foragenda su Päättäjäjulkaisu Päättäjäjulk äjäjulkaisu Päättäjäjulka su Päättäjäjulkaisu äjulkaisu u Pää Fortum SIDOSRYHMÄJULKAISU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "foragenda su Päättäjäjulkaisu Päättäjäjulk äjäjulkaisu Päättäjäjulka su Päättäjäjulkaisu äjulkaisu u Pää Fortum SIDOSRYHMÄJULKAISU"

Transkriptio

1 foragenda Fortum SIDOSRYHMÄJULKAISU Teemana sähkömarkkinat: Kuinka ne toimivat nyt? Entä tulevaisuudessa? su Päättäjäjulkaisu Päättäjäjulk äjäjulkaisu Päättäjäjulka su Päättäjäjulkaisu äjulkaisu u Pää

2 Pääkirjoitus Sähkömarkkinoiden laajentaminen ja kilpailun lisääminen ajankohtaisempaa kuin koskaan Sähkömarkkinoiden vapauttamisesta Suomessa on kulunut jo reilut 15 vuotta. Keskeistä muutoksessa oli sähköntuotannon ja -myynnin avaaminen kilpailulle ja niiden erottaminen sähkönsiirrosta ja -jakelusta, jotka ovat luonnollisia monopoleja. Samalla Suomi liittyi yhteisiin pohjoismaisiin sähkön tukkumarkkinoihin, joita pidetään edelläkävijöinä maailmassa. Markkinoiden vapauttamisen ja laajentamisen perusteena oli tarve tehostaa resurssien käyttöä ja parantaa huoltovarmuutta ilman ylimitoitettuja kansallisia investointeja. Ymmärrettiin, että yhteiskunnalle ja kuluttajille tulee huomattavasti edullisemmaksi, kun koko pohjoismainen tuotantokapasiteetti on maiden käytössä ja vapaa kilpailu ohjaa mitoittamaan uudet investoinnit kustannustehokkaasti. Suuri hyötyjä tuotannon optimaalisesta käytöstä on luonnollisesti myös ympäristö. Eurooppaa ravistelevan talouskriisin myötä tämä ajatus on entistä ajankohtaisempi. Yhteisesti sovitut ilmasto- ja energiatavoitteet edellyttävät useiden satojen miljardien investointeja vähäpäästöiseen energian tuotantoon. Tähän Euroopalla ei ole varaa, jos maat tekevät energiapolitiikkaa kansallisista lähtökohdista. Sen sijaan maiden olisi yhdessä pyrittävä poistamaan esteitä kilpailun tieltä ja antaa markkinoiden kohdentaa investoinnit sinne, missä ne on edullisinta toteuttaa ilman, että päätöksentekoa ohjaavat vääristävät tuet tai niitä estävät tarpeettoman monimutkaiset lupamenettelyt. Avainasemassa markkinoiden yhdentymiselle ja uusiutuvan tuotannon merkittävälle lisäämiselle on myös maiden välisten sähkön siirtoyhteyksien vahvistaminen. Sen avulla varmistetaan, että sähkö virtaa vapaasti edullisemmalta hinta-alueelta kalliimmalle ja että käytössä on aina edullisin mahdollinen tuotantomuoto. Tästä laajempien markkinoiden hintavakaudesta Pohjoismaat ovat hyötyneet parin viime vuoden ajan, kun Saksasta on virrannut edullisempaa sähköä Pohjolaan. Kun päätöksentekijät ratkovat Euroopan talousvaikeuksia, eivät energia-asiat ehkä ole päällimmäisenä mielessä. Nyt jos koskaan meidän tulisi kuitenkin seisoa yhteisesti sovittujen tavoitteiden takana ja tehdä rohkeasti niiden saavuttamiseksi tarvittavat päätökset. Kyse on maanosamme kilpailukyvystä ja ympäristömme tulevaisuudesta tämän päivän ratkaisut tehdään puolen vuosisadan tähtäimellä. Anne Brunila Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys Fortum foragenda on Fortumin päättäjäjulkaisu. Julkaisija: Päätoimittaja: Anne Brunila Toimituspäällikkö: Paula Durston Toimitus ja ulkoasu: Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy Kannen kuvitus: Janne Harju Paino: Lönnberg Painot Oy ISSN Osoitteenmuutokset ja muut yhteydenotot:

3 Sisältö syyskuu 2011 Eurooppa tarvitsee vahvan yhteisen vision saavuttaakseen tavoitteensa olla hiilineutraali, sanoo EURELECTRICin pääsihteeri Hans ten Berge. 14 s. Argumentit Selvät sävelet sähkömarkkinoilla Miten sähkömarkkinat rakentuvat? Millaisia seurauksia eri ratkaisuilla on? Miltä näyttää tulevaisuus? s. 4 Suunta Näkemyksiä sähkömarkkinoiden kehittämisestä Tukkumarkkinoiden tuet ja investoinnit on saatava tasapainoon. Sähkönsiirron tulee olla kannattavaa. Pohjoismaisille vähittäismarkkinoille on avattava tie. s. 10 Näkökulma Kuluttajan rooli sähkömarkkinoilla Johtaja Timo Karttinen muistuttaa, että nimenomaan kuluttajan tarpeet ohjaavat energiajärjestelmän muutosta. s. 12 Visio Matkalla hiilineutraaliuteen Eurooppa tarvitsee vahvan yhteisen vision ollakseen hiilineutraali, sanoo pääsihteeri Hans ten Berge. s. 14 Kommentti Yhdentymisestä etua Pohjoismaille Nord Pool Spotin toimitusjohtaja Mikael Lundin pohtii Euroopan laajuisen sähkömarkkinaintegraation etenemistä. s. 16 Fakta Älykäs verkko avaa oven uusiutuville Älykkäät sähköverkot mahdollistavat sähkön hajautetun tuotannon, varastoinnin ja joustavan kulutuksen. s. 17

4 4 Fortum foragenda

5 Argumentit Teema: Sähkömarkkinat. Alan asiantuntijat esittävät näkemyksiään. Selvät sävelet sähkömarkkinoilla? Pohjoismaisessa sähköpalapelissä on useita osatekijöitä. Mikä rooli ja millaiset vaikutukset eri ratkaisuilla on ja miltä näyttää sähkömarkkinoiden tulevaisuus? Katri Koskela Janne Harju Suomi on henkilöä kohti lasketun energiankulutuksen kärkimaita Euroopassa pohjoisen sijainnin sekä energiaintensiivisen teollisuuden vuoksi. Vaikka energiankulutus kokonaisuudessaan saataisiin käännettyä laskuun, kasvaa sähkön suhteellinen osuus kulutuksesta tulevaisuudessa, kun sähköllä korvataan tehottomampia energialähteitä esimerkiksi teollisuuden prosesseissa ja liikenteessä. Pohjoismaissa sähkömarkkinat muodostuvat kolmesta osa-alueesta: pohjoismaisista tukkumarkkinoista, kansallisista vähittäismarkkinoista sekä paikallisesta sähkönsiirrosta. Sähkön tuottajat myyvät tuottamansa sähkön pohjoismaiseen sähköpörssiin, mistä sähkön vähittäismyyjät hankkivat sähköä ja myyvät sitä edelleen omille asiakkailleen. Asiakkaat puolestaan valitsevat, miltä yrityk seltä ostavat sähkönsä. Sähköverkkoyhtiöt ovat erikoistuneet sähkönsiirtoon. Kullakin verkkoyhtiöllä on aina oikeus ja velvollisuus huolehtia sähkönjakelusta alueellaan, sillä ei ole järkevää raken taa rinnakkaisia verkkoja samalle alueelle. Pohjoismaat muodostavat maailman ensimmäiset useita maita kattavat sähkön tukkumarkkinat. Pohjoismaisilla tukkumarkkinoilla kauppaa käy noin 350 sähkön tuot ta jaa, ja suomalaisilla vähittäismarkki noilla energian toimittajansa voi valita noin 70 sähkönmyyjän joukosta. Pohjoismaiset sähkömarkkinat toimivat varsin hyvin, sillä markkinaosapuolia on paljon ja kaupankäynti on vilkasta. Monissa muissa Euroopan maissa sähkömarkkinat ovat edelleen varsin keskittyneet. EU:n tavoitteena onkin aikaansaada EU:n laajuiset sähkön sisämarkkinat vuoteen 2014 mennessä. Ympäristön kannalta ei ole yhden tekevää, millä keinoin sähköä tuote taan, ja miten tehokas kyseinen tuotantotapa on. Tuotantopalettiin taas vaikuttavat ennen kaikkea kussakin maassa käytössä olevat resurssit ja kansalliset valinnat esimerkiksi Pohjoismaissa käytössä on monipuolinen tuotantopaletti, mikä on merkittävä vahvuus.» Fortum foragenda 5

6 Argumentit ASIANTUNTIJAT VASTAAVAT uusiutuvien ja ydinvoiman osalta. Yhä suuremmassa määrin tuotanto tavan valintaan vaikuttavat myös kansainväliset sopimukset, kuten EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteet ja päästökauppa. Pohjoismaissa käytössä on monipuolinen tuotantopaletti, mikä on merkittävä vahvuus. On hyvä olla tietoinen sähkö - palapelin osatekijöistä: millaisia seurauksia erilaisilla ratkaisuilla on, ja mitkä kaikki asiat sähkömarkkinoihin vaikuttavat. Tällä aukeamalla sähkömarkkinoiden eri osapuolet tuottajan, säätelijän ja kuluttajan edustajat kertovat näkemyksiään sähkömarkkinoiden nykytilasta ja tulevaisuudesta. SÄHKÖN HINNAN MUODOSTUMINEN SUOMESSA: Sähkön vähittäismyyntihinta Verot Sähkönsiirtomaksut 41 % 30 % 29 % Tukkumarkkinoilla hinta määräytyy sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Sähkön vähittäismyyntihinta perustuu tukkumarkkinoiden hintaan. Verot määrää valtio. Sähkön siirtohintaa säätelevät viranomaiset. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry:n sähköntuotannosta vastaava johtaja Pohjoismaiset tukkusähkömarkkinat toimivat hyvin: volyymi on riittävä, ja markkinat ohjaavat tuotantoa siten, että tehokkaimmat ja kustannuksiltaan edullisimmat voimalat vastaavat tuotannosta. Sähkön siirtoyhteyksiä tarvittaisiin kuitenkin lisää erityisesti Etelä- Skandinaviaan, koska siirtokapasiteetin riittämättömyys rajoittaa ajoittain kilpailua. Lähes kaikissa Euroopan maissa ollaan siirtymässä tilanteeseen, jossa joitakin tuotantomuotoja tuetaan voimakkaasti ja toisia syrjitään verottamalla tai jopa kielloilla. Regulaattorin ja poliitikkojen tehtävänä tulisi kuitenkin olla päinvastainen, eli avata mahdollisuuksia kilpailuun ja luoda yleisiä investointiedellytyksiä. Koko EU:n laajuisten yhteisten energiasisämarkkinoiden aikaansaaminen tavoiteaikataulussa vuoteen 2014 mennessä on hyvin haastava. Alppien pohjoispuolisen Euroopan osalta tavoite on kuitenkin kovaa vauhtia toteutumassa, sillä olemme jo nyt käytännössä yhtä markkina-aluetta Saksan, Ranskan ja Benelux-maiden kanssa. Yhteiset markkinat tuovat ennen kaikkea vakautta, josta hyötyvät sekä tuottajat että kuluttajat. Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen on jättihaaste koko Euroopalle. Tarvitaan paljon investointeja, joiden tärkein edellytys on vakaa politiikka. Tämä merkitsee muun muassa voimalaitos- ja sähkönsiirtohankkeiden sujuvaa lupamenettelyä. On myös selvää, että joitakin uusiutuvan energian tuotantomuotoja on tuettava. 6 Fortum foragenda

7 Riku Huttunen Energiamarkkinaviraston ylijohtaja Suomalaiset vähittäismarkkinat toimivat hyvin ja myös pohjoismaiset tukkusähkömarkkinat toimivat lähtökohtaisesti hyvin. Käytännössä tukkumarkkinat ovat laajentumassa niin Baltian kuin Keski-Euroopankin suuntaan, mikä lisää kilpailua ja eurooppalaisen sääntelyn merkitystä. On tärkeää turvata riittävä sähkönsiirtokapasiteetti sekä maiden välillä että kansalli sissa verkoissa. Markkinoiden läpinäkyvyyttä olisi hyvä kehittää esimerkiksi aluehintojen osalta. Viime talvina Pohjoismaissa nähdyt sähkön hintapiikit kertovat ensinnäkin siitä, että kysynnän ja tarjonnan joustot ovat pieniä Eurooppalaisten sisämarkkinoiden ehdoton edellytys on infrastruktuurin rakentaminen. korkean kulutuksen oloissa. Keinoja, joilla voitaisiin lisätä markkinoiden kykyä vastata poikkeuksellisiin hintasignaaleihin, tulee pohtia. Pohjoismaisten energiaviranomaisten yhteistyöelimen NordREGin puitteissa valmistuukin syksyllä selvitys kysyntäjouston kehittämisestä. Eurooppalaisten sisämarkkinoiden syntymisen ehdoton edellytys on riittävän siirto- ja jakeluinfrastruktuurin aikaansaaminen. Lisää kapasiteettia tarvitaan mm. maiden välisten sähkönsiirron pullonkaulojen poistamiseksi. Myös uusiutuvan energian lisääntyminen edellyttää investointeja älykkäisiin sähköverkkoihin. EUtason haaste on löytää yhteinen näkemys niiden infrastruktuurihankkeiden rahoituksesta, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Kilpailua vääristävät tuet eivät ole ratkaisu, vaan lähtökohtana tulee olla taloudellinen kannattavuus. Mikael Englund Sähköasiakas Pyrimme tarkkailemaan ja säätelemään sähkönkulutustamme ajoittain, ja olemme kilpailuttaneet sähkösopimuksemme. Tarjontaa ja hintavertailuja saisi olla kuitenkin lisääkin. Sähköntoimittajan valinta ei ollut helppo päätös, koska hintavertailu oli hankalaa. Sähkön ostaminen Suomessa ei tunnu näin asiakkaan näkökulmasta riittävän selkeältä; hinnoitteluperusteiden läpinäkyvyys kaipaa kehittämistä erityisesti sähkönjakelun osalta. Jonkin verran toimittajaa miettiessä on merkitystä silläkin, miten sähkö on tuotettu. Tosin kokonaistaloudellinen tarkastelu ei ole aivan yksinkertaista. Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä tekniikka on kallista ja epävarmaa. Lisäksi laitteiden valmistus sitoo paljon panoksia, joiden laadusta on vaikeaa tai jopa mahdotonta saada tietoa. Tulevaisuuden älykkäät sähköverkot sekä automaation lisääminen kodeissa, muun muassa reaaliaikainen sähkönkulutuksen seuranta sekä oma pientuotanto ovat kiinnostavia ratkaisuja, jos ne voidaan toteuttaa kohtuukustannuksin. Myös näihin ratkaisuihin liittyvät automaattiset säätöjärjestelmät voisivat olla mielenkiintoisia. Fortum foragenda 7

8 Argumentit Euroopan sähkömarkkinat Sähkömarkkinoiden yhdentymistä puoltavat monet seikat, mutta vastustajat löytävät myös heikkoja lenkkejä. Pohjoismaiset markkinat näyttävät kehityksen suuntaa Pohjoismaiset tukkusähkömarkkinat toimivat hyvin, mistä kertovat muun muassa alueiden pienet hintaerot. Vuonna 2010 Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat yli 90-prosenttisesti samalla tasolla. EU:n sisämarkkinamallia rakennetaankin pitkälti pohjoismaisen mallin pohjalta. Myös sähkön vähittäismarkkinoilla Pohjoismailla on mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä. EU:n päästökauppa ohjaa markkinalähtöisesti Päästökauppa on hyvä esimerkki markkinalähtöisestä ohjauskeinosta, joka ohjaa tuotantoa ja investointeja tehokkaasti vähäpäästöiseen suuntaan edellyttäen, että ei luoda päästökauppamekanismin kanssa päällekkäisiä tai ristiriitaisia ohjausmekanismeja. Myös uusiutuvan energian tavoitteet voitaisiin toteuttaa kustannustehokkaimmin harmonisoidun ja kaikki EU-maat kattavan tukijärjestelmän avulla. Laajemmat markkinat tuovat tehokkuutta ja tasoittavat eroja Sähkö tuotetaan siellä, missä sen tuotanto on kulloinkin edullisinta. Yhteisillä markkinoilla sähkö virtaa matalamman hintatason alueelta korkeamman hinnan alueelle tasoittaen eroja. Esimerkiksi viime vuonna sähkön tukkumarkkinahinta oli Saksassa alempi kuin Pohjoismaissa, jolloin edullisempaa sähköä on siirtynyt etelästä pohjoiseen. Sähkön toimitusvarmuus lisääntyy Toimivat markkinat ja hyvät siirtoyhteydet ovat energian toimitusvarmuuden paras tae. Mikäli sähkön siirtokapasiteettia yli rajojen on riittävästi, voidaan paikallisia tuotantokapeikkoja paikata yhteisiltä markkinoilta vaarantamatta toimitusvarmuutta toisaalla. Esimerkiksi Suomen rajallista säätö - voimakapasiteettia voidaan paikata yhteisillä markkinoilla vaikkapa Norjan vesivarastojen avulla. Yhteismarkkinat vahvistavat EU:n roolia suhteessa kolmansiin maihin EU on edelleen vahvasti riippuvainen energian tuonnista, erityisesti alueen ulkopuolelta ostettavasta kaasusta ja öljystä. Voidakseen olla yhtenäinen energiaulkosuhteissa on EU-maiden istuttava samassa veneessä energia-asioissa. Tämä edellyttää yhteisiä energiamarkkinoita ja yhtenäisempää energiapolitiikkaa. 8 Fortum foragenda

9 Teema: Sähkömarkkinat. Tarkastelussa teeman osa-alueiden hyödyt ja haitat. vaakakupeissa Merja Paavola Janne Harju Lainsäädäntö etenee hitaasti käytäntöön Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden yhdentyminen on ollut hidasta. Jäsenmaat ovat viivytelleet lainsäädännön toimeen panoa, minkä vuoksi sisämarkkinoiden hyötyjä ei ole voitu täysimääräisesti saavuttaa. Yhtenäistä energiapolitiikkaa ei ole selkeästi näköpiirissä EU:ssa yhteinen lainsäädäntö toimii, mutta yhteistä energiapolitiikkaa ei ole. Jäsenmaat kehittävät kansallista energiapolitiikkaa kukin kansallisista lähtökohdistaan. Tästä esimerkkinä ovat erilaiset kansalliset tuet ja verot, jotka ovat ristiriidassa yhteisesti sovittujen periaatteiden kanssa. Etuja ei saavuteta ilman riittävää siirtokapasiteettia Markkinat eivät voi toimia optimaalisesti, ellei sähkö pääse siirtymään alueelta toiselle tai maasta toiseen riittämättömän siirtokapasiteetin vuoksi. Tämä heikentää myös merkittävästi energian toimitusvarmuutta. EU:n komissio on arvioinut, että investointitarve siirto- ja jakeluverkkoihin Euroopassa nousee 600 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Monimutkaiset lupamenettelyt hidastavat rakenteiden uudistumista Monimutkaiset lupamenettelyt ja kielteinen kansalaismielipide hidastavat sähkön tuotanto- ja siirtoinvestointien toteuttamista. Asiaan on kiinnitetty huomiota muun muassa uudessa hallitus ohjelmassa Suomessa. Tukikilpailu vääristää markkinoiden toimintaa Jäsenmaat tukevat eri tavoin uusiutuvan energian tuotantoa. Erilaiset järjestelmät johtavat helposti tukikilpailuun maiden välillä, mikäli tuotantoa siirtyy maasta toiseen korkeampien järjestelmällä Pohjoismaat voisivat säästää miljardi euroa vuodessa. Fortum foragenda 9

10 Suunta Laajat ja vapaat markkinat hyödyksi kuluttajalle ja yhteiskunnalle Tällainen on Fortumin näkemys siitä, miten sähkömarkkinoiden toimintaa tulisi kehittää. Paula Durston Janne Harju TUET JA INVESTOINNIT TASAPAINOON TUKKUMARKKINOILLA Integroidut, hyvin toimivat eurooppalaiset sähkömarkkinat ovat keskeinen tekijä luotettavasti, kilpailukykyi sesti ja kestävästi toimivan Euroopan unionin rakentamisessa. Tavoitteena ovat yhteiset sähkön tukkumarkkinat vuoteen 2014 mennessä. Yhteisten markkinoiden rakentamisen ohella painitaan tiukkojen ilmastotavoitteiden kanssa. Pitkällä tähtäyksellä tämä tarkoittaa siirtymistä fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- ja tuulivoimaa. Kun uusiutuvaa tuotantoa rakennetaan lisää, pelkkä voimalaitoksen rakentaminen ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan myös lisäinvestointeja sähköverkkoon, jotta sähkö saadaan siirrettyä tuulisilta ja aurinkoisilta alueilta sinne, missä kulutus on. Tämä vaatii mittavia investointeja niin maiden välisiin kuin sisäisiinkin siirtoyhteyksiin. Riittävien siirtoyhteyksien ohella Euroopan sähkömarkkinoiden integraatiossa haasteena ovat kansal liset tukimekanismit. Yhteismarkkinoiden tulisi perustua yhtenäisille säännöille. Tämä on erityisen tärkeää uusiutuvan energian tuotannossa: kansalliset tuet rasittavat jäsenmaiden budjetteja ja johtavat helposti kilpailun vääristymiseen ja tukikilpailuun maiden välillä. Tuet pitäisikin harmonisoida Euroopan laajuisesti ja ohjauskeinojen toimia markkina ehtoisesti ja tehokkaasti siten, että yhteiskunnalle aiheutuva kustannus minimoi- SÄHKÖNSIIRRON TULEE OLLA KANNATTAVAA Yhteiskunta asettaa energiayhtiöille haastavia tavoitteita sähkön toimitusvarmuuden, energiatehokkuuden parantamisen ja sähkömarkkinoiden toimivuuden kehittämisen osalta. 10 Fortum foragenda

11 Teema: Sähkömarkkinat. Fortumin laatima toiminta suunnitelma. Sähkönsiirto on luonnollinen monopoli ja sitä valvovat kansalliset viranomaiset. Esimerkiksi Suomessa tulee vuoden 2012 alussa voimaan sähkönsiirron uusi valvontamalli, jonka suuntaviivaehdotuksessa sijoitetun pääoman tuotto olisi matalampi kuin aikaisemmassa mallissa. Lisäksi tuoton vaihtelu eli taloudellinen riski kasvaisi. Sähköverkkoliiketoiminnan on oltava kannattavaa, jotta taattaisiin riittävät investoinnit sähköverkkoon ja sen vaatimaan teknologiaan. Liian matalasta tuottotasosta seuraisi pahimmillaan sähköverkkojen rapautuminen ja toimitusvarmuuden heikkeneminen, sähkömarkkinoiden kehityksen pysähtyminen sekä energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian tavoitteista tinkiminen. Sääntelyn tulee kannustaa toimijoita kehittämään ja toteuttamaan myös älykkäitä verkkoja, joista sähköasiakkaat voisivat hyötyä Euroopanlaajuisestikin. Älykkäät mittarit ja sähköverkot luovat mahdollisuuden saavuttaa yhteiskunnan asettamat ilmastotavoitteet kustannustehokkaalla tavalla. Ne mahdollistavat muun muassa uudenlaisten tuntitietoon perustuvien tuotteiden ja palvelujen kehittymisen ja siten tehokkaamman kysyntäjouston. Älykkäät verkot ovat myös edellytys uusiutuvan pientuotannon yleistymiselle. TIE AUKI SÄHKÖN POHJOISMAISILLE VÄHITTÄISMARKKINOILLE Laajentuvat sähkön tukkumarkkinat, EU:n energiatehokkuusvaatimukset, älykkäiden verkkojen ja mittareiden kehitys sekä kuluttajien ympäristötietoisuuden kasvu edellyttävät sähkön vähit täismarkkinoiden muutosta. Pohjoismaat ovat sopineet kehittävänsä vähittäismarkkinoiden toimintaa yhdessä, ja tavoitteena on pyrkiä luomaan yhteisille pohjoismaisille tukkumarkkinoille pohjautuvat yhteiset vähittäismarkkinat vuoteen 2015 mennessä. Kuluttajamarkkinoiden yhdentyminen lisää asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia ja nopeuttaa uusien tuotteiden ja palvelujen kehitystä ja markkinoille tuloa. Toteutuminen edellyttää kuitenkin pelisääntöjen, toimintamallien ja rakenteiden harmonisointia. Asiakkaan näkö kulmasta sähkön toimittajilla ei voi olla erilaisia toiminta tapoja, kun hän vertailee heidän tarjoamiaan palveluita oli kyseessä minkä maalainen toimittaja tahansa. Esimerkiksi käytäntöjä sähköntoimittajan vaihdossa ja laskutuksessa tulisi kehittää yhdessä. Vahvalla poliittisella sitoutumisella ja eri sidosryhmien välisellä yhteistyöllä Pohjoismaat voivat taas olla suunnannäyttäjänä, kun lähdetään rakentamaan eurooppalaisia sähkön vähittäismarkkinoita. LUE LISÄÄ Fortumin kannasta siihen, miten sähkömarkkinoiden toimintaa tulisi kehittää www. artikkelit Fortum foragenda 11

12 Näkökulma Kuluttaja muuttuvilla sähkömarkkinoilla Asiakkaalla on tulevaisuudessa enemmän valtaa vaikuttaa, sillä kuluttajan tarpeet ohjaavat energiajärjestelmän muutosta. Timo Karttinen Tomi Parkkonen Sähkö on perusedellytys arjen toimivuudelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille, ja ehkä juuri siksi sen hinta herättää aika ajoin kiivasta keskustelua. Keskusteluissa sähköyhtiöitä suomitaan korkeista hinnoista, sähkömarkkinoiden toimivuutta epäillään ja kuluttajien valinnanvapauden puutetta kritisoidaan. Tosiasiassa sähkön veroton hinta on Suomessa Euroopan edullisimpia, ja hinta perustuu yli 350 sähköntuottajaa käsittävillä pohjoismaisilla tukkumarkkinoilla tapahtuvaan hinnanmuodostukseen. Jatkossa kulut tajalla on myös entistä enemmän valtaa vaikuttaa, sillä nimenomaan asiakkaan tarpeet ohjaavat energiajärjestelmän muutosta. Suomalaiset kotitaloudet ja muut sähkön kuluttajat ovat jo yli kymmenen vuoden ajan voineet kilpailuttaa sähköntoimittajansa. Sähkönjakelusta puolestaan vastaa aina kuluttajan oman alueen verkkoyhtiö, koska rinnakkaisten jakeluverkkojen rakentaminen ei olisi kansantaloudellisesti mielekästä. Jakelutoimintaa ja siitä 12 Fortum foragenda

13 Teema: Sähkömarkkinat. Fortumin näkökulma teeman avainkysymyksiin. KUKA Timo Karttinen Fortumin Electricity Solutions and Distribution -divisioonan johtaja, Suomen ja Norjan maavastaava vuodesta Syntynyt 1965, diplomi-insinööri, konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta Yhtiön palveluksessa vuodesta LUE LISÄÄ Fortumin sähkön hinnan muodostumisesta ja kehityksestä: sahko saatavaa tuottoa valvovat viranomaiset. Sähkölaskun kolmas komponentti, verot, ovat viime vuosina kasvattaneet nopeimmin kuluttajien sähkölaskua: noin kolmannes sähkön siirtohinnasta on veroa. Jo nyt merkittävä osa asiakkaista käyttää aktiivisesti mahdollisuutta valita markkinoilla olevien sähköntoimittajien, tuotantotapojen ja sähkötuotteiden välillä. Toistaiseksi sähkön vähittäismarkkinat ovat Pohjoismaissa olleet kansalliset, mutta kehityspolku kulkee kohti yhteispohjoismaisia vähittäismarkkinoita, joilla kuluttajan valinnanvapaus laajenee entisestään. Pohjoismainen ministerineuvosto tähtää vuoteen 2015, jolloin suomalainenkin kuluttaja voisi ostaa sähköä suoraan vaikkapa tanskalaiselta tuulivoimatuottajalta. Yhteispohjoismaisten sähkön vähittäismarkkinoiden tavoitteena on edistää tehokkuutta, lisätä kilpailua sekä heijastaa yhä nopeammin sähkön tukkumarkkinoiden hinta signaaleja. Tämän odotetaan tarjoavan kuluttajille parempaa ja monipuolisempaa palvelua sekä entistä kilpailukykyisempää hintaa. Sähkö markkinoiden toiminnan tehostuessa myös yhteiskunnan kokonais kustannukset laskevat. Samanaikaisesti pohjoismaisen integraation kanssa sähkömarkkinoita muokkaavat voimakkaasti EU:n yhteiset energiatehokkuustavoitteet. Tulevaisuudessa sähköyhtiön tehtävänä onkin tarjota kuluttajille yhä laajemmin energiansäästöä ja sähkön hinnan seurantaa helpottavia työkaluja. Etäluettavat sähkömittarit ovat tästä hyvä esimerkki. Parhaillaan Fortumin sähkönjakelualueella Suomessa asennettavat etäluettavat sähkömittarit sekä niiden myötä Sähköyhtiön tehtävänä on tarjota kuluttajille yhä laajemmin energiansäästöä. käyttöön otettava tuntimittaus tulee tarjoa maan kuluttajille mahdollisuuden seurata omaa sähkönkulutustaan reaali ajassa ja ajoittaa sähkönkäyttönsä edullisemmille tunneille. Samaan aikaan kuluttaja voi myös suojautua hinnanvaihteluilta tekemällä pidempiä määräaikaisia sopimuksia. Asiakkaan aktiivista roolia uuden energiajärjestelmän toimijana tukee myös sähköverkon älyn lisääntyminen. Älykkäät sähköverkot mahdollistavat muun muassa asiakkaiden oman pienimuotoisen sähköntuotannon ja energian varastoimisen. Kotitalouden ylijäämäsähkön voi uudessa energiajärjestelmässä myydä markkinoille. Ympäristömyönteisten energiatuotteiden tarjonta antaa kuluttajille myös mahdollisuuden vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä. Yhä useammat yksityisasiakkaat ja yritykset edellyttävätkin ostamaltaan sähköltä alkuperätakuuta eli varmennusta siitä, miten sähkö on tuotettu. Esimerkiksi Fortum varmentaa ostamiensa alkuperätakuiden avulla, että kaikki sen myymä vesisähkö on todella tuotettu vesivoimalla. Suomi on henkilöä kohti lasketun sähkönkulutuksen kärkimaita Euroopassa, joten niin pienten kuin suurtenkin sähkönkuluttajien valinnoilla on merkitystä. Kuluttajan roolin muuttuminen ja valintamahdollisuuksien kasvaminen laajentuvilla markkinoilla onkin tärkeä askel kohti hiilidioksidivapaata yhteiskuntaa. Tulevaisuudessa sähköä ostetaan vapaasti mistä Pohjoismaasta kuluttaja haluaa. Sähköä käytetään eniten silloin, kun se on edullisinta ja tuote taan siellä, missä se on kullakin hetkellä ympäristön ja yhteiskunnan kannalta taloudellisinta. Fortum foragenda 13

14 Visio Kohti hiilineutraalia energiantuotantoa Eurooppa tarvitsee vahvan yhteisen vision saavuttaakseen tavoitteensa olla hiilineutraali, sanoo Euroopan sähköalan yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö EURELECTRICin pääsihteeri Hans ten Berge. Jenni Jusslin EURELECTRIC Sähkön tukkumarkkinoiden integroiminen on välttämätöntä. sähkömarkkinoita vaivaa kaksi vääristymää: eräiden energian Euroopan tuotantomuotojen erityiskohtelu sekä jäsenmaiden soveltamat erilaiset tukijärjes telmät, toteaa pääsihteeri Hans ten Berge. Yhdessä nämä haittaavat sähkö markkinoiden toimivuutta ja kehitystä, hän kuvailee. Ten Bergen mukaan Eurooppa tarvitsee syvempää energiapolitiikan integraatiota. EU:n tavoitteena on saada yhdentyneet sähkön sisämarkkinat valmiiksi vuoteen 2014 mennessä. Yhteisestä tavoitteesta huolimatta päätökset energiapolitiikasta ja siihen liittyvistä ohjausmekanismeista tehdään jäsenmaissa yhä kansallisista lähtökohdista. Yhteisten sähkömarkkinoiden edistämiseksi ten Berge peräänkuuluttaa päätöksentekoon markkinaehtoista politiikkaa ja eurooppalaista näkökulmaa kansallisten politiikkojen ja mekanismien sijaan. EURELECTRIC kannattaa aidosti markkinalähtöistä mallia Euroopan tasolla. Tässä mallissa esimerkiksi tukijärjestelmät kohdennettaisiin energiateknologioiden tutkimukseen ja kehitykseen sen sijaan, että niitä ohjattaisiin tiettyjen tuotantomuotojen tukemiseen, ten Berge toteaa. Keskeisin haaste sähkötoimialalle on toimintaympäristön ennakoitavuus pitkällä aikavälillä. Nyt tavoitteet on asetettu vain vuoteen 2020 saakka, vaikka energiateol lisuuden investointisyklit ulottuvat pidemmälle. Tarvitsemme selkeän linjauksen siitä, missä toimialan tulisi olla vuosina 2030 ja 2040, ten Berge mainitsee. UUSIUTUVA ENERGIA OSAKSI ENERGIAJÄRJESTELMÄÄ Uusiutuvan energian mittava lisääminen asettaa haasteen koko energiajärjestelmälle, joka toistaiseksi perustuu vakaaseen, suuren mittakaavan tuotantoon. Hans ten Bergen mukaan haasteeseen tulisi tarttua kokonaisvaltaisesti. Euroopassa investoidaan parhaillaan erittäin paljon uusiutuvan energian tuotantoon, mutta se ei yksin riitä. Jotta uusiutuvaa energiaa voidaan parhaiten hyödyntää, on investoitava myös joustavaan vara- ja säätökapasiteettiin. Lisäksi tarvitaan uutta infrastruktuuria, kuten älykkäitä sähköverkkoja jakeluun sekä lisää siirtoyhteyksiä, ten Berge sanoo. Eurooppa on asettanut yhteiseksi tavoitteekseen uusiutuvan energian osuuden nostamisen 20 prosenttiin energian loppukäytöstä vuoteen 2020 mennessä. 14 Fortum foragenda

