VARASTOINTI, KÄYTTÖÖNOTTO JA HUOLTO LYIJYHAPPOAKKUJEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARASTOINTI, KÄYTTÖÖNOTTO JA HUOLTO LYIJYHAPPOAKKUJEN"

Transkriptio

1 VARASTOINTI, KÄYTTÖÖNOTTO JA HUOLTO LYIJYHAPPOAKKUJEN Finnish Translated from Original Instructions (Issue 2)

2

3 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio SISÄLLYSLUETTELO Kappale Otsikko Sivu 1 Varotoimenpiteet Yleiset varotoimenpiteet Tulipalovaara Nestevaara Johdanto Varastointi Käyttöönotto Toimenpiteet ennen käyttöönottoa Akkunesteen lisääminen Lataus Akun liittäminen aggregaattiin Huolto Yleistä Akkujen puhdistus Lataus Heikkovirtalataus/lisälataus (valinnainen) Akkuneste ominaispaino ja lämpötila Akkunesteen tason tarkistus Ominaispainon tarkistus Akun vaihtaminen Akkunesteen tasot ja nimellisvirrat Vian määritys Kuvat Kuva 6-1 Ominaispainon tarkistus Taulukot Taulukko 6-1 Ominaispaino Taulukko 8-1 Akkunesteen tasot Taulukko 9-1 Vian määritys Sisällysluettelo Sivu i

4 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut TÄMÄ ON TYHJÄ SIVU Sivu ii Sisällys

5 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio KAPPALE 1 - VAROTOIMENPITEET 1 Varotoimenpiteet Lyijyhappoakkujen käsittely ja käyttö ei ole vaarallista edellyttäen, että varotoimenpiteitä noudatetaan ja niitä käyttävät henkilöt ovat saaneet asianmukaisen opastuksen niiden käyttöön. 1.1 Yleiset varotoimenpiteet 1.2 Tulipalovaara Älä koskaan laita työkaluja tai metalliesineitä akun päälle. Akut täytyy pitää pystyasennossa. Käytä työkaluja, joissa on eristetty kahva. Akusta vapautuu räjähtävää kaasua latautumisen aikana. Pidä akku hyvin ilmastoidussa paikassa ja poissa avotulen ja kipinöiden läheisyydestä. TUPAKOINTI KIELLETTY. Ennen kuin akku kytketään irti, sammuta virta akkulaturista (jos käytössä) ENNEN laturin johdinten irtikytkemistä. Kun akku liitetään aggregaattiin käyttöä varten, liitä maadoitusjohto VIIMEISENÄ. Kun akku kytketään irti, irrota maadoitusjohto ENSIMMÄISENÄ. VAROITUS: VARMISTA, ETTÄ AKUT LADATAAN HYVIN ILMASTOIDUSSA PAIKASSA JA POISSA AVOTULEN JA KIPINÖIDEN LÄHEISYYDESTÄ. VAROITUS: ENNEN KUIN AKKU KYTKETÄÄN IRTI, SAMMUTA VIRTA AKKULATURISTA (JOS KÄYTÖSSÄ). 1.3 Nestevaara Ole varovainen lisätessäsi akkuun akkunestettä ja muista aina käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita. VAROITUS: AKKUUN EI SAA KOSKAAN LISÄTÄ LAIMENTAMATONTA RIKKIHAPPOA. VAROITUS: KÄYTÄ AINA HAPONKESTÄVÄÄ SUOJAVAATETTA, SUOJALASEJA JA KÄSINEITÄ AKKUNESTETTÄ KÄSITELLESSÄSI. JOS AKKUNESTETTÄ ROISKUU IHOLLE TAI SILMIIN, HUUHTELE VÄLITTÖMÄSTI VEDELLÄ JA HAKEUDU LÄÄKÄRIN HOITOON. Kappale 1 - Varotoimenpiteet Sivu 1-1

6 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut TÄMÄ ON TYHJÄ SIVU Sivu 1-2 Kappale 1 Varotoimenpiteet

7 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio Johdanto KAPPALE 2 - JOHDANTO Akut ovat keskeinen osa kaikkia varavoimalähteenä käytettäviä aggregaattijärjestelmiä, ja noin 90 % kaikista generaattorihäiriöstä johtuu akuista. Tästä syystä on ehdottoman tärkeää, että akut varastoidaan, otetaan käyttöön ja niitä huolletaan kuten seuraavilla sivuilla on neuvottu. Katso myös akun valmistajan esitettä. Akut toimitetaan yleensä aggregaatin kanssa kuivavarattuina. Ennen kuin kuivavarattu lyijyhappoakku voidaan ottaa käyttöön, tyypiltään ja ominaispainoltaan oikeanlaista valmiiksi sekoitettua akkunestettä täytyy lisätä akkukennoihin. Kappale 2 - Johdanto Sivu 2-1

8 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut TÄMÄ ON TYHJÄ SIVU Sivu 2-2 Kappale 2 Johdanto

9 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio Varastointi KAPPALE 3 - VARASTOINTI Kuivavarattuja akkuja täytyy säilyttää viileässä, kuivassa paikassa, pystyasennossa ja kennon tulpat kunnolla paikoillaan. Täytetyt ja ladatut akut tulee säilyttää viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Varmista, että kennon tulpat ovat kunnolla kiinni. Akkuja ei saa koskaan pinota toistensa päälle ja lattialla niiden täytyy olla puisen lavan tai sopivan paksuisen pahviarkin päällä. Kappale 3 - Varastointi Sivu 3-1

10 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut TÄMÄ ON TYHJÄ SIVU Sivu 3-2 Kappale 3 Varastointi

11 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio Käyttöönotto Huom: KAPPALE 4 - KÄYTTÖÖNOTTO Ainoastaan soveltuvan koulutuksen saanut ja ammattitaitoinen henkilökunta saa tehdä käyttöönottotoimenpiteet. Lyijyhappoakut toimitetaan kuivavarattuina ja otetaan käyttöön seuraavasti. 4.1 Toimenpiteet ennen käyttöönottoa 1. Tarkista, ettei akkukotelossa tai navoissa ole mitään mekaanista vauriota ja varmista, että akku on puhdas ja kuiva. 2. Sivele napoihin vaseliinia ruostumisen estämiseksi. 3. Poista kennon tulpat ja riko tiivisteet (jos on), mutta varo vahingoittamasta akkulevyjä tai erottimia. Rikkinäinen tiiviste putoaa kammion pohjalle vahinkoa aiheuttamatta. 4.2 Akkunesteen lisääminen 1. Täytä akun jokainen kenno laimennetulla rikkihapolla (akkuneste), jonka ominaispaino (SG) on oikea kuten taulukossa 6-1 on neuvottu, ja taulukossa 8-1 annettuun tasoon asti. (8,2 litraa tavalliseen 655-akkuun). 2. Täyttö täytyy tehdä loppuun yhdellä kertaa. 3. Anna akun liota minuutin ajan. Jos akkunesteen taso on laskenut, ominaispainoltaan oikeaa akkunestettä tulee lisätä taulukossa 8-1 annettuun tasoon asti. 4. Akku täytyy täytön jälkeen laittaa käyttöönottolataukseen 1 tunnin sisällä. Lataus täytyy tehdä ennen kuin akkua kuormitetaan millään lailla. (Katso kappaletta 4.4.) Huomautus: Jos tätä käyttöönottolatausta ei tehdä, latauskapasiteetti saattaa heiketä ja akun kestoikä lyhentyä. 4.3 Lataus 1. Lataa akkua taulukossa 8-1 annetulla nimellisvirralla vähintään neljä tuntia, jotta happo sekoittuu riittävän hyvin akun sisällä. Latausaikaa voidaan joutua pidentämään, jos akku on ollut varastoituna. 2. Akkunesteen tasot täytyy tarkistaa latauksen jälkeen ja tarvittaessa ominaispainoltaan oikeaa akkunestettä tulee lisätä. Kennon tulpat täytyy laittaa takaisin paikoilleen tämän jälkeen. Huom: Tämän jälkeen lisättävänä akkunesteenä täytyy käyttää tislattua tai deinonisoitua vettä. 3. Kun aggregaatti on toiminnassa, tarkista vaihtovirtalaturin teho induktioampeerimittarilla. Kappale 4 - Käyttöönotto Sivu 4-1

12 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut 4.4 Akun liittäminen aggregaattiin 1. Akkua ei saa kytkeä aggregaattiin lataamattomana, jos akkunesteen ominaispaino on laskenut alle 1,240 varastoinnin aikana. 2. Akun kiinnityspultit täytyy olla kireällä, mutta ei liian kireällä. 3. Sivele tarvittaessa napoihin vaseliinia uudelleen. 4. Laita kennon tulpat kunnolla paikoilleen ja varmista, että akku on puhdas ja kuiva. 5. Varmista oikeanapaisuus liittäessäsi akkua aggregaattiin. Jopa hetkellinen väärä liitäntä voi vahingoittaa sähköjärjestelmää. Liitä aggregaatin positiivinen kaapeli ENSIN ja sen jälkeen negatiivinen maajohdin. 6. Napaliitosten täytyy olla kireällä, mutta ei liian kireällä. Sivu 4-2 Kappale 4 Käyttöönotto

13 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio Huolto Huom: KAPPALE 5 HUOLTO Huoltovapaat akut ovat umpinaisia, eikä niihin tarvitse lisätä akkunestettä. Joissakin huoltovapaissa akuissa on tarkistuslasi tai jokin näkyvä ilmaisin, joka kertoo kun akku on tyhjä tai lähestyy käyttöiän loppua. Akkuja täytyy hoitaa jatkuvasti, jopa silloin, kun ne eivät ole käytössä. Akku ei kestä, jos siitä ei pidetä huolta. Huolto tapahtuu seuraavasti: 5.1 Yleistä Pidä akku ja akun ympäristö puhtaana ja kuivana. Varmista, että kennon tulpat ovat kunnolla kiinni. Välttyäksesi akun likaantumiselta puhdista se vain silloin, kun kennon tulpat ovat paikoillaan. Pidä akun navat ja liitännät puhtaina ruosteelta sivelemällä niihin ohut kerros vaseliinia. Tarkista käynnistysakkujen kunto (katso kuvaa 6-1) kerran kuussa tai 100 tunnin välein, kumpi ensin toteutuu. VAROITUS: MUISTA TUULETTAA ALUE HYVIN ENNEN KUIN RYHDYT TYÖSKENTELEMÄÄN AKUN PARISSA. RÄJÄHDYSHERKÄN AKKUKAASUN SYTTYMINEN SAATTAA AIHEUTTAA VAKAVIA HENKILÖVAHINKOJA. ÄLÄ TUPAKOI AKKUA HUOLTAESSASI ÄLÄKÄ AIHEUTA KIPINÖITÄ, JOTKA VOIVAT SYTYTTÄÄ AKKUKAASUT TULEEN. Huomautus: Kytke akkulaturi aina irti virtalähteestä ennen kuin irrotat johtimet. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa johtaa jännitepiikkeihin, jotka saattavat vahingoittaa aggregaatin ohjauspiirejä VAROITUS: VAARALLISEN KIPINÖINNIN VÄLTTÄMISEKSI IRROTA NEGATIIVINEN (-) KAAPELI AKUSTA ENNEN KUIN RYHDYT TYÖSKENTELEMÄÄN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN MINKÄÄN OSAN TAI MOOTTORIN PARISSA. PURA STAATTINEN LATAUS KEHOSTASI KOSKETTAMALLA MAADOITETTUA METALLIPINTAA ENNEN KUIN KOSKETAT AKKUIHIN. Kappale 5 Huolto Sivu 5-1

14 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut 5.2 Akkujen puhdistus VAROITUS: AKKUNESTE ON LAIMENNETTUA RIKKIHAPPOA, JOKA ON HAITALLISTA IHOLLE JA SILMIIN JOUTUESSAAN. PIDÄ HUOLI SIITÄ, ETTÄ AINETTA EI JOUDU SILMIIN TAI IHOLLE. KÄYTÄ SUOJALASEJA, KUMISIA SUOJAKÄSINEITÄ JA ESILIINAA AKKUJA HUOLTAESSASI. VAROITUS: JOS AINETTA JOUTUU IHOLLE, PESE VÄLITTÖMÄSTI SAIPPUALLA JA VEDELLÄ. JOS AINETTA JOUTUU SILMIIN, HUUHTELE VÄLITTÖMÄSTI RUNSAALLA VEDELLÄ VÄHINTÄÄN VIISITOISTA MINUUTTIA. OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN. Estä lian ja ruosteen kertyminen pyyhkimällä akut kostealla liinalla. Käytä seosta, jossa on 0,11 kg ruokasoodaa ja 0,96 litraan vettä, mahdollisen hapon neutralisoimiseen. Varmista, että kennon tulpat ovat tiukasti kiinni estääksesi puhdistusliuosta pääsemästä kennoihin. Varmista puhdistuksen jälkeen, että akku ja sitä ympäröivä alue ovat puhtaat ja kuivat. Kun olet tehnyt liitännät, sivele napoihin ohut kerros vaseliinia ruostumisen estämiseksi. Pidä akun navat puhtaian ja kireällä. Löysä liitos voi lyhentää akun valmiusaikaa ja saada akun syttymään tuleen. 5.3 Lataus Paikoissa, missä aggregaatteja käytetään harvoin, akku täytyy ladata uudelleen, kun ominaispaino laskee alle 1,220 (tai 1,180 trooppisessa ilmastossa), kunnes ominaispaino jokaisessa kennossa nousee ja pysyy vakiona kolme tuntia. Aina kun käyttö on satunnaista, akut täytyy ladata kuukausittain, jotta voidan varmistua siitä, että ne pysyvät täydessä latauksessa. Huomautus: Akkua EI SAA KOSKAAN päästää tyhjentymään täysin tai jättää olemaan tyhjänä, sillä se aiheuttaa vahinkoa. 1. Irrota kennon tulpat ennen latausta. 2. ÄLä laita täytettyä akkua varastoon ennen kuin sille on tehty käyttöönottolataus. 3. Akut täytyy ladata edelleen kuuden kuukauden välein normaalilla varausvirralla, kunnes jännite ja ominaispaino lakkaavat kohoamasta. 4. Akkunesteen tasot täytyy tarkistaa latauksen jälkeen ja tarvittaessa ominaispainoltaan oikeaa akkunestettä tulee lisätä. Kennon tulpat täytyy laittaa takaisin paikoilleen tämän jälkeen. Huom: Tämän jälkeen lisättävänä akkunesteenä täytyy käyttää tislattua tai deinonisoitua vettä. Sivu 5-2 Kappale 5 Huolto

15 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio Heikkovirtalataus/lisälataus (valinnainen) Jos käytössä on verkkovirralla toimiva akkulaturi (ja se on kytketty päälle), akku heikkovirtalatautuu automaattisesti estäen akkua tyhjentymästä alle sen optimaalisen tason. Heikkovirtalatauksen aikana akun kennot latautuvat epätasaisesti ja useiden kuukausien myötä tämä saattaa vaikuttaa akun toimintaan. Tästä syystä on hyvä ladata akut täyteen säännöllisesti, jotta kennot palautuvat täyteen kapasiteettiinsa. Tätä kutsutaan lisälataukseksi tai tasauslataukseksi. Jos laturissa on lisälatauskytkin, lisälataus-toiminto tulisi valita akun valmistajan suosittelemin aikavälein (tavallisesti 6 kuukauden välein). Huomautus: Akkuja ei saa jättää lisälataukseen pitkiksi ajoiksi, sillä se aiheuttaa liiallista veden kulutusta ja kaasun muodostumista ja saattaa heikentää akun toimintaa. Lisälatausta, joka ei ylitä nimellisvirtaa kaksinkertaisesti, voidaan käyttää edellyttäen, että akkunesteen lämpötila ei ylitä 43 C:tta akkujännite ei saavuta 15 V:ia (12 V akun kohdalla). Jos jompikumpi näistä tilanteista tapahtuu, laske varausvirta normaaliin nimellisvirtaan. Trooppisessa ilmastossa lämpötila ei ylitä 49 C:tta. Huom: Latausaikaa tulisi pidentää seuraavasti: Kahdeksaan tuntiin, jos akku on ollut varastossa yli kolme kuukautta, yli 30 C:een lämpötilassa tai jos ilmankosteus on yli 80 %. Kahteentoista tuntiin, jos akku on ollut varastossa yli kaksitoista kuukautta. Akkunesteen tasot täytyy tarkistaa latauksen jälkeen ja tarvittaessa ominaispainoltaan oikeaa akkunestettä tulee lisätä. Kennon tulpat täytyy laittaa takaisin paikoilleen tämän jälkeen. Huom: Tämän jälkeen lisättävänä akkunesteenä täytyy käyttää tislattua tai deinonisoitua vettä. Kappale 5 Huolto Sivu 5-3

16 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut TÄMÄ ON TYHJÄ SIVU Sivu 5-4 Kappale 5 Huolto

17 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio KAPPALE 6 AKKUNESTE - OMINAISPAINO & LÄMPÖTILA 6 Akkuneste ominaispaino ja lämpötila Huom: 6.1 Akkunesteen tason tarkistus Huoltovapaat akut ovat umpinaisia, eikä niihin tarvitse lisätä akkunestettä. Joissakin huoltovapaissa akuissa on tarkistuslasi tai jokin näkyvä ilmaisin, joka kertoo kun akku on tyhjä tai lähestyy käyttöiän loppua. Huomautus: ÄLÄ KOSKAAN lisää hana- tai kaivovettä ÄLÄKÄ KOSKAAN anna akkunesteen tason laskea akkulevyjen tasolle. Huomautus: Älä lisää vettä pakkasella, ellei moottori ole käynyt riittävän pitkään (2-3 tuntia), varmistaaksesi, että vesi ja akkuneste sekoittuvat kunnolla. Tarkista akkujen akkunesteen taso (happo-vesiseos) vähintään kerran kuussa tai 100 tunnin välein, kumpi ensin toteutuu. Pidä huoli siitä, että akkunesteen taso pysyy taulukossa 8-1 ilmoitetuilla tasoilla lisäämällä vain tislattua tai deionisoitua vettä ja lataamalla akku uudelleen. Laita kennon tulpat takaisin paikoilleen, kun täyttö on tehty loppuun. Jos yhdessä kennossa on liian vähän nestettä, tarkista vuotaako kotelo. Pidä akkukotelo puhtaana ja kuivana. Kosteuden kertyminen nopeuttaa akun purkautumista ja vioittumista. Kappale 6 - Akkunesteen ominaispaino ja lämpötila Sivu 6-1

18 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut 6.2 Ominaispainon tarkistus Tarkista jokaisessa kennossa olevan akkunesteen ominaispaino akkuhappomittarilla. Pidä mittaria pystyasennossa ja katso lukema. Täyteen ladatun akun ominaispaino on 1,260 lämpötilan ollessa 25 C. Lataa akku, mikäli sen ominaispaino on alle 1,215. Ominaispainon tulisi olla 1,260 lämpötilan ollessa 25 C Kuva 6-1 Ominaispainon tarkistus LÄMPÖTILA OMINAISPAINO Uusien kennojen täyttö Latauksen päätyttyä Ympäristön lämpötila tavallisesti alle 32 C 1,270 1,270 1,290 Ympäristön lämpötila toistuvasti yli 32 C 1,240 1,240 1,260 Akkunesteen korkein sallittu lämpötila latauksen aikana 45 C 45 C Taulukko 6-1 Ominaispaino Taulukossa 6-1 näkyy akkunesteen ominaispaino korjattuna 25 C:een. Korjaa ominaispainolukema muiden lämpötilojen kohdalla vähentämällä seitsemän painopistettä (0,007) jokaista 10 C:tta kohti akkunesteen lämpötilan ylittäessä 27 C. Käytä seuraava korjauslaskumenetelmää: 1. Jokaisen 25 C:een ylittävän 10 C:een kohdalla, vähennä 0,007 (7 pistettä) 2. Jokaisen 25 C:een alittavan 10 C:een kohdalla, lisää 0,007 (7 pistettä) Esimerkki: jos ominaispaino 25 C:ssa on 1,260, silloin ominaispaino 15 C:ssa on 1,267 Sivu 6-2 Kappale 6 Akkunesteen ominaispaino ja lämpötila

19 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio KAPPALE 7 AKUN VAIHTAMINEN 7 Akun vaihtaminen Vaihda käynnistysakun tilalle aina samannumeroinen ja tyyppinen (esim. ilmastoitu, lyijyhappo). Akut täytyy hävittää paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. VAROITUS: ÄLÄ HÄVITÄ AKKUJA RIKKOMALLA TAI POLTTAMALLA NIITÄ. AKUN POLTTAMINEN VOI AIHEUTTAA RÄJÄHDYKSEN, JOKA VOI JOHTAA VAKAVIIN HENKILÖVAHINKOIHIN TAI KUOLEMAAN. RIKKINÄISESTÄ KOTELSOTA VAPAUTUU AKKUNESTETTÄ, JOKA ON HAITALLISTA IHOLLE JA SILMIIN JOUTUESSAAN JA MYÖS MYRKYLLISTÄ. Kappale 7 Akun vaihtaminen Sivu 7-1

20 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut TÄMÄ ON TYHJÄ SIVU Sivu 7-2 Kappale 7 Akun vaihtaminen

21 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio KAPPALE 8 AKKUNESTEEN TASOT 8 Akkunesteen tasot ja nimellisvirrat Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu akkunesteen taso, joka on odotettavissa eri nimellisvirroilla. Akkutyyppi Taulukko 8-1 Akkunesteen tasot Akkunesteen taso levyjen yläpuolella Nimellisvirta (A/h) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Kappale 8 - Akkunesteen tasot ja nimellisvirrat Sivu 8-1

22 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut Akkutyyppi Akkunesteen taso levyjen Nimellisvirta (A/h) yläpuolella , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Sivu 8-2 Kappale 8 - Akkunesteen tasot ja nimellisvirrat

23 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio Akkutyyppi Akkunesteen taso levyjen Nimellisvirta (A/h) yläpuolella , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Huom: Huom: 1. Jos ei mainintaa taulukossa 8-1, käytä luettelossa annettua nimellisvirtaa tai lataa latausvirralla, joka vastaa 10 % nimelliskapasiteetista 20-tunnin nimellisvirralla (A/h) tai 5 % varakapasiteetista minuuteissa sarjan akut tulee valmistella lyijyhappoakkujen varastointi-, käyttöönottoja huolto-ohjeiden sekä jokaisen akun mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Kappale 8 - Akkunesteen tasot ja nimellisvirrat Sivu 8-3

24 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut TÄMÄ ON TYHJÄ SIVU Sivu 8-4 Kappale 8 - Akkunesteen tasot ja nimellisvirrat

25 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio Vian määritys KAPPALE 9 VIAN MÄÄRITYS Seuraavassa taulukossa on mainittu joitakin tavallisimpia vikoja, niiden mahdolliset aiheuttajat ja korjaustoimenpiteet. Taulukko 9-1 Vian määritys OIRE MAHDOLLINEN VIKA KORJAUSTOIMENPIDE Akku täysin purkautunut Akun napojen liitännät huonot Vaihtovirtalaturin liitäntävika Vika verkkokäyttöisessä akkulaturissa/laturin liitännöissä/verkkohäiriö Palanut sulake Akkuvika Puhdista liitännät, vaihda ja kiristä Tarkista vaihtovirtalaturi ja liitännät Tarksita akkulaturi/laturin verkkosyöttö ja laturin liitännät Vaihda sulake Irrota ja tarkista erityisvälineillä Alhainen akkuvirta Akun liitännät huonot Puhdista liitännät, vaihda ja kiristä Vaihtovirtalaturin liitäntävika Vika verkkokäyttöisessä akkulaturissa/laturin liitännöissä Kennojen lataus epätasainen Tarkista vaihtovirtalaturi ja liitännät Tarkista akkulaturi ja laturin liitännät Lisä(tasaus)lataus tarpeellinen Akkuvika Irrota ja tarkista erityisvälineillä Akku yliladattu Vaihtovirtalaturivika Tarkista vaihtovirtalaturi Akun navat kuumenevat Vika verkkokäyttöisessä akkulaturissa Akun liitännät huonot Tarkista verkkokäyttöinen akkulaturi Puhdista navat, kiinnitä uudelleen ja kiristä kunnolla Kappale 9 Vian määritys Sivu 9-1

26 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut TÄMÄ ON TYHJÄ SIVU Sivu 9-2 Kappale 9 Vian määritys

27

28 Cummins Power Generation rd Avenue NE Minneapolis MN USA Cummins Power Generation Columbus Avenue Manston Park Manston Ramsgate Kent CT12 5BF United Kingdom Cummins Power Generation 10 Toh Guan Road #07-01 TT International Tradepark Singapore Tel:+1 (763) Fax:+1 (763) Tel:+44 (0) Fax:+44 (0) Tel: (65) Fax:(65) Web: Web: Web: Cummins Power Generation 35A/1/2, Erandawana Pune India Tel.: (91 020) Fax: (91 020) Web: Cummins Power Generation Rua Jati, Cumbica Guarulhos SP Brazil CEP: Tel.: (55 11) Fax: (55 11) Web: Cummins, the C logo, and Our energy working for you. are trademarks of Cummins Inc Cummins Power Generation, Inc. All rights reserved

Ilmareiällisten kennotulppien tulee olla paikallaan. Mikäli akun tulpat eivät ole kipinäsuojattuja, olisi ne hyvä peittää kostealla pyyhkeellä.

Ilmareiällisten kennotulppien tulee olla paikallaan. Mikäli akun tulpat eivät ole kipinäsuojattuja, olisi ne hyvä peittää kostealla pyyhkeellä. Akun varaaminen Varmista, että tila jossa akkua varataan on hyvin tuuletettu. Akkua varattaessa, sekä myös akun itsepurkauksessa syntyy räjähtäviä kaasuja, joten käytä aina suojalaseja akkujen kanssa työskennellessä.

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 1600 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 1600...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6 Liite A...6 Liite B...7

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

S10 *9007295* Lakaisukone Suomi FI Käsikirja. 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) www.tennantco.com

S10 *9007295* Lakaisukone Suomi FI Käsikirja. 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) www.tennantco.com S10 Lakaisukone Suomi FI Käsikirja www.tennantco.com 9007295 Tark. laitos 03 (02-2010) *9007295* Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö-- ja huolto--ohjeet.

Lisätiedot

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08 EME 112 05.00- Käyttöohjeet s 77800702 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

AXA. Käyttöohje 43230. Akkupuukkosaha

AXA. Käyttöohje 43230. Akkupuukkosaha AXA Käyttöohje 43230 Akkupuukkosaha VAROITUS: Lue nämä turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta. Älä anna kenenkään muunkaan käyttää tätä laitetta lukematta ohjeita.

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet Ei tieliikennekäyttöön! Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet MÖNKIJÄ 250cc DAR0952 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Käännös alkuperäisohjeista Älä käytä tätä ajoneuvoa ennen kuin olet

Lisätiedot

MULTI XS 4003. Akkulaturi. Lyijyhappoakuille 1.2 140Ah. Malli 1035. Käyttöohje ja opas ammattimaiseen käynnistys-/syvälatausakkujen lataamiseen.

MULTI XS 4003. Akkulaturi. Lyijyhappoakuille 1.2 140Ah. Malli 1035. Käyttöohje ja opas ammattimaiseen käynnistys-/syvälatausakkujen lataamiseen. FI MULTI XS 4003 Akkulaturi Lyijyhappoakuille 1.2 140Ah Malli 1035 Käyttöohje ja opas ammattimaiseen käynnistys-/syvälatausakkujen lataamiseen. JOHDANTO Onnittelemme uuden ammattimaisen ensikytkentäisen

Lisätiedot

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 FI SUOMI 1 TURVAOHJEET 1.1 YLEISTÄ Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu kaikkiin säätimiin sekä koneen käyttöön. Ennen käyttöä kuljettajan tulee hakea ja saada käytännön

Lisätiedot

Akkulaturi PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Asennus- ja käyttöopas

Akkulaturi PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Asennus- ja käyttöopas Akkulaturi PLN-24CH12 and PRS-48CH12 fi Asennus- ja käyttöopas Akkulaturi Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvaluokitus 5 2 Tietoja lyhyesti 6 2.1 Oppaan tarkoitus 6 2.2 Digitaalinen asiakirja

Lisätiedot

ONYX. Akkulaturi. Lyijyhappoakuille 14 225Ah. Käyttöohje: ammattimainen käynnistys- ja syväpurkausakkujen lataaminen.

ONYX. Akkulaturi. Lyijyhappoakuille 14 225Ah. Käyttöohje: ammattimainen käynnistys- ja syväpurkausakkujen lataaminen. ONYX Akkulaturi Lyijyhappoakuille 14 225Ah Käyttöohje: ammattimainen käynnistys- ja syväpurkausakkujen lataaminen. FI JOHDANTO Onnittelemme sinua siitä, että olet hankkinut uuden ammattikäyttöön tarkoitetun,

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

CTEK XS 800 Akkulaturi

CTEK XS 800 Akkulaturi CTEK XS 800 Akkulaturi Lyijyhappoakuille Käyttöohje: ammattimainen käynnistys- ja syväpurkausakkujen lataaminen. FI JOHDANTO Onnittelemme sinua siitä, että olet hankkinut uuden ammattikäyttöön tarkoitetun,

Lisätiedot

Käyttöohjeiden laiminlyönti, korjaukset muilla kuin alkuperäisosilla tai lisäaineiden käyttö elektrolyyttissä, aiheuttavat takuun raukeamisen.

Käyttöohjeiden laiminlyönti, korjaukset muilla kuin alkuperäisosilla tai lisäaineiden käyttö elektrolyyttissä, aiheuttavat takuun raukeamisen. Käyttöohje Fiamm Motive Power Water Less / Water Less 20 FINNISH Trukkiakut positiivisilla putkilevyillä tyyppi PzM / PzMB Nimellisarvot 1. Nimelliskapasiteetti C 5 : katso tyyppikilpi 2. Nimellisjännite

Lisätiedot

WEDA PUMP. Uppopumppu WP300 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO WP300_ FI_1

WEDA PUMP. Uppopumppu WP300 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO WP300_ FI_1 WEDA PUMP Uppopumppu WP300 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO WP300_ FI_1 Turvallisuusohjeet... 3,4 Tekniset tiedot... 5 Huomioitava ennen laitteen käyttöä... 6 Varotoimet... 7,8 WP300-pumpun asennus... 9

Lisätiedot

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Lisätiedot

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Lisätiedot

QUATRO BLACK KAASUGRILLI

QUATRO BLACK KAASUGRILLI QUATRO BLACK KAASUGRILLI TURVALLISUUS-, HOITO-, KÄYTTÖ JA KOKOAMISOHJEET OMAN TURVALLISUUTESI VUOKSI Jos tunnet kaasun hajua: 1. Sulje välittömästi kaasupullon venttiili. 2. Sammuta kaikki liekit. 3. Avaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI KGE1000Ti KGE2000Ti Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! DAR0640 DAR0641 rev.a 060614 1. JOHDANTO Kiitos, kun päätit hankkia KIPOR-

Lisätiedot

Käyttöohje. Akkumonitori BMV-700 BMV-700H BMV-702

Käyttöohje. Akkumonitori BMV-700 BMV-700H BMV-702 Käyttöohje FI Akkumonitori BMV-700 BMV-700H BMV-702 1 PIKAOPAS 1.1 Akun kapasiteetti 1.2 Lisätulo (vain BMV 702) 1.3 Tärkeät yhdistettyjen painikkeiden toiminnot 2 TAVALLINEN KÄYTTÖTILA 2.1 Lukeman esittely

Lisätiedot

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30 -digikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

E6000-sarja. Jälleenmyyjän opas SC-E6000 SW-E6000 FC-E6000 SM-CRE60 DU-E6000 DU-E6001 SM-DUE01 BT-E6000 BT-E6010 SM-BME60 SM-BME61 SM-BCE60 TL-FC38

E6000-sarja. Jälleenmyyjän opas SC-E6000 SW-E6000 FC-E6000 SM-CRE60 DU-E6000 DU-E6001 SM-DUE01 BT-E6000 BT-E6010 SM-BME60 SM-BME61 SM-BCE60 TL-FC38 (Finnish) DM-SP000-03 Jälleenmyyjän opas E6000-sarja SC-E6000 SW-E6000 FC-E6000 SM-CRE60 DU-E6000 DU-E600 SM-DUE0 BT-E6000 BT-E600 SM-BME60 SM-BME6 SM-BCE60 TL-FC38 SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEÄ TIEDOTE... 4

Lisätiedot

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 4:18 PM KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ Olemme kiinnittäneet paljon huomiota kameran turvallisuuteen. Kun käytät kameraa, kehotamme sinua kiinnittämään erityistä

Lisätiedot