Maaseutumatkailun puoli vuosisataa artikkeleita kehittämisen eri näkökulmista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseutumatkailun puoli vuosisataa artikkeleita kehittämisen eri näkökulmista"

Transkriptio

1 Maaseutumatkailun puoli vuosisataa artikkeleita kehittämisen eri näkökulmista Nina Vesterinen (toim.) n julkaisu 4/2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ

2 ISSN ISBN (nid.) (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino Oy Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2007

3 JULKAISIJA SARJA / N:O 4/2007 Huhtikuu 2007 ISSN ISBN (nid.) ISBN (pdf) (nid.) (pdf) TEKIJÄT Vesterinen Nina (toim.) JULKAISUN KUVAUS JULKAISUN NIMI Maaseutumatkailun puoli vuosisataa artikkeleita kehittämisen eri näkökulmista ILMESTYMISAJANKOHTA KOKONAISSIVUMÄÄRÄ 107 AVAINSANAT maaseutumatkailu, historia, maatilamatkailu, mökkimatkailu Maaseutumatkailua on kehitetty systemaattisesti jo yli puoli vuosisataa. Yritystoimintaa ja kehittäviä organisaatioita on ollut tosin jo tätä ennenkin. Tähän artikkelikokoelmaan on koottu aktiivisten kehittäjien ja toimijoiden näkemyksiä siitä miten maaseutumatkailua on kehitetty ja miten se on kehittynyt vuosien saatossa. Katsotaanpa niissä myös tulevaisuuteen. Artikkeleissa on niin välittäjä-, kehittäjä- kuin markkinointiorganisaatioiden näkemyksiä maaseutumatkailun kehittymisestä, mutta myös hyviä esimerkkejä miten yksittäinen yritys ja kylä ovat kehittäneet toimintojaan puolen vuosisadan aikana. Viime vuosina on keskusteltu paljon siitä mitä maaseutumatkailu käsitteenä tarkoittaa. Se on laajentunut vuosien saatossa maatila- ja mökkimatkailusta erilaisiin aktiviteetteihin. Maaseutumatkailu on tärkeä osa Suomen maaseutua elinkeinona, työllistäjänä ja kulttuurisena elävöittäjänä. Taloudellisesti menestyvien, jatkuvasti kehittyvien perhe- ja pienyritysten verkostot hyödyntävät maaseudun luontaisia voimavaroja. Ne tuottavat matkailupalveluja, jotka tarjoavat korkealaatuisia kokemuksia vaativille, kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaville koti- ja ulkomaisille asiakkaille kaikkina vuodenaikoina. Artikkelikokoelma antaa hyvän käsityksen siitä miten puolessa vuosisadassa maaseudun matkailusta on kasvanut vientikelpoinen tuote, joka tuo lisäarvoa koko Suomen matkailun tarjontaan. Matkailun teemaryhmä vie omalla aktiivisella panoksellaan maaseudun matkailuelinkeinoa eteenpäin.

4 UTGIVARE PUBLIKATION Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp Halvt sekel av landsbygdsturism Artiklar från utvecklingens olika synpunkter SERIENS NUMMER UTGIVNINGSDATUM Publikationer 4/2007 April 2007 ISSN ISBN (häftad) SIDOANTAL ISBN (pdf) (häftad) (pdf) FÖRFATTARE NYCKELORD Vesterinen Nina (red.) landsbygdsturism, historia, gårdsbygdsturism, stugturism REFERAT Landsbygdsturism har utvecklats systematiskt redan över ett halvsekel. Företagsverksamhet och utvecklarorganisationer har dock funnits före detta. I den här artikelsamlingen har samlats vyer av aktiva utvecklare och aktörer om hur landsbygdsturism har utvecklats och hur det har utvecklats under åren. Vi ska också ta en titt till framtiden. I dessa artiklar finns det både utvecklar- och marknadsföringsorganisationernas synpunkter om utvecklingen av landsbygdsturism, men där är också goda exempel på hur ett enstaka företag eller en by har utvecklat sina aktiviteter under det halva seklet. Under senare år har det diskuterats mycket om vad landsbygdsturism innebär som begrepp. Det har brett sig från gårds- och stugturism till olika aktiviteter. Landsbygdsturism utgör en viktig del av den finska landsbygden som näring, arbetsgivare och kulturell upplivare. Ekonomiskt välbärgade och hela tiden utvecklande familje- och småföretagarnätverk utnyttjar de naturenliga resurser av landsbygden. De producerar turistservice som bjuder högklassiga erfarenheter för krävande inhemska och utländska kunder som respekterar den hållbara utvecklingens principer under alla årstider. Denna artikelsamling ger en bra uppfattning om hur landsbygdsturismen har under ett halvt sekel vuxit till en exportduglig produkt som ger tilläggsvärde för utbudet av turismen i hela Finland. Temagruppen för turismen befrämjar turistnäringen på landsbygden med sitt eget aktiva inslag.

5 PUBLISHER PUBLICATION Rural Policy Committee Half a Century of Rural Tourism Articles about the different viewpoints of development SERIAL NUMBER DATE OF PUBLICATION Publications 4/2007 April 2007 ISSN ISBN (wire stitched) NUMBER OF PAGES ISBN (pdf) (wire stitched) (pdf) AUTHOR KEYWORDS Vesterinen Nina (ed.) rural tourism, history, farm tourism, cottage travelling SUMMARY Rural tourism has been developed systematically for over fifty years. There have been entrepreneurship and development organisations already before that. In this collection of articles material has been collected about the views of developers and actors how rural tourism has been developed, and how it has developed during the years. We will also have a look to the future. In the articles there are not only views of intermediate, developer and marketing organisations about development of rural tourism, but also good examples of how an individual enterprise and village have developed their operations during the half a century. In recent years a lot has been discussed about what rural tourism means as a concept. It has expanded during the years from farm and cottage tourism to several kinds of activities. Rural tourism is an important part of the Finnish country side as a source of livelihood, an employer and as a cultural animator. The family and enterprise networks, which are economically viable and continuously developing, are exploiting the natural resources of the country side. They produce tourist services that provide during all the seasons of the year high quality experiences for national and international clients who are demanding and respecting the principles of sustainable development. The collection of articles gives a good idea of how rural tourism has developed during the half a century to a product that can be exported, and brings added value to the supply of Finnish tourism. A theme group on tourism makes an effort to bring the rural tourism onward as a source of livelihood.

6

7 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1 Näin se kaikki alkoi 2 Muisteloita ja ajatuksia maaseutumatkailun kehittämistyön alkuajoilta 2 Unto Palminkoski Matkailun edistämiskeskuksen rooli maaseutumatkailun kehittymisessä 41 Anja Lähteenmäen haastattelun ja MEKin arkistomateriaalin pohjalta toimittanut N. Vesterinen Maaseutumatkailun majoitustilojen luokitustoiminta Avuksi kuluttajalle ja ohjenuoraksi matkailuyrittäjän toimintaan 48 Tarja Jutila, kehityspäällikkö, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry Maaseudun matkailuelinkeinon eteen tehty valtakunnallinen kehittämistyö Maaseutumatkailun teemaryhmän kehittämistyön ensimmäinen vuosikymmen 56 MMM Mirja Nylander teemaryhmän ensimmäisen vuosikymmenen pääsihteeri yrittäjä, Juniperus Metsämatkat Ky Matkailuyrityksen 40-vuotinen taival Tynkkylän Lomaniemi 86 Yrittäjä Arto Heikkosen haastattelun pohjalta toimittanut N. Vesterinen VUONISLAHTI kylämatkailua jo vuosikymmeniä 93 Reino Kuivalainen, yrittäjä ja kyläläisaktiivi, Vuonislahti

8

9 1 Johdanto Maaseutumatkailua on kehitetty systemaattisesti jo puolivuosisataa. Toiminnan voi sanoa alkaneen talomajoituksesta ja se on kehittynyt laadukkaaseen vientikelpoiseen matkailun yritystoimintaan. Tähän artikkelikokoelmaan on koottu aktiivisten kehittäjien ja toimijoiden näkemyksiä siitä miten maaseutumatkailua on kehitetty ja miten se on kehittynyt vuosien saatossa. Katsotaanpa niissä myös tulevaisuuteen. Artikkeleissa on niin välittäjä-, kehittäjäkuin markkinointiorganisaatioiden näkemyksiä maaseutumatkailun kehittymisestä, mutta myös hyviä esimerkkejä miten yksittäinen yritys ja kylä ovat kehittäneet toimintojaan puolen vuosisadan aikana. Maaseutumatkailu on käsite, jota käytetään keskusteltaessa maaseudun kehittämisestä. Se ei siis ole myyntityössä käytettävä termi. Maaseutumatkailu ei myöskään ole itsenäinen toimiala, vaan sen tarjoamat palvelut voidaan jakaa niin kuin muutkin matkailupalvelut ravitsemis-, majoitus-, ohjelma- ja oheispalveluihin. Kuljetuspalveluita voi tarjota esim. hevosyrittäjä hakiessaan kieseillä matkailijoita lähiasemalta matkakohteeseen. Tärkeimmät arvolähtökohdat ovat ympäristövastuullisuus, hyvinvointi ja maaseudun kulttuuriperinnön vaaliminen. Maaseutumatkailu on se osa matkailuelinkeinoa, joka ammentaa mahdollisuutensa maaseudun luontaisista voimavaroista, rauhan ja puhtauden ollessa matkailumme tärkeimpiä valtteja. Kehittymisen edellytyksenä on ollut ohjelmallisuuden ja pitkäjänteisyyden toteutuminen kaikilla tasoilla. Näistä esimerkkeinä ovat matkailun tärkeyden huomioon ottaminen mm. Maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa ja Maaseutupoliittisessa erityisohjelmassa, joka sisältää valtioneuvoston maaseutupolitiikan linjaukset sekä päätökset kehittämistoimenpiteistä vuosille Matkailu elinkeinona näyttää suuntaa maaseudun uudelle elinkeinolliselle roolille, palvelujen maaseudulle. Kehittämistyön painopisteitä ovat tuotekehitystyö, myynti ja markkinointi, osaamisen kehittäminen sekä laadunhallinta ja ympäristö. Matkailun teemaryhmä vie omalla aktiivisella panoksellaan maaseudun matkailua eteenpäin. Maaseutumatkailua kehitetään myös maakunnissa aktiivisesti osana maaseutuelinkeinojen ja matkailun alueellista kehittämistä. Työtä riittää, mutta toivottavasti artikkelikokoelma antaa kattavan kuvan siitä miten tähän päivään on päästy. Reijo Martikainen puheenjohtaja Matkailun teemaryhmä Nina Vesterinen sihteeri Matkailun teemaryhmä

10 2 Näin se kaikki alkoi Muisteloita ja ajatuksia maaseutumatkailun kehittämistyön alkuajoilta Unto Palminkoski Maailmaa muuttavat asiat kypsyvät yleensä pitkään ja putkahtavat esiin yön pimeydessä. Olo alkaa muutoksen jälkeen yllättäen tuntua aivan erilaiselta kuin se oli edellisenä iltana vielä nukkumaan mentäessä. Monelle suomalaiselle olo muuttui erilaiseksi vuoden 1957 syyskuun 15. päivänä: Suomi devalvoi silloin markkansa 39 prosentilla. Se ei ollut ensimmäinen devalvaatio. Eikä toki viimeinenkään. Mutta se oli iso D. Missä Sinä olit silloin? Minä, Unto Palminkoski, olin armeijassa alokkaana. Olin aloittanut varusmiespalveluni Keski-Euroopassa viettämäni liftauskesän jälkeen. En seuraavien 11 kuukauden aikana havainnut omassa vähäisessä taloudessani mitään erikoista, olihan turvana armeijan tuhti ruoka, riittävä ulkoilu ja päiväraha, joka kattoi menoni. Shokki iski vasta ensimmäisen opintotalven jälkeen, kun piti päästä ulkomaille kieliharjoitteluun. Joku näytti kiskaisseen kaikki hinnat taivaisiin. Ansaittuani kesätyössä jonkin verran Saksan markkoja huomasin, että vaihtokurssi olikin kannaltani oikeastaan aika kiva: kotimaan pankki maksoi tililleni tuntuvasti enemmän Suomen markkoja kuin odotin. Arvelin, että tuo suhde olisi omiaan tuomaan aikaisempaa enemmän ulkomaalaisia matkailemaan maahamme. Niin kävikin. Havaitsin sen seuraavina vuosina ollessani kesäisin erään kaupungin matkailulautakunnan palveluksessa leirintäalueen hoitajana, tulkkina ja joskus oppaanakin. Ulkomaalaisia alkoi ilmaantua vuosi vuodelta enemmän. Tulosta ei tosin voi panna pelkästään valuuttamme ulkoisen arvon muuttumisen ansioksi. Suuri osuus oli laivayhtiöiden investoinneilla matkustaja-aluksiin ja sittemmin autolauttoihin. Yhteydet Saksasta ja Ruotsista Suomeen paranivat ratkaisevasti Finnlinesin, Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön ja Viking Linen uuden tonniston myötä. Yhtiöt markkinoivat aktiivisesti kuljetuskapasiteettiaan ja samalla Suomea yhdessä Suomen Matkailuliiton ulkomaanosaston kanssa. Maatamme vietiin, jos ei maailman, niin ainakin läntisen Euroopan kartalle. Suomalaiset käyttivät lomat kotimaahan tutustumiseen tai sukulaisvierailuihin, kun ulkomaille matkustaminen oli liian kallista. Kesäksi oli tarjolla bussimatkoja sekä kiertomatkoja junilla ja sisävesilaivoilla. Majoittumiseen oli leirintäalueita, matkustajakoteja, pikku hotelleja, sosiaalisten lomajärjestöjen lomakoteja, lomakyliä, täysihoitoa tarjoavia maalaistaloja ja talvella, ennen kaikkea hiihtolomalaisille, matkailumajoja, hotelleita ja Lapin talomajoitusta. Suomen Matkailuliitto julkaisi opaskirjoissaan ja esitteissään jäseniään palvellakseen paitsi hotellien myös Lapin talomajoittajien yhteystietoja. Liiton retkeilyosasto hoiti omien kohteittensa lisäksi talomajoittajien varauksia, vaikkei lisäpalvelun tulos ollutkaan liiketoimintana kannattavaa luvun alussa listoilla oli kymmeniä talomajoittajia. Osa tarjosi vierailleen majoituksen lisäksi täysihoidon, joka sisälsi aamiaisen, illallisen ja tukevat retkieväät ladulle mukaan otettaviksi.

11 3 Liiton retkeilyosaston henkilöstö kokosi tiedot taloista ja pyrki tutustumaan tarjolla oleviin kohteisiin etenkin, jos ne olivat omien matkailumajojen tai hotellien läheisyydessä. Kustannussyistä tarkastuskäyntejä ei tehty jokaiseen välityksessä olevaan taloon. Tällöin varaamisesta kiinnostuneille kerrottiin tietojen perustuvan majoittajien puhelimitse tai kirjeessä antamiin tietoihin. Lomaliitossa syntyi 1950-luvun lopulla ajatus käynnistää maalaistalolomat lähinnä Tanskasta ja Ruotsista saatujen esimerkkien rohkaisemana ja ensimmäiset asiakkaat saapuivatkin kesällä Kiinnostus maalaistalon piirissä vietettävää lomaa kohtaan osoittautui ennakko-odotuksia suuremmaksi. Maalaisväestö oli halukas tarjoamaan täysihoitoa ja vuokraamaan lomalaisten käyttöön huoneita ja erillisiä rakennuksiakin. Kohteita oli Keski- ja Länsi-Suomen järvialueilla, Saimaalla, Turun saaristossa ja Suomenlahden rannikolla. Aluksi maalaistalolomat nähtiin täydentävänä palveluna, jonka avulla omille lomakotien ja lomakylien asiakkaille etsittiin tilaa täysihoitoa tarjoavista maalaistaloista tai välitettiin heille huoneita kun omat kohteet olivat täynnä. Pian toiminnalle kehittyi itsenäinen luonne ja oma vakioasiakaskunta. Ulkomaalaisetkin alkoivat löytää tiensä maalaistaloihin, olihan tämä edullinen tapa tutustua maahamme ja etenkin sen asukkaisiin. Maalaistalolomat olivat Lomaliiton esitteen mukaan supisuomalainen loma maalaistalon pihapiirissä. Ydinasioina tarjottiin maahenkistä lepolomaa koko perheelle tutustumista suomalaiseen maalaiskotiin arkipäivän toimissa lapsille tilaisuutta tavata kotieläimet niiden luonnollisessa ympäristössä marjamaita, kalavesiä, maaseudun luontoa sekä perisuomalaisia saunailtoja. Lomaliitto kertoi julkaisussaan Suomalainen Loma (1963), että sen toiminnan ansiosta loma maalaistalossa oli kokenut uuden renessanssin: Maalaistaloissa on useinkin vapaita huoneita tai kokonaisia pikku rakennuksia, joihin kesävieraita voi sijoittaa. Romantiikkaa on maalaistalon vierashuoneissa omalla viehättävän kotoisella tavallaan. Aamu linnunlauluineen ja pihan äänineen herättää miellyttävästi nukkujan. Lomaliitto kokosi välityksessään olevista taloista, huoneistoista ja täysihoitoa tarjoavista maalaistaloista yksityiskohtaiset tiedot ja valokuvan. Tätä tarkoitusta varten oli laadittu oma lomake. Kohteiden tarkastuksia tehtiin pääosin omien lomakotien ja lomakylien lähialueilla. Kaikkiin välitykseen otettuihin kohteisiin ei tehty tarkastuksia kustannussyistä. Lomaliiton tarkoitus välitystoiminnalleen oli sosiaalinen: se halusi löytää perheille sopivia kohtuullisen hintaisia lomapalveluja maaseudulta oman tarjontansa täydennykseksi. Maalaistalolomat olivat liiton ohjelmassa kesä-elokuun aikana.

12 4 Toiminnallista maatalolomailua (MEK) Maaseudun Lomaliitto (myöhemmin Lomayhtymä) Maaseudun Lomaliito alkoi 1960-luvun alussa välittää maaseudun lomakohteita pihatupia ja rantamökkejä asiakkailleen. Tarjonta laajeni vähitellen myös maalaistalojen täysihoidon suuntaan. Vuonna 1964 Maaseudun Lomaliitto laati muistion maatalouden osuudesta lomatoiminnan kehittämisessä. Yhdistykseen päätettiin sen pohjalta perustaa osasto maatilamatkailua varten. Nimeksi annettiin Sininen Rengas. Sille hahmoteltiin rahoitusmallia, joka koostuisi liittymismaksusta, vuotuisesta jäsenmaksusta ja palvelujen välityspalkkiosta. Tarkoituksena oli saada aikaan maatalousväestön omistuksessa olevien vuokramökkien verkosto. Kohteiden hankintaa varten pidettiin maataloustuottajajärjestöjen ja osuuskassojen kanssa yhteistyössä tiedotustilaisuuksia. Sinisen Renkaan tarkoituksena on auttaa maanomistajia rakentamaan rannoilleen hyvää asumistasoa vastaavia kesämökkejä, joita Renkaan välityksellä vuokrataan lomanviettäjille. Koska vuosilomien viettäminen tapahtuu maassamme yleensä rannoilla, tulisi rakennusten sijoittamisessakin huomioida rantojen tarkoituksenmukainen käyttö pitempää ajanjaksoa ajatellen. On osoittautunut, että vaikka rannat eivät vuosittain tilojen omistuksessa ollessaan ole tuottaneet suuria summia, on ainakin vältytty niiden tonttikauppojen tuloksena syntyvästä haitasta. Tämä toimintamuoto maataloudessa ei tule olemaan oikotie äkkirikastumiseen missään muodossa. Mutta tällä toiminnalla saadaan luoduksi varsin monelle tilalle pieni sivuansion lähde, jonka hyöty ulottuu kauemmaksi kuin mitä rantojen myynti tonteiksi saa aikaan. Jokainen myyty rantapalsta vähentää tilan reaaliarvoa. Lisäksi tällaisen lomailumuodon etuna on pi-

13 5 dettävä loman mahdollistamista maalla omalla mökillä ilman mökinomistajan huolia niillekin, joilla ei ole varaa tai muuta mahdollisuutta hankkia omaa mökkiä. Niille majoitustilojen vuokraajille ja täysihoidon tarjoajille, jotka olivat kiinnostuneita Renkaan toiminnasta, lähetettiin lomake täytettäväksi ja pyydettiin palauttamaan se valokuvan kera. Kohdetta koskevien tietojen lisäksi lomakkeelle koottiin tietoa lähialueen palveluista ja julkisten kulkuneuvojen käyttömahdollisuudesta. Jotta asiakkaille annettava tieto olisi joka suhteessa paikkansa pitävää, Sinisen Renkaan tarkoituksena oli käydä paikan päällä tarkastamassa välitykseen otettavat kohteet ja annetut tiedot. Kesän kynnyksellä asiakkaat, erityisesti perheet, ottivat yhteyttä Maaseudun Lomaliiton toimistoon ja sieltä ehdotettiin asiakkaan toivomusta lähinnä vastaavaa vapaata kohdetta ja solmittiin näin asiakassuhde palvelun tuottajan ja ostajan välille. Saadakseen uutta mökkitarjontaa Sininen Rengas laaditutti vuosina rakennusalan ammattilaisilla kevytrakenteisten kesäkäyttöön soveltuvien lomamajojen tyyppipiirustuksia. Hanke sai liikkeelle muutamia toteutuksia eri puolilla maatamme. Matkailusta tulee elinkeino Yleinen kiinnostus matkailuun yritystoimintana kasvoi maassamme 1960-luvun alussa. Kohoava elintaso ja autoistuminen olivat tuoneet kesäisin maanteille autoilevia perheitä tutustumaan oman maan nähtävyyksiin. Ruotsalaisten naapureittemme ostosmatkailu Suomeen näkyi kaupoissa, mutta se keskittyi lähes yksinomaan niihin kaupunkeihin, joista oli säännöllinen laivayhteys Ruotsiin. Lisäpontimena investoinneille oli muissa Pohjoismaissa, ennen kaikkea Ruotsissa tapahtunut matkailupalvelujen tarjonnan ja samalla matkailutulon kasvu. Muitakin ulkomaisia matkailijoita olisi ruotsalaisten ostosmatkailijoiden lisäksi tulossa maahamme, jos tarjolla vain olisi heille sopivia palveluja, viestittivät laivayhtiöiden markkinointimiehet. Edullisen hintatason hyöty oli pikimmiten käytettävä hyväksi, etteivät tavoitellut Saksan markat jäisi yksinomaan naapurimaiden hyödyksi. Maahamme perustettiin leirintäalueita, muutamista vuokrattavista kesämökeistä koostuvia pikku lomakyliä ja muita matkailupalveluja tuottavia yrityksiä. Sisävesilaivastoa kunnostettiin pitkälti valtiovallan tukeen nojautuen. Käänteentekevän muutoksen toi vuonna 1963 asetetun ja seuraavana vuonna työnsä julkistaneen, kauppaneuvos Aki Marten johdolla työskennelleen matkailun kehittämiskomitean mietintö. Siinä esitettiin muun muassa, että matkailuasioista vastaavaksi tahoksi asetettaisiin kauppa- ja teollisuusministeriö. Matkailua palvelevien alojen pääomanpuutteen helpottamiseksi tulisi perustaa matkailun kehitysrahasto. Mietinnön tuloksena alkoikin tapahtua. Kehitysrahasto aloitti toimintansa seuraavana vuonna. Kauppaministeriöön perustettiin eräänlaiseksi komiteaksi matkailuneuvosto. Matkailun ylitarkastajaksi nimitettiin Jaakko Paavela. Vuonna 1969 matkailuneuvosto aloitti operatiivisen työskentelyn ja sille siirrettiin Suomen Matkailuliiton ulkomaanosaston tehtävät. Matkailuneuvoston johtajaksi nimitettiin ulkomaanosaston entinen johtaja Bengt Pihlström. Rohkein avaus tuli mietinnön julkistamisvuonna 1964 Keski-Suomesta, missä ideoitiin ja perustettiin maakunnan lippulaivaksi muodostuva Rantaloma Oy. Se aloitti investoinnit seuraavana vuonna rakentamalla Viitasaarelle yhteensä 10 hyvätasoista itsepalvelumökkiä

14 6 käsittävän Valkaman lomakylän. Yhtiö jatkoi investointitoimintaansa seuraavana vuonna Ruuponsaaren hotellilla, johon totuttujen hotellipalvelujen lisäksi oli liitetty silloisen mittapuun mukaan erittäin tasokkaita, omin saunoin varustettuja lomamökkejä, viekkoja. Aikaisempiin hankkeisiin verrattuna uutta toteutuksessa oli täydellinen kunnallistekniikka kaukolämmityksineen ja jätevedenpuhdistamoineen. Hotelli työllisti puolensataa henkilöä toimien loma- ja kokoushotellina. Asiakkaiden viihtymistä varten kehiteltiin vuodenaikojen vaihteluun pohjautuvia ulkoiluohjelmia kuten marjastus- ja sienestysretkiä, kalastus- ja souturetkiä sekä rakennettiin viitoitettu ja alueen eri luontotyyppejä esittelevä luontopolku. Talvea varten tehtiin maastoon kestävät latujen pohjat, joita lumien tultua huollettiin säännöllisesti moottorikelkoilla. Luistelijoita varten aurattiin radat jäälle. Juhlapyhiksi yhtiön henkilöstöstä koottiin esiintyjiä pikku näytelmiin ja musiikkiesityksiin. Olipa hotellilla toimiva nukketeatterikin. Tästä räjähti liikkeelle suorastaan maakuntien väliseksi otteluksi muuttunut kilpailu korpi- ja kokoushotellien rakentamisessa. Kilpailu jatkui kiivaana 1960-luvun loppuun saakka ja hiljeni vuonna 1969 tehdyn devalvaation antaman kansainvälisen kilpailuedun hiipumiseen ja samankaltaisten kohteiden muodostamaan ylitarjontaan. Omatoimilomailua (Lomarengas)

15 7 Lomarengas perustettiin Lomaliiton toiminnanjohtaja Teppo Lehtonen, Maaseudun Lomaliiton toiminnanjohtaja Aarre Ojala ja Suomen Matkailuliiton retkeilyosaston johtaja Antero Tuomisto kokoontuivat syksyn 1966 alussa keskustelemaan talomajoituksen, täysihoitolomien ja mökkien välityksen tuotoista ja kustannuksista. Kukin joutui omalta osaltaan toteamaan, että pienillä volyymeillä toimittaessa välitystoiminnan kuluja ei millään saatu peitetyksi edes kohtuulliseksi katsottavissa määrin. Organisaation kehittämiseen tai kohteiden tarkastuksiin ei kertynyt varoja lainkaan. Keskustelijat totesivat, että asialle voitiin tehdä jotain myönteistä vain ajattelemalla tilannetta uudesta näkökulmasta. Rahoituksen saanti toiminnan kehittämiseen olisi ilmeisesti mahdollista Raha-automaattiyhdistyksen voittovaroista, mutta kolme keskenään kilpailevaa järjestöä vesittäisi avustusten saannin. Tavoitteeseen pääseminen edellyttäisi aivan uudentyyppistä yhteistyötä järjestöjen välille. Tämän yhteistyön suuntaviivoja hahmoteltiin tulevia jatkotoimia silmällä pitäen. Lomaliiton Teppo Lehtonen tutki olisiko sen pohjoismaisilta sisarjärjestöiltä ennen kaikkea Ruotsin RESOlta saatavissa tilanteeseen sopivaa ratkaisumallia. Missään muualla ei ollut edes yritetty saada sekä palvelujen tuottaja- että kuluttajatahoja kantamaan vastuuta toimialan kehittämisestä. Siksi maatilamatkailua varten päätettiin perustaa oma yhdistys. Sen sääntöjen laatiminen annettiin Lomaliiton sihteerinä toimivan maisteri Olavi Snellmanin tehtäväksi. Perustamista valmisteleva kokous Lokakuun 27. päivänä 1966 helsinkiläiseen ravintola Fenniaan kokoontui joukko lomajärjestöjen edustajia valmistelemaan maalaistalolomien välitystä hoitavan yhdistyksen perustamista. Suomen Matkailuliiton edustajana oli osastopäällikkö Antero Tuomisto, Lomaliiton edustajina sosiaalipäällikkö Aarne K. Leskinen, toiminnanjohtaja, ekonomi Teppo Lehtonen ja kauppatieteen maisteri Olavi Snellman sekä Maaseudun Lomaliiton edustajina agronomi Mirja Veitonmäki ja toiminnanjohtaja Aarre Ojala. Teppo Lehtonen mainitsi kokouksen avauspuheessaan, että yhdistyksen perustamista oli jo pidemmän aikaa ja perusteellisesti harkittu. Aarre Ojala piti yhdistystä välttämättömänä mm. hyödyttömän keskinäisen kilpailun välttämiseksi. Hän totesi, että Maaseudun Lomaliitto oli saanut Raha-automaattiyhdistykseltä markan suuruisen avustuksen luovutettavaksi maalaistalolomien välitystehtävää varten perustettavalle uudelle yhdistykselle. Aarne K. Leskinen piti yhdistyksen perustamista toivottavana, koska sen avulla voitaisiin hänen arvelunsa mukaan vähentää lomanviettäjien kustannuksia. Mirja Veitonmäki toivoi, että uuden yhdistyksen hyväksi voitaisiin käyttää aikaisempia kokemuksia samoin kuin muiden yhteisöjen kanssa tapahtuvaa yhteistyötä. Maatalousnaisten Keskus oli hoitanut tämän alan koulutustoimintaa ja loma-asuntojen luettelointia. Kokouksen sihteeri Olavi Snellman summasi keskustelun pohjalta keskeiset tavoitteet uudelle yhdistykselle: kalliiksi tulevan (keskinäisen) kilpailun välttäminen hinnoittelun yhtenäistäminen ja tason valvonta (julkisen) tuen saaminen toiminnalle sekä yhdistyksen tulisi pyrkiä yhteistoimintaan paikallisten ja alueellisten välittäjien kanssa.

16 8 Yksimielinen päätös oli, että keskustelun aiheena ollut uusi yhdistys tulisi perustaa mahdollisimman pian. Yhdistyksen perustava kokous päätettiin pitää samassa paikassa viikon päästä. Lomarenkaan perustamiskokous Torstaina ravintola Fenniaan kokoontuivat Suomen Matkailuliittoa edustavat Jaakko Paavela ja Antero Tuomisto, Lomaliittoa edustava Olavi Snellman ja Maaseudun Lomaliittoa edustavat Aarre Ojala ja Mirja Veitonmäki perustamaan yhdistystä, jolle päätettiin antaa nimi Lomarengas. Se muodostettiin liittämällä yhteen sanat Lomaliitto ja Sininen Rengas. Yhdistyksen säännöissä sen tehtäväksi määritettiin edistää voittoa tavoittelematta kansan laajojen piirien lomanviettoa maassamme. Sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin tuomari Jaakko Paavela ja varapuheenjohtajaksi Maatalousnaisten Keskuksen toiminnanjohtaja Mirja Veitonmäki. Väliaikaiseksi sihteeriksi valittiin Olavi Snellman. Näiden lisäksi hallituksen valittiin sosiaalipäällikkö Aarne K. Leskinen, toiminnanjohtaja Aarre Ojala ja osastopäällikkö Antero Tuomisto. Toiminnan organisoituminen Marraskuun lopussa pidetyssä yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa hallitukseen valittiin Lomaliiton palveluksesta eroavan Olavi Snellmanin tilalle toiminnanjohtaja Teppo Lehtonen. Samassa kokouksessa varattiin yhdistyksen toimistoksi kaksi huonetta Suomen Matkailuliiton ulkomaanosastolta vapautuvista tiloista osoitteessa Kaisaniemenkatu 1. Yhdistyksen tulevaa ulkomaista tiedotustoimintaa varten Jaakko Paavela ja Antero Tuomisto lupautuivat toimimaan saadakseen Suomen Matkailuliiton ulkomaanosaston ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin. Yhdistyksen toiminnanjohtajan palkkaamiseksi julkaistiin ilmoitukset Helsingin Sanomissa ja Maaseudun Tulevaisuudessa. Tuloksena oli 22 hakemusta, joiden perusteella viisi hakijaa kutsuttiin puheenjohtajan haastatteluun. Hallituksen pöytäkirjassa on lisäksi merkintä: Puheenjohtaja ottaa yhteyttä myös matkailuasiamies Unto Palminkoskeen, jota päätettiin kehottaa kiireellisesti jättämään hakemuksensa. Hakemusta ei koskaan lähetetty, koska puheenjohtajan kanssa käydyssä keskustelussa mainittu palkkavaatimus osoittautui alkavalle yhdistykselle liian suureksi. Hallitus valitsi toiminnanjohtajaksi seuraavalle ehdokassijalle asetetun valtiotieteiden maisteri Mauno Heikinmäen. Hän aloitti tehtävässään vuoden 1967 alussa. Yhdistys aloitti toimintansa ja se peri perustajajäseniensä välityksessä olevien majoituskohteiden kortistot, kuvat ja sopimukset. Lomaliitolta yhdistykselle siirtyi 170 erillistä mökkiä, 83 huoneistoa tilojen päärakennusten yhteydessä ja 22 täysihoitopaikkaa. Lomayhtymältä saatiin 33 erillistä mökkiä, 9 maalaistalohuoneistoa ja 6 täysihoitopaikkaa. Suomen Matkailuliitolta siirtyi joukko Lapin talomajoituskohteita. Osa taloista jouduttiin heti karsimaan pois välityksestä heikon tason vuoksi ja osa jäi odottamaan uusintatarkastusta. Vuonna 1966 Maaseudun Lomaliiton saama Sinisen Renkaan toimintaan tarkoitettu markan avustus Raha-automaattiyhdistykseltä siirrettiin uuden aloittelevan yhdistyksen tilille pesämunaksi. Toimitilaksi oli vuokrattu Suomen Matkailuliiton ulkomaanosastolta vapautuneet kaksi huonetta. Yhdistyksen ensimmäiseksi myyntihenkilöksi palkattiin alkaen ylioppilas Kerttu Ahlgrén, joka oli hoitanut maalaistalolomia Lomaliitossa.

17 9 Helmikuussa palkattiin matkailuneuvoja Aulikki Kutvonen hoitamaan kasvavaa myyntiä. Toimiston työn organisoinnin jälkeen päätettiin suunnitella yhdistykselle oma logo. Toiminnanjohtajan ja kahden hallituksen jäsenen ideointiryhmä tuotti ehdotuksen, joka otettiin heti käyttöön. Yhdistystä symboloi nyt nimitekstistä ja siihen liittyvästä rengaskuviosta muodostuva tunnus. Yhdistyksen hallitus päätti syyskuun kokouksessaan laatia selvityksen siitä miten maatilojen päärakennusten huoneiden ja erillisten rantamökkien varaukset olivat kehittyneet eri kesäkuukausina. Ylivoimaisia voittajia olivat mökit. Täysihoitoa tarjoavien talojen vuodepaikkojen määrän kasvu oli ylittänyt kesäkautena yöpymisvuorokausien määrän lisääntymisen. Syyksi selvityksessä arveltiin, että osassa vanhempaa kohdekortistoa tiedot olivat niin epätarkkoja, ettei kaikkia paikkoja uskallettu esittää asiakkaille varattaviksi. Toiminnanjohtaja Heikinmäki erosi yhdistyksen palveluksesta Tilapäiseksi toiminnanjohtajaksi valittiin Kerttu Ahlgrén. Yhdistyksen ensimmäiselle toimintavuodelle haettiin markan suuruista avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä, joka myös myönnettiin. Hakemuksen perusteluissa yhdistyksen hallituksen jäsen ekonomi Teppo Lehtonen oli kirjoittanut muun muassa: Maassamme viimeksi julkaistun tilaston mukaan 70 %:lla veronmaksajistamme tulot ovat alle markkaa vuodessa. Tällaisen väestönosan loman viettämistä helpottamaan on yhdistyksemme perustettu. Suurimmalle osalle kansastamme ei ole mahdollista lomailla kalliissa majoituspaikoissa tai suorittaa ulkomaanmatkoja, vaikka näin yleisesti kuvitellaan. Etenkin lapsiperheiden lomanviettokustannusten alentaminen käyttämällä pienin pääomakustannuksin toimivia maataloja hyväksi lomanvietossa tehdään kiistatta sosiaalista työtä, kun loman viettäminen tulee yhä laajemmille kansalaispiireille mahdolliseksi. Raha-automaattiyhdistykselle toimittamassaan tilityksessä saadun avustuksen käytöstä Lomarengas kirjasi toiminnastaan mm. seuraavaa: Lomarengas r.y. on kertomusvuonna edistänyt kansan laajoille piireille tarkoitettua lomanviettoa maassamme ja välittänyt voittoa tavoittelematta omakustannushintaan lomavieraita hyväksymiinsä ja luetteloissaan pitämiinsä lomanviettokohteisiin. Toinen toimintavuosi 1968 Yhdistyksen toisen vuoden toimintasuunnitelmassa oli jo otettu oppia ensimmäisen vuoden kokemuksista. Sisäiseen muistioon kirjattiin koko joukko tavoitteita: majoitusaikaa pyritään pidentämään korottamalla korkeasesongin hintoja ja laskemalla niitä muina aikoina keskustoimiston on tunnettava paremmin välityksessä olevat paikat. Tästä syystä toimiston henkilökunnan on pyrittävä hiljaisina aikoina tutustumaan kortistossa oleviin paikkoihin asiakkaille on lähetettävä mielipidetiedustelut myynnin tehostamiseksi on tehtävä kunta- ja talokohtaiset monisteet talvimyynnin lisäämiseksi uusista tarjouksista on ensisijaisesti pyrittävä hyväksymään ne, jotka voivat majoittaa lomalaisia ympäri vuoden

18 10 oikeana myyntitapana on pidettävä ystävällistä asiakaspalvelua, hyviä esitteitä, talokohtaisia luetteloita kunnittain sekä kuvastoa, josta asiakkailla on mahdollisuus saada kokonaiskäsitys yhdistyksen välityksessä olevista lomakohteista yhteistyötä ulkomaisten matkatoimistojen kanssa on lisättävä ennen varsinaista myyntiaikaa (=kesän alkua) on pyrittävä suorittamaan ennakkomyyntiä entisille asiakkaille. Tarjouksen mukana lähetetään pankkisiirtolomake. Lomakohteiden tarkastukset olivat jo alun alkaen ongelmaisia. Tarkastuksiin pyrittiin saamaan mukaan henkilöitä sieltä, missä oltiin useimmin tekemisissä potentiaalisten palvelujen tarjoajien kanssa, kuten Maatalousnaisten Keskuksesta ja kuntien matkailutoimista. Erityisesti haluttiin mukaan kotitalousneuvontaa tekeviä henkilöitä. Hallitus Yhdistyksen hallituksen määräksi oli säännöissä vahvistettu kuusi henkilöä. Perustajajäsenten kesken oli sovittu, että kukin jäsen saa nimetä kaksi henkilöä. Hienosäätönä haluttiin vielä järjestää paikat siten, että palvelujen tuottajien ja kuluttajien välillä olisi tasapaino. Tätä varten Lomaliitto toi hallitukseen SAK:n edustajan ja Lomayhtymä Maatalousnaisten edustajan. Voimasuhteiden tasapainottajan tehtävä oli Suomen Matkailuliitolla, jolla oli hallituksessa kaksi edustajaa ja kahden ensimmäisen vuoden puheenjohtajuus. Johtajan vaihdos Keväällä 1968 Lomarenkaan hallitus käynnisti uudet etsinnät toiminnanjohtajan palkkaamiseksi. Lomarenkaan toiminnanjohtajan ruoriin tarttui kielten opetusta varten auskultoinut filosofian maisteri Unto Palminkoski Ensimmäisenä työpäivänä hän ruuvasi irti toimiston ovesta emaloidun laatan, jossa Lomarenkaan nimen alla luki suurin kirjaimin KONTTORI. Oli tehty ensimmäinen muutos uudessa työpaikassa. Lomarenkaan johtajaksi lupautuessaan Unto Palminkoski oli vastaanottanut pestin, jonka tiesi haasteelliseksi. Yhdistyksestä piti suhteellisen lyhyellä aikavälillä kehittää pääasiassa omalla tulorahoituksella toimeen tuleva järjestö. Sen toiminnan käynnistämiseen oli saatu tukea Raha-automaattiyhdistyksen voittovaroista, mutta sen tulisi pian löytää oma paikkansa järjestökentässä. Se ei voisi kilpailla kahden perustajäsenensä kanssa avustuksista, koska sen tehtäväkenttä oli melko lähellä sosiaalisten lomajärjestön tehtäviä. Lomarenkaalle ja maatilamatkailulle piti kehittää aivan oma tontti. Pelkästään kaikelle kansalle avoimien lomien välittäminen omakustannushintaan ei saattaisi riittää perusteluna kovinkaan pitkälle. Money, money, money Rahapula tuli vastaan syksyllä. Kassa oli tyhjä ja palkkoja piti vielä pystyä maksamaan. Vastuulla oli vielä jokunen kohteiden omistajille lähdössä oleva maksukin. Kysyin huolettomasti toimiston rouvilta vekselilomakkeita ja sain vastaani hämmästyneen vastakysymykset: Mitä ne ovat? Pankista niitä tietenkin löytyi, ja ne tulivat kausirahoitusta haettaessa seuraavina vuosina useaan kertaan henkilökunnalle tutuiksi. Yhdistys oli pitkään talvisaikaan varsin vekselivetoinen.

19 11 Muutoksia kesän 1968 aikana Opettajankoulutuksestani oli tuntuvaa etua, kun pyrin laittamaan yhdistyksen toimintasuunnitelmassa kirjatut asiat tärkeysjärjestykseen. Suurin työ oli aluksi selvittää, mitkä olivat käytettävissä olevat resurssit ja missä oltiin menossa. Tutustuminen välityksessä olevien kohteiden tietoihin ja käynnit niissä paljastivat, että yhdistyksellä oli välitystehtävää varten käytettävissään luvattoman hatarat tiedot. Myöskään välityksessä olevien kohteiden omistajilla ei ollut täsmällistä tietoa siitä, mitä heiltä yhteistyössä oikein odotettiin. Lomien välitys tapahtui miltei yksinomaan Lomarenkaan toimistosta käsin. Asiakkaiden määrän lisäämiseksi olisi etsittävä muitakin myyntikanavia. Aloitimme siis muutostyöt tontin laidasta niin kuin naurismaan perkaamisen. Ohjekirjanen mökkien ja täysihoitoa tarjoavia talojen omistajia varten tuotettiin ja postitettiin sopimuskohteisiin. Kirjasta käytettiin sittemmin myös uusien kohteiden hankinnassa Tietolomakkeet uudistettiin asiakkaitten yleisimpien kysymysten pohjalta ja annettiin jokaiselle mökille, talolle ja huoneelle oma nimitunnus, joka helpottaisi etsintää varausten tekemisen yhteydessä Jokaisesta välitykseen otettavasta kohteesta hankittiin asiakkaita varten vähintään yksi kuva. Ne säilyivät tallessa kun asiakkaat tekivät kohdevalintojaan toimistossa. Lainattaessa tai postitse tehtävien tarjousten yhteydessä kuvilla oli kuitenkin taipumus kadota Lisättiin yhteistyötä Maatalouskeskusten Liiton ja Maatalousnaisten Keskuksen kanssa, jotta informaatiota saataisiin leviämään maatalouden suunnassa. Lomarengas osallistui ensimmäistä kertaa maatalousnäyttelyyn (Virrat 1968) Yhteistyötä alueellisten matkailuorganisaatioiden kanssa alettiin viritellä: ideoitiin mallit yhteistyösopimuksiksi Matkatoimistoyhteyksiä lisättiin, ja selviteltiin mahdollisuuksia siirtää Lomarenkaan työskentelyn painotusta lomien tukkumyynnin suuntaan Aloitettiin kohteiden tarkastajien ja kotitalousneuvojien koulutuspäivien järjestäminen Teetettiin yhdistykselle uusi logo, jonka tekijä oli jyväskyläläinen graafikko Matti Louhi. Aikaisempaan ympyrälogoon lisättiin hirsisalvos, jossa oli symbolisesti kolme perustajajäsentä hirren päiden muodossa, lisäksi aaltoja vesielementtiä kuvaamaan. Mökkilomien iskusanaksi kehitettiin yhdistelmä mökki sauna järvi soutuvene. Uudet alue-edustajasopimukset Syksyn 1968 kuluessa kävin uutena toiminnanjohtajana neuvotteluja tuttujen alueellisten matkailuorganisaatioiden kanssa yhteistyön aloittamiseksi markkinointiin tulevien kohteiden hankintaa, tarkastuksia ja myyntitoimintoja varten. Ajatuksena oli, että organisaatiot tekisivät Lomarenkaan nimissä, ohjauksessa ja rahoittamana sopimuksia kohteiden omistajien kanssa ja osallistuisivat omalla toimialueellaan kohteiden välitystoimintaan. Seuraavan vuoden alussa alkaviksi kirjatut yhteistyösopimukset tehtiin kaikkiaan 12 alueellisen matkailuorganisaation kanssa, valikoima ulottuessa maakuntaliitoista ja Suomen Matkailuliiton alueyhdistyksistä alueellisiin ja kunnallisiin matkailuosakeyhtiöihin.

20 12 Sauna, järvi ja soutuvene (A. Aaltonen / MEK) Ensimmäiset alue-edustajien koulutus- ja neuvottelupäivät Alue-edustussopimukset olisivat käytännössä pelkkää paperia, elleivät Lomarenkaan sopimus-kumppanit tuntisi kohteille asetettavia vaatimuksia, sopimuskäytäntöä, hinnoitteluperiaatteita ja aikaisemmilta asiakkailta tulleita palautteita. Ohjemonisteiden laatimisen lisäksi päätettiin järjestää alue-edustajien koulutus- ja neuvottelupäivät, jotka suunnattiin kohteiden hankintaan ja lomapalvelujen myyntityöhön osallistuville henkilöille. Lomarenkaan järjestämään toimialan ensimmäiseen yhteiseen koulutustilaisuuteen lokakuussa 1968 osallistui 22 henkeä. Tuon Joutsassa pidetyn kokouksen aiheina olivat muun muassa lomakohteiden tarkastus, hinnoittelu ja myynnin organisointi. Tavoitteena oli, että tarkastuksia ja sopimuksia tekisivät samat henkilöt, jotka osallistuvat myyntiin. Näin varmistettaisiin kohdetuntemus ja se, että asiakkaille annettaisiin palveluista aina paikkansa pitävät tiedot. Kohteiden valinnassa sovittiin käytettäväksi samoja vaatimuksia. Hinnoittelun avuksi laadittiin koulutustilaisuudessa taulukko, jossa painotettiin asiakkaiden käyttöön tulevien majoitustilojen ja mökkien kokoa ja varusteita. Ohjeaineisto päätettiin ottaa käyttöön vuoden 1969 markkinoinnissa. Osallistujien kommentit tilaisuuden annista olivat niin myönteisiä, että tavoitteeksi asetettiin vastaavien tapaamisten järjestäminen vuosittain. Lisäksi esitettiin toivomus, että alueorganisaatioiden henkilöstöä perehdytettäisiin lomakohteiden tarkastuksiin ja hinnoitteluun sekä omistajien neuvontaan aina Lomarenkaan edustajien käydessä tarkastusmatkalla ko. alueella.

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

jokamiehenoikeuksien tulkintoja ja haasteita luontoliikunnan ja -matkailun kannalta

jokamiehenoikeuksien tulkintoja ja haasteita luontoliikunnan ja -matkailun kannalta jokamiehenoikeuksien tulkintoja ja haasteita luontoliikunnan ja -matkailun kannalta Samuli Lehtonen, Timo Heikkinen ja Jukka Hirvonen n julkaisu 1/2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464

Lisätiedot

Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012

Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Toimittajat Antti Karlin ja Maie Meius Tämä kirja on tehty Saarenmaan Yliopistokeskus -säätiön 15 vuoden

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2013 Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Onnittelut

Lisätiedot

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 Ihmisiä, tapahtumia ja aiheita kokouspöytäkirjojen kertomana Auvo Lampinen Kirjoittaja ja toimittaja Auvo Lampinen Historiikki on

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti 31/2010 Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16

Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16 4/2007 Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

MYRKYTYSTIETOKESKUS 50 v.

MYRKYTYSTIETOKESKUS 50 v. Myrkytystietokeskus HUSLAB MYRKYTYSTIETOKESKUS 50 v. 1961-2011 Myrkytystietokeskus HUSLAB, PL 790 (Tukholmankatu 17) 00029 HYKS (Helsinki) Puh 09-471 977 www.myrkytystietokeskus.fi i Sisällysluettelo Esipuhe

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 1 2012 Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 Luottamusmiestoimintaan Tampereen palveluneuvojien tuoreita voimia sivu 6 stressiä mitataan sivu

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 2. Yhteistyö pirstoutuu. Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 2. Yhteistyö pirstoutuu. Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni27.4.2012 Nro 2 Yhteistyö pirstoutuu Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa sisällys 2 2012 3 Pääkirjoitus 4 Finavia ja yhteistyön uudet tuulet

Lisätiedot

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot