Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä-Turku, alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen"

Transkriptio

1 URAKKAOHJELMA 1 (21), alkaen URAKKAOHJELMA

2 URAKKAOHJELMA 2 (21) 1. ALUEURAKAN KOHDE Alueurakan kohde Tutustuminen alueeseen URAKKAMUOTO Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Alueurakkaan sisältyvät tehtävät Tuntityöt ja yksikköhintapohjaiset lisätyöt Erilliseen tilauspäätökseen perustuvat lisätyöt Tilaajan erillishankinnat Alueurakan johtovelvollisuudet Toimintatapa urakka-alueella Työhön määrääminen SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI Sopimussakko, viivästys ja suorituksen laiminlyönti Vahingonkorvaus Vastuu kolmannelle osapuolelle TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajan toimesta tehtävät työt Materiaalin nouto-, palautus- ja hankintapaikka Lumen, liukkaudentorjuntamateriaalin ja jätteiden vastaanottopaikat LAATU Urakoitsijan laadunvalvonta TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Hintasidonnaisuudet Määrämuutokset Lisä- ja muutostyöt TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Katselmukset Työvoima Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Raportointi Urakka-alueen työturvallisuus Aliurakointi TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET... 16

3 URAKKAOHJELMA 3 (21) 9.1 Työmaan hallinto Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset SOPIMUKSEN PURKAMINEN SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN MUUTTUNEIDEN OLOSUHTEIDEN JOHDOSTA SOPIMUKSEN SIIRTO SOPIMUKSEN MUUTOKSET ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Työvoimamääräykset Sopimuksen mukaisissa tehtävissä käytettävä kieli Varautuminen Kartelliehto Salassapitovelvollisuus ja tietosuoja Arvonlisävero... 20

4 URAKKAOHJELMA 4 (21) 1. ALUEURAKAN KOHDE 1.1 Alueurakan kohde Sopimuksen kohteena on Turun kaupungin alueen Itä-Turku katu- ja viheralueiden sekä ulkoliikuntapaikkojen ympärivuotiset alueen hoito- ja ylläpitopalvelut tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Ylläpitotöiden lisäksi tilaaja voi teettää pieniä korjaustöitä. Sopimusasiakirjojen käsitteellä viheralue viitataan myös ulkoliikuntapaikkoihin. Urakka-alue käsittää Turun itäosan kerros- ja pientalojen ja teollisuuden kaava-alueita. Urakan piiriin kuuluvien katu- ja viheralueiden rajaus on esitetty asiakirjassa työkohdekartat. Lisäksi urakan piiriin kuuluvat alueet on esitetty asiakirjassa rekisteri- ja määrätiedot. 1.2 Tutustuminen alueeseen 2. URAKKAMUOTO 2.1. Urakkamuoto 2.2. Maksuperuste 2.3. Urakkasuhteet Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut alueurakan kohteeseen ja kaikkiin tarjouspyyntöasiakirjoihin. Ylläpidon alueurakka on kokonaishintainen palveluhankinta, joka sisältää sidotuilla määrillä yksikköhinnoin tehtäviä töitä. Ylläpitotyöt suoritetaan kokonaishintaurakkana. Maksuperusteena käytetään urakkatarjouslomakkeessa esitettyä kokonaishintaa ja tavoitteiden toteuttamiseen on kytketty sopimuskannusteet ja sanktiot. Kokonaishintaan sisältyy määriin sidottuja yksikköhintapohjaisia töitä kohdan mukaisesti. Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen määrämuutosten ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella. Urakoitsija toimii kohteissa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija voi teettää osan töistä tilaajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla.

5 URAKKAOHJELMA 5 (21) 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Alueurakkaan sisältyvät tehtävät Urakkaan kuuluvat työkohdekarttoihin ja rekisteri- ja määrätietoihin merkittyjen katu- ja viheralueiden Turun kaupungin yleisten tehtäväkorttien 2015 (jäljempänä: tehtäväkortit) mukaiset ympärivuotiset hoitotehtävät (kohdan ) ja määriin sidotut yksikköhintapohjaiset kunnossapitotyöt ( ). Urakkaan kuuluvien töiden laajuus käy ilmi tarjouspyyntöasiakirjoissa olevista määrätaulukoista. Urakkaan kuuluu metsänhoitotöitä (1.5 ha/vuosi), jotka saattavat sijaita myös muilla kuin asemakaavoitetuilla alueilla. Materiaalihankinnat mukaan lukien sähkö ja vesi kuuluvat Urakoitsijalle mikäli ei ole muuta sovittu. Tarjouslomakkeilla pyydetyt yksikköhinnat sisältävät työn ja kaiken työssä tarvittavan materiaalin oheiskustannuksineen. Lisä- ja muutostöissä käytetään ensisijaisesti tarjouslomakkeessa olevia yksikköhintoja. Myös nämä työt edellytetään tehdyiksi sopimusasiakirjoissa selostetuilla tavoilla. Urakoitsija on velvollinen ottamaan huomioon urakka-alueella ja lähietäisyydellä käynnissä olevat rakennustyöt. Palveluntuottajan on järjestettävä työnsä siten, etteivät ne tarpeettomasti häiritse alueen käyttäjien, Tilaajan ja muiden palveluntuottajien / urakoitsijoiden töitä Alueurakan kokonaishintaan sisältyvät tehtävät Urakkaan kuuluvat tehtävät suoritetaan tehtäväkorttien mukaisessa laajuudessa ja laatutasovaatimusten mukaisesti. Urakoitsijan tulee olla sopimusalueen käyttäjien tavoitettavissa arkisin klo , muina aikoina alueiden käyttäjien tulee pystyä jättämään viesti urakoitsijan edustajalle. Urakoitsijan tulee olla normaalityöaikana 2 tunnin lähtövalmiudessa ja muina aikoina 4 tunnin lähtövalmiudessa. Varallaolosta ei makseta erillistä korvausta. Urakoitsija vastaa kaikilta osiltaan työn suorittamisen edellyttämästä tiedottamisesta, kuten esim. urakoitsijalle kuuluvat viranomaisilmoitukset, ennakkoilmoitukset työn aloittamisesta medialle ja asukkaille, varoitukset ja varoituskilvet työn suorittamisesta. Urakoitsijalle kuuluu ilman erillistä korvausta seuraavat työt ja toimenpiteet: - ilmoittamaan tilaajalle urakka-alueella havaitsemistaan vioista ja puutteista - ilmoittamaan Turun katuverkolla tekemistään kaivutöistä, aitaamisista, katujen sulkemisista sekä muista liikenteelle haittaa aiheuttavista töistä Turun kaupunkiseudun liikennekeskukseen

6 URAKKAOHJELMA 6 (21) - vastaamaan viiden (5) vuorokauden kuluessa työn suorittamiseen liittyvään asiakaspalautteeseen Tilaajan käytössä olevan Paikalla -palvelun kautta - siirtokehotusmerkein merkittyjen katujen puhdistamisajankohdan ilmoittaminen/päivittäminen internetissä olevaan katujen puhdistuspalveluun - vaarallisen liukkaasta kelistä ilmoittaminen mahdollisesti urakka-aikana hankittavaan liukkauden varoituspalveluun Varsinaisten hoito- ja kunnossapitotöiden lisäksi urakoitsija on velvollinen tarkkailemaan yleisesti ympäristön kuntoa urakka-alueella ja ilmoittamaan tilaajalle alueella esiintyvistä teknisistä, esteettisistä, toiminnallisista tai turvallisuutta vaarantavista puutteista (yleinen ilmoitusvelvollisuus). Urakoitsijalla on velvollisuus havaittuaan urakkaan kuulumattoman, välitöntä korjausta vaativan vian tai puutteen tehdä tai teettää korjaus Tilaajan lukuun heti, mikäli se suuremman vahingon välttämiseksi on tarpeellista, eikä Tilaajan vastuuhenkilö ole välittömästi tavoitettavissa. Jos havaittu vika tai puute voi aiheuttaa hengenvaaraa, Urakoitsijalla on oikeus ja velvollisuus eristää vaarallinen alue, taikka jos se ei ole mahdollista, opastetauluilla tai muilla merkinnöillä järjestää opastus, jonka perusteella vaarallinen paikka voidaan turvallisesti kiertää. Urakoitsijalla on oikeus saada Tilaajalta korvaus edellä mainittujen toimenpiteiden aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista. Poistettavista materiaaleista on keskusteltava Tilaajan kanssa. Vaurioituneet ja käyttökelvottomat materiaalit jäävät urakoitsijan omaisuudeksi Alueurakan kokonaishintaan sisältyvät yksikköhintaiset tehtävät Yksikköhinnoilla suoritettavia ovat seuraavat hoidon ja kunnossapidon tehtävät: - Lumen kuormaus ja kuljetus ( /m 3 ) - Sorastus ( /m 2 ) (vähimmäispaksuus 50mm) - Vakioliikennemerkin/lisäkilven/kadunnimikyltin vaihto (kpl) - Uuden vakioliikennemerkin/lisäkilven/kadunnimikyltin asennus tukirakenteineen ( /kpl) - Tiemerkintöjen maalaus ( /m 2 ) o maalilla o massalla - Leikkipaikkojen turvamaton asennus ( /m 2 ) - Roska-astian vaihto (City 60l) ( /kpl) - Uuden roska-astian asennus jalustoineen ja kiinnikkeineen (City 60l) ( /kpl) - Betonilaatoituksen korjaus ( /m 2 ) - Liimattavan reunakiven asennus ( /m) - Avo-ojien kaivu ( /m) - Rumpujen uusiminen max 400mm ( /m) - Nurmikoiden paikkaus (kylvönurmi) ( /m 2 ) - Yksittäisen puun, tuulenkaadon tai konkelon korjuu sis. puun kaadon, poiskuljetuksen ja juurakon käännön ( /kpl) - Puun istutus (sisältäen puuta kohden kasvualustan 2 x 2 x 1 m, kaivutyöt, istuttamisen, puun tukemisen kahdella tukiseipäällä, kuorikekatteen, kasteluputken, rungon jyrsijäsuojan ja istutuskastelun kuljetuskustannuksineen ja viimeistelytöineen). Tilaaja

7 URAKKAOHJELMA 7 (21) hankkii taimimateriaalin (puiden koko rym cm) ( /kpl) Urakoitsija hinnoittelee yksikköhintaiset työt tarjouksessaan. Tarjouslomakkeessa ilmoitetut määrät ovat sidottuja määriä. Yksikköhinnat sisällytetään sopimukseen ja kokonaishintaan. Nämä tehtävät suoritetaan aina erillisen tilauksen perusteella. Toteutuneiden määrien poiketessa sidotuista määristä urakkasummaa korjataan ylöspäin tai alaspäin samoilla yksikköhinnoilla. Menettelytapa poikkeaa YSE 45 pykälästä, jota tässä urakassa ei sovelleta. Sidottujen määrien muutokset voivat olla huomattavia, esim. lumen kuormaus ja poiskuljetus ovat sääriippuvaisia. Yksikköhintaisista töistä urakoitsija pitää kirjaa ja hyväksyttää ne tilaajalla. Kumulatiivinen toteutuneiden määrien seurantalista luovutetaan tilaajalle ennen jokaista työmaakokousta ja määräpäivitykset hyväksytään yhteisesti jokaisen työmaakokouksen yhteydessä. Vuosittain mennessä toteutuneet määrät tarkastetaan ja niiden pohjalta suoritetaan välitilitys (lisälasku/hyvitys). Samalla kumulatiiviset määrät nollataan seurantalistalta ja käynnistetään seuranta uudestaan koskien seuraavaa vuotta. 3.2 Tuntityöt ja yksikköhintapohjaiset lisätyöt Tuntiveloituksella teetetään töitä ainoastaan silloin kun työ ei sisälly kokonaishintaan, yksikköhintaa ko. työstä ei ole sopimuksessa tai tuntihinnan käyttö on muuten perusteltua. Tuntihinnalla tehtävät työt sovitaan kohteittain tilaajan ja urakoitsijan kesken ennen työn aloitusta. Tarjoaja voi ilmoittaa yksikköhintojen tarjouslomakkeessa myös muuta käytössään olevaa kalustoa tuntihintoineen. Tuntiveloitushinnat tarkastetaan urakkaneuvottelussa. Urakkaneuvottelussa yhteisesti sovitut tuntihinnat sisällytetään sopimusasiakirjoihin. Tuntiveloituksella tehtävien töiden suorittamisesta annetaan tarvittaessa tarjous ennen työn aloittamista. Yksikköhintapohjaisia lisätöitä Tilaaja tilaa tarvittaessa seuraavista töistä: - Leikkipaikkojen turvasoranvaihto sis. vanhan turvahiekan poiston, uuden turvahiekan hankinta (pesty raekoko 2-8) ja asennus - Jäädytyskauden lisäviikko/kenttä (viikko) - Jäädytyskauden lisäviikko/kaikki kentät (viikko) - Kentän lisälanaus/kenttä (kerta) - Kentän lisälanaus/ kaikki kentät (kerta)

8 URAKKAOHJELMA 8 (21) 3.3 Erilliseen tilauspäätökseen perustuvat lisätyöt Tilaaja voi tilata erilliseen tilauspäätökseen perustuen lisätöitä. Lisätöitä voivat olla esimerkiksi kasvillisuuden kasvuunlähtöhoito (2 vuotta rakentamisesta), kiinteistöjen pihojen ylläpito sekä pumppaamoille johtavien ajoteiden talvihoito. Kasvuunlähtöhoito maksetaan hoidettavien neliöiden mukaisesti 1.5 kertaisena urakoitsijan tarjouslomakkeessa ilmoittamiin neliöhintoihin perustuen. Talvihoitoon erikseen tilattavien alueiden laajuus ja kunnossapitoluokitus sovitaan erikseen ennen talvikauden alkua. 3.4 Tilaajan erillishankinnat Seuraavassa on lueteltu urakan tehtävien ja tehtävärajojen selventämiseksi eräitä urakkaan kuulumattomia tehtäviä, jotka ovat tilaajan erillishankintoja: - ajoratamaalaukset - leikkipaikkojen vuositarkastukset - puiden kuntoarviointi ja latvustuennat - uimarantojen hoito - asfaltointityöt 1 m 2 paikkauksia lukuun ottamatta - laatoitustyöt 1 m 2 korjauksia lukuun ottamatta - Orikedon lumensijoituspaikan hoito - kuntoradat - puistokuntosalit - pulkkamäet - frisbeegolfrata - Hurttivuoren ja Mikkolanmäen pallokentät 3.5. Alueurakan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana, huolehtii työmaan johtovelvollisuuksista ja toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana työkohteissa. 3.6 Toimintatapa urakka-alueella Urakoitsija on vastuussa sopimuksen puitteissa suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta voimassaolevan lainsäädännön ja turvallisuusasiakirjan mukaisesti. Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että voimassa olevan kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain määräykset sekä tässä urakkaohjelmassa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten organisoida ja järjestää sekä suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän sopimuksen ja tehtäväkorttien mukaisesti niin, että tilaajan sopimusasiakirjoihin kirjatut tavoitteet täyttyvät.

9 URAKKAOHJELMA 9 (21) 3.7 Työhön määrääminen Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti omaan harkintaansa ja annettuihin ohjeisiin perustuen, on tilaajan edustajilla urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuorituksen, työsuorituksen aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa tai tms. oikeus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin yhden tunnin kuluessa määräyksestä, ellei muuta sovita. Viranomaisten (esim. poliisi, pelastuslaitos) määräyksestä tulevissa tehtävissä urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Normaalioloissa ja häiriötilanteissa urakoitsijalle kuuluu äkillisenä erikseen korvattavana hoitotyönä mm. - kiertoyhteyden järjestäminen ja ylläpitäminen viranomaisen pyynnöstä - viranomaisen avustaminen liikenteen ohjaamisessa onnettomuuspaikalla - tie/katualueen jälkisiivouksen hoitaminen ja vaurioituneiden rakenteiden korjaaminen Näistä tehtävistä urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle. 4. SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI 4.1 Sopimussakko, viivästys ja suorituksen laiminlyönti Poiketen YSE 18 :stä, 25 :stä ja 27 :n 2 kohdasta, tähän sopimukseen sovelletaan liitteen sopimuskannusteet ja sanktiot mukaisia viivästyssakkoja sekä sopimussakkoja urakoitsijan laiminlyödessä urakkasopimuksen mukaisten tehtäviensä hoidon. Urakoitsija on aina velvollinen laiminlyödessään sopimuksen mukaisen velvoitteensa, korjaamaan työn sopimuksen mukaiseksi. Tilaajalla on oikeus saada sopimussakkoa Palvelun laadun poiketessa sopimuksen mukaisesta tasosta. Tilaajalla on oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että Palveluntuottajan laatupoikkeamasta olisi aiheutunut vahinkoa. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä tai muusta Palveluntuottajan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta vain siltä osin kuin vahingon määrä ylittää sopijapuolten jäljempänä sopiman sopimussakon. Tilaaja on lisäksi oikeutettu sopimussakkoon, mikäli Tilaajan ja Palveluntuottajan välillä erikseen sovittuja erillistöitä ei ole tehty sovitun mukaisesti sovitussa laajuudessa ja aikataulussa, eikä reklamaatiosta huolimatta laiminlyöntejä ole korjattu sovitusti. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen siitä, onko työn lopputulos sopimuksen mukainen, on Palveluntuottajalla näyttövelvollisuus, että työsuoritus on tehty oikein ja lopputulos on sopimuksen mukainen.

10 URAKKAOHJELMA 10 (21) 4.2 Vahingonkorvaus Tilaajalla on oikeus kateoston suorittamiseen kolmannelta osapuolelta, mikäli työn aloittaminen viivästyy sopimuksen liitteissä kuvatusta tai muutoin sovitusta eikä sitä määräyksestä huolimatta suoriteta asianmukaisesti sovitussa ajassa. Palveluntuottaja sitoutuu tässä tilanteessa suorittamaan Tilaajalle kateoston kustannukset sekä kateostosta aiheutuneet ylimääräiset valvonta- ja tilauskustannukset, kuitenkin vähintään 500 /kateosto. Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajan oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä. Tilaajalla ja Palveluntuottajalla on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Korvauksen enimmäismäärä on kussakin vahinkotapauksessa euroa ja se kattaa Tilaajalle, kolmannelle osapuolelle ja näiden omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti, ei edellä mainittua vahingonkorvauksen enimmäismäärää sovelleta. Jos sopimusrikkomus on seurausta osapuolen tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta, vastaa rikkonut osapuoli myös toisen osapuolen välillisistä ja epäsuorista vahingoista. Urakoitsijan on pidettävä luetteloa niistä vahinkotapauksista, joista aiheutuu vahinkoa Tilaajalle, käyttäjäasiakkaalle tai kolmannelle. Urakoitsijalla on velvollisuus ilmoittaa tällaisista vahingoista Tilaajalle. Mikäli alueella todetaan tuoreita työkoneiden tai työmenetelmien aiheuttamia puiden runko-, tyvi- tai oksavaurioita, on urakoitsijan todistettava etteivät ne ole aiheutuneet heidän toimestaan. Muussa tapauksessa määrätään urakoitsijalle sakkoa 500 /vauriokohta. Mikäli vaurio on halkaisijaltaan yli 50 % puun rungon ympärysmitasta vauriokohdalta mitattuna, katsotaan puu tuhoutuneeksi kokonaan. Tällöin puun taloudellinen arvo määritetään valtakunnallisella kasvillisuuden arvonmääristysmenetelmällä (KAM 07, Viherympäristöliitto ry ) ja tämä summa määrätään urakoitsijalle sakkona. Jos sopimus päättyy Urakoitsijasta johtuvasta syystä ja tästä aiheutuu Tilaajalle vahinkoa, on Tilaajalla oikeus kuitenkin vahingonkorvaukseen sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti. 4.3 Vastuu kolmannelle osapuolelle Vahinkotapauksissa, joissa kunta tilaajana saattaa lainsäädännön perusteella, kadunpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla korvausvastuussa kolmannelle osapuolelle, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kunta tilaajana hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut

11 URAKKAOHJELMA 11 (21) siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kunnalla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvausvaade. Tilaajalla on oikeus korvausvaateen esittämiseen myös, mikäli urakoitsijan sopimusrikkomuksesta tai urakoitsijan toiminnasta muuten aiheutuu tilaajalle muuta vahinkoa. Urakoitsijan tulee pyydettäessä antaa lausunto jälkikäteen vahinkotilannehetkellä vallinneista olosuhteista sekä Urakoitsijan toimenpiteistä kyseisenä ajankohtana ko. paikassa. Lausunto tulee antaa viiden (5) päivän kuluessa pyynnöstä. Urakoitsijan on pidettävä luetteloa kaikista suoraan hoitamistaan vahinkotapauksista ja päätöksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien vahinkotapausten asiakirjoihin. 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5.1 Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaaja vastaa tiedottamisesta Turun kaupungin ohjeiden mukaisesti. Tilaaja informoi urakoitsijaa alueella urakka-aikana samanaikaisesti muiden urakoitsijoiden ja Tilaajan tiedossa olevien kolmansien osapuolien toimesta tehtävistä töistä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi alueellattilaajan toimesta tehtävät asfalttipäällystystyöt, katujen tai viheralueiden rakennustyöt, asukastalkoot sekä muiden rakennuttajien toimesta tehtävät sähkö-, puhelin- ja vesihuoltojohtojen rakentamistyöt ja metsänhoitotyöt. Yleisillä alueilla tehtäviä kaivu- ja muita rakennustöitä valvoo urakka-alueella Turun Kiinteistöliikelaitoksen yksityisten töiden valvoja. Tilaaja ylläpitää katu- ja viheraluerekisteriä (YAOH yleisten alueiden operatiivinen hallinta). Tilaaja vastaa urakka-alueella olevien Urakoitsijan tehtävien suorittamista haittaavien ajoneuvojen siirtämisistä ja siitä aiheutuvista kustannuksista ja muista toimenpiteistä. Siirtoajankohdat sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. 5.2 Materiaalin nouto-, palautus- ja hankintapaikka Tilaaja osoittaa tarvittaessa materiaalin nouto-, palautus- ja hankintapaikat. 5.3 Lumen, liukkaudentorjuntamateriaalin ja jätteiden vastaanottopaikat Lumen vastaanottopaikka on Räntämäki I Vanhan Tampereentien varrella Orikedonkadun liittymää vastapäätä ja Ovako Vuoksenniskankadun päässä. Urakka-aikana mahdollisesti käyttöön tulee vielä Karhulan vanha maankaatopaikka.

12 URAKKAOHJELMA 12 (21) Tilaaja määrittelee urakka-alueen lumen lähisijoituspaikat ennen talvikauden alkua. Lähisijoituspaikkoja on käytettävä ensisijaisesti lumen sijoittamiseen. Lähisijoituspaikkojen hoito on määritelty tehtäväkortissa 1410 lumen lähisiirto. Tilaaja määrittelee urakka-alueelle hiekoitushiekkojen ja puiden lehtien välivarastointipaikat, joita urakoitsija voi halutessaan hyödyntää. Hiekoitushiekat tulee olla pois siivottuna alueilta toukokuun loppuun mennessä ja lehdet lokakuun loppuun mennessä. Urakoitsija vastaa alueen siisteydestä välivarastoinnin aikana. Muiden kuin edellä mainittujen jätteiden varastointi alueilla on kielletty. Välivarastointipaikkoihin voi tulla muutoksia urakan aikana. Liukkaudentorjuntamateriaalin ja lietteen vastaanottopaikat urakoitsija hyväksyttää tilaajalla. Jätteet on toimitettava tilaajan nimeämään vastaanottopisteeseen. Tällä hetkellä ne ovat Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ylläpitämät vastaanottopaikat (ks. Kaikki jätteiden kuljetus- ja vastaanottomaksut tulee sisällyttää urakkahintoihin. 6. LAATU 6.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden tehtävien töiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan tulee esittää kirjallisesti tätä työtä koskeva oma sekä aliurakoitsijoidensa laadunvarmistusjärjestelmä ennen töiden aloitusta työmaan laatusuunnitelmineen. Urakoitsijan tulee ennen töiden aloitusta esittää kirjallisesti selvitys, miten urakoitsija varmistaa oman sekä aliurakoitsijoidensa suorituksen laadun. Lisäksi pääurakoitsijan tulee esittää ennen töiden aloitusta kirjallisesti selvitys, miten pääurakoitsija varmistaa pääurakoitsijan erityisvelvoitteiden hoitamisen laadun. 7. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakoitsijan tarjouksessaan antama arvonlisäveroton kokonaishinta pitäen sisällään määriin sidottuja yksikköhintoja tarjouspyynnön mukaisesti. 7.2 Urakkahinnan maksaminen

13 URAKKAOHJELMA 13 (21) Maksuerätaulukko Maksuerätaulukot laaditaan koskien yhden vuoden palvelujaksoa. Palvelusopimuksen kokonaishinta, pois lukien yksikköhintaiset työt, jaetaan kuukausieriin sopijapuolten erikseen sopimalla tavalla Tilaajan kustannusrakenteeseen perustuvan kuukausijaon mukaisesti. Mahdollisen sopimuksen irtisanomisajan osalta käytetään irtisanomisajalla palvelukorvauksena em. maksupostitaulukon kalenterikuukausieriä. Yksikköhintapohjaiset työt laskutetaan kuukausittain tehtyä työtä vastaan, kun määrät on hyväksytty työmaakokouksissa. Urakkaan sisältyvien yksikköhintaisten sidottujen määrien ylittyessä (kohta ), tehdään määrämuutos lisälasku. Urakkaan sisältymättömät yksikköhintapohjaiset lisätyöt (kohta 3.2), laskutetaan lisätyölaskuna Hintasidonnaisuudet Määrämuutokset Urakkahinta on kiinteä yhden (1) vuoden, jonka jälkeen se on sidottu tarjouspyynnön mukaisesti maanrakennuskustannusindeksiin. Urakka-alueen määrämuutokset tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa (touko- ja syyskuussa). Uusien alueiden aiheuttama ylläpidettävän pinta-alan muutos huomioidaan muuttamalla urakan kokonaishintaosuutta tarjouslomakkeella annettujen yksikköhintojen mukaisesti. Muuttuneiden pinta-alojen vaikutus urakkahintaan tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa määrämuutosten yhteydessä. Epäselvissä tapauksissa, lisääntyneen hoitoalan vaikutuksesta urakkahintaan, neuvotellaan tapauskohtaisesti. Urakan määrämuutoksiin liittyvät hyvitykset puolin ja toisin selvitetään viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta Lisä- ja muutostyöt Tilaajalla on oikeus, neuvoteltuaan urakoitsijan kanssa, teettää lisä- ja muutostöitä myös muulla kuin valituksi tulleella urakoitsijalla tai tehdä ne itse. 8. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 8.1 Katselmukset

14 URAKKAOHJELMA 14 (21) 8.2 Työvoima 8.3 Työmaakokoukset 8.4 Työmaapäiväkirja Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueella aloituskatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto sopimusasiakirjojen mukaiseen hoitotasoon verrattuna sekä todetaan alueen eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, tilaajan suorittamat tai kolmansien osapuolten suorittamat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. Urakan aikana kesä/talvihoitokauden päättyessä pidetään urakka-alueella katselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen verrattuna. Urakan päättyessä pidetään urakka-alueella loppukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto sopimusasiakirjojen mukaiseen hoitotasoon verrattuna. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijan tulee ilmoittaa työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan kuukausittain. Työvoiman käytössä on noudatettava työvoimaviranomaisten yleisesti antamia ohjeita ja määräyksiä sekä alkaen voimaan astunutta lakia rakentamiseen liittyvästä tiedoksiantovelvollisuudesta. Työmaakokouksia pidetään urakoitsijan kutsumana kerran kuukaudessa. Työmaakokouksesta tehdään kirjallinen muistio. Urakoitsija tulee dokumentoida kaikki Tilaajalta tulleet huomautukset palvelun tai kaluston laadusta sekä vastata reklamaatioon kahden (2) vuorokauden sisällä sekä ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi. Kaikista lisä- ja muutostöistä ja lisävaatimuksista sekä niistä suoritettavista korvauksista tai hyvityksistä on sovittava työmaakokouksissa ja ne on kirjattava työmaapöytäkirjaan. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija pitää asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa yleisten sopimusehtojen 75 :n mukaisesti. Pääurakoitsijan on pidettävä päivittäin asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (sää- ja kelipäiväkirja, toimenpidepäiväkirja). Mikäli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei ylläpitotoimenpiteitä ole tehty, tulee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta. Työmaapäiväkirjaan tulee esim. merkitä:

15 URAKKAOHJELMA 15 (21) 8.5 Raportointi - päivittäiset sää- ja lämpöhavainnot (talvikautena vähintään kolme kertaa päivässä; aamulla, päivällä ja illalla) - töiden aloitus- ja lopetusajat - tehdyt työt - toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö) - mahdolliset muut tehtäviin vaikuttavat havainnot - tilaajan ja asiakkaiden reklamaatiot Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä. Työmaapäiväkirjan allekirjoittaa urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja. Urakoitsijan tulee laatia tilaajalle toteutuneista töistä kuukausiraportti. Raportit toimitetaan työmaakokouksiin (raporttien esitystavasta sovitaan erikseen). Kaikki työssä tapahtuvat poikkeamat raportoidaan poikkeamailmoituksella. 8.6 Urakka-alueen työturvallisuus 8.7 Aliurakointi Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän urakka-alueeseen liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Urakoitsija on oikeus käyttää tarjouksessaan ilmoittamiaan aliurakoitsijoita. Urakoitsijalla on kokonaisvastuu sopimuksen toteuttamisesta. Sopijapuoli vastaa käyttämänsä aliurakoitsijan osuudesta, aliurakoitsijoiden työn tekemisestä, lopputuloksen laadusta ja toimittamisesta sekä pätevyydestä kuten omastaan. Sopijapuoli vastaa myös siitä, että aliurakoitsija noudattaa omalta osaltaan sopijapuolelle asetettuja velvoitteita. Tilaaja kohdistaa mahdolliset vaatimukset ja reklamaatiot aina Urakoitsijaa kohtaan, vaikka Urakoitsijan vastuulla olevan työn tai palvelun suorittaja olisi Urakoitsijan aliurakoitsija. Urakoitsijan on ilmoitettava etukäteen Tilaajalle mahdolliset muutokset käyttämissään aliurakoitsijoista. Tilaaja voi perustellusta syystä kieltää Urakoitsijaa käyttämästä tiettyä aliurakoitsijaa. Tilaaja ei hyväksy sellaista aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittuja tilaajavastuulain ja tämän sopimuksen edellyttämiä selvityksiä vaadittaessa. Alihankintaketjun pituus saa olla korkeintaan kolme (pääurakoitsija + aliurakoitsija + aliurakoitsijan aliurakoitsija). Aliurakoitsijasta on pyydettäessä toimitettava soveltuvin osin kohdassa työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset mainitut selvitykset vastuuvakuutusta lukuun ottamatta. Palve-

16 URAKKAOHJELMA 16 (21) luntuottaja varmistaa, että sen käyttämät aliurakoitsijat on merkitty ennakkoperintärekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä sekä tarkistaa vuosittain, että aliurakoitsijat ovat ennakkoperintärekisterin mukaan suorittaneet maksuunpannut verot sekä sosiaali- ja muut lakisääteiset maksut. 9. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 9.1 Työmaan hallinto Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaaja. Tilaajan edustajat ja heidän valtuutensa osoitetaan urakkasopimuksessa. Tilaaja asettaa työtä valvomaan nimeämänsä valvojan. Urakoitsija nimeää vastuulliset, ammattitaitoiset esimiehet, jotka ohjaavat ja valvovat työtä ja näille mainitut vaatimukset täyttävät varahenkilöt. Pääurakoitsijalla tulee olla tämän urakan työkohteessa työnjohtajat (katu- ja vihertyönjohtajat), joilla tulee olla alaltaan vähintään 5 vuoden työkokemus viimeisen 10 vuoden aikana, joista vähintään 3 vuotta tulee olla tämän sopimuksen piiriin kuuluvan, vastuualansa infran ylläpidon työnjohtotehtävistä. Työnjohdon tulee olla Tilaajan käytettävissä katselmuksissa, osallistua kaikkiin työmaakokouksiin ja tehdä kierroksia urakka-alueella. Ajalla katutyönjohtajan tulee tarkastaa katualueiden tila vähintään kahden viikon välein ja vihertyönjohtajan viheralueiden tila vähintään viikon välein. Ajalla katutyönjohtajan tulee tarkastaa katualueiden tila vähintään viikon välein ja vihertyönjohtajan viheralueiden tila vähintään kahden viikon välein. Raportti kierretyistä alueista on toimitettava tilaajalle viimeistään seuraavan työpäivän aikana. Urakoitsijan on tiedotettava sopimukseen liittyvän henkilöstön vaihdoksista viipymättä kohteen yhdyshenkilölle ja esimiehen vaihtumisesta Tilaajalle. Henkilöstövaihdokset eivät saa johtaa tilanteeseen, jossa Urakoitsijan henkilöstön ammattipätevyys ja/tai kokemus poikkeaisi Urakoitsijan tarjouksessaan ilmoittamasta Tilaajan asettamista vähimmäispätevyys ja/tai kokemusvaatimuksista. Urakoitsijan on esitettävä ja hyväksytettävä Tilaajalla, viimeistään ennen sopimusten allekirjoitusta, luettelo tehtävään nimetyistä vastuuhenkilöstä, työnjohtajista ja heidän varahenkilöistään sekä muista tämän urakan erityisammattitutkintoa vaativista henkilöistä (arboristi, leikkipaikkatarkastaja). Vastuuhenkilöiden tulee olla tavoitettavissa sovittuina aikoina tai sovitulla tavalla normaalin työajan puitteissa ja päivystyshenkilö vuorokauden ympäri kohdan mukaisesti. Urakoitsija toimii ko. työkohteessa valtioneuvoston päätöksen no 629/94 tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsijan tulee tehdä kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta työtä koskeva turvallisuussuunnitelma, josta ilmenee alueurakoitsijan työsuojelu-organisaatio ja alueurakan työturvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen sijaisensa, jotka huolehtivat työkohteen turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteen-

17 URAKKAOHJELMA 17 (21) sovittamisesta ja työmaa-alueen järjestyksestä ja siisteydestä. Kukin urakoitsija on velvollinen ennen töiden alkua kirjallisesti nimeämään työkohteeseen oman työturvallisuudesta vastaavan henkilön, joka huolehtii urakoitsijan työturvallisuusvelvoitteista, toimii yhteyshenkilönä työturvallisuusasioissa ja tiedottaa työturvallisuusasioista urakoitsijan työntekijöille. 9.2 Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Työnantajavelvoitteiden täyttäminen Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimusten allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija ja aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Ennakonperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Tilaaja ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimi, LY-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta, urakkasumma) lääninverovirastolle. Kulkulupa Urakoitsijan on ilmoitettava omien ja alihankkijoidensa työkohteessa työskentelevien työntekijöiden nimet ja sosiaaliturvatunnukset työkohteen vastaavalle työnjohtajalle ja paikallisvalvojalle. Työkohteessa olevilla työntekijöillä tulee olla henkilön ja hänen työnantajansa yksilöivä tunniste. Jos urakoitsijalla on tilaajan työkohteessa palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on hän velvollinen toimittamaan vastaavalle työnjohtajalle tai muulle tilaajan edustajalle ja tarvittaessa edelleen toimitettavaksi työntekijästä voimassa olevan työntekijän oleskeluluvan tai työvoimatoimiston hyväksyvän päätöksen sekä tarvittaessa todisteen siitä, että

18 URAKKAOHJELMA 18 (21) työntekijä on tapaturmavakuutettu työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Työntekijän on aina tarvittaessa näytettävä passinsa. Urakoitsija on vastuussa viime kädessä myös siitä, että sen aliurakoitsijat huolehtivat edellä mainittujen velvoitteiden täyttämisestä. Urakoitsijan on tarvittaessa pyydettäessä annettava tilaajalle selvitys siitä, että edellä mainittuja vaatimuksia on noudatettu. 10. SOPIMUKSEN PURKAMINEN Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen välittömästi, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään muun muassa sitä, ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on olennainen eikä virhettä sopijapuolen vaatimuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai vähäiset viivästykset ja/tai vähäiset virheet ovat toistuvia. Tilaajalla on oikeus mm. purkaa koko sopimuskokonaisuus päättymään välittömästi, mikäli palvelun laadussa on havaittu olennaisia poikkeamia sopimuksen mukaisesta tai palvelun laadussa on toistuvasti merkittäviä laatuongelmia eikä niitä korjata Tilaajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa tai mikäli Palveluntuottaja viivästyy olennaisesti tai on ilmeistä, että palveluntuottaja viivästyy olennaisesti palveluntuottamisessa eikä viivästystä voida pitää vähäisenä. Tilaajalla on lisäksi oikeus purkaa palvelusopimus välittömin vaikutuksin, mikäli henkilöstön ammattipätevyys ja/tai kokemus alittaa tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset tai mikäli Urakoitsijan sopimusvelvoitteen laiminlyönti aiheuttaa vakavaa vaaraa. Jos Tilaaja ei ole tyytyväinen Urakoitsijan palvelun toimittamisessa käyttämään henkilöön, palveluntuottaja sitoutuu Tilaajan vaatimuksesta vaihtamaan viivytyksettä ja veloituksetta henkilön, jolta puuttuu riittävä ammattitaito tai joka muutoin ei Tilaajan perustellun näkemyksen mukaan ole sopiva tehtävään. Jos palveluntuottaja ei kykene osoittamaan Tilaajan hyväksymää henkilöä, Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Palveluntuottaja ei toimita määräajassa kohdassa 9.3 esitettyjä taloudellisen tilanteen selvityksiä. Tilaajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus verojen tai lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen laiminlyönnin vuoksi, ellei laiminlyöntiä voida pitää vähäisenä tai ellei Palveluntuottaja ole toimittanut viranomaisen hyväksymää maksusuunnitelmaa. Purkaminen on aina tehtävä kirjallisesti. 11. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN MUUTTUNEIDEN OLOSUHTEIDEN JOHDOSTA Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Palveluntuottajan olo-

19 URAKKAOHJELMA 19 (21) suhteissa, kuten esimerkiksi hankintailmoituksessa asetetuissa kelpoisuusehtojen täyttämisessä tai julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 53 tai 54 :n mukaisten poissulkemisperusteiden osalta, on tapahtunut olennainen muutos ja Tilaaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Palveluntuottajan kanssa, mikäli kyseinen olosuhteiden muutos olisi ollut Tilaajan tiedossa sopimuksentekohetkellä. Tällöin Palveluntuottajalla on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tehdystä työstä, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen irtisanomisen johdosta. 12. SOPIMUKSEN SIIRTO Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toiselta sopijapuolelta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Sopijapuolen mahdollinen sulautuminen kolmannen osapuolen kanssa ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon tai ehtoihin. Sopijapuolia koskeva osakeyhtiölain mukainen jakautuminen ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon, vaan sopimus siirtyy sellaisenaan uuden yhtiön vastattavaksi. Tilaajalla on kuitenkin jakautumisen yhteydessä halutessaan oikeus irtisanoa sopimus neljän kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Sopijapuolet sitoutuvat tiedottamaan toiselle sopijapuolelle hyvissä ajoin mahdollisista sulautumis- ja jakautumissuunnitelmistaan. 13. SOPIMUKSEN MUUTOKSET Sopimusosapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopimusosapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopimusosapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta. 14. ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan ilmoitus tilaajalle työmaakokouksittain Sopimuksen mukaisissa tehtävissä käytettävä kieli 14.3 Varautuminen Sopimusasiakirjat laaditaan suomen kielellä. Samoin kaikki sopimuksen mukaisten tehtävien hoitoon liittyvät asiat tulee hoitaa suomen kielellä. Tilaajalla on häiriötilanteessa (esim. poikkeukselliset sääolosuhteet tai onnettomuudet) oikeus priorisoida sopimuksen mukaisia töitä sopimuksesta poiketen. Häiriötilanteessa Urakoitsija sitoutuu asettamaan sopimuksen mukaisen henkilöresurssinsa ja välineistön Tilaajan käyttöön täysimääräisenä.

20 URAKKAOHJELMA 20 (21) 14.4 Kartelliehto Tilaajalla on oikeus osoittaa Urakoitsijan henkilöstölle uusi työkohde ja tarpeen vaatiessa neuvotella henkilöstön lisäresursoinnista Urakoitsijan henkilöstöresurssien puitteissa. Palveluntuottaja vahvistaa tämän sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tämän sopimuksen tarjouskilpailun aikana tai sopimuksen teko hetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen ( kartelliin) kyseistä palvelua koskevilla markkinoilla tilaajan toiminta-alueella. Mikäli palveluntuottajan todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin), palveluntuottaja on velvollinen suorittamaan tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun palvelun kokonaisarvosta korkoineen vaatimuspäivästä lukien sekä korvaamaan sopimussakon määrän ylittävät tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi palveluntuottajan on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen Salassapitovelvollisuus ja tietosuoja 14.6 Arvonlisävero Tilaaja noudattaa julkisyhteisönä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa lainsäädännössä olevia salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä. Tämä sopimus on julkinen. Sopijapuolet pitävät toisiltaan saamansa luottamuksellisiksi merkityn tiedon tai muuten luottamukselliseksi tai liikesalaisuudeksi katsottavan aineiston, erityisesti tietoturvapaperin, salassa eivätkä käytä tietoja muihin tarkoituksiin. Tilaajalla on kuitenkin velvollisuus noudattaa lainsäädännön ja viranomaisten määräyksien mukaisia velvoitteitaan. Palveluntuottaja ei käytä Tilaajalta saamiaan tietoja muuhun kuin tämän sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Sopijapuolet vastaavat siitä, että kaikki heidän palveluksessaan olevat samoin kuin alihankkijat noudattavat tätä määräystä. Tämä määräys on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Salassapitovelvollisuus ei koske tietoa, joka on yleisesti saatavilla tai julkista tai jonka osapuoli on saanut laillisesti haltuunsa muuten kuin toiselta osapuolelta. Sopijapuolet huolehtivat omilla vastuualueillaan, että tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset ja viranomaisten määräykset otetaan huomioon. Jos sopimus tai toimeksianto purkautuu, osapuoli palauttaa tai toisen sopijapuolen suostumuksella hävittää toisen osapuolen luottamuksellisen aineiston. Aineistoa ei saa hävittää tai palauttaa, mikäli säädökset tai viranomaisten antamat määräykset vaativat säilyttämistä. Palveluntuottajan on etukäteen kirjallisesti informoitava Tilaajaa, mikäli Palvelun-tuottaja pitää jotain tietoa itsensä tai kolmannen osapuolen salassa pidettävänä liiketai ammattisalaisuutena.

21 URAKKAOHJELMA 21 (21) Tilaaja on arvonlisäverolain 8 c :ssä tarkoitettu elinkeinonharjoittaja, joka myy säännöllisesti rakentamispalveluja. Sen vuoksi Tilaajalle myytäviin em. säännöksessä tarkoitettuihin rakentamispalveluihin ja työvoiman vuokraukseen rakentamispalveluita varten sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Tilaajan ja Urakoitsijan välillä noudatetaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta siltä osin kuin työn katsotaan olevan rakentamispalvelua eikä Urakoitsija siksi lisää urakkahintaan arvonlisäveroa. Sikäli kun Urakoitsija katsoo myyvänsä muita kuin arvonlisäverolain 8 c :ssä tarkoitettuja palveluita ja lisää urakkahintaan tai sen osaan arvonlisäveron, ja veroviranomainen maksuunpanee tämän Tilaajan arvonlisäverotuksessaan vähentämän arvonlisäveron sillä perusteella, että Urakoitsijan olisi tullut soveltaa myyntiinsä käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, Urakoitsija palauttaa myyntihinnassa virheellisesti veloitetun arvonlisäveron Tilaajalle viipymättä saatuaan maksuunpanoa koskevan tiedon. Urakoitsija korvaa Tilaajalle myös maksuunpanosta aiheutuneet muut kustannukset kuten viivästysseuraamukset. Tilaaja ja Urakoitsija pyrkivät kuitenkin yhteistyössä välttymään Tilaajaa koskevalta maksuunpanolta noudattamalla arvonlisäverolaissa tarkoitettua sitoumusmenettelyä (sopimushetkellä AVL 178 ).

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut SOPIMUSLUONNOS 1 (9) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen Urakkasopimus X pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 26.08.2005 TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA Ristijärven kunnan Tie- ja kiinteistönhoitotoimi pyytää tarjousta teiden ja alueiden talvikunnossapidosta talvikaudelle 2005 2006. Talvikunnossapito

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Laura Inkinen Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

SOPIMUS 1/ Virastokatu 2, Imatra. Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi

SOPIMUS 1/ Virastokatu 2, Imatra. Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi SOPIMUS 1/5 LuonnoS Oppilaskuljetuspalvelut 1. Sopijapuolet Tilaaja Palveluntuottaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Tuire Hatakka Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 LIITE 3 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3 1 (1) 10.2.2016 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Tilaaja 3 1.2 Tilaajan edustaja 3 1.3 Alueurakan kohde 3 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3 2.1 Urakkamuoto ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Kinnulan kunta URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(3) KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Tarjouspyynnön kohde Kinnulan kunta pyytää Teiltä tarjousta kiinteistöjen liittämisestä yksikköhintaurakkana

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020 Kaupalliset asiat Talvihoitotyöt projektinjohtomallilla Kesähoitotyöt kokonais- ja yksikköhinnoilla Tarjouslomakkeella pyydetään urakoitsijalta Tarjoushinta

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 ESPOON KAUPUNKI Palveluliiketoimi 1232/02.08.00/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 URAKKAOHJELMA Palveluliiketoimi 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TILAAJA... 4 1.1

Lisätiedot

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt 21.11.2014 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt Liikelaitos Kokkolan Satama (1.1.2015 Kokkolan Satama Oy) pyytää tarjoustanne Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotöistä

Lisätiedot

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: nn (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö 1 (15) 15.7.2015 URAKKAOHJELMA Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka Tekninen toimi Kadut ja ympäristö PL 38, 53101 Lappeenranta Villimiehenkatu 1 puh. (05) 6161 kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p ,

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p , LIITE 3 SOPIMUSLUONNOS MARKKINOINTISTRATEGIATYÖN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt 1.1. Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiyksikkö (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA ASEMAN SEUDUN ALUEURAKKA LAATINUT: Seppo Jokinen

URAKKAOHJELMA ASEMAN SEUDUN ALUEURAKKA LAATINUT: Seppo Jokinen URAKKAOHJELMA ASEMAN SEUDUN ALUEURAKKA LAATINUT: Seppo Jokinen 2(14) URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Alueurakan kohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

"KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 5 1/ INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 17.5.2016 "KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 LUONNOS 6.8.2015 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito Tarjouspyyntö 1 (5) 8.9.2017 AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 2017 2019 Tarjouspyyntö 1 Yleistä 2 Hankinnan kuvaus Auran kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja piha-alueiden

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen leikkipaikkojen tarkastus- ja suunnittelupalvelut.

Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen leikkipaikkojen tarkastus- ja suunnittelupalvelut. URAKKAOHJELMA LEIKKIPAIKKOJEN TARKASTUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

1/8. 85, / kuukausi. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. 2,000 52,5 / tunti / yksi henkilö

1/8. 85, / kuukausi. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. 2,000 52,5 / tunti / yksi henkilö 1/8 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO HEL2014-014568 / Tallinnanaukion tori- ja tapahtuma-alueen ympäristön puhtaanapito ja talvikunnossapito (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere KULUTTJASOPIMUKSET 23.3.2011 Tampere Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere Laki ja rakentaminen Laki on pakottavaa oikeutta Ei koske kahden yksityishenkilön välistä riitaa Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA LIITE 1 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA 09.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja.... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3 Urakan laajuus... 4 1.4 Urakka-alueen erityispiirteitä...

Lisätiedot

VD/9119/02.08.00.00/2014

VD/9119/02.08.00.00/2014 VD/9119/02.08.00.00/2014 Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Veromiehen ja Pakkalan alueella selvitystyön

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh.

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh. OSTOPALVELUSOPIMUSLUONNOS ERITYISOPPILAIDEN KULJETUKSET 1. Sopijapuolet Ostaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ytunnus 2220682-7 Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2).

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN AURAUS Oulaisten kaupungin pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). Tarjoushintaan ( /h) on sisällytettävä kaikki työhön liittyvät kone-

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot