Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä-Turku, alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen"

Transkriptio

1 URAKKAOHJELMA 1 (21), alkaen URAKKAOHJELMA

2 URAKKAOHJELMA 2 (21) 1. ALUEURAKAN KOHDE Alueurakan kohde Tutustuminen alueeseen URAKKAMUOTO Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Alueurakkaan sisältyvät tehtävät Tuntityöt ja yksikköhintapohjaiset lisätyöt Erilliseen tilauspäätökseen perustuvat lisätyöt Tilaajan erillishankinnat Alueurakan johtovelvollisuudet Toimintatapa urakka-alueella Työhön määrääminen SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI Sopimussakko, viivästys ja suorituksen laiminlyönti Vahingonkorvaus Vastuu kolmannelle osapuolelle TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajan toimesta tehtävät työt Materiaalin nouto-, palautus- ja hankintapaikka Lumen, liukkaudentorjuntamateriaalin ja jätteiden vastaanottopaikat LAATU Urakoitsijan laadunvalvonta TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Hintasidonnaisuudet Määrämuutokset Lisä- ja muutostyöt TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Katselmukset Työvoima Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Raportointi Urakka-alueen työturvallisuus Aliurakointi TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET... 16

3 URAKKAOHJELMA 3 (21) 9.1 Työmaan hallinto Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset SOPIMUKSEN PURKAMINEN SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN MUUTTUNEIDEN OLOSUHTEIDEN JOHDOSTA SOPIMUKSEN SIIRTO SOPIMUKSEN MUUTOKSET ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Työvoimamääräykset Sopimuksen mukaisissa tehtävissä käytettävä kieli Varautuminen Kartelliehto Salassapitovelvollisuus ja tietosuoja Arvonlisävero... 20

4 URAKKAOHJELMA 4 (21) 1. ALUEURAKAN KOHDE 1.1 Alueurakan kohde Sopimuksen kohteena on Turun kaupungin alueen Itä-Turku katu- ja viheralueiden sekä ulkoliikuntapaikkojen ympärivuotiset alueen hoito- ja ylläpitopalvelut tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Ylläpitotöiden lisäksi tilaaja voi teettää pieniä korjaustöitä. Sopimusasiakirjojen käsitteellä viheralue viitataan myös ulkoliikuntapaikkoihin. Urakka-alue käsittää Turun itäosan kerros- ja pientalojen ja teollisuuden kaava-alueita. Urakan piiriin kuuluvien katu- ja viheralueiden rajaus on esitetty asiakirjassa työkohdekartat. Lisäksi urakan piiriin kuuluvat alueet on esitetty asiakirjassa rekisteri- ja määrätiedot. 1.2 Tutustuminen alueeseen 2. URAKKAMUOTO 2.1. Urakkamuoto 2.2. Maksuperuste 2.3. Urakkasuhteet Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut alueurakan kohteeseen ja kaikkiin tarjouspyyntöasiakirjoihin. Ylläpidon alueurakka on kokonaishintainen palveluhankinta, joka sisältää sidotuilla määrillä yksikköhinnoin tehtäviä töitä. Ylläpitotyöt suoritetaan kokonaishintaurakkana. Maksuperusteena käytetään urakkatarjouslomakkeessa esitettyä kokonaishintaa ja tavoitteiden toteuttamiseen on kytketty sopimuskannusteet ja sanktiot. Kokonaishintaan sisältyy määriin sidottuja yksikköhintapohjaisia töitä kohdan mukaisesti. Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen määrämuutosten ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella. Urakoitsija toimii kohteissa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija voi teettää osan töistä tilaajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla.

5 URAKKAOHJELMA 5 (21) 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Alueurakkaan sisältyvät tehtävät Urakkaan kuuluvat työkohdekarttoihin ja rekisteri- ja määrätietoihin merkittyjen katu- ja viheralueiden Turun kaupungin yleisten tehtäväkorttien 2015 (jäljempänä: tehtäväkortit) mukaiset ympärivuotiset hoitotehtävät (kohdan ) ja määriin sidotut yksikköhintapohjaiset kunnossapitotyöt ( ). Urakkaan kuuluvien töiden laajuus käy ilmi tarjouspyyntöasiakirjoissa olevista määrätaulukoista. Urakkaan kuuluu metsänhoitotöitä (1.5 ha/vuosi), jotka saattavat sijaita myös muilla kuin asemakaavoitetuilla alueilla. Materiaalihankinnat mukaan lukien sähkö ja vesi kuuluvat Urakoitsijalle mikäli ei ole muuta sovittu. Tarjouslomakkeilla pyydetyt yksikköhinnat sisältävät työn ja kaiken työssä tarvittavan materiaalin oheiskustannuksineen. Lisä- ja muutostöissä käytetään ensisijaisesti tarjouslomakkeessa olevia yksikköhintoja. Myös nämä työt edellytetään tehdyiksi sopimusasiakirjoissa selostetuilla tavoilla. Urakoitsija on velvollinen ottamaan huomioon urakka-alueella ja lähietäisyydellä käynnissä olevat rakennustyöt. Palveluntuottajan on järjestettävä työnsä siten, etteivät ne tarpeettomasti häiritse alueen käyttäjien, Tilaajan ja muiden palveluntuottajien / urakoitsijoiden töitä Alueurakan kokonaishintaan sisältyvät tehtävät Urakkaan kuuluvat tehtävät suoritetaan tehtäväkorttien mukaisessa laajuudessa ja laatutasovaatimusten mukaisesti. Urakoitsijan tulee olla sopimusalueen käyttäjien tavoitettavissa arkisin klo , muina aikoina alueiden käyttäjien tulee pystyä jättämään viesti urakoitsijan edustajalle. Urakoitsijan tulee olla normaalityöaikana 2 tunnin lähtövalmiudessa ja muina aikoina 4 tunnin lähtövalmiudessa. Varallaolosta ei makseta erillistä korvausta. Urakoitsija vastaa kaikilta osiltaan työn suorittamisen edellyttämästä tiedottamisesta, kuten esim. urakoitsijalle kuuluvat viranomaisilmoitukset, ennakkoilmoitukset työn aloittamisesta medialle ja asukkaille, varoitukset ja varoituskilvet työn suorittamisesta. Urakoitsijalle kuuluu ilman erillistä korvausta seuraavat työt ja toimenpiteet: - ilmoittamaan tilaajalle urakka-alueella havaitsemistaan vioista ja puutteista - ilmoittamaan Turun katuverkolla tekemistään kaivutöistä, aitaamisista, katujen sulkemisista sekä muista liikenteelle haittaa aiheuttavista töistä Turun kaupunkiseudun liikennekeskukseen

6 URAKKAOHJELMA 6 (21) - vastaamaan viiden (5) vuorokauden kuluessa työn suorittamiseen liittyvään asiakaspalautteeseen Tilaajan käytössä olevan Paikalla -palvelun kautta - siirtokehotusmerkein merkittyjen katujen puhdistamisajankohdan ilmoittaminen/päivittäminen internetissä olevaan katujen puhdistuspalveluun - vaarallisen liukkaasta kelistä ilmoittaminen mahdollisesti urakka-aikana hankittavaan liukkauden varoituspalveluun Varsinaisten hoito- ja kunnossapitotöiden lisäksi urakoitsija on velvollinen tarkkailemaan yleisesti ympäristön kuntoa urakka-alueella ja ilmoittamaan tilaajalle alueella esiintyvistä teknisistä, esteettisistä, toiminnallisista tai turvallisuutta vaarantavista puutteista (yleinen ilmoitusvelvollisuus). Urakoitsijalla on velvollisuus havaittuaan urakkaan kuulumattoman, välitöntä korjausta vaativan vian tai puutteen tehdä tai teettää korjaus Tilaajan lukuun heti, mikäli se suuremman vahingon välttämiseksi on tarpeellista, eikä Tilaajan vastuuhenkilö ole välittömästi tavoitettavissa. Jos havaittu vika tai puute voi aiheuttaa hengenvaaraa, Urakoitsijalla on oikeus ja velvollisuus eristää vaarallinen alue, taikka jos se ei ole mahdollista, opastetauluilla tai muilla merkinnöillä järjestää opastus, jonka perusteella vaarallinen paikka voidaan turvallisesti kiertää. Urakoitsijalla on oikeus saada Tilaajalta korvaus edellä mainittujen toimenpiteiden aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista. Poistettavista materiaaleista on keskusteltava Tilaajan kanssa. Vaurioituneet ja käyttökelvottomat materiaalit jäävät urakoitsijan omaisuudeksi Alueurakan kokonaishintaan sisältyvät yksikköhintaiset tehtävät Yksikköhinnoilla suoritettavia ovat seuraavat hoidon ja kunnossapidon tehtävät: - Lumen kuormaus ja kuljetus ( /m 3 ) - Sorastus ( /m 2 ) (vähimmäispaksuus 50mm) - Vakioliikennemerkin/lisäkilven/kadunnimikyltin vaihto (kpl) - Uuden vakioliikennemerkin/lisäkilven/kadunnimikyltin asennus tukirakenteineen ( /kpl) - Tiemerkintöjen maalaus ( /m 2 ) o maalilla o massalla - Leikkipaikkojen turvamaton asennus ( /m 2 ) - Roska-astian vaihto (City 60l) ( /kpl) - Uuden roska-astian asennus jalustoineen ja kiinnikkeineen (City 60l) ( /kpl) - Betonilaatoituksen korjaus ( /m 2 ) - Liimattavan reunakiven asennus ( /m) - Avo-ojien kaivu ( /m) - Rumpujen uusiminen max 400mm ( /m) - Nurmikoiden paikkaus (kylvönurmi) ( /m 2 ) - Yksittäisen puun, tuulenkaadon tai konkelon korjuu sis. puun kaadon, poiskuljetuksen ja juurakon käännön ( /kpl) - Puun istutus (sisältäen puuta kohden kasvualustan 2 x 2 x 1 m, kaivutyöt, istuttamisen, puun tukemisen kahdella tukiseipäällä, kuorikekatteen, kasteluputken, rungon jyrsijäsuojan ja istutuskastelun kuljetuskustannuksineen ja viimeistelytöineen). Tilaaja

7 URAKKAOHJELMA 7 (21) hankkii taimimateriaalin (puiden koko rym cm) ( /kpl) Urakoitsija hinnoittelee yksikköhintaiset työt tarjouksessaan. Tarjouslomakkeessa ilmoitetut määrät ovat sidottuja määriä. Yksikköhinnat sisällytetään sopimukseen ja kokonaishintaan. Nämä tehtävät suoritetaan aina erillisen tilauksen perusteella. Toteutuneiden määrien poiketessa sidotuista määristä urakkasummaa korjataan ylöspäin tai alaspäin samoilla yksikköhinnoilla. Menettelytapa poikkeaa YSE 45 pykälästä, jota tässä urakassa ei sovelleta. Sidottujen määrien muutokset voivat olla huomattavia, esim. lumen kuormaus ja poiskuljetus ovat sääriippuvaisia. Yksikköhintaisista töistä urakoitsija pitää kirjaa ja hyväksyttää ne tilaajalla. Kumulatiivinen toteutuneiden määrien seurantalista luovutetaan tilaajalle ennen jokaista työmaakokousta ja määräpäivitykset hyväksytään yhteisesti jokaisen työmaakokouksen yhteydessä. Vuosittain mennessä toteutuneet määrät tarkastetaan ja niiden pohjalta suoritetaan välitilitys (lisälasku/hyvitys). Samalla kumulatiiviset määrät nollataan seurantalistalta ja käynnistetään seuranta uudestaan koskien seuraavaa vuotta. 3.2 Tuntityöt ja yksikköhintapohjaiset lisätyöt Tuntiveloituksella teetetään töitä ainoastaan silloin kun työ ei sisälly kokonaishintaan, yksikköhintaa ko. työstä ei ole sopimuksessa tai tuntihinnan käyttö on muuten perusteltua. Tuntihinnalla tehtävät työt sovitaan kohteittain tilaajan ja urakoitsijan kesken ennen työn aloitusta. Tarjoaja voi ilmoittaa yksikköhintojen tarjouslomakkeessa myös muuta käytössään olevaa kalustoa tuntihintoineen. Tuntiveloitushinnat tarkastetaan urakkaneuvottelussa. Urakkaneuvottelussa yhteisesti sovitut tuntihinnat sisällytetään sopimusasiakirjoihin. Tuntiveloituksella tehtävien töiden suorittamisesta annetaan tarvittaessa tarjous ennen työn aloittamista. Yksikköhintapohjaisia lisätöitä Tilaaja tilaa tarvittaessa seuraavista töistä: - Leikkipaikkojen turvasoranvaihto sis. vanhan turvahiekan poiston, uuden turvahiekan hankinta (pesty raekoko 2-8) ja asennus - Jäädytyskauden lisäviikko/kenttä (viikko) - Jäädytyskauden lisäviikko/kaikki kentät (viikko) - Kentän lisälanaus/kenttä (kerta) - Kentän lisälanaus/ kaikki kentät (kerta)

8 URAKKAOHJELMA 8 (21) 3.3 Erilliseen tilauspäätökseen perustuvat lisätyöt Tilaaja voi tilata erilliseen tilauspäätökseen perustuen lisätöitä. Lisätöitä voivat olla esimerkiksi kasvillisuuden kasvuunlähtöhoito (2 vuotta rakentamisesta), kiinteistöjen pihojen ylläpito sekä pumppaamoille johtavien ajoteiden talvihoito. Kasvuunlähtöhoito maksetaan hoidettavien neliöiden mukaisesti 1.5 kertaisena urakoitsijan tarjouslomakkeessa ilmoittamiin neliöhintoihin perustuen. Talvihoitoon erikseen tilattavien alueiden laajuus ja kunnossapitoluokitus sovitaan erikseen ennen talvikauden alkua. 3.4 Tilaajan erillishankinnat Seuraavassa on lueteltu urakan tehtävien ja tehtävärajojen selventämiseksi eräitä urakkaan kuulumattomia tehtäviä, jotka ovat tilaajan erillishankintoja: - ajoratamaalaukset - leikkipaikkojen vuositarkastukset - puiden kuntoarviointi ja latvustuennat - uimarantojen hoito - asfaltointityöt 1 m 2 paikkauksia lukuun ottamatta - laatoitustyöt 1 m 2 korjauksia lukuun ottamatta - Orikedon lumensijoituspaikan hoito - kuntoradat - puistokuntosalit - pulkkamäet - frisbeegolfrata - Hurttivuoren ja Mikkolanmäen pallokentät 3.5. Alueurakan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana, huolehtii työmaan johtovelvollisuuksista ja toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana työkohteissa. 3.6 Toimintatapa urakka-alueella Urakoitsija on vastuussa sopimuksen puitteissa suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta voimassaolevan lainsäädännön ja turvallisuusasiakirjan mukaisesti. Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että voimassa olevan kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain määräykset sekä tässä urakkaohjelmassa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten organisoida ja järjestää sekä suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän sopimuksen ja tehtäväkorttien mukaisesti niin, että tilaajan sopimusasiakirjoihin kirjatut tavoitteet täyttyvät.

9 URAKKAOHJELMA 9 (21) 3.7 Työhön määrääminen Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti omaan harkintaansa ja annettuihin ohjeisiin perustuen, on tilaajan edustajilla urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuorituksen, työsuorituksen aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa tai tms. oikeus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin yhden tunnin kuluessa määräyksestä, ellei muuta sovita. Viranomaisten (esim. poliisi, pelastuslaitos) määräyksestä tulevissa tehtävissä urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Normaalioloissa ja häiriötilanteissa urakoitsijalle kuuluu äkillisenä erikseen korvattavana hoitotyönä mm. - kiertoyhteyden järjestäminen ja ylläpitäminen viranomaisen pyynnöstä - viranomaisen avustaminen liikenteen ohjaamisessa onnettomuuspaikalla - tie/katualueen jälkisiivouksen hoitaminen ja vaurioituneiden rakenteiden korjaaminen Näistä tehtävistä urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle. 4. SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI 4.1 Sopimussakko, viivästys ja suorituksen laiminlyönti Poiketen YSE 18 :stä, 25 :stä ja 27 :n 2 kohdasta, tähän sopimukseen sovelletaan liitteen sopimuskannusteet ja sanktiot mukaisia viivästyssakkoja sekä sopimussakkoja urakoitsijan laiminlyödessä urakkasopimuksen mukaisten tehtäviensä hoidon. Urakoitsija on aina velvollinen laiminlyödessään sopimuksen mukaisen velvoitteensa, korjaamaan työn sopimuksen mukaiseksi. Tilaajalla on oikeus saada sopimussakkoa Palvelun laadun poiketessa sopimuksen mukaisesta tasosta. Tilaajalla on oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että Palveluntuottajan laatupoikkeamasta olisi aiheutunut vahinkoa. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä tai muusta Palveluntuottajan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta vain siltä osin kuin vahingon määrä ylittää sopijapuolten jäljempänä sopiman sopimussakon. Tilaaja on lisäksi oikeutettu sopimussakkoon, mikäli Tilaajan ja Palveluntuottajan välillä erikseen sovittuja erillistöitä ei ole tehty sovitun mukaisesti sovitussa laajuudessa ja aikataulussa, eikä reklamaatiosta huolimatta laiminlyöntejä ole korjattu sovitusti. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen siitä, onko työn lopputulos sopimuksen mukainen, on Palveluntuottajalla näyttövelvollisuus, että työsuoritus on tehty oikein ja lopputulos on sopimuksen mukainen.

