LUJITEMUOVITEKNIIKKA ERI TOIMIALOILLA. Lujitemuovituotteiden valmistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUJITEMUOVITEKNIIKKA ERI TOIMIALOILLA. Lujitemuovituotteiden valmistus"

Transkriptio

1 LUJITEMUOVITEKNIIKKA ERI TOIMIALOILLA Lujitemuovituotteiden valmistus 1

2 LUJITEMUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS Lujitemuovituotteiden valmistuksessa voidaan käyttää useita eri menetelmiä. Menetelmien valinta riippuu suurelta osin niillä saavutettavista tuoteominaisuuksista sekä tuotantotaloudellisista syistä. 2

3 Valmistusmenetelmät Lujitemuovituotteiden valmistusmenetelmät voidaan ryhmitellä pääryhmiin, joita ovat: laminointimenetelmät puristusmenetelmät painevalumenetelmät suulakemenetelmät valssaus. Pääryhmät sisältävät erilaisia valmistustekniikoita ja niistä kehitettyjä muunnoksia. 3

4 Valmistusmenetelmät 4

5 Valmistusmenetelmät Laminoinneissa: Tuote valmistetaan muottiin kerrostamalla lujitetta. Muotissa tapahtuu muovin kovettuminen ja laminaatin muodostuminen ulkoisella yli/alipaineella tai ilman ulkoista painetta. Laminointimenetelmiä: Käsinlaminointi Ruiskulaminointi Kuitukelaus. Märkälaminoinnissa nestemäiset hartsit, joilla lujitteet kostutetaan. Kuivalaminoinnissa lujitteina ovat esikyllästetyt pregregit. 5

6 Valmistusmenetelmät Puristusmenetelmissä: Raaka-aine puristetaan muotissa muotin muotoon. Siirtopuristus Raaka-aine annostellaan siirtosylinteriin, josta se siirretään männän avulla muottionkaloon. Ahtopuristus Raaka-aine asetetaan suoraan avoimeen muottiin, joka suljetaan. Kuumapuristus: Raaka- aineen tai muotin lämmitys kovettumisen kovettumisen nopeuttamiseksi, Kylmäpuristus: Ei kovettavaa esilämmitystä ei käytetä 6

7 Valmistusmenetelmät Painevalumenetelmissä: Matriisiraaka-aine tai mahdollisesti kaikki lujitemuovin komponentit syötetään muottiin paineella tai valamalla. Suulakemenetelmissä: Suulakemainen muotti, jonka läpi tuote valmistetaan. Pitkien, poikkipinnaltaan muuttumattomien tuotteiden valmistusmenetelmiä. Tyypillisiä tuotteita putket ja profiilit Menetelmän käyttö edellyttää suurehkoja tuotantosarjoja. 7

8 Valmistusmenetelmät Valmistusmenetelmän valinta Vaikuttavia tekijöitä: kappaleen mitat ja muoto sarjasuuruus halutut lujuus- ja jäykkyysominaisuudet Lujitemuovien ominaisuudet: Laminaattirakenteilla ja valmistustekniikalla voimakas vaikutus. Valmistustekniikat asettavat rajoituksia laminaattirakenteille ja samalla tuotteen ominaisuuksille. 8

9 9

10 Laminointimenetelmät Käsinlaminointi Ruiskulaminointi Kuitukelaus Punonta Käärintä 10

11 Käsinlaminointi Pienten sarjojen valmistusmenetelmä Sarjasuuruudet muutamasta kappaleesta noin sataan/muotti Lujitteet asetetaan käsin muotiin ja kostutetaan hartsilla 11

12 Käsinlaminointi Märkälaminointi Hartsin levitys telalla, siveltimellä, lastalla tai ruiskulla Kostutus lujitteiden ylä- ja/tai alapuolelle Ilmanpoistotelalla tasoitus ja ilmanpoisto Suositeltavaa tehdä joka kerrokselle erikseen 12

13 Käsinlaminointi Käsinlaminoinnin työvaiheet: Muotin kiillotus Irrotusaineen levitys Gelgoatin levitys Lujitteiden asetus muottiin ja kostutus hartsilla Ilmanpoisto telaamalla Hartsin kovettuminen Kappaleen irrotus muotista Viimeistely ja maalaus 13

14 Käsinlaminointi Tyypillisesti rakenne: Orto- tai isoftaalipolyesterihartsia Lujitteet lasikuitua Roving-kudos Kuitumatto Tällä rakenteella: suhteellisen hyvät lujuusominaisuudet suhteelliset matalat kustannukset 14

15 Käsinlaminointi Kun halutaan parempia lujuus-, väsymiskestävyys- ja lämmönkestävyysominaisuuksia: Lujitteina: lasi-, hiilikuitu- tai aramidimatot Hartseina: epoksit ja erikoishartsit 15

16 Käsinlaminointi Lujitteet: Edellytetään hyvää kasteltavuutta ja muotoiltavuutta. Mattolujitteilla eroja sideaineista sekä niiden määrästä ja laadusta johtuen Lujitteiden emulsiosideaineet liukenevat nopeammin kuin pulverisidosaineet. Mattojen, kuitujen ja sideaineen tasainen jakauma nopeuttaa laminointityötä sekä parantaa laminaatin tasaisuutta 16

17 Käsinlaminointi Kudoksilla käytettävyys riippuu kudostyypistä ja kudoksen neliöpainosta. Tasainen rovingkudos sopii hyvin lievästi kaareviin muotoihin. Vaikeampiin muotoihin, kaksoiskaareviin muotoihin ja pienille kaarevuussäteille suositellaan käytettäviksi toimikas- ja satiinikudoksia. 17

18 Käsinlaminointi Hartsien käytettävyys: Vaikuttavia tekijöitä: hartsin viskositeetti, työskentelyaika ja haihtuvat liuotteet. Riippuvat myös muista tekijöistä kuten työtilan olosuhteista, ilmankosteudesta ja hartsin lämpötilasta. Hartsien viskositeettiin vaikuttavat niissä käytettävät liottimet ja liuottimien määrät. Liuottimia ei yleensä säädellä enää laminointityöpaikalla. 18

19 Käsinlaminointi Hartsien työskentelyaikaa voidaan joutua muuttamaan Kappaleen koko, valmistustapa tai ulkoiset olosuhteet muuttuvat. Työskentelyaikaan voidaan vaikuttaa kovetussysteemiä muuttamalla. Kovete-, kiihdyte- ja hidastemäärien säätö. Lisäksi mahdollista käyttää jälkikovetusta. 19

20 Käsinlaminointi Edut ja haitat Helppo valmistaa rakenteeltaan erilaisia kappaleita. Materiaalin valinta on melko vapaata. Avomuoteilla mahdollista valmistaa suuriakin kappaleita. Muotti- ja laitekustannukset alhaiset. Tuotteen laatu riippuu käytettävistä raakaaineista, työolosuhteista, työntekijöistä jne. 20

21 Käsinlaminointi 21

22 Käsinlaminointi 22

23 Laminoidun tuotteen kovetus Laminoidun tuotteen kovettaminen voidaan tehdä: Antamalla kovettua vapaasti muotissa Paineen avulla Laminaatin tiivistyksen varmistaminen ja tehostaminen Alipaineella, ylipaineella tai autoklaavissa. 23

24 Laminoidun tuotteen kovetus Alipainesäkkikovetus Tehostaa tiivistystä märkä- tai prepreglaminoinnissa. Märkälaminoinnissa lujitetiheys saadaan korkeammaksi kuin tavanomaisessa avolaminoinnissa. Voidaan käyttää vain epoksihartsien kovetuksessa Polyesterihartsien styreeni alkaa kiehua alle 0,4-0,5 barin paineissa. 24

25 Laminoidun tuotteen kovetus Alipainesäkkikovetus Korkean lujitepitoisuuden omaava laminaatti Alhainen huokospitoisuus. Hyvät lujuusominaisuudet n. 10% paremmat kuin avolaminoinnissa. 25

26 Laminoidun tuotteen kovetus Alipainesäkkikovetus Soveltuu suurille, laakeille kappaleille. Kovetus on hidas Käytettäviä hartsisysteemejä ei voida lämmittää. Muotteina voidaan alipainesäkkimenetelmässä käyttää käsinlaminointimuotteja. 26

27 Laminoidun tuotteen kovetus Alipainesäkkikovetus Soveltuu hyvin kerroslevyjen ydinaineen liimaukseen. Liimaus voidaan toteuttaa yhdessä laminoinnin kanssa tai erillisenä valmiiseen laminaattiin. Liimana on laminointihartsi. 27

28 Laminoidun tuotteen kovetus Painesäkkikovetus Laminaattikerroksen tiivistys ylipaineen avulla. Muotti muodostaa paineastian Paine painaa kumipussin laminaattikerrosta vasten. 28

29 Laminoidun tuotteen kovetus Painesäkkikovetus Ylipaine ei aseta hartseille vaatimuksia. Muottien oltava riittävästi jäykistettyjä. Jäykkyysvaatimus rajoittaa suurien kappaleiden taloudellisia valmistusmahdollisuuksia. 29

30 Laminoidun tuotteen kovetus Painesäkkikovetus Valmistettavat kappaleet muistuttavat ominaisuuksiltaan alipainesäkissä kovetettuja valmisteita. Valmistus nopeutettavissa käyttämällä muotin ulkopuolista lämmitystä esim. höyrylämmitys 30

31 Laminoidun tuotteen kovetus Painesäkkikovetuksen periaate. Paineilmalla painetaan kumikalvo laminaattia vasten jäykistetyssä muotissa 31

32 Laminoidun tuotteen kovetus Autoklaavikovetus Alipainesäkkikovetuksen tehostamista asettamalla koko muotti paineenalaiseen, lämmitettävään autoklaaviin. Lähinnä prepregmateriaalien kovetukseen Menetelmällä saadaan hyvät lujuusominaisuudet laminaattiin. Esim. lentokoneteollisuudessa käytettävä laminointimenetelmä 32

33 Laminoidun tuotteen kovetus Autoklaavikovetus Autoklaavikovetuksella pyritään: Mahdollisimman matalaan huokosten määrään laminaatissa Korkeaan lujitesisältöön Autoklaavissa tehdään myös jälkikovetus. 33

34 Ruiskulaminointi Lujitekuitu ja hartsi kovetteineen ruiskutetaan ruiskutuspistoolilla muotin pinnalle. Roving- kuitu leikataan pistoolin leikkuriosassa katkokuiduksi. Katkotut kuidut sekoitetaan hartsiin ja kovetteisiin ennen ruiskutusta. 34

35 Ruiskulaminointi Ilmanpoisto laminaatista telaamalla. Ruiskutettujen kerrosten väliin voidaan asetella kudoksia ja muita lujitteita. Kovetus huoneenlämpötilassa tai korotetussa lämpötilassa. Pinnanlaadun parantaminen: Geeli Maalaus tai Muovilevy 35

36 Ruiskulaminointi Ruiskutuslaitteiston pääosat: hartsi- ja kovetepumput (mäntäpumppuja) leikkuri sekoituspää 36

37 Ruiskulaminointi Ruiskulaminointi: kuidun veto, leikkaus ja sekoitus hartsi- ja kovete sumuun. 37

38 Ruiskulaminointi Sisäinen matalapaineruiskutus Yleisimmin käytetty ruiskutustapa Tuottaa riittävästi pisaroita ilman kovetesumua Kovete saadaan sekoittumaan hyvin hartsiin. Korkeapaineruiskutus Geeliruiskutuksessa, jossa vaaditaan pieni pisarakoko 38

39 Ruiskulaminointi Käytettävät materiaalit: Polyesterihartsi Leikattavalaatuinen lasikuituroving. Menetelmällä lujitepitoisuus jää alhaiseksi Lujuusominaisuudet ei käsinlaminoinnin tasoa Tuottavuudeltaan tehokas menetelmä 39

40 Ruiskulaminointi Käyttö: Pienet ja keskisuuret sarjat Tuotteet, joille ei aseteta erityisiä lujuus ominaisuuksia. Tyypillisiä tuotteita ovat soutuveneet, säiliöt, lumikolat jne. 40

41 Kuitukelaus, punonta ja käärintä Kuitukelausta ja sen muunnoksia punontaa ja käärintää käytetään sylinterimäisten kuorirakenteiden valmistukseen. 41

42 Kuitukelaus Avomuottimenetelmä koirasmuotin päälle kelataan kastellut kuitukimput Kelausprosessi: Kuitukimput kostutetaan altaassa Kuitukimput johdetaan pyörivän muotin päälle Kun kuitukerroksia on riittävästi, laminaatti kovetetaan muotin päällä tai siirretään muotteineen kovetusuuniin. Kovettunut laminaatti voidaan poistaa muotilta. 42

43 Kuitukelaus 43

44 Kuitukelaus Materiaalit: Hartsit: Polyesterihartsit Epoksi- ja fenolihartsit Vaativammat kohteet Hartseilla oltava alhainen viskositeetti Lujitteiden nopea kostutus Riittävät työskentelyajat Saattavat vaatia kovetuksen lämmittämällä 44

45 Kuitukelaus Materiaalit: Lujitteet: Lasikuituroving (yleisin) Katkokuitumatto Pintahuopa Kudokset Vaatimuksia: Nukkaamattomuus Katkeamattomuus Kunnollinen ja nopea kostutettavuus 45

46 Kuitukelaus Prepregmateriaalit Märkäkelauksen haitat vältettävissä Työ saadaan siistimmäksi ja tuotteet korkealaatuisiksi. 46

47 Kuitukelaus Tuotteet Hyvät lujuusominaisuudet Kuidut katkomattomia ja suuntautuneita Sylinterimäisiä kappaleita: Säiliöt Putket Myös muut muodot mahdollisia: Jos kelauksessa pystytään pitämään vetojännitys Kappaletta voidaan muotoilla kelauksen jälkeen 47

48 Punonta Kelauksen tyyppinen valmistusmenetelmä Punonnassa kuitukimput pujotellaan toistensa yli ja ali muodostuu kaksi- tai kolmidimensionaalisia rakenteita. Punontakoneella ohjataan kuiturullien liikettä. Lujitteina kuivia lujitteita tai prepregejä Kuivien kuitujen kostutus yleensä omana työvaiheenaan RTM- tai puristustekniikalla. 48

49 Punonta Punontakoneen periaate 49

50 Punonta Kaksi- ja kolmedimensionaalisia lujiterakenteita Tuotteilla poikkeuksellisen hyvä iskulujuus Ristikkäiset ja lomittaiset lujitteet estävät vaurion etenemisen Kolmedimensionaalisilla rakenteilla lujuus myös muissa kuin tason suunnissa hyvä. Käyttö tuotteissa, joilta vaaditaan: Kestävyyttä iskuja vastaan Hyviä lujuusominaisuuksia laminaattitasoa vastaan kohtisuorassa suunnassa 50

51 Käärintä Ohutseinämäisiä pyörähdyskappaleita Materiaalit esikostutettua tai prepregiä Käärittävä materiaali leikataan työkappaleen pituuteen ja kääritään muotin päällä Kappale kovetetaan muotin päällä. Prepregi vaatii kovetuspaineen Työkappaleen päälle kelatulla kutistuskalvolla tai alipainesäkillä. 51

52 Käärintä Käärimällä valmistettavia tuotteita: Urheiluvälineet ja niiden varret Ohutseinäiset, tarkkamittaiset putket, joilla on hyvät lujuusarvot. 52

53 Hartsi-injektio (RTM) Periaate Lujitteet sijoitetaan suljettavaan muottiin Lujitemuovissa tarvittava hartsi injektoidaan sen jälkeen muotin sisään Kappale kovetetaan muotissa Kappale poistetaan muotista ja viimeistellään. 53

54 Hartsi-injektio (RTM) Hartsi-injektion periaate 54

55 Hartsi-injektio (RTM) Lujitteina matto- ja kudoslujitteita Tavallisimmin jatkuvakuituista ja katkokuitumattoa vuorotellen. Vältetään katkokuitumaton liikkuminen injektiopaineen vaikutuksesta. Lujitteiden tasainen asettelu ja oikea määrä ratkaisee saatavat lujuusominaisuudet. Lujitteet voidaan myös sitoa toisiinsa mekaanisesti tai lujitteissa mahdollisesti olevilla liimanauhoilla. Insertit mahdollisia asentaa lujitteiden kanssa yhtäaikaa 55

56 Hartsi-injektio (RTM) Hartsien vaatimukset riippuvat Lopputuotteelle asetettavista vaatimuksista Halutusta työskentelyajasta Hartsin pieni viskositeetti auttaa kostutusta ja nopeuttaa injektiota. Huippueksotermi ei kuitenkaan saa aiheuttaa säröilyä tai ylikuumenemista 56

57 Hartsi-injektio (RTM) Polyesterihartsit Tavallisimmin käytettyjä hartseja Sopivat hyvin muotokappaleiden valmistukseen Epoksit ja vinyyliesterit Kudoslujitteiden kanssa Metakrylaattihartsisysteemit Injektion nopeutus Täyteaineiden määrän lisäys 57

58 Hartsi-injektio (RTM) Menetelmällä mahdollista käyttää poikkeuksellisen korkeita täyteainepitoisuuksia Kohteet, joissa halutaan saavuttaa kustannussäästöjä Kohteet, joissa tuotteelta vaaditaan erityisominaisuuksia (esim. palonkesto). Yleisin täyteaine kalsiumkarbonaattia (jopa 50 % hartsin määrästä) 58

59 Hartsi-injektio (RTM) Lujitteiden leikkaus ja muotoilu Lujitteiden leikkaus ja asettelu muottiin on aikaa ja kustannuksia vaativa vaihe Kehitetty menetelmiä, joilla lujitteet saadaan asennettua nopeammin ja edullisemmin muottiin: Muotoiltavilla jatkuvakuitumatoilla lujitteet muotoillaan lopullista kappaletta muistuttavan apumuotin päällä Sideaineena kestomuovi Pehmennys, muotoilu, kovettuminen 59

60 Hartsi-injektio (RTM) Lujiteaihiot voidaan valmistaa myös katkokuituisesta lujitteesta ja sideaineesta Ruiskutus reiällisen apumuotin päälle Alipaine pitää lujitteet paikoillaan kunnes lujitteen sideaine on kovettunut. Sideaineena esim. kestomuovipulveri. Ruiskutustekniikan etuja: Pieni ainehukka Lujitepituuksien säätömahdollisuus kerroksittain Kuitujen suuntausmahdollisuus. 60

61 Hartsi-injektio (RTM) Lujiteaihion valmistus ruiskutusmenetelmällä 61

62 Hartsi-injektio (RTM) RTM- menetelmän etuja ja haittoja 62

63 Alipaine- RTM Perinteisen RTM- menetelmän muunnos Toinen muottipuolisko on korvattu alipainesäkillä Hartsi imetään muottiin alipainella tai sekä aliettä ylipainella Hartsin injektointi juoksutuskerrokseen, josta edelleen lujitteisiin paksuussuunnassa. Hartsin syötetössö käytetään valittua injektoinstrategiaa. 63

64 Alipaine- RTM Eri injektointistrategioita ja injektointiin kuluva suhteellinen aika sivusuhteella 1:2 (VTT Kemiantekniikka) 64

65 Alipaine- RTM Vaihtoehtoinen tapa: Hartsi kaadetaan muottiin lujitteiden päälle Peitetään kalvolla Lujitteiden kostutus alipaineella 65

66 Alipaine- RTM 66

67 Suurnopeus - RTM Suurille sarjoille kehitetty RTMmenetelmä Muottiaika on huomattavasti nopeampi kuin RTM- menetelmässä Sarjatuotannossa pienempi muottien määrä ja niiden vaatima tila Kohtuullisemmat käsittelyajat 67

68 Suurnopeus - RTM RTM- menetelmän nopeuttaminen: Lujiteaihiot Hartsin lämmitys alentaa hartsin viskositeettiä ja virtausvastusta Muotin lämmitys nopeuttaa kovettumista vaatii kalliimmat muotit kappaleen mitat saattavat muuttua muotin lämpöliikkeen johdosta Useampia injektointipisteitä Korkeampi injektointipaine ja samanaikainen alipaine 68

69 Reaktiovalu (RIM) Raaka-aineen kaksi komponenttia sekoitetaan keskenään Injektointi muottiin Muotit suljetaan muottipuristimilla RRIM: Lujitteina lyhyt kuitulujite 69

70 Reaktiovalu (RIM) Raaka-aineet: polyoli ja isosyanaatti Raaka-aineiden sekoitus säiliöissään ja kierrätys putkistoissa saostumisen estäminen Injektointi: Molemmat raaka-aineet lämmitettyinä sekoituspäähän Sekoite injektoidaan muottiin 70

71 Reaktiovalu (RIM) Materiaalin ruiskutusaika riippuu kappaleen koosta ollen muutamia sekunteja Raaka-aineen hyytyminen pienillä kappaleilla: 2..6 s Muottiajat: s. Muottipaineet matalia: 0,5 1 MPa Halvemmat muotit Menetelmä sopii myös pienemmille sarjoille. 71

72 Reaktiovalu (RIM) Käyttö: Kuljetusvälineteollisuus Suuret kappalekoot RIM-menetelmän kehityksen pääalue: muottien koon kasvattaminen puristusvoimien kasvattaminen. 72

73 Reaktiovalu (RIM) 73

74 Reaktiovalu (RIM) RIM- tuotteiden ominaisuudet poikkeavat lujitemuovituotteiden yleisistä ominaisuuksista: Jäykkyys matala ja murtovenymät suuria Ominaisuuksien muuntelu: Muuntelemalla raaka-aineita Muuntelemalla täyteainemääriä. 74

75 Reaktiovalu (RIM) Täyteaineina katkokutulasia, jauhettua lasia, talkkia, kiillettä ja wollastoniittia. Matalien lujuusarvojen vuoksi RIMtuotteita ei juuri käytetä kantavissa rakenteissa RIM soveltuu tuotteille, joilta vaaditaan iskulujuutta ja joustavuutta esim. autojen puskurit ja muut korin osat. 75

76 Reaktiovalu (RIM) 76

77 SRIM Paremmat lujuusarvoja kuin lyhytkatkokuituisella RRIM- menetelmällä Valmiiksi muovatut lujiteaihioit sijoitetaan muottiin Polyuretaanihartsin ruiskutus muottiin Ruiskutus on huomattavasti nopeampi kuin RTMmenetelmä Nopea hartsin syöttö Lujitteet eivät saa lähteä kulkemaan hartsivirran mukana. 77

78 SRIM Lujitteina jatkuvakuituisia mattoja, kudoksia tai näistä valmistettuja muotoiltuja aihioita. Nopea hartsin syöttö edellyttää tehokasta ilmanpoistoa muotista voidaan tehostaa alipaineimulla tai käyttämällä puoliläpäisevää vaahtoa päästää ilman läpi ja tiivistyy sitten kun hartsi täyttää vaahdon. 78

79 Ruiskuvalu Yleinen kestomuovituotteiden valmistusmenetelmä Soveltuu myös lujitemuovituotteiden valmistukseen Raaka-aine granulaattia Granulaatti syötetään syöttösuppilosta valukoneen siirtoruuville Ruuvi siirtää materiaalin muottiin Kestomuovi plastisoituu Kertamuovi pehmennetään lämmittämällä puristusta varten 79

80 Ruiskuvalu Kappale kovettuu muotissa mm koosta riippuen Kestomuoveilla muottia jäähdytettävä Kertamuoveilla muottia lämmitettävä Muotit kalliita Työkaluterästä Monimutkaisia Mm. syöttö- ja jakokanavisto täyttämään muotti Kestomuovien ruiskutuskanavisto vaatii lämmityksen Materiaali pehmeänä muottiin. 80

81 Ruiskuvalu Lujitemuoveilla ruiskuvalun syöttöruuvit poikkeavat lujittamattomien muovien ruuveista Tavoitteena lujitteiden mahdollisimman vähäinen pilkkoutuminen syöttö- ja puristusvaiheen aikana Kaksoisruuveissa materiaali kulkee riittävällä etäisyydellä ruuveista Toinen tapa kaksivaiheiset muotit Materiaali ensin matalalla paineella muottiin Sen jälkeen puristus muotissa. Lujitteet mahdollisimman pitkinä muottiin. 81

82 Ruiskuvalu Käytetään suhteellisen pienille kappaleille suurella sarjakoolla Kuitulujituksella pyritään: korkeampiin lujuus- ja kimmoarvoihin parempaan lämmönkestoon pienempään lämpölaajenemiseen Lujittaminen lisää pitkäaikaislujuuksia 82

83 Ruiskuvalu Lujitepituus lopputuotteessa n. 0,2 mm Joillakin erikoisruiskuvalumateriaaleilla n. 3 4 mm:n lujitepituudet Materiaalin virtaaminen pyrkii suuntaamaan lujitteita virtaussuuntaan 83

84 Ruiskuvalu 84

85 Keskipakovalu Lujitteiden asetus muottiin Muotti laitetaan pyörimään Hartsin kaato tai ruiskutus muottiin Hartsi kostuttaa lujitteet ja ilma poistuu (keskipakovoima) Käyttö putkien, säiliöiden ja muiden pyörähdyskappaleiden valmistuksessa 85

86 Keskipakovalu Kappaleiden seinämät tasapaksuja Kappaleiden ulkopinta on sileä parempi kuin esim. kelatuissa putkissa Menetelmä sallii suuret täyteainemäärät Voidaan kasvattaa seinämän paksuutta ja jäykkyyttä edullisesti. 86

87 Keskipakovalu 87

88 Puristusmenetelmät Raaka-aine puristetaan muotissa muotin muotoon Kaksi menetelmää: Siirtopuristus Ahtopuristus 88

89 Siirtopuristus Raaka-aineen lämmitys siirtosylinterissä Raaka-aineen ohjaus männän avulla muottionkaloon Menetelmä soveltuu monimutkaisille kappaleille Puristuspaineet jopa 200 bar Muotti- ja laitekustannukset alhaisemmat kuin ruiskuvalussa 89

90 Siirtopuristus Pitempi muottiaika ja suurempi materiaalihukka kuin ruiskuvalussa. 90

91 Siirtopuristus 91

92 Ahtopuristus Raaka-aineet asetetaan puristimessa olevan muotin sisään Muotti suljetaan Käytettävät puristuspaineet, puristusnopeudet ja lämpötilat riippuvat käytettävistä raaka-aineista Raaka-aineiden mukaan puhutaan myös muutamasta eri menetelmästä 92

93 Ahtopuristus Muotit: Koostuvat kahdesta puoliskosta Kiinnitetään puristimessa oleviin ylä- ja alapuristinlevyyn Puristilevyt voivat olla kuumennettavia Suurimmat muottikoot noin kahden neliömetrin luokkaa. 93

94 Ahtopuristus Puristimien valinta rajoittaa valmistettavien kappaleiden suurimpia kokoja ja käytettäviä materiaalivaihtoehtoja Puristimien puristusvoima Puristinlevyjen vapaa pinta-ala Avautumismatka Käytettävien puristuslevyjen maksimilämpötilat ja jäähdytystehot vaihtelevat 94

95 Ahtopuristus Lujitteet asetetaan muottiin Lujitteiden päälle kaadetaan hartsiseos Muotti suljetaan Kappale kovetetaan Puristusmenetelmiä kaksi ryhmää: Kylmäpuristusmenetelmät Ei kovetuksen kiihdytystä lämmöllä Kuumapuristusmenetelmät Kovetuksen kiihdyttäminen lämmöllä 95

96 Ahtopuristus Lujitteina jatkuvakuitumatot tarvittaessa kudoksilla täydennettyinä Matriisina on polyesterihartsi Soveltuu sekä kylmä- että kuumapuristukseen Lujuusarvot käsinlaminoinnin luokkaa 96

97 BMC ja SMC Kuumapuristuksen muunnoksia BMC- menetelmässä puolivalmiste massamaista SMC- menetelmässä puristuksessa taipuisa levymäinen puolivalmiste. Molemmissa menetelmissä raaka-aine asetetaan muottiin ja kovetetaan korotetussa lämpötilassa. 97

98 BMC ja SMC BMC- ja SMC- menetelmät vaativampia kuin tavanomaiset kuuma- ja kylmäpuristukset: SMC:ssä lujitteiden asettelu tarkkaa Yleensä kerrokset asetetaan pyramidimaiseen muotoon Lujitteet leikataan siten, että muotti täyttyy noin 70% Raaka-aineen määrän tulee olla tarkasti oikea Muotin pintalämpötilan tarkkuus 2 o C Puristusnopeutta ja painetta on pystyttävä säätämään puristuksen aikana. 98

99 BMC ja SMC BMC- puristus SMC- puristus 99

100 BMC ja SMC Jaksoajat 2 5 minuuttia Esilämmityksellä ja alipaineimulla SMC:ssä jaksoaika lyhennettävissä muutamilla minuuteilla Sarjatuotantomenetelmiä SMC soveltuu vain suursarjatuotantoon Materiaaleissa käytetään runsaasti täyte- ja lisäaineita Tuotteiden valmistettavuus Tuotteiden fysikaaliset ominaisuudet 100

101 BMC ja SMC Puolivalmisteet Itse valmistetut Kaupalliset valmisteet Lujitteet: BMC:ssä yleensä katkottua lasikuitua SMC:ssä katkottua kuitua tai kudos- ja jatkuvakuituvalmisteita Hartsit: Polyesterit Vinyyli- ja fenolihartsien sekä kestomuovien käyttö on vähäisempää. 101

102 BMC ja SMC Käyttökohteita BMC: Esim. sähköteollisuuden rasiat ja kotelot SMC: Levymäiset tuotteet Esim. autojen koriosat 102

103 Lujitettujen kestomuovilevyjen muovaus Kestomuovilevyjä voidaan lujittaa jatkuvalujitteisilla matoilla tai katkokuiduilla Lujitettava muovimateriaali tavallisesti polypropeeni Lujitettuja kestomuoveja kutsutaan nimillä: GMT (Glassmatten- värstärkte Thermoplaste) RTC (Reinforced Thermoplastic Composite) 103

104 Lujitettujen kestomuovilevyjen muovaus Lujitteiden määrä ja muoto vaihtelee GMT/RTC- tuotteen valmistus: Lujitetun muovilevyn kuumennus muovin sulamispisteen yläpuolelle Kuumennetun levyn siirto kylmään puristusmuottiin Tuotteen nopea muovaus muotissa Kappaleen jäähdytys muotissa riittävän kovaksi Irrotus muotista. 104

105 Lujitettujen kestomuovilevyjen muovaus Puristusprosessilla on nopea jaksoaika Puristuksessa vaaditaan korkea paine Puristimet kalliita ja metallimuotit kalliita Kuitenkin ainoa menetelmä, jolla voidaan valmistaa lujitettuja kestomuovituotteita. 105

106 Lujitettujen kestomuovilevyjen muovaus 106

107 Kylmä- ja kuumapuristuksen edut ja haitat 107

108 Suulakemenetelmät Suulakeveto eli pultruusio Pultruusion muunnokset Suulakepursotus eli ekstruusio Suulakemainen muotti Tuote valmistetaan suulakkeen läpi Tuotteet pitkiä vakiopoikkipintaisia Putket ja profiilit Suurehkot tuotantosarjat 108

109 Pultruusio Jatkuvatoiminen valmistusmenetelmä Prosessi yleensä pitkälle automatisoitu Tuotantonopeudet ovat jopa useita metrejä minuutissa Tuotteet putkia ja profiileita. 109

110 Pultruusio Muottina lämmitettävä suulake Kostutettujen lujitteiden veto suulakkeen läpi Muotti antaa tuotteelle muodon Hartsi kovettuu muotissa Kappaleen tulee kestää vetovoima, jolla vetokalusto vetää sitä suulakkeen läpi Riittävä kovettuminen muotissa Muotin jälkeen mahdollinen jäähdytys Vedon jälkeen tuotteiden katkaisu määrämittoihinsa. 110

111 Pultruusio Pultruusiolaitteisto, Exel Oyj (Virtuaaliyliopisto) 111

112 Pultruusio Pultruusio käynnissä Primon tehtaalla 112

113 Pultruusio Pultruusiolla valmistetut kappaleet muutaman millimetrin läpimitasta 1 2 metrin levyisiin kappaleisiin 113

114 Pultruusio Pultruusioprosessi Lujitekuitujen kostutus hartsilla avoaltaassa tai hartsin injektointi muottiin Lujitteiden oltava tasaisesti jännittyneitä Lujitteet olisi hyvä muotoilla lähelle tulevaa muotoa 114

115 Pultruusio Raaka-aineiden mahdollinen esilämmitys ennen muottia Kovetuksen nopeutus Kovettumisen tasalaatuisuuden varmistaminen Muottikuumennus kuumentaa ensin pinnan ja kovetus alkaa pinnasta Mikroaaltokuumennus tapahtuu läpi koko poikkipinnan yhtä aikaa Parempi kovettumiskutistumien ja niiden aiheuttamien halkeamien hallinta 115

116 Pultruusio Muotit ja onttojen kappaleiden valmistuksessa käytettävät tuurnat työkaluteräksestä tai kromipinnoitettuja Muottien pituudet yleensä 0,5-1,2 m Lujitteet ovat pääasiassa lasikuiturovingia Voidaan käyttää lisänä myös katkokuitumattoja, kudottuja lujitteita ja pintahuopia 116

117 Pultruusio Lisälujitteet voidaan kostuttaa ennen vetoa tai ne voidaan syöttää muottiin kostuttamattomina Kostuttuvat peruslujitteiden ylimääräisestä hartsista Ns. spunrovingilla voidaan laminaattia lujittaa myös poikittaissuunnassa käytetään mm. profiilien nurkkakohdissa Lujitteina käytetään myös aramidi- ja hiilikuituja 117

118 Pultruusio Exel Oyj:n pultruusiomenetelmällä valmistamia hiilikuituvahvisteisia profiileja. (TEKE) 118

119 Pultruusio Tavallisin hartsi polyesteri Epokseja käyttämällä parempia lujuusominaisuuksia Fenolihartseja käytetään paremman korkean lämpötilan keston ja paloturvallisuuden takia Metylaattihartseilla mahdollista nostaa linjanopeutta Matriisimateriaalina voidaan käyttää myös kestomuoveja. 119

120 Pultruusio Hartsit vaativat lisäaineistuksen mm. seuraavista syistä: Pinnanlaadun varmistaminen Kalkki, savi, pintahuovat Kovettumiskutistumien esto Kestomuovilisäykset Tuotteen irrottaminen muotista Palonkesto- ominaisuuksien parantaminen Raaka-ainekustannusten pienentäminen Profiilien värjääminen Väripigmentit 120

121 Pultruusio 121

122 Pultruusio 122

123 Pultruusion muunnoksia Exel Oyj:n kehittämä muovikalvopultruusio: Ulkopuolisena muottina muovikalvo Sisäpuolella muottina on lämmitetty tuurna Kappale kovettuu tuurnan päällä Lopullinen kovettuminen infrapunauunissa tuotantolinjalla Lujitteina esi-impregnoidut rovingit tai impregnointi tehdään muotissa Muoteilla esimuotoiluosa 123

124 Pultruusion muunnoksia Exel Oyj:n kehittämän muovikalvopultruusion periaate 124

125 Pultruusion muunnoksia Toinen pultruusiosta kehitetty muunnelma: Kaareville ja poikkipinnaltaan vaihteleville kappaleille Muotti koostuu kiinteästä ja liikkuvasta osasta Liikkuva osa on kiinnitetty pyöritettävään pöytään. 125

126 Pultruusion muunnoksia Kaarevan profiilin valmistukseen tarkoitetun pultruusiolinjan toimintaperiaate 126

127 Ekstruusio Periaatteessa lujittamattomien kestomuovien valmistusmenetelmä Sopii myös lujitemuovituotteiden valmistukseen Jatkuvatoiminen prosessi Plastisoitu raaka-aine halutun muotoiseksi kulkiessaan suulakkeen läpi Profiileita, tankoja, putkia, letkuja ja kalvoja. 127

128 Ekstruusio Menetelmä muistuttaa ruiskupuristusta Ruiskupuristuksessa kuitenkin kappale muotoutuu muotissa Suulakepuristuksessa muoto määräytyy suulakkeen reiän muodosta Raaka-aine lyhytkuituista kestomuovigranulaattia Mekaanisissa ominaisuuksissa ei päästä pultruusiotuotteiden tasolle. 128

129 Valssaus Hartsin ja lujitteiden asetetus muovikalvojen väliin Kalvojen muodostaman laminaattipaketin muotoilu halutun poikkipinnan muotoiseksi levyksi muotoilulevyjen välissä Levyn kovetus 129

130 Valssaus Massatuotantomenetelmä Tarvittavien laitteiden investointikustannukset ovat suuret Tyypillisiä tuotteita mm. rakennusalalla käytettävät paneelit ja kerroslevyt Rakennusteollisuuden tuotteissa lujitteina katkokuitua Muissa tuotteissa myös suunnattuja lujitteita ja kudoksia. 130

131 Valssaus Laminaatin valssauksen periaate 131

132 Kerroslevyjen valmistus Kerroslevyjä käytetään, kun tarvitaan paksua rakennetta, mutta laminaatin paksuuden kasvattaminen ei ole tarkoituksenmukaista kun laminaatilta odotetaan erityisominaisuuksia, esim. lämmön- tai ääneneristyskykyä Kerroslevyjen ydinaineet: Markkinoilla tarjolla valmiita ydinaineita Ydinaineet valmistetaan omassa tuotannossa 132

133 Kerroslevyjen valmistus Valmiit ydinaineet Solumuoveja tai kennolevyjä Solumuovit Tavallisimmin uretaani-, PVC-, fenoli- tai PMImuoveja Kullakin solumuovilla on omat käyttöominaisuutensa Materiaalivalinta parhaan solumuovin valintaan Lujuusominaisuudet Lämmön- ja tulenkesto Muut erityisominaisuudet Hinta 133

134 Kerroslevyjen valmistus Valmiit ydinaineet Kevyissä rakenteissa hunajakennorakenteita perusmateriaaleina esim. alumiini tai hartsiimpregnoidut huovat Liimaus Kerroslevyjen valmistuksen kriittisin vaihe Puristuspaine ja liiman määrä Liimoilla tai laminointihartsilla Ydinaineen tulee olla korkealaatuista ja tasalaatuista. 134

135 Kerroslevyjen valmistus Valmiit ydinaineet Puristaminen liimauksessa Tavoitteena liimasauman yhtenäisyys ja tasalaatuisuus Yksinkertaisin tapa painojen käyttö Alipainesäkeillä päästään tasaisempiin ja korkeampiin puristuspaineisiin Monikerrospuristimilla useamman suoran levyn liimaus kerrallaan 135

136 Kerroslevyjen valmistus Kaarevat kerroslevyt Valmiit ydinaineet Liimattaessa puristuspaineiden oltava riittävän korkeita Autoklaaveissa mahdollista nostaa puristuspaineet hyvinkin korkeiksi Vaarana ydinaineen puristuslujuuden ylittäminen tai ydinaine esikäsiteltävä ennen liimausta Liimaus saattaa vaatia myös korotetun lämpötilan RTM- menetelmää voi käyttää kerroslevyjen liimauksessa. 136

137 Kerroslevyjen valmistus Valmiit ydinaineet Ydinaineen esikäsittelyt liimauksessa Suorat, yhtenäiset ydinaineet yleensä liimausvalmiita Palosta kootut ydinaineet: Jatkossaumat suoria tai viistettyjä Liimattava kiinni toisiinsa Liimalla Harsin ja mikropallojen seoksella Joskus ydinaine joudutaan suojaamaan hartsin vaikutuksia vastaan. 137

138 Kerroslevyjen valmistus Valmiit ydinaineet Kaarevien kerroslevyjen ydinaine voidaan myös taivuttaa Loivat kaaret voivat onnistua alipainesäkkiä käyttämällä Jyrkemmissä tehtävä ydinaineen esitaivutus korotetussa lämpötilassa Muita keinoja: ydinaineen urittaminen, paloista tehdyn balsan käyttäminen tai taipuisan hunajakennon käyttö. 138

MUOVIN TYÖSTÖ HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA MUOTTIPUHALLUS, EKSTRUUSIO, KALVOPUHALLUS OSA 10

MUOVIN TYÖSTÖ HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA MUOTTIPUHALLUS, EKSTRUUSIO, KALVOPUHALLUS OSA 10 HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA OSA 10 MuoviPlast-lehti jatkaa tässä numerossa 10-osaista artikkelisarjaa Hyvä Tietää Muovista. Siinä esitellään perustietoa tavallisimmista muoveista, kuten valtamuovit, tekniset

Lisätiedot

POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE

POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE Tässä ohjeessa kuvataan muotinvalmistusta De Ijssel Coatingsin valmistamalla Poltix muottisystee- millä. Poltix muottisysteemistä on olemassa Standard- versio ja Premium- versio.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari KONEENRAKENNUKSESSA KÄYTETTÄVÄT MUOVIKOMPOSIITIT JA NÄIDEN VALMISTUSTEKNIIKAT

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Araldite 2048 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Hyvä tartunta moniin metalleihin ja muoveihin Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

Huovutettu kännykkäkotelo

Huovutettu kännykkäkotelo Huovutettu kännykkäkotelo Ohjeen tarkoituksena on innostaa käyttämään vanhaa käsityöperinnettä uudenlaisen käsityön valmistuksessa. Ohje on suunnattu kaikille huovutuksesta kiinnostuneille ja työ soveltuu

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015 DI Seppo Petrow Ruiskubetoni Ruiskubetoni terminä tarkoittaa käytännössä rakentamistapaa, joka sisältää seuraavat osa-alueet: ruiskubetoni materiaalina ruiskubetonointi

Lisätiedot

SP106 EPOKSIHARTSISYSTEEMI

SP106 EPOKSIHARTSISYSTEEMI 1 SP106 EPOKSIHARTSISYSTEEMI SP106 on veneenrakennukseen kehitetty, puun liimaukseen, pintakäsittelyyn ja lasikudoksella pinnoittamiseen soveltuva liuotevapaa epoksihartsisysteemi. Sitä suositellaan yleisepoksina

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

MUOVIT JA NIIDEN HYÖDYN- TÄMINEN ELEKTRONIIKAN NÄKÖKULMASTA - käsikirja

MUOVIT JA NIIDEN HYÖDYN- TÄMINEN ELEKTRONIIKAN NÄKÖKULMASTA - käsikirja Opinnäytetyö (AMK) Elektroniikan koulutusohjelma Elektroniikkatuotanto 2011 Jens Holmström MUOVIT JA NIIDEN HYÖDYN- TÄMINEN ELEKTRONIIKAN NÄKÖKULMASTA - käsikirja OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Araldite 2031 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Tiksotrooppinen Sitkistetty Soveltuu metallien ja komposiittien liimaamiseen. Myös polyamidit.

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 Kuva: opyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 ERIKOISMUOVIT 8/2012 Sisällysluettelo Sivu Kuinka luet taulukoita 3 PSU, polysulfoni 4 PPSU, polyfenoolisulfoni 5 PEEK, polyeetteriketoni 6 PEI, polyeetteri-imidi

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Araldite 2029-1 Tummanharmaa kaksikomponenttinen polyuretaaniliima Ominaispiirteet Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Liimaa mm. kuparia ja messinkiä

Lisätiedot

Tuoteseloste. Adhesive 3339 - Nopeasti sitova D3 PVAc liima. Tuotetiedot

Tuoteseloste. Adhesive 3339 - Nopeasti sitova D3 PVAc liima. Tuotetiedot Casco Adhesives Tuoteseloste Adhesive 3339 - Nopeasti sitova D3 PVAc liima. 3339 soveltuu massiivipuun, ovien ja seinäelementtien liimauksiin. Liima sitoo nopeasti ja soveltuu suurtaajuuspuristukseen.

Lisätiedot

Käsitteet: ilmanpaine, ilmakehä, lappo, kaasu, neste

Käsitteet: ilmanpaine, ilmakehä, lappo, kaasu, neste 8 3 Paine Käsitteet: ilmanpaine, ilmakehä, lappo, kaasu, neste i Ilma on ainetta ja se vaatii oman tilavuutensa. Ilmalla on massa. Maapallon ympärillä on ilmakehä. Me asumme ilmameren pohjalla. Me olemme

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

KoskiThermasennusohje

KoskiThermasennusohje KoskiThermasennusohje KoskiTherm lattialämmityslevy vesikiertoiseen lattialämmitykseen Koskisen Oy on kehittänyt yhteistyössä Uponorin kanssa KoskiThermin, jonka avulla vesikiertoinen lattialämmitys voidaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

Tehoa tuotantoon! Nesteiden annostelu n Tekniset hartsit ja silikonit n Liimat, uv-lakat ja uv-kovetuslaitteet

Tehoa tuotantoon! Nesteiden annostelu n Tekniset hartsit ja silikonit n Liimat, uv-lakat ja uv-kovetuslaitteet Tehoa tuotantoon! Nesteiden annostelu n Tekniset hartsit ja silikonit n Liimat, uv-lakat ja uv-kovetuslaitteet Tuotanto hidasta? Ei todellakaan. Tarkka ja hallittu annostelu parantaa ja siistii tuotantoa.

Lisätiedot

Terpol OY/Matti Suominen 1

Terpol OY/Matti Suominen 1 14.11.2013 Terpol OY/Matti Suominen 1 Scott Bader Crestapol hartsit Hartsien etuja 14.11.2013 Terpol OY/Matti Suominen 2 Ei ulkoisia osakeenomistajia 90 vuoden kokemus Pitkäaikaiset asiakassuhteet Korkea

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Tiivistysaineet Ilmastointi

Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tuotantolaitoksella Getingessä valmistetaan ABRAn tiivistysaineita muun muassa ilmastointialalle. Sunchem kykenee vastaamaan useimpiin tarpeisiin

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

TUOTERYHMÄ. Matalapainepuhaltimet. Keskipainepuhaltimet. Korkeapainepuhaltimet. Sivukanavapuhaltimet. Syöttöpuhaltimet FD RD F

TUOTERYHMÄ. Matalapainepuhaltimet. Keskipainepuhaltimet. Korkeapainepuhaltimet. Sivukanavapuhaltimet. Syöttöpuhaltimet FD RD F TUOTERYHMÄ ND RD Korkeapainepuhaltimet Sivukanavapuhaltimet Matalapainepuhaltimet Keskipainepuhaltimet SD HRD Syöttöpuhaltimet FD RD F TEKNISET TIEDOT Muuntotaulukko Mittayksikkö Mittayksiköstä Muuntokerroin

Lisätiedot

Tulevaisuuden kuivausmenetelmät

Tulevaisuuden kuivausmenetelmät Tulevaisuuden kuivausmenetelmät Tulevaisuuden Saha seminaari 27.5.2009 Timo Pöljö 27.5.2009 1 Tulevaisuuden kuivausmenetelmät Haasteellinen kuivaus Puun luontainen epähomogeenisuus Laaja tuotekirjo Asiakkaiden

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

sidosaineet ja liimat

sidosaineet ja liimat sidosaineet ja liimat AIR-ONE Ultra kevyt, korkean hyötysuhteen ja -polymeroitumisasteen omaava yksi komponenttinen kiinnityslaasti keraamisille laatoille. Ominaisuudet o korkea tehokkuus o yksikomponenttinen

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät.

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät. Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät. PANK-4004 PANK PÄÄLLYSTENÄYTTEEN VALMISTUS PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 5.8.1997 1. MENETELMÄN TARKOITUS Menetelmä esittää

Lisätiedot

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa.

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotiikka Mitä ovat yhteistyörobotit Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotit saapuvat juuri oikeaan aikaan

Lisätiedot

Lehden nro 83 mukana sait

Lehden nro 83 mukana sait RAKENNUSOHJE Bensiinisäiliö, silikoniputki, kaksi O-rengasta ja kaksi ruuvia 357 Lehden nro 83 mukana sait kuusi uutta osaa radio-ohjattavaan pienoismalliisi. Osat kuuluvat pienoismallisi polttoainejärjestelmään.

Lisätiedot

Tuotetiedote Lokakuu 2014

Tuotetiedote Lokakuu 2014 Premium Surfacer P565-5701, P565-5705 & P565-5707 H5620V Tuotetiedote Lokakuu 2014 TUOTTEET VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN H5672V Premium Pohjamaali P565-5701, P565-5705 & P565-5707 (P210-8815 HS+ Kovetteella) Tuote

Lisätiedot

3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta

3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta 3. Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 3.1 Käsitteet jakopinta ja jakoviiva Kahden muotinosan välistä kosketuspintaa nimitetään jakopinnaksi. Jakopintaa

Lisätiedot

8. Induktiokouru-uunit

8. Induktiokouru-uunit 8. Induktiokouru-uunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Kouru-uunit koostuvat periaatteellisesti teräsrungosta, johon on kiinnitetty induktori sulan lämpötilan ylläpitämiseksi. Kouru-uunien

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat

3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat 3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat täydellinen vaihtoehto liuotinohenteisille liimoille Monien mielestä vesiohenteisten liimojen kuivumisajat ovat pitkät. 3M Fast Tack 1000NF ja 3M Scotch-Weld 49 Eristeliima

Lisätiedot

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin TUOTELUETTELO 2013 Energiatehokkuutta innovaatiosta loppukäyttöön Säästä jopa 20 % energian kulutuksessa Ruukin ilmatiiviin seinärakenteen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

SYVÄVETO TUOTESUUNNITTELUSSA VINKKEJÄ JA KÄYTTÖKOHTEITA

SYVÄVETO TUOTESUUNNITTELUSSA VINKKEJÄ JA KÄYTTÖKOHTEITA SYVÄVETOMENETELMÄ Syväveto on levynmuovausmenetelmä ohutlevyosille ja erityisen tehokas sarjatuotannon valmistusmenetelmä. Syväveto mahdollistaa vaativienkin muotojen toteuttamisen. Tuotemuotoilua hyödyntämällä

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatti Tarralaminaatti koostuu Pintamateriaalista Liimakerroksesta Silikonikerroksesta Taustapaperista Tarralaminaatti Tarralaminaatin pintamateriaali ja siinä oleva

Lisätiedot

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140 Pyrkimyksemme on koko ajan kehittää tuotteitamme sekä myöskin valmistusprosessiamme ja luoda uusia ratkaisuja jotka ovat monessa tapauksessa klassisia mutta tulevat täyttämään nykyaikaiset vaatimukset

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Tuotetietoa. Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku

Tuotetietoa. Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku Tuotetietoa Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku EWIKONin sähköinen neulasulkutekniikka EWIKONin sähkökäytöillä varustetut neulasulkujärjestelmät älykkäine ohjauksineen

Lisätiedot

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 Suorakaiteen muotoinen tavara, jonka mitat ovat noin 60 300 cm ja joka koostuu kahdesta yhteenliimatusta kerroksesta (joista toinen on tekstiilikangasta

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS Jäykkien, paksujen tai korkeaviskositeettisten materiaalien (pinnoitteet, tiivisteet, liimat) käyttö vaatii oikeat laitteet, luotettavuuden ja voimakkaat pumput Päästäksemme

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Uponor neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin

Lisätiedot

Push-Pull käsittelylaite

Push-Pull käsittelylaite Push-Pull käsittelylaite Suunnittelija: Delta Process Engineering Aps. /Tanska Edustaja: Elkoneet Oy Puh: 09 482 500 Hiidenkiukaantie 1.A.2 Fax: 09 482 149 FIN-00340 Helsinki E-mail: martti.liuhto@kolumbus.fi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

MAGNASYSTEM. Automaattinen pakokaasunpoistolaitteisto, joka on suunniteltu erityisesti paloasemia varten. Käyttäjäystävällinen, tehokas ja luotettava.

MAGNASYSTEM. Automaattinen pakokaasunpoistolaitteisto, joka on suunniteltu erityisesti paloasemia varten. Käyttäjäystävällinen, tehokas ja luotettava. MAGNASYSTEM Automaattinen pakokaasunpoistolaitteisto, joka on suunniteltu erityisesti paloasemia varten. Käyttäjäystävällinen, tehokas ja luotettava. Löydät toimivan ratkaisun riippumatta pakoputken sijoituksesta,

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN toteuttamiseen 1 Lisää luistelupaikkoja! Lasten perinteiset talviliikuntamahdollisuudet ovat supistumassa pakkaspäivien vähentyessä. Valtakunnalliset jääurheiluliitot

Lisätiedot

Äänellä vauhtia robottiin

Äänellä vauhtia robottiin Äänellä vauhtia robottiin Tehtävä Rakentaa ja ohjelmoida Lego Mindstorms NXT-sarjalla robotti, joka väistää esteitä ja kulkee sitä nopeampaa mitä kovempi ääni sen lähistöllä on. Robotti tunnistaa esteet

Lisätiedot

Maakauhat. Lumikauhat

Maakauhat. Lumikauhat Maakauhat Maakauha 400 400 1400 155 355B Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4

As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 Tilaaja: Aki Alanko Aika: 23.5.2011 klo 8:10-16:20 Urakoitsija: IlmalämpöCenter Oy / Jari Vainikainen Laite: Mitsubishi Electric FD25VABH

Lisätiedot

Harjoitus 1. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016. Tehtävä 1 Selitä käsitteet kohdissa [a), b)] ja laske c) kohdan tehtävä.

Harjoitus 1. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016. Tehtävä 1 Selitä käsitteet kohdissa [a), b)] ja laske c) kohdan tehtävä. Kotitehtävät palautetaan viimeistään keskiviikkona 2.3. ennen luentojen alkua eli klo 14:00 mennessä puiseen kyyhkyslakkaan, jonka numero on 9. Arvostellut kotitehtäväpaperit palautetaan laskutuvassa.

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

Ohjeita LVI tarkastajille

Ohjeita LVI tarkastajille Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uusi Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Maalin koostumus Maalit koostuvat pääsääntöisesti sideaineista, pigmenteistä, täyteaineista, liuotteista ja apuaineista.

Maalin koostumus Maalit koostuvat pääsääntöisesti sideaineista, pigmenteistä, täyteaineista, liuotteista ja apuaineista. Sivu 1 / 5 Korroosionestomaalit Maalin koostumus Maalit koostuvat pääsääntöisesti sideaineista, pigmenteistä, täyteaineista, liuotteista ja apuaineista. Sideaineet Sideaine muodostaa alustaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan

Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan Jukka Ranta 5.9.07 Jukka Ranta 5.9.2007 Muutostekijät ja haasteet Teknologia ei ole kypsää Elektroniikan kehitys on edelleen intensiivistä

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI NO. MAT12-15050-008. DANSK NDT TEKNIK A/S:n ACOUSTOCAM-KOKEILUT

TUTKIMUSRAPORTTI NO. MAT12-15050-008. DANSK NDT TEKNIK A/S:n ACOUSTOCAM-KOKEILUT DANSK NDT TEKNIK A/S:n ACOUSTOCAM-KOKEILUT 1 Antti Ylhäinen Energia- ja ympäristötekniikan laitos Mikkelin ammattikorkeakoulu 2.8.2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 2 2 Koelaminaatit... 3 3 Tulokset... 9 3.1 Delaminaatiovauriot...

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

WB-työpöydät. 5years. 2years

WB-työpöydät. 5years. 2years WB-työpöydät WB-työpöydät on suunniteltu vaativiin kokoonpanoympäristöihin. Pöytien perusajatuksena on yksinkertaisuus ja hyvä ergonomia, joiden ansiosta yksittäisen työpöydän voi muokata useisiin eri

Lisätiedot

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 SikaBond Q-180 Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima Tuotekuvaus SikaBond Q-180 on nopeasti kuivuva, puolirakenteellinen 2- komponenttinen

Lisätiedot

PESUKARHU SUIHKUPUTKET

PESUKARHU SUIHKUPUTKET Pesukarhu suihkuputket ovat tunnettuja laadukkaista materiaaleistaan ja harkitusta muotoilustaan. Suihkuputkiamme käytetään yli kahdessakymmenessä maassa ympäri maapallon. PESUKARHU Suihkuputki - malli

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

FoamMaster VAAHTOPISTOOLIT

FoamMaster VAAHTOPISTOOLIT FoamMaster VAAHTOPISTOOLIT FoamMaster Vaahtopistoolit Nykyaikaiset vaahtopistoolit ammattikäyttöön ja omatoimirakentajille: FoamMaster Eco, satunnaiseen käyttöön FoamMaster MultiFlex, monitoiminen, aktiiviseen

Lisätiedot