15 Teema: Sähkömarkkinat. EU-asiantuntijan vastaus teeman avainkysymyksiin. KUKA Hans ten Berge Hollantilaisella, vuonna 1951 syntyneellä Hans ten Bergellä on yliopistotutkinnot sekä kemiasta Utrechtin Rijksuniversiteitistä että liiketaloudesta Delftin yliopistosta. Ten Bergellä on laaja kokemus kansainvälisestä yrityskentästä. Hän on toiminut johtotehtävissä mm. Exxon Chemiella sekä Kemira Agrolla. Haasteita on paljon, ja energiantuottajan näkökulmasta vuosi 2020 tulee varsin pian, joten Hans ten Berge peräänkuu luttaa nopeita kehitystoimenpiteitä. Sähkön tukkumarkkinoiden integroiminen on välttämätöntä. Samoin sähkön siirtoyhteyksiä pitää laajentaa ja vahvistaa, jotta uusiutuvista lähteistä saatava energia tavoittaisi kuluttajan. Uusiutuvan energian tuotantomuotojen kehityksen myötä on myös asteittain luovuttava markkinoita vääristävistä tukijärjestelmistä. Tukien poistaminen voi aiheuttaa joissain maissa muutosvastarintaa, mutta markkinoille pitäisi antaa mahdollisuus ohjata uusiutuvan energian investointeja kilpailuilla markkinoilla syntyvien hintasignaalien kautta, ten Berge toteaa. HIILINEUTRAALI YHTEISKUNTA 2050 Euroopan energiateollisuuden tavoitteena on päästä hiilineutraaliin sähköntuotantoon vuoteen 2050 mennessä. Tätä tavoitetta koskevan julkilausuman allekirjoitti vuonna 2009 kaikkiaan 61 toimitusjohta- jaa, joiden edustamat yhtiöt vastaavat 70 prosentista Euroopan sähköntuotannosta. Yhteisessä julkilausumassa korostettiin kolmea keinoa tavoitteen saavuttamiseksi. Markkinaehtoisen EU:n päästökauppajärjestelmän roolin tukeminen keskeisenä päästövähennyksiä ja uusiutuvan energian investointeja kannustavana mekanismina, kaikkien vähähiilisten ja hiilettömien tuotantomuotojen salliminen sekä lisäpanostukset T&K-toimintaan erityisesti puhtaiden teknologioiden, kuten hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kehittä miseen, ten Berge luettelee. Euroopan laajuinen markkinasääntely on ten Bergen mukaan aina tehokkaampi lähestymistapa kuin nojautuminen erilaisiin ja päällekkäisiin kansallisiin järjestelmiin. Tämä pätee erityisesti energiateollisuudessa, jossa monet yritykset toimivat yli maiden rajojen. Vakaa ja ennustettava toimintaympäristö on erittäin tärkeä markkinoiden toiminnalle ja optimaalisten teknologiaratkaisujen kehittämiselle. Hans ten Berge toimi useita vuosia EURELECTRICin markkinakomitean puheenjohtajana, kunnes siirtyi EURELECTRICin pääsihteeriksi vuonna INFO EURELECTRIC on eurooppalaisen sähköalan etujärjestö, johon kuuluu 33 EU- ja euroop palaista OECD-maata. Fortum foragenda 15

16 Kommentti Teema: Sähkömarkkinat. Pohjoismaisen sähkömarkkinan asiantuntijan vastaus teeman avainkysymyksiin. Yhdentymisestä etua Pohjoismaille Nord Pool Spotin toimitusjohtaja Mikael Lundin pohtii Pohjoismaiden sähkömarkkinoiden toimintaa, hintavaihteluja sekä Euroopan sähkömarkki noiden integraation etenemistä. Jenni Jusslin Miten Pohjoismaat ovat hyötyneet yhteisistä tukkusähkömarkkinoista? Pohjoismaiden sähkömarkkinat yhdistettiin 1990-luvulla huoltovarmuuden parantami seksi ja yleisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Etuina ovat tuotantokapasiteetin tehokkaampi käyttö kansallisia markkinoita laajemmalla alueella ja tuotannon tehostaminen. Miten kommentoitte kritiikkiä, jonka mukaan sähkön hintapiikit johtuvat markkinoiden toimimattomuudesta? Hintapiikit osoittavat, että markkinat toimivat! Hinnat nousevat yksittäisiksi tunneiksi, kun kysyntä ylittää selvästi tarjonnan. Pelkistetysti sähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan sekä käytettävissä olevan siirtokapasiteetin perusteella. Hintapiikkeihin on useita syitä. Talvi oli Pohjoismaissa poikkeuksellisen kylmä ja vuoden mittaan oli satanut vähän, minkä seurauksena vesivarastot olivat normaalia pienemmät. Lisäksi 60 prosenttia Ruotsin ydinvoimatuotannosta oli poissa markkinoilta. Muita huolenaiheita olivat puutteellinen kysynnän jousto sekä riittämätön siirtokapasiteetti joidenkin alueiden välillä Pohjoismaissa. Hintapiikit ovat valitettavia, mutta korkeat hinnat pienentävät sähkönkulutusta ja kiihdyttävät investointeja uuteen tuotantokapasiteettiin. Markkinat kyllä reagoivat Tina Poppe hintapiikkiin, ja hinnat tasoittuvat yleensä jo seuraavana päivänä. EU:n tavoitteena on luoda Euroopan laajuiset sähkömarkkinat vuoteen 2014 mennessä. Mitä seurauksia integraatiosta on? Integraatio johtaa tehokkaampaan energiantuotantoon ja -käyttöön, mikä on positiivista sekä taloudellisessa, sosiaalisessa että ympäristömielessä. Yhteismarkkinoiden avulla myös sähkön hinta Euroopassa tasoittuu. Euroopan sähkömarkkinoiden visio raportissa todetaan, että riittävä siirtokapasiteetti ja kysynnän hintajousto ovat välttämättömiä toimivien sähkömarkkinoiden kannalta. Oletteko samaa mieltä? Ehdottomasti! Molemmat ovat välttämättömiä toimivien ja hyvin kilpailtujen markkinoiden kehittämiselle. On tärkeää varmistaa riittävä siirtokapasiteetti, ja se edellyttää mittavia investointeja useissa Euroopan maissa. Toimivat yhteydet tasoittavat hintoja eri alueiden välillä ja lisäävät kilpailua markkinoilla. NORD POOL SPOT Pohjoismaisen sähköpörssin spot-markkinoilla käydään kauppaa seuraavan päivän fyysisistä sähkön toimituksista. Sähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan suljetussa huutokaupassa. 16 Fortum foragenda

17 Fakta Teema: Sähkömarkkinat. Teknologinen ratkaisu teeman avainkysymyksiin. Älykäs verkko avaa oven uusiutuville Tulevaisuuden energiavisiossa kuluttajat tuottavat osan sähköstään ja säätävät kulutustaan energian hinnan mukaan. Se edellyttää älykkäitä sähköverkkoja. Jarno Forssell Tomi Parkkonen Osmo Päivinen tornista Espoossa avautuu kesäisenä päivänä maisema uusiutuvaan energiaan. Aurinko paistaa liki ortumin pilvettömältä taivaalta, ja tuuli nostattaa vaahtopäitä Suomenlahdella. Tällaisena päivänä asuin- tai liikerakennusten katoille rakennetut aurinkovoimalat voisivat tuottaa sähköä yli oman tarpeen ja syöttää sen verkkoon muiden käyttöön. Tämä on mahdollista kuitenkin vasta tulevaisuuden visioissa, sillä Suomen aurinkoenergia on mökkimoodissa ja tuulivoimallakin tuotetaan vain 0,3 prosenttia kaikesta kulutetusta sähköstä. Tavoitteet ovat kuitenkin korkeammalla. Esimerkkiä näyttävät uusiutuvan energian edelläkävijämaat Saksa ja Tanska. Saksan energiasta neljä prosenttia tuotetaan aurinkovoimalla ja kuusi prosenttia tuulella. Tanskassa pelkän tuulienergian osuus on jo 20 prosenttia. Sitä onkin pidetty maagisena rajana, johon asti olosuhteiden mukaan vaihtelevaa uusiutuvaa energiaa voidaan nykymuotoisilla sähköverkoilla kasvattaa. Jos uusiutuvien roolia halutaan siitä lisätä, tarvitaan älykkäitä sähköverkkoja, jotka mahdollistavat sähkön hajautetun tuotannon, varastoinnin ja joustavan kulutuksen, sanoo teknologiajohtaja Petra Lundström Fortumista. Hän sanoo, että suotuisilla leveysasteilla uusiutuvien energiamuotojen osuus voisi älykkäiden sähköverkkojen ansiosta nousta jopa 50 prosenttiin. Tällainen visio on verkon kokonaishallinnan kannalta huomattavasti haastavampi kuin nykymuotoinen tapa toimia, koska vakaasti käyvien tuotantolaitosten osuus olisi pienempi. Tosin, bioenergia tuotettuna esimerkiksi bio-chp-laitoksissa on vakaa ja ennustettava uusiutuva energiamuoto. TUOTANTO JA VARASTOINTI HAJAUTUVAT Sähköverkon älykkyys mahdollistaa energian liikkumisen kahteen suuntaan. Nykyinen järjestelmä koostuu suurista, keskitetyistä tuotantolaitoksista, jotka puskevat sähköä loppukäyttäjille. Älykkäässä verkossa tuotanto on hajautettu pienempiin yksiköihin esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaloihin ja kuluttajat ovat myös energian pienimuotoisia tuot tajia. Tekno logia tätä varten on jo olemassa. Aurinkosähköteknologia kehittyy hurjaa vauhtia, ja uskon, että siitä tulee globaalisti iso asia, Lundström sanoo. Esimerkiksi Italiassa, jossa sähkön loppuhinta asiakkaalle on 1,5-kertainen Suomeen verrattuna, aurinkopaneelien asentaminen asuintalon katolle on taloudellisesti kannattavaa.» Älykkäät sähköverkot mahdollistavat hajautetun tuotannon, varastoinnin ja joustavan kulutuksen. Petra Lundström Fortum foragenda 17

18 Fakta Se, että tällaisten pienimuotoisten tuotantolaitosten sähkö saataisiin syötettyä sähköverkkoon muiden kulutettavaksi, edellyttää paitsi älykästä sähköverkkoa, myös muutoksia sähkömarkkinoille. Tarvitaan pelisääntöjä, millaisin ehdoin kytkentä verkkoon voidaan tehdä, Lundström sanoo. Toinen haaste on uusiutuvan energian varastointi. Minne menee ylijäämäenergia, jota saadaan aurinkoisina tai tuulisina päivinä? Yksi mahdollisuus tulevaisuudessa on sähkön varastointi sähköautojen akkuihin. Fortum tutkii myös mahdollisuutta varastoida sähköenergiaa lämmön muodossa. Ainoa oikein suuren mittakaavan ja pitkän aikavälin sähkövarasto tänä päivänä on kuitenkin pumpattava vesivoima, uskoo Petra Lundström. Silloin, kun sähköä on runsaasti ja se on halpaa, sillä pumpataan vettä ylös altaille. Kun sähkö on kallista, vesi juoksutetaan alas turbiinien kautta. TIEDON AVULLA ÄLYKKÄITÄ VALINTOJA Sähköverkkojen asiantuntijat eivät itse asiassa pidä termistä älykäs sähköverkko, jolla viitataan johonkin kaukaiseen tulevaisuuden visioon. Suomen sähköverkolla on nimittäin jo nyt kyky havaita mahdolliset ongelmat ja saada ne nopeasti korjattua. Älykkyydellä tarkoitetaankin tässä tapauksessa tiedon kulkua asiakkaan ja energiayhtiön välillä. Sähkön kuluttajat saavat tietoa esimerkiksi sähkön hinnasta ja päästöistä, ja voivat tehostaa sen perusteella energiankäyttöään. Älyn lisääminen sähköverkkoon ei edellytä vanhan verkon totaalista korvaamista uudella. Asteittaisilla parannuksilla lisätä. Tekninen perusedellytys on älykäs sähkömittari, joita Fortum on parhaillaan asentamassa jakeluasiakkailleen Suomessa. Mittari antaa mahdollisuuden myös internet-pohjaisten palvelusovelluksien hyödyntämiseen ja voi toimia välittäjänä sähköverkon ja kiinteistössä mahdollisesti tapahtuvan oman sähköntuotannon välillä. Lundström kuvaa esimerkin, millaista voisi olla yhteistyö älykkään verkon, mittarin ja laitteen välillä: Tulet illalla kotiin, laitat sähköautosi töpselin kiinni verkkoon ja määrittelet, milloin akun tulee olla täynnä. Sen jälkeen laitteet hoitavat latauksen automaattisesti edullisimmalla tavalla. JOUSTAAKO KULUTUS? Älykkään sähköverkon yksi etu sähköyhtiön kannalta on kysynnän jousto. Kun kuluttajia motivoidaan seuraamaan sähkön hintaa ja sopeuttamaan kulutuksensa sen mukaan, yhtiön ei tarvitse samassa määrin investoida kalliisti tuotantolaitoksiin, joita tarvitaan vain kysyntäpiikkien aikana. Mutta seuraavatko kuluttajat todella sähkön hintaa ja muuttavat elämäänsä hintakäyrien mukaan? Kuka lykkää lauantaisaunan sunnuntaihin sen vuoksi, että sähkö on silloin muutaman sentin halvempaa tai tuottaa vähemmän päästöjä? Petra Lundström kertoo Fortumin lanseeranneen energiankäytön seurantatyökalun ja siihen liittyvän palvelukonseptin. Näin voidaan selvittää kuluttajien todellista halukkuutta seurata omaa sähkönkulutustaan ja reagoida siihen. En usko, että motiiviksi riittää tietoisuus siitä, että tekee ekoteon. Sen pitää myös tuntua kukkarossa merkittävällä tavalla. Hyödyn pitää tulla kuluttajalle! Kun nämä elementit yhdistyvät, muutos voi olla nopeakin. Mutta jotta kuluttaja saisi taloudellisen hyödyn toiminnastaan, sähkömarkkinoiden rakenteiden pitäisi muuttua ja ulottua loppukäyttäjään asti. Pohjoismaissa sähkön tukkumarkkina on jo hyvin kehittynyt ja laaja. Pohjoismaat voisikin olla otollinen alue kokeilla sellaista markkinarakennetta, jossa myös loppukäyttäjä aidosti pystyisi reagoimaan markkinatilanteeseen. Näin kysynnän joustamisen ja älykkään energiankäytön hyödyt saataisiin toteutumaan. Jotta kuluttaja saisi taloudellisen hyödyn toiminnastaan, sähkömarkkinoiden rakenteiden pitäisi muuttua ja ulottua loppukäyttäjään asti. 18 Fortum foragenda

19 Älykäs sähköverkko KESÄLLÄ Aurinkopaneelit Älykkäässä sähköverkossa kotitaloudet ja yhteisöt voivat olla sähköntuottajia. Aurinkopaneelit Kesällä pienvoimaloiden ylimääräinen sähkö myydään sähköverkkoon. Sähköautoja Tuulivoimala Hajautettu sähkön tuotanto vaatii kehittynyttä verkkoa ja tiedon liikkumista. Älykkään verkon avulla hintasignaalit tavoittavat kuluttajan. TALVELLA Biovoimalaan kerätyistä jätteistä tuotetaan energiaa ympäri vuoden. Älykkäässä sähköverkossa kuluttaja voi valita, milloin ostaa edullisinta sähköä. Talvella sähköä ostetaan sähköverkosta. Sähköautojen akut ladataan, kun sähkön hinta on edullisinta. Kalliin sähkön aikana auton akku voidaan käyttää auton omistajan huoneiston sähkölaitteisiin. Kuluttajille voidaan tehdä sähkötarjouksia: esim. lauantaina klo sähkö on edullisinta. Silloin lämmitetään sähkösauna, uunit ja ladataan sähköautojen akut. LUE LISÄÄ Tutustu älykkääseen sähköverkkoon osoitteessa: UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA Älykkäiden verkkojen kehityksessä on sähköyhtiöiden lisäksi mm. teleoperaattoreita ja laite- ja ohjelmistovalmistajia. Kehitystyötä tehdään usein yhteisissä, toimialat ylittävissä hankkeissa. Suomessa Fortum on mukana mm. CLEEN-hanke Smart Grids and Energy Marketsissa (SGEM). CLEEN on ympäristöön ja energiaan keskittyvä strategisen huippuosaamisen keskus, jonka muita jäseniä ovat mm. ABB ja Helsingin Energia. Tukholmassa Fortum rakentaa älykästä sähköverkkoa Norra Djurgårdsstadeniin. Siellä kumppaneita ovat ABB, Kungliga Tekniska Högskolan ja Tukholman kaupunki. Sähköyhtiöille kehitystyön yhtenä motiivina energiatehokkuuden ja kustannussäästöjen lisäksi on etsiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Älykkäiden sähköverkkojen, hajautetun tuotannon ja energiatehokkuuden ympärille syntyy merkittävää uutta liiketoimintaa. Meidän tulee tunnistaa ne mahdollisuudet, joissa meillä on vahvuuksia. Isolla toimijalla voisi olla ison mittakaavan tuotannon lisäksi esimerkiksi kokonaisuuden integraattorin rooli, jonka merkitys korostuu tuotannon hajautuessa, Lundström kaavailee. Fortum foragenda 19

20 TULEVAISUUDEN KOTI TUOTTAA JA SÄÄSTÄÄ ENERGIAA ITSE Fortum kehittää parhaillaan tulevaisuuden älykästä sähköverkkoa. Se mahdollistaa entistä hajautetumman energiantuotannon, jonka avulla esimerkiksi jokainen meistä voi tulevaisuudessa myydä itse tuottamaansa sähköä takaisin sähköverkkoon. Lue lisää älykkäästä sähköverkosta tästä julkaisusta.

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Kilpailukyky Kestävä kehitys Tasapaino? Tasapaino? Kestävä Toimitusvarmuus Toimitusvarmuus Sisältö: 1. Askel askeleelta kohti eurooppalaista sähkömarkkinaa...

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Fingrid Oyj:n lehti 1/2011 SÄHKÖMARKKINAT 4Eurooppalainen markkinamalli haasteiden edessä 8Neljä sähköaluetta Ruotsiin Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

Tukimekanismeja ja tavoitekonflikteja Euroopan nykyisillä sähkömarkkinoilla

Tukimekanismeja ja tavoitekonflikteja Euroopan nykyisillä sähkömarkkinoilla Loppuraportti 28.1.2015 Tukimekanismeja ja tavoitekonflikteja Euroopan nykyisillä sähkömarkkinoilla Uusiutuva energiapolitiikka Satu Viljainen ja Kalevi Kyläheiko Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT ENERGIAINFO 1/12 ENERGIAKOLMIO palasi perustajilleen sivu 4 VESI JA VENÄJÄ hinta-ajureina sivu 6 NOKIA VAIHTOI strategista kumppaniaan sivu 1o EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT sivu 16 Asiakkaiden

Lisätiedot

24 Kestävä kehitys osana strategiaa FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011. Fortumin strategia Markkinoiden kehitys Kohti aurinkotaloutta

24 Kestävä kehitys osana strategiaa FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011. Fortumin strategia Markkinoiden kehitys Kohti aurinkotaloutta 24 Kestävä kehitys osana strategiaa FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011 Kestävä kehitys osana strategiaa Fortumin strategia Markkinoiden kehitys Kohti aurinkotaloutta fortum kestävän kehityksen raportti

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Paluuta sähköttömään maailmaan ei ole on syytä ymmärtää, kuinka sähkömarkkinat toimivat.

Paluuta sähköttömään maailmaan ei ole on syytä ymmärtää, kuinka sähkömarkkinat toimivat. Tutustu sähkömarkkinoihin Tämän esityksen tavoitteena on auttaa ymmärtämään, millä tavoin sähkömarkkinat toimivat ja minkälaisia vaikutuksia niiden toiminnalla on niin yhteiskuntaan ja ympäristöön kuin

Lisätiedot

Kauppaa. Tässäkin käytetään tuotetta nimeltä sähkö. Miten se on tuotettu ja mitä se maksaa? 8. Miten valitset sähköyhtiösi? 14

Kauppaa. Tässäkin käytetään tuotetta nimeltä sähkö. Miten se on tuotettu ja mitä se maksaa? 8. Miten valitset sähköyhtiösi? 14 Fortum 1 2010 Miten valitset sähköyhtiösi? 14 Energiansäästöä entsyymeillä 16 Haastaja fossiilisille polttoöljyille 20 Kauppaa Tässäkin ENERGIALLA käytetään tuotetta nimeltä sähkö. Miten se on tuotettu

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

Katseet sähkönhintaan. Pelastetaan maailma ilmastonmuutokselta. Fortum 1 2007. Rahat likoon energia-alan puolesta? Sukellus.

Katseet sähkönhintaan. Pelastetaan maailma ilmastonmuutokselta. Fortum 1 2007. Rahat likoon energia-alan puolesta? Sukellus. Katseet sähkönhintaan Fortum 1 2007 Pelastetaan maailma ilmastonmuutokselta Rahat likoon energia-alan puolesta? Sukellus kylpylän lämpöön 15 18 On aika ryhtyä toimiin Eurooppa on saanut todellisen energiaherätyksen.

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi Suomen luonnonsuojeluliitto on monimuotoisen luonnon ja puhtaan ympäristön vahva valtakunnallinen edunvalvoja. Jäseniä liitossa on noin 28 000 ja nuorisojärjestö LuontoLiitossa noin 4 000. Paikallisyhdistyksineen

Lisätiedot

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta 15. kesäkuuta 2012 Toimeksiantaja: Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Laatinut: Bionova Consulting Bionova Consulting 2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot