Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistus koskien eläinsuojaa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistus koskien eläinsuojaa."

Transkriptio

1 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVASTA Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie KEURUU Kokous Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero 50/ /2014 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistus koskien eläinsuojaa. LUVAN HAKIJA Noutotila Niittymäki Johanna Niittymäki Haavistontie VILPPULA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Niittymäen noutotilalla on pihattonavetta lihakarjalle sekä kaksi eläinsuojaa kalkkunoille sekä osavuosikäytössä oleva eläinsuoja (konehalli) sioille. Lihakarjan eläinsuoja sekä yksi kalkkunoiden ja sikojen eläinsuoja sijait-sevat tilalla Ylä-Herttuala 1:17 ja yksi kalkkunoiden eläinsuoja viereisellä, Ala-Herttualan Rn:o 1:128, tilalla. Kalkkunoille tarkoitetut eläinsuojat ovat nykyään poissa käytöstä. Kunta: Kylä: Kiinteistörekisteritunnukset: Kiinteistöjen omistaja Mänttä-Vilppula Suluslahti Ylä-Herttuala , Ala-Herttuala Johanna Niittymäki LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Keurusselän ympäristöjaosto on kehottanut Niittymäen Nouto-tilaa hakemaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista mennessä, koska voimassa olevassa luvassa ei ole määrätty lupa-määräysten tarkistamisajankohtaa. 1

2 TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 11 a kohdan perusteella toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomai-nen. Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. ASIAN VIREILLETULO Hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi on tullut vireille Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimistossa TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET Tilalla on Vilppulan kunnan ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa nykyistä toimintaa varten. Tila kuuluu maatalouden ympäristötukijärjestelmään. ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Eläinsuoja sijaitsee hyväksytyn ( ja tarkis-tetun) Vilppulan oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan alueella, maa-tilojen talouskeskusten alueella, jossa on merkintä AM. Muu ympäröivä alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi M. SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ Niittymäen noutotila sijaitsee Mänttä-Vilppulan kunnan Suluslahden kyläs-sä Haavistontien molemmin puolin. Lähin naapuri on noin 400 metrin etäisyydellä, seuraavat 500 ja 800 metrin päässä. Eläinsuojat sijaitsevat noin 300 metrin päässä Suojärvestä. Niittymäen Noutotila ei sijaitse pohjavesialueella eikä lähialueella ole luonnonsuojelualueita. TOIMINTA Eläintilat ja tuotanto Niittymäen noutotilalla kasvatetaan ympärivuoden Limousin -pihvikarjaa emolehmäkarjana sekä jouluksi yksi kasvatuserä lihasikoja. Tilan nykyinen, hakemuksen mukainen eläinmäärä on 112 kappaletta Limousin -pihvikarjaa, joiden ikä- ja sukupuolijakauma on esitetty tarkemmin alla olevassa taulukossa. Ikä Sonnit Lehmät alle 12 kk kk

3 24 36 kk 1 16 yli 36 kk

4 Laiduntaminen Tilalla on oma tilateurastamo, leikkaamo, savustamo sekä tilamyymälä. Yritys tuottaa lihatuotteita raaka-aineena tilan omat eläimet. Tilan eläimistä teurastetaan omalla tilateurastamolla lähinnä sonnit ja lihasiat. Vanhat eläimet toimitetaan isoille teurastamoille. Teurastusmäärä on noin 1 sonni ja 2 3 sikaa viikoittain maanantaisin. Emolehmät vasikoineen saavat talvella liikkua vapaasti ulos ja sisälle, mutta sonnit pidetään pihatossa. Kesällä lihakarjaa laidunnetaan myös tilan yhteydessä olevilla pelloilla ja metsäalueilla. Laidunta on 30 hehtaaria, josta osa rajoittuu vesistöön. Karjaa laidun-netaan ympärivuorokautisesti 6 kuukautta vuodesta. Hakijan mukaan laidunkauden aikana eläimet juovat pääosin pihatolla, vesistöjen läheisyydessä ohjatulla juomapaikalla ja kuivan kauden aikana tarvittaessa vesivaunusta. Laitumilla ei ole pysyviä ruokintapaikkoja. Tiedot maatilan vedenhankinnasta Tilalla on oma porakaivo. Kuivikejärjestelmä ja lannan käsittely ja varastointi Puristenesteet Tilan lihakarjan eläinsuojassa on käytössä kestokuivitusjärjestelmä. Virtsa imeytetään kuivikkeisiin. Lihakarjan pihatto on kylmä ja betonipohjainen. Kuivitusjärjestelmä on vinokestokuivikepohja, jossa on erillinen makuualue ja ruokintapaikka. Kuivitetun alueen pinta-ala on 541 m 2, jossa kuivikkeen paksuus 0 0,5 metriä. Kuivikepohjan betonireunojen korkeus on 1 metri. Kuivikkeina käytetään olkea, purua ja turvetta. Kuivikkeet vaihdetaan kokonaan noin 4 kertaa vuodessa. Poistettu kuivikepohja varastoidaan lantalassa. Lihasikojen eläinsuojassa on myös kestokuivikejärjestelmä. Eläinsuoja tyhjennetään lannasta pääsääntöisesti kerran vuodessa keväällä suoraan peltoon. Pihaton päädyssä on katettu 367 m 2 :n (29 m * 12,7 m) kuivalantala. Lantalan pohja ja reunat ovat 2,3 metriin saakka betonia ja siitä neljään (4) metriin puu/pelti. Lantalan ajoluiskan korkeus on noin 0,8 metriä. Pihatosta lantalaan on luiskat lantakäytävältä sekä vinokuivikepohjalta. Puristenestettä ei synny, koska tilalla vuosittain tarvittava säilörehu, noin suurpaalia tehdään esikuivatettuna. Lannan ja jätevesien hyödyntäminen Lannan levitykseen käytettävissä olevaa peltoa on noin 88 hehtaaria, josta noin 48 hehtaaria on omaa ja 40 hehtaaria on vuokrattua. Kaikki syntyvä lanta hyödynnetään omilla tai vuokratuilla pelloilla. Lanta levitetään 4

5 pelloille vuosittain ensimmäisen rehuniiton jälkeen. Teurastamolta syntyvät pesuvedet levitetään peltoon yleensä kerran vuodessa joko ennen kyntämistä syksyllä tai ennen muokkausta keväällä. Pohjavesialueella lannan levityspeltoa ei ole lainkaan. Syntyvät jätteet ja niiden käsittely Kemikaalit Vaarallisien jätteiden osalta tilalla varastoidaan lähinnä yksittäisiä loiste-putkia. Jäteöljyjä tilalla ei varastoida. Traktorit käy huoltamassa huolto-mies, joka vie huollosta syntyvät jätteet mennessään. Omassa toimin-nassa syntyvät vaaralliset jätteet toimitetaan Pirkanmaan Jätehuollon Mänttä-Vilppulan jäteasemalle. Yksi merkittävimmistä jätejakeista on tilateurastamolta syntyvä teurasjäte. TSE -jätettä varastoidaan tilalla maksimissa kiloa pakastettuna. Honkajoki Oy noutaa teurasjätteet tilalta kolmisen kertaa vuodessa noin 1000 Kg:n erissä. Honkajoki Oy hakee myös yksittäiset kuolleet eläimet. Teurastamolta syntyy lisäksi pesuvesiä, jotka varastoidaan pääasiassa 30 m 3 säiliöön, mutta tarvittaessa käytetään myös vanhaa virtsasäiliötä varasäiliönä (50 m 3 ). Teurastamon pesuvedet levitetään peltoon kerran vuodessa. Toiminnasta syntyvät metallijätteet toimitetaan Kuusakoski Oy:lle ja päivittäisjätteet Suluslahden aluekeräyspisteeseen. Tilalla varastoitavien kemikaalien määrä on vähäinen. Käytössä olevien tai varastoitavien kemikaalien varastointitavasta ja määrästä tiedot on koottu seuraavaan taulukkoon. Kemikaali Öljytuotteet (esim. traktorin öljyt) Kasvinsuojeluaineet Lannoitteet Eläinten lääkkeet Teurastamolla käytettävät pesu- ja desinfiointiaineet Varastossa enintään max 1 tynnyri n. 30 litraa yhden viljelykauden tarve ei varastoida, käytetään tarvittaessa teurastamon tarve n. ½ v kerrallaan Varastointipaikka ja -tapa konesuoja ei varastoida, käytetään välittömästi betonipohjainen varastohalli teurastamorakennuksessa omat säilytystilat (EVIRA valvoo) Polttoainesäiliöt Tilalla on käytössä kaksi kattamatonta maanpäällistä polttoainesäiliötä betonilaatalla. 5

6 Polttoainesäiliö 1 (vanhempi) litran yksivaippainen käsipumpullinen lukitsematon polttoainesäiliö betonilaatalla. Polttoainesäiliö 2 (Nasu) Pääasiassa käytössä oleva litran 2 -vaippasäiliö, jossa on lukitus, ylitäytön estin sekä lapon estolaite. Toiminnasta aiheutuva liikenne Eläinten pitoon liittyvää liikennettä ovat mm. lannan ja pesuvesien levitys kerran vuodessa sekä heinäpaalien kuljetus pelloilta pihatolle noin 1 kuorma viikossa. Lisäksi tilalla käy hakettaja noin 1 2 kertaa vuodessa ja polttoöljyauto noin 1 2 kertaa vuodessa tarpeen mukaan. Tilan omaa henkilö- ja pakettiautoliikennettä on noin kolme kertaa viikossa ja lisäksi vaihteleva määrä asiakasliikennettä tilamyymälään kolmena päivänä viikossa. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Tilalla suoritetun tarkastuksen yhteydessä varmennettiin eläin-määrää ja nykyisin kasvatettavia eläinlajeja. Alkuperäinen myönnetty ympäristölupa sisältää lampaiden, kalkkunoiden, lihakarjan sekä sikojen kasvatuksen. Toiminnanharjoittajan toimittaman lupamää-räysten tarkistushakemuksen perusteella tilalla ei enää kasvateta lainkaan kalkkunoita eikä lampaita. Tarkastuksen yhteydessä myös arvioitiin tilalla edelleen kasvatettavien lihakarjan ja lihasikojen määrää ja toiminnanharjoittajan esitti lihasikojen vuosittaisen kasvatusmäärän nostamista 60 kappaleeseen alkuperäisen ympäristöluvan mukaisesta 50 kappaleesta ja lihakarjan määrän nostamista 130 kappaleeseen alkuperäisen luvan 90 kappaleesta. Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset Hakemuksesta on kuulutettu Mänttä-Vilppulan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla. Lisäksi kuulutus on lähetetty tiedoksi seuraaville kyseessä oleviin tiloihin rajoittuville kiinteistön omistajille. Honkala, Taipale, Perälä, Haavisto, Korsumäki, Rautiainen Marko ja Merja Kotisaari Eero ja Mirja Savijoki Väinö Lehtonen Aino ja Martti Korsumäki Esa ja Leena 6

7 Lausunnot Ympäristönsuojelusihteeri Eeva Jokikokko ja ympäristösuunnittelija Helena Jokinen ovat käyneet tutustumassa kohteeseen Tarkastusmuistio on liitetty ympäristölupamääräysten tarkastus-hakemuksen asiapapereihin. Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Muistutukset ja mielipiteet Ympäristölupahakemuksen johdosta määräaikaan mennessä jätettiin yksi muistutus. Muistuttajalla ei ole mitään estettä lihakarjan lisäämiseen ja laiduntami-seen Perälän entisillä pelloilla mikäli aidat laitetaan sellaiseen kuntoon, ettei elävät pääse pihatontille. Muistuttaja ei anna myöskään lupaa metsämaansa laiduntamiseen. Hakijan kuuleminen ja vastine Toiminnanharjoittaja ei ole toimittanut vastinetta Väinö Savijoen muistutukseen. KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUJAOSTON RATKAISU Keurusselän ympäristönsuojelujaosto on tarkistanut Vilppulan kunnan ympäristölautakunnan Niittymäen Noutotilalle myöntämän ympäristölupapäätöksen lupamääräykset. Eläinsuojat sijaitsevat Mänttä-Vilppulan kaupungin Suluslahden kylässä tiloilla Ylä-Herttuala sekä Ala-Herttuala Noutotila Niittymäen toimintaa koskevat ympäristölupamääräykset on päivitetty voimassa olevan ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisiksi. Alkuperäisen ympäristölupapäätöksen korvaavat lupamääräykset on esitetty alla: LUPAMÄÄRÄYKSET 1 Toiminta alueella Eläinsuojien pohja- ja lantalarakenteiden sekä lannan siirtoon tarkoitet-tujen rakenteiden tulee olla sellaisia, että ne estävät lannan ja virtsan joutumisen maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin. Eläinsuojien piha- ja kulkutiet tulee pitää kovapintaisina. Eläinsuojien katolta valuvat sade- ja sulamisvedet tulee johtaa lannan varasto- ja käsittelytilojen ulkopuolelle. 2 Eläinmäärä Tilan pihatossa voidaan pitää nykyinen eläinmäärä seuraavan taulukon 7

8 mukaisesti. 8

9 Ikä Sonnit Lehmät alle 12 kk kk kk 1 16 yli 36 kk 1 32 Eläinten ikä- ja sukupuolijakauma saa vaihdella, kuitenkin niin, ettei piha-ton eläinmäärä saa ylittää Maa- ja metsätalousministeriön (MMMRMO- C1.2.2) täytepohjapihattojen karsina-aloista eläintä kohti asettamia rajoja ja eläinten pito yleisesti noudattaa kulloinkin voimassa olevia eläin-suojeluvaatimuksia. Lihasikojen osalta Niittymäen Noutotilan eläintiloissa on luvan mukaista kasvattaa 60 lihasian erä vuodessa. 3 Lannan varastointi Lihakarjan laiduntaessa 4 kuukautta vuodessa tulee lannan varastointitilaa olla käytettävissä vähintään 905,6 m 3 laskettuna hyväksytyn maksimi eläinmäärän mukaan. Lannan varastointitilaksi lasketaan lantalan lisäksi lihasikojen eläinsuoja sekä täytepohjapihaton neljä kertaa vuodessa tyhjennettävä vino-osa. Lantaa voidaan tarvittaessa työteknisistä syistä patteroida ilmoitetuilla lohkoilla kulloinkin voimassa olevan nitraattidirektiivin mukaisesti. 4 Lannan hyödyntäminen Lannan hyödyntämiseen tulee olla käytettävissä eläinmäärään nähden riittävästi levitykseen soveltuvaa peltoa, tai lannan hyödyntämisestä muulla tavoin on oltava asianmukaiset sopimukset. Päätöksen mukaisella eläinmäärällä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa tulee olla vähintään 42 hehtaaria. Vesistöjen läheisyyteen tulee jättää vähintään 10 metriä leveä suojavyöhyke lannan ravinteiden veteen pääsyn estämiseksi. Lannan hyödyntämisessä tulee noudattaa voimassa olevia maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevia valtio-neuvoston asetuksen määräyksiä. Levityksessä tulee huomioida myös maaperän viljavuus, viljeltävän kasvin ravinnetarve sekä lannan typpi- ja fosforipitoisuus. 5 Laiduntaminen Rantalaitumilla laiduntavien eläinten pääsy vesirajaan tulee estää aidalla. Ainoastaan juottopaikaksi voidaan jättää aitaamaton alue. Eläinten pysymisestä aidatulla alueella on huolehdittava. Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa niin, että estetään eläinten vahingoittuminen ja karkaaminen. 9

10 6 10

11 Kemikaalien ja polttonesteiden varastointi Käytössä oleva polttoainesäiliö tulee sijoittaa suoja-altaaseen tai suojata muulla tavoin niin, että polttoaineen käsittely tai mahdollinen säiliön rikkoutuminen ei aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Muut kemikaalit on varastoitava ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 7 Syntyvien jätteiden käsittely Hyötyjätteet kuten muovi-, paperi-, pahvi-, metalli- ja lasijätteet on kerät-tävä erilleen ja toimitettava ensisijaisesti hyötykäyttöön. Muovijätteitä ei saa polttaa avotulella. Toiminnasta mahdollisesti syntyvät vaaralliset jätteet kuten jäteöljyt, käytetyt öljynsuodattimet, akut, käyttökelvottomat torjunta-aineet sekä loisteputket on varastoitava ehjissä suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustalla tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa. Vaaralliset jätteet on toimitettava luvan omaavaan vaarallisten jätteiden vastaanotto-pisteeseen. Eläinten ruhot ja muu toiminnassa syntyvä eläinjäte tulee toimittaa hakemuksen mukaisesti Honkajoki Oy:lle tai muuhun ympäristöluvan omaavaan laitokseen käsiteltäväksi. Ruhojen ja muun eläinjätteen pitkäaikaista varastointia tulee välttää ja lyhytaikainenkin varastointi tulee järjestää siten, että se ei aiheuta terveys- ja hajuhaittaa taikka epäsiisteyttä. Eläinjätettä ei saa haudata. 8 Toiminnan tarkkailu ja raportointi 9 Eläinsuojan, lantalan ja teurastamon pesuvesisäiliöt tulee tyhjentää vuosittain ja samalla arvioida niiden kunto mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Mikäli rakenteissa tai laitteissa havaitaan vaurioita tai toimintaongelmia, jotka voivat johtaa päästöjen tai haittojen syntymiseen, on ne välittömästi korjattava. Eläinsuojien toiminnasta tulee pitää kirjaa. Toiminnanharjoittajan tulee raportoida toiminnastaan seuraavat vuositiedot: eläinten määrä, toiminnassa muodostuva kuivikelannan määrä (m 3 /vuosi), kuolleiden eläinten ja teurasjätteen määrä (kpl/vuosi ja t/vuosi), toimituspaikat ja ajankohdat, tiedot toiminnassa syntyneistä jätteistä, niiden laadusta ja määrästä sekä toimituspaikoista, tiedot häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista, uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset Toimintaa koskeva vuosiraportti tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä Mänttä-Vilppulan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 11

12 Muut ohjeet Häiriö- ja poikkeustilanteet Toiminnanharjoittajan on heti ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaiku-tusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä poikkeuksellisten tilanteiden uusiutumisen ehkäisemiseksi. Häiriötilanteista, jotka ovat aiheuttaneet tai saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, on ilmoitettava välittömästi kunnan ympäristönsuojelu-sihteerille Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa erityisesti ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa eläinsuojien toiminnassa tapahtuvista olennaisista eläinmääriin, tuotantoon tai ympäristön pilaantumisriskiin liittyvistä muutoksista, toiminnanlopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä valvonta-viranomaiselle. Mikäli toiminta muuttuu tai olennaisesti laajenee, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. RATKAISUN PERUSTELUT Lupamääräysten tarkistamisen perusteet Kyseessä on toistaiseksi voimassaolevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen. Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset on ratkaistu Vilppulan kunnan ympäristölautakunnan antamassa ympäristölupapäätöksessä. Keurusselän ympäristönsuojelujaosto katsoo, että luvassa annetut lupamääräykset on tarpeen tarkistaa ja ajantasaistaa. Lupamääräyksiä on ajantasaistettu mm. ympäristöhallinnossa tapahtuneiden muutosten ja muuttuneiden säädösten ja ohjeiden takia. Varsinaisessa eläinsuojan toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja nouda-tetaan annettuja määräyksiä, täyttää toiminta ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, kun otetaan huomioon annetut lupamääräykset. Luvan hakijalla katsotaan olevan toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Lisäksi voidaan arvioida, että tilalla toimitaan tämänhetkisen parhaan käyttö-kelpoisen tekniikan mukaisesti. LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset. Määräysten tarkoituksena on ehkäistä ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. 12

13 Toiminta alueella (lupamääräys 1) Lupamääräys on annettu maaperän, pinta- ja pohjavesien sekä talous-veden ottopaikkojen suojelemiseksi. Lupamääräys rakenteiden tiiveydestä on annettu sen varmistamiseksi, ettei lannan käsittelystä tai varastoinnista tilalla aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Eläinmäärä (lupamääräys 2) Ympäristöluvassa on tarpeen määrätä toiminnan laajuudesta, koska pääs-töille ei ole mahdollista antaa raja-arvoja. Eläinten lukumäärä vaikuttaa suoraan lannan määrään ja sitä kautta lannan varastointitilan tarpeeseen. Koska tuotantoeläinten määrässä tulee ottaa huomioon Maa- ja metsätalo-usministeriön (MMMRMO- C1.2.2) täytepohjapihattojen karsina-aloista eläintä kohti asettamat rajat sekä eläinten pidolle yleisesti asetetut eläinsuojeluvaatimukset ei Niittymäen Noutotilan lihakarjan määrää voi nostaa hakijan esityksen mukaisesti 130 yksilöön. Hakijan esityksen mukainen eläinmäärä edellyttäisi noin 640 m 2 :n suuruisen pihaton. Eläintä kohti tarvittavan karsina-alan laskennassa on käytetty hakemuksen eläintietoja sekä alla olevan taulukon pinta-ala vaatimuksia. Eläinten paino, Kg Nuori nauta MMMRMO- C1.2.2 Ikä, kk Liha-na uta Täytepohjapihato n karsina-ala Ruokintapöydä n reunan pituus mm/eläin (1) m 2 /eläin (300) ,5-3,5 400 (300) ,5 400 (300) , (350) < 500 >20 > (400) emolehmä (2) väh. 8 emolehmä (3) väh. 9 (1) sulussa annettu arvo, jos rehua on jatkuvasti tarjolla (2) emolehmä + vasikka suurryhmäpoikimiskarsinassa (3) emolehmä + vasikka yksilöpoikimiskarsinassa Lannan varastointi (lupamääräys 3) Lannan varastointitilojen mitoituksesta on annettu määräykset valtio-neuvoston asetuksessa (VNA 931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien esiin pääsyn rajoittamisesta. Nykyinen eläinmäärä tuottaa laskennallisesti kuivalantaa, johon virtsa on kuivikkeeseen imeytettynä m 3 (lihakarja m 3 ja lihasiat 144 m 3 ). Lantalan varastointitilavuus on (337m 2 * 3,3 m) m 3. Lantalan lisäksi 13

14 lannan varastointitiloiksi lasketaan myös lihasikojen kasvatustilat, joista lanta ajetaan suoraan peltoon. 14

15 Kestokuivikepohjaa käytettäessä vaadittava lannan varastointitilavuus riip-puu kuivikepohjan koosta, tyhjennyskerroista ja tyhjennyksen ajoittumi-sesta. Kyseessä olevassa tapauksessa pihaton kuivikepohja vaihdetaan neljä kertaa vuodessa, joten pihaton kuivike-pohjan varastointitilavuudeksi lasketaan kolme kuukautta. Hakijan ilmoittamasta eläinten laitumella viettämästä kuuden kuukauden laidunnusajasta voidaan laskennassa ottaa huomioon 4 kuukauden aikana laitumelle jäävä lannan osuus eli noin 500 m 3. Kun vuosittain muo-dostuvasta lannanmäärästä vähennetään laitumelle jäävän lannan osuus sekä lihasikojen osuus, on lannan varastointitilan tarve noin m 3. Tilalla käytössä oleva lannan varastointitila on näin ollen riittävä. Lannan hyödyntäminen (lupamääräys 4) Ympäristöministeriön ohjeessa kotieläintalouden ympäristönsuojelusta (1/2010) edellytetään, että eläinsuojatoimintaa harjoittavalla on käytet-tävissä riittävästi lannan levitykseen soveltuvaa peltoa. Peltopinta-alan tarve on vähintään yksi peltohehtaari 2,5 emolehmää, 2,7 lihanautaa (sonni kk), 11 vasikkaa (alle 6 kk) kohti. Määräyksen tarkoituksena on varmistaa, että toiminnassa syntyvä lanta voidaan hyödyntää niin, että haitallisia ravinnehuuhtoumia tai pohjaveden pilaantumisvaaraa ei synny. Tilan eläinmäärän (112 kpl lihanautaa ja 60 lihasikaa) vuodessa tuottaman lannan levitykseen tarvitaan vähintään 42 hehtaaria peltoa, joten toiminnanharjoittaja on esittänyt riittävästi peltoa lannan levitystä varten, ylilannoituksen ja ravinteiden huuhtoutumisriskin ehkäisemiseksi. Laiduntaminen (lupamääräys 5) Vesirajan aitaaminen laidunalueen ulkopuolelle juottopaikkaa lukuun ottamatta on asetettu pintavesien suojelemiseksi ja vesialueen muun mahdollisen virkistyskäytön mahdollistamiseksi. Turvallisilla ja ehjillä aidoilla varmistetaan eläinten pysyminen laidunalueella. Kemikaalien ja polttonesteiden varastointi (lupamääräys 6) Kemikaalien ja polttonesteiden varastointia koskeva määräys on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisriskin vähentämiseksi. Syntyvien jätteiden käsittely (lupamääräys 7) Jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu, koska toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä, kuten vaarallisten jätteiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn sekä hyötyjätteiden sekä hyötykäyttöön kelpaamattomien jätteiden pitämisestä erillään muista jätteistä ja niiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. Toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden varastoinnista siten, että maaperän, pinta- ja 15

16 pohjavesien pilaantuminen estetään. 16

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (1069/2009) mukaan eläinten ruhot ja muu eläinjäte on käsiteltävä eläinjätteen poltto- tai käsittelylaitoksessa. Eläinruhojen ja muun eläinjätteen varastointia ja käsittelyä koskeva määräys on annettu terveys-, ympäristö- ja haju-haittojen ehkäisemiseksi. Toiminnan tarkkailu ja raportointi (lupamääräys 8) Tarkkailemalla säännöllisesti lantavaraston ja polttoainesäiliön kuntoa, voidaan varmistua niiden tiiveydestä ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin mahdollisten vuotojen ilmaannuttua. Lupamääräys vuosiraportoinnista perustuu ympäristönsuojelulain (86/2000) toiminnanharjoittajan yleisiin velvollisuuksiin (5 ) olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallis-ten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toiminnan vuosiraportointiin velvoittaa myös ympäristönsuojelulain seuranta- ja tarkkailumääräykset (46 ) sekä viranomaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus (83 ). Häiriö- ja poikkeustilanteet (lupamääräys 9) Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa on määrätty viran-omaisten ja lähiasukkaiden tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisesti annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. Häiriötilanteisiin katsotaan liittyvän ympäristön pilaantumisen ja terveyshaitan mahdollisuus. VASTAUS MUISTUTUKSESSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Annetussa muistutuksessa esitetyt asiat on otettu huomioon lupa-määräyksessä 5. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKASTAMINEN Luvan voimassaolo ja korjattava päätös Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu ympäristön kannalta olennainen muutos, on toiminnalle haettava uutta ympäristölupaa. Lainvoimaiseksi tultuaan tämä päätös korvaa Vilppulan kunnan ympäristö-lautakunnan antaman ympäristölupapäätöksen lupamääräykset. Sijoituspaikan osalta Vilppulan kunnan ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa jää voimaan. Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennes-sä. Hakemuslomake täytetään pääosin, kuten ympäristölupaa haettaessa. Hakemuksen liitteinä on esitettävä voimassa olevien 17

18 säädösten edellyttämät selvitykset. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelu- tai jätelain nojalla jo myön-netyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Lupapäätöstä tulee noudattaa sen saatua lainvoiman. Olemassa olevaa toimintaa saa muutoksenhausta huolimatta jatkaa voimassaolevan ympäristöluvan mukaisin lupamääräyksin. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-5, 7 8, 28, 31, 35 38, 41 43, 45 46, 52 56, 81, 90, 96 97, 100 ja 105 :t Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 9 10, 15 19, 22 ja 30 :t Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 3, :t Jätelaki (646/2011) 8, 13, 15-17, 28-29, 72, 118 :t Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 7-9 ja 24 :t Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) Lisäksi on otettu huomioon Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 592/2010 Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta 629/2012 Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet (MMMRMO- C4) Kotieläinrakennusten ympäristöhuolto Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet (MMMRMO- C1.2.2) Kotieläinrakennukset, Lihanautarakennukset Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta (1/2010) Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa (Suomen ympäristö 564) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä (1069/2009) ja sen täytäntöönpanosta annettu komission asetus (142/2011) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tästä päätöksestä peritään Keurusselän ympäristönsuojelujaoksen 18

19 ( 64) hyväksymän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti käsittelymaksua

20 Laskussa on huomioitu, että kyseessä on lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus, jolloin käsittelymaksu on määrätty 50 prosenttia pienempänä kuin vastaavan uuden toiminnan lupamaksu olisi (840 ). PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Ote päätöksestä Hakija Keurusselän ympäristönsuojelujaosto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisesti Mänttä-Vilppulan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Jäljennös päätöksestä Pirkanmaan ELY -keskus Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus Ilmoitus päätöksestä (kuulutus) Erityistiedoksiannon hakemuksesta YSL 38 :n 2 momentin mukaisesti saaneet MUUTOKSEN HAKU Tähän päätökseen ja/tai päätöksestä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä (YSL 96 ). Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. LIITTEET Valitusosoitus 20

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto PÄÄTÖS Multiantie 1 Annettu 30.4.2014 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014 Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 HAKIJA Haaja-Maito Oy Niemeläntie 338 69100 Kannus KIINTEISTÖ Alavainio 217-403-3-25

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla 29.04.2015 42 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 4.5.2015 ASIA HAKIJA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 9/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y3/2014 Ympla 26.02.2014 33 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 105 10.10.2013. 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 105 Asianro 6169/11.01.00/2013 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle/ Hartikainen Antti/Lastukoskentie 99/ Nilsiä, Vuotjärvi, Sikako 81:2 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 Hevostallien ympärist ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 YSL 4 yleiset periaatteet 1. Ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate 2. Varovaisuus- ja huolellisuusperiaate

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toiminnalla on Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ympäristölupa.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toiminnalla on Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ympäristölupa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 115 06.06.2013 Ympäristölupapäätös, Ahti Hyvönen 98/11.01/2013 YMPTEKLT 115 Valmistelija, ympäristötarkastaja puh. 044-750 2179 ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan muutos

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.5.2014 Lupanro: 2014-2 Dnro: 536/14 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lannan käsittely ja varastointi. Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto

Lannan käsittely ja varastointi. Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto Lannan käsittely ja varastointi Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto 19.4.2017 Säädökset Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 319 17.10.2012 Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 575/11/01/00/2010 RYL 319 Asiakirjat Asiakirjat ovat

Lisätiedot

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 8/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y2/2014 Ympla 26.02.2014 32 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia Ympäristö- ja terveyslautakunta 17 19.05.2016 Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Ympäristö- ja terveyslautakunta 19.05.2016 17 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Hakija Maatalousyhtymä

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelulain PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 27 :n mukaisessa lupa-asiassa. Antopäivä 20.6.2016 Päätöksessä on liitteineen 10 sivua. YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 24.09.2015 Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 Valmistelija:

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44 Ympäristölautakunta 3 27.01.2015 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS MARKUS KIVELÄ OY, VASIKKAKASVATTAMO, ALATALO RN:O 13:44 Ymp 3 Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 Markus Kivelä Oy hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

15 AHLQVIST TUIJA, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYS- TEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 15/ Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

15 AHLQVIST TUIJA, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYS- TEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 15/ Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 59 Dno KYK:498 /2009 15 AHLQVIST TUIJA, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYS- TEN TARKISTAMISESTA KU-YK 15/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/MAATILAYHTYMÄ ILPO JA TERHI MATTILA. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/MAATILAYHTYMÄ ILPO JA TERHI MATTILA. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/MAATILAYHTYMÄ ILPO JA TERHI MATTILA Maatilayhtymä Ilpo ja Terhi Mattila hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevan lampolan toimintaa.

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 11 25.01.2017 Ympäristölupahakemus, Kaarlo Peltomaa Rakennus- ja ympäristölautakunta 11 Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistölle 608-406-11-5,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 77 20.05.2014 ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 72/64.641/2014 PJSYMPLK 77 HAKIJA Nimi: Esko Koivisto LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30.

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA HAKIJA Lypsykarjanavetan laajentaminen Ari Hyttinen Kaarnalammentie 10 a 83400 VIINIJÄRVI

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 50 Asianro 2213/11.01.00/2017 Ympäristölupapäätös eläinsuojalle, tila Anttila, 297-440-0001-0036-F, Mäentie 40, Vartiala Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö-

Lisätiedot

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 5.11.2008 LSU 2008 Y 591(113) ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen muutoshakemus,

Lisätiedot

Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa. Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki

Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa. Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki Viljelijöille vaikeat asiat ympäristöluvissa Airi Kulmala/MTK Stop turhalle byrokratialle 4.9.2014 Seinäjoki Eläinsuojien ympäristöluvat - taustaa Vuonna 2013 noin 20 000 tilalla kotieläimiä, eläinsuojan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA)

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA) Ympäristölautakunta 35 28.10.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VEIKKO JA TANJA VIKMAN, NAUTAKASVATTAMO, KOKKONEVA 313:0 JA KOKKO 17:11 (MÄÄRÄALA) Ymp 35 Valmistelija vs. rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 31.03.2010 Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 41/5/543/2010 YMPTEKLT 48 Ympäristötarkastaja ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos)

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus RAKI-hankkeen päätösseminaari

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

Ympäristölautakunta MUUTOS VOIMASSAOLEVAAN YMPÄRISTÖLUPAAN / Mika Porras

Ympäristölautakunta MUUTOS VOIMASSAOLEVAAN YMPÄRISTÖLUPAAN / Mika Porras KORPILAHDEN KUNTA Ympäristölautakunta 26.6.2008 89 MUUTOS VOIMASSAOLEVAAN YMPÄRISTÖLUPAAN / Mika Porras Ymp.ltk 50 Mika Porras hakee ympäristönsuojelulain 58 mukaista toiminnan muutosta/laajennusta 26.8.2003

Lisätiedot

LIHAKARJATILAN TOIMINNAN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖLUPA MIKA PIIRAISEN TILALLE TOIVOLA 15:45. VALVJAOS 35 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 14.6.

LIHAKARJATILAN TOIMINNAN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖLUPA MIKA PIIRAISEN TILALLE TOIVOLA 15:45. VALVJAOS 35 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 14.6. Teknisen lautakunnan valvontajaosto 35 14.06.2010 LIHAKARJATILAN TOIMINNAN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖLUPA MIKA PIIRAISEN TILALLE TOIVOLA 15:45 91/8/86/2010 VALVJAOS 35 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 14.6.2010

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.03.2015 Sivu 1 / 1 142/11.01.03/2014 25 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Armi Tukia, puh. 043 826 5218 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE K A A K K O I S S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu 4 45100 KOUVOLA Puhelin 020 490105 Telefax 020 4904300 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(10) Nro A1027 Dnro KAS 2007 Y 244 113 Annettu

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 KAUSTISEN KUNTA PÄÄTÖS 2/2015 Ympäristölautakunta Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2015 Dnro 4/5.57.576/2015 ASIA HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Hakemuksen tausta, käsittely sekä hakemuksesta annettujen huomautusten ja lausuntojen sisältö ilmenevät päätösluonnoksesta.

Hakemuksen tausta, käsittely sekä hakemuksesta annettujen huomautusten ja lausuntojen sisältö ilmenevät päätösluonnoksesta. Ympäristölautakunta 47 12.11.2013 Ympäristölautakunta 33 14.06.2017 YMPÄRISTÖLUPAEHTOJEN TARKISTAMINEN / VILLE JA ANETTE KANANEN, LYPSYKARJANAVETTA, SIIRTOLA 4:38 Ymp 47 Valmistelija Tapio Alanko puh.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokouspäivämäärä Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä:

TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokouspäivämäärä Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: JOUTSAN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokouspäivämäärä 30.11.2017 Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä:12.12.2017 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

JÄTTEET, LOISET, REHUT JA NIIDEN HYVÄT KÄYTÄNTEET. Maria Martikainen harjoittelija, Porutaku-hanke

JÄTTEET, LOISET, REHUT JA NIIDEN HYVÄT KÄYTÄNTEET. Maria Martikainen harjoittelija, Porutaku-hanke JÄTTEET, LOISET, REHUT JA NIIDEN HYVÄT KÄYTÄNTEET Maria Martikainen harjoittelija, Porutaku-hanke TARHAUSJÄTTEET Porojen tarhauksesta syntyvät jätteet tulee käsitellä maaperän ja vesistön pilaantumisen

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016 Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen YMPTEKLT 94 86/11 01 00/2016 Ympäristötarkastaja ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, naudanlihantuotanto HAKIJA Pasi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 1/2009 1 Kokousaika Keskiviikko 07.01.2009 klo 18.30 19.25 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE K A A K K O I S S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu 4 45100 KOUVOLA Puhelin 020490105 Telefax 0204904455 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(9) Nro A1005 Dnro KAS 2006 Y 135 131 Annettu

Lisätiedot

PÄÄTÖS. KSU 2005 y 407/121 Telefaksi

PÄÄTÖS. KSU 2005 y 407/121 Telefaksi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 28.5.2007 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 490 110 Dnro KSU 2005 y 407/121 Telefaksi 020 490 5811 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen päätös Keski

Lisätiedot

Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 30 11.06.2015 Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 30 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Hankkeen kuvaus Eläinmäärän muutos ja eläinsuojan maksimikapasiteetti: Lietelannan varastointitilan muuttaminen:

Hankkeen kuvaus Eläinmäärän muutos ja eläinsuojan maksimikapasiteetti: Lietelannan varastointitilan muuttaminen: KESELY/7/07.04/2012 Keski-Suomi 11.6.2012 Tiina ja Petri Vammelvirta Ridantie 55 41580 Sauvamäki Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Lausuntopyyntö YVA -menettelystä Länsi- ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / MÄKELÄ JARKKO JA ELSE, LYPSYKARJAPIHATTO, LEHTOLA 24:84

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / MÄKELÄ JARKKO JA ELSE, LYPSYKARJAPIHATTO, LEHTOLA 24:84 Ympäristölautakunta 33 14.07.2015 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / MÄKELÄ JARKKO JA ELSE, LYPSYKARJAPIHATTO, LEHTOLA 24:84 Ymp 33 Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot