Työttömien ammatillisen kuntoutustarpeen tunnistaminen - kokemuksia Paltamon täystyöllisyyskokeilusta. Raija Kerätär

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömien ammatillisen kuntoutustarpeen tunnistaminen - kokemuksia Paltamon täystyöllisyyskokeilusta. Raija Kerätär 10.3.2015"

Transkriptio

1 Työttömien ammatillisen kuntoutustarpeen tunnistaminen - kokemuksia Paltamon täystyöllisyyskokeilusta Raija Kerätär

2 Esityksessäni tänään Esittelen lyhyesti, mistä Paltamon kokeilussa oli kyse Esittelen havainnot työterveyshuollon palveluista ja siitä, mitä piti kesken kaiken muuttaa ja miksi Näkökulma on hankkeeseen työllistettyjen työkyvyssä ja kuntoutustarpeessa Vastaan kysymykseen, mitä hanke opetti työterveys- ja kuntoutuslääkärille sekä työllisyyshankkeita suunnitteleville

3 Paltamon Työtä kaikille -hanke Valtakunnallinen kokeilu, toteutus Paltamossa Kainuussa Tarkoituksena työllistää kaikki kunnan työttömät tarkoitusta varten perustetun Paltamon työvoimayhdistyksen palkkalistoille ja etsiä heille yksilöllisiä polkuja avoimille työmarkkinoille Maksettiin työn tekemisestä passiivisen työttömyyden sijasta Terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen osana tavoitteita Paltamon työvoimayhdistys ry. Toiminnanjohtaja ja esimies-ohjaajia 10-13, (kuntoutusohjaajia 1-2, terv.hoitajia 1-2)

4 Paltamon Työtä kaikille -hanke Rahoitus valtion budjetista TEM, STM, VM, Kainuun liitto Paltamo Asukkaita 3998 Työttömiä 292, työttömyysaste 17,8% Osa Kainuun maakuntaa, Sote-palvelut Paltamossa ja Kajaanissa (36km) Laaja tutkimuskokonaisuus, THL, Kela, VATT, Lapin yliopisto ja tutkija Jouko Kajanoja* Vertailu Sonkajärven työttömiin ja Paltamon työllisiin *Kokko R, Nenonen T, Martelin T. Työllisyys, terveys ja hyvinvointi Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus Hankkeen loppuraportti. Raportti 18/2013. THL.

5 Paltamon työtä kaikille hanke ja terveyspalvelut Terveyden ja työkyvyn tukemista painotettiin jo suunnitteluvaiheessa Paltamon työvoimayhdistys järjesti lakisääteisen työterveyshuollon 1-2 omaa terveydenhoitajaa, työterveyslääkäripalvelut ostettiin Oorninki Oy:ltä (2 lääkäriä, yht. 8-16t/vko) Työterveysasema Työvoimatalolla Paltamossa

6 Lähtötiedot työterveyshuoltoon Työttömillä on paljon sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä paljon tukielinsairauksia paljon alkoholi- ja muiden päihteiden riippuvuuksia paljon mielenterveyssairauksia ja kehitysvammaisuutta Työttömät käyttävät vähemmän terveyspalveluja kuin työlliset

7 Terveydenhuollon tehtävät siirtymätyömarkkinoilla ( ) Työkyvyn tukeminen *edistetään siirtymää työhön Työkyvyn heikkenemisen toteaminen *edistetään siirtymää hoitoon /kuntoutukseen Työkyvyttömyyden toteaminen *edistetään siirtymää sairausvapaalle/eläkkeelle Saikku. Terveyspalvelu työllistymisen tukena; THL Raportti 22/2009

8 Kuntoutuslääkärin tehtävä te-toimistojen ja TYP:ien asiakkailla v (Oorninki) Terveydenhuollon tehtävä siirtymätyömarkkinoilla Te-tstot* asiakkaista % (n=209) TYP**- asiakkaista % (n=225) Työkyvyn tukeminen -edistetään siirtymää työhön 5 4 Työkyvyn heikkenemisen toteaminen -edistetään siirtymää hoitoon ja kuntoutukseen Työkyvyttömyyden toteaminen -edistetään siirtymää eläkkeelle tai pitkälle sairausvapaalle Muu 11 6 Suosituksia/tutkittu asiakas 1,23 1,27 *Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun te-toimistot ** Oulun, Raahen ja Kainuun työvoiman palvelukeskukset

9 Syksy 2009 Oikean tth: toimintasuunnitelman tekoon Työpaikkaselvitysten tekoon Aloitetaan vastaanotot 2-3pv/kk Päihteidenkäyttö vyöryi päälle Päihdeohjelman teko nro 1 Esimiehille ja johdolle tukea päihteiden käytön rajoittamiseen Työhöntulotarkastukset aloitetaan

10 Työhöntulotarkastus, tavoitteet 2009 Tunnistaa työntekijän työkykyä heikentävät pitkäaikaissairaudet ja tehdä suunnitelma hoidon ja kuntoutuksen osalta sekä arvioida työhön soveltuvuutta terveydentilan ja muun työkyvyn kannalta Päihderiippuvuuden tunnistaminen, hoitoon ja kuntoutukseen ohjaus on erityinen painoalue Arvioida työntekijän kokonaistoimintakykyä työllistymisen edellytysten parantamiseksi Tunnistaa lisääntyneet terveysriskit ja antaa ohjausta erityisesti sepelvaltimotaudin, diabeteksen ja keuhkoahtaumataudin ehkäisemiseksi Ohjata ja neuvoa sekä lisätä työntekijän luottamusta työterveyspalveluiden käyttöön

11 Käytännössä Prosessiin ohjattuja päihderiippuvaisia vähän Työhöntulotarkastuksissa somaattisia pitkäaikaissairaita, jopa graaveja Missä mt-potilaat ja heikkkolahjaiset/kehitysvammaiset? Aktiivisimpien työntekijöiden tarvitsevuus vyöryy päälle, missä vetäytyjät? Tehdäänkö oikeita asioita???

12 Paltamon opetuksia v Työterveyshuollon keinovalikoima, esim. terveystarkastukset eivät sovellettunakaan täysin sovi pitkään työttömänä olleiden terveydenhuoltoon Miksi? Toiminta- ja työkykyisyys ei selviä vastaanotolla eikä terveystarkastuksissa Työkykyisyyden ongelmien varhainen tunnistaminen tapahtuu parhaiten työssä / koulussa Vetäyttävää (=syrjäytymiseen johtavaa) sairautta sairastava vaatii meiltä aktiivista ja etsivää otetta eikä löydy kyselyillä Pitkään työttömänä olleen kokemus itsestä: arvoton? uhri? Defenssiivinen toiminta näkyy Kelan tyyppiseen kuntoutukseen meno vaatii ensin kuntoutumisen osallisuuteen Ei kyllä työllisty avoimille työmarkkinoille?

13 Monialainen työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi v Kuntoutusohjaaja selvitteli sosiaalisen tilanteen ja koulutus- ja työuran Esimies ja työntekijä täyttivät Työssä selviytymisen arviointi lomakkeen Terveydenhoitaja selvitti aiemmat tutkimukset/hoidot/kuntoutuksen Tt-lääkäri 1. Hahmotti kokonaistoimintakyvyn = selviytymisen esitietojen pohjalta (vrt. ICF-viitekehys) 2. Haastatteli (toimijuus, omat suunnitelmat, käsitys työkyvystä) 3. Teki kliinisen tutkimuksen edellisten pohjalta 4. Hankki tarvittavat lisätutkimukset 5. Teki johtopäätökset ja suunnitelmat keskustellen asiakkaan kanssa (tarv. yhdessä työryhmän kanssa)

14 All unemployed jobseekers in Paltamo municipality , n=283 Employed to Full Employment Project n=274 Long termed unemployed, clients to employment office n=9 n=226 n=4 Not participated, total n=48 no consent, n=6 began studying, n=10 changed the job, n=10 moved to other municipality, n=6 on maternity leave, n=2 joined the army, n=2 process still ongoing , n=7 unattainable, n= 5 Participants, n=230 Examination and treatment Unwilling to participate, n= 5 Multidimensional assessment of work ability on long term Good work ability, No need for support Good work ability after support Able to work only in the transitional labour market Unable to work, start early retirement process

15 Työttömien luottamus toisiin ihmisiin? 45 korkea kyyninen epäluottamus (%) korkea kyyninen epäluottamus (%) Paltamon työttömät n=157 Sonkajärven työttömät n=119 Paltamon työlliset n=151 Lähde: THL 2012

16 Kuntoutuksen näkökulmasta Osa henkilöistä ei tunnista ongelmia toimintakyvyssään, vaikka ne olisivat graavejakin Osa henkilöistä pitää asian omana tietonaan ja yrittää pärjätä (häpeä, syyllisyys, itse pärjäämisen tarve) Kuntoutuspalvelujen saaminen edellyttää toimintakyvyn heikkouden ja sairauden/diagnoosin tunnistamista ensin Terveydenhuoltopalvelut lähtevät siitä, että asiakas hakeutuu ja pyytää palvelua Syrjäytymisen ilmiössä mukana myös sosiaali- ja terveyspalvelujen piirteet, jossa odotetaan että asiakas on aktiivinen / osaa / tietää hakea palvelua

17 Paltamon yhteisö kuntoutumisen tukena Ensimmäinen vaihe , perinteinen työpajatoiminta, Työhönsijoitus organisaatiosta lähtevä Autoritaarisesti johdettu, mutta rajat epäselvät Kahden kerroksen väkeä Toinen vaihe Työntekijöiden ideat ja toiveet arvostettuja Uusia toimintamuotoja työntekijöiden aloitteesta Esimiesten ohjaustaitojen koulutus Tulevaisuuden suunnittelu edelleen työlästä Painopistealueena nuorten ammatillinen ohjaus Luottamus yhteiskuntaan lisääntyi

18 Osallisuuden rakentuminen kuntouttavassa työtoiminnassa (Luhtasela 2009) Osallisuus lisääntyy hyvinvointia lisäävien tekijöiden avulla Osallisuuden rakentuminen edellyttää: 1. Osallistujien kokemustiedon ottamista toiminnan suunnittelun pohjaksi 2. Vallan käytön uudelleen jakoa niin, että työntekijät ja asiakkaat käyttävät jaettua valtaa toiminnan kehittämiseksi 3. Osallistujien ihmisarvoista ja oikeudenmukaista kohtelua ja 4. Dialogisen toiminnan menetelmien käyttöä, esim luomalla osallistujien kanssa toiminnallisia rakenteita, joissa he voivat lisätä tietoisuuttaan omasta tilanteesta

19 Mitä Paltamo opetti ammatillisen kuntoutustarpeen tunnistamisesta ja ohjauksesta? 1. Suunnattukaan terveystarkastus ei ole riittävä tunnistamaan työttömien työkykyä heikentäviä sairauksia tai kuntoutuksen tarvetta 2. Hankkeen aikana kehitetty monialainen työ- ja toimintakyvyn arviointimalli osoittautui toimivaksi 3. Pitkään työttömänä olleiden osallisuuden kohentuminen on tärkeä edellytys ammatillisten urien tai työkykyisyyden etenemiselle 4. Työllistämishankkeissa tulisi työn tarjoamisen lisäksi hanketoimijoilla olla vahva ohjaus- ja kuntoutusosaaminen

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 201 Helsinki 2015 Toimintakertomus_201.indd 1 7..2015 1:3:39 2 Toimintakertomus_201.indd 2 7..2015 1:3:0 Sisällys Vuosi 201 Työterveyslaitoksessa 1 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla 19.1.2010 Diak Päivi Vuokila-Oikkonen TtT, tutkijayliopettaja;

Lisätiedot

TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS

TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:33 Sirkku Kivistö, Eila Kallio, Greta Turunen TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖTERVEYSLAITOS Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Työpaikkakohtainen strategia Yksilökohtainen työkyvyn hallinta ja ylläpito Työpaikan suunnitelma järjestelmästä, jolla työkykyasioita työpaikalla hoidetaan (mm. sairauslomalta

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria Hirvonen Anneli Pekkarinen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Tutkimukset ja selvitykset 3/05

Tutkimukset ja selvitykset 3/05 Tutkimukset ja selvitykset 3/05 PEHMEÄN JA KOVAN YRITTÄMISEN RAJAMAASTOSSA Lapin yliopisto Sosiaalityön laitos Pirkko Lehtinen Tutkija Tammikuu 2005 ESR tutkimukset ja selvitykset -sarja Päätoimittaja

Lisätiedot