Markkinoinnin suunnittelijan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinoinnin suunnittelijan opas"

Transkriptio

1 Markkinoinnin suunnittelijan opas 10 vaihetta, joiden kautta markkinointi alkaa tuottaa asiakkuuksia

2 TÄSTÄ OPPAASTA Kädessäsi on Clients Finlandin opas Markkinoinnin suunnittelu 10 vaihetta, joiden kautta markkinointi alkaa tuottaa asiakkuuksia. Tämän oppaan tarkoituksena on avata perusasiat markkinoinnin suunnittelusta ja siitä, millaisen taustatyön kautta markkinointisuunnitelmat syntyvät. Saatat miettiä sisällysluetteloa vilkaistuasi, mitä tekemistä osalla vaiheista on markkinoinnin kanssa. Lupaan kuskata sinut hellästi läpi prosessin. Tämä opas ei välttämättä pysty tekemään sinusta markkinoinnin suunnittelun suurmestaria kättelyssä, mutta se avaa perusasiat kansantajuisesti ja toimii hyvänä muistilistana, mitä prosessin aikana tulee käydä läpi. Saatat myös miettiä, mistä tiedämme lupaamamme 10 vaiheen oikeasti tuottavan uusia asiakkuuksia. Tämän uskallamme luvata. Oppaan rakenne perustuu tasan samaan prosessiin, jota käytämme kaikkien asiakkaidemme kanssa. Vaiheistuksessa ei ole mitään salaista, eikä mitään ihmeellistä kyse on pitkälti siitä, ovatko päätöstesi taustatiedot kunnossa, tunnetko asiakkaasi tarpeeksi hyvin ja osaatko puhutella asiakasta hyödyntäen käytössäsi olevia kanavia ja työkaluja. Pidemmittä puheitta toivotan sinulle hyvää matkaa oppaamme kanssa. Toivomme, että siitä on sinulle apua. Siispä matkaan!

3 SISÄLTÖ 1. Ymmärrys: Mitä oikeastaan teet, kun suunnittelet markkinointia 1 2. Tunne toimintaympäristösi 3 3. Määritä tavoitteet 5 4. Tiedä, kenelle myyt asiakastuntemus 7 5. Valitse strategia 9 6. Markkinointibudjetti asettaa raamit toimenpiteille Markkinoinnin työkalujen valitseminen ja toimenpiteiden suunnittelu Mittaaminen ja seuranta Markkinointia pitää johtaa Kaikkein tärkein asia markkinoinnissa 17

4 1. YMMÄRRYS: MITÄ OIKEASTAAN TEET, KUN SUUNNITTELET MARKKINOINTIA Karrikoiden markkinoinnin suunnittelu on pohjimmiltaan yksinkertaista. Tarvitset vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Kenet haluat tavoittaa? Mitä haluat hänelle myydä? Miksi hänen kannattaisi ostaa tuotteesi? Milloin sen pitäisi tapahtua? Loppu onkin sopivien työkalujen ja kampanjaviestien määrittelyä edellisten määritysten pohjalta. Olipa kyseessä yksittäinen markkinointikampanja tai firman vuosisuunnitelma, prosessi pysyy hyvin samankaltaisena. Todellisuus näyttäytyy kuitenkin hieman monimutkaisempana, joten käydään nopeasti läpi, mitä oikeastaan tapahtuu, kun markkinointia suunnitellaan. MARKKINOINTI ON MATEMATIIKKAA Markkinoinnin suunnittelussa on kyse odotetun panos tuotto-laskelman optimoinnista. Termihirviö tarkoittaa suomeksi sitä, että määritetyllä markkinointibudjetilla pyritään saamaan mahdollisimman suuri tuotto. Koska markkinoinnin laskenta on pitkälti ennustamista nykytiedon pohjalta, puhutaan odotetusta panos tuotto-suhteesta. Jotta markkinointia pystytään laskemaan auki, tarvitaan lukuja yrityksen nykytilanteesta. Seuraavat luvut liittyvät keskeisesti markkinoinnin laskentaan: Asiakkuuden arvo Yksittäisen yritykselle saadun asiakkaan pitkäaikainen arvo yritykselle (kate, jonka asiakas jättää firmalle asiakkuuden aikana). Asiakkuuden pitkäaikaisen arvon (CLV) voi laskea seuraavasta yhtälöstä: CLV = [ostokerrat] x [keskiostos] x [kate-%], jossa Asiakkaan ostokerrat Montako kertaa asiakkaasi ostaa yrityksesi tuotteita tai palveluita asiakkuutensa aikana. 1

5 nykyisellä hinnoittelulla kuin pyrkiä kasvattamaan asiakkaan ostofrekvenssiä vaikka liiketoiminnallisesti tulos saattaa olla euroina sama. Markkinoinnin suunnittelussa pyritään siis pohjimmiltaan parantamaan muutamaa perussuuretta, jotka vaikuttavat suurempaan yhtälöön: Asiakkaan keskiostos Paljonko asiakkaasi keskimäärin käyttää rahaa tuotteisiisi tai palveluihisi kerralla? Kate-% (tuotteen hinnoittelurakenne) Tuotteesi tai palvelusi kate. (Huom! Kaava olettaa, että asiakashankinnan kustannus maksetaan katteesta toteuttamiskustannusten jälkeen. Mikäli asiakashankinnan kustannus lasketaan omana rivinään tuotteen hinnoittelussa, käytä katteena tuotteen katteen ja asiakashankinnan kustannuksen summaa.) Asiakkuuden kesto ja asiakkuuksien poistuma Tieto siitä, kuinka kauan asiakkuus keskimäärin kestää ja moniko asiakkaistasi ei enää vuoden päästä ole asiakkaasi on tärkeä tietää, jotta markkinoinnin lukuja voidaan laskea tuloksekkaasti. Edellä esiteltyjen lukujen kautta voidaan arvioida, mihin osaan asiakkuuden arvon muodostavaa yhtälöä markkinoinnin keinoin pitäisi pystyä vaikuttamaan. On eri asia pyrkiä nostamaan keskiostosta [(uusien) asiakkuuksien määrä] x CLV markkinointibudjetti = [Markkinoinnin panos tuotto-suhde] Kaava on luonnollisesti hieman monimutkaisempi, sillä kaikkia laadullisia muuttujia ei voida ottaa huomioon näin suoraviivaisesti, mutta perusperiaate on näinkin yksinkertainen. MARKKINOINTI ON MUUTAKIN KUIN ASIAKASHANKINTAA Edellä esitelty yhtälö pitää luonnollisesti paikkansa vain siinä tapauksessa, että markkinoinnin avulla pyritään hankkimaan uusia asiakkuuksia. Markkinoinnin avulla kun voidaan tehdä paljon muutakin, esimerkiksi vaikuttaa yrityksen mielikuvaan työnantajana, yhteiskunnallisena toimijana tms., avata yhteistyökumppanuuksia, etsiä alihankkijoita tai toimittajia jne. Markkinoinnin avulla voidaan tukea valtavan monia liiketoiminnallisia tavoitteita. Palaamme tavoitteiden määrittelyyn tarkemmin tämän oppaan luvussa 3. 2

6 2. TUNNE TOIMINTAYMPÄRISTÖSI Jotta voit suunnitella yrityksesi markkinointia olipa tavoitteesi mikä tahansa tulee ymmärtää, millainen yrityksen toimintaympäristö on. Toimintaympäristö määrittelee ikään kuin pelikentän, jolla joko toimitaan vakiintuneiden pelisääntöjen mukaan tai pyritään rikkomaan peli oman yrityksen eduksi muuttaen pelisääntöjä omalla toiminnalla. Toimintaympäristöösi vaikuttaa valtava määrä erilaisia muuttujia, jotka vaihtelevat alakohtaisesti. Tämän vuoksi emme esitä mitään kattavaa listausta siitä, mikä kaikki toimintaympäristöön vaikuttaa, vaan pyrimme herättämään kysymyksiä ja nostamaan esiin aihepiirejä, joiden kautta oikeat vastaukset löytyvät. Kilpailutilanne Ketkä ovat tärkeimmät suorat kilpailijasi? Voivatko asiakkaasi kiertää tuotteesi tarpeen omatoimisuudellaan tai muulla ratkaisulla? Miten kilpailutilanne on muuttunut viime vuosina? Mitkä ovat kilpailijoidesi tärkeimmät valtit miten voit perustella tuotteesi paremmuuden näitä vastaan? Kestääkö hinnoittelusi kilpailun kiristymistä? Alaasi vaikuttavat trendit? Millaiset asiat muuttavat toimialaasi tällä hetkellä (digitalisaatio, ekologisuus, materiaalitehokkuus, jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen, yksilöllisyys) miten nämä vaikuttavat yrityksesi toimintaan? Entä kilpailijoidesi? Onko näköpiirissä lainsäädännön tai muiden normien tuomia muutoksia tiukentumista tai löyhentymistä? Pelaatko asiakkaasi mielestä piirinmestaruudesta vai MM-tittelistä? Kilpailetko globaaleilla markkinoilla? (Asiakkaasi päättää, mistä ostaa jos kilpailet ulkomaisia verkkokauppoja vastaan, on parempi olla MM-tasoa myös asiakkaasi silmissä.) 3

7 Onko alalla tapahtumassa globalisaatiokehitystä? Voiko tuotteesi vaikuttaa toimintaympäristöön ja sen luonteeseen? Joskus tuotteet ja toimintamallit muuttavat alan käytäntöjä. Mikäli sinun tuotteesi tai palvelusi on tällainen, onko alasi todella valmis muuttumaan? Keitä pitää ravistella, että alan toimintakulttuuri muuttuu? Miten yleinen talouskehitys vaikuttaa liiketoimintaasi? Osa firmoista pärjää paremmin laskusuhdanteessa, milloin ja millaisissa oloissa sinun yrityksesi pärjää parhaiten? Minkä raaka-aineiden tai palveluiden hinnanmuutokset vaikutt avat yrityksesi tilanteeseen? TIEDON MERKITYS MARKKINOINNIN TAVOITTEIDEN JALKAUTTAMISESSA Todellisuudessa yrityksen markkinointi tapahtuu tietenkin useammissa kanavissa, joiden puitteissa asioita tehdään ja markkinointia rajoittaa tavallisesti budjetti. Mitä tarkempaa tietoa yrityksen johdolla on eri markkinointikanavien tehosta, sitä paremmin yritys voi allokoida markkinointibudjettinsa eri kanaviin. Mikäli tietoa kanavakohtaisesta tehosta ei ole, on sitä syytä alkaa kerätä saman tien. Niin kauan kuin tarkkaa tietoa ei ole, joudutaan tekemään valistuneita arvauksia; kokemus eri markkinoinnin kanavien tehosta auttaa arvioimaan tuloksia realistisemmin. Mikä muu firmasi menestyksen määrää? 4

8 3. MÄÄRITÄ TAVOITTEET Markkinoinnin suunnittelun tärkein vaihe on tavoitteiden asettaminen. Jos tavoitteet asetetaan väärin, saavutetaan vääriä tai lopputuloksen kannalta merkityksettömiä asioita. Tavoitteiden asettaminen saattaa äkkiseltään kuulostaa yksinkertaiselta, mutta valtavan moni yritys asettaa tavoitteensa tehottomasti tai epämääräisesti. TAUSTALLA LIIKETOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET Markkinoinnin tavoitteet johdetaan liiketoiminnan yleisistä tavoitteista. Jos liiketoimintaa on tarkoitus stabiloida, tulee markkinoinnin tavoitteiden tähdätä luonnollisesti nykytilan ylläpitämiseen esim. poistuvien asiakkaiden korvaamiseen tai liikevaihdon pitämiseen entisellään, mutta katteiden parantamiseen. Usein markkinointi nähdäänkin hieman suppeasti vain kasvun työkaluksi. Markkinoinnin avulla voidaan vaikuttaa myös esimerkiksi työnantajamielikuvaan ja helpottaa rekrytointia, parantaa asiakastyytyväisyyttä, parantaa palveluja jne. Keskitytään kuitenkin yksinkertaisuuden vuoksi asiakashankintaan, joka lienee suurella osalla lukijoista lähimpänä sydäntä. LIIKETOIMINNAN TAVOITTEISTA JOHDETAAN MYYNNIN JA MARKKINOINNIN TAVOITTEET Kun liiketoiminnan tavoitteet on määritetty, niistä on aika johtaa myynnin tavoitteet. Tämä tapahtuu yksinkertaisen laskennan avulla: 5

9 Myynnin tavoite lasketaan jakamalla haluttu liikevaihto asiakkuuden vuosiarvolla tai keskiostoksella. Liiketoiminnan kasvutavoite liikevaihtoa As. keskiostos / asiakkuuden arvo per vuosi 2000 Tarvittava asiakasmäärä / 2000 = 50 eli 50 uutta asiakasta tai ostokertaa. Luonnollisesti on huomattava, että jos liikevaihtotavoite vuodelle on , 50 asiakasta tasaisella tahdilla ei riitä, vaan asiakasmäärä pitäisi saada rivakasti alkuvuodesta ja määrän pitäisi olla hieman suurempi. Käytetään kuitenkin lukua 50 yksinkertaisuuden vuoksi. Markkinoinnin tavoitteen laskemiseksi tulee tietää, paljonko kontakteja 50 uuden asiakkaan saamiseksi tulee ottaa. (En käy tässä yhteydessä läpi markkinointikanavien välisiä tehoeroja ja tarkempaa laskentaa, vaan pelkän laskentaesimerkin.) Sähköpostikampanjan teho Kaupat soitoista hyville vastaanottajille 10 hyvää kontaktia / 100 vastaanottajaa 2/10 eli 100 vastaanottajaa kohden 2 kauppaa Tällöin 50 kaupan tekemiseen tarvitaan 25 kpl 100 vastaanottajan nippuja eli 2500 vastaanottajan lista. Yksinkertaista. TIEDON MERKITYS MARKKINOINNIN TAVOITTEIDEN JALKAUTTAMISESSA Todellisuudessa yrityksen markkinointi tapahtuu tietenkin useammissa kanavissa, joiden puitteissa asioita tehdään ja markkinointia rajoittaa tavallisesti budjetti. Mitä tarkempaa tietoa yrityksen johdolla on eri markkinointikanavien tehosta, sitä paremmin yritys voi allokoida markkinointibudjettinsa eri kanaviin. 6 Mikäli tietoa kanavakohtaisesta tehosta ei ole, on sitä syytä alkaa kerätä saman tien. Niin kauan kuin tarkkaa tietoa ei ole, joudutaan tekemään valistuneita arvauksia; kokemus eri markkinoinnin kanavien tehosta auttaa arvioimaan tuloksia realistisemmin.

10 4. TIEDÄ, KENELLE MYYT ASIAKASTUNTEMUS Kun markkinoinnin tavoitteet on määritetty, on aika alkaa kalastamaan asiakkaita. Tätä varten on keskeistä ymmärtää oman kohderyhmän käyttäytymistä. Kun tiedät, millaisten ongelmien kanssa asiakkaasi painivat, osaat esittää heille sopivinta ratkaisua. Jos vieläpä tiedät, millaisia medioita he käyttävät, miten he etsivät tietoa ja millaisia asioita he arvostavat, osaat kohdentaa viestisi oikeaan mediaan ja muotoilla sen sopivalla tavalla. OSTAJARYHMIEN TYYPITTELY HENKILÖKARIKATYYREIKSI Yksi markkinointiviestinnän muotoilun perusasioita on, että jokainen viesti kirjoitetaan yhdelle vastaanottajalle siis sille halutulle lukijalle tai kuulijalle. Tämän vuoksi on usein helpompi miettiä, kenelle kirjoittaa, jos oman kohderyhmänsä tyypittelee karikatyyreiksi. Esim. kaupungin keskustassa sijaitsevan trendikampaamon asiakas saattaisi olla seuraava: Katja Sievänen, 34 v. Uranainen, päällikkötasolla Tulee hyvin toimeen ja tahtoo näyttää sen Treenaa trendikkäällä salilla bodypump, cycling ja jooga Syö lounaalla aina salaatin, mutta pitää myös juhlimisesta Lukee päivän lehden tabletilta bussissa Vakiasiakas varaa aikansa mielellään heti, kun kalenteri on sit kuitenkin täysi Saman kampaamon toinen asiakas saattaisi olla seuraavanlainen: 7

11 Jutta Juhlanen, 42 v. Pullantuoksuinen perheenäiti Ei käytä kovin paljoa rahaa kauneuteen harkitseva ostaja Lasten harrastukset täyttävät ajan itse lukee ja käy kuntosalilla ja sauvakävelee Lukee päivän lehden aamupäivästä, kun lapset on saatu kouluun, selailee naistenlehtiä Käyttää kampaamopalveluita itsensä hemmotteluun juhlat, lomien alku ja veronpalautukset Stereotyypittelyn avulla on tarkoitus luoda profiili asiakkaasta, jolle kirjoitat. Tämä helpottaa sisällöntuotantoa. MITÄ KOHDERYHMISTÄ OLISI HYVÄ TIETÄÄ APUKYSYMYKSIÄ Alla olevaan listaan olemme keränneet kysymyksiä, jotka auttavat määrittelemään kohderyhmää. Mitä harrastavat? Mitä tekevät työkseen? Mitä arvostavat elämässään? Mistä unelmoivat? Ongelman määrittely Minkä ongelman tuotteesi ratkaisee asiakkaan elämässä tai miten tuote parantaa hänen elämänsä laatua ts. miten tuottaa arvoa? Missä tilanteessa asiakas ongelmaan törmää? Miten se näkyy? Estääkö ratkaisematon ongelma jotakin? Mediat Mitä kanavia pitkin tavoitat asiakkaasi (omat, maksetut ja ansaitut kanavat)? Minkä ikäisiä ihmisiä? Millä alueella? Missä asemassa? Millainen tulotaso ja yhteiskunnallinen asema? Millainen perhetilanne? Kiinnostuksen kohteet ja arvostukset Mistä ovat kiinnostuneita, miksi? 8

12 5. VALITSE STRATEGIA Markkinoinnin strategiatyö ja suunnittelu menevät usein sekaisin ja termejä käytetään monesti ristiin. Käsittelemme tässä oppaassa strategiaa ainoastaan nopeasti ja keskitymme enemmänkin suunnittelupuoleen. Markkinointistrategian pitäisi vastata kysymykseen Miten peittoan kilpailijani?. Strategian vastaus voi olla esim. ylivoimainen uutuustuote jos tuotteesi on oikeasti suvereeni muihin verrattuna hintojen tiputtaminen jos hakkaat kilpailijoidesi hinnat mennen tullen verkkokauppa jos pyrit myymään tuotteesi verkosta ja erottautumaan näin Markkinoinnin strategian tarkoitus on antaa raamit siitä, millaisen johtoajatuksen varaan yritys pyrkii markkinointinsa rakentamaan. Hyvä strategia on selkeä ja ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan, mutta jättää vapauden valita toimenpiteet tarpeen mukaan. Monesti hyvä strategia on helppo tiivistää myös yksinkertaiseksi kiteytykseksi, vaikkapa: Kilpailijat toimivat kivijalkamyymälöissä ja jalkautuvat asiakkaiden pariin heikosti, joten pyrimme voittamaan asiakkaat itsellemme suoramyynnin ja ylivoimaisen verkossa tapahtuvan asiakaspalvelun avulla. Emme pyri olemaan markkinoiden edullisin, vaan tekemään ostamisesta mahdollisimman helppoa, nopeaa ja miellyttävää. Tämän kautta olemme kahden vuoden kuluttua kaapanneet 35 % markkinaosuuden [tietyssä toimialassa tai asiakassegmentissä). 9

13 6. MARKKINOINTIBUDJETTI ASETTAA RAAMIT TOIMENPITEILLE Markkinointibudjetti on suunniteltu summa, joka markkinointiin käytetään. Voisin kirjoittaa kokonaisen oppaan pelkästään markkinoinnin budjetoinnista, joten emme mene siihen tässä yhteydessä kovin tarkasti. Markkinointibudjetista on kuitenkin keskeistä ymmärtää muutama asia. Markkinointibudjettiin varattua rahaa ei pidä käsitellä kuluna, vaan investointina, jolle haetaan tuottoa asiakashankinnan kautta. Kalliiksi koettujakin markkinointitoimenpiteitä voidaan ostaa, jos niille saadaan hyvä panos tuotto-suhde. Liian monessa yrityksessä markkinointi nähdään kulueränä, jolloin markkinointikampanjan monen tuhannen euron hintalappu voi näyttää pelottavalta. Jos tilanne käännetään niin, että sijoittamalla nyt, saat kolmen kuukauden sisään todennäköisen tuoton sijoituksellesi myyntikatteena, kampanja ei yhtäkkiä näytäkään kovin kalliilta. Minä ostaisin noita monta! Markkinoinnin kuten minkä tahansa sijoittamisen suhteen vitsi on luonnollisesti siinä, että tuottoa ei voida ennakoida riskittömästi. Kukaan ei tiedä etukäteen, miten hyvin kampanja onnistuu. Riskiä voidaan kuitenkin pienentää käyttämällä ammattilaisia suunnittelutyössä sekä tekemällä taustatyöt ja materiaalit kunnolla. Näin onnistumisen todennäköisyys on suurempi. Markkinoinnin budjetointia voisi siis ajatella ikään kuin sijoitussalkun hallintana. Hajautamme markkinointibudjetin eri kanaviin ja keräämme tuoton. Parhaiten toimiviin voimme sijoittaa tuoton uudelleen, jotta saamme hyödynnettyä korkoa korolle -ilmiötä. Markkinointibudjetti voidaan rakentaa kahdella eri tavalla: 1. listataan ensin se, mitä haluttaisiin tehdä, arvioidaan kustannukset ja suljetaan tarvittaessa asioita pois 2. haarukoidaan budjetti, joka varataan käytettäväksi markkinointiin ja pyritään valitsemaan parhaan tuoton tarjoavat työkalut tälle budjetille. 10

14 7. MARKKINOINNIN TYÖKALUJEN VALITSEMINEN JA TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU Kun budjettiraami on tehty, on aika valita markkinoinnin työkalut ja tehdä varsinainen toimenpidesuunnitelma. MARKKINOINNIN TYÖKALUJEN VALITSEMINEN Mikäli tiedät, mistä asiakkaasi tavoitat ja tunnet kohderyhmäsi käyttäytymisen hyvin, valintojen tekeminen markkinoinnin työkalujen joukosta on helppoa. Edellinen lause on muuten täyttä valetta. Lauseen tulisi todellisuudessa kuulua jotakuinkin seuraavasti: Mikäli tiedät, a) mistä asiakkaasi tavoitat ja b) tunnet kohderyhmäsi käyttäytymisen hyvin, c) tunnet erilaiset markkinoinnin kanavat sekä työkalut, d) tiedät viestin, jonka haluat välittää, ja e) osaat soveltaa sopiviksi katsomiasi työkaluja sen välittämiseen, valintojen tekeminen markkinoinnin työkalujen joukosta on helppoa eikä se silloinkaan ole ihan yksinkertaista. Markkinointiin käytettävien työkalujen kenttä on valtavan laaja. Työkalujen lisäksi tulee ymmärtää medioita ja eri työkalujen keskinäisiä suhteita sekä sitä, miten asiakas käyttäytyy näiden välillä. Tämä 11 tekee markkinoinnin kanavasuunnittelusta äärimmäisen kiinnostavaa ja alati muuttuvaa työtä. Tämä on myös syy, miksi suosittelen käyttämään asiansa osaavaa suunnittelijaa työn tekemiseen. Jotta tämä opas palvelisi myös sinua, joka haluat tehdä suunnittelutyön itse, olen kasannut oheen yksinkertaisen kuvan, jonka perusteella pystyt tekemään markkinoinnin työkalujen valitsemiseen yksinkertaisen harjoituksen: 1. Ota suuri, tyhjä paperi ja kirjoita vasempaan laitaan asiakassuhteen portaat. 2. Kirjoita kullekin portaalle kaikki työkalut, joita yrityksesi käyttää asiakkaan johtamiseksi

15 Suosittelu Suosiminen Tyytyväisyys Kokeilu Kiinnostus Tunteminen Tietoisuus Asiakkaasi kipuaa asiakassuhteen portaita alhaalta ylöspäin. Sinun tehtäväsi on käyttää erinäisiä markkinoinnin ja myynnin työkaluja hänen avustamisekseen. Tässä kuviossa asiakkaan osto tapahtuu tavallisesti jossakin kokeilun ja tyytyväisyyden välimaastossa. eteenpäin asiakkuuden syventämiseksi matkan varrelle ei saisi jäädä aukkoja eikä asiakasta saisi hoputtaa vaiheesta toiseen. 3. Varmista tämän jälkeen, että käytätte työkaluja oikein ottaen huomioon sen roolin asiakkaan ohjaamisessa jos www-sivuston tehtävä on palvella kiinnostuneita, antaako se todella tarpeeksi tietoa. 4. Listaa sen jälkeen kaikki työkalut, joita yrityksesi pitäisi tai voisi käyttää nämä täydennetään seuraavaksi toimenpidesuunnitelmaan mukaan. 12

16 Tavallisimmin ongelmia syntyy siinä, että tietoisuutta ei saada synnytettyä tarpeeksi tehokkaasti eikä potentiaalisia asiakkaita riitä tarpeeksi johdettavaksi eteenpäin, sillä jokaisella portaalla osa johdettavista asiakkaista tippuu pois. TOIMENPIDESUUNNITELMAN RAKENTAMINEN Kun tiedät, mitkä työkalut käytössäsi ovat ja mitä työkaluja haluat ottaa käyttöön jatkossa, on aika tehdä markkinoinnin toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelma on monesti se osa, jota kutsutaan markkinointisuunnitelmaksi, vaikka se on käytännössä hyvin pieni ja tekninen osa markkinoinnin kokonaisuuden suunnittelua kuten olet varmasti jo huomannut. Toimenpidesuunnitelmaan siis listataan kaikki käytössä olevat työkalut ja mitä niillä milloinkin tehdään, uudet käyttöön otettavat työkalut ja mitä niillä tehdään, kampanjakokonaisuudet jne. Tavoitteena on luoda tietylle ajanjaksolle (usein vuodelle) selkeä kalenteri, jonka avulla toimintaa voidaan jäsentää ja johtaa. MARKKINOINTI EI LOPU ASIAKKAAN HANKINTAAN Kuten edellä esitetty porrasharjoitus näyttää, markkinointia käytetään paljon muuhunkin kuin pelkästään uuden asiakkaan hankkimiseen. Markkinoinnin avulla asiakasta voidaan ja tulee hoivata koko asiakkuuden ajan. Näin asiakkuuden pitkäaikainen arvo nousee ja yrityksen tuotto paranee. Suunnitelma voi olla oikeastaan missä tahansa muodossa, itse käytämme mieluusti Excel-taulukkoa, sillä siinä tietojen siirtäminen ja budjetin seuranta on helppoa tehdä. Toimenpidesuunnitelmassa siis listataan konkreettisesti: Mitä tehdään? Mihin toimenpiteellä pyritään? Miten tulokset mitataan? Milloin sen pitää olla tehty? Kuka siitä vastaa? Muut asiat, joita tähän liittyy esim. sisältöideat jne. 13

17 8. MITTAAMINEN JA SEURANTA Markkinoinnin mittaaminen on keskeistä, jotta tehoa voidaan seurata. Mittaamiseen on olemassa paljon erilaisia työkaluja ja se vaatii paikoitellen hieman luovuutta. Se on kuitenkin ehdottomasti vaivan arvoista, sillä kerättyä tietoa soveltamalla markkinointia voidaan tehostaa selkeästi. Erityisen keskeistä tämä on toteutuksissa, jotka eivät tapahdu verkossa. Sähköisessä mediassa mittaaminen on helppoa, mutta perinteisemmän mediakentän mittaaminen vaatii hieman enemmän työtä tämänkin tehon mittaaminen on kuitenkin mahdollista, jos se nähdään vaivan arvoiseksi. MITTAA KOKO MARKKINOINTI MYYNTIPROSESSI, JOTTA SAAT TARKKAA DATAA Huomionarvoista mittaamisessa on se, että mittaaminen pitää valmistella ennen markkinoinnin toimenpiteiden toteuttamista. Tämä tarkoittaa, että seurantatyökalujen pitää olla toiminnassa ennen kampanjan alkua. Tämän vuoksi mittaamisen suunnittelu on keskeinen osa markkinoinnin kokonaisuuden kehittämistä. Markkinoinnin (toimenpidekohtaisten mittareiden, www-analytiikan jne.) tuottaman tiedon on hyvä seurata asiakkuuksien yhteydessä mahdollisuuksien mukaan aina myyntiprosessin läpi maaliin saakka siis kaupaksi. Tällöin markkinointikanavien tehoa pystytään seuraamaan suoraan toteutuneiden kauppojen ja eurojen mukaan. Jotta markkinointi tuottaa tietoa, pitää mittausjärjestelmien luonnollisesti olla oikeanlaisia, asennettu oikein ja aktiivisesti käytössä. Näin saatu tieto viedään sen jälkeen asiakkuudenhallintajärjestelmään, jonka kautta myyntiprosessi hallinnoidaan. Näin koko putki saadaan haltuun. 14

18 9. MARKKINOINTIA PITÄÄ JOHTAA Markkinointi on samanlainen prosessi kuin muutkin yrityksen toiminnot; ilman johtamista asioilla on tapana tippua matkalle. Hyvä markkinointisuunnitelma mätänee nopeasti laatikon pohjalla, mikäli sitä ei aleta toteuttaa, sillä mediakenttä kehittyy ja kilpailijat muuttavat toimintaympäristöä. Varmin tapa unohtaa suunnitelman toteuttaminen on, ettei markkinoinnin vetovastuuta ole määritetty kenellekään. MARKKINOINNIN JOHTAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA Markkinoinnin johtaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan: suunnitelmassa olevien toimenpiteiden toteutuksen seurantaa ja ohjaamista toteutuksen koordinointia yhteistyökumppaneiden (esim. mainostoimiston) kanssa toteutettavien toimenpiteiden mittaamista (tai mittaamisen johtamista) ja mittausdatan analysointia toimenpidesuunnitelman muuttamista tarpeen mukaan sen seuraamista, mikä toimii ja mikä ei 15 markkinoinnin strategian toteutumisen seurantaa ja strategian muuttamista tarpeen mukaan asiakastyytyväisyyden seurantaa ja toimenpiteiden johtamista asiakastyytyväisyyden parantamiseksi (asiakkaiden pitämiseksi eli asiakkuuksien pitkäaikaisen arvon kasvattamiseksi) Erilaisia prosesseja, joissa markkinoinnin johtaminen näyttelee jonkinlaista roolia, on yrityksessä monia. En kuitenkaan sotke tässä yhteydessä pakkaa esimerkiksi tuote- ja palvelukehityksellä, vaan pidän johtamisosion lyhyenä ja selkeänä. Markkinoinnin suunnittelun kannalta on olennaista muistaa, että ilman suunnitelman toteuttamista ei saada tuloksia. Toteuttaminen puolestaan vaatii

19 johtamista. Kaikkein kallein markkinointisuunnitelma on tavallisesti sellainen, jota ei edes yritetä toteuttaa. TOTEUTUSTEN JOHTAMINEN TEHDÄKÖ ITSE VAI OSTAAKO ULKOA Markkinoinnissa paljon voi tehdä itse ja monet asiat ovatkin sellaisia, ettei niiden ulkoistaminen ole edes järkevää. Usein tämä ei kuitenkaan ole se, mitä yrityksessä mietitään. Kun työnsä puolesta seuraa mainoksia hieman tarkemmin, joutuu välillä ihmettelemään, miksi joku yritys maksaa tuhansia euroja mainostiloista, mutta tuottaa niihin järkyttävän huonoa mainontaa. Eikö olisi halvempaa jättää yksi mainos toteuttamatta, käyttää kyseiset rahat mainostoimistoon ja tuottaa hyvä mainos, jota voi käyttää jatkossa. Luultavasti teho paranisi merkittävästi. Edellisen esimerkin tavoite on alleviivata sitä, että huono mainos myy usein tasan yhtä hyvin kuin ei mainosta ollenkaan tulos on pyöreä nolla. Mainostoimistojen veloitukset saattavat tuntua korkeilta, mutta rahalle saa taatusti enemmän vastinetta mainostoimistolta kuin kaverilta, joka osaa vähän piirtää ja koodata. Ja jos ei saa, on syytä reklamoida. Oikea tapa tehdä päätökset markkinoinnin toimenpiteiden ulkoistamisesta on arvioida, osaammeko realistisesti tehdä toimenpiteet itse vai tarvitsemmeko tähän ulkopuolisen kumppanin. Jos varaa ulkopuolisen kumppanin käyttämiseen ei ole, pitää kysyä, miksi asia on ollut alunperinkään markkinointisuunnitelmassa? (Tämä tarkoittaa myös, että hinta-arviot toteutuksille kannattaa selvittää tarkasti jo suunnitteluvaiheessa, jotta budjetista saadaan realistinen.) 16

20 10. KAIKKEIN TÄRKEIN ASIA MARKKINOINNISSA Markkinointi, jota ei ole todistettavasti sidottu myyntiin tai johonkin muuhun liiketoiminnalliseen tavoitteeseen, on turhaa. 17

21 OTA YHTEYTTÄ JA KYSY! Mikäli markkinointisi kaipaa sparrausta, keskustelemme asiasta mielellämme. 18

22 Clients Finland Oy Puutarhakatu Jyväskylä Lue lisää osoitteesta:

Markkinoinnin suunnittelijan opas. 10 vaihetta, joiden kautta markkinointi alkaa tuottaa asiakkuuksia

Markkinoinnin suunnittelijan opas. 10 vaihetta, joiden kautta markkinointi alkaa tuottaa asiakkuuksia M Markkinoinnin suunnittelijan opas 10 vaihetta, joiden kautta markkinointi alkaa tuottaa asiakkuuksia Tästä oppaasta Kädessäsi on Fulmoren opas "Markkinoinnin suunnittelu 10 vaihetta, joiden kautta markkinointi

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Ostoprosessi eri roolien silmin

Ostoprosessi eri roolien silmin Ostoprosessi eri roolien silmin Mika Mäki Senior SEM/SEO Analyst Verkkoliiketoiminnan kehittäminen Sisällön kehittäminen Käytettävyyden kehittäminen Liidigenerointi Verkkoliiketoiminnan mittaristot Digimarkkinointi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik

Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik 11.12.2012 Timo Collanus Erityisasiantuntija Turun kaupunki Timo Collanus VTM/ taloustiede 1998 Koulutustutkimusta

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Pro Growth Consulting myynnin ja asiakkuusosaamisen valmentaja, konsultti ja tutkija Myynti Asiakkuudet Henkilöstö Haluamme auttaa kasvuhaluisia yrityksiä menestymään,

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN valmennusohjelma 2017 Valmennusohjelma rakentuu kahdeksasta ajankohtaisesta sosiaalisen median teemasta. Ota some haltuun helposti yhdessä muiden s-ryhmäläisten kanssa! S-RYHMÄN

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

Kauppa osana monikanavaista verkostoa. Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012

Kauppa osana monikanavaista verkostoa. Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012 Kauppa osana monikanavaista verkostoa Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012 Sähköisen liiketoiminnan muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymiseen ja kaupan toimintamalleihin 2 Sähköinen vallankumous asioinnissa

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

CRM ominaisuudet, käyttö ja uudet piirteet

CRM ominaisuudet, käyttö ja uudet piirteet CRM ominaisuudet, käyttö ja uudet piirteet 1 CRM -kertaus Integroitu toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) Asiakkaan ostohistoria automaattisesti käytössä Uudet ja muuttuneet tiedot automaattisesti mukana

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016

Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016 Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016 Mikael Forss, VTT Johtaja Kela Kela Kela perustettiin vuonna 1937 panemaan toimeen ensimmäistä kansaneläkelakia. Kelan

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Tampere

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Tampere Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi Vuorovaikutteisen osion koonti Tampere 24.2.2016 Vahvuudet Perinteiset palvelut Varmaa palvelua/rahoitusta taatusti, vai onko

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

c. Indifferenssikäyrän kulmakerroin eli rajasubstituutioaste on MRS NL = MU L

c. Indifferenssikäyrän kulmakerroin eli rajasubstituutioaste on MRS NL = MU L MIKROTALOUSTIEDE A31C00100 Kevät 2016 Olli Kauppi HARJOITUKSET II 1. Jutan ruokavalio koostuu yksinomaan nauriista ja lantuista. Jutan hyötyfunktio on muotoa U(N,L) = 12NL. Tällä hetkellä Jutta on päättänyt

Lisätiedot

Return on investment

Return on investment Return on investment Kenelle tämä opas on tarkoitettu? Tämä opas on tehty ennen kaikkea sinulle toimitusjohtaja, myyntijohtaja, markkinointijohtaja, hr-johtaja, liiketoiminnan kehitysjohtaja tai henkilö

Lisätiedot

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi?

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Sijoitusvakuutus Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Mandatum Lifen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET

ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET 1. Tiedätkö mitä yhteistä on VR:llä ja arabikeväällä? sosiaalinen media tiedottaminen myöhästyminen 6. Mikä seuraavista on tärkein sisältö verkkosivuilla? Miksi yritys

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Tentti, 9..06 Tentin kesto: h. Sallitut apuvälineet: kaavakokoelma ja laskin, joka ei kykene graaseen/symboliseen laskentaan Vastaa seuraavista viidestä tehtävästä neljään. Saat

Lisätiedot

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi.

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi. KATETUOTTOLASKENTA laskennassa selvitetään onko liiketoiminta kannattavaa. Laskelmat tehdään liiketoiminnasta syntyvien kustannuksien ja tuottojen perusteella erilaisissa tilanteissa. laskennassa käytetään

Lisätiedot

Sähköpalvelujen ostaminen. Kuluttajanostoprosessin näkökulmasta Case omakotitalo. Taru From - Ceesta Oy Hyvinkää

Sähköpalvelujen ostaminen. Kuluttajanostoprosessin näkökulmasta Case omakotitalo. Taru From - Ceesta Oy Hyvinkää Sähköpalvelujen ostaminen Kuluttajanostoprosessin näkökulmasta Case omakotitalo Taru From - Ceesta Oy Hyvinkää 22.4.2010 Sähköpalvelut Kiinnostus Kohtaaminen Kartoitus Tarjous Kauppa Suunnittelu Toteutus

Lisätiedot

kotitehtävät Valmennuksen paketoiminen tuotteeksi

kotitehtävät Valmennuksen paketoiminen tuotteeksi 1 Valmennuksen paketoiminen tuotteeksi Ohjeet kotitehtävien tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ja ota mukaasi nämä tehtävät. Varaa keskeytymätöntä

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 13

Sisällys. Johdanto... 13 Sisällys Johdanto... 13 1 Välittäminen on asiakaspalvelua... 17 Määrän ja laadun vuoropuhelu... 17 Asiakkaan on ymmärrettävä, mistä hän maksaa... 19 Sekä ostaja että myyjä ovat asiakkaita... 23 Asiakas

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan.

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. PIENYRITTÄJÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN ABC. A) ALOITA KUUNTELULLA Selvitä, mitä sinusta puhutaan vai puhutaanko ollenkaan. Selvitä

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokauppa Numeroina Japanin väestömäärä 126 miljoonaa Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

f(x, y) = x 2 y 2 f(0, t) = t 2 < 0 < t 2 = f(t, 0) kaikilla t 0.

f(x, y) = x 2 y 2 f(0, t) = t 2 < 0 < t 2 = f(t, 0) kaikilla t 0. Ääriarvon laatu Jatkuvasti derivoituvan funktion f lokaali ääriarvokohta (x 0, y 0 ) on aina kriittinen piste (ts. f x (x, y) = f y (x, y) = 0, kun x = x 0 ja y = y 0 ), mutta kriittinen piste ei ole aina

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot