2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA"

Transkriptio

1 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 2014 Asiakkaan aika 3

3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo

4 Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos 22 Muutos 1: Asiakastieto haltuun 23 Muutos 2: Analysoi ja ymmärrä asiakkaasi 30 Muutos 3: Tavoita asiakkaasi tehokkaammin 36 Muutos 4: Testaa, mittaa, optimoi 42 Osa 3 - Lopputulos: Arvokkaampia asiakkaita 48 Osa 4 - Matka kohti hallittua muutosta 50 Asiakkaan aika 5

5 There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else. Sam Walton, Walmartin perustaja

6 Avaimet kultakaivokseen Yritykset istuvat tietämättään kultakaivoksen päällä. Se kultakaivos on yrityksen oma asiakastieto. Asiakastiedon ja siitä kumpuavan ymmärryksen hyödyntämisessä piilee valtava voima, ja vasta murto-osa yrityksistä on todella tarttunut mahdollisuuteen. Jo pienillä teoilla voi saada suuria tuloksia: parempaa palvelua, tyytyväisempiä ostajia ja kestävämpiä asiakassuhteita. Ja siinä sivussa viivan alle jää kuin huomaamatta enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Elämme asiakkaan aikakautta. Kuluttajilla ja yrityspäättäjillä on yhä enemmän valtaa, valinnanvaraa ja tietoa päätöksenteon tueksi. Heikot yritykset jäävät ostajien armoille ja yrittävät vain selvitä hukkumasta. Vahvat, asiakkaistaan todella kiinnostuneet yritykset taas pyrkivät aitoon symbioosiin asiakkaidensa kanssa. Kaiken lähtökohtana tietenkin on se, että yritys ajattelee ja toimii asiakaslähtöisesti - siis asiakkaidensa parhaaksi. Asiakastiedolla, kuten millään muullakaan datalla, ei ole itseisarvoa. Se muuttuu arvokkaaksi vasta, kun tietoa jalostetaan, rikastetaan ja analysoidaan, jolloin se muuttuu ymmärrykseksi asiakkaista. Ja tätä ymmärrystä voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinointiviestinnän suunnittelun ja toteutuksen tukena. Asiakasymmärrykseen perustuva markkinointi on lyhyesti sitä, että oikea henkilö saa oikean viestin oikeassa kanavassa ja oikeaan aikaan. Sellainen markkinointi on parhaimmillaan hyvää asiakaspalvelua. Asiakkaiden taustojen, tarpeiden ja motiivien syvällinen ymmärtäminen ja siihen perustuva tekeminen on ainoa pitkällä tähtäimellä toimiva tapa tehdä liiketoimintaa. Tässä kirjassa haluamme auttaa sinut alkuun. Avaimet kultakaivokseen, ole hyvä. Petteri Hakala johtaja Fonecta Enterprise Solutions Asiakkaan aika 7

7 8 Asiakkaan aika Osa 1 Mitä on tulevaisuuden markkinointi?

8 Vaativa asiakas, haastava markkinointi 77 prosenttia suomalaisista markkinointipäättäjistä pitää asiakastietoa, sen analysointia ja kohdentamista tärkeänä. Kuitenkin vain 13 prosenttia markkinointipäättäjistä kokee, että yrityksessä kerättyä asiakastietoa hyödynnetään hyvin. Tämä selviää Fonectan vuonna 2013 teettämästä Markkinoinnin päättäjät -tutkimuksesta, jossa selvitettiin markkinoinnin myyttejä, nykytilaa ja suuntauksia. Markkinoinnin tämän hetken prioriteetit ovat ennen kaikkea asiakasymmärryksen hyödyntämisessä sekä kohdentamisen ja mittaamisen parantamisessa. Markkinoijat haluavat siirtyä kohti vuorovaikutteisempaa markkinointia, lähemmäs palvelumuotoilua ja olla keskeisessä asemassa konseptoimassa asiakaskokemusta jo tuotekehityksen alkuvaiheessa. Monen yrityksen on kuitenkin vaikea tietää, mitkä ovat juuri heille sopivia ratkaisuja edellä mainittuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Yritykset kaipaavat tutkimuksen mukaan toimijaa, joka hallitsee koko digimarkkinoinnin prosessin strategiasta käytännön toteutukseen. Haetaan konsultatiivista, asiakaslähtöistä ja liiketoimintakeskeistä markkinoinnin tukea, joka auttaisi luomaan kokonaiskuvaa ja ymmärrystä asiakkaasta. Asiakkaan aika 9

9 Kaiken kaikkiaan suomalaisten markkinointipäättäjien keskuudessa nousi esiin 11 markkinoinnin haastetta. 11 markkinoinnin haastetta 1. Monimuotoista digimarkkinoinnin kokonaisuutta ei hallita. 2. Lisäarvon luominen asiakkaille koetaan hankalana. 3. Digimarkkinointi nähdään erillisinä kampanjoina tai mekaanisina prosesseina. 4. Kokonaisvaltaiset kumppanit puuttuvat markkinoilta. 5. Johdon ymmärrys digimarkkinoinnista ei ole riittävällä tasolla. 6. Digimarkkinoinnin kytkeminen muihin yrityksen prosesseihin ontuu. 7. Faktatietoa ei osata hyödyntää liiketoiminnan johtamisessa. 8. Asiakastieto on liian epätasalaatuista hyödynnettäväksi. 9. Markkinointi ja tietohallinto toimivat erillään. 10. Käytettyjen keinojen tuotto investointeihin nähden ei ole riittävä. 11. Mittaaminen koetaan hankalana. Tämän kirjan tavoitteena on antaa ratkaisuja edellä mainittuihin haasteisiin ja auttaa yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa tekemällä omista asiakkaistaan arvokkaampia. 10 Asiakkaan aika

10 Asiakas on tärkein kumppanisi Asiakas on tärkein on mantra, jota hokevat yrityspäättäjät ympäri maailman. Mitä se tarkoittaa? Ja miten se näkyy käytännössä yritysten toiminnassa? Joissain yrityksissä kuvitellaan edelleen, että asiakkaat ovat olemassa yritystä varten. Jos ajattelutapa on tämä, on turha kuvitella toimivansa asiakaslähtöisesti. Ensimmäinen askel kohti arvokkaampia asiakkaita on tiedostaa, että ainoa keino maksimoida oma tuotto pitkällä tähtäimellä on maksimoida asiakkaalle tuotettu arvo. Elämme todellista asiakkaan aikakautta. Teknologia ja yhteisölliset mediat ovat muuttaneet kuluttajat ja asiakkaat vaikutusvaltaisiksi voimiksi. Hyvät ja erityisesti huonot kokemukset kiirivät minuuteissa maailman joka kolkkaan verkon välityksellä. Asiakkaat muokkaavat yritysten ajattelutapaa, kulttuureja ja toimintoja. He vaikuttavat lopulta suoraan yritysten strategioihin. Tällaisessa maailmassa asiakkaan valjastaminen liikekumppaniksi on suorastaan välttämätöntä. Asiakkaat eivät ole yrityksille enää pelkkiä tavaroiden ja palveluiden ostajia. Käyttäjien luoma sisältö on esimerkki siitä, miten asiakkaat muutetaan luoviksi resursseiksi ja brändilähettiläiksi. Asiakkaat ovat yrityksille nykyisin myös arvokkaita kumppaneita tuotteiden ja palveluiden kehitystyössä. He eivät ainoastaan kerro, mitä mieltä he ovat yrityksen tuotteista ja palveluista, vaan auttavat hahmottamaan, mitä on tulossa ja miten yrityksen pitäisi mukautua uuteen ympäristöön. Yrityksen tulee pyrkiä aitoon, molempia osapuolia hyödyttävään symbioosiin asiakkaidensa kanssa. Kohtaamalla asiakkaat henkilökohtaisesti tasa-arvoisina perheenjäseninä yritys saa heistä tehokkaan ja luovan liiketoiminnan voimavaran ja aidon kilpailuedun. Asiakkaan aika 11

11 Aito kohdentaminen tehoaa Yritysten markkinointibudjettien käytössä on meneillään uusjako. Taustalla on mediakentän pirstaloituminen ja voimakas muutos kuluttajien mediakäytössä. Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter ja muut kansainväliset palvelut ovat nousseet perinteisten medioiden rinnalle kilpailemaan kuluttajien ajasta ja samalla mainostajien rahoista. Myös laiteteknologia vauhdittaa muutosta. Nykykännyköiden myötä ihmiset ovat koko ajan kiinni internetissä jopa katsoessaan televisiota. IAB:n Mediascope-tutkimuksen mukaan vuonna 2012 jo 58 prosenttia suomalaisista oli TV:tä katsoessaan samanaikaisesti netissä. Markkinoijan kannalta muutos tarkoittaa, että kohderyhmien tehokas tavoittaminen edellyttää oikea-aikaista ja oikein kohdennettua viestintää. Fonectan Markkinoinnin päättäjät -tutkimuksen mukaan suomalaisyritysten markkinointipanostukset ovat selkeästi siirtymässä perinteisistä medioista digitaalisiin kanaviin. Kärjessä on sosiaalinen media, johon 53 prosenttia päättäjistä aikoo kasvattaa panostuksiaan 12 Asiakkaan aika

12 tulevan kolmen vuoden aikana. Muut selkeimmässä kasvussa olevat osa-alueet ovat personoitu verkkosisältö sekä hakukoneoptimointi ja -markkinointi. Tulevaisuuden markkinointi on yhä kohdennetumpaa. Tavoitteena on tasokas, vastaanottajien kannalta relevantti ja henkilökohtainen markkinointi, joka säilyttää silti kunnioituksen ihmisen yksityisyyttä kohtaan. Kuluttajien suhtautuminen kohdentamiseen riippuu siitä, kuinka tarkoituksenmukaisesti ja eettisesti yritykset hyödyntävät olemassa olevaa asiakastietoaan markkinoinnin tukena. Esimerkiksi Keskon vuonna 2013 tekemän selvityksen mukaan heidän omista asiakkaistaan yli 80 prosenttia koki kohdennetun markkinoinnin hyvänä asiana. Kesko kohdentaa markkinointiaan Plussakortin tietojen ja asiakkaan tilille tallennetun ostohistorian perusteella. Merkittävimpiä kohdentamisen hyötyjä on epäolennaisen markkinoinnin karsiminen ja sen korvaaminen kyseistä asiakasta todennäköisesti koskevilla tarjouksilla ja muulla viestinnällä. Viestien yksisuuntaisesta lähettämisestä markkinoinnin painopiste tulisikin siirtää tiiviiseen kaksisuuntaiseen vuo- We now have to engage people in a way that s useful or helpful to their lives. The consumer is looking to satisfy their needs, and we have to be there to help them with that. Kim Kadlec, VP Global Marketing Group Johnson & Johnson Asiakkaan aika 13

13 rovaikutukseen asiakkaan kanssa: mitä asiakas haluaa? Mistä hän on kiinnostunut? Mistä hän ei ole kiinnostunut? Massamarkkinoinnin ja kampanja-ajattelun sijaan koko markkinointi pitäisi nähdä yksilöllisenä palveluna ja liiketoimintaprosessina, jonka ytimessä on asiakas. Asiakkaat odottavat jo personoitua, juuri heille kohdennettua markkinointia. Pystyvätkö yritykset vastaamaan tähän haasteeseen? Sateenkaaren päässä odottaa tyytyväinen, uskollinen ja arvokkaampi asiakas. Käytän Facebookia, Instagramia, Twitteriä, Tumblria. Katson nettitv:stä ohjelmat, joita en ole nauhoittanut tai katsonut muuten. Luen blogeja (muoti, kaverewiden blogit), etsin tietoa ihan mistä vain mikä tulee mieleen, etsin arvosteluja ja kommentteja ravintoloista, elokuvista ym. Ostan vaatteita netistä. Käytän nettiä päivittäin, Facebookissa ja sähköpostissa käyn joka päivä. Nainen, 18 v. Suomalaiset verkossa -tutkimus 2013 Yle ja 15/30 Research 14 Asiakkaan aika

14 JASMIN S. hintahakuiset nuoret aikuiset OKL PYÖRÄ 399 liikevaihto 3,4 MEUR Asiakkaan aika 15

15 Asiakkaan ostoprosessi on ymmärrettävä Tiedon vapautuminen on voimistanut ostajaa. Hankintaa suunnittelevalla kuluttajalla tai yrityspäättäjällä on internetin välityksellä käytössään valtava määrä tietoa, myös toisten käyttäjien kokemukset ja arvostelut. 15/30 Research näkee vuoden 2014 aikana voimistuvien trendien joukossa verkkokaupan nivoutumisen myymälätiloihin. Kun asiakas tulee liikkeeseen, hän voi parilla hipaisulla kysyä muiden mielipidettä, tehdä nopean hintavertailun ja tilata halutessaan tuotteen verkosta. Myyjälle jää mahdollisuus tehdä asiakkaaseen vaikutus kuuntelemalla tämän tarpeita ja kysymällä oikeita kysymyksiä ostopäätöksen tueksi. Tässä maailmassa menestyminen edellyttää asiakkaan koko ostoprosessin ymmärtämistä. Asiakkaan ostoprosessi alkaa yhä useammin verkosta. Tuntosarvet on oltava jatkuvasti pystyssä. Miten kävijät toimivat verkkosivuilla? Mistä he ovat kiinnostuneita? Mikä heitä askarruttaa? Miten he reagoivat mainontaan ja muuhun verkkosisältöön? Miten eri asiakkaat eroavat toisistaan? Yritysten on tunnettava omat asiakkaansa ja osattava tarjota juuri heitä kiinnostavaa tietoa eri kanavissa. Markkinoijien on luotava sellaisia kohtaamispisteitä, joissa saadaan markkinoinnissa hyödynnettävää tietoa ostajasta. Ihmiset eivät yleensä anna tietoa itsestään, elleivät saa vastineeksi jotain arvokasta. Markkinoinnilta vaaditaan yhä enemmän merkityksellisyyttä ja henkilökohtaisuutta. Asiakas haluaa sellaista sisältöä, joka tuottaa hänelle välitöntä arvoa. What was once a message is now a conversation. Shoppers today find and share their own information about products, in their own way, on their own time. Winning the Zero Moment of Truth Google Asiakkaan aika

16 Markkinointi ja asiakaskokemus kuuluvat kaikille Markkinointi on yrityksen keskeisin liiketoimintaprosessi, koska se auttaa ylläpitämään ja luomaan asiakasarvoa ja kysyntää. Tämän vuoksi se ansaitsee yrityksen ylimmän johdon huomion. Fiksu johto ottaa hallintaansa asiakkuusstrategian kehittämisen ja asiakastiedon hyödyntämisen kaikilla yritystoiminnan alueilla: palvelukehitys, viestinnän suunnittelu, jakeluteiden uudistaminen, hinnoittelustrategia ja niin edelleen. Hyödyt ovat kiistattomat. Yrityksen oma asiakastieto yhdistettynä ulkoiseen tietoon kohderyhmän käyttäytymisestä ja taustoista antaa syvällistä näkemystä asiakkaiden motiiveista, toiveista ja tarpeista. Tämän ymmärryksen hyödyntäminen puolestaan parantaa markkinointitoimenpiteiden tuottoa, helpottaa ennusteiden tekemistä ja vähentää investointien riskiä. Markkinoinnin muuttuminen monikanavaisemmaksi ja sähköisen asiakastiedon valtava määrä ovat kasvattaneet tarvetta uudenlaisille markkinointiratkaisuille ja -teknologialle. IT-teknologia tulee jatkuvasti voimakkaammin markkinointiin ja myyntiin. On nousemassa uudenlainen markkinoinnin toimenkuva, Marketing Technologist, eli markkinointi- ja IT-osaamisten hybridirooli: markkinoinnin ammattilainen, joka ymmärtää teknologian tuomat mahdollisuudet tai toisaalta IT-ammattilainen, joka elää lähellä asiakasrajapintaa. Asiakkaan aika 17

17 Teknologinen kehitys, esimerkiksi markkinoinnin automaatiotyökalut, entistä monipuolisemmat CRM-järjestelmät tai kävijäseuranta- ja web-analytiikkaratkaisut, edesauttaa tuloksellista markkinointia. Teknologia on kuitenkin vain markkinoinnin työkalu, ei oikotie onneen. Jotta aito keskustelu asiakkaiden kanssa toimisi käytännössä, tarvitaan systemaattista ja tavoitteellista asiakasvuoropuhelun hallintaa. Tähän pystyy vain ihminen. Asiakaskokemus on koko yrityksen asia. Asiakas ei näe organisaatiokaaviotasi, eikä se häntä kiinnosta. Yrityksen on oltava valmis muokkaamaan organisaatiotaan ja kulttuuriaan siten, että jokainen toiminta heijastaa asiakaskeskeisyyttä. Henkilöstöä ei enää voida jakaa asiakasrajapinnassa työskenteleviin ja back office -tehtäviä tekeviin. Kaikkien toiminta vaikuttaa asiakkaan saamaan palvelukokemukseen. Asiakaskeskeisessä organisaatiossa jokainen työntekijä on asiakaspalvelija. Vuoteen 2017 mennessä yritysten markkinointijohto investoi IT-teknologiaan enemmän kuin IT-johto. Laura McLellan Research VP Gartner 18 Asiakkaan aika

18 IT-JOHTAJA ajattelee dataa MARKKINOINTIJOHTAJA ajattelee brändiä LIIKETOIMINTAJOHTAJA ajattelee euroja Asiakkaan aika 19

19 Markkinoinnin tulosvastuu kasvaa Peräti 80 prosenttia toimitusjohtajista ei luota markkinointiosaston toimintaan, kertoo brittiläisen Fournaise Marketing Groupin laaja tutkimus vuodelta Markkinoinnin näennäinen epäluotettavuus johtuu tutkimuksen mukaan siitä, että johdon mielestä markkinointi keskittyy liiketoiminnan kannalta epäolennaisiin mittareihin. Miksei markkinointi sitten raportoi tuottoa johdolle useammin? Kolmesta syystä: tuoton raportointia ei edellytetä, tuottoa ei osata selvittää tai pahimmassa tapauksessa tuottoa ei uskalleta tai haluta selvittää. Adobe tutki syksyllä 2013, mikä pitää markkinoijia öisin hereillä. Suurimmat huolenaiheet liittyivät pitkälti juuri markkinoinnin arvon ja tuloksellisuuden osoittamiseen. Noin 76 prosenttia markkinoijista uskoo, että markkinoinnin mittaamisella on merkittävä rooli. Kuitenkin vain 29 prosenttia on sitä mieltä, että he mittaavat markkinointiaan hyvin. Kaikkiaan 81 prosenttia vastanneista uskoo, että markkinoinnilla on arvoa, ja että tätä arvoa voidaan mitata. Vain alle yksi kymmenestä vastanneesta oli vahvasti sitä mieltä, että heidän yrityksensä digitaalinen markkinointi toimii. 20 Asiakkaan aika

20 Nykymaailmassa ja vallitsevassa taloustilanteessa markkinointiosasto ei voi enää päästä kuin koira veräjästä. Sen on osoitettava olevansa muutakin kuin kuluerä. Markkinoinnin täytyy puhua euroista ja näyttää, että sen toiminnalla on suora vaikutus liikevaihdon kasvuun. Verkkomarkkinoinnin tuoton mittaaminen on tänä päivänä helpompaa kuin koskaan, mutta mikä on todellisuus? Fonectan Markkinoinnin päättäjät tutkimuksen mukaan suuri osa alan ammattilaisista on kuitenkin pahasti hakoteillä, kun puhutaan mittaamisesta. Yli puolet kokee, että juuri oman yrityksen tarpeisiin soveltuvien digitaalisen markkinoinnin mittaamiseen suunnattujen tuotteiden ja palveluiden valitseminen on hankalaa. Vastaajista 42 prosenttia myöntää tarvitsevansa lisää tietoa digitaalisen markkinoinnin mittaamisesta ja siihen liittyvistä palveluista. Tilanne on myös osittain johdon syytä. Liiketoiminnassa saa täsmälleen sitä, mitä tilaa tai mittaa. Jos markkinoinnin mittarit ovat epäselviä, sitä ovat myös tulokset. Markkinoinnille pitää asettaa oikeat tavoitteet ja edellyttää raportointia sellaisilla mittareilla, joiden hyödyllisyyteen johtokin voi luottaa. Tuska tulee usein siitä, että mittaus osoittaa liiankin selkeästi, mitä kaikkea on vielä tekemättä... Fonectan Markkinoinnin päättäjät tutkimuksen osallistujan avoin kommentti Asiakkaan aika 21

