VARASTOINTI, KÄYTTÖÖNOTTO JA HUOLTO LYIJYHAPPOAKKUJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARASTOINTI, KÄYTTÖÖNOTTO JA HUOLTO LYIJYHAPPOAKKUJEN"

Transkriptio

1 VARASTOINTI, KÄYTTÖÖNOTTO JA HUOLTO LYIJYHAPPOAKKUJEN Finnish Translated from Original Instructions (Issue 2)

2

3 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio SISÄLLYSLUETTELO Kappale Otsikko Sivu 1 Varotoimenpiteet Yleiset varotoimenpiteet Tulipalovaara Nestevaara Johdanto Varastointi Käyttöönotto Toimenpiteet ennen käyttöönottoa Akkunesteen lisääminen Lataus Akun liittäminen aggregaattiin Huolto Yleistä Akkujen puhdistus Lataus Heikkovirtalataus/lisälataus (valinnainen) Akkuneste ominaispaino ja lämpötila Akkunesteen tason tarkistus Ominaispainon tarkistus Akun vaihtaminen Akkunesteen tasot ja nimellisvirrat Vian määritys Kuvat Kuva 6-1 Ominaispainon tarkistus Taulukot Taulukko 6-1 Ominaispaino Taulukko 8-1 Akkunesteen tasot Taulukko 9-1 Vian määritys Sisällysluettelo Sivu i

4 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut TÄMÄ ON TYHJÄ SIVU Sivu ii Sisällys

5 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio KAPPALE 1 - VAROTOIMENPITEET 1 Varotoimenpiteet Lyijyhappoakkujen käsittely ja käyttö ei ole vaarallista edellyttäen, että varotoimenpiteitä noudatetaan ja niitä käyttävät henkilöt ovat saaneet asianmukaisen opastuksen niiden käyttöön. 1.1 Yleiset varotoimenpiteet 1.2 Tulipalovaara Älä koskaan laita työkaluja tai metalliesineitä akun päälle. Akut täytyy pitää pystyasennossa. Käytä työkaluja, joissa on eristetty kahva. Akusta vapautuu räjähtävää kaasua latautumisen aikana. Pidä akku hyvin ilmastoidussa paikassa ja poissa avotulen ja kipinöiden läheisyydestä. TUPAKOINTI KIELLETTY. Ennen kuin akku kytketään irti, sammuta virta akkulaturista (jos käytössä) ENNEN laturin johdinten irtikytkemistä. Kun akku liitetään aggregaattiin käyttöä varten, liitä maadoitusjohto VIIMEISENÄ. Kun akku kytketään irti, irrota maadoitusjohto ENSIMMÄISENÄ. VAROITUS: VARMISTA, ETTÄ AKUT LADATAAN HYVIN ILMASTOIDUSSA PAIKASSA JA POISSA AVOTULEN JA KIPINÖIDEN LÄHEISYYDESTÄ. VAROITUS: ENNEN KUIN AKKU KYTKETÄÄN IRTI, SAMMUTA VIRTA AKKULATURISTA (JOS KÄYTÖSSÄ). 1.3 Nestevaara Ole varovainen lisätessäsi akkuun akkunestettä ja muista aina käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita. VAROITUS: AKKUUN EI SAA KOSKAAN LISÄTÄ LAIMENTAMATONTA RIKKIHAPPOA. VAROITUS: KÄYTÄ AINA HAPONKESTÄVÄÄ SUOJAVAATETTA, SUOJALASEJA JA KÄSINEITÄ AKKUNESTETTÄ KÄSITELLESSÄSI. JOS AKKUNESTETTÄ ROISKUU IHOLLE TAI SILMIIN, HUUHTELE VÄLITTÖMÄSTI VEDELLÄ JA HAKEUDU LÄÄKÄRIN HOITOON. Kappale 1 - Varotoimenpiteet Sivu 1-1

6 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut TÄMÄ ON TYHJÄ SIVU Sivu 1-2 Kappale 1 Varotoimenpiteet

7 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio Johdanto KAPPALE 2 - JOHDANTO Akut ovat keskeinen osa kaikkia varavoimalähteenä käytettäviä aggregaattijärjestelmiä, ja noin 90 % kaikista generaattorihäiriöstä johtuu akuista. Tästä syystä on ehdottoman tärkeää, että akut varastoidaan, otetaan käyttöön ja niitä huolletaan kuten seuraavilla sivuilla on neuvottu. Katso myös akun valmistajan esitettä. Akut toimitetaan yleensä aggregaatin kanssa kuivavarattuina. Ennen kuin kuivavarattu lyijyhappoakku voidaan ottaa käyttöön, tyypiltään ja ominaispainoltaan oikeanlaista valmiiksi sekoitettua akkunestettä täytyy lisätä akkukennoihin. Kappale 2 - Johdanto Sivu 2-1

8 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut TÄMÄ ON TYHJÄ SIVU Sivu 2-2 Kappale 2 Johdanto

9 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio Varastointi KAPPALE 3 - VARASTOINTI Kuivavarattuja akkuja täytyy säilyttää viileässä, kuivassa paikassa, pystyasennossa ja kennon tulpat kunnolla paikoillaan. Täytetyt ja ladatut akut tulee säilyttää viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Varmista, että kennon tulpat ovat kunnolla kiinni. Akkuja ei saa koskaan pinota toistensa päälle ja lattialla niiden täytyy olla puisen lavan tai sopivan paksuisen pahviarkin päällä. Kappale 3 - Varastointi Sivu 3-1

10 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut TÄMÄ ON TYHJÄ SIVU Sivu 3-2 Kappale 3 Varastointi

11 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio Käyttöönotto Huom: KAPPALE 4 - KÄYTTÖÖNOTTO Ainoastaan soveltuvan koulutuksen saanut ja ammattitaitoinen henkilökunta saa tehdä käyttöönottotoimenpiteet. Lyijyhappoakut toimitetaan kuivavarattuina ja otetaan käyttöön seuraavasti. 4.1 Toimenpiteet ennen käyttöönottoa 1. Tarkista, ettei akkukotelossa tai navoissa ole mitään mekaanista vauriota ja varmista, että akku on puhdas ja kuiva. 2. Sivele napoihin vaseliinia ruostumisen estämiseksi. 3. Poista kennon tulpat ja riko tiivisteet (jos on), mutta varo vahingoittamasta akkulevyjä tai erottimia. Rikkinäinen tiiviste putoaa kammion pohjalle vahinkoa aiheuttamatta. 4.2 Akkunesteen lisääminen 1. Täytä akun jokainen kenno laimennetulla rikkihapolla (akkuneste), jonka ominaispaino (SG) on oikea kuten taulukossa 6-1 on neuvottu, ja taulukossa 8-1 annettuun tasoon asti. (8,2 litraa tavalliseen 655-akkuun). 2. Täyttö täytyy tehdä loppuun yhdellä kertaa. 3. Anna akun liota minuutin ajan. Jos akkunesteen taso on laskenut, ominaispainoltaan oikeaa akkunestettä tulee lisätä taulukossa 8-1 annettuun tasoon asti. 4. Akku täytyy täytön jälkeen laittaa käyttöönottolataukseen 1 tunnin sisällä. Lataus täytyy tehdä ennen kuin akkua kuormitetaan millään lailla. (Katso kappaletta 4.4.) Huomautus: Jos tätä käyttöönottolatausta ei tehdä, latauskapasiteetti saattaa heiketä ja akun kestoikä lyhentyä. 4.3 Lataus 1. Lataa akkua taulukossa 8-1 annetulla nimellisvirralla vähintään neljä tuntia, jotta happo sekoittuu riittävän hyvin akun sisällä. Latausaikaa voidaan joutua pidentämään, jos akku on ollut varastoituna. 2. Akkunesteen tasot täytyy tarkistaa latauksen jälkeen ja tarvittaessa ominaispainoltaan oikeaa akkunestettä tulee lisätä. Kennon tulpat täytyy laittaa takaisin paikoilleen tämän jälkeen. Huom: Tämän jälkeen lisättävänä akkunesteenä täytyy käyttää tislattua tai deinonisoitua vettä. 3. Kun aggregaatti on toiminnassa, tarkista vaihtovirtalaturin teho induktioampeerimittarilla. Kappale 4 - Käyttöönotto Sivu 4-1

12 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut 4.4 Akun liittäminen aggregaattiin 1. Akkua ei saa kytkeä aggregaattiin lataamattomana, jos akkunesteen ominaispaino on laskenut alle 1,240 varastoinnin aikana. 2. Akun kiinnityspultit täytyy olla kireällä, mutta ei liian kireällä. 3. Sivele tarvittaessa napoihin vaseliinia uudelleen. 4. Laita kennon tulpat kunnolla paikoilleen ja varmista, että akku on puhdas ja kuiva. 5. Varmista oikeanapaisuus liittäessäsi akkua aggregaattiin. Jopa hetkellinen väärä liitäntä voi vahingoittaa sähköjärjestelmää. Liitä aggregaatin positiivinen kaapeli ENSIN ja sen jälkeen negatiivinen maajohdin. 6. Napaliitosten täytyy olla kireällä, mutta ei liian kireällä. Sivu 4-2 Kappale 4 Käyttöönotto

13 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio Huolto Huom: KAPPALE 5 HUOLTO Huoltovapaat akut ovat umpinaisia, eikä niihin tarvitse lisätä akkunestettä. Joissakin huoltovapaissa akuissa on tarkistuslasi tai jokin näkyvä ilmaisin, joka kertoo kun akku on tyhjä tai lähestyy käyttöiän loppua. Akkuja täytyy hoitaa jatkuvasti, jopa silloin, kun ne eivät ole käytössä. Akku ei kestä, jos siitä ei pidetä huolta. Huolto tapahtuu seuraavasti: 5.1 Yleistä Pidä akku ja akun ympäristö puhtaana ja kuivana. Varmista, että kennon tulpat ovat kunnolla kiinni. Välttyäksesi akun likaantumiselta puhdista se vain silloin, kun kennon tulpat ovat paikoillaan. Pidä akun navat ja liitännät puhtaina ruosteelta sivelemällä niihin ohut kerros vaseliinia. Tarkista käynnistysakkujen kunto (katso kuvaa 6-1) kerran kuussa tai 100 tunnin välein, kumpi ensin toteutuu. VAROITUS: MUISTA TUULETTAA ALUE HYVIN ENNEN KUIN RYHDYT TYÖSKENTELEMÄÄN AKUN PARISSA. RÄJÄHDYSHERKÄN AKKUKAASUN SYTTYMINEN SAATTAA AIHEUTTAA VAKAVIA HENKILÖVAHINKOJA. ÄLÄ TUPAKOI AKKUA HUOLTAESSASI ÄLÄKÄ AIHEUTA KIPINÖITÄ, JOTKA VOIVAT SYTYTTÄÄ AKKUKAASUT TULEEN. Huomautus: Kytke akkulaturi aina irti virtalähteestä ennen kuin irrotat johtimet. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa johtaa jännitepiikkeihin, jotka saattavat vahingoittaa aggregaatin ohjauspiirejä VAROITUS: VAARALLISEN KIPINÖINNIN VÄLTTÄMISEKSI IRROTA NEGATIIVINEN (-) KAAPELI AKUSTA ENNEN KUIN RYHDYT TYÖSKENTELEMÄÄN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN MINKÄÄN OSAN TAI MOOTTORIN PARISSA. PURA STAATTINEN LATAUS KEHOSTASI KOSKETTAMALLA MAADOITETTUA METALLIPINTAA ENNEN KUIN KOSKETAT AKKUIHIN. Kappale 5 Huolto Sivu 5-1

14 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut 5.2 Akkujen puhdistus VAROITUS: AKKUNESTE ON LAIMENNETTUA RIKKIHAPPOA, JOKA ON HAITALLISTA IHOLLE JA SILMIIN JOUTUESSAAN. PIDÄ HUOLI SIITÄ, ETTÄ AINETTA EI JOUDU SILMIIN TAI IHOLLE. KÄYTÄ SUOJALASEJA, KUMISIA SUOJAKÄSINEITÄ JA ESILIINAA AKKUJA HUOLTAESSASI. VAROITUS: JOS AINETTA JOUTUU IHOLLE, PESE VÄLITTÖMÄSTI SAIPPUALLA JA VEDELLÄ. JOS AINETTA JOUTUU SILMIIN, HUUHTELE VÄLITTÖMÄSTI RUNSAALLA VEDELLÄ VÄHINTÄÄN VIISITOISTA MINUUTTIA. OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN. Estä lian ja ruosteen kertyminen pyyhkimällä akut kostealla liinalla. Käytä seosta, jossa on 0,11 kg ruokasoodaa ja 0,96 litraan vettä, mahdollisen hapon neutralisoimiseen. Varmista, että kennon tulpat ovat tiukasti kiinni estääksesi puhdistusliuosta pääsemästä kennoihin. Varmista puhdistuksen jälkeen, että akku ja sitä ympäröivä alue ovat puhtaat ja kuivat. Kun olet tehnyt liitännät, sivele napoihin ohut kerros vaseliinia ruostumisen estämiseksi. Pidä akun navat puhtaian ja kireällä. Löysä liitos voi lyhentää akun valmiusaikaa ja saada akun syttymään tuleen. 5.3 Lataus Paikoissa, missä aggregaatteja käytetään harvoin, akku täytyy ladata uudelleen, kun ominaispaino laskee alle 1,220 (tai 1,180 trooppisessa ilmastossa), kunnes ominaispaino jokaisessa kennossa nousee ja pysyy vakiona kolme tuntia. Aina kun käyttö on satunnaista, akut täytyy ladata kuukausittain, jotta voidan varmistua siitä, että ne pysyvät täydessä latauksessa. Huomautus: Akkua EI SAA KOSKAAN päästää tyhjentymään täysin tai jättää olemaan tyhjänä, sillä se aiheuttaa vahinkoa. 1. Irrota kennon tulpat ennen latausta. 2. ÄLä laita täytettyä akkua varastoon ennen kuin sille on tehty käyttöönottolataus. 3. Akut täytyy ladata edelleen kuuden kuukauden välein normaalilla varausvirralla, kunnes jännite ja ominaispaino lakkaavat kohoamasta. 4. Akkunesteen tasot täytyy tarkistaa latauksen jälkeen ja tarvittaessa ominaispainoltaan oikeaa akkunestettä tulee lisätä. Kennon tulpat täytyy laittaa takaisin paikoilleen tämän jälkeen. Huom: Tämän jälkeen lisättävänä akkunesteenä täytyy käyttää tislattua tai deinonisoitua vettä. Sivu 5-2 Kappale 5 Huolto

15 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio Heikkovirtalataus/lisälataus (valinnainen) Jos käytössä on verkkovirralla toimiva akkulaturi (ja se on kytketty päälle), akku heikkovirtalatautuu automaattisesti estäen akkua tyhjentymästä alle sen optimaalisen tason. Heikkovirtalatauksen aikana akun kennot latautuvat epätasaisesti ja useiden kuukausien myötä tämä saattaa vaikuttaa akun toimintaan. Tästä syystä on hyvä ladata akut täyteen säännöllisesti, jotta kennot palautuvat täyteen kapasiteettiinsa. Tätä kutsutaan lisälataukseksi tai tasauslataukseksi. Jos laturissa on lisälatauskytkin, lisälataus-toiminto tulisi valita akun valmistajan suosittelemin aikavälein (tavallisesti 6 kuukauden välein). Huomautus: Akkuja ei saa jättää lisälataukseen pitkiksi ajoiksi, sillä se aiheuttaa liiallista veden kulutusta ja kaasun muodostumista ja saattaa heikentää akun toimintaa. Lisälatausta, joka ei ylitä nimellisvirtaa kaksinkertaisesti, voidaan käyttää edellyttäen, että akkunesteen lämpötila ei ylitä 43 C:tta akkujännite ei saavuta 15 V:ia (12 V akun kohdalla). Jos jompikumpi näistä tilanteista tapahtuu, laske varausvirta normaaliin nimellisvirtaan. Trooppisessa ilmastossa lämpötila ei ylitä 49 C:tta. Huom: Latausaikaa tulisi pidentää seuraavasti: Kahdeksaan tuntiin, jos akku on ollut varastossa yli kolme kuukautta, yli 30 C:een lämpötilassa tai jos ilmankosteus on yli 80 %. Kahteentoista tuntiin, jos akku on ollut varastossa yli kaksitoista kuukautta. Akkunesteen tasot täytyy tarkistaa latauksen jälkeen ja tarvittaessa ominaispainoltaan oikeaa akkunestettä tulee lisätä. Kennon tulpat täytyy laittaa takaisin paikoilleen tämän jälkeen. Huom: Tämän jälkeen lisättävänä akkunesteenä täytyy käyttää tislattua tai deinonisoitua vettä. Kappale 5 Huolto Sivu 5-3

16 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut TÄMÄ ON TYHJÄ SIVU Sivu 5-4 Kappale 5 Huolto

17 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio KAPPALE 6 AKKUNESTE - OMINAISPAINO & LÄMPÖTILA 6 Akkuneste ominaispaino ja lämpötila Huom: 6.1 Akkunesteen tason tarkistus Huoltovapaat akut ovat umpinaisia, eikä niihin tarvitse lisätä akkunestettä. Joissakin huoltovapaissa akuissa on tarkistuslasi tai jokin näkyvä ilmaisin, joka kertoo kun akku on tyhjä tai lähestyy käyttöiän loppua. Huomautus: ÄLÄ KOSKAAN lisää hana- tai kaivovettä ÄLÄKÄ KOSKAAN anna akkunesteen tason laskea akkulevyjen tasolle. Huomautus: Älä lisää vettä pakkasella, ellei moottori ole käynyt riittävän pitkään (2-3 tuntia), varmistaaksesi, että vesi ja akkuneste sekoittuvat kunnolla. Tarkista akkujen akkunesteen taso (happo-vesiseos) vähintään kerran kuussa tai 100 tunnin välein, kumpi ensin toteutuu. Pidä huoli siitä, että akkunesteen taso pysyy taulukossa 8-1 ilmoitetuilla tasoilla lisäämällä vain tislattua tai deionisoitua vettä ja lataamalla akku uudelleen. Laita kennon tulpat takaisin paikoilleen, kun täyttö on tehty loppuun. Jos yhdessä kennossa on liian vähän nestettä, tarkista vuotaako kotelo. Pidä akkukotelo puhtaana ja kuivana. Kosteuden kertyminen nopeuttaa akun purkautumista ja vioittumista. Kappale 6 - Akkunesteen ominaispaino ja lämpötila Sivu 6-1

18 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut 6.2 Ominaispainon tarkistus Tarkista jokaisessa kennossa olevan akkunesteen ominaispaino akkuhappomittarilla. Pidä mittaria pystyasennossa ja katso lukema. Täyteen ladatun akun ominaispaino on 1,260 lämpötilan ollessa 25 C. Lataa akku, mikäli sen ominaispaino on alle 1,215. Ominaispainon tulisi olla 1,260 lämpötilan ollessa 25 C Kuva 6-1 Ominaispainon tarkistus LÄMPÖTILA OMINAISPAINO Uusien kennojen täyttö Latauksen päätyttyä Ympäristön lämpötila tavallisesti alle 32 C 1,270 1,270 1,290 Ympäristön lämpötila toistuvasti yli 32 C 1,240 1,240 1,260 Akkunesteen korkein sallittu lämpötila latauksen aikana 45 C 45 C Taulukko 6-1 Ominaispaino Taulukossa 6-1 näkyy akkunesteen ominaispaino korjattuna 25 C:een. Korjaa ominaispainolukema muiden lämpötilojen kohdalla vähentämällä seitsemän painopistettä (0,007) jokaista 10 C:tta kohti akkunesteen lämpötilan ylittäessä 27 C. Käytä seuraava korjauslaskumenetelmää: 1. Jokaisen 25 C:een ylittävän 10 C:een kohdalla, vähennä 0,007 (7 pistettä) 2. Jokaisen 25 C:een alittavan 10 C:een kohdalla, lisää 0,007 (7 pistettä) Esimerkki: jos ominaispaino 25 C:ssa on 1,260, silloin ominaispaino 15 C:ssa on 1,267 Sivu 6-2 Kappale 6 Akkunesteen ominaispaino ja lämpötila

19 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio KAPPALE 7 AKUN VAIHTAMINEN 7 Akun vaihtaminen Vaihda käynnistysakun tilalle aina samannumeroinen ja tyyppinen (esim. ilmastoitu, lyijyhappo). Akut täytyy hävittää paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. VAROITUS: ÄLÄ HÄVITÄ AKKUJA RIKKOMALLA TAI POLTTAMALLA NIITÄ. AKUN POLTTAMINEN VOI AIHEUTTAA RÄJÄHDYKSEN, JOKA VOI JOHTAA VAKAVIIN HENKILÖVAHINKOIHIN TAI KUOLEMAAN. RIKKINÄISESTÄ KOTELSOTA VAPAUTUU AKKUNESTETTÄ, JOKA ON HAITALLISTA IHOLLE JA SILMIIN JOUTUESSAAN JA MYÖS MYRKYLLISTÄ. Kappale 7 Akun vaihtaminen Sivu 7-1

20 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut TÄMÄ ON TYHJÄ SIVU Sivu 7-2 Kappale 7 Akun vaihtaminen

21 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio KAPPALE 8 AKKUNESTEEN TASOT 8 Akkunesteen tasot ja nimellisvirrat Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu akkunesteen taso, joka on odotettavissa eri nimellisvirroilla. Akkutyyppi Taulukko 8-1 Akkunesteen tasot Akkunesteen taso levyjen yläpuolella Nimellisvirta (A/h) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Kappale 8 - Akkunesteen tasot ja nimellisvirrat Sivu 8-1

22 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut Akkutyyppi Akkunesteen taso levyjen Nimellisvirta (A/h) yläpuolella , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Sivu 8-2 Kappale 8 - Akkunesteen tasot ja nimellisvirrat

23 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio Akkutyyppi Akkunesteen taso levyjen Nimellisvirta (A/h) yläpuolella , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Huom: Huom: 1. Jos ei mainintaa taulukossa 8-1, käytä luettelossa annettua nimellisvirtaa tai lataa latausvirralla, joka vastaa 10 % nimelliskapasiteetista 20-tunnin nimellisvirralla (A/h) tai 5 % varakapasiteetista minuuteissa sarjan akut tulee valmistella lyijyhappoakkujen varastointi-, käyttöönottoja huolto-ohjeiden sekä jokaisen akun mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Kappale 8 - Akkunesteen tasot ja nimellisvirrat Sivu 8-3

24 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut TÄMÄ ON TYHJÄ SIVU Sivu 8-4 Kappale 8 - Akkunesteen tasot ja nimellisvirrat

25 Varastointi, käyttöönotto ja huolto Julkaisu (FI) Lyijyhappoakut Versio Vian määritys KAPPALE 9 VIAN MÄÄRITYS Seuraavassa taulukossa on mainittu joitakin tavallisimpia vikoja, niiden mahdolliset aiheuttajat ja korjaustoimenpiteet. Taulukko 9-1 Vian määritys OIRE MAHDOLLINEN VIKA KORJAUSTOIMENPIDE Akku täysin purkautunut Akun napojen liitännät huonot Vaihtovirtalaturin liitäntävika Vika verkkokäyttöisessä akkulaturissa/laturin liitännöissä/verkkohäiriö Palanut sulake Akkuvika Puhdista liitännät, vaihda ja kiristä Tarkista vaihtovirtalaturi ja liitännät Tarksita akkulaturi/laturin verkkosyöttö ja laturin liitännät Vaihda sulake Irrota ja tarkista erityisvälineillä Alhainen akkuvirta Akun liitännät huonot Puhdista liitännät, vaihda ja kiristä Vaihtovirtalaturin liitäntävika Vika verkkokäyttöisessä akkulaturissa/laturin liitännöissä Kennojen lataus epätasainen Tarkista vaihtovirtalaturi ja liitännät Tarkista akkulaturi ja laturin liitännät Lisä(tasaus)lataus tarpeellinen Akkuvika Irrota ja tarkista erityisvälineillä Akku yliladattu Vaihtovirtalaturivika Tarkista vaihtovirtalaturi Akun navat kuumenevat Vika verkkokäyttöisessä akkulaturissa Akun liitännät huonot Tarkista verkkokäyttöinen akkulaturi Puhdista navat, kiinnitä uudelleen ja kiristä kunnolla Kappale 9 Vian määritys Sivu 9-1

26 Julkaisu (FI) Versio Varastointi, käyttöönotto ja huolto Lyijyhappoakut TÄMÄ ON TYHJÄ SIVU Sivu 9-2 Kappale 9 Vian määritys

27

28 Cummins Power Generation rd Avenue NE Minneapolis MN USA Cummins Power Generation Columbus Avenue Manston Park Manston Ramsgate Kent CT12 5BF United Kingdom Cummins Power Generation 10 Toh Guan Road #07-01 TT International Tradepark Singapore Tel:+1 (763) Fax:+1 (763) Tel:+44 (0) Fax:+44 (0) Tel: (65) Fax:(65) Web: Web: Web: Cummins Power Generation 35A/1/2, Erandawana Pune India Tel.: (91 020) Fax: (91 020) Web: Cummins Power Generation Rua Jati, Cumbica Guarulhos SP Brazil CEP: Tel.: (55 11) Fax: (55 11) Web: Cummins, the C logo, and Our energy working for you. are trademarks of Cummins Inc Cummins Power Generation, Inc. All rights reserved

Moottorin käyttöopas

Moottorin käyttöopas Moottorin käyttöopas X1.3 sarjan kanssa PowerStart 0500 Control C8 D5 C11 D5 Finnish Translated from Original Instructions 1-2010 A032X708 (Issue 1) Moottorin käyttöopas Julkaisu A032X708 X1.3-sarja Versio

Lisätiedot

Moottorin käyttöopas

Moottorin käyttöopas Moottorin käyttöopas X3.3-sarjan PowerCommand 1.1 Control C33 D5 C38 D5 C30 D6 C35 D6 Finnish Translated from Original Instructions 10-2010 A034X784 (Issue 2) Moottorin käyttöopas Julkaisu A034X784 X3.3-sarja

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 1600 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 1600...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6 Liite A...6 Liite B...7

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Ilmareiällisten kennotulppien tulee olla paikallaan. Mikäli akun tulpat eivät ole kipinäsuojattuja, olisi ne hyvä peittää kostealla pyyhkeellä.

Ilmareiällisten kennotulppien tulee olla paikallaan. Mikäli akun tulpat eivät ole kipinäsuojattuja, olisi ne hyvä peittää kostealla pyyhkeellä. Akun varaaminen Varmista, että tila jossa akkua varataan on hyvin tuuletettu. Akkua varattaessa, sekä myös akun itsepurkauksessa syntyy räjähtäviä kaasuja, joten käytä aina suojalaseja akkujen kanssa työskennellessä.

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

BT111 AKKUTESTERI BT222 AKKU / LATURI / KÄYNNISTYSJÄRJETELMÄ ANALYSAATTORI

BT111 AKKUTESTERI BT222 AKKU / LATURI / KÄYNNISTYSJÄRJETELMÄ ANALYSAATTORI BT111 AKKUTESTERI BT222 AKKU / LATURI / KÄYNNISTYSJÄRJETELMÄ ANALYSAATTORI KÄYTTÖOHJEET / TESTAUSMENETELMÄT TÄRKEÄÄ : 1. 12V akkujen testauksessa laite täyttää seuraavat normit: SAE : 200~1200 CCA DIN

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 600/800...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

20V robottiruohonleikkurin laturi

20V robottiruohonleikkurin laturi WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Verkkolaite 2. Liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit

Lisätiedot

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN WA3744 1 2 a b A B C 1. verkkolaite 2. liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje Kiitos että valitsit tämän tuotteen. Ole hyvä ja lue ohjeet huolella ennen käyttöönottoa ja säästä ne tulevaa tarvetta varten, jotta laitetta voitaisiin aina käyttää

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua virheellisen

Lisätiedot

PAC 3200. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 3200. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 3200 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 3200... 2 Yleistä... 2 Asennus... 3 Käyttö... 4 Turvaohjeita... 6 Vianmääritys ja korjaus... 7 Takuu... 7 Liite A... 10

Lisätiedot

KÄyttÖOhJE XS 0.8 48 FI 12V/0.8. ViRtAJOhtO. PistOtuLPPA* ctek comfort connect. LAtAusKAAPELi. ViKAtiLAN. ctek comfort connect eyelet M6

KÄyttÖOhJE XS 0.8 48 FI 12V/0.8. ViRtAJOhtO. PistOtuLPPA* ctek comfort connect. LAtAusKAAPELi. ViKAtiLAN. ctek comfort connect eyelet M6 12V/0.8A KÄyttÖOhJE ONNittELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

AKKULATURI MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Hakkurikytkentäinen. lyijyhappoakuille

AKKULATURI MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Hakkurikytkentäinen. lyijyhappoakuille Hakkurikytkentäinen FI AKKULATURI lyijyhappoakuille MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000 Käyttöohje ja opas käynnistys- ja syväpurkausakkujen ammattimaiseen lataukseen JOHDANTO Onnittelumme

Lisätiedot

Quick Vac Transport Imulaite

Quick Vac Transport Imulaite Quick Vac Transport Imulaite Käyttöohje Megra Oy, Kirkonkyläntie 15, 00700 Helsinki, puh. 010 422 3700, fax 010 422 3701, www.megra.fi 1 Käyttötarkoitus Quick Vac Transport imulaite soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

AKKULATURI BC300. Soveltuu 12V normaaleille lyijyakuille, suljetuille akuille, vapaa-ajan akuille ja geeliakuille välillä 4-100Ah.

AKKULATURI BC300. Soveltuu 12V normaaleille lyijyakuille, suljetuille akuille, vapaa-ajan akuille ja geeliakuille välillä 4-100Ah. AKKULATURI BC300 Soveltuu 12V normaaleille lyijyakuille, suljetuille akuille, vapaa-ajan akuille ja geeliakuille välillä 4-100Ah. 23 JOHDANTO Pro-User BC300 kuuluu Pro User International Ltd. valmistamien

Lisätiedot

Täydennysosa käyttö- ja huolto-ohjekirjoihin Jäähdytintä koskevia tietoja

Täydennysosa käyttö- ja huolto-ohjekirjoihin Jäähdytintä koskevia tietoja Täydennysosa käyttö- ja huolto-ohjekirjoihin Jäähdytintä koskevia tietoja Finnish Translated from Original Instructions 10-2009 0908-0107-08 (Issue 3) Täydennysosa käyttö- ja huolto-ohjekirjoihin Julkaisu

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE FI 57. 1. Kytke laturi akkuun. 2. Kytke laturi pistorasiaan. 3. Valitse latausohjelma MODE-painikkeella.

KÄYTTÖOHJE FI 57. 1. Kytke laturi akkuun. 2. Kytke laturi pistorasiaan. 3. Valitse latausohjelma MODE-painikkeella. KÄYTTÖOHJE ONNITTELUT uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulaturin hankinnasta. Tämä uusinta tekniikkaa edustava laturi kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan ammattikäyttöön tarkoitettujen

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Pyörätuolin käyttöönotto: Pyörätuolin käyttö:

Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Pyörätuolin käyttöönotto: Pyörätuolin käyttö: Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Hei. Kiitos että valitsit Greeencycle pyörätuolin. Lue asennus ja käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa Pyörätuolin käyttöönotto: -Lataa akku täyteen mukana

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 50 sisäänrakennettu vilkkuvalo Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 50 sisäänrakennettu vilkkuvalo Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 50 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 200 Ah lyijyakuille Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen lataajan käyttöä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Akkujen lisävarusteet

Akkujen lisävarusteet Akkujen lisävarusteet Testerit Digitaaliset testerit Kaikki testerit mittaavat akun sähkönjohtokykyä. Testausmenetelmässä kompensoidaan liian alhainen lataustaso, joten akun kunto voidaan mitata ilman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. ERI OPTIOILLA LATAAMINEN 1. Kytke laturi akkuun. 2. Kytke laturi pistorasiaan. 3. Valitse latausohjelma MODE-painikkeella.

KÄYTTÖOHJE. ERI OPTIOILLA LATAAMINEN 1. Kytke laturi akkuun. 2. Kytke laturi pistorasiaan. 3. Valitse latausohjelma MODE-painikkeella. MODE KÄYTTÖOHJE ONNITTELUT uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulaturin hankinnasta. Tämä uusinta tekniikkaa edustava laturi kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan ammattikäyttöön tarkoitettujen

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

R1100 ja R2300. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset IP54 akkulaturit

R1100 ja R2300. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset IP54 akkulaturit R1100 ja R2300 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset IP54 akkulaturit Sisällys R1100 ja R2300...2 Yleistä...2 Asennus ja varoituksia...3 Laturin valot ja painikkeet...6 Turvaohjeita...8 Vianmääritys ja

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

Jännite Kapasiteetti (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Jännite Kapasiteetti (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Tuote Sinkki-ilmaparisto Mallin nimi IEC Nimellinen Nimellinen Läpimitta Korkeus Paino Jännite Kapasiteetti (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A

Lisätiedot

KYOSHO NeXXt pikaohje

KYOSHO NeXXt pikaohje KYOSHO NeXXt pikaohje VAROITUKSET Tuote ei sovellu alle 14-vuotiaille muutoin kuin vanhempien valvonnassa. ÄLÄ aja autoa huonolla säällä, kuten sateessa, lumisateessa, kovassa tuulessa tai pimeässä. Tuote

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Aurinkojärjestelmän syväpurkauksen ohjausyksikkö Suunnittelu Mikko Esala

Aurinkojärjestelmän syväpurkauksen ohjausyksikkö Suunnittelu Mikko Esala Aurinkojärjestelmän syväpurkauksen ohjausyksikkö Suunnittelu Mikko Esala Yleistä: Tämä laite on suunniteltu aurinkoenergia järjestelmiin, suojaamaan akkua syväpurkausta vastaan. Laite kytketään akun ja

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS! Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Kun jäähdytysjärjestelmään tehdään muutoksia, se on tyhjennettävä, täytettävä uudelleen

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint Sivu 1/6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotetunniste: Sakea neste.. Tuotetyyppi: Savipohjainen sisustusmaali sisätiloihin. Käyttö: Ammattimaisten ja tee-se-itse maalareiden

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

LISÄTIEDOTE Laturin ja akun kapasiteettisuositukset

LISÄTIEDOTE Laturin ja akun kapasiteettisuositukset 1. Yleistä Nämä tiedot on tarkoitettu ohjeistukseksi oikean laturin ja akun valitsemiseen. Ajoneuvojen sähkövirran kulutus kasvaa jatkuvasti. Hyvän luotettavuuden ja käynnistymisvarmuuden takia on erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sähkövaijeritalja VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A. Käyttöohje on alkuperäisen kopio

Käyttöohjeet. Sähkövaijeritalja VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A. Käyttöohje on alkuperäisen kopio Käyttöohjeet Sähkövaijeritalja VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Käyttöohje on alkuperäisen kopio VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Sähkövaijeritalja kaukosäätimellä Sähkövaijeritalja on tarkoitettu sekä veto-

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pidä MODE-painiketta edelleen painettuna, jotta voit yhdistää latausohjelmaan latausoptiot.

KÄYTTÖOHJE. Pidä MODE-painiketta edelleen painettuna, jotta voit yhdistää latausohjelmaan latausoptiot. KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulaturin ja akuntarkistuslaitteen hankinnasta. Tämä uusinta tekniikkaa edustava laturi kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI. AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE FI 57 PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT RESET-PAINIKE VIKATILAN MERKKIVALO LATAUSKAAPELI VIRRAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE FI 57 PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT RESET-PAINIKE VIKATILAN MERKKIVALO LATAUSKAAPELI VIRRAN MERKKIVALO 1 KÄYTTÖOHJE ONNITTELUT uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulaturin hankinnasta. Tämä uusinta tekniikkaa edustava laturi kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan ammattikäyttöön tarkoitettujen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa 18428-B 1:18 2,4G Nelivetoinen radio-ohjattava kiipeilyauto Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuotteen ominaisuudet 1. Tuotekoodi: 18428-B 2. Tuotteen

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Jumpstarter M4/M8 Käyttöohje

Jumpstarter M4/M8 Käyttöohje Jumpstarter M4/M8 Käyttöohje TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ja noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita: 1. Lue käyttöohje kokonaisuudessaan ennen laitteen käyttämistä.

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot