Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistus koskien eläinsuojaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistus koskien eläinsuojaa."

Transkriptio

1 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVASTA Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie KEURUU Kokous Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero 50/ /2014 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistus koskien eläinsuojaa. LUVAN HAKIJA Noutotila Niittymäki Johanna Niittymäki Haavistontie VILPPULA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Niittymäen noutotilalla on pihattonavetta lihakarjalle sekä kaksi eläinsuojaa kalkkunoille sekä osavuosikäytössä oleva eläinsuoja (konehalli) sioille. Lihakarjan eläinsuoja sekä yksi kalkkunoiden ja sikojen eläinsuoja sijait-sevat tilalla Ylä-Herttuala 1:17 ja yksi kalkkunoiden eläinsuoja viereisellä, Ala-Herttualan Rn:o 1:128, tilalla. Kalkkunoille tarkoitetut eläinsuojat ovat nykyään poissa käytöstä. Kunta: Kylä: Kiinteistörekisteritunnukset: Kiinteistöjen omistaja Mänttä-Vilppula Suluslahti Ylä-Herttuala , Ala-Herttuala Johanna Niittymäki LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Keurusselän ympäristöjaosto on kehottanut Niittymäen Nouto-tilaa hakemaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista mennessä, koska voimassa olevassa luvassa ei ole määrätty lupa-määräysten tarkistamisajankohtaa. 1

2 TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 11 a kohdan perusteella toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomai-nen. Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. ASIAN VIREILLETULO Hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi on tullut vireille Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimistossa TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET Tilalla on Vilppulan kunnan ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa nykyistä toimintaa varten. Tila kuuluu maatalouden ympäristötukijärjestelmään. ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Eläinsuoja sijaitsee hyväksytyn ( ja tarkis-tetun) Vilppulan oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan alueella, maa-tilojen talouskeskusten alueella, jossa on merkintä AM. Muu ympäröivä alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi M. SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ Niittymäen noutotila sijaitsee Mänttä-Vilppulan kunnan Suluslahden kyläs-sä Haavistontien molemmin puolin. Lähin naapuri on noin 400 metrin etäisyydellä, seuraavat 500 ja 800 metrin päässä. Eläinsuojat sijaitsevat noin 300 metrin päässä Suojärvestä. Niittymäen Noutotila ei sijaitse pohjavesialueella eikä lähialueella ole luonnonsuojelualueita. TOIMINTA Eläintilat ja tuotanto Niittymäen noutotilalla kasvatetaan ympärivuoden Limousin -pihvikarjaa emolehmäkarjana sekä jouluksi yksi kasvatuserä lihasikoja. Tilan nykyinen, hakemuksen mukainen eläinmäärä on 112 kappaletta Limousin -pihvikarjaa, joiden ikä- ja sukupuolijakauma on esitetty tarkemmin alla olevassa taulukossa. Ikä Sonnit Lehmät alle 12 kk kk

3 24 36 kk 1 16 yli 36 kk

4 Laiduntaminen Tilalla on oma tilateurastamo, leikkaamo, savustamo sekä tilamyymälä. Yritys tuottaa lihatuotteita raaka-aineena tilan omat eläimet. Tilan eläimistä teurastetaan omalla tilateurastamolla lähinnä sonnit ja lihasiat. Vanhat eläimet toimitetaan isoille teurastamoille. Teurastusmäärä on noin 1 sonni ja 2 3 sikaa viikoittain maanantaisin. Emolehmät vasikoineen saavat talvella liikkua vapaasti ulos ja sisälle, mutta sonnit pidetään pihatossa. Kesällä lihakarjaa laidunnetaan myös tilan yhteydessä olevilla pelloilla ja metsäalueilla. Laidunta on 30 hehtaaria, josta osa rajoittuu vesistöön. Karjaa laidun-netaan ympärivuorokautisesti 6 kuukautta vuodesta. Hakijan mukaan laidunkauden aikana eläimet juovat pääosin pihatolla, vesistöjen läheisyydessä ohjatulla juomapaikalla ja kuivan kauden aikana tarvittaessa vesivaunusta. Laitumilla ei ole pysyviä ruokintapaikkoja. Tiedot maatilan vedenhankinnasta Tilalla on oma porakaivo. Kuivikejärjestelmä ja lannan käsittely ja varastointi Puristenesteet Tilan lihakarjan eläinsuojassa on käytössä kestokuivitusjärjestelmä. Virtsa imeytetään kuivikkeisiin. Lihakarjan pihatto on kylmä ja betonipohjainen. Kuivitusjärjestelmä on vinokestokuivikepohja, jossa on erillinen makuualue ja ruokintapaikka. Kuivitetun alueen pinta-ala on 541 m 2, jossa kuivikkeen paksuus 0 0,5 metriä. Kuivikepohjan betonireunojen korkeus on 1 metri. Kuivikkeina käytetään olkea, purua ja turvetta. Kuivikkeet vaihdetaan kokonaan noin 4 kertaa vuodessa. Poistettu kuivikepohja varastoidaan lantalassa. Lihasikojen eläinsuojassa on myös kestokuivikejärjestelmä. Eläinsuoja tyhjennetään lannasta pääsääntöisesti kerran vuodessa keväällä suoraan peltoon. Pihaton päädyssä on katettu 367 m 2 :n (29 m * 12,7 m) kuivalantala. Lantalan pohja ja reunat ovat 2,3 metriin saakka betonia ja siitä neljään (4) metriin puu/pelti. Lantalan ajoluiskan korkeus on noin 0,8 metriä. Pihatosta lantalaan on luiskat lantakäytävältä sekä vinokuivikepohjalta. Puristenestettä ei synny, koska tilalla vuosittain tarvittava säilörehu, noin suurpaalia tehdään esikuivatettuna. Lannan ja jätevesien hyödyntäminen Lannan levitykseen käytettävissä olevaa peltoa on noin 88 hehtaaria, josta noin 48 hehtaaria on omaa ja 40 hehtaaria on vuokrattua. Kaikki syntyvä lanta hyödynnetään omilla tai vuokratuilla pelloilla. Lanta levitetään 4