10 URAKKAOHJELMA 10 (21) 4.2 Vahingonkorvaus Tilaajalla on oikeus kateoston suorittamiseen kolmannelta osapuolelta, mikäli työn aloittaminen viivästyy sopimuksen liitteissä kuvatusta tai muutoin sovitusta eikä sitä määräyksestä huolimatta suoriteta asianmukaisesti sovitussa ajassa. Palveluntuottaja sitoutuu tässä tilanteessa suorittamaan Tilaajalle kateoston kustannukset sekä kateostosta aiheutuneet ylimääräiset valvonta- ja tilauskustannukset, kuitenkin vähintään 500 /kateosto. Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajan oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä. Tilaajalla ja Palveluntuottajalla on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Korvauksen enimmäismäärä on kussakin vahinkotapauksessa euroa ja se kattaa Tilaajalle, kolmannelle osapuolelle ja näiden omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti, ei edellä mainittua vahingonkorvauksen enimmäismäärää sovelleta. Jos sopimusrikkomus on seurausta osapuolen tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta, vastaa rikkonut osapuoli myös toisen osapuolen välillisistä ja epäsuorista vahingoista. Urakoitsijan on pidettävä luetteloa niistä vahinkotapauksista, joista aiheutuu vahinkoa Tilaajalle, käyttäjäasiakkaalle tai kolmannelle. Urakoitsijalla on velvollisuus ilmoittaa tällaisista vahingoista Tilaajalle. Mikäli alueella todetaan tuoreita työkoneiden tai työmenetelmien aiheuttamia puiden runko-, tyvi- tai oksavaurioita, on urakoitsijan todistettava etteivät ne ole aiheutuneet heidän toimestaan. Muussa tapauksessa määrätään urakoitsijalle sakkoa 500 /vauriokohta. Mikäli vaurio on halkaisijaltaan yli 50 % puun rungon ympärysmitasta vauriokohdalta mitattuna, katsotaan puu tuhoutuneeksi kokonaan. Tällöin puun taloudellinen arvo määritetään valtakunnallisella kasvillisuuden arvonmääristysmenetelmällä (KAM 07, Viherympäristöliitto ry ) ja tämä summa määrätään urakoitsijalle sakkona. Jos sopimus päättyy Urakoitsijasta johtuvasta syystä ja tästä aiheutuu Tilaajalle vahinkoa, on Tilaajalla oikeus kuitenkin vahingonkorvaukseen sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti. 4.3 Vastuu kolmannelle osapuolelle Vahinkotapauksissa, joissa kunta tilaajana saattaa lainsäädännön perusteella, kadunpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla korvausvastuussa kolmannelle osapuolelle, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kunta tilaajana hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut

11 URAKKAOHJELMA 11 (21) siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kunnalla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvausvaade. Tilaajalla on oikeus korvausvaateen esittämiseen myös, mikäli urakoitsijan sopimusrikkomuksesta tai urakoitsijan toiminnasta muuten aiheutuu tilaajalle muuta vahinkoa. Urakoitsijan tulee pyydettäessä antaa lausunto jälkikäteen vahinkotilannehetkellä vallinneista olosuhteista sekä Urakoitsijan toimenpiteistä kyseisenä ajankohtana ko. paikassa. Lausunto tulee antaa viiden (5) päivän kuluessa pyynnöstä. Urakoitsijan on pidettävä luetteloa kaikista suoraan hoitamistaan vahinkotapauksista ja päätöksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien vahinkotapausten asiakirjoihin. 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5.1 Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaaja vastaa tiedottamisesta Turun kaupungin ohjeiden mukaisesti. Tilaaja informoi urakoitsijaa alueella urakka-aikana samanaikaisesti muiden urakoitsijoiden ja Tilaajan tiedossa olevien kolmansien osapuolien toimesta tehtävistä töistä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi alueellattilaajan toimesta tehtävät asfalttipäällystystyöt, katujen tai viheralueiden rakennustyöt, asukastalkoot sekä muiden rakennuttajien toimesta tehtävät sähkö-, puhelin- ja vesihuoltojohtojen rakentamistyöt ja metsänhoitotyöt. Yleisillä alueilla tehtäviä kaivu- ja muita rakennustöitä valvoo urakka-alueella Turun Kiinteistöliikelaitoksen yksityisten töiden valvoja. Tilaaja ylläpitää katu- ja viheraluerekisteriä (YAOH yleisten alueiden operatiivinen hallinta). Tilaaja vastaa urakka-alueella olevien Urakoitsijan tehtävien suorittamista haittaavien ajoneuvojen siirtämisistä ja siitä aiheutuvista kustannuksista ja muista toimenpiteistä. Siirtoajankohdat sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. 5.2 Materiaalin nouto-, palautus- ja hankintapaikka Tilaaja osoittaa tarvittaessa materiaalin nouto-, palautus- ja hankintapaikat. 5.3 Lumen, liukkaudentorjuntamateriaalin ja jätteiden vastaanottopaikat Lumen vastaanottopaikka on Räntämäki I Vanhan Tampereentien varrella Orikedonkadun liittymää vastapäätä ja Ovako Vuoksenniskankadun päässä. Urakka-aikana mahdollisesti käyttöön tulee vielä Karhulan vanha maankaatopaikka.

12 URAKKAOHJELMA 12 (21) Tilaaja määrittelee urakka-alueen lumen lähisijoituspaikat ennen talvikauden alkua. Lähisijoituspaikkoja on käytettävä ensisijaisesti lumen sijoittamiseen. Lähisijoituspaikkojen hoito on määritelty tehtäväkortissa 1410 lumen lähisiirto. Tilaaja määrittelee urakka-alueelle hiekoitushiekkojen ja puiden lehtien välivarastointipaikat, joita urakoitsija voi halutessaan hyödyntää. Hiekoitushiekat tulee olla pois siivottuna alueilta toukokuun loppuun mennessä ja lehdet lokakuun loppuun mennessä. Urakoitsija vastaa alueen siisteydestä välivarastoinnin aikana. Muiden kuin edellä mainittujen jätteiden varastointi alueilla on kielletty. Välivarastointipaikkoihin voi tulla muutoksia urakan aikana. Liukkaudentorjuntamateriaalin ja lietteen vastaanottopaikat urakoitsija hyväksyttää tilaajalla. Jätteet on toimitettava tilaajan nimeämään vastaanottopisteeseen. Tällä hetkellä ne ovat Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ylläpitämät vastaanottopaikat (ks. Kaikki jätteiden kuljetus- ja vastaanottomaksut tulee sisällyttää urakkahintoihin. 6. LAATU 6.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden tehtävien töiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan tulee esittää kirjallisesti tätä työtä koskeva oma sekä aliurakoitsijoidensa laadunvarmistusjärjestelmä ennen töiden aloitusta työmaan laatusuunnitelmineen. Urakoitsijan tulee ennen töiden aloitusta esittää kirjallisesti selvitys, miten urakoitsija varmistaa oman sekä aliurakoitsijoidensa suorituksen laadun. Lisäksi pääurakoitsijan tulee esittää ennen töiden aloitusta kirjallisesti selvitys, miten pääurakoitsija varmistaa pääurakoitsijan erityisvelvoitteiden hoitamisen laadun. 7. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakoitsijan tarjouksessaan antama arvonlisäveroton kokonaishinta pitäen sisällään määriin sidottuja yksikköhintoja tarjouspyynnön mukaisesti. 7.2 Urakkahinnan maksaminen

13 URAKKAOHJELMA 13 (21) Maksuerätaulukko Maksuerätaulukot laaditaan koskien yhden vuoden palvelujaksoa. Palvelusopimuksen kokonaishinta, pois lukien yksikköhintaiset työt, jaetaan kuukausieriin sopijapuolten erikseen sopimalla tavalla Tilaajan kustannusrakenteeseen perustuvan kuukausijaon mukaisesti. Mahdollisen sopimuksen irtisanomisajan osalta käytetään irtisanomisajalla palvelukorvauksena em. maksupostitaulukon kalenterikuukausieriä. Yksikköhintapohjaiset työt laskutetaan kuukausittain tehtyä työtä vastaan, kun määrät on hyväksytty työmaakokouksissa. Urakkaan sisältyvien yksikköhintaisten sidottujen määrien ylittyessä (kohta ), tehdään määrämuutos lisälasku. Urakkaan sisältymättömät yksikköhintapohjaiset lisätyöt (kohta 3.2), laskutetaan lisätyölaskuna Hintasidonnaisuudet Määrämuutokset Urakkahinta on kiinteä yhden (1) vuoden, jonka jälkeen se on sidottu tarjouspyynnön mukaisesti maanrakennuskustannusindeksiin. Urakka-alueen määrämuutokset tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa (touko- ja syyskuussa). Uusien alueiden aiheuttama ylläpidettävän pinta-alan muutos huomioidaan muuttamalla urakan kokonaishintaosuutta tarjouslomakkeella annettujen yksikköhintojen mukaisesti. Muuttuneiden pinta-alojen vaikutus urakkahintaan tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa määrämuutosten yhteydessä. Epäselvissä tapauksissa, lisääntyneen hoitoalan vaikutuksesta urakkahintaan, neuvotellaan tapauskohtaisesti. Urakan määrämuutoksiin liittyvät hyvitykset puolin ja toisin selvitetään viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta Lisä- ja muutostyöt Tilaajalla on oikeus, neuvoteltuaan urakoitsijan kanssa, teettää lisä- ja muutostöitä myös muulla kuin valituksi tulleella urakoitsijalla tai tehdä ne itse. 8. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 8.1 Katselmukset

14 URAKKAOHJELMA 14 (21) 8.2 Työvoima 8.3 Työmaakokoukset 8.4 Työmaapäiväkirja Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueella aloituskatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto sopimusasiakirjojen mukaiseen hoitotasoon verrattuna sekä todetaan alueen eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, tilaajan suorittamat tai kolmansien osapuolten suorittamat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. Urakan aikana kesä/talvihoitokauden päättyessä pidetään urakka-alueella katselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen verrattuna. Urakan päättyessä pidetään urakka-alueella loppukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto sopimusasiakirjojen mukaiseen hoitotasoon verrattuna. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijan tulee ilmoittaa työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan kuukausittain. Työvoiman käytössä on noudatettava työvoimaviranomaisten yleisesti antamia ohjeita ja määräyksiä sekä alkaen voimaan astunutta lakia rakentamiseen liittyvästä tiedoksiantovelvollisuudesta. Työmaakokouksia pidetään urakoitsijan kutsumana kerran kuukaudessa. Työmaakokouksesta tehdään kirjallinen muistio. Urakoitsija tulee dokumentoida kaikki Tilaajalta tulleet huomautukset palvelun tai kaluston laadusta sekä vastata reklamaatioon kahden (2) vuorokauden sisällä sekä ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi. Kaikista lisä- ja muutostöistä ja lisävaatimuksista sekä niistä suoritettavista korvauksista tai hyvityksistä on sovittava työmaakokouksissa ja ne on kirjattava työmaapöytäkirjaan. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija pitää asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa yleisten sopimusehtojen 75 :n mukaisesti. Pääurakoitsijan on pidettävä päivittäin asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (sää- ja kelipäiväkirja, toimenpidepäiväkirja). Mikäli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei ylläpitotoimenpiteitä ole tehty, tulee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta. Työmaapäiväkirjaan tulee esim. merkitä:

15 URAKKAOHJELMA 15 (21) 8.5 Raportointi - päivittäiset sää- ja lämpöhavainnot (talvikautena vähintään kolme kertaa päivässä; aamulla, päivällä ja illalla) - töiden aloitus- ja lopetusajat - tehdyt työt - toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö) - mahdolliset muut tehtäviin vaikuttavat havainnot - tilaajan ja asiakkaiden reklamaatiot Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä. Työmaapäiväkirjan allekirjoittaa urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja. Urakoitsijan tulee laatia tilaajalle toteutuneista töistä kuukausiraportti. Raportit toimitetaan työmaakokouksiin (raporttien esitystavasta sovitaan erikseen). Kaikki työssä tapahtuvat poikkeamat raportoidaan poikkeamailmoituksella. 8.6 Urakka-alueen työturvallisuus 8.7 Aliurakointi Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän urakka-alueeseen liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Urakoitsija on oikeus käyttää tarjouksessaan ilmoittamiaan aliurakoitsijoita. Urakoitsijalla on kokonaisvastuu sopimuksen toteuttamisesta. Sopijapuoli vastaa käyttämänsä aliurakoitsijan osuudesta, aliurakoitsijoiden työn tekemisestä, lopputuloksen laadusta ja toimittamisesta sekä pätevyydestä kuten omastaan. Sopijapuoli vastaa myös siitä, että aliurakoitsija noudattaa omalta osaltaan sopijapuolelle asetettuja velvoitteita. Tilaaja kohdistaa mahdolliset vaatimukset ja reklamaatiot aina Urakoitsijaa kohtaan, vaikka Urakoitsijan vastuulla olevan työn tai palvelun suorittaja olisi Urakoitsijan aliurakoitsija. Urakoitsijan on ilmoitettava etukäteen Tilaajalle mahdolliset muutokset käyttämissään aliurakoitsijoista. Tilaaja voi perustellusta syystä kieltää Urakoitsijaa käyttämästä tiettyä aliurakoitsijaa. Tilaaja ei hyväksy sellaista aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittuja tilaajavastuulain ja tämän sopimuksen edellyttämiä selvityksiä vaadittaessa. Alihankintaketjun pituus saa olla korkeintaan kolme (pääurakoitsija + aliurakoitsija + aliurakoitsijan aliurakoitsija). Aliurakoitsijasta on pyydettäessä toimitettava soveltuvin osin kohdassa työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset mainitut selvitykset vastuuvakuutusta lukuun ottamatta. Palve-

16 URAKKAOHJELMA 16 (21) luntuottaja varmistaa, että sen käyttämät aliurakoitsijat on merkitty ennakkoperintärekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä sekä tarkistaa vuosittain, että aliurakoitsijat ovat ennakkoperintärekisterin mukaan suorittaneet maksuunpannut verot sekä sosiaali- ja muut lakisääteiset maksut. 9. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 9.1 Työmaan hallinto Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaaja. Tilaajan edustajat ja heidän valtuutensa osoitetaan urakkasopimuksessa. Tilaaja asettaa työtä valvomaan nimeämänsä valvojan. Urakoitsija nimeää vastuulliset, ammattitaitoiset esimiehet, jotka ohjaavat ja valvovat työtä ja näille mainitut vaatimukset täyttävät varahenkilöt. Pääurakoitsijalla tulee olla tämän urakan työkohteessa työnjohtajat (katu- ja vihertyönjohtajat), joilla tulee olla alaltaan vähintään 5 vuoden työkokemus viimeisen 10 vuoden aikana, joista vähintään 3 vuotta tulee olla tämän sopimuksen piiriin kuuluvan, vastuualansa infran ylläpidon työnjohtotehtävistä. Työnjohdon tulee olla Tilaajan käytettävissä katselmuksissa, osallistua kaikkiin työmaakokouksiin ja tehdä kierroksia urakka-alueella. Ajalla katutyönjohtajan tulee tarkastaa katualueiden tila vähintään kahden viikon välein ja vihertyönjohtajan viheralueiden tila vähintään viikon välein. Ajalla katutyönjohtajan tulee tarkastaa katualueiden tila vähintään viikon välein ja vihertyönjohtajan viheralueiden tila vähintään kahden viikon välein. Raportti kierretyistä alueista on toimitettava tilaajalle viimeistään seuraavan työpäivän aikana. Urakoitsijan on tiedotettava sopimukseen liittyvän henkilöstön vaihdoksista viipymättä kohteen yhdyshenkilölle ja esimiehen vaihtumisesta Tilaajalle. Henkilöstövaihdokset eivät saa johtaa tilanteeseen, jossa Urakoitsijan henkilöstön ammattipätevyys ja/tai kokemus poikkeaisi Urakoitsijan tarjouksessaan ilmoittamasta Tilaajan asettamista vähimmäispätevyys ja/tai kokemusvaatimuksista. Urakoitsijan on esitettävä ja hyväksytettävä Tilaajalla, viimeistään ennen sopimusten allekirjoitusta, luettelo tehtävään nimetyistä vastuuhenkilöstä, työnjohtajista ja heidän varahenkilöistään sekä muista tämän urakan erityisammattitutkintoa vaativista henkilöistä (arboristi, leikkipaikkatarkastaja). Vastuuhenkilöiden tulee olla tavoitettavissa sovittuina aikoina tai sovitulla tavalla normaalin työajan puitteissa ja päivystyshenkilö vuorokauden ympäri kohdan mukaisesti. Urakoitsija toimii ko. työkohteessa valtioneuvoston päätöksen no 629/94 tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsijan tulee tehdä kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta työtä koskeva turvallisuussuunnitelma, josta ilmenee alueurakoitsijan työsuojelu-organisaatio ja alueurakan työturvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen sijaisensa, jotka huolehtivat työkohteen turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteen-

17 URAKKAOHJELMA 17 (21) sovittamisesta ja työmaa-alueen järjestyksestä ja siisteydestä. Kukin urakoitsija on velvollinen ennen töiden alkua kirjallisesti nimeämään työkohteeseen oman työturvallisuudesta vastaavan henkilön, joka huolehtii urakoitsijan työturvallisuusvelvoitteista, toimii yhteyshenkilönä työturvallisuusasioissa ja tiedottaa työturvallisuusasioista urakoitsijan työntekijöille. 9.2 Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Työnantajavelvoitteiden täyttäminen Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimusten allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija ja aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Ennakonperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Tilaaja ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimi, LY-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta, urakkasumma) lääninverovirastolle. Kulkulupa Urakoitsijan on ilmoitettava omien ja alihankkijoidensa työkohteessa työskentelevien työntekijöiden nimet ja sosiaaliturvatunnukset työkohteen vastaavalle työnjohtajalle ja paikallisvalvojalle. Työkohteessa olevilla työntekijöillä tulee olla henkilön ja hänen työnantajansa yksilöivä tunniste. Jos urakoitsijalla on tilaajan työkohteessa palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on hän velvollinen toimittamaan vastaavalle työnjohtajalle tai muulle tilaajan edustajalle ja tarvittaessa edelleen toimitettavaksi työntekijästä voimassa olevan työntekijän oleskeluluvan tai työvoimatoimiston hyväksyvän päätöksen sekä tarvittaessa todisteen siitä, että

18 URAKKAOHJELMA 18 (21) työntekijä on tapaturmavakuutettu työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Työntekijän on aina tarvittaessa näytettävä passinsa. Urakoitsija on vastuussa viime kädessä myös siitä, että sen aliurakoitsijat huolehtivat edellä mainittujen velvoitteiden täyttämisestä. Urakoitsijan on tarvittaessa pyydettäessä annettava tilaajalle selvitys siitä, että edellä mainittuja vaatimuksia on noudatettu. 10. SOPIMUKSEN PURKAMINEN Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen välittömästi, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään muun muassa sitä, ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on olennainen eikä virhettä sopijapuolen vaatimuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai vähäiset viivästykset ja/tai vähäiset virheet ovat toistuvia. Tilaajalla on oikeus mm. purkaa koko sopimuskokonaisuus päättymään välittömästi, mikäli palvelun laadussa on havaittu olennaisia poikkeamia sopimuksen mukaisesta tai palvelun laadussa on toistuvasti merkittäviä laatuongelmia eikä niitä korjata Tilaajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa tai mikäli Palveluntuottaja viivästyy olennaisesti tai on ilmeistä, että palveluntuottaja viivästyy olennaisesti palveluntuottamisessa eikä viivästystä voida pitää vähäisenä. Tilaajalla on lisäksi oikeus purkaa palvelusopimus välittömin vaikutuksin, mikäli henkilöstön ammattipätevyys ja/tai kokemus alittaa tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset tai mikäli Urakoitsijan sopimusvelvoitteen laiminlyönti aiheuttaa vakavaa vaaraa. Jos Tilaaja ei ole tyytyväinen Urakoitsijan palvelun toimittamisessa käyttämään henkilöön, palveluntuottaja sitoutuu Tilaajan vaatimuksesta vaihtamaan viivytyksettä ja veloituksetta henkilön, jolta puuttuu riittävä ammattitaito tai joka muutoin ei Tilaajan perustellun näkemyksen mukaan ole sopiva tehtävään. Jos palveluntuottaja ei kykene osoittamaan Tilaajan hyväksymää henkilöä, Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Palveluntuottaja ei toimita määräajassa kohdassa 9.3 esitettyjä taloudellisen tilanteen selvityksiä. Tilaajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus verojen tai lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen laiminlyönnin vuoksi, ellei laiminlyöntiä voida pitää vähäisenä tai ellei Palveluntuottaja ole toimittanut viranomaisen hyväksymää maksusuunnitelmaa. Purkaminen on aina tehtävä kirjallisesti. 11. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN MUUTTUNEIDEN OLOSUHTEIDEN JOHDOSTA Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Palveluntuottajan olo-

19 URAKKAOHJELMA 19 (21) suhteissa, kuten esimerkiksi hankintailmoituksessa asetetuissa kelpoisuusehtojen täyttämisessä tai julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 53 tai 54 :n mukaisten poissulkemisperusteiden osalta, on tapahtunut olennainen muutos ja Tilaaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Palveluntuottajan kanssa, mikäli kyseinen olosuhteiden muutos olisi ollut Tilaajan tiedossa sopimuksentekohetkellä. Tällöin Palveluntuottajalla on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tehdystä työstä, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen irtisanomisen johdosta. 12. SOPIMUKSEN SIIRTO Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toiselta sopijapuolelta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Sopijapuolen mahdollinen sulautuminen kolmannen osapuolen kanssa ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon tai ehtoihin. Sopijapuolia koskeva osakeyhtiölain mukainen jakautuminen ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon, vaan sopimus siirtyy sellaisenaan uuden yhtiön vastattavaksi. Tilaajalla on kuitenkin jakautumisen yhteydessä halutessaan oikeus irtisanoa sopimus neljän kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Sopijapuolet sitoutuvat tiedottamaan toiselle sopijapuolelle hyvissä ajoin mahdollisista sulautumis- ja jakautumissuunnitelmistaan. 13. SOPIMUKSEN MUUTOKSET Sopimusosapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopimusosapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopimusosapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta. 14. ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan ilmoitus tilaajalle työmaakokouksittain Sopimuksen mukaisissa tehtävissä käytettävä kieli 14.3 Varautuminen Sopimusasiakirjat laaditaan suomen kielellä. Samoin kaikki sopimuksen mukaisten tehtävien hoitoon liittyvät asiat tulee hoitaa suomen kielellä. Tilaajalla on häiriötilanteessa (esim. poikkeukselliset sääolosuhteet tai onnettomuudet) oikeus priorisoida sopimuksen mukaisia töitä sopimuksesta poiketen. Häiriötilanteessa Urakoitsija sitoutuu asettamaan sopimuksen mukaisen henkilöresurssinsa ja välineistön Tilaajan käyttöön täysimääräisenä.

20 URAKKAOHJELMA 20 (21) 14.4 Kartelliehto Tilaajalla on oikeus osoittaa Urakoitsijan henkilöstölle uusi työkohde ja tarpeen vaatiessa neuvotella henkilöstön lisäresursoinnista Urakoitsijan henkilöstöresurssien puitteissa. Palveluntuottaja vahvistaa tämän sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tämän sopimuksen tarjouskilpailun aikana tai sopimuksen teko hetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen ( kartelliin) kyseistä palvelua koskevilla markkinoilla tilaajan toiminta-alueella. Mikäli palveluntuottajan todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin), palveluntuottaja on velvollinen suorittamaan tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun palvelun kokonaisarvosta korkoineen vaatimuspäivästä lukien sekä korvaamaan sopimussakon määrän ylittävät tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi palveluntuottajan on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen Salassapitovelvollisuus ja tietosuoja 14.6 Arvonlisävero Tilaaja noudattaa julkisyhteisönä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa lainsäädännössä olevia salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä. Tämä sopimus on julkinen. Sopijapuolet pitävät toisiltaan saamansa luottamuksellisiksi merkityn tiedon tai muuten luottamukselliseksi tai liikesalaisuudeksi katsottavan aineiston, erityisesti tietoturvapaperin, salassa eivätkä käytä tietoja muihin tarkoituksiin. Tilaajalla on kuitenkin velvollisuus noudattaa lainsäädännön ja viranomaisten määräyksien mukaisia velvoitteitaan. Palveluntuottaja ei käytä Tilaajalta saamiaan tietoja muuhun kuin tämän sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Sopijapuolet vastaavat siitä, että kaikki heidän palveluksessaan olevat samoin kuin alihankkijat noudattavat tätä määräystä. Tämä määräys on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Salassapitovelvollisuus ei koske tietoa, joka on yleisesti saatavilla tai julkista tai jonka osapuoli on saanut laillisesti haltuunsa muuten kuin toiselta osapuolelta. Sopijapuolet huolehtivat omilla vastuualueillaan, että tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset ja viranomaisten määräykset otetaan huomioon. Jos sopimus tai toimeksianto purkautuu, osapuoli palauttaa tai toisen sopijapuolen suostumuksella hävittää toisen osapuolen luottamuksellisen aineiston. Aineistoa ei saa hävittää tai palauttaa, mikäli säädökset tai viranomaisten antamat määräykset vaativat säilyttämistä. Palveluntuottajan on etukäteen kirjallisesti informoitava Tilaajaa, mikäli Palvelun-tuottaja pitää jotain tietoa itsensä tai kolmannen osapuolen salassa pidettävänä liiketai ammattisalaisuutena.

21 URAKKAOHJELMA 21 (21) Tilaaja on arvonlisäverolain 8 c :ssä tarkoitettu elinkeinonharjoittaja, joka myy säännöllisesti rakentamispalveluja. Sen vuoksi Tilaajalle myytäviin em. säännöksessä tarkoitettuihin rakentamispalveluihin ja työvoiman vuokraukseen rakentamispalveluita varten sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Tilaajan ja Urakoitsijan välillä noudatetaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta siltä osin kuin työn katsotaan olevan rakentamispalvelua eikä Urakoitsija siksi lisää urakkahintaan arvonlisäveroa. Sikäli kun Urakoitsija katsoo myyvänsä muita kuin arvonlisäverolain 8 c :ssä tarkoitettuja palveluita ja lisää urakkahintaan tai sen osaan arvonlisäveron, ja veroviranomainen maksuunpanee tämän Tilaajan arvonlisäverotuksessaan vähentämän arvonlisäveron sillä perusteella, että Urakoitsijan olisi tullut soveltaa myyntiinsä käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, Urakoitsija palauttaa myyntihinnassa virheellisesti veloitetun arvonlisäveron Tilaajalle viipymättä saatuaan maksuunpanoa koskevan tiedon. Urakoitsija korvaa Tilaajalle myös maksuunpanosta aiheutuneet muut kustannukset kuten viivästysseuraamukset. Tilaaja ja Urakoitsija pyrkivät kuitenkin yhteistyössä välttymään Tilaajaa koskevalta maksuunpanolta noudattamalla arvonlisäverolaissa tarkoitettua sitoumusmenettelyä (sopimushetkellä AVL 178 ).

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA... 4 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta.... 4 1.2. Tilaajan edustaja... 4 2. TIETOJA HANKKEESTA... 4 2.1. Alueurakan kohde...

Lisätiedot

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018

KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kunnossapito URAKKAOHJELMA 5.5.2014 1(21) KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018 Osoite Puhelin Fax Suensaarenkatu 4 (016) 432 11 (016) 431 087 95400 TORNIO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Turun kaupunki, seudullinen joukkoliikenne Sopimus 1 (21) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus

Lisätiedot

ituusuia 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta

ituusuia 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta ituusuia Urakkaohjeirna Tuusulan kunta 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KAYNTIOSOITE HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181: FAKSI:

Lisätiedot

2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 20 13-2017 URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelrna Lute 3. Tuusulan kunta

2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 20 13-2017 URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelrna Lute 3. Tuusulan kunta 2?TuusuIa Urakkaohjelrna Tuusulan kunta 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 20 13-2017 URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072; WVVW.TUUSULAFI ituusuia Urakkaohjeirna Sisäiiysluetteio

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA 21.5.2014 Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen 2014 1/19 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttajat...4

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 29.2.2012

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 29.2.2012 Urakkaohjelma Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 Sisältö 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA...5 1.1 URAKKAKOHDE JA -RAKENNUSPAIKKA...5 1.2 TILAAJA...5 1.3 SUUNNITTELIJAT JA MUUT OSAPUOLET...5 2

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN URAKKAOHJELMA 7.3.2011 JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta

Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta Tu us u Ia Tuusulan kunta 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072; WMNTUUSULA.FI 2rTuusuIa Urakkaohjeirna Sisällysluetteio 4 1.1. Tilaajana

Lisätiedot

z? Tu US U Ia Urakkaohjelma

z? Tu US U Ia Urakkaohjelma Sivul z? Tu US U Ia Urakkaohjelma Tuusulan kunta 7 KIRKKOTIE-RANTATIE-PEKKOLA AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072; \NVVWTUUSULA.FI TuusuIa Urakkaohjeirna

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä Hakelämpölaitos Haapamäentie 1, 70900 Toivala

Savon koulutuskuntayhtymä Hakelämpölaitos Haapamäentie 1, 70900 Toivala 1 / 20 Ramboll CM Oy Mika Tusa +358 (0)50 3123 294 mika.tusa@ramboll.fi Savon koulutuskuntayhtymä Hakelämpölaitos Haapamäentie 1, 70900 Toivala Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA

Lisätiedot