2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA"

Transkriptio

1 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 2014 Asiakkaan aika 3

3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo

4 Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos 22 Muutos 1: Asiakastieto haltuun 23 Muutos 2: Analysoi ja ymmärrä asiakkaasi 30 Muutos 3: Tavoita asiakkaasi tehokkaammin 36 Muutos 4: Testaa, mittaa, optimoi 42 Osa 3 - Lopputulos: Arvokkaampia asiakkaita 48 Osa 4 - Matka kohti hallittua muutosta 50 Asiakkaan aika 5

5 There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else. Sam Walton, Walmartin perustaja

6 Avaimet kultakaivokseen Yritykset istuvat tietämättään kultakaivoksen päällä. Se kultakaivos on yrityksen oma asiakastieto. Asiakastiedon ja siitä kumpuavan ymmärryksen hyödyntämisessä piilee valtava voima, ja vasta murto-osa yrityksistä on todella tarttunut mahdollisuuteen. Jo pienillä teoilla voi saada suuria tuloksia: parempaa palvelua, tyytyväisempiä ostajia ja kestävämpiä asiakassuhteita. Ja siinä sivussa viivan alle jää kuin huomaamatta enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Elämme asiakkaan aikakautta. Kuluttajilla ja yrityspäättäjillä on yhä enemmän valtaa, valinnanvaraa ja tietoa päätöksenteon tueksi. Heikot yritykset jäävät ostajien armoille ja yrittävät vain selvitä hukkumasta. Vahvat, asiakkaistaan todella kiinnostuneet yritykset taas pyrkivät aitoon symbioosiin asiakkaidensa kanssa. Kaiken lähtökohtana tietenkin on se, että yritys ajattelee ja toimii asiakaslähtöisesti - siis asiakkaidensa parhaaksi. Asiakastiedolla, kuten millään muullakaan datalla, ei ole itseisarvoa. Se muuttuu arvokkaaksi vasta, kun tietoa jalostetaan, rikastetaan ja analysoidaan, jolloin se muuttuu ymmärrykseksi asiakkaista. Ja tätä ymmärrystä voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinointiviestinnän suunnittelun ja toteutuksen tukena. Asiakasymmärrykseen perustuva markkinointi on lyhyesti sitä, että oikea henkilö saa oikean viestin oikeassa kanavassa ja oikeaan aikaan. Sellainen markkinointi on parhaimmillaan hyvää asiakaspalvelua. Asiakkaiden taustojen, tarpeiden ja motiivien syvällinen ymmärtäminen ja siihen perustuva tekeminen on ainoa pitkällä tähtäimellä toimiva tapa tehdä liiketoimintaa. Tässä kirjassa haluamme auttaa sinut alkuun. Avaimet kultakaivokseen, ole hyvä. Petteri Hakala johtaja Fonecta Enterprise Solutions Asiakkaan aika 7

7 8 Asiakkaan aika Osa 1 Mitä on tulevaisuuden markkinointi?

8 Vaativa asiakas, haastava markkinointi 77 prosenttia suomalaisista markkinointipäättäjistä pitää asiakastietoa, sen analysointia ja kohdentamista tärkeänä. Kuitenkin vain 13 prosenttia markkinointipäättäjistä kokee, että yrityksessä kerättyä asiakastietoa hyödynnetään hyvin. Tämä selviää Fonectan vuonna 2013 teettämästä Markkinoinnin päättäjät -tutkimuksesta, jossa selvitettiin markkinoinnin myyttejä, nykytilaa ja suuntauksia. Markkinoinnin tämän hetken prioriteetit ovat ennen kaikkea asiakasymmärryksen hyödyntämisessä sekä kohdentamisen ja mittaamisen parantamisessa. Markkinoijat haluavat siirtyä kohti vuorovaikutteisempaa markkinointia, lähemmäs palvelumuotoilua ja olla keskeisessä asemassa konseptoimassa asiakaskokemusta jo tuotekehityksen alkuvaiheessa. Monen yrityksen on kuitenkin vaikea tietää, mitkä ovat juuri heille sopivia ratkaisuja edellä mainittuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Yritykset kaipaavat tutkimuksen mukaan toimijaa, joka hallitsee koko digimarkkinoinnin prosessin strategiasta käytännön toteutukseen. Haetaan konsultatiivista, asiakaslähtöistä ja liiketoimintakeskeistä markkinoinnin tukea, joka auttaisi luomaan kokonaiskuvaa ja ymmärrystä asiakkaasta. Asiakkaan aika 9

9 Kaiken kaikkiaan suomalaisten markkinointipäättäjien keskuudessa nousi esiin 11 markkinoinnin haastetta. 11 markkinoinnin haastetta 1. Monimuotoista digimarkkinoinnin kokonaisuutta ei hallita. 2. Lisäarvon luominen asiakkaille koetaan hankalana. 3. Digimarkkinointi nähdään erillisinä kampanjoina tai mekaanisina prosesseina. 4. Kokonaisvaltaiset kumppanit puuttuvat markkinoilta. 5. Johdon ymmärrys digimarkkinoinnista ei ole riittävällä tasolla. 6. Digimarkkinoinnin kytkeminen muihin yrityksen prosesseihin ontuu. 7. Faktatietoa ei osata hyödyntää liiketoiminnan johtamisessa. 8. Asiakastieto on liian epätasalaatuista hyödynnettäväksi. 9. Markkinointi ja tietohallinto toimivat erillään. 10. Käytettyjen keinojen tuotto investointeihin nähden ei ole riittävä. 11. Mittaaminen koetaan hankalana. Tämän kirjan tavoitteena on antaa ratkaisuja edellä mainittuihin haasteisiin ja auttaa yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa tekemällä omista asiakkaistaan arvokkaampia. 10 Asiakkaan aika

