Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistus koskien eläinsuojaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistus koskien eläinsuojaa."

Transkriptio

1 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVASTA Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie KEURUU Kokous Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero 50/ /2014 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistus koskien eläinsuojaa. LUVAN HAKIJA Noutotila Niittymäki Johanna Niittymäki Haavistontie VILPPULA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Niittymäen noutotilalla on pihattonavetta lihakarjalle sekä kaksi eläinsuojaa kalkkunoille sekä osavuosikäytössä oleva eläinsuoja (konehalli) sioille. Lihakarjan eläinsuoja sekä yksi kalkkunoiden ja sikojen eläinsuoja sijait-sevat tilalla Ylä-Herttuala 1:17 ja yksi kalkkunoiden eläinsuoja viereisellä, Ala-Herttualan Rn:o 1:128, tilalla. Kalkkunoille tarkoitetut eläinsuojat ovat nykyään poissa käytöstä. Kunta: Kylä: Kiinteistörekisteritunnukset: Kiinteistöjen omistaja Mänttä-Vilppula Suluslahti Ylä-Herttuala , Ala-Herttuala Johanna Niittymäki LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Keurusselän ympäristöjaosto on kehottanut Niittymäen Nouto-tilaa hakemaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista mennessä, koska voimassa olevassa luvassa ei ole määrätty lupa-määräysten tarkistamisajankohtaa. 1

2 TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 11 a kohdan perusteella toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomai-nen. Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. ASIAN VIREILLETULO Hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi on tullut vireille Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimistossa TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET Tilalla on Vilppulan kunnan ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa nykyistä toimintaa varten. Tila kuuluu maatalouden ympäristötukijärjestelmään. ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Eläinsuoja sijaitsee hyväksytyn ( ja tarkis-tetun) Vilppulan oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan alueella, maa-tilojen talouskeskusten alueella, jossa on merkintä AM. Muu ympäröivä alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi M. SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ Niittymäen noutotila sijaitsee Mänttä-Vilppulan kunnan Suluslahden kyläs-sä Haavistontien molemmin puolin. Lähin naapuri on noin 400 metrin etäisyydellä, seuraavat 500 ja 800 metrin päässä. Eläinsuojat sijaitsevat noin 300 metrin päässä Suojärvestä. Niittymäen Noutotila ei sijaitse pohjavesialueella eikä lähialueella ole luonnonsuojelualueita. TOIMINTA Eläintilat ja tuotanto Niittymäen noutotilalla kasvatetaan ympärivuoden Limousin -pihvikarjaa emolehmäkarjana sekä jouluksi yksi kasvatuserä lihasikoja. Tilan nykyinen, hakemuksen mukainen eläinmäärä on 112 kappaletta Limousin -pihvikarjaa, joiden ikä- ja sukupuolijakauma on esitetty tarkemmin alla olevassa taulukossa. Ikä Sonnit Lehmät alle 12 kk kk

3 24 36 kk 1 16 yli 36 kk

4 Laiduntaminen Tilalla on oma tilateurastamo, leikkaamo, savustamo sekä tilamyymälä. Yritys tuottaa lihatuotteita raaka-aineena tilan omat eläimet. Tilan eläimistä teurastetaan omalla tilateurastamolla lähinnä sonnit ja lihasiat. Vanhat eläimet toimitetaan isoille teurastamoille. Teurastusmäärä on noin 1 sonni ja 2 3 sikaa viikoittain maanantaisin. Emolehmät vasikoineen saavat talvella liikkua vapaasti ulos ja sisälle, mutta sonnit pidetään pihatossa. Kesällä lihakarjaa laidunnetaan myös tilan yhteydessä olevilla pelloilla ja metsäalueilla. Laidunta on 30 hehtaaria, josta osa rajoittuu vesistöön. Karjaa laidun-netaan ympärivuorokautisesti 6 kuukautta vuodesta. Hakijan mukaan laidunkauden aikana eläimet juovat pääosin pihatolla, vesistöjen läheisyydessä ohjatulla juomapaikalla ja kuivan kauden aikana tarvittaessa vesivaunusta. Laitumilla ei ole pysyviä ruokintapaikkoja. Tiedot maatilan vedenhankinnasta Tilalla on oma porakaivo. Kuivikejärjestelmä ja lannan käsittely ja varastointi Puristenesteet Tilan lihakarjan eläinsuojassa on käytössä kestokuivitusjärjestelmä. Virtsa imeytetään kuivikkeisiin. Lihakarjan pihatto on kylmä ja betonipohjainen. Kuivitusjärjestelmä on vinokestokuivikepohja, jossa on erillinen makuualue ja ruokintapaikka. Kuivitetun alueen pinta-ala on 541 m 2, jossa kuivikkeen paksuus 0 0,5 metriä. Kuivikepohjan betonireunojen korkeus on 1 metri. Kuivikkeina käytetään olkea, purua ja turvetta. Kuivikkeet vaihdetaan kokonaan noin 4 kertaa vuodessa. Poistettu kuivikepohja varastoidaan lantalassa. Lihasikojen eläinsuojassa on myös kestokuivikejärjestelmä. Eläinsuoja tyhjennetään lannasta pääsääntöisesti kerran vuodessa keväällä suoraan peltoon. Pihaton päädyssä on katettu 367 m 2 :n (29 m * 12,7 m) kuivalantala. Lantalan pohja ja reunat ovat 2,3 metriin saakka betonia ja siitä neljään (4) metriin puu/pelti. Lantalan ajoluiskan korkeus on noin 0,8 metriä. Pihatosta lantalaan on luiskat lantakäytävältä sekä vinokuivikepohjalta. Puristenestettä ei synny, koska tilalla vuosittain tarvittava säilörehu, noin suurpaalia tehdään esikuivatettuna. Lannan ja jätevesien hyödyntäminen Lannan levitykseen käytettävissä olevaa peltoa on noin 88 hehtaaria, josta noin 48 hehtaaria on omaa ja 40 hehtaaria on vuokrattua. Kaikki syntyvä lanta hyödynnetään omilla tai vuokratuilla pelloilla. Lanta levitetään 4

5 pelloille vuosittain ensimmäisen rehuniiton jälkeen. Teurastamolta syntyvät pesuvedet levitetään peltoon yleensä kerran vuodessa joko ennen kyntämistä syksyllä tai ennen muokkausta keväällä. Pohjavesialueella lannan levityspeltoa ei ole lainkaan. Syntyvät jätteet ja niiden käsittely Kemikaalit Vaarallisien jätteiden osalta tilalla varastoidaan lähinnä yksittäisiä loiste-putkia. Jäteöljyjä tilalla ei varastoida. Traktorit käy huoltamassa huolto-mies, joka vie huollosta syntyvät jätteet mennessään. Omassa toimin-nassa syntyvät vaaralliset jätteet toimitetaan Pirkanmaan Jätehuollon Mänttä-Vilppulan jäteasemalle. Yksi merkittävimmistä jätejakeista on tilateurastamolta syntyvä teurasjäte. TSE -jätettä varastoidaan tilalla maksimissa kiloa pakastettuna. Honkajoki Oy noutaa teurasjätteet tilalta kolmisen kertaa vuodessa noin 1000 Kg:n erissä. Honkajoki Oy hakee myös yksittäiset kuolleet eläimet. Teurastamolta syntyy lisäksi pesuvesiä, jotka varastoidaan pääasiassa 30 m 3 säiliöön, mutta tarvittaessa käytetään myös vanhaa virtsasäiliötä varasäiliönä (50 m 3 ). Teurastamon pesuvedet levitetään peltoon kerran vuodessa. Toiminnasta syntyvät metallijätteet toimitetaan Kuusakoski Oy:lle ja päivittäisjätteet Suluslahden aluekeräyspisteeseen. Tilalla varastoitavien kemikaalien määrä on vähäinen. Käytössä olevien tai varastoitavien kemikaalien varastointitavasta ja määrästä tiedot on koottu seuraavaan taulukkoon. Kemikaali Öljytuotteet (esim. traktorin öljyt) Kasvinsuojeluaineet Lannoitteet Eläinten lääkkeet Teurastamolla käytettävät pesu- ja desinfiointiaineet Varastossa enintään max 1 tynnyri n. 30 litraa yhden viljelykauden tarve ei varastoida, käytetään tarvittaessa teurastamon tarve n. ½ v kerrallaan Varastointipaikka ja -tapa konesuoja ei varastoida, käytetään välittömästi betonipohjainen varastohalli teurastamorakennuksessa omat säilytystilat (EVIRA valvoo) Polttoainesäiliöt Tilalla on käytössä kaksi kattamatonta maanpäällistä polttoainesäiliötä betonilaatalla. 5

6 Polttoainesäiliö 1 (vanhempi) litran yksivaippainen käsipumpullinen lukitsematon polttoainesäiliö betonilaatalla. Polttoainesäiliö 2 (Nasu) Pääasiassa käytössä oleva litran 2 -vaippasäiliö, jossa on lukitus, ylitäytön estin sekä lapon estolaite. Toiminnasta aiheutuva liikenne Eläinten pitoon liittyvää liikennettä ovat mm. lannan ja pesuvesien levitys kerran vuodessa sekä heinäpaalien kuljetus pelloilta pihatolle noin 1 kuorma viikossa. Lisäksi tilalla käy hakettaja noin 1 2 kertaa vuodessa ja polttoöljyauto noin 1 2 kertaa vuodessa tarpeen mukaan. Tilan omaa henkilö- ja pakettiautoliikennettä on noin kolme kertaa viikossa ja lisäksi vaihteleva määrä asiakasliikennettä tilamyymälään kolmena päivänä viikossa. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Tilalla suoritetun tarkastuksen yhteydessä varmennettiin eläin-määrää ja nykyisin kasvatettavia eläinlajeja. Alkuperäinen myönnetty ympäristölupa sisältää lampaiden, kalkkunoiden, lihakarjan sekä sikojen kasvatuksen. Toiminnanharjoittajan toimittaman lupamää-räysten tarkistushakemuksen perusteella tilalla ei enää kasvateta lainkaan kalkkunoita eikä lampaita. Tarkastuksen yhteydessä myös arvioitiin tilalla edelleen kasvatettavien lihakarjan ja lihasikojen määrää ja toiminnanharjoittajan esitti lihasikojen vuosittaisen kasvatusmäärän nostamista 60 kappaleeseen alkuperäisen ympäristöluvan mukaisesta 50 kappaleesta ja lihakarjan määrän nostamista 130 kappaleeseen alkuperäisen luvan 90 kappaleesta. Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset Hakemuksesta on kuulutettu Mänttä-Vilppulan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla. Lisäksi kuulutus on lähetetty tiedoksi seuraaville kyseessä oleviin tiloihin rajoittuville kiinteistön omistajille. Honkala, Taipale, Perälä, Haavisto, Korsumäki, Rautiainen Marko ja Merja Kotisaari Eero ja Mirja Savijoki Väinö Lehtonen Aino ja Martti Korsumäki Esa ja Leena 6

7 Lausunnot Ympäristönsuojelusihteeri Eeva Jokikokko ja ympäristösuunnittelija Helena Jokinen ovat käyneet tutustumassa kohteeseen Tarkastusmuistio on liitetty ympäristölupamääräysten tarkastus-hakemuksen asiapapereihin. Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Muistutukset ja mielipiteet Ympäristölupahakemuksen johdosta määräaikaan mennessä jätettiin yksi muistutus. Muistuttajalla ei ole mitään estettä lihakarjan lisäämiseen ja laiduntami-seen Perälän entisillä pelloilla mikäli aidat laitetaan sellaiseen kuntoon, ettei elävät pääse pihatontille. Muistuttaja ei anna myöskään lupaa metsämaansa laiduntamiseen. Hakijan kuuleminen ja vastine Toiminnanharjoittaja ei ole toimittanut vastinetta Väinö Savijoen muistutukseen. KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUJAOSTON RATKAISU Keurusselän ympäristönsuojelujaosto on tarkistanut Vilppulan kunnan ympäristölautakunnan Niittymäen Noutotilalle myöntämän ympäristölupapäätöksen lupamääräykset. Eläinsuojat sijaitsevat Mänttä-Vilppulan kaupungin Suluslahden kylässä tiloilla Ylä-Herttuala sekä Ala-Herttuala Noutotila Niittymäen toimintaa koskevat ympäristölupamääräykset on päivitetty voimassa olevan ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisiksi. Alkuperäisen ympäristölupapäätöksen korvaavat lupamääräykset on esitetty alla: LUPAMÄÄRÄYKSET 1 Toiminta alueella Eläinsuojien pohja- ja lantalarakenteiden sekä lannan siirtoon tarkoitet-tujen rakenteiden tulee olla sellaisia, että ne estävät lannan ja virtsan joutumisen maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin. Eläinsuojien piha- ja kulkutiet tulee pitää kovapintaisina. Eläinsuojien katolta valuvat sade- ja sulamisvedet tulee johtaa lannan varasto- ja käsittelytilojen ulkopuolelle. 2 Eläinmäärä Tilan pihatossa voidaan pitää nykyinen eläinmäärä seuraavan taulukon 7

8 mukaisesti. 8

9 Ikä Sonnit Lehmät alle 12 kk kk kk 1 16 yli 36 kk 1 32 Eläinten ikä- ja sukupuolijakauma saa vaihdella, kuitenkin niin, ettei piha-ton eläinmäärä saa ylittää Maa- ja metsätalousministeriön (MMMRMO- C1.2.2) täytepohjapihattojen karsina-aloista eläintä kohti asettamia rajoja ja eläinten pito yleisesti noudattaa kulloinkin voimassa olevia eläin-suojeluvaatimuksia. Lihasikojen osalta Niittymäen Noutotilan eläintiloissa on luvan mukaista kasvattaa 60 lihasian erä vuodessa. 3 Lannan varastointi Lihakarjan laiduntaessa 4 kuukautta vuodessa tulee lannan varastointitilaa olla käytettävissä vähintään 905,6 m 3 laskettuna hyväksytyn maksimi eläinmäärän mukaan. Lannan varastointitilaksi lasketaan lantalan lisäksi lihasikojen eläinsuoja sekä täytepohjapihaton neljä kertaa vuodessa tyhjennettävä vino-osa. Lantaa voidaan tarvittaessa työteknisistä syistä patteroida ilmoitetuilla lohkoilla kulloinkin voimassa olevan nitraattidirektiivin mukaisesti. 4 Lannan hyödyntäminen Lannan hyödyntämiseen tulee olla käytettävissä eläinmäärään nähden riittävästi levitykseen soveltuvaa peltoa, tai lannan hyödyntämisestä muulla tavoin on oltava asianmukaiset sopimukset. Päätöksen mukaisella eläinmäärällä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa tulee olla vähintään 42 hehtaaria. Vesistöjen läheisyyteen tulee jättää vähintään 10 metriä leveä suojavyöhyke lannan ravinteiden veteen pääsyn estämiseksi. Lannan hyödyntämisessä tulee noudattaa voimassa olevia maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevia valtio-neuvoston asetuksen määräyksiä. Levityksessä tulee huomioida myös maaperän viljavuus, viljeltävän kasvin ravinnetarve sekä lannan typpi- ja fosforipitoisuus. 5 Laiduntaminen Rantalaitumilla laiduntavien eläinten pääsy vesirajaan tulee estää aidalla. Ainoastaan juottopaikaksi voidaan jättää aitaamaton alue. Eläinten pysymisestä aidatulla alueella on huolehdittava. Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa niin, että estetään eläinten vahingoittuminen ja karkaaminen. 9

10 6 10

11 Kemikaalien ja polttonesteiden varastointi Käytössä oleva polttoainesäiliö tulee sijoittaa suoja-altaaseen tai suojata muulla tavoin niin, että polttoaineen käsittely tai mahdollinen säiliön rikkoutuminen ei aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Muut kemikaalit on varastoitava ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 7 Syntyvien jätteiden käsittely Hyötyjätteet kuten muovi-, paperi-, pahvi-, metalli- ja lasijätteet on kerät-tävä erilleen ja toimitettava ensisijaisesti hyötykäyttöön. Muovijätteitä ei saa polttaa avotulella. Toiminnasta mahdollisesti syntyvät vaaralliset jätteet kuten jäteöljyt, käytetyt öljynsuodattimet, akut, käyttökelvottomat torjunta-aineet sekä loisteputket on varastoitava ehjissä suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustalla tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa. Vaaralliset jätteet on toimitettava luvan omaavaan vaarallisten jätteiden vastaanotto-pisteeseen. Eläinten ruhot ja muu toiminnassa syntyvä eläinjäte tulee toimittaa hakemuksen mukaisesti Honkajoki Oy:lle tai muuhun ympäristöluvan omaavaan laitokseen käsiteltäväksi. Ruhojen ja muun eläinjätteen pitkäaikaista varastointia tulee välttää ja lyhytaikainenkin varastointi tulee järjestää siten, että se ei aiheuta terveys- ja hajuhaittaa taikka epäsiisteyttä. Eläinjätettä ei saa haudata. 8 Toiminnan tarkkailu ja raportointi 9 Eläinsuojan, lantalan ja teurastamon pesuvesisäiliöt tulee tyhjentää vuosittain ja samalla arvioida niiden kunto mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Mikäli rakenteissa tai laitteissa havaitaan vaurioita tai toimintaongelmia, jotka voivat johtaa päästöjen tai haittojen syntymiseen, on ne välittömästi korjattava. Eläinsuojien toiminnasta tulee pitää kirjaa. Toiminnanharjoittajan tulee raportoida toiminnastaan seuraavat vuositiedot: eläinten määrä, toiminnassa muodostuva kuivikelannan määrä (m 3 /vuosi), kuolleiden eläinten ja teurasjätteen määrä (kpl/vuosi ja t/vuosi), toimituspaikat ja ajankohdat, tiedot toiminnassa syntyneistä jätteistä, niiden laadusta ja määrästä sekä toimituspaikoista, tiedot häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista, uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset Toimintaa koskeva vuosiraportti tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä Mänttä-Vilppulan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 11

12 Muut ohjeet Häiriö- ja poikkeustilanteet Toiminnanharjoittajan on heti ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaiku-tusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä poikkeuksellisten tilanteiden uusiutumisen ehkäisemiseksi. Häiriötilanteista, jotka ovat aiheuttaneet tai saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, on ilmoitettava välittömästi kunnan ympäristönsuojelu-sihteerille Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa erityisesti ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa eläinsuojien toiminnassa tapahtuvista olennaisista eläinmääriin, tuotantoon tai ympäristön pilaantumisriskiin liittyvistä muutoksista, toiminnanlopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä valvonta-viranomaiselle. Mikäli toiminta muuttuu tai olennaisesti laajenee, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. RATKAISUN PERUSTELUT Lupamääräysten tarkistamisen perusteet Kyseessä on toistaiseksi voimassaolevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen. Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset on ratkaistu Vilppulan kunnan ympäristölautakunnan antamassa ympäristölupapäätöksessä. Keurusselän ympäristönsuojelujaosto katsoo, että luvassa annetut lupamääräykset on tarpeen tarkistaa ja ajantasaistaa. Lupamääräyksiä on ajantasaistettu mm. ympäristöhallinnossa tapahtuneiden muutosten ja muuttuneiden säädösten ja ohjeiden takia. Varsinaisessa eläinsuojan toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja nouda-tetaan annettuja määräyksiä, täyttää toiminta ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, kun otetaan huomioon annetut lupamääräykset. Luvan hakijalla katsotaan olevan toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Lisäksi voidaan arvioida, että tilalla toimitaan tämänhetkisen parhaan käyttö-kelpoisen tekniikan mukaisesti. LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset. Määräysten tarkoituksena on ehkäistä ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. 12

13 Toiminta alueella (lupamääräys 1) Lupamääräys on annettu maaperän, pinta- ja pohjavesien sekä talous-veden ottopaikkojen suojelemiseksi. Lupamääräys rakenteiden tiiveydestä on annettu sen varmistamiseksi, ettei lannan käsittelystä tai varastoinnista tilalla aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Eläinmäärä (lupamääräys 2) Ympäristöluvassa on tarpeen määrätä toiminnan laajuudesta, koska pääs-töille ei ole mahdollista antaa raja-arvoja. Eläinten lukumäärä vaikuttaa suoraan lannan määrään ja sitä kautta lannan varastointitilan tarpeeseen. Koska tuotantoeläinten määrässä tulee ottaa huomioon Maa- ja metsätalo-usministeriön (MMMRMO- C1.2.2) täytepohjapihattojen karsina-aloista eläintä kohti asettamat rajat sekä eläinten pidolle yleisesti asetetut eläinsuojeluvaatimukset ei Niittymäen Noutotilan lihakarjan määrää voi nostaa hakijan esityksen mukaisesti 130 yksilöön. Hakijan esityksen mukainen eläinmäärä edellyttäisi noin 640 m 2 :n suuruisen pihaton. Eläintä kohti tarvittavan karsina-alan laskennassa on käytetty hakemuksen eläintietoja sekä alla olevan taulukon pinta-ala vaatimuksia. Eläinten paino, Kg Nuori nauta MMMRMO- C1.2.2 Ikä, kk Liha-na uta Täytepohjapihato n karsina-ala Ruokintapöydä n reunan pituus mm/eläin (1) m 2 /eläin (300) ,5-3,5 400 (300) ,5 400 (300) , (350) < 500 >20 > (400) emolehmä (2) väh. 8 emolehmä (3) väh. 9 (1) sulussa annettu arvo, jos rehua on jatkuvasti tarjolla (2) emolehmä + vasikka suurryhmäpoikimiskarsinassa (3) emolehmä + vasikka yksilöpoikimiskarsinassa Lannan varastointi (lupamääräys 3) Lannan varastointitilojen mitoituksesta on annettu määräykset valtio-neuvoston asetuksessa (VNA 931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien esiin pääsyn rajoittamisesta. Nykyinen eläinmäärä tuottaa laskennallisesti kuivalantaa, johon virtsa on kuivikkeeseen imeytettynä m 3 (lihakarja m 3 ja lihasiat 144 m 3 ). Lantalan varastointitilavuus on (337m 2 * 3,3 m) m 3. Lantalan lisäksi 13

14 lannan varastointitiloiksi lasketaan myös lihasikojen kasvatustilat, joista lanta ajetaan suoraan peltoon. 14

15 Kestokuivikepohjaa käytettäessä vaadittava lannan varastointitilavuus riip-puu kuivikepohjan koosta, tyhjennyskerroista ja tyhjennyksen ajoittumi-sesta. Kyseessä olevassa tapauksessa pihaton kuivikepohja vaihdetaan neljä kertaa vuodessa, joten pihaton kuivike-pohjan varastointitilavuudeksi lasketaan kolme kuukautta. Hakijan ilmoittamasta eläinten laitumella viettämästä kuuden kuukauden laidunnusajasta voidaan laskennassa ottaa huomioon 4 kuukauden aikana laitumelle jäävä lannan osuus eli noin 500 m 3. Kun vuosittain muo-dostuvasta lannanmäärästä vähennetään laitumelle jäävän lannan osuus sekä lihasikojen osuus, on lannan varastointitilan tarve noin m 3. Tilalla käytössä oleva lannan varastointitila on näin ollen riittävä. Lannan hyödyntäminen (lupamääräys 4) Ympäristöministeriön ohjeessa kotieläintalouden ympäristönsuojelusta (1/2010) edellytetään, että eläinsuojatoimintaa harjoittavalla on käytet-tävissä riittävästi lannan levitykseen soveltuvaa peltoa. Peltopinta-alan tarve on vähintään yksi peltohehtaari 2,5 emolehmää, 2,7 lihanautaa (sonni kk), 11 vasikkaa (alle 6 kk) kohti. Määräyksen tarkoituksena on varmistaa, että toiminnassa syntyvä lanta voidaan hyödyntää niin, että haitallisia ravinnehuuhtoumia tai pohjaveden pilaantumisvaaraa ei synny. Tilan eläinmäärän (112 kpl lihanautaa ja 60 lihasikaa) vuodessa tuottaman lannan levitykseen tarvitaan vähintään 42 hehtaaria peltoa, joten toiminnanharjoittaja on esittänyt riittävästi peltoa lannan levitystä varten, ylilannoituksen ja ravinteiden huuhtoutumisriskin ehkäisemiseksi. Laiduntaminen (lupamääräys 5) Vesirajan aitaaminen laidunalueen ulkopuolelle juottopaikkaa lukuun ottamatta on asetettu pintavesien suojelemiseksi ja vesialueen muun mahdollisen virkistyskäytön mahdollistamiseksi. Turvallisilla ja ehjillä aidoilla varmistetaan eläinten pysyminen laidunalueella. Kemikaalien ja polttonesteiden varastointi (lupamääräys 6) Kemikaalien ja polttonesteiden varastointia koskeva määräys on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisriskin vähentämiseksi. Syntyvien jätteiden käsittely (lupamääräys 7) Jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu, koska toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä, kuten vaarallisten jätteiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn sekä hyötyjätteiden sekä hyötykäyttöön kelpaamattomien jätteiden pitämisestä erillään muista jätteistä ja niiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. Toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden varastoinnista siten, että maaperän, pinta- ja 15

16 pohjavesien pilaantuminen estetään. 16

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (1069/2009) mukaan eläinten ruhot ja muu eläinjäte on käsiteltävä eläinjätteen poltto- tai käsittelylaitoksessa. Eläinruhojen ja muun eläinjätteen varastointia ja käsittelyä koskeva määräys on annettu terveys-, ympäristö- ja haju-haittojen ehkäisemiseksi. Toiminnan tarkkailu ja raportointi (lupamääräys 8) Tarkkailemalla säännöllisesti lantavaraston ja polttoainesäiliön kuntoa, voidaan varmistua niiden tiiveydestä ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin mahdollisten vuotojen ilmaannuttua. Lupamääräys vuosiraportoinnista perustuu ympäristönsuojelulain (86/2000) toiminnanharjoittajan yleisiin velvollisuuksiin (5 ) olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallis-ten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toiminnan vuosiraportointiin velvoittaa myös ympäristönsuojelulain seuranta- ja tarkkailumääräykset (46 ) sekä viranomaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus (83 ). Häiriö- ja poikkeustilanteet (lupamääräys 9) Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa on määrätty viran-omaisten ja lähiasukkaiden tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisesti annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. Häiriötilanteisiin katsotaan liittyvän ympäristön pilaantumisen ja terveyshaitan mahdollisuus. VASTAUS MUISTUTUKSESSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Annetussa muistutuksessa esitetyt asiat on otettu huomioon lupa-määräyksessä 5. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKASTAMINEN Luvan voimassaolo ja korjattava päätös Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu ympäristön kannalta olennainen muutos, on toiminnalle haettava uutta ympäristölupaa. Lainvoimaiseksi tultuaan tämä päätös korvaa Vilppulan kunnan ympäristö-lautakunnan antaman ympäristölupapäätöksen lupamääräykset. Sijoituspaikan osalta Vilppulan kunnan ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa jää voimaan. Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennes-sä. Hakemuslomake täytetään pääosin, kuten ympäristölupaa haettaessa. Hakemuksen liitteinä on esitettävä voimassa olevien 17

18 säädösten edellyttämät selvitykset. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelu- tai jätelain nojalla jo myön-netyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Lupapäätöstä tulee noudattaa sen saatua lainvoiman. Olemassa olevaa toimintaa saa muutoksenhausta huolimatta jatkaa voimassaolevan ympäristöluvan mukaisin lupamääräyksin. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-5, 7 8, 28, 31, 35 38, 41 43, 45 46, 52 56, 81, 90, 96 97, 100 ja 105 :t Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 9 10, 15 19, 22 ja 30 :t Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 3, :t Jätelaki (646/2011) 8, 13, 15-17, 28-29, 72, 118 :t Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 7-9 ja 24 :t Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) Lisäksi on otettu huomioon Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 592/2010 Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta 629/2012 Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet (MMMRMO- C4) Kotieläinrakennusten ympäristöhuolto Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet (MMMRMO- C1.2.2) Kotieläinrakennukset, Lihanautarakennukset Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta (1/2010) Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa (Suomen ympäristö 564) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä (1069/2009) ja sen täytäntöönpanosta annettu komission asetus (142/2011) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tästä päätöksestä peritään Keurusselän ympäristönsuojelujaoksen 18

19 ( 64) hyväksymän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti käsittelymaksua

20 Laskussa on huomioitu, että kyseessä on lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus, jolloin käsittelymaksu on määrätty 50 prosenttia pienempänä kuin vastaavan uuden toiminnan lupamaksu olisi (840 ). PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Ote päätöksestä Hakija Keurusselän ympäristönsuojelujaosto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisesti Mänttä-Vilppulan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Jäljennös päätöksestä Pirkanmaan ELY -keskus Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus Ilmoitus päätöksestä (kuulutus) Erityistiedoksiannon hakemuksesta YSL 38 :n 2 momentin mukaisesti saaneet MUUTOKSEN HAKU Tähän päätökseen ja/tai päätöksestä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä (YSL 96 ). Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. LIITTEET Valitusosoitus 20

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2012/1 Dnro LSSAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Turpeinen Tiina ja Jukka Lehontie

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 100/2012/1 Dnro LSSAVI/190/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Isoaho Arja ja Leino Isoahontie

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotantotoiminta ja lihanautojen kasvatustoiminta,

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotantotoiminta ja lihanautojen kasvatustoiminta, YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 44/2013/1 Dnro LSSAVI/85/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 2.4.2013 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotantotoiminta ja lihanautojen kasvatustoiminta,

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta eläinsuojaa koskevasta lupahakemuksesta.

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta eläinsuojaa koskevasta lupahakemuksesta. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.3.2012 Lupanro: 2011-8 Dnro: 349/2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Siikajoki Jaakkolan maatalousyhtymä Tuomiojantie 281

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71 1(16) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi

ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi YMPÄRISTÖNSUOJELU YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 3.11.2014 RHE-13/2014 ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi KERTOELMAOSA: LUVAN HAKIJA: Tommi Vilminko Vilmingontie 555 86460 Alpua puh: 040 7156 967 e-mail: tommi.vilminko@netti.fi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24 KOKOUSAIKA 21.3.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 18.12.2012 11.12.2012 87

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 18.12.2012 11.12.2012 87 1(20) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 18.12.2012 11.12.2012 87 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan tarkistamista, Janakkala.

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan tarkistamista, Janakkala. Etelä-Suomi Päätös Nro 190/2012/1 Dnro ESAVI/211/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta Päivämäärä Numero 28.10.2013 7/2013

Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta Päivämäärä Numero 28.10.2013 7/2013 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta Päivämäärä Numero 28.10.2013 7/2013 1 ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 390 Dno KYK:130 /2013 71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ KU-YK 71/11.6.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus,

Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 45/2010/3 Dnro ESAVI/511/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2010 ASIA HAKIJA HAKEMUS Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Hämeenlinna

Lisätiedot

Ympäristölupa eläinsuojalle / Pasanen Jorma, Nikula 3:71, Alvajärvi, Pihtipudas

Ympäristölupa eläinsuojalle / Pasanen Jorma, Nikula 3:71, Alvajärvi, Pihtipudas Ympäristölupa eläinsuojalle / Pasanen Jorma, Nikula 3:71, Alvajärvi, Pihtipudas Ympäristölautakunta 05.05.2014 38 ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristöluvan muutos Pih ti putaan kunnan Alvajärven

Lisätiedot

28 :n mukaisesta lupahakemuksesta YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA

28 :n mukaisesta lupahakemuksesta YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta 1 YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA HAKIJA

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Reijo Jokela Kurittulantie 316, 21250 Masku Y-tunnus: 0135104-8

Reijo Jokela Kurittulantie 316, 21250 Masku Y-tunnus: 0135104-8 Etelä-Suomi Päätös Nro 48/2012/1 Dnro ESAVI/113/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 19 000 broileriemon

Lisätiedot