Ohjeita Laikunlavan käyttäjälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita Laikunlavan käyttäjälle"

Transkriptio

1 Ohjeita Laikunlavan käyttäjälle Ohjeet voimassa Ohjeen laati: Jaakko Laurila, Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut

2 2 SISÄLTÖ 1. Varausehdot 2. Lavan koko, varustelu ja muut tiedot 3. Järjestäjän vastuut 4. Avaimet 5. Lavan äänentoisto ja tekniikka 6. Tiedotus Kuva: Arkkitehdit Kontukoski Oy Kaksi kesää remontissa ollut puistolava saadaan tänä kesänä jälleen käyttöön. Alue ja sillä sijaitseva lava ovat nyt entistä ehommat. Täysin uusi lava on nimetty tamperelaisittain Laikunlavaksi aikoinaan vieressä sijainneen lainakirjaston mukaan. Ihmisten suussa se lyhentyi lainastoksi ja myöhemmin laikuksi. Laikku viittaa myös siihen, että lava on tamperelaisten lainattavissa. Lava on rakennettu käytettäväksi! Laikunlava sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa, Keskustorin tuntumassa. Sitä ympäröivät, Kustaa III:n aukio, puisto, Vanha kirkko, Vanha kirjastotalo sekä kaupunginkirjaston lehtilukusali. Paikalla sijaitsi ennen Vanhan kirjastotalon puistolava.

3 3 1. Varausehdot Lavan varaaminen on maksutonta jos tilaisuus on pääsymaksuton, kaikille avoin sekä päihteetön. Jos lavalla järjestettävä tapahtumasta tai esityksestä peritään pääsymaksu, on lavan vuokrahinta 45 / h. Myös tapahtuman pystytykseen ja purkuun kuluneesta ajasta peritään vuokra. Lavaa ei voi varata uskonnollisia, poliittisia tai yksityistilaisuuksia varten. Lavaa ei myöskään vuokrata kaupallisia markkinointitapahtumia varten. Lopullinen päätös lavan vuokraamisesta tai vuokraamatta jättämisestä pidätetään kulttuuripalveluilla. Varaajan tulee tehdä ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille. Varaaja vastaa tapahtumajärjestelyistä ja äänentoistosta sekä järjestyksenpidosta (mukaan lukien mahdollisten järjestysmiesten hankkiminen). Varaajan tulee huolehtia tapahtuman jälkien siivoamisesta heti tilaisuuden jälkeen. Jos varaaja ei ole siivonnut aluetta tai on vahingoittanut aluetta tms., niin järjestäjä korvaa kulut siivouksesta tai vahinkojen korjaamisesta kaupungille. Mikäli järjestettävässä tapahtumassa on mukana ruokatarjoilua, on varaajan vastuulla hankkia tarpeelliset luvat ja ilmoittaa asiasta Tampereen elintarvikevalvonnalle. (Lavan kesän 2012 ilmoitettu kulttuuripalvelujen toimesta) Jos tapahtuma tullaan kuvaamaan, kuvaamisesta ja siihen liittyvistä vastuista vastaa varaaja. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tapahtuman järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Kaikkien lavalla järjestettävien esiintymisten tulee päättyä viimeistään klo 22. Jos rakentaminen viivästyy, varaus voidaan joutua perumaan force majeure -syystä. Lava varataan puhelimitse kulttuuripalveluiden asiakaspalvelusta numerosta

4 4 2. Lavan koko, varustelut ja muut tiedot Lavan koko on n. 50 m², yleisölle avautuva muoto. Leveys x syvyys: 8,2-11,2 x 5,0 m (takakuoroportaat poistettuna) 8,4-11,2 x 4,0 m (takakuoroportaat paikallaan) + 6,0-7,0 x 2,4 m (takaesiintymislava) Vapaa korkeus: 4,2 m - 4,5 m (varsinainen esiintymislava, takareuna - etureuna) 1,7 m - 2,3 m (takaesiintymislava, takareuna - etureuna) Esiintymisalueen pintamateriaali on puuta, joten se soveltuu hyvin esimerkiksi tanssiesityksiin. Lavan edessä maan tasalla on lisäksi noin 7 metrin kivetty esiintymisalue / yleisön tanssialue. Kuoroportaat: Etukuoroportaat, 3 askelmaa, leveys n. 11,4 m Takakuoroportaat, 3 askelmaa, leveys n. 5,8 m Kuoroportaat ovat liikuteltavissa, mutta siirtäminen on työlästä ja vaatii ainakin 3 hengen nostovoiman. Katsomo: 88 kpl kiinteitä penkkejä, koko 2 x 0,4 m, istumatilaa 350 hengelle. Pukutilat: Lavan takana on 9 neliömetrin kokoinen pukutila sekä 4,5 neliön kokoinen inva-wc. Kulunvalvottu sähkölukko, avautuu tunnisteella. Huoltoreitti: Roudaus tapahtuu lavan takana sijaitsevaa luiskaa pitkin, ajo Puutarhakadun puolelta. Parkkeeraus: Pysäköinti puistoalueelle on kielletty eikä tapahtumajärjestäjille ole varattu erikseen pysäköintipaikkoja. Esteettömyys: Lavan ja katsomon välillä on tasainen kiveys, joka ulottuu myös lavan takaosaan. Pukutiloissa on inva-wc maan tasossa, käynti lavan takaosasta. Avain löytyy kyseisen tapahtuman järjestäjiltä. Lavalle pääsee myös pyörätuolilla luiskaa pitkin, käynti lavan takaosasta.

5 5 Ensiapuvälineet: Ensiapulaukku löytyy lavan pukutiloista. Mikäli lavan varaaja käyttää ensiapulaukun sisältöä, tulee hänen hankkia tilalle vastaavat sisällöt ja ilmoittaa asiasta kulttuuripalveluihin. Ensisammutusvälineet: 6 kg jauhesammutin ja sammutuspeite löytyvät pukutilasta. Opastekyltit: Lavan sisältä löytyy A-ständi, jonka kehyksissä on otsikko Laikunlava Ohjelmassa tänään. Ständin voi nostaa ulos opasteeksi. Ständissä on tilaa A3-kokoiselle julisteelle. Lavan sisätiloista löytyy myös tupakointikiellosta kertovat kyltit sekä opastekyltti puisto wc:n luo. Esiintyjien penkit: Lavan pukutilasta löytyy muutamia jakkaroita esiintyjille. Sähköt ja lavan liitospisteet: Lavan pääsulakkeet ovat 3 x 63A. Pääsulakkeet (kuten kaikki muutkin sulakkeet) ovat pukeutumistilassa sijaitsevassa sähkökeskuksessa. Sähkökeskukseen pääsee käsiksi vain jos on tilannut paikalle teknisen isännöinnin. Lavan vasemman puolen (katsomosta katsottuna) lattiarasiassa on 1 kpl 3-vaiheinen 32A pistorasia (voimavirta) + 3kpl 2-liitäntäistä schuko-pistorasiaa (jokainen omalla vaiheella) Lavan takaosan seinärasiassa on 3kpl 2-liitäntäistä schuko pistorasiaa (jokainen omalla vaiheella) Lavan oikean puolen (katsomosta katsottuna) lattiarasiassa on 1kpl 3-vaiheinen 16A pistorasia + 3kpl 2-liitäntäistä schuko-pistorasiaa (jokainen omalla vaiheella) Lisäksi kaikissa lattia- ja seinärasioissa on kussakin 3kpl XLR-liittimiä, joihin voidaan liittää mikserin master ulostulot (main L ja R ) sekä monitor kaiuttimien ohjaus. Äänentoisto: Kuvailtu kohdassa 4.

