SUOMEN PALLOLIITTO HELSINKI1953

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN PALLOLIITTO HELSINKI1953"

Transkriptio

1 SUOMEN PALLOLIITTO HELSINKI1953

2 SUOMEN PALLOLIITTO 1953, Suomen Palloliiton maaliskuun 1 p :nä virkaansa astunut liittohallitus. Istumassa edestä vasemmalta lukie'n: dipl.ins. Toivo Ekholm, rovasti Jalmari Suomela,.iohta.ia Hugo Valpas, pup,eenjohtaja, vuorineuvos Juuso W. Walden, johtaja Niilo Koskinen, tarkastaja Väinö Heikkinen ja poliisimestari Eero Kettunen sekä taustalla: toimistopäällikkö Roland Wiik, isännöitsijä Max Viinioksa, pääsihteeri John Gustafsson, toimittaja Armas Raukovaara ja toimittaja Veikko Laitinen. Kuvasta puuttuvat toimitusjohtaja Kalle Alakari ja dipl.ins. Leo Suurla. Suomen Palloliiton liittovaltuusto pohtimassa palloiluasioita parlamentissaan Helsingissä joulukuun 13 päivänä 1952_ Vaasa Vaasan Kirjapaino Yleistä Toimintakertomus käsittää,ajanjakson Olympiavuoden jälkeen voitiin jälleen määrätietoisesti ja kaikella tarmolla käydä käsiksi omiin kotoisiin toi 'niin, joiden päätarkoituksena on jalka- ja jääpalloilumme kehittäminen ja eteenpäin vieminen. Vaikka jalkapallossa emme toimintavuoden aikana, saavuttaneetkaan yhtään ainoata maaotteluvoittoa, niin kuitenkin kaksi kunniakasta tasapeliä, toinen niistä lisäksi vieraalla maaperällä saavutettuna, antavat oikeutetusti aiheen olettaa eteenpäin menon olevan kyseessä. Kotimainen kilpailutoiminta puolestaan tukee tätä olettamu ta, sillä olivathan jalkapallosarjamme ainutlaatuisen tasaisia ja itse ottelut osoittivat myös tason laajentumista. Olympiakisojen jalkapahoturnaus jätti meille myös perinnön, sillä yleisökannatuksen nousu sarjolssamme johtuu varmastikin osaksi jului siitä. Jääpallo sa kunniakas maaotteluvoitto Ruotsista Tukholmassa kertoo puolestaan edustusjääpalioilumme voimistumisesta. Kotoisesta jääpallotoiminnasta on mainittava yksilohkoisen mestaruusarjan osoittautuneen pelaajia ja pelitaitoa kehittäväksi ~ekä mielenkiintoi emmaksi, kuin aikaisemmin käytössä ollut kaksilohkoinen mestaruussarja. Tästä on seurauksena olll1t havaittavissa myös yleisökannatuksen nousu. Kansainvälinen kanssakäyminen jalkapallossa on ollut vilkasta. Kauden lopussa suoritettu ottelllmatka Neuvostoliittoon 3

3 sekä sikäläisen Zenith seuran vastavierailu täällä olivat omiaan lujittamaan ja lisäämään naapurimaiden välisiä jalkapallo uhteita. Jugoslavian Hajduk seuran käynti Suomessa antoi myös virkistävän tuulahduksen etelän maan jalkapalloiluata ja vaal.i onnistuneella tavalla JugQSlavian ja Suomen välistä jalkapallokosketusta, mikä v pelatulla maaottelulla Helsingissä pääsi alkuun. Belgian kanssa käydyt MM-karsintaottelut sekii tukholmalaisen Djurgårdenin vierailu Helsingissä kuuluivat myös kauden huomattavimpiin jalkapallotapahtumiinlme. Koulutustoiminnassa on havaittavissa selvää harrastuksen nousua, sillä eri koulutustilaisuuksien osanottajamäärät ovat edellisestä vuodesta huomattavasti kasvaneet. Järjestötoiminnassa on myös saavutettu entistä parempia tuloksia. Toimintavuoden aikana vahvistettu liiton valiokuntien johtosääntö on selventänyt niiden tehtävät ja työskentelytavat. Piireissä pidetyt seuratoimitsijakurssit ovat myös omalta osaltaan olleet tehostamassa järjestötoimintaa, mihin aikaisemmin ei ole kiinnitetty tarpeeksi suurta huomiota. Nuorisotoiminnassa on myös selviä vilkastumisen merkkejä todettavissa. Vaikka edelliseen vuoteen verrattuna toiminta näyttää vilkastuneen, niin siitä huolimatta paljon on vielä tekemättä. Eräinä urheilutoiminnan suurimpina voimalähteinä ovat h y vän toveruuden ja reilun pelin henki. Olkoot ne tukemassll Suomen Palloliittoa tiellä uusiin ja entistä parempiin saavutuksiin. Maamme palloilua ei kohoteta maineeseen yksistään voittoisilla otteluilla, vaau kaiken pohjana on oltava hyvän urheiluhengen, jossa jokainen seura ja jokainen palloilija on aio na valmis omalta osaltaan ei vain sanoin, vaan myös teoin antamaan oman merkittävän. panoksensa yhteisen hyvän ja Suomen jalka- sekä jääpalloilun parhaaksi. Edustajakokous Liiton sääntöjen määräämä edustajakokous pidettiin joulukuun 14. päivänä 1952 Helsingissä. Edustettuna oli 224 seuraa, joiden yhteinen äänimäärä oli 1058, joka oli uusi ennätys. 4 t Liittovaltuusto LiittovaJtuuston varsinainen kokous pidettiin Helsingissä joulukuun 13. päivänä Liittovaltuustoon ovat kuuluneet piirien valitsemat seuraavat 44 edustajaa: Helsingin piiristä: M. Viinioksa, E. Nuutinen, R. Wiik, M. Ame, Y. Reijonen, O. Pättiniemi, R. Wiberg, O. Korhonen; Vaasan piiristä: G. Braxen, H. Kultti, V. A. Pekkonen, K. Forsström, O. Kari-Koskinen; Savon piiristä:v. Nurminen, Y. Laitinen, H. Karikoski; Satakunnan piiristä; T. Takala, M. Sorsakivi, M. Kalliomäki; Turun piiristä: I. Oksanen, T. Kvikant, J. Ruhinstein; Kymenlaakson piiristä: V. Ronimus, V. Patjas, O. Rämö; Keslci-Pohjanmaan piiristä: P.-E. Furu, O. T elimaa ; Keski Suomen piiristä: V. Savolainen, V. Vuokko; Saimaan piiristä: T. Saarinen, A. Ahvenainen ; H äm een piiristä: U. V. ~ärvänen, V. Laine; Tampereen piiristä: P. Lilja, F. Nyberg; Lapin piiristä: K. O. Kemppainen, H. Hacklin; Oulun piiristii: V. Hautamäki, Y. Perjola; Joensuun piiristä: U. Långström, A. J. Pulli; Länsi-Uudenmaan piiristä: T. Österberg; Lahden ;,iiristä: M. Mikkonen; Ahvenanmaan piiristii: E. Häggblom. Liittohallitus Edustajakokouksen tekemän päätöksen mukaan pidennettiin eroavan liittohallituksen ja komiteain toimintakautta hehnikuun 28. päivään, joten e.m. kokouksessa valittu liittohallitus ryhtyi tehtäväänsä maaliskuun 1 päivänä, jolloin myöskin nimettiin jäsenet valiokuntiin: Liittohallituksen kokoonpano on ollut seuraava: Puheenjohtaja: vuorineuvos Juuso W. Walden. Varapuheenjohtajat: johtaja Hugo Valpas, toim.johtaja Kalle Alakari, johtaja Niilo Koslcinen. Jäsenet: dipl.ins. Toivo Ekholm, tarkastaja Väinö Heikkinen, 5

4 poliisimestari Eero Kettunen, toimittaja V e,ikko Laitinen, toimittaja Armas Raukovaara, rovasti Jalmari Suomela, diplins. Leo Suurla, toimistopäällikkö Roland Wiik, isännöitsijä Max Viinioksa. Liittol;al1itus on vuoden aikana kokoontunut 7 kertaa. Liittohallituksen Työvaliokuntaan ovat kuuluneet: N. Koskinen (pj.), H. Valpas, K. Alakari, T. Ekholri:l ja V. Heikkinen. Valiokunta on kokoontunut 10 kertaa. Valiokunnat ja tilintarkastajat Toimintakauden aikana ovat toimineet seuraavat valiokunnat: Koulutusvaliokunta, Jalkapallon valitsemisvaliokunta, Erotuomarivaliokunta, Sarjav,aliokunta, Nuorisovaliokunta, Julkaisuvaliokunta, Sääntövaliokunta ja Jääpallovaliokunta. Liiton tilintarkastajina ovat toimineet ekon6mi L. Lehtinen ja toimistosihteeri T. Ylimaa. Numerotilintarkastajana on ollut ekonomi P. Tuormaa (HTM). Piirit ja seurat. Liittoon on kuluvana vuonna kuulunut 17 piiriä ja 384 seuraa. Uusia jäsenseuroja on vuoden aikana hyväksytty 26 jakautuen piireittäin seuraavasti: H elsingin piiri: Atomi, Etelä-, Espoon Urheilijat, Käpylän Pojat ja Puistolan Terä; Vaasan piiri: Alavuden Peli-Peikot; Savon piiri: Heinäveden H yrsk e, Juankosken Kuohu, Sa-arten Voimistelu- ja Urheiluseura, Savon Reipas, Sonkajärven P ahka ja Vehmersalmen Vesa ; Satakunnan piiri: Köörtilän Kiri', Merikarvian Tuisku ja Niittymaan Urheilijat; Turun piiri: Paimion Urheilijat; K ymenlaakson piiri: Miehikkälän Vilkas ; K eski-pohjanmaan piiri: I. K. Myran ja T erjärv Ungdoms Sportklubh ; K eski- 6 f..,. Suomen piiri: Karstulan Kiva ja Maila Peikot; Saimaan piiri: Haukiniemen Haka ja Lauritsalan Urheilu-Kerho; Tampereen piiri: Längelmäen Urheilijat ja Juupajoen Urheilijat; Lapin piiri: Kemin Kunnan Urheilijat; Joensuun piiri: Värtsilän Teräs. Kahdeksan (8 ) seuraa OIlI lopettanut palloilun eroten liitosta: Helsingin NMKY:n Urheilijat ja Suomenlinnan Urheilijat Helsingin piiristä, Kuopion Eräveikot ja Suonenjoen Vasama Savon piiristä, Rauman Seminaarin Urheilijat Satakunnan piiristä, Raision Kuula Turun piiristä, Ristiinan PaUoilijat Saimaan piiristä, Merikosken Vauhti Oulun piiristä. Pallo. -39 kuuluu edelleen erikoisseurana liittoon. Vuoden aikana on merkitty seuraavat nimenmuutokset: Urheilukerho Jäntevä - Jäntevä ja Konnunsuon Nuorisoseuran Urheilijat - Konnunsuon Peikot. ~iialan Viri r.y:n anomuksesta on seura siirretty Hämeen piiristä Tampereen piiriin. Liiton seurojen yhteinen jäsenmäärä on vuoden lopussa Luetteloitujen pela,ajien l~kumäärä Hels i71i(ir l piiri: Akilles Allmänna IdL"Ottsklubben Arsenal Atomi Bollklubben Sparta D egcrö Idroltsförening D erb,' Dirkursby Idrottsklubb -35 Drum ~ö 'Idrottskamra ter E iran K isa-veikot Esbo Bollklubb E telä-espoon Urheilijaf H akaniemen Pa ll oilijat H e15 in gfo r ~ I. F. Sle ipner H e15ingin Erotuomarikerho Hel~ ing: n Ilves H elsingin J a lkapalloklubi H elsingin Pa lloseura H elsingin R aittiusseuran Ahmat H elsing;n T overit JÄSENLUETTELO: HOK:n Veikot Hukat Huopalahden Hurjat H yvinkään Palloseura I. F. Gnistan I. F. J ärva I. F. Kamraterna I. F. Odd I. F. Vesta Idrottsklubben -3 2 Jukolan Pojat Juve J ärvenpään Palloseura K allion Pa lloseura K ampin Pallo -50 Karhu-Kissat K arhun-pojat. K eravan Palloseura K FUM :s Idrottsavdelning Kilo I. F. K osken Pojat 7

5 Kronohagens Idrottsförening Käpylän Pojat Käpylän Urheilu-Veikot KökJax Bollklubb Lauttasaaren Pyrintö Makkabi Malmin Ponnistajat Marudds Idrottskamrater Motionskamra terna NordsjönTovel'it-Kamraterna-45 Oulunkylän Urheilijat Pakilan NMKY Pakilan Veto Pallo-Kerho -35 Pallo-Pojat Pallovalmen ta ja t - BoB tränarna Peli-Peikot Pirkkolan Kipinä Pitäiänmäen Vire PorVoon Urheilijat Puistolan Terä Pukinmäen Veto Rajamäen Rykmentti Ruoholahden U rheilu-veikot Santahaminan Saarenpojat Sudet Tapanilan Erä Tikkurilan Tikka Torpan Pojat Töölön Palloilijat Urheiluklubi Reima Urheiluseura Hellas Urheiluseura Union Yolduz V- ja U seura KoPe 76 selfraa. Vaasan piiri: Alavuden Peli-Veikot Alavuden Urheilijat Bollklubben -48 Huutoniemen Palloilijat I. F. Hoppet I. F. Kraft I. F. Kamra terna J. F. Vasa Sport Ilmajoen Kisailijat Jalilsjärven Jalas Karperö Ungdomsförening Kaskö Idrottsklubb Kauhajoen Karhu Kisa-Hait Idrottsavdelning Kor~holms Koskenkorvan Urheilijat Kristiinan Urheilijat Kristinestads Idrottsförening Kurikan Ryhti Kyrön Voima Lappfjärd Bollklubb Lapuan Virkiä Malax I. F. Oravais Idrottsförening Pallas Pallokerho Unitas Bollklubben Pallo-Pojat Purolan Atlas Sandvikens Idrottsklubb Seinäjoen Palloseura Soi v Idrottsklubb Sundom Idrottsförening U. F. Ny Tids Sportklubb Teuvan Rivakka Vaasan Erotuomarikerho Vaasan Pallo-52 Vaasan Palloseura Vaasan Pallovalmentajat Vaasan Pallo-Veikot Vaasan Sparta Vimpelin Veto V- ja U-seura Laihian Liitto Vähäkyrön Viesti Ylihärmän J unkkari t Ahtärin Urheilijat 45 seuraa. Savon piiri: Heinäveden Hyrske Iisalmen Palloseura Joroisten Urheilijat Juankosken Kuohu Kajaanin Palloilijat Kajaanin Pallo-Pojat Kalevan Pallo Kalliosuon Sisu Kuopion Palloseura Kuopion Pallo-Toverit Lapinlahden Veto Muuruveden.J yske Nilsiän ujakka Pallokerho-3 7 Puijon Pallo -46 Rautavaaran Pallokerho Riistaveden Urheilijat Riuske Saarten Voimistelu- ja Urh.seura ~, I \ I Savon Erotuomarikerho Savon Pallo Savon Reipas Sonkajärven Pahka Sorsakosken Urheilijat Suonenjoen Pallo -52. Toivalan Urheilijat Tuusjärven Tuiske Tuusniernen Tempaus Vanun Veikot Warkauden Pallo -35 Varkauden Pallo-Pojat Vehmersalmen Vesa 31 seur.aa. Satakunnan piiri: Eura-Kauttuan Urheilijat Eurajoen Veikot Honka Kankaanpään Urheilijat. Kiukaisten Urheilijat Kokemäen Kova-Väki Köörtilän Kiri Lauttakylän Luja Luvian Veto Merikarvian Tuisku Nakkilan Vire l' Niittymaan Urheilijat Noormarkun Nopsa Pallo-lirot Panelian Raikas Pihlavan Kisa-Veikot Pomarkun Pyry Porin Kärpät Porin Palloilijat Porin Tarmon Mäntyluodon os. Rauman Lukko Reposaaren Urheilijat Rosenlewin Urheilijat -38 Räisälän Pamaus Tiurin Nuorisoseuran Palloilijat Tyrvään Voima Ulvilan Ura 27 seuraa. Turun piiri: Halikon Hakoniskat I. F. Kamraterna Kimito Sportförening Loimaan J ankko Loimaan Palloilijat Maarian Mah ti Makkabe' Marttilan Murron PaBokerho Maskun Kataja Paimion Urheilijat Pansion Ponsi Pargas Idrottsförening Perniön Urheilijat Ruskon Yritys Salon Viesti Turun Erotuomarikerho Turun NMKY:n Urheilijat Turun Pallo Turun Pallo-Kerho Turun Pallo-Pojat Turun Palloseura Uudenkaupungin Pallo -46 Abo Boll- & Idrottssällskap 23 seuraa. Kymenlaakson piiri: Hallan Visa I. F. Tor Jäntevä Jylpyn Pallo -47 Kaipiaisten Kajastus Karhulan Katajaiset Kotkan Erotuomarikerho Kotkan Palloseura Kouvolan Urheilijain Palloilijat Kuusankosken Veto Kymen Pallo Kyminlinnan Väkinäiset Miehikkälän Vilkas Mussalon Oras Myllykosken Pallo -47 Pallo-Kissat Pallo-Peikot Pallo-Pojat Pallo-Salamat Pohj.Kymenlaakson Erotuom.k. Utin Haukat Valkon Urheilijat seuraa. Keski Pohjanmaan piiri: Edsevö Bollklubb Friska Viljor -47 Gamlakarkby Bollklubb Haapajärven Killat Idrottsföreningen Drott 8 9,

6 J. F. Pedersöre-Pojkarna I. K. Krouan I. K. Myran Jakobstadsnejdens Skilj('domarklubb.Teppo Idrottsrörening Kaarlelan Kun to Kannuksen Palloseura Kokkolan Erotllomarikerho Garnlakarleby Skiljedomarklubb Kokkolan Pallo-Veikot Larsmo Inrottslörening Lepplax Fotbollklubb ivalan Urheilijat Nykarleby Idrottsk!ubb Oulaisten Huima Terjärv Ungdoms Sportklubb Ylivieskan Pallo Ylivieskan seudun Erotuomarikerho 22 s~urarr. Keski-Suomen piiri: Diskos Haapamäen Pallo-Pojat.Tyväskylän Ahmat Jyväskylän Palloilijat Jämsänkosken Ilves Karstulan Kiva Keuruun Kisailijat Keuruun Pallo Kuoreveden Kärki Laukaan Urheilijat Lievestuoreen Kisa Maila-Peikot Mäntän Urheilijat Salpa Suolahden Urheilijat Säynätsalon Saaren-Pojat Tikkakosken Tikka Vaajakosken Pallo Vihtavuoren Pamaus Viitasaaren Viesti Äänekosken Palloseura 21 seuraa. Saimaan Haukiniemen Haka Joutsenon Kullervo Konnunsuon Peikot piiri: Lappeenrannan Pallo Lappeen Riento Lauritsalan Urheilu-Kerho Lemin Eskot Mikkelin Mikot Mikkelin Palloilijat Saimaan Pallo Savi taipaleen Urheilijat Savonlinnan Palloilijat Savonlinnan Pallo-Kerho Simpeleen Urheilijat Taipalsaaren Saaren-Veikot Veiterä Vuoksenniskan Urheilijat Ylävuoksen Palloseura 18 seuraa. Tampereen piiri: Ilves-Kissat Juupajoen Urheilijat Kangasalan Kisa Kissalan Pqjat Lie lahden Urheilijat Längelmäen Urheilijat Nokian Pallo -50 Oriveden Ponnistus Pallo-Sepot -44 Pirkkalan Pirkat Pyynikin Pallo-Kerho Tammerfors Bollklubb Tampereen Erotuomarikerho Tampereen Ilves Tampereen Palloilijat Valkeakosken Haka Viialan Viri Viljakkalan Urheilijat seuraa. Hämeen piiri: Forssan Palloseura Hämeen Erotuomarikerho Hämeenlinnan Pallo-Kerho Hämeenlinnan Tarmo Hätilän ja Idänpään Isku Jokioisten Jänne Kalvolan Keihäs Karkkilan Pojat Kylmäkosken Veikot Lepaan Kunto Pallo-Kärpät Riihimäen Palloseura Ritvalan Hela Tervakosken Pato Toijalan Pallo -49 Urjalan Urheilijat 16. seuraa Lapin piiri: Aavasaksan Urheilijat Kemijärven Urheilijat Kemin Hukat Kemin Kunnan Urheilijat Kemin Palloseura Lapin Erotllomarikerho Lapin Pojat Lapin Veikot Muonion Tunturi-Veikot Pellon Ponsi Rovaniemen Palloseura Saaren Pojat Tornion Pallo -47 Tornion Pallo-Veikot Veitsiluodon Vastus 15 seuraa. Joensuun piiri: Joensuun Kalevaiset Joensuun Maila-Pojat Joensuun Palloseura Juuan Jänne Kevätniemen Kehä Nurmeksen Sepot Outokummun Pallo -50 Palloseura Hurtat Pankakosken Tehtaan Urheilijat Roukanlahden Kivekkäät Vuonislahden Urheilijat Värtsilän Teräs 12 seuraa. Oulun piiri: Kuusamon Erä-Veikot Oulun Erotuomarikerho Oulun Kärpät -46 Oulun Luistinseura Oulun NMKY:n Urheilijat Oulun Pallo-Pojat Oulun Palloseura Pateniemen Urheilijat Raahen Vesa Taivalkosken Kuohu Toppilan Kisa II seuraa. Länsi-Uudenmaan piiri: Bollklubben -46 Ekenäs Idrottsrörening Hangö Bollklubb Hangö Idrottsklubb Karis Idrottsklubb Lohjan Urheilijat Länsi Uudenmaan Erotuomarikerho - Västra Nylands Skiljedomarklubb Vihdin Viesti Virkby Start Virkkalan Kiri 10 seuraa. Lahden fliiri: Heinolan Isku Heinolan Maila-Pojat Lahden Erotuomarikerho Lahden Luistelijat Lahden Pallo-Miehet Orimattilan Jymy Sysmän Sisu Uusikylän Salpa Viipurin R eipas 9 seuraa. Ahvenanmaan piiri: Bollklubben -40 Hammarlands Idrottsklubb I. F. Finströms Kamraterna I. F. Fram I. F. Kamraterna I. F. Start Sunds Idrottsförening 7 seuraa

7 Yhteistoiminta SPL-TUL Neuvottelujen jälkeen solmittiin TUL:n kanslla helmikuun 23 päivänä seuraava tämän vuoden loppuun kestävä sopimus: Suomen Palloliiton ja Työväen Urheiluliiton SOPIMUS palloilun yhteistoiminnasta v Suomen Palloliitto ja Työväen Urheiluliitto ovat tänään sopineet seuraavasta: 1. Liitot muodostavat neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on pyrkiä selvittämään Suomen palloilua sekä kansallisesti että kansainvälisesti edustavan yhteisen valtakunnallisen järjestön perustamisen mahdollisuuksia ja tällaisen järjestön suhteet mahdolliseen urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön. Liitot sopivat väliaikaisesti vuoden 1953 käytännöllisestä kilpailutoiminnasta seuraavaa: Kansallinen kilpailutoiminta l. Kansainvälinen kilpailutoiminta 4. Tämän toiminnan hoitavat sem"aavat elimet: a) Valitsemiskomitea, jonka tehtävänä on valita joukkueiden pelaajat, joukkueen johtajat ja valmentajat. b) Pallo -39, jonka kautta maaotteluedustus ja jäsenyys Suomen Palloliittoon järjestetään siinä tapauksessa, ettei a. o. ennestään kuulu Suomen Palloliiton alaiseen seuraan. Muu kilpailutoiminta 5. Kaikesta muus'ta kilpailutoi'minnasta, jonka ei voida katsoa sisältyvän edellä olevaan sopimukseen, liitot sopivat erikseen. Taloudelliset määräykset 6. Kilpailutoiminnan taloudellisen vastuun jaossa noudatetaan samaa periaatetta ja käytäntöä kuin vuoden 1952 aikana voimassa ollut yhteistoimintasopimus edellyttää. Käytännölliset toimenpiteet tässä suhteessa suorittavat sarjakomitea ja valitsemiskomitea. 2. Kaikki jalkapalloilun mestaruus-, Suomen- ja karsintasarjassa pelaavat seurat muodostavat yhteisen sarjapiirin, joka liittyy Suomen Palloliiton jäsenpiiriksi. TäI?ä toimenpide ei rajoita sarjapiiriin kuuluvien seurojen niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, joita mahdollinen jäsenyys muussa liitossa asettaa. 3. Edellisessä kohdassa mainittua kilpailutoimintaa hoitamaan asetetaan seuraavat elimet: 12 a) Sarjakomitea, jonka tehtävänä on hoitaa edellä mainittujen sarjojen käytännöllinen järjestelr vuoden 1952 sarjasääntöjen pohjalla. b) Erotuomarikomitea, joka hoitaa sarjojen ja muiden tämän sopimuksen edellyttämien ottelujen erotuomarikysymykset... Muita määräyksiä 7. Edustuskelpoisuutta koskevissa ja muissa sellaisissa kysymyksissä, joita ei tässä sopimuksessa ole mainittu, noudatetaan aikaisempaa sopijapuolten välisten sopimusten luomaa käytäntöä. 8. Edellä mainituille toimenpiteille pyydetään Kansainvälisen Jalkapalloliiton (FIFA:n) suostumus. 9. Tämä sopimus päättyy fiuomen PALLOLIITTO Erik von Frenckell Hugo Valpas Kalle Alakari Helsingissä, helmikuun 23. päivänä TYÖVÄEN URHEILULIITTO Väinö Leskinen A. E. Heiskanen E. A. Wuokko 13

8 Sopimuksen edellyttämä Sarjapiiri perustettiin , johoin amalla valittiin piu'ihallituksen pulleenjohtajakai Kalle Alakari ja jäseniksi: Kalle Altti, Max Viinioksa, J al. mari Suomela, Roland Wiik ja Toivo Penttilä. Sarjapiirin kautta ovat Snomen Palloliittoon kuuluneet seu raavat TUL:n seurat: Helsingin J yry, Helsingin Kullervo, Helsingin Ponni tu, J akobstads Bollklubb, Kokkolan Jymy, Kotkan Reipas, Kotkan Työväen Palloilijat, Kuopion Elo, Lahden Kaleva, Oulunkylän Työväen Urheilijat, Porin Pallotoverit, Rauman Pallo, Sorvalin Veikot, Tampereen Kisatoverit, Tampereen Pelitoverit, TunID Pyrkivii, Tm:un Teräs, Lappeenrannan Pallo-Toverit, TunID Toverit, Oulun Työväen Palloilijat, Turun Veikot 21 seuraa. Sopimuksen 1 ~ :ssä mamltussa neuvottelukunnassa ovat liittoa edustaneet: H. Valpas, K. Älakari,. Koskinen ja J. Gustafsson. Neuvotteluktmta on vuoden aikana hoitanut sopimuksen edellyttämät tehtävät. Ansiomerkit Suomen urheilun ansiomerkit. Liiton esityksestä on Opetusministeriö myöntänyt allamainitut Suomen urheilun an iomerkit. Kultainen ansioristi: H. Hallgren, Ruotsi, Kr. Middelboe, Tanska. Hopeinen ansioristi: E. Pekonen ja O. Jansson. Hopeinen ansiomitali kullatuin ristein: G-A. Ahrenherg, Y. Larha, Y. Järveläinen, K. Boij, A. Talas, L. Savolainen, E. Sorvali. 14 Hopeinen ansiomitali: S. Elohei~o, A. Rautakorpi, H. Sal koja, T. Klinkman ja K. Lund. Pronssinen ansiomitali: U. Lindblad, H. Mäenpää ja O. Järveläinen. Olympialaiset ansiomerkit. Tasavallan Herra Presidentti, J. K. Paasikivi, on myöntänyt euraaville liittoon kuuluville Suomen olympialaisen ansio. merkin: 1 lk:n ansioristi: E. von Frenckell, K. Alakari ja N. Kos. kinen. II lk: n ansioristi: H. Valpas, J. Suomela, Y. Tomivuori ja J. Gustafsson. Ansiomitali: T. Ekholm, V. Heikkinen, E. Kettunen, L. SuurIa, Y. Reijonen, A. Lehtonen, J. Kahila, A. Nurmela, O. Henriksson, K. Reijonen, A.-L. Westling, M.-B. Andersson, J. Alho, F. Nyberg, W. Karni, O. Pättiniemi, R. Kaitokari, O. Bogomoloff. G. Braxen, L. Bäekslröm, L. Dettman, L. Fröherg, J. Förger, S. Geronik, E. Haimakainen, E. Juntunen, P. Kok. 1.01a, G. Krutelew, H. Lindhlad, H. Matt off, V. Nurminen, N. Rosenhröijer, O. Runsamo, L. Spaak, A. Tuorila, R. Wiik, E. Poroila, B. Nenonen, S. Laine, M. Kankuri, E. Eklund, F. Gustafsson, L. Lehtinen, J. Rubinstein, A. Ljungqvist, E. Ikäheimo, V. Ronimus, T. Klinkman, M. Mikkonen, V. Raviniemi. SPL:n ansiomerkit. Liittohallitus on toimintakauden aikana myöntänyt allamainitut ansiomerkit, joitten jaon edustajakokouksen tu~ee hyväksyä. Kultainen ansiomerkki: P. Salminen, J. Oksanen, L. Lehtinen ja. Lindman. Hopeinen ansiomerkki: O. Huhtanen, V. Vainio, O. Leino, G. Salminen. Kunniakirja: O. Korhonen. 15

9 Liiton talous Talous on edelleen vankalla pohjalla. Tilinpäätös osoittaa säästöä mk ;-. Tilivuoden lopussa olivat liiton varat mk ;-. Valtion avustus oli mk ;-. Liitto on vuoden aikana taloudellisesti tukenut huomattavasti piirien ja seurojen koulutus- ja kilpailutoimintaa. Liiton henkilökunta : pääsihteeri; John Gustafsson, päävalmentaja; Aatos Lehtonen, järjestösihteeri; Jaakko Kahila, kirjanpitäjä ja kassa: Kaija R eijonen, kirjeenvaihtaja; Anna-Liisa Westling, toimistoapulainen ; Maj-Britt Andersson, alueohjaaja : Anselm Anttila Martti Heersalo Paavo Heikkinen Olavi Henriksson» Arvo Nurmela "» J Liiton edustajana Stadion-säätiön edustajistossa on edelleen ollut N. Koskinen. Pohjoismaiden jalkapallokonferenssi pidettiin Helsingissä Liittoa edustivat: J. W. Walden, H. Valpas, K. Alakari, N. Koskinen, T. Ekholm ja J. Gustafsson. Kööpenhaminassa pidettiin ylimääräinen Pohjoismaiden jalkapallokonferenssi. Konferenssissa käsiteltiin pääasiallisesti FIFA:n uusia sääntöjä. Tilaisuudessa edustivat liittoa' K. Alakari< ja J. Gustafsson. Englannin Jalkapalloliitto täytti vuotta. Tilaisuudessa edustivat liittoa J. W. Walden ja K. Alakari. Yleisradio Oy:n kanssa on sopimus maaottelujen selostuksista ollut edelleen voimassa. Kaupunginjohtaja E. von FrenckelIin kiertopalkinto tuloksellisesta toiminnasta vuonna 1952 on tänä vuonna annettu Saimaan piirille. SUOMEN PALLOLIITON LIITTOHALLITUS Sekalaista Liittoa on edustanut Suomen Olympialaisen Komitean vaitlluskunnassa Niilo Koskinen. Liiton edustajina Oy Veikkaus toimisto Ab;n hallintoneuvostossa ovat olleet E. von Frenckell, K. Alakari ja T. Ekholm. Oy Veikkaustoimisto Ab;n johtokunnan puheenjohtajana on toiminut N. Koskinen. Vuoden aikana on sopimus otteluhuollosta ollut edelleen voimassa. Hugo Valpas Niilo Koskinen Toivo Ekholm Väinö Heikkinen Eero Kettunen L eo Suurlct Juuso W. Walden Kalle Alakari Veikko Laitinen Armas Raukovaara Jalmari Suomela Max Viinioksa Roland Wiik J. Gustafsson 16 17

10 I I I I \0 0000'\ t- 00\ ' O~C"I")\o N ei co cr) c-i 0'\ O~~~ "'II::fI \.f')n,...,.-j vl r--:... en I I I ""'.,.., 0\... CO o CO... o::i~~ V> 0 ""... V> ""..i< ~ I I I CO "" r:-=~ 0"'" CO 0\ 0: Tilintarkastuskertomus :0... '" :C\S :C\S '... - ~ I I I CO "" 0... CO c-i~~ V>.....,. C"i~~... o.,..,..: I I I...,..,0 V> "" CO... "" ~OÖ..o.,.., CO ""V>.,;.J' '= : ~ '" S III ~ ~ en -< t::- I""""i l..i') E-t.,..,... CO.,.., "".,.., 0\ ~..0 "".,..,... ~ 0'\ ~ 0\ V> "" I I 0\"" "" 0\ ~..o """" V> CO V> '" evien... t 0... o o "" I..!<I El II c 5 ~ '" a '" ~ i ~ ~ o. E-<... E-< ~ o ~ ~ -< ll-< Z ~ ::g o ~ åi en~ ~ Suomen Palloliitto (Finlands Boll1örhund) r.y. nimisen liiton 14 päivänä joulukuuta 1952 pidetyn edustajakokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat allekirjoittaneet toimittaneet liiton hallinnon ja tilien tarkastuksen tilivuodelta Tarkastuksen perusteella saamme liittovaltuustolle ja edustajakokoukselle esittää seuraavaa: Liittohallituksen kutsumana valvontatilintarkastajana toiminut ekonomi P. Tuormaa (HTM) on jättänyt meille tarkastuskertomuksensa, johon olemme tutustuneet. Tutustuimme liittohallituksen ja sen asettamien eri komiteoitten pöytäkirjoihin sekä liiton vuosikertomusluonnokseen todeten niiden olevan asianmukaisessa kunnossa. Kirj anpidon tarkastuksessa totesimme: että kassavarat, jotka laskimme , vastasivat kassatilin osoittamaa erotusta; että tilinavaus perustuu edellisen vuoden tilinpäätökseen ; etta kirjanpito on erittäin huolellisesti ja tarkasti hoidettu ja että tulo- ja menoeristä on asianmukaiset todisteet; että tilinpäätös, joka perustuu kirjanpitoon ja omaisuusluetteloihin, oli oikein tehty ja vakavaraisille perusteille laadittu; että vuosikertomuksessa esiintyvät omaisuus- ja tulostaseet sekä siinä esitetyt muut tiedot ovat tili- ym. asiakirjojen mukaiset; että omaisuudesta on tehty riittävät poistot ja arvonvähennykset; II 19

11 - -. " - että tilinpäätökseen otetut saatavat ovat mielestämme varmat; että palo- ym. vakuutukset ovat voimassa; ja että arvopaperit olivat tallella ja kunnossa. EdelläsanQtun perusteella ja kun tarkastuksessa olemme todenneet, että liiton asioita ja taloutta on hoidettu taitavasti ja huolellisesti sekä hyvällä menestyksellä, ehdotamme, että ti>linpäätös vahvistettaisiin ja tilivelvollisille myönnettäisiin vastuuvapaus kuluneen tilikauden hallinnosta ja tileistä. Helsinki, 24 päivänä marraskuuta T. Ylimaa Lauri Lehtinen MM karsintaottelussa jalkapallossa tämä joukkue otteli Helsingin Olympiastadionilla kunniakkaan tasapelin Ruotsin kanssa. loukkueemme takarivistä vasemmalta lukien: päävalmentaja Aatos Lehtonen, Rainer Forss, Aimo Pulkkinen, Stig GÖran Myntti, Nils Rikberg, Seppo Pelkonen, Lauri Lehtinen, Olavi Lahtinen sekä Kalevi Lehtovirta. Edessä polvillaan.: Kurt Martin. Aarre Klinga ja Åke Lindman. 20 I{j.lpailutoiminta JALKAPALLOILU Mestaruussarja pelattiin vanhan tavan mukaan 10 joukkueen kaksinkertaisena sarjana,. Voittajaksi ja samalla Suomen jalkapallomestariksi 1953 suoriutui Idrottsföreningen Kamraterna, Vaasasta, joka uusintaottelussa Turussa marraskuun 1 päivänä voitti Jäntevän 3-1. Sarjasta putosivat Vaasan Palloseura ja Kajaanin Palloilijat. Suomen-sarja oli jaettu kahteen lohkoon, länsi ja itä, joissa kummassakin oli 10 joukkuetta ja pelattiin se kaksinkertaisena sarjana. Lohkojen voittajat Turun Toverit ja Kuopion Palloroverit nousivat vuoden 1954 mestaruussa,rjaan. Länsilohkosta putosivat Turun Veikot ja Turun Teräs, itälohkosta Hämeenlinnan Pallokerho ja Kamon Palloseura. Karsintasarja pelattiin myöskin kahdessa lohkossa, länsi ja itä. Kumma akin oli 8 joukkuetta ja pelattiin se yksinkertaisena arjana. Lännestä nousivat Kokkolan Pallo-Veikot ja Ilves-Kissat, idästä Hyvinkään Palloseura ja Pallo-Pojat, Helsinki. Maa.kuntasarja oli kuten ennenkin jaettu 8 lohkoon, joissa oli yhteensä 52 joukkuetta. Lohkoissa pelattiin kaksinkertainen sarja ja sarjan päätyttyä osallistuivat kaikki lohkovoittajat yllämainittuun karsintasarjaan. Kilpailusta luopui ennen sen alkamista Kissalan Pojat ja kilpailun aikana Joensuun Kalevaiset. Seuraavat seurat putosivat sarjasta: Friska Viljor -47, Pallas, Joensuun Kalevaiset, Mikkelin PaHoilijat, Esbo Bollkluhh, Dickursby Idrottsklubb -35, Turun NMKY ja Kissalan Pojat. Karsintakilpailu ensi vuoden maakuntasarjaa varten pelattiin cupkilpailuna, johon osallistui 31 seuraa. Näistä selviytyi 21

12 vuoden 1954 maakuntasarjaan: Oulun Pallo-Pojat, Lapuan Virkiä, Savon Pallo, HallaDl Visa" PaHo-Sepot -44, Idrottsföreningen Kamraterna, Turusta, Arsenal ja Riihimäen Palloseura. Nuorten mestaruus ratkaistiin tänäkin vuonna cupkilpailuna, johon osallistui 23 seuraa. Mestariksi tuli Idrottsföreningen Kamraterna, Vaasa, joka loppuottelussa voitti Vii: purin Reippaan 3-2. Niinikään voitti VIFK TUL:n vastaavan mestarin Kotkan Työväen Palloilijat Vaasassa suoritetussa ottelussa tuloksella 2-1. Liiton järjestämään viralliseen kilpailutoimintaan osallistui tänä vuonna 152 joukkuetta, jotka pelasivat yhteen ä 643 ottelua. Vastaavat luvut viime vuonna olivat 151 joukkuetta ja 624 ottelua. VIFK-HJK... KTP- VPS... KIF -Jäntevä... Haka-KuPS...'.. KaPa-TyPy..... VPS-Haka... MESTARUUSSARJA Kevätkierros Jäntevä-VIFK HJK-KaPa KuPS-KIF TuPy-KTP VIFK-TuPy KTP- HJK KIF-VPS Haka- J äntevä KaPa-KuPS VPS-KaPa KTP-Haka HJK-J äntevä KuPS-VIFK TuPy-KIF VPS- VIFK KTP- Jäntevä... KIF-HjK.... Haka- KaPa TuPy-KuPS... VIFK- KIF Jäntevä-KuPS HJK-Haka KaPa- KTP TuPy-VPS VPS-HJK Jäntevä-TuPy KIF- Haka KuPS- KTP KaPa-VIFK VIFK-KTP Jäntevä-VPS KIF - KaPa KuPS-HJK TuPy-Haka VPS- KuPS KTP- KIF HJK-TuPy Haka-VIFK KaPa-J äntevä KuPS- VPS KIF- KTP TuPy-HJK VIFK- Haka Jäntevä-KaPa KTP-VIFK VPS-Jäntevä KaPa- KIF HJK-KuPS Haka-TuPy VIFK-VPS Jäntevä- KTP HJK-KIF KaPa-Haka KuPS-TuPy KIF- VIFK KuPS-Jäntevä Haka-HJK KTP- KaPa VPS- TuPy ) VIFK 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Jäntevä KuPS..... Haka Pyrkivä..... HJK..... KIF KTP VPS.... KaPa.... Syyskierros KaPa-VPS Haka- KTP Jäntevä-HJK... VIFK- KuPS KIF- TuPy HJK- VPS TuPy-Jäntevä Haka- KIF KTP- KuPS VIFK-KaPa TuPy- VIFK HJK-KTP VPS- KIF Jäntevä-Haka KuPS- KaPa Haka- VPS VIFK- Jäntevä 1-1 KaPa- HJK KIF-KuPS KTP-TuPy HJK- VIFK VPS- KTP Jäntevä- KIF KuPS- Haka TuPy- KaPa

13 SUOMEN-SARJA Länsilohko Kevätkierros TuTo-JBK TPS-JBK.... TPK-GBK TuTe-GBK Drott-TPS Drott-RU RU -38-TuTe TuVe-TPK... RPallo-TuVe TuTe-TuVe.... TPS-TPK TPS-RPallo.... TuVe-RU GBK-RU JBK-RPallo TuTo-TuVe.... GBK-Drott JBK-Drott TuTe-TuTo TuTe- RPallo.... TuVe-TPS GBK-TPS.... TuTo-GBK RU -38-TPK Drott-TuTe RPalIo-TuTo.... RU -38-JBK TPK- JBK... RPallo-TPK TPK-TuTo.... TPK-Drott TuVe- GBK.... JBK-TuVe JBK-TuTe.... GBK-RPallo RU -38-TPS RU -38-TuTo RPallo- Drott TPS-TuTe Drott-TuTo.... Syyskierros TuTo-TPS.... )-0 TPS-TuVe... TuVe-Drott TPK-RPallo... JBK-GBK TuTe-Drott... RPallo-RU TPK-TuTe...: JBK- RU GBK-TuTo... TuTo-RPallo TuVe-TuTo... T~S-RU TPS-GBK... TuVe-JBK TuTe-RU Drott-GBK Drott-TPK... TuTo-TPK RPallo- JBK... TuTe-TPS 2-3 TPK-TuVe... TuVe-RPallo TuTo-Drott JBK-TPK JBK-TPS... GBK-TuTe RU -38-GBK RU -38-,Drott RPallo- TuTe... TuTe-TPK TuTo-RU Drott-JBK 2-4 GBK-TuVe / RPallo-TPS TPK-RU TPK-TPS JBK-TuTo TuTo-TuTe RPallo- GBK Drott - RPallo TPS-TuTo GBK-JBK TuTe-JBK RU TuVe Drott-TuVe TuVe-TuTe GBK-TPK TPS-Drott RU -38-RPallo 5-1 1) TuTo ) TPK ) JBK ) TPS ) RU ) GBK ) Drott ) RPallo ) TuVe ) TuTe Itälohko Kevätkierros HIFK-KoRe KoRe- Kullervo 2-1 TKT -Kullervo 3-1 HPS-Sudet HPK-KaPS Kullervo-KPT 2-2 KPT-Sudet HIFK- HPS Ponnistus-HPS 0-4 Kullervo - Ponnis tus Sudet-HIFK Sudet-HPK Kullervo-KaPS HIFK-TKT HPS-KPT KPT-KaPS HPK - Ponnistus KoRe- HPS KoRe-TKT HIFK-HPK Ponnistus-Sudet Ponnistus-KPT Kullervo-HPK 3-3 TKT-Sudet TKT-HPS KaPS-HPS KPT-HIFK Ponnistus-HIFK KoRe-KaPS Kullervo- Sudet HPS-Kullervo TKT- KPT Sudet-KoRe HPK- KoRe TKT-Ponnistus KaPS - Ponnistus HPK-KPT HPS-HPK KaPS-HIFK Ponnistus - KoRe KaPS- TKT

14 Syyskierros Sudet-KaPS HPK-Sudet HPK-TKT KoRe-KPT KPT-KoRe HIFK-Ponnistus HIFK - Kullervo KaPS-HPK Sudet-HPS Sudet - Kullervo KaPS-KoRe HPS-KoRe HIFK-KPT KPT-TKT TKT-HPK Ponnistus - TKT Sudet-Ponnistus KPT- HPK KaPS-Kullervo Kullervo- TKT 8-4 HPS-TKT HPS-Ponnistus 6-0 HPK - Kullervo 3-0 KaPS-KPT KPT-Ponnistus HPK-HIFK KoRe-HIFK KoRe-Sudet KaPS-Sudet HPS-KaPS Kullervo- KoRe HIFK-Sudet HPS-HIFK Ponnistus- HPK Ponnistus- Kullervo TKT-KoRe Sudet-TKT KPT-Kullervo 1-3 KPT-HPS Kullervo-HIFK KoRe-HPK Sudet-KPT HIFK-KaPS TKT-KaPS Kullervo-HPS HPK-HPS Ponnistus- KaPS KoRe- Ponnistus 2-9 TKT-HIFK ) KPT ) HPS ) TKT ) HIFK ' 21 5) KoRe ) Kullervo ) Sudet ) Ponnistus ' ) HPK ) KaPS KPV-IKissat EIF - VPV OTP-PPT KARSINTASARJA Länsilohko Jymy-TPT VPV-KPV IKissat-EIF TPT-OTP KPV-TPT... PPT-Jymy PPT-EIF... VPV - IKissat Jymy- IKissat... KPV -EIF VPV-PPT... TPT-PPT KPV-Jymy... OTP- Jymy TPT- IKissat... IKissat-OTP OTP-EIF... EIF-TPT PPT-KPV Jymy-VPV VPV-OTP ) KPV ) IKissat ) OTP ) Jymy ) TPT ) VPV ) PPT ) EIF... 7 Itälohko IKissat- PPT EIF- Jymy TPT-VPV OTP- KPV o o o ' KaIPa-PP OTU- KaIPa... HyPS- KUP KuE- KUP.... LrPT-OTU KUP- LrPT per per. per KuE-Jyry KalPa-Jyry KUP-KaIPa OTU- HyPS PP-HyPS KuE- PP Jyry-LrPT KUP- OTU OTU-KuE KaIPa-KuE KUP-PP Jyry-PP KaIPa-HyPS LrPT-HyPS yry-otu PP-OTU LrPT-KuE HyPS-KuE PP- LrPT Jyry- KUP... per. HyPS-Jyry LrPT-KaIPa ) HyPS ) PP ) KuE ) LrPT ) Jyry ) KaIPa ) KUP..., ) OTU

15 KePS-FV OPS-P-P KPV-OKärpät OKärpät-KePS FV -47-0PS P-P-KPV OPS-OKärpät 7-0 KPV-KePS P-P-FV FV -47-KPV KePS-OPS OKärpät-P-P... i-o OPS-KPV FV -47-0Kärpät P-P-KePS ) KPV... 2) OPS... 3) KePS... 4) P-P... 5) OKärpät... 6) FV SePS-VP Unitas-Sport....,.2-1 Pallas-VPV VPV -SePS Pallas-Unitas..... Sport-VP Sport-SePS..... Unitas-VPV.... VP -52-Pallas..... VP -52-Unitas.... SePS-Pallas.... VPV-Sport.... Unitas.-SePS.... Pallas-Sport VPV-VP MAAKUNTASARJA Pohjoislohko A Pohjoislohko B FV -47-KePS P-P-OPS OKärpät-KPV KePS-OKärpät OPS-FV KPV-P-P OKärpät-OPS 2-4 KePS-KPV FV -47-P-P KPV-FV OPS-KePS P-P-OKärpät KPV-OPS OKärpät-FV -47 Lv. OKärp:lle KePS-P-P Lv. KePS:lle ' VPV-Pallas SePS-Unitas VP -52-Sport VP -52-SePS Unitas-Pallas Sport-VPV VPV-Unitås SePS-Sport Pallas-VP SePS-VPV Unitas-VP Sport-Pallas VP -52-VPV Pallas-SePS Sport-Unitas ) VPV ) Unitas ) VP ) Sport ) SePS ) Pallas SaPKo-PK VaPa-KaIPa PK -37-JoPS KaIPa - SaPKo WP -35-VaPa PK -37-KaIPa JoPS-WP KaIPa-WP -35.., VaPa-PK SaPKo-JoPS WP -35-PK SaPKo-VaPa JoPS-KaIPa PK -37-SaPKo KaIPa-VaPa 5-3 ltälohko A 1) KaIPa... 2) WP-35...:... 3) JoPS... 4) VaPa... 5) PK ) SaPKo SaPKo- WP ]ops-vapa... Lv. ]ops:lle SaPKo-KaIPa ]ops-pk VaPa-WP KalPa-PK : WP -35-]oPS PK-37-WP ]ops-sapko KaIPa-]oPS VaPa-SaPKo... Lv. VaPa:lle PK -37-VaPa WP -35-KaIPa WP -35-SaPKo VaPa-JoPS Kalevaiset luopui kilpailusta. Itälohko B ~ Veiterä-MP Veiterä-KUP Kajastus-SiU Kajastus-MyPa KUP-MyPa MP - Siu SiU-KUP SiU-Veiterä MP-Kajastus KUP-Kajastus 4-1 MyPa -47-Veiterä MyPa -47-MP ' SiU-MyPa SiU-Kajastus Kajastus- Veiterä MP-Veiterä KUP-MP MyPa KUP

16 I JO':: ,.... ~_ " Veiterä-MyPa SiU-MP Kajastus-MP KUP-Veiterä KUP-SiU MyPa -47-Kajastus Veiterä-Kajastus Veiterä-SiU MP-KUP Kajastus-KUP 1-2 MyPa -47-SiU MP-MyPa ) KUP ) Kajastus ) SiU ) Veiterä ) MyPa ) MP KUV-PP Yolduz-Gnistan EBK-LP HH-KUV PP- Yolduz LP-HH KUV-Yolduz Gnistan-EBK EBK-PP HH- Gnistan... Yolduz-LP PP-HH EBK-KUV.... Gnistan- PP HH- Yolduz Etelälohko A LP- Gnistan HH-EBK KUV-LP EBK-Yolduz PP-LP Yolduz-EBK ) PP ) LP... 3) HH ) KUV... 5) Gnistan ) Yolduz ) EBK HH-PP LP-EBK Gnistan-KUV EBK-HH LP-KUV PP-KUV Gnistan-HH 0-1 Gnistan-Yolduz KUV-Gnistan Yolduz-PP KUV-HH Gnistan-LP PP-EBK LP-Yolduz KUV-EBK HH-LP..., PP-Gnistan Yolduz-KUV EBK-Gnistan LP- PP Yolduz-HH HyPS-DIK Tarmo-Reipas Akilles-Tor Reipas-Akilles..... DIK -35-Tarmo..... Tor-HyPS Reipas-Tor.... Tarmo-HyPS..... Akilles- DIK HyPS- Akilles.... Tarmo-Tor DIK -35-Reipas.... Reipas-HyPS..... Akilles-Tarmo.... Tor-DIK Etelälohko B ) HyPS ) Reipas... 3) Tor ) Tarmo ) Akilles ) DIK Länsilohko A Reipas-Tarmo DIK -35-HyPS Tor-Akilles HyPS-Tor Tarmo-;-DIK Akilles-Reipas HyPS-Tarmo DIK -35-Akilles Tor-Reipas Reipas- DIK Akilles-HyPS Tor-Tarmo.: HyPS- Reipas Tarmo-Akilles DIK Tor BK -46-EIF PIF-EIF 0-3 HIK-Viesti Viesti-BK PIF-TNMKY BK -46- MIFK EIF-HIK EIF - Viesti TNMKY-BK HIK-PIF MIFK- PIF EIF-BK EIF-TNMKY Viesti-HIK HIK-MIFK TNMKY-PIF PIF-Viesti BK -46- TNMKY BK -46-HIK HIK-EIF MIFK-EIF PIF-MIFK Viestl-TNMKY TNMKY - EIF BK -46-PIF MIFK-HIK HIK-TNMKY Viesti-PIF MIFK-Viesti EIF-MIFK TNMKY-MIFK 4-1 TNMKY-Viesti*

17 ~~--~- ~~ _ _- " HIK-BK TNMKY -HIK** 0-0 PIF-BK Viesti-MIFK BK -46-Viesti *) Voitto vastalauseen jälkeen Viestille * *)>>»»HIK:lle EIF-PIF MIFK-TNMKY l.v. MIFK:lle MIFK-BK PIF-HIK Viesti-EIF 1-4 1) EIF ) BK ) HIK ) PIF ) MIFK ) Viesti ) TNMKY Länsilohko B Iirot-PKärpät PKärpåt-Iirot TBK-JIlves JHves-TBK JIlves-PoPa TBK-IKissat IKissat-TBK PoPa-JIlves PoPa-TBK IKissat-Iirot Iirot-JIlves PKärpät-TBK 7-0 IKissat-PKärpät JIlves-PKärpät 0-2 TBK-PKärpät 2-1 Iirot-PoPa Iirot-IKissat JIlves-Iirot PoPa-Iirot TBK-PoPa PKärpät-JIlves 5-0 PKärpät- IKissat JIlves- IKissat PoPa-PKärpät 0-1 PKärpät-PoPa 1-2 IKissat- JIlves PoPa - IKissat IKissat-PoPa Iirot-TBK TBK-lirot ) lkissat ) PoPa ) PKärpät ) TBK ) Iirot ) JIlves Kissalan Pojat luopui sarjasta. KARSINTAKILPAILU Tornion Pallo-Veikot- Oulun Pallo-Pojat.... Haapajärven Kiilat-Oulaisten Huima.... Lapuan Virkiä-Huutoniemen Palloilijat.... Kaskö Idrottsklubb-1. F. Kraft.... Hurtat- Varkauden Pallo-Pojat.... Savon Pallo-Sorsakosken Urheilijat Ahmat-Mikkelin Mikot.... Hallan Visa-Pallo-Peikot..... Tyrvään Voima-Pallo-Sepot Luvian Veto-Kokemäen Kova-Väki..... Turun Pallo - Abo Bois.... Lohjan Urheilijat-Abo IFK.... Makkabi-Tapanilan Erä Arsenal-Atomi.... Riihimäen Palloseura-Helsingin Ilves.... Oulun Pallo-Pojat- Haapajärven Kiilat Lapuan Virkiä-Kaskö IdrottskIubb..... Varkauden Pallo-Pojat-Savon Pallo Mikkelin Mikot-Hallan Visa..... Pallo-Sepot -44-Kokemäen Kova-Väki Abo IFK- Turun Pallo Arsenal-Makkabi Riihimäen Palloseura- Lahden Pallo-Miehet.... Savon Pallo-Varkauden Pallo-Pojat Hallan Visa - Mikkelin Mikot NUORTEN MESTARUUS "":"' Oulun Palloseura-Tornion Pallo Vaasan Palloseura-Gamlakarleby Bollklubb Kokkolan Pallo-Veikot-Vasa IFK... ~ Kuopion Palloseura-Joensuun Palloseura..., Savonlinnan Pallokerho- Kuopion Pallotoverit Ilves-Kissat- Jyväskylän Palloilijat Hämeenlinnan Pallokerho-Rosenlewin Urheilijat Iirot-Turun Palloseura ] - 7 Bollklubben -46-Salon Viesti Helsingin Palloseura-Viipurin Reipas F. Tor-Helsingfors IFK Tornion Pallo -47-Gamlakarleby Bollklubb

18 Savonlinnan Pallokerho- Kuopion Palloseura..... Salon Viesti-Turun Palloseura F. Tor- J äntevä Gamlakarleby Bollklubb- Vasa IFK Kuopion Palloseura- Ilves-Kissat... Turun Palloseura- Hämeenlinnan Pallokerho Viipurin R eipas- I. F. Tor F. Tor- Viipurin R eipas Vasa IFK- Kuopion Palloseura Kuopion Palloseura-Vasa IFK..._ Viipurin R eipas-turun Palloseura.... Vasa IFK- Viipurin R eipas Vaasan IFK:sta tuli Suomen jalkapallomestari Mestarit edestä vasemmalta: Kurt Martin, Matti Jokinen, Ibert Henriksson jcl Erik Beijar sekä takana Ole Stolpe, Raimo Hagström, Brynolf Svarfvar, Erik Sjöberg, Veikko Kuusisto, Stig-Göran Myntti ja Helge Svahn. 34 J ÄÄP ALLOILU Mestaruussarja oli nyt ensimmäisen kerran yksilohkoinen ja pelasivat siihen kuuluvat 10 seuraa yksinkertaisen sarjan. Sarja oli sekä kärjessä että iyvessä tasaväkinen, joten jouduttiin suorittamaan uusintaottelu niin me taruudesta kuin putoamisestakin. Mestaruuden voitti Oulun Palloseura, joka niinikään aavutti Suomen jääpallomestaruuden lyömällä TUL:n Oulun Työväen Palloilijat tuloksella 4-0. Sarjasta putosivalt J. F. Kamraterna, Helsinki ja Seinäjoen Palloseura. Suomen-sarja pelattiin kahdessa lohkossa, joissa oli kummassakin 8 joukkuetta. Lohkoissa pelattiin yksinkertainen sarja. Länsilohkon voitti Oulun Luistinseura ja itälohkon Käpylän Urheilu-Veikot. Nämä joukkueet nousivat siis en si vuoden mestaruussarjaan. Sarjasta putosivat Valkeakosken Haka, Vaasan Palloseura, Helsingin Palloseura ja Sparta, Porvoo. Maakuntakilpailu pelattiin kuten aikaisemminkin neljässä lohkossa cup-kilpailuna. Kilpailuun osallistui 37 seuraa. Suomen sarjaan nousivat Kronohagens Idrottsförening, Vaajakosken Pallo, Veitsiluodon Vastus ja Iirot. Nuorten mestaruus ratkaistiin myös cup-kilpailuna, johon osallistui kunkin piirin paras nuorten joukkue. Mestaruuden voitti Oulun Palloseura, joka loppuottelussa voitti Viipurin Reippaan 2- l. Liiton järjestämään kilpailutoimintaan osallistui 79 seuraa, jotka pelasivat yhteensä 149 virallista ottelua. Viime vuonna olivat vastaavat luvut 91 ja ISO. 35

19 Akilles-HJK OPS-Reipas.... JMP-VIFK WP -35-Veiterä.... HIFK-SePS SePS-OPS VIFK-HIFK WP -35-Akilles.... HJK-JMP Reipas-Veiterä Akilles-SePS.... OPS- HJK.... Veiterä-VIFK.... JMP-WP HIFK - Reipas SePS-JMP Akilles-Reipas.... VIFK-OPS WP -35-HIFK.... HJK-Veiterä Veiterä-SePS VIFK-WP JMP-OPS MESTARUUSSARJA HIFK - Akilles.... R eipas-hjk SePS-HJK.... Akilles - JMP OPS- WP Veiterä-HIFK. '".... R eipas-vifk.... HJK- HIFK.... OPS- Akilles.... VIFK- SePS JMP- Veiterä.... WP -35-Reipas.... SePS- Reipas Akilles- VIFK.... Veiterä-OPS JMP- HIFK.... HJK- WP VP.iterä~ Akilles VIFK- HJK.... WP SePS.... HIFK-OPS Reipas- JMP.... Uusintaottelu mestaruudesta: OPS- Veiterä 3-- 2» putoamisesta: HJK- HIFK 7-4 OPS Veiterä WP-35 R eipas VIFK JMP Akilles HJK HIFK SePS Ottelu Suomen mestaruudesta: OPS- OTP SUOMEN SARJA. Länsilohko. OLS- Haka VPS-Sudet Sudet- IKissat PIF- OLS PIF- RU OLS- OPP VPS-OPP "- IKissat- RU OPP- RU Haka-VPS lkissa t - Haka Sudet-PIF Sudet - OLS OPP-PIF PIF-VPS R U -38-0LS OLS- IKissat VPS- IKissat OPP-Sudet Sudet-Haka RU VPS OLS- VPS Haka- PIF RU -38- Sudet IKissat- OPP H aka - OPP RU -38- Haka PIF - IKissat OLS OPP PIF J Sudet RU Kissat Haka VPS Itälohko. SaPKo- VPP KUP- SaPKo Sparta- YVPS SaPKo- MP KUP- HPS HPS-VPP MP-KUV Sparta- KUV HPS- KUV YVPS- KUP Sparta- SaPKo SaPKo- HPS KUP- MP VPP- KUV YVPS-VPP KlTP- Sparta VPP-KUP MP- YVPS YVPS- HPS KUV- K U P MP-Sparta Sparta- VPP KUV-YVPS YVPS- SaPKo HPS-Sparta MP- HPS VPP- MP Ottelu KUV - SaPKo jäi pelaamatta epäedullisten sääsuhteiden takia. KUV YVPS VPP KUP MP SaPKo HPS Sparta J I :'i

20 ~- -, MAAKUNTAKILPAILU. Pohjoislohko. Vaasan PaUo-Veikot-Sport Veitsiluodon Vastus-Kemin Palloseura Vaasan Pallo-Veikot- I1majoen Kisailijat Veitsiluodon Vastus-Tornion Pallo-Veikot Veitsiluonon Vastus- Vaasan Pallo-Veikot Kajaanin Palloilijat-Pallokerho Veitsiluodon Vastus- Kajaanin Palloilijat Länsilohko. Iirot-Uudenkaupungin Pallo Salon Viesti- Lohjan Urheilijat Iirot- Turun Palloseura Tammerfors Bollklubb-Salon Viesti Iirot- Tammerfors Bollklubb Etelälohko. Pukinmäen Veto-Juve Kosken Pojat- Hakaniemen Palloilijat Helsingin Toverit-Peli-Peikot Kronohagens Idrottsförening- Pukinmäen Veto Vesta- Kosken Pojat Helsingin Toverit-Torpan Pojat Pallokerho -35-Tolkis AIK Kronohagens Idrottsrörening- Vesta Helsingin Toverit- Pallokerho Kronohagens Idrottsförening- H elsingin Toverit Itälohka. Mikkelin Mikot-Pallo-Salamat Saimaan Pallo-Lauritsalan Urheilukerho Kuopion Pallotoverit- Pankakosken Teht.Urheil Ahmat-Salpa Lappeenrannan Pallo-Saimaan PaHo Kuopion Pallotoverit- Hurtat ~ 0 Vaajakosken Pallo-Ahmat Mikkelin Mikot- Lappeenrannan Pallo Mikkelin Mikot- Lappeenrannan Pallo Vaajakosken Pallo- Kuopion Pallotoverit Vaajakosken Pallo- Mikkelin Mikot.... NUORTEN MESTARUUS Oulun Palloseura- Gamlakarleby Bollklubb F. Kamraterna, Vasa- Vaajakosken Pallo I1ves-Kissat- Rosenlewin Urheilijat Forssan Palloseura - Pargas Idrottsförening Vl"arkauden Pallo-35 - Joensuun Maila-Pojat Veiterä-Kouvolan Urho Palloilijat '- Reipas-Akilles.... Käpylän Urheilu-Veikot-Lohjan Urheilijat Oulun Palloseura-1. F. Kamraterna, Vaasa II ves-kissa t - Forssan Palloseura.... *) Warkauden Pallo-35.- Vei~erä.... Reipas- Käpylän Urheilu-Veikot.... Oulun Palloseura- Ilves-Kissat Reipas- Veiterä Oulun Palloseura- Reipas *) Veiterä määrättiin voittajaksi, koska WP -35:n joukkueessa pelasi yli-ikäinen pelaaja. 31 vuolta oli vierähtänyt siitä. klm jääpallo maajoukkueemme oli viimeksi voittanut Ruotsin Tukholman Stadionilla. Mutta helmikuun 15 pnä 1953 se jälleen tapahtui. Voitokas joukkueemme takarivistä vasemmalta: päävalmentaja Aatos Lehtonen., Kauko Tukiainen, Kauko Korpela, Arvo Raitavuo, Tauno Timoska, Martti Nyyssönen, Veikko Allinen, Stig-Göran Myntti ja Alpo Aho sekä edessä Antti Inkinen, Kullervo Muurinen ja Jussi Halme. 39

'i1..- ~I\-\ Ylimääräisen liittovaltuuston päätöksen ja tehdyn sopimuksen mukaan ovat allamainitut TUL:n seurat hyväksytty liiton jäseniksi:

'i1..- ~I\-\ Ylimääräisen liittovaltuuston päätöksen ja tehdyn sopimuksen mukaan ovat allamainitut TUL:n seurat hyväksytty liiton jäseniksi: Lapin piiri: Aavasaksan Urheilijat Kemijärven Urheilijat Kemin Kunnan Urheilijat Kemin Palloseura Lapin Erotuomarikerho Lapin Palloveikot Muonion Tunturi-Veikot Pellon Ponsi Rovaniemen Palloseura Sallan

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITTO HELSIN KI 1950

SUOMEN PALLOLIITTO HELSIN KI 1950 SUOMEN PALLOLTTO 950 HELSN K 950 SUOMEN P ALLOL TTO 950 Yleistä. Toimintakertolllus on ajalta 2. 2. 949-0.. 950. Päättynyt toimintavuosi on ollut hyvin menestyksellinen. Harrastus varsinlcin jalkapalloilua

Lisätiedot

. ;. ~ ... Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. Jääpalloilli.

. ;. ~ ... Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. Jääpalloilli. Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. sarja W. Karni Helsinki... 6 2 J. Alho Helsinki........... 4 3 T. Aro Helsinki........... 0 4 E. Kel/unen Kymenlaakso.... 9 2 F. Nyberg

Lisätiedot

Ansiomerkit. Suomen urheilun ansiomerkit : Liiton esityksestä on O~etusmini teriö myöntänyt a~amainitut

Ansiomerkit. Suomen urheilun ansiomerkit : Liiton esityksestä on O~etusmini teriö myöntänyt a~amainitut Lapin Erotuomarikerho Lapin Palloveikot. Muonion Tunturi-Veikot Pellon Ponsi Rovaniemen Palloseura. Sallan Karhut Tornion Pallo-47 Tornion PaU6-Veikot Veitsiluodon Vastus 5 seuraa. Länsi-Uudenmaan {liiri

Lisätiedot

Tilintarkastajat. Liiton tilintarkastajina ovat toimineet konttoripäälliköt O. Bogomoloff ja T. Laine, varalla johtaja L. Klärieh ja ekonomi

Tilintarkastajat. Liiton tilintarkastajina ovat toimineet konttoripäälliköt O. Bogomoloff ja T. Laine, varalla johtaja L. Klärieh ja ekonomi Lindblom, A. Pohjonen. Lapin piiri: J. H enriksson, H. Siekkinen, A. Autio. K eski-suomen piiri: V. Vuokko, S. Parviainen. Oulun piiri: j. K ettumäki, V. Hautamäki, Hj. Tammelin. Liinsi-Uudenmcum piiri:

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

Juniorernas verksamhetstävling. * Distriktet hade endast två representanter. Tävlingen distrikten emellan:

Juniorernas verksamhetstävling. * Distriktet hade endast två representanter. Tävlingen distrikten emellan: . 39. M. Vartiainen JuPS, Joensuu... (9,2-64-240-29,1-63) 40. O. Fast PKärpät, Satakunda... (8,3-35- 15-27,5-75) 41. R. Ikonen JoKu, Saimen... (8,7-135- 27,2-71) 42. E. Hara JuPS, Joensuu... (8,0-130-

Lisätiedot

2-1 3-1 1-2 0-2 0-4 2-0 2-6 ja. 13-1 1-4 3-2 3-1 3-6

2-1 3-1 1-2 0-2 0-4 2-0 2-6 ja. 13-1 1-4 3-2 3-1 3-6 Joensuun Maila-Pojat - Joensuun Palloseura...... Junan Palloseura - Joensuun Pallo Toverit.... Kiuruveden Palloilijat - Pallo-Kerho-37, Iisalmi.......... Suonenjoen Pallo-52 - Warkauden Pallo-35.............

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

4-0 ... 0-2 1 0 33-6 19 2 1 23-6 15 0 4 15-12 12 2 5 24-13 8 1 7 15-23 5

4-0 ... 0-2 1 0 33-6 19 2 1 23-6 15 0 4 15-12 12 2 5 24-13 8 1 7 15-23 5 NAISTEN PERUSSARJA - Lohko Zon DAMER AS GR NDSERIE LaPy- Akilles 2- Akilles- LaPy -,.... 0- PoW- HerTo...,......... - 3 HerTo- PoW.... 7- KP-50-PoW..,....... 0-9 PoW- KP-50 2 Tor- LaPy....... - 0 LaPy-

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITTO HELSINKI1936

SUOMEN PALLOLIITTO HELSINKI1936 SUOMEN PALLOLTTO 1936 HELSNK1936 Suomen Palloliiton vuosikertomus toimintavuodelta 1936. Yleistä. Suomen Palloliiton 29. toimintavuosi on päättynyt ja uusien toiminta ääntöjen voimaan tulon takia n. lo-kuukalltiseksi

Lisätiedot

K e v.ä t k i e r r 0 s

K e v.ä t k i e r r 0 s Tverit-HIK........ 0- TuKV -Karhut.......... - Pnnistus-RPall - SalPa-HPK... 0-0 Vesa- Sudet........... -0 Vesa-TuKV.......... - Pnnistus-SalPa........ TuT-Vesa......... 0-0 Karhut-HPK -,...... 5- HIK-RPall......

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

TORONTO. MM-maila SPECIAL

TORONTO. MM-maila SPECIAL TORONTO SPECIAL MM-maila -:2...{}j j~ 4 Oy KAU KAS Ab jääkiekko mailaan Fighter Pro mk 12:60 Fighter Special mk 10:80 Fighter Standard mk 9:80 Fighter Junior mk 8:80 Fighter Minor mk 5:30 Fighter maalivahdinmaila

Lisätiedot

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940.

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940. johdanto. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940. Liittomme vuoden 1940 toiminta jakaantuu kahteen jaksoon: Toimintaan sota-aikana ja toimintaan rauhanteon jälkeen. Näin ei suinkaan yksinomaan

Lisätiedot

KIRJA. jääkiekkomaila on nyt myös VIENTIMAILA. P.S. Pelaako Teidänkin joukkueenne jo TORONTO SPECIAL - hickorikulmalla- SE KEST ÄÄ?

KIRJA. jääkiekkomaila on nyt myös VIENTIMAILA. P.S. Pelaako Teidänkin joukkueenne jo TORONTO SPECIAL - hickorikulmalla- SE KEST ÄÄ? SUOMALAINEN T S 0 P R E 0 C N T A KIRJA 0 L jääkiekkomaila on nyt myös VIENTIMAILA Vientimaat: Ruotsi ja Ranska, joaaa mailaa käyttävät kanadalaiset P.S. Pelaako Teidänkin joukkueenne jo TORONTO SPECIAL

Lisätiedot

BOBBY HULL. -taistelijan maila. TORONTO special TÄYSLAMINOITU JÄÄKIEKKOMAILA. Pikkupojasta mestarimieheen FIGHTER

BOBBY HULL. -taistelijan maila. TORONTO special TÄYSLAMINOITU JÄÄKIEKKOMAILA. Pikkupojasta mestarimieheen FIGHTER BOBBY HULL N.H.L:n lyöjäkuningas -66 ja FINNSPECIAL Suomessa TORONTO special TÄYSLAMINOITU JÄÄKIEKKOMAILA 6 Pikkupojasta mestarimieheen FIGHTER -taistelijan maila Fighter Pro Fighter ProJite Fighter Special

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

fl/kku/lu/iis1!1 DI/lSI!Idllll/lll/l/l/l

fl/kku/lu/iis1!1 DI/lSI!Idllll/lll/l/l/l TORONTO Special TORONTO Specia I TORONTO Special TORONTO Special TORONTO Special TORONTO Special TORONTO Special TORONTO Special TORONTO Special TORONTO Special TORONTO Special TORONTO Special TORONTO

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1934 HELSINKI 1936 TYÖVÄEN KIRJAPAINO

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1934 HELSINKI 1936 TYÖVÄEN KIRJAPAINO KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1 HELSINKI 1 TYÖVÄEN KIRJAPAINO KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1., Johdanto. Kertomusvuoden aikana on maamme työväenluokka joutunut elämään

Lisätiedot

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen 104 105 10-ottelu E. Hänninen 6.276.17 p. 5- T. Jäppinen Murtomaajuoksu Vauhditon pituus korkeus 3-loikka A. Kinnunen E. Riihimäki 304 E. Riihimäki 141.5 E. Riihimäki 896 Voimistelu: Yleismestaruus U.

Lisätiedot

----...- TORONTO. TORONTO glassfibre epox katkeamaton lapa - fantastinen uutuus vientiin sekä kotimaahan. ~ c::::::»... c:::::» KOHO-TUOTE

----...- TORONTO. TORONTO glassfibre epox katkeamaton lapa - fantastinen uutuus vientiin sekä kotimaahan. ~ c::::::»... c:::::» KOHO-TUOTE TORONTO MM MAILA ----...- ia Toronto kestää TORONTO glassfibre epox katkeamaton lapa - fantastinen uutuus vientiin sekä kotimaahan Kovissa otteluissa. Ratkaisevilla hetkillä. Pelaajat tietävät mailansa

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN 'JRH 'J J STO j '" II g)../ TYöVÄEN URHEILULIITrO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Tasaista e tenemistä Helsinki 1971 Kirjapaino Kursiivi Oy Toimintavuotta

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto v. 1941.

Suomen Urheiluliitto v. 1941. 33 Suomen Urheiluliitto v. 1941. Liittojohtokunta. Liittojohtokunnan puheenjohtajana on toiminut lakit. tohtori Urho Kekkonen ja jäseninä pormestari K. G. R. Ahlbäck, Vaasa, dipl. insinööri Aku Kuusisto,

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO D 3 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1958 sekä vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO HELSINGISSÄ 1959 TYOVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

SAUL- ALUEET JA SEURAT

SAUL- ALUEET JA SEURAT SAUL- ALUEET JA SEURAT Etelä-Pohjanmaa Kuortaneen Urheiluopisto Alahärmän Kisa ry Alajärven Ankkurit Alavuden Urheilijat ry Etelä-Pohjanmaan Urheiluvet. ry Evijärven Urheilijat ry Hop-Hab team rf Hölkkä-

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 64. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2001-2002 Suomen Keilailuliiton 64. toimintakausi oli edelleen muutoksen ja kehittämisen aikaa.

Lisätiedot