/2001. Ali M. Kutan Niina Pautola-Mol Integration of the Baltic States into the EU and Institutions of Fiscal Convergence. No. 1/2002. Juha-Pekka Niinimäki Bank Panics in Transition Economies. No. 2/2002. Jouko Rautava The role of oil prices and the real exchange rate in Russia s economy. No. 3/2002. Marketta Järvinen Exchange rate regimes and nominal convergence in the CEECs. No. 4/2002. Axel Brüggemann Thomas Linne Are the Central and Eastern European transition countries still vulnerable to a financial crisis? Results from the signals approach. No. 5/2002. Svenska handelshögskolan Skrifter utgivna vid Svenska handelshögskolan Lindberg-Repo, Kirsti: Customer Relationship Communication Analysing Communication from a Value Generating Perspective. No. 99. Krusberg, Jan-Erik: Studies on Dumping and Antidumping Policy in Finland. No Cederlöf, Jan-Magnus: Ecological Modernisation and Market-Based Policy Instruments The Use 257

7 of New Instruments in Environmental Policy in Finland and Sweden. No Penttinen, Aku: Peso Problems in the Level and Volatility of Stock Returns. No Aspholm, Ingalill: Rättsekonomisk Analys av Revisors Skadeståndsansvar i Norden. No Pekkola, Juhani: Etätyö Suomessa Fyysiset, Virtuaaliset, Sosiaaliset ja Henkiset Työtilat Etätyöympäristöinä. No Ehrnrooth, Mats: Strategic Soft Human Resource Management The Very Idea. No Forskningsrapporter Tandefelt, Marika: Finländsk tvåspråkighet. No. 53. Eichengreen, Barry: Global Financial Crisis Resolution Issues and Options. No. 54. Meddelanden Kristina Isoniemi: Knowledge as Value Generator. No Anders Ekholm: How Do Different Types of Investors React to New Financial Statement Information? No Anders Ekholm & Daniel Pasternack: The Negative News Threshold an Explanation for Negative Skewness in Stock Returns. No Maria Sääksjärvi: Consumer Adoption of Technological Innovations. No Nikodemus Solitander & Gyöngyi Kovács: Corporate Environmental Management A Blueprint for Categorising Environmental Policies. No Alexander von Nandelstadh: Analysts Accuracy of Estimation and the Relative Trading Volume. No Benny Jern: Performance of Finnish Mutual Funds: A Decomposition Approach. No Daniel Pasternack: Factors Driving Stock Option Grants Empirical Evidence from Finland. No Tampereen yliopisto Tampere Economic Working Papers, Net Series (published via Tampub in electronic form only) Hannu Tanninen and Matti Tuomala: Inherent inequality and the extent of redistribution in OECD countries. No. 7. Pekka Ahtiala: Medical decision criteria and policy for an efficient allocation of resources. No. 8. Marja Riihelä, Risto Sullström and Matti Tuomala: On economic poverty in Finland in the 1990s. No. 9. Petri Mäki-Fränti: Should the ECB Adopt an Explicit Exchange Rate Target? No. 10. Turun yliopisto, Taloustieteen laitos Research Reports Salonen, Hannu: On completeness of knowledge models. No. 94. Tolvi, Jussi: Suomalaisten makrotaloudellisten aikasarjojen stationaarisuus ja pitkän muistin ominaisuudet. No. 95. Salonen, Hannu: Common Theories. No. 96. Salonen, Hannu: Nash Equilibria in Normal Form Games. No 97. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Julkaisuja Aronen, Kauko Järviö, Maija-Liisa Luoma, Kalevi Räty, Tarmo: Yhteistyöllä ja kilpaillen Peruspalvelut tutkimusraportti. No. 31 Ilmakunnas, Seija Koskela, Erkki (eds.): Towards Higher Employment. The Role of Labour Market Institutions. No. 32. Tutkimuksia Ruuskanen, Petri: Sosiaalinen pääoma käsitteet, suuntaukset ja mekanismit. No. 81. Perrels, Adriaan Kemppi, Heikki Lehtilä, Antti: Assessment of the Macro-Economic Effects of Domestic Climate Policies for Finland. No. 82. Venetoklis, Takis: Business Subsidies and Bureaucratic Behaviour A Revised Approach. No. 83. Moisio, Antti Kangasharju, Aki Ahtonen, San- 258

8 na-mari: Menestyksen mitta? Vaihtoehtoisia mittareita aluetalouden kehitykselle. No. 84. Tuomala, Juha: Työvoimakoulutuksen vaikutus työttömien työllistymiseen. No. 85. Ruotoistenmäki Riikka, Babykina, Evgenia: The Actors and the Financial Affairs of the Northern Dimension. No. 86. Kyyrä, Tomi: Funktionaalinen tulonjako Suomessa. No. 87. Räty, Tarmo Luoma, Kalevi Koskinen,Ville Järviö, Maija-Liisa: Terveyskeskusten tuottavuus vuosina 1997 ja 1998 sekä tuottavuuseroja selittävät tekijät. No. 88. Keskustelualoitteita Hakola, Tuulia Lindeboom, Maarten: Retirement Round-bout: Early Exit Channels and Disability Applications. No Kilponen, Juha Romppanen, Antti: Julkinen talous ja väestön ikääntyminen pitkällä aikavälillä katsaus kirjallisuuteen ja simulointeja sukupolvimallilla. No Riihelä, Marja Sullström, Risto Tuomala, Matti: On Economic Poverty in Finland in the 1990s. No Parkkinen, Pekka: Suomen ja muiden unionimaiden väestön ikärakenne vuoteen No Kari, Seppo Ylä-Liedenpohja, Jouko: Classical Corporation Tax as a Global Means of Tax Harmonization. No Kallioinen, Johanna: Pyöräilyn institutionaalinen asema liikennesuunnittelussa. No Kangasharju, Aki Venetoklis, Takis: Business Subsidies and Employment of Firms: Overall Evaluation and Regional Extension. No Moisio, Antti: Determinants of Expenditure Variation in Finnish Municipalities. No Riihelä, Marja Sullström, Risto: Käytettävissä olevien tulojen liikkuvuus vuosina No Kari, Seppo Kröger, Outi With, Hanna: Saksan verouudistus No Kari, Seppo: Norjan ja Suomen tuloverojärjestelmien vertailua. No Sinko, Pekka: Labour Tax Reforms and Labour Demand in Finland No Pekkala, Sari Kangasharju, Aki: Adjustment to Regional Labour Market Shocks. No Poutvaara, Panu: Gerontocracy Revisited: Unilateral Transfer to the Young May Benefit the Middleaged. No

9 260

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 37C00200 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. I Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Kenttä 1 Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Joni Eväkoski 41 50 50 50 21 212 Mika Packalén 50 39 48 35 33 205 Yrjö Soidinmäki 36 38

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013,

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013, Sivu 1 (6) LOHKO A / TASO A A B C D E F G Pist. A Leppo Aleksi A-A 11-7 7-5 6-6 12-3 13-6 9 B Barthélémy David 7-11 B-B 10-2 7-7 6-6 8-5 10-3 8 C Pesonen Jarkko 5-7 2-10 C-C 11-5 7-6 13-4 6 D Korhonen

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

75:n VIESTIKEILAILU TULOKSET. Voittajajoukkue: Kera1, Kerava

75:n VIESTIKEILAILU TULOKSET. Voittajajoukkue: Kera1, Kerava 75:n VIESTIKEILAILU 30.01.2010 TULOKSET Voittajajoukkue: Kera1, Kerava T TAVOITE- EROTUS - 1. Kortemäki Jarkko 1209 1394 185 185 2. Kangas Heikki 932 1012 80 265 3. Reen Erkki 1167 1342 175 440 4. Mehtonen

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Joukkuekuva 2013-2014

Joukkuekuva 2013-2014 Joukkuekuva 2013-2014 1 Janne Tuikka 4 Toni Paloaho 7 Vesa Komulainen 8 Olli Välisaari 9 Eero Mäenpää 12 Miika Rantala 13 Daniel Stenvall 20 Hannu Rantala 21 Henri Peltonen 26 Taneli Isohanni 28 Ville

Lisätiedot

STANDARD -- Overall Stage Results Santahamina Pistol Match 2013 Printed elokuu 24, 2013 at 19:37

STANDARD -- Overall Stage Results Santahamina Pistol Match 2013 Printed elokuu 24, 2013 at 19:37 STANDARD -- Overall Stage Results Stage 1 -- Wasted Time 1 88 21,61 4,0722 100,0000 100,00 62 Martikainen, Timo T 2 74 18,82 3,9320 96,5571 96,56 69 Kaislaranta, Mikael 3 90 25,19 3,5728 87,7377 87,74

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

LINNAMASTERS 2016 SATURDAY

LINNAMASTERS 2016 SATURDAY EVENT 1 09:00 1 M40-44 1 Vara Jesperi 09:36 4 W40-44 1 Pulkkinen Anni 09:00 1 M40-44 2 Seppälä Sami 09:36 4 W40-44 2 Halmepuro-Jaatinen Suvi 09:00 1 M40-44 3 Sjöblom Aarno 09:36 4 W40-44 3 Koski Jaana

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

KARTUN PALUU (kisa III/III)

KARTUN PALUU (kisa III/III) Pikashakin puolimaraton Tampere, TammerShakki 9.5.2013 KARTUN PALUU (kisa III/III) ALKUERÄRYHMÄ 1 keskivahvuus 2334 1 Pohjala Henri VammSK 2508 2 Karttunen Mika TammerSh 2478 3 Luukkonen Tommi JyS 2405

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Pertti Nummi 44 50 44 50 27 215 Markku Pellonpää 28 40 45 33 50 196 Eero Koskinen 38 46 50 37 15 186

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015 1(5) YLIVÄÄPELI Hokkanen Kari Pekka Laukaa Hämäläinen Juha Pekka Pihtipudas Löfman Sami Markus Närhi Timo Tapani Laukaa Pentikäinen Martti Olavi VÄÄPELI Heikkinen Panu Jarkko Laukaa Junka Janne Sakari

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

Printed July 3, 2011 at 17:31

Printed July 3, 2011 at 17:31 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 1 120 15.40 7.7922 130.0000 100.00 79 Nikkilä, Reima 2 115 17.39 6.6130 110.3268 84.87 38 Munck, Henri 3 121 19.14 6.3218 105.4693 81.13 19 Lehto, Jussi 4 116

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET SM SPORTING OULAINEN 19-20.7.2014 TULOKSET NAISET LA LA SU SU NIMI SEURA L 1/ 60L 2/ 60 L 1/ 40L 2/ 40YHT. 1 Saija Hautaoja 67 SA 45 45 32 29 151 2 Johanna Huotari 47 OulA 37 37 31 32 137 3 Leena Korhonen

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS

LIST OF PUBLICATIONS LIST OF PUBLICATIONS ROOPE UUSITALO 1 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS WITH A REFEREE PRACTICE 1) R. Uusitalo (1999): Returns to education in Finland, Labour Economics 6, 569-580. 2) R. Uusitalo

Lisätiedot

Hassen Megamaratoonit/111 tulokset ( )

Hassen Megamaratoonit/111 tulokset ( ) Hassen Megamaratoonit/111 tulokset (13.07.2016) Maraton 1.Ollila Veikko 4.21.33 (M 60/1) 2.Bäckström Miikka 4.23.35 (M 40/1) 3.Rutanen Pekka 5.00.47 (M 65/1) 4.Ala-Tuuhonen Juuso 5.47.45 (M alle 40/1)

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results Energia-Trap..0.0.0 ::00 Luokka/Category Y Sija Nro Nimi Seura Yht. S-off Fin Yht. S-off Kotti Topi P-HA 0 0 0 Lahtinen Ville P-HA 0 0 0 Poikkimäki Taneli P-HA Hoppu Kaarlo P-HA Seppälä Saku P-HA 0 / 0

Lisätiedot

VIIDEN PELAAJAN LOHKO

VIIDEN PELAAJAN LOHKO Kim Viljanen (1) Peli 1 11:10 Kim Viljanen (1) - Teemu Kaltti Janne Tilus - Teemu Kaltti Peli 2 11:50 Ville Salo - Juuso Raittila Kim Viljanen (1) - Ville Salo Peli 3 12:30 Janne Tilus - Teemu Kaltti Juuso

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Osaamisen ennakoinnin viitekehys

Osaamisen ennakoinnin viitekehys Osaamisen ennakoinnin viitekehys Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Paasitorni 10.2.2011 Prof. Pirjo Ståhle, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Tulevaisuuden 11.2.2011 Pirjo

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hii Klo H21 8,19 km

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hii Klo H21 8,19 km H21 8,19 km Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0 1. 6 Juopperi Sami-Petteri PelPo 44.53 2. 11 Taulavuori Arttu AlatPi 48.04 +03.11 3. 2 Korpi Juho LänRa 48.38 +03.45 4. 3 Martikainen Juha KeuKi 49.38 +04.45

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

1 Matti Kröger Itä-Suomen pl

1 Matti Kröger Itä-Suomen pl POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 5.8.-7.8.2014 RAUMALLA Ilmakivääri Y 1 Lasse Voutilainen Sisä-Suomen pl 93 94 94 97 97 95 570 2 Tapio Kajan Itä-Suomen pl 94 92 91 87 93 93 550 3 Pauli Markkanen Itä-Suomen

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/10) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results trap FINLANDIA GP 0 SKEET - TRAP Sipoo -..0.0.0 :: Luokka/Category N Sija Nro Nimi Seura Yht. S-off Semi S-off Medal S-off Huom: ANTIKAINEN NOORA OSU MÄKELÄ-NUMMELA SATU OSU 0 QVARNSTRÖM MICAELA RS 0 0

Lisätiedot

. Hassen Megamaratoonit/120 tulokset ( )

. Hassen Megamaratoonit/120 tulokset ( ) . Hassen Megamaratoonit/120 tulokset (07.09.2016) Maraton 1.Ollila Veikko 4.06.07 (M 60/1) 2.Kemiläinen Juha 4.24.18 (M 55/1) 3.Shelepen Viatseslav 4.53.05 (M 50/1) 4.Mannstén Hans 5.38.14 (M 65/1) Puolikas

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Printed toukokuu 18, 2014 at 19:15

Printed toukokuu 18, 2014 at 19:15 OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 82 32,67 2,5099 100,0000 100,00 104 Rintala, Teemu J 2 84 39,85 2,1079 83,9820 83,98 59 Laukia, Jarkko 3 86 48,16 1,7857 71,1455 71,15 48 Leppänen,

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

Pm-aikuiset Kitinkangas Kilpailijat

Pm-aikuiset Kitinkangas Kilpailijat Ainali Markku Kokkolan Veikot M 400 m Ainali Markku Kokkolan Veikot M 800 m Anttiroiko Maria Lohtajan Veikot 15.10.1993 N 100 m 31942632 Anttiroiko Maria Lohtajan Veikot 15.10.1993 N Pituus 31942632 Arkkukangas

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results -trap :: Luokka/Category N/N 9 Ruutana Teemu LäSA 0 Liljamo Teemu YMS 9 Honkaharju Rami RMY 9 9 9 Törnblom Leevi P-HA 9 Savilahti Aaro P-HA 9 / / 9 Raipela Jaana P-HA / 0 9 Pousi Konsta P-HA / Vähäpesola

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/13) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot