Markkinoinnin suunnittelijan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinoinnin suunnittelijan opas"

Transkriptio

1 Markkinoinnin suunnittelijan opas 10 vaihetta, joiden kautta markkinointi alkaa tuottaa asiakkuuksia

2 TÄSTÄ OPPAASTA Kädessäsi on Clients Finlandin opas Markkinoinnin suunnittelu 10 vaihetta, joiden kautta markkinointi alkaa tuottaa asiakkuuksia. Tämän oppaan tarkoituksena on avata perusasiat markkinoinnin suunnittelusta ja siitä, millaisen taustatyön kautta markkinointisuunnitelmat syntyvät. Saatat miettiä sisällysluetteloa vilkaistuasi, mitä tekemistä osalla vaiheista on markkinoinnin kanssa. Lupaan kuskata sinut hellästi läpi prosessin. Tämä opas ei välttämättä pysty tekemään sinusta markkinoinnin suunnittelun suurmestaria kättelyssä, mutta se avaa perusasiat kansantajuisesti ja toimii hyvänä muistilistana, mitä prosessin aikana tulee käydä läpi. Saatat myös miettiä, mistä tiedämme lupaamamme 10 vaiheen oikeasti tuottavan uusia asiakkuuksia. Tämän uskallamme luvata. Oppaan rakenne perustuu tasan samaan prosessiin, jota käytämme kaikkien asiakkaidemme kanssa. Vaiheistuksessa ei ole mitään salaista, eikä mitään ihmeellistä kyse on pitkälti siitä, ovatko päätöstesi taustatiedot kunnossa, tunnetko asiakkaasi tarpeeksi hyvin ja osaatko puhutella asiakasta hyödyntäen käytössäsi olevia kanavia ja työkaluja. Pidemmittä puheitta toivotan sinulle hyvää matkaa oppaamme kanssa. Toivomme, että siitä on sinulle apua. Siispä matkaan!

3 SISÄLTÖ 1. Ymmärrys: Mitä oikeastaan teet, kun suunnittelet markkinointia 1 2. Tunne toimintaympäristösi 3 3. Määritä tavoitteet 5 4. Tiedä, kenelle myyt asiakastuntemus 7 5. Valitse strategia 9 6. Markkinointibudjetti asettaa raamit toimenpiteille Markkinoinnin työkalujen valitseminen ja toimenpiteiden suunnittelu Mittaaminen ja seuranta Markkinointia pitää johtaa Kaikkein tärkein asia markkinoinnissa 17

4 1. YMMÄRRYS: MITÄ OIKEASTAAN TEET, KUN SUUNNITTELET MARKKINOINTIA Karrikoiden markkinoinnin suunnittelu on pohjimmiltaan yksinkertaista. Tarvitset vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Kenet haluat tavoittaa? Mitä haluat hänelle myydä? Miksi hänen kannattaisi ostaa tuotteesi? Milloin sen pitäisi tapahtua? Loppu onkin sopivien työkalujen ja kampanjaviestien määrittelyä edellisten määritysten pohjalta. Olipa kyseessä yksittäinen markkinointikampanja tai firman vuosisuunnitelma, prosessi pysyy hyvin samankaltaisena. Todellisuus näyttäytyy kuitenkin hieman monimutkaisempana, joten käydään nopeasti läpi, mitä oikeastaan tapahtuu, kun markkinointia suunnitellaan. MARKKINOINTI ON MATEMATIIKKAA Markkinoinnin suunnittelussa on kyse odotetun panos tuotto-laskelman optimoinnista. Termihirviö tarkoittaa suomeksi sitä, että määritetyllä markkinointibudjetilla pyritään saamaan mahdollisimman suuri tuotto. Koska markkinoinnin laskenta on pitkälti ennustamista nykytiedon pohjalta, puhutaan odotetusta panos tuotto-suhteesta. Jotta markkinointia pystytään laskemaan auki, tarvitaan lukuja yrityksen nykytilanteesta. Seuraavat luvut liittyvät keskeisesti markkinoinnin laskentaan: Asiakkuuden arvo Yksittäisen yritykselle saadun asiakkaan pitkäaikainen arvo yritykselle (kate, jonka asiakas jättää firmalle asiakkuuden aikana). Asiakkuuden pitkäaikaisen arvon (CLV) voi laskea seuraavasta yhtälöstä: CLV = [ostokerrat] x [keskiostos] x [kate-%], jossa Asiakkaan ostokerrat Montako kertaa asiakkaasi ostaa yrityksesi tuotteita tai palveluita asiakkuutensa aikana. 1

5 nykyisellä hinnoittelulla kuin pyrkiä kasvattamaan asiakkaan ostofrekvenssiä vaikka liiketoiminnallisesti tulos saattaa olla euroina sama. Markkinoinnin suunnittelussa pyritään siis pohjimmiltaan parantamaan muutamaa perussuuretta, jotka vaikuttavat suurempaan yhtälöön: Asiakkaan keskiostos Paljonko asiakkaasi keskimäärin käyttää rahaa tuotteisiisi tai palveluihisi kerralla? Kate-% (tuotteen hinnoittelurakenne) Tuotteesi tai palvelusi kate. (Huom! Kaava olettaa, että asiakashankinnan kustannus maksetaan katteesta toteuttamiskustannusten jälkeen. Mikäli asiakashankinnan kustannus lasketaan omana rivinään tuotteen hinnoittelussa, käytä katteena tuotteen katteen ja asiakashankinnan kustannuksen summaa.) Asiakkuuden kesto ja asiakkuuksien poistuma Tieto siitä, kuinka kauan asiakkuus keskimäärin kestää ja moniko asiakkaistasi ei enää vuoden päästä ole asiakkaasi on tärkeä tietää, jotta markkinoinnin lukuja voidaan laskea tuloksekkaasti. Edellä esiteltyjen lukujen kautta voidaan arvioida, mihin osaan asiakkuuden arvon muodostavaa yhtälöä markkinoinnin keinoin pitäisi pystyä vaikuttamaan. On eri asia pyrkiä nostamaan keskiostosta [(uusien) asiakkuuksien määrä] x CLV markkinointibudjetti = [Markkinoinnin panos tuotto-suhde] Kaava on luonnollisesti hieman monimutkaisempi, sillä kaikkia laadullisia muuttujia ei voida ottaa huomioon näin suoraviivaisesti, mutta perusperiaate on näinkin yksinkertainen. MARKKINOINTI ON MUUTAKIN KUIN ASIAKASHANKINTAA Edellä esitelty yhtälö pitää luonnollisesti paikkansa vain siinä tapauksessa, että markkinoinnin avulla pyritään hankkimaan uusia asiakkuuksia. Markkinoinnin avulla kun voidaan tehdä paljon muutakin, esimerkiksi vaikuttaa yrityksen mielikuvaan työnantajana, yhteiskunnallisena toimijana tms., avata yhteistyökumppanuuksia, etsiä alihankkijoita tai toimittajia jne. Markkinoinnin avulla voidaan tukea valtavan monia liiketoiminnallisia tavoitteita. Palaamme tavoitteiden määrittelyyn tarkemmin tämän oppaan luvussa 3. 2

6 2. TUNNE TOIMINTAYMPÄRISTÖSI Jotta voit suunnitella yrityksesi markkinointia olipa tavoitteesi mikä tahansa tulee ymmärtää, millainen yrityksen toimintaympäristö on. Toimintaympäristö määrittelee ikään kuin pelikentän, jolla joko toimitaan vakiintuneiden pelisääntöjen mukaan tai pyritään rikkomaan peli oman yrityksen eduksi muuttaen pelisääntöjä omalla toiminnalla. Toimintaympäristöösi vaikuttaa valtava määrä erilaisia muuttujia, jotka vaihtelevat alakohtaisesti. Tämän vuoksi emme esitä mitään kattavaa listausta siitä, mikä kaikki toimintaympäristöön vaikuttaa, vaan pyrimme herättämään kysymyksiä ja nostamaan esiin aihepiirejä, joiden kautta oikeat vastaukset löytyvät. Kilpailutilanne Ketkä ovat tärkeimmät suorat kilpailijasi? Voivatko asiakkaasi kiertää tuotteesi tarpeen omatoimisuudellaan tai muulla ratkaisulla? Miten kilpailutilanne on muuttunut viime vuosina? Mitkä ovat kilpailijoidesi tärkeimmät valtit miten voit perustella tuotteesi paremmuuden näitä vastaan? Kestääkö hinnoittelusi kilpailun kiristymistä? Alaasi vaikuttavat trendit? Millaiset asiat muuttavat toimialaasi tällä hetkellä (digitalisaatio, ekologisuus, materiaalitehokkuus, jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen, yksilöllisyys) miten nämä vaikuttavat yrityksesi toimintaan? Entä kilpailijoidesi? Onko näköpiirissä lainsäädännön tai muiden normien tuomia muutoksia tiukentumista tai löyhentymistä? Pelaatko asiakkaasi mielestä piirinmestaruudesta vai MM-tittelistä? Kilpailetko globaaleilla markkinoilla? (Asiakkaasi päättää, mistä ostaa jos kilpailet ulkomaisia verkkokauppoja vastaan, on parempi olla MM-tasoa myös asiakkaasi silmissä.) 3

7 Onko alalla tapahtumassa globalisaatiokehitystä? Voiko tuotteesi vaikuttaa toimintaympäristöön ja sen luonteeseen? Joskus tuotteet ja toimintamallit muuttavat alan käytäntöjä. Mikäli sinun tuotteesi tai palvelusi on tällainen, onko alasi todella valmis muuttumaan? Keitä pitää ravistella, että alan toimintakulttuuri muuttuu? Miten yleinen talouskehitys vaikuttaa liiketoimintaasi? Osa firmoista pärjää paremmin laskusuhdanteessa, milloin ja millaisissa oloissa sinun yrityksesi pärjää parhaiten? Minkä raaka-aineiden tai palveluiden hinnanmuutokset vaikutt avat yrityksesi tilanteeseen? TIEDON MERKITYS MARKKINOINNIN TAVOITTEIDEN JALKAUTTAMISESSA Todellisuudessa yrityksen markkinointi tapahtuu tietenkin useammissa kanavissa, joiden puitteissa asioita tehdään ja markkinointia rajoittaa tavallisesti budjetti. Mitä tarkempaa tietoa yrityksen johdolla on eri markkinointikanavien tehosta, sitä paremmin yritys voi allokoida markkinointibudjettinsa eri kanaviin. Mikäli tietoa kanavakohtaisesta tehosta ei ole, on sitä syytä alkaa kerätä saman tien. Niin kauan kuin tarkkaa tietoa ei ole, joudutaan tekemään valistuneita arvauksia; kokemus eri markkinoinnin kanavien tehosta auttaa arvioimaan tuloksia realistisemmin. Mikä muu firmasi menestyksen määrää? 4

8 3. MÄÄRITÄ TAVOITTEET Markkinoinnin suunnittelun tärkein vaihe on tavoitteiden asettaminen. Jos tavoitteet asetetaan väärin, saavutetaan vääriä tai lopputuloksen kannalta merkityksettömiä asioita. Tavoitteiden asettaminen saattaa äkkiseltään kuulostaa yksinkertaiselta, mutta valtavan moni yritys asettaa tavoitteensa tehottomasti tai epämääräisesti. TAUSTALLA LIIKETOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET Markkinoinnin tavoitteet johdetaan liiketoiminnan yleisistä tavoitteista. Jos liiketoimintaa on tarkoitus stabiloida, tulee markkinoinnin tavoitteiden tähdätä luonnollisesti nykytilan ylläpitämiseen esim. poistuvien asiakkaiden korvaamiseen tai liikevaihdon pitämiseen entisellään, mutta katteiden parantamiseen. Usein markkinointi nähdäänkin hieman suppeasti vain kasvun työkaluksi. Markkinoinnin avulla voidaan vaikuttaa myös esimerkiksi työnantajamielikuvaan ja helpottaa rekrytointia, parantaa asiakastyytyväisyyttä, parantaa palveluja jne. Keskitytään kuitenkin yksinkertaisuuden vuoksi asiakashankintaan, joka lienee suurella osalla lukijoista lähimpänä sydäntä. LIIKETOIMINNAN TAVOITTEISTA JOHDETAAN MYYNNIN JA MARKKINOINNIN TAVOITTEET Kun liiketoiminnan tavoitteet on määritetty, niistä on aika johtaa myynnin tavoitteet. Tämä tapahtuu yksinkertaisen laskennan avulla: 5

9 Myynnin tavoite lasketaan jakamalla haluttu liikevaihto asiakkuuden vuosiarvolla tai keskiostoksella. Liiketoiminnan kasvutavoite liikevaihtoa As. keskiostos / asiakkuuden arvo per vuosi 2000 Tarvittava asiakasmäärä / 2000 = 50 eli 50 uutta asiakasta tai ostokertaa. Luonnollisesti on huomattava, että jos liikevaihtotavoite vuodelle on , 50 asiakasta tasaisella tahdilla ei riitä, vaan asiakasmäärä pitäisi saada rivakasti alkuvuodesta ja määrän pitäisi olla hieman suurempi. Käytetään kuitenkin lukua 50 yksinkertaisuuden vuoksi. Markkinoinnin tavoitteen laskemiseksi tulee tietää, paljonko kontakteja 50 uuden asiakkaan saamiseksi tulee ottaa. (En käy tässä yhteydessä läpi markkinointikanavien välisiä tehoeroja ja tarkempaa laskentaa, vaan pelkän laskentaesimerkin.) Sähköpostikampanjan teho Kaupat soitoista hyville vastaanottajille 10 hyvää kontaktia / 100 vastaanottajaa 2/10 eli 100 vastaanottajaa kohden 2 kauppaa Tällöin 50 kaupan tekemiseen tarvitaan 25 kpl 100 vastaanottajan nippuja eli 2500 vastaanottajan lista. Yksinkertaista. TIEDON MERKITYS MARKKINOINNIN TAVOITTEIDEN JALKAUTTAMISESSA Todellisuudessa yrityksen markkinointi tapahtuu tietenkin useammissa kanavissa, joiden puitteissa asioita tehdään ja markkinointia rajoittaa tavallisesti budjetti. Mitä tarkempaa tietoa yrityksen johdolla on eri markkinointikanavien tehosta, sitä paremmin yritys voi allokoida markkinointibudjettinsa eri kanaviin. 6 Mikäli tietoa kanavakohtaisesta tehosta ei ole, on sitä syytä alkaa kerätä saman tien. Niin kauan kuin tarkkaa tietoa ei ole, joudutaan tekemään valistuneita arvauksia; kokemus eri markkinoinnin kanavien tehosta auttaa arvioimaan tuloksia realistisemmin.

10 4. TIEDÄ, KENELLE MYYT ASIAKASTUNTEMUS Kun markkinoinnin tavoitteet on määritetty, on aika alkaa kalastamaan asiakkaita. Tätä varten on keskeistä ymmärtää oman kohderyhmän käyttäytymistä. Kun tiedät, millaisten ongelmien kanssa asiakkaasi painivat, osaat esittää heille sopivinta ratkaisua. Jos vieläpä tiedät, millaisia medioita he käyttävät, miten he etsivät tietoa ja millaisia asioita he arvostavat, osaat kohdentaa viestisi oikeaan mediaan ja muotoilla sen sopivalla tavalla. OSTAJARYHMIEN TYYPITTELY HENKILÖKARIKATYYREIKSI Yksi markkinointiviestinnän muotoilun perusasioita on, että jokainen viesti kirjoitetaan yhdelle vastaanottajalle siis sille halutulle lukijalle tai kuulijalle. Tämän vuoksi on usein helpompi miettiä, kenelle kirjoittaa, jos oman kohderyhmänsä tyypittelee karikatyyreiksi. Esim. kaupungin keskustassa sijaitsevan trendikampaamon asiakas saattaisi olla seuraava: Katja Sievänen, 34 v. Uranainen, päällikkötasolla Tulee hyvin toimeen ja tahtoo näyttää sen Treenaa trendikkäällä salilla bodypump, cycling ja jooga Syö lounaalla aina salaatin, mutta pitää myös juhlimisesta Lukee päivän lehden tabletilta bussissa Vakiasiakas varaa aikansa mielellään heti, kun kalenteri on sit kuitenkin täysi Saman kampaamon toinen asiakas saattaisi olla seuraavanlainen: 7

11 Jutta Juhlanen, 42 v. Pullantuoksuinen perheenäiti Ei käytä kovin paljoa rahaa kauneuteen harkitseva ostaja Lasten harrastukset täyttävät ajan itse lukee ja käy kuntosalilla ja sauvakävelee Lukee päivän lehden aamupäivästä, kun lapset on saatu kouluun, selailee naistenlehtiä Käyttää kampaamopalveluita itsensä hemmotteluun juhlat, lomien alku ja veronpalautukset Stereotyypittelyn avulla on tarkoitus luoda profiili asiakkaasta, jolle kirjoitat. Tämä helpottaa sisällöntuotantoa. MITÄ KOHDERYHMISTÄ OLISI HYVÄ TIETÄÄ APUKYSYMYKSIÄ Alla olevaan listaan olemme keränneet kysymyksiä, jotka auttavat määrittelemään kohderyhmää. Mitä harrastavat? Mitä tekevät työkseen? Mitä arvostavat elämässään? Mistä unelmoivat? Ongelman määrittely Minkä ongelman tuotteesi ratkaisee asiakkaan elämässä tai miten tuote parantaa hänen elämänsä laatua ts. miten tuottaa arvoa? Missä tilanteessa asiakas ongelmaan törmää? Miten se näkyy? Estääkö ratkaisematon ongelma jotakin? Mediat Mitä kanavia pitkin tavoitat asiakkaasi (omat, maksetut ja ansaitut kanavat)? Minkä ikäisiä ihmisiä? Millä alueella? Missä asemassa? Millainen tulotaso ja yhteiskunnallinen asema? Millainen perhetilanne? Kiinnostuksen kohteet ja arvostukset Mistä ovat kiinnostuneita, miksi? 8

12 5. VALITSE STRATEGIA Markkinoinnin strategiatyö ja suunnittelu menevät usein sekaisin ja termejä käytetään monesti ristiin. Käsittelemme tässä oppaassa strategiaa ainoastaan nopeasti ja keskitymme enemmänkin suunnittelupuoleen. Markkinointistrategian pitäisi vastata kysymykseen Miten peittoan kilpailijani?. Strategian vastaus voi olla esim. ylivoimainen uutuustuote jos tuotteesi on oikeasti suvereeni muihin verrattuna hintojen tiputtaminen jos hakkaat kilpailijoidesi hinnat mennen tullen verkkokauppa jos pyrit myymään tuotteesi verkosta ja erottautumaan näin Markkinoinnin strategian tarkoitus on antaa raamit siitä, millaisen johtoajatuksen varaan yritys pyrkii markkinointinsa rakentamaan. Hyvä strategia on selkeä ja ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan, mutta jättää vapauden valita toimenpiteet tarpeen mukaan. Monesti hyvä strategia on helppo tiivistää myös yksinkertaiseksi kiteytykseksi, vaikkapa: Kilpailijat toimivat kivijalkamyymälöissä ja jalkautuvat asiakkaiden pariin heikosti, joten pyrimme voittamaan asiakkaat itsellemme suoramyynnin ja ylivoimaisen verkossa tapahtuvan asiakaspalvelun avulla. Emme pyri olemaan markkinoiden edullisin, vaan tekemään ostamisesta mahdollisimman helppoa, nopeaa ja miellyttävää. Tämän kautta olemme kahden vuoden kuluttua kaapanneet 35 % markkinaosuuden [tietyssä toimialassa tai asiakassegmentissä). 9

13 6. MARKKINOINTIBUDJETTI ASETTAA RAAMIT TOIMENPITEILLE Markkinointibudjetti on suunniteltu summa, joka markkinointiin käytetään. Voisin kirjoittaa kokonaisen oppaan pelkästään markkinoinnin budjetoinnista, joten emme mene siihen tässä yhteydessä kovin tarkasti. Markkinointibudjetista on kuitenkin keskeistä ymmärtää muutama asia. Markkinointibudjettiin varattua rahaa ei pidä käsitellä kuluna, vaan investointina, jolle haetaan tuottoa asiakashankinnan kautta. Kalliiksi koettujakin markkinointitoimenpiteitä voidaan ostaa, jos niille saadaan hyvä panos tuotto-suhde. Liian monessa yrityksessä markkinointi nähdään kulueränä, jolloin markkinointikampanjan monen tuhannen euron hintalappu voi näyttää pelottavalta. Jos tilanne käännetään niin, että sijoittamalla nyt, saat kolmen kuukauden sisään todennäköisen tuoton sijoituksellesi myyntikatteena, kampanja ei yhtäkkiä näytäkään kovin kalliilta. Minä ostaisin noita monta! Markkinoinnin kuten minkä tahansa sijoittamisen suhteen vitsi on luonnollisesti siinä, että tuottoa ei voida ennakoida riskittömästi. Kukaan ei tiedä etukäteen, miten hyvin kampanja onnistuu. Riskiä voidaan kuitenkin pienentää käyttämällä ammattilaisia suunnittelutyössä sekä tekemällä taustatyöt ja materiaalit kunnolla. Näin onnistumisen todennäköisyys on suurempi. Markkinoinnin budjetointia voisi siis ajatella ikään kuin sijoitussalkun hallintana. Hajautamme markkinointibudjetin eri kanaviin ja keräämme tuoton. Parhaiten toimiviin voimme sijoittaa tuoton uudelleen, jotta saamme hyödynnettyä korkoa korolle -ilmiötä. Markkinointibudjetti voidaan rakentaa kahdella eri tavalla: 1. listataan ensin se, mitä haluttaisiin tehdä, arvioidaan kustannukset ja suljetaan tarvittaessa asioita pois 2. haarukoidaan budjetti, joka varataan käytettäväksi markkinointiin ja pyritään valitsemaan parhaan tuoton tarjoavat työkalut tälle budjetille. 10

14 7. MARKKINOINNIN TYÖKALUJEN VALITSEMINEN JA TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU Kun budjettiraami on tehty, on aika valita markkinoinnin työkalut ja tehdä varsinainen toimenpidesuunnitelma. MARKKINOINNIN TYÖKALUJEN VALITSEMINEN Mikäli tiedät, mistä asiakkaasi tavoitat ja tunnet kohderyhmäsi käyttäytymisen hyvin, valintojen tekeminen markkinoinnin työkalujen joukosta on helppoa. Edellinen lause on muuten täyttä valetta. Lauseen tulisi todellisuudessa kuulua jotakuinkin seuraavasti: Mikäli tiedät, a) mistä asiakkaasi tavoitat ja b) tunnet kohderyhmäsi käyttäytymisen hyvin, c) tunnet erilaiset markkinoinnin kanavat sekä työkalut, d) tiedät viestin, jonka haluat välittää, ja e) osaat soveltaa sopiviksi katsomiasi työkaluja sen välittämiseen, valintojen tekeminen markkinoinnin työkalujen joukosta on helppoa eikä se silloinkaan ole ihan yksinkertaista. Markkinointiin käytettävien työkalujen kenttä on valtavan laaja. Työkalujen lisäksi tulee ymmärtää medioita ja eri työkalujen keskinäisiä suhteita sekä sitä, miten asiakas käyttäytyy näiden välillä. Tämä 11 tekee markkinoinnin kanavasuunnittelusta äärimmäisen kiinnostavaa ja alati muuttuvaa työtä. Tämä on myös syy, miksi suosittelen käyttämään asiansa osaavaa suunnittelijaa työn tekemiseen. Jotta tämä opas palvelisi myös sinua, joka haluat tehdä suunnittelutyön itse, olen kasannut oheen yksinkertaisen kuvan, jonka perusteella pystyt tekemään markkinoinnin työkalujen valitsemiseen yksinkertaisen harjoituksen: 1. Ota suuri, tyhjä paperi ja kirjoita vasempaan laitaan asiakassuhteen portaat. 2. Kirjoita kullekin portaalle kaikki työkalut, joita yrityksesi käyttää asiakkaan johtamiseksi

15 Suosittelu Suosiminen Tyytyväisyys Kokeilu Kiinnostus Tunteminen Tietoisuus Asiakkaasi kipuaa asiakassuhteen portaita alhaalta ylöspäin. Sinun tehtäväsi on käyttää erinäisiä markkinoinnin ja myynnin työkaluja hänen avustamisekseen. Tässä kuviossa asiakkaan osto tapahtuu tavallisesti jossakin kokeilun ja tyytyväisyyden välimaastossa. eteenpäin asiakkuuden syventämiseksi matkan varrelle ei saisi jäädä aukkoja eikä asiakasta saisi hoputtaa vaiheesta toiseen. 3. Varmista tämän jälkeen, että käytätte työkaluja oikein ottaen huomioon sen roolin asiakkaan ohjaamisessa jos www-sivuston tehtävä on palvella kiinnostuneita, antaako se todella tarpeeksi tietoa. 4. Listaa sen jälkeen kaikki työkalut, joita yrityksesi pitäisi tai voisi käyttää nämä täydennetään seuraavaksi toimenpidesuunnitelmaan mukaan. 12

16 Tavallisimmin ongelmia syntyy siinä, että tietoisuutta ei saada synnytettyä tarpeeksi tehokkaasti eikä potentiaalisia asiakkaita riitä tarpeeksi johdettavaksi eteenpäin, sillä jokaisella portaalla osa johdettavista asiakkaista tippuu pois. TOIMENPIDESUUNNITELMAN RAKENTAMINEN Kun tiedät, mitkä työkalut käytössäsi ovat ja mitä työkaluja haluat ottaa käyttöön jatkossa, on aika tehdä markkinoinnin toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelma on monesti se osa, jota kutsutaan markkinointisuunnitelmaksi, vaikka se on käytännössä hyvin pieni ja tekninen osa markkinoinnin kokonaisuuden suunnittelua kuten olet varmasti jo huomannut. Toimenpidesuunnitelmaan siis listataan kaikki käytössä olevat työkalut ja mitä niillä milloinkin tehdään, uudet käyttöön otettavat työkalut ja mitä niillä tehdään, kampanjakokonaisuudet jne. Tavoitteena on luoda tietylle ajanjaksolle (usein vuodelle) selkeä kalenteri, jonka avulla toimintaa voidaan jäsentää ja johtaa. MARKKINOINTI EI LOPU ASIAKKAAN HANKINTAAN Kuten edellä esitetty porrasharjoitus näyttää, markkinointia käytetään paljon muuhunkin kuin pelkästään uuden asiakkaan hankkimiseen. Markkinoinnin avulla asiakasta voidaan ja tulee hoivata koko asiakkuuden ajan. Näin asiakkuuden pitkäaikainen arvo nousee ja yrityksen tuotto paranee. Suunnitelma voi olla oikeastaan missä tahansa muodossa, itse käytämme mieluusti Excel-taulukkoa, sillä siinä tietojen siirtäminen ja budjetin seuranta on helppoa tehdä. Toimenpidesuunnitelmassa siis listataan konkreettisesti: Mitä tehdään? Mihin toimenpiteellä pyritään? Miten tulokset mitataan? Milloin sen pitää olla tehty? Kuka siitä vastaa? Muut asiat, joita tähän liittyy esim. sisältöideat jne. 13

17 8. MITTAAMINEN JA SEURANTA Markkinoinnin mittaaminen on keskeistä, jotta tehoa voidaan seurata. Mittaamiseen on olemassa paljon erilaisia työkaluja ja se vaatii paikoitellen hieman luovuutta. Se on kuitenkin ehdottomasti vaivan arvoista, sillä kerättyä tietoa soveltamalla markkinointia voidaan tehostaa selkeästi. Erityisen keskeistä tämä on toteutuksissa, jotka eivät tapahdu verkossa. Sähköisessä mediassa mittaaminen on helppoa, mutta perinteisemmän mediakentän mittaaminen vaatii hieman enemmän työtä tämänkin tehon mittaaminen on kuitenkin mahdollista, jos se nähdään vaivan arvoiseksi. MITTAA KOKO MARKKINOINTI MYYNTIPROSESSI, JOTTA SAAT TARKKAA DATAA Huomionarvoista mittaamisessa on se, että mittaaminen pitää valmistella ennen markkinoinnin toimenpiteiden toteuttamista. Tämä tarkoittaa, että seurantatyökalujen pitää olla toiminnassa ennen kampanjan alkua. Tämän vuoksi mittaamisen suunnittelu on keskeinen osa markkinoinnin kokonaisuuden kehittämistä. Markkinoinnin (toimenpidekohtaisten mittareiden, www-analytiikan jne.) tuottaman tiedon on hyvä seurata asiakkuuksien yhteydessä mahdollisuuksien mukaan aina myyntiprosessin läpi maaliin saakka siis kaupaksi. Tällöin markkinointikanavien tehoa pystytään seuraamaan suoraan toteutuneiden kauppojen ja eurojen mukaan. Jotta markkinointi tuottaa tietoa, pitää mittausjärjestelmien luonnollisesti olla oikeanlaisia, asennettu oikein ja aktiivisesti käytössä. Näin saatu tieto viedään sen jälkeen asiakkuudenhallintajärjestelmään, jonka kautta myyntiprosessi hallinnoidaan. Näin koko putki saadaan haltuun. 14

18 9. MARKKINOINTIA PITÄÄ JOHTAA Markkinointi on samanlainen prosessi kuin muutkin yrityksen toiminnot; ilman johtamista asioilla on tapana tippua matkalle. Hyvä markkinointisuunnitelma mätänee nopeasti laatikon pohjalla, mikäli sitä ei aleta toteuttaa, sillä mediakenttä kehittyy ja kilpailijat muuttavat toimintaympäristöä. Varmin tapa unohtaa suunnitelman toteuttaminen on, ettei markkinoinnin vetovastuuta ole määritetty kenellekään. MARKKINOINNIN JOHTAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA Markkinoinnin johtaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan: suunnitelmassa olevien toimenpiteiden toteutuksen seurantaa ja ohjaamista toteutuksen koordinointia yhteistyökumppaneiden (esim. mainostoimiston) kanssa toteutettavien toimenpiteiden mittaamista (tai mittaamisen johtamista) ja mittausdatan analysointia toimenpidesuunnitelman muuttamista tarpeen mukaan sen seuraamista, mikä toimii ja mikä ei 15 markkinoinnin strategian toteutumisen seurantaa ja strategian muuttamista tarpeen mukaan asiakastyytyväisyyden seurantaa ja toimenpiteiden johtamista asiakastyytyväisyyden parantamiseksi (asiakkaiden pitämiseksi eli asiakkuuksien pitkäaikaisen arvon kasvattamiseksi) Erilaisia prosesseja, joissa markkinoinnin johtaminen näyttelee jonkinlaista roolia, on yrityksessä monia. En kuitenkaan sotke tässä yhteydessä pakkaa esimerkiksi tuote- ja palvelukehityksellä, vaan pidän johtamisosion lyhyenä ja selkeänä. Markkinoinnin suunnittelun kannalta on olennaista muistaa, että ilman suunnitelman toteuttamista ei saada tuloksia. Toteuttaminen puolestaan vaatii

19 johtamista. Kaikkein kallein markkinointisuunnitelma on tavallisesti sellainen, jota ei edes yritetä toteuttaa. TOTEUTUSTEN JOHTAMINEN TEHDÄKÖ ITSE VAI OSTAAKO ULKOA Markkinoinnissa paljon voi tehdä itse ja monet asiat ovatkin sellaisia, ettei niiden ulkoistaminen ole edes järkevää. Usein tämä ei kuitenkaan ole se, mitä yrityksessä mietitään. Kun työnsä puolesta seuraa mainoksia hieman tarkemmin, joutuu välillä ihmettelemään, miksi joku yritys maksaa tuhansia euroja mainostiloista, mutta tuottaa niihin järkyttävän huonoa mainontaa. Eikö olisi halvempaa jättää yksi mainos toteuttamatta, käyttää kyseiset rahat mainostoimistoon ja tuottaa hyvä mainos, jota voi käyttää jatkossa. Luultavasti teho paranisi merkittävästi. Edellisen esimerkin tavoite on alleviivata sitä, että huono mainos myy usein tasan yhtä hyvin kuin ei mainosta ollenkaan tulos on pyöreä nolla. Mainostoimistojen veloitukset saattavat tuntua korkeilta, mutta rahalle saa taatusti enemmän vastinetta mainostoimistolta kuin kaverilta, joka osaa vähän piirtää ja koodata. Ja jos ei saa, on syytä reklamoida. Oikea tapa tehdä päätökset markkinoinnin toimenpiteiden ulkoistamisesta on arvioida, osaammeko realistisesti tehdä toimenpiteet itse vai tarvitsemmeko tähän ulkopuolisen kumppanin. Jos varaa ulkopuolisen kumppanin käyttämiseen ei ole, pitää kysyä, miksi asia on ollut alunperinkään markkinointisuunnitelmassa? (Tämä tarkoittaa myös, että hinta-arviot toteutuksille kannattaa selvittää tarkasti jo suunnitteluvaiheessa, jotta budjetista saadaan realistinen.) 16

20 10. KAIKKEIN TÄRKEIN ASIA MARKKINOINNISSA Markkinointi, jota ei ole todistettavasti sidottu myyntiin tai johonkin muuhun liiketoiminnalliseen tavoitteeseen, on turhaa. 17

21 OTA YHTEYTTÄ JA KYSY! Mikäli markkinointisi kaipaa sparrausta, keskustelemme asiasta mielellämme. 18

22 Clients Finland Oy Puutarhakatu Jyväskylä Lue lisää osoitteesta:

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA sparraajan opas yrittäjälle Petteri Huvio, Niku Oravainen, Pekka Krook, Helena Pekkarinen toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 10 Luova Suomi / Diges

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Restonomi 2013 Mika Kuusisto SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA case: Paimek Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

opas tehokkaaseen liiketoimintaan verkossa verkkokauppiaan käsikirja vilkas verkkokauppiaan käsikirja 2015

opas tehokkaaseen liiketoimintaan verkossa verkkokauppiaan käsikirja vilkas verkkokauppiaan käsikirja 2015 opas tehokkaaseen liiketoimintaan verkossa verkkokauppiaan käsikirja 2015 vilkas 1 Sisällysluettelo Mistä aloittaa? 3 Verkkokauppaohjelmiston valinta 4 Ulkoasu 5 Tuoteryhmät 6 Tuotteet 7 Tuotekuvat 8 Kuvaustekstit

Lisätiedot

Astetta parempi verkkokauppa Case: Aste Brandstore

Astetta parempi verkkokauppa Case: Aste Brandstore Astetta parempi verkkokauppa Case: Aste Brandstore Kankaanpää, Riikka-Veera 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Astetta parempi verkkokauppa Case: Aste Brandstore Kankaanpää, Riikka-Veera

Lisätiedot

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 1 PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 Asiakkaan Arvokokemuksen kasvattaminen kilpailijoita selvästi paremmaksi eli tuotteittemme, palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen sellaisiksi, että ne houkuttavat

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset Sari-Anna Luoma Opinnäytetyö Myyntityön koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Myyntityön koulutusohjelma

Lisätiedot

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Tekijät: Samuli Lintula, Lasse Miettinen, Suvi Reijonen, Kirsi Syväri, Ville Tuominen, Ville Ylikahri

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtaminen Delfoi Akatemia 2006 Päättötyö Heli Luukko SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Tuotesuuntautumisesta asiakassuuntautuneeseen toimintaan 3 Mitä asiakkuuksien johtamisella tarkoitetaan? 4 Asiakkuuksien

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Laadun kehittämisen työkaluja matkailuyrityksille

Laadun kehittämisen työkaluja matkailuyrityksille Laadun kehittämisen työkaluja matkailuyrityksille Benchmarking- kehittämistyökalun perusteet Laadun tarkistuslista matkailuyrityksille Luontomatkailun kriittiset menestystekijät ja laatumittaristo 14.10.2011

Lisätiedot

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Jussi Hulkko. Hakukoneoptimointi ja ohjeistus sen toteuttamiseksi

Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Jussi Hulkko. Hakukoneoptimointi ja ohjeistus sen toteuttamiseksi Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Jussi Hulkko Opinnäytetyö Hakukoneoptimointi ja ohjeistus sen toteuttamiseksi Case Katrium OÜ Työn ohjaaja: Koulutuspäällikkö Tiina Lindberg Työn

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kampanjan neljä vaihetta

Kampanjan neljä vaihetta Kampanjan neljä vaihetta Ville Tuominen Kampanjointi on ammattimaistunut. Useat järjestöt ja puolueet käyttävät mainonnan ammattilaisia. Muissa puolueissa myös yksittäiset ehdokkaat hyödyntävät mainostoimistoja

Lisätiedot

Opas: Kuinka teen kyselyn.

Opas: Kuinka teen kyselyn. Opas: Kuinka teen kyselyn. Oppaasi kyselyiden, tiedonkeruun, arviointimaailman ja liiketoiminnan tärkeimpien sidosryhmien ymmärtämiseen. Alkusanat tekijöiltä Olemme toimineet palautteenkeruun alalla jo

Lisätiedot

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen 11.05.2006 Tekijä: Opponoija: Ohjaaja: Anna Rautiola

Lisätiedot