5 pelloille vuosittain ensimmäisen rehuniiton jälkeen. Teurastamolta syntyvät pesuvedet levitetään peltoon yleensä kerran vuodessa joko ennen kyntämistä syksyllä tai ennen muokkausta keväällä. Pohjavesialueella lannan levityspeltoa ei ole lainkaan. Syntyvät jätteet ja niiden käsittely Kemikaalit Vaarallisien jätteiden osalta tilalla varastoidaan lähinnä yksittäisiä loiste-putkia. Jäteöljyjä tilalla ei varastoida. Traktorit käy huoltamassa huolto-mies, joka vie huollosta syntyvät jätteet mennessään. Omassa toimin-nassa syntyvät vaaralliset jätteet toimitetaan Pirkanmaan Jätehuollon Mänttä-Vilppulan jäteasemalle. Yksi merkittävimmistä jätejakeista on tilateurastamolta syntyvä teurasjäte. TSE -jätettä varastoidaan tilalla maksimissa kiloa pakastettuna. Honkajoki Oy noutaa teurasjätteet tilalta kolmisen kertaa vuodessa noin 1000 Kg:n erissä. Honkajoki Oy hakee myös yksittäiset kuolleet eläimet. Teurastamolta syntyy lisäksi pesuvesiä, jotka varastoidaan pääasiassa 30 m 3 säiliöön, mutta tarvittaessa käytetään myös vanhaa virtsasäiliötä varasäiliönä (50 m 3 ). Teurastamon pesuvedet levitetään peltoon kerran vuodessa. Toiminnasta syntyvät metallijätteet toimitetaan Kuusakoski Oy:lle ja päivittäisjätteet Suluslahden aluekeräyspisteeseen. Tilalla varastoitavien kemikaalien määrä on vähäinen. Käytössä olevien tai varastoitavien kemikaalien varastointitavasta ja määrästä tiedot on koottu seuraavaan taulukkoon. Kemikaali Öljytuotteet (esim. traktorin öljyt) Kasvinsuojeluaineet Lannoitteet Eläinten lääkkeet Teurastamolla käytettävät pesu- ja desinfiointiaineet Varastossa enintään max 1 tynnyri n. 30 litraa yhden viljelykauden tarve ei varastoida, käytetään tarvittaessa teurastamon tarve n. ½ v kerrallaan Varastointipaikka ja -tapa konesuoja ei varastoida, käytetään välittömästi betonipohjainen varastohalli teurastamorakennuksessa omat säilytystilat (EVIRA valvoo) Polttoainesäiliöt Tilalla on käytössä kaksi kattamatonta maanpäällistä polttoainesäiliötä betonilaatalla. 5

6 Polttoainesäiliö 1 (vanhempi) litran yksivaippainen käsipumpullinen lukitsematon polttoainesäiliö betonilaatalla. Polttoainesäiliö 2 (Nasu) Pääasiassa käytössä oleva litran 2 -vaippasäiliö, jossa on lukitus, ylitäytön estin sekä lapon estolaite. Toiminnasta aiheutuva liikenne Eläinten pitoon liittyvää liikennettä ovat mm. lannan ja pesuvesien levitys kerran vuodessa sekä heinäpaalien kuljetus pelloilta pihatolle noin 1 kuorma viikossa. Lisäksi tilalla käy hakettaja noin 1 2 kertaa vuodessa ja polttoöljyauto noin 1 2 kertaa vuodessa tarpeen mukaan. Tilan omaa henkilö- ja pakettiautoliikennettä on noin kolme kertaa viikossa ja lisäksi vaihteleva määrä asiakasliikennettä tilamyymälään kolmena päivänä viikossa. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Tilalla suoritetun tarkastuksen yhteydessä varmennettiin eläin-määrää ja nykyisin kasvatettavia eläinlajeja. Alkuperäinen myönnetty ympäristölupa sisältää lampaiden, kalkkunoiden, lihakarjan sekä sikojen kasvatuksen. Toiminnanharjoittajan toimittaman lupamää-räysten tarkistushakemuksen perusteella tilalla ei enää kasvateta lainkaan kalkkunoita eikä lampaita. Tarkastuksen yhteydessä myös arvioitiin tilalla edelleen kasvatettavien lihakarjan ja lihasikojen määrää ja toiminnanharjoittajan esitti lihasikojen vuosittaisen kasvatusmäärän nostamista 60 kappaleeseen alkuperäisen ympäristöluvan mukaisesta 50 kappaleesta ja lihakarjan määrän nostamista 130 kappaleeseen alkuperäisen luvan 90 kappaleesta. Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset Hakemuksesta on kuulutettu Mänttä-Vilppulan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla. Lisäksi kuulutus on lähetetty tiedoksi seuraaville kyseessä oleviin tiloihin rajoittuville kiinteistön omistajille. Honkala, Taipale, Perälä, Haavisto, Korsumäki, Rautiainen Marko ja Merja Kotisaari Eero ja Mirja Savijoki Väinö Lehtonen Aino ja Martti Korsumäki Esa ja Leena 6

7 Lausunnot Ympäristönsuojelusihteeri Eeva Jokikokko ja ympäristösuunnittelija Helena Jokinen ovat käyneet tutustumassa kohteeseen Tarkastusmuistio on liitetty ympäristölupamääräysten tarkastus-hakemuksen asiapapereihin. Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Muistutukset ja mielipiteet Ympäristölupahakemuksen johdosta määräaikaan mennessä jätettiin yksi muistutus. Muistuttajalla ei ole mitään estettä lihakarjan lisäämiseen ja laiduntami-seen Perälän entisillä pelloilla mikäli aidat laitetaan sellaiseen kuntoon, ettei elävät pääse pihatontille. Muistuttaja ei anna myöskään lupaa metsämaansa laiduntamiseen. Hakijan kuuleminen ja vastine Toiminnanharjoittaja ei ole toimittanut vastinetta Väinö Savijoen muistutukseen. KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUJAOSTON RATKAISU Keurusselän ympäristönsuojelujaosto on tarkistanut Vilppulan kunnan ympäristölautakunnan Niittymäen Noutotilalle myöntämän ympäristölupapäätöksen lupamääräykset. Eläinsuojat sijaitsevat Mänttä-Vilppulan kaupungin Suluslahden kylässä tiloilla Ylä-Herttuala sekä Ala-Herttuala Noutotila Niittymäen toimintaa koskevat ympäristölupamääräykset on päivitetty voimassa olevan ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisiksi. Alkuperäisen ympäristölupapäätöksen korvaavat lupamääräykset on esitetty alla: LUPAMÄÄRÄYKSET 1 Toiminta alueella Eläinsuojien pohja- ja lantalarakenteiden sekä lannan siirtoon tarkoitet-tujen rakenteiden tulee olla sellaisia, että ne estävät lannan ja virtsan joutumisen maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin. Eläinsuojien piha- ja kulkutiet tulee pitää kovapintaisina. Eläinsuojien katolta valuvat sade- ja sulamisvedet tulee johtaa lannan varasto- ja käsittelytilojen ulkopuolelle. 2 Eläinmäärä Tilan pihatossa voidaan pitää nykyinen eläinmäärä seuraavan taulukon 7