21 Osa 2 Neljän vaiheen muutos Mitkä neljä askelta yksilöllinen, asiakasarvoa kasvattava markkinointi vaatii toimiakseen? 22 Asiakkaan aika

22 Muutos 1: Asiakastieto haltuun Oma asiakastieto on yrityksen tärkeimpiä pääomia. Se mahdollistaa asiakasymmärryksen syventämisen ja asiakkuuksien arvon kasvattamisen. Moni yritys on kuitenkin hukassa jatkuvasti kasvavan asiakastietomäärän ja sen hallinnan kanssa. Digitaalisessa ympäristössä tietoa syntyy päivä päivältä lisää, mikä luo paineita ylläpitää, ymmärtää ja hyödyntää monista eri paikoista kertynyttä tietoa. Asiakastiedon hallinta on haasteellista jo siksi, että tiedot vanhenevat nopeasti. Markkinoinnin tai myynnin toimenpiteitä on turhaa ja tehotonta kohdentaa esimerkiksi yrityspäättäjälle, joka on vaihtanut työpaikkaa tai yritykselle, joka on lopettanut toimintansa. Kuluttajapuolella muutos on vielä nopeampaa. Jos pari vuotta sitten tietonsa antanut opiskelija on sittemmin siirtynyt työelämään, hänen tulotasonsa on luultavasti moninkertaistunut ja ostokäyttäytymisensä muuttunut merkittävästi. Jos yrityksellä ei ole päivitettyä tietoa, tämä saa todennäköisesti väärin perustein kohdennettua markkinointia. Se saa yrityksen näyttämään viestin vastaanottajan silmissä kömpelöltä. Usein nämä negatiiviset kokemukset myös jaetaan omalle verkostolle sosiaalisen median välityksellä. Asiakastiedosta noin 20 prosenttia happanee vuodessa. Tietojen oikeellisuus vaikuttaa suoraan asiakastiedon pohjalta tehtävien analyysien oikeellisuuteen. Se puolestaan vaikuttaa toimenpiteiden Asiakastiedon kerääminen, huoltaminen, ylläpito ja rikastaminen Asiakkaan aika 23

23 tehokkuuteen ja lopulta siihen, miten hyvin koko yritys keskittää tekemisensä oikeisiin asioihin. Miten asiakastieto sitten valjastetaan hyötykäyttöön? Ensimmäinen toimenpide on yrityksen kaikkien asiakastietojen kerääminen, puhdistaminen ja yhtenäistäminen. Yrityksen asiakastieto on usein hajallaan eri tietokannoissa ja hyvin vaihtelevissa muodoissa. On kivijalkakaupan asiakasrekistereitä, kanta-asiakaskortteja, verkkokaupan ostotietoja, markkinointirekisteriä, uutiskirjeen postituslistaa, myyjien omia exceleitä, myymälöiden pöytälaatikkorekistereitä. Ja niin edelleen. Yksi ja sama asiakas saattaa löytyä jokaisesta rekisteristä hiukan eri tiedoilla. Asiakastiedon haltuunottovaihe saattaa lähtötilanteesta riippuen kestää useita kuukausia ja tuntua raskaalta. Panosta vaaditaan siksi yrityksessä eri toiminnoilta. Yleensä mukana on myös ulkopuolinen taho, joka auttaa prosessin läpiviennissä. Usein törmätään myös perustavanlaatuisiin haasteisiin, kuten kivikautiseen tee-se-itse-malliseen CRM- tai ERP-järjestelmään, joka ei kerta kaikkiaan taivu uuteen toimintamalliin. Asiakastiedon haltuunotto ei ole kertaluontoinen toimenpide. Kuten mainitsimme, noin viidennes asiakastiedosta happanee, eli vanhenee tavalla tai toisella, joka ikinen vuosi. Oikopolkuja ei ole. On luotava selkeä toimintamalli siihen, miten data pidetään ajan tasalla ja miten sen laatua varmistetaan jatkuvasti. Asiakastietoon tulisi suhtautua samalla vakavuudella kuin omaan terveyteen. 24 Asiakkaan aika

24 verkkokaupan ostotiedot kanta-asiakaskortit asiakasrekisteri sähköpostilista myyjän oma excel puhdas asiakastieto Asiakkaan aika 25

25 Kun yrityksen omat tietokannat on yhdistetty, parhaassa tapauksessa yhdeksi keskitetyksi kannaksi, voidaan tietoja rikastaa kolmansien osapuolien yritys- ja kuluttajatiedolla. Rikastaminen tarkoittaa, että yksittäisen asiakkaan yhteystietoihin saadaan kiinnitettyä demografia- tai elämäntilannetietoa. Tyypillisimmin käytettyjä rikasteita ovat Väestötietojärjestelmä, Fonectan luoma suomalaisten ostokäyttäytymisluokitus ja Trafin ajoneuvotiedot. Väestötietojärjestelmä (VTJ) kertoo suomalaisista demografiatietoa, kuten ikä, sukupuoli, talouden elämänvaihe, lasten lukumäärä, asumismuoto, asunnon pinta-ala ja kesämökin omistus. Ostokäyttäytymisluokitus (OKL) segmentoi suomalaiset osto- ja verkkokäyttäytymisen perusteella kahdeksaan pääluokkaan ja kahdeksaantoista alaluokkaan. Trafin kautta saadaan tietoa ajoneuvoista sekä asiakkaiden autohistoriasta, kuten merkkiuskollisuudesta ja siirtymistä eri automerkkien ja -mallien välillä. Ulkopuolisten tietolähteiden avulla yritys voi peilata omaa asiakastietoaan isompaan otokseen Suomen väestöstä ja tehdä ennusteita asiakkaidensa käyttäytymisestä. Kohdennettu markkinointiviestintä ei enää rajoitu omaan asiakaskantaan, vaan yritys voi kohdentaa myös uusasiakashankintaansa entistä tarkemmin ja tuloksellisemmin. Tavoite: Yrityksen sisäiset tietokannat on yhdistetty. Tietoa on rikastettu ulkoisilla tietolähteillä. 26 Asiakkaan aika

26 Trafi Ajaa Audi A6:lla, XYZ-123 VTJ Asuu Punavuoressa 73 m 2 kolmiossa OKL Vakaa ja vauras valiokuluttaja Asiakkaan aika 27

27 CASE Jokerit Kaikki tämä on myös palvelua, jolla Jokerit helpottaa kannattajien elämää. Petri Ruohonen markkinointijohtaja Jokerit 28 Asiakkaan aika

28 Asiakastiedosta fanikanta Helsingin Jokerit panostaa voimakkaasti fanimarkkinointiin. Kannattajakunta huomioidaan kaikessa toiminnassa, ja jatkossa jokaiselle fanille on asiakastiedon pohjalta mahdollista suunnitella oma viestintäpolku. Jokerit on fanimarkkinoinnin kärkitoimijoita Suomessa. Kannattajakunta on lähellä joukkuetta ja vuorovaikutus aidosti kaksisuuntaista. Jokerit on esimerkiksi tehnyt mainoskampanjoita, joihin fanit ovat lähettäneet omia kuviaan tai kannustushuutojaan. Faneille halutaan luoda tunne, että he ovat tärkeä osa Jokerit-yhteisöä ja pystyvät vaikuttamaan. Yhteisön rakentaminen ja tunnesiteen tiivistäminen edellyttävät vuoropuhelua oikeiden kuluttajien kanssa. Jokereiden kannattajatutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla on Jokerit-henkistä kuluttajaa. Päämäärämme on tunnistaa ja tavoittaa tämä joukko, sanoo Jokereiden markkinointijohtaja Petri Ruohonen. Taustatyötä fanikannan tunnistamiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun on tehty pitkään. Nykyfanien, kertalippuostajien ja kausikorttilaisten profilointi ja analysointi on auttanut tunnistamaan joukosta eri tyyppisiä ryhmiä. Tehty työ on toiminut faniohjelman suunnittelun lähtökohtana. Nyt faniohjelman suunnittelu on valmis ja sen testaaminen käynnissä ennen varsinaista faniohjelman lanseerausta. Asiakasviestintää on pyritty miettimään jokaisen kannattajan näkökulmasta. Uutiskirjeen tilaajille, kertalipun ostajille ja kausikorttilaisille on suunniteltu omat viestintäpolut. Esimerkiksi kertalipun ostaneille voimme lähettää päivää ennen ottelua tervetulotekstiviestin, jossa tarjotaan mahdollisuutta ostaa pysäköinti Areenalla ennakkohintaan. Juuri ennen ottelua voidaan nostattaa tunnelmaa kannustusviestillä. Erätauoilla on mahdollisuus kertoa ravintolapalveluista sekä pelin jälkeen kiittää ja ehdottaa lipun ostoa seuraavaan peliin, Ruohonen visioi. Kaikki tämä on myös palvelua, jolla Jokerit helpottaa kannattajien elämää, Ruohonen muistuttaa. Kun oheispalvelut pysäköinnistä hampurilaisiin on tilattu ja maksettu etukäteen, perheen yhteinen aika ottelussa ei tuhraannu lippuluukuilla ja kassajonoissa. Tämä on meille jatkuva oppimisprosessi. Etsimme koko ajan uusia tapoja tehdä asioita. Asiakkaan aika 29

29 Muutos 2: Analysoi ja ymmärrä asiakkaasi Analytiikka, ennustaminen ja segmentointimallit Asiakastieto on nyt saatu haltuun. Yrityksen seuraava tehtävä on analysoida asiakaskantaa eri näkökulmista, toisin sanoen oppia ymmärtämään asiakkaitaan paremmin. Millaisista ihmisistä asiakaskuntamme rakentuu? Miten he käyttäytyvät kuluttajina? Miten eri asiakasryhmät ostavat? Mitkä asiakkaat olemme suurimmassa vaarassa menettää? Minkä verran se voi syödä kannattavuuttamme? Ketkä ovat kannattavimpia asiakkaitamme, ketkä uskollisimpia? Missä kanavissa he asioivat? Keissä asiakkaissa on eniten potentiaalia? Paljonko meillä on vielä saavuttamatta henkilöitä, joilla on potentiaalia olla parhaiden, kannattavimpien tai uskollisimpien asiakkaidemme joukossa? Näiden kysymysten kautta hahmottuu nykytila ja potentiaali. Mitä paremmin yritys tuntee asiakkaansa, sitä paremmin voidaan muokata yrityksen palveluita ja tuotteita sekä markkinointiviestintää eri kohderyhmille sopiviksi. Erilaista tietoa yhdistelemällä voidaan tehdä myös yleistyksiä siitä, mitä asiakaskunnassa tulee tapahtumaan, mikäli tietyt asiat toteutuvat. Esimerkiksi poistuman ennusta- 30 Asiakkaan aika

30 misessa voidaan etsiä sellaisia tekijöitä, jotka ovat yhdistäneet viime aikoina sopimuksen irtisanoneita asiakkaita. Mitä jos tietäisit, että suurin osa irtisanomisista johtuu tekijästä X? Entä jos tunnistaisit jo puoli vuotta etukäteen suurimmassa irtisanomisvaarassa olevat asiakkaasi? Mitä tarkoittaisi viivan alla, jos asiakaspoistumaa voisi pienentää vaikka kymmenen prosenttia? Esimerkiksi kuntokeskus saattaisi päätellä omasta asiakasdatastaan seuraavaa: jos asiakkaan määräaikainen sopimus on päättymässä kolmen kuukauden sisällä ja tämä on käynyt treenaamassa viimeksi yli kuukausi sitten, hän tulee todennäköisesti irtisanomaan sopimuksensa määräaikaisuuden päättyessä. Mitä kuntokeskus voi tehdä? Voiko se pelastaa asiakkuuden oikein kohdennetulla, vastaanottajaa puhuttelevalla markkinoinnilla, esimerkiksi tarjoamalla ilmaisen personal trainer -tapaamisen, jossa laadittaisiin asiakkaalle henkilökohtainen kunto-ohjelma? Ihmisten muuttoalttiutta voidaan ennustaa samalla tavalla. Jos esimerkiksi alle 50 neliön asunnossa asuva pariskunta saa lapsen, on todennäköistä, että he muuttavat isompaan asuntoon parin vuoden sisällä. Miten esimerkiksi kiinteistövälitysfirma voisi hyötyä tästä tiedosta? Tai sähköyhtiö? Entä laajakaistaoperaattori? Entä jos tunnistaisit jo puoli vuotta etukäteen suurimmassa irtisanomisvaarassa olevat asiakkaasi? Asiakkaan aika 31

31 Kuka tahansa voi poimia yllä olevien esimerkkien kaltaisia yksittäistapauksia yrityksen asiakastietokannasta. Suurempi haaste on tehdä prosessista toimiva: miten todennäköisten irtisanojien, muuttajien tai muiden tunnistettujen ryhmien käsittelyyn liittyviä prosesseja voidaan automatisoida siten, että ryhmään kuuluvat kulkeutuvat oikea-aikaisesti myynnin, asiakaspalvelun tai markkinoinnin käsittelyyn? Jos edeltävä asiakastiedon haltuunottovaihe saattoi tuntua pitkältä ja työläältä, niin tämä vaihe koetaan usein suorastaan herkulliseksi. Yritykselle syntyy ahaa-elämyksiä, kun esimerkiksi asiakaspotentiaalin suuruus hahmottuu. Toisinaan koetaan myös yllätyksiä, kun oman asiakaskunnan rakenne onkin aivan erilainen kuin yrityksessä on kuviteltu. Tämän vaiheen jälkeen yritys hahmottaa yleensä hyvin kirkkaasti, kenelle sen kannattaa suunnata myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet - ja kenelle ei. Tavoite: Asiakaskunnan rakenne on ymmärretty. Tiedät, mitä voit tarjota asiakkaillesi, missä piilevät suurimmat mahdollisuudet ja riskit sekä mihin uusasiakashankinnan toimenpiteet kannattaa kohdentaa. 32 Asiakkaan aika

32 Asiakkaan aika 33

33 CASE Kotimaa Segmentit pitää pystyä tuomaan arkeen niin, että ne palvelevat strategiatyössä, resurssien allokoinnissa ja viestinnän kohdentamisessa. Jarmo Lipiäinen liiketoimintajohtaja Kotimaa Oy 34 Asiakkaan aika

34 Suomen suurin segmentointi Kirkon teettämä segmentointityö toi seurakunnille kaivattua ymmärrystä niiden alueella asuvien ihmisten arvoista ja arjesta. Tiedon avulla seurakunnat voivat kehittää toimintaansa ja viestiä jäsenilleen entistä kohdennetummin. Tiedolla johtaminen ja jäsenymmärrys ovat kirkon strategiatyön ytimessä. Vuonna 2011 seurakunnat totesivat tarvitsevansa rikkaampaa tietoa jäsenistään. Kirkonkirjoihin ja väestörekisteriin kirjatuista perustiedoista ei saanut irti sellaista informaatiota, joka olisi auttanut ymmärtämään seurakuntalaisten arkea ja käyttäytymisen ajureita. Fonecta rakensi Jäsen 360 -nimisen segmentoinnin eri lähteistä yhdistetystä aineistosta, mm. TNS Gallupin RISC Monitorista sekä Kirkon tutkimuskeskuksen aineistosta. Tulokset kattavat yli neljä miljoonaa suomalaista. Lopputulos kuvaa suomalaisten suhtautumista uskoon ja kirkon oppiin, heidän elämänotettaan, arvomaailmaansa ja mediakäyttöään. Ryhmittely kertoo paljon koko täysi-ikäisen väestön elämäntavasta ja -asenteesta. Segmentoinnissa syntyi neljä pääluokkaa: irralliset, maltilliset, avomieliset ja uskolliset. Nämä jakautuvat vielä kymmeneen alaluokkaan. Kirkkosegmentoinnin ja Jäsen 360 -palvelun ylivoimaisin lisäarvo on segmenttien kiinnittyvyydessä ihmisiin, tiedon hyödyntämisen työkaluissa sekä segmenttikuvailuissa. Segmentit pitää pystyä tuomaan arkeen niin, että ne palvelevat strategiatyössä, resurssien allokoinnissa ja viestinnän kohdentami- sessa, kertoo Kotimaa Oy:n liiketoimintajohtaja Jarmo Lipiäinen. Kirkon asiakkuudenhoitomalleissa pätevät samat mekaniikat kuin yrityksissä. Asiakkuus vain on pitkä: kohtaamispisteet ulottuvat kasteesta hautaan. Seurakunnat voivat tietoon pohjaten päättää, miten kohdentaa omaa toimintaansa esimerkiksi asuinalueen perusteella. Myös viestintä voidaan paloitella juuri kohderyhmien käyttämiin medioihin. Segmentoinnissa on neljän miljoonan suomalaisen mediakäyttöennuste. Se kiinnostaa muitakin kuin kirkon kenttää, Lipiäinen sanoo. Vastaanotto seurakunnissa on ollut äärimmäisen positiivinen. Tehty työ tuottaa konkreettisia tuloksia. Asiakkaan aika 35

35 Muutos 3: Tavoita asiakkaasi tehokkaammin Viestien personointi ja tehokas kohdentaminen Onneksi olkoon! Massiivinen pohjatyö on tehty. Asiakastieto on kunnossa. Asiakaskunnan rakenne on ymmärretty ja asiakkaiden ostokäyttäytyminen selvitetty. Nyt päästään konkreettisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan vuoropuhelua nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa. Yleensä suunnittelu alkaa liiketoiminnan tahtotilan määrittelyllä. Sen kautta kirkastuu asiakkuusstrategia ja se, millaisia asiakaskokemuksia yritys haluaa saada aikaan. Kun nämä vaiheet hoidetaan kunnolla, itse toteutus on vaivattomampaa ja tehokkaampaa. Jatkuvan sähköisen vuoropuhelun toteutus lähtee huolellisesta suunnittelusta ja tavoitteiden asettamisesta. Hyvin suunnitellut asiakkuuksien hoitomallit johtavat parhaaseen mahdolliseen kokemukseen jokaiselle yksittäiselle asiakkaalle. Se vaatii huolellista viestien kohdentamista ja niiden sisältöjen personointia. Yksinkertaisimmillaan asiakkaista tunnistetaan tietty määrä segmenttejä tai ryhmiä, joiden sisällä yksittäisille asiakkaille lähetetään yksilöllinen, kohdennettu viesti. Voidaan myös lähestyä eri viesteillä asiakkuuden elinkaaren eri vaiheissa olevia: potentiaalinen uusi asiakas, uusi asiakas, olemassa oleva asiakas, passivoitumisriskissä oleva asiakas, passivoitunut asiakas. Parempiin markkinoinnin tuloksiin kuitenkin päästään kun personointi ja kohdentaminen perustuvat analyyttisiin malleihin, esimerkiksi asiakkaan taustatietojen, verkkokäyttäytymisen ja ostohistorian yhdistelmään. Tällöin 36 Asiakkaan aika

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS + Toimiala: viestintä- ja asiakasverkkopalveluiden tarjoaminen Yritys: DNA "Markkinointiviestien tarkan kohdennuksen ansiosta voimme

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua

Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua IAB Finland Big Data seminaari 6.6.2014 Fonecta Enterprise Solutions Mikko Hakala, Head of Business IT 105 asiakkuusmarkkinoinnin, analytiikan

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Vine markkinoinnin automaatio Käyttöönotto 3kk starttipakettina LISÄÄ MYYNTIÄ MARKKINOINNIN AUTOMAATIOLLA

Vine markkinoinnin automaatio Käyttöönotto 3kk starttipakettina LISÄÄ MYYNTIÄ MARKKINOINNIN AUTOMAATIOLLA Vine markkinoinnin automaatio Käyttöönotto 3kk starttipakettina LISÄÄ MYYNTIÄ MARKKINOINNIN AUTOMAATIOLLA Vine 3kk starttipaketti Saatte myyntivalmiita liidejä käyttämällä markkinoinnin automaatiota Autamme

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta?

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? OSA 1 /2 idealmainos.fi Miten verkkosivut toimivat myynnin käynnistäjänä? Miten mittaamme Digitaalisen markkinoinnin tuloksia? Voiko digitaalinen markkinointi

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop on sähköinen viestintäratkaisu, jolla parannat viestintääsi ja voit seurata jokaisen yksittäisen kampanjan ja viestin

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko Oy Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään ja

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

IAB Big Data työryhmän oppaan julkistaminen

IAB Big Data työryhmän oppaan julkistaminen IAB Big Data työryhmän oppaan julkistaminen 6.6.2014 Johanna Lehtonen Mediareaktori Oy Twitter: @jolehtone johanna@mediareaktori.fi https://www.youtube.com/watch?v=tzxmjbl-i4y Työryhmän ensimmäinen tehtävä:

Lisätiedot

Levikkimarkkinointi Itellan hoitamana. Jakelun ajankohtaispäivä 26.11.2009 Hanne Bergholm

Levikkimarkkinointi Itellan hoitamana. Jakelun ajankohtaispäivä 26.11.2009 Hanne Bergholm Levikkimarkkinointi Itellan hoitamana Jakelun ajankohtaispäivä 26.11.2009 Hanne Bergholm Postiluukku on mieluinen i media Suoramainonnalla puhuttelet henkilökohtaisesti ja erotut joukosta aktivoit it asiakkaasi

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA Timo Häkkinen Technopolis Tampere 21.11.2014!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 MicroMedia Palvelut PÄÄTTÄJÄ- TIEDOT TÄSMÄ- MARKKINOINTI ASIAKAS- DIALOGI MARKKINOINTI- KONSULTOINTI MARKKINOINTI-

Lisätiedot

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta).

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). CEO, Teemu Neiglick. Keitä me olemme? 34 92 40 KESKI-IKÄ ~15 000 palaveria

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Ostoprosessi eri roolien silmin

Ostoprosessi eri roolien silmin Ostoprosessi eri roolien silmin Mika Mäki Senior SEM/SEO Analyst Verkkoliiketoiminnan kehittäminen Sisällön kehittäminen Käytettävyyden kehittäminen Liidigenerointi Verkkoliiketoiminnan mittaristot Digimarkkinointi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

Asiakasymmärryksen jalkautus 5.3.2013

Asiakasymmärryksen jalkautus 5.3.2013 Asiakasymmärryksen jalkautus 5.3.2013 Markkinointiviestinnän haasteita Asiakkaan haasteet VIESTIEN TULVA - YKSILÖLLISET JA RELEVANTIT VIESTIT KIINNOSTAVAT SUURIN OSA YRITYSTEN VIESTEISTÄ EI KIINNOSTA -

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Markkinoinnin automaatio. Parempia liidejä myynnille! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa.

Markkinoinnin automaatio. Parempia liidejä myynnille! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. Markkinoinnin automaatio Parempia liidejä myynnille! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. Tervehdys ystävät, Markkinoinnin automaatio on tämän hetken kuumimpia termejä digitaalisessa markkinoinnissa.

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Aamun ohjelma. Mika Turtia, myyntiryhmänpäällikkö, Kaleva Oy

Aamun ohjelma. Mika Turtia, myyntiryhmänpäällikkö, Kaleva Oy Aamun ohjelma Klo 9.00 Klo 9.05 Klo 9.35 Tilaisuuden avaus Mika Turtia, myyntiryhmänpäällikkö, Kaleva Oy Kuluttajaymmärryksen hyödyntäminen verkkomainonnassa Jukka Haataja, kehityspäällikkö, Kaleva Oy

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Monikanavaisen asiakkuuden analytiikkaa

Monikanavaisen asiakkuuden analytiikkaa Monikanavaisen asiakkuuden analytiikkaa Kimmo Sivonen, Sanoma Magazines Finland Oy 24.9.2013 Sisällysluettelo Taustaa: Neljä oikeaa ja Sanoma Magazines Finland Oy Case: Lataamo, digitaalinen Ankkakirjasto

Lisätiedot

Puhuttelevat sisällöt asiakasymmärryksen avulla. Suvi #tuloslove

Puhuttelevat sisällöt asiakasymmärryksen avulla. Suvi #tuloslove Puhuttelevat sisällöt asiakasymmärryksen avulla Suvi Johansson @SuviJohansson #tuloslove 04.12.2017 Suvi Johansson Digitulkki, kasvuvauhdittaja, digitaalisen asiakaskokemuksen lähettiläs @SuviJohansson

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Ennustava analytiikka B2B- myynnissä. Miten hyötyä säännönmukaisuuksista markkinoinnissa ja myynnissä

Ennustava analytiikka B2B- myynnissä. Miten hyötyä säännönmukaisuuksista markkinoinnissa ja myynnissä Ennustava analytiikka B2B- myynnissä Miten hyötyä säännönmukaisuuksista markkinoinnissa ja myynnissä B2B Myynnin ja markkinoinnin haasteet nyt Myynti- ja muu yritysdata on olemassa, mutta ei saatavilla,

Lisätiedot

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin.

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN ONNISTUNEITA TUOTETIEDUSTELUJA

Lisätiedot

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi ARVOTIETO Oy Asiakasdatasta lisäarvoa Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi Strategiatyön ja Informaatiotyön inspiroiva symbioosi. Miksi Business Intelligence strategia ja mitä se sisältää? BUSINESS INTELLIGENCE

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä Timo Häkkinen @HakkinenTimo Timo Häkkinen www.micromedia.fi www.liidijalostamo.fi www.renable.fi/blogi

Lisätiedot

Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin.

Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin. Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN

Lisätiedot

Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen. Inspiratio JM emotion Element - Wellnator

Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen. Inspiratio JM emotion Element - Wellnator Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen Inspiratio JM emotion Element - Wellnator Ohjelma 8.00 Aamukahvi 8.15 Tervetuloa, Annele Bergman, Inspiratio 8.30 estrategia,

Lisätiedot

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena. Business Forum Ruka Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena. Business Forum Ruka Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena Business Forum Ruka 23.11. Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy Jonna Muurinen Kuulu Oy perustaja, toimitusjohtaja Tutkintoja ja taustaa:

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen Kasvun haasteita Venäjällä strategia, myynti ja johtaminen Yritysten toiminta Venäjän markkinoilla (1) Venäjän markkinoiden liiketoimintastrategia on selkeästi määritelty Venäjän liiketoimintastrategia

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Toimiala: Kahvila- ja ravintolapalvelut Yritys: Helsingin Pizzapalvelu Oy / Pizzataxi Investointi maksoi itsensä takaisin jo

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään!

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! Monikanavaisen viestinnän mittaaminen: https://www.vapamedia.fi/mittaaminen/

Lisätiedot

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA?

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? SISÄLTÖMARKKINOINTI HELPOTTAA LIIDIEN LAPIOINTIA Eroon kylmäsoitoista. Yritysten välisessä kaupassa hyvien liidien löytäminen on usein kovan työn takana. Joskus voi tuntua siltä,

Lisätiedot

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan.

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. PIENYRITTÄJÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN ABC. A) ALOITA KUUNTELULLA Selvitä, mitä sinusta puhutaan vai puhutaanko ollenkaan. Selvitä

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

Web Data Collector TIETO LISÄÄ TULOSTA.

Web Data Collector TIETO LISÄÄ TULOSTA. . Hei Sinä! Meiltä löytyy lähes kaikkea. Toivottavasti sinulla on kärsivällisyyttä etsiä, mikä sopii sinulle parhaiten. Tällaista on usein asiakaspalvelu verkkokaupoissa. Yksi suurimmista eroista kivijalkakaupan

Lisätiedot

Miten tavoitan asiakkaani verkossa?

Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Jere Kuusinen,lehtori Satakunnan AMK Tee ainakin nämä asiat: Paranna www-sivujasi Opettele hakukoneoptimointi Laita itsesi Googlen kartalle Hanki sivuillesi linkkejä

Lisätiedot

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KESKON AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto Liikevoitto* 9 071 M 233 M Omavaraisuusaste Likvidit varat Sidotun pääoman

Lisätiedot

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI SÄHKÖINEN MARKKINOINTI Kuka Teemu Korpi? Sähköisen markkinoinnin ala Hakusanamainonta Display-mainonta Facebookmainonta Hakukoneoptimointi Affiliate-markkinointi Sisältömarkkinointi Sosiaalinen media Mobiilimarkkinointi

Lisätiedot

Vine Osoitepalvelu. Smartphone Solutions Oy

Vine Osoitepalvelu. Smartphone Solutions Oy Vine Osoitepalvelu Smartphone Solutions Oy Vine Osoitepalvelun taustaa Tyypillisiä tarpeita hankkia Vine Osoitepalvelu Halutaan lisää päättäjätason kontakteja nykyiseen markkinointirekisteriin Tietojen

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely. Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy

Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely. Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy CEO at LumoLink Verkkokaupan ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Yli 13 vuoden kokemus webkehityksestä Yli 10 vuoden

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

DIGITALISAATIO TYÖELÄMÄN AJURINA. People First henkilöstö- ja asiakaskokemus digitalisoituneessa tulevaisuudessa

DIGITALISAATIO TYÖELÄMÄN AJURINA. People First henkilöstö- ja asiakaskokemus digitalisoituneessa tulevaisuudessa 1.12.2017 DIGITALISAATIO TYÖELÄMÄN AJURINA People First henkilöstö- ja asiakaskokemus digitalisoituneessa tulevaisuudessa Onko asiakaskokemus johdon agendalla? Mikä on johdon rooli asiakaskokemuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

Verkkonäkyvyys ja asiakaspalvelu palauttivat asiakasvirrat CASE Airport Hotel Bonus Inn

Verkkonäkyvyys ja asiakaspalvelu palauttivat asiakasvirrat CASE Airport Hotel Bonus Inn Verkkonäkyvyys ja asiakaspalvelu palauttivat asiakasvirrat CASE Airport Hotel Bonus Inn Toimiala: Hotelli- ja ravintolapalvelut Yritys: Airport Hotel Bonus Inn Tavoitteena on olla netissä oikealla hinnalla

Lisätiedot

Markkinointi ja asiakkuuskonseptit senioreille

Markkinointi ja asiakkuuskonseptit senioreille Markkinointi ja asiakkuuskonseptit senioreille Ohjelma 9.00 Avaus:Jari Perko, ASML 9.10 Senioriasiakkuudet 2018 -skenaario: Organisaatioiden strategiset valinnat ja asemointi senioriasiakkuuksissa Nina

Lisätiedot

Mitä CRM olisi ilman ajantasaisia kontaktitietoja?

Mitä CRM olisi ilman ajantasaisia kontaktitietoja? Mitä CRM olisi ilman ajantasaisia kontaktitietoja? Fonecta Oy Uoma Oy (Onesta Solutions Oy) Microsoft Dynamics CRM 4.0 lanseeraus Messukeskus, 14.02.2008 Yritys- ja päättäjätietojen integraatio Fonecta

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

SUOMEN PARAS ASIAKKUUSINDEKSI MITEN SE SAAVUTETAAN? DATA JA TIETO PÄÄOMAKSI PAULIINA HANHINEN, S-PANKKI

SUOMEN PARAS ASIAKKUUSINDEKSI MITEN SE SAAVUTETAAN? DATA JA TIETO PÄÄOMAKSI PAULIINA HANHINEN, S-PANKKI SUOMEN PARAS ASIAKKUUSINDEKSI MITEN SE SAAVUTETAAN? DATA JA TIETO PÄÄOMAKSI PAULIINA HANHINEN, S-PANKKI TYÖHISTORIANI Tutkija Consumer Insight Manager Research Insight Manager Insight Manager Luvut: 31.12.2016

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Ostavia asiakkaita Facebookista. Verkkoseminaari 20.4.2012

Ostavia asiakkaita Facebookista. Verkkoseminaari 20.4.2012 Ostavia asiakkaita Facebookista Verkkoseminaari 20.4.2012 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennus-ohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi Facebook.com/markkinointiopas

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen

Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen Teollisuus ja Digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Lähde: Asiakasmarkkinointiliiton tutkimus http://www.asml.fi/markkinoinnin-uudistajat-2015-kertoo-markkinoinnin-suunnan-ja-fokuksen/

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

Maksa vain tuloksista - Näin affiliatemarkkinointi toimii

Maksa vain tuloksista - Näin affiliatemarkkinointi toimii Maksa vain tuloksista - Näin affiliatemarkkinointi toimii Affiliatemarkkinointi on tulospohjainen verkossa toimiva markkinointimuoto, jossa julkaisijat välittävät mainostajan sivuille kävijöitä, joista

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa?

Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Pienyrittäjiltä odotetaan loistavaa palvelua, onko omasi kunnossa? Toteutimme syksyllä 2013 yhdessä Taloustutkimuksen kanssa laajan selvityksen, jossa kartoitimme palveluun liittyviä odotuksia ja mieli

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Digitaalisen palvelun luoman asiakasarvon tunnistaminen

Digitaalisen palvelun luoman asiakasarvon tunnistaminen TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalisen palvelun luoman asiakasarvon tunnistaminen VALIT-hankkeen päätösseminaari 6.11.2017 Tuija Rantala, Erikoistutkija, VTT Erilaisten kanavien hyödyntäminen digiaikana

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot