LUJITEMUOVITEKNIIKKA ERI TOIMIALOILLA. Lujitemuovituotteiden valmistus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUJITEMUOVITEKNIIKKA ERI TOIMIALOILLA. Lujitemuovituotteiden valmistus"

Transkriptio

1 LUJITEMUOVITEKNIIKKA ERI TOIMIALOILLA Lujitemuovituotteiden valmistus 1

2 LUJITEMUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS Lujitemuovituotteiden valmistuksessa voidaan käyttää useita eri menetelmiä. Menetelmien valinta riippuu suurelta osin niillä saavutettavista tuoteominaisuuksista sekä tuotantotaloudellisista syistä. 2

3 Valmistusmenetelmät Lujitemuovituotteiden valmistusmenetelmät voidaan ryhmitellä pääryhmiin, joita ovat: laminointimenetelmät puristusmenetelmät painevalumenetelmät suulakemenetelmät valssaus. Pääryhmät sisältävät erilaisia valmistustekniikoita ja niistä kehitettyjä muunnoksia. 3

4 Valmistusmenetelmät 4

5 Valmistusmenetelmät Laminoinneissa: Tuote valmistetaan muottiin kerrostamalla lujitetta. Muotissa tapahtuu muovin kovettuminen ja laminaatin muodostuminen ulkoisella yli/alipaineella tai ilman ulkoista painetta. Laminointimenetelmiä: Käsinlaminointi Ruiskulaminointi Kuitukelaus. Märkälaminoinnissa nestemäiset hartsit, joilla lujitteet kostutetaan. Kuivalaminoinnissa lujitteina ovat esikyllästetyt pregregit. 5

6 Valmistusmenetelmät Puristusmenetelmissä: Raaka-aine puristetaan muotissa muotin muotoon. Siirtopuristus Raaka-aine annostellaan siirtosylinteriin, josta se siirretään männän avulla muottionkaloon. Ahtopuristus Raaka-aine asetetaan suoraan avoimeen muottiin, joka suljetaan. Kuumapuristus: Raaka- aineen tai muotin lämmitys kovettumisen kovettumisen nopeuttamiseksi, Kylmäpuristus: Ei kovettavaa esilämmitystä ei käytetä 6

7 Valmistusmenetelmät Painevalumenetelmissä: Matriisiraaka-aine tai mahdollisesti kaikki lujitemuovin komponentit syötetään muottiin paineella tai valamalla. Suulakemenetelmissä: Suulakemainen muotti, jonka läpi tuote valmistetaan. Pitkien, poikkipinnaltaan muuttumattomien tuotteiden valmistusmenetelmiä. Tyypillisiä tuotteita putket ja profiilit Menetelmän käyttö edellyttää suurehkoja tuotantosarjoja. 7

8 Valmistusmenetelmät Valmistusmenetelmän valinta Vaikuttavia tekijöitä: kappaleen mitat ja muoto sarjasuuruus halutut lujuus- ja jäykkyysominaisuudet Lujitemuovien ominaisuudet: Laminaattirakenteilla ja valmistustekniikalla voimakas vaikutus. Valmistustekniikat asettavat rajoituksia laminaattirakenteille ja samalla tuotteen ominaisuuksille. 8

9 9

10 Laminointimenetelmät Käsinlaminointi Ruiskulaminointi Kuitukelaus Punonta Käärintä 10

11 Käsinlaminointi Pienten sarjojen valmistusmenetelmä Sarjasuuruudet muutamasta kappaleesta noin sataan/muotti Lujitteet asetetaan käsin muotiin ja kostutetaan hartsilla 11

12 Käsinlaminointi Märkälaminointi Hartsin levitys telalla, siveltimellä, lastalla tai ruiskulla Kostutus lujitteiden ylä- ja/tai alapuolelle Ilmanpoistotelalla tasoitus ja ilmanpoisto Suositeltavaa tehdä joka kerrokselle erikseen 12

13 Käsinlaminointi Käsinlaminoinnin työvaiheet: Muotin kiillotus Irrotusaineen levitys Gelgoatin levitys Lujitteiden asetus muottiin ja kostutus hartsilla Ilmanpoisto telaamalla Hartsin kovettuminen Kappaleen irrotus muotista Viimeistely ja maalaus 13

14 Käsinlaminointi Tyypillisesti rakenne: Orto- tai isoftaalipolyesterihartsia Lujitteet lasikuitua Roving-kudos Kuitumatto Tällä rakenteella: suhteellisen hyvät lujuusominaisuudet suhteelliset matalat kustannukset 14

15 Käsinlaminointi Kun halutaan parempia lujuus-, väsymiskestävyys- ja lämmönkestävyysominaisuuksia: Lujitteina: lasi-, hiilikuitu- tai aramidimatot Hartseina: epoksit ja erikoishartsit 15

16 Käsinlaminointi Lujitteet: Edellytetään hyvää kasteltavuutta ja muotoiltavuutta. Mattolujitteilla eroja sideaineista sekä niiden määrästä ja laadusta johtuen Lujitteiden emulsiosideaineet liukenevat nopeammin kuin pulverisidosaineet. Mattojen, kuitujen ja sideaineen tasainen jakauma nopeuttaa laminointityötä sekä parantaa laminaatin tasaisuutta 16

17 Käsinlaminointi Kudoksilla käytettävyys riippuu kudostyypistä ja kudoksen neliöpainosta. Tasainen rovingkudos sopii hyvin lievästi kaareviin muotoihin. Vaikeampiin muotoihin, kaksoiskaareviin muotoihin ja pienille kaarevuussäteille suositellaan käytettäviksi toimikas- ja satiinikudoksia. 17

18 Käsinlaminointi Hartsien käytettävyys: Vaikuttavia tekijöitä: hartsin viskositeetti, työskentelyaika ja haihtuvat liuotteet. Riippuvat myös muista tekijöistä kuten työtilan olosuhteista, ilmankosteudesta ja hartsin lämpötilasta. Hartsien viskositeettiin vaikuttavat niissä käytettävät liottimet ja liuottimien määrät. Liuottimia ei yleensä säädellä enää laminointityöpaikalla. 18

19 Käsinlaminointi Hartsien työskentelyaikaa voidaan joutua muuttamaan Kappaleen koko, valmistustapa tai ulkoiset olosuhteet muuttuvat. Työskentelyaikaan voidaan vaikuttaa kovetussysteemiä muuttamalla. Kovete-, kiihdyte- ja hidastemäärien säätö. Lisäksi mahdollista käyttää jälkikovetusta. 19

20 Käsinlaminointi Edut ja haitat Helppo valmistaa rakenteeltaan erilaisia kappaleita. Materiaalin valinta on melko vapaata. Avomuoteilla mahdollista valmistaa suuriakin kappaleita. Muotti- ja laitekustannukset alhaiset. Tuotteen laatu riippuu käytettävistä raakaaineista, työolosuhteista, työntekijöistä jne. 20

21 Käsinlaminointi 21

22 Käsinlaminointi 22

23 Laminoidun tuotteen kovetus Laminoidun tuotteen kovettaminen voidaan tehdä: Antamalla kovettua vapaasti muotissa Paineen avulla Laminaatin tiivistyksen varmistaminen ja tehostaminen Alipaineella, ylipaineella tai autoklaavissa. 23

24 Laminoidun tuotteen kovetus Alipainesäkkikovetus Tehostaa tiivistystä märkä- tai prepreglaminoinnissa. Märkälaminoinnissa lujitetiheys saadaan korkeammaksi kuin tavanomaisessa avolaminoinnissa. Voidaan käyttää vain epoksihartsien kovetuksessa Polyesterihartsien styreeni alkaa kiehua alle 0,4-0,5 barin paineissa. 24

25 Laminoidun tuotteen kovetus Alipainesäkkikovetus Korkean lujitepitoisuuden omaava laminaatti Alhainen huokospitoisuus. Hyvät lujuusominaisuudet n. 10% paremmat kuin avolaminoinnissa. 25

26 Laminoidun tuotteen kovetus Alipainesäkkikovetus Soveltuu suurille, laakeille kappaleille. Kovetus on hidas Käytettäviä hartsisysteemejä ei voida lämmittää. Muotteina voidaan alipainesäkkimenetelmässä käyttää käsinlaminointimuotteja. 26

27 Laminoidun tuotteen kovetus Alipainesäkkikovetus Soveltuu hyvin kerroslevyjen ydinaineen liimaukseen. Liimaus voidaan toteuttaa yhdessä laminoinnin kanssa tai erillisenä valmiiseen laminaattiin. Liimana on laminointihartsi. 27

28 Laminoidun tuotteen kovetus Painesäkkikovetus Laminaattikerroksen tiivistys ylipaineen avulla. Muotti muodostaa paineastian Paine painaa kumipussin laminaattikerrosta vasten. 28

29 Laminoidun tuotteen kovetus Painesäkkikovetus Ylipaine ei aseta hartseille vaatimuksia. Muottien oltava riittävästi jäykistettyjä. Jäykkyysvaatimus rajoittaa suurien kappaleiden taloudellisia valmistusmahdollisuuksia. 29

30 Laminoidun tuotteen kovetus Painesäkkikovetus Valmistettavat kappaleet muistuttavat ominaisuuksiltaan alipainesäkissä kovetettuja valmisteita. Valmistus nopeutettavissa käyttämällä muotin ulkopuolista lämmitystä esim. höyrylämmitys 30

31 Laminoidun tuotteen kovetus Painesäkkikovetuksen periaate. Paineilmalla painetaan kumikalvo laminaattia vasten jäykistetyssä muotissa 31

32 Laminoidun tuotteen kovetus Autoklaavikovetus Alipainesäkkikovetuksen tehostamista asettamalla koko muotti paineenalaiseen, lämmitettävään autoklaaviin. Lähinnä prepregmateriaalien kovetukseen Menetelmällä saadaan hyvät lujuusominaisuudet laminaattiin. Esim. lentokoneteollisuudessa käytettävä laminointimenetelmä 32

33 Laminoidun tuotteen kovetus Autoklaavikovetus Autoklaavikovetuksella pyritään: Mahdollisimman matalaan huokosten määrään laminaatissa Korkeaan lujitesisältöön Autoklaavissa tehdään myös jälkikovetus. 33

34 Ruiskulaminointi Lujitekuitu ja hartsi kovetteineen ruiskutetaan ruiskutuspistoolilla muotin pinnalle. Roving- kuitu leikataan pistoolin leikkuriosassa katkokuiduksi. Katkotut kuidut sekoitetaan hartsiin ja kovetteisiin ennen ruiskutusta. 34

35 Ruiskulaminointi Ilmanpoisto laminaatista telaamalla. Ruiskutettujen kerrosten väliin voidaan asetella kudoksia ja muita lujitteita. Kovetus huoneenlämpötilassa tai korotetussa lämpötilassa. Pinnanlaadun parantaminen: Geeli Maalaus tai Muovilevy 35

36 Ruiskulaminointi Ruiskutuslaitteiston pääosat: hartsi- ja kovetepumput (mäntäpumppuja) leikkuri sekoituspää 36

37 Ruiskulaminointi Ruiskulaminointi: kuidun veto, leikkaus ja sekoitus hartsi- ja kovete sumuun. 37

38 Ruiskulaminointi Sisäinen matalapaineruiskutus Yleisimmin käytetty ruiskutustapa Tuottaa riittävästi pisaroita ilman kovetesumua Kovete saadaan sekoittumaan hyvin hartsiin. Korkeapaineruiskutus Geeliruiskutuksessa, jossa vaaditaan pieni pisarakoko 38

39 Ruiskulaminointi Käytettävät materiaalit: Polyesterihartsi Leikattavalaatuinen lasikuituroving. Menetelmällä lujitepitoisuus jää alhaiseksi Lujuusominaisuudet ei käsinlaminoinnin tasoa Tuottavuudeltaan tehokas menetelmä 39

40 Ruiskulaminointi Käyttö: Pienet ja keskisuuret sarjat Tuotteet, joille ei aseteta erityisiä lujuus ominaisuuksia. Tyypillisiä tuotteita ovat soutuveneet, säiliöt, lumikolat jne. 40

41 Kuitukelaus, punonta ja käärintä Kuitukelausta ja sen muunnoksia punontaa ja käärintää käytetään sylinterimäisten kuorirakenteiden valmistukseen. 41

42 Kuitukelaus Avomuottimenetelmä koirasmuotin päälle kelataan kastellut kuitukimput Kelausprosessi: Kuitukimput kostutetaan altaassa Kuitukimput johdetaan pyörivän muotin päälle Kun kuitukerroksia on riittävästi, laminaatti kovetetaan muotin päällä tai siirretään muotteineen kovetusuuniin. Kovettunut laminaatti voidaan poistaa muotilta. 42

43 Kuitukelaus 43

44 Kuitukelaus Materiaalit: Hartsit: Polyesterihartsit Epoksi- ja fenolihartsit Vaativammat kohteet Hartseilla oltava alhainen viskositeetti Lujitteiden nopea kostutus Riittävät työskentelyajat Saattavat vaatia kovetuksen lämmittämällä 44

45 Kuitukelaus Materiaalit: Lujitteet: Lasikuituroving (yleisin) Katkokuitumatto Pintahuopa Kudokset Vaatimuksia: Nukkaamattomuus Katkeamattomuus Kunnollinen ja nopea kostutettavuus 45

46 Kuitukelaus Prepregmateriaalit Märkäkelauksen haitat vältettävissä Työ saadaan siistimmäksi ja tuotteet korkealaatuisiksi. 46

47 Kuitukelaus Tuotteet Hyvät lujuusominaisuudet Kuidut katkomattomia ja suuntautuneita Sylinterimäisiä kappaleita: Säiliöt Putket Myös muut muodot mahdollisia: Jos kelauksessa pystytään pitämään vetojännitys Kappaletta voidaan muotoilla kelauksen jälkeen 47

48 Punonta Kelauksen tyyppinen valmistusmenetelmä Punonnassa kuitukimput pujotellaan toistensa yli ja ali muodostuu kaksi- tai kolmidimensionaalisia rakenteita. Punontakoneella ohjataan kuiturullien liikettä. Lujitteina kuivia lujitteita tai prepregejä Kuivien kuitujen kostutus yleensä omana työvaiheenaan RTM- tai puristustekniikalla. 48

49 Punonta Punontakoneen periaate 49

50 Punonta Kaksi- ja kolmedimensionaalisia lujiterakenteita Tuotteilla poikkeuksellisen hyvä iskulujuus Ristikkäiset ja lomittaiset lujitteet estävät vaurion etenemisen Kolmedimensionaalisilla rakenteilla lujuus myös muissa kuin tason suunnissa hyvä. Käyttö tuotteissa, joilta vaaditaan: Kestävyyttä iskuja vastaan Hyviä lujuusominaisuuksia laminaattitasoa vastaan kohtisuorassa suunnassa 50

51 Käärintä Ohutseinämäisiä pyörähdyskappaleita Materiaalit esikostutettua tai prepregiä Käärittävä materiaali leikataan työkappaleen pituuteen ja kääritään muotin päällä Kappale kovetetaan muotin päällä. Prepregi vaatii kovetuspaineen Työkappaleen päälle kelatulla kutistuskalvolla tai alipainesäkillä. 51

52 Käärintä Käärimällä valmistettavia tuotteita: Urheiluvälineet ja niiden varret Ohutseinäiset, tarkkamittaiset putket, joilla on hyvät lujuusarvot. 52

53 Hartsi-injektio (RTM) Periaate Lujitteet sijoitetaan suljettavaan muottiin Lujitemuovissa tarvittava hartsi injektoidaan sen jälkeen muotin sisään Kappale kovetetaan muotissa Kappale poistetaan muotista ja viimeistellään. 53

54 Hartsi-injektio (RTM) Hartsi-injektion periaate 54

55 Hartsi-injektio (RTM) Lujitteina matto- ja kudoslujitteita Tavallisimmin jatkuvakuituista ja katkokuitumattoa vuorotellen. Vältetään katkokuitumaton liikkuminen injektiopaineen vaikutuksesta. Lujitteiden tasainen asettelu ja oikea määrä ratkaisee saatavat lujuusominaisuudet. Lujitteet voidaan myös sitoa toisiinsa mekaanisesti tai lujitteissa mahdollisesti olevilla liimanauhoilla. Insertit mahdollisia asentaa lujitteiden kanssa yhtäaikaa 55

56 Hartsi-injektio (RTM) Hartsien vaatimukset riippuvat Lopputuotteelle asetettavista vaatimuksista Halutusta työskentelyajasta Hartsin pieni viskositeetti auttaa kostutusta ja nopeuttaa injektiota. Huippueksotermi ei kuitenkaan saa aiheuttaa säröilyä tai ylikuumenemista 56

57 Hartsi-injektio (RTM) Polyesterihartsit Tavallisimmin käytettyjä hartseja Sopivat hyvin muotokappaleiden valmistukseen Epoksit ja vinyyliesterit Kudoslujitteiden kanssa Metakrylaattihartsisysteemit Injektion nopeutus Täyteaineiden määrän lisäys 57

58 Hartsi-injektio (RTM) Menetelmällä mahdollista käyttää poikkeuksellisen korkeita täyteainepitoisuuksia Kohteet, joissa halutaan saavuttaa kustannussäästöjä Kohteet, joissa tuotteelta vaaditaan erityisominaisuuksia (esim. palonkesto). Yleisin täyteaine kalsiumkarbonaattia (jopa 50 % hartsin määrästä) 58

59 Hartsi-injektio (RTM) Lujitteiden leikkaus ja muotoilu Lujitteiden leikkaus ja asettelu muottiin on aikaa ja kustannuksia vaativa vaihe Kehitetty menetelmiä, joilla lujitteet saadaan asennettua nopeammin ja edullisemmin muottiin: Muotoiltavilla jatkuvakuitumatoilla lujitteet muotoillaan lopullista kappaletta muistuttavan apumuotin päällä Sideaineena kestomuovi Pehmennys, muotoilu, kovettuminen 59

60 Hartsi-injektio (RTM) Lujiteaihiot voidaan valmistaa myös katkokuituisesta lujitteesta ja sideaineesta Ruiskutus reiällisen apumuotin päälle Alipaine pitää lujitteet paikoillaan kunnes lujitteen sideaine on kovettunut. Sideaineena esim. kestomuovipulveri. Ruiskutustekniikan etuja: Pieni ainehukka Lujitepituuksien säätömahdollisuus kerroksittain Kuitujen suuntausmahdollisuus. 60

61 Hartsi-injektio (RTM) Lujiteaihion valmistus ruiskutusmenetelmällä 61

62 Hartsi-injektio (RTM) RTM- menetelmän etuja ja haittoja 62

63 Alipaine- RTM Perinteisen RTM- menetelmän muunnos Toinen muottipuolisko on korvattu alipainesäkillä Hartsi imetään muottiin alipainella tai sekä aliettä ylipainella Hartsin injektointi juoksutuskerrokseen, josta edelleen lujitteisiin paksuussuunnassa. Hartsin syötetössö käytetään valittua injektoinstrategiaa. 63

64 Alipaine- RTM Eri injektointistrategioita ja injektointiin kuluva suhteellinen aika sivusuhteella 1:2 (VTT Kemiantekniikka) 64

65 Alipaine- RTM Vaihtoehtoinen tapa: Hartsi kaadetaan muottiin lujitteiden päälle Peitetään kalvolla Lujitteiden kostutus alipaineella 65

66 Alipaine- RTM 66

67 Suurnopeus - RTM Suurille sarjoille kehitetty RTMmenetelmä Muottiaika on huomattavasti nopeampi kuin RTM- menetelmässä Sarjatuotannossa pienempi muottien määrä ja niiden vaatima tila Kohtuullisemmat käsittelyajat 67

68 Suurnopeus - RTM RTM- menetelmän nopeuttaminen: Lujiteaihiot Hartsin lämmitys alentaa hartsin viskositeettiä ja virtausvastusta Muotin lämmitys nopeuttaa kovettumista vaatii kalliimmat muotit kappaleen mitat saattavat muuttua muotin lämpöliikkeen johdosta Useampia injektointipisteitä Korkeampi injektointipaine ja samanaikainen alipaine 68

69 Reaktiovalu (RIM) Raaka-aineen kaksi komponenttia sekoitetaan keskenään Injektointi muottiin Muotit suljetaan muottipuristimilla RRIM: Lujitteina lyhyt kuitulujite 69

70 Reaktiovalu (RIM) Raaka-aineet: polyoli ja isosyanaatti Raaka-aineiden sekoitus säiliöissään ja kierrätys putkistoissa saostumisen estäminen Injektointi: Molemmat raaka-aineet lämmitettyinä sekoituspäähän Sekoite injektoidaan muottiin 70

71 Reaktiovalu (RIM) Materiaalin ruiskutusaika riippuu kappaleen koosta ollen muutamia sekunteja Raaka-aineen hyytyminen pienillä kappaleilla: 2..6 s Muottiajat: s. Muottipaineet matalia: 0,5 1 MPa Halvemmat muotit Menetelmä sopii myös pienemmille sarjoille. 71

72 Reaktiovalu (RIM) Käyttö: Kuljetusvälineteollisuus Suuret kappalekoot RIM-menetelmän kehityksen pääalue: muottien koon kasvattaminen puristusvoimien kasvattaminen. 72

73 Reaktiovalu (RIM) 73

74 Reaktiovalu (RIM) RIM- tuotteiden ominaisuudet poikkeavat lujitemuovituotteiden yleisistä ominaisuuksista: Jäykkyys matala ja murtovenymät suuria Ominaisuuksien muuntelu: Muuntelemalla raaka-aineita Muuntelemalla täyteainemääriä. 74

75 Reaktiovalu (RIM) Täyteaineina katkokutulasia, jauhettua lasia, talkkia, kiillettä ja wollastoniittia. Matalien lujuusarvojen vuoksi RIMtuotteita ei juuri käytetä kantavissa rakenteissa RIM soveltuu tuotteille, joilta vaaditaan iskulujuutta ja joustavuutta esim. autojen puskurit ja muut korin osat. 75

76 Reaktiovalu (RIM) 76

77 SRIM Paremmat lujuusarvoja kuin lyhytkatkokuituisella RRIM- menetelmällä Valmiiksi muovatut lujiteaihioit sijoitetaan muottiin Polyuretaanihartsin ruiskutus muottiin Ruiskutus on huomattavasti nopeampi kuin RTMmenetelmä Nopea hartsin syöttö Lujitteet eivät saa lähteä kulkemaan hartsivirran mukana. 77

78 SRIM Lujitteina jatkuvakuituisia mattoja, kudoksia tai näistä valmistettuja muotoiltuja aihioita. Nopea hartsin syöttö edellyttää tehokasta ilmanpoistoa muotista voidaan tehostaa alipaineimulla tai käyttämällä puoliläpäisevää vaahtoa päästää ilman läpi ja tiivistyy sitten kun hartsi täyttää vaahdon. 78

79 Ruiskuvalu Yleinen kestomuovituotteiden valmistusmenetelmä Soveltuu myös lujitemuovituotteiden valmistukseen Raaka-aine granulaattia Granulaatti syötetään syöttösuppilosta valukoneen siirtoruuville Ruuvi siirtää materiaalin muottiin Kestomuovi plastisoituu Kertamuovi pehmennetään lämmittämällä puristusta varten 79

80 Ruiskuvalu Kappale kovettuu muotissa mm koosta riippuen Kestomuoveilla muottia jäähdytettävä Kertamuoveilla muottia lämmitettävä Muotit kalliita Työkaluterästä Monimutkaisia Mm. syöttö- ja jakokanavisto täyttämään muotti Kestomuovien ruiskutuskanavisto vaatii lämmityksen Materiaali pehmeänä muottiin. 80

81 Ruiskuvalu Lujitemuoveilla ruiskuvalun syöttöruuvit poikkeavat lujittamattomien muovien ruuveista Tavoitteena lujitteiden mahdollisimman vähäinen pilkkoutuminen syöttö- ja puristusvaiheen aikana Kaksoisruuveissa materiaali kulkee riittävällä etäisyydellä ruuveista Toinen tapa kaksivaiheiset muotit Materiaali ensin matalalla paineella muottiin Sen jälkeen puristus muotissa. Lujitteet mahdollisimman pitkinä muottiin. 81

82 Ruiskuvalu Käytetään suhteellisen pienille kappaleille suurella sarjakoolla Kuitulujituksella pyritään: korkeampiin lujuus- ja kimmoarvoihin parempaan lämmönkestoon pienempään lämpölaajenemiseen Lujittaminen lisää pitkäaikaislujuuksia 82

83 Ruiskuvalu Lujitepituus lopputuotteessa n. 0,2 mm Joillakin erikoisruiskuvalumateriaaleilla n. 3 4 mm:n lujitepituudet Materiaalin virtaaminen pyrkii suuntaamaan lujitteita virtaussuuntaan 83

84 Ruiskuvalu 84

85 Keskipakovalu Lujitteiden asetus muottiin Muotti laitetaan pyörimään Hartsin kaato tai ruiskutus muottiin Hartsi kostuttaa lujitteet ja ilma poistuu (keskipakovoima) Käyttö putkien, säiliöiden ja muiden pyörähdyskappaleiden valmistuksessa 85

86 Keskipakovalu Kappaleiden seinämät tasapaksuja Kappaleiden ulkopinta on sileä parempi kuin esim. kelatuissa putkissa Menetelmä sallii suuret täyteainemäärät Voidaan kasvattaa seinämän paksuutta ja jäykkyyttä edullisesti. 86

87 Keskipakovalu 87

88 Puristusmenetelmät Raaka-aine puristetaan muotissa muotin muotoon Kaksi menetelmää: Siirtopuristus Ahtopuristus 88

89 Siirtopuristus Raaka-aineen lämmitys siirtosylinterissä Raaka-aineen ohjaus männän avulla muottionkaloon Menetelmä soveltuu monimutkaisille kappaleille Puristuspaineet jopa 200 bar Muotti- ja laitekustannukset alhaisemmat kuin ruiskuvalussa 89

90 Siirtopuristus Pitempi muottiaika ja suurempi materiaalihukka kuin ruiskuvalussa. 90

91 Siirtopuristus 91

92 Ahtopuristus Raaka-aineet asetetaan puristimessa olevan muotin sisään Muotti suljetaan Käytettävät puristuspaineet, puristusnopeudet ja lämpötilat riippuvat käytettävistä raaka-aineista Raaka-aineiden mukaan puhutaan myös muutamasta eri menetelmästä 92

93 Ahtopuristus Muotit: Koostuvat kahdesta puoliskosta Kiinnitetään puristimessa oleviin ylä- ja alapuristinlevyyn Puristilevyt voivat olla kuumennettavia Suurimmat muottikoot noin kahden neliömetrin luokkaa. 93

94 Ahtopuristus Puristimien valinta rajoittaa valmistettavien kappaleiden suurimpia kokoja ja käytettäviä materiaalivaihtoehtoja Puristimien puristusvoima Puristinlevyjen vapaa pinta-ala Avautumismatka Käytettävien puristuslevyjen maksimilämpötilat ja jäähdytystehot vaihtelevat 94

95 Ahtopuristus Lujitteet asetetaan muottiin Lujitteiden päälle kaadetaan hartsiseos Muotti suljetaan Kappale kovetetaan Puristusmenetelmiä kaksi ryhmää: Kylmäpuristusmenetelmät Ei kovetuksen kiihdytystä lämmöllä Kuumapuristusmenetelmät Kovetuksen kiihdyttäminen lämmöllä 95

96 Ahtopuristus Lujitteina jatkuvakuitumatot tarvittaessa kudoksilla täydennettyinä Matriisina on polyesterihartsi Soveltuu sekä kylmä- että kuumapuristukseen Lujuusarvot käsinlaminoinnin luokkaa 96

97 BMC ja SMC Kuumapuristuksen muunnoksia BMC- menetelmässä puolivalmiste massamaista SMC- menetelmässä puristuksessa taipuisa levymäinen puolivalmiste. Molemmissa menetelmissä raaka-aine asetetaan muottiin ja kovetetaan korotetussa lämpötilassa. 97

98 BMC ja SMC BMC- ja SMC- menetelmät vaativampia kuin tavanomaiset kuuma- ja kylmäpuristukset: SMC:ssä lujitteiden asettelu tarkkaa Yleensä kerrokset asetetaan pyramidimaiseen muotoon Lujitteet leikataan siten, että muotti täyttyy noin 70% Raaka-aineen määrän tulee olla tarkasti oikea Muotin pintalämpötilan tarkkuus 2 o C Puristusnopeutta ja painetta on pystyttävä säätämään puristuksen aikana. 98

99 BMC ja SMC BMC- puristus SMC- puristus 99

100 BMC ja SMC Jaksoajat 2 5 minuuttia Esilämmityksellä ja alipaineimulla SMC:ssä jaksoaika lyhennettävissä muutamilla minuuteilla Sarjatuotantomenetelmiä SMC soveltuu vain suursarjatuotantoon Materiaaleissa käytetään runsaasti täyte- ja lisäaineita Tuotteiden valmistettavuus Tuotteiden fysikaaliset ominaisuudet 100

101 BMC ja SMC Puolivalmisteet Itse valmistetut Kaupalliset valmisteet Lujitteet: BMC:ssä yleensä katkottua lasikuitua SMC:ssä katkottua kuitua tai kudos- ja jatkuvakuituvalmisteita Hartsit: Polyesterit Vinyyli- ja fenolihartsien sekä kestomuovien käyttö on vähäisempää. 101

102 BMC ja SMC Käyttökohteita BMC: Esim. sähköteollisuuden rasiat ja kotelot SMC: Levymäiset tuotteet Esim. autojen koriosat 102

103 Lujitettujen kestomuovilevyjen muovaus Kestomuovilevyjä voidaan lujittaa jatkuvalujitteisilla matoilla tai katkokuiduilla Lujitettava muovimateriaali tavallisesti polypropeeni Lujitettuja kestomuoveja kutsutaan nimillä: GMT (Glassmatten- värstärkte Thermoplaste) RTC (Reinforced Thermoplastic Composite) 103

104 Lujitettujen kestomuovilevyjen muovaus Lujitteiden määrä ja muoto vaihtelee GMT/RTC- tuotteen valmistus: Lujitetun muovilevyn kuumennus muovin sulamispisteen yläpuolelle Kuumennetun levyn siirto kylmään puristusmuottiin Tuotteen nopea muovaus muotissa Kappaleen jäähdytys muotissa riittävän kovaksi Irrotus muotista. 104

105 Lujitettujen kestomuovilevyjen muovaus Puristusprosessilla on nopea jaksoaika Puristuksessa vaaditaan korkea paine Puristimet kalliita ja metallimuotit kalliita Kuitenkin ainoa menetelmä, jolla voidaan valmistaa lujitettuja kestomuovituotteita. 105

106 Lujitettujen kestomuovilevyjen muovaus 106

107 Kylmä- ja kuumapuristuksen edut ja haitat 107

108 Suulakemenetelmät Suulakeveto eli pultruusio Pultruusion muunnokset Suulakepursotus eli ekstruusio Suulakemainen muotti Tuote valmistetaan suulakkeen läpi Tuotteet pitkiä vakiopoikkipintaisia Putket ja profiilit Suurehkot tuotantosarjat 108

109 Pultruusio Jatkuvatoiminen valmistusmenetelmä Prosessi yleensä pitkälle automatisoitu Tuotantonopeudet ovat jopa useita metrejä minuutissa Tuotteet putkia ja profiileita. 109

110 Pultruusio Muottina lämmitettävä suulake Kostutettujen lujitteiden veto suulakkeen läpi Muotti antaa tuotteelle muodon Hartsi kovettuu muotissa Kappaleen tulee kestää vetovoima, jolla vetokalusto vetää sitä suulakkeen läpi Riittävä kovettuminen muotissa Muotin jälkeen mahdollinen jäähdytys Vedon jälkeen tuotteiden katkaisu määrämittoihinsa. 110

111 Pultruusio Pultruusiolaitteisto, Exel Oyj (Virtuaaliyliopisto) 111

112 Pultruusio Pultruusio käynnissä Primon tehtaalla 112

113 Pultruusio Pultruusiolla valmistetut kappaleet muutaman millimetrin läpimitasta 1 2 metrin levyisiin kappaleisiin 113

114 Pultruusio Pultruusioprosessi Lujitekuitujen kostutus hartsilla avoaltaassa tai hartsin injektointi muottiin Lujitteiden oltava tasaisesti jännittyneitä Lujitteet olisi hyvä muotoilla lähelle tulevaa muotoa 114

115 Pultruusio Raaka-aineiden mahdollinen esilämmitys ennen muottia Kovetuksen nopeutus Kovettumisen tasalaatuisuuden varmistaminen Muottikuumennus kuumentaa ensin pinnan ja kovetus alkaa pinnasta Mikroaaltokuumennus tapahtuu läpi koko poikkipinnan yhtä aikaa Parempi kovettumiskutistumien ja niiden aiheuttamien halkeamien hallinta 115

116 Pultruusio Muotit ja onttojen kappaleiden valmistuksessa käytettävät tuurnat työkaluteräksestä tai kromipinnoitettuja Muottien pituudet yleensä 0,5-1,2 m Lujitteet ovat pääasiassa lasikuiturovingia Voidaan käyttää lisänä myös katkokuitumattoja, kudottuja lujitteita ja pintahuopia 116

117 Pultruusio Lisälujitteet voidaan kostuttaa ennen vetoa tai ne voidaan syöttää muottiin kostuttamattomina Kostuttuvat peruslujitteiden ylimääräisestä hartsista Ns. spunrovingilla voidaan laminaattia lujittaa myös poikittaissuunnassa käytetään mm. profiilien nurkkakohdissa Lujitteina käytetään myös aramidi- ja hiilikuituja 117

118 Pultruusio Exel Oyj:n pultruusiomenetelmällä valmistamia hiilikuituvahvisteisia profiileja. (TEKE) 118

119 Pultruusio Tavallisin hartsi polyesteri Epokseja käyttämällä parempia lujuusominaisuuksia Fenolihartseja käytetään paremman korkean lämpötilan keston ja paloturvallisuuden takia Metylaattihartseilla mahdollista nostaa linjanopeutta Matriisimateriaalina voidaan käyttää myös kestomuoveja. 119

120 Pultruusio Hartsit vaativat lisäaineistuksen mm. seuraavista syistä: Pinnanlaadun varmistaminen Kalkki, savi, pintahuovat Kovettumiskutistumien esto Kestomuovilisäykset Tuotteen irrottaminen muotista Palonkesto- ominaisuuksien parantaminen Raaka-ainekustannusten pienentäminen Profiilien värjääminen Väripigmentit 120

121 Pultruusio 121

122 Pultruusio 122

123 Pultruusion muunnoksia Exel Oyj:n kehittämä muovikalvopultruusio: Ulkopuolisena muottina muovikalvo Sisäpuolella muottina on lämmitetty tuurna Kappale kovettuu tuurnan päällä Lopullinen kovettuminen infrapunauunissa tuotantolinjalla Lujitteina esi-impregnoidut rovingit tai impregnointi tehdään muotissa Muoteilla esimuotoiluosa 123

124 Pultruusion muunnoksia Exel Oyj:n kehittämän muovikalvopultruusion periaate 124

125 Pultruusion muunnoksia Toinen pultruusiosta kehitetty muunnelma: Kaareville ja poikkipinnaltaan vaihteleville kappaleille Muotti koostuu kiinteästä ja liikkuvasta osasta Liikkuva osa on kiinnitetty pyöritettävään pöytään. 125

126 Pultruusion muunnoksia Kaarevan profiilin valmistukseen tarkoitetun pultruusiolinjan toimintaperiaate 126

127 Ekstruusio Periaatteessa lujittamattomien kestomuovien valmistusmenetelmä Sopii myös lujitemuovituotteiden valmistukseen Jatkuvatoiminen prosessi Plastisoitu raaka-aine halutun muotoiseksi kulkiessaan suulakkeen läpi Profiileita, tankoja, putkia, letkuja ja kalvoja. 127

128 Ekstruusio Menetelmä muistuttaa ruiskupuristusta Ruiskupuristuksessa kuitenkin kappale muotoutuu muotissa Suulakepuristuksessa muoto määräytyy suulakkeen reiän muodosta Raaka-aine lyhytkuituista kestomuovigranulaattia Mekaanisissa ominaisuuksissa ei päästä pultruusiotuotteiden tasolle. 128

129 Valssaus Hartsin ja lujitteiden asetetus muovikalvojen väliin Kalvojen muodostaman laminaattipaketin muotoilu halutun poikkipinnan muotoiseksi levyksi muotoilulevyjen välissä Levyn kovetus 129

130 Valssaus Massatuotantomenetelmä Tarvittavien laitteiden investointikustannukset ovat suuret Tyypillisiä tuotteita mm. rakennusalalla käytettävät paneelit ja kerroslevyt Rakennusteollisuuden tuotteissa lujitteina katkokuitua Muissa tuotteissa myös suunnattuja lujitteita ja kudoksia. 130

131 Valssaus Laminaatin valssauksen periaate 131

132 Kerroslevyjen valmistus Kerroslevyjä käytetään, kun tarvitaan paksua rakennetta, mutta laminaatin paksuuden kasvattaminen ei ole tarkoituksenmukaista kun laminaatilta odotetaan erityisominaisuuksia, esim. lämmön- tai ääneneristyskykyä Kerroslevyjen ydinaineet: Markkinoilla tarjolla valmiita ydinaineita Ydinaineet valmistetaan omassa tuotannossa 132

133 Kerroslevyjen valmistus Valmiit ydinaineet Solumuoveja tai kennolevyjä Solumuovit Tavallisimmin uretaani-, PVC-, fenoli- tai PMImuoveja Kullakin solumuovilla on omat käyttöominaisuutensa Materiaalivalinta parhaan solumuovin valintaan Lujuusominaisuudet Lämmön- ja tulenkesto Muut erityisominaisuudet Hinta 133

134 Kerroslevyjen valmistus Valmiit ydinaineet Kevyissä rakenteissa hunajakennorakenteita perusmateriaaleina esim. alumiini tai hartsiimpregnoidut huovat Liimaus Kerroslevyjen valmistuksen kriittisin vaihe Puristuspaine ja liiman määrä Liimoilla tai laminointihartsilla Ydinaineen tulee olla korkealaatuista ja tasalaatuista. 134

135 Kerroslevyjen valmistus Valmiit ydinaineet Puristaminen liimauksessa Tavoitteena liimasauman yhtenäisyys ja tasalaatuisuus Yksinkertaisin tapa painojen käyttö Alipainesäkeillä päästään tasaisempiin ja korkeampiin puristuspaineisiin Monikerrospuristimilla useamman suoran levyn liimaus kerrallaan 135

136 Kerroslevyjen valmistus Kaarevat kerroslevyt Valmiit ydinaineet Liimattaessa puristuspaineiden oltava riittävän korkeita Autoklaaveissa mahdollista nostaa puristuspaineet hyvinkin korkeiksi Vaarana ydinaineen puristuslujuuden ylittäminen tai ydinaine esikäsiteltävä ennen liimausta Liimaus saattaa vaatia myös korotetun lämpötilan RTM- menetelmää voi käyttää kerroslevyjen liimauksessa. 136

137 Kerroslevyjen valmistus Valmiit ydinaineet Ydinaineen esikäsittelyt liimauksessa Suorat, yhtenäiset ydinaineet yleensä liimausvalmiita Palosta kootut ydinaineet: Jatkossaumat suoria tai viistettyjä Liimattava kiinni toisiinsa Liimalla Harsin ja mikropallojen seoksella Joskus ydinaine joudutaan suojaamaan hartsin vaikutuksia vastaan. 137

138 Kerroslevyjen valmistus Valmiit ydinaineet Kaarevien kerroslevyjen ydinaine voidaan myös taivuttaa Loivat kaaret voivat onnistua alipainesäkkiä käyttämällä Jyrkemmissä tehtävä ydinaineen esitaivutus korotetussa lämpötilassa Muita keinoja: ydinaineen urittaminen, paloista tehdyn balsan käyttäminen tai taipuisan hunajakennon käyttö. 138

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Kuumana kovettuvia hiekkaseoksia käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Muotteja valmistetaan kuorimuottimenetelmällä.

Lisätiedot

LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA

LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Pentti Järvelä TkT, professori TTY, Materiaalioppi Muovi-ja elastomeeritekniikka 1 LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Tässä esityksessä keskitytään luonnon materiaalien käyttöön

Lisätiedot

MUOVIN TYÖSTÖ HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA MUOTTIPUHALLUS, EKSTRUUSIO, KALVOPUHALLUS OSA 10

MUOVIN TYÖSTÖ HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA MUOTTIPUHALLUS, EKSTRUUSIO, KALVOPUHALLUS OSA 10 HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA OSA 10 MuoviPlast-lehti jatkaa tässä numerossa 10-osaista artikkelisarjaa Hyvä Tietää Muovista. Siinä esitellään perustietoa tavallisimmista muoveista, kuten valtamuovit, tekniset

Lisätiedot

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010 MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 3. MUOVITUOTTEIDEN ERI VALMISTUSTEKNIIKAT 3.1 Yleistä muovituotteiden valmistuksesta 3.2 Kalvojen valmistus 3.2.1 Yleistä kalvojen valmistuksesta 3.2.2

Lisätiedot

POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE

POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE Tässä ohjeessa kuvataan muotinvalmistusta De Ijssel Coatingsin valmistamalla Poltix muottisystee- millä. Poltix muottisysteemistä on olemassa Standard- versio ja Premium- versio.

Lisätiedot

Komposiittiteollisuuden tuoteluettelo

Komposiittiteollisuuden tuoteluettelo Komposiittiteollisuuden tuoteluettelo Sisältö Hartsit Gelcoatit Liimat... 2 Erikoistuotteet... 2 Kovettimet Kiihdyttimet - Inhibiittorit... 3 Lasikuitulujitteet... 3 Pintamatot - Ydinmateriaalit... 4 Muotinhoitotuotteet...

Lisätiedot

Paperinjalostus 30.3.2015

Paperinjalostus 30.3.2015 Paperinjalostus 30.3.2015 Paperinjalostus, mitä se on? Paperin jatkojalostamista uusiksi tuotteiksi Työn tekemistä lisätään paperin arvoa/ominaisuuksia; Painatus tai lakkaus Toinen paperi, alumiini, verkko,

Lisätiedot

29. Annossekoittimet. 29.1 Kollerisekoitin. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

29. Annossekoittimet. 29.1 Kollerisekoitin. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 29. Annossekoittimet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 29.1 Kollerisekoitin Kollerisekoitin kuuluu annossekoittimiin. Se on valimosekoittimista vanhin; sen toimintaperiaate on tunnettu

Lisätiedot

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut Polymeeriratkaisut Polymeerisovellusten ammattilaiset palveluksessasi Teknikum tarjoaa asiakaskohtaisia polymeeripohjaisia tuotteita ja ratkaisuja.

Lisätiedot

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely 13.4.2012 Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely Esimerkki KEVRA Oy Erkki Ahopelto Komposiittiteollisuuteen suunniteltujen Chemleaseirrotusaineiden toimintatapa Chemlease irrotusaineiden irrotuskyky perustuu

Lisätiedot

LUJITEMUOVITEKNIIKKA ERI TOIMIALOILLA 21.09.2009

LUJITEMUOVITEKNIIKKA ERI TOIMIALOILLA 21.09.2009 LUJITEMUOVITEKNIIKKA ERI TOIMIALOILLA 21.09.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...1 2. MUOVIEN YLEISESITTELY...2 2.1. Muovimateriaalit...2 2.1.1. Kertamuovit...2 2.1.2. Kestomuovit...6 2.2. Vaahdot...7 2.3.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari KONEENRAKENNUKSESSA KÄYTETTÄVÄT MUOVIKOMPOSIITIT JA NÄIDEN VALMISTUSTEKNIIKAT

Lisätiedot

KOMPOSIITIT JA NIIDEN TÄRKEIMMÄT SOVELLUKSET

KOMPOSIITIT JA NIIDEN TÄRKEIMMÄT SOVELLUKSET KOMPOSIITIT JA NIIDEN TÄRKEIMMÄT SOVELLUKSET Emma Vikstedt Opinnäytetyö Syyskuu 2015 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Paperi-,

Lisätiedot

Kestopur 2-komponenttiset polyuretaaniliimat teollisuuskäyttöön

Kestopur 2-komponenttiset polyuretaaniliimat teollisuuskäyttöön Kestopur 2-komponenttiset polyuretaaniliimat teollisuuskäyttöön Kiilto Oy on valmistanut liuotteettomia polyuretaaniliimoja yli 25 vuotta. Tyytyväisiä asiakkaita on ympäri maailmaa mm. telakka-, autokori-,

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET

LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET Pentti JÄRVELÄ TkT, professori Materiaalioppi Muoviryhmä 1 MIKSI LUONNON MATERIAALEJA Halutaan säästää fossiilisia materiaaleja (?) Biomateriaalien elinkaariarvio

Lisätiedot

Betonilattioiden pinnoitusohjeet

Betonilattioiden pinnoitusohjeet Betonilattioiden pinnoitusohjeet BLY 12 / by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002 PSK 2703 standardi: Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle

Lisätiedot

Tekniset polyuretaanit ja PDCPD

Tekniset polyuretaanit ja PDCPD Tekniset polyuretaanit ja PDCPD Kovaintegraalisolumuovi kevyt ja luja materiaali Kovaintegraalisolumuovituotteet muodostuvat sandwich-rakenteesta, jossa tiivis pinta ja mikrosoluinen ydin muodostavat rakenteelle

Lisätiedot

Lujitemuovirakenteiden korjaus

Lujitemuovirakenteiden korjaus Lujitemuovirakenteiden korjaus JS-Avion Oy Aki Suokas JS-Avion Oy Nastolassa, 15 km Lahdesta itään Toiminut 1985 Lujitemuovikorjauk-sia, ilmaalukset, veneet Erikoistuotteiden valmistusta Erityispiirteet

Lisätiedot

Luonnonkuitukomposiittien mahdollisuudet. Roadshow Mikkeli, Kokkola, Turku, Tampere TAUSTAA MITAX LEVEL P O N S S E

Luonnonkuitukomposiittien mahdollisuudet. Roadshow Mikkeli, Kokkola, Turku, Tampere TAUSTAA MITAX LEVEL P O N S S E TAUSTAA MITAX LEVEL P O N S S E TAUSTAA "TERMOPLASTINEN PUU - TUOTTEISTAMINEN 2001-2004" TEKES 19 KOTIMAISTA YRITYSTÄ ERI ALOILTA Imtec "UUSI" INNOVAATIO "UUSI" INNOVAATIO Dr.Curtis: http://www.ce.gatech.edu/~kk92/natfiber.pdf

Lisätiedot

Luonnonkuitujen käyttö alipaineinjektiossa

Luonnonkuitujen käyttö alipaineinjektiossa Luonnonkuitujen käyttö alipaineinjektiossa Roadmap Hanke Kaakosta Voimaa / LUKO 2011 Kavo-projektin osatoteuttajat ovat : Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy, Lappeenranta Innovation Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö

Lisätiedot

Nestekidemuovit (LCP)

Nestekidemuovit (LCP) Nestekidemuovit (LCP) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Nestekidemuovit voidaan luokitella kiteisiksi erikoismuoveiksi, jotka ovat suhteellisen kalliita materiaaleja. Niiden luokitteluperiaate

Lisätiedot

MUOVIT JA NIIDEN HYÖDYN- TÄMINEN ELEKTRONIIKAN NÄKÖKULMASTA - käsikirja

MUOVIT JA NIIDEN HYÖDYN- TÄMINEN ELEKTRONIIKAN NÄKÖKULMASTA - käsikirja Opinnäytetyö (AMK) Elektroniikan koulutusohjelma Elektroniikkatuotanto 2011 Jens Holmström MUOVIT JA NIIDEN HYÖDYN- TÄMINEN ELEKTRONIIKAN NÄKÖKULMASTA - käsikirja OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SP106 EPOKSIHARTSISYSTEEMI

SP106 EPOKSIHARTSISYSTEEMI 1 SP106 EPOKSIHARTSISYSTEEMI SP106 on veneenrakennukseen kehitetty, puun liimaukseen, pintakäsittelyyn ja lasikudoksella pinnoittamiseen soveltuva liuotevapaa epoksihartsisysteemi. Sitä suositellaan yleisepoksina

Lisätiedot

Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti

Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti (PET) ja polybuteenitereftelaatti (PBT) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Polyeteenitereftelaatti (PET) Polyeteenitereftelaatti on eniten

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Araldite 2014-1 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Harmaa tahnamainen epoksi Korkea lämmön-, veden- ja kemikaalinkestävyys Pieni kutistuma Hyvät

Lisätiedot

Tekninen muovituote. Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus. Esityksen sisältö

Tekninen muovituote. Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus. Esityksen sisältö Tekninen muovituote Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus TTY 2005 Tommi Berg Antti Linna Mari Valtonen Esityksen sisältö Rakettitekniikkaa, moottorityyppien vertailu Aiheena olevan moottorin tarkempi

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Araldite 2022 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Helppo hioa Liimaa monia kestomuoveja Kestää hyvin öljyä ja bensiiniä Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

23. Yleistä valumalleista

23. Yleistä valumalleista 23. Yleistä valumalleista Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valumallien yleisin rakenneaine on puu. Sen etuja muihin rakenneaineisiin verrattuna ovat halpuus, keveys ja helppo lastuttavuus.

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE Araldite 2015 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Sitkistetty, tahnamainen epoksi Erinomainen lasikuitukomposiitin ja SMC liimaamiseen Pieni kutistuma

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE Araldite 2033 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Itsestäänsammuva UL 94 V-0 Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Korkea lujuus

Lisätiedot

MUF liimajärjestelmä 1232 / 2532. 1000 2700 mpas (Brookfield LVT, sp. 3, 30 r/min, 25 C) 2 --- 6 --- Suositeltava varastointilämpötila

MUF liimajärjestelmä 1232 / 2532. 1000 2700 mpas (Brookfield LVT, sp. 3, 30 r/min, 25 C) 2 --- 6 --- Suositeltava varastointilämpötila Casco Adhesives Tuoteseloste MUF liimajärjestelmä 1232 / 2532 MUF liima 1232 on kovetteen 2532 kanssa tarkoitettu käytettäväksi puuntyöstöteollisuudessa, kun vaatimuksena on hyvä kosteuden ja sään kestävyys.

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

AKRYYLIN TYÖSTÖOHJEET

AKRYYLIN TYÖSTÖOHJEET Sivu 1 / 8 AKRYYLIN TYÖSTÖOHJEET Valmistelut Suojakalvot: Lastuavassa työstössä on hyvä jättää suojakalvot levylle viimeiseen työvaiheeseen asti suojaamaan pintaa naarmuilta. Mikäli kalvot puuttuvat, alustana

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Araldite 2048 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Hyvä tartunta moniin metalleihin ja muoveihin Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET TkT Harri Eskelinen Elektroniikkasuunnittelijan ei tarvitse osata itse valmistaa koteloita, mutta mitä enemmän tietää valmistusmenetelmistä

Lisätiedot

UUSI AKUSTINEN VAAHTORAINATTU LUONNONKUITUMATERIAALI

UUSI AKUSTINEN VAAHTORAINATTU LUONNONKUITUMATERIAALI UUSI AKUSTINEN VAAHTORAINATTU LUONNONKUITUMATERIAALI Tiina Pöhler 1, Heikki Isomoisio 2, Petri Jetsu 3 1 VTT PL 1000 02044 VTT tiina.pohler@vtt.fi 2 VTT Tekniikankatu 1 33720 Tampere heikki.isomoisio@vtt.fi

Lisätiedot

Kolme lineaaristen polyamidien valmistusmenetelmistä on kaupallisesti merkittäviä:

Kolme lineaaristen polyamidien valmistusmenetelmistä on kaupallisesti merkittäviä: POLYAMIDIT (PA) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Yleistä Polyamidit ovat eniten käytettyjä teknisiä muoveja. Esimerkkinä yleisesti tunnettu nylon luokitellaan kemiallisesti polyamidiksi (PA66).

Lisätiedot

VBH:n OMA TAVARAMERKKI

VBH:n OMA TAVARAMERKKI 16.11.2010 VBH:n OMA TAVARAMERKKI 1 VBH:n oma tavaramerkki VBH:n oma tavaramerkki greenteq valikoima täydentää VBH:n tähänastista vahvojen tavaramerkkien tuoteohjelmaa. greenteq tuotteet ovat korkealaatuisia

Lisätiedot

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu.

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu. LEIMASINBETONI Leimasinbetoni on paikallavalettua betonia, joka on läpivärjätty ja pintakuvioitu patentoiduilla muottimatriiseilla. Leimasinbetonia käyttämällä saadaan samanlaisia pintoja kuin luonnonkivillä

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2028-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2028-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2028-1 TUOTESELOSTE Araldite 2028-1 Kaksikomponenttinen kirkas polyuretaaniliima Ominaispiirteet Lasinkirkas Nopea kovetus UV- kestävä Liimaa monia metalleja ja muoveja Kuvaus

Lisätiedot

Muovikomposiittien tulevaisuudennäkymiä

Muovikomposiittien tulevaisuudennäkymiä Muovikomposiittien tulevaisuudennäkymiä Mikael Skrifvars LuTek-projektin loppuseminaari, Keski-Pohjanmaan AMK, Kokkola, 9.5.2012 Mikael Skrifvars FT, polymeerikemia, Helsingin yliopisto, 15.9.2000 Neste

Lisätiedot

VASARAT 2008 www.magnum-tools.com

VASARAT 2008 www.magnum-tools.com VSRT 2008 www.manum-tools.com VSRT 2008 VSROIDEN VRSIEN TEKNIIKK Vasarat kuuluvat vanhimpiin ihmisten käyttämiin työkaluihin ja vasaroiden varret ovat perinteisesti olleet puuta vuosituhansien ajan. Erilaiset

Lisätiedot

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015 DI Seppo Petrow Ruiskubetoni Ruiskubetoni terminä tarkoittaa käytännössä rakentamistapaa, joka sisältää seuraavat osa-alueet: ruiskubetoni materiaalina ruiskubetonointi

Lisätiedot

Komposiittien tutkimustoiminta ja tuotekehityspalvelut Suomessa. Rasmus Pinomaa, Muoviteollisuus ry Lujitemuovipäivät 14.11.2013

Komposiittien tutkimustoiminta ja tuotekehityspalvelut Suomessa. Rasmus Pinomaa, Muoviteollisuus ry Lujitemuovipäivät 14.11.2013 Komposiittien tutkimustoiminta ja tuotekehityspalvelut Suomessa Rasmus Pinomaa, Muoviteollisuus ry Lujitemuovipäivät 14.11.2013 Mistä yhteistyökumppani tuotekehitykseen ja testaukseen? Aalto Yliopisto

Lisätiedot

Tuoteseloste. Adhesive 3339 - Nopeasti sitova D3 PVAc liima. Tuotetiedot

Tuoteseloste. Adhesive 3339 - Nopeasti sitova D3 PVAc liima. Tuotetiedot Casco Adhesives Tuoteseloste Adhesive 3339 - Nopeasti sitova D3 PVAc liima. 3339 soveltuu massiivipuun, ovien ja seinäelementtien liimauksiin. Liima sitoo nopeasti ja soveltuu suurtaajuuspuristukseen.

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Araldite 2031 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Tiksotrooppinen Sitkistetty Soveltuu metallien ja komposiittien liimaamiseen. Myös polyamidit.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Muottien valmistus sullomalla

Muottien valmistus sullomalla Muottien valmistus sullomalla Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Sullomalla kovetettavia hiekkaseoksia ovat tuorehiekat. Niitä käytetään konekaavauksessa, erityisesti

Lisätiedot

LUJITEMUOVIRAKENTEIDEN KEMIALLISEN KESTÄVYYDEN TESTAUS SÄILIÖISSÄ

LUJITEMUOVIRAKENTEIDEN KEMIALLISEN KESTÄVYYDEN TESTAUS SÄILIÖISSÄ LUJITEMUOVIRAKENTEIDEN KEMIALLISEN KESTÄVYYDEN TESTAUS SÄILIÖISSÄ Laura Koskinen Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä 100 years of experience Lahti Precision -fluidisointijärjestelmä estää siilojen purkautumishäiriöt Patentoitu fluidisointijärjestelmä jauheiden ja muiden hienojakoisten

Lisätiedot

Terpol OY/Matti Suominen 1

Terpol OY/Matti Suominen 1 14.11.2013 Terpol OY/Matti Suominen 1 Scott Bader Crestapol hartsit Hartsien etuja 14.11.2013 Terpol OY/Matti Suominen 2 Ei ulkoisia osakeenomistajia 90 vuoden kokemus Pitkäaikaiset asiakassuhteet Korkea

Lisätiedot

Tehoa tuotantoon! Nesteiden annostelu n Tekniset hartsit ja silikonit n Liimat, uv-lakat ja uv-kovetuslaitteet

Tehoa tuotantoon! Nesteiden annostelu n Tekniset hartsit ja silikonit n Liimat, uv-lakat ja uv-kovetuslaitteet Tehoa tuotantoon! Nesteiden annostelu n Tekniset hartsit ja silikonit n Liimat, uv-lakat ja uv-kovetuslaitteet Tuotanto hidasta? Ei todellakaan. Tarkka ja hallittu annostelu parantaa ja siistii tuotantoa.

Lisätiedot

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI PARTNERSHIP POWER Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon Meconet on johtava jousi-, meisto- ja syvävetotuotteiden valmistaja. Tarjoamme asiakkaillemme ylivoimaisen palveluketjun

Lisätiedot

3M Scotch-Weld Kaksikomponenttinen rakenneliima automaattiseen levitykseen

3M Scotch-Weld Kaksikomponenttinen rakenneliima automaattiseen levitykseen 3M Scotch-Weld Kaksikomponenttinen rakenneliima automaattiseen levitykseen 7200-sarjan vahvistetut, kaksikomponenttiset epoksiliimat ovat hyvä esimerkki erinomaisista rakenneliimoistamme. Tuote kehitettiin

Lisätiedot

RAUTAFOSFATOINNIN PERUSKÄYTTÖ

RAUTAFOSFATOINNIN PERUSKÄYTTÖ RAUTAFOSFATOINNIN PERUSKÄYTTÖ TELTTAKAMIINAN RAUTAFOSFATOINTI TELTTAKAMIINAN RAUTAFOSFATOINTI Telttakamiinat ovat Winnovan metalliosaston valmistamia, myytäviä tuotteita. Koska kamiinat kuumenevat käytössä

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Araldite 2029-1 Tummanharmaa kaksikomponenttinen polyuretaaniliima Ominaispiirteet Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Liimaa mm. kuparia ja messinkiä

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu. Materiaali. Kudotut rakenteet. Komposiitit ALM. Functionally graded. Vaahdot

Rakennesuunnittelu. Materiaali. Kudotut rakenteet. Komposiitit ALM. Functionally graded. Vaahdot Komposiitit Komposiitit Useamman materiaalin / materiaaliryhmän yhdistelmä Materiaalin ja rakenteen välimaastossa Matriisi lujite (tai funktionaalisesti valitut materiaalit) Materiaali Rakennesuunnittelu

Lisätiedot

Huovutettu kännykkäkotelo

Huovutettu kännykkäkotelo Huovutettu kännykkäkotelo Ohjeen tarkoituksena on innostaa käyttämään vanhaa käsityöperinnettä uudenlaisen käsityön valmistuksessa. Ohje on suunnattu kaikille huovutuksesta kiinnostuneille ja työ soveltuu

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,

Lisätiedot

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa OULUN YLIOPISTO Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa Matti Kuokkanen Kemian laitos Oulun yliopisto 11.4.2013 TAUSTAA Kuivauksen tarve Perinteisen kuivan raaka-aineen riittämättömyys, purun kuivaus

Lisätiedot

2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan

2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan 2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1 Muotin valmistus käytettäessä paartilossia Muotinvalmistuksessa on yleensä etu, jos saadaan jakopinta suoraksi, malli suoraan

Lisätiedot

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS Merkinnät: B Puukoolauksen leveys tulee olla vähintään 60mm lyhyillä sivuilla. Metallikoolauksen leveys voi olla vähintään 45mm. Jäljellä oleva koolaus voi olla 45 mm leveä. C

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY PIM Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY Prosessi - Metallien ruiskuvalu kehitettiin erityisesti monimutkaisten ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

DUOMIX PU 460 DUOMIX PU 280. 2-komponentti polyureajärjestelmät. Vaahtojärjestelmät

DUOMIX PU 460 DUOMIX PU 280. 2-komponentti polyureajärjestelmät. Vaahtojärjestelmät DUOMIX PU 460 2-komponentti polyureajärjestelmät DUOMIX PU 280 Vaahtojärjestelmät DUOMIX PU 460 - KAKSIKOMPONENTTINEN POLYUREALAITTEISTO kas WIWA DUOMIX PU 460 on ideaalinen laiteratkaisu polyureapinnotteiden

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

8. Muottihiekat. Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto. Valulämpötiloja:

8. Muottihiekat. Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto. Valulämpötiloja: 8. Muottihiekat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valulämpötiloja: Valuteräkset 1520 1600 C Valuraudat 1250 1550 C Kupariseokset alle 1250 C Alumiiniseokset alle 800 C Sinkkiseokset alle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

RT Finn-tuotteet Finnritilä Oy. by MEISER TUOTTEET

RT Finn-tuotteet Finnritilä Oy. by MEISER TUOTTEET RT tuotetieto tuotetieto kesäkuu 2015 korvaa RT X33/321.5-374 1 (6) RT 682 221.6 Talo 2000 321.5 Talo 90 X33 SfB F34 Hoito- ja huoltokoodi Finn-tuotteet Finnritilä Oy by MEISER TUOTTEET puristeritilät

Lisätiedot

Luonnonkuitukomposiittien. ruiskuvalussa

Luonnonkuitukomposiittien. ruiskuvalussa Luonnonkuitukomposiitit ruiskuvalussa Luonnonkuitukomposiittien mahdollisuudet -Roadshow 2008 Harri Välimäki Kareline Oy Ltd KARELINE OY LTD Sirkkalantie 12 B FIN-80100 Joensuu www.kareline.com Customers

Lisätiedot

DP3000 on suoraan päällemaalattavissa Deltron UHS Progress tai Envirobase High Performance tuotteilla.

DP3000 on suoraan päällemaalattavissa Deltron UHS Progress tai Envirobase High Performance tuotteilla. GLOBAL REFINISH SYSTEM Marraskuu 2011 TUOTEKUVAUS D8511 vaalean harmaa G1 D8515 harmaa G5 D8517 tumman harmaa G7 D8225 kovete D8718/19/20 ohenteet DP3000 on 2K hiomapohjamaalien sarja, joka sopii laajalti

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök Täysmuottikaavaus Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Täysmuottikaavaus on menetelmä, jossa paisutetusta polystyreenistä (EPS) valmistettu, yleensä pinnoitettu

Lisätiedot

19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio

19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio 19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Sideaineet vaikuttavat kylmänä kovettuvien hiekkojen kovettumisominaisuuksiin. Tällöin vaikuttavina

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Toukokuu 2014

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Toukokuu 2014 Exel Composites Reinforcing Your Business Toukokuu 2014 Exel Composites on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja jolla on yli 50 vuoden kokemus kasvusta ja innovaatiosta Maailman johtava, vuonna

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 Kuva: opyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 ERIKOISMUOVIT 8/2012 Sisällysluettelo Sivu Kuinka luet taulukoita 3 PSU, polysulfoni 4 PPSU, polyfenoolisulfoni 5 PEEK, polyeetteriketoni 6 PEI, polyeetteri-imidi

Lisätiedot

Hienokiteinen ja pehmeä hunaja

Hienokiteinen ja pehmeä hunaja 1 Hienokiteinen ja pehmeä hunaja Hunajan kiteytyminen Hunaja on kemiallisesti ajateltuna sokerien ylikylläinen vesiliuos Hunajassa olevaan veteen on liuennut enemmän sokeria kuin siihen mahtuu. Ylimääräinen

Lisätiedot

2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

Janne Pyrrö LUJITEMUOVITEHTAAN TUOTANNON KEHITTÄMINEN

Janne Pyrrö LUJITEMUOVITEHTAAN TUOTANNON KEHITTÄMINEN Janne Pyrrö LUJITEMUOVITEHTAAN TUOTANNON KEHITTÄMINEN LUJITEMUOVITEHTAAN TUOTANNON KEHITTÄMINEN Janne Pyrrö Opinnäytetyö Kevät 2016 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ YLEISKANSI

SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ YLEISKANSI NESTEIDEN KÄSITTELY TURVASÄILIÖT & ÖLJYKANNUT OIL SAFE SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ Oil Safe-järjestelmässä on monia etuja öljyn saastumisen

Lisätiedot

Thermoplus. Thermoplus. Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan

Thermoplus. Thermoplus. Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan 300-900 W Sähkölämmitys 8 mallia Thermoplus Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan Käyttökohteet Thermoplus asennetaan ikkunan yläpuolelle, jossa se estää tehokkaasti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

SILTA. Tiimi: Erkki Lappi, Juha Kokko, Tapio Manner Pohdinnan tulokset: Silta Meluaita Rakennusten parvekkeet Erinäköiset profiilit

SILTA. Tiimi: Erkki Lappi, Juha Kokko, Tapio Manner Pohdinnan tulokset: Silta Meluaita Rakennusten parvekkeet Erinäköiset profiilit Idea: Lujitemuovin käyttö uusissa kohteissa Tiimi:, Juha Kokko, Tapio Manner Pohdinnan tulokset: Silta Meluaita Rakennusten parvekkeet Erinäköiset profiilit Tekes esiselvitysprojekti (n.250 k ): Selvitys

Lisätiedot

D8186 ruiskutetaan puhtaalle ja pölyttömälle Envirobase HP basecoat pinnalle. Pölypyyhkeen käyttöä suositellaan.

D8186 ruiskutetaan puhtaalle ja pölyttömälle Envirobase HP basecoat pinnalle. Pölypyyhkeen käyttöä suositellaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Syyskuu 2011 TUOTTEET Vesiohenteinen kirkaslakka D8186 Vesiohenteisen kirkaslakan kovete D8224 Ohenne T494 Vesiohenteisen kirkaslakan häivytysohenne D8449 TUOTEKUVAUS D8186 perustuu

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi

Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi RAKENNUSOHJE Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi 325 Lehden nro 77 mukana sait osat, joita tarvitset mittakaavan 1:7 F2007-autosi kytkimen rakentamiseen. Uudet osat

Lisätiedot

KoskiThermasennusohje

KoskiThermasennusohje KoskiThermasennusohje KoskiTherm lattialämmityslevy vesikiertoiseen lattialämmitykseen Koskisen Oy on kehittänyt yhteistyössä Uponorin kanssa KoskiThermin, jonka avulla vesikiertoinen lattialämmitys voidaan

Lisätiedot

KUIDUN UUDET MUODOT. Luonnonkuidut ja kierrätys lujitemuoviteollisuudessa 21.5.2012

KUIDUN UUDET MUODOT. Luonnonkuidut ja kierrätys lujitemuoviteollisuudessa 21.5.2012 COMPOSITE SOLUTIONS STORAGE SOLUTIONS PROCESS EQUIPMENT PIPING SYSTEMS SPECIALITY PRODUCTS INTEGRATED SERVICES KUIDUN UUDET MUODOT Luonnonkuidut ja kierrätys lujitemuoviteollisuudessa 21.5.2012 Plastilon

Lisätiedot

FOREVER Classic. FOREVER Classic+ Universal LÄMPÖSIIRTOMATERIAALIT LASERTULOSTIMILLE

FOREVER Classic. FOREVER Classic+ Universal LÄMPÖSIIRTOMATERIAALIT LASERTULOSTIMILLE FOREVER Classic Siirtomateriaali vaaleille kankaille, hiirimatoille jne. Pesunkestävyys 40c lämpötilaan Siirtynyt taustakalvo lähes näkymätön Ei koveta kuvakohtaa kankaalla Ei sovellu mustavalkolasereille

Lisätiedot