Ilmastonmuutokseen sopeutuminen - esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja ratkaisuista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen - esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja ratkaisuista"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen yksikkö Espoo /2014 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen - esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja ratkaisuista CliPLivE-projektin ekskursio This project is co-funded by the European Union, the Russian Federation and the Republic of Finland

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Jaana Jarva ja Kristiina Nuottimäki KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro / 90/2014 Raportin laji Arkistoraportti Toimeksiantaja Raportin nimi Ilmastonmuutokseen sopeutuminen - esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja ratkaisuista. CliPLivE-projektin ekskursio. Tiivistelmä Geologian tutkimuskeskus (GTK) järjesti yhden päivän ekskursion CliPLivE-projektin suomalaisille projektipartnereille pääkaupunkiseudulle. Ekskursion tavoitteena oli esitellä olemassa olevia hyviä menetelmiä hulevesi- ja merivesitulvien riskinhallintaan. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) ilmastonmuutos, sopeutuminen, tulva, hulevesi Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Uusimaa, Espoo, Helsinki, Vantaa Karttalehdet Muut tiedot Arkistosarjan nimi Arkistotunnus 90/2014 Kokonaissivumäärä 36 Kieli suomi Hinta - Julkisuus julkinen Yksikkö ja vastuualue Etelä-Suomen yksikkö, Maankäyttö ja ympäristö Allekirjoitus/nimen selvennys Jaana Jarva Hanketunnus Allekirjoitus/nimen selvennys Kristiina Nuottimäki

3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 AIKATAULU JA KOHTEET 1 2 HULEVESIPOTENTIAALI 2 3 RISKIKARTAT 3 4 MARJANIEMI, HELSINKI 4 5 KAITALAHTI, LAAJASALO, HELSINKI 8 6 VIIKINOJANPUISTO, HELSINKI 12 7 HAKUNILAN KARTANO, VANTAA 16 8 KARTANONKOSKI, VANTAA 20 9 MASALAN URHEILUPUISTO, KIRKKONUMMI KONGSBERGIN PUISTO, ESPOONLAHTI, ESPOO LINTUVAARA, ESPOO 33 KIRJALLISUUSLUETTELO Oppaassa esitetyt kartat: Pohjakartat Maanmittauslaitos ja HALTIK Tulvavaarakartat Suomen ympäristökeskus ja Maa- ja metsätalousministeriö Maaperäkartat GTK Maankäyttö Uudenmaan liitto ja Kymenlaakson liitto Tekijät: Jaana Jarva ja Kristiina Nuottimäki (GTK) Valokuvat: Jaana Jarva, Paula Tarvainen ja Kristiina Nuottimäki (GTK) (ellei toisin mainita)

4 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 1 1 AIKATAULU JA KOHTEET Ekskursio pääkaupunkiseudun hulevesi- ja meritulvakohteille Lähtö klo. 8:00 GTK, Betonimiehenkuja 4 Marjaniemi, Helsinki Tulvavalli Kaitalahti, Laajasalo, Helsinki Tulvavalli Viikinojan puisto, Helsinki Hulevesialtaat, hulevesioja, viherkatot Hakunilan kartano, Vantaa Hulevesiallas, luonnonmukainen hulevesien viivyttäminen Kartanonkoski, Vantaa Hulevesiallas, rakennettu avojärjestelmä Marketanpuisto, Espoo Lounastauko, Matalajärvi Masalan urheilupuisto, Kirkkonummi Hulevesiojat ja pidätysaltaat Kongsbergin puisto, Espoonlahti, Espoo Hulevesiallas Lintuvaara, Espoo Hulevesiallas

5 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 2 Kuva 1. Reittikartta (lähtö ja paluu Otaniemeen) 2 HULEVESIPOTENTIAALI CliPLivE -projektissa tuotettu hulevesipotentiaalikartta perustuu maalajin, maan peittoasteen (soil sealing) ja rinnekaltevuuden yhdistelmään. Maalajitieto perustuu GTK:n maaperäkartoitusaineistoon, maan peittoaste EEA:n karttapalvelimelta saatavaan ilmaiseen satelliittikartoitusaineistoon ja rinnekaltevuus on laskettu Maanmittauslaitoksen tuottamasta korkeusdatasta. Kuva 2. Hulevesipotentiaalikartassa käytetyt värikoodit

6 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 3 3 RISKIKARTAT CliPLivE -projektissa sovellettiin Delphi-menetelmää maankäytön (haavoittuvuus) ja ilmastotekijän (vaaratekijä) yhdessä aiheuttaman riskiluokan arviointiin. Käytetyn riskimatriisin riskiluokat perustuvat asiantuntijaraadin arvioon. Käytetyt riskiluokat ovat seuraavat (Klein et al. 2012): Luokka 1 (Vihreä): Mahdollisesti matala riski nykyisessä maankäyttöluokassa, riskinhallintaa ei tarvita Luokka 2 (Keltainen): Mahdollisesti keskisuuri riski nykyisessä maankäyttöluokassa, riskinhallintaa suositellaan Luokka 3 (Oranssi): Mahdollisesti korkea riski nykyisessä maankäyttöluokassa, riskinhallintaa tarvitaan Luokka 4 (Puaninen): Mahdollisesti hyvin korkea riski nykyisessä maankäyttöluokassa, riskinhallinta välttämätöntä

7 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 4 4 MARJANIEMI, HELSINKI Helsingin Marjaniemi sijaitsee meritulville alttiilla alueella. Esimerkiksi tammikuussa 2005 tapahtunutta myrskytulvaa on kuvailtu Marjaniemi-tiedotteessa seuraavasti (Tiedote 1/2005): "Ensimmäinen hälytys tuli lauantaina klo 12.51, kertoo Marjaniemen VPK:n hälytysosastonpäällikkö Ebbe Jonsson. Pelastusmiehistöä saatiin 17 minuutissa kokoon 10 miestä. Siitä se uurastus alkoi. Uimarannan laituri oli hyvä vedennousun mittari. Iltapäivällä vesi oli 40 cm laiturin alapuolella, mutta seuraavana yönä noin kello kolmen aikaan se oli jo 25 cm laiturin yläpuolella. Pahin tulva kesti 2-3 tuntia. Vedennousu johtui varsinaisesti siitä, että myrskytuuli ajoi Vartiokylän lahdelle vesimassoja. Sieltä ne purkautuivat takaisin alavammille rannoille. Vedennousu ei ollut ensimmäinen eikä todennäköisesti myöskään viimeinen. Nähtäväksi jää, onko kaupungilla keinoja ja varoja torjua vahinkojen toistumista. Vahingot sinänsä jäävät kunkin talouden itsensä kärsittäviksi, ellei kotivakuutus ole riittävän laaja." Vuonna 2008 Helsingin rakennusvirasto aloitti noin puolen kilometrin tulvavallin rakentamisen suunnittelun Marjaniemeen. Tulvasuojeluhanke käsittää 560 metriä pitkän tulvapenkereen ja tulvapumppaamon. Penkereen harjan yläpinta on tasolla N60 +2,15 m. Tulvavaara alueella sijaitsi ennen penkereen rakentamista parikymmentä rakennusta (Yrjölä & Viinanen 2012). Marjaniemen alueen rannat ovat pääosin savea tai muita hienoainessedimenttejä. Rannalta maaston topografia nousee kohti ohuen moreenipeitteen kalliomäkiä. Matalat rannat ovat alttiina meritulville. Meritulvariskikartassa ei ole huomioitu rakennettua tulvavallia. Kuva 3. Marjaniemen tulvalle alttiit alueet (Lähde: Itäkeskuksen ja Marjaniemen aluesuunnitelma )

8 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 5 Kuva 4. Marjaniemen maaperäkartta 1:20 000

9 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 6 Kuva 5. Marjaniemen meritulvakartta

10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 7 Kuva 6. Marjaniemen meritulvariskikartta (tulvavallia ei ole huomioitu kartassa)

11 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 8 5 KAITALAHTI, LAAJASALO, HELSINKI Helsingin kaupungin rakennusvirasto on rakennuttanut vuonna 2009 tulvavalleja suojaamaan Laajasalon matalalle rakennettuja kortteleita myrskytulvilta. Laajasalon Kaitalahden pumppaamon kohdalla sijaitsevan tulvapenkereen harjan tasoa on korotettu tasolle N60 +3,05 m. Kaitalahden pumppaamon tulvavaara alueella sijaitsee noin 30 rakennusta (Yrjölä & Viinanen 2012). Alue on maaperältään pääosin ohuen maakerroksen peittämää kalliomaata. Kaitalahti on aiemmin ulottunut syvemmälle sisämaahan ja vanhaan lahdenpohjukkaan on kerrostunut orgaanisia hienoainessedimenttejä, kuten liejua. Vanha lahdenpohjukka on meritulville altista aluetta. Alueen meritulvariskikartassa ei ole huomioitu alueelle tehtyä tulvapengertä ja muita tulvasuojauksia. Kuva 7. Kaitalahden pumppaamo ja tulvapenger (Lähde: FCG 2007)

12 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 9 Kuva 8. Kaitalahden maaperäkartta 1:20 000

13 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 10 Kuva 9. Kaitalahden meritulvakartta

14 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 11 Kuva 10. Kaitalahden meritulvariskikartta (tulvavallia ja pumppaamoa ei ole huomioitu kartassa)

15 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 12 6 VIIKINOJANPUISTO, HELSINKI Viikinojassa veden virtausta on hidastettu kiemurtelevalla muodolla, kasvillisuudella ja pienillä saarilla. Luonnonmukainen ja vaihteleva kasvillisuus puhdistaa vesiä matkalla Purolahteen. Ekologisesti rakennetulla alueella on viherkattoja sekä pinnoittamattomia pihapiirejä. Viikinojanpuisto on topografialtaan hyvin tasainen savikkoallas, jonne pintavedet valuvat ympäröiviltä kalliomäiltä. Nämä tekijät yhdessä altistavat alueen hulevesitulville, mikä näkyy myös hulevesitulvapotentiaali kartalla. Riskikartalla korkeimpaan luokkaan sijoittuvat alueen koulut ja oppilaitokset. Riskikartta ei huomioi alueelle tehtyjä hulevesiratkaisuja. Kuva 11. Viikinojanpuisto, toukokuu 2014.

16 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 13 Kuva 12. Viikinojanpuiston maaperäkartta 1:20 000

17 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 14 Kuva 13. Viikinojanpuiston hulevesitulvapotentiaali

18 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 15 Kuva 14. Viikinojanpuiston hulevesitulvariski (hulevesiojia ja viivytysaltaita ei ole huomioitu kartassa)

19 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 16 7 HAKUNILAN KARTANO, VANTAA Hakunilan kartanon (Håkansbölen kartano) päärakennus on vuodelta Se on rakennettu vanhan, vuosina valmistuneen päärakennuksen paikalle. Kartanon kantatila on peräisin 1600-luvulta. Håkansbölen kartanoalueen asemakaavamuutoksella (001932, ) ohjataan kartanoalueen tulevaa käyttöä ja täydennysrakentamista alueella. Kormuniitynojan puro virtaa Håkansbölen puiston läpi. Hakunilan kartanon ympäristön alueella putkitettua hulevesiverkkoa on vain kartanorakennuksen ympäristössä. Muuten alueen hulevedet kulkevat avo-ojissa ja laskevat Kormuniitynojaan. Alueen hulevesiä on tulevaisuudessakin tarkoitus johtaa luonnonmukaisesti avo-ojissa ja viherpainanteissa. Kormuniitynojan puron hulevesiä hidastetaan pohjakynnyksellä, padolla ja vesialtailla. Uoman ylin vedenpinta ei saa nousta kaava-alueen vesistössä alimman rakennuksen perustamiskorkeuden (16,9 m mpy N43) yläpuolelle eikä puron tulviminen saa aiheuttaa haittaa kaava-alueen ulkopuolelle. Asemakaavamääräyksissä todetaan mm. että syntyvien hulevesien määrä tulee minimoida säilyttämällä pihat luonnonmukaisina ja vettä läpäisevinä. Hulevedet on käsiteltävä tonteilla imeyttämällä ja viivyttämällä viherpainanteissa ennen niiden johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään ja Kormunniitynojaan. (Håkansbölen kartanoalue Asemakaavan muutoksen selostus ). Hakunilan kartanon alue on hienoainessedimenttien (pääosin savi) peittämää vanhaa viljelysmaata, jota halkoo Kormuniitynojan puro. Alueella on lisäksi ohuen moreenin peittämiä kalliomäkiä, mistä pintavedet valuvat ojiin ja Kormuniitynojan puroon. Alueen länsipuolella on asuinalue, josta pintavedet valuvat myös Kormuniitynojan puroon. Hulevesiriskikartalla arvokas kulttuurikohde näkyy korkean riskiluokan alueena. Riskikartassa ei ole huomioitu alueelle tehtyjä hulevesien hallintaratkaisuja. Kuva 15. Hulevesilampi maisemaelementtinä Hakunilan kartanon ympäristössä.

20 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 17 Kuva 16. Hakunilan kartanon ympäristön maaperäkartta 1:20 000

21 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 18 Kuva 17. Hakunilan kartanon ympäristön hulevesitulvapotentiaali

22 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 19 Kuva 18. Hakunilan kartanon ympäristön hulevesitulvariski (hulevesien viivytystä ei ole huomioitu kartassa)

23 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 20 8 KARTANONKOSKI, VANTAA Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan ensimmäisenä prioriteettina on, että hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikalla. Seuraavana vaihtoehtona on johtaa hulevedet pois syntypaikaltaan suodattavalla ja hidastavalla järjestelmällä. Kartanonkosken asuinalueella syntyvät hulevedet johdetaan alueelle rakennettuihin hulevesialtaisiin. Tiia Helvilän opinnäytetyössä "Hulevesien avojärjestelmien ylläpito todetaan seuraavaa": "Luonnonmukaisissa hulevesien käsittelymenetelmissä eli ns. avoimissa hulevesijärjestelmissä hulevedet ohjataan maan pintaa pitkin erilaisiin järjestelmiin kuten kosteikkoihin, painanteisiin tai kaivantoihin. Usein kyseisiin avojärjestelmiin liittyy kasvillisuutta, kiviainespintoja ja rakenteita, jotka vaativat säännöllistä ylläpitoa ja seurantaa. Useimmilla avojärjestelmillä on muun toimintansa ohella myös virkistyksellistä arvoa esimerkiksi kaupunkiympäristössä. Järjestelmien esteettisten arvojen ja ennen kaikkea toimivuuden vuoksi ylläpidon tulee olla säännöllistä ja suunniteltua." (Helvilä 2013) Kuva 19. Kartanonkosken hulevesiallas rakennusvaiheessa (Kuva: Markku Maunula, SYKE) Kuva 20. Kartanonkosken hulevesijärjestelmä (Kuvat: Laura Muukka, Vantaan kaupunkisuunnittelu)

24 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 21 Kuva 21. Kartanonkoski, marraskuu 2013 Kartanonkosken asuinalue sijaitsee topografialtaan tasaisella savikolla. Pidättävä maaperä altistaa alueen hulevesille, mikä näkyy myös hulevesitulvapotentiaalikartalla. Riskikartalla korkeimpaan luokkaan sijoittuvat alueen koulut ja oppilaitokset. Riskikartta ei huomioi alueelle tehtyjä hulevesiratkaisuja.

25 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 22 Kuva 22. Kartanonkosken maaperäkartta 1:20 000

26 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 23 Kuva 23. Kartanonkosken hulevesitulvapotentiaali

27 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 24 Kuva 24. Kartanonkosken hulevesitulvariski (hulevesiojia ja viivytysaltaita ei ole huomioitu kartassa)

28 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 25 9 MASALAN URHEILUPUISTO, KIRKKONUMMI Masalan urheilupuisto sijaitsee topografialtaan tasaisessa laajassa painanteessa, johon pintavedet valuvat ympäristöstä. Maaperä on huonosti vettä johtavaa savea. Pidättävä maaperä altistaa alueen hulevesille, mikä näkyy myös hulevesitulvapotentiaalikartalla. Hulevesien hallinta laajalla virkistysalueella, jonka ympärillä on kouluja, päiväkoteja ja asutusta, on toteutettu rakentamalla alueen ympärille hulevesiojia ja pidätysaltaita. Riskikartalla korkeimpaan luokkaan sijoittuvat alueen koulut ja oppilaitokset. Riskikartta ei huomioi alueelle tehtyjä hulevesiratkaisuja. Kuva 25. Masalan urheilupuiston hulevesien viivytystä, toukokuu 2014.

29 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 26 Kuva 26. Masalan maaperäkartta 1:20 000

30 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 27 Kuva 27. Masalan hulevesitulvapotentiaali

31 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 28 Kuva 28. Masalan hulevesitulvariski (hulevesiojia ja viivytysaltaita ei ole huomioitu kartassa)

32 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio KONGSBERGIN PUISTO, ESPOONLAHTI, ESPOO Espoonlahden alue on pääosin rakennettua ja maaperäkartalla näkyvät ainoastaan ohuen maapeitteen verhoamat kallioalueet sekä kartoituksen yhteydessä vielä rakentamattomina olleet saviset painanteet. Topografialtaan tasaisille alueille on Espoonlahden alueella pääosin kerrostuneena Itämeren eri vaiheen hienoainessedimenttejä. Kongsbergin puistoon on rakennettu hulevesien viivytysallas, joka kerää lähiympäristön hulevesiä. Riskikartalla korkeimpaan luokkaan sijoittuvat alueen koulut ja oppilaitokset. Riskikartta ei huomioi alueelle tehtyjä hulevesiratkaisuja. Kuva 29. Hulevesien viivytysallas Kongsbergin puistossa, toukokuu 2014.

33 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 30 Kuva 30. Alueen maaperäkartta 1:20 000

34 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 31 Kuva 31. Alueen hulevesitulvapotentiaali

35 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 32 Kuva 32. Alueen hulevesitulvariski (hulevesiojia ja viivytysallasta ei ole huomioitu kartassa)

36 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio LINTUVAARA, ESPOO Lintuvaaran pientaloalueelle on rakennettu hulevesien pidätysallas, joka toimii maisemaelementtinä. Alueen kiinteistöillä on leveät rajaojat, joita pitkin kiinteistöillä syntyvät hulevedet ohjataan pidätysaltaaseen. Alue on hulevesialtaan lähiympäristössä maaperältään vettä huonosti johtavaa savea. Savikkoalue kokoaa pintavesiä myös hieman laajemmalta ympäröivältä pientaloalueelta, joka on topografialtaan korkeammalla. Alue erottuu hyvin hulevesitulvapotentiaalikartalla sekä riskikartalla. Riskikartta ei huomioi alueelle tehtyjä hulevesiratkaisuja. Kuva 33. Hulevesiallas Lintuvaarassa, toukokuu 2014

37 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 34 Kuva 34. Lintuvaaran maaperäkartta 1:20 000

38 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 35 Kuva 35. Lintuvaaran hulevesitulvapotentiaali

39 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS CliPLivE-projektin ekskursio 36 Kuva 36. Lintuvaaran hulevesitulvariski (viivytysallasta ei ole huomioitu kartassa)

ILKKA-hanke Alueellinen hulevesisuunnitelma Turku, Kaarina, Lieto, Raisio ja Rusko ILKKA-hanke, Turku RAPORTTI

ILKKA-hanke Alueellinen hulevesisuunnitelma Turku, Kaarina, Lieto, Raisio ja Rusko ILKKA-hanke, Turku RAPORTTI ILKKA-hanke Alueellinen hulevesisuunnitelma Turku, Kaarina, Lieto, Raisio ja Rusko ILKKA-hanke, Turku RAPORTTI Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 6 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 7 2.1 MENETELMÄT

Lisätiedot

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi Etelä-Suomen yksikkö 12/2011 30.3.2011 Espoo Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 30.3.2011 Tekijät

Lisätiedot

Espoon hulevesiohjelma

Espoon hulevesiohjelma Espoon hulevesiohjelma Espoon hulevesiohjelma 13.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 3 Hulevesisanasto 4 1. Johdanto 5 1.1 Yleistietoa hulevesistä 5 1.2 Hulevesien hallinnan kehittäminen Espoon kaupungissa

Lisätiedot

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA Loppuraportti FCG Finnish Consulting Group Oy Loppuraportti I R. Syvälä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito

Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito Sisällys Hulevesien synnyn vähentäminen... 3 Läpäisevät päällysteet... 5 Kasvillisuuden käyttö... 7 Viherkatot... 9 Pieniä ratkaisuja tontille... 11

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys 82120257 7.11.2008 Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaavaalueen hulevesiselvitys Viite

Lisätiedot

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola L/137/42/2014 Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN

Lisätiedot

Tuuli- ja rantakerrostumien inventointi GTK:n Etelä-Suomen yksikössä 2009 Rauhaniemi Tom & Sahala Lauri

Tuuli- ja rantakerrostumien inventointi GTK:n Etelä-Suomen yksikössä 2009 Rauhaniemi Tom & Sahala Lauri Etelä-Suomen yksikkö 31.4/2010/17 18.03.2010 Espoo Tuuli- ja rantakerrostumien inventointi GTK:n Etelä-Suomen yksikössä 2009 Rauhaniemi Tom & Sahala Lauri Arkistoraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20 Hulevesiopas 1 Sisällys Esipuhe 4 1 Alkusanat 6 Määritelmiä 9 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 0 5 Hulevesien hallinnan suunnitteluprosessi 6 Hulevesien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA

HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA 28.12.2007 2 ESIPUHE Hulevesien hallinta liittyy kaupungin organisaatiossa usean hallintokunnan toimialaan keskeisesti, jolloin hulevesien hallintaa koskevia yhteisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kravunlaakso

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kravunlaakso OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kravunlaakso Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosaa koskeva asemakaava 28:007 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 11.11.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KERAVAN YLEISKAAVA 2035

KERAVAN YLEISKAAVA 2035 KERAVAN Keravan kaupunki Maankäyttöpalvelut 19.03.2015 Yleiskaavaluonnos, selostus SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 5 Suunnittelualue... 5 Kaavan tarkoitus... 5 Yleiskaavan keskeiset tavoitteet... 6 Yleiskaavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto Östersundom-projekti ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto Östersundom-projekti ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto Östersundom-projekti ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA 0100-P15645 13.2.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Östersundomin

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila, Riina Känkänen,

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön sopeutuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamille tulvavaikutuksille Tutkimuskohteena Vantaanjoki TUTKIMUSRAPORTTI

Rakennetun ympäristön sopeutuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamille tulvavaikutuksille Tutkimuskohteena Vantaanjoki TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-04429-08 16.5.2008 KUVA: LAURI PELTONEN, KITTILÄ 27.05.2004 Rakennetun ympäristön sopeutuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamille tulvavaikutuksille Tutkimuskohteena Vantaanjoki

Lisätiedot

6/2011. Irtonumero. www.vesitalous.fi 6/2011. Hulevedet

6/2011. Irtonumero. www.vesitalous.fi 6/2011. Hulevedet 6/2011 www.vesitalous.fi 6/2011 Irtonumero Irtonumero 12 12 Hulevedet VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

2/2011. Irtonumero 12. Kaavoitus ja maankäyttö. www.vesitalous.fi

2/2011. Irtonumero 12. Kaavoitus ja maankäyttö. www.vesitalous.fi 2/2011 Irtonumero 12 Kaavoitus ja maankäyttö www.vesitalous.fi Osallistu nimikilpailuun! www.lining.fi/kilpailu VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKI VALTATIE 8 JA YRITYSVYÖHYKE. Luotsinmäki-Hyvelä-Perko 1. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

PORIN KAUPUNKI VALTATIE 8 JA YRITYSVYÖHYKE. Luotsinmäki-Hyvelä-Perko 1. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus PORIN KAUPUNKI VALTATIE 8 JA YRITYSVYÖHYKE Luotsinmäki-Hyvelä-Perko 1. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus (luonnosvaihe) Porin kaupunkisuunnittelu 7.10.2014 Asemakaavan tunnus 609 1600 Asemakaavan

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN PUROSELVITYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN PUROSELVITYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN PUROSELVITYS Nykytila ja kunnostus Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa, kevät 2015 Minna Sawkins TIIVISTELMÄ FORSSA Kestävän kehityksen koulutusohjelma

Lisätiedot

6 Esimerkkejä kaivon sijoittamisesta erilaisiin maa- ja kallioperäolosuhteisiin

6 Esimerkkejä kaivon sijoittamisesta erilaisiin maa- ja kallioperäolosuhteisiin 6 Esimerkkejä kaivon sijoittamisesta erilaisiin maa- ja kallioperäolosuhteisiin 6.1 Yleistä Kaivo sijoitetaan kiinteistölle luvussa 5 esitettyjen kaivonpaikkatutkimusten ja muiden selvitysten perusteella.

Lisätiedot

PARKKIPUISTO RIKIPUISTO... TOPPILANSAARENPUISTO LUNDSTRÖMINPUISTO TELAKKAPUISTO AUKIOT... KADUT MERIKAPTEENINAUKIO ATUYMPÄRISTÖ...

PARKKIPUISTO RIKIPUISTO... TOPPILANSAARENPUISTO LUNDSTRÖMINPUISTO TELAKKAPUISTO AUKIOT... KADUT MERIKAPTEENINAUKIO ATUYMPÄRISTÖ... SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Suunnitelman lähtökohdat... 6 KAAVOITUSTILANNE... 6 ÄHTÖKOHDAT... 6 IITTYVÄT SUUNNITELMAT... 7 ÄHTÖAINEISTO JA SELVITYKSET... 7 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUSTILANNE LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

MUKKULAN MATKAILUALUEEN MAISEMASELVITYS

MUKKULAN MATKAILUALUEEN MAISEMASELVITYS Vastaanottaja Lahden kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.1.2014 Työnumero 1510008799 MUKKULAN MATKAILUALUEEN MAISEMASELVITYS Ramboll Niemenkatu 73 15140 LAHTI P +358 20 755 611 www.ramboll.fi

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 5 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 5/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Antero Nousiainen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS OJALANMÄKI I F ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 18. päivänä kesäkuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa Ojalanmäki

Lisätiedot

Käytännön kosteikkosuunnittelu

Käytännön kosteikkosuunnittelu TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 1/2009 Käytännön kosteikkosuunnittelu Eija Hagelberg, Anni Karhunen, Airi Kulmala ja Roine Larsson Tehoa maatalouden vesiensuojeluun TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 1/2009 Tehoa maatalouden

Lisätiedot

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 3.12.2012 247 Ympa 20.11.2012 94 Kh 24.10.2011 213 liite 4 Ympa 11.10.2011 8 Ympa om Ympa 23.8.2011 65 Ympa

Lisätiedot