6 6 3. Järjestäjän vastuut Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut ei ole vastuussa lavan käyttöönsä varanneiden järjestämistä tapahtumista, niiden turvallisuudesta tai viranomaisasioista! Järjestäjän on huolehdittava itse tapahtumaansa liittyen mm. seuraavat seikat: Järjestyksenvalvonta: Poliisi on antanut suosituksen, että jokaiseen Laikunlavalla järjestettävään tapahtumaan tulisi asettaa yksi tai useampi järjestyksenvalvoja. Järjestyksenvalvojien määrä lasketaan karkeasti yleisömäärän mukaan 1 kortillinen järjestyksenvalvoja per 100 henkeä. Asiaan vaikuttavat kuitenkin tilaisuuden luonne ja ajankohta. Valvottava alue on lava, katsomo sekä tapahtuma-alueen välitön läheisyys. Lisätiedustelut poliisilta. Ilmoitus yleisötilaisuudesta: Tapahtumanjärjestäjän on tehtävä poliisille ilmoitus yleisötilaisuudesta viimeistään 5 vuorokautta ennen tilaisuutta. Ilmoituksen voi tehdä joko paperilomakkeella tai sähköisesti poliisin internetsivuilla. Lomakkeessa kysytään liitteeksi alueen haltijan suostumusta tapahtumanjärjestämiseen. Tätä liitettä ei tarvitse liittää mukaan. Lisätietoja poliisin internetsivuilta. Tapahtuman turvallisuussuunnitelma: Lain mukaan kaikista tapahtumista, joihin odotetaan osallistuvan yli 200 henkeä samanaikaisesti, tulee laatia turvallisuussuunnitelma ja toimittaa se pelastuslaitokselle. Tarkemmat ohjeet pelastuslaitoksen sivuilta: Sivuilta löytyy pohja turvallisuussuunnitelmalle sekä sen toimitusohjeet. Uusi tupakkalaki: Uuden ympäristölain mukaan lava- ja katsomotiloissa tupakointi on kielletty. Tämän vuoksi tapahtumanjärjestäjän on huomioitava lavan ja katsomon savuttomuudesta. Tupakointikiellosta kertovat kyltit löytyvät lavan pukutiloista, josta ne voi nostaa esiin. Järjestyksenvalvojia on ohjattava kieltämään katsomoalueella tupakointi.

7 7 Meluilmoitus: Kulttuuripalvelut on ilmoittanut kaikki kesällä 2012 järjestettävät tapahtumat tiedoksi ympäristönsuojeluun. Tapahtumista ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta. Käymälät: Tapahtumajärjestäjän on hoidettava tapahtumaansa ympäristölain mukaan tarvittava määrä käymälöitä. (Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja jätehuolto - Valviran ohje 14/2011) Jos tilaisuuteen odotetaan alle 250 osallistujaa, voidaan yleisö ohjata käyttämään alueella sijaitsevaa maksullista puisto wc:tä. Lavan pukutilasta löytyy tarkoitukseen sopiva opastekyltti. Mikäli yleisöä odotetaan paikalle enemmän, tulee tapahtumajärjestäjän hankkia paikalle tilapäiskäymälöitä tai pyydettävä lupaa ympäröivien rakennusten wc-tilojen käyttöön ja hoidettava näihin opastus. Kuluttajaturvalaki: Tapahtuma voi olla velvollinen tekemään ilmoituksen kuluttajapalvelun tarjoamisesta. Ilmoitusvelvollisia ovat tapahtumat, jotka sisältävät merkittävän riskin, josta toteutuessaan voi aiheutua vaaraa jonkun turvallisuudelle palveluun osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn, kuten hevosajelun, trampoliinin, benjihypyn tms. vuoksi. Lisätiedot täältä: Alueen käyttölupa: Lava ja katsomo varataan kulttuuripalvelujen asiakaspalvelusta. Jos tapahtuma levittäytyy ympäristöön (esim. teltat puistossa tms.) tulee puistoaluetta anoa käyttöön vapaamuotoisesti kaupungin kiinteistötoimesta. Lupa-asioita hoitaa Erja Parkkali

8 8 4. Avaimet Mikäli lavan varaaja tahtoo käyttää lavan sähköjä tai lavan alla sijaitsevia pukeutumistiloja, tulee hänen noutaa lavan sähköinen avain kulttuuripalvelujen asiakaspalvelusta. Avaimen noutaminen on maksutonta. Lavan sulakkeet sijaitsevat pukeutumistilassa, joten avaimen nouto on suositeltavaa. Asiakaspalvelu sijaitsee Pantin talon 3. krs. osoitteessa Puutarhakatu 11. Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo Avaimen voi palauttaa Laikunlavan sisällä olevaan lukolliseen postilaatikkoon tai suoraan kulttuuripalvelujen asiakaspalveluun. Mikäli avainta ei ole palautettu viikon kuluessa tapahtuman päättymisestä, avain kuoletetaan ja asiakkaalle lähetetään lasku, jonka suuruus on 25,20.

9 9 5. Lavan äänentoisto ja tekniikka Laikunlavaan on asennettu kiinteitä äänentoistolaitteita ja muuta tekniikka, joista osa on kaikkien varaajien käytössä. Koko tekniikan käyttöön saanti edellyttää maksullisen teknisen isännöintipalvelun tilaamista. Maksuttomassa käytössä: Käytössä teknisen isännöitsijän ollessa paikalla -Lava- ja katsomotila -Maksuttomaan käyttöön kuuluvat -Lavan puku- ja wc-tilat varusteet -Lavan ensisammutus- ja ensiapu- -Henkilö, joka varmistaa tekniikan toimimisen välineet -Sulake- ja tekniikkakaappi -Kyltit -Mikrofonit: 2 langatonta kapulamikkiä, -Lavan valot 2 kravattimikkiä, 1 headset -Sähköpisteet lavalla ja pukutilassa (käytössä korkeintaan 2 yhtä aikaa) -Lavan lattialuukkujen liitokset -Lavan kiinteä musiikkisoitin, jolla voi soittaa ja avaamiseen tarkoitettu työkalu musiikkia cd:ltä, usb:n kautta muistitikulta tai mp 3 -soittimesta sekä muistikortilta. -Monitori-, ja pa-kaiuttimet (edellyttää omaa mikseriä, soitinta ja johtoja) -Paikalle ei ole ketään neuvomassa. -Mikkitelineet Teknisen isännöinnin hinnasto Teknisen isännöitsijän hinnasto Arkipäivisin tuntihinta klo klo Lauantaisin klo klo Sunnuntaisin klo klo Minimiveloitus 3 tuntia! Jos lavan varaaja tahtoo käyttää kaikkea lavan tekniikkaa (sininen sarake), tulee varaajan tilata paikalle lavan tekninen isännöitsijä Musiikki Mode Oy:stä. Tuntihinnasto vasemmalla. Musiikki Moden henkilökunta avaa lavan tekniikkakaapin sovittuna ajankohtana ja toimii tarvittaessa apuna äänentoiston kanssa. Lasku isännöinnistä lähetetään suoraan tapahtuman järjestäjälle. Lavan varaajalla on mahdollisuus tilata Musiikki Modelta käyttöönsä myös muuta äänentoistoa ja teknistä henkilökuntaa tapahtumaansa varten. Lisätiedot yrityksen internetsivulta. Palvelu on tilattava 14 vrk ennen tapahtumaa. Tekninen isännöitsijä Musiikki Mode Oy p

10 10 Lavan äänentoisto Äänentoistojärjestelmän kaiuttimet (yleisö- ja esittäjien tarkkailukaiuttimet) on ripustettu kattorakenteisiin. Äänentoistojärjestelmän kiinteät äänenhallinta- ja vahvistinlaitteet sijaitsevat pukeutumistilan AV-laitekaapissa. (käytössä vain jos isännöitsijä paikalla) Siirrettävät ja laajennus äänenhallintalaitteet voidaan liittää lavan kiinteään äänentoistojärjestelmään lavalla sijaitsevien linjatason liitäntäpisteiden välityksellä. Lavalla on langaton mikrofonijärjestelmä. Käytössä 2 mikkiä yhtä aikaa. Kentällä sijaitsevissa kaapelin vetokaivoissa on schuko-pistorasiat mahdollisille äänenhallintalaitteille. Tarvittaessa maahan asennettuja putkituksia voidaan käyttää signaalikaapeleiden reittinä. PA kamat ovat Crown XLS vahvistimia. Pääkaiuttimia varten on oma vahvistin 2x775W. Subwoofer kaiuttimen vahvistin on siltaan kytketty eli 1500W. Monitorikaiuttimien vahvistin on 2x775W. Kaiuttimet ovat JBL merkkisiä. Pääkaiuttimet ovat AW 566 ; 600W ( 2400W peak) Subwoofer ASB 6115 ; 675W ( 2700W peak ) Monitorit EON 305 Pääkaiuttimet ovat ylä- ja keskiäänille sekä subbari alaäänille. Kun käytetään erillistä mikseriä lavan luukuista, säädetään kaikki voimakkuudet mikseristä ja äänikeskuksessa olevat voimakkuuden säätimet saavat olla kiinni. Jos käyttö on pelkästään takahuoneesta, säädetään ( langattomat mikrofonit, CD ja monitorikaiuttimet) voimakkuudet äänikeskuksen säätimistä.

11 11 Näin toimii lavan tekniikka Lavan pukutilaan tultaessa, vasemman käden puolella näkyy useita katkaisimia. Katkaisimet on nimetty. Katkaisimista saadaan päälle lavan valot sekä äänentoistolaitteet. Käynnistymisessä on muutaman sekunnin viive. Katkaisimien vieressä on lukkokatkaisia, jonka avain on kulttuuripalveluilla ja lavan teknisellä isännöitsijällä. Avaimella saa auki kuvan oikeassa reunassa näkyvän teräsverhon, jonka takana ovat äänentoistolaitteet ja lavan sulakkeet. Teknisen isännöitsijän palvelut ovat maksullisia. Jos tekninen isännöitsijä on tilattu paikalle, paljastuu verhon takaa tekniikkakaappi. Laitteet kytketään päälle yhdestä napista ovenpielestä.

12 12 Tekninen isännöitsijä opastaa mikrofonien, cd-levyjen ja muiden äänilähteiden käytössä. Lavalla on kiinteä kaiutinjärjestelmä. Pa-kaiuttimet ja monitorikaiuttimet on ripustettu lavan kattorakenteisiin. Äänentoisto on laadukas.

13 13 Mikäli isännöintiä ei ole tilattu paikalle tai lavalle tarvitaan lisää tekniikkaa, voi omia laitteita kytkeä kiinni lavan äänentoistojärjestelmään lavan lattiakaivoista löytyvien pistokkeiden kautta. Lattiakaivoja on kolme: molemmin puolin lavaa sekä keskellä kuoroportaiden yläosassa. Lattiakaivon saa auki lavan sisältä löytyvällä työkalulla. Lattiakaivot on ehdottomasti suljettava huolella käytön jälkeen. Jokaisesta kaivosta löytyy tavallisia sähköpistokkeita. Lavalta katsottuna vasemmassa lattiakaivossa on lisäksi 16 ampeerin voimavirtapistoke ja oikeanpuoleisessa kaivossa 32 ampeerin voimavirtapistoke. Kaikissa lattiakaivoissa on XLR-sisääntulot, joihin voi liittää oman mikserin ja äänilähteet. Sisääntulot ovat yhteydessä lavan kiinteisiin kaiuttimiin, jotka voi käynnistää lavan pukutilan katkaisijasta.

14 14 Jos lava käy tanssiryhmälle tai muulle esitykselle liian ahtaaksi, voi lavan kuoroportaat poistaa väliaikaisesti. Kuoroportaiden siirtäminen on työlästä. Hommaan tarvitaan ainakin 2 3 voimakasta nostajaa. Kuoroportaat keräävät sisälleen paljon roskaa. Portaiden alta paljastuvan ryönän voi lakaista pois pukutiloista löytyvillä välineillä. 6. Tiedotus Tapahtuman järjestäjä vastaa itse tapahtumansa tiedotuksesta. Kulttuuripalvelut ylläpitää listaa Laikunlavan tapahtumista internetsivuillaan. Tapahtumalistaus löytyy täältä: Tapahtumalistausta tarjotaan myös tiedotusvälineille ja se tulee mahdollisuuksien mukaan näkymään Laikunlavan läheisyyteen ilmoitustauluille. Jos järjestä tahtoo muuttaa listauksessa olevia tietoja tai ilmoittaa tapahtumansa mukaan listaan, voi asiasta olla yhteydessä sähköpostitse ts. koordinaattori Jaakko Laurila Tsemppiä tapahtumajärjestelyihin!

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS Mitä ja miksi? Kädessäsi on Tapahtumajärjestäjän opas eli tietopaketti siitä, miten järjestät onnistuneen tapahtuman Tampereella. Opas auttaa sinua tapahtuman järjestämisessä

Lisätiedot

TALONOHJE. Sisällysluettelo. Kiinteistö Oy Kaapelitalon yleisohje v009 22-3-2010

TALONOHJE. Sisällysluettelo. Kiinteistö Oy Kaapelitalon yleisohje v009 22-3-2010 Kiinteistö Oy Kaapelitalon yleisohje v009 22-3-2010 TALONOHJE Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 1.1 Tilan kunto...2 1.2 Loppusiivous...2 1.3 Järjestyksen noudattaminen...3 1.4 Vuokralaisen vastuu ja vakuutukset...3

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän tekniikkaopas

Tapahtumajärjestäjän tekniikkaopas Tapahtumaj ärj estäj än tekniikkaopas Tapahtumajärjestäjän tekniikkaopas Sisältö Tekniikka - olennainen osa nykypäivän tapahtumaa... 3 Äänentoisto... 4 Valaistus... 6 Kuvatekniikka... 8 Esiintymislavat...10

Lisätiedot

Ratsastusseura Win win ry Tapahtuman järjestämisopas

Ratsastusseura Win win ry Tapahtuman järjestämisopas 1 Ratsastusseura Win win ry Tapahtuman järjestämisopas 2 Sisällysluettelo 1. Miksi järjestän tapahtuman?...2 2. Kenelle järjestän tapahtuman?...3 3. Kuinka järjestän tapahtuman?...3 3.1 Järjestetäjät...3

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Opas yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadintaan Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/7/TAa 15.9.2014 Sisällys 1 SUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 1.1 Tapahtuman yleistiedot...

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

C.57. Tapahtumajärjestäjän. Kulttuurin kehittämiskeskus Etelä-Pohjanmaan liitto

C.57. Tapahtumajärjestäjän. Kulttuurin kehittämiskeskus Etelä-Pohjanmaan liitto C.57 Tapahtumajärjestäjän opas Kulttuurin kehittämiskeskus Etelä-Pohjanmaan liitto 2 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Aukusti-tapahtuman pystyttämistä Jalasjärvellä,

Lisätiedot

C.57. Tapahtumajärjestäjän

C.57. Tapahtumajärjestäjän C.57 Tapahtumajärjestäjän opas 2 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Aukusti-tapahtuman pystyttämistä Jalasjärvellä, Mikko Jokipii Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8

Lisätiedot

Tilaisuudet pääkirjasto Joelissa

Tilaisuudet pääkirjasto Joelissa Tilaisuudet pääkirjasto Joelissa Ohje järjestäjille / esiintyjille Kirjaston yleisötilat ovat järjestöjen ja yksityishenkilöiden käytettävissä maksuttomasti erilaisten tilaisuuksien järjestämistä varten.

Lisätiedot

Voimaa ihmisiltä ihmisille KÄSIKIRJA TOIMIJOILLE JA TEKIJÖILLE

Voimaa ihmisiltä ihmisille KÄSIKIRJA TOIMIJOILLE JA TEKIJÖILLE Voimaa ihmisiltä ihmisille KÄSIKIRJA TOIMIJOILLE JA TEKIJÖILLE Maija Valkeapää 2011 SISÄLTÖ Alkusanat 1. Tapahtuman kuvaus lyhyesti... 4 2. Osallistuvien toimijoiden vastuu... 4 3. Säynätsalon aluetoimiston

Lisätiedot

Mikäli osastonne rakentaa muu yritys kuin Messukeskus, ystävällisesti välitättehän tämän tiedotteen heille.

Mikäli osastonne rakentaa muu yritys kuin Messukeskus, ystävällisesti välitättehän tämän tiedotteen heille. Hyvä näytteilleasettaja Huomioittehan, että teknisten tilausten palautuspäivä on perjantaina 21.3. Huomioittehan, että 6.4. on viimeinen päivä tehdä tilauksia normaalihinnoin. Tämän jälkeen saapuneisiin

Lisätiedot

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas) Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty 7.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ

Lisätiedot

HAKUINFO PUISTOKONSERTTIESIINTYJILLE 2015

HAKUINFO PUISTOKONSERTTIESIINTYJILLE 2015 1 HAKUINFO PUISTOKONSERTTIESIINTYJILLE 2015 Tampereen kesään jo vuosikymmeniä kuuluneet puistokonsertit soivat jälleen ensi kesänä pitkin kaupunkia. Tanssi-, soitinmusiikki-, ja laulukonsertteja järjestetään

Lisätiedot

Mikäli osastonne rakentaa muu yritys kuin Messukeskus, ystävällisesti välitättehän tämän tiedotteen heille.

Mikäli osastonne rakentaa muu yritys kuin Messukeskus, ystävällisesti välitättehän tämän tiedotteen heille. Hyvä näytteilleasettaja Huomioittehan, että teknisten tilausten palautuspäivä on maanantaina 1.12. Tilaukset tehdään verkkopalvelumme kautta osoitteessa www.fairnet.fi. Mikäli osastonne rakentaa muu yritys

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

KILPAILUN JA KÄYTTÖKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE

KILPAILUN JA KÄYTTÖKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE Rekikoirien kilpailusäännöstö B-osa 1(30) KILPAILUN JA KÄYTTÖKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE Ohje järjestäjälle, koetoimitsijalle ym. toimihenkilöille Rekikoirien kilpailusäännöstö B-osa 2(30) 1. Kennelliiton alaisen

Lisätiedot

Tapahtumien järjestämiseen liittyvät lait ja määräykset

Tapahtumien järjestämiseen liittyvät lait ja määräykset Tapahtumien järjestämiseen liittyvät lait ja määräykset Kokoontumislaki 530/1999 Yleisötapahtumasta on tehtävä ilmoitus paikalliselle poliisille vähintään 5 vrk ennen tapahtumaa. Jos tapahtuman katsotaan

Lisätiedot

Mikäli osastonne rakentaa muu yritys kuin Messukeskus, ystävällisesti välitättehän tämän tiedotteen heille.

Mikäli osastonne rakentaa muu yritys kuin Messukeskus, ystävällisesti välitättehän tämän tiedotteen heille. Ohjeita osastorakentamisesta Bisnespäivät 23.-24.9.2015, Messukeskus, Helsinki Huomioittehan, että teknisten tilausten palautuspäivä on torstaina 6.8. Tilaukset tehdään verkkopalvelumme kautta osoitteessa

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän opas. Lahden kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto kevät 2012 (päivitetty syyskuu 2012)

Tapahtumajärjestäjän opas. Lahden kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto kevät 2012 (päivitetty syyskuu 2012) Tapahtumajärjestäjän opas Lahden kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto kevät 2012 (päivitetty syyskuu 2012) 1. Suunnittele ajoissa 3 1.1. Vastuunjako... 3 1.2. Paikka ja aika... 3 1.3. Tilat ja laitteet...

Lisätiedot

PROMENADIKESKUKSEN 1/8 VUOKRASOPIMUS

PROMENADIKESKUKSEN 1/8 VUOKRASOPIMUS PROMENADIKESKUKSEN 1/8 Vuokra-aika:..20 klo - (sisältäen sekä rakennus- että purkuajan) 1. VARAAJA / VUOKRAAJA Yrityksen nimi: Laskutusosoite: Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Puhelin: Sähköposti: Tilaisuuden

Lisätiedot

Ohje vastuullisen yleisötilaisuuden järjestämiseksi Porissa 10.4.2013

Ohje vastuullisen yleisötilaisuuden järjestämiseksi Porissa 10.4.2013 Ohje vastuullisen yleisötilaisuuden järjestämiseksi Porissa 10.4.2013 1 Kuvailulehti Tekijät Petri Ekberg, Satu Irjala, Jari Lampinen, Ari Nikki, Pasi Vainio (siht.) ja Hans Vuoti Tiivistelmä Päivämäärä

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

RALLIKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOPAS 2014

RALLIKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOPAS 2014 RALLIKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOPAS 2014 Tähän oppaaseen on koottu perusasioita, mitä rallikilpailun järjestämiseen tarvitaan. Sääntöasiat löytyvät sääntökirjasta, joten sellaiset kohdat on tarkoituksella

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Keski-Uudenmaan pelastuslaitos SUURTEN YLEISÖTILAISUUKSIEN TURVALLISUUSOPAS Jari Vuoripuro 2 Arvoisa lukija Opasta kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Palautetta ja mahdollisia muutosehdotuksia voit

Lisätiedot

Seuran hallitus anoo Suomen Taitoluisteluliitolta kilpailukalenterissa olevia kilpailuja ja SM-kilpailuja sitä seuraavalle kaudelle 1.4. mennessä.

Seuran hallitus anoo Suomen Taitoluisteluliitolta kilpailukalenterissa olevia kilpailuja ja SM-kilpailuja sitä seuraavalle kaudelle 1.4. mennessä. kesäkuu 2012 1/17 Tämä ohjeistus on tehty muodostelmaluistelukilpailunjärjestäjille selvennykseksi mitä kaikkea kilpailutapahtuman järjestäminen vaatii. Kilpailutapahtumien järjestämistä säätelevät Suomen

Lisätiedot

yhteystiedot Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Jaana Viirimäki +358 50 317 6737 jaana.viirimaki@kepa.fi

yhteystiedot Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Jaana Viirimäki +358 50 317 6737 jaana.viirimaki@kepa.fi torijärjestäjän opas 2015 yhteystiedot Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Jaana Viirimäki +358 50 317 6737 jaana.viirimaki@kepa.fi Kepa ry Elimäenkatu25-27 00510 Helsinki Puh: +358 9 584 233 www.kepa.fi

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen järjestämisohjerunko

Jalostustarkastuksen järjestämisohjerunko Jalostustarkastuksen järjestämisohjerunko Jalostustoimikunta 15.3.2011 Versiohistoria 11/2007 luonnos Oili Helenius 03/2011 vs. 1 Jalostustoimikunta Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Jalostustarkastuksen anominen...

Lisätiedot

uunin käytön takia veloiteta erillistä vuokraa, jos käyttötarve on vasta Gardenia-salin vuokraajan

uunin käytön takia veloiteta erillistä vuokraa, jos käyttötarve on vasta Gardenia-salin vuokraajan Lisäohjeita Gardenia-salin vuokraajalle Tältä sivulta löydät lisäohjeita Gardenia-salin vuokraamiseen. Tutustu ohjeisiin ja ota meihin yhteyttä kaikissa lisäkysymyksissäsi. Varaaminen ja maksaminen Varauksen

Lisätiedot

TUUMASTA TOIMEEN. opas tapahtumien järjestäjille

TUUMASTA TOIMEEN. opas tapahtumien järjestäjille TUUMASTA TOIMEEN opas tapahtumien järjestäjille Tuumasta toimeen opas tapahtumien järjestäjille Johdanto Lahdessa järjestetään paljon tapahtumia. Kesäisin on usein suuria tapahtumia, esimerkiksi markkinoita,

Lisätiedot