8 mukaisesti. 8

9 Ikä Sonnit Lehmät alle 12 kk kk kk 1 16 yli 36 kk 1 32 Eläinten ikä- ja sukupuolijakauma saa vaihdella, kuitenkin niin, ettei piha-ton eläinmäärä saa ylittää Maa- ja metsätalousministeriön (MMMRMO- C1.2.2) täytepohjapihattojen karsina-aloista eläintä kohti asettamia rajoja ja eläinten pito yleisesti noudattaa kulloinkin voimassa olevia eläin-suojeluvaatimuksia. Lihasikojen osalta Niittymäen Noutotilan eläintiloissa on luvan mukaista kasvattaa 60 lihasian erä vuodessa. 3 Lannan varastointi Lihakarjan laiduntaessa 4 kuukautta vuodessa tulee lannan varastointitilaa olla käytettävissä vähintään 905,6 m 3 laskettuna hyväksytyn maksimi eläinmäärän mukaan. Lannan varastointitilaksi lasketaan lantalan lisäksi lihasikojen eläinsuoja sekä täytepohjapihaton neljä kertaa vuodessa tyhjennettävä vino-osa. Lantaa voidaan tarvittaessa työteknisistä syistä patteroida ilmoitetuilla lohkoilla kulloinkin voimassa olevan nitraattidirektiivin mukaisesti. 4 Lannan hyödyntäminen Lannan hyödyntämiseen tulee olla käytettävissä eläinmäärään nähden riittävästi levitykseen soveltuvaa peltoa, tai lannan hyödyntämisestä muulla tavoin on oltava asianmukaiset sopimukset. Päätöksen mukaisella eläinmäärällä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa tulee olla vähintään 42 hehtaaria. Vesistöjen läheisyyteen tulee jättää vähintään 10 metriä leveä suojavyöhyke lannan ravinteiden veteen pääsyn estämiseksi. Lannan hyödyntämisessä tulee noudattaa voimassa olevia maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevia valtio-neuvoston asetuksen määräyksiä. Levityksessä tulee huomioida myös maaperän viljavuus, viljeltävän kasvin ravinnetarve sekä lannan typpi- ja fosforipitoisuus. 5 Laiduntaminen Rantalaitumilla laiduntavien eläinten pääsy vesirajaan tulee estää aidalla. Ainoastaan juottopaikaksi voidaan jättää aitaamaton alue. Eläinten pysymisestä aidatulla alueella on huolehdittava. Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa niin, että estetään eläinten vahingoittuminen ja karkaaminen. 9

10 6 10

11 Kemikaalien ja polttonesteiden varastointi Käytössä oleva polttoainesäiliö tulee sijoittaa suoja-altaaseen tai suojata muulla tavoin niin, että polttoaineen käsittely tai mahdollinen säiliön rikkoutuminen ei aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Muut kemikaalit on varastoitava ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 7 Syntyvien jätteiden käsittely Hyötyjätteet kuten muovi-, paperi-, pahvi-, metalli- ja lasijätteet on kerät-tävä erilleen ja toimitettava ensisijaisesti hyötykäyttöön. Muovijätteitä ei saa polttaa avotulella. Toiminnasta mahdollisesti syntyvät vaaralliset jätteet kuten jäteöljyt, käytetyt öljynsuodattimet, akut, käyttökelvottomat torjunta-aineet sekä loisteputket on varastoitava ehjissä suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustalla tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa. Vaaralliset jätteet on toimitettava luvan omaavaan vaarallisten jätteiden vastaanotto-pisteeseen. Eläinten ruhot ja muu toiminnassa syntyvä eläinjäte tulee toimittaa hakemuksen mukaisesti Honkajoki Oy:lle tai muuhun ympäristöluvan omaavaan laitokseen käsiteltäväksi. Ruhojen ja muun eläinjätteen pitkäaikaista varastointia tulee välttää ja lyhytaikainenkin varastointi tulee järjestää siten, että se ei aiheuta terveys- ja hajuhaittaa taikka epäsiisteyttä. Eläinjätettä ei saa haudata. 8 Toiminnan tarkkailu ja raportointi 9 Eläinsuojan, lantalan ja teurastamon pesuvesisäiliöt tulee tyhjentää vuosittain ja samalla arvioida niiden kunto mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Mikäli rakenteissa tai laitteissa havaitaan vaurioita tai toimintaongelmia, jotka voivat johtaa päästöjen tai haittojen syntymiseen, on ne välittömästi korjattava. Eläinsuojien toiminnasta tulee pitää kirjaa. Toiminnanharjoittajan tulee raportoida toiminnastaan seuraavat vuositiedot: eläinten määrä, toiminnassa muodostuva kuivikelannan määrä (m 3 /vuosi), kuolleiden eläinten ja teurasjätteen määrä (kpl/vuosi ja t/vuosi), toimituspaikat ja ajankohdat, tiedot toiminnassa syntyneistä jätteistä, niiden laadusta ja määrästä sekä toimituspaikoista, tiedot häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista, uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset Toimintaa koskeva vuosiraportti tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä Mänttä-Vilppulan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 11

12 Muut ohjeet Häiriö- ja poikkeustilanteet Toiminnanharjoittajan on heti ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaiku-tusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä poikkeuksellisten tilanteiden uusiutumisen ehkäisemiseksi. Häiriötilanteista, jotka ovat aiheuttaneet tai saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, on ilmoitettava välittömästi kunnan ympäristönsuojelu-sihteerille Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa erityisesti ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa eläinsuojien toiminnassa tapahtuvista olennaisista eläinmääriin, tuotantoon tai ympäristön pilaantumisriskiin liittyvistä muutoksista, toiminnanlopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä valvonta-viranomaiselle. Mikäli toiminta muuttuu tai olennaisesti laajenee, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. RATKAISUN PERUSTELUT Lupamääräysten tarkistamisen perusteet Kyseessä on toistaiseksi voimassaolevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen. Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset on ratkaistu Vilppulan kunnan ympäristölautakunnan antamassa ympäristölupapäätöksessä. Keurusselän ympäristönsuojelujaosto katsoo, että luvassa annetut lupamääräykset on tarpeen tarkistaa ja ajantasaistaa. Lupamääräyksiä on ajantasaistettu mm. ympäristöhallinnossa tapahtuneiden muutosten ja muuttuneiden säädösten ja ohjeiden takia. Varsinaisessa eläinsuojan toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja nouda-tetaan annettuja määräyksiä, täyttää toiminta ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, kun otetaan huomioon annetut lupamääräykset. Luvan hakijalla katsotaan olevan toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Lisäksi voidaan arvioida, että tilalla toimitaan tämänhetkisen parhaan käyttö-kelpoisen tekniikan mukaisesti. LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset. Määräysten tarkoituksena on ehkäistä ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. 12

13 Toiminta alueella (lupamääräys 1) Lupamääräys on annettu maaperän, pinta- ja pohjavesien sekä talous-veden ottopaikkojen suojelemiseksi. Lupamääräys rakenteiden tiiveydestä on annettu sen varmistamiseksi, ettei lannan käsittelystä tai varastoinnista tilalla aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Eläinmäärä (lupamääräys 2) Ympäristöluvassa on tarpeen määrätä toiminnan laajuudesta, koska pääs-töille ei ole mahdollista antaa raja-arvoja. Eläinten lukumäärä vaikuttaa suoraan lannan määrään ja sitä kautta lannan varastointitilan tarpeeseen. Koska tuotantoeläinten määrässä tulee ottaa huomioon Maa- ja metsätalo-usministeriön (MMMRMO- C1.2.2) täytepohjapihattojen karsina-aloista eläintä kohti asettamat rajat sekä eläinten pidolle yleisesti asetetut eläinsuojeluvaatimukset ei Niittymäen Noutotilan lihakarjan määrää voi nostaa hakijan esityksen mukaisesti 130 yksilöön. Hakijan esityksen mukainen eläinmäärä edellyttäisi noin 640 m 2 :n suuruisen pihaton. Eläintä kohti tarvittavan karsina-alan laskennassa on käytetty hakemuksen eläintietoja sekä alla olevan taulukon pinta-ala vaatimuksia. Eläinten paino, Kg Nuori nauta MMMRMO- C1.2.2 Ikä, kk Liha-na uta Täytepohjapihato n karsina-ala Ruokintapöydä n reunan pituus mm/eläin (1) m 2 /eläin (300) ,5-3,5 400 (300) ,5 400 (300) , (350) < 500 >20 > (400) emolehmä (2) väh. 8 emolehmä (3) väh. 9 (1) sulussa annettu arvo, jos rehua on jatkuvasti tarjolla (2) emolehmä + vasikka suurryhmäpoikimiskarsinassa (3) emolehmä + vasikka yksilöpoikimiskarsinassa Lannan varastointi (lupamääräys 3) Lannan varastointitilojen mitoituksesta on annettu määräykset valtio-neuvoston asetuksessa (VNA 931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien esiin pääsyn rajoittamisesta. Nykyinen eläinmäärä tuottaa laskennallisesti kuivalantaa, johon virtsa on kuivikkeeseen imeytettynä m 3 (lihakarja m 3 ja lihasiat 144 m 3 ). Lantalan varastointitilavuus on (337m 2 * 3,3 m) m 3. Lantalan lisäksi 13

14 lannan varastointitiloiksi lasketaan myös lihasikojen kasvatustilat, joista lanta ajetaan suoraan peltoon. 14

15 Kestokuivikepohjaa käytettäessä vaadittava lannan varastointitilavuus riip-puu kuivikepohjan koosta, tyhjennyskerroista ja tyhjennyksen ajoittumi-sesta. Kyseessä olevassa tapauksessa pihaton kuivikepohja vaihdetaan neljä kertaa vuodessa, joten pihaton kuivike-pohjan varastointitilavuudeksi lasketaan kolme kuukautta. Hakijan ilmoittamasta eläinten laitumella viettämästä kuuden kuukauden laidunnusajasta voidaan laskennassa ottaa huomioon 4 kuukauden aikana laitumelle jäävä lannan osuus eli noin 500 m 3. Kun vuosittain muo-dostuvasta lannanmäärästä vähennetään laitumelle jäävän lannan osuus sekä lihasikojen osuus, on lannan varastointitilan tarve noin m 3. Tilalla käytössä oleva lannan varastointitila on näin ollen riittävä. Lannan hyödyntäminen (lupamääräys 4) Ympäristöministeriön ohjeessa kotieläintalouden ympäristönsuojelusta (1/2010) edellytetään, että eläinsuojatoimintaa harjoittavalla on käytet-tävissä riittävästi lannan levitykseen soveltuvaa peltoa. Peltopinta-alan tarve on vähintään yksi peltohehtaari 2,5 emolehmää, 2,7 lihanautaa (sonni kk), 11 vasikkaa (alle 6 kk) kohti. Määräyksen tarkoituksena on varmistaa, että toiminnassa syntyvä lanta voidaan hyödyntää niin, että haitallisia ravinnehuuhtoumia tai pohjaveden pilaantumisvaaraa ei synny. Tilan eläinmäärän (112 kpl lihanautaa ja 60 lihasikaa) vuodessa tuottaman lannan levitykseen tarvitaan vähintään 42 hehtaaria peltoa, joten toiminnanharjoittaja on esittänyt riittävästi peltoa lannan levitystä varten, ylilannoituksen ja ravinteiden huuhtoutumisriskin ehkäisemiseksi. Laiduntaminen (lupamääräys 5) Vesirajan aitaaminen laidunalueen ulkopuolelle juottopaikkaa lukuun ottamatta on asetettu pintavesien suojelemiseksi ja vesialueen muun mahdollisen virkistyskäytön mahdollistamiseksi. Turvallisilla ja ehjillä aidoilla varmistetaan eläinten pysyminen laidunalueella. Kemikaalien ja polttonesteiden varastointi (lupamääräys 6) Kemikaalien ja polttonesteiden varastointia koskeva määräys on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisriskin vähentämiseksi. Syntyvien jätteiden käsittely (lupamääräys 7) Jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu, koska toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä, kuten vaarallisten jätteiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn sekä hyötyjätteiden sekä hyötykäyttöön kelpaamattomien jätteiden pitämisestä erillään muista jätteistä ja niiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. Toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden varastoinnista siten, että maaperän, pinta- ja 15

16 pohjavesien pilaantuminen estetään. 16

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (1069/2009) mukaan eläinten ruhot ja muu eläinjäte on käsiteltävä eläinjätteen poltto- tai käsittelylaitoksessa. Eläinruhojen ja muun eläinjätteen varastointia ja käsittelyä koskeva määräys on annettu terveys-, ympäristö- ja haju-haittojen ehkäisemiseksi. Toiminnan tarkkailu ja raportointi (lupamääräys 8) Tarkkailemalla säännöllisesti lantavaraston ja polttoainesäiliön kuntoa, voidaan varmistua niiden tiiveydestä ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin mahdollisten vuotojen ilmaannuttua. Lupamääräys vuosiraportoinnista perustuu ympäristönsuojelulain (86/2000) toiminnanharjoittajan yleisiin velvollisuuksiin (5 ) olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallis-ten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toiminnan vuosiraportointiin velvoittaa myös ympäristönsuojelulain seuranta- ja tarkkailumääräykset (46 ) sekä viranomaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus (83 ). Häiriö- ja poikkeustilanteet (lupamääräys 9) Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa on määrätty viran-omaisten ja lähiasukkaiden tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisesti annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. Häiriötilanteisiin katsotaan liittyvän ympäristön pilaantumisen ja terveyshaitan mahdollisuus. VASTAUS MUISTUTUKSESSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Annetussa muistutuksessa esitetyt asiat on otettu huomioon lupa-määräyksessä 5. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKASTAMINEN Luvan voimassaolo ja korjattava päätös Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu ympäristön kannalta olennainen muutos, on toiminnalle haettava uutta ympäristölupaa. Lainvoimaiseksi tultuaan tämä päätös korvaa Vilppulan kunnan ympäristö-lautakunnan antaman ympäristölupapäätöksen lupamääräykset. Sijoituspaikan osalta Vilppulan kunnan ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa jää voimaan. Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennes-sä. Hakemuslomake täytetään pääosin, kuten ympäristölupaa haettaessa. Hakemuksen liitteinä on esitettävä voimassa olevien 17

18 säädösten edellyttämät selvitykset. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelu- tai jätelain nojalla jo myön-netyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Lupapäätöstä tulee noudattaa sen saatua lainvoiman. Olemassa olevaa toimintaa saa muutoksenhausta huolimatta jatkaa voimassaolevan ympäristöluvan mukaisin lupamääräyksin. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-5, 7 8, 28, 31, 35 38, 41 43, 45 46, 52 56, 81, 90, 96 97, 100 ja 105 :t Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 9 10, 15 19, 22 ja 30 :t Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 3, :t Jätelaki (646/2011) 8, 13, 15-17, 28-29, 72, 118 :t Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 7-9 ja 24 :t Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) Lisäksi on otettu huomioon Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 592/2010 Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta 629/2012 Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet (MMMRMO- C4) Kotieläinrakennusten ympäristöhuolto Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet (MMMRMO- C1.2.2) Kotieläinrakennukset, Lihanautarakennukset Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta (1/2010) Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa (Suomen ympäristö 564) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä (1069/2009) ja sen täytäntöönpanosta annettu komission asetus (142/2011) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tästä päätöksestä peritään Keurusselän ympäristönsuojelujaoksen 18

19 ( 64) hyväksymän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti käsittelymaksua

20 Laskussa on huomioitu, että kyseessä on lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus, jolloin käsittelymaksu on määrätty 50 prosenttia pienempänä kuin vastaavan uuden toiminnan lupamaksu olisi (840 ). PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Ote päätöksestä Hakija Keurusselän ympäristönsuojelujaosto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisesti Mänttä-Vilppulan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Jäljennös päätöksestä Pirkanmaan ELY -keskus Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus Ilmoitus päätöksestä (kuulutus) Erityistiedoksiannon hakemuksesta YSL 38 :n 2 momentin mukaisesti saaneet MUUTOKSEN HAKU Tähän päätökseen ja/tai päätöksestä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä (YSL 96 ). Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. LIITTEET Valitusosoitus 20

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla 29.04.2015 42 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 4.5.2015 ASIA HAKIJA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toiminnalla on Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ympäristölupa.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toiminnalla on Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ympäristölupa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 115 06.06.2013 Ympäristölupapäätös, Ahti Hyvönen 98/11.01/2013 YMPTEKLT 115 Valmistelija, ympäristötarkastaja puh. 044-750 2179 ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan muutos

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelulain PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 27 :n mukaisessa lupa-asiassa. Antopäivä 20.6.2016 Päätöksessä on liitteineen 10 sivua. YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia Ympäristö- ja terveyslautakunta 17 19.05.2016 Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Ympäristö- ja terveyslautakunta 19.05.2016 17 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Hakija Maatalousyhtymä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44 Ympäristölautakunta 3 27.01.2015 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44 Ymp 3 Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 Markus Kivelä Oy hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

15 AHLQVIST TUIJA, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYS- TEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 15/ Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

15 AHLQVIST TUIJA, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYS- TEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 15/ Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 59 Dno KYK:498 /2009 15 AHLQVIST TUIJA, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYS- TEN TARKISTAMISESTA KU-YK 15/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 11 25.01.2017 Ympäristölupahakemus, Kaarlo Peltomaa Rakennus- ja ympäristölautakunta 11 Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistölle 608-406-11-5,

Lisätiedot

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30.

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA HAKIJA Lypsykarjanavetan laajentaminen Ari Hyttinen Kaarnalammentie 10 a 83400 VIINIJÄRVI

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE K A A K K O I S S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu 4 45100 KOUVOLA Puhelin 020 490105 Telefax 020 4904300 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(10) Nro A1027 Dnro KAS 2007 Y 244 113 Annettu

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.03.2015 Sivu 1 / 1 142/11.01.03/2014 25 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Armi Tukia, puh. 043 826 5218 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Hankkeen kuvaus Eläinmäärän muutos ja eläinsuojan maksimikapasiteetti: Lietelannan varastointitilan muuttaminen:

Hankkeen kuvaus Eläinmäärän muutos ja eläinsuojan maksimikapasiteetti: Lietelannan varastointitilan muuttaminen: KESELY/7/07.04/2012 Keski-Suomi 11.6.2012 Tiina ja Petri Vammelvirta Ridantie 55 41580 Sauvamäki Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Lausuntopyyntö YVA -menettelystä Länsi- ja

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016 Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen YMPTEKLT 94 86/11 01 00/2016 Ympäristötarkastaja ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, naudanlihantuotanto HAKIJA Pasi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

RANTASALMEN KUNTA ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) Poikkitie Rantasalmi

RANTASALMEN KUNTA ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) Poikkitie Rantasalmi 1 RANTASALMEN KUNTA ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) Poikkitie 2 58900 Rantasalmi Päätös 4.10.2016 XX Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2016 YMPÄRISTÖLUVAN TUOTANTOSUUNNAN OSITTAINEN MUUTTAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / MÄKELÄ JARKKO JA ELSE, LYPSYKARJAPIHATTO, LEHTOLA 24:84

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / MÄKELÄ JARKKO JA ELSE, LYPSYKARJAPIHATTO, LEHTOLA 24:84 Ympäristölautakunta 33 14.07.2015 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / MÄKELÄ JARKKO JA ELSE, LYPSYKARJAPIHATTO, LEHTOLA 24:84 Ymp 33 Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE PÄÄTÖS Nro 131/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Tilakeskus ja eläinsuoja sijaitsee kiinteistöllä Kartano , etälantala on rakennettu kiinteistölle Piimäniemi

Tilakeskus ja eläinsuoja sijaitsee kiinteistöllä Kartano , etälantala on rakennettu kiinteistölle Piimäniemi JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.8.2012 Lupanro: 2012-4 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / Johan Sundberg 23.9.15 Valtioneuvoston asetus eräiden

Lisätiedot

Nitraattiasetus (1250/2014)

Nitraattiasetus (1250/2014) Lannan varastointi, uutta: Lantalan ohjetilavuudet ovat muuttuneet, prosessoiduille lannoille on omat ohjetilavuudet. Myös nautojen alkuperäisroduille on omat lantalatilavuudet. Lantalan vähimmäistilavuuden

Lisätiedot

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Turkistarhojen ja maatilojen valvonta Valvojat Etelä-Pohjanmaan maatilat Pirita Rousu ja Toni Etholén (Seinäjoki)

Lisätiedot

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman.

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman. Ympäristöjaosto 56 16.06.2016 Päätös Arctic Icekarting (t:mi) maastoliikennelain 30 :n mukaisesta hakemuksesta moottoriajoneuvolla ajamiseen Kemin Mansikkanokan edustan merialueen jäällä 133/11.01.03/2016

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee lihakarjan kasvatustoiminnan laajentamista.

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee lihakarjan kasvatustoiminnan laajentamista. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 10.9.2013 Lupanro: 2013-3 Dnro: 596/13 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Ympäristörikosten laimennus

Ympäristörikosten laimennus Ympäristörikosten laimennus Miten vaikuttaa etukäteen ympäristörikoksen minimoimiseksi. Pertti Sundqvist Aiheita 1. lupa vai rikos? 2. miten ehkäistä 3. valitusten ja vastaavien muodolliset vaatimukset

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Hevostilan ympäristömääräykset

Hevostilan ympäristömääräykset Hevostilan ympäristömääräykset Talli-ilta 11.6.2013 Keski-Uudenmaan hevostilallisille ympäristötarkastaja Kirsi Järvinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Lannan käsittely ja varastointi (1/2) Tallilla on

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Tilakeskus ja eläinsuoja sijaitsevat kiinteistöllä Kartano , etälantala on rakennettu kiinteistölle Piimäniemi

Tilakeskus ja eläinsuoja sijaitsevat kiinteistöllä Kartano , etälantala on rakennettu kiinteistölle Piimäniemi JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 3.11.2015 Lupanro: 2015-9 Dnro: 1127/12 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n mukaisesta

Lisätiedot

Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 36 24.09.2015 Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 36 Valmistelija:

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2008 YMPÄRISTÖLUPA

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2008 YMPÄRISTÖLUPA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2008 Dnro ESA 2008 Y 168 113 ASIA YMPÄRISTÖLUPA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös, joka koskee eläinsuojan toiminnan olennaista laajentamista, Juva LUVAN

Lisätiedot

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta.

2.3 Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 55 euroa tunnilta. Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 11 1 (5) SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) mukaisen

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 1 / 2016

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 1 / 2016 MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 1 / 2016 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelulain PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 27 :n mukaisessa lupa-asiassa. YMPÄRISTÖLUPA / KUUSENHAKO JARKKO JA KAISU Antopäivä 4.2.2016

Lisätiedot

YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan kaupungissa

YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan kaupungissa Ympäristöjaosto 16 19.04.2016 Ympäristöluvan myöntäminen Pauli Krapin eläinsuojalle 152/11.01.00/2016 YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / Johan Sundberg 2.12.2016 Valtioneuvosto hyväksyi uuden

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölupaosasto PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 2.11.2009 1998Y0126-111 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1. Ympäristönsuojelulain (527/2014), Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) ja vesilain (587/2011) mukaisen luvan,

Lisätiedot

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki.

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2014/1 Dnro ESAVI/72/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta nykyinen toiminta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristö- ja tekninen lautakunta 116 06.06.2013 Eläinsuojan ympäristöluvan muutos, Timo Salonen 6/11.01/2013 YMPTEKLT 116 Valmistelija, ympäristötarkastaja ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan muutos. HAKIJA

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016 1 Khall. 30.06.2014 156 Liite 72 Kvalt. 06.10.2014 50 Liite 33 SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016 - ympäristönsuojelun maksutaksa Hyväksytty Siikalatvan kunnanvaltuustossa 06.10.2014

Lisätiedot

Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o )

Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o ) Rakennus- ja ympäristölautakunta 70 13.04.2016 Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o 272-420-15-42) 866/11.01.00/2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.04.2016 70 Ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 4649/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 4649/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 85 Asianro 4649/11.01.00/2016 Päätös ympäristölupahakemuksesta / Rouhiala, 297-511-4-61, Nilsiä Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 42/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/30/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 42/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/30/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 42/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/30/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.4.2012 ASIA Jouni ja Mari Pirttiniemen eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräyksessä 1 annetun kumikalvoaltaan

Lisätiedot