10 Asiakas on tärkein kumppanisi Asiakas on tärkein on mantra, jota hokevat yrityspäättäjät ympäri maailman. Mitä se tarkoittaa? Ja miten se näkyy käytännössä yritysten toiminnassa? Joissain yrityksissä kuvitellaan edelleen, että asiakkaat ovat olemassa yritystä varten. Jos ajattelutapa on tämä, on turha kuvitella toimivansa asiakaslähtöisesti. Ensimmäinen askel kohti arvokkaampia asiakkaita on tiedostaa, että ainoa keino maksimoida oma tuotto pitkällä tähtäimellä on maksimoida asiakkaalle tuotettu arvo. Elämme todellista asiakkaan aikakautta. Teknologia ja yhteisölliset mediat ovat muuttaneet kuluttajat ja asiakkaat vaikutusvaltaisiksi voimiksi. Hyvät ja erityisesti huonot kokemukset kiirivät minuuteissa maailman joka kolkkaan verkon välityksellä. Asiakkaat muokkaavat yritysten ajattelutapaa, kulttuureja ja toimintoja. He vaikuttavat lopulta suoraan yritysten strategioihin. Tällaisessa maailmassa asiakkaan valjastaminen liikekumppaniksi on suorastaan välttämätöntä. Asiakkaat eivät ole yrityksille enää pelkkiä tavaroiden ja palveluiden ostajia. Käyttäjien luoma sisältö on esimerkki siitä, miten asiakkaat muutetaan luoviksi resursseiksi ja brändilähettiläiksi. Asiakkaat ovat yrityksille nykyisin myös arvokkaita kumppaneita tuotteiden ja palveluiden kehitystyössä. He eivät ainoastaan kerro, mitä mieltä he ovat yrityksen tuotteista ja palveluista, vaan auttavat hahmottamaan, mitä on tulossa ja miten yrityksen pitäisi mukautua uuteen ympäristöön. Yrityksen tulee pyrkiä aitoon, molempia osapuolia hyödyttävään symbioosiin asiakkaidensa kanssa. Kohtaamalla asiakkaat henkilökohtaisesti tasa-arvoisina perheenjäseninä yritys saa heistä tehokkaan ja luovan liiketoiminnan voimavaran ja aidon kilpailuedun. Asiakkaan aika 11

11 Aito kohdentaminen tehoaa Yritysten markkinointibudjettien käytössä on meneillään uusjako. Taustalla on mediakentän pirstaloituminen ja voimakas muutos kuluttajien mediakäytössä. Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter ja muut kansainväliset palvelut ovat nousseet perinteisten medioiden rinnalle kilpailemaan kuluttajien ajasta ja samalla mainostajien rahoista. Myös laiteteknologia vauhdittaa muutosta. Nykykännyköiden myötä ihmiset ovat koko ajan kiinni internetissä jopa katsoessaan televisiota. IAB:n Mediascope-tutkimuksen mukaan vuonna 2012 jo 58 prosenttia suomalaisista oli TV:tä katsoessaan samanaikaisesti netissä. Markkinoijan kannalta muutos tarkoittaa, että kohderyhmien tehokas tavoittaminen edellyttää oikea-aikaista ja oikein kohdennettua viestintää. Fonectan Markkinoinnin päättäjät -tutkimuksen mukaan suomalaisyritysten markkinointipanostukset ovat selkeästi siirtymässä perinteisistä medioista digitaalisiin kanaviin. Kärjessä on sosiaalinen media, johon 53 prosenttia päättäjistä aikoo kasvattaa panostuksiaan 12 Asiakkaan aika

12 tulevan kolmen vuoden aikana. Muut selkeimmässä kasvussa olevat osa-alueet ovat personoitu verkkosisältö sekä hakukoneoptimointi ja -markkinointi. Tulevaisuuden markkinointi on yhä kohdennetumpaa. Tavoitteena on tasokas, vastaanottajien kannalta relevantti ja henkilökohtainen markkinointi, joka säilyttää silti kunnioituksen ihmisen yksityisyyttä kohtaan. Kuluttajien suhtautuminen kohdentamiseen riippuu siitä, kuinka tarkoituksenmukaisesti ja eettisesti yritykset hyödyntävät olemassa olevaa asiakastietoaan markkinoinnin tukena. Esimerkiksi Keskon vuonna 2013 tekemän selvityksen mukaan heidän omista asiakkaistaan yli 80 prosenttia koki kohdennetun markkinoinnin hyvänä asiana. Kesko kohdentaa markkinointiaan Plussakortin tietojen ja asiakkaan tilille tallennetun ostohistorian perusteella. Merkittävimpiä kohdentamisen hyötyjä on epäolennaisen markkinoinnin karsiminen ja sen korvaaminen kyseistä asiakasta todennäköisesti koskevilla tarjouksilla ja muulla viestinnällä. Viestien yksisuuntaisesta lähettämisestä markkinoinnin painopiste tulisikin siirtää tiiviiseen kaksisuuntaiseen vuo- We now have to engage people in a way that s useful or helpful to their lives. The consumer is looking to satisfy their needs, and we have to be there to help them with that. Kim Kadlec, VP Global Marketing Group Johnson & Johnson Asiakkaan aika 13

13 rovaikutukseen asiakkaan kanssa: mitä asiakas haluaa? Mistä hän on kiinnostunut? Mistä hän ei ole kiinnostunut? Massamarkkinoinnin ja kampanja-ajattelun sijaan koko markkinointi pitäisi nähdä yksilöllisenä palveluna ja liiketoimintaprosessina, jonka ytimessä on asiakas. Asiakkaat odottavat jo personoitua, juuri heille kohdennettua markkinointia. Pystyvätkö yritykset vastaamaan tähän haasteeseen? Sateenkaaren päässä odottaa tyytyväinen, uskollinen ja arvokkaampi asiakas. Käytän Facebookia, Instagramia, Twitteriä, Tumblria. Katson nettitv:stä ohjelmat, joita en ole nauhoittanut tai katsonut muuten. Luen blogeja (muoti, kaverewiden blogit), etsin tietoa ihan mistä vain mikä tulee mieleen, etsin arvosteluja ja kommentteja ravintoloista, elokuvista ym. Ostan vaatteita netistä. Käytän nettiä päivittäin, Facebookissa ja sähköpostissa käyn joka päivä. Nainen, 18 v. Suomalaiset verkossa -tutkimus 2013 Yle ja 15/30 Research 14 Asiakkaan aika

14 JASMIN S. hintahakuiset nuoret aikuiset OKL PYÖRÄ 399 liikevaihto 3,4 MEUR Asiakkaan aika 15

15 Asiakkaan ostoprosessi on ymmärrettävä Tiedon vapautuminen on voimistanut ostajaa. Hankintaa suunnittelevalla kuluttajalla tai yrityspäättäjällä on internetin välityksellä käytössään valtava määrä tietoa, myös toisten käyttäjien kokemukset ja arvostelut. 15/30 Research näkee vuoden 2014 aikana voimistuvien trendien joukossa verkkokaupan nivoutumisen myymälätiloihin. Kun asiakas tulee liikkeeseen, hän voi parilla hipaisulla kysyä muiden mielipidettä, tehdä nopean hintavertailun ja tilata halutessaan tuotteen verkosta. Myyjälle jää mahdollisuus tehdä asiakkaaseen vaikutus kuuntelemalla tämän tarpeita ja kysymällä oikeita kysymyksiä ostopäätöksen tueksi. Tässä maailmassa menestyminen edellyttää asiakkaan koko ostoprosessin ymmärtämistä. Asiakkaan ostoprosessi alkaa yhä useammin verkosta. Tuntosarvet on oltava jatkuvasti pystyssä. Miten kävijät toimivat verkkosivuilla? Mistä he ovat kiinnostuneita? Mikä heitä askarruttaa? Miten he reagoivat mainontaan ja muuhun verkkosisältöön? Miten eri asiakkaat eroavat toisistaan? Yritysten on tunnettava omat asiakkaansa ja osattava tarjota juuri heitä kiinnostavaa tietoa eri kanavissa. Markkinoijien on luotava sellaisia kohtaamispisteitä, joissa saadaan markkinoinnissa hyödynnettävää tietoa ostajasta. Ihmiset eivät yleensä anna tietoa itsestään, elleivät saa vastineeksi jotain arvokasta. Markkinoinnilta vaaditaan yhä enemmän merkityksellisyyttä ja henkilökohtaisuutta. Asiakas haluaa sellaista sisältöä, joka tuottaa hänelle välitöntä arvoa. What was once a message is now a conversation. Shoppers today find and share their own information about products, in their own way, on their own time. Winning the Zero Moment of Truth Google Asiakkaan aika

16 Markkinointi ja asiakaskokemus kuuluvat kaikille Markkinointi on yrityksen keskeisin liiketoimintaprosessi, koska se auttaa ylläpitämään ja luomaan asiakasarvoa ja kysyntää. Tämän vuoksi se ansaitsee yrityksen ylimmän johdon huomion. Fiksu johto ottaa hallintaansa asiakkuusstrategian kehittämisen ja asiakastiedon hyödyntämisen kaikilla yritystoiminnan alueilla: palvelukehitys, viestinnän suunnittelu, jakeluteiden uudistaminen, hinnoittelustrategia ja niin edelleen. Hyödyt ovat kiistattomat. Yrityksen oma asiakastieto yhdistettynä ulkoiseen tietoon kohderyhmän käyttäytymisestä ja taustoista antaa syvällistä näkemystä asiakkaiden motiiveista, toiveista ja tarpeista. Tämän ymmärryksen hyödyntäminen puolestaan parantaa markkinointitoimenpiteiden tuottoa, helpottaa ennusteiden tekemistä ja vähentää investointien riskiä. Markkinoinnin muuttuminen monikanavaisemmaksi ja sähköisen asiakastiedon valtava määrä ovat kasvattaneet tarvetta uudenlaisille markkinointiratkaisuille ja -teknologialle. IT-teknologia tulee jatkuvasti voimakkaammin markkinointiin ja myyntiin. On nousemassa uudenlainen markkinoinnin toimenkuva, Marketing Technologist, eli markkinointi- ja IT-osaamisten hybridirooli: markkinoinnin ammattilainen, joka ymmärtää teknologian tuomat mahdollisuudet tai toisaalta IT-ammattilainen, joka elää lähellä asiakasrajapintaa. Asiakkaan aika 17

17 Teknologinen kehitys, esimerkiksi markkinoinnin automaatiotyökalut, entistä monipuolisemmat CRM-järjestelmät tai kävijäseuranta- ja web-analytiikkaratkaisut, edesauttaa tuloksellista markkinointia. Teknologia on kuitenkin vain markkinoinnin työkalu, ei oikotie onneen. Jotta aito keskustelu asiakkaiden kanssa toimisi käytännössä, tarvitaan systemaattista ja tavoitteellista asiakasvuoropuhelun hallintaa. Tähän pystyy vain ihminen. Asiakaskokemus on koko yrityksen asia. Asiakas ei näe organisaatiokaaviotasi, eikä se häntä kiinnosta. Yrityksen on oltava valmis muokkaamaan organisaatiotaan ja kulttuuriaan siten, että jokainen toiminta heijastaa asiakaskeskeisyyttä. Henkilöstöä ei enää voida jakaa asiakasrajapinnassa työskenteleviin ja back office -tehtäviä tekeviin. Kaikkien toiminta vaikuttaa asiakkaan saamaan palvelukokemukseen. Asiakaskeskeisessä organisaatiossa jokainen työntekijä on asiakaspalvelija. Vuoteen 2017 mennessä yritysten markkinointijohto investoi IT-teknologiaan enemmän kuin IT-johto. Laura McLellan Research VP Gartner 18 Asiakkaan aika

18 IT-JOHTAJA ajattelee dataa MARKKINOINTIJOHTAJA ajattelee brändiä LIIKETOIMINTAJOHTAJA ajattelee euroja Asiakkaan aika 19

19 Markkinoinnin tulosvastuu kasvaa Peräti 80 prosenttia toimitusjohtajista ei luota markkinointiosaston toimintaan, kertoo brittiläisen Fournaise Marketing Groupin laaja tutkimus vuodelta Markkinoinnin näennäinen epäluotettavuus johtuu tutkimuksen mukaan siitä, että johdon mielestä markkinointi keskittyy liiketoiminnan kannalta epäolennaisiin mittareihin. Miksei markkinointi sitten raportoi tuottoa johdolle useammin? Kolmesta syystä: tuoton raportointia ei edellytetä, tuottoa ei osata selvittää tai pahimmassa tapauksessa tuottoa ei uskalleta tai haluta selvittää. Adobe tutki syksyllä 2013, mikä pitää markkinoijia öisin hereillä. Suurimmat huolenaiheet liittyivät pitkälti juuri markkinoinnin arvon ja tuloksellisuuden osoittamiseen. Noin 76 prosenttia markkinoijista uskoo, että markkinoinnin mittaamisella on merkittävä rooli. Kuitenkin vain 29 prosenttia on sitä mieltä, että he mittaavat markkinointiaan hyvin. Kaikkiaan 81 prosenttia vastanneista uskoo, että markkinoinnilla on arvoa, ja että tätä arvoa voidaan mitata. Vain alle yksi kymmenestä vastanneesta oli vahvasti sitä mieltä, että heidän yrityksensä digitaalinen markkinointi toimii. 20 Asiakkaan aika

20 Nykymaailmassa ja vallitsevassa taloustilanteessa markkinointiosasto ei voi enää päästä kuin koira veräjästä. Sen on osoitettava olevansa muutakin kuin kuluerä. Markkinoinnin täytyy puhua euroista ja näyttää, että sen toiminnalla on suora vaikutus liikevaihdon kasvuun. Verkkomarkkinoinnin tuoton mittaaminen on tänä päivänä helpompaa kuin koskaan, mutta mikä on todellisuus? Fonectan Markkinoinnin päättäjät tutkimuksen mukaan suuri osa alan ammattilaisista on kuitenkin pahasti hakoteillä, kun puhutaan mittaamisesta. Yli puolet kokee, että juuri oman yrityksen tarpeisiin soveltuvien digitaalisen markkinoinnin mittaamiseen suunnattujen tuotteiden ja palveluiden valitseminen on hankalaa. Vastaajista 42 prosenttia myöntää tarvitsevansa lisää tietoa digitaalisen markkinoinnin mittaamisesta ja siihen liittyvistä palveluista. Tilanne on myös osittain johdon syytä. Liiketoiminnassa saa täsmälleen sitä, mitä tilaa tai mittaa. Jos markkinoinnin mittarit ovat epäselviä, sitä ovat myös tulokset. Markkinoinnille pitää asettaa oikeat tavoitteet ja edellyttää raportointia sellaisilla mittareilla, joiden hyödyllisyyteen johtokin voi luottaa. Tuska tulee usein siitä, että mittaus osoittaa liiankin selkeästi, mitä kaikkea on vielä tekemättä... Fonectan Markkinoinnin päättäjät tutkimuksen osallistujan avoin kommentti Asiakkaan aika 21

21 Osa 2 Neljän vaiheen muutos Mitkä neljä askelta yksilöllinen, asiakasarvoa kasvattava markkinointi vaatii toimiakseen? 22 Asiakkaan aika

22 Muutos 1: Asiakastieto haltuun Oma asiakastieto on yrityksen tärkeimpiä pääomia. Se mahdollistaa asiakasymmärryksen syventämisen ja asiakkuuksien arvon kasvattamisen. Moni yritys on kuitenkin hukassa jatkuvasti kasvavan asiakastietomäärän ja sen hallinnan kanssa. Digitaalisessa ympäristössä tietoa syntyy päivä päivältä lisää, mikä luo paineita ylläpitää, ymmärtää ja hyödyntää monista eri paikoista kertynyttä tietoa. Asiakastiedon hallinta on haasteellista jo siksi, että tiedot vanhenevat nopeasti. Markkinoinnin tai myynnin toimenpiteitä on turhaa ja tehotonta kohdentaa esimerkiksi yrityspäättäjälle, joka on vaihtanut työpaikkaa tai yritykselle, joka on lopettanut toimintansa. Kuluttajapuolella muutos on vielä nopeampaa. Jos pari vuotta sitten tietonsa antanut opiskelija on sittemmin siirtynyt työelämään, hänen tulotasonsa on luultavasti moninkertaistunut ja ostokäyttäytymisensä muuttunut merkittävästi. Jos yrityksellä ei ole päivitettyä tietoa, tämä saa todennäköisesti väärin perustein kohdennettua markkinointia. Se saa yrityksen näyttämään viestin vastaanottajan silmissä kömpelöltä. Usein nämä negatiiviset kokemukset myös jaetaan omalle verkostolle sosiaalisen median välityksellä. Asiakastiedosta noin 20 prosenttia happanee vuodessa. Tietojen oikeellisuus vaikuttaa suoraan asiakastiedon pohjalta tehtävien analyysien oikeellisuuteen. Se puolestaan vaikuttaa toimenpiteiden Asiakastiedon kerääminen, huoltaminen, ylläpito ja rikastaminen Asiakkaan aika 23

23 tehokkuuteen ja lopulta siihen, miten hyvin koko yritys keskittää tekemisensä oikeisiin asioihin. Miten asiakastieto sitten valjastetaan hyötykäyttöön? Ensimmäinen toimenpide on yrityksen kaikkien asiakastietojen kerääminen, puhdistaminen ja yhtenäistäminen. Yrityksen asiakastieto on usein hajallaan eri tietokannoissa ja hyvin vaihtelevissa muodoissa. On kivijalkakaupan asiakasrekistereitä, kanta-asiakaskortteja, verkkokaupan ostotietoja, markkinointirekisteriä, uutiskirjeen postituslistaa, myyjien omia exceleitä, myymälöiden pöytälaatikkorekistereitä. Ja niin edelleen. Yksi ja sama asiakas saattaa löytyä jokaisesta rekisteristä hiukan eri tiedoilla. Asiakastiedon haltuunottovaihe saattaa lähtötilanteesta riippuen kestää useita kuukausia ja tuntua raskaalta. Panosta vaaditaan siksi yrityksessä eri toiminnoilta. Yleensä mukana on myös ulkopuolinen taho, joka auttaa prosessin läpiviennissä. Usein törmätään myös perustavanlaatuisiin haasteisiin, kuten kivikautiseen tee-se-itse-malliseen CRM- tai ERP-järjestelmään, joka ei kerta kaikkiaan taivu uuteen toimintamalliin. Asiakastiedon haltuunotto ei ole kertaluontoinen toimenpide. Kuten mainitsimme, noin viidennes asiakastiedosta happanee, eli vanhenee tavalla tai toisella, joka ikinen vuosi. Oikopolkuja ei ole. On luotava selkeä toimintamalli siihen, miten data pidetään ajan tasalla ja miten sen laatua varmistetaan jatkuvasti. Asiakastietoon tulisi suhtautua samalla vakavuudella kuin omaan terveyteen. 24 Asiakkaan aika

24 verkkokaupan ostotiedot kanta-asiakaskortit asiakasrekisteri sähköpostilista myyjän oma excel puhdas asiakastieto Asiakkaan aika 25

25 Kun yrityksen omat tietokannat on yhdistetty, parhaassa tapauksessa yhdeksi keskitetyksi kannaksi, voidaan tietoja rikastaa kolmansien osapuolien yritys- ja kuluttajatiedolla. Rikastaminen tarkoittaa, että yksittäisen asiakkaan yhteystietoihin saadaan kiinnitettyä demografia- tai elämäntilannetietoa. Tyypillisimmin käytettyjä rikasteita ovat Väestötietojärjestelmä, Fonectan luoma suomalaisten ostokäyttäytymisluokitus ja Trafin ajoneuvotiedot. Väestötietojärjestelmä (VTJ) kertoo suomalaisista demografiatietoa, kuten ikä, sukupuoli, talouden elämänvaihe, lasten lukumäärä, asumismuoto, asunnon pinta-ala ja kesämökin omistus. Ostokäyttäytymisluokitus (OKL) segmentoi suomalaiset osto- ja verkkokäyttäytymisen perusteella kahdeksaan pääluokkaan ja kahdeksaantoista alaluokkaan. Trafin kautta saadaan tietoa ajoneuvoista sekä asiakkaiden autohistoriasta, kuten merkkiuskollisuudesta ja siirtymistä eri automerkkien ja -mallien välillä. Ulkopuolisten tietolähteiden avulla yritys voi peilata omaa asiakastietoaan isompaan otokseen Suomen väestöstä ja tehdä ennusteita asiakkaidensa käyttäytymisestä. Kohdennettu markkinointiviestintä ei enää rajoitu omaan asiakaskantaan, vaan yritys voi kohdentaa myös uusasiakashankintaansa entistä tarkemmin ja tuloksellisemmin. Tavoite: Yrityksen sisäiset tietokannat on yhdistetty. Tietoa on rikastettu ulkoisilla tietolähteillä. 26 Asiakkaan aika

26 Trafi Ajaa Audi A6:lla, XYZ-123 VTJ Asuu Punavuoressa 73 m 2 kolmiossa OKL Vakaa ja vauras valiokuluttaja Asiakkaan aika 27

27 CASE Jokerit Kaikki tämä on myös palvelua, jolla Jokerit helpottaa kannattajien elämää. Petri Ruohonen markkinointijohtaja Jokerit 28 Asiakkaan aika

28 Asiakastiedosta fanikanta Helsingin Jokerit panostaa voimakkaasti fanimarkkinointiin. Kannattajakunta huomioidaan kaikessa toiminnassa, ja jatkossa jokaiselle fanille on asiakastiedon pohjalta mahdollista suunnitella oma viestintäpolku. Jokerit on fanimarkkinoinnin kärkitoimijoita Suomessa. Kannattajakunta on lähellä joukkuetta ja vuorovaikutus aidosti kaksisuuntaista. Jokerit on esimerkiksi tehnyt mainoskampanjoita, joihin fanit ovat lähettäneet omia kuviaan tai kannustushuutojaan. Faneille halutaan luoda tunne, että he ovat tärkeä osa Jokerit-yhteisöä ja pystyvät vaikuttamaan. Yhteisön rakentaminen ja tunnesiteen tiivistäminen edellyttävät vuoropuhelua oikeiden kuluttajien kanssa. Jokereiden kannattajatutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla on Jokerit-henkistä kuluttajaa. Päämäärämme on tunnistaa ja tavoittaa tämä joukko, sanoo Jokereiden markkinointijohtaja Petri Ruohonen. Taustatyötä fanikannan tunnistamiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun on tehty pitkään. Nykyfanien, kertalippuostajien ja kausikorttilaisten profilointi ja analysointi on auttanut tunnistamaan joukosta eri tyyppisiä ryhmiä. Tehty työ on toiminut faniohjelman suunnittelun lähtökohtana. Nyt faniohjelman suunnittelu on valmis ja sen testaaminen käynnissä ennen varsinaista faniohjelman lanseerausta. Asiakasviestintää on pyritty miettimään jokaisen kannattajan näkökulmasta. Uutiskirjeen tilaajille, kertalipun ostajille ja kausikorttilaisille on suunniteltu omat viestintäpolut. Esimerkiksi kertalipun ostaneille voimme lähettää päivää ennen ottelua tervetulotekstiviestin, jossa tarjotaan mahdollisuutta ostaa pysäköinti Areenalla ennakkohintaan. Juuri ennen ottelua voidaan nostattaa tunnelmaa kannustusviestillä. Erätauoilla on mahdollisuus kertoa ravintolapalveluista sekä pelin jälkeen kiittää ja ehdottaa lipun ostoa seuraavaan peliin, Ruohonen visioi. Kaikki tämä on myös palvelua, jolla Jokerit helpottaa kannattajien elämää, Ruohonen muistuttaa. Kun oheispalvelut pysäköinnistä hampurilaisiin on tilattu ja maksettu etukäteen, perheen yhteinen aika ottelussa ei tuhraannu lippuluukuilla ja kassajonoissa. Tämä on meille jatkuva oppimisprosessi. Etsimme koko ajan uusia tapoja tehdä asioita. Asiakkaan aika 29

29 Muutos 2: Analysoi ja ymmärrä asiakkaasi Analytiikka, ennustaminen ja segmentointimallit Asiakastieto on nyt saatu haltuun. Yrityksen seuraava tehtävä on analysoida asiakaskantaa eri näkökulmista, toisin sanoen oppia ymmärtämään asiakkaitaan paremmin. Millaisista ihmisistä asiakaskuntamme rakentuu? Miten he käyttäytyvät kuluttajina? Miten eri asiakasryhmät ostavat? Mitkä asiakkaat olemme suurimmassa vaarassa menettää? Minkä verran se voi syödä kannattavuuttamme? Ketkä ovat kannattavimpia asiakkaitamme, ketkä uskollisimpia? Missä kanavissa he asioivat? Keissä asiakkaissa on eniten potentiaalia? Paljonko meillä on vielä saavuttamatta henkilöitä, joilla on potentiaalia olla parhaiden, kannattavimpien tai uskollisimpien asiakkaidemme joukossa? Näiden kysymysten kautta hahmottuu nykytila ja potentiaali. Mitä paremmin yritys tuntee asiakkaansa, sitä paremmin voidaan muokata yrityksen palveluita ja tuotteita sekä markkinointiviestintää eri kohderyhmille sopiviksi. Erilaista tietoa yhdistelemällä voidaan tehdä myös yleistyksiä siitä, mitä asiakaskunnassa tulee tapahtumaan, mikäli tietyt asiat toteutuvat. Esimerkiksi poistuman ennusta- 30 Asiakkaan aika

30 misessa voidaan etsiä sellaisia tekijöitä, jotka ovat yhdistäneet viime aikoina sopimuksen irtisanoneita asiakkaita. Mitä jos tietäisit, että suurin osa irtisanomisista johtuu tekijästä X? Entä jos tunnistaisit jo puoli vuotta etukäteen suurimmassa irtisanomisvaarassa olevat asiakkaasi? Mitä tarkoittaisi viivan alla, jos asiakaspoistumaa voisi pienentää vaikka kymmenen prosenttia? Esimerkiksi kuntokeskus saattaisi päätellä omasta asiakasdatastaan seuraavaa: jos asiakkaan määräaikainen sopimus on päättymässä kolmen kuukauden sisällä ja tämä on käynyt treenaamassa viimeksi yli kuukausi sitten, hän tulee todennäköisesti irtisanomaan sopimuksensa määräaikaisuuden päättyessä. Mitä kuntokeskus voi tehdä? Voiko se pelastaa asiakkuuden oikein kohdennetulla, vastaanottajaa puhuttelevalla markkinoinnilla, esimerkiksi tarjoamalla ilmaisen personal trainer -tapaamisen, jossa laadittaisiin asiakkaalle henkilökohtainen kunto-ohjelma? Ihmisten muuttoalttiutta voidaan ennustaa samalla tavalla. Jos esimerkiksi alle 50 neliön asunnossa asuva pariskunta saa lapsen, on todennäköistä, että he muuttavat isompaan asuntoon parin vuoden sisällä. Miten esimerkiksi kiinteistövälitysfirma voisi hyötyä tästä tiedosta? Tai sähköyhtiö? Entä laajakaistaoperaattori? Entä jos tunnistaisit jo puoli vuotta etukäteen suurimmassa irtisanomisvaarassa olevat asiakkaasi? Asiakkaan aika 31

31 Kuka tahansa voi poimia yllä olevien esimerkkien kaltaisia yksittäistapauksia yrityksen asiakastietokannasta. Suurempi haaste on tehdä prosessista toimiva: miten todennäköisten irtisanojien, muuttajien tai muiden tunnistettujen ryhmien käsittelyyn liittyviä prosesseja voidaan automatisoida siten, että ryhmään kuuluvat kulkeutuvat oikea-aikaisesti myynnin, asiakaspalvelun tai markkinoinnin käsittelyyn? Jos edeltävä asiakastiedon haltuunottovaihe saattoi tuntua pitkältä ja työläältä, niin tämä vaihe koetaan usein suorastaan herkulliseksi. Yritykselle syntyy ahaa-elämyksiä, kun esimerkiksi asiakaspotentiaalin suuruus hahmottuu. Toisinaan koetaan myös yllätyksiä, kun oman asiakaskunnan rakenne onkin aivan erilainen kuin yrityksessä on kuviteltu. Tämän vaiheen jälkeen yritys hahmottaa yleensä hyvin kirkkaasti, kenelle sen kannattaa suunnata myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet - ja kenelle ei. Tavoite: Asiakaskunnan rakenne on ymmärretty. Tiedät, mitä voit tarjota asiakkaillesi, missä piilevät suurimmat mahdollisuudet ja riskit sekä mihin uusasiakashankinnan toimenpiteet kannattaa kohdentaa. 32 Asiakkaan aika

32 Asiakkaan aika 33

33 CASE Kotimaa Segmentit pitää pystyä tuomaan arkeen niin, että ne palvelevat strategiatyössä, resurssien allokoinnissa ja viestinnän kohdentamisessa. Jarmo Lipiäinen liiketoimintajohtaja Kotimaa Oy 34 Asiakkaan aika

34 Suomen suurin segmentointi Kirkon teettämä segmentointityö toi seurakunnille kaivattua ymmärrystä niiden alueella asuvien ihmisten arvoista ja arjesta. Tiedon avulla seurakunnat voivat kehittää toimintaansa ja viestiä jäsenilleen entistä kohdennetummin. Tiedolla johtaminen ja jäsenymmärrys ovat kirkon strategiatyön ytimessä. Vuonna 2011 seurakunnat totesivat tarvitsevansa rikkaampaa tietoa jäsenistään. Kirkonkirjoihin ja väestörekisteriin kirjatuista perustiedoista ei saanut irti sellaista informaatiota, joka olisi auttanut ymmärtämään seurakuntalaisten arkea ja käyttäytymisen ajureita. Fonecta rakensi Jäsen 360 -nimisen segmentoinnin eri lähteistä yhdistetystä aineistosta, mm. TNS Gallupin RISC Monitorista sekä Kirkon tutkimuskeskuksen aineistosta. Tulokset kattavat yli neljä miljoonaa suomalaista. Lopputulos kuvaa suomalaisten suhtautumista uskoon ja kirkon oppiin, heidän elämänotettaan, arvomaailmaansa ja mediakäyttöään. Ryhmittely kertoo paljon koko täysi-ikäisen väestön elämäntavasta ja -asenteesta. Segmentoinnissa syntyi neljä pääluokkaa: irralliset, maltilliset, avomieliset ja uskolliset. Nämä jakautuvat vielä kymmeneen alaluokkaan. Kirkkosegmentoinnin ja Jäsen 360 -palvelun ylivoimaisin lisäarvo on segmenttien kiinnittyvyydessä ihmisiin, tiedon hyödyntämisen työkaluissa sekä segmenttikuvailuissa. Segmentit pitää pystyä tuomaan arkeen niin, että ne palvelevat strategiatyössä, resurssien allokoinnissa ja viestinnän kohdentami- sessa, kertoo Kotimaa Oy:n liiketoimintajohtaja Jarmo Lipiäinen. Kirkon asiakkuudenhoitomalleissa pätevät samat mekaniikat kuin yrityksissä. Asiakkuus vain on pitkä: kohtaamispisteet ulottuvat kasteesta hautaan. Seurakunnat voivat tietoon pohjaten päättää, miten kohdentaa omaa toimintaansa esimerkiksi asuinalueen perusteella. Myös viestintä voidaan paloitella juuri kohderyhmien käyttämiin medioihin. Segmentoinnissa on neljän miljoonan suomalaisen mediakäyttöennuste. Se kiinnostaa muitakin kuin kirkon kenttää, Lipiäinen sanoo. Vastaanotto seurakunnissa on ollut äärimmäisen positiivinen. Tehty työ tuottaa konkreettisia tuloksia. Asiakkaan aika 35

35 Muutos 3: Tavoita asiakkaasi tehokkaammin Viestien personointi ja tehokas kohdentaminen Onneksi olkoon! Massiivinen pohjatyö on tehty. Asiakastieto on kunnossa. Asiakaskunnan rakenne on ymmärretty ja asiakkaiden ostokäyttäytyminen selvitetty. Nyt päästään konkreettisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan vuoropuhelua nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa. Yleensä suunnittelu alkaa liiketoiminnan tahtotilan määrittelyllä. Sen kautta kirkastuu asiakkuusstrategia ja se, millaisia asiakaskokemuksia yritys haluaa saada aikaan. Kun nämä vaiheet hoidetaan kunnolla, itse toteutus on vaivattomampaa ja tehokkaampaa. Jatkuvan sähköisen vuoropuhelun toteutus lähtee huolellisesta suunnittelusta ja tavoitteiden asettamisesta. Hyvin suunnitellut asiakkuuksien hoitomallit johtavat parhaaseen mahdolliseen kokemukseen jokaiselle yksittäiselle asiakkaalle. Se vaatii huolellista viestien kohdentamista ja niiden sisältöjen personointia. Yksinkertaisimmillaan asiakkaista tunnistetaan tietty määrä segmenttejä tai ryhmiä, joiden sisällä yksittäisille asiakkaille lähetetään yksilöllinen, kohdennettu viesti. Voidaan myös lähestyä eri viesteillä asiakkuuden elinkaaren eri vaiheissa olevia: potentiaalinen uusi asiakas, uusi asiakas, olemassa oleva asiakas, passivoitumisriskissä oleva asiakas, passivoitunut asiakas. Parempiin markkinoinnin tuloksiin kuitenkin päästään kun personointi ja kohdentaminen perustuvat analyyttisiin malleihin, esimerkiksi asiakkaan taustatietojen, verkkokäyttäytymisen ja ostohistorian yhdistelmään. Tällöin 36 Asiakkaan aika

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Ostoprosessi eri roolien silmin

Ostoprosessi eri roolien silmin Ostoprosessi eri roolien silmin Mika Mäki Senior SEM/SEO Analyst Verkkoliiketoiminnan kehittäminen Sisällön kehittäminen Käytettävyyden kehittäminen Liidigenerointi Verkkoliiketoiminnan mittaristot Digimarkkinointi

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan.

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. PIENYRITTÄJÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN ABC. A) ALOITA KUUNTELULLA Selvitä, mitä sinusta puhutaan vai puhutaanko ollenkaan. Selvitä

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET

ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET 1. Tiedätkö mitä yhteistä on VR:llä ja arabikeväällä? sosiaalinen media tiedottaminen myöhästyminen 6. Mikä seuraavista on tärkein sisältö verkkosivuilla? Miksi yritys

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu

All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu 13.9.2o16 Joonatan Voltti Myyntijohtaja, perustaja joonatan.voltti@tapin.fi +358 40 7455534 FEEDBACKLY LUKUINA 2012 250k perustamisvuosi palautetta kuukaudessa

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari 2015 2.6.2015 Uudistuva viestintätoimisto Aino Ruikka, viestintätoimisto AC-Sanafor Aino on kuluttajaviestinnän

Lisätiedot

Toni Keskinen Jarmo Lipiäinen. Asiakkaan matkassa. Tuotekeskeisyydestä symbioosistrategiaan

Toni Keskinen Jarmo Lipiäinen. Asiakkaan matkassa. Tuotekeskeisyydestä symbioosistrategiaan Toni Keskinen Jarmo Lipiäinen Asiakkaan matkassa Tuotekeskeisyydestä symbioosistrategiaan Talentum Helsinki 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2067-2 ISBN 978-952-14-2068-9 (sähkökirja)

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

IAB FINLANDIN OHJEISTUS

IAB FINLANDIN OHJEISTUS Copyright IAB FINLANDIN OHJEISTUS IAB Tietosuojaseminaari 12.5.2011 Pirkko Rajala, MTV Oy Seppo Roponen, TNS Gallup Agenda o Rajaukset ja määritykset: mistä nyt puhutaan o Ohjeistus o Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN valmennusohjelma 2017 Valmennusohjelma rakentuu kahdeksasta ajankohtaisesta sosiaalisen median teemasta. Ota some haltuun helposti yhdessä muiden s-ryhmäläisten kanssa! S-RYHMÄN

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Segmentointi Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutusohjelma 9.2.2016 Jonna Heliskoski Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO VERKKOKURSSIKONE.FI NÄIN SE TOIMII POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT JÄLLEENMYYJÄT $ $ $ $ MAKSULIIKENNE BIOACADEMY.FI MUKSUOPPIAKATEMIA.FI KOIRUUKSIENKLUBI.FI KIDSSKILSACADEMY.COM UUSI KOULUTUSTA

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016 DIGITALISAATION avulla kasvua ja arvon kehitystä Jani Virtanen @Partneripäivä 2016 Kuka Tavoite Ostaminen Brändi Myyminen Case MIKSI MARKKINOINNIN JA MYYNNIN DIGITALISOINTI ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ? MITÄ SE ON

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Valvomo. Sisältö. Palvelu Muokkaa palvelu Muutosilmoitukset Lisätiedot. Tuoretta tietoa asiakkuuksien ja luottoriskien hallintaan

Valvomo. Sisältö. Palvelu Muokkaa palvelu Muutosilmoitukset Lisätiedot. Tuoretta tietoa asiakkuuksien ja luottoriskien hallintaan Valvomo Tuoretta tietoa asiakkuuksien ja luottoriskien hallintaan Sisältö Palvelu Muokkaa palvelu Muutosilmoitukset Lisätiedot Haluatko olla niiden joukossa, jotka tietävät asioista ensimmäisenä? Käytössäsi

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS Miksi, milloin ja miten kannattaa ulkoistaa asiakaspalvelu? Part of Eniro Group Miksi ulkoistaa asiakaspalvelu? VIISI HYVÄÄ SYYTÄ: 1. Joustavat palveluajat ja -kanavat

Lisätiedot

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA Tämä esitys perustuu puheenvuoroomme Markkinointiviestinnän viikolla 2015. Jos haluat keskustella esityksen teemoista, tai esimerkiksi siitä, kuinka teille kirkastetaan

Lisätiedot

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon

Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon Johdanto Tämän oppaan tarkoitus on avata markkinoinnin automaatiota sisällöntuotannon näkökulmasta. Vielä ei ole kehitetty teknistä ratkaisua, joka automatisoisi

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media.

YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media. YellowTab yrityksesi oma media YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media. YellowTab parantaa asiakasviihtyvyyttä ja asiakaskokemusta mielenkiintoisen, räätälöidyn, sisällön

Lisätiedot

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot