Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistus koskien eläinsuojaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistus koskien eläinsuojaa."

Transkriptio

1 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVASTA Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie KEURUU Kokous Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero 50/ /2014 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistus koskien eläinsuojaa. LUVAN HAKIJA Noutotila Niittymäki Johanna Niittymäki Haavistontie VILPPULA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Niittymäen noutotilalla on pihattonavetta lihakarjalle sekä kaksi eläinsuojaa kalkkunoille sekä osavuosikäytössä oleva eläinsuoja (konehalli) sioille. Lihakarjan eläinsuoja sekä yksi kalkkunoiden ja sikojen eläinsuoja sijait-sevat tilalla Ylä-Herttuala 1:17 ja yksi kalkkunoiden eläinsuoja viereisellä, Ala-Herttualan Rn:o 1:128, tilalla. Kalkkunoille tarkoitetut eläinsuojat ovat nykyään poissa käytöstä. Kunta: Kylä: Kiinteistörekisteritunnukset: Kiinteistöjen omistaja Mänttä-Vilppula Suluslahti Ylä-Herttuala , Ala-Herttuala Johanna Niittymäki LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Keurusselän ympäristöjaosto on kehottanut Niittymäen Nouto-tilaa hakemaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista mennessä, koska voimassa olevassa luvassa ei ole määrätty lupa-määräysten tarkistamisajankohtaa. 1

2 TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 11 a kohdan perusteella toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomai-nen. Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. ASIAN VIREILLETULO Hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi on tullut vireille Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimistossa TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET Tilalla on Vilppulan kunnan ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa nykyistä toimintaa varten. Tila kuuluu maatalouden ympäristötukijärjestelmään. ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Eläinsuoja sijaitsee hyväksytyn ( ja tarkis-tetun) Vilppulan oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan alueella, maa-tilojen talouskeskusten alueella, jossa on merkintä AM. Muu ympäröivä alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi M. SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ Niittymäen noutotila sijaitsee Mänttä-Vilppulan kunnan Suluslahden kyläs-sä Haavistontien molemmin puolin. Lähin naapuri on noin 400 metrin etäisyydellä, seuraavat 500 ja 800 metrin päässä. Eläinsuojat sijaitsevat noin 300 metrin päässä Suojärvestä. Niittymäen Noutotila ei sijaitse pohjavesialueella eikä lähialueella ole luonnonsuojelualueita. TOIMINTA Eläintilat ja tuotanto Niittymäen noutotilalla kasvatetaan ympärivuoden Limousin -pihvikarjaa emolehmäkarjana sekä jouluksi yksi kasvatuserä lihasikoja. Tilan nykyinen, hakemuksen mukainen eläinmäärä on 112 kappaletta Limousin -pihvikarjaa, joiden ikä- ja sukupuolijakauma on esitetty tarkemmin alla olevassa taulukossa. Ikä Sonnit Lehmät alle 12 kk kk

3 24 36 kk 1 16 yli 36 kk

4 Laiduntaminen Tilalla on oma tilateurastamo, leikkaamo, savustamo sekä tilamyymälä. Yritys tuottaa lihatuotteita raaka-aineena tilan omat eläimet. Tilan eläimistä teurastetaan omalla tilateurastamolla lähinnä sonnit ja lihasiat. Vanhat eläimet toimitetaan isoille teurastamoille. Teurastusmäärä on noin 1 sonni ja 2 3 sikaa viikoittain maanantaisin. Emolehmät vasikoineen saavat talvella liikkua vapaasti ulos ja sisälle, mutta sonnit pidetään pihatossa. Kesällä lihakarjaa laidunnetaan myös tilan yhteydessä olevilla pelloilla ja metsäalueilla. Laidunta on 30 hehtaaria, josta osa rajoittuu vesistöön. Karjaa laidun-netaan ympärivuorokautisesti 6 kuukautta vuodesta. Hakijan mukaan laidunkauden aikana eläimet juovat pääosin pihatolla, vesistöjen läheisyydessä ohjatulla juomapaikalla ja kuivan kauden aikana tarvittaessa vesivaunusta. Laitumilla ei ole pysyviä ruokintapaikkoja. Tiedot maatilan vedenhankinnasta Tilalla on oma porakaivo. Kuivikejärjestelmä ja lannan käsittely ja varastointi Puristenesteet Tilan lihakarjan eläinsuojassa on käytössä kestokuivitusjärjestelmä. Virtsa imeytetään kuivikkeisiin. Lihakarjan pihatto on kylmä ja betonipohjainen. Kuivitusjärjestelmä on vinokestokuivikepohja, jossa on erillinen makuualue ja ruokintapaikka. Kuivitetun alueen pinta-ala on 541 m 2, jossa kuivikkeen paksuus 0 0,5 metriä. Kuivikepohjan betonireunojen korkeus on 1 metri. Kuivikkeina käytetään olkea, purua ja turvetta. Kuivikkeet vaihdetaan kokonaan noin 4 kertaa vuodessa. Poistettu kuivikepohja varastoidaan lantalassa. Lihasikojen eläinsuojassa on myös kestokuivikejärjestelmä. Eläinsuoja tyhjennetään lannasta pääsääntöisesti kerran vuodessa keväällä suoraan peltoon. Pihaton päädyssä on katettu 367 m 2 :n (29 m * 12,7 m) kuivalantala. Lantalan pohja ja reunat ovat 2,3 metriin saakka betonia ja siitä neljään (4) metriin puu/pelti. Lantalan ajoluiskan korkeus on noin 0,8 metriä. Pihatosta lantalaan on luiskat lantakäytävältä sekä vinokuivikepohjalta. Puristenestettä ei synny, koska tilalla vuosittain tarvittava säilörehu, noin suurpaalia tehdään esikuivatettuna. Lannan ja jätevesien hyödyntäminen Lannan levitykseen käytettävissä olevaa peltoa on noin 88 hehtaaria, josta noin 48 hehtaaria on omaa ja 40 hehtaaria on vuokrattua. Kaikki syntyvä lanta hyödynnetään omilla tai vuokratuilla pelloilla. Lanta levitetään 4

5 pelloille vuosittain ensimmäisen rehuniiton jälkeen. Teurastamolta syntyvät pesuvedet levitetään peltoon yleensä kerran vuodessa joko ennen kyntämistä syksyllä tai ennen muokkausta keväällä. Pohjavesialueella lannan levityspeltoa ei ole lainkaan. Syntyvät jätteet ja niiden käsittely Kemikaalit Vaarallisien jätteiden osalta tilalla varastoidaan lähinnä yksittäisiä loiste-putkia. Jäteöljyjä tilalla ei varastoida. Traktorit käy huoltamassa huolto-mies, joka vie huollosta syntyvät jätteet mennessään. Omassa toimin-nassa syntyvät vaaralliset jätteet toimitetaan Pirkanmaan Jätehuollon Mänttä-Vilppulan jäteasemalle. Yksi merkittävimmistä jätejakeista on tilateurastamolta syntyvä teurasjäte. TSE -jätettä varastoidaan tilalla maksimissa kiloa pakastettuna. Honkajoki Oy noutaa teurasjätteet tilalta kolmisen kertaa vuodessa noin 1000 Kg:n erissä. Honkajoki Oy hakee myös yksittäiset kuolleet eläimet. Teurastamolta syntyy lisäksi pesuvesiä, jotka varastoidaan pääasiassa 30 m 3 säiliöön, mutta tarvittaessa käytetään myös vanhaa virtsasäiliötä varasäiliönä (50 m 3 ). Teurastamon pesuvedet levitetään peltoon kerran vuodessa. Toiminnasta syntyvät metallijätteet toimitetaan Kuusakoski Oy:lle ja päivittäisjätteet Suluslahden aluekeräyspisteeseen. Tilalla varastoitavien kemikaalien määrä on vähäinen. Käytössä olevien tai varastoitavien kemikaalien varastointitavasta ja määrästä tiedot on koottu seuraavaan taulukkoon. Kemikaali Öljytuotteet (esim. traktorin öljyt) Kasvinsuojeluaineet Lannoitteet Eläinten lääkkeet Teurastamolla käytettävät pesu- ja desinfiointiaineet Varastossa enintään max 1 tynnyri n. 30 litraa yhden viljelykauden tarve ei varastoida, käytetään tarvittaessa teurastamon tarve n. ½ v kerrallaan Varastointipaikka ja -tapa konesuoja ei varastoida, käytetään välittömästi betonipohjainen varastohalli teurastamorakennuksessa omat säilytystilat (EVIRA valvoo) Polttoainesäiliöt Tilalla on käytössä kaksi kattamatonta maanpäällistä polttoainesäiliötä betonilaatalla. 5

6 Polttoainesäiliö 1 (vanhempi) litran yksivaippainen käsipumpullinen lukitsematon polttoainesäiliö betonilaatalla. Polttoainesäiliö 2 (Nasu) Pääasiassa käytössä oleva litran 2 -vaippasäiliö, jossa on lukitus, ylitäytön estin sekä lapon estolaite. Toiminnasta aiheutuva liikenne Eläinten pitoon liittyvää liikennettä ovat mm. lannan ja pesuvesien levitys kerran vuodessa sekä heinäpaalien kuljetus pelloilta pihatolle noin 1 kuorma viikossa. Lisäksi tilalla käy hakettaja noin 1 2 kertaa vuodessa ja polttoöljyauto noin 1 2 kertaa vuodessa tarpeen mukaan. Tilan omaa henkilö- ja pakettiautoliikennettä on noin kolme kertaa viikossa ja lisäksi vaihteleva määrä asiakasliikennettä tilamyymälään kolmena päivänä viikossa. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Tilalla suoritetun tarkastuksen yhteydessä varmennettiin eläin-määrää ja nykyisin kasvatettavia eläinlajeja. Alkuperäinen myönnetty ympäristölupa sisältää lampaiden, kalkkunoiden, lihakarjan sekä sikojen kasvatuksen. Toiminnanharjoittajan toimittaman lupamää-räysten tarkistushakemuksen perusteella tilalla ei enää kasvateta lainkaan kalkkunoita eikä lampaita. Tarkastuksen yhteydessä myös arvioitiin tilalla edelleen kasvatettavien lihakarjan ja lihasikojen määrää ja toiminnanharjoittajan esitti lihasikojen vuosittaisen kasvatusmäärän nostamista 60 kappaleeseen alkuperäisen ympäristöluvan mukaisesta 50 kappaleesta ja lihakarjan määrän nostamista 130 kappaleeseen alkuperäisen luvan 90 kappaleesta. Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset Hakemuksesta on kuulutettu Mänttä-Vilppulan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla. Lisäksi kuulutus on lähetetty tiedoksi seuraaville kyseessä oleviin tiloihin rajoittuville kiinteistön omistajille. Honkala, Taipale, Perälä, Haavisto, Korsumäki, Rautiainen Marko ja Merja Kotisaari Eero ja Mirja Savijoki Väinö Lehtonen Aino ja Martti Korsumäki Esa ja Leena 6

7 Lausunnot Ympäristönsuojelusihteeri Eeva Jokikokko ja ympäristösuunnittelija Helena Jokinen ovat käyneet tutustumassa kohteeseen Tarkastusmuistio on liitetty ympäristölupamääräysten tarkastus-hakemuksen asiapapereihin. Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Muistutukset ja mielipiteet Ympäristölupahakemuksen johdosta määräaikaan mennessä jätettiin yksi muistutus. Muistuttajalla ei ole mitään estettä lihakarjan lisäämiseen ja laiduntami-seen Perälän entisillä pelloilla mikäli aidat laitetaan sellaiseen kuntoon, ettei elävät pääse pihatontille. Muistuttaja ei anna myöskään lupaa metsämaansa laiduntamiseen. Hakijan kuuleminen ja vastine Toiminnanharjoittaja ei ole toimittanut vastinetta Väinö Savijoen muistutukseen. KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUJAOSTON RATKAISU Keurusselän ympäristönsuojelujaosto on tarkistanut Vilppulan kunnan ympäristölautakunnan Niittymäen Noutotilalle myöntämän ympäristölupapäätöksen lupamääräykset. Eläinsuojat sijaitsevat Mänttä-Vilppulan kaupungin Suluslahden kylässä tiloilla Ylä-Herttuala sekä Ala-Herttuala Noutotila Niittymäen toimintaa koskevat ympäristölupamääräykset on päivitetty voimassa olevan ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisiksi. Alkuperäisen ympäristölupapäätöksen korvaavat lupamääräykset on esitetty alla: LUPAMÄÄRÄYKSET 1 Toiminta alueella Eläinsuojien pohja- ja lantalarakenteiden sekä lannan siirtoon tarkoitet-tujen rakenteiden tulee olla sellaisia, että ne estävät lannan ja virtsan joutumisen maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin. Eläinsuojien piha- ja kulkutiet tulee pitää kovapintaisina. Eläinsuojien katolta valuvat sade- ja sulamisvedet tulee johtaa lannan varasto- ja käsittelytilojen ulkopuolelle. 2 Eläinmäärä Tilan pihatossa voidaan pitää nykyinen eläinmäärä seuraavan taulukon 7

8 mukaisesti. 8

9 Ikä Sonnit Lehmät alle 12 kk kk kk 1 16 yli 36 kk 1 32 Eläinten ikä- ja sukupuolijakauma saa vaihdella, kuitenkin niin, ettei piha-ton eläinmäärä saa ylittää Maa- ja metsätalousministeriön (MMMRMO- C1.2.2) täytepohjapihattojen karsina-aloista eläintä kohti asettamia rajoja ja eläinten pito yleisesti noudattaa kulloinkin voimassa olevia eläin-suojeluvaatimuksia. Lihasikojen osalta Niittymäen Noutotilan eläintiloissa on luvan mukaista kasvattaa 60 lihasian erä vuodessa. 3 Lannan varastointi Lihakarjan laiduntaessa 4 kuukautta vuodessa tulee lannan varastointitilaa olla käytettävissä vähintään 905,6 m 3 laskettuna hyväksytyn maksimi eläinmäärän mukaan. Lannan varastointitilaksi lasketaan lantalan lisäksi lihasikojen eläinsuoja sekä täytepohjapihaton neljä kertaa vuodessa tyhjennettävä vino-osa. Lantaa voidaan tarvittaessa työteknisistä syistä patteroida ilmoitetuilla lohkoilla kulloinkin voimassa olevan nitraattidirektiivin mukaisesti. 4 Lannan hyödyntäminen Lannan hyödyntämiseen tulee olla käytettävissä eläinmäärään nähden riittävästi levitykseen soveltuvaa peltoa, tai lannan hyödyntämisestä muulla tavoin on oltava asianmukaiset sopimukset. Päätöksen mukaisella eläinmäärällä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa tulee olla vähintään 42 hehtaaria. Vesistöjen läheisyyteen tulee jättää vähintään 10 metriä leveä suojavyöhyke lannan ravinteiden veteen pääsyn estämiseksi. Lannan hyödyntämisessä tulee noudattaa voimassa olevia maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevia valtio-neuvoston asetuksen määräyksiä. Levityksessä tulee huomioida myös maaperän viljavuus, viljeltävän kasvin ravinnetarve sekä lannan typpi- ja fosforipitoisuus. 5 Laiduntaminen Rantalaitumilla laiduntavien eläinten pääsy vesirajaan tulee estää aidalla. Ainoastaan juottopaikaksi voidaan jättää aitaamaton alue. Eläinten pysymisestä aidatulla alueella on huolehdittava. Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa niin, että estetään eläinten vahingoittuminen ja karkaaminen. 9

10 6 10

11 Kemikaalien ja polttonesteiden varastointi Käytössä oleva polttoainesäiliö tulee sijoittaa suoja-altaaseen tai suojata muulla tavoin niin, että polttoaineen käsittely tai mahdollinen säiliön rikkoutuminen ei aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Muut kemikaalit on varastoitava ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 7 Syntyvien jätteiden käsittely Hyötyjätteet kuten muovi-, paperi-, pahvi-, metalli- ja lasijätteet on kerät-tävä erilleen ja toimitettava ensisijaisesti hyötykäyttöön. Muovijätteitä ei saa polttaa avotulella. Toiminnasta mahdollisesti syntyvät vaaralliset jätteet kuten jäteöljyt, käytetyt öljynsuodattimet, akut, käyttökelvottomat torjunta-aineet sekä loisteputket on varastoitava ehjissä suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustalla tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa. Vaaralliset jätteet on toimitettava luvan omaavaan vaarallisten jätteiden vastaanotto-pisteeseen. Eläinten ruhot ja muu toiminnassa syntyvä eläinjäte tulee toimittaa hakemuksen mukaisesti Honkajoki Oy:lle tai muuhun ympäristöluvan omaavaan laitokseen käsiteltäväksi. Ruhojen ja muun eläinjätteen pitkäaikaista varastointia tulee välttää ja lyhytaikainenkin varastointi tulee järjestää siten, että se ei aiheuta terveys- ja hajuhaittaa taikka epäsiisteyttä. Eläinjätettä ei saa haudata. 8 Toiminnan tarkkailu ja raportointi 9 Eläinsuojan, lantalan ja teurastamon pesuvesisäiliöt tulee tyhjentää vuosittain ja samalla arvioida niiden kunto mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Mikäli rakenteissa tai laitteissa havaitaan vaurioita tai toimintaongelmia, jotka voivat johtaa päästöjen tai haittojen syntymiseen, on ne välittömästi korjattava. Eläinsuojien toiminnasta tulee pitää kirjaa. Toiminnanharjoittajan tulee raportoida toiminnastaan seuraavat vuositiedot: eläinten määrä, toiminnassa muodostuva kuivikelannan määrä (m 3 /vuosi), kuolleiden eläinten ja teurasjätteen määrä (kpl/vuosi ja t/vuosi), toimituspaikat ja ajankohdat, tiedot toiminnassa syntyneistä jätteistä, niiden laadusta ja määrästä sekä toimituspaikoista, tiedot häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista, uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset Toimintaa koskeva vuosiraportti tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä Mänttä-Vilppulan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 11

12 Muut ohjeet Häiriö- ja poikkeustilanteet Toiminnanharjoittajan on heti ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaiku-tusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä poikkeuksellisten tilanteiden uusiutumisen ehkäisemiseksi. Häiriötilanteista, jotka ovat aiheuttaneet tai saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, on ilmoitettava välittömästi kunnan ympäristönsuojelu-sihteerille Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa erityisesti ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa eläinsuojien toiminnassa tapahtuvista olennaisista eläinmääriin, tuotantoon tai ympäristön pilaantumisriskiin liittyvistä muutoksista, toiminnanlopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä valvonta-viranomaiselle. Mikäli toiminta muuttuu tai olennaisesti laajenee, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. RATKAISUN PERUSTELUT Lupamääräysten tarkistamisen perusteet Kyseessä on toistaiseksi voimassaolevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen. Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset on ratkaistu Vilppulan kunnan ympäristölautakunnan antamassa ympäristölupapäätöksessä. Keurusselän ympäristönsuojelujaosto katsoo, että luvassa annetut lupamääräykset on tarpeen tarkistaa ja ajantasaistaa. Lupamääräyksiä on ajantasaistettu mm. ympäristöhallinnossa tapahtuneiden muutosten ja muuttuneiden säädösten ja ohjeiden takia. Varsinaisessa eläinsuojan toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja nouda-tetaan annettuja määräyksiä, täyttää toiminta ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, kun otetaan huomioon annetut lupamääräykset. Luvan hakijalla katsotaan olevan toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Lisäksi voidaan arvioida, että tilalla toimitaan tämänhetkisen parhaan käyttö-kelpoisen tekniikan mukaisesti. LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset. Määräysten tarkoituksena on ehkäistä ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. 12

13 Toiminta alueella (lupamääräys 1) Lupamääräys on annettu maaperän, pinta- ja pohjavesien sekä talous-veden ottopaikkojen suojelemiseksi. Lupamääräys rakenteiden tiiveydestä on annettu sen varmistamiseksi, ettei lannan käsittelystä tai varastoinnista tilalla aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Eläinmäärä (lupamääräys 2) Ympäristöluvassa on tarpeen määrätä toiminnan laajuudesta, koska pääs-töille ei ole mahdollista antaa raja-arvoja. Eläinten lukumäärä vaikuttaa suoraan lannan määrään ja sitä kautta lannan varastointitilan tarpeeseen. Koska tuotantoeläinten määrässä tulee ottaa huomioon Maa- ja metsätalo-usministeriön (MMMRMO- C1.2.2) täytepohjapihattojen karsina-aloista eläintä kohti asettamat rajat sekä eläinten pidolle yleisesti asetetut eläinsuojeluvaatimukset ei Niittymäen Noutotilan lihakarjan määrää voi nostaa hakijan esityksen mukaisesti 130 yksilöön. Hakijan esityksen mukainen eläinmäärä edellyttäisi noin 640 m 2 :n suuruisen pihaton. Eläintä kohti tarvittavan karsina-alan laskennassa on käytetty hakemuksen eläintietoja sekä alla olevan taulukon pinta-ala vaatimuksia. Eläinten paino, Kg Nuori nauta MMMRMO- C1.2.2 Ikä, kk Liha-na uta Täytepohjapihato n karsina-ala Ruokintapöydä n reunan pituus mm/eläin (1) m 2 /eläin (300) ,5-3,5 400 (300) ,5 400 (300) , (350) < 500 >20 > (400) emolehmä (2) väh. 8 emolehmä (3) väh. 9 (1) sulussa annettu arvo, jos rehua on jatkuvasti tarjolla (2) emolehmä + vasikka suurryhmäpoikimiskarsinassa (3) emolehmä + vasikka yksilöpoikimiskarsinassa Lannan varastointi (lupamääräys 3) Lannan varastointitilojen mitoituksesta on annettu määräykset valtio-neuvoston asetuksessa (VNA 931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien esiin pääsyn rajoittamisesta. Nykyinen eläinmäärä tuottaa laskennallisesti kuivalantaa, johon virtsa on kuivikkeeseen imeytettynä m 3 (lihakarja m 3 ja lihasiat 144 m 3 ). Lantalan varastointitilavuus on (337m 2 * 3,3 m) m 3. Lantalan lisäksi 13

14 lannan varastointitiloiksi lasketaan myös lihasikojen kasvatustilat, joista lanta ajetaan suoraan peltoon. 14

15 Kestokuivikepohjaa käytettäessä vaadittava lannan varastointitilavuus riip-puu kuivikepohjan koosta, tyhjennyskerroista ja tyhjennyksen ajoittumi-sesta. Kyseessä olevassa tapauksessa pihaton kuivikepohja vaihdetaan neljä kertaa vuodessa, joten pihaton kuivike-pohjan varastointitilavuudeksi lasketaan kolme kuukautta. Hakijan ilmoittamasta eläinten laitumella viettämästä kuuden kuukauden laidunnusajasta voidaan laskennassa ottaa huomioon 4 kuukauden aikana laitumelle jäävä lannan osuus eli noin 500 m 3. Kun vuosittain muo-dostuvasta lannanmäärästä vähennetään laitumelle jäävän lannan osuus sekä lihasikojen osuus, on lannan varastointitilan tarve noin m 3. Tilalla käytössä oleva lannan varastointitila on näin ollen riittävä. Lannan hyödyntäminen (lupamääräys 4) Ympäristöministeriön ohjeessa kotieläintalouden ympäristönsuojelusta (1/2010) edellytetään, että eläinsuojatoimintaa harjoittavalla on käytet-tävissä riittävästi lannan levitykseen soveltuvaa peltoa. Peltopinta-alan tarve on vähintään yksi peltohehtaari 2,5 emolehmää, 2,7 lihanautaa (sonni kk), 11 vasikkaa (alle 6 kk) kohti. Määräyksen tarkoituksena on varmistaa, että toiminnassa syntyvä lanta voidaan hyödyntää niin, että haitallisia ravinnehuuhtoumia tai pohjaveden pilaantumisvaaraa ei synny. Tilan eläinmäärän (112 kpl lihanautaa ja 60 lihasikaa) vuodessa tuottaman lannan levitykseen tarvitaan vähintään 42 hehtaaria peltoa, joten toiminnanharjoittaja on esittänyt riittävästi peltoa lannan levitystä varten, ylilannoituksen ja ravinteiden huuhtoutumisriskin ehkäisemiseksi. Laiduntaminen (lupamääräys 5) Vesirajan aitaaminen laidunalueen ulkopuolelle juottopaikkaa lukuun ottamatta on asetettu pintavesien suojelemiseksi ja vesialueen muun mahdollisen virkistyskäytön mahdollistamiseksi. Turvallisilla ja ehjillä aidoilla varmistetaan eläinten pysyminen laidunalueella. Kemikaalien ja polttonesteiden varastointi (lupamääräys 6) Kemikaalien ja polttonesteiden varastointia koskeva määräys on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisriskin vähentämiseksi. Syntyvien jätteiden käsittely (lupamääräys 7) Jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu, koska toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä, kuten vaarallisten jätteiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn sekä hyötyjätteiden sekä hyötykäyttöön kelpaamattomien jätteiden pitämisestä erillään muista jätteistä ja niiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. Toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden varastoinnista siten, että maaperän, pinta- ja 15

16 pohjavesien pilaantuminen estetään. 16

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (1069/2009) mukaan eläinten ruhot ja muu eläinjäte on käsiteltävä eläinjätteen poltto- tai käsittelylaitoksessa. Eläinruhojen ja muun eläinjätteen varastointia ja käsittelyä koskeva määräys on annettu terveys-, ympäristö- ja haju-haittojen ehkäisemiseksi. Toiminnan tarkkailu ja raportointi (lupamääräys 8) Tarkkailemalla säännöllisesti lantavaraston ja polttoainesäiliön kuntoa, voidaan varmistua niiden tiiveydestä ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin mahdollisten vuotojen ilmaannuttua. Lupamääräys vuosiraportoinnista perustuu ympäristönsuojelulain (86/2000) toiminnanharjoittajan yleisiin velvollisuuksiin (5 ) olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallis-ten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toiminnan vuosiraportointiin velvoittaa myös ympäristönsuojelulain seuranta- ja tarkkailumääräykset (46 ) sekä viranomaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus (83 ). Häiriö- ja poikkeustilanteet (lupamääräys 9) Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa on määrätty viran-omaisten ja lähiasukkaiden tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisesti annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. Häiriötilanteisiin katsotaan liittyvän ympäristön pilaantumisen ja terveyshaitan mahdollisuus. VASTAUS MUISTUTUKSESSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Annetussa muistutuksessa esitetyt asiat on otettu huomioon lupa-määräyksessä 5. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKASTAMINEN Luvan voimassaolo ja korjattava päätös Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu ympäristön kannalta olennainen muutos, on toiminnalle haettava uutta ympäristölupaa. Lainvoimaiseksi tultuaan tämä päätös korvaa Vilppulan kunnan ympäristö-lautakunnan antaman ympäristölupapäätöksen lupamääräykset. Sijoituspaikan osalta Vilppulan kunnan ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa jää voimaan. Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennes-sä. Hakemuslomake täytetään pääosin, kuten ympäristölupaa haettaessa. Hakemuksen liitteinä on esitettävä voimassa olevien 17

18 säädösten edellyttämät selvitykset. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelu- tai jätelain nojalla jo myön-netyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Lupapäätöstä tulee noudattaa sen saatua lainvoiman. Olemassa olevaa toimintaa saa muutoksenhausta huolimatta jatkaa voimassaolevan ympäristöluvan mukaisin lupamääräyksin. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-5, 7 8, 28, 31, 35 38, 41 43, 45 46, 52 56, 81, 90, 96 97, 100 ja 105 :t Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 9 10, 15 19, 22 ja 30 :t Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 3, :t Jätelaki (646/2011) 8, 13, 15-17, 28-29, 72, 118 :t Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 7-9 ja 24 :t Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) Lisäksi on otettu huomioon Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 592/2010 Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta 629/2012 Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet (MMMRMO- C4) Kotieläinrakennusten ympäristöhuolto Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet (MMMRMO- C1.2.2) Kotieläinrakennukset, Lihanautarakennukset Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta (1/2010) Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa (Suomen ympäristö 564) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä (1069/2009) ja sen täytäntöönpanosta annettu komission asetus (142/2011) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tästä päätöksestä peritään Keurusselän ympäristönsuojelujaoksen 18

19 ( 64) hyväksymän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti käsittelymaksua

20 Laskussa on huomioitu, että kyseessä on lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus, jolloin käsittelymaksu on määrätty 50 prosenttia pienempänä kuin vastaavan uuden toiminnan lupamaksu olisi (840 ). PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Ote päätöksestä Hakija Keurusselän ympäristönsuojelujaosto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisesti Mänttä-Vilppulan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Jäljennös päätöksestä Pirkanmaan ELY -keskus Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus Ilmoitus päätöksestä (kuulutus) Erityistiedoksiannon hakemuksesta YSL 38 :n 2 momentin mukaisesti saaneet MUUTOKSEN HAKU Tähän päätökseen ja/tai päätöksestä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä (YSL 96 ). Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. LIITTEET Valitusosoitus 20

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto PÄÄTÖS Multiantie 1 Annettu 30.4.2014 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014 Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 HAKIJA Haaja-Maito Oy Niemeläntie 338 69100 Kannus KIINTEISTÖ Alavainio 217-403-3-25

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle/ Hartikainen Antti/Lastukoskentie 99/ Nilsiä, Vuotjärvi, Sikako 81:2 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 9/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y3/2014 Ympla 26.02.2014 33 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 Hevostallien ympärist ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 YSL 4 yleiset periaatteet 1. Ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate 2. Varovaisuus- ja huolellisuusperiaate

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 8/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y2/2014 Ympla 26.02.2014 32 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.5.2014 Lupanro: 2014-2 Dnro: 536/14 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 319 17.10.2012 Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 575/11/01/00/2010 RYL 319 Asiakirjat Asiakirjat ovat

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia Ympäristö- ja terveyslautakunta 17 19.05.2016 Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Ympäristö- ja terveyslautakunta 19.05.2016 17 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Hakija Maatalousyhtymä

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelulain PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 27 :n mukaisessa lupa-asiassa. Antopäivä 20.6.2016 Päätöksessä on liitteineen 10 sivua. YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 24.09.2015 Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 Valmistelija:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/MAATILAYHTYMÄ ILPO JA TERHI MATTILA. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/MAATILAYHTYMÄ ILPO JA TERHI MATTILA. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/MAATILAYHTYMÄ ILPO JA TERHI MATTILA Maatilayhtymä Ilpo ja Terhi Mattila hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevan lampolan toimintaa.

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA)

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA) Ympäristölautakunta 35 28.10.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA) Ymp 35 Valmistelija vs. rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040

Lisätiedot

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 77 20.05.2014 ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 72/64.641/2014 PJSYMPLK 77 HAKIJA Nimi: Esko Koivisto LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa. Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki

Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa. Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki Eläinsuojien ympäristöluvat - taustaa Vuonna 2013 noin 20 000 tilalla kotieläimiä, eläinsuojan

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 31.03.2010 Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 41/5/543/2010 YMPTEKLT 48 Ympäristötarkastaja ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos)

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus RAKI-hankkeen päätösseminaari

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

LIHAKARJATILAN TOIMINNAN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖLUPA MIKA PIIRAISEN TILALLE TOIVOLA 15:45. VALVJAOS 35 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 14.6.

LIHAKARJATILAN TOIMINNAN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖLUPA MIKA PIIRAISEN TILALLE TOIVOLA 15:45. VALVJAOS 35 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 14.6. Teknisen lautakunnan valvontajaosto 35 14.06.2010 LIHAKARJATILAN TOIMINNAN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖLUPA MIKA PIIRAISEN TILALLE TOIVOLA 15:45 91/8/86/2010 VALVJAOS 35 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 14.6.2010

Lisätiedot

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30.

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA HAKIJA Lypsykarjanavetan laajentaminen Ari Hyttinen Kaarnalammentie 10 a 83400 VIINIJÄRVI

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 KAUSTISEN KUNTA PÄÄTÖS 2/2015 Ympäristölautakunta Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2015 Dnro 4/5.57.576/2015 ASIA HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.03.2015 Sivu 1 / 1 142/11.01.03/2014 25 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Armi Tukia, puh. 043 826 5218 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016 Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen YMPTEKLT 94 86/11 01 00/2016 Ympäristötarkastaja ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, naudanlihantuotanto HAKIJA Pasi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. lannan varastoinnista lantapatterissa. lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle

Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. lannan varastoinnista lantapatterissa. lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle ILMOITUS Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lannan varastoinnista lantapatterissa lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle lannan luovuttamisesta ympäristöluvan saaneelle hyödyntäjälle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE K A A K K O I S S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu 4 45100 KOUVOLA Puhelin 020 490105 Telefax 020 4904300 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(10) Nro A1027 Dnro KAS 2007 Y 244 113 Annettu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / MÄKELÄ JARKKO JA ELSE, LYPSYKARJAPIHATTO, LEHTOLA 24:84

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / MÄKELÄ JARKKO JA ELSE, LYPSYKARJAPIHATTO, LEHTOLA 24:84 Ympäristölautakunta 33 14.07.2015 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / MÄKELÄ JARKKO JA ELSE, LYPSYKARJAPIHATTO, LEHTOLA 24:84 Ymp 33 Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE PÄÄTÖS Nro 131/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Tilakeskus ja eläinsuoja sijaitsee kiinteistöllä Kartano , etälantala on rakennettu kiinteistölle Piimäniemi

Tilakeskus ja eläinsuoja sijaitsee kiinteistöllä Kartano , etälantala on rakennettu kiinteistölle Piimäniemi JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.8.2012 Lupanro: 2012-4 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 30 11.06.2015 Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 30 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Lisätiedot

JÄTTEET, LOISET, REHUT JA NIIDEN HYVÄT KÄYTÄNTEET. Maria Martikainen harjoittelija, Porutaku-hanke

JÄTTEET, LOISET, REHUT JA NIIDEN HYVÄT KÄYTÄNTEET. Maria Martikainen harjoittelija, Porutaku-hanke JÄTTEET, LOISET, REHUT JA NIIDEN HYVÄT KÄYTÄNTEET Maria Martikainen harjoittelija, Porutaku-hanke TARHAUSJÄTTEET Porojen tarhauksesta syntyvät jätteet tulee käsitellä maaperän ja vesistön pilaantumisen

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen Ympäristölautakunta 43 07.10.2015 Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen 1708/77.773/2015 YMPLA 43 Luvan hakija Maatalousyhtymä V & V Juntunen Osoite: Kovajärventie 58b, 89660

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin eläinsuoja, Villinpolku 12 b, Orimattila

ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin eläinsuoja, Villinpolku 12 b, Orimattila ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölupapäätös Ympäristölautakunta Antopäivä 18.8.2015 Dnro 90/2015 Ympltk 12.8.2015 93, LIITE 1 ASIA Päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Jukka ja Elina Vellingin

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA Ympäristölautakunta PÄÄTÖS 1/2015 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisessa asiassa.

KAUSTISEN KUNTA Ympäristölautakunta PÄÄTÖS 1/2015 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisessa asiassa. 1 KAUSTISEN KUNTA Ympäristölautakunta PÄÄTÖS 1/2015 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisessa asiassa. LIITE 2 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2015. Dnro 56/5.57.576/2014 ASIA HAKIJA Eläinsuojan toimintaa

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Anne Polso / Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7.5.2014 Kokkola

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Tilan tuotantosuunta on lihanautojen kasvatus. Eläinmäärä on 50-70 lihanautaa.

Tilan tuotantosuunta on lihanautojen kasvatus. Eläinmäärä on 50-70 lihanautaa. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 1.11.2011 Lupanro: 2011-6 Dnro: 2656/2011 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN

YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 121 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN 60/64.641/2014 PJSYMPLK 121 LUVAN HAKIJA Nimi: Timo Tuominen LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupaa haetaan 15 600

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Tilakeskus ja eläinsuoja sijaitsevat kiinteistöllä Kartano , etälantala on rakennettu kiinteistölle Piimäniemi

Tilakeskus ja eläinsuoja sijaitsevat kiinteistöllä Kartano , etälantala on rakennettu kiinteistölle Piimäniemi JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 3.11.2015 Lupanro: 2015-9 Dnro: 1127/12 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n mukaisesta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 21.05.2014. Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle, Heikki Turtiainen 235/58/585/2014 RAKYL 83

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 21.05.2014. Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle, Heikki Turtiainen 235/58/585/2014 RAKYL 83 Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 21.05.2014 Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle, Heikki Turtiainen 235/58/585/2014 RAKYL 83 Selostus: Heikki Turtiainen on hakenut ympäristölupaa toiminnassa ole val

Lisätiedot

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Turkistarhojen ja maatilojen valvonta Valvojat Etelä-Pohjanmaan maatilat Pirita Rousu ja Toni Etholén (Seinäjoki)

Lisätiedot

ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa eläinsuojaa ja sen laajennusta.

ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa eläinsuojaa ja sen laajennusta. ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta Päivämäärä Numero 4.7.2014 3/2014 1 ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 461/11010000/11.6.2015 25.8.2015

Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 461/11010000/11.6.2015 25.8.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 461/11010000/11.6.2015 Pvm 19.8.2015 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2015 ASIA Eläinsuojan ympäristölupa,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 3.12.2013 Lupanro: 2013-4 Dnro: 1185/13 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Karjasuoja sijaitsee Liperin kunnan Ristin kylän tilalla Alanko RN:o 36:0.

Karjasuoja sijaitsee Liperin kunnan Ristin kylän tilalla Alanko RN:o 36:0. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 2 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2014 ASIA ASIANOSAISET Uuden lypsykarjapihaton rakentaminen Jari ja Tiina Nupponen Neitsytniementie

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS ASIA. Nautakasvattamon toimintaa koskeva ympäristölupa, Seinäjoki HAKIJA. Antero Ristimäki Kitinojantie 694 61470 Kitinoja

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS ASIA. Nautakasvattamon toimintaa koskeva ympäristölupa, Seinäjoki HAKIJA. Antero Ristimäki Kitinojantie 694 61470 Kitinoja YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 155/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/49/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2011 ASIA HAKIJA Nautakasvattamon toimintaa koskeva ympäristölupa, Seinäjoki Antero Ristimäki

Lisätiedot

Päätös ympäristölupamääräysten tarkistamisesta / Tähtinen Sari ja Mika

Päätös ympäristölupamääräysten tarkistamisesta / Tähtinen Sari ja Mika 1 Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut 10 / 2015 Myn 19/2015 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2015 Päätös ympäristölupamääräysten tarkistamisesta / Tähtinen Sari ja Mika Asia Olemassa olevan maidontuotantotilan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot