Markkinoinnin suunnittelijan opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinoinnin suunnittelijan opas"

Transkriptio

1 Markkinoinnin suunnittelijan opas 10 vaihetta, joiden kautta markkinointi alkaa tuottaa asiakkuuksia

2 TÄSTÄ OPPAASTA Kädessäsi on Clients Finlandin opas Markkinoinnin suunnittelu 10 vaihetta, joiden kautta markkinointi alkaa tuottaa asiakkuuksia. Tämän oppaan tarkoituksena on avata perusasiat markkinoinnin suunnittelusta ja siitä, millaisen taustatyön kautta markkinointisuunnitelmat syntyvät. Saatat miettiä sisällysluetteloa vilkaistuasi, mitä tekemistä osalla vaiheista on markkinoinnin kanssa. Lupaan kuskata sinut hellästi läpi prosessin. Tämä opas ei välttämättä pysty tekemään sinusta markkinoinnin suunnittelun suurmestaria kättelyssä, mutta se avaa perusasiat kansantajuisesti ja toimii hyvänä muistilistana, mitä prosessin aikana tulee käydä läpi. Saatat myös miettiä, mistä tiedämme lupaamamme 10 vaiheen oikeasti tuottavan uusia asiakkuuksia. Tämän uskallamme luvata. Oppaan rakenne perustuu tasan samaan prosessiin, jota käytämme kaikkien asiakkaidemme kanssa. Vaiheistuksessa ei ole mitään salaista, eikä mitään ihmeellistä kyse on pitkälti siitä, ovatko päätöstesi taustatiedot kunnossa, tunnetko asiakkaasi tarpeeksi hyvin ja osaatko puhutella asiakasta hyödyntäen käytössäsi olevia kanavia ja työkaluja. Pidemmittä puheitta toivotan sinulle hyvää matkaa oppaamme kanssa. Toivomme, että siitä on sinulle apua. Siispä matkaan!

3 SISÄLTÖ 1. Ymmärrys: Mitä oikeastaan teet, kun suunnittelet markkinointia 1 2. Tunne toimintaympäristösi 3 3. Määritä tavoitteet 5 4. Tiedä, kenelle myyt asiakastuntemus 7 5. Valitse strategia 9 6. Markkinointibudjetti asettaa raamit toimenpiteille Markkinoinnin työkalujen valitseminen ja toimenpiteiden suunnittelu Mittaaminen ja seuranta Markkinointia pitää johtaa Kaikkein tärkein asia markkinoinnissa 17

4 1. YMMÄRRYS: MITÄ OIKEASTAAN TEET, KUN SUUNNITTELET MARKKINOINTIA Karrikoiden markkinoinnin suunnittelu on pohjimmiltaan yksinkertaista. Tarvitset vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Kenet haluat tavoittaa? Mitä haluat hänelle myydä? Miksi hänen kannattaisi ostaa tuotteesi? Milloin sen pitäisi tapahtua? Loppu onkin sopivien työkalujen ja kampanjaviestien määrittelyä edellisten määritysten pohjalta. Olipa kyseessä yksittäinen markkinointikampanja tai firman vuosisuunnitelma, prosessi pysyy hyvin samankaltaisena. Todellisuus näyttäytyy kuitenkin hieman monimutkaisempana, joten käydään nopeasti läpi, mitä oikeastaan tapahtuu, kun markkinointia suunnitellaan. MARKKINOINTI ON MATEMATIIKKAA Markkinoinnin suunnittelussa on kyse odotetun panos tuotto-laskelman optimoinnista. Termihirviö tarkoittaa suomeksi sitä, että määritetyllä markkinointibudjetilla pyritään saamaan mahdollisimman suuri tuotto. Koska markkinoinnin laskenta on pitkälti ennustamista nykytiedon pohjalta, puhutaan odotetusta panos tuotto-suhteesta. Jotta markkinointia pystytään laskemaan auki, tarvitaan lukuja yrityksen nykytilanteesta. Seuraavat luvut liittyvät keskeisesti markkinoinnin laskentaan: Asiakkuuden arvo Yksittäisen yritykselle saadun asiakkaan pitkäaikainen arvo yritykselle (kate, jonka asiakas jättää firmalle asiakkuuden aikana). Asiakkuuden pitkäaikaisen arvon (CLV) voi laskea seuraavasta yhtälöstä: CLV = [ostokerrat] x [keskiostos] x [kate-%], jossa Asiakkaan ostokerrat Montako kertaa asiakkaasi ostaa yrityksesi tuotteita tai palveluita asiakkuutensa aikana. 1

5 nykyisellä hinnoittelulla kuin pyrkiä kasvattamaan asiakkaan ostofrekvenssiä vaikka liiketoiminnallisesti tulos saattaa olla euroina sama. Markkinoinnin suunnittelussa pyritään siis pohjimmiltaan parantamaan muutamaa perussuuretta, jotka vaikuttavat suurempaan yhtälöön: Asiakkaan keskiostos Paljonko asiakkaasi keskimäärin käyttää rahaa tuotteisiisi tai palveluihisi kerralla? Kate-% (tuotteen hinnoittelurakenne) Tuotteesi tai palvelusi kate. (Huom! Kaava olettaa, että asiakashankinnan kustannus maksetaan katteesta toteuttamiskustannusten jälkeen. Mikäli asiakashankinnan kustannus lasketaan omana rivinään tuotteen hinnoittelussa, käytä katteena tuotteen katteen ja asiakashankinnan kustannuksen summaa.) Asiakkuuden kesto ja asiakkuuksien poistuma Tieto siitä, kuinka kauan asiakkuus keskimäärin kestää ja moniko asiakkaistasi ei enää vuoden päästä ole asiakkaasi on tärkeä tietää, jotta markkinoinnin lukuja voidaan laskea tuloksekkaasti. Edellä esiteltyjen lukujen kautta voidaan arvioida, mihin osaan asiakkuuden arvon muodostavaa yhtälöä markkinoinnin keinoin pitäisi pystyä vaikuttamaan. On eri asia pyrkiä nostamaan keskiostosta [(uusien) asiakkuuksien määrä] x CLV markkinointibudjetti = [Markkinoinnin panos tuotto-suhde] Kaava on luonnollisesti hieman monimutkaisempi, sillä kaikkia laadullisia muuttujia ei voida ottaa huomioon näin suoraviivaisesti, mutta perusperiaate on näinkin yksinkertainen. MARKKINOINTI ON MUUTAKIN KUIN ASIAKASHANKINTAA Edellä esitelty yhtälö pitää luonnollisesti paikkansa vain siinä tapauksessa, että markkinoinnin avulla pyritään hankkimaan uusia asiakkuuksia. Markkinoinnin avulla kun voidaan tehdä paljon muutakin, esimerkiksi vaikuttaa yrityksen mielikuvaan työnantajana, yhteiskunnallisena toimijana tms., avata yhteistyökumppanuuksia, etsiä alihankkijoita tai toimittajia jne. Markkinoinnin avulla voidaan tukea valtavan monia liiketoiminnallisia tavoitteita. Palaamme tavoitteiden määrittelyyn tarkemmin tämän oppaan luvussa 3. 2

6 2. TUNNE TOIMINTAYMPÄRISTÖSI Jotta voit suunnitella yrityksesi markkinointia olipa tavoitteesi mikä tahansa tulee ymmärtää, millainen yrityksen toimintaympäristö on. Toimintaympäristö määrittelee ikään kuin pelikentän, jolla joko toimitaan vakiintuneiden pelisääntöjen mukaan tai pyritään rikkomaan peli oman yrityksen eduksi muuttaen pelisääntöjä omalla toiminnalla. Toimintaympäristöösi vaikuttaa valtava määrä erilaisia muuttujia, jotka vaihtelevat alakohtaisesti. Tämän vuoksi emme esitä mitään kattavaa listausta siitä, mikä kaikki toimintaympäristöön vaikuttaa, vaan pyrimme herättämään kysymyksiä ja nostamaan esiin aihepiirejä, joiden kautta oikeat vastaukset löytyvät. Kilpailutilanne Ketkä ovat tärkeimmät suorat kilpailijasi? Voivatko asiakkaasi kiertää tuotteesi tarpeen omatoimisuudellaan tai muulla ratkaisulla? Miten kilpailutilanne on muuttunut viime vuosina? Mitkä ovat kilpailijoidesi tärkeimmät valtit miten voit perustella tuotteesi paremmuuden näitä vastaan? Kestääkö hinnoittelusi kilpailun kiristymistä? Alaasi vaikuttavat trendit? Millaiset asiat muuttavat toimialaasi tällä hetkellä (digitalisaatio, ekologisuus, materiaalitehokkuus, jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen, yksilöllisyys) miten nämä vaikuttavat yrityksesi toimintaan? Entä kilpailijoidesi? Onko näköpiirissä lainsäädännön tai muiden normien tuomia muutoksia tiukentumista tai löyhentymistä? Pelaatko asiakkaasi mielestä piirinmestaruudesta vai MM-tittelistä? Kilpailetko globaaleilla markkinoilla? (Asiakkaasi päättää, mistä ostaa jos kilpailet ulkomaisia verkkokauppoja vastaan, on parempi olla MM-tasoa myös asiakkaasi silmissä.) 3

7 Onko alalla tapahtumassa globalisaatiokehitystä? Voiko tuotteesi vaikuttaa toimintaympäristöön ja sen luonteeseen? Joskus tuotteet ja toimintamallit muuttavat alan käytäntöjä. Mikäli sinun tuotteesi tai palvelusi on tällainen, onko alasi todella valmis muuttumaan? Keitä pitää ravistella, että alan toimintakulttuuri muuttuu? Miten yleinen talouskehitys vaikuttaa liiketoimintaasi? Osa firmoista pärjää paremmin laskusuhdanteessa, milloin ja millaisissa oloissa sinun yrityksesi pärjää parhaiten? Minkä raaka-aineiden tai palveluiden hinnanmuutokset vaikutt avat yrityksesi tilanteeseen? TIEDON MERKITYS MARKKINOINNIN TAVOITTEIDEN JALKAUTTAMISESSA Todellisuudessa yrityksen markkinointi tapahtuu tietenkin useammissa kanavissa, joiden puitteissa asioita tehdään ja markkinointia rajoittaa tavallisesti budjetti. Mitä tarkempaa tietoa yrityksen johdolla on eri markkinointikanavien tehosta, sitä paremmin yritys voi allokoida markkinointibudjettinsa eri kanaviin. Mikäli tietoa kanavakohtaisesta tehosta ei ole, on sitä syytä alkaa kerätä saman tien. Niin kauan kuin tarkkaa tietoa ei ole, joudutaan tekemään valistuneita arvauksia; kokemus eri markkinoinnin kanavien tehosta auttaa arvioimaan tuloksia realistisemmin. Mikä muu firmasi menestyksen määrää? 4

8 3. MÄÄRITÄ TAVOITTEET Markkinoinnin suunnittelun tärkein vaihe on tavoitteiden asettaminen. Jos tavoitteet asetetaan väärin, saavutetaan vääriä tai lopputuloksen kannalta merkityksettömiä asioita. Tavoitteiden asettaminen saattaa äkkiseltään kuulostaa yksinkertaiselta, mutta valtavan moni yritys asettaa tavoitteensa tehottomasti tai epämääräisesti. TAUSTALLA LIIKETOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET Markkinoinnin tavoitteet johdetaan liiketoiminnan yleisistä tavoitteista. Jos liiketoimintaa on tarkoitus stabiloida, tulee markkinoinnin tavoitteiden tähdätä luonnollisesti nykytilan ylläpitämiseen esim. poistuvien asiakkaiden korvaamiseen tai liikevaihdon pitämiseen entisellään, mutta katteiden parantamiseen. Usein markkinointi nähdäänkin hieman suppeasti vain kasvun työkaluksi. Markkinoinnin avulla voidaan vaikuttaa myös esimerkiksi työnantajamielikuvaan ja helpottaa rekrytointia, parantaa asiakastyytyväisyyttä, parantaa palveluja jne. Keskitytään kuitenkin yksinkertaisuuden vuoksi asiakashankintaan, joka lienee suurella osalla lukijoista lähimpänä sydäntä. LIIKETOIMINNAN TAVOITTEISTA JOHDETAAN MYYNNIN JA MARKKINOINNIN TAVOITTEET Kun liiketoiminnan tavoitteet on määritetty, niistä on aika johtaa myynnin tavoitteet. Tämä tapahtuu yksinkertaisen laskennan avulla: 5

9 Myynnin tavoite lasketaan jakamalla haluttu liikevaihto asiakkuuden vuosiarvolla tai keskiostoksella. Liiketoiminnan kasvutavoite liikevaihtoa As. keskiostos / asiakkuuden arvo per vuosi 2000 Tarvittava asiakasmäärä / 2000 = 50 eli 50 uutta asiakasta tai ostokertaa. Luonnollisesti on huomattava, että jos liikevaihtotavoite vuodelle on , 50 asiakasta tasaisella tahdilla ei riitä, vaan asiakasmäärä pitäisi saada rivakasti alkuvuodesta ja määrän pitäisi olla hieman suurempi. Käytetään kuitenkin lukua 50 yksinkertaisuuden vuoksi. Markkinoinnin tavoitteen laskemiseksi tulee tietää, paljonko kontakteja 50 uuden asiakkaan saamiseksi tulee ottaa. (En käy tässä yhteydessä läpi markkinointikanavien välisiä tehoeroja ja tarkempaa laskentaa, vaan pelkän laskentaesimerkin.) Sähköpostikampanjan teho Kaupat soitoista hyville vastaanottajille 10 hyvää kontaktia / 100 vastaanottajaa 2/10 eli 100 vastaanottajaa kohden 2 kauppaa Tällöin 50 kaupan tekemiseen tarvitaan 25 kpl 100 vastaanottajan nippuja eli 2500 vastaanottajan lista. Yksinkertaista. TIEDON MERKITYS MARKKINOINNIN TAVOITTEIDEN JALKAUTTAMISESSA Todellisuudessa yrityksen markkinointi tapahtuu tietenkin useammissa kanavissa, joiden puitteissa asioita tehdään ja markkinointia rajoittaa tavallisesti budjetti. Mitä tarkempaa tietoa yrityksen johdolla on eri markkinointikanavien tehosta, sitä paremmin yritys voi allokoida markkinointibudjettinsa eri kanaviin. 6 Mikäli tietoa kanavakohtaisesta tehosta ei ole, on sitä syytä alkaa kerätä saman tien. Niin kauan kuin tarkkaa tietoa ei ole, joudutaan tekemään valistuneita arvauksia; kokemus eri markkinoinnin kanavien tehosta auttaa arvioimaan tuloksia realistisemmin.

10 4. TIEDÄ, KENELLE MYYT ASIAKASTUNTEMUS Kun markkinoinnin tavoitteet on määritetty, on aika alkaa kalastamaan asiakkaita. Tätä varten on keskeistä ymmärtää oman kohderyhmän käyttäytymistä. Kun tiedät, millaisten ongelmien kanssa asiakkaasi painivat, osaat esittää heille sopivinta ratkaisua. Jos vieläpä tiedät, millaisia medioita he käyttävät, miten he etsivät tietoa ja millaisia asioita he arvostavat, osaat kohdentaa viestisi oikeaan mediaan ja muotoilla sen sopivalla tavalla. OSTAJARYHMIEN TYYPITTELY HENKILÖKARIKATYYREIKSI Yksi markkinointiviestinnän muotoilun perusasioita on, että jokainen viesti kirjoitetaan yhdelle vastaanottajalle siis sille halutulle lukijalle tai kuulijalle. Tämän vuoksi on usein helpompi miettiä, kenelle kirjoittaa, jos oman kohderyhmänsä tyypittelee karikatyyreiksi. Esim. kaupungin keskustassa sijaitsevan trendikampaamon asiakas saattaisi olla seuraava: Katja Sievänen, 34 v. Uranainen, päällikkötasolla Tulee hyvin toimeen ja tahtoo näyttää sen Treenaa trendikkäällä salilla bodypump, cycling ja jooga Syö lounaalla aina salaatin, mutta pitää myös juhlimisesta Lukee päivän lehden tabletilta bussissa Vakiasiakas varaa aikansa mielellään heti, kun kalenteri on sit kuitenkin täysi Saman kampaamon toinen asiakas saattaisi olla seuraavanlainen: 7

11 Jutta Juhlanen, 42 v. Pullantuoksuinen perheenäiti Ei käytä kovin paljoa rahaa kauneuteen harkitseva ostaja Lasten harrastukset täyttävät ajan itse lukee ja käy kuntosalilla ja sauvakävelee Lukee päivän lehden aamupäivästä, kun lapset on saatu kouluun, selailee naistenlehtiä Käyttää kampaamopalveluita itsensä hemmotteluun juhlat, lomien alku ja veronpalautukset Stereotyypittelyn avulla on tarkoitus luoda profiili asiakkaasta, jolle kirjoitat. Tämä helpottaa sisällöntuotantoa. MITÄ KOHDERYHMISTÄ OLISI HYVÄ TIETÄÄ APUKYSYMYKSIÄ Alla olevaan listaan olemme keränneet kysymyksiä, jotka auttavat määrittelemään kohderyhmää. Mitä harrastavat? Mitä tekevät työkseen? Mitä arvostavat elämässään? Mistä unelmoivat? Ongelman määrittely Minkä ongelman tuotteesi ratkaisee asiakkaan elämässä tai miten tuote parantaa hänen elämänsä laatua ts. miten tuottaa arvoa? Missä tilanteessa asiakas ongelmaan törmää? Miten se näkyy? Estääkö ratkaisematon ongelma jotakin? Mediat Mitä kanavia pitkin tavoitat asiakkaasi (omat, maksetut ja ansaitut kanavat)? Minkä ikäisiä ihmisiä? Millä alueella? Missä asemassa? Millainen tulotaso ja yhteiskunnallinen asema? Millainen perhetilanne? Kiinnostuksen kohteet ja arvostukset Mistä ovat kiinnostuneita, miksi? 8

12 5. VALITSE STRATEGIA Markkinoinnin strategiatyö ja suunnittelu menevät usein sekaisin ja termejä käytetään monesti ristiin. Käsittelemme tässä oppaassa strategiaa ainoastaan nopeasti ja keskitymme enemmänkin suunnittelupuoleen. Markkinointistrategian pitäisi vastata kysymykseen Miten peittoan kilpailijani?. Strategian vastaus voi olla esim. ylivoimainen uutuustuote jos tuotteesi on oikeasti suvereeni muihin verrattuna hintojen tiputtaminen jos hakkaat kilpailijoidesi hinnat mennen tullen verkkokauppa jos pyrit myymään tuotteesi verkosta ja erottautumaan näin Markkinoinnin strategian tarkoitus on antaa raamit siitä, millaisen johtoajatuksen varaan yritys pyrkii markkinointinsa rakentamaan. Hyvä strategia on selkeä ja ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan, mutta jättää vapauden valita toimenpiteet tarpeen mukaan. Monesti hyvä strategia on helppo tiivistää myös yksinkertaiseksi kiteytykseksi, vaikkapa: Kilpailijat toimivat kivijalkamyymälöissä ja jalkautuvat asiakkaiden pariin heikosti, joten pyrimme voittamaan asiakkaat itsellemme suoramyynnin ja ylivoimaisen verkossa tapahtuvan asiakaspalvelun avulla. Emme pyri olemaan markkinoiden edullisin, vaan tekemään ostamisesta mahdollisimman helppoa, nopeaa ja miellyttävää. Tämän kautta olemme kahden vuoden kuluttua kaapanneet 35 % markkinaosuuden [tietyssä toimialassa tai asiakassegmentissä). 9

13 6. MARKKINOINTIBUDJETTI ASETTAA RAAMIT TOIMENPITEILLE Markkinointibudjetti on suunniteltu summa, joka markkinointiin käytetään. Voisin kirjoittaa kokonaisen oppaan pelkästään markkinoinnin budjetoinnista, joten emme mene siihen tässä yhteydessä kovin tarkasti. Markkinointibudjetista on kuitenkin keskeistä ymmärtää muutama asia. Markkinointibudjettiin varattua rahaa ei pidä käsitellä kuluna, vaan investointina, jolle haetaan tuottoa asiakashankinnan kautta. Kalliiksi koettujakin markkinointitoimenpiteitä voidaan ostaa, jos niille saadaan hyvä panos tuotto-suhde. Liian monessa yrityksessä markkinointi nähdään kulueränä, jolloin markkinointikampanjan monen tuhannen euron hintalappu voi näyttää pelottavalta. Jos tilanne käännetään niin, että sijoittamalla nyt, saat kolmen kuukauden sisään todennäköisen tuoton sijoituksellesi myyntikatteena, kampanja ei yhtäkkiä näytäkään kovin kalliilta. Minä ostaisin noita monta! Markkinoinnin kuten minkä tahansa sijoittamisen suhteen vitsi on luonnollisesti siinä, että tuottoa ei voida ennakoida riskittömästi. Kukaan ei tiedä etukäteen, miten hyvin kampanja onnistuu. Riskiä voidaan kuitenkin pienentää käyttämällä ammattilaisia suunnittelutyössä sekä tekemällä taustatyöt ja materiaalit kunnolla. Näin onnistumisen todennäköisyys on suurempi. Markkinoinnin budjetointia voisi siis ajatella ikään kuin sijoitussalkun hallintana. Hajautamme markkinointibudjetin eri kanaviin ja keräämme tuoton. Parhaiten toimiviin voimme sijoittaa tuoton uudelleen, jotta saamme hyödynnettyä korkoa korolle -ilmiötä. Markkinointibudjetti voidaan rakentaa kahdella eri tavalla: 1. listataan ensin se, mitä haluttaisiin tehdä, arvioidaan kustannukset ja suljetaan tarvittaessa asioita pois 2. haarukoidaan budjetti, joka varataan käytettäväksi markkinointiin ja pyritään valitsemaan parhaan tuoton tarjoavat työkalut tälle budjetille. 10

14 7. MARKKINOINNIN TYÖKALUJEN VALITSEMINEN JA TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU Kun budjettiraami on tehty, on aika valita markkinoinnin työkalut ja tehdä varsinainen toimenpidesuunnitelma. MARKKINOINNIN TYÖKALUJEN VALITSEMINEN Mikäli tiedät, mistä asiakkaasi tavoitat ja tunnet kohderyhmäsi käyttäytymisen hyvin, valintojen tekeminen markkinoinnin työkalujen joukosta on helppoa. Edellinen lause on muuten täyttä valetta. Lauseen tulisi todellisuudessa kuulua jotakuinkin seuraavasti: Mikäli tiedät, a) mistä asiakkaasi tavoitat ja b) tunnet kohderyhmäsi käyttäytymisen hyvin, c) tunnet erilaiset markkinoinnin kanavat sekä työkalut, d) tiedät viestin, jonka haluat välittää, ja e) osaat soveltaa sopiviksi katsomiasi työkaluja sen välittämiseen, valintojen tekeminen markkinoinnin työkalujen joukosta on helppoa eikä se silloinkaan ole ihan yksinkertaista. Markkinointiin käytettävien työkalujen kenttä on valtavan laaja. Työkalujen lisäksi tulee ymmärtää medioita ja eri työkalujen keskinäisiä suhteita sekä sitä, miten asiakas käyttäytyy näiden välillä. Tämä 11 tekee markkinoinnin kanavasuunnittelusta äärimmäisen kiinnostavaa ja alati muuttuvaa työtä. Tämä on myös syy, miksi suosittelen käyttämään asiansa osaavaa suunnittelijaa työn tekemiseen. Jotta tämä opas palvelisi myös sinua, joka haluat tehdä suunnittelutyön itse, olen kasannut oheen yksinkertaisen kuvan, jonka perusteella pystyt tekemään markkinoinnin työkalujen valitsemiseen yksinkertaisen harjoituksen: 1. Ota suuri, tyhjä paperi ja kirjoita vasempaan laitaan asiakassuhteen portaat. 2. Kirjoita kullekin portaalle kaikki työkalut, joita yrityksesi käyttää asiakkaan johtamiseksi

15 Suosittelu Suosiminen Tyytyväisyys Kokeilu Kiinnostus Tunteminen Tietoisuus Asiakkaasi kipuaa asiakassuhteen portaita alhaalta ylöspäin. Sinun tehtäväsi on käyttää erinäisiä markkinoinnin ja myynnin työkaluja hänen avustamisekseen. Tässä kuviossa asiakkaan osto tapahtuu tavallisesti jossakin kokeilun ja tyytyväisyyden välimaastossa. eteenpäin asiakkuuden syventämiseksi matkan varrelle ei saisi jäädä aukkoja eikä asiakasta saisi hoputtaa vaiheesta toiseen. 3. Varmista tämän jälkeen, että käytätte työkaluja oikein ottaen huomioon sen roolin asiakkaan ohjaamisessa jos www-sivuston tehtävä on palvella kiinnostuneita, antaako se todella tarpeeksi tietoa. 4. Listaa sen jälkeen kaikki työkalut, joita yrityksesi pitäisi tai voisi käyttää nämä täydennetään seuraavaksi toimenpidesuunnitelmaan mukaan. 12

16 Tavallisimmin ongelmia syntyy siinä, että tietoisuutta ei saada synnytettyä tarpeeksi tehokkaasti eikä potentiaalisia asiakkaita riitä tarpeeksi johdettavaksi eteenpäin, sillä jokaisella portaalla osa johdettavista asiakkaista tippuu pois. TOIMENPIDESUUNNITELMAN RAKENTAMINEN Kun tiedät, mitkä työkalut käytössäsi ovat ja mitä työkaluja haluat ottaa käyttöön jatkossa, on aika tehdä markkinoinnin toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelma on monesti se osa, jota kutsutaan markkinointisuunnitelmaksi, vaikka se on käytännössä hyvin pieni ja tekninen osa markkinoinnin kokonaisuuden suunnittelua kuten olet varmasti jo huomannut. Toimenpidesuunnitelmaan siis listataan kaikki käytössä olevat työkalut ja mitä niillä milloinkin tehdään, uudet käyttöön otettavat työkalut ja mitä niillä tehdään, kampanjakokonaisuudet jne. Tavoitteena on luoda tietylle ajanjaksolle (usein vuodelle) selkeä kalenteri, jonka avulla toimintaa voidaan jäsentää ja johtaa. MARKKINOINTI EI LOPU ASIAKKAAN HANKINTAAN Kuten edellä esitetty porrasharjoitus näyttää, markkinointia käytetään paljon muuhunkin kuin pelkästään uuden asiakkaan hankkimiseen. Markkinoinnin avulla asiakasta voidaan ja tulee hoivata koko asiakkuuden ajan. Näin asiakkuuden pitkäaikainen arvo nousee ja yrityksen tuotto paranee. Suunnitelma voi olla oikeastaan missä tahansa muodossa, itse käytämme mieluusti Excel-taulukkoa, sillä siinä tietojen siirtäminen ja budjetin seuranta on helppoa tehdä. Toimenpidesuunnitelmassa siis listataan konkreettisesti: Mitä tehdään? Mihin toimenpiteellä pyritään? Miten tulokset mitataan? Milloin sen pitää olla tehty? Kuka siitä vastaa? Muut asiat, joita tähän liittyy esim. sisältöideat jne. 13

17 8. MITTAAMINEN JA SEURANTA Markkinoinnin mittaaminen on keskeistä, jotta tehoa voidaan seurata. Mittaamiseen on olemassa paljon erilaisia työkaluja ja se vaatii paikoitellen hieman luovuutta. Se on kuitenkin ehdottomasti vaivan arvoista, sillä kerättyä tietoa soveltamalla markkinointia voidaan tehostaa selkeästi. Erityisen keskeistä tämä on toteutuksissa, jotka eivät tapahdu verkossa. Sähköisessä mediassa mittaaminen on helppoa, mutta perinteisemmän mediakentän mittaaminen vaatii hieman enemmän työtä tämänkin tehon mittaaminen on kuitenkin mahdollista, jos se nähdään vaivan arvoiseksi. MITTAA KOKO MARKKINOINTI MYYNTIPROSESSI, JOTTA SAAT TARKKAA DATAA Huomionarvoista mittaamisessa on se, että mittaaminen pitää valmistella ennen markkinoinnin toimenpiteiden toteuttamista. Tämä tarkoittaa, että seurantatyökalujen pitää olla toiminnassa ennen kampanjan alkua. Tämän vuoksi mittaamisen suunnittelu on keskeinen osa markkinoinnin kokonaisuuden kehittämistä. Markkinoinnin (toimenpidekohtaisten mittareiden, www-analytiikan jne.) tuottaman tiedon on hyvä seurata asiakkuuksien yhteydessä mahdollisuuksien mukaan aina myyntiprosessin läpi maaliin saakka siis kaupaksi. Tällöin markkinointikanavien tehoa pystytään seuraamaan suoraan toteutuneiden kauppojen ja eurojen mukaan. Jotta markkinointi tuottaa tietoa, pitää mittausjärjestelmien luonnollisesti olla oikeanlaisia, asennettu oikein ja aktiivisesti käytössä. Näin saatu tieto viedään sen jälkeen asiakkuudenhallintajärjestelmään, jonka kautta myyntiprosessi hallinnoidaan. Näin koko putki saadaan haltuun. 14

18 9. MARKKINOINTIA PITÄÄ JOHTAA Markkinointi on samanlainen prosessi kuin muutkin yrityksen toiminnot; ilman johtamista asioilla on tapana tippua matkalle. Hyvä markkinointisuunnitelma mätänee nopeasti laatikon pohjalla, mikäli sitä ei aleta toteuttaa, sillä mediakenttä kehittyy ja kilpailijat muuttavat toimintaympäristöä. Varmin tapa unohtaa suunnitelman toteuttaminen on, ettei markkinoinnin vetovastuuta ole määritetty kenellekään. MARKKINOINNIN JOHTAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA Markkinoinnin johtaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan: suunnitelmassa olevien toimenpiteiden toteutuksen seurantaa ja ohjaamista toteutuksen koordinointia yhteistyökumppaneiden (esim. mainostoimiston) kanssa toteutettavien toimenpiteiden mittaamista (tai mittaamisen johtamista) ja mittausdatan analysointia toimenpidesuunnitelman muuttamista tarpeen mukaan sen seuraamista, mikä toimii ja mikä ei 15 markkinoinnin strategian toteutumisen seurantaa ja strategian muuttamista tarpeen mukaan asiakastyytyväisyyden seurantaa ja toimenpiteiden johtamista asiakastyytyväisyyden parantamiseksi (asiakkaiden pitämiseksi eli asiakkuuksien pitkäaikaisen arvon kasvattamiseksi) Erilaisia prosesseja, joissa markkinoinnin johtaminen näyttelee jonkinlaista roolia, on yrityksessä monia. En kuitenkaan sotke tässä yhteydessä pakkaa esimerkiksi tuote- ja palvelukehityksellä, vaan pidän johtamisosion lyhyenä ja selkeänä. Markkinoinnin suunnittelun kannalta on olennaista muistaa, että ilman suunnitelman toteuttamista ei saada tuloksia. Toteuttaminen puolestaan vaatii

19 johtamista. Kaikkein kallein markkinointisuunnitelma on tavallisesti sellainen, jota ei edes yritetä toteuttaa. TOTEUTUSTEN JOHTAMINEN TEHDÄKÖ ITSE VAI OSTAAKO ULKOA Markkinoinnissa paljon voi tehdä itse ja monet asiat ovatkin sellaisia, ettei niiden ulkoistaminen ole edes järkevää. Usein tämä ei kuitenkaan ole se, mitä yrityksessä mietitään. Kun työnsä puolesta seuraa mainoksia hieman tarkemmin, joutuu välillä ihmettelemään, miksi joku yritys maksaa tuhansia euroja mainostiloista, mutta tuottaa niihin järkyttävän huonoa mainontaa. Eikö olisi halvempaa jättää yksi mainos toteuttamatta, käyttää kyseiset rahat mainostoimistoon ja tuottaa hyvä mainos, jota voi käyttää jatkossa. Luultavasti teho paranisi merkittävästi. Edellisen esimerkin tavoite on alleviivata sitä, että huono mainos myy usein tasan yhtä hyvin kuin ei mainosta ollenkaan tulos on pyöreä nolla. Mainostoimistojen veloitukset saattavat tuntua korkeilta, mutta rahalle saa taatusti enemmän vastinetta mainostoimistolta kuin kaverilta, joka osaa vähän piirtää ja koodata. Ja jos ei saa, on syytä reklamoida. Oikea tapa tehdä päätökset markkinoinnin toimenpiteiden ulkoistamisesta on arvioida, osaammeko realistisesti tehdä toimenpiteet itse vai tarvitsemmeko tähän ulkopuolisen kumppanin. Jos varaa ulkopuolisen kumppanin käyttämiseen ei ole, pitää kysyä, miksi asia on ollut alunperinkään markkinointisuunnitelmassa? (Tämä tarkoittaa myös, että hinta-arviot toteutuksille kannattaa selvittää tarkasti jo suunnitteluvaiheessa, jotta budjetista saadaan realistinen.) 16

20 10. KAIKKEIN TÄRKEIN ASIA MARKKINOINNISSA Markkinointi, jota ei ole todistettavasti sidottu myyntiin tai johonkin muuhun liiketoiminnalliseen tavoitteeseen, on turhaa. 17

21 OTA YHTEYTTÄ JA KYSY! Mikäli markkinointisi kaipaa sparrausta, keskustelemme asiasta mielellämme. 18

22 Clients Finland Oy Puutarhakatu Jyväskylä Lue lisää osoitteesta:

Markkinoinnin suunnittelijan opas. 10 vaihetta, joiden kautta markkinointi alkaa tuottaa asiakkuuksia

Markkinoinnin suunnittelijan opas. 10 vaihetta, joiden kautta markkinointi alkaa tuottaa asiakkuuksia M Markkinoinnin suunnittelijan opas 10 vaihetta, joiden kautta markkinointi alkaa tuottaa asiakkuuksia Tästä oppaasta Kädessäsi on Fulmoren opas "Markkinoinnin suunnittelu 10 vaihetta, joiden kautta markkinointi

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat Design thinkingin pääaskeleet: Määritä Tutki Ideoi Tee Prototyyppi Kehitä Lanseeraa Opi

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta?

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? OSA 1 /2 idealmainos.fi Miten verkkosivut toimivat myynnin käynnistäjänä? Miten mittaamme Digitaalisen markkinoinnin tuloksia? Voiko digitaalinen markkinointi

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin. Työkirja. TiiaKonttinen

Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin. Työkirja. TiiaKonttinen Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin Työkirja TiiaKonttinen Hei, ihan huippua, että latasit tämän oppaan ja haluat oppia, miten voit suunnitella ja tehdä oman verkkokurssisi. Tämän työkirjan

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla. Anton Luhtala, Digisome

Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla. Anton Luhtala, Digisome Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla 1 Kannattavan lisämyynnin resepti 1. Hyvä kampanjarakenne 2. Hyvät hakusanat 3. Datan kerääminen 4. Datan seuranta ja tavoitteiden määrittäminen 5.

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin.

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN ONNISTUNEITA TUOTETIEDUSTELUJA

Lisätiedot

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen Harjoitukset 3. 1. (a) Dismalandissa eri puolueiden arvostukset katusiivoukselle ovat Q A (P ) = 60 6P P A (Q) = 10 Q/6 Q B (P ) = 80 5P P B (Q) = 16 Q/5 Q C (P ) = 50 2P P C (Q) = 25 Q/2 Katusiivous on

Lisätiedot

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA?

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? SISÄLTÖMARKKINOINTI HELPOTTAA LIIDIEN LAPIOINTIA Eroon kylmäsoitoista. Yritysten välisessä kaupassa hyvien liidien löytäminen on usein kovan työn takana. Joskus voi tuntua siltä,

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Google Adwords pikaohje

Google Adwords pikaohje Google Adwords pikaohje Suunnittele loistava verkkokaupan mainoskampanja Perustaomaverkkokauppa.fi Ville Kinanen 1 1. Avainsanojen valinta Verkkomainonnan suunnittelu aloitetaan avainsanojen kartoittamisella,

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa. Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining.

Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa. Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining. Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining.fi 1. Erikoiskaupan haasteita - johdanto 2. Myyjän rooli

Lisätiedot

Ostoprosessi eri roolien silmin

Ostoprosessi eri roolien silmin Ostoprosessi eri roolien silmin Mika Mäki Senior SEM/SEO Analyst Verkkoliiketoiminnan kehittäminen Sisällön kehittäminen Käytettävyyden kehittäminen Liidigenerointi Verkkoliiketoiminnan mittaristot Digimarkkinointi

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön Google AdWords mainonta tehokäyttöön Opi tekemään hakukonemainontaa kuin ammattilaiset. Opas antaa sinulle vinkkejä, kuinka vältät sudenkuopat ja säästät mainoseurojasi sekä kuinka tavoitat asiakkaasi

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS + Toimiala: viestintä- ja asiakasverkkopalveluiden tarjoaminen Yritys: DNA "Markkinointiviestien tarkan kohdennuksen ansiosta voimme

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa?

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Kohti Kesää -tietopäivä 10.5.2016 Patrik Cederberg, Myynti- ja markkinointijohtaja, Nethit Oy 27.5.2016 1 Me = & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN VENÄJÄÄ EDELLÄKÄVIJÖILLE: RUCOLA+ Miikka Raulo Matkailun ja elämystuotannon OSKE Miksi? Matkailu Venäjältä kasvoi 27% vuonna 2011, markkina, jonka saavutettavuus paranee edelleen.

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot

Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin.

Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin. Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta?

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? 05.10.2010 Esko Hannula Sisältö Laatu on lopulta aina rahaa Laatu riippuu siitä, kuka olet Vastuu laadusta on lopulta aina tilaajalla 2 Tietojärjestelmän

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot