2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA"

Transkriptio

1 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 2014 Asiakkaan aika 3

3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo

4 Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos 22 Muutos 1: Asiakastieto haltuun 23 Muutos 2: Analysoi ja ymmärrä asiakkaasi 30 Muutos 3: Tavoita asiakkaasi tehokkaammin 36 Muutos 4: Testaa, mittaa, optimoi 42 Osa 3 - Lopputulos: Arvokkaampia asiakkaita 48 Osa 4 - Matka kohti hallittua muutosta 50 Asiakkaan aika 5

5 There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else. Sam Walton, Walmartin perustaja

6 Avaimet kultakaivokseen Yritykset istuvat tietämättään kultakaivoksen päällä. Se kultakaivos on yrityksen oma asiakastieto. Asiakastiedon ja siitä kumpuavan ymmärryksen hyödyntämisessä piilee valtava voima, ja vasta murto-osa yrityksistä on todella tarttunut mahdollisuuteen. Jo pienillä teoilla voi saada suuria tuloksia: parempaa palvelua, tyytyväisempiä ostajia ja kestävämpiä asiakassuhteita. Ja siinä sivussa viivan alle jää kuin huomaamatta enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Elämme asiakkaan aikakautta. Kuluttajilla ja yrityspäättäjillä on yhä enemmän valtaa, valinnanvaraa ja tietoa päätöksenteon tueksi. Heikot yritykset jäävät ostajien armoille ja yrittävät vain selvitä hukkumasta. Vahvat, asiakkaistaan todella kiinnostuneet yritykset taas pyrkivät aitoon symbioosiin asiakkaidensa kanssa. Kaiken lähtökohtana tietenkin on se, että yritys ajattelee ja toimii asiakaslähtöisesti - siis asiakkaidensa parhaaksi. Asiakastiedolla, kuten millään muullakaan datalla, ei ole itseisarvoa. Se muuttuu arvokkaaksi vasta, kun tietoa jalostetaan, rikastetaan ja analysoidaan, jolloin se muuttuu ymmärrykseksi asiakkaista. Ja tätä ymmärrystä voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinointiviestinnän suunnittelun ja toteutuksen tukena. Asiakasymmärrykseen perustuva markkinointi on lyhyesti sitä, että oikea henkilö saa oikean viestin oikeassa kanavassa ja oikeaan aikaan. Sellainen markkinointi on parhaimmillaan hyvää asiakaspalvelua. Asiakkaiden taustojen, tarpeiden ja motiivien syvällinen ymmärtäminen ja siihen perustuva tekeminen on ainoa pitkällä tähtäimellä toimiva tapa tehdä liiketoimintaa. Tässä kirjassa haluamme auttaa sinut alkuun. Avaimet kultakaivokseen, ole hyvä. Petteri Hakala johtaja Fonecta Enterprise Solutions Asiakkaan aika 7

7 8 Asiakkaan aika Osa 1 Mitä on tulevaisuuden markkinointi?

8 Vaativa asiakas, haastava markkinointi 77 prosenttia suomalaisista markkinointipäättäjistä pitää asiakastietoa, sen analysointia ja kohdentamista tärkeänä. Kuitenkin vain 13 prosenttia markkinointipäättäjistä kokee, että yrityksessä kerättyä asiakastietoa hyödynnetään hyvin. Tämä selviää Fonectan vuonna 2013 teettämästä Markkinoinnin päättäjät -tutkimuksesta, jossa selvitettiin markkinoinnin myyttejä, nykytilaa ja suuntauksia. Markkinoinnin tämän hetken prioriteetit ovat ennen kaikkea asiakasymmärryksen hyödyntämisessä sekä kohdentamisen ja mittaamisen parantamisessa. Markkinoijat haluavat siirtyä kohti vuorovaikutteisempaa markkinointia, lähemmäs palvelumuotoilua ja olla keskeisessä asemassa konseptoimassa asiakaskokemusta jo tuotekehityksen alkuvaiheessa. Monen yrityksen on kuitenkin vaikea tietää, mitkä ovat juuri heille sopivia ratkaisuja edellä mainittuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Yritykset kaipaavat tutkimuksen mukaan toimijaa, joka hallitsee koko digimarkkinoinnin prosessin strategiasta käytännön toteutukseen. Haetaan konsultatiivista, asiakaslähtöistä ja liiketoimintakeskeistä markkinoinnin tukea, joka auttaisi luomaan kokonaiskuvaa ja ymmärrystä asiakkaasta. Asiakkaan aika 9

9 Kaiken kaikkiaan suomalaisten markkinointipäättäjien keskuudessa nousi esiin 11 markkinoinnin haastetta. 11 markkinoinnin haastetta 1. Monimuotoista digimarkkinoinnin kokonaisuutta ei hallita. 2. Lisäarvon luominen asiakkaille koetaan hankalana. 3. Digimarkkinointi nähdään erillisinä kampanjoina tai mekaanisina prosesseina. 4. Kokonaisvaltaiset kumppanit puuttuvat markkinoilta. 5. Johdon ymmärrys digimarkkinoinnista ei ole riittävällä tasolla. 6. Digimarkkinoinnin kytkeminen muihin yrityksen prosesseihin ontuu. 7. Faktatietoa ei osata hyödyntää liiketoiminnan johtamisessa. 8. Asiakastieto on liian epätasalaatuista hyödynnettäväksi. 9. Markkinointi ja tietohallinto toimivat erillään. 10. Käytettyjen keinojen tuotto investointeihin nähden ei ole riittävä. 11. Mittaaminen koetaan hankalana. Tämän kirjan tavoitteena on antaa ratkaisuja edellä mainittuihin haasteisiin ja auttaa yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa tekemällä omista asiakkaistaan arvokkaampia. 10 Asiakkaan aika

10 Asiakas on tärkein kumppanisi Asiakas on tärkein on mantra, jota hokevat yrityspäättäjät ympäri maailman. Mitä se tarkoittaa? Ja miten se näkyy käytännössä yritysten toiminnassa? Joissain yrityksissä kuvitellaan edelleen, että asiakkaat ovat olemassa yritystä varten. Jos ajattelutapa on tämä, on turha kuvitella toimivansa asiakaslähtöisesti. Ensimmäinen askel kohti arvokkaampia asiakkaita on tiedostaa, että ainoa keino maksimoida oma tuotto pitkällä tähtäimellä on maksimoida asiakkaalle tuotettu arvo. Elämme todellista asiakkaan aikakautta. Teknologia ja yhteisölliset mediat ovat muuttaneet kuluttajat ja asiakkaat vaikutusvaltaisiksi voimiksi. Hyvät ja erityisesti huonot kokemukset kiirivät minuuteissa maailman joka kolkkaan verkon välityksellä. Asiakkaat muokkaavat yritysten ajattelutapaa, kulttuureja ja toimintoja. He vaikuttavat lopulta suoraan yritysten strategioihin. Tällaisessa maailmassa asiakkaan valjastaminen liikekumppaniksi on suorastaan välttämätöntä. Asiakkaat eivät ole yrityksille enää pelkkiä tavaroiden ja palveluiden ostajia. Käyttäjien luoma sisältö on esimerkki siitä, miten asiakkaat muutetaan luoviksi resursseiksi ja brändilähettiläiksi. Asiakkaat ovat yrityksille nykyisin myös arvokkaita kumppaneita tuotteiden ja palveluiden kehitystyössä. He eivät ainoastaan kerro, mitä mieltä he ovat yrityksen tuotteista ja palveluista, vaan auttavat hahmottamaan, mitä on tulossa ja miten yrityksen pitäisi mukautua uuteen ympäristöön. Yrityksen tulee pyrkiä aitoon, molempia osapuolia hyödyttävään symbioosiin asiakkaidensa kanssa. Kohtaamalla asiakkaat henkilökohtaisesti tasa-arvoisina perheenjäseninä yritys saa heistä tehokkaan ja luovan liiketoiminnan voimavaran ja aidon kilpailuedun. Asiakkaan aika 11

11 Aito kohdentaminen tehoaa Yritysten markkinointibudjettien käytössä on meneillään uusjako. Taustalla on mediakentän pirstaloituminen ja voimakas muutos kuluttajien mediakäytössä. Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter ja muut kansainväliset palvelut ovat nousseet perinteisten medioiden rinnalle kilpailemaan kuluttajien ajasta ja samalla mainostajien rahoista. Myös laiteteknologia vauhdittaa muutosta. Nykykännyköiden myötä ihmiset ovat koko ajan kiinni internetissä jopa katsoessaan televisiota. IAB:n Mediascope-tutkimuksen mukaan vuonna 2012 jo 58 prosenttia suomalaisista oli TV:tä katsoessaan samanaikaisesti netissä. Markkinoijan kannalta muutos tarkoittaa, että kohderyhmien tehokas tavoittaminen edellyttää oikea-aikaista ja oikein kohdennettua viestintää. Fonectan Markkinoinnin päättäjät -tutkimuksen mukaan suomalaisyritysten markkinointipanostukset ovat selkeästi siirtymässä perinteisistä medioista digitaalisiin kanaviin. Kärjessä on sosiaalinen media, johon 53 prosenttia päättäjistä aikoo kasvattaa panostuksiaan 12 Asiakkaan aika

12 tulevan kolmen vuoden aikana. Muut selkeimmässä kasvussa olevat osa-alueet ovat personoitu verkkosisältö sekä hakukoneoptimointi ja -markkinointi. Tulevaisuuden markkinointi on yhä kohdennetumpaa. Tavoitteena on tasokas, vastaanottajien kannalta relevantti ja henkilökohtainen markkinointi, joka säilyttää silti kunnioituksen ihmisen yksityisyyttä kohtaan. Kuluttajien suhtautuminen kohdentamiseen riippuu siitä, kuinka tarkoituksenmukaisesti ja eettisesti yritykset hyödyntävät olemassa olevaa asiakastietoaan markkinoinnin tukena. Esimerkiksi Keskon vuonna 2013 tekemän selvityksen mukaan heidän omista asiakkaistaan yli 80 prosenttia koki kohdennetun markkinoinnin hyvänä asiana. Kesko kohdentaa markkinointiaan Plussakortin tietojen ja asiakkaan tilille tallennetun ostohistorian perusteella. Merkittävimpiä kohdentamisen hyötyjä on epäolennaisen markkinoinnin karsiminen ja sen korvaaminen kyseistä asiakasta todennäköisesti koskevilla tarjouksilla ja muulla viestinnällä. Viestien yksisuuntaisesta lähettämisestä markkinoinnin painopiste tulisikin siirtää tiiviiseen kaksisuuntaiseen vuo- We now have to engage people in a way that s useful or helpful to their lives. The consumer is looking to satisfy their needs, and we have to be there to help them with that. Kim Kadlec, VP Global Marketing Group Johnson & Johnson Asiakkaan aika 13

13 rovaikutukseen asiakkaan kanssa: mitä asiakas haluaa? Mistä hän on kiinnostunut? Mistä hän ei ole kiinnostunut? Massamarkkinoinnin ja kampanja-ajattelun sijaan koko markkinointi pitäisi nähdä yksilöllisenä palveluna ja liiketoimintaprosessina, jonka ytimessä on asiakas. Asiakkaat odottavat jo personoitua, juuri heille kohdennettua markkinointia. Pystyvätkö yritykset vastaamaan tähän haasteeseen? Sateenkaaren päässä odottaa tyytyväinen, uskollinen ja arvokkaampi asiakas. Käytän Facebookia, Instagramia, Twitteriä, Tumblria. Katson nettitv:stä ohjelmat, joita en ole nauhoittanut tai katsonut muuten. Luen blogeja (muoti, kaverewiden blogit), etsin tietoa ihan mistä vain mikä tulee mieleen, etsin arvosteluja ja kommentteja ravintoloista, elokuvista ym. Ostan vaatteita netistä. Käytän nettiä päivittäin, Facebookissa ja sähköpostissa käyn joka päivä. Nainen, 18 v. Suomalaiset verkossa -tutkimus 2013 Yle ja 15/30 Research 14 Asiakkaan aika

14 JASMIN S. hintahakuiset nuoret aikuiset OKL PYÖRÄ 399 liikevaihto 3,4 MEUR Asiakkaan aika 15

15 Asiakkaan ostoprosessi on ymmärrettävä Tiedon vapautuminen on voimistanut ostajaa. Hankintaa suunnittelevalla kuluttajalla tai yrityspäättäjällä on internetin välityksellä käytössään valtava määrä tietoa, myös toisten käyttäjien kokemukset ja arvostelut. 15/30 Research näkee vuoden 2014 aikana voimistuvien trendien joukossa verkkokaupan nivoutumisen myymälätiloihin. Kun asiakas tulee liikkeeseen, hän voi parilla hipaisulla kysyä muiden mielipidettä, tehdä nopean hintavertailun ja tilata halutessaan tuotteen verkosta. Myyjälle jää mahdollisuus tehdä asiakkaaseen vaikutus kuuntelemalla tämän tarpeita ja kysymällä oikeita kysymyksiä ostopäätöksen tueksi. Tässä maailmassa menestyminen edellyttää asiakkaan koko ostoprosessin ymmärtämistä. Asiakkaan ostoprosessi alkaa yhä useammin verkosta. Tuntosarvet on oltava jatkuvasti pystyssä. Miten kävijät toimivat verkkosivuilla? Mistä he ovat kiinnostuneita? Mikä heitä askarruttaa? Miten he reagoivat mainontaan ja muuhun verkkosisältöön? Miten eri asiakkaat eroavat toisistaan? Yritysten on tunnettava omat asiakkaansa ja osattava tarjota juuri heitä kiinnostavaa tietoa eri kanavissa. Markkinoijien on luotava sellaisia kohtaamispisteitä, joissa saadaan markkinoinnissa hyödynnettävää tietoa ostajasta. Ihmiset eivät yleensä anna tietoa itsestään, elleivät saa vastineeksi jotain arvokasta. Markkinoinnilta vaaditaan yhä enemmän merkityksellisyyttä ja henkilökohtaisuutta. Asiakas haluaa sellaista sisältöä, joka tuottaa hänelle välitöntä arvoa. What was once a message is now a conversation. Shoppers today find and share their own information about products, in their own way, on their own time. Winning the Zero Moment of Truth Google Asiakkaan aika

16 Markkinointi ja asiakaskokemus kuuluvat kaikille Markkinointi on yrityksen keskeisin liiketoimintaprosessi, koska se auttaa ylläpitämään ja luomaan asiakasarvoa ja kysyntää. Tämän vuoksi se ansaitsee yrityksen ylimmän johdon huomion. Fiksu johto ottaa hallintaansa asiakkuusstrategian kehittämisen ja asiakastiedon hyödyntämisen kaikilla yritystoiminnan alueilla: palvelukehitys, viestinnän suunnittelu, jakeluteiden uudistaminen, hinnoittelustrategia ja niin edelleen. Hyödyt ovat kiistattomat. Yrityksen oma asiakastieto yhdistettynä ulkoiseen tietoon kohderyhmän käyttäytymisestä ja taustoista antaa syvällistä näkemystä asiakkaiden motiiveista, toiveista ja tarpeista. Tämän ymmärryksen hyödyntäminen puolestaan parantaa markkinointitoimenpiteiden tuottoa, helpottaa ennusteiden tekemistä ja vähentää investointien riskiä. Markkinoinnin muuttuminen monikanavaisemmaksi ja sähköisen asiakastiedon valtava määrä ovat kasvattaneet tarvetta uudenlaisille markkinointiratkaisuille ja -teknologialle. IT-teknologia tulee jatkuvasti voimakkaammin markkinointiin ja myyntiin. On nousemassa uudenlainen markkinoinnin toimenkuva, Marketing Technologist, eli markkinointi- ja IT-osaamisten hybridirooli: markkinoinnin ammattilainen, joka ymmärtää teknologian tuomat mahdollisuudet tai toisaalta IT-ammattilainen, joka elää lähellä asiakasrajapintaa. Asiakkaan aika 17

17 Teknologinen kehitys, esimerkiksi markkinoinnin automaatiotyökalut, entistä monipuolisemmat CRM-järjestelmät tai kävijäseuranta- ja web-analytiikkaratkaisut, edesauttaa tuloksellista markkinointia. Teknologia on kuitenkin vain markkinoinnin työkalu, ei oikotie onneen. Jotta aito keskustelu asiakkaiden kanssa toimisi käytännössä, tarvitaan systemaattista ja tavoitteellista asiakasvuoropuhelun hallintaa. Tähän pystyy vain ihminen. Asiakaskokemus on koko yrityksen asia. Asiakas ei näe organisaatiokaaviotasi, eikä se häntä kiinnosta. Yrityksen on oltava valmis muokkaamaan organisaatiotaan ja kulttuuriaan siten, että jokainen toiminta heijastaa asiakaskeskeisyyttä. Henkilöstöä ei enää voida jakaa asiakasrajapinnassa työskenteleviin ja back office -tehtäviä tekeviin. Kaikkien toiminta vaikuttaa asiakkaan saamaan palvelukokemukseen. Asiakaskeskeisessä organisaatiossa jokainen työntekijä on asiakaspalvelija. Vuoteen 2017 mennessä yritysten markkinointijohto investoi IT-teknologiaan enemmän kuin IT-johto. Laura McLellan Research VP Gartner 18 Asiakkaan aika

18 IT-JOHTAJA ajattelee dataa MARKKINOINTIJOHTAJA ajattelee brändiä LIIKETOIMINTAJOHTAJA ajattelee euroja Asiakkaan aika 19

19 Markkinoinnin tulosvastuu kasvaa Peräti 80 prosenttia toimitusjohtajista ei luota markkinointiosaston toimintaan, kertoo brittiläisen Fournaise Marketing Groupin laaja tutkimus vuodelta Markkinoinnin näennäinen epäluotettavuus johtuu tutkimuksen mukaan siitä, että johdon mielestä markkinointi keskittyy liiketoiminnan kannalta epäolennaisiin mittareihin. Miksei markkinointi sitten raportoi tuottoa johdolle useammin? Kolmesta syystä: tuoton raportointia ei edellytetä, tuottoa ei osata selvittää tai pahimmassa tapauksessa tuottoa ei uskalleta tai haluta selvittää. Adobe tutki syksyllä 2013, mikä pitää markkinoijia öisin hereillä. Suurimmat huolenaiheet liittyivät pitkälti juuri markkinoinnin arvon ja tuloksellisuuden osoittamiseen. Noin 76 prosenttia markkinoijista uskoo, että markkinoinnin mittaamisella on merkittävä rooli. Kuitenkin vain 29 prosenttia on sitä mieltä, että he mittaavat markkinointiaan hyvin. Kaikkiaan 81 prosenttia vastanneista uskoo, että markkinoinnilla on arvoa, ja että tätä arvoa voidaan mitata. Vain alle yksi kymmenestä vastanneesta oli vahvasti sitä mieltä, että heidän yrityksensä digitaalinen markkinointi toimii. 20 Asiakkaan aika

20 Nykymaailmassa ja vallitsevassa taloustilanteessa markkinointiosasto ei voi enää päästä kuin koira veräjästä. Sen on osoitettava olevansa muutakin kuin kuluerä. Markkinoinnin täytyy puhua euroista ja näyttää, että sen toiminnalla on suora vaikutus liikevaihdon kasvuun. Verkkomarkkinoinnin tuoton mittaaminen on tänä päivänä helpompaa kuin koskaan, mutta mikä on todellisuus? Fonectan Markkinoinnin päättäjät tutkimuksen mukaan suuri osa alan ammattilaisista on kuitenkin pahasti hakoteillä, kun puhutaan mittaamisesta. Yli puolet kokee, että juuri oman yrityksen tarpeisiin soveltuvien digitaalisen markkinoinnin mittaamiseen suunnattujen tuotteiden ja palveluiden valitseminen on hankalaa. Vastaajista 42 prosenttia myöntää tarvitsevansa lisää tietoa digitaalisen markkinoinnin mittaamisesta ja siihen liittyvistä palveluista. Tilanne on myös osittain johdon syytä. Liiketoiminnassa saa täsmälleen sitä, mitä tilaa tai mittaa. Jos markkinoinnin mittarit ovat epäselviä, sitä ovat myös tulokset. Markkinoinnille pitää asettaa oikeat tavoitteet ja edellyttää raportointia sellaisilla mittareilla, joiden hyödyllisyyteen johtokin voi luottaa. Tuska tulee usein siitä, että mittaus osoittaa liiankin selkeästi, mitä kaikkea on vielä tekemättä... Fonectan Markkinoinnin päättäjät tutkimuksen osallistujan avoin kommentti Asiakkaan aika 21

21 Osa 2 Neljän vaiheen muutos Mitkä neljä askelta yksilöllinen, asiakasarvoa kasvattava markkinointi vaatii toimiakseen? 22 Asiakkaan aika

22 Muutos 1: Asiakastieto haltuun Oma asiakastieto on yrityksen tärkeimpiä pääomia. Se mahdollistaa asiakasymmärryksen syventämisen ja asiakkuuksien arvon kasvattamisen. Moni yritys on kuitenkin hukassa jatkuvasti kasvavan asiakastietomäärän ja sen hallinnan kanssa. Digitaalisessa ympäristössä tietoa syntyy päivä päivältä lisää, mikä luo paineita ylläpitää, ymmärtää ja hyödyntää monista eri paikoista kertynyttä tietoa. Asiakastiedon hallinta on haasteellista jo siksi, että tiedot vanhenevat nopeasti. Markkinoinnin tai myynnin toimenpiteitä on turhaa ja tehotonta kohdentaa esimerkiksi yrityspäättäjälle, joka on vaihtanut työpaikkaa tai yritykselle, joka on lopettanut toimintansa. Kuluttajapuolella muutos on vielä nopeampaa. Jos pari vuotta sitten tietonsa antanut opiskelija on sittemmin siirtynyt työelämään, hänen tulotasonsa on luultavasti moninkertaistunut ja ostokäyttäytymisensä muuttunut merkittävästi. Jos yrityksellä ei ole päivitettyä tietoa, tämä saa todennäköisesti väärin perustein kohdennettua markkinointia. Se saa yrityksen näyttämään viestin vastaanottajan silmissä kömpelöltä. Usein nämä negatiiviset kokemukset myös jaetaan omalle verkostolle sosiaalisen median välityksellä. Asiakastiedosta noin 20 prosenttia happanee vuodessa. Tietojen oikeellisuus vaikuttaa suoraan asiakastiedon pohjalta tehtävien analyysien oikeellisuuteen. Se puolestaan vaikuttaa toimenpiteiden Asiakastiedon kerääminen, huoltaminen, ylläpito ja rikastaminen Asiakkaan aika 23

23 tehokkuuteen ja lopulta siihen, miten hyvin koko yritys keskittää tekemisensä oikeisiin asioihin. Miten asiakastieto sitten valjastetaan hyötykäyttöön? Ensimmäinen toimenpide on yrityksen kaikkien asiakastietojen kerääminen, puhdistaminen ja yhtenäistäminen. Yrityksen asiakastieto on usein hajallaan eri tietokannoissa ja hyvin vaihtelevissa muodoissa. On kivijalkakaupan asiakasrekistereitä, kanta-asiakaskortteja, verkkokaupan ostotietoja, markkinointirekisteriä, uutiskirjeen postituslistaa, myyjien omia exceleitä, myymälöiden pöytälaatikkorekistereitä. Ja niin edelleen. Yksi ja sama asiakas saattaa löytyä jokaisesta rekisteristä hiukan eri tiedoilla. Asiakastiedon haltuunottovaihe saattaa lähtötilanteesta riippuen kestää useita kuukausia ja tuntua raskaalta. Panosta vaaditaan siksi yrityksessä eri toiminnoilta. Yleensä mukana on myös ulkopuolinen taho, joka auttaa prosessin läpiviennissä. Usein törmätään myös perustavanlaatuisiin haasteisiin, kuten kivikautiseen tee-se-itse-malliseen CRM- tai ERP-järjestelmään, joka ei kerta kaikkiaan taivu uuteen toimintamalliin. Asiakastiedon haltuunotto ei ole kertaluontoinen toimenpide. Kuten mainitsimme, noin viidennes asiakastiedosta happanee, eli vanhenee tavalla tai toisella, joka ikinen vuosi. Oikopolkuja ei ole. On luotava selkeä toimintamalli siihen, miten data pidetään ajan tasalla ja miten sen laatua varmistetaan jatkuvasti. Asiakastietoon tulisi suhtautua samalla vakavuudella kuin omaan terveyteen. 24 Asiakkaan aika

24 verkkokaupan ostotiedot kanta-asiakaskortit asiakasrekisteri sähköpostilista myyjän oma excel puhdas asiakastieto Asiakkaan aika 25

25 Kun yrityksen omat tietokannat on yhdistetty, parhaassa tapauksessa yhdeksi keskitetyksi kannaksi, voidaan tietoja rikastaa kolmansien osapuolien yritys- ja kuluttajatiedolla. Rikastaminen tarkoittaa, että yksittäisen asiakkaan yhteystietoihin saadaan kiinnitettyä demografia- tai elämäntilannetietoa. Tyypillisimmin käytettyjä rikasteita ovat Väestötietojärjestelmä, Fonectan luoma suomalaisten ostokäyttäytymisluokitus ja Trafin ajoneuvotiedot. Väestötietojärjestelmä (VTJ) kertoo suomalaisista demografiatietoa, kuten ikä, sukupuoli, talouden elämänvaihe, lasten lukumäärä, asumismuoto, asunnon pinta-ala ja kesämökin omistus. Ostokäyttäytymisluokitus (OKL) segmentoi suomalaiset osto- ja verkkokäyttäytymisen perusteella kahdeksaan pääluokkaan ja kahdeksaantoista alaluokkaan. Trafin kautta saadaan tietoa ajoneuvoista sekä asiakkaiden autohistoriasta, kuten merkkiuskollisuudesta ja siirtymistä eri automerkkien ja -mallien välillä. Ulkopuolisten tietolähteiden avulla yritys voi peilata omaa asiakastietoaan isompaan otokseen Suomen väestöstä ja tehdä ennusteita asiakkaidensa käyttäytymisestä. Kohdennettu markkinointiviestintä ei enää rajoitu omaan asiakaskantaan, vaan yritys voi kohdentaa myös uusasiakashankintaansa entistä tarkemmin ja tuloksellisemmin. Tavoite: Yrityksen sisäiset tietokannat on yhdistetty. Tietoa on rikastettu ulkoisilla tietolähteillä. 26 Asiakkaan aika

26 Trafi Ajaa Audi A6:lla, XYZ-123 VTJ Asuu Punavuoressa 73 m 2 kolmiossa OKL Vakaa ja vauras valiokuluttaja Asiakkaan aika 27

27 CASE Jokerit Kaikki tämä on myös palvelua, jolla Jokerit helpottaa kannattajien elämää. Petri Ruohonen markkinointijohtaja Jokerit 28 Asiakkaan aika

28 Asiakastiedosta fanikanta Helsingin Jokerit panostaa voimakkaasti fanimarkkinointiin. Kannattajakunta huomioidaan kaikessa toiminnassa, ja jatkossa jokaiselle fanille on asiakastiedon pohjalta mahdollista suunnitella oma viestintäpolku. Jokerit on fanimarkkinoinnin kärkitoimijoita Suomessa. Kannattajakunta on lähellä joukkuetta ja vuorovaikutus aidosti kaksisuuntaista. Jokerit on esimerkiksi tehnyt mainoskampanjoita, joihin fanit ovat lähettäneet omia kuviaan tai kannustushuutojaan. Faneille halutaan luoda tunne, että he ovat tärkeä osa Jokerit-yhteisöä ja pystyvät vaikuttamaan. Yhteisön rakentaminen ja tunnesiteen tiivistäminen edellyttävät vuoropuhelua oikeiden kuluttajien kanssa. Jokereiden kannattajatutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla on Jokerit-henkistä kuluttajaa. Päämäärämme on tunnistaa ja tavoittaa tämä joukko, sanoo Jokereiden markkinointijohtaja Petri Ruohonen. Taustatyötä fanikannan tunnistamiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun on tehty pitkään. Nykyfanien, kertalippuostajien ja kausikorttilaisten profilointi ja analysointi on auttanut tunnistamaan joukosta eri tyyppisiä ryhmiä. Tehty työ on toiminut faniohjelman suunnittelun lähtökohtana. Nyt faniohjelman suunnittelu on valmis ja sen testaaminen käynnissä ennen varsinaista faniohjelman lanseerausta. Asiakasviestintää on pyritty miettimään jokaisen kannattajan näkökulmasta. Uutiskirjeen tilaajille, kertalipun ostajille ja kausikorttilaisille on suunniteltu omat viestintäpolut. Esimerkiksi kertalipun ostaneille voimme lähettää päivää ennen ottelua tervetulotekstiviestin, jossa tarjotaan mahdollisuutta ostaa pysäköinti Areenalla ennakkohintaan. Juuri ennen ottelua voidaan nostattaa tunnelmaa kannustusviestillä. Erätauoilla on mahdollisuus kertoa ravintolapalveluista sekä pelin jälkeen kiittää ja ehdottaa lipun ostoa seuraavaan peliin, Ruohonen visioi. Kaikki tämä on myös palvelua, jolla Jokerit helpottaa kannattajien elämää, Ruohonen muistuttaa. Kun oheispalvelut pysäköinnistä hampurilaisiin on tilattu ja maksettu etukäteen, perheen yhteinen aika ottelussa ei tuhraannu lippuluukuilla ja kassajonoissa. Tämä on meille jatkuva oppimisprosessi. Etsimme koko ajan uusia tapoja tehdä asioita. Asiakkaan aika 29

29 Muutos 2: Analysoi ja ymmärrä asiakkaasi Analytiikka, ennustaminen ja segmentointimallit Asiakastieto on nyt saatu haltuun. Yrityksen seuraava tehtävä on analysoida asiakaskantaa eri näkökulmista, toisin sanoen oppia ymmärtämään asiakkaitaan paremmin. Millaisista ihmisistä asiakaskuntamme rakentuu? Miten he käyttäytyvät kuluttajina? Miten eri asiakasryhmät ostavat? Mitkä asiakkaat olemme suurimmassa vaarassa menettää? Minkä verran se voi syödä kannattavuuttamme? Ketkä ovat kannattavimpia asiakkaitamme, ketkä uskollisimpia? Missä kanavissa he asioivat? Keissä asiakkaissa on eniten potentiaalia? Paljonko meillä on vielä saavuttamatta henkilöitä, joilla on potentiaalia olla parhaiden, kannattavimpien tai uskollisimpien asiakkaidemme joukossa? Näiden kysymysten kautta hahmottuu nykytila ja potentiaali. Mitä paremmin yritys tuntee asiakkaansa, sitä paremmin voidaan muokata yrityksen palveluita ja tuotteita sekä markkinointiviestintää eri kohderyhmille sopiviksi. Erilaista tietoa yhdistelemällä voidaan tehdä myös yleistyksiä siitä, mitä asiakaskunnassa tulee tapahtumaan, mikäli tietyt asiat toteutuvat. Esimerkiksi poistuman ennusta- 30 Asiakkaan aika

30 misessa voidaan etsiä sellaisia tekijöitä, jotka ovat yhdistäneet viime aikoina sopimuksen irtisanoneita asiakkaita. Mitä jos tietäisit, että suurin osa irtisanomisista johtuu tekijästä X? Entä jos tunnistaisit jo puoli vuotta etukäteen suurimmassa irtisanomisvaarassa olevat asiakkaasi? Mitä tarkoittaisi viivan alla, jos asiakaspoistumaa voisi pienentää vaikka kymmenen prosenttia? Esimerkiksi kuntokeskus saattaisi päätellä omasta asiakasdatastaan seuraavaa: jos asiakkaan määräaikainen sopimus on päättymässä kolmen kuukauden sisällä ja tämä on käynyt treenaamassa viimeksi yli kuukausi sitten, hän tulee todennäköisesti irtisanomaan sopimuksensa määräaikaisuuden päättyessä. Mitä kuntokeskus voi tehdä? Voiko se pelastaa asiakkuuden oikein kohdennetulla, vastaanottajaa puhuttelevalla markkinoinnilla, esimerkiksi tarjoamalla ilmaisen personal trainer -tapaamisen, jossa laadittaisiin asiakkaalle henkilökohtainen kunto-ohjelma? Ihmisten muuttoalttiutta voidaan ennustaa samalla tavalla. Jos esimerkiksi alle 50 neliön asunnossa asuva pariskunta saa lapsen, on todennäköistä, että he muuttavat isompaan asuntoon parin vuoden sisällä. Miten esimerkiksi kiinteistövälitysfirma voisi hyötyä tästä tiedosta? Tai sähköyhtiö? Entä laajakaistaoperaattori? Entä jos tunnistaisit jo puoli vuotta etukäteen suurimmassa irtisanomisvaarassa olevat asiakkaasi? Asiakkaan aika 31

31 Kuka tahansa voi poimia yllä olevien esimerkkien kaltaisia yksittäistapauksia yrityksen asiakastietokannasta. Suurempi haaste on tehdä prosessista toimiva: miten todennäköisten irtisanojien, muuttajien tai muiden tunnistettujen ryhmien käsittelyyn liittyviä prosesseja voidaan automatisoida siten, että ryhmään kuuluvat kulkeutuvat oikea-aikaisesti myynnin, asiakaspalvelun tai markkinoinnin käsittelyyn? Jos edeltävä asiakastiedon haltuunottovaihe saattoi tuntua pitkältä ja työläältä, niin tämä vaihe koetaan usein suorastaan herkulliseksi. Yritykselle syntyy ahaa-elämyksiä, kun esimerkiksi asiakaspotentiaalin suuruus hahmottuu. Toisinaan koetaan myös yllätyksiä, kun oman asiakaskunnan rakenne onkin aivan erilainen kuin yrityksessä on kuviteltu. Tämän vaiheen jälkeen yritys hahmottaa yleensä hyvin kirkkaasti, kenelle sen kannattaa suunnata myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet - ja kenelle ei. Tavoite: Asiakaskunnan rakenne on ymmärretty. Tiedät, mitä voit tarjota asiakkaillesi, missä piilevät suurimmat mahdollisuudet ja riskit sekä mihin uusasiakashankinnan toimenpiteet kannattaa kohdentaa. 32 Asiakkaan aika

32 Asiakkaan aika 33

33 CASE Kotimaa Segmentit pitää pystyä tuomaan arkeen niin, että ne palvelevat strategiatyössä, resurssien allokoinnissa ja viestinnän kohdentamisessa. Jarmo Lipiäinen liiketoimintajohtaja Kotimaa Oy 34 Asiakkaan aika

34 Suomen suurin segmentointi Kirkon teettämä segmentointityö toi seurakunnille kaivattua ymmärrystä niiden alueella asuvien ihmisten arvoista ja arjesta. Tiedon avulla seurakunnat voivat kehittää toimintaansa ja viestiä jäsenilleen entistä kohdennetummin. Tiedolla johtaminen ja jäsenymmärrys ovat kirkon strategiatyön ytimessä. Vuonna 2011 seurakunnat totesivat tarvitsevansa rikkaampaa tietoa jäsenistään. Kirkonkirjoihin ja väestörekisteriin kirjatuista perustiedoista ei saanut irti sellaista informaatiota, joka olisi auttanut ymmärtämään seurakuntalaisten arkea ja käyttäytymisen ajureita. Fonecta rakensi Jäsen 360 -nimisen segmentoinnin eri lähteistä yhdistetystä aineistosta, mm. TNS Gallupin RISC Monitorista sekä Kirkon tutkimuskeskuksen aineistosta. Tulokset kattavat yli neljä miljoonaa suomalaista. Lopputulos kuvaa suomalaisten suhtautumista uskoon ja kirkon oppiin, heidän elämänotettaan, arvomaailmaansa ja mediakäyttöään. Ryhmittely kertoo paljon koko täysi-ikäisen väestön elämäntavasta ja -asenteesta. Segmentoinnissa syntyi neljä pääluokkaa: irralliset, maltilliset, avomieliset ja uskolliset. Nämä jakautuvat vielä kymmeneen alaluokkaan. Kirkkosegmentoinnin ja Jäsen 360 -palvelun ylivoimaisin lisäarvo on segmenttien kiinnittyvyydessä ihmisiin, tiedon hyödyntämisen työkaluissa sekä segmenttikuvailuissa. Segmentit pitää pystyä tuomaan arkeen niin, että ne palvelevat strategiatyössä, resurssien allokoinnissa ja viestinnän kohdentami- sessa, kertoo Kotimaa Oy:n liiketoimintajohtaja Jarmo Lipiäinen. Kirkon asiakkuudenhoitomalleissa pätevät samat mekaniikat kuin yrityksissä. Asiakkuus vain on pitkä: kohtaamispisteet ulottuvat kasteesta hautaan. Seurakunnat voivat tietoon pohjaten päättää, miten kohdentaa omaa toimintaansa esimerkiksi asuinalueen perusteella. Myös viestintä voidaan paloitella juuri kohderyhmien käyttämiin medioihin. Segmentoinnissa on neljän miljoonan suomalaisen mediakäyttöennuste. Se kiinnostaa muitakin kuin kirkon kenttää, Lipiäinen sanoo. Vastaanotto seurakunnissa on ollut äärimmäisen positiivinen. Tehty työ tuottaa konkreettisia tuloksia. Asiakkaan aika 35

35 Muutos 3: Tavoita asiakkaasi tehokkaammin Viestien personointi ja tehokas kohdentaminen Onneksi olkoon! Massiivinen pohjatyö on tehty. Asiakastieto on kunnossa. Asiakaskunnan rakenne on ymmärretty ja asiakkaiden ostokäyttäytyminen selvitetty. Nyt päästään konkreettisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan vuoropuhelua nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa. Yleensä suunnittelu alkaa liiketoiminnan tahtotilan määrittelyllä. Sen kautta kirkastuu asiakkuusstrategia ja se, millaisia asiakaskokemuksia yritys haluaa saada aikaan. Kun nämä vaiheet hoidetaan kunnolla, itse toteutus on vaivattomampaa ja tehokkaampaa. Jatkuvan sähköisen vuoropuhelun toteutus lähtee huolellisesta suunnittelusta ja tavoitteiden asettamisesta. Hyvin suunnitellut asiakkuuksien hoitomallit johtavat parhaaseen mahdolliseen kokemukseen jokaiselle yksittäiselle asiakkaalle. Se vaatii huolellista viestien kohdentamista ja niiden sisältöjen personointia. Yksinkertaisimmillaan asiakkaista tunnistetaan tietty määrä segmenttejä tai ryhmiä, joiden sisällä yksittäisille asiakkaille lähetetään yksilöllinen, kohdennettu viesti. Voidaan myös lähestyä eri viesteillä asiakkuuden elinkaaren eri vaiheissa olevia: potentiaalinen uusi asiakas, uusi asiakas, olemassa oleva asiakas, passivoitumisriskissä oleva asiakas, passivoitunut asiakas. Parempiin markkinoinnin tuloksiin kuitenkin päästään kun personointi ja kohdentaminen perustuvat analyyttisiin malleihin, esimerkiksi asiakkaan taustatietojen, verkkokäyttäytymisen ja ostohistorian yhdistelmään. Tällöin 36 Asiakkaan aika

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

UPEA UUDISTUS. Anu Harkin tapaan. Näin hurmaat verkossa. Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi. Sami Sykkö paneutui personointiin

UPEA UUDISTUS. Anu Harkin tapaan. Näin hurmaat verkossa. Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi. Sami Sykkö paneutui personointiin 5x LEMPIBRÄNDI 1/2010 Busterissa uskottiin unelmiin VENEKAUPAT KESKELLÄ TALVEA Näin hurmaat verkossa Opiskelijat panivat merkit järjestykseen Professori Alf Rehn: Machoilun aika on ohi Sami Sykkö paneutui

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali T R E N D I R A P O R T T I 1 2012 Hiljainen signaali MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen.

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 I 2015. Mitä saat aikaan mainonnallasi? Kuluttaja liikekannalla niin myös tutkimus

TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 I 2015. Mitä saat aikaan mainonnallasi? Kuluttaja liikekannalla niin myös tutkimus TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 I 2015 Mitä saat aikaan mainonnallasi? Kuluttaja liikekannalla niin myös tutkimus Löydä kasvun avaimet Sisältö 4 Paneeli lisää profiilitietoa internetin mediavaluuttatutkimuksessa

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009

sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 TIJDSCHRIFT VAN HET JAAR! Het Blad van boordevol leesplezier en letterpret Vos en Haas Ribbon on vahva osa sanoman visuaalista ilmettä. se sitoo sanoman eri

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot