Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tekstit. Hallinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tekstit. Hallinto"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Talousarvio Tekstit Hallinto

2 KÄYTTÖTALOUS Toimielin Sivistystoimen hallinto Tehtävä: Hallintopalvelujen tuottaminen sivistyslautakunnalle Toiminta Lyhyt kuvaus tehtävän toiminta-ajatuksesta Toimintaympäristön muutokset Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Henkilöstö, muutokset 2. Perustelutietoina asettavat tavoitteet Talous Toimintamenot Toimintatulot Netto

3 Sivistyslautakunta Talousarvio Tekstit Perusopetus

4 KÄYTTÖTALOUS Toimielin Sivistyslautakunta Tehtävä Perusopetus Toiminta Perusopetuslain mukaisesti. Toimintaympäristön muutokset Oppilasmäärät vähenevät kolmen vuoden suunnittelukauden aikana n.13 %. Erityistukea tarvitsevia oppilaita varten tarvitaan joko henkilökohtaisia tai ainakin pienryhmäkohtaisia koulunkäyntiavustajia. Koulunkäynti ilman tällaisia ratkaisuja ei onnistuisi, ja ennalta ehkäisevät tukitoimet ovat kuitenkin merkittävästi halvempia kuin mm. sairaalakouluratkaisut. Perusopetuksessa työskentelee toistaiseksi palkattuja koulunkäyntiavustajia sekä lisäksi päivähoidon puolelta toistaiseksi palkattuja työntekijöitä on siirtynyt koulunkäyntiavustajan tehtäviin. Yleensä molempiin em. ryhmiin kuuluvat avustajat toimivat myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta lisää osaltaan perusopetuksen palkkamenoja. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös kyläkouluilla, jolloin tarvitaan lisäresursseja ohjaajien palkkaamiseen. Aamu- ja iltapäivätoiminta auttaa vanhempia työelämän ja lastenhoidon yhteensovittamisessa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina. Toiminta on vakiintunut osaksi koulun toimintaa. Esiopetusta järjestetään kyläkouluilla, joissa se on tarkoituksenmukaista sekä päivähoidon esiopetusryhmissä. Esiopetusta hallinnoi päivähoito. Toteutus tapahtuu yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Kyläkoulujen esiopetus- ja alkuopetusluokissa tarvitaan avustajia. Voimassa olevassa opetussuunnitelmassa mainitaan henkilökunnan vakinaistamisesta. Tässä vaiheessa esitetään määräaikaisten kouluavustajien palkkaamista siten, että suunnittelujakson lopulla jokaisella kyläkoululla olisi oma koulunkäyntiavustaja. Perusopetuksen toimipaikoissa tapahtuu vuoden 2010 aikana joitakin muutoksia. Kotitalouden ja teknisen työn opetus siirtyy Piilolasta ammattioppilaitoksen KAO:n tiloihin, jonne saneerataan asianmukaiset opetustilat. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Perusopetuksen päättötodistus 106 oppilaalle. Kaikille perusopetuksessa oleville pyritään takaamaan mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet oppivelvollisuuden suorittamiseen. Maahanmuuttajaoppilaille annetaan aluksi tehostettua suomen kielen opetusta. Mahdollisimman moni lapsi osallistuu esiopetukseen. Taloussuunnitelmakauden aikana toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-3 ja tavoitetaso >2. Kouluverkon tarkistus Kyläkoulujen oppilasmäärien pienentyessä joudutaan tarkistamaan kyläkouluverkkoa ja kyläkoulujen opettajamääriä.

5 Henkilöstö Vuoden 2010 aikana jää eläkkeelle kaksi kieltenopettajaa, joista toisen tilalle tarvitaan uusi opettaja. Kontion koululle tarvitaan lisäksi alkuopetukseen yksi luokanopettaja lisää (tilanne palaa lv tasolle). Koska kyläkouluverkon tarkastelun tuloksena saattaa yksi tai useampi kyläkoulu tulla lähivuosina lakkautetuksi, on tarkoituksenmukaista täyttää avoimeksi tulevat luokanopettajien virat määräaikaisina. Muita määräaikaisia virkoja, joihin on pysyvä tarve, pyritään vakinaistamaan. Mahdollisesti myös ylempien luokkien puolelta voi jäädä opettajia eläkkeelle. 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Oppilashuolto Peruskoululaisille tulee tarjota mahdollisuus käydä koulua kotoa pitäen siten, ettei koulukyyteihin ja odottamiseen käytetty aika muodostu tarpeettoman pitkäksi. Myös muu oppilashuolto on järjestettävä vähintään lainmukaisesti. Lähimpien kyläkoulujen kouluruokailun mahdollinen järjestäminen jakelukeittiön kautta otetaan tarkasteltavaksi. Talous TA 2009 TA-ehdotus 2010 TS 2011 TS Toimintamenot Toimintatulot Netto Henkilöstö Opettajat - vakinaiset määräaikaiset / pitkäaikaiset sijaiset päätoimiset tuntiopettajat 8 8

6 Työsuhteiset työntekijät vakinaiset - koulukuraattori 1 (sij.) 1 - koulusihteerit vahtimestari ATK-tuki / kouluavustaja koulunkäyntiavustajat määräaikaiset - koulunkäyntiavustajat 4 3

7 Sivistyslautakunta Talousarvio Tekstit Varhaiskasvatus

8 KÄYTTÖTALOUS Lomake 1 Toimielin Varhaiskasvatus Toimintamenot Toimintatulot Netto TA 2009 TA 2010 TS TS Tehtävä Päivähoito, esiopetus ja lasten kotihoidontuki Toiminta Tehtäväalue vastaa päivähoidon ja esiopetuksen järjestämisestä, toteuttamisesta ja edistämisestä siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve vaatii huomioiden päivähoitolain ja -asetuksen velvoitteet. Varhaiskasvatus tukee lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä pyrkii varhaisen puuttumisen periaatteella ennaltaehkäisevään työhön. Toimintaympäristön muutokset Esiopetusta annetaan kaikissa päiväkodeissa. Metsokujan päiväkotiryhmässä toimii integroitu 14 lapsen ryhmä, jonka paikoista osa on varattu erityistä tukea tarvitseville lapsille. Pätevän hakijan puuttuessa ryhmässä toimii määräaikainen erityislastentarhanopettaja. Määräaikaisesti täytetty erityislastentarhanopettajan toimi täytetään alkaen toistaiseksi. Päiväkoti Satumetsä on siirtynyt uusiin, remontoituihin entisen nuorisotalon tiloihin. Uudet tilat mahdollistavat muidenkin kuin esioppilaiden päivähoidon. Toisaalta päiväkotien vähäinen määrä suhteessa esioppilaiden määrään aiheuttaa sen, ettei päiväkoteihin mahdu juuri muita lapsia kuin esioppilaita. Päiväkoti Satumetsässä on tilat 40 kokopäivähoidossa olevalle lapselle. Mäkikadun päiväkodissa, Kirkkotien ryhmäperhepäiväkodissa ja ryhmäperhepäiväkoti Ala -Könnissä tarjotaan ensisijaisesti vuorohoitoa perustettiin määräaikaisesti toimiva vuorohoitoa antava Saarikosken ryhmäperhepäiväkoti, jonka toimintaa jatkettiin vuoden 2009 loppuun saakka. Vuorohoidon kysynnässä ei ole tapahtunut mitään muutosta, joten Saarikosken ryhmäperhepäiväkodin toimintaa on jatkettava ainakin saakka. Kaikissa ryhmäperhepäiväkodeissa hoidettavat lapset ovat ensisijaisesti 1-3-vuotiaita. Kaikki päivähoitoyksiköt toimivat mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidon sijaishoitopaikkana. Ongelmana on päivähoitoyksiköiden ahtaat tilat, jotka eivät mahdollista sijaishoitojärjestelyjen keskittämistä yhteen päivähoitoyksikköön. Perhepäivähoidossa lasten lukumäärä on aleneva. Tämä ei kuitenkaan vielä vaikuta perhepäivähoitajien lukumäärään alentavasti koska nyt on purettu perhepäivähoidon ylisuuria ryhmiä. Lisäksi perhepäivähoitajia tulee varata perhepäivähoidon varahoidon käyttöön. Eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevat lapset pyritään sijoittamaan päivähoidon palveluiden piiriin siten, että lapset tulevat viimeistään 3-vuotiaina perhepäivähoitoon ja 5-vuotiaina päiväkotiin. Vuorohoitoa tarvitseville 1-2-luokkalaisille koululaisille annetaan päivähoitoa koulun toiminta-aikoina tarvittaessa ennen kello 7 ja kello 17 jälkeen sekä viikonloppuisin ja koulujen lomien aikana

9 päivähoitotarpeen mukaisesti. Lisäksi päivähoitoa annetaan koulujen lomien aikana niille haja-alueella asuville 1-2-luokkalaisille, jotka voidaan sijoittaa jo olemassa oleviin haja-alueen perhepäivähoitopaikkoihin. Lasten kotihoidon tuen kuntalisästä tehtiin selvitys keväällä Kyselylomake lähetettiin 203 perheelle, vastausprosentti oli 58%. Mikäli Kuhmon kaupunki ottaa käyttöön lasten kotihoidon tuen kuntalisän, tulee se tehdä kolmen vuoden kokeiluna, jotta todelliset kustannukset saadaan selville. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän valmistelutöiden vuoksi kokeilu voisi alkaa aikaisintaan elokuun 2010 alusta, jolloin viidelle kuukaudelle tulisi varata talousarvioon lisää rahaa euroa (kotihoidon tuen kuntalisä ja päivähoitotulojen väheneminen). Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1.Sitovat tavoitteet 2008 Ennuste/ toteuma Päiväkotipaikat /94 94/ 74 kokopv. - / 20 osapv Ennuste/ toteuma 114 / kokopv./74-40 osapv. / Ennuste kokopv. Perhepäivähoito Keskim.lapsia/kk 190/ tot / 127 kokopv. -25/ 20 osapv / 125 kokopv / 25ospv Esioppilaat lukuvuosi -taajaman päiväkodit -perusopetus YHT. 6-vuotiaiden ikäluokasta % 55/ 63 15/ 7 70/70 100/ /67 8/ 10 82/77 koko ikäluokan ollessa / Päivähoidon hoitopäivät - siitä kokopäivät -osapäivät 45000/ Lasten kotihoidon tukea on maksettu v.2009 tammi-heinäkuussa keskimäärin 93 perheelle/kk ja v.2008 keskimäärin 105 perheelle/kk. Vastaava luku v.2007 oli 93 perheelle. Taloudellisuus ja asiakastyytyväisyys Päivähoidon päivänhinta ( ei sisällä vyörytyseriä eikä kotihoidontukea) v.2008 toteuma ennuste /toteuma 2009 ennuste/tavoite ,98 59,72 66

10 Varhaiskasvatuksessa toteutettavan esiopetuksen päivänhinta Asiakastyytyväisyys 1-3 (tyydyttävä, hyvä, kiitettävä) 37, / arvosana /vastausprosentti 56,5% 2 70% 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen päivähoitolain ja asetuksen mukaisesti. Tavoitteena kehittää toimiva perhepäivähoidon sijaishoitojärjestelmä. Henkilöstö vakinaiset Päivähoidon johtaja 1 1 Päiväkodinjohtaja 1 1 Perhepäivähoidon ohjaaja 3 3 Kanslisti 1 1 Erityislastentarhanopettaja 1 2 Lastentarhanopettaja 5 5 Lastenhoitaja Päiväkotiapulainen 51/2 5 Ryhmäperhepäivähoitaja 7 1/2 7 1/2 Perhepäivähoitaja määräaikaiset Erityislastentarhanopettaja 1 Ryhmäperhepäivähoitaja 3 1 Perhepäivähoitaja 4 4 Talousarviota suunniteltaessa eri päivähoidon yksiköt ovat esittäneet toiveita talousarvioon. Varhaiskasvatuksen talous- ja toimintasuunnitelmaa on työstetty myös varhaiskasvatuksen johtoryhmässä.

11 Sivistyslautakunta Talousarvio Tekstit Musiikkiopisto

12 KÄYTTÖTALOUS Lomake 1 Toimielin Musiikkiopisto Tehtävä Taiteen perustaopetuksesta säädetyn lain L 1998/633 mukaisen musiikin perusopetuksen antaminen Kuhmossa ja Sotkamossa Toiminta Musiikkiopiston toiminta-ajatus Kuhmon musiikkiopisto antaa musiikin perusopetusta Kuhmossa ja Sotkamossa. Toiminnan päämääränä on vastata toiminta-alueen musiikin perusopetuksen tarpeisiin. Musiikkiopisto toteuttaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa. Musiikin perusopetuksen lisäksi voidaan järjestää projekteja ja erikoiskursseja, joiden tarkoituksena on tukea musiikin perusopetusta. Toiminta järjestetään yhteistyössä Sotkamon kunnan kanssa. Toiminta nykymuodossaan ja nykyisessä laajuudessa on mahdollista vain tämän yhteistyön tuloksena. Sotkamossa osa opetuksesta on yhteistä Sotkamon kansalaisopiston kanssa. Hyvin järjestettynä musiikkiopiston toiminta voi olla yksi paikkakunnan vetovoimatekijä. Toiminnan tavoitteena on antaa kuhmolaisille ja sotkamolaisille lapsille ja nuorille hyvän elämän rakennusaineksia sekä konserteissa ja tapahtumissa tarjota musiikkielämyksiä kaikille toiminta-alueen asukkaille. Kuhmon musiikkiopiston toiminta tukee myös Kuhmon yhteislukion musiikkiin painottuvaa opetusta. Kuhmon musiikkielämässä tärkeä yhteistyökumppani on Kuhmon puhallinmusiikin ystävät ry. sekä Kuhmon puhallinorkesteri. Kesämuusikkotoiminta tuottaa tapahtumia lomakauden alussa, jolloin on vain vähän muuta tapahtumatarjontaa. Musiikkiopiston toiminta tähtää kuhmolaisten menestykseen. Toimintaympäristön muutokset On olemassa riski, että musiikkiopiston talouden alijäämä kasvaa voimakkaasti. Henkilöstökustannukset suhteutettuna annettuun raamiin ovat korkeat. Kuluvan vuoden talousarviossa palkkamenot sivukuluineen ovat 89%. Vuokrakustannukset nousivat kesällä %. Vuokran osuus talouden kokonaisraamista on 5,6%. Musiikkiopiston toiminta on suunnitelmallisesti rakennettu kahden toimipaikan varaan, mistä aiheutuu matkakustannuksia. Matkat on tällä hetkellä järjestetty edullisimmalla mahdollisella tavalla; silti matkojenkin osuus menoista eteläisen Suomen oppilaitoksiin verrattuna on korkea (noin 3,6%). Taloudessa ei ole liikkumavaraa toiminnan aitoon kehittämiseen. Tällä hetkellä toiminnan volyymi ei vastaa palvelujen kysyntää. Musiikkileikkikouluun jonottaa parikymmentä lasta. Solistiseen opetukseen jonottaa samoin parikymmentä lasta. Talouden raami ei salli toiminnan kasvattamista kysyntää vastaavaksi. Päinvastoin supistamisen paineet voivat aiheuttaa vakavia toiminnallisia ongelmia. Oppilaiden soittotuntien pituus on jo nyt leikattu pedagogisesti äärimmäiselle alarajalle. Jos instrumenttivalikoimaa kavennetaan, vaikeutuu yhteissoiton järjestäminen. Säästöä ei myöskään kyetä enää saamaan aikaiseksi muista toimintamenoista, koska muut toimintamenot on jo mitoitettu minimiin. Syyslukukaudesta 2009 alkaen toimintaa on tehostettu kasvattamalla oppilasmäärää nostamatta kuitenkaan kokonaistuntimäärää.

13 Musiikkiopistossa on syksystä 2008 lähtien lopetettu laulun ja lyömäsoitinten opetus. Lyömäsoittimiin olisi kuitenkin hakijoita. Lyömäsoitintensoiton opetus palvelisi Kuhmossa puhallinorkesterin toimintaa sekä mahdollistaisi toiminnan painotuksen Sotkamossa suuntaan, jota Sotkamosta saadussa palautteessa on toivottu. Sellonsoiton opetuksen lisääminen on ollut tavoitteena usean vuoden ajan. Sellonsoiton opetus nykylaajuudessa ei tue orkesteritoimintaa. Musiikkiopiston yhteismusisointia palveleva sellonsoiton opetus edellyttäisi oppilasmäärän kasvattamista ja päätoimista opettajaa. Oppilaitoksen talous on viime vuosina tasapainottunut, mikä on lisännyt osaltaan toiminnan uskottavuutta. Talouden tasapainottumisen takana on useita toimenpiteitä: menoja on kontrolloitu, Sotkamon kuntamaksua on nostettu, samoin lukukausimaksuja, opetuksen määrää on leikattu. Talouden kehys on hieman kasvanut. Toisaalta erittäin säästäväinen talouden hoito ei ole ollut musiikkiopistolle ainoastaan eduksi. Kaluston suunnitelmallinen ylläpito ja kehittäminen eivät talouden nykyraamissa ole mahdollisia. Opettajien täydennyskoulutus ei ole riittävää. Kireä talous konkretisoituu myös oppilaskohtaisessa resurssissa (oppilaan soittotunnin pituus), joka on merkittävästi pienempi kuin useissa muissa musiikkioppilaitoksissa. Ylipäänsä toiminnan kehittämiseen ei ole ollut varaa. Jatkuva taloudellisen resurssin leikkaaminen ja toiminnan supistaminen ovat pitkällä aikavälillä uhka henkilöstön jaksamiselle. Työnteon mielekkäät edellytykset tulisi pyrkiä turvaamaan pitkällä tähtäimellä. Musiikkiopistolla ei enää ole mistä säästää, jos toiminta halutaan ylläpitää tasolla, joka täyttää valtionvallan musiikkioppilaitostoiminnalle asettamat kriteerit. Jos esimerkiksi luovuttaisiin sivutoimisesta tuntiopetuksesta ja viranhaltijoiden ylitunneista, säästösumma olisi suhteellisen pieni (korkeintaan euroa), mutta jouduttaisiin luopumaan mm. yhteissoitosta, ja oppilaiden oppituntien pituutta jouduttaisiin lyhentämään kautta linjan. Se merkitsisi oppilaitoksen toiminnan halvaantumista. Tällainen tuntimäärien leikkaus muuttaisi musiikkiopiston toiminnan profiilia niin radikaalisti, että siihen tulisi Kuhmon kaupungin hallintoelinten ottaa kantaa. Kuhmon musiikkiopiston laskennallinen valtionosuuteen oikeuttava opetustuntien määrä on 8.562, mutta toteutuva tuntimäärä tällä hetkellä noin tuntia vuodessa. Tilanne on ongelmallinen. Opetustuntien laskennallisen määrän määrittelyssä on Opetusministeriö luultavasti tehnyt virheen siinä vaiheessa, kun Sotkamon kunta tuli mukaan musiikkiopiston toimintaan v Tilannetta on yritetty ratkaista anomalla Opetusministeriöstä laskennallisen opetustuntimäärän korjausta ja toisaalta vähä vähältä laskemalla opetuksen määrää. Opetusministeriö ei kuitenkaan ole tehnyt muutoksia yksittäisen oppilaitoksen opetustuntimäärään, ministeriö tekee ainoastaan koko kenttää koskevia linjaratkaisuja. Tällainen linjaratkaisu on nyt odotettavissa, sillä vuoden 2010 valtion talousarvioesityksessä on varattu merkittävästi lisäresursseja taiteen perusopetuksen rahoituksessa myös musiikin laajan oppimäärän mukaiseen opetukseen. Olisi siis mahdollista, että Kuhmon musiikkiopiston valtionosuuden vajetta saataisiin katettua korkeammalla valtionosuudella. Tämä voisi merkittävästi keventää Kuhmon ja Sotkamon omaa osuutta musiikkiopiston rahoitukseen. Opetuksen leikkaaminen tässä vaiheessa olisi väärä viesti ministeriön suuntaan suuremman valtionosuuden tarpeesta. Sotkamon tilakysymys on ratkeamassa. Niemelän entisen päiväkodin tilat ovat musiikkiopiston käytössä elokuusta Ilman äänieristysremonttia kaikki opetus ei kuitenkaan voi toimia Niemelässä. Tilojen kalusteet ja opetusvälineet eivät tällä hetkellä ole riittävät. Pianonsoiton opetustilaan tarvitaan flyygelin rinnalle piano. Tämän soittimen hankinta on ollut ajankohtainen jo usean vuoden ajan. Niemelän kalustotarpeita tulee kauden aikana pohtia kriittisesti. Myönteistä Niemelässä on, että tila on vain musiikkiopiston käytössä, jolloin aikaisemmat tilavarausten päällekkäisyydet eivät enää ole ongelma. Musiikkileikkikoulun osalta toiminta kuitenkin jatkuu Sotkamon lukiossa, missä tilan käytössä on ajoittain päällekkäisyyttä lukion tuntien kanssa.

14 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1.Sitovat tavoitteet Kuhmon musiikkiopisto tuottaa laadukkaasti ja kansallisesti uskottavalla tasolla taiteen perusopetuksesta annetun lain tarkoittamaa musiikin laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta sekä musiikin varhaiskasvatusta Kuhmossa ja Sotkamossa. Kuhmon musiikkiopisto järjestää konsertteja ja tapahtumia, jotka tukevat yllä mainitun tavoitteen saavuttamista sekä täydentävät toiminta-alueen väestölle tarjottuja kulttuuripalveluja. Kuhmon musiikkiopisto tukee henkilöstön osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä huolehtimalla siitä, että henkilöstö voi osallistua alan täydennyskoulutukseen. Kuhmon musiikkiopiston opetusvälineet ja kalusto ovat tasolla, joka palvelee laadukkaan opetuksen antamista. Kalustoa ja opetusvälineistöä kehitetään suunnitelmallisesti. 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Kuhmon musiikkiopiston toiminta voi osaltaan lisätä seutukunnan vetovoimaisuutta ja ehkäistä muuttotappiota. Tämän takia on tärkeää, että Kuhmon musiikkiopiston resurssit pysyvät tasolla, joka mahdollistaa kohtuullisen laajuisen instrumenttivalikoiman ja opetuksen riittävän volyymin. Toiminnan supistaminen merkitsisi tuntiopetuksesta ja viranhaltijoiden ylitunneista luopumista, mikä halvaannuttaa toimintaa ja leventää palvelujen kysynnän ja tarjonnan välistä kuilua. Täten tavoitteeksi tulee asettaa rahoituksen kehyksen asettaminen sille tasolle, että toiminnan jatkaminen on mahdollista nykyisellään. Kuhmon kaupunki on henkisesti velvoitettu tähän tavoitteeseen sitoutumaan, koska Kuhmon musiikkiopisto saa valtionavustusta taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaiseen musiikin perusopetukseen. Valtionosuuden tulisi vastata opetuksen todellista volyymia; Kuhmon musiikkiopisto anoo lisää valtionosuustunteja, mikäli Eduskunta hyväksyy lisäresursseja musiikin laajan oppimäärän mukaiseen taiteen perusopetukseen valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 2010 hallituksen esityksen mukaisesti. Kauden aikana musiikkiopiston instrumenttivalikoimaa ja opetustarjontaa tulisi suunnata siten, että toiminta vastaisi musiikkioppilaitostoiminnalle valtiovallan asettamia tavoitteita sekä kysyntää asiakkaiden taholta. Edellisen perusteella Kuhmon musiikkiopisto voi välttää toiminnan supistamisen, turvata nykyistä paremmin kysyntää vastaavan toiminnan volyymin sekä pyrkiä toiminnan laadulliseen kehittämiseen. Samalla turvataan nykyisten työpaikkojen pysyvyys. Nyt toimitettava talousarvioesitys ylittää annetun raamin. Annettu raami, euroa, on pienempi kuin vuoden 2009 talousarvio. Seuraavassa luetellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että raamissa ehdotettu määräraha ei tule riittämään. 1. Vuoden 2009 talousarviossa muut kuin henkilöstömenot oli jo tingitty minimiin. Henkilöstömenot ovat suhteellisen realistiset toiminnan nykyisellä tasolla. Mutta kun palkat nousevat, musiikkiopisto ei millään muotoa kykene toteuttamaan toimintaansa annetussa raamissa.

15 2. Kaluston suunnitelmallinen kehittäminen ja henkilöstön osaamisen ylläpitäminen vaativat lisäresursseja. 3. Matkakulut ovat kasvaneet edellisestä toimintakaudesta, kun alkaneena toimintakautena säestäjä kulkee Kuhmossa Kajaanista henkilöautolla. 4. Vuonna 2010 syyslukukauden alusta joudutaan pohtimaan säestyksen järjestämistä uudelleen. Yksi pianonsoitonopettaja saattaa jäädä osa-aikaeläkkeelle. Opistossa on lievä pianonsoiton opetuksen vajaus. Olisi perusteltua harkita päätoimisen säestäjä-pianonsoitonopettajan rekrytoimista. Säestys on välttämätön musiikkiopiston toiminto. Talous TA euroa TA euroa TS euroa TS euroa Toimintamenot Toimintatulot Netto Henkilöstö ja /määrät virka- ja toiminimikkeittäin vakinaiset 11 2/3 12 2/3 - päätoiminen tuntiopettaja sivutoimiset tuntiopettajat iltavahtimestari 1 1

16 Sivistyslautakunta Talousarvio Tekstit Kansalaisopisto

17 KÄYTTÖTALOUS Lomake 1 Toimielin Kuhmon kansalaisopisto Tehtävä Vapaa sivistystyön kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Toiminta Lyhyt kuvaus tehtävän toiminta-ajatuksesta Kuhmon kansalaisopiston tavoitteena on kannustaa kuntalaisia itsensä kehittämiseen ja tarjota mahdollisuuksia opiskeluun ja harrastustoimintaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Kuhmon kaupunki ja Kainuun ammattiopisto ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla kansalaisopistotoiminta toteutetaan Kainuun ammattiopiston Kuhmon toimipaikan toimesta ja tiloissa. Toimintaympäristön muutokset Ammattiopiston tilajärjestelyjä on tarkasteltu Kuhmon toisen asteen koulutuksen tulevaisuuspolku työryhmän loppuraportissa irtisanottaneen KAO:n Kuhmon toimipaikan auto-osaston siipi, jossa on toteutettu myös kansalaisopiston opetusta. Kansalaisopisto pyrkii järjestämään opetusta joustavasti muihin tiloihin. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1.Sitovat tavoitteet Kuhmon kansalaisopiston opetuksen tuntimäärä on vähintään tuntia vuoden 2010 aikana. Kurssien suunnittelussa pyritään toteuttamaan asiakkaiden toiveita. 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Kansalaisopiston toimintaan osallistuu kuntalaista, ja kursseille osallistuneiden henkilöiden yhteismäärä on kurssilaista. Talous TA 2009 euroa TA 2010 euroa TS euroa TS euroa Toimintamenot Toimintatulot Netto Henkilöstö ja /määrät virka- ja toiminimikkeittäin - vakinaiset 2 virassa olevaa opettajaa 33 % koulutussihteeri 20 % rehtori - määräaikaiset 3 päätoimista tuntiopettajaa 50 sivutoimista tuntiopettajaa

18 Sivistyslautakunta Talousarvio Tekstit Kulttuuripalvelut

19 KÄYTTÖTALOUS Toimielin Kulttuuri-kirjasto- ja museotoimi Tehtävä Kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluiden tuottaminen Toiminta Kuhmon kirjaston toimintaa ja tavoitteita ohjaa kirjastolaki ( ). Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää kuhmolaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kuhmon kaupunginkirjasto tuottaa laadukkaita, luotettavia ja tasa-arvoisia palveluja taloudellisesti. Kirjastolla on ammattitaitoinen henkilökunta. Kuhmon kirjasto on osa maakunnallista ja kansallista tietoverkkoa. Kirjastolle tärkeitä arvoja Kuhmossa ovat asiakaslähtöisyys, tasa-arvo, luotettavuus, tiedon ja sivistyksen arvostaminen sekä taloudellisuus. Kulttuuritoimi järjestää kaikenikäisille kuhmolaisille monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuuripalveluja yhteistyössä kulttuurijärjestöjen ja harrastajien kanssa. Talvisotamuseo ja Tuupalan museo tallentavat, keräävät ja esittelevät kuhmolaista perinnettä ja historiaa. Tavoitteena on ylläpitää ja lisätä kuhmolaisten tietoutta kulttuuristaan ja historiastaan. Toimintaympäristön muutokset Kirjasto on avoinna tällä hetkellä 48 tuntia viikossa talviaikaan (ma-ke, pe klo 10 19, to klo ja la klo 9 15). Kesäaikaan kirjasto on lauantaisin suljettu. Aamupäivällä kirjastoa käyttävät pääasiassa seniorit ja koululaiset, iltapäivällä koululaiset ja illalla työssäkäyvät kuntalaiset. Kirjastoautolla on n. 140 pysäkkiä, joissa auto käy kerran kahdessa viikossa. Lisäksi kirjastoauto käy kerran viikossa kyläkouluilla. Kirjastossa työntekijöitä on tällä hetkellä 8 henkeä: kirjastonjohtaja (vastuuyksikkönä kirjasto, kulttuuri ja museo), kirjastonhoitaja ja 6 kirjastovirkailijaa. Osa-aikaisen osastonjohtajan ja kirjastoautovirkailijan jäätyä elokuun alusta eläkkeelle heidän tilalleen ei ole saatu palkata työntekijää. Kirjastoautoa ajaa 2 kirjastovirkailijaa: toinen ajaa aamureitit ja toinen iltareitit. Pääkirjastossa on vähintään 2 henkeä aamuvuorossa ja 2 henkeä iltavuorossa, Vuosilomien aikana, kun henkilökuntaa on minimimäärä töissä, sairastapaukset ovat ongelmallisia. Mikäli kirjasto ei saa täyttää kirjastonhoitajan paikkaa joudumme muuttamaan kirjaston aukioloaikoja. Todennäköisesti vuoden vaihteessa kirjastoasetuksen 4 pykälä muuttuu kirjaston henkilökunnan kelpoisuusvaatimusten osalta. Uudessa asetuksessa sanotaan, että kirjaston henkilöstöstä vähintään 45 % tulee olla yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto. Tällä hetkellä Kuhmon kirjastossa on kaksi korkeakoulututkinnon suorittanutta eli 25 %. Jos kirjasto saa täyttää kirjastonhoitajan paikan suhdeluku on 33 % eli vieläkin olisimme suositusten alapuolella. Kuhmon kaupungin konserniohjeen tavoitteena on järjestää palveluja yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Kuhmon kirjasto on tehnyt yhteistyötä Sotkamoa lukuunottamatta Kainuun kirjastojen kanssa seuraavalla tavoilla.

20 Kirjastossa otettiin käyttöön marraskuussa 2008 Kainuun kirjastojen yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Kainet. Kainuun yhteiseen kirjastojärjestelmään kuuluvat Kajaanin, Kuhmon, Suomussalmen, Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan ja Ristijärven kirjastot. Yhteisestä kirjastojärjestelmästä asiakkaalle on se hyöty, että hän voi lainata yhdellä kirjastokortilla Kainuun kirjastoissa Sotkamoa lukuunottamatta. Asiakas voi tehdä myös Internetin kautta varauksen (seutulainavaraus) em. Kainuun kirjastoissa olevasta aineistosta. Kainuun kirjastoille yhteisestä kirjastojärjestelmästä on hyötyä vuosittaisten ohjelmistomaksujen alentuessa jonkin verran. Kirjastot voivat myös erikoistua varsinkin harvinaisemman aineiston hankinnassa ts. kaikkien kirjastojen ei tarvitse hankkia samaa kirjaa kokoelmiinsa. Henkilökunnan ammattitaitoa ja osaamista voidaan myös hyödyntää aikaisempaa enemmän. Kuhmon kaupungin konserniohjeen mukaan kulttuuritoimi järjestää yhteistyössä kuhmolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa toista kertaa kulttuuritapahtuman Kuhmon Talvi Tapahtumassa ovat osallisena kaupungin kulttuuritoimi, Kuhmo-talo, Juminkeko, Petola, Sommelo ja Kamarimusiikki. Tapahtumassa on tarkoitus tuoda esiin nuoria kuhmolaisia taiteilijoita ja korkeatasoista kulttuuriosaamista. Kuhmon Talvesta on tarkoitus tehdä toistuva tapahtuma Kuhmoon ja sitä markkinoidaan kuhmolaisille, muualle Kainuuseen sekä matkailijoille. Kuhmon Talvi tapahtumaa on markkinoitu ja markkinoidaan Vuokattiin, jossa on paljon venäläisiä turisteja tammikuun alussa. Näin kulttuuritoimi toteuttaa käytännössä kaupungin elinkeino-ohjelmaa kohtaa 3. Matkailuelinkeinon uusi vire: yhteistyön lisääminen Vuokatin kanssa. Pyritään saamaan lisää varastotilaa Tuupalan museon esineille, jotta ne olisi asianmukaisesti (sopiva lämpötila ja kosteus) varastoitu. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Kirjastoaineistoa hankitaan ensi vuonna seuraavasti: Kirjoja 3000 kpl (3300 kpl vuonna 2008) Musiikkiäänitteitä 430 kpl (sama määrä kuin vuonna 2008) DVD-levyjä 200 kpl (228 kpl vuonna 2008) Lehtivuosikertoja 178 kpl (188 kpl vuonna 2008) Kirjastonkäytönopetusta järjestetään säännöllisesti ala-asteen 2. ja 4. luokkalaisille sekä yläasteen 7. luokkalaisille ja lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Kirjaston verkkopalveluja lisätään esittelemällä uutuuskirjoja ja muuta uutuusaineistoa Kuhmon kirjaston internet sivuilla. Eriaiheisia valikoimaluetteloita tuotetaan myös kirjaston internetsivuille. Vuoden 2010 aikana tehdään asiakaskysely kirjaston palvelujen laadun selvittämiseksi. Kirjaston henkilökunnan täydennyskoulutuspäiviä yhteensä 36 (4 päivää / työntekijä). Haetaan opetusministeriöltä valtionavustusta henkilökunnan koulutukseen. Kulttuuritoimi järjestää vuonna 2010 Römppäviikon marraskuussa ja Suomi Soi esityksiä kesäheinäkuussa. Kulttuuritoimi on myös osallisena Kuhmon Talvi tapahtumaviikon järjestämisessä yhdessä kuhmolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Lisäksi kulttuuritoimi järjestää eri ikäryhmille suunnattuja taiteellisesti tasokkaita kulttuuriesityksiä (teatteri, tanssi, musiikki, sirkus, nukketeatteri) yhteistyössä kulttuurijärjestöjen ja harrastajien kanssa. Tuupalan museossa järjestetään teemapäiviä seuraavasti: Helenan päivä, syyskuussa museoyö ja joulukuussa hiljenny joulun tunnelmaan. Talvisotamuseossa vietetään talvisodan alkamisen ja

21 päättymisen vuosipäivää. Hilpeän heinäkuuhun osallistutaan lapsille suunnatuilla Pikkupiian ja Pikkulotan opastuskierroksilla. Tuupalan museossa järjestetään yksi isompi vaihtuva näyttely. Museossa jatketaan esineiden ja valokuvien vastaanottamista ja luettelointia. 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Suoritetavoitteet Kirjasto: lainat Kulttuuri: kävijät Museo: kävijät Tehokkuus / taloudellisuus Kirjasto: toimintakulut / lainat 2,5 Kulttuuri: toimintakulut / kävijät 13 Museo: toimintakulut / kävijät 11 Talous TA 2009 euroa TA 2010 euroa TS euroa TS euroa Toimintamenot Toimintatulot Netto Henkilöstö vakinaiset kirjastotoimenjohtaja kirjastotoimenjohtaja 1kirjastonhoitaja 2 kirjastonhoitaja 6 kirjastovirkailijaa 6 kirjastovirkailijaa museonhoitaja museonhoitaja kulttuurisihteeri kulttuurisihteeri kanslisti (1/3) kanslisti (1/3) henkilötyövuosina 10 1/3 11 1/3 Hyvät kirjastopalvelut ja ammattitaitoinen henkilökunta edistävät osaamisen kasvua Kuhmossa (Kuhmon kaupungin strategiassa kehitettävä painoala on osaamisen kasvu).

22 Osastonjohtaja Silja Pääkkönen (osa-aikaeläkkeellä) ja kirjastovirkailija Erkki Saarimaa (osaaikaeläkkeellä) ovat jääneet eläkkeelle elokuussa Jotta kirjaston nykyisiä palveluja voidaan kehittää ja aukioloajat säilyttää (kts. kohta toiminnalliset muutokset) kirjastonhoitajan toimi tulisi laittaa ulkoisesti haettavaksi. Kirjaston toimintaympäristö on muuttunut kovasti viime vuosien aikana. Kirjastoaineiston (kirjat, lehdet, cd-levyt, dvd:t) esittely kirjastossa ei enää riitä, vaan niitä pitää esitellä myös verkossa Kuhmon kirjaston sivuilla. Asiakkaat haluavat lukea verkosta esim. uutuuskirjojen esittelyä, eriaiheisia valikoimaluetteloita sekä kirjaston palvelujen ja toiminnan esittelyä. Yläasteen ja lukion kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksen kehittämiseen tulee myös panostaa nykyistä enemmän. On tärkeää, että nuori oppii käyttämään kirjastoa täyspainoisesti opetuksen tukena ja hakemaan virkistystä ja elämyksiä kaunokirjallisuudesta. Kuhmon kotiseutukokoelman (sisältää Kuhmosta kertovia kirjoja ja kuhmolaisen kirjoittamia kirjoja) kartuttaminen ja sisällön esilletuominen on tärkeää. Em. seikat huomioiden kirjastonhoitajan toimenkuvaan sisältyisi kirjaston verkkopalvelujen kehittäminen, yläasteen ja lukion kirjastonkäytönopetuksen kehittäminen, vastuu Kuhmon kotiseutukokoelmasta, kirjastoaineiston luettelointi sekä osallistuminen kirjaston tieto- ja asiakaspalveluun. Kirjastonhoitajan pätevyys on korkeakoulututkinto, joihin sisältyy vähintään 20 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aineopinnot (kirjastoasetus 4 ( /513). Vuoden 2010 talousarviota sekä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita on käsitelty henkilökunnan palavereissa ja

23 Sivistyslautakunta Talousarvio Tekstit Vapaa-aikapalvelut

24 KÄYTTÖTALOUS Lomake 1 Toimielin VAPAA-AIKAPALVELUT Tehtävä Kuhmolaisten hyvinvoinnin edistäminen ja kaupungin ulkoisen kuvan parantaminen vapaa-ajanpalveluja kehittämällä. Toiminta Perusliikuntapaikkojen ja luontomatkailukohteiden ylläpito ja kunnostaminen Terveys ja soveltava liikuntatoiminta Työpaja-, nuoriso- ja uimahallitoiminnan järjestäminen. Lyhyt kuvaus tehtävän toiminta-ajatuksesta Vapaa-aikapalvelut vastaa kuhmolaisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämistä ja edistämisestä tuottamalla riittävät olosuhteet virkistys- ja harrastetoiminnoille sekä järjestämällä monipuolista ja virikkeellistä toimintaa eri-ikäisille ja toimintakyvyltään eri tasoisille kuhmolaisille yhteistyössä eri tahojen kanssa. Vapaa-aikapalvelut toteuttaa kaupungin strategiaa, tuottamalla palvelut asiakaslähtöisesti, ylläpitämällä ja kunnostamalla luontomatkailukohteita sekä edistää kaupungin hyvää mainetta vapaa-ajanpalveluja kehittämällä. Toimintaympäristön muutokset Vapaa-aikapalveluiden talousarvioon sisältyvillä määrä-rahoilla voidaan toteuttaa perustoiminnot, mutta määrä-rahat eivät riitä kaupunginhallituksen edellyttämään henkilöstön osaamisen ja palvelukyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tarvittavan kouluttamisen toteuttamiseksi, koska henkilöstön koulutukseen on käytettävissä määrärahoja ainoastaan 52 / hlö. Talousarvioon sisältyvät määrä-rahat niin Kainuun Liikunnan ja Kainuun Maakunta Kunta yhtymän hallinnoimaan TELIRANE ( Terveyttä liikunnan ja ravitsemuksen avulla ) hankkeeseen, kuin myös 3 kuhmolaisen urheiluseuran LIKE hankkeeseen. Molemmat hankkeet lisäävät kuhmolaisten mahdollisuuksia terveysliikuntaan. Liikuntapaikkojen peruskunto on heikentynyt jo useiden vuosien ajan., koska määrärahat riittävät ainoastaan ko. paikkojen ylläpitämiseen. Onkin vaarassa, että 2010 luvulla joudutaan asiakasturvallisuuden ylläpitämiseksi miettimään onko seuraavien liikuntapaikkojen käyttö turvallista vai olisiko niiden käyttötarkoituksia muutettava. - Yleisurheilukentän ajanottamo Yleisurheilukentän juoksurata ( Pinnoite rikki ) urheilukentän katsomo - Unskin Uran valaistuksen uusiminen tai valaistuksen purkaminen. Liikunnan merkityksestä puhuttaessa kaupunki on paalupaikalla niin liikunnan hyötyjen lunastajana kuin liikkumattomuudesta aiheutuvien sairauksien laskujen maksajana. Viime vuosina on monella tavalla todistettu, että liikunnalla on tärkeä merkitys ihmisten terveydelle. Lisäksi on myös todistettu liikunnan merkitys ennalta ehkäistäessä eri kansansairauksia ja turvatessa yksilön toimintakykyä. Kaupungin tehtävä onkin huolehtia siitä, että ihmisillä on mahdollisuudet harrastaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä harrastuksia turvallisilla, esteettömillä ja asiallisilla suorituspaikoilla. tähän päästääkseen on kaupungin kokonaisedullisempaa huolehtia perusliikuntapaikkojen kunnosta ja varata taloussuunnitelmakaudelle riittävästi resursseja liikuntapaikkojen peruskunnostamiseen ja ylläpitoon. Mikäli nämä asiat laiminlyödään taloussuunnitelmakaudella heikkenevät tavallisten kuhmolaisten liikuntamahdollisuudet ratkaisevasti. Esitetyllä talousarvioilla ei pystytä täysin huolehtimaan liikuntapaikkojen turvallisesta ja riittävän hyvästä kunnosta eikä tarkoituksenmukaisesta kehittämisestä vaan talousarvio luo puitteet hidastaa eri toimintapisteiden rappeutumista. Talvella käyttöön otettava moottorikelkkareitti Kuhmosta Lieksaan tuo kaupungille velvoitteen maastoliikennelain perusteella kunnostaa ko. reittiä. kunnostaminen tulee lisäämään talviliikuntapaikoista aiheutuvia kustannuksia. mikäli kunnostamista ei suoriteta aiheuttaa se tuoteturvallisuuslain nojalla mahdollisen vahingon sattuessa kaupungille korvausvelvoitteen. 1.Sitovat tavoitteet Mikäli esitetty talousarvio toteutuu vapaa-aikapalvelut tuottaa seuraavat palvelut Haja- alueen hiihtoladut avustamalla kyläyhdistyksiä Taajaman latuverkosto ajalla

25 km km alkutalvi marras-joulukuu km Luonnonjääluistelualueet Sormulan, Koulukadun kenttä, urheilukeskuksen luonnonjääkaukalo, Kontion koulun kenttä, Hietaperän, Timoniemen, Lentuan, ja Seilosen koulun kenttä sekä iivantiiran koulun kenttä ostopalveluna. Luonnonjäiden perustaminen suoritetaan vasta pysyvän talven tulon jälkeen. Jäähallin hoito Yleisurheilu -, jalkapallo ja pesäpallokenttä Taajaman valaistut kuntoradat. Ruukinrannan avantouintipaikka Uimahallitoiminta o Uimakoulut, koulujen uinninopetus, vesiliikunta Terveysliikunta o Ohjatut ryhmät verkostojen luominen Nuorisotoiminta o Lasten leiritoimintojen järjestäminen o Nuorten toiminta nuorisotilassa o Nuorten tiedotuspiste o Nuorisokahvilatoiminta o Työpajatoiminta 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Liikuntapaikkojen kustannustehokkuuden kehittäminen siten, että tilastoitujen kävijöiden määrä / kustannukset voitaisiin pienentää alle / kävijä. Talousarviovuoden aikana kehitetään järjestelmää, miten eri palvelujen kustannustehokkuutta voitaisiin kehittää. Talous TA 2009 euroa TS 2010 TS 2011 TS 2012 Toimintamenot Toimintatulot Netto Henkilöstö Vakinaiset ja Vapaa-aikatoimenjohtaja ( Hoitaa myös toimialan esimiehen tehtäviä ) - Kanslisti 60 % vapaa-aikatoimi, 20 % sivistystoimenhallinto 20 % kaupunginhallitus - Erityisryhmien liikunnanohjaaja, Erityisnuorisotyöntekijä, 2 vapaa-aikaohjaajaa - uinninvalvojat 3 ( 1 osa-aikaeläkkeelle vuoden 2009 aikana ) - liikuntapaikkojen hoitajat yhteistä työntekijää tekniikka- ja ympäristöpalvelujen / puistojen kanssa - Projektisihteeri määräaikaiset ja työpajavalmentajaa ( Lääninhallituksen työpaja-avustuksella.) Talousarviota on käsitelty koko henkilöstön yhteisessä palaverissa.

Kontion koulun peruskorjaushankkeen edistyminen on turvattava.

Kontion koulun peruskorjaushankkeen edistyminen on turvattava. KÄYTTÖTALOUS Toimielin Sivistyslautakunta Tehtävä Perusopetus Toiminta Perusopetuslain mukaisesti. Toimintaympäristön muutokset Oppilasmäärät vähenevät kolmen vuoden suunnittelukauden aikana n.10 %. Erityistä

Lisätiedot

Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluja. Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluja. Sitovien tavoitteiden toteutuminen KÄYTTÖTALOUS 31.12.212 Talous Alkuperäinen talousarvio muutokset muutosten jälkeen Poikkeama Toimintatulot 54 54 49 287-4 713 Toimintamenot 89 844 89 844 859 515-49 671 Toimintakate 755 844 755 844 81

Lisätiedot

Talousarviomuutokset. v.2011 suunnitelma 2012

Talousarviomuutokset. v.2011 suunnitelma 2012 KÄYTTÖTALOUS 31.12.2012 2012 Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOITO, KOTIHOIDON TUKI JA ESIOPETUS Talous Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Vyörytyserät, tulot Vyörytyserät, menot Suunnitelmapoistot Alkuperäinen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tekstit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tekstit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tekstit Perusopetus KÄYTTÖTALOUS Toimielin Sivistyslautakunta Tehtävä Perusopetus Toiminta Perusopetuslain mukaisesti. Toimintaympäristön muutokset Oppilasmäärät vähenevät

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluja

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluja KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1 Toimielin Kulttuuri-, kirjasto- ja museotoimi Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluja Toiminta Kuhmon

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Työryhmä on valmistellut vaihtoehtoisia toimintamalleja päätöksenteon pohjaksi

Työryhmä on valmistellut vaihtoehtoisia toimintamalleja päätöksenteon pohjaksi Kuhmon kaupunki Sivistyslautakunta 1.TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO Työryhmän tehtävänä on ollut vuoden 2008 loppuun mennessä työstää sivistyslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle eri vaihtoehdoista muodostuva

Lisätiedot

Opetushenkilöstö. Tiimien vetäjät. Koko henkilökunta. Kuljetussuunnittelija. Opettajat ja avustajat

Opetushenkilöstö. Tiimien vetäjät. Koko henkilökunta. Kuljetussuunnittelija. Opettajat ja avustajat TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun kehittäminen Opetuksen kehittäminen (samanaikaisopettajuuden

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Henkilöstömenojen lisäksi toinen kohta talousarviossa, jota täytyy tarkastella kriittisesti, on Sotkamon

Henkilöstömenojen lisäksi toinen kohta talousarviossa, jota täytyy tarkastella kriittisesti, on Sotkamon 1 KÄYTTÖTALOUS 2008 Toimielin: Musiikkiopisto Tehtävä: Musiikin perusopetus Toiminta-ajatus: Kuhmon musiikkiopisto on Kuhmon ja Sotkamon alueella toimiva lakisääteistä valtionapua nauttiva musiikkioppilaitos.

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

Henkilöstöresurssisuunnitelma

Henkilöstöresurssisuunnitelma Henkilöstöresurssisuunnitelma TAE Kasvu TS TS 2011 2012 2013 2014 2013-2014 2015 2016 (31.12) (31.12) (Ennuste 31.12) (31.12) % (31.12) (31.12) YHTEENSÄ 508 472 12 484 509 482 11 493 509 455 11 466 509

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Onni Heikkinen ja Seppo Vilén 1 000 euroa HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT - 48-8. SIVISTYSTOIMI 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT 2008-200 200-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Kouluja Peruskoulut 5 5 5 6 6 6 Lyseon lukio 1

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. 29 Koululautakunnan tehtävät ja toimivalta Koululautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS 2007. Toimielin: Musiikkiopisto. Tehtävä: Musiikin perusopetus

KÄYTTÖTALOUS 2007. Toimielin: Musiikkiopisto. Tehtävä: Musiikin perusopetus KÄYTTÖTALOUS 2007 Toimielin: Musiikkiopisto Tehtävä: Musiikin perusopetus Toiminta-ajatus: Kuhmon musiikkiopisto on Kuhmon ja Sotkamon alueella toimiva lakisääteistä valtionapua nauttiva musiikkioppilaitos.

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Tavoite Mittari Tavoitetaso 2016 Raportointi TP2016

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Tavoite Mittari Tavoitetaso 2016 Raportointi TP2016 1 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimielin: Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Tulosalueen tarkoitus: Kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen,

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Opetus ja kulttuuritoimen hallinto. Hallintopalvelujen tuottaminen sivistyslautakunnalle. Toiminta. Toimintaympäristön muutokset

KÄYTTÖTALOUS Opetus ja kulttuuritoimen hallinto. Hallintopalvelujen tuottaminen sivistyslautakunnalle. Toiminta. Toimintaympäristön muutokset KÄYTTÖTALOUS 2014 Toimielin Opetus ja kulttuuritoimen hallinto Tehtävä: Hallintopalvelujen tuottaminen sivistyslautakunnalle Toiminta Toimintaympäristön muutokset Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen henkilöstö. Yhdistelmävirat

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Kulttuuripalvelut

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Kulttuuripalvelut Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Kulttuuripalvelut LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Taina Hyvönen / Kulttuuri HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet HANKERYHMÄN

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Kosken Tl kulttuurilautakunta

Kosken Tl kulttuurilautakunta 1 KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOUS Pöytäkirja 4/2013 Aika: Torstai 5.9.2012 klo 17.00 Paikka: Kosken Tl Kirjasto Läsnä: Almgren Lassi (x) Hämäläinen Risto ( ) Julla Hans (x) Laakso Matti ( ) Ojala Seija ( )

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja

Lisätiedot

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.5.2017 43 Kulttuurilautakunta 17.5.2017 36 Liikuntalautakunta 10.5.2017 22 Nuorisolautakunta

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO Hyvä kirjasto elävä alue Mikkeli 13.11.2012 13.11.2012 Kirjastotoimenjohtaja Eila Ainali 1 Kirja pienen kirjaston tarpeisiin - viime vuoden urakkana oli kirja 13.11.2012

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Onni Heikkinen perusopetuksen esimies HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet

Lisätiedot

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta yhteensä TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 828 889 732 766 1 009 347 276 581 2,0 21,8 Toimintamenot -13 379 261-13 953 175-13

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kirjastotoimenjohtajan viran väliaikainen täyttäminen 200/05/052/2015 SL 165

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kirjastotoimenjohtajan viran väliaikainen täyttäminen 200/05/052/2015 SL 165 Sivistyslautakunta 165 09.09.2015 Sivistyslautakunta 243 17.12.2015 Kirjastotoimenjohtajan viran väliaikainen täyttäminen 200/05/052/2015 SL 165 Selostus: Savonlinnan kaupunkikirjastosta ovat jääneet eläkkeelle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot