SAMALLA PUOLELLA ERI PUOLILLA RAJAA. Rajaturvallisuuden edistäminen Suomen ja Venäjän viranomaisyhteistyönä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMALLA PUOLELLA ERI PUOLILLA RAJAA. Rajaturvallisuuden edistäminen Suomen ja Venäjän viranomaisyhteistyönä"

Transkriptio

1 SAMALLA PUOLELLA ERI PUOLILLA RAJAA Rajaturvallisuuden edistäminen Suomen ja Venäjän viranomaisyhteistyönä Anna-Liisa Heusala, Anja Lohiniva ja Antti Malmi Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 30/2008 Raja- ja merivartiokoulun julkaisusarja 1. Tutkimuksia no 2

2 Poliisiammattikorkeakoulu Tampere, 2008 Vaajakatu Tampere Raja- ja merivartiokoulu Espoo, 2008 Kivimiehentie Espoo Anna-Liisa Heusala, Anja Lohiniva ja Antti Malmi SAMALLA PUOLELLA ERI PUOLILLA RAJAA Rajaturvallisuuden edistäminen Suomen ja Venäjän viranomaisyhteistyönä ISBN Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 30/2008 ISSN Raja- ja merivartiokoulun julkaisusarja 1. Tutkimuksia no 2 ISSN Kansi: Mika Melvas Taitto: Tampereen yliopistopaino Oy Juvens Print Paino: Tampereen yliopistopaino Oy Juvens Print, Tampere 2008

3 Sisällys Alkusanat Johdanto Teoria ja tutkimuskysymykset Aineisto ja menetelmät Viranomaisyhteistyö Suomen ja Venäjän välillä Yhteiset sopimukset Rikostorjuntasopimuksen viranomaiset Suomessa ja Venäjällä sekä alueellinen ja paikallinen yhteistyö Operatiivinen toiminta ja tutkinta Suomessa ja Venäjällä Suomen PTR-yhteistyö rikostorjunnassa ja yhteys kansainväliseen yhteistyöhön Suomen poliisi Organisaation rakenne, tehtävät ja toimivalta Käytänteet ja viranomaisyhteistyön muodot Suomessa Viralliset rakenteet Avunanto operatiivisessa toiminnassa Tiedonsaanti ja -kulku Toiminnallinen tehokkuus Käytänteet ja viranomaisyhteistyön muodot Venäjän viranomaisten kanssa Viralliset rakenteet Avunanto operatiivisessa toiminnassa, tiedonsaanti ja -kulku Toiminnallinen tehokkuus Yhteenveto Venäjän miliisi Organisaation rakenne, tehtävät ja toimivalta Käytänteet ja viranomaisyhteistyön muodot Venäjällä Viralliset rakenteet Avunanto operatiivisessa toiminnassa, tiedonsaanti ja -kulku Toiminnallinen tehokkuus

4 7.3 Käytänteet ja viranomaisyhteistyön muodot Suomen viranomaisten kanssa Viralliset rakenteet Avunanto operatiivisessa toiminnassa, tiedonsaanti ja -kulku Toiminnallinen tehokkuus Yhteenveto Suomen tulli Organisaation rakenne, tehtävät ja toimivalta Käytänteet ja viranomaisyhteistyön muodot Suomessa Viralliset rakenteet Avunanto operatiivisessa toiminnassa Tiedonsaanti ja -kulku Toiminnallinen tehokkuus Käytänteet ja viranomaisyhteistyön muodot Venäjän viranomaisten kanssa Viralliset rakenteet Avunanto operatiivisessa toiminnassa, tiedonsaanti ja -kulku Toiminnallinen tehokkuus Yhteenveto Venäjän tulli Suomen rajavartiolaitos Organisaation rakenne, tehtävät ja toimivalta Käytänteet ja viranomaisyhteistyön muodot Suomessa Viralliset rakenteet Avunanto operatiivisessa toiminnassa Tiedonsaanti ja -kulku Toiminnallinen tehokkuus Käytänteet ja viranomaisyhteistyön muodot Venäjän viranomaisten kanssa Viralliset rakenteet Avunanto operatiivisessa toiminnassa Tiedonsaanti ja -kulku Toiminnallinen tehokkuus Yhteenveto

5 11 Venäjän Federatiivinen rajavartiopalvelu Johtopäätökset Suomen poliisi-tulli-rajavartiolaitos -yhteistyö Suomen ja Venäjän rajan ylittävä viranomaisyhteistyö Uudet rajat viranomaisyhteistyössä Summary Lyhenteet Liitteet Liite 1 Suomalais-venäläistä yhteistyötä säätelevät sopimukset, pöytäkirjat, ohjelmat ja suunnitelmat Liite 2 Keskusrikospoliisi Liite 3 Venäjän federaation valtiollinen sisäasiainministeriön hallinto Liite 4 Venäjän federatiivinen tullipalvelu Liite 5 Venäjän federatiivinen turvallisuuspalvelu Liite 6 Venäjän pääsyyttäjänvirasto Liite 7 Suomen poliisihallinto Liite 8 Etelä-Suomen läänin poliisijohto Liite 9 Lappeenrannan poliisilaitos Liite 10 Suomen rajavartiolaitos Liite 11 Kaakkois-Suomen rajavartiosto Liite 12 Suomen tullihallitus Liite 13 Itäinen tullipiiri Liite 14 Venäjän FSB:n alainen rajavartiopalvelu Liite 15 Leningradin hallintoalueen Viipurin piirin sisäasiainministeriön alainen hallinto Liite 16 Leningradin oblastin Viipurin piirin Primorskin miliisilaitos Liite 17 Luoteis-Venäjän tullihallinto ja sen alainen Viipurin tulli Sanasto Lähteet

6

7 Alkusanat Tämän työn päämäärä on ollut ylittää raja. Tuo raja kulkee niin Suomen ja Venäjän välillä, kuin myös tutkimuksen kohteena olleiden organisaatioiden välillä. Se kulkee kielten välillä ja kulttuureiden välillä. Se kulkee yhteistyön tekijöiden ja epäilijöiden välillä. Raja kuitenkin myös yhdistää meitä kaikkia. Rajojen ylitse voimme tehdä yhteistyötä ja kehittää siten omaa toimintaamme. Rajoja rikkomalla meistä voi tulla vahvempia. Suomessa rajaturvallisuusviranomaisten yhteistyötä koskevaa tutkimusta ei ole ennen tehty. Tutkimuksemme osoittaa, että edellä mainittujen rajojen ylitse on menty Suomen ja Venäjän rajaturvallisuusyhteistyössä eri tavoin. Muureja on purettu luomalla sopimuksia, jotka tekevät kanssakäymisestä mahdollisen ja siltoja on rakennettu suomalais-venäläisen yhteistyön harjoittajien toimesta. Suomen ja Venäjän turvallisuusviranomaisten yhteistyöllä on jo perinteitä. Sekä yksittäiset organisaatiot että henkilöt ovat omistautuneet yhteistyösuhteiden kehittämiseen eri tavoin. Yhteistyölle on luotu omia rakenteita niin poliisissa, miliisissä, tulleissa, rajavartiolaitoksessa ja rajavartiopalvelussa. Toisen maan tuntemusta löytyy rajan molemmilta puolilta. Yhteistyön tarpeet kasvavat koko ajan. Rajasta on tullut uudella tavalla yhdistävä maantieteellinen, hallinnollinen ja kulttuurillinen alue, joka sitoo toisiinsa erilaisia organisaatioita, lainsäädäntöjä ja käsityksiä toimintatavasta. Tällä tutkimuksella on nyt haluttu koota yhteen systemaattisella tavalla tietoa poliisin, miliisin, tullien, rajavartiolaitoksen ja rajavartiopalvelun organisaatiorakenteista, perustehtävistä ja rajat ylittävän yhteistyön muodoista. Lisäksi olemme halunneet tutkia sitä, minkälaisia ovat kokemukset organisaatioiden yhteistyöstä kotimaassa ja rajan ylitse. Suomea koskevassa osuudessa on tutkittu poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnan käytänteitä erityisesti rikostiedustelu- ja analyysitoiminnassa. Tämä PTR-yhteistyön muoto on Suomessa osa rajaturvallisuuden järjestelmää. Tutkimuksen maantieteelliseksi kohteeksi on valittu Suomessa Kaakkois-Suomen alue ja Venäjällä Pietarin ja Leningradin hallintoalueet. Tutkimus on Suomessa ensimmäinen Poliisiammattikorkeakoulun ja Raja- ja merivartiokoulun yhteinen tutkimushanke. Hanke on toteutettu Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusyksikössä. Raja- ja merivartiokoulu on rahoittanut vastaavan tutkijan palkkausta ja antanut käytännön tukea. Hanke on palvellut oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämistä tutkimuksen alalla. Tutkimus aloitettiin elokuussa 2004 yhden tutkijan voimin. VTT Anna-Liisa Heusalan vastuulla on ollut työn tutkimussuunnitelman laatiminen ja empiirisen aineiston kerääminen Suomessa ja Venäjällä. Hän

8 on laatinut työn teoriataustan ja tutkimuskysymykset (luvut 2 ja 3) ja kirjoittanut johtopäätökset (luku 12). Hän on analysoinut ja kirjoittanut yhteistyön virallisia rakenteita kuvaavan osuuden (luku 4), Suomen poliisia ja rajavartiolaitosta, Suomen sisäistä PTR-yhteistyötä, Venäjän rajavartiopalvelua ja tullia koskevat osuudet (luvut 5, 6, 9, 10, 11). Lisäksi hän on osallistunut sanasto-osuuden tekemiseen ja laatinut liitteenä olevat kaaviot. Suomen poliisia koskevan osuuden toteutukseen on osallistunut tutkimuksen ohjausryhmän jäsen rikoskomisario Kari Hyyryläinen, joka teki pro gradu -tutkimuksen Tampereen yliopistolle keväällä 2005 aiheesta Viranomaistyön tila ja kehittämisodotukset itärikollisuuden torjunnassa Kaakkois-Suomessa. Maaliskuusta 2005 lähtien tutkimushankkeessa on ollut mukana VTM Anja Lohiniva ensin tutkimusapulaisena ja vuoden 2006 helmikuusta lähtien tutkijana. Hänen vastuullaan on ollut Venäjän miliisiä koskevan osuuden (luku 7) analyysi ja kirjoittaminen, osuuden venäjänkielisen haastattelumateriaalin kääntäminen suomeksi sekä Suomen poliisin ja rajavartiolaitoksen haastattelumateriaalin esikäsittely. Hän on lisäksi osallistunut työn sanasto-osuuden laatimiseen. Suomen tullin osuuden empiirisen aineiston on kerännyt, analysoinut ja osuuden kirjoittanut tullitarkastaja Antti Malmi (luku 8). Eteläinen tullipiiri on hänen työnsä kautta tukenut hanketta merkittävällä panoksella vuonna Tutkimustyöllä on ollut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajina ovat olleet erikoistutkijat Markku Heiskanen ja Juha Kääriäinen Poliisiammattikorkeakoulusta. Jäseninä ovat olleet Markus Heiskanen ja Vesa Blomqvist Raja- ja merivartiokoulusta, Tommi Kivilaakso Itäisestä tullipiiristä, Markku Kivinen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista, Kari Hyyryläinen Lappeenrannan poliisilaitoksen Kaakkois-Suomen tutkintayksiköstä, Mikko Kirjavainen Rajavartiolaitoksen esikunnasta, Jorma Kosunen ja Urpo Leppäjärvi Raja- ja merivartiokoulusta, Sanna Heikinheimo keskusrikospoliisista, Kauko Aromaa HEUNI:sta, Jari Liukku Helsingin poliisilaitokselta ja Risto Honkonen Poliisiammattikorkeakoulusta. Tutkimuksen käsikirjoituksen viimeistelyä ovat asiantuntevilla kommenteilla ja korjausehdotuksilla auttaneet Tapio Saarni, Markus Heiskanen, Juha Kääriäinen ja Ari Lahti, josta tekijät esittävät heille kiitoksensa. Tutkimuslupien saamista ja työn etenemistä ovat edistäneet Raja- ja merivartiokoulun tutkimuspäälliköt Vesa Blomqvist ja Markus Heiskanen, sekä Itäisen tullipiirin johtaja Tommi Kivilaakso. Rajavartiolaitoksen esikunnasta Matti Sarasmaa ja Jari Nummenpää ovat auttaneet tutkija Heusalaa. Tutkija haluaa kiittää saamastaan kannustuksesta ja työtä kohtaan osoitetusta luottamuksesta Raja- ja merivartiokoulun johtoa ja varsinkin tutkimuspäällikkö Markus Heiskasta. Tutkimusta on merkittävästi tukenut haastatteluihin liittyvien kontaktien järjestäminen ja tutkimuksen aiheesta käydyt keskustelut, joista erityinen kiitos kuuluu Lappeenrannan poliisilaitoksen poliisipäällikkö 8

9 Tapio Saarnille ja Kaakkois-Suomen tutkintayksikön päällikölle Kari Hyyryläiselle. Tutkija Heusala osallistui osana tutkimusta Lappeenrannassa lokakuussa 2005 pidettyyn kaksipäiväiseen Interreg-lähialueseminaariin, jossa Kaakkois-Suomen sekä Pietarin ja Leningradin alueen poliisiviranomaiset tapasivat. Kokouksen järjestäjänä oli Etelä-Suomen läänin poliisiosasto. Venäjän puolella hankkeen toteutumista on edistänyt Venäjän sisäasiainministeriön Pietarin yliopisto vuonna 2005 allekirjoitetun sopimuksen perusteella. Tärkeä osa tutkimusta on ollut näiden suomalais-venäläisten yhteistyösuhteiden kehittäminen. Projektin suunnittelussa sovittiin Raja- ja merivartiokoulun mahdollisuudesta ottaa osaa yhteistyöhön. Kaakkois-Suomen rajavartiosto tuki kokouksen onnistumista luovuttamalla kaksipäiväisen tapahtuman ajaksi Raimo Häkämiehen kokouksen tulkiksi. Tutkimuksella oli kaksi isoa haastetta. Ensimmäinen näistä liittyy viranomaiskontaktien luomiseen. Hankkeessa pyrittiin samaan aikaan sekä luomaan uusia kontakteja aikaisemmin vieraisiin organisaatioihin että tekemään itse tutkimusta. Tämä yhdistelmä osoittautui osittain epärealistiseksi käytettävissä olevassa ajassa. Toinen haaste tutkimukselle oli rahoitus. Tutkimusrahoitus kertyi kahden eri organisaation eli Suomen poliisin ja rajavartiolaitoksen hankerahoituksista (haku syksyn alussa, päätökset vuoden vaihtuessa), sekä ulkopuolisista rahoitushakemuksista, joita tehtiin kolme kappaletta. Yksi näistä osoitettiin Etelä-Karjalan maakuntaliitolle EU:n Interreg-rahoituksen saamiseksi ja kaksi osoitettiin ulkoministeriölle. Kahteen tutkimusvuoteen sisältyi näin ollen yhteensä kahdeksan rahoitushakua. Rahoitusta saatiin Suomen poliisilta ja rajavartiolaitokselta molemmilta kaksi kertaa, sekä Suomen ulkoministeriöltä kerran. Tekijät haluavat kiittää Suomen ulkoministeriötä, joka on tukenut tutkimusta myöntämällä v lähialuerahoituksesta varoja tutkimuksen kääntämiseen ja julkaisemiseen venäjän kielellä. Viimeisinä, mutta ei vähäisimpinä haluamme kiittää niitä Suomen ja Venäjän turvallisuushallintojen viranomaisia, jotka osallistuivat haastatteluihin. Heidän ansiostaan saimme aikaan työn, jossa on tarkasteltu rajat ylittävää yhteistyötä siihen osallistuvien paikallisten ja alueellisten toimijoiden näkökulmasta. Yksittäiset suomalais-venäläiseen turvallisuusyhteistyöhön osallistuvat henkilöt ovat kannustaneet tutkijoita työn eri vaiheissa. Tutkimuksessa esitetyt ajatukset ovat tutkijoiden omia, eivätkä edusta Suomen poliisin, tullin tai rajavartiolaitoksen kantoja. Työmme on konkreettinen tulos yrityksestä luoda ja kehittää siteitä kahden erilaisen kulttuurin ja hallinnollisen järjestelmän välillä tutkimuksen avulla. Työ on avaus turvallisuushallinnon rajat ylittävässä tutkimustoiminnassa. Paljon lisää voidaan vielä yhteistyöllä tulevaisuudessa saada aikaan.

10 Halusimme tehdä työn, josta on käytännön hyötyä suomalais-venäläistä rikostorjuntayhteistyötä tekeville ihmisille rajan molemmin puolin. Voimme olla tyytyväisiä siitä, että visio tällaisesta pioneerihankkeesta oli mahdollinen ja se toteutui. Espoo, marraskuu 2007 Anna-Liisa Heusala, Anja Lohiniva ja Antti Malmi 10

11 1 Johdanto Onko rajaturvallisuus globalisaation viimeinen taistelutanner? Kun työpaikat ja osa työntekijöistäkin siirtyvät paikasta toiseen ilman rajoja, varallisuuserot ja konfliktit tuottavat tasaisesti muuttoliikkeitä ja rikollisuuden eri muodot ovat jatkossakin tuottoisaa liiketoimintaa, on rajat ylittävästä valtioiden välisestä yhteistyöstä tullut välttämätön pakkoavioliitto. Maiden sisäisen turvallisuuden suunnitteluun kuuluu yhteistyö rajojen ylitse ja tähän työhön kohdistuu käytännöllisiä odotuksia. On paradoksaalista, että rajojen muutoin madaltuessa, perinteisten kansallisvaltioiden välillä olevat fyysiset rajat ovatkin tulleet yhteiskuntien turvallisuuden takaamisessa uudella tavalla tärkeiksi. Rajaturvallisuus (border security, пограничная безопасность) on historiallisesti tarkoittanut tarkasti rajattujen valtioiden välisiä muureja, jotka jakoivat maita geopoliittisesti erilaisiin kilpaileviin alueisiin. Yhden maan etu oli tällöin tavallisesti toisen maan haitta. Tällaisessa maailmassa rajalla oli ennen kaikkea kaksi tarkoitusta: se erotti toisistaan kahden maan armeijat ja loi alueen, jossa voitiin harjoittaa ihmisten ja tavaroiden liikkeiden verotusta ja tullikontrollia. 1 Tänä päivänä rajan käsite on huomattavasti laajempi. Rajaa koskevassa tutkimuksessa voidaan erottaa eri ajanjaksoja, jolloin ollaan keskitytty erilaisiin tutkimuskohteen määritelmiin. Rajaa on perinteisesti tarkasteltu poliittisen maantieteen kautta tutkien sen historiallista muodostumista. Tämä rajan tutkimus on ollut staattista ennustettavuuden tutkimusta. Euroopan muutosten jälkeen ja 1990-luvuilla tutkimus on painottunut rajat ylittävään erilaiseen yhteistyöhön, erityisesti EU:n rahoituksen takia. Tässä tutkimuksessa on painottunut rajan merkitys luottamuksen, yhteistyön ja yhteiselon alueena. Rajaa on myös tarkasteltu identiteettien ja kulttuurien muodostajana. On huomioitu, että rajan avaaminen ei suoraan tarkoita etnisten ja kansallisten identiteettien muutoksia. Globalisaation voimistumisen myötä on alettu käyttämään ilmaisua rajaton maailma, jolloin painotetaan vapaan kaupan, ajatusten ja liikkumisen helpottumista. 2 Viimeksi mainittu käsite on herättänyt rajaa ja rajaturvallisuutta tutkivissa kirjoittajissa tarpeen korostaa rajan merkityksen muutosta. Rajat eivät ole katoamassa. Samalla, kun raja jollakin alueella saattaa madaltua, voi uusia tiukasti kontrolloituja rajoja syntyä muualla. Rajat ovat edelleen erilaisten hierarkisten järjestelmien valvomia tai niiden vaikutuksen alla olevia alueita. 3 Rajaa on realistisinta lähestyä alueellisesti, historialliset, yhteiskunnalliset, hallinnolliset ja kulttuurilliset tekijät huomioiden. Suomalaisessa turvallisuuskeskustelussa rajaturvallisuudelta odotetaan tehokkuutta, jotta sisäinen turvallisuus ei merkittävästi heikkenisi. 1 2 Walters (2006), s Nämä rajaa koskevan tutkimuksen historialliset vaiheet on kuvannut Newman (2006). 3 Newman (2006), Berg & Ehin (2006). 11

12 Rajaturvallisuuteen kuuluu lisäksi ulkomaalaispolitiikka. Rajaturvallisuuteen sisältyy se, että viranomaisten välinen yhteistyö on jokapäiväistä ja luotettavaa. Suomessa tapahtunut kehitys viranomaistoiminnassa on hyvä esimerkki siitä, miten rajaturvallisuudesta huolehtiminen on muuttunut yhä enemmän sisäisestä turvallisuudesta huolehtimiseksi ja miten se liittyy kiinteästi muuhun viranomaiskontrolliin, jota maassa harjoitetaan. 4 Asiaa voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Eurooppalaisen integraation hengessä katsotaan Suomessakin, että rajaturvallisuus edellyttää yhteisiä käytänteitä viranomaistyön laadun ja laillisuuden varmistamiseksi. Tämä työ käsittelee sitä miten Suomen sisäinen viranomaisyhteistyö ja Suomen ja Venäjän turvallisuusviranomaisten yhteistyö, erityisesti paikallisten ja alueellisten viranomaisten näkökulmasta tarkasteltuna, kohtaavat. Työssä on valittu maantieteelliseksi alueeksi rajanaapurialueet, joilla viranomaisyhteistyö on luonnollisinta. Tutkitut organisaatiot ovat poliisi, miliisi, tullit, rajavartiolaitos ja rajavartiopalvelu. Työssämme on katsottu mitä globaalit yhteistyön haasteet tarkoittavat käytännössa alueellisella ja paikallisella tasolla sekä kahden hyvin erilaisen yhteiskunnan välillä. Yhteistyön päämääräksi on määritelty rajaturvallisuuden edistäminen. Rajaturvallisuus tarkoittaa tutkimuksessamme kaikkia niitä keinoja, joilla viranomaiset ehkäisevät, paljastavat ja selvittävät rajat ylittävää rikollisuutta ja ylläpitävät yleistä turvallisuutta ja järjestystä. Tutkimus keskittyy viranomaisten perustyön kuvauksen ohella rikostorjuntatyöhön, jossa tärkeitä ovat ennaltaehkäisevä ja paljastava rikostiedustelu- ja analyysi ja esitutkinta (tutkinta). Suomella ja Venäjällä on oma keskinäinen hallitusten välinen sopimuksensa, joka koskee yhteistoimintaa rikosten torjunnassa. Tämän sopimuksen mukainen yhteistoiminta on tutkimuksessa keskeinen tutkimuskohde. Työssämme tarkastellaan sitä, mikä on nykyinen käytännöllinen toimintakulttuuri alueellisella tasolla ja paikallisella tasolla niin Suomen kuin Venäjänkin puolella. Vaikka työmme näin ollen näyttäisi liittyvän ennen kaikkea siihen tutkimusperinteeseen, jossa rajayhteistyö nähdään toivottavana ja tarpeellisena rajaa madaltavana toimintana, osoittavat työmme tulokset, että kyse on samalla ristiriitaisemmasta prosessista. Rikostorjuntayhteistyön lisääminen rakentaa uudenlaista rajaa: uusia teknologioita, uusia kommunikoinnin kanavia ja analyysin välineitä tehokkaampaa valvontaa varten. Siellä missä raja madaltuu, uusia rajoja nousee entisten tilalle. Rajat ylittävä viranomaisyhteistyö merkitsee viranomaisille itselleen uudenlaisen yhteistyön kulttuurin synnyttämistä, mutta se ei merkitse kansallisten identiteettien tai lojaliteettien vähenemistä. Työmme on pääosin hallinnon perustutkimusta. Siinä on kuvattu kunkin organisaation rakenne, toimivalta ja tehtävät sekä rajat ylittävän toiminnan perustaa. Tästä syystä työ palvelee sellaisia lukijoita, jotka 4 Andreas (2000), s

13 tarvitsevat tietoa toisen maan organisaatioista omassa työssään. Tämän lisäksi tutkimuksessa on arvioitu yhteistyön tilaa Suomessa ja rajan ylitse. Tämän takia työssä on laaja haastattelututkimusosuus, jossa tutkittu kummankin maan viranomaisten kokemuksia rajaturvallisuuden edistämisessä käytännön tasolla. Empiiristä aineistoa on kerätty Suomen poliisista, tullista ja rajavartiolaitoksesta sekä Venäjän miliisistä. Työ kertoo lainvalvontaviranomaisten kulttuurista yleisemminkin. Suomessa Venäjän viranomaisten toimintoja sääteleviä lakeja ja määräyksiä on saatavilla, mutta hallinnon tuntemus muutoin on hatarampaa. Niilläkin organisaatioilla, joilla on rajat ylittävää yhteistoimintaa päivittäisellä ja viikoittaisella tasolla, on toisinaan epäselvä kuva siitä mitkä viranomaiset missäkin tilanteessa vastaavat päätöksistä. Tilanne on ollut samankaltainen Venäjän puolella. Internetin tuomista mahdollisuuksista huolimatta kaivataan kootusti tietoa siitä mitkä tehtävät paikallistasolla kuuluvat kenellekin ja mitkä ovat eri organisaatioiden valtuudet. Tietoa on eri yksiköissä ja Suomi Venäjä-yhteistyössä mukana olevilla itsellään, mutta julkista ja systemaattisesti kerättyä tietoa ei ole ollut kootusti missään. Kriminologisessa tutkimuksessa rajat ylittävää rikollisuutta eri piirteineen on tutkittu kansainvälisesti paljon. Tässäkin tutkimuksessa on sivuttu sitä, mitä rikollisuuden kehitys tarkoittaa lainvalvontaviranomaisten työn kehittämiselle. Painopisteemme on kuitenkin ollut rajat ylittävän turvallisuusyhteistyön tutkimuksesta, joka liittyy kansainvälisesti niin sanottuun security governance -tutkimukseen 5. Tässäkin tutkimuksen haarassa usein tarkastelukulma on lähinnä kansainvälisen politiikan tutkimuksen puolella. Pohdinnan aiheina saattavat olla lähitulevaisuuden turvallisuusskenaariot ja niiden vaikutus turvallisuushallintoon. Huomiota on kiinnitetty turvallisuushallinnon poliittisen ja käytännöllisen vallan kasvuun ja muun yhteiskunnan vuorovaikutukseen, varsinkin 11/9 tapahtumien jälkeen. Turvallisuustutkimuksesta on tullut yhteiskuntatieteellinen kultakaivos osittain valitettavasti. Globalisaatio ei rajaturvallisuudessa tarkoittanutkaan rajojen katoamista, vaan niiden kehittymistä turvallisuuden kontrollin maantieteellisiksi alueiksi, joissa toimivat useat toisistaan riippuvaiset viranomaiset rajojen ylitse ja niiden sisällä 6. Samalla, kun tavaroiden ja ihmisten liikkuminen on helpottunut, on rajanylitys kriminalisoitu uudella tavalla 7. Geopolitiikka on saanut uuden ilmenemismuotonsa etelän ja pohjoisen välisessä ristiriidassa. Tässä tilanteessa entiset epäluuloiset naapuritkin ovat löytäneet toisensa samalta puolelta aitaa jos ei kaikessa, niin ainakin hyvin monessa asiassa Esim. Chaillot Papers -sarja. Walters (2006). Andreas (2000), s. 3. Rajan ylittämisen kriminalisoinnilla tarkoitetaan ilmiötä, jossa viranomaisten valvonnassa korostuu rikollisen toiminnan ennalta ehkäiseminen valtion rajojen ulkopuolella ja rajat ylittävien henkilöiden luokittelu uhkien mukaan. 13

14 Uuden turvallisuustutkimuksen kentästä on virinneen kiinnostuksen määrästä huolimatta vielä vaikeampi löytää puhtaasti hallinnollisia tutkimuksia. Vielä harvinaisempaa, jos ei suorastaan pioneerityötä, on tutkia maiden välistä rajat ylittävää turvallisuushallintojen yhteistyötä. Rajaturvallisuuden tutkimus on tällä sektorilla uusi alue, joka varmastikin tulee saamaan turvallisuushallinnon tutkimuksessa merkittävästi huomiota. Tutkimuksellista mielenkiintoa voidaan tällöin kohdistaa kaikkeen alkaen järjestelmien kehittymisestä aina klassisiin johtamistutkimuksiin. Oma alueensa myös tässä tutkimuksessa ovat tiedonhallintaan ja -hallinnointiin liittyvät teemat. Näiden laajentaminen organisaatiotutkimuksesta julkisen hallinnan (governance) kysymyksiin tarjoaa tutkijoille tehtävää. Suomessa turvallisuusviranomaisten yhteistyöstä rajan ylitse kirjoituksia on eniten tehty rajavartiolaitoksen puolella opinnäytetöinä. 8 Tietojen vaihdon aktiivinen edistäminen Venäjän viranomaisten suuntaan on todettu tärkeäksi toimintamuodoksi. 9 Suomen poliisin rajat ylittävän yhteistyön tutkimus ei vielä komeile määrällä, sen sijaan kirjoittajina on ollut kenttätyötä tuntevia asiantuntijoita. 10 Tutkimuksellisesti on Suomen sisäisen turvallisuushallinnon kehityksen takia ollut tarpeen tarkastella rajat ylittävää rikostorjuntatyötä ja muutakin yhteistyötä kokonaisuutena, johon liittyvät tulli ja rajavartiolaitos. Tämän takia tässä työssä on kohtuullisen iso huomio osoitettu Suomen sisäisen poliisi tulli rajavartiolaitos-yhteistyön kehitykselle. Kaikkia PTR-viranomaisten yhteistoiminnan muotoja ei ole kuitenkaan tutkittu. Pääpaino on ollut PTR-rikostiedustelu- ja analyysitoiminnan tarkastelussa. Työssä on keskitytty maantieteellisesti rajatulle alueelle Kaakkois-Suomeen. Venäjän miliisin, tullin ja rajavartiopalvelun organisaatioiden käytännön toimintaa kuvaavaa kirjallisuutta on saatavissa Suomessa vähän 11. Miliisiä on käsitelty ennen kaikkea rikollisuuden tarkastelun yhteydessä. Venäjän sisäasiainministeriön alainen Pietarin yliopisto on tuottanut omaa kirjallisuuttaan opetustarkoituksiin. Tämä kirjallisuus on ennen kaikkea 8 Esim. Urpo Riissanen, Uhkat Venäjältä Suomeen rajaturvallisuuden ylläpitämisen näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkielma. MPKK, Esiupseerikurssi 58, maasotalinja, huhtikuu Jari Tolppanen (1999), Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnan kehittämistarpeet ja mahdollisuus Venäjän viranomaisten kanssa turvallisuusuhkien torjumiseksi. Tutkielma. MPKK, yleisesikuntaupseerikurssi. maasotalinja 46, elokuu Mikko Halinen (2003), Sevillasta Thessalonikiin Euroopan unionin rajavalvontayhteistyön kehittyminen. Tutkielma. Maanpuolustuskorkeakoulu, kadettikurssi 88, marraskuu Juha Vuolle (2000), Rajavartiolaitoksen kansainvälinen yhteistyö. Tutkielma. Maanpuolustuskorkeakoulu, esiupseerikurssi 53, maaliskuu Timo Poutiainen (2004), kirjoittaja tarkastelee aihetta ennen kaikkea koulutuksen kehittämisen näkökulmasta, mutta siinä kuvataan myös rajavaltuutetun ja hänen apulaisensa työtä Venäjän viranomaisten kanssa. 9 Jari Tolppanen (1999). 10 Urmas Rinne (2002), Jyrki Wasastjerna (1999), Kari Hyyryläinen (2005) ja Lassi Salakka (1997). 11 Aiheesta on kirjoittanut mm. Ilmari Larjavaara (1997), Venäjän hallinto suomalaisten vientikuljetusten kannalta. Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos. 14

15 oikeustieteellistä, oikeushistoriallista ja valtio-opillista. 12 Suomessa on tehty tutkimuksia Venäjän kansainvälisestä rikosoikeusavun järjestelmästä, siviilioikeudesta ja vertaileva tutkimus Venäjän rikoslaista 13. Venäjän turvallisuusviranomaiset ovat käyneet lävitse monia mullistuksia vuoden 1991 jälkeen. Esimerkiksi rajavartiopalvelun tehtäviä ja roolia Suomen vastaisella rajalla ollaan juuri tämän tutkimuksen tekohetkellä muuttamassa. Tullin asema on kokenut muutoksen vuoden 2004 kevään hallinnon uudistuksessa. Venäjän miliisin osalta on olemassa sen historiallista kehitystä ja 1990-luvun toimintaympäristön muutoksia käsitteleviä tutkimuksia, joissa on erityisesti keskitytty vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden kehitykseen 14. Varsinkin viimeksi mainitun tyyppisillä toimintaympäristön muutoksen kuvauksilla on ollut vaikutusta Venäjäyhteistyön tarkastelussa. Venäjän turvallisuushallinnon tutkimusta sen sijaan ei ole Suomessa tehty. Viime aikoina Venäjän rajavartiopalvelussa ja tullissa tapahtuneista muutoksista ei tutkimusta vielä ole. Erittäin mielenkiintoinen on tilanne, jossa sekä Suomen rajavartiolaitosta että Venäjän rajavartiopalvelua koskettavat yhtäaikaa lainsäädännölliset ja organisatoriset uudistukset. Venäjän rajavartiopalvelun toiminnan kehittämisessä on julkisuudessa painottunut hallinnon kehittämisen ja asiantuntemuksen lisääminen 15. Suomen puolella ajatukset muutoksen vaikutuksista ja tulevaisuuden haasteista ovat tällä hetkellä odottavat 16. Tämä tutkimus on rakennettu siten, että kohteena olleiden viranomaisten rakenteita ja toiminnan käytänteitä koskevat osuudet ovat erillään. Teoria- ja metodologiaosuuksien jälkeen työssä on käyty läpi tärkeimpiä suomalais-venäläisiä sopimuksia ja pöytäkirjoja, sekä eri viranomaisten asemaa näiden mukaisessa yhteistyössä. Sitten on kuvattu operatiivisen 12 Esimerkkejä mainituista alueista: И.В. Бородушко (2002), Институт контрлья в Россииской Федерации: организационно-правовые основы и систем контрoльных органов. Монография. Ред. В.И. Салников. Санкт-Петербургский университет МВД России. А.М. Эвстратов (2001), Правознание и правовая культура советского общество е годи. Монография. Санкт-Петербургский университет МВД России. Э.П. Григонис & А.М. Тхакушинов (2002), Прокуратура в механизме Российского государства. Монография. Санкт-Петербургский университет МВД России. В.И.Салников (2001), Структурирование аппарата государственной власти в процессе эволюции Россииской Федерации. Монография. Санкт-Петербургский университет МВД России. Esimerkkinä miliisin operatiiviseen työskentelyyn liittyvästä kirjoituksesta mm. А.Э. Казак (2001), Оперативно-розыскная деятельность органов внутренных дел и права человека. Монография. Санкт-Петербургский университет МВД России. Koulutuksen vertailusta esimerkkinä on М.Т. Царлж (2000), Профессиональная подготовка сотрудников полиции/милиции США и России. Научное издание/ред. В.И. Салников. Санкт-Петербургский университет МВД России. Издательство «Алетея». 13 Merja Norros (2004), Kansainvälisen rikosoikeusavun järjestelmä, Leena Lehtinen (2003), Suomalainen ja venäläinen siviiliprosessi kansainvälisen täytäntöönpanon näkökulmasta. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä ja Jarmo Koistinen (2006) Rikos Venäjällä. Joensuun yliopiston julkaisuja. 14 Esimerkkinä jälkimmäisestä on Bäckman (1999), s ja miliisin historiasta Shelley (1996). 15 Российская Газета (2003). 16 Riissanen (2006). 15

16 toiminnan käsitettä ja tutkintaa Suomessa ja Venäjällä. Tämän jälkeen on kuvattu Suomen PTR-yhteistyön (poliisi, tulli ja rajavartiolaitos) rakenteet ja rikostiedustelu- ja analyysitoiminnan järjestelmä. Näiden osien jälkeen työ jakaantuu kunkin erillisen organisaation kuvaukseen ja sen yhteistyön analyysiin. Tutkimuksen kohteena olleista organisaatiosta on kuvattu niiden perusorganisaatio, tehtävät ja lakiin perustuvat oikeudet, sekä suhde muihin viranomaisiin. Suomen poliisista, tullista ja rajavartiolaitoksesta, sekä Venäjän miliisistä on lisäksi laajat haastattelumateriaalista kootut analyysiosat, joissa teemojen valinta ja luokittelu on tapahtunut kaikissa samalla tavalla. Venäjän tullista ja rajavartiopalvelusta ei saatu tähän tutkimukseen haastattelumateriaalia. Haastattelumateriaalin perusteella rakennetuissa osuuksissa keskitytään ennen kaikkea yhteistyön kannalta tärkeisiin asioihin. Kunkin haastatteluaineisto-osuuden jälkeen on yhteenveto-osuus, johon on poimittu keskeisimmät havainnot. Työn päättää johtopäätösosa, jossa on koottu yhteen kaikki edeltäneet yhteenvedot ja palattu teoria-osuuden ajatuksiin. Osuuden tarkoitus on katsoa mikä on viranomaisyhteistyön tila Suomessa ja rajan ylitse. Tarkastelussa huomioidaan Suomen ja Venäjän hallinnoissa meneillään olevien muutosten vaikutukset ja toimintaympäristön asettamat haasteet yhteistyölle. Osuudessa on esitetty suosituksia yhteistyön kehittämiselle. 16

17 2 Teoria ja tutkimuskysymykset Tämä tutkimus tarkastelee rajaturvallisuuden edistämistä hallintokulttuurin tutkimuksen kautta. Rajaturvallisuuden edistäminen viranomaisyhteistyönä on rajat ylittävän rikollisuuden eri muotojen ennalta ehkäisyä, paljastamista ja selvittämistä, sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä. Viranomaisesta riippuen tämä tarkoittaa erilaisia tehtäviä ja käytännön välineitä. Siihen sisältyvät myös muut yhteistyön muodot kuten tiedonvaihto ja koulutus. Rajaturvallisuuden edistämisen piiriin kuuluvat toimet ulkorajan sisäpuolella (ml. kansallinen viranomaisyhteistyö), ulkorajavalvonta, kansainvälinen yhteistyö ja toimet rajojen ulkopuolella 17. Tutkimuskysymykset työssämme ovat: 1) Mitä ovat ja miten toimivat rajaturvallisuusviranomaisina poliisi, miliisi, tulli ja rajavartiolaitos Suomessa ja Venäjällä? 2) Minkälaista on alueellinen ja paikallinen 18 rajaturvallisuusyhteistyö Suomen ja Venäjän välillä? Työ on rakenteeltaan kaksijakoinen. Yhtäältä kuvataan virallisiin ja julkisiin asiakirjoihin perustuvat rakenteet. Toisaalta tarkastellaan sitä miltä nämä rakenteet näyttävät kokemusten valossa. Tutkimuskohdetta voidaan tälläisen tutkimuksen ollessa kyseessä lähestyä usealla tavalla. Voidaan tutkia sitä miltä erilaiset järjestelmät näyttävät hallintojen ideaalityyppeinä ja tehdä tämän pohjalta vertailua niiden perusominaisuuksista. On myös mahdollista tarkastella aihetta tapaustutkimuksellisesti keskittyen siihen miten organisaatioiden muodot ja käytänteet vastaavat toimijoiden kokemuksissa esiin nousseisiin haasteisiin. Lisäksi tarkastelussa voidaan lähteä ympäristön kuvauksesta ja esittää hypoteesi siitä mitä se toiminnalta ja tätä varten rakennettavalta organisaatiolta vaatii. Tässä työssä näihin tutkimuskysymyksiin vastataan selvittämällä ensiksi, mitkä ovat poliisin, miliisin, tullien ja rajavartioviranomaisten lakisääteiset perustehtävät ja toimivalta rajaturvallisuuden alueella Suomessa ja Venäjällä ja minkälaista kansallista ja rajat ylittävää yhteistyötä ne tekevät. Lisäksi on uudella empiirisellä aineistolla tutkittu, mitkä ovat työntekijöiden kokemukset viranomaisyhteistyöstä omassa maassa rajaturvallisuuden edistämisen näkökulmasta ja mitkä ovat kokemukset 17 Niemenkari (2003), tämä määritelmä kuvaa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää. 18 Alueellinen tarkoittaa Suomessa Kaakkois-Suomen alueella olevia ministeriön ja paikallisen tason välillä olevia viranomaisten hallinnollisia tasoja, kuten Itäinen tullipiiri, Kaakkois- Suomen rajavartiosto ja Etelä-Suomen läänin poliisiosasto. Tähän kuuluvat myös alueelliset yhteistyöorganisaatiot, kuten PTR-piirit. Suomessa poliisin hallinnossa on ns. valtakunnallisia yksiköitä, kuten KRP ja liikkuva poliisi, joilla on alueellisia ja paikallisia yksiköitä. Venäjällä alueellinen taso tarkoittaa Pietarin ja Leningradin hallintoalueella ja piirien (район) alueella toimivien viranomaisten hallinnollisia tasoja. Paikallinen taso tarkoittaa Suomessa poliisilaitoksia, rajavartiolaitoksen vartioston ja tullipiirin alaista paikallista tasoa. Venäjällä paikallinen taso tarkoittaa piirin alueella toimivaa miliisilaitosta, Venäjän rajavartiopalvelun aluehallinnon ja tullin aluehallinnon alaisia tasoja. 17

18 yhteistyöstä rajan ylitse toisen maan viranomaisten kanssa. Näkökulma on alueellisten ja paikallisten organisaatioiden edustajien. Hallinnon kulttuuri määritellään rakenteiden (lainsäädäntö ja resurssit) ja sosiaalisen vuorovaikutuksen lopputulokseksi. Työssä katsotaan, että rakenteet eivät ole olemassa vain itsessään vaan niissä tosiasiallisissa vuorovaikutussuhteissa, joita toimijoilla eli viranomaisilla on. Yksilöt ja yhteisöt vaikuttavat ratkaisevasti siihen miten rakenteet toimivat, mutta ne myös muuttavat rakenteita siten, että lopputulos on usein jossakin määrin erilainen kuin lainsäädäntöä lukemalla voisi ajatella 19. Niin sanotuissa transitioyhteiskunnissa, joihin Venäjäkin lukeutuu, tämä erilaisuus voi olla hyvinkin merkittävä 20. Yhtälailla kuitenkin vähäisempien muutoksien yhteiskunnissa, kuten Suomessa, hallinto elää. Isojakin hallintokulttuurin painopisteiden muutoksia saattaa tällöin tapahtua vaivihkaa. Systeemiteoreettisessa hallinnon tutkimuksessa korostetaan järjestelmän osien välistä vuorovaikutusta, joissa järjestelmä tosiasiassa muodostuu. Lähtökohtana ei siis ole kuvata organisaatiota joidenkin yleisten sääntöjen tai hierarkisten suhteiden rakenteena vaan keskittää huomio vuorovaikutukseen (feed-back) ja itseohjautuvuuteen (self-streering). 21 Kontingenssiteoreettisessa tutkimuksessa organisaatiot pyrkivät tai niiden tulisi pyrkiä optimaaliseen vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa rakennettaan muuttaen 22. Yhteistyön tutkimuksessa on otettu huomioon tämä toiminnan kehittämisen lähtökohta. Esimerkiksi Suomen PTR-viranomaisten rikostiedustelu- ja analyysityön tutkimuksessa järjestelmän sopeutumisen mekanismit ja vaikuttimet ovat keskeinen tutkimuksen aihe 23. Rajat ylittävää yhteistyötä tarkasteltaessa ei myöskään ole riittävää jäädä pelkän rakenteen kuvauksen tasolle pohtimaan miksi tuloksia ei järjestelmää säätämällä synny. On tärkeää huomioida se vuorovaikutus, jossa yhteistyö käytännössä syntyy monikulttuurillisissa tiimeissä ja rajat ylittävässä yhteistyöjärjestelmässä. Painopiste on tässä työssä kuitenkin rajattu hallintokulttuurin perustutkimuksen puolelle. Hallinnon kulttuurin tutkimuksessa järjestelmän sopeutuminen ympäristön vaatimuksiin nähdään ristiriitaisempana prosessina kuin yksityisen sektorin organisaatiossa, sillä toimintaan vaikuttavat muutkin kuin rakenteellisen tehokkuuden vaatimukset. Hallinto on julkista, lainsäädäntöön ja muihin normeihin sidottua ja poliittisesti ohjattua toimintaa. Näiden perusteiden tuntemus on toiminnan tutkimuksessa välttämätöntä. 19 Vrt. Giddens (1984). 20 Heusala (2005). 21 Nassehi (2005), s Donaldson (2001). 23 Suomen PTR-viranomaisten rikostiedustelun yhteistyöjärjestelmän menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta strategian ohjaamana sopeutumisprosessina on parhaillaan käynnissä perustutkimus Tampereen yliopistossa (Ari Lahti: Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen toiminta PTR-rikostiedusteluorganisaatiossa järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa sekä toimintaympäristön mukanaan tuomat haasteet vuoteen 2012 mennessä). 18

19 Tutkimuksessa annetaan varsin suuri painoarvo rakenteiden ja niitä säätelevien normien kuvaukselle. Tämän takia työ lähestyy oikeussosiologista tutkimusta. Sekä hallinnon tutkimuksessa että oikeussosiogiassa on usein tarkastelun kohteena lakien vaikutusten selvittäminen, sekä oikeudelliset käytänteet ja instituutiot yhteiskunnallisessa yhteydessään 24. Koska työssä tutkitaan kahden hyvin erilaisen yhteiskunnan välillä tapahtuvaa yhteistyötä, on työssä huomioitu ne yhteiskunnalliset olosuhteet, joissa kunkin maan hallinnot käytännössä toimivat. Tämä tarkoittaa sen huomioimista, miten laajemmat taloudelliset ja poliittiset olosuhteet ja niissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat hallintojen toimintakykyyn. Tästä syystä tutkimuksessa on käytetty niin sanottua transition käsitettä. Transition tutkimuksessa hallinnon suuria muutoksia ja kehittämistä voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta ja eri tieteenalojen kautta. Salminen ja Temmes 25 ovat luoneet transitio-tutkimuksen teoreettisen kehikon, joka jäsentää tutkimuksen tasoja ja kohteita. Yleisimmällä tasolla transition tutkimus kohdistuu järjestelmän poliittisen ja taloudellisen perusluonteen muuttamiseen (esimerkiksi muutokseen kohti markkinatalousjärjestelmää tai oikeusvaltiota). Tutkimuskohde on tällöin usein lainsäädäntö ja instituutiot. Seuraavalla tasolla tutkimus on vertailevaa politiikan ja hallinnon tutkimusta, jolloin kohteena ovat instituutioiden erilaisuudet ja samankaltaisuudet. Sisempinä tasoina Salmisen ja Temmeksen teoriassa ovat management-oppi ja prosessilähestymistapa. Edellinen keskittyy johtamisen innovaatioiden tutkimukseen. Prosessien tutkimuksessa puolestaan selvitetään sitä miten hallinnon kehittämispolitiikkaa toteutetaan. Teoreettisen kehikon ydin on niin sanottu neutraalin byrokratian ihanne, jota vasten transitiota tarkastellaan. 26 Transitio -käsite onkin hallinnon tutkimuksessa käytännöllinen silloin, kun hallinnon ja sen ympäristön välistä vuorovaikutusta tarkastellaan selvästi määritellyn päämäärän avulla. Päämäärää voidaan kutsua hallinnon muutosideologiaksi tai muutossuunnaksi. Muutosideologian mukainen hallinnon toiminnan ohjaus ja kehittäminen tapahtuu rakenteisiin vaikuttamalla (lainsäädännön ja resurssien muutoksilla) ja toimintapolitiikoilla. Päämääränä on tavallisesti muuttaa jollakin tavalla hallinnon kulttuuria. Toimintapolitiikkoja edistetään johtamisella ja koulutuksella. Hallinnon muutokset tapahtuvat aina vanhan hallintokulttuurin sisällä silloinkin, kun rakenteet muuttuvat radikaalisti, koska käytänteet ja ajattelutavat muuttuvat hitaammin. 27 Tämän takia on välttämätöntä tuntea ja ymmärtää riittävässä määrin sitä hallinnon kulttuuria, jossa muutosta toteutetaan ja yhteistyötä kehitetään. 24 Alvesalo ja Ervasti (2006). 25 Salminen ja Temmes (2000). 26 Salminen ja Temmes (2000), s Heusala (2005). 19

20 Tutkimuksessa hallinnon nykyiseksi kulttuuriksi on sekä Suomessa että Venäjällä määritelty instituutioiden omat toimintakulttuurit. Yhteistoiminnan kehittämistä (muutosta) tarvitsevia asioita Suomessa ovat varsinkin PTR-rikostiedustelu- ja analyysitoiminnan kehittäminen, Venäjällä hallinnon modernisaatioprosessi yleisesti, ja maiden välisen rikostorjuntasopimuksen mukainen toiminta. Nämä muodostavat keskeisiä elementtejä muutosideologiassa, jolla pyritään edistämään verkostomaista 28 ja rajat ylittävää viranomaisyhteistyötä. Työn lähtökohtana on ollut, että muutosideologiassa keskeistä on instituutioiden välinen luottamus tiedonkulkuun ja tiedon laatu sekä tarpeellisessa määrin avoimet käytänteet. Periaatteessa kysymys on siitä, että organisaatioiden tulee tehokkaassa rikostorjuntatyössä toimia kansallisesti ja kansainvälisesti yhteisen ongelman ratkaisemiseksi eikä erillisinä hallintojärjestelminä, jotka tekevät työtä itselleen. Rajojen ylitse yhteistyötä tekevä verkosto-organisaatio muodostaa tällöin oman hallintokulttuurinsa, johon osallistuvia tahoja tulee yhdistää samat toimintaperiaatteet. Kuten edellä todettiin, yhteistoiminnan kehittymistä ei voida julkisen hallinnon puolella tarkastella pelkästään organisaation rakenteellista sopeutumista tutkien. Vaikka viranomaisyhteistyössä tavallisesti keskitytäänkin tuloksien saavuttamiseen, on tämän toiminnan tutkimuksessa hyvä tarkastella sen vaikutuksia laajemmin. Julkisen hallinnon sisällä tapahtuvaa kehitystä voidaan tutkia esimerkiksi kansalaisuuden, julkisen organisaation ja työorganisaation näkökulmista. Kansalaisuuden näkökulmassa hallinnon työtä (lainsäädännön toimeenpanoa) tarkastellaan kulloistakin poliittista ideologiaa vasten. Demokratiassa julkinen hallinto on vastuussa kansalaisille, joiden laillisten etujen tasapuolinen kohtelu on turvattava. Julkisen organisaation näkökulmassa korostuu hallinnon toiminnan laillisuus. Oikeusvaltiossa (rule of law state, правовое государство) toiminnan laillisuus pyritään takaamaan selkeällä normihierarkialla, lakeja pidetään hyödyllisinä ja ihmiset luottavat, että muutkin noudattavat niitä. Julkiset organisaatiot toimivat avoimesti ja horisontaalisessa yhteistyössä keskenään. Käskyjen ja pakottamisen sijaan avoimilla käytänteillä ja tiedonkululla pyritään varmistamaan toiminnan rationaalisuus ja tehokkuus. Huonoimmassakin tapauksessa avoimuudella estetään laittomuuksia ja harkintavallan väärinkäyttöä. 29 Kansalaisuuden ja julkisen organisaation näkökulmissa toimeenpanoa arvioidaan kiinnittämällä huomio laillisiin sääntöihin ja menettelytapoihin. Erityisen tärkeää on tarkastella yksittäisen virkamiehen harkintavallan käyttöä ja toimeenpanon ohjausta. Jälkimmäisessä on kiinnostavaa se, miten hierarkiassa ylempi hallinto vaikuttaa alemman hallinnon tason toimintaan. Kansalaisten kohtelu ja toiminnan käytänteiden kehittymi- 28 Verkostomainen viittaa kansalliseen yhteistoimintaan kummassakin maassa. Nykyisen rikostorjuntasopimuksen mukaisesti virallinen yhteistyö maiden välillä tapahtuu sopimuksessa nimettyjen keskusviranomaisten kautta. 29 Heusala (2005), s

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

Minkälaista Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimusta Suomessa tarvitaan? I Aleksanteri-instituutti Runeberg-sali, Helsingin yliopisto

Minkälaista Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimusta Suomessa tarvitaan? I Aleksanteri-instituutti Runeberg-sali, Helsingin yliopisto Minkälaista Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimusta Suomessa tarvitaan? 17.11.2016 I Aleksanteri-instituutti Runeberg-sali, Helsingin yliopisto Mitkä ovat keskeisimmät Venäjän turvallisuuden kehitystrendit

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

MIKÄ TEKEE KAUPUNGISTA TURVALLISEN

MIKÄ TEKEE KAUPUNGISTA TURVALLISEN MIKÄ TEKEE KAUPUNGISTA TURVALLISEN RIKOKSENTORJUNNAN ALUESEMINAARI TRE 22.3.2017 Poliisipäällikkö Timo Vuola "Käsityksemme turvallisuudesta on muuttunut." Tasavallan presidentti Sauli Niinistö MUUTOSVOIMAT

Lisätiedot

Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu

Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu Riskit ja rajaturvallisuus Riskit, riskiyhteiskunta, riskikäyttäytyminen, riskianalyysi,

Lisätiedot

Miksi verkoissakin pitää tiedustella? Vanajanlinna, Poliisijohtaja Petri Knape

Miksi verkoissakin pitää tiedustella? Vanajanlinna, Poliisijohtaja Petri Knape Miksi verkoissakin pitää tiedustella Vanajanlinna, 8.2.2017 Poliisijohtaja Petri Knape KESKEISET TEEMAT MIHIN TIEDUSTELUA TARVITAAN MITÄ TIEDUSTELU ON MIKSI MYÖS VERKOISSA Lainsäädäntökehikko tiedustelulainsäädännöksi

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Kuntamarkkinat Jorma Suonio Tuotantojohtaja, toisen asteen koulutus 10.9.2014 Jorma Suonio 16 vuotiaiden väestöennuste Tampere + naapurikunnat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT ERILAISISSA KUNNISSA. Sosiaali- ja terveystoimi huomenna -seminaari

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT ERILAISISSA KUNNISSA. Sosiaali- ja terveystoimi huomenna -seminaari SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT ERILAISISSA KUNNISSA. Sosiaali- ja terveystoimi huomenna -seminaari 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali-

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS UHATTUNA! TARUA VAI TOTTA? Sisäisen turvallisuuden merkitys eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettityössä Sisäinen turvallisuus nostaa enemmän kysymyksiä, kuin on anta vastauksia

Lisätiedot

Infektio uhka potilasturvallisuudelle: Johdon näkökulma. Ermo Haavisto johtajaylilääkäri

Infektio uhka potilasturvallisuudelle: Johdon näkökulma. Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Infektio uhka potilasturvallisuudelle: Johdon näkökulma Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Potilasturvallisuus - STM - Terveydenhuollossa toimivien yksiköiden ja organisaatioiden periaatteet, joiden tarkoituksena

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä 1 Strateginen tutkimus Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto tutkimuksessa haetaan

Lisätiedot

Aluehallinto turvallisuusalan yhteistoiminnan tekijänä

Aluehallinto turvallisuusalan yhteistoiminnan tekijänä Aluehallinto turvallisuusalan yhteistoiminnan tekijänä Maanpuolustuskorkeakoulu 1 Käsittely Alueista ja alueellisuudesta Yhteistoiminnan integraatiotasot Näkökulmia turvallisuuden yhteistoimintaan Turvallisuuden

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015 Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Hallitus

Lisätiedot

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja lastenpsykiatrian poliklinikan yhteistyö. Eeva Vermas 2010

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja lastenpsykiatrian poliklinikan yhteistyö. Eeva Vermas 2010 Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja lastenpsykiatrian poliklinikan yhteistyö Eeva Vermas 2010 Itäinen perhekeskus Sörnäisten lastenpsykiatrian poliklinikka Lastensuojelu on sosiaaliviraston lapsiperheiden

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Alpo Karila Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Tutkimus sairaanhoitopiirien ohjausjärjestelmien toiminnasta, taloudellisista kannusteista ja kustannushallinnasta Alpo Karila 1 Miksi? - Kunnat

Lisätiedot

Tutkimustoiminta Poliisiammattikorkeakoulussa

Tutkimustoiminta Poliisiammattikorkeakoulussa Tutkimustoiminta Poliisiammattikorkeakoulussa Vesa Muttilainen, tutkimusjohtaja, Polamk Sisäisen turvallisuuden tutkimusseminaari (STTS), 2-3.10.2014 1 Sisältö 1) Organisaatio 2) Tehtävä ja resurssit 3)

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman Laadullinen tutkimus KTT Riku Oksman Kurssin tavoitteet oppia ymmärtämään laadullisen tutkimuksen yleisluonnetta oppia soveltamaan keskeisimpiä laadullisia aineiston hankinnan ja analysoinnin menetelmiä

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS, HYVÄT VÄESTÖSUHTEET JA TURVALLISUUS. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

YHDENVERTAISUUS, HYVÄT VÄESTÖSUHTEET JA TURVALLISUUS. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YHDENVERTAISUUS, HYVÄT VÄESTÖSUHTEET JA TURVALLISUUS Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Miten yhteiskunnallinen ilmapiiri vaikuttaa ihmisten turvallisuuteen? Miksi väestöryhmien välille

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset 67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille

Lisätiedot

AVAIN TAVOITTEELLISEEN VERKOSTOITUMISEEN

AVAIN TAVOITTEELLISEEN VERKOSTOITUMISEEN AVAIN TAVOITTEELLISEEN VERKOSTOITUMISEEN Kuopio 27.9.2013 Sirpa Virta Professori, turvallisuushallinto Avain: yhteisen intressin / tavoitteen olemassaolo ja tunnistaminen III kansallisen turvallisuustutkimuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Per Mickwitz STN:n puheenjohtaja 1 SUOMEN AKATEMIA STN:n ensimmäiset ohjelmat Valtioneuvosto päätti vuoden 2015 teemoista 18.12.2014. Strategisen

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Ulkoringiltä sisärinkiin. Kuinka auttaa kumuloituneista ongelmista kärsiviä nuoria aikuisia pirstaleisessa palvelujärjestelmässä.

Ulkoringiltä sisärinkiin. Kuinka auttaa kumuloituneista ongelmista kärsiviä nuoria aikuisia pirstaleisessa palvelujärjestelmässä. Ulkoringiltä sisärinkiin. Kuinka auttaa kumuloituneista ongelmista kärsiviä nuoria aikuisia pirstaleisessa palvelujärjestelmässä. Aikuissosiaalityön päivät Jyväskylä 8.1.2014 Anne Määttä, VTT Elsa Keskitalo,

Lisätiedot

HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA (HTK/HTM) Valintakoe Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee)

HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA (HTK/HTM) Valintakoe Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee) HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA (HTK/HTM) Valintakoe 6.6.2016 Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee) VALINTAKOKEEN PISTEYTYS Valintakokeesta on mahdollisuus saada maksimissaan 60 pistettä. Tehtävät

Lisätiedot

Jaettu johtajuus avaimena uudenlaiseen johtajuuteen. KT, lto 9.10.2010 Vaasa

Jaettu johtajuus avaimena uudenlaiseen johtajuuteen. KT, lto 9.10.2010 Vaasa Jaettu johtajuus avaimena uudenlaiseen johtajuuteen Leena Halttunen KT, lto 9.10.2010 Vaasa Esityksen sisältö Esityksen taustalla olevat tutkimukset Millaisista lähtökuopista lähdemme: Päivähoitotyö, johtajuus

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen Vesa-Pekka Tervo Valmius- ja varautumistehtävien organisoinnin valmisteluryhmä Tehtävät:» laatia ehdotukset yhteiskunnan

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA. Ari Salminen, Vaasan yliopisto

RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA. Ari Salminen, Vaasan yliopisto RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA Ari Salminen, Vaasan yliopisto 09.12.2015 Korruptio ja uhka Korruptio: vallan ja vaikutusvallan väärinkäyttö. Pyrkimys tavoitella etuja, jotka saavutetaan laittomin

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 42/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 42/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 105 Lausunto luonnoksesta sisäisen turvallisuuden rahaston kansalliseksi toimenpano-ohjelmaksi 2014-2020 HEL 2014-008586 T 02 05 02 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu Avoin hallinto Open Government Partnership Suomen toimintaohjelman valmistelu Mikä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014 Tilintarkastuspäällikkö Jari Sanaskoski, 03.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston EUvaroja koskevat tarkastushavainnot

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Kaisa Raitio Yhteiskuntapolitiikan laitos Joensuun yliopisto Monitieteisen ympäristötutkimuksen metodit 12.-13.10.2006 SYKE Esityksen

Lisätiedot

Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet

Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet Erja Poutiainen ja Kuntoutussäätiön tutkijat Kuntoutuksen suunnannäyttäjä Kuntoutussäätiön tutkimuksella tuemme Kuntoutuksen kokonaisvaltaista uudistumista Työhön

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Hollannin malli ja sen soveltuvuus metsäalan politiikkaan

Hollannin malli ja sen soveltuvuus metsäalan politiikkaan Hollannin malli ja sen soveltuvuus metsäalan politiikkaan Lauri Hetemäki Miten metsäalan rakennemuutos heijastuu politiikan sisältöön ja tekemiseen? Metsien käytön tulevaisuus Suomessa -hankkeen seminaari,

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1 Demokratiakehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki, 12.11.2014 Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies / Juhana Aunesluoma

Lisätiedot

Lopuksi, muttei hallinnon - suuntia huomiselle

Lopuksi, muttei hallinnon - suuntia huomiselle Lopuksi, muttei hallinnon - suuntia huomiselle Osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kaikki johtajat ovat toivon jakajia 09.11.2015 2 Millä näkemyksellä

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK www.vlkunto.fi Eeva Seppälä projektipäällikkö 29.10.2008 VLK ry Perustettu vuonna 1953 Arkkiatri Arvo Ylppö ja hänen vaimonsa Lea Ylppö olivat mukana

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA THL:n strategia 2015 OMAKUVA THL SUOJELEE JA EDISTÄÄ VÄESTÖN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Päämääränämme on turvata suomalaisten hyvä elämä oikeudenmukaisessa, kestävässä

Lisätiedot

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pelastustoimi

Lisätiedot

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin periaatteet Arja Kuula, kehittämispäällikkö Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto 21.03.2011 Itä-Suomen yliopiston tutkimusetiikan seminaari Tarpeet

Lisätiedot

13.1.2015. Järjestöt rakenteiden murroksessa. Esitykseni rakenne. Mikä muuttuu? Yhden päivän uutiset

13.1.2015. Järjestöt rakenteiden murroksessa. Esitykseni rakenne. Mikä muuttuu? Yhden päivän uutiset Järjestöt rakenteiden murroksessa Rehtori, dos. Jorma Niemelä KYT-juhla, Jyväskylä Esitykseni rakenne 1. Maailman muutos: Muutoksen ennakointia terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa ja koulutuksessa

Lisätiedot

OIKEUSTULKIN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KOHDERYHMÄ EAT

OIKEUSTULKIN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KOHDERYHMÄ EAT TUTKINTO 1 Sisällön yleisesittely Kansainvälinen kääntäjienpäivä 2013 Tuija Kinnunen 2 EAT Alan vaativimpien työtehtävien hallinta Oman alan laaja-alaiset ja/tai erikoistuneet teoriatiedot ja tietojen

Lisätiedot

5.9.2011. Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229.

5.9.2011. Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229. 5.9.2011 YRITYSTURVALLISUUDEN KANSALLINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika 15.8.2011 klo 14.00 15.30 Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229. Läsnä Ritva Viljanen, SM, puheenjohtaja Hollmén Jyrki,

Lisätiedot

Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä

Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä Haasteita ja mahdollisuuksia uusiin toimintatapoihin 8.2.2008 Eija Korpelainen ja Meri Jalonen TKK, Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Esityksen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Miksi Tutkivaa oppimista? Kasvatuspsykologian Dosentti Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Tarjolla olevan tietomäärän valtava kasvu Muutoksen nopeutuminen

Lisätiedot

Jari Stenvall. HTT, Tutkimusprofessori Tampereen yliopisto

Jari Stenvall. HTT, Tutkimusprofessori Tampereen yliopisto Jari Stenvall HTT, Tutkimusprofessori Tampereen yliopisto Julkinen talous tienhaarassa (2010) ulkoisen talouden kestävyysongelman mittavuuden vuoksi sen korjaaminen edellyttää koko vuosikymmenen eli kaksi

Lisätiedot

HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO Valintakoe 8.6.2012 Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee)

HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO Valintakoe 8.6.2012 Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee) HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO Valintakoe 8.6.2012 Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee) VALINTAKOKEEN PISTEYTYS Valintakokeesta on mahdollisuus saada maksimissaan 60 pistettä. Tehtävät perustuvat

Lisätiedot

Markus Kaakinen Tampereen yliopisto

Markus Kaakinen Tampereen yliopisto Markus Kaakinen Tampereen yliopisto 9.12.2010 1. Ympäristöekspertti-toiminta 2. Organisaatioiden tutkiminen ja kehittäminen 3. Teoreettiset lähtökohdat 4. Tutkimuskysymykset 5. Tapaustutkimus, tutkimusaineisto

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot