Luento 13. Energian siirto Energian varastointi Järjestelmän lämpeneminen Järjestelmän ylläpito Kertausta, osa 1 (pumppujen käyttökohteita)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luento 13. Energian siirto Energian varastointi Järjestelmän lämpeneminen Järjestelmän ylläpito Kertausta, osa 1 (pumppujen käyttökohteita)"

Transkriptio

1 Luento 13 Energian siirto Energian varastointi Järjestelmän lämpeneminen Järjestelmän ylläpito Kertausta, osa 1 (pumppujen käyttökohteita) BK60A0100 Hydraulitekniikka 1

2 Energian siirto Yleistä: Energian siirto tapahtuu komponenttien välisiä virtauskanavia pitkin Voidaan toteuttaa järjestelmässä käytettävien komponenttien mukaan käyttämällä joko - Putkia, letkuja, asennuslaattoihin ja lohkoihin tehtyjä porauksia tai moduulirakenteisten komponenttien läpi kulkevia virtausteitä Käytännössä hydraulijärjestelmää ei kokonaisuudessaan voida toteuttaa asennuslaattoihin ja -lohkoihin tai moduulirakenteisiin komponentteihin perustuen Pumppujen, venttiileiden, toimilaitteiden ja huoltolaitteiden sijoittaminen yhdeksi keskitetyksi kokonaisuudeksi edellyttäisi erikoisvalmisteisten komponenttien käyttöä - Lisäksi komponenteille varatut tilat ja/tai järjestelmän ohjaukselle asetetut vaatimukset estäviä tekijöitä Tällöin osa järjestelmän komponenteista tulee sijoittaa suhteellisen kauas toisistaan - > Virtauskanavien toteutus putkistokomponenteilla (putket, letkut, liittimet) Virtaushäviöiden minimointi 2

3 Energian varastointi Hydraulijärjestelmän energian varastoinilla pyritään - Järjestelmän ominaisuuksien parantamiseen - Toiminnan varmistamiseen poikkeustilanteissa Hydraulinesteen alhainen kokoonpuristuvuus normaalilla käyttöpainealueella estää suurten hydrostaattisten energiamäärien varastoinnin nesteeseen itseensä -> Energia varastoitava nesteen ulkopuolelle Energia voidaan varastoida kaasuun, jouseen tai ylösnostettuun massaan Hydrostaattista energiaa varaavat laitteet (paineakut) perustuvat kaasun käyttöön, muut menetelmät harvinaisia Paineakkuja voidaan käyttää tilavuusvirtalähteenä, järjestelmän paineen ylläpitäjänä, värähtelyjen ja paineiskujen tasaajana sekä energiavarastona poikkeustilanteiden varalta 3

4 Energian varastointi Paineakut: - Energian varastoinnin jälkeen akkua voidaan energialähteenä joko pumpun rinnalla tai sen sijasta - Kaasutäytteiset akut koostuvat kahdesta kammiosta, joita erottaa kaasun ja nesteen sekoittumisen estävä liikkuva väliseinä - Varastointi tapahtuu täyttämällä akun nestetila paineistetulla nesteellä -> Väliseinä puristaa liikkuessaan kaasua kokoon -> Kaasun energiamäärä kasvaa - Hydraulijärjestelmän paine laskee -> laajeneva kaasu työntää nesteen takaisin järjestelmään - Vähäiset häviöt energian varastoinnin ja käyttöönoton yhteydessä - Rakko-, kalvo- tai mäntärakenne - Kaasuna useimmiten typpi (neutraali kaasu) - Akkuja sisältävien järjestelmien käsittelyssä tulee olla huolellinen! 4

5 Tilavuusvirtalähde Energian varastointi Paineen ylläpito Paineiskujen vaimentaminen Tilavuusvirtavaihteluiden tasaaminen 5

6 Paineakun ominaisuudet: Energian varastointi Tarvittavan paineakun koko riippuu alimman ja korkeimman käyttöpaineen suhteesta p 2 / p 3 sekä haluttavasta tilavuusvirrasta (tyhjennysnopeus) Paineita p 2 ja p 3 vastaavat kaasun tilavuudet V 2 ja V 3 -> Akun sisältämä suurin nestetilavuus V V 2 V 3 Akku ei saa tyhjentyä täysin nesteestä -> esitäyttöpaine % alle alin käyttöpaine Alinta käyttökelpoista painesuhdetta rajoittavat kaasun suuret lämpötilanmuutokset tilavuuden muuttuessa sekä rakko- ja kalvoakkujen elastisiin väliseiniin kohdistuvat muodonmuutosrasitukset Kaasun tilavuuden muutosnopeus vaikuttaa akusta saatavaan nestetilavuuteen - Mitä nopeammin akku tyhjennetään sitä pienempi on saatava tilavuus Kun kaasun tilavuus muuttuu, muuttuvat myös kaasun lämpötila ja paine Tilanmuutokset voivat tapahtua joko isotermisesti, adiapaattisesti tai polytrooppisesti 6

7 7 Energian varastointi n p p n p p V V vakio n V p Ideaalikaasulle pätee n V p n V p Edellisen perusteella tilavuuksien V 2 ja V 3 välinen muutos Paineakusta saatava nestetilavuus V K = korjauskerroin Edellä esitettyjä yhtälöitä voidaan soveltaa riittävällä tarkkuudella myös reaalikaasuihin alle 20 MPa käyttöpaineilla n p p V K V Esitäyttöpainetta p 1 vastaava nimelliskoko V 1 Yleisesti paineakun nimelliskoko määritellään suoraan valmistajien käyrästöistä tarvittavan nestetilavuuden ja käyttöpainetason avulla

8 Järjestelmän lämpeneminen Järjestelmän tehohäviöt muuttuvat nesteen ja mekaanisten osien lämmöksi Osa lämmöstä varastoituu laitteeseen ja osa siirtyy ympäristöön joko johtumalla tai säteilemällä putkiston, komponenttien ja säiliön pinnalta Käyttölämpötilan pysyminen ennalta määrätyssä arvossa tärkeää, sillä poikkeamat johtavat kasvaviin tehohäviöihin, voitelun heikkenemiseen, komponenttien rikkoutumisvaaraan ja toimintahäiriöihin Mikäli lämmönsiirto johtumalla ja säteilemällä ei ole riittävä -> jäähdytystä tulee lisätä jäähdyttimillä ja/ tai parantamalla hydraulilaitteiston ympäristön ilmanvaihtoa Järjestelmästä pois siirtyvän lämmön määrää on vaikea arvioida, koska - Lämpö siirtyy eri nopeudella järjestelmän eri osissa - Jäähdytyspinta-alojen tarkka määritys hankalaa - Yleensä huomioidaan vain säiliön kautta siirtyvä lämpö ja pitkien putkistojen järjestelmissä myös putkien kautta siirtyvä lämpö 8

9 Järjestelmän lämpeneminen Järjestelmissä syntyvää lämpötehoa voidaan arvioida työkierrolle lasketun kokonaishyötysuhteen ja ottotehon avulla Ts. lämpöteho = työkierron aikana syntyvä häviöteho P P P P (1 lämpö1 lhäviö ltkotto ltkanto ltkotto tkkok P ), jossa P lämpö1 =keskim lämpöteho aikayksikössä Käyttölämpötilan asettuminen: järjestelmästä pois siirtyvä lämpöteho = häviöistä aiheutuva P k A ( t t lämpö 2 1 h k u ), jossa k 1 = lämmönläpäisykerroin [W/m 2 K] A h = jäähdytyspinta-ala [m 2 ] t k = käyttölämpötila [K] t u = ulkolämpötila [K] Säiliön jäähdytystä laskettaessa jäähdytyspinta-ala nesteeseen kosketuksissa oleva ala Pohjapinta-alaa ei voida huomioida, mikäli säiliö ei ole nostettu tarpeeksi korkealle lattiasta Järjestelmän käyttölämpötila yleisimmin ºC, synteettisiä nesteitä käytettäessä jopa yli 100 ºC Sallittuun ja vallitsevaan käyttölämpötilaan vaikuttavat nestelaji, tehohäviöt ja käytetyt materiaalit 9

10 Järjestelmän ylläpito Hydraulijärjestelmän pitkän käyttöiän ja häiriöttömän toiminnan varmistaminen - Riittävä hydraulinesteen puhtaus (Suodattimet) Epäpuhtauksien määrän kasvu nesteessä nopeuttaa komponenttien kulumista ja lisää toimintahäiriöitä - Sopiva käyttölämpötila (Lämmönsiirtimet ja säiliö) Nesteen väärä lämpötila johtaa liian korkean tai alhaisen viskositeetin myötä häviöiden ja kulumisen kasvuun Suodattimet jaetaan joko tehtävän tai sijoituspaikkansa perusteella: - Työsuodattimet tehtävänä ylläpitää järjestelmään valittu puhtausluokka, suuri epäpuhtauskapasiteetti - Suojasuodattimet - tehtävänä estää ulkopuolisten epäpuhtauksien pääsy järjestelmään ja vauriotilanteessa suojata herkimpiä komponentteja. Käytetään työsuodattimen ohella. - Sijoituspaikan mukaan: Imu-, paine-, paluu-, sivuvirta- sekä täyttö- ja huohotinsuodattimet Lämmönsiirtimet (tavallisesti mittaus säiliöstä ja ohjaus termostaatilla tai lämpötilasäätimellä) - Jäähdyttimet: Ilma- tai vesijäähdytin, asennus yleensä paluukanaviin - Kuumentimet: Uppokuumennin säiliössä tai läpivirtauslämmitin sivuvirtauspiirissä / paluukanavassa 10

11 Järjestelmän ylläpito 11

12 Kertausta Pumppujen käyttökohteita - Hammaspyöräpumput Ulkoryntöiset: Edullisuus, suhteellisen hyvä hyötysuhde kok 0,9-0,93, pyörimisnopeusalue r/min, suurimmat sallitut paineet MPa (erikoisratkaisuin jopa 32 MPa) - Käytetään paljon sekä kiinteissä teollisuusjärjestelmissä että liikkuvassa kalustossa Sisäryntöiset: Hyötysuhde parhaimmillaan kok 0,93, pyörimisnopeusalue r/min, suurimmat sallitut paineet MPa (kompensoituna jopa 30 MPa) - Käytetään pyrittäessä alhaiseen melutasoon, hyvään imukykyyn ja tasaisempaan tilavuusvirtaan sekä erilaisissä pumppuyhdistelmissä joko rinnan tai sarjaan kytkettynä Ruuvipumput - Huono hyötysuhde keskimäärin kok 0,7-0,8, suuret pyörimisnopeudet, jopa r/min (tasainen virtaus), suuret tilavuusvirrat kooltaan pienikokoisilla pumpuilla, suurimmat sallitut paineet MPa (vuodot kasvavat paineen noustessa) - Sovellukset, joissa vaaditaan tasaista tilavuusvirtaa, äänetöntä käyntiä, hyvää imukykyä ja pitkää käyttöikää (esim. työstökoneet, hissit ja siirtopumput) 12

13 Siipipumput Kertausta Yksikammioiset: Hyötysuhde keskim kok 0,8-0,9, pyörimisnopeusalue r/min, käyttöpaineet n. 18 MPa (pienet) ja 7-14 MPa (suuremmat), hyvä imukyky, tasainen tilavuusvirta - Säätötilavuuksiset sovellukset, joissa vaaditaan tasaista tilavuusvirtaa, alhaista melutasoa, hyvää imukykyä ja mahdollisesti virtaussuunnan vaihtoa Monikammioiset: Ominaisuudet kuten yksikammioisilla, hyötysuhde keskim kok 0,85-0,92, pyörimisnopeusalue r/min, suurimmat sallitut paineet n. 21 MPa (jatkuva käyttö) - Vakiotilavuuksiset sovellukset, joissa vaaditaan tasaista tilavuusvirtaa, alhaista melutasoa ja hyvää imukykyä Mäntäpumput Rivimäntäpumput: Heikko hyötysuhde kok 0,7, käyttöpaineet n MPa (koska hyvä vol 0,95-0,98), erikoismallit jopa 250 MPa, pyörimisnopeusalue <600 r/min (kampimekanismi) ja r/min (epäkeskopumput) - Avoimet järjestelmät (esim. valukoneet, koestuslaitteet, polttoaineen syöttölaitteet sekä nesteiden pumppauslaitteet) 13

14 Kertausta Radiaalimäntäpumput Sisäiset virtauskanavat: Parhaimmillaan kok 0,9, pyörimisnopeusalue r/min, käyttöpaineet n. 45 MPa (pienet), hyvä imukyky, ahtaat virtauskanavat -> virtaushäviöt kasvavat nopeasti tilavuusvirran myötä - Vakiotilavuuksiset sovellukset (myös säätötilavuus mahd. ), avoimet ja suljetut järjestelmät (esim. työstökoneet, puristimet, nosturit ja liikkuva kalusto) Ulkoiset virtauskanavat: Hyötysuhde kok 0,88-0,92, pyörimisnopeusalue r/min, käyttöpaineet n MPa, huono imukyky (syöttöpumpun tarve alhaisilla pyörimisnopeuksilla), vuodot männän ohitse kasvavat paineen noustessa - Vakiotilavuuksiset sovellukset (myös säätötilavuus mahd. ), avoimet järjestelmät (esim. järeät työstökoneet, puristimet, nosturit, jätepuristimet ja liikkuva kalusto) 14

15 Aksiaalimäntäpumput Kertausta Staattoriaksiaalirakenne: yksinkertainen rakenne, pienet vuotohäviöt ja lyhyet virtauskanavat (pienet virtaushäviöt), haittoina vinolevyn tasapainottamattomat massavoimat ja mäntien kitkat, käyttöpaineet n MPa, pyör.nopeusalue r/min, kok 0,9 - Vakiotilavuuksinen, avoimet järjestelmät (esim. maansiirtokoneet, nosturit, hihnakuljettimet, lentokoneet) Suoraroottorirakenne: vinolevyn säätölue -18º º, yksinkertainen rakenne, kierrostilavuuden nopea säätömahdollisuus, huono imukyky (avoimissa järjestelmissä tarvitaan syöttöpumppu), käyttöpaineet n MPa, pyör.nopeusalue r/min, kok 0,9 - Säätötilavuuksinen, avoimet ja suljetut järjestelmät (esim. laivanosturit, vinssit, valssit, puristimet ja servolaitteet) Kulmaroottorirakenne: käyttöakselin ja sylinteriryhmän välinen kulma -25º º, rakenteen suuri koko, kierrostilavuuden säätöajat kasvavat sylinteriryhmän massan takia, kohtalainen imukyky, ei herkkä epäpuhtauksille, käyttöpaineet n MPa, pyör.nopeusalue r/min, kok 0,9 - Vakio- tai säätötilavuuksinen, avoimet ja suljetut järjestelmät (esim. laivojen peräsinkoneistot, vinssit, valssit, puristimet ja maansiirtokoneet) 15

16 Paineakku (rakkoakku), eri toimintatiloissa Valmistaja: Mannesmann Rexroth GmbH

17 Vasen: Järjestelmän painesuodatin Oikea: Järjestelmän paluusuodatin Mannesmann Rexroth GmbH

HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014)

HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014) HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014) KOULUTUSOHJELMA: Mekatroniikka SISÄLLYSLUETTELO: HYDRAULIIKKA 2 1. JOHDANTO 2 2. HYDRAULINESTEET 12 3. HYDRAULIPUMPUT 18 4. PAINEVARAAJAT 30 5. HYDRAULIIKKAVENTTIILIT 35 6.

Lisätiedot

Kuorma-autohydrauliikka

Kuorma-autohydrauliikka Serie GPA, GP1, F1, F2, T1, VP1 Kiinteät ja säädettävät kierrostilavuuspumput, moottorit ja tarvikkeet Muunnoskertoimet 1 kg... 2,20 lb 1 N... 0,225 lbf 1 Nm... 0,738 lbf ft 1 bar...14,5 psi 1 l...0,264

Lisätiedot

PNEUMATIIKKA. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio

PNEUMATIIKKA. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio Ko420000 Mekatroniikan peruskurssi Kevät 2007 PNEUMATIIKKA SISÄLLYSLUETTELO PAINEILMAN PERUSTEET

Lisätiedot

Kuorma-autohydrauliikka

Kuorma-autohydrauliikka Serie GPA, GP1, F1, F2, T1, VP1 Kiinteät ja säädettävät kierrostilavuuspumput, moottorit ja tarvikkeet Muunnoskertoimet 1 kg... 2,20 lb 1 N... 0,225 lbf 1 Nm... 0,738 lbf ft 1 bar...14,5 psi 1 l...0,264

Lisätiedot

Hammaspyöräja mäntäpumput. Visidon arkisto. No 5

Hammaspyöräja mäntäpumput. Visidon arkisto. No 5 Hammaspyöräja mäntäpumput Visidon arkisto No 5 FLUID Finland 3-2003 PUMPUT Pumpuilla kehitetään hydraulijärjestelmään tarvittava tilavuusvirta. Hydrauliikassa käytettävät pumput ovat syrjäytyspumppuja.

Lisätiedot

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Kompressorin käyttökustannukset Perusteet Paineilmakompressori on energiaa kuluttava laite, jonka elinaikaiset

Lisätiedot

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS Diplomityö Tarkastaja: professori Kalevi Huhtala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

JUSSI TERVONEN PYÖRÄKUORMAAJAN ENERGIANKULUTUKSEN TUTKIMINEN. Diplomityö

JUSSI TERVONEN PYÖRÄKUORMAAJAN ENERGIANKULUTUKSEN TUTKIMINEN. Diplomityö JUSSI TERVONEN PYÖRÄKUORMAAJAN ENERGIANKULUTUKSEN TUTKIMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Kalevi Huhtala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9. huhtikuuta

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmät kotitalouksissa

Lämmitysjärjestelmät kotitalouksissa Lämmitysjärjestelmät kotitalouksissa Tervetuloa kotitalouksien kiertovesipumppujen käsikirjan pariin Grundfos Asentajan käsikirja 4. painos Tämä opas sisältää seuraavat osa-alueet: Sovellukset Pumpun valinta

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTEKNIIKKA

JÄRJESTELMÄTEKNIIKKA ---------- JÄRJESTELMÄTEKNIIKKA ---------------------------------------------------------------------- SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO SISÄILMASTO...14 LÄMMÖN SIIRTO... 16 SISÄILMASTON KÄSITTEET... 18

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI

KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Tero Viander KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI Tarkastajat: TkT Professori Esa Vakkilainen TkT Dosentti Juha

Lisätiedot

Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt. Suositus L10/2011. Kaukolämpö

Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt. Suositus L10/2011. Kaukolämpö Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt Suositus L10/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt Energiateollisuus ry 2011 ET-Kaukolämpökansio 2/2 Energiateollisuus ry Suositus L10/2011 Kaukolämpö

Lisätiedot

161 502 37-2 2015-09-14. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-2 2015-09-14. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-2 2015-09-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-2 2015-09-14 Yleistä

Lisätiedot

www.kaeser.com Paineilmatekniikka Paineilmatekniikan perusteet lyhyesti, ytimekkäästi ja helppotajuisesti

www.kaeser.com Paineilmatekniikka Paineilmatekniikan perusteet lyhyesti, ytimekkäästi ja helppotajuisesti www.kaeser.com Paineilmatekniikka Paineilmatekniikan perusteet lyhyesti, ytimekkäästi ja helppotajuisesti Tunnetteko Te paineilmakustannuksenne? Tarkat paineilmakustannuksenne saatte selville tilaamalla

Lisätiedot

Teknillinen Korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energia ja LVI tekniikan tutkinto ohjelma

Teknillinen Korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energia ja LVI tekniikan tutkinto ohjelma Teknillinen Korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energia ja LVI tekniikan tutkinto ohjelma Induktiosulatusuunin jäähdytysveden lämmön talteenotto ja hyväksikäyttö Kandidaatintyö

Lisätiedot

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 1 16X170289 24.1.2014 Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa

Lisätiedot

RIKU PASONEN ENERGIAN VARASTOINTITEKNOLOGIOIDEN TEKNINEN JA TALOUDELLINEN VERTAILU

RIKU PASONEN ENERGIAN VARASTOINTITEKNOLOGIOIDEN TEKNINEN JA TALOUDELLINEN VERTAILU RIKU PASONEN ENERGIAN VARASTOINTITEKNOLOGIOIDEN TEKNINEN JA TALOUDELLINEN VERTAILU Kandidaatintyö Tarkastaja: Lehtori Risto Mikkonen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot

KANDIDAATINTYÖ Prosessihäviöiden hyödyntämismahdollisuudet ABB Oy:n Pitäjänmäen elektroniikkatehtaan ilmanvaihdossa

KANDIDAATINTYÖ Prosessihäviöiden hyödyntämismahdollisuudet ABB Oy:n Pitäjänmäen elektroniikkatehtaan ilmanvaihdossa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari KANDIDAATINTYÖ Prosessihäviöiden hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. 28 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

Topi Oikkonen. RA1-lämpöpumpun käyttöönotto ja optimointi

Topi Oikkonen. RA1-lämpöpumpun käyttöönotto ja optimointi Topi Oikkonen RA1-lämpöpumpun käyttöönotto ja optimointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kemiantekniikka Insinöörityö 13.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Topi

Lisätiedot

Tarmo Pyykkönen PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JA -JÄRJESTELMÄN UUSIMINEN

Tarmo Pyykkönen PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JA -JÄRJESTELMÄN UUSIMINEN Tarmo Pyykkönen PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JA -JÄRJESTELMÄN UUSIMINEN PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JA -JÄRJESTELMÄN UUSIMINEN Tarmo Pyykkönen Opinnäytetyö Syksy 2014 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma

Lisätiedot

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN 1 AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN Tämän oppaan tarkoituksena on selittää, miten aurinkoenergiaa voi hyödyntää erilaisin menetelmin erilaisissa tapauksissa, sekä

Lisätiedot

6-1 Hyötysuhde ja tehokerroin

6-1 Hyötysuhde ja tehokerroin 67 6 Lämpövoimakoneet ja jäähdyttimet 6-1 Hyötysuhde ja tehokerroin Lämpövoimakone (engl. heat engine) on laite, joka muuttaa lämpöenergiaa työksi. Tavallisesti laitteessa tapahtuu kiertoprosessi, jonka

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä i Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Eeva Lehesvuori Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä Kandidaatintyö 7.5.2009 Tarkastaja: TkT, Aki Korpela ii Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. LÄMPÖPUMPUN

Lisätiedot

ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA. AHOKAS J. (toim.) MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA

ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA. AHOKAS J. (toim.) MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA AHOKAS J. (toim.) 27 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 2 Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X

Lisätiedot

Kaksoismassavauhtipyörä. Tekniikka Vikadiagnostiikka/erikoistyökalu/käyttöohje

Kaksoismassavauhtipyörä. Tekniikka Vikadiagnostiikka/erikoistyökalu/käyttöohje Kaksoismassavauhtipyörä Tekniikka Vikadiagnostiikka/erikoistyökalu/käyttöohje Tämän esitteen sisältö ei ole sitova ja se on tarkoitettu vain informatiiviseksi. Mikäli lainsäädäntö sen mahdollistaa, ei

Lisätiedot

Vierintälaakerit Paperiteollisuudelle Tuotteet Palvelut Suunnittelu Mitoitus

Vierintälaakerit Paperiteollisuudelle Tuotteet Palvelut Suunnittelu Mitoitus Vierintälaakerit Paperiteollisuudelle Tuotteet Palvelut Suunnittelu Mitoitus A Member of the Schaeffler Group Vierintälaakerit Paperiteollisuudelle Tuotteet Palvelut Suunnittelu Mitoitus Julk. No. WL13

Lisätiedot